This page has been translated from English

Supernatural ve Mucizeleri Bilim İzin mi?

Ek A - Bilim Supernatural ve Mucizeleri için izin ver mı ?

Bazı insanlar mucizevi imkansız olduğunu düşünüyorum, ve bu iddia için bir gerekçe olarak bilim kullanabilirsiniz. Mucizevi Tanrı'dan mucizeler, ya da Kutsal melekler aracılığıyla çalıştı. Ya da mucizevi düşmüş melekler yanlış işaretler, mucizeler ve harikalar şeklinde gelebilir.

Aşağıdaki amaç, Tanrı'nın mucizevi yeteneklerini göstermek için, Kutsal ve düşmüş melekler modern fiziğin terminoloji ve teorileri kullanarak, bilim tarafından izin verilir. Bu bir modern fiziğin bakış açısıyla, bu tür şeyleri nasıl açıklamak için olma yolunda.
Bunu yaparken en önemli nokta, modern bilimin mucizevi varlığına engel olmadığını göstermek için. Modern bilimin aslında tamamen bilim yasalarını ihlal etmeden mucizeleri ya Tanrı ya da her iki tür melekler sağlar inanıyoruz ve melekler ve onların biblically açıklanan yetenekleri varlığını. Ilgili bilim sadece teorik, özellikle laik teorileri, ve ben bunun rağmen bazı insanlar gibi kabul edilir, bunun doğru olduğunu iddia etmiyorum.

Mucizevi Modern Bilim Teorileri Çatışma değil mi nasıl

Melek Visions tüm kategoriler doğaüstü olaylar denir olacaktır. İncil Tanrı, Kutsal melekler, ve düşmüş melekler "doğaüstü" etkinlikleri tanımlamak için bazı kelimeler vardır.

Yunan - işaretleri "semeion" (4592), "teras" (5059) ve "dynamis" (1411) mucizeler, mucizeler. Bu aynı 3 kelime bağlamında kullanılır:

1. Tanrı - Tanrı işaretleri, harikalar, mucizeler Tanrı, İsa Mesih, mucizeler armağan aracılığıyla Kutsal Ruh, Kutsal Kitap boyunca görülen güç

2. Kutsal Angels - Kutsal melekler. (Elçilerin İşleri 2:22, 5:12, 2. Petrus 2:11, İbraniler 02:04)

3. Düşmüş melekler, ejderha, canavar ve "kurbağa gibi 3 kötü ruhları". (Matta 24:24, 2 Selanikliler 2:09, Rev 13:02, 14, 16:14)

İncil'den üç kişi, kutsal meleklerin ve de Düşmüş melekler, Tanrı'nın tüm işaretler, harikalar ve mucizeler gerçekleştirme yeteneğine sahiptir açıktır. Nasıl fizik terminolojisinde, Tanrı işaretleri, harikalar ve mucizeler işe yarayabilir?

Gen 01:01 Başlangıçta Tanrı gökleri ve yeri yarattı.

Efesliler 3:18 bütün kutsalları ile birlikte kavrayabilme ne olabilir genişliği ve uzunluğu, derinliği ve yüksekliği []

Rev 01:08 Alpha ve Omega, başlangıç ​​ve bitiş, ve, ve, Yüce gelip der ki Rab, duyuyorum.

Modern Bilime göre, biz fark edilir 4 boyutlu bir evrende yaşıyoruz. Evrenin uzay (3) + (1) boyutları, biz görebilirsiniz Uzayzaman eşit yapılır. Tanrı, Tanrı, "gökleri ve yeri yarattı" (uzunluk, genişlik ve yükseklik), gördüğünüz alan tüm 3 boyutlu yaptı. (Daha fazla boyutu ya da bir şey ölçüde veya tam kapsamı karşılaştırır, "derinlik" Efesliler 3:18 da referanslar.) Tanrı, hangi zaman kendini oluşturma, zaman boyutu oldu, "başında" zaman boyutu bildiğimiz gibi. Tanrı sonsuzdur ve zaman kendisi yapılmış olan, Tanrı zamanın dışında, zaman oluşturulur önce. Allah, tam yetki ve zaman boyutu üzerinde kontrolü vardır. Tanrı da bizim görebildiğimiz alan üç boyutlu, hem de bunların dışında. Bu yüzden, Tanrı her şeyi yaptı ve tüm evrenin dışında, yaratmış.

Bilim denir "boyut" terimi kullanmak şeyden önce. Vikipedi alıntı
"Fiziksel anlamda, boyut oluşturan tüm alanı yapısı (bkz. hacim) ve (t-ekseni boyunca skaler bir boyut olarak algılanan) zaman içinde yerini, nesnelerin yanı sıra mekansal anayasa içinde yapılar anlamına gelir parçacık ve alan kavramlarının her ikisi ile korelasyon, göreli kütle özelliklerine göre etkileşim ve açıklamasında temel matematik vardır. Bu veya diğer eksenleri benzersiz bir nokta veya diğer nesneleri ve olayları kendi tutum ve ilişki yapısını belirlemek için referans olabilir. Genel görelilik gibi zaman dahil fiziksel teoriler, 4-boyutlu uzay-zaman "(Minkowski alanı olarak tanımlanmıştır) çalışmak için söylenir. Modern teori, kuantum alan ve dize teorileri de dahil olmak üzere "yüksek boyutlu "olarak eğilimindedir. Kuantum mekaniğinin durum-uzay sonsuz boyutlu bir fonksiyon alanı "- Boyut, Wikipedia

Terimi, "boyut" Bu bilim kurgu "paralel evren" kavramı ile karıştırılmamalıdır. Yine "Boyut" terimi Wikipedia alıntı yapmak,
Gerçekten, paralel evrenler, alternatif evrenler ya da varoluşun diğer uçaklar söz ederken "Bilim kurgu metinler genellikle boyut kavramı söz . Bu kullanım, bir standart olanları yanında bir yön / boyutta yolculuk alternatif / paralel evrenlerin varlığı / uçakları seyahat etmek fikrinden türetilmiştir . Sonuç olarak, diğer evrenlerin / uçakların sadece kendi uzağa küçük bir mesafe, ama mesafe dördüncü (veya üstü) uzaysal boyut (ya da mekansal olmayan) değil, standart olanları. "

Yukarda gördüğünüz gibi bilim-kurgu "paralel evren" kavramı, aslında bilim terimi, "boyut" kullanımı çok farklı. Teorik olarak, bir "paralel evren" de 3 mekansal boyutları (uzunluk, genişlik, yükseklik) ve bir zaman boyutu olurdu. Bu teori bir "paralel evren", aslında kendi 4 boyutları vardır demektir. Ayrıca kendi 4 boyutlar paralel dünya, seyahat sağlamak için kullanılan olurdu bizim evrenin 5. boyut olduğunu varsayım.
Bu tanımı gereği bir "evren", yani her şeyi, çünkü bir "paralel evren", bizim evrenimizin sahip olduğu aynı 4 boyutları kullanır söylemek doğru olmaz. Yani bir "paralel evren", gerçeklik ve kozmolojik yapısını tanımlamak boyutları kendi yapıya sahip olacaktı ve sadece kendi evrenin miras boyutları ödünç verilmez. Bu tabii ki, bilim kurgu, gerçek bilim ile ilgisi yoktur gelen tüm hayali teoriler. Ve ben bu açıklığa kavuşturmak istiyorum, bilim "diğer boyutları" düz teorileri vardır herhangi bir ifadesi olarak, "paralel evrenler" bilim kurgu kavramı ile ilgisi var DEĞİLDİR. Bilim, evrende içkin bir "5. boyut" gözlem bazı kanıtlar bulmak için olsaydı, bu bir "paralel evren" ile ilgisi vardır . "Boyut" terimi ilk kez bir bilim terimi, yanıltıcı anlam oluşturulamaz ve böyle bir şekilde bilim kurgu tarafından ödünç alınmış.

, and that at the end of the 6 th day God “ saw every thing that He had made, and, behold, [it was] very good…Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them.” Gen 1:31,2:1. Tanrı'nın 6. gün sonunda "Hani O yapmış olduğunuz her şey gördüm ve İncil" Başlangıçta Tanrı gökleri ve yeri ", ve o öğretir, [bu] çok iyi ... Böylece gökleri ve yeri bitmiş, ve hepsi de ev sahibi idi. "Gen 1:31,2:1.

Bu, Allah'ın gökleri ve yeri ve onlara ev sahipliği yapma O, yapılan her şeyi yaptığı anlamına gelir. Tanrı'nın yarattığı yanında başka bir şey değildir ve Tanrı yaptığı evrenin tamamının yanı sıra başka bir evrenin yapılan herhangi bir söz. Yani aslında hiçbir "paralel evrenler" ve kavramın kendisi İncil iyi tanımlanmış olduğu gibi bu evrenin Allah'ın bütün yapmış olduğu söyleniyor, İncil çelişmektedir. Allah gökleri ve yeri, ve bu koşulların iyi tanımlanmış ve Allah göklerin ve yerin yanı sıra yaptığı başka bir şey, ve onlara ev sahipliği vardır.

Biz Dünya'ya ne olduğunu biliyorum, ama bunun da ötesinde Allah'ın yaptığı birden fazla cennet (ler) vardır, ve İncil bizim için her biri tanımlar.

İlk cennet gökyüzü ya da atmosfer ve yağmur geliyor ve kuşlar nereye uçtu. (Gen 1:7-8, Jer 04:25, Rev 19:17, Tesniye 11:17, 28:12, Jud 05:04, 14:17 Acts)

Ikinci cennet, güneş ve ay ve bütün yıldızlar, gezegenler ve galaksiler bulunmaktadır dış uzay,. (Jer 08:02, 13:10 İsa)

Üçüncü cennette Tanrı'nın bulunduğu yerdir, Tanrı'nın tahtı ve göklerdeki melekler kim nerede bu. (1 Kin 08:30 Psa 2:4, 11:4, 66:1 İsa, 2 Ch 18:18, Matta 5:16), üçüncü cennette aynı zamanda "en yüksek cennet" veya "göklerin cennet" olarak adlandırılır. . Birinci ve ikinci göklerin cennet çünkü "göklerin cennet" denir. (1 Kin 08:27, Tesniye 10:14)

Ve böylece Toprak, atmosfer (ilk cennet), dış-uzay (ikinci cennet), Tanrı'nın tahtını ve göklerdeki melekler yaşamak (üçüncü cennet) Tanrı'nın tüm yaratılış bulunan tüm alanlarında. Bunların hiçbiri bir "paralel evren" ve İncil var herhangi bir "paralel evrenler" tarif etmez. Aksine, Kutsal Kitap'ın yaratılış tamamının eksiksiz tanımlanması, aslında, bir "paralel evren" kavramı çizgiler boyunca hiçbir şey varlığını engellemektedir.

Bir bilim bağlamında, (mekânsal uzunluk, genişlik, yükseklik ve zaman) terimi, "boyutları", dedi, bizim algıladığımız 4 yanı sıra Tanrı'nın yaptığı daha fazla boyutları vardır ve çıplak gözle görmek? İncil görünmez bir manevi alanda öğretir, çünkü biz algıladıkları daha fazla boyutları olduğunu, mümkün görünüyor.

Dünya 4 boyutlarını görebilirsiniz, ama İncil de, yeryüzündeki tüm çevremizdeki görünmeyen bir manevi alanda var olduğunu öğretiyor ve bu manevi alanda, alkollü içkiler, Kutsal melekler, düşmüş melekler ve iblisler gibi bir varlığa sahip. Biz şeytanları, dışarı atmak zaman, çöl yerlerde yoluyla seyahat, ama biz onları göremez biliyoruz. Görünmeyen kalan yaparken (Matta 12:43, Luka 11:24) Biz, bize hemen önünde, görünmez bir ordu bu dünyada var olduğunu biliyoruz. Bu durumda Elisha ve arkadaşı oldu, Elisha o görebilirsiniz, ben sana dua ediyorum, gözleri açık, RAB dua ettim, dedi. Ve RAB genç adam gözlerini açtı ve gördü ki, ne görsün, dağ [] Elisha hakkında yangın tur atlar ve savaş arabaları tam "(2 Kin 6:17) Tanrı gözlerini açtığında. ruhanî aleme, o onları için mücadele yaklaşık bir ordu gördüm. Bu, çevremizde var olan manevi alanda, fakat görünmez.

"Cennet ev sahibi" veya Tanrı'nın melekleri Tanrı'nın ordu, ordu, aynı tür Josh 5-6 Jericho savaşta belirtilen "Ve o Hayır, dedi; ama konağın [as] kaptan RAB şimdi geldim. Ve Joshua uşağı dediler lordum ne der, yüzünü dünyaya düştü ve ibadet yaptı, ve ona dedi ki? "(Josh 5:14)" Rabbin host ", meleklere, O'nun ordusudur . Jericho duvarları, mucizevi bir şekilde düşmeye görünüyordu olsa da, İncil, Tanrı melekler ordusunu mevcut olduğunu göstermez. Bu tamamen Allah'ın melekler iniyor Jericho duvarın gerçek mekaniğinde bir elin olduğu muhtemeldir. Ve bu yüzden Dünya üzerinde görünmez bir manevi alanda olduğunu biliyorum.
Ilk cennet, atmosfer, İncil de gösterir ki, görünmeyen manevi alanda da var olduğunu, hava ve bulutlar atmosferde, fiziksel parçası yanı sıra. Melekler, ilk cennet atmosferi, sinek, bu nedenle görünmez manevi alanda çok olması gerekir. İncil (Eze 08:03, Yuhanna 1:32, Rev 08:13) Ve Şeytan "hava gücü prensi" olarak adlandırılan ve "hava" atmosfer (Efesliler 2:2) ifade eder.

Üçüncü cennet, uzayın en uzak köşelerine baktığınızda, biz Tanrı'nın tahtı ya melekler gibi tamamen görünmez bir manevi alanda yapılacak gibi görünüyor. Bu kadar açık, bize Tanrı'nın tahtını ve cennet melekleri tam olduğu her yerde, onlar görünmeyen bir manevi alanda. Tanrı nerede üçüncü cennetidir ve Tanrı ruhtur ve bu manevi alanda üçüncü cennette olduğunu mantıklı.

Arasında, dış alan olarak İncil tanımlanan ikinci bir cennet. Kutsal Kitap, açıkça ikinci cennet görünmez manevi alanda da içerdiğini gösterir ve meleklerin yeryüzüne inmesi olarak geçmektedir ve üçüncü cennete geri yükselin.

"Ve o hayal, ve işte yeryüzünde kurulmuş bir merdiven ve üst cennete ulaştı: Tanrı artan ve üzerine inen melekler işte. Ve, ne görsün, RAB üstünde durdu ve dedi ki, ben [am] İbrahim senin baba ve İshak'ın Tanrısı RAB Tanrı sana arazi üstünde sen liest, vermek, ve Senin tohum olacak ... "
Gen 28:12-13 dış-uzay, ikinci cennet, ikinci cennet üzerinden yükselip iner gibi melekler görmüyorum olarak da, görünmeyen manevi alanda içermesi gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Jacob gösterir Tanrı gördüm merdiven melekler yükselmek ve inmek için bir yöntem verdi. Yani Jacob Lord merdiven üzerinde mesafe melekler seyahat etmek olduğunu çok uzak olmadığını gösterir görebiliyordu. İncil, melekler, fiziksel boyutları görüldüğü gibi, aslında toprak ulaşmak için dış alanı enine büyük mesafeler yok olduğunu öğretmek görünüyor böylece. Aksine, görünmeyen manevi alanda, gökyüzü ve yeryüzü arasındaki mesafe kadar kısa, artık bir merdiven daha üst görebilirsiniz. Bir tür kalıcı merdivenin 1. ve 3. göklerin arasında, 2. cennet yoluyla seyahat etmek üzere Tanrı tarafından yaratılmış melekler olmuştur. Ve böylece görünmez manevi alanda, zaman fiziksel boyutları fizik sınırlanmış yolu ile sınırlı değildir olarak melekler, hızla Dünya'ya sevk edilebilir. Nasıl bu aslında biraz belirsiz, ama biz İncil söylemek ne genel bir fikir elde edebilirsiniz. Herhangi bir durumda, görünmeyen manevi alanda da ikinci cennet boyunca dış boşluk var gibi görünüyor.

Ve böylece Dünya ve göklerin bütün 3, hepsi aracılığıyla egemen görünen görünmeyen bir manevi alanda var. Here on Earth manevi alanda her yerdedir, ama görünmez. Her şey O'nun tarafından oluşturulan ve cennette ve yeryüzünde görünen ve görünmeyen şeyler, tahtlar veya yetki ya da hükümdarlar ya da yetkileri olmadığını İncil ona göre her şey yaratıldı için Tanrı ", evrenin görünmez bir tarafı olduğunu öğretir onu "(Col 1:16)

Ve bu "cetveller, yetkililerin" için buraya düşmüş melekler bakın dikkat edilmelidir. Bu, Efesliler 6:12 ile karşılaştırarak görülebilir "güçlere karşı biz, bu dünyanın karanlık yöneticileri karşı yüksek [yerlerin] ruhsal haksızlığına karşı et ve kan karşı güreşmek, ancak beylikleri karşı için." Ve böylece bu güçleri ve yetkililer görünmez düşmüş melekler vardır.

Fiziksel olarak tezahür ederken, düşmüş melekler ruhu yapılan organlara benzer bir şey var gibi görünüyor. Biz Fizikselliğiniz 4 boyutlu, 4 boyutlar için yapılmaktadır. Melekler ruhları ve İsa Luka 24 Onun Kıyamet sonra yaptığı açıklamada: "kendimi olduğunu, ellerimi ve ayaklarımı Hani beni idare ve görmek; Benden gördüğünüz gibi bir ruhu için değil, etten ve kemikten indirdiği." Luka 24:39

Bu bizim gibi gerçekten melekler, içinde yaşadığımız 3 fiziksel boyutları fiziksel yaşam olmadığını alınabilir. Aksine manevi alanda, ruhlar, melekler, "organları" manevi alanda var. Bu insan bedenleri yaşadığımız 3 fiziksel boyutları şeyler oluşur gibi yaşayan bu görünmez ruhani alemin maddenin vücutlarında oluşan bu anlamda yapacak

1 Korintliler 15:40, 44 gök cisimleri de [vardır], ve organları karasal ama semavi görkemini [] ve [zafer], kara [] başka bir ... Bu doğal bir vücut ekilir; bir ruhsal beden ortaya çıkar. Doğal bir vücut var, ve ruhsal bir vücudu var.

İncil'in ruhu, ya da ruhsal bedenlerin yapılan kuruluşların olamayacağını kabul eder. İnsan karasal organları 4-boyutlu fiziksel madde oluşur gibi, yaşayan ruhu ya da göksel cisimlerin görünmez manevi alanda "madde" eşdeğer oluşan olacağını mantıklıdır. Melekler gibi ruhsal bedenlerin, ve böyle oluşturuldu. Melekler 'organları, bu manevi alanda "4d olsun" benzetmesi oluşur ve eğer, en az 5 inci boyut olduğunu mantıklıdır . Dönem bir manevi alanda genişlik, uzunluk ve yükseklik gibi, manevi alanda bilimsel anlamda çeşitli boyutları oluşan olabilir. Fakat manevi alanda sadece 1 ekstra boyut olsa bile, bilimsel anlamda dönem, görünmeyen manevi alanda hala bir 5. boyut, 1 daha fazla boyut olurdu ki biz rutin olarak algıladığımız 4 boyutlu fiziksel dünyada.

Bu terimin bilimsel kullanımı ortalama olarak, daha fazla boyutta oluşan bu görünmez manevi alanda olabilir noktasına götürür. Görünmeyen manevi alanda ek boyut (ler), bizim algıladığımız 4 boyutu en az bir tane daha fazladan bir boyut olacak. Böylece, özellikle daha fazla boyutlar anlamı, melekler "ekstra boyutlu" aramak için adil olurdu. görünmeyen manevi alanda dönem bilim kullanım başına ekstra boyutlar ilişkilendirir.

Ancak, Tanrı sadece ekstra boyutlu bir sorun değildir. Tanrı sonsuzdur ve bu yüzden "dış boyutlu" diyoruz. Tanrı, sonsuz ve dahil olmak üzere, tüm teorik boyutları, göklerin ve yerin ve her şeyi orada yaşayan her şeyin Yaratıcısı olan boyutluluk dışında. Yani madalyonun bir terim, Tanrı "dış-boyutlu". Bu, Allah yaratandır, ve O'nun yaratılış arasında önemli bir ayrım. Kutsal Kitap, gökleri ve yeri her üç Tanrı, onlara yapılmış gibi mantıklı içeremez diyor, ancak onlar Allah'ın yarattığı her şeyi kontrol altına almayı başaramazsa "Ama Tanrı gerçekten dünya üzerinde duracağım? Hani göklerin cenneti ve cennete sana içermez; ne kadar az bu evin inşaatı "1 Kin 08:27?

Şimdi, Dünya, Tanrı tarafından yapılmış ve bu bilim pek çok şey okudu ve birinci ve ikinci cennet için aynı olduğunu görünür boyutları vardır. Biz de Allah'ın yaratışındaki boyunca görünmez bir manevi alanda olduğunu biliyorum. Bilim görünür fiziksel aleme çok söyledi. Fakat manevi alanda görünmez olduğu gerçeğini bilimin bu konuda söylemek istediğiniz bir şey var asla anlamına gelmez, ya da herhangi bir kural ya da sınırları orada yaşayan melekler üzerine çalışabilir. Aslında, bu, aynı zamanda manevi alanda miras fizik kanunları gibi kural ve sınırları, olduğu görünüyor. Rev 12 Kutsal melekler ve düşmüş melekler arasında savaş bile mevcut olan bazı manevi alanda fizik olarak en iyi anlatıldığı karşı olan güçler var olduğunu gösterir. Bu bile Kutsal melekler galip ima ve onları yeryüzüne döküm, gökyüzünden düşmüş melekler itti. Bir melek bile manevi alanda örtülü olan bazı fizik kavramı olmadan başka bir itme var olamaz. Gibi görünmeyen manevi alanda faaliyet gösterdiği fizik kuralları var bazı şansı vardır, ve eğer öyleyse, görünmez ruhanî aleme dokunur bildiğimiz görünür fiziksel bölge, bilim bazı bilgiler toplamak için mümkün olabilir, ya da nerede bazı bilgiler vermek. Bu olasılık, daha fazla ve daha modern görünmez şeyler okuyan fiziği ve görünmeyen boyutları evrende perde arkasında ne var olabilir teorileri ışığında özellikle ilginç.

Yani eğer biz, görünmeyen manevi alanda, ve orada yaratıklar, fazladan bir boyut ya da boyutlar (terimin bilimsel kullanımı) ile ilgili bir şey var ve ruhları bu nedenle ekstra boyutlu varlıklar ne olduğunu tahmin etmek Modern fiziğin bu konuda söylemek istiyorsunuz?

Modern fizik ekstra boyutlar konu aslında ve ekstra boyutları hakkında bilim adamları konuşma "string teorisi" ya da "superstring teorisi" denilen bir şey yapmak zorunda.

Modern fiziğin bazı dalları de yerçekimi, görelilik, kuantum mekaniği, parçacık fiziği çok, elektromanyetizma, zayıf ve güçlü nükleer kuvvetler gibi deneyler aracılığıyla kurulur. Sicim teorisi kuruldu, ama daha çok tüm dalları kök gövde çizmek ve bağlamak için tüm bu fizik ağaç dalları bir araya getirmek için bir girişim, değil. Sicim teorisi yüksek, teorik olarak kanıtlanmamış, muhtemelen geliştirilebilir ve doğrulanamaz, son derece matematiksel ve 10-11 boyutları, modern fiziğin ağaç gövdesini tanımlamak için teorik olarak mümkün gerektirir.

Lisa Randall Doktora, parçacık fiziği, Sicim teorisi ve kozmoloji konusunda lider bir teorik fizikçi ve uzman alıntı:

"Orada kaç uzay boyutları vardır? Biz gerçekten biliyor musunuz? Artık, ben ekstra boyutlar var olmadığını kesin olarak biliyorum iddia için overreaching olacağını kabul edeceğini umuyoruz. Biz üç boyutlu boşluk görüyorum, fakat biz henüz tespit edilmedi olması söz konusu olabilir. Uzay-zaman sonsuz bir boyut bile görünmez olduğunu, küçük bir bölgede yoğunlaşmıştır çarpık ve yerçekimi çünkü onlar kadar kıvrılmış ve küçük, ya da ekstra boyutlar nedeniyle gizli olabilir olduğunu artık biliyoruz . Her iki şekilde de, boyutlar kompakt veya lokalize olup olmadığını, uzay-zaman, her yerde nerede olursanız dört boyutlu olarak görünür. "
-Lisa Randall Doktora, Warped Yolculukları: Evrenin Gizli Boyutları, pg Gizemleri çözülüyor. 437

Lisa Randall, 4 boyutlu uzay-zaman biz sadece algılayabildiği rağmen görünmeyen boyutları var olmayan, hatta sonsuz büyük, çok büyük olabilir ki, modern fizik göre, söylüyor. Bu gibi 5. büyük boyutu o boyutun kendi ruh organları melekler içeren İncil öğretilen görünmez manevi alanda olabilir.

Ve burada, Randall çalışmaları hakkında düşüncelerini yorum, Stephen Hawking, Doktora, çağımızın en ünlü bilim adamları ve teorik astrofizikçiler bir alıntı:

"Aslında, öyle görünüyor ki, hangi yıldız yörüngesinin galaksimizin merkezinde oranı açıklamak için gözlemlediğimiz madde ile daha daha kitlesel olması gerekir. Bu eksik kitle WIMP (zayıf etkileşim büyük parçacıklar) veya axions (temel parçacıkların çok hafif) gibi dünyamızda parçacıkların bazı egzotik türlerin ortaya Ama kitle eksik de bu madde ile bir gölge dünyanın varlığının kanıtı olabilir. ... Bunun yerine, bir gölge membran biten ekstra boyutlar, başka bir olasılık bir eyer gibi, sonsuz ama çok kavisli olmasıdır . Membran üzerinde bir nesneyi yerçekimi etkisi membran küçük bir mahalle sınırlı ve ekstra boyutlar sonsuza kadar yayılmış olacaktır: Lisa Randall ve Raman Sundrum eğrilik bu tür ikinci bir membran gibi yerine hareket edeceğini gösterdi. Gölge membran modeli olarak, yerçekimi alanını, yerçekimi kuvveti gezegen yörüngeleri ve laboratuar ölçümleri açıklamak için doğru uzun mesafe azalma olurdu, ama yerçekimi kısa mesafelerde daha hızlı bir şekilde değişir . Ancak bu Randall-Sundrum model ve gölge membran modeli arasında önemli bir fark yoktur. Yerçekimi etkisi altında hareket Organları yerçekimi dalgaları üretmek, eğrilik dalgalanmalar, uzay-zaman üzerinden ışık hızında yolculuk. Işığın elektromanyetik dalgalar gibi, yerçekimi dalgaları, ikili pulsar PSR1913 16 gözlemler tarafından onaylandıktan tahmini enerji yapmalıdır. Biz gerçekten bir uzay-zaman bir membran, membran cisimlerinin hareketlerini tarafından oluşturulan ekstra boyutlar, yerçekimi dalgaları ile yaşıyorsanız, diğer boyutlara yolculuk ederdi . Ikinci bir gölge membran olsaydı, yerçekimi dalgaları geri yansır ve iki parçacık arasında sıkışmış olacaktı. Öte yandan tek bir membran ve ekstra boyutlar olup olmadığını, Randall-Sundrum modeli gibi, sonsuza dek gitti, yerçekimi dalgaları tamamen kaçış ve membran dünya enerji uzağa taşımak. Enerjinin Korunumu Kanunu: Bu, fiziğin temel ilkelerinden biri ihlali gibi görünüyor . Toplam enerji miktarı aynı kalır. Ancak, bu olup bitenlerin bizim membran ile sınırlıdır, çünkü sadece bir ihlali olarak görünür. Fazladan boyutlar görebiliyordu bir melek enerji aynı, sadece daha fazla yayılmış olduğunu bilemez. "
-Doktora Stephen Hawking, Ceviz Kabuğundaki Evren, pgs. 184-192

Itimat Randall beyanı verirken, temelde Hawking bu çok büyük ekstra boyutlar mümkündür ve bilinen fizik yasaları ihlal olmaz diyor. Aslında, onların varlığını kitle eksik gibi hala cevaplanmamış bazı bilim oldukça büyük befuddling sorular, açıklamaya yardımcı olabilir. Gibi, bilim, görünmeyen bir manevi alanda varlığını sağlar, potansiyel melekler olduğu ve meleklerin ruhu organları bu ekstra boyut, bu görünmez alemin şeyler oluşan olabilir.

Fizik dalı (bir atom daha küçük olması) atomaltı parçacıkları ile kuantum mekaniği fiyatları çağırdı. Kuantum mekaniği bilimsel deneyler sonucunda kurulmuştur. Sicim teorisinin aksine, kuantum mekaniği, pratik deneyim bir alandır. Heisenberg Belirsizlik İlkesi Kuantum fiziğindeki:

Kuantum fiziği, konum ve momentum gibi bazı fiziksel özelliklerinin çifti, hem keyfi hassas bilinen değil ki Heisenberg belirsizlik ilkesi devletler. , Daha doğrusu bir özelliği bilinir olduğunu, daha az kesin olarak bilinen diğer olabilir. Aynı anda hem herhangi bir doğruluk ya da kesinlik derecesi ile mikroskobik parçacığın konumu ve hızı ölçmek mümkün değildir . Bu bir sistem belirli miktarlarda ölçmek için araştırmacı yeteneğini sınırlamaları hakkında bir açıklama değil, fakat daha ziyade sistemin kendisi doğası hakkında ve dolayısıyla evrenin bir özelliği ifade eder.
-Wikipedia, Belirsizlik İlkesi

Bu temelde bir atomaltı düzeyde, elektronlar, kuarklar, fotonlar, vs, rastgele temel bir prensibi var görünüyor demektir. Parçacıklar gitmek istiyorum gibi görünüyor yere gidin. Parçacıklar hemen hemen ne yapıyorsun seçim gibi görünüyor. Ancak, bu seçimlerin genel bir model, istatistiksel olarak hesaplanabilir olasılıklar formu.

Kuantum mekaniğinin gelişmesinde etkili yakın tarihin en tanınmış ve saygın bilim adamları, biri Richard Feynman Doktora. O, atom bombası geliştiren Manhattan projesi üzerinde çalıştı yılında Nobel Fizik Ödülü layık görüldü ve ayrıca uzay mekiği Challenger trajediyle sonuçlanan O-ring kusurlar gösteren bilinir.

Richard Feynman, kuantum mekaniği Belirsizlik Prensibi Doktora alıntı:

"Nasıl çalışır: Bir hala sormak isteyebilirsiniz? Hukukun arkasında makine nedir? "Hiç kimse hukukun arkasında herhangi bir makine bulundu. Hiç kimse biz sadece daha fazla bir "açıklamak" "belirtti." Hiç kimse, durumun herhangi bir derin temsil verecek. Biz bu sonuçlar çıkarılabilir hangi bir daha temel mekanizması hakkında hiçbir fikirleri var.
Biz klasik ve kuantum mekaniği arasında çok önemli bir farkı vurgulamak istiyorum bir elektron belirli bir durumda gelmesi ihtimali bahsediyoruz. Biz, bizim deneysel düzenleme (ya da mümkün olan en iyi olanı) ne olacağını tam olarak ne olacağını tahmin etmek imkansız olacağını ima var . Biz sadece bahis tahmin edebilirsiniz! Fiziği kesin bir durumda tam olarak ne olacağını tahmin etmek için çalışıyor sorun vermiş olduğu doğru olsaydı, bu anlamına gelecektir . Evet! fizik Biz belirli bir durumda ne olacağını tahmin etmek için nasıl bilmiyorum. vermiş ve biz artık inanıyoruz imkansız olduğu tahmin edilebilir tek şey, farklı etkinlikler olasılığıdır. kabul edilmelidir bu önceki ideal doğasını anlamada bir kısıntı. Bu geriye dönük bir adım olabilir ama hiç kimse bunu önlemek için bir yol bulmuş.
Hiç kimse, bu bulmacanın bir çıkış yolu düşündüm. Yani şu anda biz bilgisayar olasılıkları kendimizi sınırlamak gerekir. Biz, "şu anda" diyor ama biz çok güçlü bir bulmaca bu şekilde doğa gerçekten yenmek imkansız sonsuza dek-bizimle olacak bir şey olduğunu düşünüyorsanız.
Richard P. Feynman, Doktora, Fizik üzerine Feynman Ders, Vol. 3, pgs.1-10 ,1-11

Peki neden tüm bu rastgelelik olduğunu, evrenin en küçük parça ölçekte? Neden bilimin, evrenin en temel ve temel yapı taşlarından mikroskobik etki belirsizlik ve şans kuralı kesin öngörülebilirlik vazgeçmiş ve kabul etmiştir? Neden sadece bilinen olasılıklar olabilir?

Kuantum mekaniğinin gelişine, biz her zaman bir belirsizlik derecesi olduğu olayları tam bir doğruluk oranıyla tahmin edilemez tanımak için geliyor ancak . Bir seven varsa, bir Tanrı müdahalesi bu rastgelelik atfetmek, ama çok garip bir tür müdahale olurdu: her ne maksatla olursa yönelik olduğuna dair hiçbir kanıt yoktur. Gerçekten de, öyle olsaydı, tanımı gereği rastgele olmaz. Modern zamanlarda, etkili bir bilim hedefi yeniden tanımlayan yukarıdaki üçüncü olasılık var: amacımız bize sadece belirsizlik ilkesi tarafından belirlenen limit olayları tahmin etmek sağlayan bir dizi yasalar formüle etmek.
Stephen Hawking, Doktora, Zaman The Illustrated Kısa Tarihi, Sf 224

Orada bir belirsizlik veya şans unsuru her zaman, ve bu temel yolu, küçük bir ölçekte, maddenin davranışını etkiler. Einstein'ın genel görelilik için neredeyse singlehandedly sorumlu olduğunu ve o kuantum mekaniğinin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Konu ile ilgili duygularını şöyle özetliyor ifade de "Tanrı. Zar değildir" Ama tüm deliller Tanrı kökleşmiş bir kumarbaz ve her fırsatta zar atar olduğunu gösterir.
-Doktora Stephen Hawking, Kara Delikler ve Bebek Evrenler, sf. 70

Einstein, kuantum fiziği ile ilgili olarak, "Tanrı zar değildir" dedi ve Stephen Hawking, "Tanrı her fırsatta zar atar" diyor.

Ama İncil Tanrı zar ve konuyla ilgili ne diyor?

İl 16:33 Biz zar atmak, ancak RAB onlar düşme şeklini belirler.

Hiçbir fark ne İncil gösterir Tanrı evreni bir kuantum seviyesinde "zar" kurduğu, daha sonra bize veya zar atar evrenin olup olmadığını, yaptığı varsayarsak, ama aynı zamanda, Tanrı bu "kuantum zar" sonbaharda nasıl belirler. "Kuantum zar" atomaltı parçacıklar kuantum düzeyde mikroskopik ölçekte / enerjiler ve bunların faaliyetleri tüm kastediyorum.

Ancak, kuantum fiziğinin belirsizlik ilkesi doğru olup olmadığını, daha sonra İncil Tanrı'nın hala "kuantum zar" görünürdeki "rastgelelik" için kuralları ve sonuçları ayarlar bize sağlar. Tanrı rastgelelik kontrolü ve gördüğümüz olasılıkları.

Some Christians who are Scientists speak on this very issue:

John Byl has a PhD in Astronomy, is the author of the book “God and Cosmos: A Christian View of Time, Space, and the Universe”, and is Professor of Mathematics and Head of the Department of Mathematical Sciences at Trinity Western University.

WG Pollard and, more recently, Nancey Murphy advocate that the apparently random events at the quantum level are all specific, intentional acts of God. God's action at this level is limited in that
(1) He respects the integrity of the entities with which He co-operates (eg, He doesn't change the electron's mass arbitrarily) and
(2) He restricts His action to produce a world that, for all we can tell, is orderly and law-like.
God is the hidden variable. Murphy asserts that this position is not only theologically preferable to indeterminism, but has the further advantage of consistency with the principle of sufficient reason. Of course, if God is directly responsible for quantum events this entails that these are therefore predictable by God. Hence we are left with a deterministic universe, at least at the quantum level.”

“God's sovereignty rules out the possibility of agents acting independently of Him. In particular, quantum mechanics does not imply ontological indeterminism , given that determinist interpretations of quantum mechanics are possible, that non-physical secondary causes cannot be ruled out and that God is the primary cause for all events.”
-John Byl PhD, “Indeterminacy, Divine action and Human Freedom”

William Pollard PhD, is a Nuclear Physicist and Episcopal Priest, with a PhD in Physics and Honorary doctorates in science, divinity, law, and humane letters. He is the author of “Chance and Providence: God's Action in a World Governed by Scientific Law”. The entire book is on God operating, instead of “chance”, in quantum mechanics.

“In the next chapter I will begin the presentation for your consideration of a quite different approach to this problem which seems to me to offer an entirely adequate solution for it. Under it, as we shall attempt to show, there can emerge again in all of its ancient power the fullness of the Biblical response to the living God who is ever active in the whole of His creation sustaining, providing, judging, and redeeming all things, both in heaven and in earth, in accordance with the mysterious and hidden purposes of His might will. At the same time, however, this is accomplished in such a way that the essential integrity and unity of science, both as it is now and as in principle it may become, is fully preserved.”
“To Einstein's famous question expressing his abhorrence of quantum mechanics, “Does God throw dice?” the Judeo-Christian answer is not, as so many have wrongly supposed, a denial, but a very positive affirmative. For only in a world in which the laws of nature govern events in accordance with the casting of dice can a Biblical view of a world whose history is responsive to God's will prevail.”

-William Pollard PhD, “Chance and Providence: God's Action in a World Governed by Scientific Law”, pg. 35, pg. 97

Nancey Murphy PhD, Theologian, is Professor of Christian Philosophy at the Fuller Theological Seminary. She also serves as an editorial advisor for Theology and Science, Theology Today, and Christianity Today. She is the author of “Divine Action In The Natural Order”.

“The second strategy for giving an account of the locus of divine action explores quantum physics and seeks to give an account of God's action throughout the natural and human world by means of action at the quantum level (either alone or in conjunction with top-down action). My proposal is motivated theologically. If God is immanent in and acting in all creatures, then necessarily God is acting at the quantum level. Emphasis on this fact has the advantage of sidestepping the problem of interventionism: the laws of quantum mechanics are only statistical and therefore not subject to violation. If, as most interpreters conclude, events at this level are genuinely indeterminate, then there need be no competition between divine action and physical causation. It is possible from a theistic perspective to interpret current physics as saying that the natural world is intrinsically incomplete and open to divine action at its most basic level .”
-Nancey Murphy PhD, Dive Action In The Natural Order, pg. 131

In other words, God is in control and constantly interacting with the world at a quantum level. Where scientists see randomness and probabilities, they are seeing God determine how the dice fall, all the time, in quantum mechanics. The Bible may also present an argument of God controlling the “quantum dice” in Col 1:16-17, referring to Jesus Christ,

“For by him were all things created, that are in heaven, and that are in earth, visible and invisible, whether [they be] thrones, or dominions, or principalities, or powers: all things were created by him, and for him: And he is before all things, and by him all things consist.

The word here for “consist” is “synistemi” (4921) and it means, “to consist of or be composed of, to cohere, put together, hold together or band together”.

According to subatomic physics, it is the quantum force particles of bosons, and gluons that hold together atoms, and particles like photons and electrons that hold together different atoms. As such, this verse in the Bible could be referring to, that it is by God's control over the “quantum dice” that makes these particles we are composed of to hold together. As such, by His actions all things hold together or “by Him all things consist”.

Assuming it is true that God does allow randomness at a quantum level of physics, but also constantly controls the outcome of that randomness, besides “upholding all things”, like the universe, “by the word of His power” (Heb 1:3), is there another possible reason for God creating the universe to be this way? Could it relate to miracles, signs and wonders? This could very well be the case.

Not only does quantum physics allow for existing particles that we can observe in experiment to act in random ways, but it also allows for particles and antiparticles (antimatter) to pop in and out of existence, seemingly randomly. These particles usually only exist for a very short time, and are called “virtual particles”.

“Down at the very tiniest length scale and trillions of times smaller than atoms, is what is known as the Planck scale where the concept of length loses its meaning and quantum uncertainty rules. At this level all known laws of physics break down and even space and time become nebulous concepts. Any and all conceivable distortions of spacetime will be popping in and out of existence in a random and chaotic dance which is going on all the time everywhere in the universe. Terms such as “quantum fluctuations” and the “quantum foam” which are used to describe this chaotic activity certainly do not do it justice.”
-Jim Al-Khalili PhD, Black Holes, Wormholes, and Time Machines, pg. 207
PhD in Theoretical Nuclear Physics, theoretical physicist at the University of Surrey

The existence of these seemingly random particles does not violate the laws of physics, especially the Law of Conservation of Energy:

“Where did all these particles come from? The answer is that relativity and quantum mechanics allow matter to be created out of energy in the form of particle/antiparticle pairs. And where did the energy come from to create this matter? The answer is that it was borrowed from the gravitational energy of the universe. The universe has an enormous debt of negative gravitational energy, which exactly balances the positive energy of the matter.”
-Stephen Hawking, PhD, Black Holes and Baby Universes, Pg. 97

Virtual particles have been shown, through experiments, to exist, as seen in the Lamb shift and the Casimir Effect.

“These particles are called virtual because, unlike “real” particles, they cannot be observed directly with a particle detector. Their indirect effects can nonetheless be measured, and their existence has been confirmed by a small shift (the “Lamb shift”) they produce in the spectrum of light from excited hydrogen atoms.”
-Stephen Hawking PhD, Black Holes and Baby Universes, Pg 107

Regarding the Casimir Effect,

“As we saw in Chapter 7, even what we think of as “empty” space is filled with pairs of virtual particles and antiparticles that appear together, move apart, and come back together and annihilate each other. Now, suppose one has two metal plates a short distance apart. The plates will act like mirrors for the virtual photons or particles of light. In fact they will form a cavity between them, a bit like an organ pipe that will resonate only at certain notes. This means that virtual photons can occur in the space between the plates only if their wavelengths (the distance between the crest of one wave and the next) fit a whole number of times into the gap between the plates. If the width of a cavity is a whole number of wavelengths plus a fraction of a wavelength, then after some reflections backward and forward between the plates, the crests of one wave with coincide with the troughs of another and the waves will cancel out.
Because the virtual photons between the plates can have only the resonant wavelengths, there will be slightly fewer of them than in the region outside the plates where virtual photons can have any wavelength. Thus there will be slightly fewer virtual photons hitting the inside surfaces of the plates than the outside surfaces. One would therefore expect a force on the plates, pushing them toward each other . This force has actually been detected and has the predicted value. Thus we have experimental evidence that virtual particles exist and have real effects.”
-Stephen Hawking PhD, The Illustrated Brief History of Time, pgs. 204-206

Virtual particles can include all types of particles, including photons, electrons, gluons, bosons, and quarks. According to physicists, under certain conditions in the universe, virtual particles can exist for longer periods of time and therefore become “real” particles. This particular example relates to conditions of space near a black hole, but in principle this shows that science does generally allow for the possibility of virtual particles popping into existence and becoming real particles.

“We can understand this in the following way: what we think of as “empty” space cannot be completely empty because that would mean that all the fields, such as the gravitational and electromagnetic fields, would have to be exactly zero. However, the value of a field and its rate of change with time are like the position and velocity of a particle: the uncertainty principle implies that the more accurately one knows one of these quantities, the less accurately one can know the other. So in empty space the field cannot be fixed at exactly zero, because then it would have both a precise value (zero) and a precise rate of change (also zero). There must be a certain minimum amount of uncertainty, or quantum fluctuations, in the value of the field. One can think of these fluctuations as pairs of particle of light or gravity that appear together at some time, move apart, and then come together again and annihilate each other. These particles are virtual particles like carry the gravitational force of the sun: unlike real particles, they cannot be observed directly with a particle detector. However, their indirect effects, such as small changes in the electron orbits in atoms, can be measured and agree with the theoretical predictions to a remarkable degree of accuracy. The uncertainty principle also predicts that there will be similar virtual pairs of matter particles, such as electrons or quarks . In this case, however, one member of the pair will be a particle, and the other an antiparticle (the antiparticles of light and gravity are the same as the particles).
Because energy cannot be created out of nothing, one of the partners in a particle/antiparticle pair will have positive energy, and the other partner negative energy. The one with negative energy is condemned to be a short-lived virtual particle because real particles always have positive energy in normal situations. It must therefore seek out its partner and annihilate with it. However, a real particle close to a massive body has less energy than if it were far away, because it would take energy to lift it far away against the gravitational attraction of the body. Normally, the energy of the particle is still positive, but the gravitational field inside a black hole is so strong that even a real particle can have negative energy there. It is therefore possible, if a black hole is present, for the virtual particle with negative energy to fall into the black hole and become a real particle or antiparticle . In this case it no longer has to annihilate with its partner. Its forsaken partner may fall into the black hole as well. Or, having positive energy, it might also escape from the vicinity of the black hole as   a real particle or antiparticle . To an observer at a distance, it will appear to have been emitted from the black hole.”
-Stephen Hawking PhD, The Illustrated Brief History of Time, Pgs. 134-137

According to science it is possible that physical quantum particles can randomly pop into existence seemingly out of nowhere. If God is controlling the “quantum dice”, then this means God could cause these subatomic quantum particles to come into existence out of nowhere. This does not contradict the laws of physics in any way. Rather the laws of physics and modern science make clear that subatomic quantum particles popping into existence from out of nowhere is the normal state of the universe, which science has confirmed. And it is entirely possible for this randomness to be controlled by God controlling the “quantum dice”; and the quantum randomness seen has no explanation. Metaphorically speaking, this is a huge hole in the wall of science, which allows for the hand of God to come through into the physical universe, without in any way contradicting science or the known laws of physics. This shows that science actually allows for miracles and the miraculous done by God, without it in any way conflicting with Science or Modern Physics.

Modern Physics teaches that elementary particles, of all kinds, can and do randomly pop in and out of existence. This includes photons, which are particles of light. This also includes gravitons, which are theoretical and theoretically instrumental in gravity, as well as gluons, bosons and other force carrying particles.

Some force carrying particles are what hold quarks together to form neutrons and protons, and other force particles hold together atoms. All of these particles can pop into existence out of nowhere, seemingly randomly, the universe allows for this, and the universe was created by God intentionally to be the way it is.

What are quarks and electrons? They are the particles that are the building blocks of atoms.

Different types of atoms make up all of the elements of matter, as seen in the periodic table of the elements.

Atoms are the building blocks of all the matter we see, and our bodies are made of atoms.

So assuming God, who is omnipotent, one way or another controlled the randomness of the quantum world… then this means that God could choose to have a large number of quarks, gluons, electrons, etc. pop into existence very quickly, and assemble into atoms. God could also do this in such a way that many atoms were formed, and would assemble into much larger objects, even objects large enough that we could see them.

This might include things like oil and grain popping into existence out of nowhere:

1 Kings 17:8-16
And the word of the LORD came unto him, saying, Arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Zidon, and dwell there: behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. So he arose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there gathering of sticks: and he called to her, and said, Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel, that I may drink. And as she was going to fetch it, he called to her, and said, Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. And she said, As the LORD thy God liveth, I have not a cake, but an handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse : and, behold, I am gathering two sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat it, and die. And Elijah said unto her, Fear not; go and do as thou hast said: but make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for thy son. For thus saith the LORD God of Israel, The barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the LORD sendeth rain upon the earth. And she went and did according to the saying of Elijah: and she, and he, and her house, did eat many days. And the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the LORD, which he spake by Elijah .

God provided for 3 years oil and grain, though the land was in a drought with famine. This oil and grain appeared seemingly out of thin air. But another way to put it might be that it appeared out of “seemingly random quantum foam”. And there are many miracles, signs, and wonders in the Bible, done by God, which are similar to this, such as Jesus Christ feeding the multitudes of thousands from a couple fish and a few loaves of bread.

Also, there are miraculous healings mentioned many times in the Bible. According to science, our bodies are made up of molecules of atoms, which are made from quarks and electrons and such. Consider the cases of sight being restored to the blind, the healing of the disfigured hand, the healing of lepers, and the healing of all manner of sicknesses; miracles done by Jesus Christ. Control over the “quantum dice” would be one way to explain how sick flesh was instantaneously changed into healthy flesh.

And so this is one way to describe, in modern physics concepts, how God does miracles, signs, and wonders. Though God does do them, whether control of the “quantum dice” of quantum physics is truly and specifically how, or not.

But the Bible also says that Holy angels, and Fallen angels, also work miracles, signs and wonders. (Acts 2:22, 5:12, 2 Peter 2:11, Heb 2:4, Matt 24:24, 2 Thes 2:9, Rev 13:2, 14, 16:14) So it could be an accurate description to say that how fallen angels also do miracles, signs, and wonders is because they too somehow have control over the “quantum dice”, though definitely on a more limited scale than God does.

The Bible teaches that God is everywhere in the universe, and there is nowhere that He is not. Whereas fallen angels have a set, limited, location for their spirit body, and are only in one place at a time, much like mankind. Under this line of reasoning, God has power, and “quantum power” over everywhere in the universe, but fallen angels only have power or “quantum power” in their immediate location. Also, God has power over the fallen angels' spirit bodies themselves, as their bodies are part of the creation, whereas fallen angels have no such power over God.

It does make some analogous sense that all angels would have powers like God, but limited, for the Bible several times in the Old Testament calls angels the “sons of God”. (Gen 6, Job 1:6, Job 2:1, Psalm 29:1, 89:6)

It may be that the extra-dimensionality of angels is what would make possible them having limited control over the “quantum dice” in their immediate location.

“Today, however, physicists are following a different trail-the one leading to superstring theory. Unlike previous proposals, it has survived every blistering mathematical challenge ever hurled at it. Not surprisingly, the theory is a radical-some might say crazy-departure from the past, being based on tiny strings vibrating in 10-dimensional space-time… In superstring theory, the subatomic particles we see in nature are nothing more than different resonances of the vibrating superstrings, in the same way that different musical notes emanate from the different modes of vibration of a violin string.”
-Michio Kaku PhD, “Into the Eleventh Dimension”, author of Hyperspace: A Scientific Odyssey through the 10th Dimension, Oxford University Press.

According to String Theory, particles in the 4-dimenional space-time we observe, are the result of vibrations of 1 dimensional strings that exist in an additional 6-7 dimensions, in the scientific sense of the word which (comes to10-11 dimensions total).

As such, speaking generally according to science in principle, it is possible that the extra-dimensionality of angels would allow for their altering of particles in our 4 dimensional world, on the subatomic quantum level. As such, their extra-dimensionality, in the spiritual realm, may be tied directly to their ability to work “miracles, signs, and wonders”, possibly through being able to determine how the “quantum dice” fall (on a limited scale in their immediate locality).

To illustrate, imagine that sitting on a table, is a cup. This cup has 3 spatial dimensions, and as the second pass, it moves through the 4 th dimension of time. Now, in the exact same location as the cup, would be 6-7 invisible dimensions that you can't see. And that is because these invisible 6-7 dimensions intersect the 4 dimensions we know at every point. These 6-7 dimensions are most definitely not somewhere else, but are in the same place we are, but invisible. Now, if these 6-7 extra dimensions correspond to the invisible spiritual realm that the Bible teaches, then an angel who has a spirit body would have an invisible spirit body comprised of the stuff of these 6-7 extra dimensions. And such an invisible angel could choose to effect the 6-7 extra dimensions where the cup is located so as to knock the cup over.

In other words, fallen angels have spirit bodies in the invisible spiritual realm. If the spiritual realm is composed of these extra 6-7 dimensions, then the spirit bodies of the fallen angels are composed of the spiritual realm, these extra 6-7 dimensions. Just as the invisible spiritual realm is all around us, so also could be these 6-7 extra dimensions. According to String Theory (just a theory) what we observe as an effect in our 3 spatial dimensions is caused by what happens in the 6-7 invisible extra dimensions. This means that an extra-dimensional angel could use their extra-dimensional spirit body in the 6-7 extra dimensions, to have the effect of changing things in the physical 3 dimensions we perceive. And in this, fallen angels would also have limited control over how the “quantum dice” fall, but only in a very limited location where they are present. As the invisible realm is all around us (or these extra dimensions would be also) a fallen angel can only effect changes in the immediate locality around them, in the location of their spirit body.

And so this shows how Modern Physics also allows for angels or fallen angels to work miracles (in a limited locality) along the same lines as how Modern Physics allows for God to work miracles. And so angels can also work miracles and do the miraculous, without violating and laws of Modern Physics or science. Rather, Modern Physics and Science totally allows for the existence of angels, their spirit bodies, the invisible spiritual realm, and the miraculous powers of angels as described in the Bible.

When it comes to Holy angels or fallen angels, the Bible describes that they can cause dreams and Visions, as well as causing the physically miraculous or miracles.

In the case of fallen angels, they cause False Visions, which can seem entirely physically real to a victim, and also dreams. Beyond this fallen angels can cause physical injury, and other sorts of physical manifestations, like objects moving, or recording film being altered, etc. These physical manifestations would be considered as false signs, false miracles, and false wonders, Biblically speaking.

I think that fallen angels being able to control (in their immediate locality) how the “quantum dice” fall, would work as a way to explain Physical manfestations very easily, both with visible angels materializing, or seeing the physical effects of invisible angels, including the physical aspects of Visions.

Excepting time perception manipulation, I also think this “quantum dice” idea explains all varieties and aspects of Visions quite well, and also dreams. This is because the human brain also can experience the effects of a fallen angel being able to control the “quantum dice” (in a limited localized way).

“The human brain, however, is also subject to the uncertainty principle. Thus, there is an element of the randomness associated with quantum mechanics in human behavior. But the energies involved in the brain are low, so quantum mechanical uncertainty is only a small effect.”

-Stephen Hawking PhD, Black Holes and Baby Universes, Pg. 133

Although the effect of quantum mechanical uncertainty in the brain is normally small, if fallen angels can determine how the “quantum dice” fall, then a fallen angel could make the effect quite large and noticeable.

Regarding False Visions, all of our physical senses are dependant on how our brain interprets them. By fallen angels generating electrical impulses in the brain, and such things like that, fallen angels would be able to make us “see” things that are not actually in front of our eyes, and “hear” things that are not there to make any sound, “feel” things that are not touching our bodies, “smell” things not before our noses, and “taste” things that are not on our tongues. These things would seem completely real to all of the bodily senses. And the electrical impulses that are truly transmitting information about reality around us could also be blocked out by fallen angels, under this same ability. Or actual reality could be partially blocked. And either way, false electrical signals in the brain generated by fallen angels, through manipulation of the “quantum dice”, could cause a person to experience a False Vision that seemed entirely physically real, but was not.

A person could be caused to perceive something completely illusionary, by a fallen angel manipulating that person's brain, which is a person's gateway to physical perception. As such, an illusion could seem completely physically real to all of the bodily senses, so much so as to be completely indistinguishable from reality to the person. This manipulation of the senses through manipulation of the brain is very likely what happens in False Vision (or in Holy angelic true Visions). Fallen angels could cause this to happen to more than one person at a time, strengthening the deception. And also under the same limited control over the “quantum dice”, fallen angels could cause physical manifestations, even running concurrently with a Vision which seems real. This sort of deception can be very powerful. Dreams could be explained much in the same way, but the same sort of thing occurring while the person is asleep and dreaming.

Besides all of this, there is one more thing which is miraculous that fallen angels do, which modern science allows for in a specific way. That is time perception manipulation.

Luke 4:5 “And the devil, taking him up into an high mountain, shewed unto him all the kingdoms of the world in a moment of time.”

This case of Satan likely causing Jesus Christ to have a Vision, as mentioned in the Bible, was likely at least hours in less than 1 second.

What we are going to cover next is the time perception manipulation abilities of fallen angels, as seen in fallen angelic. I will first be covering the ways time perception manipulation can Not be explained under Modern Science, before I get into the way it can be explained, and Modern Physics allows for this.

As the brain of the victim of a False Vision is an integral part of how fallen angels carry out these Visions, and the memories of these attacks are stored in the brain, then the time perception manipulation aspect of these attacks must be explainable in a way that is consistent and not conflicting with the physical human brain and how it functions. And so any explanation of time perception manipulation must be limited and confined to explanations that do not conflict with the science of the human brain.

If we were to assume that time perception manipulation involves a compacting or compressing of extensive experiences into a short period of time, then this would require the human brain to handle in one second, somewhere from a hundred to a thousand times more information than the brain usually processes in one second. The brain processes information by the firing of neurons.

The only information I could find on neurons firing more rapidly than normal were studies on psychoactive drugs, heroin especially. As people attacked by fallen angels that experience time perception manipulation do not report experiencing a severe heroin-like sensation, this serves as experimental evidence that overly-rapid neuronic firing in the normal passage of time will not work to explain this time perception manipulation.

And as such, time perception manipulation does not involve a compacting or compressing of extensive experiences into a short period of time. The only other option is that these experiences actually do take as much time as subjectively perceived by the person having a fallen angelic Vision, though objective time passage for the rest of the world is much shorter.

A major example for this may be seen in the theory of general relativity. According to relativity, no matter what speed a person moves, time is perceived to pass at the same rate. However, less time will comparatively pass for an accelerated person than for a (relatively) stationary person. Yet either person will feel time passing at the same rate. It could be argued from a theological standpoint that God designed the human brain to need a consistent flow of actual time in order to function correctly, and designed a universe in which time passage would remain consistent, no matter to what speed a human might accelerate.

Because the person's brain is involved in the process of a Vision, yet their body does not go anywhere, many theoretical physics concepts dealing with time would not work to explain how the brain can experience more time while the body experiences less time.

Could general relativity, and time dilation explain how this works? Relativistic Time Dilation would not work, because it would require the body to feel acceleration (or its gravitational equivalent) in comparison to the brain, at over 99% the speed of light. This speed would be necessary to produce a 100 or 1000 seconds to 1 second ratio. This is not what is reported by witnesses of the person under attack's body, that see it does not go anywhere, nor the Biblical account that during Visions people do not go anywhere. So this cannot be the case, aside from the fact that such a thing would likely kill the person.

Could time travel gained by travel to the future, and then the past, explain this extra perceived time?

There is a type of theoretical wormhole, called a CTC, which was once theorized to be able to be used in this way, if many detailed criteria were met. But according to the current consensus of scientists, a CTC would not work for time travel to the future or past. This manner specifically would involve moving a brain to another location in 4d space-time, spending a real amount of time in that other location moving into the future, and then the brain traveling back in time to the same moment it left. Even if this could work without killing the person, a CTC wormhole still would not work for returning the brain to the past, as a CTC will not work for time travel to the past or future. A CTC wormhole will not work for time travel to the future and past for a brain, or a person, or even for a bowling ball, as they cannot be used for time travel in general.

Kip Thorne and Stephen Hawking had an ongoing debate for about 20 years over the subject of time travel into the past, using a CTC wormhole for time travel. The debate, based on their books, seems to have become settled, with Thorne (pro-possibility of time travel) coming to agree with Hawking (anti-possibility of time travel). Here are some highlights:

“Perhaps fortunately for our survival (and that of our mothers), it seems that the laws of physics do not allow such time travel. There seems to be a Chronology Protection Agency that makes the world safe for historians by preventing travel into the past. What seems to happen is that the effects of the uncertainty principle would cause there to be a large amount of radiation if one traveled into the past. This radiation would either warp space-time so much that it would not be possible to go back in time, or it would cause space-time to come to an end in a singularity like the big bang and the big crunch. Either way, our past would be safe from evil-minded persons. The Chronology Protection Hypothesis is supported by some recent calculations that I and other people have done. But the best evidence we have that time travel is not possible, and never will be, is that we have not been invaded by hordes of tourists from the future.”
-Stephen Hawking PhD, Black Holes and Baby Universes Pg. 154 (1994)

“Translating back the viewpoint of an observer at rest in the wormhole (the observer that Kim and I had relied on), Hawking's conjecture meant that the quantum gravity cutoff occurs 10^-95 second before the wormhole becomes a time machine, not 10^-43 second – and by then, according to our calculations, the vacuum fluctuational beam is strong enough, but just barely so, that it might indeed destroy the wormhole.”
-Kip S. Thorne PhD, Black Holes and Time Warps pg. 520 (1994)

“Hawking suspects that the growing beams of vacuum fluctuations is nature's way of enforcing chronology protection: Whenever one tries to make a time machine, and no matter what kind of device one uses in one's attempt (a wormhole, a spinning cylinder, a “cosmic string”, or whatever), just before one's device becomes a time machine, a beam of vacuum fluctuations will circulate through the device and destroy it. Hawking seems ready to bet heavily on this outcome. I am not willing to take the other side in such a bet. I do enjoy taking bets with Hawking, but only bets that I have a reasonable chance of winning. My strong gut feeling is that I would lose this one. My own calculations with Kim, and unpublished calculations that Eanna Flanagan (a student of mine) has done more recently, suggest to me that Hawking is likely to be right. Every time machine is likely to self-destruct (by means of circulating vacuum fluctuations) at the moment one tries to activate it.”
-Kip S. Thorne PhD, Black Holes and Time Warps pg. 521 (1994)

That was all from 1994, but a more recent quote from 2001 shows the issue has generally been settled:

“… Since the sum-over-histories calculations in these backgrounds are mathematically equivalent, one can conclude that the probability of these backgrounds goes to zero as they approach the warping needed for time loops. In other words, the probability of having sufficient warping for a time machine is zero. This supports what I have called the Chronology Protection Conjecture: that the laws of physics conspire to prevent time travel by macroscopic objects .
Although time loops are allowed by the sum over histories, the probabilities are extremely small. Based on the duality arguments I mentioned earlier, I estimate the probability that Kip Thorne could go back and kill his grandfather as less than one in ten with a trillion trillion trillion trillion trillion zeroes after it… As gambling men, Kip and I would bet on odds like that. The trouble is, we can't bet each other because we are now both on the same side .”

-Stephen Hawking PhD, The Universe in a Nutshell, pgs. 152-153 (2001)

One problem with time travel to the past between 2 locations in 4d space-time, is that, put simply, electromagnetic vacuum fluctuations would build up traveling in a loop from the present to the past, an infinite loop, and this would destroy any pathway from the present to the past. Stephen Hawking and Kip Thorne have said, CTC wormholes won't work for time travel.

As such, this is also not a possibility for time perception manipulation during a fallen angel attack, and it can summarily be concluded that peoples' brains do not go anywhere, or time travel. Time gained by traveling to the future, and then the past, is not allowed by physics in any way that would fit this time perception manipulation scenario seen in a fallen angelic Vision.

Biblically, this can be understood in that God created the universe so as to not allow time travel into the past. God controls both sides of the wormhole, and it is God who would make it so electromagnetic vacuum fluctuations in a loop from the wormhole mouths would destroy the wormhole before it could allow for any possible time travel.

God created time, as did Jesus Christ, as all things were created through Him.

Jesus Christ says in Rev 22:13, “I am the Alpha and the Omega, the First and the Last, the Beginning and the End.”

As such God has complete authority over time, and simply does not allow time travel to the past, or the future and then the past again.

None of these theories mentioned will work as an explanation for time perception manipulation caused by fallen angels during False Visions. So then what is going on?

The key verse is Luke 4:5, “And the devil, taking him up into an high mountain, shewed unto him all the kingdoms of the world in a moment of time .”

This verse does not describe time travel to the past. In contrast, this verse describes a long period of time passing during a second, or less than a second. Or another way to say this is that some extra time was perceptually gained by the person, more than the objective passage of time that God controls.This verse describes a long period of time passing during a second, or less than a second. Or another way to say this is that some extra time was perceptually gained by the person, more than the objective passage of time that God controls. So how would a fallen angel do this? How might this work?

The answer is that there is simply more to the dimension of time than we normally think of there being. I believe the Bible sets precedence for this concept, and this is how I would interpret Joshua's Long Day.

Josh 10:12-14
Then spake Joshua to the LORD in the day when the LORD delivered up the Amorites before the children of Israel, and he said in the sight of Israel, Sun, stand thou still upon Gibeon; and thou, Moon, in the valley of Ajalon. And the sun stood still, and the moon stayed, until the people had avenged themselves upon their enemies. Is not this written in the book of Jasher? So the sun stood still in the midst of heaven, and hasted not to go down about a whole day. And there was no day like that before it or after it, that the LORD hearkened unto the voice of a man: for the LORD fought for Israel.

I have read several theories to explain how this worked, but here is mine:

When God made the dimension of time, He made it to have both its flow in length, as we normally perceive, and draw as a line, but also to have a width to it, at right angles to its length. This width is normally small and tight like a string. But the width of time is like a stretchy material, like a rubber band, and so if God wants to, God can stretch out the width of time. The width of time is not affected by the 3 dimensions of space, or things like gravity or speed. The length of time is what is referred to in “space-time”, but the width of time exists unaffected by the things that would normally affect the length of time. In other words, the width of time works like a 2 nd dimension to time.

In Joshua's Long Day, it was the width of time that God stretched out, around the surface of the earth, and for the people on the earth. As such the people on earth experienced long time passage in the width of time, during what was a brief moment in the length of time.

I believe that according to physics this is possible. Although the concept of time having a 2 nd dimension of “width” seems to be in its infancy, there is some information to be found on it. The concept which parallels the “width” of time in modern theoretical physics is the concept of “imaginary time”:

“…One of these is that it is easier to do the sum if one deals with histories in what is called imaginary time rather than in ordinary, real time. Imaginary time is a difficult concept to grasp, and it is probably the one that has caused the greatest problems for the readers of my book. I have also been criticized fiercely by philosophers for using imaginary time. How can imaginary time have anything to do with the real universe?
I think these philosophers have not learned the lessons of history. It was once considered obvious that the earth was flat and that the sun went around the earth, yet since the time of Copernicus and Galileo, we have had to adjust to the idea that the earth is round and that it goes around the sun. Similarly, it was long obvious that time went for the same rate for every observer, but since Einstein, we have had to accept that time goes for at different rates for different observers. It also seemed obvious that the universe had a unique history, yet since the discovery of quantum mechanics, we have had to consider the universe as having every possible history. I want to suggest that the idea of imaginary time is something that we will also have to come to accept. It is an intellectual leap of the same order as believing that the world is round. I think that imaginary time will come to seem as natural as a round earth does now. There are not many Flat Earthers left in the educated world.”

-Stephen Hawking, Black Holes and Baby Universe, Pg. 81-82  

Imaginary time is already a commonplace of science fiction. Ama   it is more than science fiction or a mathematical trick. It is something that shapes the universe we live in.
-Stephen Hawking, Black Holes and Baby Universes, Pg. 83

Though it is a newer concept, it seems that imaginary time shapes the universe we live in. According to physics, what is it like?

You can think of ordinary, real time as a horizontal line, going from left to right. Early times are on the left, and late times are on the right. But you can also consider another direction of time, up and down the page. This is the so-called imaginary direction of time, at right angles to real time.
What is the point of introducing the concept of imaginary time? Why doesn't one just stick to the ordinary, real time that we understand? The reason is that, as noted earlier, matter and energy tend to make space-time curve in on itself. In the real time direction, this inevitably leads to singularities, places where space-time comes to an end. At the singularities, the equations of physics cannot be defined; thus one cannot predict what will happen. But the imaginary time direction is at right angles to real time. This means that it behaves in a similar way to the three directions that correspond to moving in space. The curvature of space-time caused by the matter in the universe can then lead to the three space directions and the imaginary time direction meeting up around the back. They would form a closed surface, like the surface of the earth. The space directions and imaginary time would form a space-time that was closed in on itself, without boundaries or edges. It wouldn't have any point that could be called a beginning or end, any more than the surface of the earth has a beginning or end.

-Stephen Hawking PhD, Black Holes and Baby Universes, Pg 82

“When one tried to unify gravity with quantum mechanics, one had to introduce the idea of “imaginary” time. Imaginary time is indistinguishable from directions in space. If one can go north, one can turn around and head south; equally, if one can go forward in imaginary time, one out to be able to turn round and go backward. This means that there can be no important difference between the forward and backward directions of imaginary time. On the other hand, when one looks at “real” time, there's a very big difference between the forward and backward directions, as we all know.”
-Stephen Hawking PhD, The Illustrated Brief History of Time, Pg 182

Imaginary time does not follow the forward direction of time, but instead forms a closed loop, in which there is no distinguishable forward or backward direction. This concept seems to parallel a stretchy width to time very well. A person experiencing imaginary time could gain time, going around a closed loop on the width of time, and ending up where they started. This would allow time to be gained, and experienced, by the person, without that person moving forward on the length of time, save a moment.

Could the science theory of Imaginary Time, or concept of a Width to Time, explain time perception manipulation in False Visions caused by fallen angels? … Yes.

As I have mentioned before, the Bible calls the angels the “sons of God” in several places, and this may relate to that angels can do many of the same things that God can do, but on a more limited and local basis.

For instance, God can perform miracles, signs and wonders, and Joshua's Long Day was one of these miraculous events. If this analogy holds true in this case, as it has in other cases, then it would make sense that fallen angels may also be able to stretch out the width of time on a limited local basis. The length of time God keeps all authority over, and fallen angels cannot travel it nor stretch it out. But during a Vision the additional time perceived would be from fallen angels stretching out the width of time (not the length of time).

In fallen angelic Vision experiences, this could be visualized as a fallen angel stretching out the width of time around the brain of the person under attack. The person's brain does Not leave their body, nor move forwards and backwards along the length of time. But the person does experience a gain of time from the period in which the width of time is stretched out around their brain. This allows for a gain of perceived passage of time in a Vision, and would allow for a couple minutes to or even a couple hours to be perceived to pass in a moment, or second.

This scenario would allow the brain to function at its normal speed, with decision making processes working as they normally do in the brain-mind-soul-spirit connection. This would also allow for memories to be stored in the brain according to the normal way the brain functions.

And so this is how I would explain fallen angels accomplish time perception manipulation during Visions. Modern Physics seems to somewhat allow for this, especially angels might be able to do this under the explanation of if they were extra-dimensional in 6-7 extra dimensions, they might be able to access a second dimension of time as well. In any case, this explanation of stretching the width of time around the brain of the person would work to explain time perception manipulation in Visions.

I find a good analogy to conceptualize an extra dimension or dimensions is the green code in the Matrix movie. Like the agents in the Matrix movie, fallen angels can alter the “code” (“quantum dice”) to change what is there and alter the green code inside a person's mind, to change what the person perceives, through their brain.

As such I often try to represent the aspects of Fallen angelic False Visions using Matrix imagery. I use a red sphere of code to represent the invisible extra-dimensional or spiritual realm fallen angel.

As an example, this is a close up of a fallen-angel-caused vision of an “alien abduction”. Remember that the entire vision, all 3 aliens, and the setting, are all caused by 1 fallen angel. In this example, the red ball below contains a person standing in a room with 3 aliens, near a table, in a defensive posture against the aliens. That is how the person having this Vision experiences themself to be, and it seems real to them, though a Vision.

What this represents is that because of a fallen angel, the neurons in the person's brain are firing in such as way that their perceptions have been altered. As the person perceives their surroundings through their brain, which is the hub and gateway to all the physical senses, the true green reality has been blocked out either fully or partially, and the person perceives what is going on in the red sphere, which is the fallen angel attacking. Their brain being able to send signals of sensing the green reality around them has been blocked, and instead the deceptive red signals of the fallen angel is what is getting through to their brain. In the most extreme case, this can mean the person may perceived being touched, when they are not, smell things, see things, etc. which seem entirely physically real, but are not. These physically sensations can be of things which are external to the body, or internal to the body (such as John's stomach ache in Revelation).

Because of brain-sensory-hacking abilities of fallen angels seen in False Visions, which can seem completely physical, it can be difficult to be able to tell with certainty that an actual purely physical manifestation of a fallen angel has occurred. Perhaps one example is that of fallen angels manifesting as UFOs (or whatever) in which pictures or video-recording have been taken. But keep in mind, when fallen angels do physically manifest, it may only be on a very limited and partial basis. One example is the audio-recordings made of ghosts, which if not hoaxes, only show a physical manifestation of the air vibrating so as to produce a recordable sound. That is all that could be proven to have occurred, at most, when nothing was taken along the lines of a picture. Even at that, it is possible that a physical manifestation in some cases was limited to only a direct altering of the film or recording device, whether pictures of ghosts or UFOs, video film, or audio recordings.

In conclusion, Science and Modern Physics seems to allow for the miraculous and miracles, whether caused by God, Holy angels or fallen angels.

For Christians, the Bible does establish the kinds of things that fallen angels can do. Taking the Bible as the authoritative Word of God, on faith, there really is no need to question that fallen angels have these abilities. The Bible says fallen angels have these abilities, both of whatever degree of physical effects, and causing False Visions and dreams. Bible-believing Christians should be able to accept that, whether modern science has caught up to the Truth of the Word of God, or not. But the hope with this piece is that you can understand that Science and the Bible do not conflict, as science actually allows for the miraculous to occur, as is recorded in the Bible and seen in miracles God still works today. And as also seen in the false signs and wonders that happen today, caused by fallen angels. Theories in Science are always changing, in a progressive accumulation of knowledge: they are not truth. Where the Bible and science seem to contradict, I believe the Bible should always be deferred to as Correct and Truth, no matter what science teaches or scientists say.

I've touched on topics involved with big bang theory, quantum mechanics, black holes, worm holes, extra dimensions, and string theory.

But I agree with what Russell Grigg, from CMI-Australia has to say on this:

“It has truly been said that Christians married in their thinking to today's science (eg big bang, ten dimensions, etc.) will be widowed tomorrow.”
-Russell M. Grigg M.Sc. (Hons.), Creationist Chemist and Missionary
www.creation.com
CMI–Australia

That being said, I'm not entirely convinced about any of these theoretical science theories, and my intent here has not been to convince anyone of them. But rather, the aim of this was to use Modern Physics theories to show that science does not contradict or in any way disallow what that Bible teaches is true. The main point of doing this is to show that science does not preclude the existence of miracles of God and of holy angels, and also the false miraculous done by fallen angels. But rather I believe modern science actually completely allows for miracles, and for fallen angels, and their Biblically described abilities.

Rather than prove this seemingly supernatural activity is impossible, science actually completely allows for all of this to be possible… Modern physics shows that God created the universe to leave room for the miraculous to occur, without violating the laws of physics that He set up and maintains.

In any case, God is infinitely dimensional, without any question, having created all dimensions and everything in them, and as we know, God, in His three persons, can do anything and is All-powerful.

A fallen angel is more powerful than a human. But Jesus Christ is the Son of God, fully God and fully man, and also infinitely dimensional. So Jesus Christ is more powerful than any fallen angel, and even more powerful than all fallen angels combined. This is just another way of looking at what we already know, that Jesus Christ is seated at the right hand of God, with all power, above every other power, principality, authority, above every angel, Holy or fallen.

Angels can only be in one place at once, as we see in Daniel 10. And angels were created by God, as Genesis says,
“God created the heavens and the earth and all the host of them”.

But Jesus Christ is the fullness of the Godhead in human form, and Jesus Christ said “before Abraham was, I AM” , and John tells us “All things were made by him; and without him was not any thing made that was made” , showing Jesus Christ's infinite dimensionality as the Son of God.

And the Bible tells us in Acts 4:10-12 ,
Be it known unto you all, and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, [even] by him doth this man stand here before you whole. This is the stone which was set at nought of you builders, which is become the head of the corner. Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved.

And we see this in that supernatural harassment and attacks stop in the name and authority of Jesus Christ. Jesus Christ can and does help those who call out to Him for His help, who have faith in Him and believe upon the power of His Name. So Jesus Christ is more powerful than fallen angels, in whatever form they take, no matter how powerful they seem, Jesus Christ is more powerful.