This page has been translated from English

Demoner och Nefilim

Kapitel 4 - Demoner

Nu när vi har täckt fallna änglarna, kommer vi att täcka demoner. Vissa människor tror att demoner är fallna änglar, men Bibeln gång på gång visar att det finns tydliga skillnader mellan dem.

Fallna änglar kallas "Guds söner, gudar, krafter, furstendömen, myndigheter, domäner, värd av himmel". Änglar i allmänhet upprepade gånger visat sig orsaka drömmar och visioner genom vilka de interagerar med människor och leverera ett budskap från Gud. De visas också i en kroppslig sätt som ser ut som män, och interagera med människor på detta sätt, ses som att ha en kropp. Av de fallna änglarna, är det klart att det finns ett visst sätt ska man tillrättavisa dem, nämligen att be Gud att göra det, och inte göra det personligen.

"På samma sätt även dessa [smutsiga] drömmare orena köttet, föraktar herravälde, och tala illa om värdighet. Men ärkeängeln Mikael, då kämpa med djävulen han bestred om kroppen av Moses, vågade inte väcka mot honom ett räcke anklagelse, men sade Herren tillrättavisa dig. "Jude 1:8-9

"Men framför allt dem som vandrar efter köttet i lust orenhet och föraktar regeringen. Förmätet [de], selfwilled, de är inte rädda för att tala illa om värdighet. De änglar, som är större i kraft och makt, inte sätta räcke anklagelse mot dem inför Herren. "2 Pet 2:10-11

Och Jesus själv gav oss ett exempel på motstånd mot Satan, en fallen ängel, med hjälp av skriften i Matt 4 och Lukas 4.

Å andra sidan, är demoner kallas ofta "onda, orena, onda andar" och är oftast nämns i samband med någon som är demoniseras, och demonen talar genom den personen. Demoner visas inte i en kroppslig gestalt själva, men interaktioner med dem alltid innebära en kropp av en person eller ett djur de arbetar med. Jesus gjorde klart att troende har fått auktoritet av Jesus att kasta demoner i hans namn.

Matt 10:1 "Och när han kallade till [honom] sina tolv lärjungar och gav dem makt [mot] orena andar, kasta ut dem, och att bota alla slags sjukdomar och allt slags skröplighet." Matt 10:01

Luke 10:17,20 "Då de sjuttio återvände med glädje och sade:" Herre, till och med demonerna är föremål för oss i ditt namn ... dock inte glädjas åt detta, att andarna är föremål för dig, men gläds över att era namn är inspelade i himlen. " Lukas 10:17,20

"Och detta gjorde hon många dagar. Men Paulus, som är bedrövad, vände sig om och sade till anden, jag bjuder dig i Jesu Kristi namn att komma ut ur henne. Och han kom ut i samma stund. "Apg 16:18

Det finns viktiga praktiska skillnader i hur vi blir tillsagda att andligt kamp mot demoner kontra fallna änglar, som kristna. Vi får olika instruktioner för varje. Det finns en praktisk betydelse inblandade att förstå att demoner och fallna änglar är inte samma sak, och vi har olika instruktioner för hur vi ska öva andlig krigföring mot var och en av dem. Mellan detta och de olika termer som används för att hänvisa till varje, och de olika beskrivningar av hur de var och interagerar med eller attackera människor, blir det tydligt att demoner är inte samma varelser som fallna änglar.

Vi känner alla till änglar gjordes den första dagen av skapelsen, och kallas värd av himmel, och i slutet av 6: e dagen Bibeln säger att Gud skapat himmel och jord och alla deras värdar. Men demonerna aldrig kallat himmelens härskara, en term som alltid refererar till änglar, så det kan inte utgå från demonerna skapades tillsammans med änglarna.

För att förstå var demoner kom ifrån, måste vi förstå ett par saker först om Jesus Kristus och om människans fortplantning.

Jesus Kristus var den enfödde Son av Gud och Bibeln lär att han var både fullt människa och fullt Gud. Jesus Kristus är avlad av den helige Ande, som är Gud, och Jesus Fadern är Gud Fader och Jesus Kristus, samtidigt som Guds son, är också själv Gud. Men Jesus Kristus var också Marias son, en mänsklig kvinna, och Jesus Kristus var också en mänsklig människa.

Var Jesus Kristus hälften människa fysiskt och halvt Gud fysiskt? Gud Fadern är ande, och den Helige Ande är ande.

"Gud [är] en ande, och de som tillber honom måste tillbe [honom] i ande och sanning." Joh 4:24

Luke 24:39 "Se mina händer och mina fötter, det är jag själv: hantera mig, och se, en ande har inte kött och ben, som ni ser att jag har." Luk 24:39

Eftersom Gud Fader är en ande, har han inte en kropp av kött och ben, genom vilken Jesus kunde vara halv-Gud fysiskt i hans kropp. I själva verket Jesus Kristus är "bilden av den osynlige Gud" (Kol 1:15). Och så det kan hävdas Jesus Kristus är den enda personen på Gud med en fysisk kropp.

Men det är klart att Jesus deltog lika mycket som någon människa i kött och blod:

Heb 2:14 "Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av samma, att han genom sin död skulle förgöra honom som hade dödens makt, det vill säga djävulen" Heb 2:14

Det betyder att Jesus hade en kropp som var helt mänskliga, kött och blod lika mycket som en normal människa människa. Och Bibeln säger att Jesus Kristus kom i köttet (2 Joh 1:7) och var en man (1 Tim 2:5).

Var Jesus Kristus andligen en man, eller var han andligt Gud? Det verkar som andligt Jesus Kristus var Gud. Inte heller kunde Jesus anses vara halv-Gud andligt och hälften människa andligt, eftersom detta skulle göra honom till mindre än fullt Gud andligt. Jesus Kristus är Gud, och kom från ovan, befintliga evigt, skapa allting (Joh 8:23, 8:58, Joh 1). Och Bibeln lär att i honom bor hela gudomens fullhet, men kroppsliga:

Col 2:9 "Ty i honom bor all fullhet hos Gudomligheten kroppsligen." Kol 2:09

Faktum är att tro att Jesus Kristus var både fullt Gud och fullt människa, även kallad "hypostatic unionen", är en viktig kristen doktrin, grundläggande för den kristna tron. Men det är viktigt att förstå att Jesus Kristus hade en helt mänsklig kropp, precis som alla andra mänskliga. Men Jesus var också fullt Gud, så det kan förstås att detta var i andlig mening, och det andligt Jesus var helt och hållet Gud. Jesus var inte precis som någon annan människa när det kom till hans ande, eller half-man/half-God andligt, utan snarare hans ande var det av Gud.

Detta tyder på att Jesu ande var enbart från Gud Fader, i fråga om att reproduktion och jungfrun uppfattning av den Helige Ande. Detta är intressant eftersom Bibeln säger att Jesus Kristus är den ende Guds son, och var "födde" av Gud.

"Den som tror att Jesus är Kristus är född av Gud, och alla som älskar honom som födde, älskar honom också som är född av honom." 1 Joh 5:01

Men samma ord för "född" används många gånger om män och deras barn.

Matt 1:02 "Abraham födde Isak, Isak födde Jakob, Jakob födde Judas och hans bröder"

Faktum är att Gamla Testamentet är full av exempel där pappor avla sina barn, men det finns inga fall av mödrar avla sina barn. Bibeln därför tas på bokstavligt ansikte-värde, lär att barn bara födde deras fäder. I fallet av Jesus, andligt Han var fullt Gud och född av Gud Fader genom den helige Ande. Han hade inte en halv mänskliga anden, och så det verkar hans ande var inte en 50/50 blandning av Gud Fadern och hans moder Marias mänskliga anden. Snarare Jesus som Guds son var Gud, och i samma anda som Gud Fader.

Vad lär Bibeln egentligen om den andliga sidan av mänsklig reproduktion?

Låt oss gå tillbaka till början när Gud först skapade Adam,

(Gen 2:7) "Och Herren Gud danade människan [i] stoft från marken och blåste in i hans näsborrar livsande, och människan blev en levande själ." (Mos 2:7)

När Adams kropp hade fått "livets andedräkt", då han blev en levande själ. Så tydligen en kropp, som sedan har "livsande" läggas till det, resulterar i en ny levande själ. Ordet här för "själ" klargörs i Nya Testamentet,

1 Kor 15:45 "Och så står det skrivet, den första människan Adam blev en levande själ, den siste Adam blev en livgivande ande."

Ordet här för "själ" är "psyket" och det betyder "liv" och "själ". Det används också i Matt 10:28 "Och frukten icke för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen:. Utan frukten fastmer honom som har makt att förgöra både själ och kropp i helvetet" Men det finns en annat ord som används i 1 Kor 15 för "ande", och det är "pneuma".

Detta är den "andas av liv" i Mos 2:07 som är den "ande" som ger liv.

"Guds Ande har gjort mig, och andetag av den Allsmäktige har givit mig livet." Job 33:4

"Allt medan min andedräkt [är] i mig, och anden (ruach) av Gud [är] i mina näsborrar" Job 27:3

"Och HERREN sade Min ande (ruach) skall inte alltid sträva med människan, för att han också [är] kött:. Men hans dagar skall ett hundra tjugu år" Gen 06:03

Livets ande i människan gavs av Gud till Adam i Gen 2:07 och är människans ande. Utan Gud sträva med människans ande, han inte längre har liv, men mannen dör. Men så länge Gud strävar efter med andan i människan, den människan lever. Poängen är att en man att vara vid liv är bunden till honom att ha anden, den "livets andedräkt" livgivande, som Gud andades in i Adam. Job säger andetag av den Allsmäktige hade givit honom livet, men ändå den enda tid då Gud registreras att ha andats liv i en människa är när Gud skapade Adam. Bibeln registrerar bara Gud som har gjort detta en gång, med Adam. Men Job visar han också har en fläkt av den Allsmäktige. Som sådan skulle vara meningsfullt att på något sätt den "livets andetag" är ärftlig, och vidare genom fortplantning, och klarade ner från Adam genom sina barn, hela vägen till jobbet. Hur kan "livets andetag" eller alkohol passera ner genom reproduktion? Bibeln säger att vad som orsakar liv, ger liv åt kroppen, i blodet,

"För kötts själ [är] i blodet, och jag har gett den till dig vid altaret för att bringa försoning för era själar:. För det [är] blod [att] låter en försoning för själen" Lev 17:11

Och vi vet att vad som orsakar livet är "livets andedräkt" eller "ande". Och så "anden" eller "livets andedräkt" måste i blodet. Så finns det en anslutning som Bibeln gör mellan "livets andedräkt" eller "ande" och blodet från den fysiska kroppen. Det är underförstått att ett barn bildas från en kroppslig bidrag från båda föräldrarna i processen för reproduktion. Kanske "livets andetag" är knuten till faderns bidrag i reproduktion.

Gud specificerar att folk fortplanta sig genom multiplikation, sade: "Var fruktsamma och föröka er" (Gen 1:28).

Vad är multiplikation? Gud visade faktiskt multiplikation för oss, av hur Gud skapade Eva från en liten bit, ett revben, tagen från Adam. (Resåren sig innehåller blod i märg och livet av kroppen är i blodet.)

"Och HERREN Gud lät en djup sömn falla över Adam, och han sov, och han tog ett av hans revben och fyllde upp köttet istället detta, samt av revbenet som Herren Gud hade tagit från mannen, gjorde han en kvinna och förde henne fram till mannen. "Gen 2:21-22

Gud är inte in att ha andats ande, andedräkten av liv, till Eva för att hon ska bli en levande själ. Inte heller är Gud in att ha upprepat denna process med Kain, Abel, Seth, eller någon av deras barn. Gud andades livets ande i Adam som blev en levande själ, och Gud är inspelad ha gjort detta bara en gång, med Adam. Sedan Adam hade en ande och en själ och levde. Uppenbarligen Eva och Adams barn levde och hade levande själar också, även om inga uppgifter är gjord av Gud att ha andades livets andedräkt i dem. Men Job anger att andas den Allsmäktiges hade givit honom livet. Allt detta tyder på att Gud satte livsande, en ande, till Adam, och på något sätt denna anda multiplicerades med alla andra människor från Adam. Vare av Adams revben i fallet med Eva, eller genom fortplantning med sina barn, som Bibeln kallar "multiplikation", verkar det som om alla människor fördes vidare livsande från Adam.

Så det är logiskt att när Gud skapade Eva, Han inte bara multiplicerat hennes kropp från Adams kropp, men som också Gud multiplicerat hennes ande från Adams anda. Som ett frö som växer. Och sedan blev hon en individ levande själ också, eftersom hon hade en kropp och ande (livsande) som ligger i blodet. Och detta var allt igenom processen "mångfaldigande".

Som sådan var Eva multiplicerat från Adam, i kropp och själ, och sedan hon själv blev en levande själ. Gud gjorde detta med Eva själv, men från denna punkt på samma sak skulle ske med Adam och Eva multiplicera att få barn genom den naturliga process som Gud satte på plats. Detta innebär att under reproduktion, är den nya andan, andas av liv, att varje barn har, multiplicerat och vuxit från ett litet frö av anden eller "livets andedräkt" av den tidigare generationen.

Detta upphäver inte det att Gud bildar varje person i livmodern (Är 44:2,24) men poängen är att det byggnadsmaterial, ett frö, är redan på plats för Gud att bygga från, inte bara i fråga om att multiplicera en nya kropp, men att multiplicera en ny anda också. Alla barn multipliceras från vad som redan finns i far eller mor.

Att kropp och själ (sinne, känslor, vilja) av modern är ärvda drag av ett barn är uppenbar, barn ser ut som sina mödrar, har psykologiska karaktärsdrag som sina mödrar, underrättelsetjänsterna för deras mor, etc. Och så vi vet att både kropp och själ hos modern bidrar till kropp och själ (sinne / kommer / känslor) för barnet. Både mor och far själ och kropp bidra i multiplikation processen att bilda ett barn, och detta är uppenbart så att barnet ser ut som båda föräldrarna. Varje bidrar lika många kromosomer, för att kombinera i befruktning, för den fysiska kroppen, och samma sak skulle vara meningsfullt för själen (sinnet / kommer / känslor) också.

Men är det 50/50 split fallet med andan i barnet, livsande, som faktiskt ger barnet liv och gör barnet till att bli en levande själ? Om allt i den reproduktiva processen är en 50/50 delas mellan mamman och pappan, varför säger Bibeln allmänt far födde barnen? Många tror att den anda av ett barn är insatta av Gud vid tiden för befruktning, når som Gud ner från himlen att lägga till en enskild ny anda i barnet. Men Gud säger att vi reproducerar av "multiplikation", inte addition. Om den anda av ett barn lades av Gud, eller var 50/50 från mor och far, tillsammans med barnets kropp eller själ att vara 50/50 från mor och far, då det verkar kontraproduktivt intuitivt att Bibeln alltid talar om män avlar barn. I själva verket, som om de enbart moderns kropp växer barnets kropp under graviditeten, skulle det vara bättre för henne att säga att avla barn, allt annat lika. Ändå är det alltid pappan som föder barnet, och Gud Fader som födde Jesus Kristus. Som anda barnet är livsluft, det som gör barnet att vara vid liv och en levande själ, då detta är nödvändigt för barnet att vara vid liv. Om fadern ensam skulle bidra anden ger liv åt barnet, kan detta förklara varför ett barn födde endast av sin far. Och detta avgörande faktor för att ett levande barn skulle också balans med moderns större bidrag under graviditeten. Bara mamman kan gå igenom graviditeten, kanske på samma sätt bara fadern kan ge ande, andedräkten av liv, och det är vad det betyder att pappan föder barnet.

Det finns mer i bibeln som verkar för att verifiera denna idé "Ty mannen är icke av kvinnan, men kvinnan är av mannen,. Ty liksom kvinnan är av mannen, på detta sätt också mannen är genom kvinnan, men alla tillsammans från Gud "1 Kor 11:8,12.

Bibeln säger att barnen kom genom Eva, som i "genomgång". Ordet här "dia" betyder "en rörelse genom". Skillnaden är helt klart gjort att medan Eva kom "ut ur" Adam, att hennes söner "passerade" henne. Och så också, medan söner och döttrar komma "ut" sina fäder, har alla barn kommit "genom" sin mor, inte "ur" henne. Det kan inte vara fysiska födelsen som talas om här, som tydligen bebisar kommer ut ur sina mödrar. Det kunde inte vara en multiplikation av kroppen som refereras till här, eftersom vi vet att barnet kroppen multipliceras från båda föräldrarna lika. Snarare måste detta anges skillnad hänvisning till andlig multiplikation. Att tillämpa denna till Eva, innebär detta hennes barn kom genom henne, men enbart "ur" Adam. Det måste vara den anda som hänvisas till här, andedräkten av liv, en viktig ingrediens, som när de läggs till i kroppen gör ett barn att bli en ny levande själ.

Det är betecknande att den anda av ett barn (man eller kvinna) kommer endast från far till ett barn, och multipliceras från honom ensam. Men å andra sidan kroppen och själen av ett barn har tydligt drag av båda av barnets föräldrar. Om avla innebär att ge liv, och anden är en fläkt av livet, då är det logiskt att anden skulle komma endast från far till barnet, eftersom Bibeln säger att pappor enbart avla barn. Och i större tingens ordning, om fadern bara var källan av multiplikation för ett barns ande, skulle detta balansera större bidrag av modern i "multiplikation" av barnets kropp under graviditeten.

Det finns mer i bibeln för att bekräfta denna idé. I linje med detta, bekräftar Bibeln att det var genom Adam ensam (inte Eva) som passerade syndiga / döende andliga tillstånd till hela mänskligheten.

"Därför, precis som genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så död spred sig till alla människor, eftersom alla syndat, för tills lagen synd var i världen, men synd är inte kalkylerade när det inte lag. Trots död regerade från Adam till Moses, även över de som inte hade syndat i gestalten av brottet Adam, som är en typ av honom som skulle komma. Men gratis gåva är inte som överträdelse. Ty om genom överträdelse av en de många dog, mycket mer gjorde Guds nåd och gåvan av nåd en människa, Jesus Kristus, överflöd till de många. Gåvan är inte som den som kom genom den som syndat, ty å ena sidan dom uppstod ur en överträdelse leder till fördömelse, men å andra sidan gratis gåva uppstod från många överträdelser resulterar i motiveringen. Ty om genom överträdelse av en, härskade döden genom en mycket mer de som tar emot överflöd av nåd och av gåvan av rättfärdighet kommer att regera i liv genom den Ende, Jesus Kristus. Alltså som genom en överträdelse det resulterade fördömelse för alla människor, även det genom en akt av rättfärdighet det resulterade motivering av livet för alla människor. Ty såsom genom en människas olydnad de många gjordes syndare, även så genom lydnad för den som många kommer att göras rättfärdiga. Lagen kom i så att överträdelse skulle öka, men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer, så att, som synden härskade i döden, så nåden skulle härska genom rättfärdighet till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre "Rom 5. :12-21 NASB

"Ända av människan kom döden, genom att man kom också de dödas uppståndelse. Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. Och så är det skrivet, var den första människan, Adam gjorde en levande själ, den siste Adam blev en livgivande ande "1 Kor 15:21-22, 45.

Det verkar som den andliga förändring som inträffade när Adam åt av trädet, när hans ögon öppnades, och hans ande blev i en död / syndfulla tillstånd, gått från honom ensam till hela mänskligheten. Bibeln gör klart att detta andliga tillstånd kom från Adam ensam, och inte från Eva. Detta skulle göra det mest meningsfullt om alla hans barn var multipliceras enbart från sin egen ande. Det verkar efter honom äta från trädet, fick hans ande dessa egenskaper på en död / syndiga tillstånd, och alla andar multipliceras från sin ursprungliga skulle ärva denna kvalitet också. Dessa passager Adam parallellt och Jesus mycket nära. Det är sant att genom Jesus Kristus, ovanligt, blir alla kristna andligt född på nytt till liv. Detta stämmer närmast med begreppet som genom Adam, ovanligt, var alla födda andligt till döds. På samma sätt som i Adam ensam alla dör andligt, är alla tillverkade levande andligt genom Jesus Kristus, genom en ny födelse av den Helige Ande.

Och så finns det flera avgörande punkter att Bibeln verkar göra om hur människan reproducera genom multiplikation, som anpassning till vad som är känt om Jesus Kristus. Om människans multiplikation inrättades av Gud så att moderns ande inte multipliceras med barnet i någon del, då detta skulle ge Jesus Kristus att ha varit fullt Gud andligt, Hans ande som avlat enbart av Gud Fader. Vissa läror tycks hävda att hur Jesus var fullständigt guden och fullständigt människan är ett mysterium. Men denna undervisning här skulle möjliggöra för Jesus Kristus att ha varit fullt Gud andligt utan någonting som har hänt i reproduktionen som bryter mot det sätt som Gud inrättat mänskliga multiplikation till jobbet, i början. Denna undervisning blir fullt Gud andliga natur Jesus Kristus vara helt förenlig med den process av mångfaldigande genom multiplikation som Gud ursprungligen inrättades.

Om alla människor får sin anda som multipliceras enbart från den anda av sin far, sedan Jesus Kristus är fullt Gud skulle arbeta utan inkonsekvens. Men om den anda av modern var också multipliceras i kombination att växa anda barnet, då detta kan hävdas att ha stått i strid med Jesus är fullt Gud andligt. Han var inte halv-man andligt, men fullt Gud andligt. Jesus var säkert inte hälften människa andligt och halv-Gud andligt, med ett bidrag från hans mor Mary som påverkar hans andliga fulla Gud-het, utan Jesus Kristus var fullt Gud. Detta ställer upp med andan i barnet som kommer uteslutande från den anda av fadern.

Samtidigt, Jesus var fullt människa i sin kropp, som fick både från sin mor ... och paradoxalt nog från sig själv ... som Han är bilden av den osynlige Gud.

"Vem är bilden av den osynlige Gud, den förstfödde i hela skapelsen" (Kol 1:15).

Den 50/50 bidrag Jesu kropp från Gud, Fadern, och från Maria, kan bara förstås i att Jesus Kristus är evig, och har alltid varit ... så hans faderliga kroppsliga plan kom från honom själv. Detta är inte menat på att Jesus var hans egen far, som skulle motsäga att Gud är hans far, och jag är inte anger annat, inte heller sudda ut gränserna för de personer i Gudomen eller treenigheten. Men vad jag menar finns i sanningen Jesus talade,

"Innan Abraham var, är jag", i att Jesus Kristus evigt alltid var, är och kommer att vara Gud, och här innan han gjorde själva tiden, en paradox som bara lösas genom Jesus Kristus evigt existerande. Col 1:15 innebär också att vi alla har gjorts i Guds avbild, vilket innebär att vi alla har gjorts i bilden av Jesus Kristus, från början. Han var alltid.

Kroppen av ett barn kommer från, multipliceras från både mor och far, vilket kan ses i Adam och Eva. Och kroppen odlas endast av modern under graviditeten. Men samtidigt anda, livsluft, om barnet multipliceras enbart anda far till barnet. Detta verkar vara definitionen av "avla". Och anda barnet ärver alltså kvaliteter anda av fadern, som exempel på en syndfull andlig natur och död går från Adam till alla hans barn.

Och så verkar det som Bibeln lär att multiplikation av barnets kropp kommer att vara hälften från modern och hälften från pappan, men att den anda av barnet kommer uteslutande från far till barnet, vilket ger andetag av livet, vilket gör barnet att bli en ny levande själ.

Förstå att detta är fallet, finns det ett konto i Bibeln som sticker ut, i fråga om att där demoner kom ifrån. Det sticker ut, eftersom förståelsen detta om människans förökning, detta konto kräver lite konstiga konsekvenser.

Att gå tillbaka till den första vågen av fallande änglar, de "Guds söner", messenger-typ änglar som såg ut som män:

"Och det hände sig, när män började föröka sig på jorden och döttrar föddes åt dem, att Guds söner såg människornas döttrar att de [var] rättvist, och de tog dem hustrur av alla som de valde. Och HERREN sade Min ande skall inte alltid sträva med människan, för att han också [är] kött: men hans dagar skall ett hundra och tjugo år. Det fanns jättar på jorden i dessa dagar, och även efter det, då Guds söner kom in till människornas döttrar och dessa födde [barn] till dem, [blev] samma mäktiga män som [var] av gamla , män så namnkunniga. "Gen 6:1-4

Här är "Guds söner" hade barn med mänskliga kvinnor. Baserat på vad vi har täckt, har denna del intressanta konsekvenser. Dessa "Guds söner" var av budbäraren typ av änglar, som allmänt beskrivs att se ut som mänskliga män. Tydligen kunde de reproducera, att ha en kroppslig form av mänsklig män. En annan sak vi vet om änglar är att de är odödliga andar. Deras barn beskrivs ha varit mäktiga män, och jättar (Nefilim på hebreiska). De beskrivs som män, och så de såg människor, men var jättar. Vad skulle hända om en människa som ser manlig ängel hade barn med en mänsklig kvinna? Om så var fallet, då resultatet som beskrivs här var jätte män.

Att förstå vad vi har täckt över multiplikation, vore det rimligt att anden i dessa avkommor skulle ha kommit enbart från sina fäder, dessa syndiga änglar. Men änglar är odödliga andar. Använda Adam som ett exempel på inneboende andliga drag går enbart från fadern till barnet, skulle det vara meningsfullt att avkomman av dessa änglar också skulle ha odödliga andar, och har ängel typ sprit, kommer enbart från deras fäder som var änglar.

Å andra sidan var deras kroppar en kombination från sina mänskliga mödrar, och människors utseende pappor ängel. Tydligen dessa budbärare änglarna som såg ut som mänskliga män hade ande organ, men när man tar en fysisk form deras kroppar hade DNA och kromosomer som var nästan identisk med människan. Enligt vetenskapen om genetik, DNA och kromosomer halveras bidragen från två föräldrar, för att matcha noga för att kunna kombinera ihop. Så vad DNA och kromosomer dessa fallna änglar bidrog måste ha varit ganska identisk med en människa, som gör ett mycket vettigt som mänskliga DNA är en plan används för att göra en kroppsform att vara människa, inifrån och ut. DNA och kromosomala informationen fungerar som en plan för kroppen. Små skillnader kan göra stora förändringar, vilket gör 2 varelser oförmögna att ha avkomma. Till exempel är en schimpans DNA uppskattas till ca 95% som liknar en människa, och schimpanser har 24 par av kromosomer, medan människan har 23. Skillnaderna är bara en fråga om en kromosom i antal och 5% av DNA. Men kropparna av människor och schimpanser är fortfarande väldigt olika, och de är oförmögna att blanda. Och så kunskap om vetenskapen visar att antalet kromosomer par av dessa mänskliga utseende manliga änglar var nog också 23, och att deras DNA var sannolikt 99,9% eller mer lika människor som lever på den tiden. Faktum är att i Genesis i berättelsen om Abraham, kallar Bibeln budbäraren änglar som såg ut som män, och åt som män, "män" i en vers, och samma "änglar" i en annan vers. Det verkar samtidigt som budbärare änglarna är i fysisk kroppslig form de kan ibland vara som "män" i kroppen ända ner till en DNA-, kromosom-nivå. (Gen 18:22, 19:1)

Den mänskliga kroppen är dödlig, och dör, medan den mänskliga anden sover i döden. Skulle dessa avkommor har kroppsliga odödlighet? Gud tycks tala direkt till dessa änglar och deras mänskliga hustrur och berättar för dem,

"Min ande skall inte alltid sträva med människan, för att han också [är] kött: men hans dagar skall ett hundra tjugu år" Och så i Bibeln visar att dessa gigantiska avkomma inte fick fysisk odödlighet i kroppen, men. snarare att deras kroppar skulle vara dödlig. Inte bara det, utan att dessa barn bara skulle leva till 120 års ålder. Detta var en drastisk nedgång i livslängd, eftersom många människor har spelats leva ca 850 år i genomsnitt. Versen av Guds uttalande av förkortade livstid placeras i mellan vers som beskriver dessa änglar tar hustrur och versen berättar om sina gigantiska barn. Som sådan är det uppenbart att Gud talade i första hand till dessa föräldrar om deras barn. Men även det hade en sekundär profetisk innebörd.

Jätten (Nefilim) barn verkar ha ärvt ett par avvikelser från deras ängel fäder, nya och märkliga fysiska drag. Den första drag var en förkortad livslängd på bara 120 år, och den andra var gigantism i sina kroppar. Gigantism orsakas av en hypofys hjärntumör hos människor idag i huvudsak den orsakas av cancer. Det verkar uppenbart att den fysiska genetiska arvet från sina mänskliga utseende ängel pappor var bristfällig och ofullständig. Ändå kroppsliga de var mänskliga, som de kallas "män".

Naturligtvis är Guds uttalande vanligen ha tillämpat för hela mänskligheten som en profetia, som efter denna tid är det antecknades att mänskliga livstider förkortas till 120 år. Men vad som verkar ha hänt här, ansluter prickar, är att dessa avkommor var de första som bara leva 120 år, och då detta sprida sig till resten av mänskligheten.

Hur kunde detta vara fallet? Det förefaller som om dessa jättar (Nephilim) väsentligen hade mänskliga kroppar, även om deras genetik har försämrats med brister och få cancer och en förkortad livslängd. Ändå kallas de "män" och hade mänskliga kroppar. Jesus Kristus är kanske den enda liknande exempel vi har i Bibeln på någon som hade en mänsklig mor och icke-mänskliga far. Som Jesus Kristus är den enda bibliska exempel har vi på något liknande, är han den bibliska exempel måste vi använda. Jesus Kristus var helt Gud andligt, men hans kropp var fullt mänsklig. Och det verkar också samma resultat var fallet med dessa jättar (Nephilim), att de fallna änglarna i anden, men de hade fullt mänskliga kroppar, även om de innehöll genetiskt försämring. Their fathers had angel spirits, and angel bodies, and their mothers had human spirits and human bodies. But they seemed to have the spirit of their fathers, but mortal bodies like their mothers. And this seems to be the same pattern as with Jesus, who had the same spirit as His Father God, but a human body like His mother Mary, and was a “ man “.

In having the spirits of their fathers (though not their bodies) it would stand to reason that these giants (Nephilim) had immortal spirits. If their physical mortal bodies died after 120 years, it stands to reason that their spirits would have still been immortal and continued living on, without a body. And in the Bible it is the demons who are evil spirits who seem to be looking for bodies to inhabit. And so the most likely origin of the demons in the Bible is that they are the immortal spirits of these dead giants (Nephilim). These are the demon spirits who now roam about, loosed from their dead bodies.

If these giant (Nephilim) offspring had human bodies, then it stands to reason that they also could reproduce with human women. In fact, they would have been a closer physical match with human women than their own fathers. And nothing in these verses indicates that these giants (Nephilim) were sterile. Rather they are called “mighty men of old, men of renown” and so they apparently were famous men, who may have had no problem getting wives. Without a voiced exception, “ men ”are generally able to reproduce.

If these giants (Nephilim) took wives and had children, the same pattern of spiritual inheritance should have also occurred. They would have had children with human bodies, but like their fathers, the spirits of the children would have also been like the fallen angels, and immortal. And so their children would have become demons as well, upon the death of their mortal bodies. There is every reason to think thought that these children could have been either male or female. This would mean that demons today could have at one time had male or female bodies.

This would also mean that a human man could have begat children with the daughter of a giant (Nephilim). If this were to have happened, the children of such a union would have had human spirits from their father, and also had human bodies. However, their bodies would have inherited the traits of genetic deterioration from their mother, leading to a shortened lifespan, cancer, and gigantism. And in this way, with continued intermixing, all of humanity could have come to have a shortened lifespan, and to be at risk for gigantism, and cancer which is the cause of gigantism. Gigantism seems to be a more recessive rare trait, whereas shortened lifespan seems to have been very dominant. This means human spirited people eventually could have had a maternal ancestor who was the daughter of a Nephilim, but themselves not be giants, even if they did have a shortened lifespan.


If this theory is correct on how spiritual heritage and physical heritage works, then seeing that we all live only 120 years today at most, and that people still have gigantism today, and many other sorts of cancers, it can pretty much be concluded that this intermixing is precisely what happened. And so such was the world before the flood.

It should also be noted that this all started taking place “when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them” which would have been even as early as the daughters of Adam. “There were giants in the earth in those days; and also after that” means that there were giants (Nephilim) being born from as early as the time of Adam, all the way up into the days of Noah. This intermixing had a very long time to have a cumulative effect and to become widespread, as this is a span of at least 1650 years (Hebrew) to 2200 years (LXX) before God sent the worldwide Flood.

Why did God send the Flood? The Bible specifies in the very next verse that:

And GOD saw that the wickedness of man [was] great in the earth, and [that] every imagination of the thoughts of his heart [was] only evil continually. And it repented the LORD that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. And the LORD said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth; both man, and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air; for it repenteth me that I have made them. Gen 6:5-7

These giants (Nephilim) were called “men” in Gen 6:4. God was so grieved by the wickedness of men, which can refer to giants (Nephilim) as well, that God decided to destroy mankind. We know today that demons are evil spirits, and they oppress people with many negative things. They apparently were wicked back then also, back when they had their own mortal bodies, as were all men. It was because of the wickedness of all men, giant (Nephilim) or not (though they were included in this accounting), that God chose to destroy the world. It should be noted that the wickedness of all men was the reason for the Flood, and the stated reason was not the intermixing itself.

If intermixing happened as described above, it may have to do with why God spared Noah. This ties back to the prophecy of Eze 31, which describes a giant tree so tall, and with so many high branches, and boughs, that it outgrew everything else. These giants (Nephilim) are called “men” by the Bible, and so their children were all “men” also. Their bodies would have been human, and so God considered them human. But if you were to take a snapshot picture of the spirits of all the people who looked human living on the earth at that time, and look at it, what would you see? It could be that the vast majority of the population had immortal spirits originally begat of these angels who fathered the giants (Nephilim), while only a small minority of people had the mortal human spirits which were begat originally by Adam. Those with immortal spirits would not sleep in death, but would become what we know today as demons. Looking at the symbolism of Eze 31, it seems possible that humanity was spiritually being out-bred and becoming like an endangered species, though not out-bred physically. Physically there were many who had human bodies, everyone had a human body, but spiritually only a few had human spirits begotten originally from Adam.

“But Noah found favor in the eyes of the LORD. These [are] the generations of Noah: Noah was a just man [and] perfect in his generations , [and] Noah walked with God.” Gen 6:8-9

Noah had a perfect lineage tracing back to Adam, as is recorded in Genesis. Part of why Noah found favor in the eyes of the Lord was because he was a just man. But the other reason that Noah found favor with God was because his spirit was human, and traced back to Adam. One has to wonder just how much pure humanity was left in the world by the time of Noah. God did say that “all flesh” had corrupted His way, and there was violence cause of them.

“And God looked upon the earth, and, behold, it was corrupt; for all flesh had corrupted his way upon the earth. And God said unto Noah, The end of all flesh is come before me; for the earth is filled with violence through them; and, behold, I will destroy them with the earth… And, behold, I, even I, do bring a flood of waters upon the earth, to destroy all flesh, wherein [is] the breath of life, from under heaven; [and] every thing that [is] in the earth shall die.” Gen 6:12-13,17

And so God sent a worldwide Flood, which destroyed all people except for Noah and his family.

“Which sometime were disobedient, when once the longsuffering of God waited in the days of Noah, while the ark was a preparing, wherein few, that is, eight souls were saved by water” 1 Pet 3:20

We can know that Noah was “perfect in his generations” and therefore had a human spirit, seeing his lineage that traced back to Adam. Therefore, his three sons also had human spirits, and so all of humanity that was to follow after the flood would have human spirits also. But apparently while Noah was perfect in his generations, either his wife or daughter-in-laws were not perfect in their generations. The eight souls on the Ark were all human, including Noah's wife and daughters-in-law. Yet the fact that humanity dropped to having 120 year life-spans several generations after the flood, and gigantism showed up in their descendents, shows that not everyone on the Ark was “perfect in their generations”. Only Noah was specified to be.

Many people have thought that the change of shortened life-spans after the flood was due to atmospheric changes. But in fact one Christian creation scientist, Dr. Carl Wieland, has theorized that the loss of longevity could have been caused by genetics.

…“All positions which attempt to explain the 'lifespan drop' in environmental terms have another bit of data to explain, and that is the temporary persistence of longevity after the Flood. Noah was 600 at the time of the Flood, but lived another 350 years afterwards, in the post-flood atmosphere! Even in pre-Flood terms, Noah was already of moderately advanced age. One would presume that, if the post-Flood atmosphere/environment has such devastating effects on us now, then because Noah would have been instantly exposed to these same effects, it should have cut his life short much more rapidly. Actually, only Methuselah and Jared lived longer than Noah”…
“Even though the post-Flood decline is obvious, we see that eight generations after the Flood, people are still living more than twice as long as is common today. It would seem much easier to explain the situation if the change occurred within the makeup of humans, rather than external to them. If our longevity is genetically pre-programmed, then that can explain why Noah still lived for a considerable time after the Flood, regardless of any change in radiation or atmospheric pressure. In other words, he was fulfilling his genetic potential as far as lifespan was concerned (in the absence of accidental death or disease).”…
“I suggest that our ancestors simply possessed genes for greater longevity which caused this 'genetic limit' to human ages to be set at a higher level in the past”…
“If this suggestion has merit as the major (if not the sole) cause of greater pre-Flood ages, then the obvious question is how some of these longevity genes were lost. The human population went through a severe genetic bottleneck at the time of the Flood—only eight individuals. The phenomenon of 'genetic drift' is well-known to be able to account for 'random' selectively neutral changes in gene frequencies (including the loss or 'extinction' of genes from a population) which may be quite rapid. Also, loss of genes is far more likely in a small population.”…
“This brief essay is meant solely as a stimulus to further thought, not as a precise model of events. However, it would seem that an explanation along these lines would be feasible, especially if several genes contributed to such longevity. For this scenario to work Noah's sons and their wives would have to have significant heterozygosity at the relevant gene loci. That this could well have been so is suggested by the age of Shem at death -600, considerably less than that of his father. 'Short-lived' alleles of the relevant genes may always have been present, which would mean that in the pre-Flood world, there would have always been some individuals (homozygous for such alleles) living drastically less than the ages recorded for the patriarchs.”…

Dr. Carl Wieland,

creation.com/decreased-lifespans-have-we-been-looking-in-the-right-place

The idea is that before the flood there were people with genes for longevity, and those with genes for a shorter lifespan. The small population size which survived the flood could have resulted in the gene for longevity being lost, and the gene for a shorter lifespan coming to exclusively dominate the gene pool. If in fact the giants (Nephilim) and their descendents had genes for 120-year life-spans, and these genes were carried on the ark by one of the human women, this would line up perfectly. Noah “was perfect in his generations” and had a human spirit, as would all his descendents, and he had genes for longevity. But it is possible one of the women on the ark had genes for a shortened lifespan, because she, though human, was descended from a son of Adam and a daughter of the giants (Nephilim). And through such a bottleneck effect as proposed above, the shorter-lifespan genes came to dominate the population universally. This is in contrast to the rarer and more recessive genes that cause gigantism, which seem to have cropped up in only a minority of the population after the flood.

It is very important to note that because Noah had a human spirit, so did all of his sons Shem, Ham, and Japheth, and of their descendents. All the people after the flood were therefore human, having human spirits that would sleep in death, and human bodies, even if those bodies had genes that were corrupted by the messenger angel insurgence before the flood. All of the people living after the flood were human, even though eventually all people came to live no more than 120 years, and even though a minority of people after the flood developed gigantism.

However, if this entire theory about how spiritual/physical reproduction and lineage works through multiplication is incorrect, then what does the Bible teach?
Then the Bible simply describes these giants (Nephilim) as being “men”, and there is no Biblical argument to be made (that I have found) which explains what the demons are and where they came from. As such, in the absence of any such Biblical argument, the only thing to assume about the giants (Nephilim) is that they were “men” in every way. And then one would have to conclude that spiritually they were no different than any other human people, despite their angel fathers. One can only make the argument that the giants (Nephilim) became demons with Biblical backing and from Biblical argument if one accepts that the spirit of the child is multiplied from the parents, and at that, begat solely from the child's father.
But if one accepts that the spirit of the child is begat solely by the father of the child, then this also means that if the giants (Nephilim) had daughters (which the bodies of “men” can produce daughters) which a human man could have had a human-spirited child with. Even though such a daughter of a human father and Nephilim-daughter mother would have genetic corruption producing shortened lifespan and/or gigantism, that child would be human spiritually. And if such a female child was on the Ark, this could have led to shortened life-spans and gigantism in humanity after the flood.

One cannot pick and choose which parts of the ramifications of this theory to accept, without ignoring the simple logical implications of the theory. If the Bible teaches that we can know the giants (Nephilim) became demons, based on the spirit of the child coming from the father of the child, then by the same teaching it must be accepted that a human man could have human-spirited human children with a daughter of such giants (Nephilim).

Assuming this theory about multiplication and begetting is wrong then all I could say the Bible, God-breathed Holy Scripture, teaches is:

1. The giants (Nephilim) are called “men” and must be assumed to be have been human in every way, including their spirits, and as such (had they known Christ) would have been redeemable, and could have theoretically been saved by faith in Jesus Christ like any other human.

2. The Bible does not specify where the demons came from, these evil spirits who have no physical body and are not seen in a physical form, but seem to want to get in the bodies of people and animals. It is therefore a great mystery as to when God created the demons and where they came from.

Other teachings are out there which conclude that the demons came from the giants (Nephilim) but these teachings are based upon extra-biblical texts, and not the Bible. But the above 2 points are the only things that can be found in the Bible, or argued from the Bible, unless this theory about the spirit of the child being multiplied and begat by the spirit of the father, etc. is accepted as correct.

Some teachings out there include ideas that the giants after the flood were also Nephilim, and must have been caused by a second incursion of fallen angels interbreeding with human women, which I believe is incorrect. No such event is recorded in the Bible after the flood. God saw fit to record the first incursion of the “sons of God” in the Bible, so we would know what had happened, and so there is every reason to think that God would have told us about a second incursion also. The idea that God has hidden this knowledge makes God seem inconsistent, as He was forthright about telling us about the first incursion. There is no Biblical reason to think there was a second incursion of interbreeding of fallen angels with human women. The gigantism after the flood and the shortened life-spans both can be traced back to the first incursion which God is forthright about in His Word. It is also obvious that neither shortened life-span nor gigantism should be taken as proof positive that anyone living after the flood was a “Nephilim”, up to and including today. Humans have had gigantism since the flood, as is recorded in the Bible, and humans have had life-spans shortened to 120 years since the flood, as it recorded in the Bible.

Additionally Ezekiel 31, speaking of these Gen 6 events, and the imprisonment of these fallen angels who begat the giants (Nephilim) in the Abyss, says that:
To the end that none of all the trees by the waters exalt themselves for their height, neither shoot up their top among the thick boughs, neither their trees stand up in their height, all that drink water for they are all delivered unto death, to the nether parts of the earth, in the midst of the children of men, with them that go down to the pit. Thus saith the Lord GOD; In the day when he went down to the grave I caused a mourning: I covered the deep for him, and I restrained the floods thereof, and the great waters were stayed: and I caused Lebanon to mourn for him, and all the trees of the field fainted for him.””

Symbolically this passage, which we already covered in detail, tells that God sent these fallen angels of Gen 6 down to the prison of the Abyss at the time of the Flood. The stated purpose of imprisoning these sinful angels in the Abyss was “to the end that none of all” the trees (angels) would repeat these actions. The other “trees” who were angels mourned, and even fainted when God imprisoned these “sons of God” of Gen 6 in the Abyss. God specifies in this symbolic passage that He did this to the end that none of all the other angels would repeat the actions of Genesis 6. This was God's stated purpose for their imprisonment. As such what the Bible actually teaches is that no other fallen angels would repeat these actions, and this can be known as God's purpose will stand.

“I make known the end from the beginning, from ancient times, what is still to come. I say: My purpose will stand , and I will do all that I please.” Isa 46:10

“So shall My word be that goes forth from My mouth; It shall not return to Me void, But it shall accomplish what I please, And it shall prosper in the thing for which I sent it.” Isa 55:11

There may also be a second to the statement in Eze 31, which is in: “The LORD [is] good, a strong hold in the day of trouble; and he knoweth them that trust in him. But with an overrunning flood he will make an utter end of the place thereof, and darkness shall pursue his enemies. What do ye imagine against the LORD? He will make an utter end: affliction shall not rise up the second time.” Nah 1:7-9

The Bible seems to teach that God imprisoned the angels who begat children with women in Genesis for the specific purpose and reason that no other angels would repeat their actions. And so in the absence of any mention of these interbreeding events repeating after the Flood, and in the presence of God stating His purpose was for these events to not be repeated by any other angels, it seems clear that all the giants after the Flood were just giant humans. And there are still people afflicted with gigantism today, who are also human.

The lack of a second incursion of interbreeding after the flood, coupled with the fact that all flesh was destroyed in the worldwide Flood (save those on the Ark), indicates that if there was any relationship between the gigantism before the flood and gigantism after the flood, it must have come through those on the Ark. However, the 8 souls on the Ark were all human. Outlined here is a Biblical explanation of what happened, and how both shortened life-spans and gigantism still occurred after the flood, relating it to the Nephilim, while all the people on the Ark were still fully human. Barring this explanation, it would have to be concluded from the Bible that the gigantism of those before the flood and those after the flood is entirely coincidental.

We are now going to resume covering demons from the perspective that they have their origin in the giants (Nephilim) who existed only before the flood, who all died in the Flood (as “all flesh” was destroyed save the 8 human souls on the Ark), and that demons are the disembodied evil spirits of these giants (Nephilim). However, if you would like more information further confirming that the giants after the Flood were all humans having gigantism as people do today, and were not demon-Nephilim, please see the Appendix: No Nephilim Post-Flood .

After the flood of Noah demons were around, and seem to have been involved with people in many ways. One way they seem to have been involved with people was in idolatry.

“What am I saying then? That an idol is anything, or what is offered to idols is anything? Rather, that the things which the Gentiles sacrifice they sacrifice to demons and not to God, and I do not want you to have fellowship with demons. You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons; you cannot partake of the Lord's table and of the table of demons.” 1 Cor 10:19-21

Even as early as the time of Jacob in Genesis (1900s BC) it is recorded that Laban had idols (Gen 31). It seems that these idols were inspired by demons, and the worship of them must have involved interaction with demons. Many nations had idols and practiced idolatry, and demons seem to have been involved in all this, across the worldwide scope of many cultures. In the time of Moses (1400s BC) God forbade the making of idols in the Ten Commandments:

“Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness [of any thing] that [is] in heaven above, or that [is] in the earth beneath, or that [is] in the water under the earth: Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them: for I the LORD thy God [am] a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth [generation] of them that hate me; And shewing mercy unto thousands of them that love me, and keep my commandments.” Ex 20:4-6

God also forbade the Israelites to be involved with various types of magic, familiar spirits, and necromancy.

“A man also or woman that hath a familiar spirit, or that is a wizard, shall surely be put to death: they shall stone them with stones: their blood [shall be] upon them.” Lev 20:27

According to the Strong's Concordance, the word here for “familiar spirit” means “ghost, spirit of a dead one, necromancy, one who evokes a dead one, one with a familiar spirit”. If one considers that demons are actually the spirits of the dead giants (Nephilim), then it makes a lot of sense that it is demons who are being referenced to here as the “ghost, spirit of a dead one”. And it is forbidden for God's people to “evoke the spirit of a dead one”, or to have anything to do with a demon, let alone to become familiar, gain familiarity, with one. The term here for “wizard” is “one who has a familiar spirit” and “necromancer”, again this is having a relationship with a demon.

“When thou art come into the land which the LORD thy God giveth thee, thou shalt not learn to do after the abominations of those nations. There shall not be found among you [any one] that maketh his son or his daughter to pass through the fire, [or] that useth divination, [or] an observer of times, or an enchanter, or a witch, Or a charmer, or a consulter with familiar spirits, or a wizard, or a necromancer . For all that do these things [are] an abomination unto the LORD: and because of these abominations the LORD thy God doth drive them out from before thee.” Deut 18:9-12

Some of these same terms are used again in Deut 18, forbidding the people to practice, or to consult with anyone who practiced, having a relationship with a demon. God calls this an abomination, and makes clear that those nations around at the time all did practice these things. As such we can know historically that demons were interacting with people all throughout the world in this time period, as familiar spirits in various magical practices.

In the time of Jesus many in Israel and the surrounding nations, had come to be demonized and a major part of Jesus' ministry was in casting demons out of those who were demonized, and thereby healing them.

“Jesus was driving out a demon that was mute. When the demon left, the man who had been mute spoke, and the crowd was amazed. But some of them said, “By Beelzebub, the prince of demons, he is driving out demons.” Others tested him by asking for a sign from heaven. Jesus knew their thoughts and said to them: “Any kingdom divided against itself will be ruined, and a house divided against itself will fall. If Satan is divided against himself, how can his kingdom stand? I say this because you claim that I drive out demons by Beelzebub. Now if I drive out demons by Beelzebub, by whom do your followers drive them out? Så då kommer de att vara edra domare. But if I drive out demons by the finger of God, then the kingdom of God has come to you.” Luke 11:14-20

It stands to reason that demons had also been inflicting people in times prior to then, as there already were Jewish people who were driving out demons at the time, prior to Jesus doing so. Jesus also makes clear that Satan had power over the demons, and Jesus equates the “prince of demons” or “Beelzebub” to either be Satan, or be working for Satan. And so it becomes clear that the demons were working for Satan.

Further confirmation that demons were the disembodied spirits of the dead giants (Nephilim) is seen in that they seemed to be familiar with God having sent someone to the Abyss in punishment, in specific their angel fathers.

Luke 8:28-31 “When he saw Jesus, he cried out and fell at his feet, shouting at the top of his voice, “What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God? I beg you, don't torture me!” (For Jesus had commanded the evil spirit to come out of the man. For oftentimes it had caught him: and he was kept bound with chains and in fetters; and he brake the bands, and was driven of the devil into the wilderness.) Jesus asked him, “What is your name?” “Legion,” he replied, because many demons had gone into him. And they begged him repeatedly not to order them to go into the Abyss.”

The term here for Abyss is the same word that is used in Revelation, the same place where the locusts are released from. And as we have covered, this is synonymous with the lowest part of the Earth mentioned in Ezekiel 31, and Tartaros the prison of the angels who sinned before the Flood. And so the demons are aware that their angel fathers or paternal ancestors are imprisoned in the Abyss, and fear being imprisoned there themselves.

It is also interesting to note that the demons knew that Jesus was the son of God. In many places the attitude of the demons towards Jesus seems to be one of fear, and they beg and entreat him to not torment them, asking if he is going to destroy them.

“Ah! What do you want with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are–the Holy One of God!” Luke 4:34

“And cried with a loud voice, and said, What have I to do with thee, Jesus, [thou] Son of the most high God? I entreat thee by God, that thou torment me not.” Mark 5:7

That they seemed to be seriously afraid is confirmed in:

“You believe that there is one God. You do well. Even the demons believe—and tremble in fear.” James 2:19

As part of his ministry, Jesus gave authority to His disciples to cast out demons.

“And when he had called unto [him] his twelve disciples, he gave them power [against] unclean spirits, to cast them out, and to heal all manner of sickness and all manner of disease.” Mat 10:1

And they went out, and preached that men should repent. And they cast out many demons, and anointed with oil many that were sick, and healed [them]. Mark 6:12-13

“And the seventy returned again with joy, saying, Lord, even the demons are subject unto us through thy name. And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy: and nothing shall by any means hurt you. Notwithstanding in this rejoice not, that the spirits are subject unto you; but rather rejoice, because your names are written in heaven.” Luke 10:17-20

Jesus made clear that in the future His followers also would continue to cast out demons.

“And these signs shall follow them that believe; In my name shall they cast out devils; they shall speak with new tongues” Mark 16:17

And believers did just that, such as Paul who is recorded to have cast out a demon in Jesus' name in Acts.

“Now it happened, as we went to prayer, that a certain slave girl possessed with a spirit of fortune-telling met us, who brought her masters much profit by fortune-telling. This girl followed Paul and us, and cried out, saying, “These men are the servants of the Most High God, who proclaim to us the way of salvation.” And this she did for many days. But Paul, greatly annoyed, turned and said to the spirit, “I command you in the name of Jesus Christ to come out of her. ” And he came out that very hour.” Acts 16:16-18

Christians have been casting demons out in the name of Jesus Christ ever since that time, and still do today. Demons have been located here on earth since their beginning, and through the book of Revelation into the future there seems to be no change in this. They are on earth and demonize people. In the book of Revelation there is a place where demons seem to be mentioned in specific as playing an important role, working for Satan.

“And I saw three unclean spirits like frogs coming out of the mouth of the dragon, out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. For they are spirits of demons, performing signs, which go out to the kings of the earth and of the whole world, to gather them to the battle of that great day of God Almighty. (Behold, I am coming as a thief. Blessed is he who watches, and keeps his garments, lest he walk naked and they see his shame.) And they gathered them together to the place called in Hebrew, Armageddon.” Rev 16:13-14

These demons perform signs and gather the kings of the earth to the battle of Armageddon. However, they do this before Jesus Christ has actually returned. And so they are leading the kings to gather to battle Jesus before Jesus has returned. They seem to know Jesus is returning, but it is very questionable that the kings of the earth are aware of who it is they are gathering to fight against. It seems likely they would not realize it is Jesus who they are preparing to battle, but under a great deception, they would believe they are gathering to fight someone else.

The other interesting thing here is that the demons, who do not have bodies or look like anything, are said to look like frogs. The word here for “like” means “resembling” or “comparable to”. If these demons were to possess some actual frogs, then they would look like frogs. However, would the kings of the earth follow demon-possessed frogs to a battle, even if these frogs seemed to be performing signs? It seems doubtful. I have some further ideas on this, which you can read about in the Appendix , which ties this to the theory-of-evolution-based growing belief in “alien” life in outerspace.

After the millennial reign of Jesus Christ on earth, Satan is let out of the Abyss for a short time, and then thrown into the lake of fire, defeated forever. After this comes the Judgment.

“Then I saw a great white throne and Him who sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away. And there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, standing before God, and books were opened. And another book was opened, which is the Book of Life. And the dead were judged according to their works, by the things which were written in the books. The sea gave up the dead who were in it, and Death and Hades delivered up the dead who were in them. And they were judged, each one according to his works. Then Death and Hades were cast into the lake of fire. This is the second death. And anyone not found written in the Book of Life was cast into the lake of fire.” Rev 20:11-15

It seems that at the Judgment is when this prophecy will be fulfilled:

I have sworn by Myself; The word has gone out of My mouth in righteousness, And shall not return, That to Me every knee shall bow, Every tongue shall take an oath. Isa 45:23

For it is written: “As I live, says the LORD, Every knee shall bow to Me, And every tongue shall confess to God.” Rom 14:11

At the judgment both great and small, all the dead, are going to be judged. Demons seem to be referenced to as spirits of the dead in the Old Testament. And every knee will bow and every tongue will confess to God. As the demons were at one time called “men” and had knees and tongues, it stands to reason that they will also be at the Judgment to bow and confess and be judged. And if their names are not found in the Book of Life, they will be thrown into the lake of fire, which is the second death.