This page has been translated from English

Dechiffrera Daniel och parallellt i evangelierna om den vanhelgande skändlighet

Dechiffrera Daniel och parallellt i evangelierna om den vanhelgande skändlighet

Denna studie band till Uppenbarelseboken studien här: http://www.stopalienabduction.com/BookofRevelation.doc~~HEAD=NNS
och tidslinjen här: http://stopalienabduction.com/RevelationTimelineMed.jpg

Dechiffrera Daniel

Studera Daniel, verkar det som Bibeln lär "förödelsens styggelse" är en profetia som ska uppfyllas 3 gånger. Dessutom verkar det Bibeln lär att "tiden, tid och en halv tid" (eller 3,5 år, 2260 dagar, 42 månader) ska uppfyllas 3 gånger eller i 3 olika sätt. Dessutom finns det en period av 1150 eller 2300 dagar skall uppfyllas en gång. Och det finns också en period av 1290 och 1335 dagar vara uppfyllda en gång.

Första gången förödelsens styggelse var uppfyllt var med Antiochos IV i 168 BC.
Den andra gången var med romarna cirka 70 efter Kristus.
Tredje gången kommer att vara med odjuret i framtiden Uppenbarelseboken.

De 1150 och 2300 dagar uppfylldes i tiden för Maccabees i 165 f.Kr. och 162 f.Kr. respektive i förhållande till Antiochos IV.

Första gången "gånger, tid och en halv tid" var uppfyllt var under den 3,5-åriga belägringen och förstörelsen av Jerusalem, circa 70 AD. De följande två fullkomnanden av "tider, tid och en halv tid" spelas in i Uppenbarelseboken. De är:
1. myndigheten ges till Beast under 42 månader, vilket också är samma 1260 dagar de två vittnena predika. Denna 3,5 år verkar också vara första hälften av 70: e Daniel.
2. Den andra halvan av denna vecka verkar vara 3,5 bokstavliga dagar som de två vittnena är döda på gatorna. (Detta gäller "kommer dessa dagar förkortas" i Matt 24 och Mark 13.)

De 1290 och 1335 dagar är också uppfyllt i framtiden tid boken Uppenbarelseboken.Första Fulfillment

Den första tidsperioden för uppfyllelsen är i det förflutna, av Dan 11 (som totalt täcker från ca 435 f.Kr.-4 f.Kr.). Första gången förödelsens styggelse var uppfyllt var omkring 168 f Kr.

"Och armarna ska stå på hans sida, och de skall förorena helgedom styrka, och ska ta bort det dagliga [offret], och de skall placera styggelse som bringar öde." Dan 11:31

Detta avser Antiochos IV, med en gris offras på altaret. Resten av Dan 11 efter detta verkar ha uppfyllts mellan Marcus Antonius, Octavius, och Herodes den store.
Se Brian Huie studie här: http://www.herealittletherealittle.net/index.cfm?page_name=Daniel11 (Detta är viktig läsning, som en komplett eller nästan komplett uppfyllande av Daniel 11 i det förflutna tyder på att lite att ingen av det är av grundläggande betydelse uppfyllelse i den sista tiden.)

Och samma händelse, av styggelse skrivna av Antiochos IV, som uppfyllde Dan 11:31, var också en uppfyllelse av Daniel 8. http://www.enduringword.com/commentaries/2708.htm

En bekräftelse på att Dan 11:31 och Dan 8 är både att hänvisa till Antiochus kan hittas i att Dan 11:04 läser,
"Och när han har uppstått, skall hans rike delas upp och fördelas mot de fyra väderstrecken, men inte bland hans efterkommande och inte heller enligt hans välde med vilken han styrde, ty hans rike skall vara rotlösa, även för andra förutom dessa. "
Och Dan 8:08 står det: "Därför att han bocken vaxade mycket stor. Och när han var stark, var den stora hornet sönder, och för det kom upp fyra uppmärksammade dem mot fyra vindar himlen"

Och så dessa passager säger av samma händelser, 4 är de 4 generalerna (Kassander, Lysimachos, Seleuchus och Ptolemaios) som ärvde riket av Alexander den store efter hans död. Och någon gång efter detta kom Antiochos IV.

"Och ur ett av dem kom fram en liten horn, som vaxat än bra, mot söder och mot öster, och mot den trevliga [landet]. Och det vaxade bra, [även] till himmelens härskara, och den kastade [del] av värdens och stjärnorna till marken och trampade på dem. Ja, förstorade han [sig] ända till furste värden och av honom det dagliga [offret] togs bort och platsen för hans helgedom kastades ned.
Och en värd fick [honom] mot det dagliga [offret] på grund av överträdelse, och det kastade sanningen till marken, och det praktiseras, och blomstrade. Sedan hörde jag en helgon tala, och en annan helig sade till att vissa [helgon] som talade, hur lång tid [skall vara] visionen [om] det dagliga [offret] och överträdelse av förödelse, för att ge både helgedomen och värd att vara trampas under fötterna? Och han sade till mig, Unto två tusen 300 kvällar och morgnar, sedan skall helgedomen renas ...
Och i den senare tidpunkten för riket, när överträdarna komma till sin helhet, skall en kung av hård ansikte, och förstå mörka straff, stå upp. Och hans makt skall vara mäktigt, men inte av sin egen makt, och han skall förgöra underbart och skall blomstra, och praktik och skall förstöra mäktiga och de heliga folket. Och genom hans politik även han skall låta båten för att lyckas i sin hand, och han skall prisa [sig] i sitt hjärta, och genom freden skall förstöra många: han skall också stå upp mot Prince of Princes, men han skall brytas utan handen och visionen av kvällen och morgonen, som fick höra [är] sant.. varför stänger du upp visionen, ty det [skall] under många dagar "Dan 8:9-14, 24-26

Denna "2300 kvällar och morgnar" är inte ett meningsfullt 3,5 år, eftersom det skulle bibliskt är 2260 dagar. Det är en period av antingen 2300 dagar (1150 kvällar plus 1150 morgnar, separerade), eller av 1150 dagar (2300 / kvällar + morgon).

Den styggelse bildades 168 BC.

"Antiochos IV: s armé vanhelgat templet och stoppade de dagliga offer. Den 15 Kislev i december 168 f.Kr. byggde syrierna en hednisk altare över brännoffersaltaret i templet och placeras en bild av Zeus Olympius på den. Tio dagar senare, den 25 Kislev var svinkött erbjuds på altaret till Zeus. "
http://www.rondaniel.com/library/27-Daniel/Daniel0801.html (viktig läsning)

"Nu den femtonde dagen i månaden Casleu i hundra 40 och femte året satte de upp förödelsens styggelse på altaret, och byggde altare idol hela städer i Juda på alla sidor ...   Nu fem och tjugonde dagen i månaden de gjorde offra på idol altaret, som var på Guds altare. "Macc 1:54,59

I Dan 8, 2300 dagar eller 1150 dagar som nämns. Strax efter styggelse bildades, började Maccabees "våldsam revolt mot Antiochus. Detta nämns som börjar inte långt efter styggelse placerades och beskrivs närmare i Maccabees kapitel 2.In korthet är denna revolt det direkt ledde till återinvigningen av templet och altaret av Maccabees den 25: e Kislev 165 f.Kr., 3 år efter styggelse sattes på altaret, den 25: e Kislev 168 BC. Denna berättelse beskrivs närmare i Maccabees 4. http://www.jacsweb.org/spirituality-chanukah.html

1150 dagar skulle passa tiden från när styggelse placerades, när templet och helgedomen var renad. Den judiska kalendern är en oregelbunden förvirrande arbete, http://www.jewfaq.org/calendar.htm . Men med hänsyn år tas skottår då en extra månad läggs verkar 1150 dagar som passerar under dessa 3 år att arbeta ganska bra. Och så detta var uppfyllandet av 1150 dagar tills helgedomen var renat.

Det är intressant att notera att möjlig tolkning av 2300 dagar tycks också ha en betydande uppfyllelse. Någon gång i 164 f.Kr. Antiochos IV dog, och andras härskare tog över, som Lysias. Och det var faktiskt ca 2300 dagar, eller lite över 6 år efter det att styggelse var skrivna av Antiochus, där slaget vid Bet-Sakarja ägde rum. Denna kamp mot Lysias var noterbar eftersom "Innan han lämnade gick han till en kompromiss så judarna att följa sina seder och att dyrka som de ville." http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Beth_Zechariah

Och så detta fredsavtal gjordes i 162 BC, lite över 6 år efter det att förödelsens styggelse hade satts upp av Antiochos IV, som Maccabees också poster:

"Nu Så låt oss vara vänner med dessa män, och göra fred med dem, och med all sin nation;   Och förbund med dem, att de ska leva efter sina lagar som de gjorde tidigare:   ty de är därför missnöjda, och har gjort allt detta, eftersom vi avskaffat sina lagar.   Så kungen och furstarna var nöjda: varför sände han till dem att sluta fred, och de accepterade detta.   Även kungen och furstarna gjorde en ed till dem: varpå de gick ut ur starkt grepp "1 Macc 6:58-61.

Och så vad Antiochos IV hade börjat äntligen helt klar ca 2300 dagar senare, som Lysias slöt fred så att judarna att följa sina lagar och dyrkan som de gjorde tidigare. De Maccabees revolt är också vad som anges i Dan 11,

"Och som gör ont mot förbundet skall han fördärva med smicker: men de människor som känner till sina Gud skall vara stark och göra [bedrifter]. Och de som förstår bland folket skall ge många: men de skall falla för svärd, och flamma, med fångenskap och bytet [många] dagar. Och [vissa] av dem att förstå skall falla, att prova dem, och för att rensa och göra [dem] vit [ens] till tidens slut. Eftersom [det är] ännu för en utsedd tid "Dan 11:33-35

Denna vers om att vara beprövade och renas avser perioden från Maccabees vidare till Jesu tid, i vilken judarna förblev under utländskt styre, eller oroliga med militärt förtryck under större delen av den tiden. (Den "Time utsåg" här kan också vända 70: e veckan.)

Resten av Daniel 11 hänvisar till Herodes den store, och även Mark Antonius och Octavius, som betydande siffror under denna tidsperiod, fram till tiden för Jesus. (Se länk nedan) Daniel 11 slutar med Dan 11:45, som matchar den kända historien om Herodes,

"Och han skall plantera tält sitt palats mellan hav och härliga heliga berg, men han skall komma till sin ände, och ingen kommer att hjälpa honom." Dan 11:45

Av Herodes "Men hans sjukdom förvärrats i mars 4 f.Kr., avgick han till sin Vinterpalatset i Jeriko, mindre än 10 miles nordväst om Döda havet, cirka 45 miles öster om Medelhavet, och mindre än 20 miles nordost om Jerusalem. "
- Brian Huie, http://www.herealittletherealittle.net/index.cfm?page_name=Daniel11

Och så den första uppfyllelsen av förödelsens styggelse var 168 f.Kr. och uppfyllandet av de 1150 och 2300 dagar var i 165 BC och 162 BC, respektive.

Andra Fulfillment

Nästa händelse som inträffat är uppfyllandet av de 69 veckorna av Daniel, med Messias ankomst, Jesus Kristus.

"Vet därför och förstå, att från att gå ut i budet för att återställa och bygga Jerusalem åt Messias prinsen ska vara sju veckor, och sextio och två veckor: ska gatan byggas igen och väggen, även i oroliga gånger. Och efter sextiotvå två veckor skall Messias skäras av [korsfäst], men inte för sig själv ... "Dan 9:25-26

Den sista händelsen i Dan 11 var Herodes dör, vilket var något innan Jesus korsfästes. Och så i kronologisk ordning, plockar Daniel 12 upp strax efter Dan 11 slutade, och även strax efter Dan 9:26 lämnar av.

"På den tiden Michael ska stå upp, den store fursten som står vakar över söner ditt folk" - Dan 12:01

Det första som händer är Michael står upp. Samma händelse finns detaljerad mycket mer i Rev 12:1-12. Den beskriver kriget i himlen bland änglarna som ägde rum efter Jesus Kristus uppstigit, efter uppståndelsen (30s AD). När Michael "stod upp" betyder det att han gick upp till himlen som ledare i Guds armé av änglar, kämpar mot Satan, och stå upp för Guds folk.

"1 Nu ett stort tecken visade sig i himmelen: en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter, och på huvudet en krans av tolv stjärnor 2 sedan vara med barn, ropade hon ut i arbete och i smärta att ge. . födseln 3 Och ett annat tecken visade sig i himmelen. se, en stor, eldröd drake med sju huvuden och tio horn och sju diadem på sina huvuden 4 hans stjärt drog med en tredjedel av stjärnorna på himlen och kastade dem på jorden. Och draken stod framför kvinnan som var redo att föda, att sluka hennes barn så snart det föddes. 5 Hon födde en pojke som skulle styra alla folk med en stav av järn. Och hennes barn blev uppryckt till Gud och Hans tron.   6 Då kvinnan flydde ut i öknen, där hon har en plats sig beredd av Gud, att de skulle få sitt uppehälle under ett tusen 260 dagar.

(7 och kriget bröt ut i himlen: Mikael och hans änglar kämpade med draken och draken och hans änglar stred, 8 men de ville inte företräde, inte heller var en plats för dem [ en ] i himlen längre 9 So. den store draken blev nedkastad, kallas att ormen av gammal, Djävulen och Satan, som bedrar hela världen, han kastades till jorden, och hans änglar kastades ner med honom 10 Och jag hörde en stark röst som sade i himlen. "Nu frälsning, och styrka, och riket blivit vår Guds, och kraften i hans Kristus har kommit för våra bröders åklagare, som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt, har gjutits ner 11. Och de övervann honom i Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord, och de inte älskar sina liv till döden 12. därför gläd dig, himlar och ni som bor i dem! Men ve över jorden och havet ! För djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att han har en kort tid ...) "- Rev 12

Vi kan känna denna passage är historiskt, eftersom den manliga barn som föddes som skulle styra alla folk med en stav av järn är Jesus Kristus (Rev 19:15), och honom som fångas upp till Gud och Hans tron ​​är Jesu himmelsfärd Kristus som inträffat efter uppståndelsen. Rev 12:1-6 är en sammanfattning, och Rev 12:7-17 ger mer detalj de händelser som finns mellan verserna 5 och 6, alltså inom parentes ovan.

Nästa i ordning, fortfarande i parentetiska av händelserna mellan verserna 5 och 6, ägde Rev 12:13-16 rum. I det Satan attackerar "kvinnan". Och i denna passage är det första uppfyllandet av den 3,5-åriga tidsperioden. I Rev 12, är "tid, tid och en halv tid" i vers 14 samma period som "1260 dagar" som nämns kortfattat i vers 6 före.

, that he might cause her to be carried away by the flood. 16 But the earth helped the woman, and the earth opened its mouth and swallowed up the flood which the dragon had spewed out of his mouth .)” -Rev 12 "(... 13 Nu när draken såg att han hade kastats på jorden, förföljde han kvinnan som födde gossebarn 14. Men kvinnan fick två vingar en stor örn, som hon skulle flyga ut i vildmarken till hennes plats, där hon får näring under en tid och tider och en halv tid, från närvaron av ormen. 15 Så ormen spydde vattnet ur hans mun som en flod efter kvinnan, att han skulle låta henne bäras bort av floden. 16 Men jorden hjälpte kvinnan, och jorden öppnade sin mun och uppslukade floden som draken hade spydde ur hans mun.) "-Rev 12

Denna "kvinna" hänvisar till den messianska judarna, den ursprungliga kristna kyrkan, som var i Jerusalem, som flydde och gjorde fly belägringen av 70 AD. Mycket historisk information detaljerade detta finns i artikeln här: http://www.preteristarchive.com/StudyArchive/p/pella-flight.html (viktig läsning)

De kristna började att lämna Jerusalem så tidigt som 66-67 AD. I 66 AD allmänhet Cestius Gallus kom en romersk legion till Jerusalem för att försöka dämpa den judiska upproret, som hade börjat. Hans legion bar med dem standard eller Aquila av romerska legioner, vilket är en liten örn staty genomförs vanligtvis högt på en pinne. Det antecknades att Cestius slutar sin attack på Jerusalem, trots att det hade att lyckas, och gick. ( http://www.josephus.org/warChronology2.htm ) Under reträtten av hans legion de örnen Aquila fångades av judiska krafter i Israel, som var en skam för legionen.

Det var runt denna tid, med utseendet på den romerska legionen med sin eagle Aquila, att de kristna lämnade Jerusalem. Att se armén, vars standard var örnen visste den kristna kyrkan i Jerusalem var det dags att fly, och gick till Pella, där de var säkra under den slutliga belägringen av Jerusalem som skedde ett par år senare i 70AD.

Jesus varnade om detta i Lukas 21:20-22,
"Och när ni får se Jerusalem omringas av krigshärar, då vet   ödeläggelsen är detta nära. Låt dem som är i Judeen fly bort till bergen, och låt dem som är i mitt i avgår ut, och låt inte dem som är i de länder som in däri. För dessa är de dagar av hämnd, att allt som är skrivet kan uppfyllas. "

En annan generell, Vespasianus, skickades tillbaka med fler legioner i 67 AD och fick sällskap av sin son Titus, som började erövra området och så småningom förstördes Jerusalem år 70 e.Kr.. Denna tidsperiod stämmer generellt med 3,5 år eller 1260 dagar. Eftersom kristna hade tidigare flytt från Jerusalem, till stor del till Pella, "kvinnan" hölls säker i vildmarken från draken. Draken, Satan, sattes att angripa den kristna kyrkan i Jerusalem, men med utförsel från Cestius, de hade tid att gå, innan Jerusalem kom under attack igen.

Dessa händelser i Uppenbarelseboken 12 är samma händelser som nämns i Daniel 9. Låt oss titta på det igen i sin helhet i hur den kan läsa i sin 1: a uppfyllelse. Observera liknande villkor i både ställen i Rev 12 och Dan 9 av en "flod" och även "vingar styggelse" och "örn":

, even until the consummation, which is determined, is poured [like water/flood] out on the desolate.)” -Dan 9 "Vet därför och förstå, [som] från att gå ut i budet för att återställa och bygga Jerusalem åt Messias prinsen [skall] sju veckor och sextiotvå veckor: gatan ska byggas igen och väggen även i oroliga tider och efter sextiotvå två veckor skall Messias skäras av, men inte för sig själv: och folket i fursten som skall komma [Satan, "denna världens furste"] skall förstöra staden och helgedomen,. och den ände [ska vara] med en flod, och ända till slutet av kriget förödelse bestäms (Och han [Jesus Messias] skall bekräfta förbundet med många under en vecka [Påskveckan]. och mitt i vecka [Jesus korsfäst] skall han slaktoffer och spisoffer att upphöra [inga flera andra behövs offer var slöjan sönderriven], och på vingar styggelser [eagle standard romerska legionen] skall vara en [Titus] som gör ödsliga även till fullbordan, som bestäms, hälls [som vatten / flod] ut på ödsliga.) "-Dan 9

Den andra uppfyllandet av förödelsens styggelse uppfylldes år 70 e.Kr., efter att romarna hade erövrat staden, med romarna att föra in sina fänrikar eller normer i den judiska templet och offrar till dem, som Josephus poster.

"Och nu romarna, på flykt uppviglande till staden, och på förbränning av den heliga huset själv, och av samtliga byggnader ligger runt omkring det, förde sina fänrikar till templet och ställa dem mot sin östra porten , och det gjorde de offra till dem, och det gjorde de gör Titus Imperator, med största bifallet av glädje ".
- Josefus Krigen 06:06:01 (se även http://www.livius.org/ja-jn/jewish_wars/jwar04.html )

Den romerska fänrik hänvisar här till den romerska standard eller Aquila av en örn. Och så örnen Aquila romerska standard var både ett tecken på att de kristna skulle fly, och även tjänat som förödelsens styggelse, en örn idol som dyrkades i templet och offrade till.

Att gå tillbaka till Daniel 12:2, denna gång för problem och belägringen av 70AD nämns,

"Och det skall vara en tid av nöd, som aldrig var sedan det fanns en nation, e Ven till den tiden. Och på den tiden dina anställda ska levereras, var och en som finns skrivet i boken. 2 Och många av dem som sover i mullen skall vakna, några till evigt liv, andra till skam och evig fasa. 3 De som klok skall lysa som det ljusa himlavalvet, och de som vänder många till rättfärdighet som stjärnor i evigheters evighet. "Dan 12:2-3

Den 3,5-åriga belägringen och förstörelse år 70 e.Kr. i Jerusalem var en fruktansvärd tid för Israel, hade till exempel inte varit innan dess, fram till den tiden. De kristna lämnade staden och flydde - det var Daniels "människor som skulle levereras", vars namn var skrivna i livets bok - den kristna-judiska konvertiter var de som visste att fly Jerusalem, som Jesus hade varnat dem att göra . Och de flydde, som är inspelad i Rev 12 och historiskt.

Sedan en sann uttalande görs om framtiden, att några kommer att gå till evigt liv och somliga till förakt. På tal om dessa kristna konvertiter i framtiden, kommer de att lysa som stjärnor, leder många till rättfärdighet. Med andra ord är stora val som inför judarna efter Jesu markeras och 2 möjliga resultat av detta val. Denna gång efter Jesu ämbete den tidiga kyrkan var när evangeliet predikas för många judar, inklusive information om uppståndelsen. Jesus ha förutspådde förstörelsen av Templet nästan 40 år innan kan ha hjälpt några judar att bli kristna vid denna tidpunkt.

De följande verserna i Daniel 12 läsa,
"4" Men du, Daniel, må gömma dessa ord och försegla boken fram till tidens slut, och många ska löpa fram och tillbaka, och kunskap ska öka "5 Och jag, Daniel, såg,. Och där stod två andra , en på denna åstranden och den andra på den åstranden. 6 Och en sade till mannen som var klädd i linnekläder, som var ovanför flodens vatten: "Hur länge skall fullgörandet av dessa underverk är?" 7 Då hörde jag mannen klädd i linnekläder och var som ovanför flodens vatten, när han höll upp sin högra hand och sin vänstra hand mot himlen, och svor vid honom som lever för evigt, att det skall vara för en tid, tider och en halv tid; och när makt heliga människor helt har splittrats, skall alla dessa saker vara klar. "Dan 12:4-7

Daniel frågar när slutet av dessa underverk kommer att vara, och svaret är 3,5 år. Den första uppfyllandet av "Times, tid och en halv tid" eller 3,5 år i Dan 12, hänvisar till den romerska belägringen och förstörelsen av Jerusalem år 70 e.Kr., och detta bekräftas som 1260 dagar kvinnan hålls säkra i Rev 12. Men eftersom ängeln här nämner "tidens slut", indikerar detta att det blir (minst) en andra uppfyllandet av "tider, tid och en halv tid".

Efter händelserna runt 70 e.Kr., där Satan inte att förstöra den kristna kyrkan som var i Jerusalem, är nästa händelse kronologiskt i slutet av Rev 12.
"17 Och draken rasande med kvinnan, och han gick för att föra krig med resten av hennes avkommor, som håller Guds bud och har Jesu vittnesbörd."

I slutet av Rev 12, går Satan att föra krig mot de kristna, och detta krig spänner över en tidsperiod från 70AD fram till idag, är nästan 2000 år av historia täckt av Rev 12:17. Detta kapitel med uppgifter om historia och profetia om vad som händer med änglarna, bakom kulisserna till viss del, och som sådan är ganska lämpligt leder in i händelserna Rev 13, som också handlar om en ängel, Odjuret, som kommer ut ur fängelse the Abyss / avgrunden / Tartaros. Detta är nästa stora förändring, stor händelse, när det gäller att de fallna änglarna.

Och så 70 e.Kr. var andra gången förödelsens styggelse var uppfyllda, med romarna att offra för att örnen Aquila i templet, och första gången på 3,5 år var uppfyllda, med belägringen av Jerusalem.

Tredje Fulfillment

Det finns en uppfyllandet av förödelsens styggelse, och två "gånger, tid och en halv tid" tidsperioder kvar att uppfyllas i framtiden. Den första framtid "tider, tid och en halv tid" period från Daniel 12, är 3,5 år som Odjuret ges myndigheten i Dan 7.

“Then I wished to know the truth about the fourth beast, which was different from all the others, exceedingly dreadful, with its teeth of iron and its nails of bronze, which devoured, broke in pieces, and trampled the residue with its feet; 20 and the ten horns that were on its head, and the other horn   which came up, before which three fell, namely, that horn which had eyes and a mouth which spoke pompous words, whose appearance was greater than his fellows. 21 “I was watching; and the same horn was making war against the saints, and prevailing against them, 22 until the Ancient of Days came, and a judgment was made in favor of the saints of the Most High, and the time came for the saints to possess the kingdom.
23 “Thus he said: ' The fourth beast shall be A fourth kingdom on earth, Which shall be different from all other kingdoms, And shall devour the whole earth, Trample it and break it in pieces. 24 The ten horns are ten kings Who shall arise from this kingdom. And another shall rise after them; He shall be different from the first ones, And shall subdue three kings. 25 He shall speak pompous words against the Most High , Shall persecute [ d ] the saints of the Most High, And shall intend to change times and law. Then the saints shall be given into his hand For a time and times and half a time. 26 ' But the court shall be seated, And they shall take away his dominion, To consume and destroy it forever. 27 Then the kingdom and dominion, And the greatness of the kingdoms under the whole heaven, Shall be given to the people, the saints of the Most High. His kingdom is an everlasting kingdom, And all dominions shall serve and obey Him.” Dan 7

This matches Rev 13 very well,

1 Then I [ a ] stood on the sand of the sea. And I saw a beast rising up out of the sea, having seven heads and ten horns, [ b ] and on his horns ten crowns, and on his heads a blasphemous name. 2 Now the beast which I saw was like a leopard, his feet were like the feet of   a bear, and his mouth like the mouth of a lion. The dragon gave him his power, his throne, and great authority. 3 And I saw one of his heads as if it had been mortally wounded, and his deadly wound was healed. And all the world marveled and followed the beast. 4 So they worshiped the dragon who gave authority to the beast; and they worshiped the beast, saying, “Who is like the beast? Who is able to make war with him?”
5 And he was given a mouth speaking great things and blasphemies, and he was given authority to continue [ c ] for forty-two months . 6 Then he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme His name, His tabernacle, and those who dwell in heaven. 7 It was granted to him to make war with the saints and to overcome them. And authority was given him over every tribe, [ d ] tongue, and nation. 8 All who dwell on the earth will worship him, whose names have not been written in the Book of Life of the Lamb slain from the foundation of the world. 9 If anyone has an ear, let him hear. 10 He who leads into captivity shall go into captivity; he who kills with the sword must be killed with the sword. Here is the patience and the faith of the saints.” Rev 13

This first future “times, time and half a time” fulfillment from scripture is the same as the first “half a week” of the 70 th week of Daniel 9 (which will be fulfilled a second time in the future, besides how it was fulfilled around 70 AD, see prior Dan 9 explanation). Daniel 7 and Revelation 13 are both referring to the same time period of the first half of the 70 th week of Daniel 9.

“And he shall confirm the covenant with many for one week: and in the middle of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease, and for the overspreading of abominations he shall make [it] desolate , even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate.” Dan 9:27

This same period of “times, time, and half a time” is also specified in Rev 11 as the “42 months” of the Beast's authority, and pertains very much to what is going on with the Jews in Jerusalem.

“But leave out the court which is outside the temple, and do not measure it, for it has been given to the Gentiles. And they will tread the holy city underfoot for forty-two months . 3 And I will give power to my two witnesses, and they will prophesy one thousand two hundred and sixty days , clothed in sackcloth.” 4 These are the two olive trees and the two lampstands standing before the God [ b ] of the earth. 5 And if anyone wants to harm them, fire proceeds from their mouth and devours their enemies. And if anyone wants to harm them, he must be killed in this manner. 6 These have power to shut heaven, so that no rain falls in the days of their prophecy; and they have power over waters to turn them to blood, and to strike the earth with all plagues, as often as they desire 7 When they finish their testimony, the beast that ascends out of the bottomless pit will make war against them, overcome them, and kill them. 8 And their dead bodies will lie in the street of the great city which spiritually is called Sodom and Egypt, where also our [ c ] Lord was crucified. 9 Then those from the peoples, tribes, tongues, and nations will see their dead bodies three-and-a-half days , and not allow [ d ] their dead bodies to be put into graves. 10 And those who dwell on the earth will rejoice over them, make merry, and send gifts to one another, because these two prophets tormented those who dwell on the earth. 11 Now after the three-and-a-half days the breath of life from God entered them, and they stood on their feet, and great fear fell on those who saw them.” - Rev 11

The Beast is referred to as having authority for 42 months in Rev 13, which matches the 42 months the Holy City is tread underfoot in Rev 11. This seems to be the same period of time in which the 2 witnesses will prophecy for 1260 days. This indicates the 2 witnesses are prophesying while the Beast is in authority and treading the holy city underfoot, all during the same 42 month/1260 day time period.

It would be completely redundant for Rev 11 to mention 42 months in verse 2 and 1260 days in verse 3 if in fact both were referencing to the same time period focused on the 2 witnesses.

Verses 4-6 specify that the 2 witnesses will be in conflict. “Ascends” in verse 7 is a verb in a participle form and is likely meant more as an adjective, to be read “ascending out of the pit” or “ascended out of the pit”, meant to specify which Beast is being spoken of, not the timing of his ascent. (Especially as the 5 th Trumpet specifies the timing of his ascent, Rev 11 cannot be specifying the Beast ascends at this time during the 6 th Trumpet – as he already ascended past tense at this point.) As such the 42 months of the Beast and 1260 days of the two witnesses running parallel seems to be the point of the use of both numbers in verses 2-3, making this use to not be redundant.

Och så Daniel 7, Uppenbarelseboken 11 och 13, och den andra uppfyllandet (första framtida uppfyllelse) av Daniel 12 "tider, tid och en halv tid", alla hänvisar till första hälften av 70: e veckan av Daniel 9. Och detta är samma tid som både Odjuret är i myndighet och de 2 vittnen profetera som den yttre domstolen trampas under fötterna av hedningarna, och så även Odjuret.

Den tredje "tider, tid och en halv tid" uppfyllelse (andra framtida uppfyllelse) är med andra hälften av 70: e Daniel. Den andra hälften av 70: e veckan av Daniel är de 3,5 faktiska dagar under vilka de 2 vittnena ligger döda på gatorna, medan den första halvan av veckan är definitivt de 3,5 år / 1260 dagar som de profetera.

Eftersom de 42 månader och 1260 dagar köra medströms fann den enda andra "tider, tid och en halv tid" period som anges i Uppenbarelseboken är 3,5 dagar de 2 vittnena ligger död. Om profeterande av de 2 vittnen för 1260 dagar är knuten till 70: e veckan alls, så de dagar de ligger döda måste även faktor i 70: e veckan. Förutom dessa punkter, scenen skildras i Upp 10 tydligt referenser tillbaka till scenen i Dan 12 av ängeln, som stod vid vattnet och marken, som svär vid honom i himlen, att det kommer att vara för "tider, tid, och hälften en tid ".

"Och jag Daniel såg, och se, där stod två andra, en på denna sida av stranden av floden, och den andra på den sidan av stranden av floden. Och [en] sade till mannen klädd i linne, som [var] på de flodens vatten, hur lång tid [skall det vara att] i slutet av dessa underverk? Och jag hörde mannen klädd i linne, som [var] på de flodens vatten, när han höll upp sin högra hand och sin vänstra hand upp mot himmelen och svor vid honom som lever evinnerligen att [det skall vara] för en tid, tider och en halv, och när han skall ha åstadkommit för att skingra makt heligt folk, skall alla dessa [ting] vara klar "Dan 12:5-7.

"Och ängeln som jag såg stå på havet och på jorden lyfte sin hand mot himlen, och svor vid honom som lever i evigheternas evigheter, som skapade himlen och det som däri är, och jorden, och saker som däri är, och havet, och det som är däri, att det borde finnas fördröja inte längre: Men i dagar röst sjunde ängeln, när han skall börja låta bör Guds mysterium vara klar , som han har förklarat för sina tjänare profeterna. "Rev 10:5-7

Och detta Rev 10 hänvisning tillbaka till Dan 12 snart följs, även i 6: e trumpet avsnittet av den medströms 42 month/1260 dagar och 3,5 dagar. Ängeln svor vid Gud att det skulle vara för "tider, tid och en halv tid". Detta 3,5 nummer är hälften av en vecka, och hälften av 70: e veckan här. Den första halvan av 70: e veckan är 3,5 år och den andra halvan är 3,5 dagar.

Jesus anges också i Matt 24 och Mark 13 som "de dagar skulle förkortas", och om detta inte är en förkortning av dessa dagar, vad är? Visst, att kortas, måste något ha först ha varit längre. Det är väl känt att varje vecka i Daniel 9 är "tänkt" att representera 7 år, och detta är vad som förväntas. Men om den andra halvan av "vecka" förkortas till 3,5 dagar, skulle detta bättre profetiskt förklara varför dessa 7 år i taget kallades "veckor" i första hand. Om Gud kände i slutet han skulle förkorta 3,5 år 70: e 7-års period till endast 3,5 dagar, förklarar varför han kallade dessa "veckor" i första hand.

Den sista styggelse som gör förödelsens nämns i Dan 9, som verkar börja efter mitten av 70: e veckan. Detta är den 3: e uppfyllandet av förödelsens styggelse. Det är efter mitt i veckan att förödelsens styggelse startar och enligt Uppenbarelseboken skulle mitten av veckan verkar sammanfalla med de 2 vittnena dödas. Låt oss gå igenom Dan 9:25-27 i full igen.

"Vet därför och förstå, [som] från att gå ut i budet för att återställa och bygga Jerusalem åt Messias prinsen [skall] sju veckor och sextiotvå veckor: gatan ska byggas igen och väggen Även i oroliga tider. [Från kommandot för att återuppbyggnaden Jesus tid] och efter sextiotvå två veckor skall Messias skäras av, men inte för sig själv: [Jesus Kristus korsfästes, gå sedan tusentals år]
och folket i fursten som skall komma [vilddjuret och dess arméer] skall förstöra staden och helgedomen, och ände [ska vara] med en flod [Rev 14:20 vinpress Guds vrede, blod till hästar betslet 200 miles], och till slutet av kriget förödelse bestäms.
Dan 9:25-27 (Och han [Odjuret] skall bekräfta förbundet med många under en vecka: och mitt i veckan [död 2 vittnen] skall han slaktoffer och spisoffer [av de 2 vittnena] att upphöra, och för overspreading av skändligheter [av the Beast i templet], skall han göra [det] öde, ända till fullbordande, och den som fastställs skall hällas [i Uppenbarelseboken skålar Guds vrede utgjuten] på öde.) "Dan 9 :25-27

Och så profetia Daniel 9 uppfylls en andra gång i sin helhet. Den sista förödelsens styggelse tycks uppfyllas i Rev 13, Odjuret är i templet, som själv dyrkade som "gud", och även vilddjurets bild som dyrkade.

"5 Och han fick en mun som talade stora ord och vad hädiskt, och han fick rätt att fortsätta [ c ] för 40-två månader. 6 Han öppnade sin mun hädelse mot Gud, till att häda   . Hans namn, hans tabernakel och dem som bor i himlen 7 Och de tillbad draken som gav makten åt vilddjuret, och de tillbad vilddjuret och sade Vem [är] liknade vilddjuret? som kan föra krig med honom? ... Och alla som bor på jorden skall tillbedja honom, vars namn inte är skrivet i livets bok, det slaktade Lammets från världens begynnelse ... Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur av jorden, och han hade två horn, lika ett lamms, och han talade som en drake. Och det utövar all den makt som det första vilddjuret före honom, och brytas jorden och dem som bo därpå att tillbedja det första vilddjuret, det vars dödssår blev läkt. Och förvillar dem som bor på jorden av [hjälp av] de mirakel som han hade makt att göra i sikte odjuret, sade till dem som bo på jorden, att de skulle göra en bild åt vilddjuret, som hade the wound by a sword, and did live. And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak, and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed.” Rev 13:4-8,12-15

The temple as the location isn't mentioned above, but this becomes clear looking at 2nd Thessalonians.

“Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition; Who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worshiped; so that he as God sitteth in the temple of God , showing himself that he is God.” 2Th 2:3-4

The Beast will be in the temple, and he himself will be the abomination that causes desolation (though the Beast's image, if in the temple, may also be part of the abomination). Apparently after the 2 witnesses are killed in the middle of the week, the Beast, who himself is the abomination of desolation, enters into the temple and is worshipped, for the 3.5 days that are the second half of the 70 th week of Daniel. After the end of the 3.5 days, and the abomination of desolation event, the end of the 70 th week, Daniel 9 indicates there will be “pouring” out (matching the bowls of wrath in Revelation) and desolation.

And so the “times, time, and half a time” period of Daniel 12 is fulfilled twice in Revelation. First by the Beast in Dan 7, Rev 13 and Rev 11, during the 42 months (which is also the 1260 days of the 2 witnesses). This is the first half of the 70 th week of Daniel 9. The second half of the 70 th week of Daniel 9 is literally 3.5 days in which the two witnesses in Rev 11 lay dead. These are the second and third fulfillments of the “times, time, and half a time” periods, the first is 3.5 years and the second is 3.5 days. And the third fulfillment of the abomination of desolation in Dan 9 (also in Matt 24 and Mark 13) corresponds to the Beast himself being worshipped in the temple as “god”, as is described in Rev 13 and 2 Thes 2.

And so this seems to cover all 3 of the instances of the “times, time, and half a time” periods, as well as the one 1150/2300 day time period, and all the times the abomination of desolation is mentioned in the Bible (as far as I know).


This leaves the 1290 day and 1335 day periods. To determine where these days fit into a timeline, Dan 12 indicates that the “abomination of desolation” is an event marker.

“And from the time [that] the daily [sacrifice] shall be taken away, and the abomination that maketh desolate set up , [there shall be] a thousand two hundred and ninety days. Blessed [is] he that waiteth, and cometh to the thousand three hundred and five and thirty days.” - Dan 12:11-12

If the 3.5 days the two witnesses lie dead is the second half of the 70 th week of Daniel, then the 70 th week ends when those 3.5 days are completed. Daniel 9 indicates it is in the second half of the 70 th week when the abomination of desolation occurs – the Beast entering the temple to be worshipped as the 2 witnesses lie dead for 3.5 literal days. And Daniel 9 indicates that soon after this there will be “pouring”, of the bowls of wrath, and Jesus Christ will soon return. So it seems unlikely that the 1290 days could be just starting in the middle of the 70 th week, which only has 3.5 days to it, but rather the 1290 days must start prior.

As someone will be blessed to make it to the 1335 th day, it makes sense that this day is placed after Jesus Christ has returned, and not while the reign of the Beast or wrath of God is still ongoing. The abomination of desolation, the Beast being worshipped in the temple, takes place after the middle of the 70 th week, after the Beast has been in authority for 42 months already. Shortly after the Beast enters the temple, the abomination during the 3.5 days, then the 70 th week is over. Thus the 1290 days MUST refer to the time period prior to when the Beast enters the temple to be worshipped, as there are only 3.5 days to the second half of the 70 th week of Daniel: and then the bowls of wrath are poured and Jesus returns. As such it makes sense that in Dan 12:11-12, the “daily sacrifice” marks the beginning of the 1290 days, and the “abomination set up” (Beast in the temple) marks the end of the 1290 days. This would mean that, after the Beast/abomination is worshipped in the temple, there is after that, at most, a 45 day window before Jesus will have returned, and people will be blessed to have made it to the 1335 th day. As the Beast is in power for 1260 days prior to entering the temple as the abomination himself, this means that the 1290 days goes back to 30 days prior to when the Beast comes into authority. And so 30 days before the Beast enters into his 42 months of authority, the “daily sacrifices” stop.

It should also be noted that the sacrifices mentioned in Dan 9:27 which stop during the specified middle of the week must refer to “sacrifices and oblations” which are being offered by the two witnesses, which cease when they die in the middle of the week, and this is not the same as the “daily sacrifice” in Dan 12:11-12. The “daily sacrifice” in Daniel 12 must refer to a daily sacrifice (likely of the Jews) which stops 30 days before the Beast's covenant is made with many. Then the Beast is in authority for 42 months, the first half of the 70 th week. When the “sacrifices and oblations” of Dan 9 stop in the middle of the week, it must refer to the activities of the 2 witnesses, who the Beast kills precisely in the middle of the week.

As Revelation 12 describes the first half of the 70 th week as 3.5 years, and the second half as 3.5 days, and the Beast and two witnesses being active at the same time, then the sacrifices and oblations which stop in the middle of the week must relate to the 2 witnesses, whose death marks the middle of the 70 th week. The same sacrifices stopping cannot mark the beginning of the first half of the 70 th week, and also the beginning of the middle of the 70 th week. So two separate sacrifices must be being mentioned: Dan 12 mentions the end of the “daily sacrifice” 30 days prior to the rise of the Beast into power (his 42 months), and Dan 9 mentions the end of the “sacrifices and oblations” as the two witnesses are killed (end of their 1260 days and also ~the Beast's 42 months), which marks the middle of the 70 th week.

(This can be seen on the timeline here: http://stopalienabduction.com/RevelationTimelineMed.jpg )

This is entirely allowable if the stop of the “daily sacrifices” marks the beginning of the 1290 days, and the “abomination of desolation” marks the end of the 1290 days.

“And from the time [that] the daily [sacrifice] shall be taken away, and the abomination that maketh desolate set up, [there shall be] a thousand two hundred and ninety days.” Dan 12:11

Put in order of the Hebrew this reads more closely, “Now after the time sacrifice taken away daily, and give the abomination that makes desolation, days 1290” . I don't see anything there that forbids the sacrifice being the starting point and the abomination being the ending point of the 1290 days (and compare 2 Chron 25:27 translation “from-time, after-time” וּמֵעֵת ). Also looking at the Greek, it reads in order, “and from the time the regular sacrifice is abolished, and the giving abomination making desolation, days 1290” . I don't see anything in the Greek that forbids this interpretation either.

But it is the placement of the time of the abomination of desolation, the Beast entering the temple, which occurs only 3.5 days before the 70 th week ends, which necessitates that the 1290 days must be coming to a close at this point, and not just beginning, necessitating the 1290 days must begin with the sacrifices stopping and end with the abomination of desolation.


Parallel in the Gospels and Daniel of the Abomination of Desolation

Especially pertaining to the 70 AD fulfillment of the abomination of desolation, and the future fulfillment of the same, next we are going to see how all this lines up with the prophecies of Jesus pertaining to the abomination of desolation in the Gospels.

In Matt 24, Mark 13, and in Luke 21, Jesus mentions the abomination of desolation.

Jesus first says in these 3 passages that not one stone would left upon another of the Temple. Then the disciples ask Jesus these particular questions:
“Teacher, when therefore will these things happen and what will be the sign when these things are about to take place?” (Luke 21)
“Tell us, when will these things be, and what will be the sign when all these things are going to be fulfilled?” (Mark 13)
“”Tell us, when will these things happen, and what will be the sign of Your coming, and of the end of the age?” (Matt 24)

In Matt 24 and Mark 13, Jesus specifically references to “the abomination of desolation spoken of by Daniel” . In Luke 21 Jesus does not mention Daniel, but says, “But when you see Jerusalem surrounded by armies, then know that nigh is its desolation .” This word “desolation” is “eremosis” (2050) which is used only 3x in the New Testament, and the other 2x are in Matt 24 and Mark 13 in the phrase “the abomination of desolation spoken of by Daniel”.

In each Gospel the disciples are recorded to have asked Jesus different questions. As such, in each Gospel the disciples receive slightly different answers, which match the particular questions they asked. To rephrase,
Luke 21: When will the temple be destroyed, and what will be the sign this is about to happen?
Mark 13: When will the temple be destroyed, and what will be the sign when ALL these things will be Finished?
Matt 24: When will the temple be destroyed, and what will be the sign of your coming, and of the end of the age?

The reason that the answers are different is because the only question in common between these passages is “when will the temple be destroyed?” But the differences in the rest of the questions cause the difference in Jesus' answers to the questions.

The part of Daniel that was fulfilled in 70 AD was the Daniel 9 “abominations” and “desolations” in the first fulfillment. The Jews had already seen “the abomination of desolation” fulfilled once in the past, with Antiochus IV in 168 BC, so they understood the term. And they understood that Jesus was saying similar “abomination of desolation” events would happen again. Jesus was referring to Dan 11:31 in the context of referencing to the term “abomination of desolation” which the Jews understood from the time of the Maccabees. However, Jesus was not saying that Daniel 11 was going to be fulfilled again, as Dan 11 was already fulfilled once with Antiochus IV, and Octavius, etc. up through the death of Herod. Rather, Jesus was referring to the first fulfillment of Dan 9 “abominations”, and Himself prophesying to the people (as He was also a prophet) that “abominations” in Daniel 9 would again be an “abomination of desolation” event as had happened with Antiochus IV.

“Know therefore and understand, [that] from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince [shall be] seven weeks, and threescore and two weeks: the street shall be built again, and the wall, even in troublous times.
And after threescore and two weeks shall Messiah be cut off, but not for himself: and the people of the prince that shall come [Satan, “prince of this world”] shall destroy the city and the sanctuary; and the end thereof [shall be] with a flood , and unto the end of the war desolations   are determined.
(And he [Jesus Messiah] shall confirm the covenant with many for one week [Passover week]: and in the midst of the week [Jesus crucified] he shall cause the sacrifice and the oblation to cease [no more other sacrifices needed, the veil was torn], and on the wings of   abominations [eagle standard of Roman Legion] shall be one [Titus] who makes desolate , even until the consummation, which is determined, is poured [like water] out on the desolate.)” Dan 9

Jesus was prophesying that the Daniel 9 “abominations” and “desolations” would be fulfilled with another instance of the abomination of desolation as had been seen with Antiochus – but not just once, rather, twice. And Dan 9 was not fulfilled the first time standing alone, but it was also connected to Dan 12:1-7, which gave the timeframe of “times, time, and half a time”, corresponding with the period of Roman assault against the Jews and Jerusalem. And also tied with Michael standing up in the heavenly battle which is recorded in Revelation 12, that occurred after the ascension of Jesus Christ and before 70 AD. And so Jesus was prophesying on 2 future fulfillments of Daniel 9 and 12.

In Luke 21 Daniel is not mentioned, nor is the “abomination of desolation” referenced as specifically. The question the disciples asked was ”when will these things happen [the temple be destroyed] and what will be the sign this is about to happen?”. These 2 questions combined ask for an answer predominately focused in the near future. These questions do not mention “all things being finished” nor “sign of your coming” nor “end of the age”. Jesus replies that when Jerusalem is surrounded by armies, nigh is its “desolation”, and it is time to flee. And this is matching with the Christian church fleeing Jerusalem to Pella around 66-67 AD, after seeing the Roman Legion of Cestius. Also Jesus mentions that “nigh is its desolation” hinting in reference to the eagle Aquila standard which was carried by the first Roman Legion of Cestius, and later the same thing was worshipped in the temple by the Roman Legion of Titus, and was the abomination of desolation.

Luke 21:8-24 refers to events that were fulfilled once in the past leading up to the destruction of the temple and Jerusalem in 70 AD. But Luke 21:25-28 refers to a time in the future in which the temple will be destroyed again. And also parts of Luke 21:8-24 will also repeat again in a second fulfillment in the future, but having less of an accurate tone than for their first fulfillment for the events leading up to 70 AD. (See details on past fulfillment emphasis here: http://www.catholicapologetics.info/apologetics/judaism/prophetic.htm )

In comparison, in Mark 13 the questions ask for a more extensive answer, asking more broadly for what the sign will be when “ALL these things will be Finished”. As such the answer is more balanced between the near 70AD fulfillment and the far future Revelation fulfillment: a mixture of both. Again, this is because the temple would both be destroyed in 70 AD, and will be destroyed again in the future.

In reference to Daniel, Jesus says, “But when ye shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, standing where it ought not, (let him that readeth understand,) then let them that be in Judaea flee to the mountains”.

Jesus uses a vague term “standing where it ought not”. This vague location could refer to either the Roman Legion of Cestius at Jerusalem, if coupled with the understanding in Luke that when Jerusalem was surrounded by armies, “nigh is its desolation”. OR this vague location could refer to the Beast in the temple in Revelation, if coupled with the understanding from 2 Thes 2 and Matt 24, of the abomination being in the temple or “holy place”.

Mark 13:6-18 is more predominantly focused on the first fulfillment of Daniel 9 and 12 with the events leading up to 70 AD. But Mark 13:13-18 equally seems to apply to both the past and future in focus. And Mark 13 from verse 19 on after, has a focus on the future fulfillment of Daniel 9 and 12, and the future destruction of the temple in the end times. Because Daniel 9 and 12 together told of the destruction of the temple twice in the future (at the time when Jesus was prophesying) Jesus answered with taking both fulfillments into account. In this He answered the broader question of “sign of all these things being finished” which was asked in Mark 13, but not in Luke 21. And so Jesus answered with the emphasis more balanced between the 70 AD and Revelation fulfillment, rather than the emphasis being more on the immediate 70 AD fulfillment as is in Luke 21.

In Matt 24, not 2 but 3 questions were asked, which truly required more focus on the far-future fulfillment in order to answer them, “”Tell us, when will these things happen [temple be destroyed], and what will be the sign of Your coming, and of the end of the age?”

As such Matthew 24 is focused much more on the end times second fulfillment of Daniel 9 and 12, and far less on the 70 AD fulfillment. Comparing Luke 21 as a heavy focus on the first fulfillment, with Matt 24 as a heavy focus on the second fulfillment, can show the differences more clearly. But summarily, Matt 24 is just as focused into the second future fulfillment, as Luke 21 was not but rather focused into the first 70 AD fulfillment.

Matt 24 also answers the unique question (not asked in Mark or Luke) of when the end of the age (of the Gentiles) will be, answered in Matt 24:14, then leading into events of the 70 th week in Matt 24:15. Of the 3 passages Matt 24 most closely parallels the procession of events in the book of Revelation, placing much more importance on signs of the end of the age of the Gentiles, and the 70 th week age of the Jews, and signs of Jesus' return, and also on the events preceding the final destruction of the temple. Similar to 67 AD, Jesus indicates that there will be some chance to flee Jerusalem, but in this case it is once people see the abomination enter the temple, which precedes the destruction of Jerusalem. In this case, it is the Beast entering the temple during the second half of the 70 th week, the 3.5 days while the 2 witnesses lie dead, which indicates it is the last-chance time to flee Jerusalem, before desolation comes.

“Know therefore and understand, [that] from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince [shall be] seven weeks, and threescore and two weeks: the street shall be built again, and the wall, even in troublous times. [from the command to rebuild to time of Jesus] And after threescore and two weeks shall Messiah be cut off, but not for himself: [Jesus Christ crucified, then skip thousands of years] and the people of the prince that shall come [the Beast and his armies] shall destroy the city and the sanctuary; and the end thereof [shall be] with a flood [Rev 14:20 winepress of wrath of God, blood to horses bridle 200 miles], and unto the end of the war desolations are determined. (And he [the Beast] shall confirm the covenant with many for one week: and in the middle of the week [death of 2 witnesses] he shall cause the sacrifice and the oblation [of the 2 witnesses] to cease, and for the overspreading of abominations [of the Beast in the temple], he shall make [it] desolate , even until the consummation, and that determined shall be poured [in Revelation bowls of wrath of God poured out] upon the desolate.)” Dan 9

Again, Daniel 9 is connected to Daniel 12 in their second fulfillment.

The first thing that happens in Daniel 12 is that Michael stands up. Rev 12:7 is the only time Michael is mentioned by name in Revelation, but this event was already fulfilled in the first fulfillment, historically between 33-70AD in the heavenly angelic war. But this is not the only time in Revelation in which Michael will play an important role, even though he is not mentioned by name. Michael is the archangel, and the only angel who is ever called “the archangel” in the Bible. And we are told specifically that the archangel, Michael, will sound the last trumpet, if we cross-reference 1 Thessalonians with 1 Corinthians.

“For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord, will not precede those who have fallen asleep. For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air , and so we shall always be with the Lord.” 1 Thes 4:15-17

“Behold, I tell you a mystery; we will not all sleep, but we will all be changed, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet ; for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we will be changed .” 1 Cor 15:51-52

From these two verses it can be gathered that Michael the archangel will be the angel who blows the last trumpet, which seems specified to precede the dead rising (first) and then the living being caught up in the air and changed. The last trumpet is blown in Rev 11:15,

“And the seventh angel sounded ; and there were great voices in heaven, saying, The kingdoms of this world are become [the kingdoms] of our Lord, and of his Christ; and he shall reign for ever and ever.” Rev 11:15

This seventh angel who blows the seventh trumpet is Michael the archangel, and this is the second fulfillment of Michael standing up for God's people. This all also matches what Jesus said, “And he shall send his angels with a great sound of a trumpet , and they shall gather together his elect   from the four winds, from one end of heaven to the other.” Matt 24:31

This is in a time of great trouble, as Revelation is full of great trouble, which parallels Dan 12, “And there shall be a time of trouble, Such as never was since there was a nation, Even to that time.” Dan 12:1

Following Michael sounding the 7 th trumpet, Dan 12:1-2 also states: “And at that time your people shall be delivered, Every one who is found written in the book. And many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, Some to everlasting life” . This corresponds very well to 1 Thes 4 and 1 Cor 15, and Matt 24, which put together say the dead will be raised and the living caught up after the last trumpet sounds.

Skipping to after the millennial reign, then Dan 12 also details,
2 And many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, Some to everlasting life, Some to shame and everlasting contempt. 3 Those who are wise shall shine Like the brightness of the firmament, And those who turn many to righteousness Like the stars forever and ever.” And this parallels with the Judgment and the Second Resurrection detailed in Rev 20.

Altogether, all of Dan 12 corresponds to the second fulfillment of Daniel 9. The rest of Dan 12 gives the “times, time, and half a time” and the 1290 and 1335 days periods, and specifies the prophecies are for the last days. While Daniel 12:7 also gave the 3.5 year timeframe for the attacks on the Jews and Jerusalem of the first fulfillment in 70 AD, it also applies to the 42 months of the Beast's reign and the 3.5 days of the second half of the 70 th week of Daniel 9. But the 1290 and 1335 days that are mentioned are solely applicable to the second fulfillment of Daniel 9, and the time of the 70 th week in the time of the end.

“Although I heard, I did not understand. Then I said, “My lord, what shall be the end of these things?9 And he said, “Go your way, Daniel, for the words are closed up and sealed till the time of the end. 10 Many shall be purified, made white, and refined, but the wicked shall do wickedly; and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. 11And from the time that the daily sacrifice is taken away, and the abomination of desolation is set up, there shall be one thousand two hundred and ninety days. 12 Blessed is he who waits, and comes to the one thousand three hundred and thirty-five days. 13 “But you, go your way till the end; for you shall rest, and will arise to your inheritance at the end of the days.” Dan 12

And so in 3 of the Gospels, using the past fulfillment of Dan 11:31 of the abomination of desolation with Antiochus IV as a reference the people understood, Jesus prophesies of the first fulfillment of Daniel 9 and 12 in the time leading up to 70 AD, and also of the second fulfillment of Daniel 9 and 12 to occur in the end times and Revelation. Jesus focuses his prophesying on the first fulfillment of Daniel 9 and 12 the most in Luke 21, halfway in Mark 13, and the least in Matt 24. And Jesus focuses his prophesying on the second fulfillment of Daniel 9 and 12 the least in Luke 21, halfway in Mark 13, and the most in Matt 24.

This resolves the discrepancy of how it is that in the 70 AD fulfillment, Matt 24 does not, and Mark 13 only vaguely, line up with the events that took place, but the Luke 21 passage does match the events. The sign for people to flee Jerusalem in the 70 AD fulfillment was not them seeing the abomination in the temple as in Matt 24, because Matt 24 in this caution refers to the second fulfillment, in Revelation. But the Luke 21 warning of approaching armies did refer to the first fulfillment, and this warning is what the early Christians in Jerusalem did follow. Matt 24 is, and Mark 13 leans more, for the second fulfillment of Daniel 9 and 12, in which the abomination in the temple will be the sign to flee. But Luke 21 is more about the first fulfillment, in which armies was the sign to flee, and this also explains why Luke 21 only hints at the abomination, instead of referring to it more clearly, as the abomination came long after it would have done any good as a sign to flee in 70 AD.

I have placed these parallel passages in a chart, with the first fulfillment of Daniel 9 and 12 around the 70 AD time period in blue, the second fulfillment of Daniel 9 and 12 in the Revelation time period in red, and verses that seem to equally apply to both fulfillments in purple. Because the prophesies are to be fulfilled twice, with similar events involved leading up to both fulfillments of Daniel 9 and 12, the passages look practically identical. Really, the way to note the difference in tone is to understand that it is the QUESTIONS that were asked which define which fulfillment the passage has its emphasis on and the differences of the details in the passages, however slight. The QUESTIONS Jesus was answering define the time period the passage focuses on, not so much the details, because the details repeat both times.

Revelation Dan 9 and 12 Halfway Mixed Dan 9 and 12 70 AD Daniel 9 and 12

Matt 24
2 And Jesus said unto them, See ye not all these things? verily I say unto you, There shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down. 3 And as he sat upon the mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying,  
Tell us, when shall these things be [temple destroyed]? and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the age?

4 And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you. 5 For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many. 6 And ye shall hear of wars and rumours of wars: see that ye be not troubled: for all these things must come to pass, but the end is not yet. 7 For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places. 8 All these are the beginning of sorrows. 9 Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you: and ye shall be hated of all nations for my name's sake. 10 And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. 11 And many false prophets shall rise, and shall deceive many. 12 And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. 13 But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. 14 And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations; and then shall the end come.

15 When ye therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, (whoso readeth, let him understand:) 16 Then let them which be in Judaea flee into the mountains: 17 Let him which is on the housetop not come down to take any thing out of his house: 18 Neither let him which is in the field return back to take his clothes. 19 And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days! 20 But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the sabbath day: 21 For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. 22 And except those days should be shortened, there should no flesh be saved: but for the elect's sake those days shall be shortened. 23 Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there; believe it not. 24 For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect. 25 Behold, I have told you before. 26 Wherefore if they shall say unto you, Behold, he is in the desert; go not forth: behold, he is in the secret chambers; believe it not. 27 For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west; so shall also the coming of the Son of man be. 28 For wheresoever the carcase is, there will the eagles be gathered together. 29 Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken: 30 And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great glory. 31 And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. 32 Now learn a parable of the fig tree; When his branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is nigh: 33 So likewise ye, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the doors. 34 Verily I say unto you, This generation shall not pass, till all these things be fulfilled. 35 Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. 36 But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only.

Mark 13
2 And Jesus answering said unto him, Seest thou these great buildings? there shall not be left one stone upon another, that shall not be thrown down. 3 And as he sat upon the mount of Olives over against the temple, Peter and James and John and Andrew asked him privately ,
4 Tell us, when shall these things be [temple destroyed]? and what shall be the sign when all these things shall be fulfilled?

5 And Jesus answering them began to say, Take heed lest any man deceive you: 6 For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many. 7 And when ye shall hear of wars and rumours of wars, be ye not troubled: for such things must needs be; but the end shall not be yet. 8 For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be earthquakes in divers places, and there shall be famines and troubles: these are the beginnings of sorrows. 9 But take heed to yourselves: for they shall deliver you up to councils; and in the synagogues ye shall be beaten: and ye shall be brought before rulers and kings for my sake, for a testimony against them. 10 And the gospel must first be published among all nations. 11 But when they shall lead you, and deliver you up, take no thought beforehand what ye shall speak, neither do ye premeditate: but whatsoever shall be given you in that hour, that speak ye: for it is not ye that speak, but the Holy Ghost. 12 Now the brother shall betray the brother to death, and the father the son; and children shall rise up against their parents, and shall cause them to be put to death.

13 And ye shall be hated of all men for my name's sake: but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. 14 But when ye shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, standing where it ought not, (let him that readeth understand,) then let them that be in Judaea flee to the mountains: 15 And let him that is on the housetop not go down into the house, neither enter therein, to take any thing out of his house: 16 And let him that is in the field not turn back again for to take up his garment. 17 But woe to them that are with child, and to them that give suck in those days! 18 And pray ye that your flight be not in the winter.

19 For in those days shall be affliction, such as was not from the beginning of the creation which God created unto this time, neither shall be. 20 And except that the Lord had shortened those days, no flesh should be saved: but for the elect's sake, whom he hath chosen, he hath shortened the days. 21 And then if any man shall say to you, Lo, here is Christ; or, lo, he is there; believe him not: 22 For false Christs and false prophets shall rise, and shall shew signs and wonders, to seduce, if it were possible, even the elect. 23 But take ye heed: behold, I have foretold you all things. 24 But in those days, after that tribulation, the sun shall be darkened, and the moon shall not give her light, 25 And the stars of heaven shall fall, and the powers that are in heaven shall be shaken. 26 And then shall they see the Son of man coming in the clouds with great power and glory. 27 And then shall he send his angels, and shall gather together his elect from the four winds, from the uttermost part of the earth to the uttermost part of heaven. 28 Now learn a parable of the fig tree; When her branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is near: 29 So ye in like manner, when ye shall see these things come to pass, know that it is nigh, even at the doors. 30 Verily I say unto you, that this generation shall not pass, till all these things be done. 31 Heaven and earth shall pass away: but my words shall not pass away. 32 But of that day and that hour knoweth no man, no, not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father. 33 Take ye heed, watch and pray: for ye know not when the time is.

Luke 21
6 As for these things which ye behold, the days will come, in the which there shall not be left one stone upon another, that shall not be thrown down.
7 And they asked him, saying, Master, but when shall these things be [temple destroyed]? and what sign will there be when these things shall come to pass?


8 And he said, Take heed that ye be not deceived: for many shall come in my name, saying, I am Christ; and the time draweth near: go ye not therefore after them. 9 But when ye shall hear of wars and commotions, be not terrified: for these things must first come to pass; but the end is not by and by. 10 Then said he unto them, Nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: 11 And great earthquakes shall be in divers places, and famines, and pestilences; and fearful sights and great signs shall there be from heaven. 12 But before all these, they shall lay their hands on you, and persecute you, delivering you up to the synagogues, and into prisons, being brought before kings and rulers for my name's sake. 13 And it shall turn to you for a testimony. 14 Settle it therefore in your hearts, not to meditate before what ye shall answer: 15 For I will give you a mouth and wisdom, which all your adversaries shall not be able to gainsay nor resist. 16 And ye shall be betrayed both by parents, and brethren, and kinsfolks, and friends; and some of you shall they cause to be put to death. 17 And ye shall be hated of all men for my name's sake. 18 But there shall not an hair of your head perish. 19 In your patience possess ye your souls. 20 And when ye shall see Jerusalem compassed with armies, then know that the desolation thereof is nigh. 21 Then let them which are in Judaea flee to the mountains; and let them which are in the midst of it depart out; and let not them that are in the countries enter thereinto. 22 For these be the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled. 23 But woe unto them that are with child, and to them that give suck, in those days! for there shall be great distress in the land, and wrath upon this people. 24 And they shall fall by the edge of the sword, and shall be led away captive into all nations: and Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles, until the times of the Gentiles be fulfilled.

25 And there shall be signs in the sun, and in the moon, and in the stars; and upon the earth distress of nations, with perplexity; the sea and the waves roaring; 26 Men's hearts failing them for fear, and for looking after those things which are coming on the earth: for the powers of heaven shall be shaken. 27 And then shall they see the Son of man coming in a cloud with power and great glory. 28 And when these things begin to come to pass, then look up, and lift up your heads; for your redemption draweth nigh. 29 And he spake to them a parable; Behold the fig tree, and all the trees; 30 When they now shoot forth, ye see and know of your own selves that summer is now nigh at hand. 31 So likewise ye, when ye see these things come to pass, know ye that the kingdom of God is nigh at hand. 32 Verily I say unto you, This generation shall not pass away, till all be fulfilled. 33 Heaven and earth shall pass away: but my words shall not pass away. 34 And take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting, and drunkenness, and cares of this life, and so that day come upon you unawares. 35 For as a snare shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth. 36 Watch ye therefore, and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of man.