This page has been translated from English

Demoner och deras förmågor som beskrivs i Bibeln

Kapitel 6 - demoner och deras förmågor som beskrivs i Bibeln

Som vi har täckt Bibeln lär att dagens kristna är i en strid mot demoner, den andra vågen av fallna änglar, och deras ledare, den fallna ängeln Satan. Vi kommer att titta på demoner i Bibeln, och de förmågor visas av demoner, för att bättre förstå vilka aktiviteter demoner sysslar med idag.

Vi har täckt som mest sannolikt demoner är den okroppsliga de dödas andar jättar (Nephilim) som levde före syndafloden, och deras faderliga ättlingar. I Bibeln demonerna kallas de dödas andar. I Gamla testamentet Gud förbjuder folk att öva kommunikation med de dödas andar, eller vara bekant med dessa demoner, och sådana förknippas med magiska metoder. Demoner också krediteras som intimt involverade med den praxis som avgudadyrkan, vilket också är förbjudet.

Vanligtvis när människor tänker på demoner de tänker på begreppet "demon besittning". Begreppet "innehav" kommer från KJV översättningen av ordet "daimonizomai". Detta ord är ett verb som betyder "att vara under driva av en demon" (Thayers Lexikon). Detta ord betyder inte nödvändigtvis "att ha en demon inuti din kropp." De flesta bokstavligt detta verb betyder "att vara demoned" eller "att vara demoning". Förmodligen den bästa engelska översättningen skulle vara, "att vara demoniseras". Begreppet den person som "besatt" kommer inte från det grekiska ordet "daimonizomai", som bättre skulle kunna översättas som "demoniseras". Snarare kommer begreppet "innehav" av sammanhanget i berättelserna registrerats om demoner.

Jesus sade upprepade gånger demoner att "komma ut" av människor, och Bibeln poster som Jesus "driva ut" demoner, och dessa villkor är korrekta.

När kvällen kom, förde man till honom många som var besatta. Och han drev ut andarna med ett ord och botade alla som var sjuka. Matt 8:16

Och Jesus tillrättavisade honom och sade: Tig och far ut ur honom. Och när den orene anden hade skakat honom och ropade med hög röst, han kom ut ur honom. Matt 1:25-26

När Jesus såg att folk strömmade tillsammans, tillrättavisade han den orene anden och sade till det: "döva och stumma ande, jag befaller dig, kom ut ur honom och mata honom inte mer!" Mark 9:25

Det finns flera berättelser om demoniseras människor som verkade vara helt kontrollerad av demoner, som är den traditionella synen på "innehav". Men å andra sidan finns det historier där den demoniserade person som verkade vara fungerande till viss normal omfattning, åtminstone en del av tiden. Som sådan det verkar att det finns olika nivåer av demonisering som är möjliga. Det finns också berättelser där många människor blev botade genom att ha demoner kastade ut, men det anges inte hur mycket var och en av dessa personer kontrollerades av demoner. Totalt Bibeln tycks spela in några av de värsta fallen av demonisering i de mest detalj.

Sedan kom de till andra sidan av havet, till det land de Gadarenes. Och när han hade kommit ut ur båten, genast det träffade honom från gravarna en man med en oren ande, som hade sin boning bland gravarna, och ingen kunde binda honom, inte ens med kedjor, eftersom han hade ofta varit bunden med fotbojor och kedjor. Och kedjorna hade dragits sönder av honom, och bojor bryts i bitar, inte heller kan någon tämja honom. Och alltid, dag och natt var han i bergen och i gravar, ropade och skär sig själv med stenar. När han såg Jesus på avstånd, skyndade han och tillbad honom. Och han ropade med hög röst och sade: "Vad har jag att göra med dig, Jesus, son till den Högste Gud? Jag ber Dig vid Gud att du inte plåga mig. "Ty han sade till honom:" Kom ut ur mannen, orena ande! "Och han frågade honom:" Vad är ditt namn? "Och han svarade och sade:" Min namn är Legion, för vi är många "också han bad honom enträget att han inte skulle skicka dem ut ur landet.. Nu har en stor besättning av svin var utfodring där nära bergen. Så alla demonerna bad honom och sade: "Sänd oss till svin, att vi får in dem." Och genast Jesus gav dem tillåtelse. Då orena andar gick ut och gick in i svin (det fanns cirka två tusen), och besättningen sprang våldsamt nedför branten i havet och drunknade i havet. Så de som matade svinen flydde, och de berättade det i staden och på landet. Och de gick ut för att se vad det var som hade hänt. Sedan kom de till Jesus och såg en som hade varit besatta och hade legionen, sittande och klädd och vid sina sinnen. Och de var rädda. Mark 5:1-15

Och när han klev ut på landet, där mötte honom en man från staden som hade demoner under lång tid. Och han hade inga kläder, inte heller han bor i ett hus utan i gravar. När han såg Jesus, ropade han, föll ned för honom, och med hög röst sa: "Vad har jag att göra med dig, Jesus, son till den Högste Gud? Jag ber dig, plåga mig inte! "Ty han hade befallt den orena anden att komma ut ur mannen. För det hade ofta grep honom, och han hölls under bevakning, bunden med kedjor och bojor, och han bröt obligationer och drevs av demonen i vildmarken. Jesus frågade honom och sade: "Vad heter du?" Och han sa, "Legion", eftersom många demoner hade kommit in honom. Och de bådo honom att han inte skulle befalla dem att gå ut i avgrunden. Nu har en besättning av många svin fanns mat där på berget. Så de bad honom att han skulle tillåta dem att gå in dem. Och han får dem. Då demonerna gick ut ur mannen och in i svinen, och hjorden sprang våldsamt ner den branta ställe i sjön och drunknade. När de som matade dem såg vad som hade hänt, flydde de och berättade det i staden och på landet. Sedan gick de ut för att se vad som hade hänt och kom till Jesus, och fann mannen från vilken demoner hade avgått, sitter vid Jesu fötter, klädd och vid sina sinnen. Och de var rädda. De har också som hel hop av den omgivande regionen i Gadarenes bad honom att avvika från dem, ty de greps av stor fruktan. Och han fick i båten och återvände. Nu mannen från vilken demoner hade avgått bad honom att han kunde vara med honom. Men Jesus skickade bort honom och sade, och han gick sin väg och förkunnade i hela staden huru stora ting Jesus hade gjort för honom Lukas 8 "Gå tillbaka till ditt eget hus, och berätta vilka stora ting Gud har gjort för dig"..: 27-39

I denna berättelse den demoniserade mannen verkar vara under full kontroll av de många demoner i honom. Demonerna beskrivs ha orsakat symptom på sinnessjukdom, ovanliga eller övernaturlig styrka, självstympning eller självskada, själv-isolering, oförmåga att nås av andra människor som försökte hjälpa honom, och en till synes total förlust av att vara i stånd att vara "vid sina sinnens fulla". Demonerna fick honom att inte bära några kläder, även gör honom göra vissa saker som skulle anses skamligt, eller förnedrande, och onormal. Demonerna fick honom att leva bland gravarna, något som ansågs vara onormal, men också orent. Demonerna visste vem Jesus var, att han var Guds son, och de verkade rädd för honom.

Antalet demoner som var i den här mannen är specificerade att ha kunnat fylla en besättning på cirka 2000 grisar. När demonerna kom in i svinen, orsakade de svin att alla dör genom drunkning själva. Om demoner är den okroppsliga anda döda Nefilim, då det är möjligt eller troligt att en del av dem dog av drunkning i floden. Om inte annat, de var vittnen till floden. Med hänsyn till detta, det verkar som det kunde ha varit mer än en yta nivå mening till dem som orsakar alla dessa svin att drunkna ... som kanske de gjorde ett uttalande, i vissa bittra hänvisning till deras förflutna.

I en annan berättelse, hade en demon försökte upprepade gånger för att dränka en pojke, och kasta honom i en eld, för att döda honom. Demoner många gånger verkar ha en självmordsbenägen böjd.

Så en av folkmassan svarade och sade: "Mästare, tog jag dig min son, som har en stum ande. Och varhelst det griper honom, kastar ner honom, han skum i munnen, gnashes tänderna, och blir stel. Så jag pratade med dina lärjungar att de skulle kasta ut det, men de kunde inte. "Han svarade honom och sade:» O du otrogna släkte, huru länge måste jag vara med dig? Hur länge skall jag bära med dig? För honom till mig. "
Sedan förde de honom till honom. Och när han såg honom, omedelbart anden skakade honom och han föll på marken och vältrade sig, skumbildning i munnen. Så han frågade sin far: "Hur länge har detta som händer med honom?" Och han sade: "Från barndomen. Och ofta han har kastat honom både i elden och i vattnet för att förstöra honom. Men om du kan göra något, så förbarma dig över oss och hjälp oss. "Jesus sade till honom:" Om du kan tro, är allting möjligt för honom som tror. "Omedelbart far till barnet ropade och sade med tårar, "Herre, jag tror;! hjälp min otro" När Jesus såg att folk strömmade tillsammans, tillrättavisade han den orene anden och sade att det "döva och stumma anden, befaller jag dig, kom ut ur honom och mata honom inte mer ! "Då anden skrek, skakade honom mycket, och kom ut ur honom. Och han blev som en död, så att många sa, "Han är död." Men Jesus tog honom vid handen och reste upp honom, och han uppstod. Och när han hade kommit in i huset, frågade hans lärjungar honom privat, "Varför kunde vi inte kasta ut det?" Så han sade till dem: "Detta slag kan komma ut av något annat än bön och fasta." Mark 9:17 - 29

I detta fall en enda demon orsakade anfall, kramper, skumbildning i munnen, tandagnisslan, styvhet, och kasta pojken i vattnet, eller i elden, för att försöka döda honom. Andan gjorde också pojken att vara döv och stum. I detta fall demon är av ett slag som bara kommer ut genom bön och fasta. I båda dessa fall av tunga demonisering, befallde Jesus demonerna att komma ut och de lydde.

I ett annat fall av demonisering, i Gamla Testamentet, blir det tydligt att demoner kan komma in och lämna människor upprepade gånger. Det här har effekten av den person tillfälligt agerar demoniseras, och vid andra tillfällen agerar normalt.

Men Herrens Ande vikit ifrån Saul och en ond ande från HERREN bekymrade honom. Och Sauls tjänare sade till honom: Se, en ond ande från Gud kväljer dig. Låt vår herre dina tjänare, som är framför dig, att söka upp en man, som är en listig spelare på en harpa: och det skall ske, när den onde anden från Gud kommer över dig, att han ska spela med hans hand, och du skall bli bra. Och Saul sade till sina tjänare: Ge mig nu en man som kan spela bra, och föra honom till mig. Då svarade en av tjänarna och sade: Se, jag har sett en son Jesse betlehemiten, som är listiga att spela, och en mäktig tapper man, och en man av krig, och försiktig i frågor, och en vacker person, och HERREN är med honom. Därför Saul sände till Isai och sade: Sänd mig din son David, som är med fåren. Och Jesse tog en åsna lastad med bröd och en flaska vin och en killing, och sände dem med sin son David till Saul. Och David kom till Saul, och stod framför honom, och han älskade honom mycket, och han blev hans vapendragare. Och Saul sände till Isai och sade: Låt David, jag ber dig, stå inför mig, ty han har funnit nåd för mina ögon. Och det hände sig, när den onde anden från Gud kom över Saul, tog David harpan och spelade med sin hand: Saul var utvilad och var väl, och den onde anden vek ifrån honom 1 Sam 16:14. -23

I detta fall av Saul lät Gud en ond ande att gå vidare och besvär Saul. Ibland demonen skulle besväret Saul, och andra gånger att det skulle avvika från honom. Detta visar att demoner kan komma och lämna upprepade gånger, i vissa situationer. Saul var fortfarande kunde tala, och fungera trots att han var demoniseras. Även demoniseras, var Saul kunna tala med sina tjänare, sänder ut budbärare för att få David, och var inte stum, döv, eller helt komma till den punkt demonen talade genom honom, som i vissa fall av demonisering i Nya testamentet.

Och så detta visar att en person kan ha ett problem med demonisering som är av en lättare nivå, där demonen inte har full kontroll, eller demon är bara närvarande och aktiv del av tiden. När demonen inte är närvarande demoniseras person kan agera normalt, eller ens partiella kontroll medan demonen är närvarande och aktiv. Denna typ av fall är vad som oftast hänvisas till i dag som begreppet "demoniska förtryck". Fast precis som andligt allvarligt, är detta en lättare nivå av demonisk kontroll än i begreppet "demonisk besatthet".

Det finns många fall som nämns i Bibeln där detaljer inte levereras som till nivån demonisering personen upplever.

Och hans rykte gick över hela Syrien, och de förde till honom alla sjuka som togs med olika sjukdomar och plågor, och de som demoniseras och de som var lunatick, och de som hade pares, och han botade dem Matt. 04:24

När kvällen var inne, förde man till honom många som demoniseras:. Och han drev ut andarna med [sin] ord och botade alla som voro sjuka Matt 8:16

Och på ännu, när solen hade, förde man till honom alla som var sjuka, och dem som demoniseras. Och hela staden var församlad utanför dörren. Och han botade många sjuka av olika sjukdomar och drev ut många demoner, och led inte demonerna att tala, eftersom de kände honom Mark 1:32-34.

Det är möjligt att förstå dessa verser att många människor demoniseras, och det var vanligt. Det kan också samlas in från Mark 1 som i många fall demonerna var tillräcklig kontroll för att kunna tala genom den demoniserade person. Det var också uppenbart att folket i den byn hade en idé om vem i byn var demoniseras, som de förde just dessa människor till Jesus för att läka. Samma som i fallet med Legion av demoner, verkar det som många av demoner också gjorde identifiera Jesus som Guds Son offentligt, varför Jesus inte tillåta demoner att tala. Detta är sannolikt eftersom det var mer skadliga än hjälpsamma, och även förvirrande för evangeliets budskap, för en demoniseras känd person som ska förklara Jesus Kristus som Guds Son. Det kanske har kastat viss tvekan in i folks medvetande om Jesus om vilken sida han var på, att demonerna kände honom.

Dessutom verkade demoner också kunna identifiera kristna som var Guds tjänare, och de människor som inte.
"Det hände att när vi var på väg till platsen för bön, en slavflicka som har en spådomsande mötte oss, som förde henne mästarna mycket vinst genom att spå. Den här tjejen följde efter Paulus och oss andra och ropade: "Dessa män är tjänare till den Högste Gud, som säger dig vägen att bli frälst." Hon höll upp det för många dagar. Slutligen Paul blev så orolig att han vände sig om och sade till anden: "I Jesu Kristi namn befaller jag er att komma ut ur henne!" I det ögonblicket anden lämnade henne. När ägarna till slavflickan insett att deras hopp om att tjäna pengar var borta, grep de Paulus och Silas och släpade dem till torget för att möta myndigheter. "Apg 16:16-19

I detta fall demonen inte orsakat dövhet eller stumhet eller självskador till flickan som var demoniseras, utan snarare arbetat magiska metoder genom henne att berätta förmögenheter. (Observera att t här är inget här som verifierar att det här demon kan förutsäga framtiden, eller att spå i denna flicka var annorlunda i vaghet och noggrannhet än spåmän idag.) Liksom i andra fall där demonerna visste vem Jesus var, i detta fall demonen visste sanningen, att de kristna arbetade för Gud att leda människor till frälsning. Men i detta fall, är flickan den enda som har angetts att ha talat, inte demon. Demonen verkar ha meddelat denna information till flickan, och var att påverka henne att annonsera informationen. Ingenting tyder på att flickan var drabbade till omfattningen av de fall av dem som var kraftigt demoniseras. Hon verkar inte ha varit under total kontroll av demonen, men påverkades av demon, så detta verkar mer ett fall av "demoniska förtryck". I denna typ av "demoniskt betryck" hon verkade ha ett symbiotiskt förhållande med demonen genom val, för att få information från demon. Detta är ett klart fall av vad Gamla testamentet hänvisar till i magiska metoder:

"En man eller kvinna som har en familjär anda, eller som en guide, skall straffas med döden; man skall stena dem med stenar: deras blod [skall] över dem." Lev 20:27

"När du kommer in i det land som Herren, din Gud, vill giva dig, skall du lära du inte att göra efter hedningarnas styggelser. Det ska inte finnas bland er [någon] som låter sin son eller dotter gå genom eld, [eller] som useth spådom, [eller] observatör gånger, eller en trollkarl eller en häxa eller en charmör , eller en consulter med andar, eller en guide eller en necromancer. För alla som gör dessa saker [är] en styggelse för HERREN. Och på grund av dessa vidrigheter Herren, din Gud, driva bort dem från före dig "Mos 18:9-12

Enligt Strongs Concordance, ordet för "familjär anda" betyder "spöke, ande av en död en, svartkonst, en som väcker en död, en med en familjär anda". Om man anser att demoner är faktiskt de dödas andar jättar (Nephilim), då är det ett mycket vettigt att det är demoner som håller på att refereras till här som "spöke, ande från en död man". Och det är förbjudet för Guds folk att "framkalla anden av en död en", eller att ha något att göra med en demon, än mindre att lära känna, få förtrogenhet med ett. Termen här för "wizard" är "en som har en familjär anda" och "necromancer". Termen "necromancer" används också, och alla dessa är synonyma termer, som alla hänvisar till att ha ett förhållande med en demon. Detta är vad spådom flicka i Apostlagärningarna gjorde, hade hon ett förhållande med en bekant demon ande, och att demon gav henne information som gjorde henne verkar ha magiska kunskaper.

Det är viktigt att notera hur kristna hanterade situationen. I Gamla testamentet Gud sade att alla israeliter som hade en familjär anda, en relation med en demon som verkade magisk, skulle stenas. Men i Nya Testamentet, kastade Paul enkelt demonen ur flickan som hade blivit irriterande dem genom att följa dem runt. Detta skulle ha frigjort henne att fundera över vad det innebar att "Dessa män är anställda i Högste Gud, som säger dig vägen att bli frälst" utan något demoniskt inflytande på henne. Och hon hade också att överväga att Paul, som trodde evangeliet som han predikade, hade makt med honom, kraft som var starkare än demonisk kraft hon var bekant med, tillräckligt för att tvinga demonen att lämna henne. Detta slavflicka verkade ha fått in i denna relation med en demon för att få den övernaturliga kraften i den information som uppenbarats för henne, så hon kunde se folks förmögenheter. Men hon kom ansikte mot ansikte med en högre övernaturlig makt, Guds kraft som finns i dem som accepterade evangeliet, vilket var mer kraftfull än den demon hon hade känt. Förhoppningsvis kommer detta hjälpte henne att tänka om vad hon hade gjort, evangeliet hon hade hört Paulus predika, och ser till Gud som den största makten, även om Bibeln inte anger. Men kasta demonen ur henne gav definitivt tillbaka henne förmågan att tänka igenom saker och ting utan en demon påverka hennes beslut. Medan hon sade, "Dessa män är tjänare till den Högste Gud, som säger dig vägen att bli frälst", hade hon själv verkar inte riktigt tro det, men att säga detta under inflytande av demonen. Demonen visste att detta var sant, och påverkade henne att säga detta, men hon var i en mycket bättre position att välja att tro det själv när demonen inte längre var närvarande för att påverka henne.

Det finns ett annat fall där en demoniseras man, som verkade vara i "besittning" nivå, hade en demon som visste vem Jesus Kristus var, och vem Paulus var. Demonen verkade veta vem som var kristen och faktiskt hade rätt att kasta ut honom ur mannen, och som inte var kristen och inte har befogenhet att Jesus Kristus ger till alla troende i Honom.

Då vissa av vagabond judar, exorcister, tog på dem att ringa över dem som hade onda andar namnet på Herren Jesus och sade besvär vi dig genom Jesus som Paulus förkunnar. Och det fanns sju söner [en] Skevas, en Judisk, [och] chef för prästerna, som gjorde så. Och den onde anden svarade och sade: Jesus jag vet, och Paul vet jag, men vem är ni och mannen i vilken den onde anden hade hoppade på dem, och övervann dem och segrade mot dem, så att de flydde ut ur? det huset nakna och sårade. Apg 19:13-16

I detta fall demon var medveten om som var en kristen med myndigheten för att driva ut honom, och som inte var. I detta fall demon verkade orsaka demoniserade mannen att ha en sådan stor styrka att han övervann 7 män och de flydde ut ur huset nakna och sårade. Liksom i fallet med legionen, där demoniserade mannen bröt bojor han var bunden med, i detta fall också demoniseras mannen hade stor styrka. Men i detta fall, verkade demoniserade mannen att bara ha en demon, och inte tusentals av dem. Detta tyder på att det som demoner kan göra som påverkar en demoniseras person är inte beroende av deras antal, utan snarare att det som demoner är, i sig gör att de har vissa förmågor och olika sätt att de kan påverka en person.

En annan sak som demoner tycks orsaken är symptom på paranoia.
Jesus sade: "Hade inte Moses ger dig lagen och [ännu] ingen av er håller fast vid lagen? Varför går ni på väg att döda mig "" Folket svarade och sade, du har en demon? Som goeth om att döda dig "John 7:20-21

I detta fall sade Jesus öppet att folk försökte döda honom, och folket runt honom svarade med att säga att han "hade en demon". Om en man gick runt i dag säger folk försökte döda honom, var ute för att få honom, skulle en normal reaktion vara för folk att säga att han var "paranoid" eller "galen". Vad få människor skulle tro att säga till honom är "du har en demon". Men i dagarna av Jesus, verkar det som paranoia var synonymt med att ha en demon. Annat än till synes paranoida att vissa människor var Jesus också uppenbarligen fungerar normalt på andra sätt. Detta visar att folk redan då förstod att en person som demoniseras inte nödvändigtvis behövde vara under full kontroll av en demon, men bara skulle delvis under inflytande av en. Så, trots att Jesus verkade i allmänhet bra, en paranoid till synes kommentar ledde dem till att säga att han hade en demon. Folk på den tiden var medvetna om att demonisering var inte alltid ett fall av en demon som har fullt utvecklad kontroll över en person. Så Bibeln lär att det finns olika nivåer av demonisering möjligt och även att paranoia kan orsakas av demoner.

Detta är i samma banor som demoner som orsakar galenskap, och Jesus var också anklagades för att vara sinnessjuk och har en demon. "Många av dem sa," Han har en ond ande och är galen. Varför du lyssna på honom? "(Joh 10:20) Som en del människor trodde att Jesus var galen, trodde de att han hade en demon. Det är som mannen demoniseras av "Legion", vars beteende medan demoniseras var galen. Men återigen det finns en varierande grad av nivåer här. Jesus var uppenbarligen fungera som en normal frisk person, men på grund av vissa saker han sa eller gjorde han ansågs vara galen och därför har en demon. Men i fallet med Legion, var mannen tydligen helt fullkomligt vansinnigt till en högsta grad. Så Bibeln lär att en demon kan orsaka lite sinnessjukdom eller en massa galenskap, och det kan variera med graden av demonisering.

I båda fallen är det sätt att lösa problemet att kasta den onde anden ut, som mannen med "Legion" av demoner kraftigt förändrats efter Jesus kastade demonerna ur honom.
"Sedan gick de ut för att se vad som gjordes, och kom till Jesus, och fann mannen, ur vilken de onda andarna hade avgått, sitter vid Jesu fötter, klädd och vid sina sinnen, och de var rädda. Sedan de som hade sett vad som hänt berättade för andra hur de demoniserade mannen hade blivit botad. "Efter demoner hade lämnat mannen, han var helad att återigen vara i hans" rätt sinne ". Och samma lösning finns i fall av fysisk påverkar av en demon, "Jesus körde ut en demon som var stum. När demonen vänster, talade mannen som hade varit stum, och publiken var förvånad. "Luk 11:14-15

Bibeln beskriver många varianter som är möjligt med demonisering:
1. En person kan vara under total kontroll av en demon ("besittning"), eller bara påverkas av en demon ("förtryck")
2. En demon kan komma i eller lämna en demoniseras person kommer (som Saul).
3. De som påverkas av en demon ("förtryckta") hittar detta att vara mer ofrivilligt och plåga (som Saul, eller det gäller legionen) eller kan detta vara ett frivilligt symbiotiskt förhållande (som slav-girl i Apostlagärningarna, eller med andra fall av andar, svartkonst, trolldom, någon relation med dessa "döda" andar.)
4. En demon kan orsaka en demoniseras person att fysiskt uppleva: stumhet, dövhet, kramper, olika åkommor, och orsaka stor styrka.
5. En demon kan orsaka en demoniseras person att mentalt erfarenheter: sinnessjukdom, att vara ute om deras rätt sinne, paranoia, självskadebeteende beteende, suicidalt beteende, self-nedbrytande beteende, och själv-isolering.
6. En demon kan på något sätt berätta om den Helige Ande är närvarande, vet de som är kristna troende med myndigheten för att driva ut dem, och att veta vem Jesus Kristus är. En demon kan dela denna information med den demoniserade person.
7. En demon kan också dela annan information med ett demoniseras person, någon som väljer att ha en magisk relation till demon, att berätta förmögenheter och liknande.


Hur demonisering arbete?

En människa består av flera delar: en kropp, en ande som ger liv åt sin kropp och sin själ, som tros vara gjord av hjärtat, viljan och sinnet. Jesus talade om några av dessa delar i Mark 12:30,

, and with all thy strength : this [is] the first commandment. Och du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd och av hela din kraft: det [är] det första budet.

Dessa är de delar av person som aktivt kan älska Gud, som en person har ett val att älska Gud med, eller inte. Själen är oftast tänkt att bestå av "sinne, vilja och känslor", som motsvarar i denna vers till "sinnet, styrka och hjärta", respektive.

När folk tänker på "demon besittning" de antar ofta att det är kroppen av den person som demonen kommer in, och kasta ut. Men detta verkligen inte vettigt. En demon är en odödlig okroppsliga anda. Om en demon kunde direkt in i en kropp, så varför inte de kommer döda kropparna och föra dem tillbaka till livet, som har dem? Så mycket ont som de gör, verkar det anledningen till att demonerna inte har döda kroppar är att de inte kan. Och i detta är det uppenbart att det inte är kroppen av en person som är besatt av demonen i första hand, eftersom demon inte kan komma in om inte personen är levande.

Eftersom vi ingår i ett tidigare kapitel, gjorde Gud Adam kropp, sedan andades ande (livsande) till Adam, och bara en gång Adam hade både en kropp och en ande blev han en "levande själ". (Gen 2:7) En person har redan en ande och en demon är en ande. På det andliga området verkar det som om en demon anda kunde inte mer in i en människas själ än ett fast föremål kan ange ett annat fast föremål. Som två bollar på ett biljardbord, verkar det 2 andar skulle krocka och studsa varandra, var och en har sina definieras soliditet och avskildhet. Och så om sprit hålls åtskilda och som definieras i den andliga världen, då en demon inte kan komma in en persons ande. Och en demon anda inte kommer in i kroppen direkt, eftersom demoner inte kan träda i döda kroppar. Därför är en möjlighet kvar, vilket är att demon faktiskt måste skriva in och gå ut ur "levande själ" av en person. Långt mer än bara en kropp, anser Gud människor i första hand levande själar, som "människan blev en levande själ". Och så är det den levande själ en person som demonen kommer in eller går ut, vilket är personens sinne kommer (eller styrka) och känslor (eller hjärta).

Och frukten icke för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen:. Utan frukten fastmer honom som har makt att förgöra både själ och kropp i helvetet Matt 10:28

Enligt Bibeln är en person inte i första hand ett organ som råkar ha en levande själ, utan snarare en person är i första hand en levande själ som råkar ha en kropp. Att förstå att Gud anser att en man att i första hand en levande själ, är det vettigt, och det finns ingen motsägelse när Bibeln talar om demoner att vara i en människa eller kommer ut ur en människa. Detta beror på bibliskt en människa (man eller kvinna) är främst ett "levande själ", och detta "levande själ" är den person som demonen går in eller ut.

En demon träder i sinnet, hjärtat, eller kommer av en person (en levande själ) och genom sinnet, tankar, hjärta, känslor och viljan hos en person, är demonen kunna agera ut symptom på demonisering. När det kommer till kommunikation med en familjär anda, interagerar demonen direkt med personens sinne och tankar, från insidan av sinnet. När det kommer till vansinne, orsakar demonen vansinne från i personens sinne. Det är lättare att förstå än vad demon gör i orsakar fysiska krämpor. När det kommer till mer kroppsliga symtom, använder något demonen en persons vilja, från insidan av kommer att påverka kroppen. På något sätt ta över viljan hos en person, kan en demon orsaka övernaturliga åkommor såsom dövhet, stumhet, kramper, eller stor styrka. Dövhet, stumhet och kramper verkar inte vara fullt så övernaturligt så stor styrka. Det är lättare att förstå en demon skulle kunna orsaka någon att inte prata, eller att få ett anfall bara genom en manipulation av personens ren viljestyrka. Det är svårare att förstå hur en demon kan orsaka stora styrka genom manipulation av en persons ren viljestyrka. However, the human body is capable of feats of great strength if a person has an adrenaline rush. A demon causing great strength may stem from the demon manipulating a person's willpower, thoughts, and emotions, to affect the person's body to have a large adrenaline rush, allowing great strength for a time.

Here is an excerpt from “How Can Adrenaline Help You Lift a 3,500 Pound Car?” by Josh Clark of HowStuffWorks.com
In 1982, in Lawrenceville, Ga., Angela Cavallo lifted a 1964 Chevrolet Impala from her son, Tony, after it fell off the jacks that had held it up while he worked underneath the car. Mrs. Cavallo lifted the car high enough and long enough for two neighbors to replace the jacks and pull Tony from beneath the car.
Marie “Bootsy” Payton was cutting her lawn in High Island, Texas, when her riding mower got away from her. Payton's young granddaughter, Evie, tried to stop the mower, but was knocked underneath the still-running machine. Payton reached the mower and easily tossed it off her granddaughter, limiting Evie's injuries to four severed toes. Curious, Payton later tried to lift the mower again and found she couldn't move it.
What accounts for feats of superhuman strength like these? Are they glimpses into the lives of superheroes' alter egos? Or are all of us imbued with amazing strength?
Although well-documented when they do occur, feats of hysterical strength — unnatural and amazing strength tapped during high-stress situations — are not recognized by medical science. This is largely due to the problem of gathering evidence: Instances like these come about without warning, and to reproduce these situations in a clinical setting would be unethical and dangerous. But we are aware of the effects of adrenaline, a hormone shown to increase strength to amazing degrees for short periods of time.”

Through manipulating the mind, emotions, and will of a person so that they have a large adrenaline rush, a demon might be able to cause the demonized person to break chains, or be able to fight against 7 men and prevail.

It also might be difficult to understand how a demon could cause deafness, using the mind, will, or emotions of a person. But something which fits this description still exists, and might be what is referred to today as “psychogenic deafness”.
“ Hearing loss or impairment caused by a mental or emotional disorder or trauma and having no evidence of an organic cause.” – American Heritage Medical Dictionary
Altogether it is conceivable that demons work through the mind, will, and emotions of a demonized person to be able to produce bodily ailments, as well as the mental or psychological ailments like insanity, paranoia, and associated insane behavior.

Then there is a demonized person who has the sort of relationship that may fit the description of having a familiar spirit, wizardry, fortune-telling, necromancy and other magical practices. How does a demon cause a demonized person to seem to have magical, or psychic, powers?

“When an evil spirit comes out of a man, it goes through arid places seeking rest and does not find it. Then it says, 'I will return to the house I left.' When it arrives, it finds the house swept clean and put in order. Then it goes and takes seven other spirits more wicked than itself, and they go in and live there. And the final condition of that man is worse than the first.”
Luke 11:24-26

Also Jesus says in, “When an evil spirit comes out of a man, it goes through arid places seeking rest and does not find it. Then it says, 'I will return to the house I left.' When it arrives, it finds the house unoccupied, swept clean and put in order. Then it goes and takes with it seven other spirits more wicked than itself, and they go in and live there. And the final condition of that man is worse than the first. That is how it will be with this wicked generation.” Matt 12:43-45

One thing we can learn from these verses is that demons can communicate with each other while outside of a person. This is seen in that 1 demon can communicate with 7 more demons while outside of any person, and convince them to come back with him to the person it left.
We also have covered that a demon can choose to leave and return to a demonized person when it wants to. If a person seems to be revealing psychic knowledge that they could not have known about another person, in fortune telling, this may be part of how it works. The demon may leave the demonized person and talk to other demons, or even go into the person asking for a psychic reading, in order to gather information. Then the demon goes back into the demonized psychic, and relays the information. Presto, it's “magic”. But actually, it's just demons, and this sort of magic is simply demons doing things demons can do.

Along these lines, it is important to note that demons are immortal spirits, who have been around since the flood. It is therefore easy for a demon to potentially talk to other demons who might have known or demonized relatives of a person, even dead relatives. It's also possible that the same demon who is demonizing a person might have also demonized their grandparent, etc. In this way demons can know private or personal information about people who are dead. And a demon can relay that information to a demonized person who “talks to the dead”, that in turn may amaze an audience by relaying information that only a dead relative would know. But in fact, not only the dead relative, but also a demon who knew the dead relative, could know this information. In fact a demonized psychic of this sort is not speaking to the ghost of a dead relative for information, but rather is speaking to a demon who has gathered information about the dead relative.

Besides impersonating dead relatives, demons also will claim to be famous people from history, gods, aliens, etc. It may be this is how idol worship came about: demons claimed to be gods, and influenced people to depict how they claimed to look in the form of an idol.

“What am I saying then? That an idol is anything, or what is offered to idols is anything? Rather, that the things which the Gentiles sacrifice they sacrifice to demons and not to God, and I do not want you to have fellowship with demons. You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons; you cannot partake of the Lord's table and of the table of demons.” 1 Cor 10:19-21

In any case, the Bible specifies that people actually worshipped demons when they worshipped idols. But it may be that demons communicated to demonized people with familiar spirits, claimed to be gods, and influenced people to start making idols and worshipping them. It would make some sense that demons, lacking and missing a body, might have seen this as a way to have a bodily representation, by the contrived body of an idol.


Can demons do all the things that fallen angels can do?

Fallen angels have something along the lines of a spirit body, but demons are bodiless spirits. Demons used to have mortal physical bodies, and those mortal bodies died before the Flood.
This seems to be a key difference between what fallen angels can do and what demons can do. The spirit bodies and potential physical presence of fallen angels seems to allow for them to do many things which are described in the Bible, like causing false dreams and Visions, and even appearing physically as men. But the Bible never describes demons being able to do these things, but rather only describes demons working through people or animals. The Bible does not describe demons causing dreams or Visions. Though it seems as dreams are a matter of the mind, that demons may be able to cause dreams. But demons cannot physically manifest, and only work through a living soul. (A demon could not move a chair, bend a spoon, cause a mass sighting of a UFO, or multiple people to see a ghost, sit on someone putting pressure on their chest, leave Bigfoot tracks on the ground, etc.) A demon can only have a physical presence by getting in a living soul and then gaining control over an animal or person. Then a demon could move a chair, bend a spoon, etc., by causing a demonized person or animal's body to manually physically do such things. A demon can affect a person's body only from the inside out, working through their mind, will, and emotions (living soul). So the answer is No, a demon cannot do all the things that a fallen angel can do. They cannot manifest physically in a bodily form, and they cannot cause Visions, though they may be able to cause dreams in a demonized person.

How does a person become demonized?

It is difficult to say with certainty, as some cases are more voluntary than others. But in cases in which the demonization seems more involuntary, the Bible does seem to describe what happens.

Luke 11:20-26, “But if I drive out demons by the finger of God, then the kingdom of God has come to you. “When a strong man, fully armed, guards his own house, his possessions are safe. But when someone stronger attacks and overpowers him, he takes away the armor in which the man trusted and divides up the spoils. He who is not with me is against me, and he who does not gather with me, scatters. When an evil spirit comes out of a man, it goes through arid places seeking rest and does not find it. Then it says, 'I will return to my house I left.' When it arrives, it finds the house swept clean and put in order. Then it goes and takes seven other spirits more wicked than itself, and they go in and live there. And the final condition of that man is worse than the first.”

One interesting thing to note in this passage is that the demon considers the house to be his, in saying “my house”. There are a couple different ways to interpret this passage, but let's define the strong man as a person who is guarded against demonization. And let's say the demon is the attacker, and once a demon has prevailed, he considers the house to be his. The person has armor that they depend on to keep them safe, and have to keep a guard up. But if a demon is stronger than their armor, the demon might come in and overpower the person, and they become demonized. Then the demon will try to take away the armor of the demonized man, and divide up the possessions of the demonized man. Also, the demon may divide up the task of demonizing the man, by going and getting 7 more demons to join him in inhabiting that man.

So how does the demon overpower the man who is guarded with armor, and get into his house? The Bible does give some indication of how demonization begins.
“ Be ye angry, and sin not: let not the sun go down upon your wrath: neither give place to the devil. Eph 4:26-27

The word here for “give” means to “give or grant” as a voluntary gift. The word for “place” here means a room (like in a house) or a habited space. The word here for “neither” has the distinct implication of “those which are of the same kind or which are part of one whole”.
What this means is that if you are angry and sin because of it, or let a new day begin while still angry, then in this you are also choosing to give space, a room, to the devil, or his demons. People may not realize it when they do this, but these actions are all parts of one whole. And in this people give a room to the devil, and a room could be in a person's house, and it could be a demon that works for Satan who goes into that room, and stays there. This is a description of how demonization can begin. And this describes that in being angry and sinning, staying angry, a person actually in this is choosing to open up the door of their house, forsake their guard and armor, and give a demon room for entry. And once a demon gets inside, overpowering the person who has let their guard down, then that demon will try to take away all their armor, take their possessions, and will come to consider the house to be their own, as Jesus described.

Anger is just one example used here of how this happens, but is it the only thing that could allow a demon entry? Anger (or wrath) is mentioned as a “work of the flesh”, and it seems likely that any work of the flesh, in which sin takes place, or is held on to over time, may also give room to a demon.

Now the works of the flesh are manifest, which are [these]; Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like: of the which I tell you before, as I have also told [you] in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Gal 5:19-21

Mortify therefore your members which are upon the earth; fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry: Col 3:5

And Eph 4 from above continues, Eph 4:28-32
Let him that stole steal no more: but rather let him labour, working with [his] hands the thing which is good, that he may have to give to him that needeth. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. And grieve not the holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Let all bitterness, and wrath, and anger, and clamour, and evil speaking, be put away from you, with all malice: And be ye kind one to another, tenderhearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you.

So it seems like there are many sinful things, works of the flesh, which are listed along with anger, and these also may give demons room. This may be another meaning of the verse, “For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption; but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting.” Gal 6:8
If a person is sinning, whether by committing a sin in anger, or adultery or idolatry etc, or holding onto sinful things inside like anger, bitterness, hatred, etc. this is what opens a door up for demons to gain entry, get a room, and oppress someone. This seems to be true whether the person is not a Christian, or is a Christian.

It is important to note that Eph 4 “ neither give place to the devil ” was not directed at the unsaved, but directed at Christians. Though if this is how demons gain entry, the process would seem to be the same for everyone, Christian or not. When Jesus spoke of a strong man guarding his house with armor, this also seems to be directed at everyone, including Christians. The armor here may refer to choosing to not sin, though everyone does at times to some extent.
However, Jesus also said, “ He who is not with me is against me, and he who does not gather with me, scatters” . The best protection and armor against demons getting into your house, is to be with Jesus Christ and to accept Him as your Lord and Savior. Next, have on the full armor of God (Eph 6), and be guarding your house against invasion, and be walking in the Spirit and sowing to the Spirit, not the flesh.

But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control; against such things there is no law. Gal 5:22-23

Put on the whole armour of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore take unto you the whole armour of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness; And your feet shod with the preparation of the gospel of peace; Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God: Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints; And for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly, to make known the mystery of the gospel
Eph 6:11-19

A Christian can be oppressed by demons, though the demonization reaching the level of possession seems unlikely because a Christian has the armor of God to at least some extent. And a Christian also has the authority to cast a demon out, should any break through their guard. Another guard against demonization in a Christian is to pray daily, confessing their sins, and asking for forgiveness of sins and cleansing from all unrighteousness.

This then is the message which we have heard of him, and declare unto you, that God is light, and in him is no darkness at all. If we say that we have fellowship with him, and walk in darkness, we lie, and do not the truth: But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his Son cleanseth us from all sin. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us [our] sins, and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. 1 Jn 1:5-10

Additionally, the Holy Spirit is inside the heart of a born-again Christian (Gal 4:6), and there is a circumcision of the person's heart by the Holy Spirit (Rom 2:29). God writes his laws upon the Christian's heart, and their mind. (Heb 10:16-17). In this, the heart, and the mind to some extent, of a born-again Christian are different and changed from those of an unsaved person. And the peace of God, a fruit of the Holy Spirit, guards the heart and mind of a Christian.
And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Phl 4:7
In all this, it seems all the more difficult for a Christian to reach a “possession” level of demonization, even though Eph 4 indicates that “oppression” is possible.

A Christian under demonic oppression has all the authority they need, in the power of Jesus Christ, and the power of God through the Holy Spirit of Jesus, to command a demon to get out and stay out, and refuse to let the demon influence them any longer. But the Christian person must choose this by his or her own free will. God does not violate our free will, and the Christian must choose of their free will to kick the demon out of their self, and to repent of whatever sinful work of the flesh opened the door to let the demon get in their house in the first place.

It is arguable that most of the demons in a person do automatically flee a person when or after they become a Christian, without being cast out, as part of the process of repentance and healing. “Submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you.” James 4:7

Yet I think stragglers are possible. There may be generational curses, the result of sins of ancestors going back to the immediate 3rd or 4th generations (Ex 20:5). These curses can be broken by Jesus Christ, and demons associated with them may flee or be cast out. There also may be demons that specialize in harassing or tempting a person in areas of sin they have strong problems with, like certain addictions. In this a demon may have taken over a room in the house, fortifying it, and the battle to regain the space could be more difficult. This concept of a fortified area is seen the Biblical term “strong hold”. But there is hope,

For though we walk in flesh, we do not war after the flesh: For the weapons of our warfare [are] not carnal, but mighty through God to the pulling down of strong holds ; Casting down imaginations, and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. 2 Cor 10:3-5

The weapons of our warfare are mighty to pull down strongholds, and our most prominent weapon is the Word of God, which is the sword of the Spirit, the Scriptures, the Bible. This is very fitting with the second meaning of a “strong hold” , which is, “of the arguments and reasonings by which a disputant endeavours to fortify his opinion and defend it against his opponent”. Often the battle with demonic oppression is in the mind, and the best weapon to use against excuses and false reasoning which hold onto sin, is with the Word of God. And also we have the authority Jesus Christ gave believers in Him to cast out demons. Prisa Jesus!

So this cleaning house can be a gradual process for the new Christian, but also as the Christian repents of more sin, and asks for forgiveness, and draws near to God, demons may flee, without having to be cast out.


Does this mean that any sinful thought, feeling, or action a person has is caused by a demon?

No, the sinful nature and the flesh, and a person's own heart and mind, are all potential sources of sinful thoughts, feelings, desires, and actions. These are plenty enough to put a person into internal conflict, without any demonization being involved.

I say then, Walk in the Spirit, and ye shall not fulfil the lust of the flesh. For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh: and these are contrary the one to the other: so that ye cannot do the things that ye would. Gal 5:16-17

For we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. For what I am doing, I do not understand. For what I will to do, that I do not practice; but what I hate, that I do. If, then, I do what I will not to do, I agree with the law that it is good. But now, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. For I know that in me (that is, in my flesh) nothing good dwells; for to will is present with me, but how to perform what is good I do not find. For the good that I will to do, I do not do; but the evil I will not to do, that I practice. Now if I do what I will not to do, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. I find then a law, that evil is present with me, the one who wills to do good. For I delight in the law of God according to the inward man. But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. O wretched man that I am! Who will deliver me from this body of death? I thank God—through Jesus Christ our Lord!
So then, with the mind I myself serve the law of God, but with the flesh the law of sin. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. For what the law could not do in that it was weak through the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh, on account of sin: He condemned sin in the flesh, that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh but according to the Spirit.
For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God; for it is not subject to the law of God, nor indeed can be. So then, those who are in the flesh cannot please God. But you are not in the flesh but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. Now if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not His. And if Christ is in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. But if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Therefore, brethren, we are debtors—not to the flesh, to live according to the flesh. For if you live according to the flesh you will die; but if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. Rom 7:14-25, 8:1-14

Demonization is more likely to be present where there seems to be symptoms of demonization, for instance: a loss of a person being in their “right mind”, symptoms of insanity (to a lesser or greater degree), habitual or repetitive sin like sinful addictions, or self-perception of a loss of self-control.

And temptations also can come from the flesh and sinful nature, even in Christians, without a demon being the cause.
Ye know how through infirmity of the flesh I preached the gospel unto you at the first. And my temptation which was in my flesh ye despised not, nor rejected; but received me as an angel of God, [even] as Christ Jesus. Gal 4:13-14

From whence come wars and fightings among you? come they not hence, even of your lusts that war in your members ? Ye lust, and have not: ye kill, and desire to have, and cannot obtain: ye fight and war, yet ye have not, because ye ask not. Ye ask, and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lusts. Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Do ye think that the scripture saith in vain, The spirit that dwelleth in us lusteth to envy? But he giveth more grace. Wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners; and purify your hearts, ye double minded. Be afflicted, and mourn, and weep: let your laughter be turned to mourning, and your joy to heaviness. Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up. James 4:1-10

If indeed you have heard Him and have been taught by Him, as the truth is in Jesus: that you put off, concerning your former conduct, the old man which grows corrupt according to the deceitful lusts, and be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man which was created according to God, in true righteousness and holiness. Eph 4:21-24

Do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize? Run in such a way that you may obtain it. And everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now they do it to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown. Therefore I run thus: not with uncertainty. Thus I fight: not as one who beats the air. But I discipline my body and bring it into subjection, lest, when I have preached to others, I myself should become disqualified… No temptation has overtaken you except such as is common to man; but God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of escape, that you may be able to bear it. 1 Cor 9:24-27, 10:13

Jesus Christ gives Christians the ability to learn to walk in and according to the Spirit, in a process of sanctification, and through His power to overcome our flesh, sinful nature, and temptations, having been given a new nature in Him.

Ultimately, we Christians and our bodies belong to God. A demon cannot “own” or “possess” us, as truly we are owned or possessed by God, purchased by the blood of Jesus Christ. The Bible says in 1 Cor 6:19-20, ” What? know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost [which is] in you, which ye have of God, and ye are not your own? For ye are bought with a price: therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are God's.” Christians are owned by God, and demons will be evicted by the true owner, Jesus Christ.

The people to be truly concerned about when it comes to demonization are those who are not Christians, who do not have the armor of God, nor the Holy Spirit, and do not have the authority to cast out demons in Jesus Christ's name. People today may fair no better than the demonized people in the New Testament, who Jesus helped and healed by casting demons out of them. If sin leads to oppression, once they have reached an “oppressed” level of demonization, they are more at risk for reaching the “possessed” level. Jesus and His disciples cast out demons many times in the New Testament. Jesus and His disciples were the Deliverance ministers and exorcists at that time, helping people who were demonized by casting out the demons. Jesus said those who believed in Him would also cast out demons.

“He said to them, “Go into all the world and preach the good news to every creature. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. And these signs will accompany those who believe: In my name they will drive out demons; they will speak in new tongues; they will pick up snakes with their hands; and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all; they will place their hands on sick people, and they will get well.” Mark 16:16-18

There is no doubt that driving out demons is just as valid a Christian ministry today as it ever was. It is a needed ministry, needed by the hurting people who are demonized today. Jesus wants the church today, the body of Christ, to practice deliverance ministry, as He did, and help these people.