This page has been translated from English

อ่านก่อน - วิธีการทำนายในพระคัมภีร์

ความเชื่อพื้นฐานและวิธีการเบื้องหลัง Paradox ของทฤษฎีทำนายในพระคัมภีร์

รับการยอมรับในความศรัทธา: พระเยซูคริสต์เป็นความจริง

ส่วนที่ 1: พระคัมภีร์เป็นความจริงและความบริสุทธิ์

ข้อเท็จจริง: พระคัมภีร์พูดถึงพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์ทรงเป็นความจริง พระคัมภีร์หมายถึงพระเยซูคริสต์เป็น Word, Word จะกลายเป็นเนื้อ, คัมภีร์กลายเป็นเนื้อ (Jn 1:14) พระเยซูทรงแสดงพระคัมภีร์เป็นจริงและยอมรับพวกเขาเป็นเช่น

ยินดีรับกับอาคารสถานที่ทั่วไป: พระคัมภีร์เป็นสิ่งที่จริงพระคัมภีร์จึงไม่ใช่ขัดแย้งและเป็นที่เข้าใจดีที่สุดโดยมีมันแปลความหมายของตัวเอง

ยินดีรับสถานที่ตั้งจำเพาะ: พระคัมภีร์เป็นหนังสือที่พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์เป็น พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเป็นพระเยซูพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นพระ "พระ" หมายถึง "apartness, ศักดิ์สิทธิ์, ศักดิ์สิทธิ์, แยกชุด apartness-" ในการนี​​้พระคัมภีร์ไม่เหมือนหนังสือเล่มอื่น ๆ นอกจากจะเป็นทรูคัมภีร์ไบเบิลยังเป็นพระและเป็นที่ตั้งแยกและแตกต่างจากหนังสืออื่น ๆ

พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์คือ - ลักษณะของสถ​​านที่ตั้ง:

พระเจ้าจงใจออกแบบพระคัมภีร์ในการอ่านเป็นที่มันไม่สร้างแรงบันดาลใจของผู้ชายคนหนึ่งที่เขียนมันจะเขียนสิ่งที่พวกเขาเขียน

2 ทิม 3:14-17 "แต่ยังคงเจ้าในสิ่งที่เจ้าได้เรียนรู้และทรงได้รับการรับรองจากรู้ของผู้ที่พระองค์ทรงเรียนรู้ [พวกเขา]; และจากเด็กที่พระองค์ทรงเป็นที่รู้จักพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสามารถที่จะ ทำให้เจ้าปัญญาแก่ความรอดโดยทางความเชื่อที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ คัมภีร์ทั้งหมด [ถูก] รับการดลใจจากพระเจ้า (God-หายใจ) และ [เป็น] ผลกำไรสำหรับหลักคำสอนสำหรับการตำหนิสำหรับการแก้ไขสำหรับคำแนะนำและความชอบธรรม: นั่นคนของพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบอาจจะตกแต่งอย่างทั่วถึงแก่ผลงานที่ดีทั้งหมด ".

พระคัมภีร์ที่ทำให้ทราบพิเศษที่พระเจ้าได้รับการออกแบบโดยเจตนาที่จะอ่านคำพยากรณ์ได้เช่นเดียวกับที่มันไม่ลงไปทุกคำพูดผู้ชายจะพูดสร้างแรงบันดาลใจคำที่ระบุซึ่งถูกเขียนขึ้นแล้วลง

2Pe 1:20-21 รู้นี้ก่อนที่คำทำนายของพระคัมภีร์ไม่มีการตีความใด ๆ ส่วนตัว สำหรับคำทำนายไม่ได้มาในเวลาเดิมโดยความประสงค์ของมนุษย์ แต่มนุษย์ผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้าตรัส [ที่พวกเขา] ย้ายโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เป็น - บทสรุป: แม้มันจะถูกทำงานผ่านผู้ชายในพระคัมภีร์เดิมที่เขียนลงพระคัมภีร์ไบเบิลโดยทั่วไปจะสามารถได้รับการยอมรับให้เป็นเช่นเดียวกับถ้าพระเยซูได้บอกมันผ่านคนอื่น ๆ ทุกคำที่เลือกโดยเจตนากับทั้งพระคัมภีร์ ถูกออกแบบโดยเจตนาที่จะเป็นเช่นนั้นลงไปทุกคำพูดโดยผู้เขียนคนเดียวกัน / ผู้ผลิต / ผู้สร้าง: พระเจ้า

Caveat: Rev 22:18-19 ออกจากห้องสำหรับและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของความแปรปรวน% เล็กน้อยระหว่างต้นฉบับบ่งชี้ว่าข้อผิดพลาดการคัดลอกเป็นไปได้และมีในความเป็นจริงที่เกิดขึ้น เดิมเป็นที่สมบูรณ์แบบ แต่สำเนาอาจมีความแปรปรวนเล็กน้อยจากเดิม สาเหตุที่ถูกเปิดทิ้งไว้เป็นข้อผิดพลาด - มันอาจจะผ่านข้อผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจหรือความผิดพลาดโดยเจตนา

ข้อ จำกัด , Counter ไป Caveat: แมตต์ 5:18, 24:35, 13:31 Mark คำพูดของกฏหมายและของพระเยซู "จะในทางไม่ผ่านออกไป", "ในพินาศไม่มีทาง" ดังนั้นแม้จะมีความแปรปรวน% เล็กน้อยในสำเนาพิสูจน์ความจริงตามหลักฐานเดิมจะยังคงเป็นที่รู้จักอนุมาน / มาจากภายในและการใช้หลักฐานของทั้งกลุ่มของสำเนาที่มี% เล็กน้อยของความแปรปรวน

เว็บที่เกี่ยวข้องสมมุติ: สวิทช์ของพระเจ้าจากภาษาฮีบรูเป็นภาษากรีกในช่วงเวลาที่ต่อเนื่องของคนต่างชาติหลักฐานจากคำพูดใน NT ที่ดีขึ้นสะท้อนให้เห็นถึง LXX กว่าภาษาฮิบ​​รู, คริสเตียนต้นตามที่เห็นการใช้ LXX, การเก็บรักษาของ LXX โดยคริสเตียนโพสต์พระเยซูก็ เป็นหลักและการแปลครั้งแรกจากภาษาฮิบ​​รู, LXX ระบุว่าควรให้น้ำหนักกับความสำคัญเท่าเทียมกันในฐานะใด ๆ ในขณะนี้ที่มีอยู่แล้วสำเนาภาษาฮีบรูจากภาษาฮิบ​​รูเดิมรวมทั้งในบริบทของ deducing / อันเดิมจากทั้งกลุ่มของสำเนา มีความแปรปรวน% เล็กน้อย ในคำอื่น ๆ LXX เป็นพยานที่สองของ Masotoric กับที่ควรจะมีความสามัคคีที่เหมาะสม

พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เป็น - บทสรุป: พระคัมภีร์คือการโต้ตอบเหนือธรรมชาติและได้รับการออกแบบโดยเจตนาให้มีการโต้ตอบกับมนุษย์ได้รับการออกแบบโดยเจตนาในจักรวาลได้รับการออกแบบโดยเจตนาในลักษณะเหนือธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพหมายถึงสำหรับการใช้งานที่ จำกัด ของเราในทางที่

4:12 HBR สำหรับพระวจนะของพระเจ้า [เป็น] อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและคมชัดขึ้นกว่าที่ดาบสองคมแทงทะลุกระทั่งหารแยกออกจากจิตวิญญาณและจิตวิญญาณและของข้อต่อและไขกระดูกและ [เป็น] discerner ของความคิดและเจตนาของใจ

เอเฟซัส 6:11-12,17 ใส่ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าที่พวกเจ้าอาจจะไม่สามารถที่จะยืนกับไต๋ของมาร สำหรับเราต่อสู้ไม่ได้กับเนื้อและเลือด แต่กับอาณาเขตกับอำนาจกับผู้ปกครองแห่งความมืดของโลกนี้กับความชั่วร้ายทางจิตวิญญาณในระดับสูง [สถานที่] ... และใช้หมวกกันน็อคแห่งความรอดและดาบของพระวิญญาณซึ่ง เป็นพระวจนะของพระเจ้า

พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เป็น - Sub สรุป: พระเจ้ามีจุดประสงค์เจตนาสำหรับพระคัมภีร์ที่มีการโต้ตอบเหนือธรรมชาติ

Isa 55:11 ดังนั้นคำของฉันจะเป็นที่ goeth มาออกมาจากปากของฉัน: มันจะไม่กลับไปเป็นโมฆะแก่ฉัน แต่มันจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ฉันโปรดและมันจะประสบความสำเร็จ [ในสิ่งที่] ไปยังที่นั้นฉันส่งมัน

พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เป็น - Sub สรุป: พระเจ้าเลือกคำที่ระบุโดยเจตนาเป็นจริงและพระเจ้าต้องการให้เราติดได้รับการแต่งตั้งโดยเจตนาคำกล่าวของพระองค์ที่เฉพาะเจาะจง

Gen 03:01 ตอนนี้งูได้มากขึ้นฉลาดกว่าสัตว์ของเขตซึ่งพระเยโฮวาพระเจ้าได้ทำใด ๆ และพระองค์ตรัสกับหญิง, แท้จริงแล้ว, ทรงพระเจ้าตรัสว่าพวกท่านจะต้องไม่กินผลจากต้นไม้ในสวนทุกครั้งหรือไม่

จังหวัด 30:5-6 พระวจนะของพระเจ้าทุกคน [is] บริสุทธิ์ที่เขา [is] โล่แก่พวกเขาว่าไว้วางใจของพวกเขาในตัวเขา เพิ่มเจ้าไม่แก่คำพูดของเขาเกรงว่าเขาขนาบเจ้าและเจ้าจะพบคนโกหก

พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์คือ - ย่อยจากลักษณะของสถ​​านที่ตั้ง - พระเจ้าเป็นผู้ออกแบบจากพระคัมภีร์

พระคัมภีร์หนังสือที่ออกแบบโดยพระเจ้าจะไม่เหมือนหนังสือที่ออกแบบโดยคน

Isa 55:8-9 สำหรับความคิดของฉัน [เป็น] ไม่คิดของคุณได้ไม่ว่า [เป็น] วิธีวิธีที่ฉันเคยตรัสพระเยโฮวา สำหรับ [เป็น] สวรรค์สูงกว่าแผ่นดินจึงเป็นวิธีที่ฉันสูงกว่าวิธีการของคุณและความคิดของฉันมากกว่าความคิดของคุณ

พระคัมภีร์สอนว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้รอบรู้ทุกที่มีประสิทธิภาพอยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง, อนันต์ชาญฉลาดและนิรันดร์ได้สร้างขึ้นเองเวลาเขาอยู่นอกเวลา พระเจ้าจะเห็นทุกครั้งในเวลาเดียวกันทั้งหมดของประวัติศาสตร์ของมนุษย์ในเวลาเดียวกันกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในนั้นทุกที่ - ในภาพคล้ายคลึง - เหมือนเส้นชีวิตการหายใจระยะเวลาที่แท้จริงของประวัติศาสตร์ของมนุษย์ทุกคนและทุกอย่าง และทุกคนในนั้นออกมาวางก่อนที่พระองค์ได้เห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในนั้นในรายละเอียดทั้งหมดทำความเข้าใจมันทั้งหมดทั้งหมดในครั้งเดียว พระเยซูคริสต์เป็นพระองค์เอง "เครื่องหมาย" จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด, ผู้สร้างยังและลูกชายของพระเจ้าเชื่อมช่องว่างระหว่างนิรันดร์ของพระเจ้าและเราสร้างสรรค์เชิงเส้นผูกไว้ในมิติที่สร้างขึ้นของเวลา ในขณะที่เราสร้างสรรค์มีจุดเริ่มต้นเชิงเส้นในเวลาที่พระเจ้านิรันดร์ที่ทำให้เราจะเริ่มต้นในเวลาจะนำเราเข้ามาในชีวิตในอาณาจักรนิรันดร์ดังนั้นตั้งแต่นั้นมาเราจะร่วมหรือมีส่วนร่วมในนิรันดร์กับพระองค์พระเจ้านิรันดร์ที่ ทำให้เราและทำให้เวลาตัวเอง

Gen 1:1 ในจุดเริ่มต้นที่พระเจ้าทรงสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดิน

Exd 3:14 และพระเจ้าตรัสกับโมเสส, I am ที่ผม AM: และเขากล่าวว่าดังนั้นเจ้ากล่าวแก่เด็ก ofIsrael ผมทรงส่งฉันแก่ท่าน

เจ้า Isa 40:28 มิได้ไม่เป็นที่รู้จัก? เจ้าไม่ได้ยิน, [ที่] นิรันดร์ของพระเจ้าพระเจ้าผู้สร้างปลายแผ่นดินโลก, fainteth ไม่, ไม่เป็นเบื่อ? [มี] การค้นหาจากความเข้าใจของเขายังไม่มี

Mic 05:02 แต่เจ้าเบ ธ เลเฮ Ephratah, [แม้ว่า] เจ้าจะน้อยในหมู่นับพัน ofJudah, [ยัง] ออกจากเจ้าที่เขาจะออกมาข้าพเจ้า [ที่] จะ inIsrael ไม้บรรทัด; ที่มี goings มา [มี] จาก จากเดิมจากนิรันดร์

จังหวัด 8:22-23 (พระวิญญาณบริสุทธิ์, พระวิญญาณของภูมิปัญญาวิญญาณของพระเยซูคริสต์) พระเจ้าครอบครองผมในจุดเริ่มต้นของวิธีการของเขาก่อนที่ผลงานของเขาจากเดิม ฉันถูกจัดตั้งขึ้นจากนิรันดร์จากจุดเริ่มต้นหรือเคยแผ่นดินคือ

แดน 4:3 วิธีการที่ดี [คำ] อาการของเขา! และวิธีการอันยิ่งใหญ่ [เป็น] มหัศจรรย์ของเขา! อาณาจักรของเขา [is] อาณาจักรนิรันดร์และอำนาจของเขา [เป็น] จากรุ่นสู่รุ่น

จอห์น 1:10 เขาอยู่ในโลกและโลกถูกสร้างขึ้นมาโดยเขาและโลกรู้จักเขาไม่ได้

Rom 16:25-27 ตอนนี้เพื่อให้เขารู้ว่าเป็นของอำนาจที่จะ stablish คุณตามพระกิตติคุณของฉันและพระธรรมเทศนาของพระเยซูคริสต์ตามการเปิดเผยของความลึกลับซึ่งถูกเก็บเป็นความลับตั้งแต่เริ่มโลก แต่ตอนนี้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างชัดแจ้ง และโดยพระคัมภีร์ของศาสดาตามบัญชาของพระเจ้านิรันดร์ที่ทำไปยังประเทศที่รู้จักกันทั้งหมดเชื่อฟังของความเชื่อ: ถึงพระเจ้าฉลาดเท่านั้น [เป็น] รุ่งเรืองทางพระเยซูคริสต์ในนั้นตลอดกาล สาธุ

1 ทิม 6:14-16 ที่เจ้าให้พระบัญชา [นี้] โดยไม่ต้องจุด unrebukeable จนปรากฏขององค์พระเยซูคริสต์: ซึ่งในครั้งที่เขาต้อง shew, [ที่] จำเริญและเทเวศร์เท่านั้น King of Kings และพระเจ้าของเจ้านาย; ใครเพียงทรงอมตะที่อยู่อาศัยในที่มีแสงซึ่งไม่มีมนุษย์คนใดสามารถแนวทางแก่; ผู้ที่ไม่มีมนุษย์คนใดผู้ใดเคยเห็นและไม่สามารถดู: ใคร [เป็น] เกียรติยศและอำนาจนิรันดร์ สาธุ

2 สัตว์เลี้ยง 1:11 สำหรับทางเข้าเพื่อจะได้ปฏิบัติศาสนกิจแก่ท่านอย่างล้นเหลือมาในราชอาณาจักรนิรันดร์ของพระเจ้าของเราและช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์

Mark 12:26-27 และเป็นสัมผัสความตายที่พวกเขาลุกขึ้น: พวกท่านยังไม่ได้อ่านในหนังสือของโมเสส, วิธีการในพุ่มไม้ที่พระเจ้าตรัสแก่เขาว่าฉัน [am] พระเจ้าของอับราฮัมและพระเจ้าของ ไอแซคและพระเจ้าของยาโคบ? เขาไม่ได้เป็นพระเจ้าของคนตาย แต่พระเจ้าของที่อยู่อาศัย: พวกท่านจึงไม่มากไถล

ลุค 20:38 สำหรับเขาไม่ได้เป็นพระเจ้าของคนตาย แต่ของที่อยู่อาศัยสำหรับทุกชีวิตแก่เขา

จอห์น 3:13 และไม่มีมนุษย์คนใดได้ทรงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ แต่คนที่ลงมาจากสวรรค์ [แม้แต่] ลูกชายของคนที่อยู่ในสวรรค์

จอห์น 6:38 สำหรับฉันลงมาจากสวรรค์ที่จะไม่ทำเหมืองของตัวเองจะ แต่พระประสงค์ของเขาที่ส่งให้ฉัน

จอห์น 8:42, 57-58 พระเยซูตรัสกับพวกเขา, ถ้าพระเจ้ามีพระบิดาของท่าน, ท่านจะรักฉัน: สำหรับผมดำเนินการออกมาและมาจากพระเจ้าไม่ได้มาจากผมเอง แต่เขาส่งฉัน ... จากนั้นชาวยิวแก่เขากล่าวว่า ศิลปะพระองค์ยังไม่ถึงห้าสิบปีและพระองค์ทรงเห็นอับราฮัม? พระเยซูตรัสกับพวกเขา, แท้จริง, แน่นอน, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านก่อนที่อับราฮัมคือผม

จอห์น 16:27-28 พระบิดาทรงรักตัวเองคุณเพราะพวกเจ้าได้รักฉันและมีความเชื่อกันว่าผมออกมาจากพระเจ้า ฉันออกมาจากพระบิดาและฉันเข้ามาในโลก: อีกครั้งฉันออกจากโลกและไปถึงพระบิดา

ฉัน Cor 4:17-18 สำหรับความทุกข์ของเราแสงซึ่งเป็น แต่สำหรับช่วงเวลา, worketh สำหรับเรามากเกิน [และ] น้ำหนักนิรันดร์ของพระสิริ; ในขณะที่เรามองไม่ได้อยู่ที่สิ่งซึ่งจะเห็น แต่สิ่งที่ซึ่ง ไม่เห็น: กิจกรรมซึ่งจะเห็น [มี] ชั่วคราว; แต่สิ่งที่ไม่เห็น [คำ] นิรันดร์

พระคัมภีร์สอนว่าพระเจ้าได้รับการออกแบบโลกที่จะเป็นในลักษณะที่เราจะได้เรียนรู้จากพระองค์และเรียนรู้จริงเกี่ยวกับพระองค์ผ่านสิ่งที่เป็น "Self-หลักฐานประกอบ"

ตัวอย่างที่ 1: สร้างเป็นหลักฐานที่เราสร้างขึ้น

Rom 1:19-20 เพราะที่ซึ่งอาจจะรู้จักกันในนามของพระเจ้าเป็นที่ประจักษ์ในพวกเขามีต่อพระเจ้าทรง shewed [มัน] แก่พวกเขา สำหรับสิ่งที่มองไม่เห็นของเขาจากการสร้างของโลกจะเห็นได้อย่างชัดเจนถูกเข้าใจโดยสิ่งที่จะทำ [แม้แต่] พลังงานนิรันดร์และพระเจ้าของเขาเพื่อให้พวกเขาโดยไม่มีข้อแก้ตัว:

ตัวอย่างที่ 2: พระเจ้าทรงสร้างเราในภาพของเขา - เรามีความคิดและความรู้สึกความสามารถในการเหตุผลด้วยเหตุผลเพื่อที่จะเห็นว่ามีความแตกต่างระหว่างความจริงและความเท็จ เขาทำให้เราเป็นเหมือนพระองค์ในการเคารพเหล่านี้และพระคัมภีร์ยังสอนพระเจ้าทรงมีความคิดความรู้สึกและเหตุผล นอกจากนี้พระเจ้าทรงเป็นบุคคลเหมือนอย่างที่เราแต่ละคนมีและมีบุคลิกภาพที่ไม่ซ้ำกันหรือสไตล์ที่เราแต่ละคนทำ ดังนั้นเราจะสามารถเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็นเหมือนสิ่งที่ตนเองมีอยู่ใน evidentially แต่งหน้าของเราเอง

ตัวอย่างที่ 3: พระเจ้าทรงสร้างเราในภาพของเขา - เรามีลักษณะเหมือนพระเจ้า - พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณที่มองไม่เห็นและ - แต่พระเยซูทำให้โลก - ไม่ว่าจะชายหรือหญิงที่เรามีลักษณะเหมือนพระเยซูคริสต์ - นี้ช่วยให้เราเข้าใจความจริงที่ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า, บุตร

พระคัมภีร์สอนว่าพระเจ้าได้รับการออกแบบโลกที่จะเป็นในลักษณะที่เราจะได้เรียนรู้จากพระองค์โดยสิ่งที่เป็นทั้ง "Self-หลักฐานประกอบ" และยังผ่าน "สัญลักษณ์และเปลี่ยนสัญลักษณ์"

ตัวอย่างที่ 1: พระเจ้าความสัมพันธ์ที่ได้รับการออกแบบโดยเจตนาระหว่างมนุษย์เพื่อช่วยให้เราเข้าใจความสัมพันธ์กับพระองค์ โดยการออกแบบในครอบครัวพระเจ้าทรงสร้างให้เรามีพ่อที่จะช่วยให้เราเข้าใจความสัมพันธ์กับพระองค์ในฐานะพระบิดาของเราและเราเป็นเด็ก (บางคนยืนยันคริสเตียนคิดค้นพระเจ้าเป็นพ่อของตัวเลขเพราะเราคุ้นเคยกับความคิดที่ว่า - ไม่จริงในความจริงข้อนี้เป็นวิธีอื่น ๆ - เราไม่ได้คิดค้นพระเจ้าในฐานะพ่อเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่เราเข้าใจ แต่พระเจ้าจงใจ คิดค้นบรรพบุรุษที่จะช่วยให้เราเข้าใจเกี่ยวกับพระองค์.)

ตัวอย่างที่ 2: โดยการออกแบบพระเจ้าทรงสร้างชายและหญิงที่จะช่วยให้เราเข้าใจว่าเราสามารถได้รับความรักจากพระเจ้าด้วยความรักเช่นเดียวกับเขารักพระเยซู แต่ในขณะที่ยังคงความแตกต่างจากพระเยซูและหมายถึงการติดตามพระองค์ พระเจ้ายังทำให้เรามารดาเพื่อช่วยให้เราเข้าใจว่ามีอ่อนมากด้านบำรุงรักที่ใกล้ชิดกับพระองค์อย่างใดที่มาที่สอง แต่ยังร่วมเท่ากับ, เชื่อฟังมากขึ้นและความยุติธรรมทางด้านความกลัว-เขาพระองค์

ตัวอย่างที่ 3: โดยการออกแบบของพระเจ้าทำให้การแต่งงานที่จะช่วยให้เราเข้าใจความสัมพันธ์กับพระองค์ในพระเยซูคริสต์เป็นสามีของเรา

ตัวอย่างที่ 4: โดยการออกแบบของพระเจ้าทำให้พี่น้องที่จะช่วยให้เราสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์เป็นรุ่นเก่าของเราพี่ชายหัวปี,

พระคัมภีร์สอนว่าพระเจ้าได้รับการออกแบบโลกที่จะเป็นในลักษณะที่เราจะเรียนรู้ที่จะโปรดพระองค์เรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามวิธีการของพระองค์เชื่อฟังพระองค์และแสดงการเชื่อฟังพระองค์ในทางปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นทั้ง "Self-หลักฐานประกอบ" และยัง ผ่าน "สัญลักษณ์และเปลี่ยนสัญลักษณ์" ในท้ายที่สุดถูกทำในรูปของพระเจ้าภาพของพระเยซูคริสต์เพื่อกันและกันเรา "เปลี่ยนสัญลักษณ์" สำหรับพระเยซูและมาตรฐานของวัดนี้เป็นหลักฐานในกฎหมายของพระเจ้า เราไม่ได้เป็นตุ๊กตาและโดยไม่ได้รับการยกย่องจากพระเจ้าเป็นตุ๊กตา แต่ในความคล้ายคลึงภาพพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้สร้าง imaged เดิมและเราจะสร้างขึ้นโดยพระองค์และทำให้ดูเหมือนพระองค์มากที่สุดเท่าที่มนุษย์อาจทำให้ตุ๊กตา เช่นเดียวกับตุ๊กตาบาร์บี้ที่มีลักษณะของมนุษย์

ตัวอย่างที่ 1: เราเป็นไม่ให้ไอดอลของคนหรือสิ่งที่พระเจ้าได้ทำทำในรูปของพระเยซูที่เราชอบ "แทนสัญลักษณ์" ของพระผู้สร้างของเราและถ้าเราทำให้ภาพของการสร้างรูปเคารพของพระองค์แล้ว สัญลักษณ์ที่เราเป็น "สัญลักษณ์แทน" ตัวเราในบทบาทของพระผู้สร้าง - เราทำรูปเคารพเป็นสัญลักษณ์ที่เราจะวางลงในตัวเราที่ไม่ซ้ำกันบทบาทของพระเจ้าเป็นสัญลักษณ์ว่าเรากำลัง "เล่นพระ" เป็นหลัก (มันเป็น arguable และมีแนวโน้มว่าตุ๊กตาเป็นจำนวนมากเช่นตุ๊กตาบาร์บี้เป็นไอดอล.)

Ex 20:4-6 เจ้าจะไม่ทำให้แก่เจ้าเทวรูปหรืออุปมาใด ๆ [ของสิ่งใด ๆ ] ที่ [เป็น] ในสวรรค์ข้างต้นหรือที่ [เป็น] ในแผ่นดินใต้หรือที่ [ขึ้น] ในน้ำ ภายใต้แผ่นดิน: เจ้าไม่ได้น้อมลงจงให้พวกเขาหรือให้บริการได้: สำหรับผมเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า [am] พระเจ้าอิจฉาเยี่ยมชั่วช้าของบรรพบุรุษเมื่อเด็กแก่ [รุ่น] ที่สามและที่สี่ของพวกเขาว่า เกลียดฉัน; และความเมตตาแก่ shewing มากมายของพวกเขาที่รักฉันและรักษาบัญญัติ

ตัวอย่างที่ 2: เราไม่ฆ่ากันอย่างที่เราทั้งหมดจะทำในรูปของพระเยซูคริสต์ - และเราเป็นเช่น "เปลี่ยนสัญลักษณ์" ของกันและกันและของพระองค์ในครั้งนี้

เลือดคน Gen 09:06 ผู้ใด sheddeth ของเลือดของเขาต้องโดยคนที่จะหลั่งน้ำตา: สำหรับในภาพของพระเจ้าทำให้คนที่เขา

Exd 20:13 เจ้าจะไม่ฆ่า

ตัวอย่างที่ 3: เราจะรักเพื่อนบ้านของเราเป็นตัวเราเอง - เช่นถ้าเพื่อนบ้านของเราคือ "แทนสัญลักษณ์" แทนเราเอง

Mark 12:30-31 และเจ้ารักพระเจ้าของเจ้าพระเจ้าที่มีหัวใจของเจ้าทั้งหมดและด้วยจิตวิญญาณของเจ้าทั้งหมดและด้วยใจของเจ้าทั้งหมดและด้วยความแรงของเจ้าทั้งหมดนี้ [เป็น] บัญญัติข้อแรก และครั้งที่สอง [เป็น] เช่น [คือ] นี้เจ้ารักเพื่อนบ้านของเจ้าเป็นท่านเอง ไม่มีผู้ใดบัญญัติอื่น ๆ ที่มากกว่านี้คือ

Lev 9:17-18 เจ้าไม่ได้เกลียดพี่ชายในหัวใจของเจ้าเจ้า: เจ้าในการใด ๆ ที่ชาญฉลาดของเจ้าเพื่อนบ้านตำหนิและไม่ประสบความบาปแก่เขา เจ้าจะไม่แก้แค้นหรือแบกรับความเสียใจกับเด็กคนของเจ้าใด ๆ แต่เจ้ารักเพื่อนบ้านของเจ้าจงเป็น: ฉัน [am] เยโฮวาห์

ตัวอย่างที่ 4: สำหรับคริสเตียนเราจะรักซึ่งกันและกันเป็นพระเยซูทรงรักเรา สิ่งที่ผู้คนทำแก่พี่น้องของเขาที่เราทำพระองค์เป็นร่างกายของเขาและเป็นเหมือน "เปลี่ยนสัญลักษณ์" สำหรับพระองค์

จอห์น 15:9-14 ในฐานะที่เป็นพระบิดาทรงรักฉันฉันได้เพื่อรักคุณ: ต่อพวกเจ้าในความรักของฉัน หากพวกเจ้ารักษาบัญญัติของพวกเจ้าต้องปฏิบัติอยู่ในความรักของฉันแม้ในขณะที่ฉันได้เก็บพระบิดาของฉันบัญญัติและปฏิบัติในความรักของเขา ฉันได้พูดสิ่งเหล่านี้แก่ท่านที่มีความสุขของฉันอาจยังคงอยู่ในตัวคุณและ [ที่] ความสุขของคุณอาจจะเต็ม นี่คือพระบัญชาของฉันที่พวกเจ้ารักอีกคนหนึ่งที่ผมได้รักคุณ ความรักที่ยิ่งใหญ่ทรงไม่มีมนุษย์คนใดกว่านี้ว่าคนสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายของเขา Ye เป็นเพื่อนผมถ้าพวกเจ้าไม่ก็ตามผมสั่งเจ้า

1 Jn 4:8-22 ท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักอีกคนหนึ่งสำหรับความรักที่เป็นของพระเจ้าและทุกคนที่ทรงรักจะเกิดจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้า เขาว่าทรงรักทรงรอบรู้ไม่ได้พระเจ้าพระเจ้าคือความรัก ในการนี้ได้ประจักษ์ความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราเพราะที่พระเจ้าส่งพระบุตรองค์เดียวของเขาเข้าสู่โลกที่เราอาศัยอยู่อาจจะผ่านเขา ที่นี้คือความรักที่ไม่ว่าเรารักพระเจ้า แต่ที่เขารักเราและส่งพระบุตรของพระองค์ [เป็น] บวงสรวงสำหรับบาปของเรา ท่านที่รักทั้งหลายถ้าพระเจ้าทรงรักเราเราควรจะยังรักซึ่งกันและกัน ไม่มีชายทรงเห็นพระเจ้าในเวลาใดก็ได้ ถ้าเรารักซึ่งกันและกันพระเจ้าสถิตอยู่ในเราและความรักของเขาจะสมบูรณ์อยู่ในเรา ขอทราบว่าเราได้ว่าเราอาศัยอยู่ในเขาและเขาในเราเพราะพระองค์ทรงให้เราของพระวิญญาณของเขา และเราได้เห็นและเป็นพยานว่าพระบิดาส่งพระบุตร [เป็น] Saviour ของโลก และผู้ใดจะต้องยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระเจ้าสถิตอยู่ในตัวเขาและเขาอยู่ในพระเจ้า และเราได้รู้จักกันและเชื่อในความรักที่พระเจ้าทรงให้เรา พระเจ้าเป็นความรักและเขาก็สถิตอยู่ในความรักของพระเจ้าสถิตอยู่ในนั้นและพระเจ้าในตัวเขา ที่นี้ความรักของเราทำที่สมบูรณ์แบบว่าเราอาจมีความกล้าหาญในวันพิพากษา: เนื่องจากขณะที่เขาเป็นเพื่อให้เราใน world.There นี้เป็นความกลัวในความรักไม่มี แต่ความรักที่สมบูรณ์ขจัดความกลัวออก: เพราะกลัวทรงลงโทษ เขาเกรงกลัวว่าจะไม่ทำดีในความรัก เรารักเขาเพราะเขารักเราก่อน หากมีคนพูดว่าผมรักพระเจ้าและ hateth พี่ชายของเขาเขาเป็นคนโกหก: สำหรับคนที่ทรงรักไม่ได้พี่ชายซึ่งเป็นบุคคลที่พระองค์ทรงมองเห็นของเขาว่าเขาสามารถรักพระเจ้าผู้ที่พระองค์ทรงไม่เห็น? และบัญญัตินี้เราจากเขาว่าเขาผู้ที่ทรงรักพระเจ้ารักพี่น้องของตนยัง

แมตต์ 25:34-40 แล้วคิงจะกล่าวแก่พวกเขาในมือข้างขวาของเขามาเถิดท่านจำเริญของพระบิดาของฉันสืบทอดราชอาณาจักรเตรียมไว้สำหรับคุณจากการวางรากฐานของโลก: สำหรับผม hungred และพวกเจ้าให้ฉันเนื้อสัตว์ : ฉันถูกกระหายน้ำและพวกเจ้าให้ฉันดื่ม: ผมเป็นคนแปลกหน้าและพวกเจ้าเอาฉันเป็น: Naked และพวกเจ้าผ้าฉัน: ฉันถูกป่วยและพวกเจ้าถูกสร้างขึ้นภายในตัวฉัน: ผมอยู่ในคุกและพวกเจ้ามายังข้าพเจ้า คำตอบที่ชอบธรรมของเขาให้แล้วพูดว่าพระเจ้าเมื่อเราได้เห็นเจ้า hungred และเลี้ยง [เจ้า]? หรือกระหายน้ำและให้ [เจ้า] ดื่ม? เมื่อเห็นคนแปลกหน้าเราแก่เจ้าและเอา [เจ้า] ใน? หรือเปล่าและผ้า [เจ้า]? หรือเมื่อเห็นเราเจ้าป่วยหรืออยู่ในคุกและมาแก่เจ้า? และกษัตริย์จะต้องตอบคำถามและกล่าวแก่พวกเขาแท้จริงเรากล่าวแก่เจ้า, ตราบเท่าที่พวกเจ้าได้กระทำ [มัน] แก่หนึ่งในน้อยที่สุดของเหล่าพี่น้องข้าพเจ้า, ท่านได้ทำ [มัน] แก่ข้าพเจ้า

พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์คือ:

นอกจากจะเป็นทรูคัมภีร์ไบเบิลยังเป็นพระและเป็นที่ตั้งแยกและแตกต่างจากหนังสืออื่น ๆ พระคัมภีร์ไบเบิลโดยทั่วไปจะสามารถได้รับการยอมรับให้เป็นเช่นเดียวกับถ้าพระเยซูได้บอกมันผ่านคนอื่น ๆ ทุกคำที่เลือกโดยเจตนากับพระคัมภีร์ทั้งหมดถูกออกแบบโดยเจตนาที่จะเป็นเช่นนั้นลงไปทุกคำพูดโดยผู้เขียนคนเดียวกัน / ผู้ผลิต / ผู้สร้าง: พระเจ้า

ดังนั้นถ้าทุกคำพูดที่ได้รับเลือกโดยเจตนาโดยพระเจ้ามันมีเหตุผลดังต่อไปนี้ที่ยัง: วลีทุกประโยคทุกวรรคทุกทุกส่วนเฉพาะและคำสั่งทั้งหมดของดังกล่าวยังได้รับการแต่งตั้งโดยพระเจ้าจงใจที่จะเป็นเช่นนั้น นอกจากนี้ทั้งหมดของหนังสือได้รับการพิจารณาให้มีการออกแบบที่เหมือนกัน / ผู้ผลิต / ผู้เขียนไม่คำนึงถึงลำดับของพวกเขาในเวลาหรือนักเขียน

พระคัมภีร์หนังสือที่ออกแบบโดยพระเจ้าจะไม่เหมือนหนังสือที่ออกแบบโดยคน พระคัมภีร์สอนว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้รอบรู้ทุกที่มีประสิทธิภาพอยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง, อนันต์ชาญฉลาดและนิรันดร์ได้สร้างขึ้นเองเวลาเขาอยู่นอกเวลา พระเจ้าจะเห็นทุกครั้งในเวลาเดียวกันทั้งหมดของประวัติศาสตร์ของมนุษย์ในเวลาเดียวกันกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในนั้นทุกที่ - ในภาพคล้ายคลึง - เหมือนเส้นชีวิตการหายใจระยะเวลาที่แท้จริงของประวัติศาสตร์ของมนุษย์ทุกคนและทุกอย่าง และทุกคนในนั้นออกมาวางก่อนที่พระองค์ได้เห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในนั้นในรายละเอียดทั้งหมดทำความเข้าใจมันทั้งหมดทั้งหมดในครั้งเดียว

ดังนั้นหากพระเจ้าเป็นสิ่งที่รอบรู้ทุกที่มีประสิทธิภาพอยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง, อนันต์ชาญฉลาดและนิรันดร์เห็นเวลาทั้งหมดในครั้งเดียวและทำพระคัมภีร์ที่จะตรงตามที่มันเป็นแล้วมันมีเหตุผลดังต่อไปนี้ว่า: พระเจ้าทรงสร้างไว้เพื่อให้พระคัมภีร์ เรามีวันนี้จะอ่านว่ามันไม่ foreknowing ครั้งที่เราอาศัยอยู่ในและสิ่งที่มันจะเป็นเช่น พระเจ้ายัง foreknew ลูก ๆ ของพระองค์ที่จะอาศัยอยู่ในเวลานี้และสิ่งที่พวกเขาจะเป็นเช่นและวิธีที่พวกเขาจะคิดว่า ด้วยการเป็นอัจฉริยะอนันต์ทุกอย่าง foreknowing พระเจ้าได้เลือกทุกคำ (ฯลฯ ) ในพระคัมภีร์ที่จะเป็นเช่นนั้นคือจากเมื่อมันถูกเขียนเลือกที่มีความรู้ล่วงหน้าจากว่ามันจะอ่านในวันนี้ foreknowing เราตอนนี้

พระเจ้าจงใจออกแบบพระคัมภีร์ในการอ่านเป็นที่มันไม่สร้างแรงบันดาลใจของผู้ชายคนหนึ่งที่เขียนมันจะเขียนสิ่งที่พวกเขาเขียน พระคัมภีร์ที่ทำให้ทราบพิเศษที่พระเจ้าได้รับการออกแบบโดยเจตนาที่จะอ่านคำพยากรณ์ได้เช่นเดียวกับที่มันไม่ลงไปทุกคำพูดผู้ชายจะพูดสร้างแรงบันดาลใจคำที่ระบุซึ่งถูกเขียนขึ้นแล้วลง

ดังนั้นพระเจ้าด้วยปัญญาไม่มีที่สิ้นสุดและมีปัจจัยที่ จำกัด ไม่ถ้าเขาต้องการที่จะสามารถมีการควบคุมและการออกแบบจงใจพระคัมภีร์ในลักษณะเพื่อให้แน่ใจว่าข้อความที่เฉพาะเจาะจงของคำพยากรณ์เกี่ยวกับการที่ยังคงไปมาในอนาคตได้ ผ่านมาถึงเรา (foreknowing สิ่งที่เราจะชอบ) ในช่วงเวลาเหล่านี้และทำในลักษณะที่เราสามารถยอมรับมันด้วยความยุติธรรมประกัน, คริสตจักรเป็นตามที่ขณะนี้

พระคัมภีร์เป็นแบบโต้ตอบเหนือธรรมชาติและได้รับการออกแบบโดยเจตนาให้มีการโต้ตอบกับมนุษย์ได้รับการออกแบบโดยเจตนาในจักรวาลได้รับการออกแบบโดยเจตนาในลักษณะเหนือธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพหมายถึงสำหรับการใช้งานที่ จำกัด ของเราในทางที่ พระเจ้ามีจุดประสงค์เจตนาสำหรับพระคัมภีร์ที่มีการโต้ตอบเหนือธรรมชาติ

ดังนั้นพระเจ้าอาจจะทำให้แน่ใจว่าโดยตรรกะและเหตุผลทุกคนจะได้เห็นเป็นเสียงที่ผู้ที่มีของที่ระลึกจากคำทำนายในครั้งนี้สามารถได้ยินเสียงจากพระเจ้าเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ทันทีเพื่อมาในอนาคตและเข้าใจวิวรณ์ แต่เพียงผู้เดียวผ่านด้วย พระคัมภีร์และกับพระเจ้าโดยคำนึงถึงความรู้และทรัพยากรที่พระเจ้า foreknew จะเป็นในมือในเวลานี้

พระเจ้าทรงเป็นบุคคลเหมือนอย่างที่เราแต่ละคนมีและมีบุคลิกภาพที่ไม่ซ้ำกันหรือสไตล์ที่เราแต่ละคนทำ พระเยซูคริสต์เป็นพระองค์เอง "เครื่องหมาย" จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด, ผู้สร้างยังและลูกชายของพระเจ้าเชื่อมช่องว่างระหว่างนิรันดร์ของพระเจ้าและเราสร้างสรรค์เชิงเส้นผูกไว้ในมิติที่สร้างขึ้นของเวลา พระคัมภีร์หมายถึงพระเยซูคริสต์เป็น Word, Word จะกลายเป็นเนื้อ, คัมภีร์กลายเป็นเนื้อ

ดังนั้น: เนื่องจากพระเยซูทรงเป็นบุคคลที่มีเอกลักษณ์หรือบุคลิกและพระองค์เป็นพระเจ้าและพระองค์เป็นคำที่ทำเนื้อมันมีเหตุผลดังต่อไปนี้ว่าพระเยซูเป็นพระคัมภีร์ไบเบิลในทาง - และวิธีการที่ถูกอธิบายที่ดีที่สุดเป็นของพระเยซูถูก นักออกแบบ / เขียน / ผู้ผลิตของทั้งพระคัมภีร์ IF ทั้งพระคัมภีร์มีชายคนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังมันที่เป็นพระเจ้าพระเยซูคริสต์แล้วมันมีเหตุผลดังต่อไปนี้แล้วว่า (เช่นเดียวกับมนุษย์ในฐานะผู้เขียนใด ๆ ) ทั้งพระคัมภีร์จะสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกที่ไม่ซ้ำกันสไตล์การเขียนของพระเยซูคริสต์

พระคัมภีร์สอนว่าพระเจ้าได้รับการออกแบบโลกที่จะเป็นในลักษณะที่เราจะได้เรียนรู้จากพระองค์และเรียนรู้จริงเกี่ยวกับพระองค์ผ่านสิ่งที่เป็น "Self-หลักฐานประกอบ" และยังผ่าน "สัญลักษณ์และสัญลักษณ์แทน" และว่าเราจะ เรียนรู้ที่จะโปรดพระองค์ได้เรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามวิธีการของพระองค์เชื่อฟังพระองค์และแสดงการเชื่อฟังพระองค์ในทางปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นทั้ง "Self-หลักฐานประกอบ" และยังผ่าน "สัญลักษณ์และเปลี่ยนสัญลักษณ์"

ดังนั้นหากพระเยซูคริสต์ได้รับการออกแบบโดยเจตนาทั้งโลกให้เป็นในลักษณะที่เราจะได้เรียนรู้จากเขาผ่านสิ่งที่เป็น "Self-หลักฐานประกอบ" และ "สัญลักษณ์และเปลี่ยนสัญลักษณ์" นี้อาจจะมีการพิจารณาวิธีที่พระเยซูสอนให้เรานำ ถ้านี่เป็นวิธีที่พระเยซูคริสต์ในการทำสิ่งนั้นเป็นพระเยซูคริสต์ได้รับการออกแบบยังทั้งพระคัมภีร์ที่เป็นอยู่แล้วมันมีเหตุผลดังต่อไปนี้ว่าพระคัมภีร์จะได้รับการออกแบบมาเพื่อสอนเราโดยวิธีการคืออะไร "Self-หลักฐานประกอบ" และใช้ " สัญลักษณ์และเปลี่ยนสัญลักษณ์ "

พระเจ้าจงใจเลือกคำที่ระบุเป็นจริงและพระเจ้าต้องการให้เราติดได้รับการแต่งตั้งโดยเจตนาคำกล่าวของพระองค์ที่เฉพาะเจาะจง

ดังนั้นเราไม่ต้องเพิ่มหรือเอาออก เราไม่ต้องเพิ่มความหมายมากกว่าคำสุจริตสะท้อนให้เห็นถึงหรือละเลยความหมายที่เป็นคำมีที่ตรงไปตรงมาจะสะท้อนให้เห็นถึง "พระเจ้าได้กล่าว?" ถูกหลอกลวงเก่าแก่ที่สุดของสิ่งล่อใจที่นำไปสู่​​บาปในพระคัมภีร์ไบเบิล เราต้องมั่นใจว่าอนันต์-อัจฉริยะของเราทั้งหมดที่มีประสิทธิภาพ, รอบรู้, foreknowing, นิรันดร์รักพระเจ้าและพระผู้ช่วยกล่าวว่าสิ่งที่เขาหมายและหมายความว่าสิ่งที่เขากล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ - สำหรับรุ่นในครั้งนี้นี้ แม้จุดประสงค์ที่เขามีให้คุณหรือฉันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ถูก foreknown พระองค์ตั้งแต่ก่อนเขาทำให้โลก - ที่เขามีในใจของหลายพันปีที่ผ่านมาเมื่อเขาเลือกเป็นเพียงแค่วิธีการสร้างแรงบันดาลใจโมเสสหรือเอเสเคียล ฯลฯ การเขียน - foreknowing สิ่งที่จะทำให้อยู่ในมือของฉันหรือของคุณวันนี้ - และด้วยปัญญาไม่มีที่สิ้นสุดเลือกที่จะโต้ตอบได้อย่างแม่นยำเป็นที่จำเป็นแล้วที่จะส่งผลให้เรามีความจริงของพระคัมภีร์ไบเบิลในมือของเราในวันนี้

พระคัมภีร์เป็นความจริงและความบริสุทธิ์

ส่วนที่ 2: พระคัมภีร์ไบเบิลเกี่ยวกับคำทำนายและภูมิปัญญา

สมมติฐาน: "ปัญญา" เป็นสิ่งจำเป็นที่จะเข้าใจคำพยากรณ์

พระคัมภีร์ที่เชื่อมต่อแนวความคิดจากคำทำนาย, ปริศนา, และภูมิปัญญา พระเจ้าบอกว่าสิ่งที่เขาพูดกับผู้เผยพระวจนะได้ปริศนาและคำเดียวกันที่ใช้เพื่ออธิบายปริศนาที่พบบ่อย

Num 12:6-8 และเขากล่าวว่าตอนนี้ได้ยินคำพูดของฉัน: ถ้ามีจะเผยพระวจนะในหมู่พวกท่าน, [I] เยโฮวาห์จะทำให้ตัวเองเป็นที่รู้จักแก่เขาในการมองเห็น, [และ] จะพูดแก่เขาในความฝัน ผู้รับใช้โมเสสของฉัน [เป็น] ไม่ให้ใคร [is] ซื่อสัตย์ในบ้านเหมืองทั้งหมด กับเขาผมพูดต่อหน้าอย่างชัดเจนและไม่ได้อยู่ในปริศนา; เขาเห็นรูปแบบของพระเยโฮวา ทำไมคุณถูกแล้วไม่กลัวที่จะพูดกับคนรับใช้โมเสสของฉันได้อย่างไร

Jdg 14:12-14 แซมสันกล่าวแก่พวกเขาตอนนี้ผมจะนำออกมาปริศนาแก่ท่าน: หากพวกท่านอย่างแน่นอนสามารถประกาศได้ฉันภายในเจ็ดวันของงานฉลองและหา [มัน] ออกแล้วฉันจะให้คุณสามสิบ แผ่นและสามสิบการเปลี่ยนแปลงของเสื้อผ้าที่: แต่ถ้าพวกเจ้าไม่สามารถประกาศ [มัน] ฉันแล้วเจ้าจะให้ฉันสามสิบแผ่นและสามสิบการเปลี่ยนแปลงของเสื้อผ้า และพวกเขาได้กล่าวแก่เขาวางไว้ปริศนาของเจ้าที่ว่าเราอาจจะได้ยินมัน และเขาได้กล่าวแก่พวกเขา "ออกจากกินเนื้อออกมาและออกจากที่แข็งแกร่งออกมาหวาน." และพวกเขาอาจไม่ได้อยู่ในสามวันอธิบายปริศนา

หนึ่งในสถานที่ที่พระเจ้าให้คำพยากรณ์ที่กำหนดให้เป็นปริศนา, เอซ 17 คำเดียวกับข้างต้น อะไรเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทราบเกี่ยวกับพระธรรมตอนนี้เป็นที่ที่ระบุไว้ "ปริศนา" คำพยากรณ์เป็นเพียงคลุมเครือไม่ชัดเจนและปริศนาหูเต็มไปด้วยสัญลักษณ์เป็นส่วนที่เหลือจากคำทำนายในพระคัมภีร์ ที่เพิ่งเกี่ยวกับทุกคำพยากรณ์มีปริศนาเสียงให้มันเต็มไปด้วยสัญลักษณ์ที่คลุมเครือ, ยากที่จะปฏิเสธ แม้ทางเดินที่มีการตีความยังคงออกมากว่าจะมีการอธิบายเพียงราง

เอซ 17:1-5 และพระวจนะของพระเจ้ามายังข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์ใส่ไว้ปริศนาและพูดคำอุปมาแก่วงศ์วานอิสราเอล; และพูดตรัสดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า; "ดีอินทรี ด้วยปีกที่ดี longwinged เต็มขนซึ่งมีสีดำมายังเลบานอนและเอาสาขาที่สูงที่สุดของต้นซีดาร์; เขาถูกตัดออกด้านบนของกิ่งไม้เล็กของเขาและดำเนินการเป็นที่ดินของ traffick; เขาตั้ง ในเมืองพ่อค้า เขาเอาของเมล็ดยังที่ดินและปลูกไว้ในเขตข้อมูลผล; เขาวางไว้ [มัน] ด้วยน้ำทะเลที่ยิ่งใหญ่ [และ] ตั้ง [เป็น] วิลโลว์ต้นไม้ .... "

ที่ชาญฉลาดคือบรรดาผู้ที่ถูกความคิดที่จะสามารถอธิบายปริศนาเป็นโซโลมอนชื่อเสียงภูมิปัญญาของเขาได้รับการทดสอบกับปริศนาโดย Queen of Sheba

2ch 9:1-2,6 และเมื่อสมเด็จพระราชินีแห่งเชบาได้ยินชื่อเสียงของซาโลมอนที่เธอมาเพื่อพิสูจน์โซโลมอนกับปริศนาที่กรุงเยรูซาเล็มกับ บริษัท ที่ดีมากและอูฐที่เปลือยเครื่องเทศและทองคำในความอุดมสมบูรณ์และมีค่า ก้อนหินและเมื่อเธอได้มาโซโลมอนเธอ communed กับเขาจากทุกสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเธอ และโซโลมอนบอกคำถามของเธอทั้งหมดเธอ: และมีอะไรซ่อนจากซาโลมอนซึ่งเขาบอกเธอไม่ได้ ... (เธอพูด) Howbeit ฉันเชื่อว่าไม่คำของพวกเขาจนกว่าฉันมาและตาของเราได้เห็น [มัน]: และดูเถิด ครึ่งหนึ่งของความยิ่งใหญ่ของภูมิปัญญาของเจ้าไม่ได้บอกผม: [สำหรับ] exceedest เจ้าชื่อเสียงที่ผมได้ยิน

เป็นที่ชัดเจนว่าพระคัมภีร์แสดงให้เห็นว่าที่จะเข้าใจปริศนาคนต้องมี "ปัญญา" และเป็น "คนฉลาด" ซึ่งเข้าใจการตีความหรือวิธีการแก้ปริศนา ในฐานะที่เป็นพระเจ้าบอกว่าคำทำนายเป็นปริศนามันทำให้รู้สึกที่จะเข้าใจคำพยากรณ์ที่คุณต้องการ "ปัญญา"

จังหวัด 1:5-6 [มนุษย์] ฉลาดคือคนที่ได้ยินและจะเพิ่มการเรียนรู้และความเข้าใจของมนุษย์ให้บรรลุแก่ปัญญาที่ปรึกษา: เพื่อให้เข้าใจถึงสุภาษิตและการตีความ; คำพูดของคนฉลาดและปริศนาของพวกเขา

Ecc 08:01 ที่ [เป็น] เป็น [คน] ที่ชาญฉลาด? และทรงรอบรู้การตีความ (สารละลาย) ของสิ่งที่? ภูมิปัญญาของมนุษย์ทรงทำให้ใบหน้าของเขาที่จะส่องแสงและความกล้าหาญของใบหน้าของเขาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง

พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าไม่ได้มีความลับและกิจกรรมที่ซ่อนและความลับเหล่านี้บางครั้งอาจจะค้นหาออกหรือเขาเลือกที่จะเปิดเผยพวกเขาต่อระยะเวลาของพระองค์และผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์

in a pavilion from the strife of tongues. PSA 31:19-20 [โอ้] วิธีการที่ดี [เป็น] ความดีของเจ้าที่เจ้าวางไว้สำหรับพวกเขาที่เกรงกลัวเจ้า! [ซึ่ง] เจ้ากระทำสำหรับพวกเขาไว้วางใจในตัวท่านว่าก่อนที่บุตรทั้งหลายของมนุษย์เจ้าซ่อนไว้ ในความลับของการแสดงตนของเจ้าจากความภาคภูมิใจของคน: เจ้าให้พวกเขาแอบในศาลาจากการปะทะกันของลิ้น

Pro 25: 2 [เป็น] พระสิริของพระเจ้าเพื่อปกปิดสิ่งที่ แต่เกียรติของพระมหากษัตริย์ [คือ] การค้นหาออกว่า

Luk 10:21 ในชั่วโมงที่ว่าพระเยซูชื่นชมยินดีในจิตวิญญาณและพูดว่าผมขอขอบคุณเจ้า O บิดาพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินที่เจ้าซ่อนตัวอยู่ในสิ่งเหล่านี้จากที่ชาญฉลาดและระมัดระวังและมิได้เปิดเผยแก่พวกเขา Babes: ยังให้ พระบิดา; สำหรับดูเหมือนดีในสายตาของเจ้า

Col 1:25 เกี่ยวกับเรื่องนั้นผมทำรัฐมนตรีตามการประทานของพระเจ้าซึ่งจะมอบให้ผมกับคุณเพื่อตอบสนองพระวจนะของพระเจ้า; [แม้แต่] ลึกลับซึ่งทรงได้รับการซ่อนตัวจากวัยและจากรุ่น แต่ตอนนี้คือ ทำอย่างชัดแจ้งเพื่อธรรมิกชนของเขา:

เอเฟซัส 3:09 และเพื่อให้ทุก [ผู้ชาย] เห็นสิ่งที่ [เป็น] สามัคคีธรรมของความลึกลับซึ่งจากจุดเริ่มต้นของโลกได้ทรงรับการซ่อนตัวอยู่ในพระเจ้าผู้สร้างทุกสิ่งโดยพระเยซูคริสต์:

Deu 29:29 The secret [things belong] unto the LORD our God : but those [things which are] revealed [belong] unto us and to our children for ever, that [we] may do all the words of this law.

Psa 25:14 The secret of the LORD [is] with them that fear him; and he will shew them his covenant.

Jdg 13:18 And the angel of the LORD said unto him, Why askest thou thus after my name, seeing it [is] secret ?

Rom 16:25-27 Now to him that is of power to stablish you according to my gospel, and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began, But now is made manifest, and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the everlasting God, made known to all nations for the obedience of faith: To God only wise, [be] glory through Jesus Christ for ever. สาธุ

The Bible also ties together “secrets” with “wisdom” and prophecy (and faith).

Job 15:8 Hast thou heard the secret (5475) of God? and dost thou restrain wisdom to thyself?

1 Cor 13:2 And though I have [the gift of] prophecy , and understand all   mysteries (secrets) , and all knowledge; and though I have all faith , so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing.

Amos 3:7 Surely the Lord GOD will do nothing, but he revealeth His secret (5475) unto his servants the prophets .

Tying this all together, the Bible indicates that the prophecies we have which God gave through the prophets, as we have them in the Bible, are riddles, or like riddles, and that these are also called secrets. In order to understand prophecies, riddles or secrets, a person needs something called “wisdom”. And the gift of prophecy relates to understanding these secrets, or riddles. Besides mentioning “wisdom” as important, the Bible also indicates that the “secret of the Lord” is with the “righteous” who “fear Him”.

Psa 25:14 The secret (5475) of the LORD [is] with them that fear him; and he will shew them his covenant.

Pro 3:32 For the froward [is] abomination to the LORD: but His secret (5475) [is] with the righteous.

This correlation between wisdom, prophecy, riddles, interpretation of riddles, secrets and prophets is seen in the Old and New Testaments, and it serves as a foundation to understand that for certain prophecies, the prophecy itself in the Bible specifies we will need whatever it is that is called “wisdom” in order to understand the riddle of the prophecy. These verses serve as evidence of validity of the hypothesis.

Rev 13:18 Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast: for it is the number of a man; and his number [is] Six hundred threescore [and] six.

Rev 17:9 And here [is] the mind which hath wisdom. The seven heads are seven mountains, on which the woman sitteth…

Dan 12:10 Many shall be purified, and made white, and tried; but the wicked shall do wickedly: and none of the wicked shall understand; but the wise shall understand.

Validation of the Hypothesis: “Wisdom” is needed to understand (esp. certain) prophesies.

Section 3: The Holy Bible on Wisdom

What is “wisdom” per the Bible, and how does one get “wisdom” per the Bible?

The Holy Bible teaches we can ask in faith, nothing wavering, and God will give us wisdom. Therefore faith, trusting God, is a key ingredient of receiving wisdom, and it is God who gives wisdom.

James 1:5-7 If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all [men] liberally, and upbraideth not; and it shall be given him. But let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea driven with the wind and tossed. For let not that man think that he shall receive any thing of the Lord.

The Holy Bible teaches repeatedly that fear of the Lord is the “beginning of wisdom”. As this is the “beginning” of wisdom, this may relate to how we start to receive it from God. Also “knowledge of the Holy” and “departing from evil” seem to be related to this.

Prov 1:7 The fear of the LORD [is] the beginning of knowledge: [but] fools despise wisdom and instruction.

Pro 9:10 The fear of the LORD [is] the beginning of wisdom: and the knowledge of the holy [is] understanding.

Job 28:28 And unto man He said, Behold, the fear of the Lord, that [is]wisdom; and to depart from evil [is] understanding.

Psalm 111:10 The fear of the LORD [is] the beginning of wisdom: a good understanding have all they that do [his commandments]: his praise endureth for ever.

The Holy Bible gives much information on wisdom and how to get it, so including key passages, I am going to underline what seem to be key points:

Pro 1:2-7 To know wisdom and instruction; to perceive the words of understanding; To receive the instruction of wisdom, justice, and judgment, and equity; To give subtilty to the simple, to the young man knowledge and discretion. A wise [man] will hear , and will increase learning; and a man of understanding shall attain unto wise counsels: To understand a proverb, and the interpretation; the words of the wise, and their dark sayings. The fear of the LORD [is] the beginning of knowledge : [but] fools despise wisdom and instruction.

Prov 2:1-6 My son, if thou wilt receive my words , and hide my commandments with thee; So that thou incline thine ear unto wisdom, [and] apply thine heart to understanding; Yea, if thou criest after knowledge, [and] liftest up thy voice for understanding; If thou seekest her as silver, and searchest for her as [for] hid treasures ; Then shalt thou understand the fear of the LORD, and find the knowledge of God. For the LORD giveth wisdom: out of his mouth [cometh] knowledge and understanding.

Prov 4:1-7 Hear, ye children, the instruction of a father, and attend to know understanding. For I give you good doctrine, forsake ye not my law . For I was my father's son, tender and only [beloved] in the sight of my mother. He taught me also, and said unto me, Let thine heart retain my words : keep my commandments, and live. Get wisdom, get understanding: forget [it] not; neither decline from the words of my mouth . Forsake her not, and she shall preserve thee: love her, and she shall keep thee. Wisdom [is] the principal thing; [therefore] get wisdom: and with all thy getting get understanding.

Prov 8:5-14 O ye simple, understand wisdom: and, ye fools, be ye of an understanding heart. Hear ; for I will speak of excellent things; and the opening of my lips [shall be] right things. For my mouth shall speak truth; and wickedness [is] an abomination to my lips. All the words of my mouth [are] in righteousness; [there is] nothing froward or perverse in them. They [are] all plain to him that understandeth, and right to them that find knowledge. Receive my instruction, and not silver; and knowledge rather than choice gold. For wisdom [is] better than rubies; and all the things that may be desired are not to be compared to it. I wisdom dwell with prudence, and find out knowledge of witty inventions. The fear of the LORD [is] to hate evil: pride, and arrogancy, and the evil way, and the froward mouth , do I hate. Counsel [is] mine, and sound wisdom: I [am] understanding; I have strength.

2 Tim 3:14-17 But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned [them]; And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All scripture [is] given by inspiration of God, and [is] profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness: That the man of God may be perfect, throughly furnished unto all good works.

Pro 14:6,8 A scorner seeketh wisdom, and [findeth it] not: but knowledge [is] easy unto him that understandeth. The wisdom of the prudent [is] to understand His way : but the folly of fools [is] deceit.

Job 26:3 How hast thou counselled [him that hath] no wisdom ? and [how] hast thou plentifully declared the thing as it is ?

Pro 17:24 Wisdom [is] before him that hath understanding ; but the eyes of a fool [are] in the ends of the earth.

Psa 19:7 The law of the LORD [is] perfect, converting the soul: the testimony of the LORD [is] sure, making wise the simple.

Pro 22:17 Bow down thine ear, and hear the words of the wise, and apply thine heart unto my knowledge.

Prov 30:2-6 Surely I [am] more brutish than [any] man, and have not the understanding of a man. I neither learned wisdom , nor have the knowledge of the holy . Who hath ascended up into heaven, or descended? who hath gathered the wind in his fists? who hath bound the waters in a garment? who hath established all the ends of the earth? what [is] his name , and what [is] his son's name, if thou canst tell ? Every word of God [is] pure : he [is] a shield unto them that put their trust in him. Add thou not unto his words , lest he reprove thee, and thou be found a liar.

Let's look at just the highlighted points on what “wisdom” is and how to get it:

perceive the words , hear , The fear of the LORD [is] the beginning of knowledge , receive my words , incline thine ear , searchest for her as [for] hid treasures , find the knowledge of God. For the LORD giveth wisdom: out of his mouth [cometh] knowledge and understanding, I give you good doctrine, forsake ye not my law , retain my words , forget [it] not; neither decline from the words of my mouth , Wisdom [is] the principal thing, for I will speak of excellent things; and the opening of my lips [shall be] right things. For my mouth shall speak truth; and wickedness [is] an abomination to my lips. All the words of my mouth [are] in righteousness; [there is] nothing froward or perverse in them. They [are] all plain to him that understandeth, and right to them that find knowledge, The fear of the LORD [is] to hate evil: pride, and arrogancy, and the evil way, and the froward mouth , do I hate. Counsel [is] mine, and sound wisdom: I [am] understanding; I have strength, And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus, knowledge [is] easy unto him that understandeth, understand His way , wisdom , declared the thing as it is , Wisdom [is] before him that hath understanding , The law of the LORD [is] perfect, converting the soul: the testimony of the LORD [is] sure, making wise the simple, Bow down thine ear, and hear the words , wisdom , knowledge of the holy , his name , Every word of God [is] pure : he [is] a shield unto them that put their trust in him. Add thou not unto his words , lest he reprove thee, and thou be found a liar.

The general impression is that to get “wisdom” we must neither add to nor take away from God's words, in fear of God, and that adding or taking away is evil, proud, and arrogant. If we add to them then we will be found to be liars. The Holy scriptures are God's words, which are all perfect, and right, and truth, and able to make us wise through faith in Jesus Christ. He gives good doctrine, counsel, and wisdom. Also, a search as for hidden treasures is recommended to get wisdom, yet at the same time, God's words are described to be plain, that getting knowledge is easy, and that God has declared the thing as it is. Repeatedly the instruction is to hear the words, bow the ear to them, to perceive them. Knowledge of the Holy, and understanding His way are mentioned as part of this. The main point seems to be that God gives wisdom with His perfect words, as found in the Holy Bible.

This is contrasted in Jer 8, showing that those who reject His Word do not have wisdom. This may also be echoed in Psalms, that going against the Lord, or His Word, there is no wisdom.

Jer 8:8-9 How do ye say, We [are] wise, and the law of the LORD [is] with us? Lo, certainly in vain made he [it]; the pen of the scribes [is] in vain. The wise [men] are ashamed, they are dismayed and taken: lo, they have rejected the word of the LORD; and what wisdom [is] in them?

Pro 21:30 [There is] no wisdom nor understanding nor counsel against the LORD.

Hypothesis: Whatever “wisdom” is, it is to be found in the Holy Bible, that one must search for it like hidden treasure, in faith. But that it is plain and easy, hearing God's perfect words, not adding to them or rejecting them, but hearing and perceiving them exactly as they are. He gives good doctrine, all His words are truth. And understanding of His way and knowledge of the Holy is also involved.

Biblical Principles of Getting Wisdom in This Age (Case Example of Hypothesis)

For us Christians, the Holy Bible teaches that in this age (of the Church/Gentiles) to become wise (per God, biblical wisdom), we must become fools (per the world, worldly wisdom). Alternately, worldly wisdom is foolishness.

1 Cor 3:18-23 Let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise. For the wisdom of this world is foolishness with God. For it is written, He taketh the wise in their own craftiness. And again, The Lord knoweth the thoughts of the wise, that they are vain. Therefore let no man glory in men. For all things are yours; Whether Paul, or Apollos, or Cephas, or the world, or life, or death, or things present, or things to come; all are yours; And ye are Christ's; and Christ [is] God's.

Young Earth Creationism seems to be a perfect example. The world considers it utter foolishness for people to open up a Bible and read what it plainly says and believe it – that God created the Universe in 6 days, about 6000 years ago. Yet, there is more scientific evidence for this, a young earth, the Flood, than for evolution. There is all sorts of scientific research by Christians who are scientists (see creation.com) which answer every science question anyone seems to have thought of, even on cosmology, with scientific and reasonable answers that show science allows for Young Earth Creationism to be true, even how it is that 6 days and 6000 years could pass here, while we seem to see longer time periods in space. And as a whole it actually makes more sense with the real scientific process, and the evidence that is observed (like the fossil record), than do the secular alternatives.

Evolutionists reject God's Word, and what is “Self-Evidential” about Creation, that we were created, that the Earth shows evidence of a Flood, etc. and as a result people have become vain in imaginations, believing things they or others have made up, not truth given in the Bible, and while evolutionists profess to be wise, in truth they are fools.

Rom 1:18-22 For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who hold the truth in unrighteousness; Because that which may be known of God is manifest in them; for God hath shewed [it] unto them. For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made , [even] his eternal power and Godhead; so that they are without excuse: Because that, when they knew God, they glorified [him] not as God, neither were thankful; but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Professing themselves to be wise, they became fools.

In fact, a child can sit and read the creation account in Genesis as plain and easy to understand, and in this have more wisdom than the most educated evolutionist. The Bible teaches that age and greatness do not mean that one has wisdom. Jesus praised God for hiding things from the wise (worldly wisdom) and revealing the truth to those who were just “babes”. This is indicative that receiving Biblical wisdom may relate to being childlike.

Job 32:9 Great men are not [always] wise: neither do the aged understand judgment.

Luke 10:21 In that hour Jesus rejoiced in spirit, and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, that thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes : even so, Father; for so it seemed good in thy sight.

Matt 18:3-4 And said, Verily I say unto you, Except ye be converted, and become as little children , ye shall not enter into the kingdom of heaven. Whosoever therefore shall humble himself as this little child , the same is greatest in the kingdom of heaven.

Luke 18:16-17 But Jesus called them [unto him], and said, Suffer little children to come unto me, and forbid them not: for of such is the kingdomof God. Verily I say unto you, Whosoever shall not receive the kingdomof God as a little child shall in no wise enter therein.

Being childlike may seem foolish to the world, and an adult reading and believing the Bible surely does seem foolish to the world. Yet a child who believes what he reads about creation is wiser in true wisdom, than an adult evolutionist thought wise in worldly wisdom. And also, an adult Christian who believes what he reads is wiser in true wisdom, than one who does not. Wisdom does seem to be in plain sight in this regard. It may seem foolish of God to have hid the truth giving wisdom in plain sight, but the foolishness of God is in fact wiser than man, who in all worldly wisdom cannot figure out what is already openly told and in plain sight.

1 Cor 1… For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to nothing the understanding of the prudent. Where [is] the wise? where [is] the scribe? where [is] the disputer of this world? hath not God made foolish the wisdom of this world? Because the foolishness of God is wiser than men; and the weakness of God is stronger than men. But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise; and God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty; And base things of the world, and things which are despised, hath God chosen, [yea], and things which are not, to bring to nought things that are: That no flesh should glory in his presence. But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, and righteousness, and sanctification, and redemption: That, according as it is written, He that glorieth, let him glory in the Lord.

The Bible also makes clear that it is the Holy Spirit in us that teaches us and reveals things to us, and gives us wisdom, and these things are contrary to worldly wisdom which regards them as foolishness. The Holy Spirit teaches us by comparing spiritual things with spiritual – we have the mind of Christ, and so can understand His thoughts. This may be relevant in the Holy Spirit interacting with the Holy Bible, comparing Spiritual with Spiritual, to give true wisdom, especially seeing the Holy Bible as being designed by Jesus Christ, and Him being the Word made flesh.

1 Cor 2:6-16 Howbeit we speak wisdom among them that are perfect: yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world, that come to nought: But we speak the wisdom of God in a mystery, [even] the hidden [wisdom], which God ordained before the world unto our glory: Which none of the princes of this world knew: for had they known [it], they would not have crucified the Lord of glory. But as it is written, Eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love him. But God hath revealed [them] unto us by his Spirit: for the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him? even so the things of God knoweth no man, but the Spirit of God . Now we have received, not the spirit of the world, but the spirit which is of God; that we might know the things that are freely given to us of God. Which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth; comparing spiritual things with spiritual. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God: for they are foolishness unto him: neither can he know [them], because they are spiritually discerned. But he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judged of no man . For who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ.

Conclusion – Validity of Hypothesis: Whatever “wisdom” is, it is to be found in the Holy Bible, that one must search for it like hidden treasure, in faith. But that it is plain and easy, hearing God's perfect words, not adding to them or rejecting them, but hearing and perceiving them exactly as they are. He gives good doctrine, all His words are truth. And understanding of His way, and knowledge of the Holy, is also involved.

So where do we go from here in the search for getting “wisdom”? We are told to search for it as for hidden treasure, it is to be found in God's Word, in His words, but is it everywhere or is it in a particular location? Usually hidden treasure has a specific location, and there is a map or instructions on where to go to find it. Just as a hunch, the phrase “The fear of the Lord is the beginning of wisdom” or other mention of “beginning” in relation to wisdom, is used very often (Ps 111:10, Prov 1:7,4:7,8:22,9:10). In 4 instances, this is the same word as in Gen 1:1 “In the beginning”, and so this might be a hint to head to Genesis. It also is interesting that a couple other verses use the same words for “beginning”:

Isa 46:10 Declaring the end from the beginning , and from ancient times [the things] that are not [yet] done, saying, My counsel shall stand, and I will do all my pleasure:

God says He declares the end from the beginning – the beginning of the Bible is Genesis and the end is Revelation – so perhaps the “wisdom” needed to understand Revelation might be found in Genesis.

Ecc 10:13 The beginning of the words of his mouth [is] foolishness: and the end of his talk [is] mischievous madness.

We've already established that to the world, Genesis seems to be foolishness, and also to the world, “mischievous madness” might be a fitting description of how they see Revelation. So this verse may be some written confirmation in the Holy Bible of God foreknowing the order the books would be in one day, also again hinting there may be some tie between Genesis and Revelation.

Section 4: God's Writing Style – “His Way”

I would like you to see this. Please go get and open up a hardcopy Bible to Genesis 1, to use to follow along with, as I believe it works better to process this information with it all laid out visually.

In Genesis the Lord seems to first lay out information in chronological order. So the baseline or precedent is for God to write in chronological order. That is, until we get to Gen 2, which seems to recount events that were already described in Gen 1.

Some people have a hard time reconciling Gen 1 and Gen 2, which seem to give account of the creation of mankind twice. Adam and Eve were the first man and woman, and so Gen 1 and Gen 2 must be speaking of the same event, the creation of mankind. Logically, for the Bible to not contradict itself, the creation account of mankind in Gen 2 must reconcile with the one in Gen 1.

But they are easily reconciled. Look at the section of Gen 1:1 through 2:4. This is all one section, which gives account of the creation week, and ends in 2:4 by summarizing the prior, saying:

These [are] the generations of the heavens and of the earth when they were created, in the day that the LORD God made the earth and the heavens.

Gen 2:5 begins the next section, verse 5 including that “there was no man to cultivate the ground” . This is a marker, showing that verse 5 has gone backwards in time, to before man was made. Gen 2:5 through Gen 2:25, the end of the chapter, give account of the creation of mankind. So we can know that Gen 2:5-25 is a more detailed account of the events that already were mentioned on day 6 in Genesis chapter 1. Genesis 1:26 is before God has made mankind, 1:27 is the verse where God makes mankind, and this is followed by God blessing them, in which God is speaking to both of them, together.

Gen 1:26 And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.

Gen 1:27 So God created man in his [own] image, in the image of God created he him; male and female created he them.

Gen 1:28 And God blessed them, and God said unto them , Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it: and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth….

Gen 1:29 And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which [is] upon the face of all the earth, and every tree, in the which [is] the fruit of a tree yielding seed; to you it shall be for meat.

Gen 1:30 And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to every thing that creepeth upon the earth, wherein [there is] life, [I have given] every green herb for meat: and it was so.

Gen 1:31 And God saw every thing that he had made, and, behold, [it was] very good. And the evening and the morning were the sixth day.

At the end of Gen 2:25 Adam and Eve have just been brought together, but God has not said anything to both of them together. Gen 2:5-25 begins before the creation of Adam, and ends with Adam and Eve just having been brought together, with no mention of God talking to both of them, and Gen 1:28 includes God speaking to both of them together. So it seems to make the most sense, in fitting the sections together, that Gen 2:5-25 is in fact a more detailed account of what is briefly summarized in Gen 1:27. It is therefore “Self-Evidential” that Gen 1:1-2:4 is a summary, and Gen 2:5-2:25 is a more detailed account of a small piece of that summary. As we have already covered, God's teaching style He used in how He made the world is “Self-Evidential”.

Now, Jesus COULD have just put all this in chronological order, and perhaps made it easier to understand. As it stands, at first glance it looks like there could be some contradiction – and it takes a little bit of faith, trusting Jesus to not contradict Himself, and thinking about it, comparing sections, to arrive at the conclusion that there is no contradiction.

Still Jesus COULD have just put all this in chronological order. Why didn't He? What did He do? (Cryptographically oriented minds want to know…)

First Jesus gave a summary in chronological order of the creation week. Then He went back and gave more detail on something we would find of particular interest – the creation of mankind.

It seems “Self-Evidential” that Jesus wanted us to learn something from how He chose to lay out this information, and that is that doing it this way is just “His Way”, or “His Writing Style”. Why assume that an all-knowing infinitely intelligent all-powerful eternal God would allow for His Word to end up with chronological breaks that make understanding more difficult just by happenstance, when the attributes of God are logically more compatible with such chronological breaks and resulting contextual understanding difficulties to be intentional and for a purpose? (Isa 29:16 “Surely your turning of things upside down shall be esteemed as the potter's clay: for shall the work say of him that made it, He made me not? or shall the thing framed say of him that framed it, He had no understanding?” )

In other words, right from the beginning of the Bible, it seems Jesus is teaching us about His Writing Style, How He likes to do things, “His Way” – Jesus is not just teaching us about our creation as is the content of the topic of this section, but He is also teaching us how to read the Bible with understanding, knowing His Way of laying out the information, as a rule or guideline.

This is an especially important rule for us to know when it comes to passages of the Bible which are obscure and confusing as to the events described…. such as… Prophecy! This is essentially the first “Self-Evidential” example of “His Way” that He lays out information, that might be very useful in trying to solve a riddle.

His Way #1: Jesus likes to give chronological summaries, and then go back and fill in important details. Even 20 verses of details might be expanded out from just 1 verse of summary. The markers between such sections may require a little logic, and have to be deduced from context.

Now, does this match the Biblically derived hypothesis about “wisdom”?

Hypothesis: Whatever “wisdom” is, it is to be found in the Holy Bible, that one must search for it like hidden treasure, in faith. But that it is plain and easy, hearing God's perfect words, not adding to them or rejecting them, but hearing and perceiving them exactly as they are. He gives good doctrine, all His words are truth. And understanding of His way, and knowledge of the Holy, is also involved.

Hypothesis-Match: This is from the Holy Bible, taking into account the Holy Bible is meant to be interactive, trusting in God's words as being perfect as they are, every single one, including how they comprise whole sections. It requires searching for something hidden, yet everything is plain and out in the open. And a good doctrine (teaching, insight) of His Way is the result.

Let's go to the next example. Gen 3 – 5 keeps a fairly steady chronological order. The end of Gen 4 brings us up to just past the beginning of Gen 5, with the birth of Seth, and so the overlap is minimal. But there is something to note comparing Genesis 3 and 4, which is that something is obviously missing from the story. From context it is pretty obvious that Cain's wife, first mentioned in Gen 4:17, must have been his sister, and a daughter of Adam, yet nowhere prior in Gen 4 is it mentioned that Adam and Eve had any daughters. From Gen 4:17 onward, several women are mentioned, presumably they could be daughters of Cain. But it really sticks out that the first time any daughters are mentioned as being born to anyone, including Adam, is not until after Adam is over 130 years old and has fathered Seth. After fathering Seth, in Gen 5:4, it is finally mentioned that Adam had daughters. So from context, using a little logic, there is a very big pointed obvious omission in Gen 4, where Adam having daughters should be mentioned, but it is not. Obviously in Gen 5:4 God mentions that Adam had daughters, so it is not like the reason for not mentioning them was because God just was not going to mention them. But in context, in the chronology the daughters should have been mentioned sooner. In a way, this is an empty blank ____ to be filled.

But still, Gen 3-5 does continue in close chronological order, until we get to Gen 6.

“And it came to pass, when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them That the sons of God saw the daughters of men(adam) that they [were] fair; and they took them wives of all which they chose. And the LORD said, My spirit shall not always strive with man, for that he also [is] flesh: yet his days shall be an hundred and twenty years. There were giants in the earth in those days; and also after that , when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare [children] to them, the same [became] mighty men which [were] of old, men of renown.”

This verse specifies that these events occurred at a particular time – when men began to multiply and had daughters. From context, it is very obvious that men began to multiply and have daughters prior to when Adam was 130 years old, and this started with Adam having daughters as that had to be where Cain's wife came from (6:2 daughters of men(adam)). This is the information that goes in the blank___ of what was so obviously missing prior to the first mention of Cain's wife in Gen 4:17. So when did the sons of God start taking wives? Before Gen 4:17, before Adam was 130 years old, as that is when he had Seth, and it is specified that Cain already had a wife and 4 generations of descendents by then. When were there giants on the earth? In “those days” of prior to when Adam was 130, and also after that. This being established, then the chronology continues on with Gen 6:5 and so on into the Flood account.

So, Jesus COULD have just put Gen 6:1-4 sometime prior to Gen 4:17, where it would have fit into chronological order – but instead left a glaringly obvious logical contextual blank___ where Gen 6:1-4 should have fit chronologically.

Why did He do it this way? What we can learn from this is that all of Gen 5, the generations of Adam through Noah's sons, a summary of a genealogy spanning 1500 years, is then followed by a brief detail of an occurrence (parallel of a second genealogy) which overlays the same time period of 1500 years. We have a notable _____, followed by 1500 years, followed by a brief summary of something that was also occurring over the expanse of those 1500 years, which fits into that contextual blank___. It makes sense that the cause of the flood was largely due to the Nephilim. So it seems like Gen 6:1-4 was cut from prior to Gen 4:17, and moved to after the end of Gen 5, so as to highlight how these events related to the flood – to emphasize a cause and effect or spiritual significance, over more obvious contextual details (missing daughters) that could be more easily logically deduced.

What can we learn from this? I'm going to divide this one up into two:

His Way #2: Jesus will put things in non-chronological order, to show the importance of a cause/effect relationship or spiritual significance to something that follows, however if He does so there is an earlier marker of omission that can be derived from context, a beginning, which is later filled in, an ending.

His Way #3: Events of good and evil running parallel over time may be overlaid, with one detailed and the other only receiving a summary, and this may be derived from contextual markers.

Continuing on, the next serious chronological break is Gen 11:1-9. This is the same pattern as the chronological break between Gen 1 and Gen 2, but a little different. Gen 11:1-9 obviously refers back to Nimrod'skingdomofBabelin Gen 10:10, and so this is the starting point. However, in the example of Gen 1 and Gen 2, there were 20 verses detailing 1 verse. But in this case, Gen 11:1-9 starts with Gen 10:10, and the obvious context clue of “the beginning of his kingdom wasBabel”. The ending point is also to be derived from a context clue, found in Gen 10:25 “Peleg for in his days the earth was divided”. There seems to be good reason for this, because Gen 11:10 onwards is a years-detailed genealogy of Shem's line, giving us details on the days of Peleg. From that, we can know the Earth was divided about 1757-1996 years after the creation. (Incidentally, as per Deut 32:8 LXX, that would also mean this is when the “Divine Council” was first formed; after Babel.)

What can we learn from this? This is a combination of earlier examples. In this case of Gen 10 and 11, more detailed information is given on an earlier chronological summary (His Way #1), but it is written in such a way that it overlays a longer period of time (His Way #3) and markers are given for the beginning and end (His Way #2).

And so we can understand from this that His Ways may be combined. This fourth example seems to affirm His Ways shown earlier, but without providing a new pattern. However, it does give the knowledge that parts of His Ways can be mixed together into new combinations.

After this example, Genesis seems to continue in chronological order, without any significant exceptions, and so this seems to be the end of the series of “Self-Evidential” teaching about how Jesus lays out information.

Let's Review,

What Jesus teaches in a “Self-Evidential” manner in Genesis:

The baseline or precedent is for Jesus to write in chronological order. But there are 3 exceptions:

His Way #1: Jesus likes to give chronological summaries, and then go back and fill in important details. Even 20 verses of details might be expanded out from just 1 verse of summary. The markers between such sections may require a little logic, and have to be deduced from context.

His Way #2: Jesus will put things in non-chronological order, to show the importance of a cause/effect relationship or spiritual significance to something that follows, however if He does so there is an earlier marker of omission that can be derived from context, a beginning, which is later filled in, an ending.

His Way #3: Events of good and evil running parallel over time may be overlaid, with one detailed and the other only receiving a summary, and this may be derived from contextual markers.

The elements of these 3 exceptions can be mixed together to make new combinations, such as: More detailed information is given on an earlier chronological summary (His Way #1), but it is written in such a way that it overlays a longer period of time (His Way #3), and markers are given for the beginning and end (His Way #2).

Is this “wisdom”? It matches the hypothesis about “wisdom”:

Hypothesis: Whatever “wisdom” is, it is to be found in the Holy Bible, that one must search for it like hidden treasure, in faith. But that it is plain and easy, hearing God's perfect words, not adding to them or rejecting them, but hearing and perceiving them exactly as they are. He gives good doctrine, all His words are truth. And understanding of His way, and knowledge of the Holy, is also involved.

Hypothesis-Match: This is from the Holy Bible, taking into account the Holy Bible is meant to be interactive, trusting in God's words as being perfect as they are, every single one, including how they comprise whole sections. It requires searching for something hidden, yet everything is plain and out in the open. And a good doctrine (teaching, insight) of His Way is the result.

Is there any further validation that this is “wisdom”, or any evidence to confirm it?

We covered 3 topics in His breaks from chronology:

  1. Adam and Eve's creation and God's instructions to them
  2. The timing of sons of God and the Nephilim
  3. The timing of Babel, and incidentally when the “Divine Council” was formed

Example 2: While some people are aware of the Gen 6 paradigm today, most of them do not understand “and also after that” correctly, and false beliefs have resulted. By using this methodology, it becomes clear when the interbreeding started, and shows that “and also after that” refers from the time of Adam through Noah, and not to after the flood. Several people have pointed out that “and also after that” simply makes no sense to be referring to after the Flood, using logic, grammar, reasoning, precedents, etc. to make this point. But using the methodology of perceiving His Ways, the same conclusion is arrived at, but the information seems to be laid out plainly and openly. God's words are assumed to be intentional, and contextual difficulties are also there for an intentional purpose, to teach of His way of laying out information. To many people, the correct information is hidden and they do not understand it – yet using His Ways the correct information is revealed. Summarily, it is as if a “secret” has been revealed, a “mystery” is understood. The Holy Bible ties together the ideas of “secrets” and “wisdom” and “prophecy”.

Job 15:8 Hast thou heard the secret (5475) of God? and dost thou restrain wisdom to thyself?

1 Cor 13:2 And though I have [the gift of] prophecy , and understand all   mysteries (secrets) , and all knowledge; and though I have all faith , so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing.

Amos 3:7 Surely the Lord GOD will do nothing, but he revealeth His secret (5475) unto his servants the prophets .

That using the His Way methodology seems to give understanding about “secrets” or “mysteries”. It quickly lays out conclusions in plain sight, that otherwise would require more difficult efforts to arrive at. This is self-evidential evidence that the His Way methodology does successfully reveal “mysteries” or “secrets”, which is what the Bible teaches that comes with having “wisdom”.

As such, there is Evidence that the His Way methodology involves the presence of some “wisdom”, even indicating this is the same “wisdom” needed to understand certain prophecies. It seems there is some Biblical and Bible-based evidence that we have gained “wisdom” by understanding “His Ways”. ! ยูเรกา

((Notes: I do believe there are additional “secrets” that are pointed to and revealed in Example 1, as to more detail about the Fall of mankind, which I have written on, but it is a very complicated subject, requiring many other proofs spanning the entire Bible to confirm, so it won't easily work as Evidence here. The key issue is resolving the contradiction of God directly telling Eve that she could east from “every tree” in Gen 1:29, which when taking into account singular/plurals of “you” in Gen 2-3, can be resolved, and gives new insight on how the serpent “deceived/beguiled” Eve, not just lied to her. That study is online in Chapters 8-12 here: http://walkintruth.net/

As for Example 3, there is at least the point as to the timing of the institution of the Divine Council, it seems Deut 32:8 clearly is referring to the days of Peleg, post-Babel, as to when the earth was divided and the Divine Council was formed. But that also is neither here nor there, not able to serve as Evidence of a “secret” revealed – though there is probably still more to this passage.

Deut 32:8 When the most High divided to the nations their inheritance, when he separated the sons of Adam, he set the bounds of the people according to the number of the sons of God.

Gen 10:25 And unto Eber were born two sons: the name of one [was] Peleg; for in his days was the earth divided ; and his brother's name [was] Joktan.

Gen 11:9 Therefore is the name of it called Babel; because the LORD did there confound the language of all the earth: and from thence did the LORD scatter them abroad upon the face of all the earth. ))

What we have done here is to trust the Bible, down to every word, to such a great extent, believing every word to be purposed intentionally by God, making note that He did everything for a good reason, that we have noted a second dimension or layer of information in Genesis. The first layer of information is the topical content. The second layer of information is this His Way methodology. This His Way methodology is backed up by Biblical Evidence and Self-Evidential Evidence to contain Biblical “wisdom”, in that it reveals Self-Evident “secrets” about the topical content of the first layer.

It seems we are on the right track, and have gained some “wisdom”, enough to have Evidence of a “secret” revealed, better understanding a “mystery”. And it is easy to understand that the His Way methodology could serve as a useful guideline for understanding prophecies, which might also contain chronology breaks, which could be all the more confusing in a passage full of symbolism (and as many people have noted prophecies do seem to include chronology breaks).

As we seem to be heading in the right direction, finding a second layer of information, let's see if there is a 3 rd layer of information in Genesis. As we are looking for “wisdom” enough to understand prophesies, and as there are some prophecies in Genesis, let's look there next, to see if Jesus may have put a 3 rd layer of teaching in Genesis, to teach us more about prophecy in particular.

Section 6: Understanding Symbolism and Functions of Prophecy

This first prophecy given in the Bible in Genesis is Gen 3:15:

And I will put enmity between you and the woman,

And between your seed and her seed;

He shall bruise your head, And you shall bruise His heel.

Of course, we know off the top of our heads that “He” here is Jesus Christ, as this is well known to be the first prophecy of the Messiah. But starting from scratch, as if we did not know this, let's look through the rest of the Bible to figure this prophecy out. There are words here that seem symbolic and vague. Who is the “woman”? Who is “He”? What does this mean by “seed”? What does “bruise” mean? Etc.

#4 Look at the rest of the Bible to figure out symbolism.

First, this prophecy was spoken by God about the specific woman Eve. It seems likely that Eve hated the serpent, and the serpent hated her, which would be the most immediate meaning. Then, in the next chapter we read of how she had 2 sons, Cain and Abel, and Cain killed Abel so there was obviously enmity between them. What does the Bible say about them?

Gen 4:1 And Adam knew Eve his wife; and she conceived, and bare Cain , and said, I have gotten a man from the LORD.

Gen 4:8 And Cain talked with Abel his brother: and it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel his brother, and slew him .

Gen 4:25 And Adam knew his wife again; and she bare a son, and called his name Seth: For God, [said she], hath appointed me another seed instead of Abel, whom Cain slew.

1 Jn 3:12 Not as Cain, [who] was of that wicked one , and slew his brother. And wherefore slew he him? Because his own works were evil, and his brother's righteous.

Luke 11:50-51 That the blood of all the prophets , which was shed from the foundation of the world, may be required of this generation; From the blood of Abel unto the blood of Zacharias, which perished between the altar and the temple: verily I say unto you, It shall be required of this generation.

The Bible defines Cain to have been “of that wicked one”, but to have been fathered by Adam. As such we can understand that Cain was “of that wicked one” in a spiritual sense. Abel was a righteous prophet, and said to be the “seed” of Eve – but of course both Cain and Abel were the “seed” of Eve in a physical sense. And so Abel was the “seed of the woman” in a spiritual sense, by process of elimination. And there was both enmity between Cain and Abel in a spiritual sense, as Cain was evil and Abel was righteous – and enmity between Cain and Abel in a physical sense as Cain physically killed Abel.

“And I will put enmity between you and the woman” had an immediate literal meaning, and a spiritual meaning. “And between your seed and her seed” after some years, soon also had a literal meaning, and a spiritual meaning. However, “He shall bruise your head, And you shall bruise His heel” was not fulfilled literally or spiritually at this time by anyone.

The question might arise as to whether Cain and Abel did in fact fulfill this prophecy. The Bible verifies that Cain was “of that wicked one”. That is what the Bible says. This cannot mean in a physical sense as Adam was Cain's father physically, so Cain therefore was spiritually the “seed” of the “serpent”. But Abel was a “righteous prophet” and so was spiritually of the “seed” of the “woman”, as well as literally being the “seed” of the “woman” Eve.

Does the description of what happened between Cain and Able match the symbolism of:

“And I will put enmity between you(literal serpent) and the woman(literal Eve), And between your seed(Cain spiritually) and her seed(Abel spiritually and literally)”?

Yes, the symbolism described in the prophecy matches the events that happened. It is Self-Evidential that this prophecy matches the events that happened. Taking it at face value, the Bible confirms that a spiritual fulfillment of this took place by stating Cain was “of that wicked one”, and that both spiritually, as Abel was righteous and Cain evil, that there was enmity between them, and also literally there was enmity between Cain and Abel as Cain slew Abel. We also can see that Eve and the serpent immediately had enmity between them, but the prophecy of enmity between the “seed”, between Cain and Abel, took years before it was fulfilled, in the future.

Does what happened match the symbolism of the prophecy? ใช่ So was this a fulfillment of the prophecy? ใช่ That is Self-Evidential. But, it is also clear that “He shall bruise your head, And you shall bruise His heel” did not take place at this time. This means that while part of the prophecy was fulfilled, part of it was not fulfilled at all. From this information we can learn:

#5 Prophecies may have both a literal and/or spiritual fulfillment

#6 Prophecies may be fulfilled in stages, some parts immediately, some in the near future, while the rest waits to be fulfilled in the far future.

Let's jump to the fulfillment of “He shall bruise your head, And you shall bruise His heel” .

According to Revelation, the serpent must be Satan:

Rev 12:9 And the great dragon was cast out, that old serpent , called the Devil, and Satan , which deceiveth the whole world: he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him.

The woman's seed must be Christ,

Rev 12:5 And she brought forth a man child , who was to rule all nations with a rod of iron: and her child was caught up unto God, and [to] his throne.

And the rest of her seed are God's people:

Rev 12:17 And the dragon was wroth with the woman, and went to make war with the remnant of her seed , which keep the commandments of God, and have the testimony of Jesus Christ.

From this we know that “He shall bruise your head, and you shall bruise His heel” actually means “Jesus shall 'bruise' Satan's 'head', and Satan shall 'bruise' Jesus' 'heel'”. But the terms “bruise”, “head”, and “heel” are still not defined. When is this prophecy fulfilled?

Jesus died on the cross, but then rose to life again, and through this gained victory over Satan, or in other words, Jesus bruised Satan's head, but Satan only bruised Jesus' heel. Is this the fulfillment of the prophecy?

Hbr 2:14-15 Forasmuch then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same ; that through death he might destroy him that had the power of death, that is, the devil ; And deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage.

1Jo 3:8 He that committeth sin is of the devil; for the devil sinneth from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil.

Col2:15 [And] having spoiled principalities and powers, he made a shew of them openly, triumphing over them in it.

Also, arguably Revelation 12 tells that after the birth of Jesus, and Him being caught up to God's throne, that there was a war in heaven, and Satan was cast down to earth. I would place this to also be a result of Jesus' resurrection and ascension, and just after that time. But whatever the timing, it is an example of, Jesus shall bruise Satan's head, but Satan shall only bruise Jesus' heel.

Rev 12:5-9 And she brought forth a man child, who was to rule all nations with a rod of iron: and her child was caught up unto God, and [to] his throne. And the woman fled into the wilderness, where she hath a place prepared of God, that they should feed her there a thousand two hundred [and] threescore days. And there was war in heaven: Michael and his angels fought against the dragon; and the dragon fought and his angels, And prevailed not; neither was their place found any more in heaven. And the great dragon was cast out, that old serpent, called the Devil, and Satan, which deceiveth the whole world: he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. And I heard a loud voice saying in heaven, Now is come salvation, and strength, and the kingdom of our God, and the power of his Christ: for the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night.

Right now in the Church age, we are the body of Christ. Satan attacks us, and will all the more, but the injuries are minor in comparison to when Christ will return, and throw Satan down into the Abyss for 1000 years. This is another example of, Jesus shall bruise Satan's head, but Satan shall only bruise Jesus' heel. Is this the fulfillment of the prophecy?

Rev 20:2-3 And he laid hold on the dragon, that old serpent, which is the Devil, and Satan, and bound him a thousand years, And cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more, till the thousand years should be fulfilled: and after that he must be loosed a little season.

At the end of the millennial reign Satan will be loosed and deceive the nations, who are under Christ's rule in His kingdom, and they will turn against Christ, and be killed. So this is a loss of some of the Lord's subjects in His kingdom. But then, Satan will be cast into the lake of fire. This is another example of, Jesus shall bruise Satan's head, but Satan shall only bruise Jesus' heel, and the final one.

And when the thousand years are expired, Satan shall be loosed out of his prison, And shall go out to deceive the nations which are in the four quarters of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle: the number of whom [is] as the sand of the sea. And they went up on the breadth of the earth, and compassed the camp of the saints about, and the beloved city: and fire came down from God out of heaven, and devoured them. And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet [are], and shall be tormented day and night for ever and ever.

The question is, which event is describable as 'Jesus shall bruise Satan's head, but Satan shall only bruise Jesus' heel'? They all are. Which is THE fulfillment of this prophecy? Is the REAL fulfillment when Jesus sends Satan to the lake of fire forever? No, that cannot be the case because it is True and Self-Evidential that all of these events match the symbolism of the prophecy.

“He shall bruise your head, And you shall bruise His heel” matches:

1 Jesus resurrects and triumphs over Satan, (after) Satan kills Jesus

2 Jesus begins to Reign with His people and sends Satan to the Abyss for 1000 years, (after) Satan kills Jesus' people (who then are resurrected)

3 Jesus sends Satan to the lake of fire forever, (after) Satan gets killed some of Jesus' subjects

Which event matches the words of the prophecy? พวกเขาทั้งหมดจะทำ All of these events match the symbolism of the prophecy, the words of the prophecy, as it is written, word by word, with the obvious meaning of the words. It is Self-Evidential that all three of these instances of direct conflict between Jesus and Satan match this prophecy. Are these real conflicts between Satan and Jesus? ใช่ Do they match the symbolism of the prophecy? ใช่ Equally? ใช่ So are they all real equal fulfillments of the prophecy? ใช่!

So which one is “the” fulfillment? They ALL are fulfillments. They are ALL REAL fulfillments of the prophecy as it was given, word by word, with the clear intended meaning of the prophecy.

The final fulfillment of the prophecy is the final fulfillment, but it is not the only one that matches the words of the prophecy – they all match the symbolism equally well – nor is the final victory more “real” somehow than the other very real victories of Jesus Christ over Satan. As such,

#7 Prophecies can be cyclic, and are equally valid and real fulfillments in every fulfillment.

Going back, we can see that the “seed” of the “serpent” and “woman” have been in conflict throughout history, and this has been fulfilled continuously in various spiritual and literal ways.

1 The serpent and Cain, vs. Eve and Abel (“which keep the commandments of God” Rev 12:17)

2 The sinning angels and Nephilim, vs. “the woman” and Noah's line (“which keep the commandments of God” Rev 12:17)

(Incidentally, there is a theory, not well-developed yet, that in a pre-incarnate appearance of Jesus, it was Jesus personally who imprisoned the sons of God into the Abyss at the time of the Flood. There are a few (howbeit obscure) verses that may point to this.)

3 The Divine Council and nations and Rephaim, vs. “Israel” and her people (“which keep the commandments of God” Rev 12:17)

4 Satan, the (fallen) Divine Council, demons, non-Christians, vs. Jesus and His Church (“which keep the commandments of God…have the testimony of Jesus Christ” Rev 12:17)

5 Satan vs. Jesus

The words of Rev 12:17 “which keep the commandments of God” in fact match and define the “seed” of the “woman” as confirmation of all of the pre-Christian historical meanings of fulfillment of the “seed” of “the woman”, from Abel to Israel. And also as such the words of the prophecy “seed”, “woman”, also “bruise” have had various meanings.

“seed of the serpent” = snake, fallen angels, Nephilim, evil people, Satan

“seed of the woman” = Abel, Noah's line, Israelites, Christians

“bruise” = kill, hurt Body of, deceive and get killed subject of, OR break power of, cast to earth, cast into prison of Abyss, cast into lake of fire

And also the words “head” and “heel” have also had various particular meanings in their technical fulfillments, but the point of these terms is that the same symbolic comparative difference, what the words show, in importance between an injury to the head vs. an injury to the heel has remained the same.

#8 In cyclic prophecies, the same words can have different meanings in different fulfillments, but the relative symbolism of comparisons or actions represented between words is the same.

This prophecy, given after sin began, will end when sin is finished, and has been fulfilled in some way continuously, and will be, for almost all of linear time. It is sort of like a fractal, stretching over the world, and all time, of categorized groups, repeating the pattern of Good vs. Evil. This prophecy started being fulfilled shortly after it was given, maybe with enmity between Eve and the Serpent, but definitely fulfillment was shown about the future with the enmity between Can and Abel – and since the first part of this prophecy was fulfilled the first time, this prophecy has continued to be fulfilled in various ways, and will continue to be fulfilled in various ways, until it has all been fulfilled, and can be fulfilled no longer. As such,

#9 Once a cyclic prophecy has begun and started to be fulfilled in part, it can continue to be fulfilled in various ways, until it is all fulfilled and can be fulfilled no more – like a fractal.

It is as is spoken of in Ecclesiastes 1:9-11, “The thing that hath been, it [is that] which shall be; and that which is done [is] that which shall be done: and [there is] no new [thing] under the sun. Is there [any] thing whereof it may be said, See, this [is] new? it hath been already of old time, which was before us. [There is] no remembrance of former [things]; neither shall there be [any] remembrance of [things] that are to come with [those] that shall come after.”

Let's review. These 6 traits of Prophecy in the Bible are Self-Evidential, derived from how the Bible confirms in truth that Gen 3:15 has been fulfilled, and will be fulfilled:

#4 Look at the rest of the Bible to figure out symbolism.

#5 Prophecies may have both a literal and/or spiritual fulfillment

#6 Prophecies may be fulfilled in stages, some parts immediately, some in the near future, while the rest waits to be fulfilled in the far future.

#7 Prophecies can be cyclic, and are equally valid and real fulfillments in every fulfillment.

#8 In cyclic prophecies, the same words can have different meanings in different fulfillments, but the relative symbolism of comparisons or actions represented between words is the same.

#9 Once a cyclic prophecy has begun and started to be fulfilled in part, it can continue to be fulfilled in various ways, until it is all fulfilled and can be fulfilled no more – like a fractal.

It seems that understanding Gen 3:15 as a prophecy, in full, we have gained enough “wisdom” to at least understand this one “teaching example” prophecy, and learned some of His Ways regarding symbolism and prophetic patterns. In the last section, it was the first 3 examples of Chronology breaks that seemed significant. So having covered the first prophecy in the Bible, let's look at the next 2 also, to see if any other insights as to His Ways are to be found in them.

The next example in the Bible of prophecy is Genesis 6:3.

Gen 6:3 And the LORD said, My spirit shall not always strive with man, for that he also [is] flesh: yet his days shall be an hundred and twenty years.

Most people consider this to be a prophecy, and it is, but it is of a different sort. God spoke this proclamation right after the sons of God took wives, and right before they had their kids the Nephilim. As such the most straightforward meaning of this verse, is that God was speaking to the sons of God and their wives – warning them that their kids would only live 120 years.

Yet somehow, all of mankind also eventually ended up only living 120 years. This can be understood as that the Nephilim had human bodies (but immortal evil spirits), had kids themselves, and so spread dominant genes for a shortened-lifespan on to the rest of humanity. (There is no problem with this if the “spirit”-type of the child is passed solely through the paternal line – see http://paradoxbrown.com/demonsnephilim.htm/ …Jesus is an example of this, Rom 5 indicates this, and the study on Gen 2-3 at walkintruth.net referenced above makes detailed biblical argument that this is the case for mankind, and has been from the beginning.)

So the key prophetic word here is “man”, which in the first instance “man” referred to their kids the Nephilim (who are called “men” the next couple verses) on account of their human bodies – and in the second instance the word “man” referred to all of mankind, eventually. From this we can see that a prophecy can have a literal fulfillment both in the near future, and also in the far future, regarding 2 different things that are described by the same word, but this word having 2 different meanings, referring to 2 different things. From this we can derive:

#10 Prophecy can have a literal fulfillment both in the near future, and also in the far future, regarding 2 different things that are described by the same word, but this word having 2 different meanings, referring to 2 different things.

The next prophecy in Genesis, with symbolism involved, is of Abraham and his seed.

Gen 22:17-18 That in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heaven, and as the sand which [is] upon the sea shore; and thy seed shall possess the gate of his enemies; And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed; because thou hast obeyed my voice.

The first meaning here was of Abraham's literal physical descendents, who down the line of Abraham's “seed” Isaac, became the nation ofIsrael. They were multiplied as the stars of heaven, possessed the gate of their enemies, and the Old Testament does describe in ways that at times other nations were blessed byIsrael. So at first there was a literal physical fulfillment of this prophecy. But the Bible makes clear that ultimately Jesus Christ was also the “seed” of Abraham, his descendent that was spoken of. He shall possess the gates of His enemies, and has, and by Jesus Christ, the “seed” of Abraham, the church has been multiplied, and all nations are being blessed. And so the second fulfillment is a spiritual one, of Jesus Christ and the Church.

2Cr 11:22 Are they Hebrews? so [am] I. Are they Israelites? so [am] I. Are they the seed of Abraham ? so [am] I.

Rom 9:6-8 Not as though the word of God hath taken none effect. For they [are] not all Israel, which are of Israel: Neither, because they are the seed of Abraham , [are they] all children: but, In Isaac shall thy seed be called. That is, They which are the children of the flesh, these [are] not the children of God: but the children of the promise are counted for the seed .

Gal 3:16 Now to Abraham and his seed were the promises made. He saith not, And to seeds, as of many; but as of one, And to thy seed, which is Christ .

It seems like there are some new things to be learned from this prophecy as well. Here we see that the exact same prophecy can have both a literal physical meaning (Isaac to Israel to Jesus) that is more important at one time, which later switches to reveal it has a second spiritual meaning (Jesus to the Church) that is more important at a later time, showing that the importance of a literal or spiritual fulfillment can change from primary to secondary over time. Also, we can see that an earlier prophecy was given more specifics, narrowing it down, merging 2 prophecies together, as now not only would the coming Messiah be the “seed of the woman” but He also would have to be “the seed of Abraham”.

#11 The exact same prophecy can have both a literal physical meaning that is more important at one time, which later switches to reveal it has a second spiritual meaning that is more important at a later time, showing that the importance of a literal or spiritual fulfillment can change from primary to secondary over time.

#12 Later prophecies can merge with earlier ones, narrowing them down to be more specific.

And that is the end of covering the first 3 prophecies in Genesis of symbolism significance. It does seem that there was a 3 rd layer of information to be gleaned from Genesis. This information seems to have given “wisdom” that could be useful in understanding other prophecies in the Bible, deciphering them as the riddles they are. We now seem to have solid Bible-based knowledge as to His Ways regarding prophecy, how it can function, and how the symbolism of prophecy works, and as to the chronology and organization of prophecy. This could be the “wisdom” that was mentioned as needed to understand Rev 13:18, 17:9 and certain prophecies of Daniel. So let's take a look at these 12 points together:

These 12 points are what the Holy Bible teaches in a “Self-Evidential” manner in Genesis. These are (1) precedented biblical patterns of how God uses chronology, and uses breaks in chronology, to organize information in the Bible, and (2) precedented biblical patterns and characteristics of prophecies in the Bible, their symbology and functions in relation to the written words, and the characteristics of their fulfillments.

On Chronology:

The baseline or precedent is for Jesus to write in chronological order. But there are 3 exceptions:

#1: Jesus likes to give chronological summaries, and then go back and fill in important details. Even 20 verses of details might be expanded out from just 1 verse of summary. The markers between such sections may require a little logic, and have to be deduced from context.
- (Precedent – Gen 1:27 & 2:5-25)

#2: Jesus will put things in non-chronological order, to show the importance of a cause/effect relationship or spiritual significance to something that follows, however if He does so there is an earlier marker of omission that can be derived from context, a beginning, which is later filled in, an ending.
- (Precedent – prior to Gen 4:17 & Gen 6:1-4)

#3: Events of good and evil running parallel over time may be overlaid, with one detailed and the other only receiving a summary, and this may be derived from contextual markers.
- (Precedent – prior to Gen 4:17 & Gen 6:1-4)

The elements of these 3 exceptions can be mixed together to make new combinations, such as: More detailed information is given on an earlier chronological summary (#1), but it is written in such a way that it overlays a longer period of time (#3), and markers are given for the beginning and end (#2).
- (Precedent – Gen 10:10,25 & Gen 11:1-9)

On Symbolism and Functions:

#4 Look at the rest of the Bible to figure out symbolism.

#5 Prophecies may have both a literal and/or spiritual fulfillment

#6 Prophecies may be fulfilled in stages, some parts immediately, some in the near future, while the rest waits to be fulfilled in the far future.

#7 Prophecies can be cyclic, and are equally valid and real fulfillments in every fulfillment.

#8 In cyclic prophecies, the same words can have different meanings in different fulfillments, but the relative symbolism of comparisons or actions represented between words is the same.

#9 Once a cyclic prophecy has begun and started to be fulfilled in part, it can continue to be fulfilled in various ways, until it is all fulfilled and can be fulfilled no more – like a fractal.
- (#4-9 Precedent – Gen 3:15)

#10 Prophecy can have a literal fulfillment both in the near future, and also in the far future, regarding 2 different things that are described by the same word, but this word having 2 different meanings, referring to 2 different things.
- (Precedent – Gen 6:3)

#11 The exact same prophecy can have both a literal physical meaning that is more important at one time, which later switches to reveal it has a second spiritual meaning that is more important at a later time, showing that the importance of a literal or spiritual fulfillment can change from primary to secondary over time.

#12 Later prophecies can merge with earlier ones, narrowing them down to be more specific.
- (#11-12 Precedent Gen 22:17-18)

My theories on Bible Prophecy incorporate, follow, and are based on this Biblical understanding. I am postulating with my theories that:

(1) Understanding prophecy essentially requires 4-dimensional thinking and attempt at understanding a more eternal perspective. God is eternal, outside of time, seeing all of time at once, and is infinitely intelligent, and speaks only true words, including describing only true symbolism. To visualize, it seems like He sees a timeline, a living timeline of all human history and events, which are seen and happen all at the same time. The Bible speaks the truth in Ecc 1:9, “The thing that hath been, it [is that] which shall be; and that which is done [is] that which shall be done: and [there is] no new [thing] under the sun.” The same events do repeat in different ways. All prophecies should be considered as potentially cyclic, and in the case of cyclic prophecies, the words God has chosen in prophecies, and their symbolism, can be understood to be like a description of a repeated pattern of events that God is able to see on the timeline of all time, an accurate description of the same events being repeated in different ways.

(2) Known history itself is a fact, and serves as self-evidential confirmation of a fulfillment of a prophecy. Much of the intelligent intentional design of reality and humanity shows that God tends to teach with a “Self-Evidential” teaching style. This establishes the biblical precedent that cyclic prophecies, as a description of repetitious events occurring over the course of time, can be confirmed self-evidentially to be intentionally taught by God as such, by examining the historical record of self-evidential repetitious events, confirming them. For example, if God sees Jerusalem will be destroyed 2 times, in a way that is the same repeated pattern both times, then the words chosen of a prophecy of this event will match both of these 2 events, in truth, with the symbolic meaning of the words. God has chosen every word carefully, so that these prophecies match in truth – but to see how the words match all fulfillments with more precise clarity, it is necessary to follow biblical understanding and rules of interpretation of prophecy, which are self-evidenced by the Bible, such these 12 points, knowing His writing style. Doing so, cyclic prophecies can be understood to be words that in truth match both of the 2 instances of this example, without contradiction. If it is true thatJerusalemis destroyed 2 times in ways that both fit the words of the prophecy of this, then it is true, and self-evidential, confirmation of fulfillment of the prophecy. In doing such, it is clear that prophecy is not a case of either/or but a case of both/and..and…and.

(3) That summarily, many of the prophecies of the Bible, and the book of Revelation, are essentially complex cryptographic puzzles with 4-dimensional themes, interwoven across the Bible, requiring biblically self-evident deciphering rules to be used in order to solve the puzzle, and this has biblical basis in that the Bible refers to them as “riddles” and “mysteries/secrets”.

As such my methodology is to use the 12 points above as deciphering rules, keeping in mind prophecies can be cyclic, then comparing historical events to the words of prophecy, in order to eliminate which portions of prophecies have already had a fulfillment, to arrive at which portions yet need to be fulfilled, and further align and decipher them using these 12 points.