This page has been translated from English

Har Science Låt för det övernaturliga och under?

Bilaga A - Tillåter Vetenskap för det övernaturliga och under?

Vissa människor tror det mirakulösa är omöjligt, och använda vetenskapen som en motivering för detta påstående. Det mirakulösa kan vara mirakel från Gud, eller arbetat genom heliga änglar. Eller det mirakulösa kan komma i form av falska tecken, mirakel och underverk från fallna änglar.

Målet med följande, är att visa den mirakulösa förmågor av Gud, helige och fallna änglar som tillåts av vetenskapen, med hjälp av modern fysik terminologi och teorier. Det är mot att bli om att förklara hur de kan göra sådana saker, från en modern fysik perspektiv.
Den viktigaste punkten att göra detta är att visa att den moderna vetenskapen inte utesluter existensen av den mirakulösa. Jag tror att den moderna vetenskapen faktiskt helt tillåter varken Gud eller änglar av antingen typ att göra underverk utan att bryta mot lagar vetenskap, och för existensen av änglar och deras bibliskt beskrivna förmågor. Vetenskapen rör sig om allt bara teoretiska, främst sekulära teorier, och jag hävdar inte något av det är korrekt, även om mycket av det accepteras som sådant av vissa människor.

Hur det mirakulösa inte strider med modern vetenskap Teorier

Alla kategorier av änglalika Visioner skulle kallas övernaturliga händelser. Det finns några ord i Bibeln för att beskriva det "övernaturliga" aktiviteter Guds heliga änglar och fallna änglar.

Grekiska - skyltar "semeion" (4592), undrar "Teräs" (5059), och mirakel "dynamis" (1411). Samma tre ord använt i samband med:

1. Gud - Guds kraft i tecken, under och mirakel att Gud, Jesus Kristus och den Helige Ande genom gåva mirakel, vilket kan ses genom hela Bibeln

2. Holy Angels - Heliga änglar. (Apostlagärningarna 2:22, 5:12, 2 Pet 2:11, Heb 2:4)

3. Fallna änglar, av draken och djur, och "3 onda andar som liknade paddor". (Matt 24:24, 2 Thess 2:9, Rev 13:2, 14, 16:14)

Från Bibeln står det klart att Gud i Hans tre personer, heliga änglar, och även fallna änglar, alla kan utföra tecken, under och mirakel. Hur, i fysik terminologi, kan Gud verka tecken, under och mirakel?

Gen 1:1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.

Ef 3:18 kanske kan förstå med alla helgon vad [är] bredden och längden och djupet och höjden

Rev 01:08 Jag är Alfa och Omega, begynnelsen och slutet, säger Herren, som är och som var, och som skall komma, den Allsmäktige.

Enligt modern vetenskap, lever vi i en observably 4 dimensionella universum. Universum består av utrymme (3) + och tid (1) dimensioner, vilket är lika med Spacetime vi kan se. Gud gjorde alla tre dimensioner i universum som vi ser (längd, bredd och höjd), när Gud "skapade himmel och jord". (Ef 3:18 även hänvisningar till "djup" som jämför mer storlek eller omfattning eller fulla omfattningen av någonting.) Gud skapade dimension av tid "i början", som markerade skapandet av tiden själv, den dimension av tid som vi känner den. Gud är evig, och att ha gjort själva tiden, Gud är utanför tiden, och var här innan tiden skapades. Gud har fullständig auktoritet och kontroll över tidsdimension. Gud gjorde även de tre dimensionerna av rymden som vi kan se, och är också utanför dessa. Så gjorde Gud allt, och är utanför hela universum, som har skapat den.

Ovanför Jag använder termen "dimension" som det kallas i vetenskapen. För att citera Wikipedia,
"I fysiska termer, hänvisar dimension till konstituerande strukturen på alla rum (jfr volym) och dess position i tid (uppfattas som en skalär dimension längs t-axeln), liksom den rumsliga uppbyggnaden av objekt inom-strukturer som har korrelationer med både partikel och föreställningar fältet, interagera efter det relativa egenskaper hos massa, och som i grunden är matematisk i beskrivningen. Dessa eller andra axlar kan refereras för att identifiera en punkt eller struktur i sin inställning och förhållande till andra objekt och händelser. Fysikaliska teorier som innehåller tid, till exempel allmänna relativitetsteorin, sägs att arbeta i 4-dimensionell "rumtid", (definierat som ett Minkowski mellanslag). Moderna teorier tenderar att vara "högre dimensionella" inklusive kvantfältteori och teorier sträng. Det statligt loppet av kvantmekaniken är ett oändligt-dimensionell funktion space "-. Dimension, Wikipedia

Denna användning av begreppet "dimension" skall inte förväxlas med den science fiction-begreppet "parallellt universum". Återigen för att citera Wikipedia om termen "Dimension",
"Science fiction texter nämner ofta begreppet dimension, när det verkligen hänvisa till parallella universum, alternativa universum, eller andra plan av existens. Denna användning kommer från idén att resa till parallella / alternativa universum / plan av existens måste man färdas i en riktning / dimension utöver de vanliga. I själva verket de andra universa / plan är bara en liten bit bort från vår egen, men avståndet är i ett fjärde (eller högre) rumslig (eller icke-rumslig) dimension, inte de vanliga. "

Den "parallellt universum"-konceptet i science fiction är faktiskt mycket skiljer sig från användningen av begreppet "dimension" inom vetenskapen, som ni kan se ovan. I teorin skulle ett "parallellt universum" har också tre rumsliga dimensioner (längd, bredd, höjd) och en tidsdimension. Det innebär ett "parallellt universum" i teorin faktiskt har fyra dimensioner av sina egna. Dessutom antagandet är att det finns en 5: e dimension till vårt universum som skulle användas för att resa till parallell värld, som har sin egen 4 dimensioner.
Det vore inte korrekt att säga ett "parallellt universum" använder samma fyra dimensioner som vårt universum har därför per definition en "universum" är allt som är. Så ett "parallellt universum" skulle behöva ha en egen konstruktion av dimensioner som definierar sin verklighet och kosmologiska struktur, och inte bara låna användningen av mått ärver i vårt eget universum. Detta är naturligtvis alla fiktiva teorier som kommer från science fiction, som inte har någonting att göra med verklig vetenskap. Och jag vill klargöra detta, eftersom de uttalanden som vetenskapen har rakt teorier om "andra dimensioner" inte har något att göra med science fiction-begreppet "parallella universum". Om vetenskapen skulle finna några belägg för observation av en "5: e dimensionen" inneboende i vårt universum har detta ingenting att göra med ett "parallellt universum". Termen "dimension" är en vetenskap term först, och har varit vilseledande lånats av science fiction på ett sådant sätt att dess betydelse är tolkas.

, and that at the end of the 6 th day God “ saw every thing that He had made, and, behold, [it was] very good…Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them.” Gen 1:31,2:1. Bibeln lär att "i begynnelsen" Gud gjorde det "himlarna och jorden", och att i slutet av 6: e dagen Gud "såg på allt som han hade gjort, och se, [det var] mycket bra ... Således himlarna och jorden var slut, och alla värden av dem. "Gen 1:31,2:1.

Detta innebär att göra himlarna och jorden, och värd för dem, gjorde Gud allt som han gjorde. Det finns inte något annat än vad Gud gjort, och det nämns inte något annat universum än hela det universum vi känner som Gud gjorde. Så det faktiskt inte finns några "parallella universum" och begreppet självt motsäger Bibeln, eftersom detta universum är allt Gud sägs ha gjort, och är väl definierat i Bibeln. Gud gjorde himlarna och jorden, och dessa villkor är väl definierade, och det finns inget mer att Gud skapade förutom himlarna och jorden, och den mottagande av dem.

Vi vet vad jorden är, men utöver detta finns det flera himlen (s) att Gud skapade, och Bibeln definierar var och en av dem för oss.

Den första himlen himlen eller atmosfär, och är där regnet kommer ifrån och där fåglarna flyger. (Gen 1:7-8, Jer 4:25, Rev 19:17, 11:17 Mos, 28:12, Jud 5:04, Apg 14:17)

Den andra himlen är yttre rymden, där solen och månen och alla stjärnor, planeter och galaxer finns. (Jer 8:2, Jes 13:10)

Den tredje himlen där Gud bor, där Guds tron ​​är, och det är där änglarna som är i himlen. (1 Kin 8:30, 2:04 PSA, 11:4, 66:1 Isa, 2 lm 18:18, Matt 5:16) Den tredje himlen kallas också "högsta himlen" eller "himlarnas himmel" . Det kallas "himlarnas himmel" eftersom det är himlarnas första och andra himlar. (1 Kin 8:27, Mos 10:14)

Och så jorden, atmosfären (första himlen), yttre rymden (andra himlen), och om Guds tron ​​och änglarna i himlen bor (tredje himlen) är alla de områden som finns i hela Guds skapelse. Ingen av dessa är ett "parallellt universum", och så Bibeln inte beskriver någon "parallella universum" att existera. Snarare utesluter Bibelns grundliga definiera av hela skapelsen faktiskt att det finns något i linje med begreppet "parallellt universum".

Allt detta sagt, att använda termen "dimensioner" i en vetenskap sammanhang (fysisk längd, bredd, höjd och tid) finns det fler dimensioner som Gud skapade, förutom de 4 vi kan uppfatta, och se med blotta ögat? Det verkar troligt att det finns fler dimensioner än vi kan uppfatta, eftersom Bibeln lär det finns en osynlig andlig värld.

Jorden har 4 dimensioner som vi kan se, men också Bibeln lär att det finns en osynlig andlig värld runt omkring oss på jorden, och i denna andliga sfären, sprit har en närvaro, som heliga änglar, fallna änglar och demoner. Vi vet att demoner, när de kastade ut, resa genom öknen ställen, men vi kan inte se dem. (Matt 12:43, Luk 11:24) Vi vet att en armé kan existera på denna jord osynligt, rakt framför oss, samtidigt som den är osynlig. Detta hände i fallet med Elisa och hans vän, Och Elisa bad och sade: Herre, jag ber dig, öppna hans ögon, att han kan se. Och HERREN öppnade ögonen på den unge mannen, och han såg: och se, berget [var] full av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa "När Gud öppnade hans ögon för (2 Kin 6:17). andliga världen, såg han en armé runt dem kämpar för dem. Detta är den andliga världen som finns runt omkring oss, men är osynlig.

Samma sorts armé, Guds armé som är "värd av himmel" eller Guds änglar, nämns i Josh 5-6 i slaget vid Jeriko "Och han sade: Nej,. Men [som] kapten i den mottagande Och HERRENS jag kommit nu. Och Josua föll med ansiktet mot jorden och tillbad och sade till honom: Vad säger min herre till sin tjänare? "(Josh 5:14) Den" värd "i Herren är Hans armé, som är änglar. Medan Jerikos murar tycktes falla mirakulöst, betyder Bibeln att armén av Guds änglar var närvarande. Det är helt troligt att Guds änglar haft ett finger med i själva mekaniken i väggen i Jeriko kommer ner. Och så vi vet att det finns en osynlig andlig värld här på jorden.
I den första himlen, visar atmosfären, Bibeln också att förutom den fysiska delen av atmosfären, av luft och moln, att den osynliga andliga världen finns där också. Änglar flyger i atmosfären, som är den första himlen, så den osynliga andliga världen måste vara där också. (Hes 8:3, 1:32 John, Rev 8:13) Och Satan kallas för "prinsen av kraften i luften" av Bibeln, och "luft" refererar till atmosfären (Ef 2:2).

Den tredje himlen verkar vara helt och hållet gjord av en osynlig andliga världen, som när vi tittar in i den yttersta delarna av rymden, vi kan inte se Guds tron ​​eller änglar. Så självklart som det är, det visar oss att just där Guds tron ​​och änglar, de är i en osynlig andliga sfären. Och detta är logiskt att den tredje himlen är ett andligt rike, som tredje himlen är där Gud är, och Gud är ande.

Däremellan är den andra himlen, som definieras av Bibeln som yttre rymden. Bibeln visar tydligt att den andra himlen också innehåller den osynliga andliga världen, och att änglar passera genom det som de stiger ned till jorden, och stiga tillbaka till den tredje himlen.

"Och han drömde, och se en stege som upprättats på jorden, och överst på den nådde till himmelen, och skåda Guds änglar stego upp och ned på den. Och se, stod Herren ovanför den och sade, jag [är] Herren Gud, Abrahams, din faders, Gud och Isaks: det land varpå du lägger dig, för dig vill jag ge det, och din säd ... "
Gen 28:12-13 klargör att den andra himlen, som är yttre rymden, också måste innehålla den osynliga andliga världen, som vi inte ser änglar när de stiga upp och ner genom den andra himlen. Stegen som Jakob fick tyder på Gud har givit änglarna en metod som att stiga upp och ner. Att Jacob kunde se Herren ovanför stegen visar att avståndet inte var så långt att änglarna hade att resa. Så Bibeln tycks undervisa om att änglarna faktiskt inte behöver tvärgående det stora avstånd yttre rymden för att nå jorden, som syns i den fysiska dimensioner. Snarare i den osynliga andliga sfären, är avståndet tillräckligt kort mellan himmel och jord, inte längre än en stege kan du se topp. En slags permanent stege har skapats av Gud för änglar att resa genom 2: a himlen, kommer mellan den 1: a och 3 himlen Rd. Och så änglar kan sändas till jorden snabbt, som den osynliga andliga världen är inte begränsad av hur tiden begränsas i fysik av den fysiska dimensioner. Hur det verkligen fungerar är något vagt, men vi kan få den allmänna idén från vad Bibeln säger. I varje fall verkar den osynliga andliga världen också finns i hela den andra himlen, som är yttre rymden.

Och så jorden och alla 3 av himlarna har en osynlig andlig värld som tycks genomsyra igenom dem alla. Här på Jorden den andliga världen är allt omkring oss, men osynlig. Bibeln lär att Gud skapade en osynlig sida av universum, "Ty av honom skapades allt: saker i himlen och på jorden, synliga och osynliga, vare sig troner eller befogenheter eller härskare eller myndigheter, har allting skapats genom honom och till honom. "(Kol 1:16)

Och det bör noteras att begreppen här för "härskare, myndigheter" alla hänvisar till fallna änglar. Detta kan ses genom att jämföra detta med Ef 6:12: "Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar, mot makter, mot mörkrets härskare i denna värld, mot ondskans andemakter i [plats]." Och så dessa befogenheter och myndigheter är de osynliga fallna änglar.

Även om de kan fysiskt uppenbara, verkar det som fallna änglar också har något som liknar organ tillverkade av ande. Vi är fyra dimensioner i vår kroppslighet, som görs i 4 dimensioner. Änglar är andar, och Jesus sade efter sin uppståndelse i Lukas 24: "Se på mina händer och mina fötter, det är jag själv: hantera mig, och se, en ande har inte kött och ben, som ni ser att jag har." Lukas 24:39

Detta kan tas som verkligen änglarna är inte fysiska livet av tre fysiska dimensioner vi lever i, som vi är. Snarare änglar är andar i den andliga världen, och deras "organ" existerar i den andliga världen. Det vore motiverat att deras kroppar består av innehållet i denna osynliga andliga världen de lever i, som mänskliga kroppar består av de saker de 3 fysiska dimensionerna vi lever i.

1 Kor 15:40, 44 [finns] också himlakroppar, och organ markbunden: Men ära den himmelska [är] en, och den [härlighet] av den jordiska [är] en annan ... Det är sått en naturlig kropp; den togs upp en andlig kropp. Det är en naturlig kropp, och det finns en andlig kropp.

Bibeln erkänner att det kan vara organ tillverkade av ande, eller andliga kroppar. Som vår mänskliga jordiska kroppar består av 4-dimensionell fysisk materia, vore det rimligt att leva ande eller himlakroppar skulle bestå av en motsvarighet till "materia" av den osynliga andliga världen. Änglar har sådana andliga kroppar, och skapades med sådana. Det vore motiverat att det finns minst en 5: e dimension, om inte mer, och att änglarna kroppar består av en analogi till vår "4d materia" som i den andliga sfären. Den andliga världen kan bestå av flera dimensioner i den vetenskapliga bemärkelse, såsom en andlig sfär bredd, längd och höjd. Men även om den andliga världen är bara en extra dimension, i den vetenskapliga bemärkelse, skulle den osynliga andliga världen fortfarande vara en 5: e dimension, en större dimension som 4 dimensionella fysiska världen som vi rutinmässigt uppfattar.

Allt detta leder till den grad att denna osynliga andliga världen kan bestå av fler dimensioner, enligt den vetenskapliga användningen av begreppet. Den extra dimensionen (er) i den osynliga andliga världen, skulle vara en extra dimension som är minst en mer än 4 dimensioner som vi uppfattar. Därmed skulle det vara rättvist att kalla änglar "extra-dimensionella", betydelsen av fler dimensioner än vi, esp. om den osynliga andliga världen korrelerar till extra dimensioner, per vetenskapen användningen av termen.

Men Gud är inte bara extra-dimensionella. Gud är evig, och därför är vad jag kallar "yttre dimensioner". Gud är utanför dimensionerna, som är evig och Skaparen av allt som är, inklusive alla teoretiska dimensioner av himlarna och jorden, och allt levande i dem. Så för att mynt en term, är Gud "yttre dimensioner". Detta är en viktig skillnad mellan Gud Skaparen och Hans skapelse. Bibeln säger att alla tre himlarna och jorden kan inte innehålla Gud, vilket är logiskt när han gjorde dem alla;. Men de lyckas innehålla allt han skapat "Men kommer Gud verkligen bo på jorden? se, himlen och himlarnas himmel kan inte innehålla dig, hur mycket mindre detta hus som jag har byggt "en Kin 8:27?

Nu är jorden av Gud, och den har synliga dimensioner som vetenskapen har studerat många saker i, och samma för första och andra himlen. Vi vet också att det finns en osynlig andlig sfär i hela Guds skapelse. Vetenskapen har sagt mycket på den synliga fysiska världen. Men det faktum att den andliga världen är osynligt betyder inte att vetenskapen aldrig kommer att ha något att säga om det, eller att inga regler eller gränser kan fungera på de änglar som bor där. I själva verket verkar det som om det finns regler och gränser, liksom fysikens lagar, som ärver i den andliga världen också. Även den striden i Rev 12 mellan de heliga änglarna och de fallna änglarna visar att det finns motverkande krafter bäst beskrivas som en del andliga världen fysik är närvarande. Detta innebar även att den heliga änglarna rådde, och sköt de fallna änglarna från himlen och kastar ner dem till jorden. Du kan inte ha en ängel skjutande av något annat utan någon begreppet fysik vara underförstått, även i den andliga världen. Som sådan, det finns en viss chans att den osynliga andliga sfären har fysiken regler enligt vilka den fungerar, och i så fall att när den osynliga andliga sfären vidrör den synliga fysiska världen som vi känner till, kan vetenskapen att kunna få fram lite insikt, eller ge en viss insikt. Denna möjlighet är särskilt intressant i ljuset av mer och mer av modern fysik studera saker som är osynliga, och teorier om vad som osynliga dimensioner kan finnas bakom kulisserna i universum.

Så om vi skulle gissa att den osynliga andliga världen, och de varelser som finns där, behöver något att göra med en extra dimension eller mått (i den vetenskapliga användningen av termen), och sprit är därför extra-dimensionella varelser, vad skulle den moderna fysiken har att säga om detta?

Modern fysik faktiskt innehåller ämnet extra dimensioner, och tala från forskare om extra dimensioner har att göra med något som kallas "strängteori" eller "supersträngteorin".

Vissa grenar inom den moderna fysiken är väl etablerade genom experiment, såsom gravitation, relativitetsteori, kvantmekanik, mycket av partikelfysik, elektromagnetism, och de svaga och starka kärnkraften krafter. Strängteorin har inte fastställts, utan snarare är ett försök att få alla dessa grenar av fysik tillsammans, för att ansluta dem, att rita och se stammen att alla grenar härrör från. Strängteorin är mycket teoretisk, obevisade, sannolikt improvable och okontrollerbar, mycket matematisk och kräver 10-11 dimensioner som teoretiskt kunna beskriva trädstammen den moderna fysiken.

Här är citat från Lisa Randall PhD, en ledande teoretiska fysiker och expert på partikelfysik, strängteori och kosmologi:

"Hur många dimensioner i universum finns det? Vill vi verkligen veta det? Vid det här laget, jag hoppas du håller med om att det skulle vara överansträngning att hävda att vi vet säkert att extra dimensioner inte finns. Vi ser tre dimensioner av rymden, men det kan finnas fler som vi ännu inte har upptäckt. Du vet nu att extra dimensioner kan gömmas antingen för att de är hoprullad och små, eller att rumtiden är skev och allvar så koncentrerad i en liten region som ännu en oändlig dimension är osynlig. Hursomhelst, oavsett om måtten är kompakta eller lokal, skulle rumtiden verkar vara fyrdimensionell överallt, oavsett var du är. "
-Lisa Randall PhD, Warped Passages: reda ut universums mysterier är dolda dimensioner, sid. 437

Lisa Randall säger, enligt den moderna fysiken, att det kan vara mycket stora, till och med oändligt stora, osynliga dimensioner som finns, även om vi bara kan uppfatta fyra dimensioner av tid och rum. En 5: e större dimension som detta skulle kunna vara den osynliga andliga sfären lärs ut i Bibeln, som innehåller änglarna i deras anda organ den dimensionen.

Och här är ett citat från Stephen Hawking Phd, en av de mest berömda vetenskapsmän och teoretisk astrofysiker i vår tid, kommenterar sina tankar om Randall arbete:

"Om verket för att förklara den takt i vilken stjärnor omloppsbana centrum av vår galax, verkar det det måste vara mer massa än står för fråga vi observerar. Detta saknade massan kan uppstå några exotiska arter av partiklar i vår värld som WIMPs (svagt interagerande massiva partiklar) eller axions (mycket lätta elementarpartiklar). Men saknade massan också skulle kunna vara bevis för existensen av en skugga värld med materia i det ... I stället för den extra dimensioner som slutar med en skugga Brane, är en annan möjlighet att de är oändliga men mycket böjd, som en sadel. Lisa Randall och Raman Sundrum visade att denna typ av krökning skulle fungera ungefär som en andra Brane: den gravitationella påverkan av ett objekt på Brane skulle begränsas till ett litet område i de Brane och inte spridas i oändlighet i den extra dimensioner. Som i skuggan Brane-modellen skulle gravitationsfältet har rätt långväga falloff att förklara planeternas banor och mätningar labbet av gravitationskraften, men gravitationen skulle variera snabbare på korta avstånd. Det finns dock en viktig skillnad mellan denna Randall-Sundrum modell och skuggan Brane modell. Organ som rör sig under inverkan av gravitationen kommer att producera gravitationsvågor, ringar av krökning som färdas genom rumtiden med ljusets hastighet. Liksom elektromagnetiska vågor av ljus, bör gravitationsvågor bära energi, en förutsägelse som har bekräftats av observationer av den binära pulsaren PSR1913 16. Om vi verkligen bor på en Brane i rumtiden med extra dimensioner, gravitationsvågor som genereras av rörelse organen på Brane skulle resa ut i andra dimensioner. Om det fanns en andra skugga Brane skulle gravitationsvågor återspeglas tillbaka och fångade mellan de två bran. Å andra sidan, om det fanns bara en enda Brane och extra dimensioner gick på för evigt, som i det Randall-Sundrum modell, kan gravitationsvågor undan helt och hållet och föra bort energi från vår Brane värld. Detta verkar bryta mot en av de grundläggande principerna för fysik: Lagen om energins bevarande. Den totala mängden energi förblir densamma. Det verkar dock vara ett brott bara för att vår syn på vad som händer är begränsad till Brane. En ängel som kunde se extra dimensioner skulle veta att energin var samma, bara mer utspridda. "
-Stephen Hawking dr, Universum i ett nötskal, PGS. 184-192

Samtidigt som tilltro till Randall uttalande i grunden Hawking säger att mycket stora extra dimensioner är möjliga, och skulle inte bryta mot de kända fysikens lagar. I själva verket kan deras existens bidrar till att förklara några ganska stora befuddling frågor inom vetenskapen som fortfarande är obesvarade, till exempel saknade massa. Som sådan, vetenskap tillåter existensen av en osynlig andlig värld, eventuellt en som änglar, och de organ anda änglarna kunde bestå av saker av denna extra dimension, denna osynliga värld.

Den gren av fysiken som kallas kvantmekanik behandlar partiklar som är subatomära (som är mindre än en atom). Kvantmekanik har väl etablerade genom vetenskapliga experiment. Till skillnad från strängteori är kvantmekaniken ett fält av praktiska experiment. Det är i kvantfysik att vi hittar Heisenbergs osäkerhetsprincip:

In quantum physics, the Heisenberg uncertainty principle states that certain pairs of physical properties, like position and momentum, cannot both be known to arbitrary precision. That is, the more precisely one property is known, the less precisely the other can be known. It is impossible to measure simultaneously both position and velocity of a microscopic particle with any degree of accuracy or certainty. This is not a statement about the limitations of a researcher's ability to measure particular quantities of a system, but rather about the nature of the system itself and hence it expresses a property of the universe.
-Wikipedia, Uncertainty Principle

This basically means that on a subatomic level, that of electrons, quarks, photons, etc., there seems to be a fundamental principal of randomness. Particles go where they seem to want to go. Particles almost seem to choose what they are doing. However, these choices do form an overall pattern, of statistically calculable probabilities.

One of the most well-known and respectable scientists in recent history, instrumental in the development of quantum mechanics, was Richard Feynman PhD. He worked on the Manhattan project developing the atomic bomb, was a recipient of the Nobel Prize in Physics, and is also known for demonstrating the O-ring defects resulting in the space shuttle Challenger tragedy.

To quote Richard Feynman PhD on the Uncertainty Principle in quantum mechanics:

One might still like to ask: “How does it work? What is the machinery behind the law?” No one has found any machinery behind the law. No one can “explain” any more than we have just “explained.” No one will give you any deeper representation of the situation. We have no ideas about a more basic mechanism from which these results can be deduced.
We would like to emphasize a very important difference between classical and quantum mechanics. We have been talking about the probability that an electron will arrive in a given circumstance. We have implied that in our experimental arrangement (or even in the best possible one) it would be impossible to predict exactly what would happen. We can only predict the odds! This would mean, if it were true, that physics has given up on the problem of trying to predict exactly what will happen in a definite circumstance. Yes! physics has given up. We do not know how to predict what would happen in a given circumstance, and we believe now that it is impossible—that the only thing that can be predicted is the probability of different events. It must be recognized that this is a retrenchment in our earlier ideal of understanding nature. It may be a backward step but no one has found a way to avoid it.
No one has figured a way out of this puzzle. So at the present time we must limit ourselves to computing probabilities. We say “at the present time,” but
we suspect very strongly that it is something that will be with us forever—that it is impossible to beat that puzzle—that this is the way nature really is.
-Richard P. Feynman, PhD, The Feynman Lectures on Physics, Vol. 3, pgs.1-10,1-11

So why is it that at the scale of the tiniest parts of the universe, that there is all this randomness? Why has science given up on precise predictability, and accepted that uncertainty and chance rule the microscopic domain of the most basic and fundamental building blocks of the universe? Why can only probabilities be known?

With the advent of quantum mechanics, we have come to recognize that events cannot be predicted with complete accuracy but that there is always a degree of uncertainty. If one likes, one could ascribe this randomness to the intervention of God , but it would be a very strange kind of intervention: there is no evidence that it is directed toward any purpose. Indeed, if it were, it would by definition not be random. In modern times, we have effectively removed the third possibility above by redefining the goal of science: our aim is to formulate a set of laws that enables us to predict events only up to the limit set by the uncertainty principle.
-Stephen Hawking PhD, The Illustrated Brief History of Time, Pg 224

Det finns alltid ett element av osäkerhet eller slump, och detta påverkar beteenden hos materia i liten skala på ett grundläggande sätt. Einstein var nästan ensamt ansvar för allmän relativitetsteori, och han spelade en viktig roll i utvecklingen av kvantmekaniken. Hans känslor om saken sammanfattas i frasen "Gud spelar inte tärning." Men allt pekar på att Gud är en inbiten spelare och att han kastar tärningen vid varje tillfälle.
-Stephen Hawking PhD, svarta hål och Universum Baby, sid. 70

När det gäller kvantfysik, sade Einstein att "Gud spelar inte tärning", och Stephen Hawking säger: "Gud kastar tärningen vid varje tillfälle".

Men vad säger Bibeln om ämnet tärningar och Gud?

Ords 16:33 Vi kan kasta tärningarna, men Herren bestämmer hur de faller.

Om man antar att om det är oss eller universum som kastar tärningen, spelar det ingen roll, vad Bibeln visar att Gud satte upp universum att "spela tärning" på en kvant nivå, men samtidigt är Gud en som avgör hur de "quantum tärningarna" faller. Genom att "Quantum tärningarna" Jag tänker på alla de subatomära partiklar / energi och sin verksamhet på mikroskopisk skala av den kvantmekaniska nivån.

Men om osäkerheten principen om kvantfysik är korrekt, då Bibeln försäkrar oss om att Gud fortfarande fastställer reglerna och utfall för den skenbara "slumpmässighet" i "quantum tärningarna". Gud är i kontroll av slumpmässighet och sannolikheter som vi ser.

En del kristna som är forskare talar om just denna fråga:

John Byl har en doktorsexamen i astronomi, är författare till boken "Gud och Cosmos: En kristna synen på tid, rum och universums", och är professor i matematik och chef för Institutionen för matematiska vetenskaper vid Trinity Western University.

"WG Pollard och, mer nyligen, Nancey Murphy förespråkar att den till synes slumpmässiga händelser på den kvantmekaniska nivån är alla specifika, uppsåtliga handlingar av Gud. Är Guds åtgärder på denna nivå begränsas genom att
(1) Han respekterar integriteten hos de enheter som Han samarbetar (t ex gör han inte ändra elektronens massa godtyckligt) och
(2) Han begränsar hans insatser för att skapa en värld som, för allt vi kan säga är ordnat och lag-liknande.
Gud är dold variabel. Murphy hävdar att denna position inte bara teologiskt föredra framför indeterminism, men har den ytterligare fördelen av överensstämmelse med principen om tillräckliga skäl. Självklart, om Gud är direkt ansvarig för Quantum händelser detta innebär att dessa är därför förutsägbar av Gud. Därför är vi kvar med ett deterministiskt universum, åtminstone på den kvantmekaniska nivån. "
"Guds suveränitet utesluter möjligheten av agenter som agerar oberoende av Honom. Framför allt innebär kvantmekanik inte ontologisk indeterminism, med tanke på att deterministiska tolkningar av kvantmekaniken är möjliga, kan det icke-fysiska sekundära orsaker inte uteslutas och att Gud är den primära orsaken för alla händelser. "
-John Byl FD, "obestämdhet, gudomliga handling och mänsklig frihet"

William Pollard PhD, är en kärnfysiker och Episcopal Priest, med en doktorsexamen i fysik och Hedersdoktor i naturvetenskap, gudomlighet, juridik och humana bokstäver. Han är författare till "Chance och Providence: Guds handlande i en värld som styrs av vetenskaplig lag". Hela boken är på Gud verkar i stället för "chans", i kvantmekanik.

"I nästa kapitel jag börjar presentationen för din behandling av en helt annan inställning till detta problem som jag tycker är att erbjuda en helt tillfredsställande lösning för det. Under den, som vi skall försöka visa, kan det uppstå igen i alla dess forna makt fullheten av den bibliska svar på den levande Guden som någonsin aktiv i hela Hans skapelse uthålligt ger, att döma och lösa allt , både i himmelen och på jorden, i enlighet med den mystiska och dolda samband med dennes skulle vilja. Samtidigt är dock detta ske på ett sådant sätt att väsentliga integritet och enhet vetenskap, både som den är nu och som i princip kan bli helt bevaras. "
"För att Einsteins berömda fråga uttryckte sin avsky för kvantmekanik," Har Gud kastar tärning? "Den judisk-kristna Svaret är inte, som så många har felaktigt förment, ett förnekande, men en mycket positiv jakande. För endast i en värld där naturens lagar styr händelser i enlighet med gjutning av tärningarna kan en biblisk syn på en värld vars historia är lyhörd för Guds vilja råda. "
-William Pollard PhD, "Chance och Providence: Guds handlande i en värld som styrs av vetenskaplig lag", sid. 35, sid. 97

Nancey Murphy PhD, Theologian, is Professor of Christian Philosophy at the Fuller Theological Seminary. She also serves as an editorial advisor for Theology and Science, Theology Today, and Christianity Today. She is the author of “Divine Action In The Natural Order”.

“The second strategy for giving an account of the locus of divine action explores quantum physics and seeks to give an account of God's action throughout the natural and human world by means of action at the quantum level (either alone or in conjunction with top-down action). My proposal is motivated theologically. If God is immanent in and acting in all creatures, then necessarily God is acting at the quantum level. Emphasis on this fact has the advantage of sidestepping the problem of interventionism: the laws of quantum mechanics are only statistical and therefore not subject to violation. If, as most interpreters conclude, events at this level are genuinely indeterminate, then there need be no competition between divine action and physical causation. It is possible from a theistic perspective to interpret current physics as saying that the natural world is intrinsically incomplete and open to divine action at its most basic level .”
-Nancey Murphy PhD, Dive Action In The Natural Order, pg. 131

In other words, God is in control and constantly interacting with the world at a quantum level. Where scientists see randomness and probabilities, they are seeing God determine how the dice fall, all the time, in quantum mechanics. The Bible may also present an argument of God controlling the “quantum dice” in Col 1:16-17, referring to Jesus Christ,

"Ty av honom skapades allt, som är i himmelen och som finns i jorden, synliga och osynliga, om [de] troner, eller styren eller furstendömen eller makter: allt är skapat genom honom och till honom : Och han är före alla ting, och genom honom allting består. "

Ordet här för "består" är "synistemi" (4921) och det betyder, "att bestå av eller vara sammansatt av, att Cohere, sätta ihop, hålla ihop och bandet tillsammans".

Enligt subatomära fysiken, det är den kvantmekaniska kraft partiklar av bosoner, och gluoner som håller ihop atomer och partiklar som fotoner och elektroner som håller samman olika atomer. Som sådan kan denna vers i Bibeln kan hänvisa till, att det är genom Guds kontroll över "quantum tärningarna" som gör dessa partiklar vi består av att hålla samman. Som sådana, genom Hans handlingar allting hålls samman eller "av honom allting består."

Assuming it is true that God does allow randomness at a quantum level of physics, but also constantly controls the outcome of that randomness, besides “upholding all things”, like the universe, “by the word of His power” (Heb 1:3), is there another possible reason for God creating the universe to be this way? Could it relate to miracles, signs and wonders? This could very well be the case.

Not only does quantum physics allow for existing particles that we can observe in experiment to act in random ways, but it also allows for particles and antiparticles (antimatter) to pop in and out of existence, seemingly randomly. These particles usually only exist for a very short time, and are called “virtual particles”.

“Down at the very tiniest length scale and trillions of times smaller than atoms, is what is known as the Planck scale where the concept of length loses its meaning and quantum uncertainty rules. At this level all known laws of physics break down and even space and time become nebulous concepts. Any and all conceivable distortions of spacetime will be popping in and out of existence in a random and chaotic dance which is going on all the time everywhere in the universe. Terms such as “quantum fluctuations” and the “quantum foam” which are used to describe this chaotic activity certainly do not do it justice.”
-Jim Al-Khalili PhD, Black Holes, Wormholes, and Time Machines, pg. 207
PhD in Theoretical Nuclear Physics, theoretical physicist at the University of Surrey

The existence of these seemingly random particles does not violate the laws of physics, especially the Law of Conservation of Energy:

“Where did all these particles come from? The answer is that relativity and quantum mechanics allow matter to be created out of energy in the form of particle/antiparticle pairs. And where did the energy come from to create this matter? The answer is that it was borrowed from the gravitational energy of the universe. The universe has an enormous debt of negative gravitational energy, which exactly balances the positive energy of the matter.”
-Stephen Hawking, PhD, Black Holes and Baby Universes, Pg. 97

Virtual particles have been shown, through experiments, to exist, as seen in the Lamb shift and the Casimir Effect.

“These particles are called virtual because, unlike “real” particles, they cannot be observed directly with a particle detector. Their indirect effects can nonetheless be measured, and their existence has been confirmed by a small shift (the “Lamb shift”) they produce in the spectrum of light from excited hydrogen atoms.”
-Stephen Hawking PhD, Black Holes and Baby Universes, Pg 107

Regarding the Casimir Effect,

“As we saw in Chapter 7, even what we think of as “empty” space is filled with pairs of virtual particles and antiparticles that appear together, move apart, and come back together and annihilate each other. Now, suppose one has two metal plates a short distance apart. The plates will act like mirrors for the virtual photons or particles of light. In fact they will form a cavity between them, a bit like an organ pipe that will resonate only at certain notes. This means that virtual photons can occur in the space between the plates only if their wavelengths (the distance between the crest of one wave and the next) fit a whole number of times into the gap between the plates. If the width of a cavity is a whole number of wavelengths plus a fraction of a wavelength, then after some reflections backward and forward between the plates, the crests of one wave with coincide with the troughs of another and the waves will cancel out.
Because the virtual photons between the plates can have only the resonant wavelengths, there will be slightly fewer of them than in the region outside the plates where virtual photons can have any wavelength. Thus there will be slightly fewer virtual photons hitting the inside surfaces of the plates than the outside surfaces. One would therefore expect a force on the plates, pushing them toward each other . This force has actually been detected and has the predicted value. Thus we have experimental evidence that virtual particles exist and have real effects.”
-Stephen Hawking PhD, The Illustrated Brief History of Time, pgs. 204-206

Virtual particles can include all types of particles, including photons, electrons, gluons, bosons, and quarks. According to physicists, under certain conditions in the universe, virtual particles can exist for longer periods of time and therefore become “real” particles. This particular example relates to conditions of space near a black hole, but in principle this shows that science does generally allow for the possibility of virtual particles popping into existence and becoming real particles.

“We can understand this in the following way: what we think of as “empty” space cannot be completely empty because that would mean that all the fields, such as the gravitational and electromagnetic fields, would have to be exactly zero. However, the value of a field and its rate of change with time are like the position and velocity of a particle: the uncertainty principle implies that the more accurately one knows one of these quantities, the less accurately one can know the other. So in empty space the field cannot be fixed at exactly zero, because then it would have both a precise value (zero) and a precise rate of change (also zero). There must be a certain minimum amount of uncertainty, or quantum fluctuations, in the value of the field. One can think of these fluctuations as pairs of particle of light or gravity that appear together at some time, move apart, and then come together again and annihilate each other. These particles are virtual particles like carry the gravitational force of the sun: unlike real particles, they cannot be observed directly with a particle detector. However, their indirect effects, such as small changes in the electron orbits in atoms, can be measured and agree with the theoretical predictions to a remarkable degree of accuracy. The uncertainty principle also predicts that there will be similar virtual pairs of matter particles, such as electrons or quarks . In this case, however, one member of the pair will be a particle, and the other an antiparticle (the antiparticles of light and gravity are the same as the particles).
Because energy cannot be created out of nothing, one of the partners in a particle/antiparticle pair will have positive energy, and the other partner negative energy. The one with negative energy is condemned to be a short-lived virtual particle because real particles always have positive energy in normal situations. It must therefore seek out its partner and annihilate with it. However, a real particle close to a massive body has less energy than if it were far away, because it would take energy to lift it far away against the gravitational attraction of the body. Normally, the energy of the particle is still positive, but the gravitational field inside a black hole is so strong that even a real particle can have negative energy there. It is therefore possible, if a black hole is present, for the virtual particle with negative energy to fall into the black hole and become a real particle or antiparticle . In this case it no longer has to annihilate with its partner. Its forsaken partner may fall into the black hole as well. Or, having positive energy, it might also escape from the vicinity of the black hole as   a real particle or antiparticle . To an observer at a distance, it will appear to have been emitted from the black hole.”
-Stephen Hawking PhD, The Illustrated Brief History of Time, Pgs. 134-137

According to science it is possible that physical quantum particles can randomly pop into existence seemingly out of nowhere. If God is controlling the “quantum dice”, then this means God could cause these subatomic quantum particles to come into existence out of nowhere. This does not contradict the laws of physics in any way. Rather the laws of physics and modern science make clear that subatomic quantum particles popping into existence from out of nowhere is the normal state of the universe, which science has confirmed. And it is entirely possible for this randomness to be controlled by God controlling the “quantum dice”; and the quantum randomness seen has no explanation. Metaphorically speaking, this is a huge hole in the wall of science, which allows for the hand of God to come through into the physical universe, without in any way contradicting science or the known laws of physics. This shows that science actually allows for miracles and the miraculous done by God, without it in any way conflicting with Science or Modern Physics.

Modern Physics teaches that elementary particles, of all kinds, can and do randomly pop in and out of existence. This includes photons, which are particles of light. This also includes gravitons, which are theoretical and theoretically instrumental in gravity, as well as gluons, bosons and other force carrying particles.

Some force carrying particles are what hold quarks together to form neutrons and protons, and other force particles hold together atoms. All of these particles can pop into existence out of nowhere, seemingly randomly, the universe allows for this, and the universe was created by God intentionally to be the way it is.

What are quarks and electrons? They are the particles that are the building blocks of atoms.

Different types of atoms make up all of the elements of matter, as seen in the periodic table of the elements.

Atoms are the building blocks of all the matter we see, and our bodies are made of atoms.

So assuming God, who is omnipotent, one way or another controlled the randomness of the quantum world… then this means that God could choose to have a large number of quarks, gluons, electrons, etc. pop into existence very quickly, and assemble into atoms. God could also do this in such a way that many atoms were formed, and would assemble into much larger objects, even objects large enough that we could see them.

This might include things like oil and grain popping into existence out of nowhere:

1 Kings 17:8-16
And the word of the LORD came unto him, saying, Arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Zidon, and dwell there: behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. So he arose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there gathering of sticks: and he called to her, and said, Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel, that I may drink. And as she was going to fetch it, he called to her, and said, Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. And she said, As the LORD thy God liveth, I have not a cake, but an handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse : and, behold, I am gathering two sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat it, and die. And Elijah said unto her, Fear not; go and do as thou hast said: but make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for thy son. For thus saith the LORD God of Israel, The barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the LORD sendeth rain upon the earth. And she went and did according to the saying of Elijah: and she, and he, and her house, did eat many days. And the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the LORD, which he spake by Elijah .

God provided for 3 years oil and grain, though the land was in a drought with famine. This oil and grain appeared seemingly out of thin air. But another way to put it might be that it appeared out of “seemingly random quantum foam”. And there are many miracles, signs, and wonders in the Bible, done by God, which are similar to this, such as Jesus Christ feeding the multitudes of thousands from a couple fish and a few loaves of bread.

Also, there are miraculous healings mentioned many times in the Bible. According to science, our bodies are made up of molecules of atoms, which are made from quarks and electrons and such. Consider the cases of sight being restored to the blind, the healing of the disfigured hand, the healing of lepers, and the healing of all manner of sicknesses; miracles done by Jesus Christ. Control over the “quantum dice” would be one way to explain how sick flesh was instantaneously changed into healthy flesh.

And so this is one way to describe, in modern physics concepts, how God does miracles, signs, and wonders. Though God does do them, whether control of the “quantum dice” of quantum physics is truly and specifically how, or not.

But the Bible also says that Holy angels, and Fallen angels, also work miracles, signs and wonders. (Acts 2:22, 5:12, 2 Peter 2:11, Heb 2:4, Matt 24:24, 2 Thes 2:9, Rev 13:2, 14, 16:14) So it could be an accurate description to say that how fallen angels also do miracles, signs, and wonders is because they too somehow have control over the “quantum dice”, though definitely on a more limited scale than God does.

The Bible teaches that God is everywhere in the universe, and there is nowhere that He is not. Whereas fallen angels have a set, limited, location for their spirit body, and are only in one place at a time, much like mankind. Under this line of reasoning, God has power, and “quantum power” over everywhere in the universe, but fallen angels only have power or “quantum power” in their immediate location. Also, God has power over the fallen angels' spirit bodies themselves, as their bodies are part of the creation, whereas fallen angels have no such power over God.

It does make some analogous sense that all angels would have powers like God, but limited, for the Bible several times in the Old Testament calls angels the “sons of God”. (Gen 6, Job 1:6, Job 2:1, Psalm 29:1, 89:6)

It may be that the extra-dimensionality of angels is what would make possible them having limited control over the “quantum dice” in their immediate location.

“Today, however, physicists are following a different trail-the one leading to superstring theory. Unlike previous proposals, it has survived every blistering mathematical challenge ever hurled at it. Not surprisingly, the theory is a radical-some might say crazy-departure from the past, being based on tiny strings vibrating in 10-dimensional space-time… In superstring theory, the subatomic particles we see in nature are nothing more than different resonances of the vibrating superstrings, in the same way that different musical notes emanate from the different modes of vibration of a violin string.”
-Michio Kaku PhD, “Into the Eleventh Dimension”, author of Hyperspace: A Scientific Odyssey through the 10th Dimension, Oxford University Press.

According to String Theory, particles in the 4-dimenional space-time we observe, are the result of vibrations of 1 dimensional strings that exist in an additional 6-7 dimensions, in the scientific sense of the word which (comes to10-11 dimensions total).

As such, speaking generally according to science in principle, it is possible that the extra-dimensionality of angels would allow for their altering of particles in our 4 dimensional world, on the subatomic quantum level. As such, their extra-dimensionality, in the spiritual realm, may be tied directly to their ability to work “miracles, signs, and wonders”, possibly through being able to determine how the “quantum dice” fall (on a limited scale in their immediate locality).

To illustrate, imagine that sitting on a table, is a cup. This cup has 3 spatial dimensions, and as the second pass, it moves through the 4 th dimension of time. Now, in the exact same location as the cup, would be 6-7 invisible dimensions that you can't see. And that is because these invisible 6-7 dimensions intersect the 4 dimensions we know at every point. These 6-7 dimensions are most definitely not somewhere else, but are in the same place we are, but invisible. Now, if these 6-7 extra dimensions correspond to the invisible spiritual realm that the Bible teaches, then an angel who has a spirit body would have an invisible spirit body comprised of the stuff of these 6-7 extra dimensions. And such an invisible angel could choose to effect the 6-7 extra dimensions where the cup is located so as to knock the cup over.

In other words, fallen angels have spirit bodies in the invisible spiritual realm. If the spiritual realm is composed of these extra 6-7 dimensions, then the spirit bodies of the fallen angels are composed of the spiritual realm, these extra 6-7 dimensions. Just as the invisible spiritual realm is all around us, so also could be these 6-7 extra dimensions. According to String Theory (just a theory) what we observe as an effect in our 3 spatial dimensions is caused by what happens in the 6-7 invisible extra dimensions. This means that an extra-dimensional angel could use their extra-dimensional spirit body in the 6-7 extra dimensions, to have the effect of changing things in the physical 3 dimensions we perceive. And in this, fallen angels would also have limited control over how the “quantum dice” fall, but only in a very limited location where they are present. As the invisible realm is all around us (or these extra dimensions would be also) a fallen angel can only effect changes in the immediate locality around them, in the location of their spirit body.

And so this shows how Modern Physics also allows for angels or fallen angels to work miracles (in a limited locality) along the same lines as how Modern Physics allows for God to work miracles. And so angels can also work miracles and do the miraculous, without violating and laws of Modern Physics or science. Rather, Modern Physics and Science totally allows for the existence of angels, their spirit bodies, the invisible spiritual realm, and the miraculous powers of angels as described in the Bible.

When it comes to Holy angels or fallen angels, the Bible describes that they can cause dreams and Visions, as well as causing the physically miraculous or miracles.

In the case of fallen angels, they cause False Visions, which can seem entirely physically real to a victim, and also dreams. Beyond this fallen angels can cause physical injury, and other sorts of physical manifestations, like objects moving, or recording film being altered, etc. These physical manifestations would be considered as false signs, false miracles, and false wonders, Biblically speaking.

I think that fallen angels being able to control (in their immediate locality) how the “quantum dice” fall, would work as a way to explain Physical manfestations very easily, both with visible angels materializing, or seeing the physical effects of invisible angels, including the physical aspects of Visions.

Excepting time perception manipulation, I also think this “quantum dice” idea explains all varieties and aspects of Visions quite well, and also dreams. This is because the human brain also can experience the effects of a fallen angel being able to control the “quantum dice” (in a limited localized way).

“The human brain, however, is also subject to the uncertainty principle. Thus, there is an element of the randomness associated with quantum mechanics in human behavior. But the energies involved in the brain are low, so quantum mechanical uncertainty is only a small effect.”

-Stephen Hawking PhD, Black Holes and Baby Universes, Pg. 133

Although the effect of quantum mechanical uncertainty in the brain is normally small, if fallen angels can determine how the “quantum dice” fall, then a fallen angel could make the effect quite large and noticeable.

Regarding False Visions, all of our physical senses are dependant on how our brain interprets them. By fallen angels generating electrical impulses in the brain, and such things like that, fallen angels would be able to make us “see” things that are not actually in front of our eyes, and “hear” things that are not there to make any sound, “feel” things that are not touching our bodies, “smell” things not before our noses, and “taste” things that are not on our tongues. These things would seem completely real to all of the bodily senses. And the electrical impulses that are truly transmitting information about reality around us could also be blocked out by fallen angels, under this same ability. Or actual reality could be partially blocked. And either way, false electrical signals in the brain generated by fallen angels, through manipulation of the “quantum dice”, could cause a person to experience a False Vision that seemed entirely physically real, but was not.

A person could be caused to perceive something completely illusionary, by a fallen angel manipulating that person's brain, which is a person's gateway to physical perception. As such, an illusion could seem completely physically real to all of the bodily senses, so much so as to be completely indistinguishable from reality to the person. This manipulation of the senses through manipulation of the brain is very likely what happens in False Vision (or in Holy angelic true Visions). Fallen angels could cause this to happen to more than one person at a time, strengthening the deception. And also under the same limited control over the “quantum dice”, fallen angels could cause physical manifestations, even running concurrently with a Vision which seems real. This sort of deception can be very powerful. Dreams could be explained much in the same way, but the same sort of thing occurring while the person is asleep and dreaming.

Besides all of this, there is one more thing which is miraculous that fallen angels do, which modern science allows for in a specific way. That is time perception manipulation.

Luke 4:5 “And the devil, taking him up into an high mountain, shewed unto him all the kingdoms of the world in a moment of time.”

Detta fall av Satan sannolikt orsakar Jesus Kristus att ha en vision, som nämns i Bibeln, var troligen minst timmar på mindre än 1 sekund.

Vad vi kommer att täcka nästa är det dags uppfattningen manipulation förmåga fallna änglar, som kan ses i fallna änglarna. Jag kommer först att täcka de sätt tidsuppfattning manipulation kan inte förklaras i modern vetenskap, innan jag kommer in i hur det kan förklaras, och modern fysik medger detta.

Eftersom hjärnan av offret av en falsk Vision är en integrerad del av hur fallna änglar genomföra dessa visioner och minnen av dessa attacker är lagrade i hjärnan, då tidsuppfattning manipulation del av dessa attacker måste förklaras på ett sätt som är konsekvent och inte i konflikt med den fysiska mänskliga hjärnan och hur den fungerar. Och så någon förklaring tidsuppfattning manipulation måste begränsas och begränsas till förklaringar som inte står i strid med vetenskapen om den mänskliga hjärnan.

Om vi ​​skulle anta att tidsuppfattning manipulation innebär en komprimering eller komprimera omfattande erfarenheter till en kort tid, då detta skulle kräva den mänskliga hjärnan att hantera i en sekund, någonstans från hundra till tusen gånger mer information än hjärnan oftast processer i en sekund. Hjärnan bearbetar information genom förbränning av nervceller.

Den enda information jag kunde hitta på nervceller skjuta snabbare än normalt var studier av psykoaktiva droger, heroin speciellt. När människor attackeras av fallna änglar som upplever tidsuppfattning manipulation inte rapporterar upplever en svår heroin-liknande känsla, fungerar detta som experimentella bevis för att alltför snabba Neuronik bränning i den normala tiden inte kommer att fungera att förklara denna manipulation tidsuppfattning.

Och som sådan, innebär tidsuppfattning manipulation inte är en komprimering eller komprimera omfattande erfarenheter till en kort tid. Det enda andra alternativet är att dessa erfarenheter faktiskt tar så mycket tid som subjektivt uppfattas av den person som en fallen änglalik Vision, fast objektiv tid passage för resten av världen är mycket kortare.

Ett stort exempel på detta kan ses i teorin om den allmänna relativitetsteorin. According to relativity, no matter what speed a person moves, time is perceived to pass at the same rate. Kommer dock mindre tid passerar jämförelsevis för en accelererad person än för ett (relativt) stationära person. Men antingen personen kommer att känna tiden som passerar i samma takt. It could be argued from a theological standpoint that God designed the human brain to need a consistent flow of actual time in order to function correctly, and designed a universe in which time passage would remain consistent, no matter to what speed a human might accelerate.

Eftersom persons hjärna är inblandade i processen av en vision, men deras kropp går inte någonstans, skulle många teoretiska fysiken begrepp att göra med tiden fungerar inte att förklara hur hjärnan kan uppleva mer tid medan kroppen upplevelser kortare tid.

Kunde allmänna relativitetsteori, och tidsdilatation förklara hur detta fungerar? Relativistisk tidsdilatation skulle inte fungera, eftersom det skulle kräva kroppen att känna accelerationen (eller dess gravitation motsvarande) i jämförelse med hjärnan, på över 99% av ljusets hastighet. Denna hastighet skulle krävas för att producera en 100 eller 1000 sekunder till 1 sekund förhållande. This is not what is reported by witnesses of the person under attack's body, that see it does not go anywhere, nor the Biblical account that during Visions people do not go anywhere. Så detta kan inte vara fallet, bortsett från det faktum att något sådant sannolikt skulle döda personen.

Kunde tidsresor vunnit genom att resa till framtiden, och sedan det förflutna, förklara detta extra upplevd tid?

Det finns en typ av teoretiska maskhål, en så kallad CTC, som en gång var teoretiserade att kunna användas på detta sätt, om många detaljerade kriterier var uppfyllda. But according to the current consensus of scientists, a CTC would not work for time travel to the future or past. Detta sätt specifikt skulle innebära att flytta en hjärna till en annan plats i 4D rumtiden, spendera en verklig tid i denna andra plats flyttar in i framtiden, och då hjärnan resa tillbaka i tiden till samma ögonblick som den vänstra. Även om detta skulle kunna fungera utan att döda en person, en CTC maskhål ändå inte skulle fungera för att skicka tillbaka hjärnan till det förflutna, som en CTC inte kommer att fungera för tidsresor till det förflutna eller framtiden. En CTC maskhål fungerar inte för tidsresor till framtiden och förbi för en hjärna, eller en person, eller ens för ett bowlingklot, eftersom de inte kan användas för tidsresor i allmänhet.

Kip Thorne och Stephen Hawking hade en pågående debatt i cirka 20 år över motivet för tidsresor till det förflutna, med hjälp av en CTC maskhål för resor i tiden. The debate, based on their books, seems to have become settled, with Thorne (pro-possibility of time travel) coming to agree with Hawking (anti-possibility of time travel). Här är några höjdpunkter:

"Kanske lyckligtvis för vår överlevnad (och våra mödrar), verkar det som om fysikens lagar inte tillåter en sådan resa i tiden. Det verkar finnas en kronologi Naturvårdsverket som gör världen säker för historiker genom att förhindra resa till det förflutna. Vad som verkar hända är att effekterna av den osäkerhet princip skulle medföra att det finns en stor mängd strålning som om man rest tillbaka i tiden. Denna strålning skulle antingen varp rumtiden så mycket att det inte skulle vara möjligt att gå tillbaka i tiden, eller det skulle orsaka rum-tid att komma till ett slut i en singularitet som Big Bang och Big Crunch. Hursomhelst, skulle vår förflutna vara säker från illasinnade personer. The Chronology Protection Hypothesis is supported by some recent calculations that I and other people have done. Men det bästa beviset vi har att tidsresor inte är möjligt, och kommer aldrig att bli, är att vi inte har invaderats av horder av turister från framtiden. "
-Stephen Hawking PhD, Black Holes and Baby Universes Pg. 154 (1994)

"Översätta tillbaka synvinkel en observatör i vila i maskhål (betraktaren att Kim och jag hade förlitat sig på), innebar Hawkings hypotes att kvantgravitationen cutoff inträffar 10 ^ -95 sekund innan maskhål blir en tidsmaskin, inte 10 ^ -43 sekund - och då, enligt våra beräkningar är det vakuum fluctuational balken stark nog, men bara knappt så att det faktiskt skulle kunna förstöra maskhål ".
-Kip S. Thorne PhD, svarta hål och trålvarpet tid pg. 520 (1994)

"Hawking misstänker att den växande strålar av vakuum fluktuationer är naturens sätt att genomdriva kronologi skydd: När man försöker göra en tidsmaskin, och oavsett vilken typ av enhet man använder i ett försök (ett maskhål, en snurrande cylinder, en" kosmisk strängen ", eller vad som helst) blir strax före sin enhet en tidsmaskin, en stråle av vakuum fluktuationer kommer att cirkulera genom enheten och förstöra den. Hawking verkar redo att satsa mycket på detta resultat. Jag är inte villig att ta den andra sidan i en sådan satsning. Jag tycker om att satsningar med Hawking, men bara spel som jag har en rimlig chans att vinna. Min starka magkänsla är att jag skulle förlora det här. Mina egna beräkningar med Kim, och opublicerade beräkningar som Eanna Flanagan (en av mina studenter) har gjort på senare tid, föreslå mig att Hawking kommer sannolikt att vara rätt. Varje gång maskinen är sannolikt att självförstörande (med hjälp av cirkulerande vakuum fluktuationer) just nu ett försök att aktivera det. "
-Kip S. Thorne PhD, svarta hål och trålvarpet tid pg. 521 (1994)

Det var allt från 1994, men en nyare citat från 2001 visar att frågan i allmänhet har lösts:

"... Eftersom summan-över-historia beräkningar i dessa bakgrunder är matematiskt likvärdiga, kan man dra slutsatsen att sannolikheten för att dessa bakgrunder går till noll när de närmar sig skevhet som behövs för tid slingor. Med andra ord är sannolikheten att ha tillräckligt snett för en tidsmaskin noll. Detta stöder vad jag har kallat Kronologi skydd Conjecture: att fysikens lagar konspirera för att förhindra att resa i tiden med makroskopiska objekt.
Även om tiden loopar tillåts av summan över historier, sannolikheten är mycket liten. Based on the duality arguments I mentioned earlier, I estimate the probability that Kip Thorne could go back and kill his grandfather as less than one in ten with a trillion trillion trillion trillion trillion zeroes after it… As gambling men, Kip and I would bet on odds like that. The trouble is, we can't bet each other because we are now both on the same side .”
-Stephen Hawking dr, Universum i ett nötskal, PGS. 152-153 (2001)

One problem with time travel to the past between 2 locations in 4d space-time, is that, put simply, electromagnetic vacuum fluctuations would build up traveling in a loop from the present to the past, an infinite loop, and this would destroy any pathway from the present to the past. Stephen Hawking och Kip Thorne har sagt, CTC maskhål inte kommer att fungera för tidsresor.

Som sådan är detta inte heller en möjlighet för tidsuppfattning manipulation under en fallen ängel attack, och det kan summariskt man dra slutsatsen att människors hjärnor inte gå någonstans, eller tidsresor. Tidsvinsten genom att resa till framtiden, och sedan det förflutna, är inte tillåtet med fysiken på något sätt som skulle passa den här gången scenario uppfattning manipulation sett i en fallen änglalikt Vision.

Bibliskt, kan detta förstås i att Gud skapade universum för att inte hinna resa till det förflutna. Gud kontrollerar båda sidorna av maskhål, och det är Gud som skulle göra det så elektromagnetisk vakuum fluktuationer i en slinga från maskhål munnar skulle förstöra maskhål innan det kan ge för eventuella resor i tiden.

Gud skapade tiden, som Jesus Kristus, som alla ting var skapade genom honom.

Jesus Kristus säger i Rev 22:13, "Jag är Alfa och Omega, den förste och den siste, begynnelsen och änden."

Som sådan Gud har fullständig auktoritet över tiden, och helt enkelt inte tillåter tidsresor till det förflutna eller framtiden och det förflutna igen.

Ingen av dessa nämnda teorier kommer att fungera som en förklaring till tidsuppfattning manipulation orsakade av fallna änglar under falska syner. Så vad är då som händer?

Det viktiga vers är Lukas 4:05: "Och djävulen, tog honom upp på ett högt berg, uppenbarat till honom alla riken i världen i ett ögonblick av tid."

Denna vers beskriver inte tidsresor till det förflutna. Däremot beskriver denna vers en lång tid passerar under en sekund, eller mindre än en sekund. Or another way to say this is that some extra time was perceptually gained by the person, more than the objective passage of time that God controls.This verse describes a long period of time passing during a second, or less than a second. Eller ett annat sätt att säga detta är att vissa extra tid perceptuellt vanns av den person, mer än den objektiva tiden att Gud styr. Så hur skulle en fallen ängel göra detta? Hur kan detta fungera?

Svaret är att det helt enkelt mer att den dimension av tid än vad vi normalt tänker på att det finns. Jag tror att Bibeln sätter företräde för detta koncept, och det är hur jag skulle tolka Joshuas lång dag.

Josh 10:12-14
Då sade Josua till HERREN på den dag då HERREN gav upp amoréerna innan Israels barn, och han sade inför Israel, Sun, stå du kvar vid Gibeon, och du, månen, i dalen av Ajalon. Och solen stod stilla och månen stannade, tills folket hade hämnd på sina fiender. Är inte detta skrivet i boken med Jasher? Så solen stod stilla mitt i himmelen och hastade inte gå ner på en hel dag. Och det fanns ingen sån dag innan det eller efter det, att Herren lyssnade till rösten av en man, ty HERREN stridde för Israel.

Jag har läst flera teorier för att förklara hur detta fungerade, men här är min:

När Gud skapade dimension av tid, gjorde han det till både dess flöde i längd, som vi normalt uppfattar, och dra en linje, men också att ha en bredd på den, i rät vinkel mot dess längd. Denna bredd är normalt liten och tight som en sträng. Men bredden av tid är som ett elastiskt material, som ett gummiband, och så om Gud vill, kan Gud sträcka ut bredden på tiden. Bredden på tiden påverkas inte av de 3 dimensioner i universum, eller saker som gravitation eller hastighet. Den tid är vad som avses i "rumtid", men bredden på tiden existerar inte påverkas av de saker som normalt skulle påverka hur lång tid. Med andra ord arbetar bredden på tiden som en 2: a dimension tid.

I Joshuas lång dag var det bredden på tiden att Gud sträckte ut runt ytan av jorden, och för människorna på jorden. Som sådan människor på jorden upplevt länge passage i bredd på tiden, under vad som var ett kort ögonblick i tid.

Jag tror att enligt fysiken detta är möjligt. Även om begreppet tid med en 2: a dimension av "bredd" verkar vara i sin linda, det finns någon information som finns på den. Konceptet, som parallellt med "bredd" tid i modern teoretisk fysik är konceptet "imaginär tid":

"... En av dessa är att det är lättare att göra summan om man behandlar historia i vad som kallas imaginära tid snarare än i vanliga realtid. Imaginary tid är ett svårt begrepp att förstå, och det är förmodligen den som har orsakat de största problemen för läsarna av min bok. Jag har också kritiserats hårt av filosofer för att använda imaginära tid. Hur kan imaginära tiden ha något att göra med det verkliga universum?
Jag tror att dessa filosofer inte har lärt oss av historien. Det en gång ansågs självklara att jorden var platt och att solen gick runt jorden, men ändå sedan tiden för Copernicus och Galileo har vi varit tvungna att anpassa sig till idén att jorden är rund och att det går runt solen. Likaså var det länge självklart att tiden gick för samma skattesats för alla iakttagare, men sedan Einstein har vi haft att acceptera att tiden går för i olika takt för olika observatörer. Det verkade också uppenbart att universum hade en unik historia, men sedan upptäckten av kvantmekaniken har vi haft att betrakta universum som har alla möjliga historia. Jag vill föreslå att idén om imaginära tiden är något som vi kommer också att ha komma att acceptera. It is an intellectual leap of the same order as believing that the world is round. Jag tror att imaginära tid kommer att verka lika naturliga som en rund jord gör nu. Det är inte många Flat Earthers kvar i den bildade världen. "
-Stephen Hawking, svarta hål och Baby Universe, Pg. 81-82  

Imaginary tid är redan vanligt i science fiction. Men   det är mer än science fiction eller ett matematiskt trick. Det är något som formar universum vi lever i.
-Stephen Hawking, svarta hål och Universum Baby, Pg. 83

Även om det är ett nyare begrepp, verkar det som imaginär tid formar universum vi lever i. Enligt fysiken, vad är det?

"Du kan tänka på vanliga, realtid som en horisontell linje, som går från vänster till höger. Tidigt tider är till vänster, och sen tider är till höger. Men du kan också överväga en annan riktning av tid, upp och ner på sidan. Detta är den så kallade imaginära riktning tid, i rät vinkel mot realtid.
Vad är poängen med att införa begreppet imaginära tid? Why doesn't one just stick to the ordinary, real time that we understand? Anledningen är att, som nämnts tidigare, materia och energi tenderar att göra rymd-tid kurvan i sig själv. I realtid riktning, leder detta oundvikligen till singulariteter, platser där rumtiden upphör. I singulariteter kan ekvationer i fysik inte definieras, och därför kan man inte förutse vad som kommer hända men det imaginära tiden riktningen är vinkelrät mot realtid Detta innebär att det beter sig på ett liknande sätt till de tre riktningar som motsvarar rörelse.. i rymden. Krökning av rumtiden som orsakas av materia i universum kan då leda till att tre rum riktningar och den imaginära tiden riktning möte upp runt ryggen. De skulle bilda en sluten yta, precis som jordens yta. Utrymmet riktningar och imaginär tid skulle utgöra en rumtid som stängdes in på sig själv, utan gränser eller kanter. Det skulle inte ha något ställe som skulle kunna kallas en början eller slut, inte mer än på ytan av jorden har en början eller slut. "
-Stephen Hawking PhD, svarta hål och Universum Baby, Pg 82

“When one tried to unify gravity with quantum mechanics, one had to introduce the idea of “imaginary” time. Imaginary tid är omöjlig att skilja från riktningar i rymden. Om man kan gå norrut, kan man vända och åka söderut, även om man kan gå framåt i imaginär tid, att en ut att kunna vända och gå bakåt Detta innebär att det kan finnas någon viktig skillnad mellan fram-och. bakåt riktningar imaginära tid. Å andra sidan, när man tittar på "riktiga" tiden, det finns en väldigt stor skillnad mellan framåt och bakåt riktningar, som vi alla vet. "
-Stephen Hawking PhD, The Illustrated Brief History of Time, Pg 182

Imaginary tid följer inte framåt i tiden, men i stället bildar en sluten slinga, där det inte finns någon urskiljbar framåt eller bakåt. Detta koncept verkar parallellt en stretchig bredd tiden mycket väl. En person upplever imaginär tid kan vinna tid, att gå runt en sluten slinga på bredden av tid, och hamnar där de startade. Detta skulle ge tid att vinna, och erfaren, av den person, utan att den personen gå vidare på tid, sparar ett ögonblick.

Kan vetenskapen teorin om imaginära Time, eller koncept med en bredd och då förklara manipulation tidsuppfattning i falska syner orsakade av fallna änglar? ... Ja.

Som jag har nämnt tidigare kallar Bibeln änglarna de "Guds söner" på flera ställen, och detta kan avse att änglar kan göra många av de saker som Gud kan göra, men på en mer begränsad och lokal nivå.

Till exempel kan Gud göra mirakler, tecken och under, och Joshua långa dag var en av dessa mirakulösa händelser. If this analogy holds true in this case, as it has in other cases, then it would make sense that fallen angels may also be able to stretch out the width of time on a limited local basis. Den tid som Gud håller alla auktoritet över och fallna änglar kan inte resa den eller sträcka ut det. Men under en vision den ytterligare tid som uppfattas vara från fallna änglarna sträcker ut bredden på tiden (inte hur lång tid).

I fallna änglar Vision erfarenheter kan detta visualiseras som en fallen ängel sträcker ut bredden på tiden runt hjärnan av personen under attack. Personen hjärna lämnar inte sin kropp, inte heller gå framåt och bakåt längs tid. Men den personen inte upplever en vinst på tid från den period under vilken bredden av tiden sträcks ut runt deras hjärna. Detta möjliggör en vinst på upplevd tidens gång i en vision, och skulle möjliggöra ett par minuter till eller ens en timme par att uppfattas att passera i ett ögonblick, eller andra.

Detta scenario skulle innebära att hjärnan ska fungera vid normal hastighet, med beslutsprocesser fungerar som de normalt gör i hjärnan-sinne-själ-ande anslutning. Detta skulle också möjliggöra minnen lagras i hjärnan enligt den normala hur hjärnan fungerar.

Och så detta är hur jag skulle förklara fallna änglarna åstadkomma manipulation tidsuppfattning under Visions. Modern fysik verkar lite hänsyn till detta, kanske speciellt änglar kunna göra detta under förklaring om de extra-dimensionella i 6-7 extra dimensioner kan de få tillgång till en andra dimension av tid också. I varje fall skulle denna förklaring av stretching bredden tiden runt hjärnan på den person som arbetar för att förklara manipulation tidsuppfattning i visioner.

I find a good analogy to conceptualize an extra dimension or dimensions is the green code in the Matrix movie. Like the agents in the Matrix movie, fallen angels can alter the “code” (“quantum dice”) to change what is there and alter the green code inside a person's mind, to change what the person perceives, through their brain.

As such I often try to represent the aspects of Fallen angelic False Visions using Matrix imagery. I use a red sphere of code to represent the invisible extra-dimensional or spiritual realm fallen angel.

As an example, this is a close up of a fallen-angel-caused vision of an “alien abduction”. Remember that the entire vision, all 3 aliens, and the setting, are all caused by 1 fallen angel. In this example, the red ball below contains a person standing in a room with 3 aliens, near a table, in a defensive posture against the aliens. That is how the person having this Vision experiences themself to be, and it seems real to them, though a Vision.

What this represents is that because of a fallen angel, the neurons in the person's brain are firing in such as way that their perceptions have been altered. As the person perceives their surroundings through their brain, which is the hub and gateway to all the physical senses, the true green reality has been blocked out either fully or partially, and the person perceives what is going on in the red sphere, which is the fallen angel attacking. Their brain being able to send signals of sensing the green reality around them has been blocked, and instead the deceptive red signals of the fallen angel is what is getting through to their brain. In the most extreme case, this can mean the person may perceived being touched, when they are not, smell things, see things, etc. which seem entirely physically real, but are not. These physically sensations can be of things which are external to the body, or internal to the body (such as John's stomach ache in Revelation).

Because of brain-sensory-hacking abilities of fallen angels seen in False Visions, which can seem completely physical, it can be difficult to be able to tell with certainty that an actual purely physical manifestation of a fallen angel has occurred. Perhaps one example is that of fallen angels manifesting as UFOs (or whatever) in which pictures or video-recording have been taken. But keep in mind, when fallen angels do physically manifest, it may only be on a very limited and partial basis. One example is the audio-recordings made of ghosts, which if not hoaxes, only show a physical manifestation of the air vibrating so as to produce a recordable sound. That is all that could be proven to have occurred, at most, when nothing was taken along the lines of a picture. Even at that, it is possible that a physical manifestation in some cases was limited to only a direct altering of the film or recording device, whether pictures of ghosts or UFOs, video film, or audio recordings.

In conclusion, Science and Modern Physics seems to allow for the miraculous and miracles, whether caused by God, Holy angels or fallen angels.

For Christians, the Bible does establish the kinds of things that fallen angels can do. Taking the Bible as the authoritative Word of God, on faith, there really is no need to question that fallen angels have these abilities. The Bible says fallen angels have these abilities, both of whatever degree of physical effects, and causing False Visions and dreams. Bible-believing Christians should be able to accept that, whether modern science has caught up to the Truth of the Word of God, or not. But the hope with this piece is that you can understand that Science and the Bible do not conflict, as science actually allows for the miraculous to occur, as is recorded in the Bible and seen in miracles God still works today. And as also seen in the false signs and wonders that happen today, caused by fallen angels. Theories in Science are always changing, in a progressive accumulation of knowledge: they are not truth. Where the Bible and science seem to contradict, I believe the Bible should always be deferred to as Correct and Truth, no matter what science teaches or scientists say.

I've touched on topics involved with big bang theory, quantum mechanics, black holes, worm holes, extra dimensions, and string theory.

But I agree with what Russell Grigg, from CMI-Australia has to say on this:

“It has truly been said that Christians married in their thinking to today's science (eg big bang, ten dimensions, etc.) will be widowed tomorrow.”
-Russell M. Grigg M.Sc. (Hons.), Creationist Chemist and Missionary
www.creation.com
CMI–Australia

That being said, I'm not entirely convinced about any of these theoretical science theories, and my intent here has not been to convince anyone of them. But rather, the aim of this was to use Modern Physics theories to show that science does not contradict or in any way disallow what that Bible teaches is true. The main point of doing this is to show that science does not preclude the existence of miracles of God and of holy angels, and also the false miraculous done by fallen angels. But rather I believe modern science actually completely allows for miracles, and for fallen angels, and their Biblically described abilities.

Rather than prove this seemingly supernatural activity is impossible, science actually completely allows for all of this to be possible… Modern physics shows that God created the universe to leave room for the miraculous to occur, without violating the laws of physics that He set up and maintains.

In any case, God is infinitely dimensional, without any question, having created all dimensions and everything in them, and as we know, God, in His three persons, can do anything and is All-powerful.

A fallen angel is more powerful than a human. But Jesus Christ is the Son of God, fully God and fully man, and also infinitely dimensional. So Jesus Christ is more powerful than any fallen angel, and even more powerful than all fallen angels combined. This is just another way of looking at what we already know, that Jesus Christ is seated at the right hand of God, with all power, above every other power, principality, authority, above every angel, Holy or fallen.

Angels can only be in one place at once, as we see in Daniel 10. And angels were created by God, as Genesis says,
“God created the heavens and the earth and all the host of them”.

But Jesus Christ is the fullness of the Godhead in human form, and Jesus Christ said “before Abraham was, I AM” , and John tells us “All things were made by him; and without him was not any thing made that was made” , showing Jesus Christ's infinite dimensionality as the Son of God.

And the Bible tells us in Acts 4:10-12 ,
Be it known unto you all, and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, [even] by him doth this man stand here before you whole. This is the stone which was set at nought of you builders, which is become the head of the corner. Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved.

And we see this in that supernatural harassment and attacks stop in the name and authority of Jesus Christ. Jesus Christ can and does help those who call out to Him for His help, who have faith in Him and believe upon the power of His Name. So Jesus Christ is more powerful than fallen angels, in whatever form they take, no matter how powerful they seem, Jesus Christ is more powerful.