This page has been translated from English

A Survey of the Abyss i Gamla och Nya testamentet

A Survey of the Abyss i Gamla och Nya testamentet

Första gången jag minns se Abyss som nämns i Bibeln var i Lukas 8:31 där demonerna i en man bad Jesus att inte skicka dem till avgrunden.

"Och de bad honom upprepade gånger för att inte för dem att gå ner i avgrunden."

Detta väckte verkligen min nyfikenhet, så jag har gjort några studier på det här stället sedan dess. Bara från Lukas ett par saker kan vara känt om Abyss. En är att demoner är rädda att de skulle kunna skickas dit, och så också att det är ett ställe sprit teoretiskt sett skulle kunna skickas till. Demonerna såg ut att överväga att skickas där i realtid en bokstavlig möjlighet, så the Abyss verkar vara en riktig verklig plats, som existerade för 2000 år sedan, och för åtminstone en del tid innan, och så allmänt kan antas fortfarande existerar nu.

I Nya Testamentet detta ord i den grekiska är "abyssos" (Strongs 12) och används 8 andra gånger i Nya Testamentet. De flesta av dessa tider är i Uppenbarelseboken:

Rev 09:01 "Och den femte ängeln lät, och jag såg en stjärna falla från himlen till jorden: och till honom gavs nyckeln of the Abyss (12) grop (5421)."

Rev 09:02 "Och han öppnade Abyss (12) grop (5421), och det uppstod en rök ur gropen (5421), som röken från en stor ugn, och solen och luften förmörkades på grund av röken av gropen (5421). "

Rev 9:11 "Och de hade en kung bland dem, ängeln of the Abyss (12), vars namn på hebreiska är Abaddon (3), men i den grekiska tungan har hans namn Apollyon."

Rev 11:07 "Och när de har avslutat sitt vittnesbörd, odjuret som stiger upp ur avgrunden (12) skall föra krig mot dem och skall övervinna dem och döda dem."

Rev 17:08 "Vilddjuret som du såg var, och är inte, och skall stiga upp ur avgrunden (12), och gå i fördärvet, och de som bor på jorden skall undra, vars namn inte skrivet i boken av livet från världens skapelse, när de se vilddjuret som var, och är inte, och ändå är. "

Rev 20:1-3 "Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden (12) och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamle ormen, som är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år och kastade honom i avgrunden (12), och stängde in honom och satte ett sigill på honom, att han skulle förföra folken inte mer, förrän de tusen åren bör vara uppfyllda: och efter det skall han släppas lös en kort tid ".

Rom 10:07 "Eller, som skall ner i avgrunden? (12) (dvs att ta upp Kristus från de döda.) "

Från dessa passager det finns mycket mer som vi kan lära oss om Abyss. Ordet "phrear" för "pit" (Strongs 5421) används beskrivande som en synonym med Abyss på flera ställen. Ordet "phrear" används 7 gånger i Nya testamentet, och är översatt som en "grop" eller ett "väl" alla dessa tider. Som i, "föll åsna i en grop" en eller "brunnen är mycket djup". Av detta kan vi samla att Abyss är som en bra eller en grop, som ligger nedåt i jorden.

Från dessa verser i Uppenbarelseboken kan vi också lära oss:

1. The Abyss kan användas som ett fängelse för fallna änglar, som det en dag kommer att användas som ett fängelse för fallna ängeln Satan, som kommer att vara bundna i kedjor där för 1000 år.
2. The Abyss har en nyckel som används två gånger i Uppenbarelseboken för att öppna eller stänga Abyss, återigen referera till avgrunden är som en fängelse som kan låsas igen.
3. Det finns en ängel Abyss vars namn är Abaddon.
4. The Abyss ligger ner på jorden, och igen, verkar Abyss ska placeras nedåt, under ytan av jorden, inne i jorden som "odjuret" sägs "gå upp" ur avgrunden.

Och så Abyss är en plats där en fallen ängel kan vara fängslad i kedjor, inne jorden. Det finns några andra verser i Nya testamentet som tycks hänvisa till ett ställe som matchar denna funktionella beskrivningen.

"Och de änglar som inte hållit sitt första tillstånd, men lämnade sin boning, har han reserverades i eviga bojor i mörker till domen på den stora dagen. Även som Sodom och Gomorra och städerna om dem på samma sätt som ger sig över till otukt, och går efter konstiga kött, återfinns till exempel lida straff i evig eld. "Jude 1:6-7

"För om Gud skonade inte de änglar som syndade, utan kastade [dem] ner till Tartaros och överlämnade [dem] i bojor av mörker, som ska reserveras åt dom, och skonade inte den gamla världen, men räddade Noak den åttonde [personen ], en rättfärdighetens förkunnare, vilket i floden på den värld de ogudaktiga, och vrida städerna Sodom och Gomorra lade han i aska och dömde [dem] med en störta, vilket gör [dem] en ensample till dem som efter ska leva ogudaktiga. "2 Pet 2:4-6

Både Jude och Peter hänvisa till en plats där fallna änglar är fängslade. Peter använder verbet här "tartaroo" (Strongs 5020) som betyder "att kasta ner till Tartaros". Peter använder ett verb för "casting ner till Tartaros", säger Gud kasta de fallna änglarna där nere, men egentligen inte om att dessa fallna änglar är i "Tartaros" som överensstämmer med den grekiska mytologin. Men Wikipedia säger om Tartaros i grekisk mytologi, "Det är en djup, mörk plats, en grop eller en avgrund användas som en fängelsehåla ... I den grekiska mytologin är Tartaros både en gudom och en plats i underjorden ... Många, men inte alla of the Titans, kastades in i Tartaros. Kronos var fängslad i Tartarus. Andra gudar kunde dömas till Tartaros, liksom ... Kronos, härskare of the Titans, kastades ner i gropar i Tartaros av hans barn ". [1]

Tartaros matchar beskrivningen av Abyss, att vara en grop, och ett fängelse eller fängelsehåla, där "gudar" kan vara fängslad (som Bibeln ibland kallar änglar gemener-g "gudar"). [2] Som sådan åtgärd beskrivs av "änglar som syndade, utan störtade dem ned till Tartaros" av 2 Petrus är synonymt med "kasta honom [Satan] i avgrunden" av Rev 20, och villkoren Abyss och Tartaros är synonyma.

Enligt Jude, de fallna änglar som kastades ner till avgrunden är de som syndat genom att inte hålla sitt första tillstånd, som också översatt som "inte hålla sin egen domän". 2 Pet 2:5-6 belyser tidpunkten för när detta hände, eftersom det verkar vara en kronologisk ordning som används. Först var synda änglar som inte behöll sin egen domän, andra floden, och den tredje förstörelsen ofSodom. Jude gör en jämförelse mellan de änglar som syndade genom att inte hålla sin egen domän och sexuell synd ofSodomandGomorrah. Och så de änglar som syndade genom att "inte hålla sin egen domän, övergav sin rätta hemvist" är jämfört med de människor ofSodom "ge sig över till otukt och går efter konstiga kött". Sammantaget tyder detta på när dessa änglar syndade sannolikt att vara rätt innan floden, och synden som sexuell natur, att gå efter konstiga kött. Och det är precis vad vi hitta om vi tittar på Gen 6:1-4, förstå att "Guds söner" var änglar.

"Och det hände sig, när män började föröka sig på jorden och döttrar föddes åt dem, att Guds söner såg människornas döttrar att de [var] rättvist, och de tog dem hustrur av alla som de valde. Och HERREN sade Min ande skall inte alltid sträva med människan, för att han också [är] kött: men hans dagar skall ett hundra och tjugo år. Det fanns jättar på jorden i dessa dagar och även efteråt, då Guds söner kom in till människornas döttrar och dessa födde [barn] till dem, samma [blev] mäktiga män, som [var] av gamla, män så namnkunniga. "Gen 6:1-4

Och så är det dessa fallna änglar som nämns i Genesis 6 som syndade före floden, genom att lämna boning i himlen, komma ner till jorden, och med mänskliga fruar och ha barn med dem, som fängslades av Gud för denna synd i avgrunden (eller Tartaros).

Att gå tillbaka till avgrunden, och ordet "abyssos" som det används i Romarbrevet 10:

"Men den rättfärdighet som är av tron talar på detta sätt, Säg inte i ditt hjärta, som skall stiga upp till himmelen? (Dvs för att hämta Kristus ned från ovan) eller, som ska ner i avgrunden? (Dvs att ta upp Kristus från de döda.) "- Rom 10:6-7

Att veta att de fallna änglarna i Första Moseboken 6 är fängslade i avgrunden, gör denna passage mycket vettigare, när korsreferenser med 1   Peter 3.

"För Kristus har en gång led för synder, att bara för orättfärdiga, att han skulle föra oss till Gud, att straffas med döden i köttet, men levandegjord genom Anden: Genom att som även han gick och predikade till andarna i fängelset , som en gång var olydiga, när en gång det tålamod Guds väntade i Noas dagar, medan arken var en förberedelse, där få, det vill säga åtta själar blev frälsta genom vatten "1 Pet 3:18-20.

Peter berättar att vid något tillfälle kom Jesus för att predika till dessa fängslade fallna änglarna i avgrunden, dessa "andarna i fängelse", och romarna 10 hänvisningar till detta, kontrasterande Jesu närvaro i himlen med Jesus besök i avgrunden nedanför. Romarna visar också att änglarna fängslade i avgrunden anses vara "död" medan fängslade, även om som fallna änglar de är odödliga, eftersom ordet här översatts som "död", adjektivet "nekros" kan betyda "andligt död" , eller också betyda en är "utblottade i kraft eller makt, inaktiv ur funktion". Detta är i linje med Satan att vara inaktiva, medan fängslade i avgrunden i 1000 år som Uppenbarelseboken 20 beskriver. Det bör också noteras att det grekiska ordet "phylake" (Strongs 5438) används i både 1 Pet 3 och Rev 20 som "fängelse", med hänvisning till avgrunden.

När det gäller tidpunkten för när Jesus besökte avgrunden och talade till de fallna änglarna fängslade där, tycks det ha varit efter Jesu uppståndelse och hans himmelsfärd. Samma händelse verkar vara refereras i Efesierbrevet 4:8-10, som också anger placeringen av Abyss att vara inne i jorden.
"Därför säger han, när han steg upp i höjden, han tog fångar och gav människorna gåvor. (Nu när han stigit upp, vad är det, men att han också ned först i de nedre delarna av jorden? Han som steg ner är samma också att stigit upp över alla himlar, för att han skulle uppfylla allt.) "

Bara titta på Nya Testamentet hänvisningar till Abyss är det möjligt att samla mycket information om Abyss. Men Gamla Testamentet hänvisningar även till avgrunden i hebreiska. För att se var det Gamla Testamentet hänvisningar till Abyss på hebreiska är det nödvändigt att veta vilken eller flera ord på hebreiska hänvisar till den.

I Uppenbarelseboken 20 är det profeterade att Satan skulle kastas ner till avgrunden.
"Och han grep draken, den gamle ormen, som är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år och kastade honom i avgrunden".

Denna profetia är parallellt av Satan i Jesaja 14:
Isa 14:15,19 [3] "Men du skall föras ned till helvetet, åt sidorna av gropen ... Men du kasta ur din grav likt en avskyvärd gren, [och som] kläder av dem som är dräpta, stack igenom med ett svärd, som går ner till stenarna i gropen, som en slaktkropp trampas under fötterna "Isa 14:15,19 [3].

Ordet här för "gropen" är "bowr" (Strongs 953) och det betyder en "grop, ja, cisternen". På grund av det sammanhang profetia Isa 14, av Satans fängelse i avgrunden, kan vi veta att ibland är det ordet "bowr" på hebreiska används för att hänvisa till Abyss. Även om många gånger detta ord används också för att referera till en brunn, grop, eller fängelsehålan i en allmän bemärkelse verkar det också att hänvisa till avgrunden i flera andra verser. Det mest anmärkningsvärda exemplet är i Hesekiel 31. I följande verser ordet "Abyss" är ersättas med ordet "bowr".

Hes 31:3-16 "Se, assyriska [var] en ceder på Libanon med rättvisa grenar, och med en skuggning svepning, och av en hög stam, och hans bästa var bland de tjocka grenarna. Vattnet gjorde honom stor, den djupt liggande upp honom på en hög med sina floder som rinner runt omkring hans växter, och skickade ut sin lilla floder åt alla träd på marken. Därför hans längd var upphöjd över alla träd på marken, och hans grenar var multipliceras, och hans grenar blev långa på grund av de många vattnen, när han sköt fram. Alla fåglar från himlen gjorde sina bon i sina grenar, och under hans grenar gjorde alla markens djur frambringa sina ungar, och i dess skugga bodde alla stora nationer. Sålunda var han mässan i hans storhet, i längden på hans grenar: för sin rot var av stora vatten. The Cedars i Guds trädgård kunde inte dölja honom: granarna var inte som hans grenar, och Chesnut träden var inte som hans kontor, eller något träd i Guds lustgård liknade honom i hans skönhet. Jag har gjort honom rättvisa genom sina många grenar: så att alla Edens träd, som [var] i Guds trädgård, avundades honom. Därför säger Herren, HERREN: Eftersom du har lyft upp dig själv i höjd, och han har skjutit upp sin topp bland de tjocka grenar, och hans hjärta lyfts upp i hans höjd, och jag har därför levererat honom i handen av den mäktiga en av folken, han skall förvisso handskas med honom: Jag har kört ut honom för hans ondska. Och främlingar, de grymmaste folk, har skurit av honom, och har lämnat honom: på bergen och i alla dalar hans grenar fallit, och hans grenar bryts av alla floder i landet, och allt folket i jorden är borta ned från sin skugga, och lämnat honom. På hans undergång skall alla fåglar på himlen kvar, och alla markens djur skall vara på hans grenar: på det att ingen av alla träd vid vatten upphöjer sig själva för sin längd, varken skjuta upp sin topp bland tjocka grenar, varken deras träd stå upp i sin höjd, allt som dricker vatten, ty de är alla levereras till döds, till nedre delarna av jorden, mitt i människors barn, hos dem som går ner till avgrunden . Så säger Herren, HERREN: På den dag då han gick ner till graven jag orsakade en sorg: Jag täckte djupt för honom, och jag återhållsamma översvämningarna i detta, och de stora vattnen var vilande och jag orsakade Libanons att sörja för honom , och alla träd på marken svimmade för honom. Jag gjorde nationerna att skaka vid ljudet av hans fall, när jag kastade ner honom till helvetet med dem som stiger ned i avgrunden: och alla Edens träd, val och bästa på Libanon, alla som dricker vatten, skall bli tröstade i de nedre delarna av jorden. "

Denna passage i Hesekiel, med symboliska bilder, talar om "assyriska" som var en stor gigantisk ceder träd som hade många grenar och löv, och andra träd med stor höjd. Det assyriska träd sägs ha avundats av andra träd, som var i Eden, Guds trädgård, och detta ställer historien ha inträffat före den stora översvämningen, innan Eden förstördes. Också särskilt nämns är stora vatten och översvämningar av de djupa återhållsamma är ("fontäner i den djupa stoppades" Gen 8:2). Den allmänna bilden är att detta träd förstördes i översvämningarna, och inte bara det, men att han var tvungen att gå ner till avgrunden, i nedre delarna av jorden, vid tidpunkten för denna flod, och sedan den djupa täcktes över, och avgrunden under djup. (Den djupa hänvisar till djupa hav eller vatten). Omnämnandet av Eden och en stor flod, och alla är "levererat ända till döden ... mitt i människors barn" verkar peka på den stora översvämningen på Noas tid. I forna tider många kulturer tillbad träd som gudar, eller ett träd var tänkt att innehålla en gud. [4] Bibeln ibland refererar till änglar som "gudar", och som sådan här i Hesekiel det kan vara att den assyriska trädet och andra träd som nämns symboliskt representerar änglar. Det verkar som om den assyriska trädet och alla hans utlöpare kunde hänvisa till Guds söner av Första Mosebok 6. Att träden var kända för sin höga höjd avser löst till fallna änglar som har pappa höga jättar som Genesis 6 poster. Denna passage av Hesekiel 31 maj vara den viktigaste platsen i Bibeln som bok över fängslandet av de fallna änglarna av Genesis 6 i avgrunden, innanför nedre delarna av jorden, vid tiden för översvämningen på Noa.

Översvämningen på Noas tid registreras i Bibeln ha varit en global händelse, där "fontäner av den djupa spricka öppna" (Gen 7:11), som var underjordiska vattnet under jorden. Fjällen var täckta, och jorden gick igenom omvälvande förändringar. Man tror att sådana saker som underjordiska olja och kol bildades från enorma mängder av döda växt-och djurliv som dog då. Det har konstaterats att det finns många konstiga saker i geologi, som vattenlevande fossil på toppen av höga berg, som förklaras väl av en destruktiv våldsamma världsomspännande översvämning blandning och vrida på land och hav kaotiskt. Mycket vegetation som på ytan gick under jorden och blev olja, och saker som var i havet finns nu på bergstoppar. Det är inte svårt att föreställa sig att Gud kunde ha fängslats fallna änglar inne i en djup avgrund inne i jorden under syndafloden, om man står för hur våldsamma och världen förändras floden verkligen var. [5]

En annan vers som använder ordet "bowr" verkar antyda strukturen i fängelset av avgrunden.

Lam 3:53-55 "De har avskurna mitt liv i fängelsehålan (" bowr "Abyss) och kastade en sten på mig. Vatten rann över mitt huvud, då sa jag, jag är avskuren. Jag uppmanade ditt namn, o Herre, av den låga fängelsehålan ("bowr" Abyss). "

Bilden här är att kasta någon i en djup grop, bra eller cistern, och täcka dem med en sten som så att täta den. Då regnvatten inte skulle komma in i brunnen, men flödet på toppen av stenen. Den allmänna tanken är ett djupt hål, som täcks av sten och vatten på toppen av det. Anledningen orden för "pit, ja, cisternen" så ofta också betyda ett "fängelse eller dungeon" är att cisterner användes ofta för att fängsla människor i dessa tider, är till exempel Jeremia var fängslad på ett sådant fängelsehåla som i Jer 37. [6] Jämförelsevis verkar Abyss vara en djup grop inne i jorden, som täcks av jord eller sten, och på toppen av detta, djupa vatten (eller hav).

Hesekiel nämner avgrunden flera andra gånger med det hebreiska ordet "bowr".

Hes 26:19-20 "Ty så säger Herren, HERREN: När jag ska göra dig till en öde stad, liksom de städer som inte är bebodda, när jag skall sätta upp de djupa över dig, och bra vatten skall täcka dig, när jag skall sätta dig ner med dem som stiger ned i avgrunden, med människorna i gamla tiden, och ska satt dig i den låga delarna av jorden, på platser ödsliga gamla, med dem som går ner till avgrunden, att du inte bebodda, och jag ska ställa ära i de levandes land ".

Här både avgrunden och "människor av gamla tiden" nämns, och avgrunden är återigen beskrivs vara i de låga delarna av jorden. Det finns en viss antydan här som "platser ödsliga gamla" nu kan finnas inne i jorden i ruiner. Återigen är det mycket möjligt att det under den världsomfattande översvämning som resterna av förstörda innan syndafloden städer blev begravd djupt ner i jorden.

Eze 32:18, 23-25, 29-30 "Du människobarn, klaga för de många Egypten, och kastade ner dem, [även] henne och döttrarna av den berömda nationer, åt nedre delarna av jorden, med dem om att gå ned i avgrunden ... Vems gravar ligger i sidorna av Abyss, och hennes företag är runt omkring hans grav: alla dräpta, fallna för svärd, som orsakade skräck i de levandes land. Det [är] Elam och hela sin larmande hop runt omkring hans grav, alla slagna, fallna för svärd, som gått ned oomskurna i nedre delarna av jorden, som orsakade deras skräck i de levandes land, men ändå har de belastar deras skam med dem att gå ner till avgrunden De har satt henne en säng mitt i det slagna med hela sin larmande hop:. hennes gravar [är] omkring honom: alla oomskurna, slagna med svärd: om deras terror orsakades i de levandes land, ändå har de bäras sin skam med dem att gå ner till avgrunden: han satte sig mitt i [dem att vara] dräpt ... Det [är] Edom med sina kungar och alla sina furstar, som med sin kraft läggs av [dem som] slagna med svärd: de skall ligga hos de oomskurna, och med dem som går ner till avgrunden. Det [är] furstarna i norr, alla av dem, och alla sidonierna, som gått ned med slagna; med sin skräck de skäms för deras styrka, och de ligger oomskurna med [dem att vara] dräpt av svärd, och bära sin skam med dem att gå ner till avgrunden. "

I denna passage är det klart att avgrunden kan ha gravar i dess sidor, liknande hur en kyrkogård kan ha gravar. Det kan finnas gravar i avgrunden, men denna passage visar att Abyss är inte "graven", även om avgrunden kan få gravar runt den. Anger också denna passage att det är skam förknippad med dem som är i avgrunden, och att de bära sin skam, och återigen bekräftar att Abyss är belägen i de nedre delarna av jorden.

En annan passage finns i Jesaja,
"Och det skall ske på den dagen, [att] Herren skall straffa värd för höga sådana [som] på hög, och jordens konungar på jorden. Och de skall samlas, [som] fångarna är samlade i avgrunden, (och vara instängd i fängelset, och efter många dagar skall de besökt.) Då skall månen blygas och solen skämmas, när Herren Sebaot skall regera i Sions berg och i Jerusalem, och hans äldste skola skåda härlighet. "-Isa 24:21-23

Jesaja profeterade detta endtimes profetia, nästan som en tangent, att de i avgrunden, i fängelse, skulle besökas efter många dagar. Detta verkar att hänvisa till när Jesus steg ned till avgrunden för att tala med de fallna änglarna fängslade där, som vi redan omfattas.

Andra passager tycks antydan om historien om de fallna änglarna fängslade i avgrunden i förbifarten, eller mer poetiskt, för att illustrera en poäng.

Psalm 143:3-7 "För fienden har förföljt min själ, han har slagit mitt liv ner till marken, han har gjort mig att bo i mörker, som de som varit länge döda. Därför är min ande överväldigad inom mig, mitt hjärta inom mig är öde. Jag minns forna dagar, jag begrundar alla dina gärningar, jag musa för arbetet i dina händer. Jag räcker ut mina händer till dig: min själ [törstar] efter dig, som en törstande mark. Selah. Hör mig snabbt, HERRE: min ande förgår: dölj inte ditt ansikte för mig, så att jag bli som dem som går ner i avgrunden ".

Detta tyder på att Gud dolde sitt ansikte för dem som gick ner till avgrunden. Det är löst antydde att de i avgrunden länge har varit "död" och i mörker, och "dagar gamla" nämns särskilt. Denna passage är mer av en antydan om historien om de fallna änglarna fängslade än något definitivt.

Ords 1:11-12 "Om de säger, Kom med oss, låt oss lägga vänta på blod, låt oss lurar hemlighet för de oskyldiga utan orsak: Låt oss sluka dem levande som i graven, och helhet, som de som går ner i avgrunden "

Detta innebär att de som gick ner till avgrunden gick ner hela. Ordet här för "hela" kompletta eller hela, och detta kan hänvisa till Abyss att hålla hela den grupp av de fallna änglar som syndade före floden.

cannot hope for thy truth.” Isa 38:18 "Ty graven inte kan prisa dig, kan döden [inte] fira dig: de som går ner i avgrunden kan inte hoppas för din sanning."

Denna vers visar dessa tre separata villkor att graven (dödsriket), död och avgrunden inte talar om samma saker, även om de ibland är associerade med varandra.

Psalm 88:4-8, 9-12 "Jag räknade med dem om att gå ned i avgrunden: Jag är som en man [som har] ingen styrka: Gratis bland de döda, som de slagna som ligger i graven, som du kommer ihåg något mer, och de är avskurna från din hand. Du har lagt mig i den lägsta avgrunden, i mörker, i djupet. Din vrede ljuger hårt på mig, och du har drabbats [mig] med alla dina vågor. Selah. Du har lagt undan mina bekant långt ifrån mig, du har gjort mig till en styggelse för dem: [jag] käften, och jag kan inte komma fram ... mitt öga mourneth på grund av lidande: Herre, jag har kallat varje dag på dig, jag har sträckt ut mina händer till dig. Vill du låta tecken synas på de döda? ska de döda uppstå [och] prisa dig? Selah. Skall din nåd deklareras i graven? [Eller] din trofasthet i förstörelse? Skall ditt underverk vara kända i mörkret? och din rättfärdighet i glömskans land? "

Denna passage visar avgrunden skall förstås som mörk plats i "djupet", som avser djupa hav djup. Refereras är att drabbas av vågor, och att vara tyst och inte kan komma ut. Detta är den sista stora passage som verkar hänvisa till avgrunden med det hebreiska ordet "bowr". Men det är också intressant här i Psalm 88 är en parallell i "graven" med ett ställe som heter "förstörelse", "Ska din nåd deklareras i graven? [Eller] din trofasthet i förstörelse? "Detta parallellt är som mycket hur både" graven "och" Abyss "nämndes i Isa 38:18. Detta är anmärkningsvärt eftersom ordet här för plats "förstörelse" är "abaddown", eller Abaddon. Detta är det hebreiska ordet som bäst passar namnet "Angel of the Abyss", Abaddon, som nämns i Uppenbarelseboken.

Rev 9:11 "Och de hade en konung över dem [som är] ängel Abyss, vars namn på hebreiska [är] Abaddon, men i den grekiska tungan har [hans] namn Apollyon."

Ordet Abaddon på grekiska är "Abaddon" (Strongs 3) och det betyder ", ruin, förstörelse, platsen för förstörelse". Det är bara används här i Nya Testamentet, men det kommer från det hebreiska "abaddown" (Strongs 11) vilket betyder "plats av förstörelse, förstörelse, ruin, Abaddon".

Förutom i Psalm 88, är detta ordet "abaddown" använt 5 andra gånger i Gamla Testamentet. På grund av de paralleller ses i Isa 38 och Psalm 88 mellan "graven" och "Abyss" och "graven" och platsen "Destruction", och på grund av hur Abyss / "bowr" och förstörelse / "Abaddon" kan vara synonymer, baserat på hur dessa ord används i Psalm 88, och på grund av rör av ordet "abbadown / Abaddon" till avgrunden som sett i Rev 9, står det att resonera att "abaddown" kunde vara en annan synonymt ord på hebreiska att hänvisningar till avgrunden. Så låt oss titta på de andra fem fallen "abaddown" används.

"De döda darra, de under vatten, och de som lever i dem. Sheol [är] naken framför honom, och Destruction (abaddown) har ingen täckning. "Job 26:5-6

I detta första skede graven (dödsriket) och förstörelse (Abaddon) verkar vara parallellt som två olika platser, både som Gud kan se in utan hinder, men män kan inte. Dessutom nämns är "döda" som "darra, de under vatten" som skulle kunna hänvisa till dem i avgrunden, som sägs vara omfattas av djupa vatten. Baserat på kontextuella ledtrådar, förefaller det möjligt att placera "Destruction" eller "Abaddown" är en annan synonym för avgrunden.

Job 31:9-12 "Om mitt hjärta har lockats av en kvinna, eller om jag har lurade på min grannes dörr, så låt min fru mala för en annan, och låta andra buga över henne. För det skulle vara ondska, ja, skulle det vara missgärning förtjänt av dom, för det skulle vara en brand som förbrukar till Abaddon / Destruction, och skulle utrota alla mina öka ".

I denna passage Job nämner sexuell omoral som ett brott förtjänar dom, dom som förbrukar på ett ställe som heter Destruktion / Abaddon och gör en förlorar allt de hade. This very generally keeps with the theme of the fallen angels of Genesis 6, sexual immorality deserving judgment, judgment bringing the destruction of the Flood, and them losing everything they had, being imprisoned in the Abyss. There is a parallel here that may indicate Job is referring to the Abyss with the term Abaddon/Destruction.

(As for the fire mentioned, it may be that the fire which consumes to Destruction/Abaddon means a fire that consumes down into the Abyss. Deut 32:21-22 prophetically mentions God doing this, as the earth will someday be destroyed by fire. “They have moved me to jealousy with [that which is] not God; they have provoked me to anger with their vanities: and I will move them to jealousy with [those which are] not a people; I will provoke them to anger with a foolish nation. For a fire is kindled in mine anger, and shall burn unto the lowest hell, and shall consume the earth with her increase, and set on fire the foundations of the mountains.” )

Job 28:20-24 “From where, then, does wisdom come? And where is the place of understanding? It is hidden from the eyes of all living and concealed from the birds of the air. Abaddon and Death say, 'We have heard a rumor of it with our ears.'” God understands the way to it, and He knows its place. For He looks to the ends of the earth and sees everything under the heavens.”

Denna passage understryker återigen den grad att Gud kan se varje plats under himlen, medan "platsen för förståelse" har dold för syn på män och fåglar. Här Abaddon och död är personifierad att tala, och har öron och säger att de har hört ett rykte på den ort där visdom och insikt kommer ifrån. Som Job redan konstaterat att Abaddon (Destruction) var en dold täckt plats, kan punkten här är att även de där, fallna änglar, har bara hört ett rykte om platsen för förstå var visdom kommer ifrån. Sammantaget är detta poetiska, med ett löpande tema av döljande eller icke-döljande och verkar nämna den plats som kallas Abaddon / förstörelse, men det här stället är personifierad. Innebörden här kan vara att Death (ibland förknippas med Satan, Heb 02:14) och förstöring (andra fallna änglar personifierad?) Inte har förståelse eller visdom, bara ha hört ett rykte om det.

Samma tema av Gud att kunna se även i dödsriket och platsen Abaddon / Destruction finns också i Ords 15:11,
"Graven / dödsriket och förstörelse / Abaddon är inför Herren: hur mycket mer än hjärtan människors barn?"

Abaddown används en sista gång i Ords 27:20, "är Sheol och Abaddon aldrig nöjd och aldrig nöjd är ögonen på mannen." Både Sheol och Abaddon är personifierat i denna passage, som aldrig är mätta och nöjda. Graven, dödsriket, är aldrig nöjd eftersom folk alltid dör. Om Destruktion / Abaddon är samma plats som den Abyss, ett fängelse för fallna änglar sällan öppnas eller stängas i Bibeln, kan det vara så att en personifikation här hänvisar till de fallna änglarna i Första Moseboken 6 fängslade i avgrunden, som inte var nöjda med vad de hade och ville ha mer, eller till "Angel of the Abyss" heter Abaddon. Mellan detta och en personifikation av Destruktion / Abaddon i Job, verkar det som Bibeln i Gamla Testamentet inte något peka på Abaddon båda är en plats och även en individ (som Abaddon omnämns som en individ i Rev 9).

Låt oss titta på Psalm 88 igen ", jag räknade med dem om att gå ned i avgrunden ... du har lagt mig i den lägsta avgrunden, i mörker, i djupet. Din vrede ljuger hårt på mig, och du har drabbats [mig] med alla dina vågor. Selah. Du har lagt undan mina bekant långt ifrån mig, du har gjort mig till en styggelse för dem: [jag] käften, och jag kan inte komma fram ... Vill du låta tecken synas på de döda? ska de döda uppstå [och] prisa dig? Selah. Skall din nåd deklareras i graven? [Eller] din trofasthet i förstörelse? (Abaddown?) Skall ditt underverk vara kända i mörkret? och din rättfärdighet i glömskans land? "

Här Abyss och Destruktion / Abaddon som platser jämförs närmast som synonymer. If this is the case, then it is implied that the place Abaddon is dark, same as is said of the Abyss, and it is a land of forgetfulness or a land of what is forgotten, which matches in Eze 26 the “places desolate of old” said of the Abyss; both descriptions matching those of the Abyss.

So far we have seen that the Greek word Abyss “abyssos” is referenced to as Tartaros with the verb “tartaroo”, the word “phrear” for “pit” is used as a synonym, and also the general descriptive term “phylake” or “prison” was used to refer to the Abyss in the Greek. Comparing Rev 20 and Isa 14, we can see the Hebrew word “bowr” is sometimes used to reference to the Abyss, which means a “pit, well, or cistern”. Likely also “abaddown”, a place of destruction, references to the Abyss, sometimes with personification.

Are there any other Old Testament words that refer to the Abyss? We have seen that words that are used to refer to a “pit, well, cistern, prison” in general can also at times be used to refer to the Abyss, and as such there may be more words that refer to the Abyss. It seems that a noun which refers to a “place of destruction” sometimes seems to be personified to point to “the angel of the Abyss” named Abaddon, and so as such there may be more passages referencing “destruction” that are referring to Abaddon. Sometimes synonymous words used are general descriptive words, and not proper nouns that always mean the same thing.

Another such synonymous word may be in Isa 24:17-23, in which the Hebrew word “pachath” or “pit” (Strong's 6354) is used, which means, “a pit, often used as a figure of destruction”. As we already have covered, the Hebrew word “bowr” for “pit” is used in this passage, seeming to reference to the Abyss, and this may indicate “pachath” for “pit” could be another word that is a synonym for the Abyss.

“Fear, and the pit (“pachath” Abyss?) , and the snare, [are] upon thee, O inhabitant of the earth . And it shall come to pass, [that] he who fleeth from the noise of the fear shall fall into the pit; and he that cometh up out of the midst of the pit (“pachath” Abyss?) shall be taken in the snare : for the windows from on high are open, and the foundations of the earth do shake. The earth is utterly broken down, the earth is clean dissolved, the earth is moved exceedingly. The earth shall reel to and fro like a drunkard, and shall be removed like a cottage; and the transgression thereof shall be heavy upon it; and it shall fall, and not rise again. And it shall come to pass in that day, [that] the LORD shall punish the host of the high ones [that are] on high, and the kings of the earth upon the earth. And they shall be gathered together, [as] prisoners are gathered in the Abyss (bowr) , (and shall be shut up in the prison, and after many days shall they be visited.) Then the moon shall be confounded, and the sun ashamed, when the LORD of hosts shall reign in mount Zion, and in Jerusalem, and before his ancients gloriously.” - Isa 24:17-23

Two different words for “pit” are used here. “Bowr” seems to clearly reference to the Abyss due to a prophetic fulfillment of Jesus visiting the fallen angels imprisoned there. As such it seems reasonable that the other word for pit in this passage “pachath” may also refer to the Abyss and could have some prophetic meaning. This end times passage could refer to those in the Abyss or pit coming out of it, and “he that cometh out of the midst of the pit (Abyss)” being caught in a snare. And so, a reason why “pachath” may be a synonym for the Abyss in this passage is that it seems Paul may be quoting from Isa 24:18 in 2 Thessalonians 2:7.

“And it shall come to pass, [that] he who fleeth from the noise of the fear shall fall into the pit; and he that cometh up out of the midst of the pit shall be taken in the snare: for the windows from on high are open, and the foundations of the earth do shake.” -Isa 24:18

In Hebrew the words here are “alah tavek pachath” (Strong's 5927, 8432, 6354). These words meanings are: alah “go ascend, climb”; tavek “midst, middle, among, from among”; pachath “a pit, often used as a figure of destruction”. And from this arrives the phrase “he that cometh up out of the midst of the pit”. This may be a very close match to 2 Thes 2:6-7:

“And you now know the thing that is holding back, that he may be revealed at the proper time. For the mystery of lawlessness is already at work; only the thing which now restrains will continue to do so until out of the midst he comes .” -literal translation by Bryan Huie [7]

“And in the present you know he's restrained, into being revealed in his appointed time. For the mystery now is working lawlessness alone, a restraining at this very moment, until out of the midst he arises .” –literal translation by Paradox Brown [8]

The Greek here for “out of the midst he comes” is “ek mesos ginomai” (Strong's 1537, 3319, 1096). These words meanings are: ek “from out of, out from, forth from”; mesos “middle, the midst, in the midst of, amongst”; ginomai “to come into existence, to arise, appear in history, come upon the stage”. And from this arrives the phrase, “out of the midst he comes” which is a very close match to “he that cometh out of the midst” .

It is also interesting that the “pit” or “Abyss” is a prison, a place which restrains those in it, and Paul repeatedly references to him being restrained. The word for restrained Paul uses twice in these verses is “katecho” (Strong's 2722) which means, “to hold back, detain, retain, restrain, hinder, hold fast, keep secure, possess”. This is contrasted with Paul saying he will be “revealed”, the word “apokalypto” (Strong's 601) which means, “to uncover, lay open what has been veiled or covered up, to disclose, make bare”.

This word meaning “uncover” is interesting, as in the Old Testament the Abyss is mentioned as being covered: “I covered the deep for him… when I cast him down to hell with them that descend into the Abyss… in the nether parts of the earth” (Eze 31) and “great waters shall cover thee; When I shall bring thee down with them that descend into the Abyss” (Eze 26). The method of covering seems to be described in Lam 3, “cast a stone upon me, waters flowed over my head” , of rock and earth, and on top of this deep oceans, covering the Abyss. Also interesting is the Old Testament emphasizing that while we cannot see the Abyss/Destruction, that to God “Abaddon has no covering” (Job 26) and (that even), “Sheol and Abaddon are before the LORD: how much more then the hearts of the children of men?” (Prov 15).

If there is another reason to think that “pachath” or pit is used in Isa 24 as a synonym for the Abyss, it would be related to an event described in Revelation 9.

“And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth: and to him was given the key of the Abyss. And he opened the Abyss; and there arose a smoke out of the pit, as the smoke of a great furnace; and the sun and the air were darkened by reason of the smoke of the pit. And there came out of the smoke locusts upon the earth… And they had a king among them, [which is] the angel of the Abyss, whose name in the Hebrew tongue [is] Abaddon, but in the Greek tongue hath [his] name Apollyon.” - Rev 9:1-3a,11

Here smoke “arose” from the Abyss “out of” it, and locusts “came out” of the smoke, and “among them” is a king, the angel of the Abyss who is named Abaddon. And so, in the midst of smoke and locusts, Abaddon arose and came out of the Abyss among the locusts. The word for “arose” here is “anabaino” (Strong's 305) which means, “to ascend, go up, rise”. The word for “out of” here is “ek” (Strong's 1537) which means “from out of, out from, forth from”. And the words here for “came out” are “exerchomai ek” (Strong's 1831, 1537) and “exerchomai” means, “to go or come forth of”. The word here for “among” is “epi” (Strong's 1909), and can mean “among, by, before, in the presence of, near” and in several places in the New Testament is translated as “among” (KJV – Mat 13:7, Acts 1:21, 4:17, 2 Thes 1:10, Rev 7:15).

This passage describes that the angel Abaddon comes up out of the Abyss, among the locusts, in the middle or midst of smoke and locusts, as the Abyss is opened and becomes uncovered, and those in it are no longer restrained but revealed. Altogether there does seem to be some parallel between “he who cometh up out of the midst of the pit” of Isa 24 and “out of the midst he comes” of 2 Thes 2 and “arose a smoke out of the Abyss… came out of the smoke locusts… a king among them, the angel of the Abyss… Abaddon”of Rev 9.

Also interesting in Revelation, and potentially related, is the repeated use of the phrase “the beast who ascends out of the Abyss” as the angel Abaddon and locusts ascend out of the Abyss, and the phrase “beast from the sea” as the Abyss is said to be covered by deep oceans. And also, in an explanation of a mystery, “the beast that thou sawest, was, and is not, and shall ascend out of the Abyss” , all of which may also reference back to Isa 24, 2 Thes 2, and Rev 9.

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Tartarus
[2] http://www.thedivinecouncil.com/
[3] For a more complete study on Satan with a timeline, see here: http://www.paradoxbrown.com/Chapter_1.htm
[4] The Tree of Life: An Archeological Study by EO James, pgs. 4, 34, 42…
[5] To learn more on the Flood and how science supports the cataclysmic historic reality of this event, see http://www.Creation.com or also http://www.DrDino.com .
[6] http://www.bible-history.com/biblestudy/cisterns.html
[7] http://www.herealittletherealittle.net/index.cfm?page_name=Abaddon
[8] http://www.stopalienabduction.com/BookofRevelation.doc