This page has been translated from English

Bibeln om Modern Hybrider - Nefilim

Bibeln på Moderna hybrider (Nephilim)

(Som den "moderna Nephilim" påstående och bibliska argument är utmärkande för de som accepterar "Guds söner" att vara änglar i Gen 6, denna serie av artiklar om detta antar denna hållning för den skull eller argumentera vad resten av skriften skulle visar, om detta antagande var sant.)


Denna serie nedan finns tillgänglig på http://www.nephilimhybrids.com tillsammans med mycket mer information   på temat moderna Nephilim / hybrider.

Den direkta kopplingen är http://stopalienabduction.com/nephilimhybrids/wordpress/?p=1

Begreppet Paternal Andlig Lineage

Bibeln innehåller i det vad jag kallar konceptet "Paternal Andliga Lineage". Bibeln lär:

Den anda av ett barn multipliceras från anden (med liv) till barnets far.

Ett barns ande, som är knuten till livets gåva i sig är inte skapat helt nytt av Gud och deponeras av Gud vid befruktningen, utan snarare vuxit från den anda av barnets far. Samma som kroppen av ett barn odlas från ägg och spermie som kombinerar vid befruktningen, är andemeningen i ett barn som vuxit ur den anda av fadern. Hans bidrag som givaren av anden (med livet) för barnet fungerar som hans stora bidrag till tillväxten av barnets kropp i moderns av graviditet utgör hennes viktiga bidrag. Bara mamman kan växa barnet i hennes kropp, genom hennes kropp, och endast fadern bidrar till odling av den anda av ett barn, vilket är nödvändigt för barnet att ha liv, från hans egen ande. Själen (sinnet / kommer / känslor) och barnets kropp är lika stort bidrag från modern och fadern. Barnet kommer att bli både mamma och pappa i drag av sin kropp och själ. (Fast tekniskt faderns bidrag spermier enbart är vad som bestämmer könet på barnet.) Men den anda av ett barn är en one-size-fits-all materia, som Anden som ger liv i varje person, oavsett kön, är exakt densamma.

2. Ett barns ande är av samma typ som barnets far.

Eftersom mamman bidrar inte till ande att ett barn vuxit från och lever i, betyder det att fadern ensam avgör vilken typ av anden av ett barn. Det finns flera typer av andar som finns, eller att Gud skapade: mänskliga, ängel, och då är det Gud själv, som är ande. Om ett barn har en mänsklig typ av ande eller en ängel typ av ande, eller Guds ande, endast av barnets far. En kvinnas ande är inte multipliceras och vuxit till ett barns ande (med livet) eller inblandade i processen, ungefär på samma sätt som hennes ägg inte bestämma kön på barnet, utan endast bidrag från fadern bestämmer kön .

3. Generationsväxling förbannelser vidare till ett barn anges till endast komma från faderns förfäder ett barn, och inte modern eller moderns förfäder, men kommer från faderns förfäder på moderns linje. Ändå välsignelser kommer från både mor och far till ett barn. Detta stämmer överens med mönstret för de två första punkterna ovan, men ändå visar att Gud besöker missgärningar som han håller posten och missgärningar besökt eller ges välsignelser inte avgörs av kropp eller ande multiplikation härstamning.

Nu för att visa ovanstående punkter i Bibeln:

Första Gud skapade Adam,
.” (Gen 2:7) "Och Herren Gud danade människan [i] stoft från marken och blåste in i hans näsborrar livsande, och människan blev en levande själ." (Mos 2:7)
Ordet här för "själ" klargörs i Nya Testamentet,

1 Kor 15:45 "Och så står det skrivet, den första människan Adam blev en levande själ, den siste Adam blev en livgivande ande."

Ordet här för "själ" är "psyket" och det betyder "liv" och "själ". Det används också i Matt 10:28 "Och frukten icke för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen: utan frukten fastmer honom som har makt att förgöra både själ och kropp i helvetet."
Det finns ett annat ord för "ande" som används i 1 Kor 15, som är "pneuma".

Detta är den "andas av liv" i Mos 02:07 som hänvisningar till "ande" som ger liv.
"Guds Ande har gjort mig, och andetag av den Allsmäktige har givit mig livet." (Job 33:4)
"Allt medan min andedräkt [är] i mig, och anden (ruach) av Gud [är] i min näsa" (Job 27:3)
"Och HERREN sade Min ande (ruach) skall inte alltid sträva med människan, för att han också [är] kött:. Men hans dagar skall ett hundra tjugu år" (Gen 6:3)

Livets ande i människan gavs av Gud till Adam i Gen 2:07 och är människans ande. Utan Gud sträva med människans ande, inte längre har liv, men mannen dör. Men så länge Gud strävar efter med andan i människan, den människan lever. Poängen är att en man att vara vid liv är bunden till honom att ha anden, av liv, ge liv, som Gud andades in i Adam.

Andan i livet, som ger liv åt kroppen, i blodet,

"För kötts själ [är] i blodet, och jag har gett den till dig vid altaret för att bringa försoning för era själar:. För det [är] blod [att] låter en försoning för själen" Lev 17:11
Som sådan människans ande och liv, är knuten till blodet av mannens kropp.

Gud specificerar att folk fortplanta sig genom multiplikation och sade:
"Var fruktsamma och föröka er" (Gen 1:28).

Vad är multiplikation? Gud visade multiplikation för oss, av hur Gud skapade Eva från en liten bit, ett revben, tagen från Adam. (Resåren sig innehåller blod i märg och livet av kroppen är i blodet.)

"Och HERREN Gud lät en djup sömn falla över Adam, och han sov, och han tog ett av hans revben och fyllde upp köttet istället detta, samt av revbenet som Herren Gud hade tagit från mannen, gjorde han en kvinna och förde henne fram till mannen. "(Mos 2:21-22)

Gud är inte in att ha andats anden, andas av liv, till Eva för att hon ska bli en levande själ. Inte heller är Gud in att ha upprepat denna process med Kain, Abel, Seth, eller någon av deras barn. Gud andades livets ande i Adam som blev en levande själ, och Gud är inspelad ha gjort detta bara en gång, med Adam.

Sedan Adam hade en ande och en själ och levde.

När Gud skapade Eva, multiplicerat han hennes kropp från Adams kropp, och Gud multiplicerat hennes själ från Adams själ och Gud multiplicerat hennes ande från Adams anda.
Och som hon hade en kropp (med livet i blodet) och anden (den andas i livet) blev hon också en levande själ, genom processen att multiplikation.

Som sådan var Eva multiplicerat från Adam, i kropp, själ och ande. Gud gjorde detta med Eva själv, men från denna punkt på samma sak skulle ske med Adam och Eva multiplicera att få barn genom den naturliga process som Gud satte på plats.

Detta upphäver inte det att Gud bildar varje person i livmodern (Är 44:2,24) men poängen är att det byggnadsmaterial, ett frö, är redan på plats för Gud att bygga från, inte bara i fråga om att multiplicera en nya kropp, men att en ny själ och ande också. Alla multipliceras från vad som redan finns i far och mor.

Att kropp och själ (sinne, känslor, vilja) av modern är ärvda drag av ett barn är uppenbar, barn ser ut som sina mödrar, har psykologiska karaktärsdrag som sina mödrar, underrättelsetjänsterna för deras mor, etc. Och så vi vet att både kropp och själ hos modern bidrar till kropp och själ (sinne / kommer / känslor) för barnet. Både mor och far själ och kropp är en del av multiplikation processen att bilda ett barn. Varje bidrar lika många kromosomer, för att kombinera i befruktning, för den fysiska kroppen, och detsamma skulle vara meningsfullt för själen (sinnet / kommer / känslor) också.

Men faderns spermier ensam avgör om barnet kommer att bli en manlig eller en kvinnlig, och det är dessa två typer av människor. "Och Gud skapade människan i sin [egen] avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem." (Gen 1:27)

En liknande parallell ses i den andliga härstamning. Det är den typ av faderns anda som uteslutande avgör vilken typ av anda barnet, och som enbart bidrar "andas i livet" sig barnet vid befruktningen. Detta är lika automatisk, av en naturlig (andliga) process, och ur händerna av barnets far, som är gravid i en kvinna, och hennes kropp växer barnets kropp. Utan far, växer moderns kropp barnets kropp, och mannen också precis som i huvudsak bidrar till barnets liv, genom att enbart bidrar den anda med vilken barnet multipliceras, och i detta har den andas i livet.

Det är därför Bibeln och om igen hänvisar till fadern ensam som avla ett barn. Mödrar är inte sagt att avla barn. Den kroppens liv är i blodet, som är byggt i moderns kropp under graviditeten. Barnet skulle inte leva utan blod, byggd med moderns kropp, inte heller utan ande ger liv, byggd med faderns anda. Som sådan deras bidrag är lika viktiga och nödvändiga i att producera ett barn. Och det är Gud som fungerar mirakel att bilda ett barn, i alla fall. Men medan barnet kommer från både mor och far i slutänden barnets själ, med livet, bara kommer från faderns ande som multipliceras i den anda av barnet, så det var livet. Detta balanseras med bara moderns kropp att bygga barnets kropp under graviditeten. Livet därför i slutändan är ett arv från fadern, från anden. Och det är därför Bibeln upprepade gånger säger att pappor avla sina barn, i ett flertal ställe, här är en:

Matt 1:02 "Abraham födde Isak, Isak födde Jakob, Jakob födde Judas och hans bröder"

Flytta på två fall exempel, är samma ord för "födde" som används i 1 Joh 5:01
"Den som tror att Jesus är Kristus är född av Gud, och alla som älskar honom som födde, älskar honom också som är född av honom."

Jesus Kristus var född av Gud Fader. Jesus Kristus är den ende Guds son, men han är Gud. I detta kan vi tydligt se att den typ av anda av fadern ensam avgör vilken typ av anda barnet. De tre typerna av sprit som finns är Gud, ängel, och mänsklig. Jesus Kristus är Guds typ av ande, är Gud, eftersom hans far är Gud. Jesus Kristus kunde inte ha en anda som bara var halv-gud-ande, och hälften människa-anda, utan snarare: ". Ty i honom bor all fullhet i Gudomen kroppsliga" (Kol 2:9) Jesus Kristus kom i köttet (2 Joh 1:7) och var man (1 Tim 2:5), men också Jesus Kristus är Gud, och kom från ovan, befintliga evigt, skapa allting (Joh 8:23, 8:58, Joh 1 ). Dessutom kan vi se att Bibeln säger att Jesus var en man på grund av hans kropp, även om ande Jesus är Gud som Jesus är Gud. Den typ av anda barnet bestäms av vilken typ av anda fadern ensam.

Vi kan också se att hos människor, föder en man med mänskliga anden ett barn som också har en mänsklig själ, eftersom detta är sant genom hela Bibeln. Detta också ses i fallet med Adam och Eva, där hon också hade en mänsklig själ, som hon själv multipliceras från Adam.
Men som för sina barn, säger Bibeln barnen kom genom Eva, som i "genomgång". Ordet här "dia" betyder "en rörelse genom".
1 Kor 11:8,12 "Ty mannen är icke av kvinnan, men kvinnan är av mannen, ty precis som kvinnan är av mannen, på detta sätt också mannen är genom kvinnan, men alla tillsammans från Gud. "

Skillnaden är helt klart gjort att medan Eva kom ut från Adam, och medan döttrar komma ut ur sina fäder, att alla män (och kvinnor) sedan har kommit "genom" sin mor, inte "ur" henne. Men alla kvinnor (och män) har kommit "ut ur" deras fäder. Att tillämpa denna till Eva, innebär detta hennes barn kom genom henne, men av Adam.

I nästa fall att titta på är att Adam. Gud sade till Adam: "Av alla träd i trädgården kan du fritt äta, men av trädet med kunskap om gott och ont skall du inte äta, ty den dag du äter av det du säkert skall dö." (Gen 2:16-17)
Vi kan veta att detta inte syftade på den fysiska döden, utan till en andlig död, eftersom Adam inte dog den dag då han åt från trädet. Detta framgår också i jämförelse med Gen 3:22-24:

"Och HERREN Gud sade:" Se, mannen har blivit som en av oss, med kunskap om gott och ont. Och nu, så att han lade ut sin hand och ta också av livets träd och äta och leva för evigt "- alltså Herren Gud sände honom ur Edens lustgård till att bruka jorden från vilken han togs. Så han drev ut mannen, och han placerade keruberna vid öster om Edens lustgård, och ett flammande svärd som visade alla sätt, för att bevaka vägen till livets träd ".

Livets träd skulle orsaka andlig odödlighet, men trädet med kunskap om gott och ont skulle orsaka andlig död eller döende. Odödlighet andliga verkar leda till odödlighet av kroppen, och döden av det andliga verkar leda till döden av kroppen. Från detta kan samlas in att Adam var gjort med varken en säker död eller odödliga livet, men i en neutral stat, och kunde välja att gå åt båda hållen, eller välja träd.
När han valde trädet som leder till döden av anden hade han passerade denna död på sina barn, eftersom de alla gånger från hans ande. Hans ande dö inte få honom att inte längre ha en ande, utan helt enkelt att ha en inert skalet "av en, för honom att ha en död ande, i stället för en levande, men han hade fortfarande en. Och på något sätt att bara ha en ande (även döda eller döende) är fortfarande tillräckligt för att ge liv åt den dödliga kroppen, och den levande själ. (Och det är den Helige Ande som gör de döda anden vi måste vara född på nytt, till evigt liv.)

Vi vet att staten Adams ande, för att vara döda eller döende, passerades till alla resten av mänskligheten sina barn, eftersom detta är framgår av Nya testamentet:

"Därför, precis som genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så död spred sig till alla människor, eftersom alla syndat, för tills lagen synd var i världen, men synd är inte kalkylerade när det inte lag. Trots död regerade från Adam till Moses, även över de som inte hade syndat i gestalten av brottet Adam, som är en typ av honom som skulle komma. Men gratis gåva är inte som överträdelse. Ty om genom överträdelse av en de många dog, mycket mer gjorde Guds nåd och gåvan av nåd en människa, Jesus Kristus, överflöd till de många. Gåvan är inte som den som kom genom den som syndat, ty å ena sidan dom uppstod ur en överträdelse leder till fördömelse, men å andra sidan gratis gåva uppstod från många överträdelser resulterar i motiveringen. Ty om genom överträdelse av en, härskade döden genom en mycket mer de som tar emot överflöd av nåd och av gåvan av rättfärdighet kommer att regera i liv genom den Ende, Jesus Kristus. Alltså som genom en överträdelse det resulterade fördömelse för alla människor, även det genom en akt av rättfärdighet det resulterade motivering av livet för alla människor. Ty såsom genom en människas olydnad de många gjordes syndare, även så genom lydnad för den som många kommer att göras rättfärdiga. Lagen kom i så att överträdelse skulle öka, men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer, så att, som synden härskade i döden, så nåden skulle härska genom rättfärdighet till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre "Rom 5. :12-21 NASB

"Ända av människan kom döden, genom att man kom också de dödas uppståndelse. Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. Och så är det skrivet, den första människan, Adam blev en levande själ,. Den siste Adam blev en livgivande ande "
1 Kor 15:21-22, 45

I dessa passager är det klart att döden skickas till alla människor av Adam ensam. Detta förklaras i att Adam var den ursprungliga andan / soul som alla andra var mångdubblats. Alla Adams barn ärvt en döende / döda ande, eftersom det bara är den anda av fadern som multipliceras med barnen, ge dem liv. Bibeln är specifikt att det är endast genom överträdelse "av en" och att "döden härskade genom en".
Som sådan Eva inte ingår i multiplikation av anden, men bara Adam, och detta inkluderar attributet "den syndiga naturen" eller dött tillstånd av anden (liksom vilken typ av anden).

Och så både i fallet med Adam avla hela mänskligheten, och i Gud avla bara Jesus Kristus, kan vi se att den typ av anda av ett barn, och attributen för ett barns ande, endast komma från barnets far, och inte från barnets mor.

Om Evas ande var med 50/50 i multiplikation av anden av ett barn, sedan 1 Kor 15 och Rom 5 kunde inte säga vad de säger utan motsägelse, eftersom de båda pekar enbart till Adam. Om Marias ande var 50/50 involverade i multipliceras anda Jesus Kristus, då skulle han andligen vara mindre än fullt Gud, andligt sett.

De första två punkterna är täckt, på den tredje punkten, som berättas i:

Ex 20:5-6

"Du skall buga inte ner dig för dem eller tjäna dem, ty jag, Herren, din Gud [är] en nitälskande Gud, som besöker missgärning av fäderna på barnen intill tredje och fjärde [generationen] av dem som hatar mig; Och men som gör nåd med tusenden, när man älskar mig och håller mina bud. "

Ordet här för "pappor" avser enbart faderliga förfäder, och inte till moderns sådana. Som sådan, kan man anta att dessa missgärningar går i arv per begreppet Paternal Andlig Lineage, men detta är inte fallet. Gud säger att Han kommer att besöka missgärningar faderliga förfäder på barnen. Versen visar inte att detta kommer att ske naturligt, som en del av en naturlig process som genom att multiplicera barn. Detta kan inte vara fallet, eftersom varje barn har "fäder" eller faderliga förfäder på både sin mammas och pappas sida.
Den faderliga förfäder ett barns mamma kallas även här och ingenting i dessa verser begränsar "fäder" att endast barnets faderliga sida. Som sådan här "besök av synder" inte kan grundas på multiplikation av den anda av fadern för att producera barn, och är en oberoende roll, även om det bär vissa likheter.
Snarare syftar Gud själv här ett rekord som han verkar hålla, inte bara de faderliga-faders linje, men också av moderns-faders linje, vilket betyder den manliga förfäder av ett barn på båda sidor av barnets familj.

Dessutom finns inga kön restriktioner på Guds barmhärtighet till tusen generationer av dem som älskar honom och håller hans bud. Detta innebär ett generationsskifte välsignelse av Guds nåd kan gå vidare genom antingen modern eller fadern till ett barn, genom sina förfäder, utan kön begränsning. Återigen, bekräftar detta att begreppet "generationsskifte förbannelser" inte bygger på multiplikation av anden ur ett barns far. Men vissa likheter i hur Guds andliga reglerna fungerar finns i och med att missgärningar fäderna besöks, och mödrarna inte. Men det gör liten skillnad, eftersom missgärningar besöks på både manliga och kvinnliga barn, och en mor kan ha samma orättfärdighet besök på henne att hennes far hade, som kan hennes barn.
Ett andra vittne till Gud aktivt hålla rekord gillar det här finns i Psalm 109:14,
"Låt Hans fäders missgärning bli ihågkommen med HERREN, och låt inte hans moders synd utplånat."

En annan anledning till detta är känt för att vara kopplad till multiplikation är att det finns ingenting fastprogrammerade om specifika synder, som en person kan omvända sig från en viss synd som helst, eller avvisa en orättfärdighet som besöks på dem, utan ande ( eller kroppen eller själen) de är födda med att ändra på vissa grundläggande fastprogrammerade sätt (Hes 18).

Sammanfattningsvis, två vittnen finns i Skriften, i fall av Jesus Kristus och Adam, som tillsammans visar: ande ett barn multipliceras från anden av barnets far, som ger liv, och att ett barns ande är av samma typ som barnets far.

Även attribut liv anda far förbi på barnet, som Jesus Kristus är evig och odödlig, och Adams syndiga natur och död. Men den syndiga naturen och döda-state av Adams anda en allmän materia, och de särskilda missgärningar en far som besöks på barnen är inte baserade på den anda som multipliceras från fadern till barnet.Del 2

Det finns en tredje exempel i skriften som visar denna punkt om Paternal Andliga Lineage, som finns i Gen 6.

Detta är fallet med de "Guds söner" och deras barn Nefilim-jättarna.

"Och det hände sig, när män började föröka sig på jorden och döttrar föddes åt dem, att Guds söner såg människornas döttrar att de [var] rättvist, och de tog dem hustrur av alla som de valde. Och HERREN sade Min ande skall inte alltid sträva med människan, för att han också [är] kött: men hans dagar skall ett hundra och tjugo år. Det fanns jättar på jorden i dessa dagar, och även efter det, då Guds söner kom in till människornas döttrar och dessa födde [barn] till dem, [blev] samma mäktiga män som [var] av gamla , män så namnkunniga. "Gen 6:1-4

Termen "Guds söner" refererar till änglar (Mos 6:2,4 Job 1:6, 2:1, 38:7), och Nefilim-jättarna var barn av "Guds söner" och mänskliga kvinnor. I Jude 1 och 2 Pet 2 dessa "Guds söner" beskrivs som änglar som syndade genom att lämna sin egen domän, är jämfört med dem som "gav sig över till otukt, gå efter konstiga kött", och som nu fängslade i Tartaros . Deras handlingar gjorde dem blir fallna änglar.

are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire.” Jude 1:6-7 "Och de änglar som inte hållit sitt första tillstånd, men lämnade sin boning, har han reserverades i eviga bojor i mörker till domen på den stora dagen. Även som Sodom och Gomorra och städerna om dem på samma sätt, som ger sig över till otukt, och går efter konstiga kött, återfinns till exempel lida straff i evig eld. "Jude 1:6-7

"För om Gud skonade inte de änglar som syndade, utan kastade [dem] till helvetet (Tartaros), och levererade [dem] i bojor av mörker, som ska reserveras åt dom, och skonade inte den gamla världen, men räddade Noa den eighth [personen], en rättfärdighetens förkunnare, vilket i floden på den värld de ogudaktiga, och vrida städerna Sodom och Gomorra lade han i aska och dömde [dem] med en störta, vilket gör [dem] en ensample till dem som efter bör lever ogudaktiga "2 Pet 2:4-6

Kronologin i 2 Pet 2:4-6 platser när de synd att vara omedelbart före syndafloden, så vi kan veta det är en och samma fallna änglarna som avses i Gen 6:1-4. Och vi vet att dessa fallna änglar i synnerhet som begått denna synd nu är bundna och fängslade i Tartaros som straff för sina brott. (Även om andra inte är fängslade, som inte begått detta brott, se Rev 12, 4 Lukas, Ef 6:12.)

Vi kan samla att flera saker skulle vara sant om avkomman av denna förening, som bygger på begreppet Paternal Andliga Lineage.

Som änglar är odödliga andar, deras barn Nefilim-jättarna skulle ha odödliga andar. Detta är detsamma som Gud Fadern och Jesus, förutom att Gud är evig, och änglarna och deras avkomma alla hade en startpunkt, skapas.

Som de änglar som är far dessa Nefilim-jättar var synd, skulle avkomman vara syndig också.

Som Jesus Kristus var Gud i anden, men mannen i kroppen, kan vi samla att Nefilim-jättarna har fallit-angel i anden, men män i kroppen. Jesus Kristus är den enda bibliska exempel på att arbeta på vad som skulle hända i en situation som denna. Han hade Guds ande, utan en mänsklig kropp och bibeln kallar honom en "man", så han är en man, och hade kroppen av en man. Som sådana dessa Nefilim måste ha haft dödliga mänskliga kroppar, men odödliga syndiga sprit. Dessa Nephilim-jättar var män, med en mänsklig kropp, men den anda av en fallen-angel, lika mycket som Jesus Kristus var man, att ha en mänsklig kropp och Guds ande. Bibeln kallar Jesus en man, i sanning (1 Tim 2:5). Med samma mängd av sanning, var dessa Nefilim-jättar även män.

Nefilim-jättarna dog alla i floden, i avseende på deras kroppar. Men baserat på deras Paternal Andlig Lineage, bör vi förvänta oss för deras andar inte ha dött, utan att vara odödlig. Som sådana bör nämnas senare i Bibeln, om begreppet Paternal Andlig Lineage är sant.
Det finns bara tre saker som vi vet om dem. De bör kunna identifieras som odödliga onda andar, som inte har en kropp av sina egna. Detta motsvarar exakt den bibliska beskrivningen och konton demoner i Bibeln. Och så begreppet Paternal Andlig Lineage leder oss till den grad att demonerna i Bibeln är den okroppsliga onda andarna av de döda Nefilim-jättar.

Demoner har andar en fallen-angel (dock inte ande-kropp en ängel) och är odödliga. De kan inte få evigt liv som en gåva, eftersom de redan är odödliga. Upprepade gånger i Nya testamentet Jesus generaliserar att demonerna arbetar för Satan, och säger att kristna kommer att kasta ut demoner i hans namn. Satan kallas prinsen av demoner, och det är uppenbart att demonerna är motståndare till kristna, och arbeta för Satan. Precis som fallna änglar, demoner tycks vara oförmögna att ta emot frälsning, för precis som fallna änglar är odödliga och det finns inget sätt för dem att vara "pånyttfödd". Demoner, i att vara odödlig, inte kan vara "pånyttfödd". Människan har en ande, i ett inert-döda staten, som samtidigt viktigt att ha jordiska liv, gör ingenting mot evigt liv.
Den inert-döda mänskliga anden måste vara pånyttfödda, regenereras, genom den helige Ande:
"Jesus svarade och sade till honom: Sannerligen, sannerligen säger jag dig, som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike ... Jesus svarade: Sannerligen, sannerligen säger jag till dig, som inte blir född av vatten och [i] Ande kan inte komma in i Guds rike. "Johannes 3:3,5

Nefilim-jättarna kallas "män" i Bibeln (Gen 6:5), men de kan inte vara pånyttfödda av Anden eftersom de redan är levande odödliga andar, som vi känner som demoner. De kan inte pånyttfödda som människor med mänskliga typ sprit, och kan därför inte komma in i Guds rike. I den här Bibeln i allmänhet tycks klassificera dem i samma kategori som fallna änglar, på många sätt, men mindre kraftfulla eftersom de saknar den anda-organ som fallna änglar skapades ha, demoner fortfarande kategoriseras som fallna änglar när det kommer till frågan om frälsning och vem de arbetar för.

Det är av denna anledning som det är mycket viktigt att fastställa att det faktiskt inga "moderna Nefilim hybrider" som lever idag esp. som ser mänskliga och lever bland oss, vilket är vad denna hemsida försöker göra. Samma information som Bibeln lär om begreppet Paternal Andlig Lineage, när de tillämpas på berättelsen om Nefilim i Första Moseboken, visar att det inte fanns någon Nefilim efter floden av Noah, och att det finns inga bevis för något Nefilim lever idag kommer inte heller finnas. Fortsätt till nästa artikel i denna serie.

Se originalet på: http://stopalienabduction.com/nephilimhybrids/wordpress/?page_id=2Nefilim

Enligt förståelse av begreppet Paternal Andliga Lineage, som vi har täckt, det finns flera saker som vi kan veta rätt bort baken om Nefilim.

Jesus hade en mänsklig kropp, men Guds ande, och är Gud, men är en man och kallade sådana i Bibeln, med en mänsklig kropp. I konsistensen, är det samma gäller för Nefilim. Jesus Kristus är den enda bibliska exempel på hur man ska förstå vad dessa nefilim var, och per detta exempel: de hade en fallen-angel anda, men en mänsklig kropp, och kallas män genom Bibeln.

"Och det hände sig, när män började föröka sig på jorden och döttrar föddes åt dem, att Guds söner såg människornas döttrar att de [var] rättvist, och de tog dem hustrur av alla som de valde. Och HERREN sade Min ande skall inte alltid sträva med människan, för att han också [är] kött: men hans dagar skall ett hundra och tjugo år. Det fanns jättar på jorden i dessa dagar, och även efter det, då Guds söner kom in till människornas döttrar och dessa födde [barn] till dem, [blev] samma mäktiga män som [var] av gamla , män så namnkunniga. "Gen 6:1-4

För att Bibeln att tala sanning i att kalla Nefilim "män" så de måste ha "män" på något sätt, utan undantag. Detta är samma sak som Jesus kallas för en "man" och blev människa utan undantag. I båda fall är detta inte en fråga om anden, utan en fråga om att ha en rent mänsklig kropp. Nefilim hade mänskliga kroppar med allt vad det innebär, mänskliga kromosomer, DNA, etc. För att säga något annat, skulle man också förneka att Jesus var människa, och hade en mänsklig kropp, och trotsa inre sammanhang i Bibeln.

Vetenskapen bekräftar också att de kromosomer och DNA i en mänsklig mor sätter en enorm mängd begränsning av DNA och kromosomer de fallna änglarna skulle behöva använda i impregnering en kvinna. Nämligen att en människa kvinnas DNA och kromosomer bara kunde paret framgångsrikt med DNA och kromosomer som de var avsedda att para ihop, som en mänsklig hane. DNA och kromosomer dessa fallna änglar hade att använda för att impregnera dessa kvinnor måste ha varit så matchande som en mänsklig hane, för att ha varit omöjlig att skilja sig från en mänsklig hane.

Även om det är svårt att hitta en vetenskaplig kommentar till Fallen Angel / mänskliga korsning i Genesis 6 har samma punkt om genetik gjorts om teoretiska "utlänningar":

"Om främmande och mänskligt DNA är så annorlunda, skulle hybridisering vara omöjligt. Detta gäller inte bara på sekvensen nivå, men kromosomerna har att paret också. "
Dr Robert Carter, genetiker, en analys av genetik av den förmodade Starchild

Samma vetenskap och principen om genetik gäller i fallet med de fallna änglarna och den mänskliga kvinnor. För att hybridisering ska vara möjligt måste de fallna änglarna koppla ihop kromosomer och DNA-sekvenser så att de matchar en människa, annars ingen avkomma skulle uppstå, alls. För att dessa kvinnor att bli gravida, och vara mödrar till Nefilim, hade de fallna änglarna att ta hänsyn till ägget av kvinnan och skräddarsy processen så att den passar hennes kromosom-och DNA krav sekvens för vad Gud för att arbeta i vetenskap av biologi och genetik.

The simplest explanation as to what fallen angels used in impregnating these women is that God created angels all male, and having some sort of residual sperm that came about while in human form on Earth, but sperm which God never intended them to use.
As such, it seems the DNA and chromosomes that the fallen angels bodies could produce was a human match, but flawed, containing genetic deterioration (in comparison to the God-designed perfect DNA of Adam), leading to malformation. It seems very likely that God built into the angels these genetic deteriorations, in how He designed their spirit-bodies to work should they take human form on Earth, but in any case they apparently could do no better than something which was flawed, however it worked. Yet it was correct enough to pass for human male DNA and chromosomes, when it came to combining with the DNA and chromosomes in the egg of a human woman.

But in this, we do know that the Nephilim looked human, and their DNA and chromosomes were human, even if they had miniscule flaws or deterioration in the sequences in comparison to the more ideal DNA of the humans living at the time. This is no different than humans today, who have DNA and chromosomes deteriorated since the time of Adam, or even the time of Noah. The DNA or chromosomes of a human do not have to be as perfect as Adam's, the original, in order for a person to be considered to have a human body. Otherwise, none of us would qualify as being human, as all of us have some genetic flaws which have accumulated over time, which is just part of being in the fallen creation which has been subjected to corruption and decay.(Rom 8:20-22)
The Nephilim had bodies which were human enough for them to be called men (Gen 6:5) by God in the Bible, on the basis of their bodies being human, despite that they seemed to have a level of genetic decay more than the humans around them, in comparison.

In Gen 6:3 when God says “with man, for he also is flesh” this is also translated as “man is indeed flesh”. And so the same concept is referred to, that part of what makes a man to be considered a man is his flesh, his human body, and man “is indeed flesh”. Having a human body is enough for the Bible to say that someone is a man, and this is the same for both Jesus Christ, and also for the Nephilim.

From an understanding of Paternal Spiritual Lineage, we can understand that God was likely speaking in Gen 6:3 to the angels (sons of God) who took human wives. The chronology of these verses makes much more sense when one understands that after these angels took wives, God spoke up to say something to these falling angels.
What did God say?

“And the LORD said, My spirit shall not always strive with man, for that he is indeed flesh: yet his days shall be an hundred and twenty years.” Gen 6:3

God made it clear that “man” is “indeed flesh” and that “man” would live only 120 years.

Who was God saying this to? The angels likely thought it possible that if they had children with the wives they had taken, that these children would live forever, as they did. As such it would make sense that in response God told them that this would not be the case, but rather that “man” would only live 120 years. The “man” referenced to here was first and foremost the Nephilim. The placement of Gen 6:3 after the angels took wives, and before the mention of their offspring, gives a clear context that God was speaking to the angels (and perhaps also their human wives) about their offspring to follow, the Nephilim. The placement indicates that God likely pronounced this once the Nephilim were conceived, but before they were born. This would have been at the time when God starting forming these Nephilim in the wombs of these women who were their mothers. (Is 44:2,24)

In those days it is recorded that the line of Adam, until the flood, on average lived 857 years. This is far longer than the 120 years that God said the Nephilim would live, speaking to their parents. The explanation for why these Nephilim would have far shorter-than-normal lifespans was that “man is indeed flesh”. This shortened lifespan was all very abnormal at the time.

The word here for “man” in Gen 6:3 is “adam”, which both referred to the “Nephilim” in that they had human bodies, just as human as any other “adam”. This also seems to have been a prophetic warning that all “adam” would only live 120 years in the future. This seems to be a case of a prophetic warning having a dual meaning, both that the Nephilim would only live 120 years, due to their flesh, and that all mankind would come to be like this also.
This prophetic warning of shortened lifespans to 120 years has come to pass. But as the Bible indicates God spoke this prophecy to the parents of the Nephilim, by the placement of this verse, it makes sense that their actions in interbreeding were going to be the cause of this change. The Bible seems to indicate that this change in lifespans would be coming through the Nephilim that followed in Gen 6:4, and then on to the rest of mankind.

What does the word Nephilim mean? To quote Dr. Michael S. Heiser,

“In the form we find it in the Hebrew Bible, if the word nephilim   came from Hebrew naphal , it would not be spelled as we find it. The form nephilim   cannot mean “fallen ones” (the spelling would then be nephulim ). Likewise nephilim does not mean “those who fall” or “those who fall away” (that would be nophelim ). The only way in Hebrew to get nephilim   from naphal   by the rules of Hebrew morphology (word formation) would be to presume a noun spelled naphil   and then pluralize it. I say “presume” since this noun does not exist in biblical Hebrew — unless one counts Genesis 6:4 and Numbers 13:33, the two occurrences of nephilim — but that would then be assuming what one is trying to prove! However, in Aramaic the noun naphil(a) does exist. It means “giant,” making it easy to see why the Septuagint (the ancient Greek translation of the Hebrew Bible) translated nephilim as gigantes (“giant”). Here is a screen shot (not good quality) of Aramaic naphil(a) from Morris Jastrow's Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature   (1903; page 923, or page 243 of 1061 of the online PDF of volume 2).”

Dr. Michael S. Heiser, PhD, http://sitchiniswrong.com/

The word Nephilim means giants, and so by definition the Nephilim were all giants.

Having human bodies, that were purely human, human chromosomes, human DNA, the Nephilim must have had human gigantism, caused by the same mechanisms as people who have gigantism today. This is the simplest answer for how the human bodies of the Nephilim were giant. The same processes that are required to take place in a human body today in order for gigantism to result, must have been the same processes that took place in the human bodies of the Nephilim in order for their gigantism to result.

As per modern medical understanding, pituitary gigantism today is caused by a tumor (cancerous growth in) the pituitary gland in the brain, which causes an overproduction of Human Growth Hormone. (1) While some cases of pituitary tumors like this occur randomly, others are genetically linked and pass down through families. (2)

One such case of this is FIPA, Familial Pituitary Isolated Adenomas, which causes both Growth hormone secreting pituitary tumors in childhood (resulting in gigantism) and in adulthood (resulting in acromegaly). FIPA is a hereditary genetic condition which is autosomal dominant with incomplete penetrance. That means it is not sex linked, and either gender can get it, and it is a dominant trait (overtaking recessive traits) but that it only does this some of the time, so people can carry the disorder without having it, and the result varies for those who have it (acromegaly up to full gigantism). (3)

Hereditary gigantism today, like in the example of FIPA, is likely the closest example we have to what the Nephilim had, because what they had caused gigantism, could be carried by someone who did not express the disorder, and because it is hereditary.

People with gigantism today typically have a greatly decreased lifespan. Many giants throughout recent history only lived to their 20s. This closely parallels with the Nephilim-giants that God indicated would only live to be 120 years, when 857 years was the average recorded lifespan. As such there is some parallel in both the gigantism of the Nephilim-giants and the decrease in their lifespan (compared to normal), although these two issues are not shown to be strictly genetically linked, more like two separate genetic problems. If so then it makes sense that as humanity today only lives about 120 years at most, because the genetic problem of the Nephilim's shortened lifespan spread throughout humanity's genetics, effecting lifespans of humans from that point forward, separate from the genetic problem of pituitary gigantism, only affecting some.

How would this work? According to an understanding of Paternal Spiritual Lineage, the spirit of the child comes solely from the father of the child. The Bible seems to specify that the first generation of Nephilim were all male (Gen 6:4), but at the same time specifying the nephilim were “men” (Gen 6:5) therefore having human bodies, therefore being capable to reproduce as the bodies of human men do. Understanding that the Nephilim-giants had purely human bodies, and are called men by the Bible, it makes sense that they were virile and also capable of having children. There is nothing that suggests the Nephilim-giants were sterile. As such, if a Nephilim-giant were to marry a human woman, the children would all also have demon-spirits, but human bodies. While the Nephilim-giants are all described by the Bible as male, their children with human women could have been male or female. As the Bible calls the Nephilim-giants “men” on the basis of their human bodies, there is every reason to think that their bodies were capable of the same things as that of any human male body, which includes the production of X-sperm, leading to female offspring.

The Bible does indicate in the OT that people sinned by making offerings to demons, and to other gods (Deut 32:16-17), and that people worshipped demons when they worshipped idols (1 Cor 10:19-20) and that one of these whom people made offerings to was known as “the queen of heaven”(Jer 44:25). As all of the angels in the Bible are referred to as male, including the fallen ones, there is some reason to think “the queen of heaven” was a female demon. If there are female demons (as is claimed about succubus) then this would imply there must have at one time been female demon-spirited Nephilim.

A daughter of a Nephilim-giant would herself have a demon-spirit (and at death become a demon) but if she had children, her children would have the same type of spirit as their father, not her. If their father was human, the children would be human. At the same time, the children could genetically inherit the traits of her body, including gigantism and a shortened lifespan. If she married a human man, with a human spirit, the children could inherit the genetic traits of gigantism or a shortened lifespan, while they would still have human-spirits.

After the flood people had about 400 year lifespans, which gradually decreased to 120 years over 11 generations. This indicates that it was not any external changes in the earth after the flood which caused decreased lifespans, but rather decreased lifespans must have been caused by internal genetic changes. (4) However, the Bible makes clear that these genetic changes were related to the Nephilim-giants by the placement of Gen 6:3, which is the verse that specifically talks about the issue of decreased lifespans, right after the fallen angels took wives, and right before the Nephilim-giants are first mentioned. So we know these Nephilim events are connected to the shortened lifespans of all humanity today, as the Bible indicates such.

The concept of Paternal Spiritual Lineage logically shows that a Nephilim-giant could have a human-spirit human-body granddaughter. And understanding of the hereditary genetic disorder of gigantism (such as FIPA) shows that such a granddaughter could be a carrier of the genes that cause gigantism, but not herself be a giant effected with the disorder. As such this human-granddaughter of a Nephilim, who herself had a Nephilim-daughter for her mother and a human father, could herself carry the genes for gigantism without being a giant herself. She also could be effected by genes causing a shortened lifespan, and pass these on to her human children, along with genes that cause gigantism.

As the first mention of a shortened lifespan is related to the Nephilim-giants, the fact that we all have shortened lifespans today indicates that this very scenario took place. The first mention of gigantism in the Bible is with the Nephilim-giants, and the fact that gigantism exists today also indicates this scenario took place. Gen 6:3 was spoken to the parents of the Nephilim, as the Bible indicates, about the Nephilim, as the Bible indicates by the placement of the verse. An understanding of paternal spiritual lineage and the human bodies of the Nephilim, is shown by the Bible in the case of both Adam and Jesus Christ. Therefore, the evidence for the scenario of a human grand-daughter of a Nephilim is the shortened lifespans and gigantism the Bible teaches occurred after the flood.

Continue on to the next part in this Series!
see original at: http://stopalienabduction.com/nephilimhybrids/wordpress/?page_id=15

The Nephilim (continued?)

“But Noah found favor in the eyes of the LORD. These [are] the generations of Noah: Noah was a just man [and] perfect in his generations, [and] Noah walked with God.” Gen 6:8-9

The Bible specifies that Noah was “perfect in his generations”. This can refer to being spotless or unblemished in his lineage. Why does God specify this? It would make sense that God said this to make clear that Noah was completely uncorrupted in his lineage, both paternal and maternal, having no ancestors that were related to the Nephilim-giants in any way. Noah was the paternal ancestor of every human who would come after the flood, his sons and all their children, who all humanity would be replenished from.

However, it is not specified that Noah's wife, sons, nor daughter-in-law were “perfect in their generations”. It is therefore possible that Noah's wife (and therefore Noah's sons) or daughters-in-law (and therefore his grandchildren), were bodily related to the Nephilim. According to the concept of Paternal Spiritual Lineage, it did not matter if Noah's wife was in fact even a Nephilim-giant, because Noah's sons and all their children would have human-spirits, because Noah had a perfect human lineage and a human-spirit.

But it seems far more likely that Noah's wife or daughters-in-law were humans, but unfortunately one or all were descended from a human-granddaughter of a Nephilim-giant. This would mean that while the women on the ark were human, not even giants, they could still carry the genes for hereditary gigantism, as well as genes causing a shortened lifespan. It could be argued that besides the stated exception of Noah, that his wife and sons' flesh had also been somewhat corrupted, as all flesh had been corrupted,
“And God looked upon the earth, and, behold, it was corrupt; for all flesh had corrupted its way upon the earth.” (Gen 6:12)

The fact that giants existed after the flood, and that lifespans continued to decrease after the flood, shows that a woman (very likely herself human) related to a Nephilim-giant must have been on the Ark, and passed these genetic traits on to all humanity which followed after the flood. (Noah lived 950 years, but Shem only 600, this could be indicative that the woman with shortened-lifespan genes was in fact Noah's wife.)

That we all only live at most 120 years today, combined with the concept of Paternal Spiritual Lineage, shows that all humanity had a human-granddaughter-of-a-Nephilim ancestor in their past. Yet, we are no less human for it, because the Nephilim-giants had human bodies, and we all are descended from Noah who had a human-spirit.

The giants that came after the flood, which are seen many time in the Bible, were human. They had human-spirits, and were no more related to the Nephilim than anyone else was after the flood. Everyone after the flood coming to live only 120 years shows this. The human-giants after the flood unfortunately just also expressed the rarer genetic problem of having gigantism, while the rest of humanity expressed the genetic shortened lifespan.

The main difference between the Nephilim-giants before the flood and the human-giants after the flood is that the human-giants after the flood seem to have been in poorer health.

Some secular scientists and also Christian creationists both seem to agree that the largest dinosaurs if they lived today would not be able to breathe or stand up fully, and therefore that the world seems to have been very different a long time ago (how long ago being the difference) and that the earth had higher atmospheric oxygen levels in the past, which allowed for these dinosaurs to be able to breathe and function with some normalcy. These same conditions Christians attribute to the pre-flood world that allowed for the dinosaurs to breathe, and for huge winged ones to fly, also produced things such as gigantic animals and insects, as is found in the fossil record. (5,6,7) As such we know that the world before the flood was conducive to gigantic animals and their health. There is every reason to conclude the earth before the flood was more conducive to the health of Nephilim-giants and human-giants as well.

This may be how the Bible says of the Nephilim-giants, “the same became mighty men of old, men of renown”. These bodies with pituitary gigantism were able to function much better in the pre-flood world, and so were able to be “mighty men”. At the same time, they also had decreased lifespans. As such the gigantism and the shortened lifespan genes seem to not be directly tied together, but separate. All of humanity having shorter lifespans after the flood, while not being giants, shows that the two genetic issues were not exclusively tied together. The gigantism genes and the short-lifespan genes, while both coming from the Nephilim-giants, were not exclusively related. While the giants did live shorter lives than was usual in that time pre-flood, it is also clear that at first their gigantism was not a total hindrance to them, being called “mighty men”. However, after the flood and the change of atmospheric conditions, the gigantism seemed to produce even worse health problems for those with gigantism. And ultimately we can see that the shortened-lifespan genetics were not tied to gigantism genetics, as all of humanity has a shortened lifespan, but few have gigantism.

The human-giants after the flood did not have any atmospheric advantage, and there are indications they were in poor health, like those with gigantism today. For instance, one very plausible theory is that Goliath died by the stone hitting his head because of poor health and medical conditions which directly related to him having pituitary gigantism.

“And David put his hand into his bag and took from it a stone and slung it, and struck the Philistine on his forehead. And the stone sank into his forehead , so that he fell on his face to the ground. Thus David prevailed over the Philistine with a sling and a stone, and he struck the Philistine and killed him ; but there was no sword in David's hand.”
1 Sam 17:49-50

“Undoubtedly Goliath's great size was due to acromegaly secondary to a pituitary macroadenoma. This pituitary adenoma was apparently large enough to induce visual field deficits by its pressure on the optic chiasm, which made Goliath unable to follow the young David as he circled him. The stone entered Goliath's cranial vault through a markedly thinned frontal bone, which resulted from enlargement of the frontal paranasal sinus, a frequent feature of acromegaly. The stone lodged in Goliath's enlarged pituitary and caused a pituitary hemorrhage, resulting in transtentorial herniation and death.”
– Dr. Stanley Sprecher, MD http://radiology.rsna.org/content/176/1/288.2.full.pdf

The poor health of these giants could also be argued in that whole villages of giants were killed off by the Israelites without any noted difficulty. (Deut 3:1-11, Josh 11:21)

God had the Israelites kill off these giant tribes entirely (men, women, and children), and this was likely for one very understandable reason.

Using FIPA as a model, each successive generation has a younger onset for the illness. This means that what might start as acromegaly, with adult onset, in a few generations would be more likely to result in gigantism that begins in childhood. That is for those who do express the genes and have gigantism. At the same time, most people in the family are carriers who do not get the disorder, and some do not even carry it. In modern cases, an entire family or village of giants doesn't happen. But there is a reason why.

It is very likely that the only way that you would get this genetic disorder to be so strongly reinforced as to have an entire tribes of giants, where every man, woman, and child has the genetic disorder, is by inbreeding. The scientific understanding of hereditary gigantism supports this assertion. (3,8) And we know that these people did practice inbreeding. God confirms these nations practiced inbreeding in Leviticus 18, and this is what it would take to get entire villages of giants, in which every man woman and child was a giant. For instance, FIPA is a dominant trait with only incomplete penetration, meaning it acts recessive in many ways, and so it would be almost impossible to get a whole village of giant people, except if the trait was reinforced through inbreeding, like the close inbreeding Lev 18 mentions, making the trait to show very dominantly.

These tribes of human-giants had been inbred enough so as to doom their own genetics and those of their children. Their children would have gigantism, and they also would spread gigantism to anyone who married someone from the tribe. This is also demonstrated in the case of the sons of the giant of Gath, these 4 brothers were also giants like their father. (1 Ch 20, 2 Sam 21)

“And yet again there was war at Gath, where was a man of [great] stature, whose fingers and toes [were] four and twenty, six [on each hand], and six [on each foot]: and he also was the son of the giant. But when he defied Israel, Jonathan the son of Shimea David's brother slew him. These were born unto the giant in Gath; and they fell by the hand of David, and by the hand of his servants.” 1 Ch 20:6-8

This instance of the giant of Gath and his 4 giant sons shows a couple of things to be true. The first is that gigantism passes hereditarily among humans, and is not always caused by fallen angels. The second is that if one wished to debate this point, then logic would dictate that one would have to concede that either:
A. The Bible is not accurate when it uses the terms “father” and “son”, which could have terrible ramifications if this same assertion was applied to Jesus Christ.
B. Or if asserting that the giant of Gath was a “Nephilim” and he himself had sons, one would have to concede that the Nephilim before the flood were not sterile, and therefore could have had sons or daughters before the flood.
And so this gigantism was a human hereditary disorder that passed from one human to his four human sons. This is not how hereditary gigantism typically shows in families, and is highly unusual, which all suggests close inbreeding, as may the polydactylism.

Like a quarantine, to save much more of humanity from the genetic disorder of gigantism, God had these tribes of giant people to be killed. This was a mercy on any children they may have had, and future generations, as gigantism is a very painful, deforming and disabling genetic disorder. This also was protective against spreading this genetic disorder to all those peoples around them, including the Israelites. (Jdg 3:5-7)

That the giants after the flood were human-giants and not Nephilim-giants is confirmed in the Bible in Numbers13-14. This is the only time after the flood in which the word “Nephilim” is used, and the Bible makes clear that the statement made was a slander, a lie, and that those who told this lie were punished with death, as a result of the harm they caused with this lie.

“And they brought up a slander of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, The land, through which we have gone to search it, [is] a land that eateth up the inhabitants thereof; and all the people that we saw in it [are] men of a great stature. And there we saw the giants, the sons of Anak, [which come] of the giants: and we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight.” Num 13:32-33

“And the men, which Moses sent to search the land, who returned, and made all the congregation to murmur against him, by bringing up a slander upon the land, Even those men that did bring up the evil slander upon the land, died by plague before the LORD.” Num 14:36-37

The book “Alien Intrusion: UFOs and the Evolution Connection” by Gary Bates is where I first saw this pointed out, and he puts it this way:

“…The descendents of Anak (the Anakim/Anakites) were obviously a group of large people. However, in verse 28 the spies also reported that many of the other people in the land were “strong.” There are several other passages that refer to the Anakim as a powerful group of people (Deut. 9:2 for example), but verse 33 in Numbers 13 is the only passage that suggests any Anakite relationship to the Nephilim. Once again, it should be remembered that these Anakim were descendents of post-Flood people. They could not be descended from the pre-Flood Nephilim. Chapter 10 of Genesis records the “Table of Nations”; that is, the descendents of Noah's sons, and there is no mention of Anak or the Nephilim, post-Flood.

“It should be noted that the spies brought back a bad, or “evil” (Hebrew dibbah, “to slander, whisper, or defame”) report. That report included a parenthetic insertion that the large people known as the sons of Anak were descended from the Nephilim. The NIV simply puts it as: We saw the Nephilim there (the descendents of Anak come from the Nephilim)… (Num. 13.33).

“At first reading, this may seem like a factual account, but it is part of the quoted false report of the spies. Of the 12 spies, only Joshua and Caleb, trusting God, were keen to enter and take possession of the land; the other 10 did not want to. Because of the false report, the whole nation was too terrified to enter the Promised Land, and they turned against Moses for bringing them there. God responded:
The Lord said to Moses, 'How long will these people treat me with contempt?… I will strike them down with a plague and destroy them' (Num. 14:11).”

“How can we be sure that it was a false report? To start with, God intended to strike down all of the people with a plague for their unbelief, but Moses interceded on their behalf. However, there were some that were not going to escape God's justice. Varför? Because they brought back an untruthful report. Numbers 14:36-37 says:
“'Now the men whom Moses sent to spy out the land, who returned and made all the congregation complain against him by bringing a bad report of the land, those very men who brought the evil report about the land, died by the plague before the Lord' (New King James Version).'”

“Some Christians have actually added to the false account of the Nephilim in the Promised Land. They say that during the time that the children of Israel wandered in the desert (38 years), fallen angels were once again cohabiting with women to produce more Nephilim as part of a satanic strategy to prevent the Hebrews entering the land. This is unlikely because, although they encountered the Anakim, they defeated them, as well as many others inhabiting tribes. When they eventually entered the land of Canaan, there was no mention of the Nephilim or encounters with them. Surely, among the descriptions of all the battles that ensued, encounters with Nephilim would have been mentioned if they occurred. And it should be remembered, according to the fallen angel view, the original angels who stepped out of line in this manner were now in chains in Tartarus…”
Gary Bates, Alien Intrusion: UFOs and the Evolution Connection, pg. 363-364

To make perfectly clear, a slander is a lie. The word used here for slander is “dibbah” and means “slander, calumny” according to the Gesenius's Lexicon. It is translated as “slander” 4 times, “infamy” 2 times and “evil report” 3 times in the KJV. The word “slander” means a “malicious false or defamatory statement”, “calumny” means “a false and malicious statement designed to injure the reputation”. A slander is a lie.

Numbers makes clear that these men brought a slander against the land in particular by: “saying… there we saw the giants (Nephilim), the sons of Anak, of the giants (Nephilim)”. This is the slanderous, lying statement in question. It is pointed out in particular in Num 13:32 that this statement was slander, a lie, and not true, before the Bible recounts the false statement. Then afterwards, in Num 14, it is made clear that the men who lied in this particular statement died by plague before God. As such, God punished these men for their lie about there being Nephilim in the land, by them dying before Him by a plague. The reason this punishment was so severe was because as a result of this lie, the people of Israel refused to take the land in battle, refusing to obey God. And they then were punished by having to wander in the desert for 40 years.

Other than this singular instance of a slander, a lie, being told, no mention is made of Nephilim after the flood, and besides Gen 6 and Num 13 the word Nephilim is not used anywhere else in the Bible. The interbreeding of the “sons of God” and women is not recorded to have occurred again after the flood. As the Bible had no problem mentioning this interbreeding the first time, God surely would have mentioned if the same events happened again, in His consistency. Also the “sons of God” who begat the Nephilim-giants were imprisoned in Tartaros (the Abyss) until the judgment for their crime.

In Jude 1 and 2 Pet 2 these “sons of God” are described as angels who sinned by leaving their own domain, are compared to those who “gave themselves over to fornication, going after strange flesh”, and who are now imprisoned in Tartaros. Their actions defined them as and made them become fallen angels.

“And the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, he hath reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day. Even as Sodom and Gomorrha, and the cities about them in like manner, giving themselves over to fornication, and going after strange flesh, are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire.” Jude 1:6-7

“For if God spared not the angels that sinned , but cast [them] down to hell (Tartaros), and delivered [them] into chains of darkness, to be reserved unto judgment; And spared not the old world, but saved Noah the eighth [person], a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly; And turning the cities of Sodom and Gomorrha into ashes condemned [them] with an overthrow, making [them] an ensample unto those that after should live ungodly” 2 Pet 2:4-6

The chronology in 2 Pet 2:4-6 places the time of their sin to be immediately before the flood, so we can know these are one and the same fallen angels who are referred to in Gen 6:1-4. And we know that these fallen angels in particular who committed this sin are now bound and imprisoned in Tartaros as the sentence for their crime. (Though others are not imprisoned, who did not commit this particular crime, see Rev 12, Luke 4, Eph 6:12.)

As such it makes the most sense that no other fallen angels would attempt to repeat this crime, and face the same punishment. As God is consistent, it makes sense they would face the same punishment. So it seems safe to say no other fallen angel would commit this crime, because of the consequences, and this is consistent with God not describing any repeat of this crime after the flood.

The Bible makes clear that the human-giants after the flood were not Nephilim, by saying those that called them so were slanderers in Num 13-14. Both the presence of human-giants after the flood and the shortened lifespans after the flood can be tied to the Nephilim that lived before the flood, through a woman on the Ark, without any resumed fallen-angelic interbreeding after the flood. The evidence for this theory is seen in that all of humanity soon had lifespan shortened to 120 years, and Gen 6:3 shows the prophecy of a shortened lifespan as being related to the fallen angels taking wives, and their offspring.
There is nothing in the Bible that indicates that there will ever be any more Nephilim born. The scriptures sometimes used to argue this fallacy are Matt 24 and Dan 2, but this can only be accomplished by ignoring the obvious meanings of the verses, ignoring their context, and twisting their meaning, and the meanings of the words in these verses.

With a straightforward interpretation, taking into account context of the passage, meanings of the words, etc, neither of these passages hint at there being any more Nephilim in the future of the world, according to Bible prophecy. You can examine these passages of prophecy, and the conclusion that they do not include any prophecy of a resurgence of Nephilim, at the links on the menu.


Footnotes:
(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Gigantism

(2) http://en.wikipedia.org/wiki/Acromegaly

(3) http://www.fipapatients.org/disorders/fipa/ includes family tree chart
(4) http://creation.com/decreased-lifespans-have-we-been-looking-in-the-right-place
(5) http://geology.com/usgs/amber/
(6) http://www.truthingenesis.com/The_Garden_of_Eden.html

(7) http://levenspiel.com/octave/OL_images/DinosaurW.pdf

(8) http://www.medscape.com/viewarticle/565829_3 may require free user account

Addendum:
While side issues, I want to address a couple things:

1. In Gen 6:4 “and also after that” or “afterward” has a couple of possible explanations that the text will allow for, and neither one references to after the flood. The first is that the taking of wives and interbreeding began “when men began to multiply on the face of the earth and daughters were born unto them” which was about 1000 years before Noah was even born. In context, “afterward” refers to the time when the marrying and interbreeding started, some 1000 years before Noah was born, and into the time of Noah