This page has been translated from English

Démoni a ich schopnosti, ako je popísané v Biblii

Kapitola 6 - Démoni a ich schopnosti, ako je popísané v Biblii

Ako sme sa zaoberali, Biblia učí, že dnešný kresťania sú v boji proti démonom, druhá vlna padlých anjelov a ich vodcu, padlého anjela Satana. Budeme sa pozrieť na démonov v Biblii, a schopnosti preukázal démonov, lepšie pochopiť, aké činnosti démoni sú zapojené do dnes.

Sme sa zaoberali, že s najväčšou pravdepodobnosťou démoni sú bez tela duchovia mŕtvych velikánov (Nephilim), ktorý žil pred povodní a ich potomkov otcovskej. V Biblii démoni sú označované ako duchovia mŕtvych. V Starom zákone Boh zakazuje ľuďom, aby prax komunikácia s duchmi zomrelých, alebo sa zoznámiť s týmito démonmi, a tak je spojený s magickými praktikami. Démoni sú tiež pripočítaný ako bytia úzko spojené s praxou modlárstvo, ktorý je tiež zakázané.

Zvyčajne, keď si ľudia myslia o démonov si myslí, že pojem "démonickú posadnutosťou". Termín "vlastníctvo", pochádza z prekladu KJV výrazu "daimonizomai". Toto slovo je sloveso, ktoré znamená "byť v moci démona" (Thayer je Lexicon). Toto slovo neznamená nutne "má v sebe démona vo vnútri vášho tela." Väčšina doslova toto sloveso znamená "byť demoned" alebo "byť demoning". Pravdepodobne najlepší anglický preklad by bol "sa démonizovala". Koncepcia osoba, ktorá je "posadnutá" nepochádza z gréckeho slova "daimonizomai", ktorý by lepšie preložiť ako "démonizovala". Skôr pojem "vlastníctva", pochádza z kontextu príbehy zaznamenané o démonoch.

Ježiš opakovane tvrdí, démonov "vyjsť" ľudí, a Biblia zaznamenáva, že Ježiš "vyháňať" démonov, a tieto termíny sú presné.

Keď prišiel večer, priniesli k nemu mnoho ľudí, ktorí boli posadnutý démonmi. Aj vyhnal duchmi svojím slovom a uzdravil všetkých chorých. Matt 8:16

Aj prihovoril mu Ježiš a povedal: Mlč a vyjdi z neho. A Keď nečistý duch sa zmietal ho a zvolal veľkým hlasom, vyšiel z neho. Matt 1:25-26

Keď Ježiš videl, že ľudia zbieha, prihovoril duchu nečistému, povedal, že: "hluchý a nemý duchu, vám prikazujem, vyjdi z neho a vložte ho viac!" Mark 9:25

Tam je niekoľko príbehov o démonizovala ľudí, ktorý sa zdal byť úplne pod kontrolou démonov, čo je tradičný pohľad na "majetok". Ale na druhú stranu, tam sú príbehy, v ktorých démonizovala osoba sa zdalo, že fungujú do istej miery normálne, aspoň nejakú dobu. Ako taký sa zdá, že existujú rôzne úrovne démonizovanie, ktoré sú možné. Tam sú tiež príbehy, v ktorých bolo veľa ľudí vyliečiť tým, že vyhnal démonov, ale nie je uvedené, koľko každý z tých ľudí, bol riadený démonov. Celkovo sa zdá Biblie zaznamenať niektoré z najhorších prípadov démonizovanie v najviac detailov.

Potom prišli na druhú stranu na more, do krajiny Gadarenes. A keď prišiel z lode, hneď sa s ním stretol z hrobov človek posadnutý nečistým duchom, ktorý mal svoje obydlie v hroboch a nik ho zviazať, ani reťaze, pretože mal často spútaný okovami a reťazami. A reťaze bola roztrhaná ho, a okovy rozbité na kusy, bez toho aby niekto ho skrotiť. A vždy, vo dne iv noci, bol v horách a v hroboch, kričal a delenie sa s kameňmi. Keď zbadal Ježiša z diaľky, bežal a poklonil sa mu. A zvolal veľkým hlasom a povedala: "Čo mám robiť s Tebou, Ježišu, Synu Najvyššieho Boha? Prosím vás Boh, aby ste ma netrápil. "Veď ten mu povedal:" Poď von z človeka, nečistý duch! "Potom sa ho spýtal:" Ako sa voláš? "A on odpovedal:" Môj meno je légie, lebo je nás mnoho "Aj on prosil ho vážne, že nebude posielať preč zo zeme .. Teraz veľké stádo svíň kŕmil tam blízko hôr. Takže všetky démonov prosil ho, povedal: "Pošli nás do svíň, aby sme do nich." A hneď Ježiš im dal súhlas. Potom sa nečistí duchovia vyšli a vošli do svíň (tam bolo asi 2000), a stádo sa hnalo po strmých do mora a utopil sa v mori. Takže tí, ktorí kŕmil ošípané utiekla, a povedali, že v meste i na vidieku. A oni šli pozrieť, čo to bolo, čo sa stalo. Potom prišli k Ježišovi a videli ten, ktorý bol posadnutý démonmi a mal légie, posedenie a oblečený a pri zdravom rozume. A báli sa. Marka 5:1-15

A keď vystúpil na zemi, sa s ním stretol nejaký muž z mesta, ktorý mal démonov na dlhú dobu. A mal na sebe žiadne oblečenie, ani žiť v dome, ale v hroboch. Keď uvidel Ježiša, vykríkol, padol pred ním, a veľkým hlasom povedal: "Čo mám robiť s Tebou, Ježišu, Synu Najvyššieho Boha? Prosím Ťa, netráp ma! "Pre on prikazoval duchu nečistému, aby vyšiel z toho človeka. V prípade, že si často ho zmocnili, a on bol stále pod dohľadom, spútaný reťazami, putá a on sa zlomil putá a bol riadený démona do divočiny. Ježiš sa ho spýtal, povedal: "Ako sa voláš?" A on povedal: "Légia", pretože mnoho démonov vstúpila ho. A prosili ho, aby sa príkaz, aby išli von do priepasti. Teraz stádo veľké svíň, bol kŕmiť tam na kopci. Takže prosili ho, aby im umožní zadať. A on je povolené. Potom démoni vyšiel z človeka, vošli do svíň, a stádo sa hnalo po strmých miesto do jazera a utopil sa. Keď tí, ktorí kŕmili videl, čo sa stalo, utiekli a oznámili to v meste i na vidieku. Potom sa šli pozrieť, čo sa stalo, a prišiel k Ježišovi, a našli človeka toho, z ktorého diabli odišli, sedí pri Ježišových nohách oblečený a pri zdravom rozume. A báli sa. Tiež, kto všetko množstvo okolitom regióne Gadarenes požiadal, aby odišiel od nich, pretože bolo zadržaných s veľkým strachom. A dostal do člna a vrátil sa. Teraz je muž, z ktorého diabli odišli prosil ho, že by mohol byť s ním. Ale Ježiš prepustil ho a povedal: A šiel svojou cestou a vyhlásil po celom meste, čo Ježiš veľké veci učinil mu Luke 8 "Vráť sa do svojho domu, a povedať, čo veľké veci Boh urobil pre vás ..": 27-39

V tomto príbehu démonizovala muž sa zdá byť plne pod kontrolou mnoho démonov v ňom. Démoni sú popísané spôsobil príznaky duševnej choroby, neobvyklé a nadprirodzené sily, sebapoškodzovania alebo sebapoškodzovania, self-izolácia, neschopnosť dosiahnuť inými ľuďmi, ktorí sa snažili, aby mu pomohla, a zdalo sa, že celková strata môže že "pri zmysloch". Démoni prinútil ho, aby nenosili žiadne šaty, tiež robiť ho robiť niektoré veci, ktoré by bolo považované za hanebné, alebo ponižujúce a nenormálne. Démoni prinútila ho, aby žil medzi hrobmi, čo bolo považované za abnormálne, ale aj nečisté. Démoni vedeli, kto je Ježiš, ktorý bol Syn Boží, a zdalo sa, že sa ho bojí.

Počet démonov, ktoré boli v tomto jeden muž sú určené k boli schopní vyplniť stádo asi 2000 prasiat. Keď démoni vstúpil do ošípaných, ktoré spôsobil ošípaných, aby všetci umierajú utopením sami. Ak sa démoni sú nehmotný duch mŕtvych Nephilim, potom je možné a pravdepodobné, že niektorí z nich zomreli utopením v potope. Keď už nič iné, boli svedkami potopy. Vezmeme do úvahy, že sa zdá, ako by mohlo byť viac než povrchovej úrovni, čo znamená, im spôsobuje všetkých týchto ošípaných sa utopiť ... ako napríklad, že sa urobí vyhlásenie, v horkej odkazom na ich minulosť.

V inom príbehu, démon sa opakovane pokúsil utopiť chlapca, a hodili do ohňa, aby ho zabil. Démoni koľkokrát zdá, že má samovražedné ohnuté.

Potom jeden z davu odpovedal a povedal: "Učiteľ, priviedol som k tebe svojho syna, ktorý je nemý duchu. A všade tam, kde ho chytí, vyvolá ho, má penu u úst, gnashes zuby a stvrdne. Tak som hovoril s tvojim učeníkom, že oni by mali vyhnať, ale nemohli. "On mu odpovedal a riekol:" pokolenie neveriacich, ako dlho ešte budem s vami? Ako dlho budem mať so sebou? Priveďte ho ku mne. "
Potom priniesli ho k nemu. A keď ho uvidel, okamžite duch zmietala ho a on spadol na zem a váľal sa s penou u úst. A tak sa opýtal svojho otca: "Ako dlho to už to s ním deje?" A on povedal: "Od detstva. A často ho uvrhol ho do ohňa i do vody, aby ho zmárnil. Ale ak môžete niečo urobiť, zmiluj sa nad nami a pomôž nám. "Ježiš mu povedal:" Ak môžete veriť, je všetko možné tomu, kto verí. "Hneď otec dieťaťa zvolal a povedal so slzami, "Pane, ja verím,! pomôcť mojej nevere" Keď Ježiš videl, že ľudia, zbieha, prihovoril duchu nečistému, povedal, že "hluchý a nemý duchu, vám prikazujem, vyjdi z neho a vložte ho viac ! "Potom duch vykríkol, zmietal neho veľmi, a vyšiel z neho. A stal sa ako jeden mŕtvy, takže mnohí vraveli: "On je mŕtvy." Ale Ježiš ho vzal za ruku a zdvihol ho a on vstal. A keď prišiel do domu, jeho učeníci sa ho spýtali: "Prečo sme nemohli vyhnať?" Tak on im povedal: "Tento druh môže prísť von nič iné, než modlitbou a pôstom." Mark 9:17 - 29

V tomto prípade jediný démon bol príčinou záchvaty, kŕče, pena u úst, škrípanie zubov, tuhosti a hodil chlapca do vody alebo do ohňa, aby sa pokúsili zabiť. Duch tiež chlapec má byť hluchý a nemý. V tomto prípade je démon je druh, ktorý vyjde iba skrze modlitbu a pôst. V oboch týchto prípadoch ťažkých démonizovanie, Ježiš prikázal démonom, aby vyšiel a oni poslúchli.

V inom prípade, démonizovanie, v Starom zákone, je zrejmé, že démoni môžu vstúpiť a nechať ľudí opakovane. To má za následok osoby, zastupuje démonizovala, a inokedy pôsobiace kolmo.

Ale Duch Hospodinov odišiel od Saula, a zlý duch od Pána ho trápi. Služobníci potom Saulovi povedali mu: Hľa, teraz duch Boží zlý nepokojmi ťa. Nech náš pán príkaz svojim služobníkom, ktoré sú pred tebou, hľadať človeka, ktorý je mazaný hráč na harfu, a to stane sa, keď zlý duch od Boha, je na tebe, že sa bude hrať ruku, a budeš v poriadku. Vtedy povedal Saul svojim sluhom, uveďte mi dnes už dospelý muž, ktorý môže hrať dobre, a priveďte ho ku mne. Potom odpovedal jeden z služobníkov, a povedal:, Hľa, videl som syna Jesse Betlehemského, ktorý je mazaný hrať, a mocný muž udatný a muž vojny, a obozretné v otázkach a pekná osoba, Pán je s ním. Saul poslal poslov k Jesse, a povedal:, Pošlite mi svojho syna Davida, ktorý je s ovcami. A Jesse vzal osla s nákladom chleba a fľašu vína, a dieťa, a poslal ich do jeho syn David Saulovi. A Dávid prišiel k Saulovi, stál pred ním a on miloval ho veľmi, a stal sa jeho zbrojnoši. Ale Saul poslal do Jesse, riekol: David, Nože, stojí predo mnou, alebo ma našiel milosť pred mojimi očami. A stalo sa, keď zlý duch od Boha bol na Saula, že Dávid vzal harfu a hral si s jeho rukou, takže Saul bol obnovený, a bolo dobre, zlý duch od neho 1 Sam 16:14. -23

V tomto prípade Saul, Boh dovolil, zlého ducha pokračovať a problémy Saul. Niekedy démon by problém Saul, a inokedy to by od neho odchýliť. To ukazuje, že démoni môžu prísť a odísť opakovane, v niektorých situáciách. Saul bol ešte schopný hovoriť, a funkcie, aj keď bol démonizovala on. Hoci démonizovala, Saul bol schopný hovoriť s jeho služobníkmi, vyslať poslov, aby Dávida, a nebol nemý, hluchý, alebo úplne prekonať do tej miery démon skrze neho hovoril, ako v niektorých prípadoch démonizovanie v Novom zákone.

A tak to ukazuje, že človek môže mať problém s démonizáciou, ktorý je ľahší úroveň, v ktorej démon nemá plnú kontrolu, alebo démon je prítomný a aktívny nejakú dobu. Keď démon nie je k dispozícii démonizovala človek môže správať normálne, alebo dokonca čiastočnú kontrolu, zatiaľ čo démon je prítomný a aktívny. Tento druh prípadu je to, čo je obyčajne odkazoval sa na dnes ako koncept "démonického útlaku". Aj keď rovnako ako duchovne vážne, je to ľahšie úroveň démonické kontrolu ako v poňatí "posadnutosti".

Existuje mnoho prípadov, uvedených v Biblii, v ktorom sú údaje nie sú súčasťou dodávky, pokiaľ ide o úroveň démonizovanie osoba zažíva.

A jeho sláva išla po celej Sýrii, a tí prinášali k nemu všetkých chorých, ktoré boli nadobudnuté s rôznymi chorobami a trápenia, a tie, ktoré boli démonizovala, a tie, ktoré boli lunatick, a tie, ktoré sa ochrnutie, a uzdravil je Matt. 4:24

Keď nastal večer, priviedli k nemu mnohé, ktoré boli démonizovaná:. Aj vyhnal duchmi [jeho] slovom a uzdravil všetkých, ktorí boli chorí Matt 8:16

A v i, keď slnko zapadlo, prinášali k nemu všetkých chorých, a tých, ktorí démonizovala. A to všetko mesto sa zhromaždilo pri dverách. A uzdravil mnoho chorých rôznych ochorení, a vyhnal mnoho zlých duchov a démonov nedovoľoval hovoriť, pretože vedeli, kto Marek 1:32-34.

Je možné pochopiť z týchto veršov, že mnoho ľudí bolo démonizovala a to bolo bežné. To môže tiež získať od Mark 1, ktorý v mnohých prípadoch démoni boli v dosť kontroly, aby mohli hovoriť cez démonizuje osoby. Bolo tiež zrejmé, že ľudia z dediny, ktorý mal predstavu o tom, kto v dedine bol démonizovala, pretože priniesli tie konkrétne ľudí k Ježišovi za uzdravenie. Rovnako ako v prípade légie démonov, sa zdá, že mnoho z démonov sa tiež identifikovať Ježiša ako Božieho Syna verejne, čo je dôvod, prečo Ježiš nedovolil démonom hovoriť. To je pravdepodobné, pretože to bolo viac škodlivé ako užitočné, a dokonca aj mätúce posolstvo evanjelia, pre známe démonizovala osobu, ktorá bude deklarovať Ježiš Kristus je Syn Boží. Mohlo by sa hodili nejaké pochybnosti do myslí ľudí o Ježišovi, aby strana, ktorá ho na to, že démoni ho poznali.

Aj démoni sa tiež zdá byť schopní identifikovať kresťanov, ktorí boli služobníkmi Božej, a tí ľudia, ktorí neboli.
"Stalo sa to, že keď sme išli na miesto modlitby, otrok-dievča s duchom veštenie sa stretol nás, ktorý sa vďaka nej majstri veľký zisk o veštenie. Toto dievča za Pavlom a zvyšok z nás a kričala: "Títo ľudia sú služobníci najvyššieho Boha, ktorí hovoria vám spôsob, ako byť spasený." Stále sa to na mnoho dní. Nakoniec Paul stal sa tak znepokojení, že sa otočil a povedal duchu: "V mene Ježiša Krista ti prikazujem, aby si z nej vyšiel!" V tú chvíľu duch opustil. Keď majitelia otrokyňa si uvedomili, že ich nádeje, ako zarobiť peniaze preč, ale chytil Pavla a Sílasa a vliekli ich na trhu čeliť úradom. "Skutky 16:16-19

V tomto prípade sa démon nespôsobila hluchotou, alebo nemoty alebo sebapoškodzovania, aby dievča, ktorá bola démonizovala, ale pracoval magických praktík prostredníctvom svojho rozprávania bohatstvo. (Všimnite si, že tu nie je nič t tu potvrdzuje, že tento démon môže predpovedať budúcnosť, alebo že veštenie z tejto dievčatá bolo na nič iné, než vágne a presnosť veštci dnes.) Rovnako ako v iných prípadoch, kedy vedel, že démoni kto je Ježiš, v tomto prípade démon poznal pravdu, že kresťania pracovali pre Boha, aby viedol ľudí k záchrane. Ale v tomto prípade, dievča je jediný, kto je uvedené, že bolo povedané, nie démon. Zdá sa, že démon oznámili tieto informácie k dievčaťu a jej vplyv bol inzerovať informácií. Nič nenasvedčuje tomu, že dievča bola postihnutá v rozsahu prípady tých, ktorí boli ťažko démonizovala. Ona sa nezdá k boli pod úplnú kontrolu nad démona, ale bol ovplyvňovaný démona, takže je zrejme skôr o "démonickej útlaku". V tomto type "démonického útlaku" Zdalo sa, že majú symbiotický vzťah s démonom z vlastnej vôle, aby bolo možné získať informácie od démona. To je jasný príklad toho, čo sa týka starého zákona v magických praktík:

"A tiež muž alebo žena, ktorá je známy duch, alebo, že je čarodejník, musí určite byť daný k smrti: oni musia je ukameňovali: ich krv [bude] na ne." Lev 20:27

"Keď si prišiel do krajiny, ktorú Hospodin Boh tvoj dáva tebe, nebudeš učiť robiť po ohavností tých národov. Nech sa u teba [niekto], že maketh svojho syna alebo svoju dcéru ohňom, [a], že veštenie useth, [a] pozorovateľa časov, alebo čarodejník, alebo čarodejnice, alebo očarujúce , alebo consulter so známymi duchmi, alebo sprievodca, alebo necromancer. Pre všetkých, ktorí tieto veci [sú] ohavnosť Hospodinovi. A pretože tieto ohavnosti Hospodin, tvoj Bôh vyženiem od tvári tvojej "Deut 18:9-12

Podľa Silný konkordancia, slovo pre "známe duch" znamená "duch, duch mŕtveho, nekromancie, ten, kto vyvoláva mŕtvy, jeden so známym ducha". Ak vezmeme do úvahy, že démoni sú vlastne duchovia mŕtvych velikánov (Nephilim), potom to robí veľa zmysel, že démoni, ktorí sú odvolával sa na tu ako "duch, duch mŕtvej". A je zakázané pre Boží ľud, aby "vyvolať ducha mŕtve", alebo majú niečo spoločné s démonom, nieto, aby sa zoznámili, získať vedomosti, s jedným. Termín pre tú "sprievodca" je "ten, kto má známe ducha" a "Necromancer". Termín "Necromancer" je tiež používaný, a to všetko sú synonymá, ktoré sa vzťahujú ku ktorej majú vzťah s démonom. To je to, čo veštenie dievča v Skutkoch robí, ona mala vzťah so známym démonom ducha, a že démon jej informácie, ktoré sa jej zdajú k magické znalosti.

Je dôležité si uvedomiť, ako kresťania sa zaoberal situáciou. V Starom zákone Boh povedal, že Izrael, ktorý bol známy duch, vzťah s démonom, ktorý ako magické, mali byť ukameňovaný. Ale v Novom zákone, Paul len cast démona z dievčaťa, ktorí boli podráždení nasledujúcimi okolo nich. To by oslobodil ju zvážiť, čo to znamenalo, že "Títo ľudia sú služobníci najvyššieho Boha, ktorí sú hovorím spôsob, ako uložiť" bez démonického vplyvu na mysli. A ona tiež mala zvážiť, že Paul, ktorí uverili evanjeliu, že kázal, že sa s ním moc, sila, ktorá bola silnejšia než démonická sila bola poznať, dosť sila démona opustiť. Tento otrokyne zdalo, že sa dostali do tohto vzťahu s démonom, aby získal nadprirodzenú silu informácie, ktoré odhalil jej, aby mohla povedať, osud ľudí. Ale ona sa tvárou v tvár s väčším nadprirodzenú moc, moc Božiu nachádza u tých, ktorí prijali evanjelium, ktorý bol silnejší než démon poznala. Dúfajme, že to pomohlo jej k prehodnoteniu toho, čo ona robila, evanjelium počula Paul kázanie, a pozrite sa na Boha ako na najväčšia sila, aj keď Biblia neuvádza. Ale osadenie démona z nej určite jej staré schopnosť si veci poriadne premyslieť, bez démon ovplyvňovanie jej rozhodovanie. Zatiaľ čo ona hovorila: "Títo ľudia sú služobníci najvyššieho Boha, ktorí sú hovorím spôsob, ako uložiť", ona sama Nezdalo sa, že naozaj verí, že to, ale hovoril to pod vplyvom démona. Démon vedel, že to bola pravda, a ovplyvnil ju to povedať, ale ona bola v oveľa lepšej pozícii pri výbere veriť, že sa kedysi démon bol už prítomný ovplyvňovať ju.

Tam je ďalší prípad, v ktorom démonizovala muž, ktorý vyzeral, že je na "majetok" na úrovni, že démona, ktorý vedel, kto je Ježiš Kristus, a kto bol Paul. Démon vyzeral, že vie, kto bol kresťan a vlastne mal právomoc, aby ho vyhnali človeka, a kto nebol kresťan, a nemal autoritu, že Ježiš Kristus dáva všetkým veriacim v neho.

Potom sa niektorí z Židov tuláka, exorcistu, sa na ne volať na ne, ktoré sa zlými duchmi meno Pána Ježiša, povedal: My Zaklínam vás Ježišom, ktorého káže Pavel. A bolo ich tam sedem synov [jeden] Sceva, Žid, [a] prednejšie z kňazov, ktorý tak urobil. A zlý duch odpovedal: Ježiša poznám, a o Pavlovi viem, ale kto ste vy a človek, v ktorom bol zlý duch, vyskočil na ne, a prekonal ich, a premáhal ich, aby utiekli z? ten dom nahí a zranení. zákony 19:13-16

V tomto prípade sa démon vedel, kto bol kresťan s autoritou, aby ho vyhnali, a kto nie. V tomto prípade sa démon zrejme spôsobí, že démonizovala muža mať tak veľkú silu, aby prekonal 7 mužov, a utiekli z domu nahí a zranení. Rovnako ako v prípade Legion, v ktorom démonizovala muž rozbil reťaze bol povinný, v tomto prípade tiež démonizovala muž veľkú silu. Ale v tomto prípade, démonizovala muž vyzeral, že iba 1 démona, a ak nie tisíce z nich. To znamená, že to, čo démoni robiť v ovplyvňujúce démonizovala osoba nie je závislá na ich počet, ale skôr to, čo démoni sú zo svojej podstaty umožňuje im určité schopnosti a spôsoby, ktoré môžu ovplyvniť človeka.

Ďalšia vec, ktorá démoni Zdá sa, že príčinou sú príznaky paranoja.
Ježiš povedal: "Vari vám Mojžiš zákon, a [ešte] nikto z vás neplní zákona? Prečo choďte na mňa zabiť "," ľud odpovedal a riekol: Ty si démon: Kto vchádza asi zabiť ťa "John 7:20-21

V tomto prípade Ježiš povedal otvorene, že ľudia sa snažili zabiť, a ľudia okolo neho reagoval tým, že hovorí, že "mal démon". Ak sa človek obišiel dnes povedal ľudia sa snažili zabiť, bol z neho dostať, že normálna reakcia je pre ľudí hovoriť, že on je "paranoidný" alebo "bláznivý". Len málo ľudí by si povedať, k nemu je: "Máš démona". Napriek tomu v čase Ježiša, sa zdá, že paranoja je synonymom že má démona. Iné, než vyzerať paranoidné Niektorí ľudia, Ježiš bol tiež zrejme funguje normálne aj inými spôsobmi. To ukazuje, že ľudia vtedy pochopil, že ten, kto bol démonizovala to nemusí nutne byť pod plnou kontrolou démona, ale len by mohla byť čiastočne pod vplyvom jedného. To je, ako, aj keď Ježiš vyzeral obvykle v poriadku, jeden paranoidné, zdanlivo komentár viedol k hovoriť, že on bol démon. Ľudia vtedy boli vedomí, že démonizovanie nebolo vždy prípad démona mať plnohodnotný kontrolu nad osobou. Takže Biblia učí, že sú rôzne úrovne démonizovanie je to možné, a tiež to, že paranoja môže byť spôsobené démonmi.

To je v rovnakom duchu ako démoni spôsobujú šialenstvo, a že Ježiš bol tiež obvinený, že duševne chorý, a že má démona. "Mnohí z nich hovorili:" Má démona a je duševne chorý. Prečo si ho počúvate? "(John 10:20), ako si niektorí ľudia mysleli Ježiš bol duševne chorý, si myslel, že má démona. Je to ako človek démonizuje "Legion", ktorých správanie pri démonizuje bol duševne chorý. Ale opäť je tu v rôznej miere úrovní tu. Ježiš bol zrejme funguje ako normálny rozumný človek, ale pretože niektoré veci povedal a on bol považovaný za duševne chorý, a preto má v sebe démona. Ale v prípade Legion, muž bol zrejme úplne úplne šialený, aby v maximálnej možnej miere. Takže Biblia učí, že démon môže spôsobiť trochu šialenstva alebo veľa duševnej choroby, a to môže líšiť v závislosti na výške démonizovanie.

V oboch prípadoch, ako vyriešiť problém, je obsadenie démona von, ako muž s "Legion" démonov výrazne zmenilo po obsadení Ježiš démonov z neho.
"Potom išli pozrieť, čo sa stalo, a prišiel k Ježišovi a našli toho človeka, z ktorého vyšli démoni, sedí pri Ježišových nohách oblečený a pri zdravom rozume, a báli sa. Tí, ktorí videli čo sa stalo, povedal ostatným, ako sa k démonizovala muž bol uzdravený. "Potom, čo démoni opustil muž, sa uzdravil sa opäť v jeho" zdravý rozum ". A to isté sa nájde riešenie v prípade fyzickej vplyv na démona, "Ježiš vyhnal démona, ktorý bol nemý. Keď démon odišiel, muž, ktorý bol nemý prehovoril, a dav bol ohromený. "Lukáš 11:14-15

Biblia popisuje mnoho variantov, ktoré je možné s démonizáciou:
1. Človek môže byť pod úplnú kontrolu nad démona ("majetok"), alebo len ovplyvnil démon ("útlak")
2. Démon môže prísť alebo odísť démonizovala osobne sa (rovnako ako Saul).
3. Tí ovplyvnili démon ("utláčaný"), je nájsť, aby sa viac trápiť a nedobrovoľnej (ako Saul, alebo ide o légie), alebo to môže byť viac dobrovoľných symbiotický vzťah (ako otrokyne v aktoch, alebo v iných prípady známych duchov, nekromancie, čarodejníctvo, akýkoľvek vzťah s týmito "mŕtvy" duchmi).
4. Démon môže spôsobiť démonizovala človek fyzicky skúsenosti: nemoty, hluchotu, epileptické záchvaty, rôzne choroby a spôsobujú veľkú silu.
5. Démon môže spôsobiť démonizovala osobu mentálne skúsenosti: šialenstvo, že z ich zdravý rozum, paranoja, self-škodiť správanie, samovražedné správanie, self-ponižujúce správanie, a self-izolácie.
6. Démon môže nejakým spôsobom zistiť, či Duch Svätý je dar, poznám tých, ktorí sú kresťania s právomocou obsadenie je, a vedieť, kto je Ježiš Kristus. Démon môže zdieľať tieto informácie s osobou démonizuje.
7. Démon môže zdieľať aj iné informácie démonizovala osoby, niekoho, kto sa rozhodnú mať čarovný vzťah s démonom, aby veštiť a podobne.


Ako sa Demonization prácu?

Ľudská bytosť sa skladá z niekoľkých častí: tela, ducha, ktorý dáva život ich tela, a ich duše, ktorý je myšlienka byť v srdci, vôľu a myseľ. Ježiš hovoril o niektoré z týchto dielov v Markovi 12:30,

, and with all thy strength : this [is] the first commandment. A budeš milovať Pána, Boha svojho zo všetkého svojho srdca, a celou svojou dušou a celou svojou mysľou, a zo všetkej sily: Toto [je] prvé prikázanie.

Tie sú súčasťou osoba, ktoré môžu aktívne milovať Boha, s ktorým má človek na výber milovať Boha, alebo nie. Duša je zvyčajne myšlienka byť zložený z "myseľ, vôľu a emócie", ktoré zodpovedajú v tomto verši k "mysli, silu a srdce", resp.

Keď si ľudia myslia o "posadnutosť démonmi", ktoré často predpokladajú, že sa jedná o telo osoby, ktorá vstupuje do démona, a je vyhodený. Avšak, to naozaj nemá moc zmysel. Démon je nesmrteľný nehmotný duch. Ak démon môže priamo vstúpiť do tela, tak prečo nie oni vstúpi mŕtve telá a priviesť ich späť k životu, ktorý má je? Rovnako ako oni zlo, zdá sa, že preto, že démoni nemajú mŕtvych tiel je, pretože nemôžu. A v tomto je zrejmé, že nie je telo človeka, ktorý je posadnutý démonom v prvom rade, pretože démon nemôže vstúpiť, ak osoba žije.

Ako sme sa zoznámili v predchádzajúcej kapitole, Boh stvoril Adama telo, potom dýchal duch (dych života) na Adama, a to iba raz Adam mal aj telo a ducha som sa stal "živé duše". (Gen 2:7) osoba, už v duchu, a démon, je duch. V duchovnej oblasti sa zdá, ako démon duch nemohol zadať viac ľudského ducha ako jeden pevný predmet môže zadať ďalšie pevný predmet. Rovnako ako dve gule na biliardovom stole, sa zdá, 2 duše by sa zrazí a odraziť každého iný, každý má svoje definované pevnosť a oddelenosti. A tak, keď duchovia zostávajú samostatne definované v duchovnej oblasti, potom démon nemôže vstúpiť osoby ducha. A démon duch nevstupuje do tela priamo, pretože démoni nemôžu vstúpiť do mŕtvych tiel. Preto je jednou z možností zostáva, čo je to, že démon je v skutočnosti vstúpiť dovnútra a von z "živej duše" človeka. Oveľa viac než len telo, Boh za ľudí, aby v prvom rade živých duší, ako "človek sa stal živou dušou." A tak to je živá duša človeka, ktorá je démon alebo ide von, čo je myseľ človeka, bude (alebo sila) a city (alebo srdce).

A nebojte sa tých, ktoré zabíjajú telo, ale nie sú schopní zabiť dušu. Ale skôr sa ho bojí, ktorý je schopný zničiť dušu i telo v pekle Matt 10:28

Podľa Biblie, človek nie je v prvom rade orgán, ktorý sa stane, že živá duša, ale človek je predovšetkým živou dušu, ktorá sa stane, že telo. Pochopenie, že Boh považuje za muža byť predovšetkým živú dušu, to dáva zmysel, a nie je tam žiadny rozpor, keď Biblia hovorí o démonoch, že v človeku či z človeka. To preto, že biblicky muž (muž alebo žena) je v prvom rade "živej duše", a to "živé duše" je osoba, ktorá bude démon alebo mimo.

Démonov vstúpi do mysle, srdca a vôle človeka (živá duša) a skrze myseľ, myšlienky, emócie srdce, a osoby, démon je schopný predvádzať príznaky démonizovanie. Pokiaľ ide o komunikáciu so známym duch, démon spolupracuje priamo s osobou jeho myseľ a myšlienky, z vnútornej mysle. Pokiaľ ide o šialenstvo, šialenstvo z príčin démon v ľudskej mysli. To je ľahšie pochopiť, ako to, čo démon robí pri vzniku fyzických ochorení. Pokiaľ ide o ďalšie telesné symptómy, nejako démon využíva osoby sa z vnútornej strany bude mať vplyv na telo. Nejako o prevzatí bude osoby, môže vyvolať démona nadprirodzené ochorení, ako je hluchota, nemoty, kŕče, alebo veľkú silu. Hluchota, nemoty a záchvaty sa nezdajú byť až tak nadprirodzené akú veľkú silu. Je to ľahšie rozumieť démon by mohol byť schopný spôsobiť niekoho hovoriť, alebo mať záchvat jednoducho tým, že manipulácia s osobnou silou vôle. To je ťažké pochopiť, ako sa démon môže mať veľkú silu prostredníctvom manipulácie človeka len silou vôle. Avšak, ľudské telo je schopné výkonov veľkej sily, ak má niekto adrenalínu. A demon causing great strength may stem from the demon manipulating a person's willpower, thoughts, and emotions, to affect the person's body to have a large adrenaline rush, allowing great strength for a time.

Here is an excerpt from “How Can Adrenaline Help You Lift a 3,500 Pound Car?” by Josh Clark of HowStuffWorks.com
In 1982, in Lawrenceville, Ga., Angela Cavallo lifted a 1964 Chevrolet Impala from her son, Tony, after it fell off the jacks that had held it up while he worked underneath the car. Mrs. Cavallo lifted the car high enough and long enough for two neighbors to replace the jacks and pull Tony from beneath the car.
Marie “Bootsy” Payton was cutting her lawn in High Island, Texas, when her riding mower got away from her. Payton's young granddaughter, Evie, tried to stop the mower, but was knocked underneath the still-running machine. Payton reached the mower and easily tossed it off her granddaughter, limiting Evie's injuries to four severed toes. Curious, Payton later tried to lift the mower again and found she couldn't move it.
What accounts for feats of superhuman strength like these? Are they glimpses into the lives of superheroes' alter egos? Or are all of us imbued with amazing strength?
Although well-documented when they do occur, feats of hysterical strength — unnatural and amazing strength tapped during high-stress situations — are not recognized by medical science. This is largely due to the problem of gathering evidence: Instances like these come about without warning, and to reproduce these situations in a clinical setting would be unethical and dangerous. But we are aware of the effects of adrenaline, a hormone shown to increase strength to amazing degrees for short periods of time.”

Through manipulating the mind, emotions, and will of a person so that they have a large adrenaline rush, a demon might be able to cause the demonized person to break chains, or be able to fight against 7 men and prevail.

It also might be difficult to understand how a demon could cause deafness, using the mind, will, or emotions of a person. But something which fits this description still exists, and might be what is referred to today as “psychogenic deafness”.
“ Hearing loss or impairment caused by a mental or emotional disorder or trauma and having no evidence of an organic cause.” – American Heritage Medical Dictionary
Altogether it is conceivable that demons work through the mind, will, and emotions of a demonized person to be able to produce bodily ailments, as well as the mental or psychological ailments like insanity, paranoia, and associated insane behavior.

Then there is a demonized person who has the sort of relationship that may fit the description of having a familiar spirit, wizardry, fortune-telling, necromancy and other magical practices. How does a demon cause a demonized person to seem to have magical, or psychic, powers?

“When an evil spirit comes out of a man, it goes through arid places seeking rest and does not find it. Then it says, 'I will return to the house I left.' When it arrives, it finds the house swept clean and put in order. Then it goes and takes seven other spirits more wicked than itself, and they go in and live there. And the final condition of that man is worse than the first.”
Luke 11:24-26

Also Jesus says in, “When an evil spirit comes out of a man, it goes through arid places seeking rest and does not find it. Then it says, 'I will return to the house I left.' When it arrives, it finds the house unoccupied, swept clean and put in order. Then it goes and takes with it seven other spirits more wicked than itself, and they go in and live there. And the final condition of that man is worse than the first. That is how it will be with this wicked generation.” Matt 12:43-45

One thing we can learn from these verses is that demons can communicate with each other while outside of a person. This is seen in that 1 demon can communicate with 7 more demons while outside of any person, and convince them to come back with him to the person it left.
We also have covered that a demon can choose to leave and return to a demonized person when it wants to. If a person seems to be revealing psychic knowledge that they could not have known about another person, in fortune telling, this may be part of how it works. The demon may leave the demonized person and talk to other demons, or even go into the person asking for a psychic reading, in order to gather information. Then the demon goes back into the demonized psychic, and relays the information. Presto, it's “magic”. But actually, it's just demons, and this sort of magic is simply demons doing things demons can do.

Along these lines, it is important to note that demons are immortal spirits, who have been around since the flood. It is therefore easy for a demon to potentially talk to other demons who might have known or demonized relatives of a person, even dead relatives. It's also possible that the same demon who is demonizing a person might have also demonized their grandparent, etc. In this way demons can know private or personal information about people who are dead. And a demon can relay that information to a demonized person who “talks to the dead”, that in turn may amaze an audience by relaying information that only a dead relative would know. But in fact, not only the dead relative, but also a demon who knew the dead relative, could know this information. In fact a demonized psychic of this sort is not speaking to the ghost of a dead relative for information, but rather is speaking to a demon who has gathered information about the dead relative.

Besides impersonating dead relatives, demons also will claim to be famous people from history, gods, aliens, etc. It may be this is how idol worship came about: demons claimed to be gods, and influenced people to depict how they claimed to look in the form of an idol.

“What am I saying then? That an idol is anything, or what is offered to idols is anything? Rather, that the things which the Gentiles sacrifice they sacrifice to demons and not to God, and I do not want you to have fellowship with demons. You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons; you cannot partake of the Lord's table and of the table of demons.” 1 Cor 10:19-21

In any case, the Bible specifies that people actually worshipped demons when they worshipped idols. But it may be that demons communicated to demonized people with familiar spirits, claimed to be gods, and influenced people to start making idols and worshipping them. It would make some sense that demons, lacking and missing a body, might have seen this as a way to have a bodily representation, by the contrived body of an idol.


Can demons do all the things that fallen angels can do?

Fallen angels have something along the lines of a spirit body, but demons are bodiless spirits. Demons used to have mortal physical bodies, and those mortal bodies died before the Flood.
This seems to be a key difference between what fallen angels can do and what demons can do. The spirit bodies and potential physical presence of fallen angels seems to allow for them to do many things which are described in the Bible, like causing false dreams and Visions, and even appearing physically as men. But the Bible never describes demons being able to do these things, but rather only describes demons working through people or animals. The Bible does not describe demons causing dreams or Visions. Though it seems as dreams are a matter of the mind, that demons may be able to cause dreams. But demons cannot physically manifest, and only work through a living soul. (A demon could not move a chair, bend a spoon, cause a mass sighting of a UFO, or multiple people to see a ghost, sit on someone putting pressure on their chest, leave Bigfoot tracks on the ground, etc.) A demon can only have a physical presence by getting in a living soul and then gaining control over an animal or person. Then a demon could move a chair, bend a spoon, etc., by causing a demonized person or animal's body to manually physically do such things. A demon can affect a person's body only from the inside out, working through their mind, will, and emotions (living soul). So the answer is No, a demon cannot do all the things that a fallen angel can do. They cannot manifest physically in a bodily form, and they cannot cause Visions, though they may be able to cause dreams in a demonized person.

How does a person become demonized?

It is difficult to say with certainty, as some cases are more voluntary than others. But in cases in which the demonization seems more involuntary, the Bible does seem to describe what happens.

Luke 11:20-26, “But if I drive out demons by the finger of God, then the kingdom of God has come to you. “When a strong man, fully armed, guards his own house, his possessions are safe. But when someone stronger attacks and overpowers him, he takes away the armor in which the man trusted and divides up the spoils. He who is not with me is against me, and he who does not gather with me, scatters. When an evil spirit comes out of a man, it goes through arid places seeking rest and does not find it. Then it says, 'I will return to my house I left.' When it arrives, it finds the house swept clean and put in order. Then it goes and takes seven other spirits more wicked than itself, and they go in and live there. And the final condition of that man is worse than the first.”

One interesting thing to note in this passage is that the demon considers the house to be his, in saying “my house”. There are a couple different ways to interpret this passage, but let's define the strong man as a person who is guarded against demonization. And let's say the demon is the attacker, and once a demon has prevailed, he considers the house to be his. The person has armor that they depend on to keep them safe, and have to keep a guard up. But if a demon is stronger than their armor, the demon might come in and overpower the person, and they become demonized. Then the demon will try to take away the armor of the demonized man, and divide up the possessions of the demonized man. Also, the demon may divide up the task of demonizing the man, by going and getting 7 more demons to join him in inhabiting that man.

So how does the demon overpower the man who is guarded with armor, and get into his house? The Bible does give some indication of how demonization begins.
“ Be ye angry, and sin not: let not the sun go down upon your wrath: neither give place to the devil. Eph 4:26-27

The word here for “give” means to “give or grant” as a voluntary gift. The word for “place” here means a room (like in a house) or a habited space. The word here for “neither” has the distinct implication of “those which are of the same kind or which are part of one whole”.
What this means is that if you are angry and sin because of it, or let a new day begin while still angry, then in this you are also choosing to give space, a room, to the devil, or his demons. People may not realize it when they do this, but these actions are all parts of one whole. And in this people give a room to the devil, and a room could be in a person's house, and it could be a demon that works for Satan who goes into that room, and stays there. This is a description of how demonization can begin. And this describes that in being angry and sinning, staying angry, a person actually in this is choosing to open up the door of their house, forsake their guard and armor, and give a demon room for entry. And once a demon gets inside, overpowering the person who has let their guard down, then that demon will try to take away all their armor, take their possessions, and will come to consider the house to be their own, as Jesus described.

Anger is just one example used here of how this happens, but is it the only thing that could allow a demon entry? Anger (or wrath) is mentioned as a “work of the flesh”, and it seems likely that any work of the flesh, in which sin takes place, or is held on to over time, may also give room to a demon.

Now the works of the flesh are manifest, which are [these]; Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like: of the which I tell you before, as I have also told [you] in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Gal 5:19-21

Mortify therefore your members which are upon the earth; fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry: Col 3:5

And Eph 4 from above continues, Eph 4:28-32
Let him that stole steal no more: but rather let him labour, working with [his] hands the thing which is good, that he may have to give to him that needeth. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. And grieve not the holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Let all bitterness, and wrath, and anger, and clamour, and evil speaking, be put away from you, with all malice: And be ye kind one to another, tenderhearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you.

So it seems like there are many sinful things, works of the flesh, which are listed along with anger, and these also may give demons room. This may be another meaning of the verse, “For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption; but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting.” Gal 6:8
If a person is sinning, whether by committing a sin in anger, or adultery or idolatry etc, or holding onto sinful things inside like anger, bitterness, hatred, etc. this is what opens a door up for demons to gain entry, get a room, and oppress someone. This seems to be true whether the person is not a Christian, or is a Christian.

It is important to note that Eph 4 “ neither give place to the devil ” was not directed at the unsaved, but directed at Christians. Though if this is how demons gain entry, the process would seem to be the same for everyone, Christian or not. When Jesus spoke of a strong man guarding his house with armor, this also seems to be directed at everyone, including Christians. The armor here may refer to choosing to not sin, though everyone does at times to some extent.
However, Jesus also said, “ He who is not with me is against me, and he who does not gather with me, scatters” . The best protection and armor against demons getting into your house, is to be with Jesus Christ and to accept Him as your Lord and Savior. Next, have on the full armor of God (Eph 6), and be guarding your house against invasion, and be walking in the Spirit and sowing to the Spirit, not the flesh.

But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control; against such things there is no law. Gal 5:22-23

Put on the whole armour of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore take unto you the whole armour of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness; And your feet shod with the preparation of the gospel of peace; Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God: Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints; And for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly, to make known the mystery of the gospel
Eph 6:11-19

A Christian can be oppressed by demons, though the demonization reaching the level of possession seems unlikely because a Christian has the armor of God to at least some extent. And a Christian also has the authority to cast a demon out, should any break through their guard. Another guard against demonization in a Christian is to pray daily, confessing their sins, and asking for forgiveness of sins and cleansing from all unrighteousness.

This then is the message which we have heard of him, and declare unto you, that God is light, and in him is no darkness at all. If we say that we have fellowship with him, and walk in darkness, we lie, and do not the truth: But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his Son cleanseth us from all sin. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us [our] sins, and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. 1 Jn 1:5-10

Additionally, the Holy Spirit is inside the heart of a born-again Christian (Gal 4:6), and there is a circumcision of the person's heart by the Holy Spirit (Rom 2:29). God writes his laws upon the Christian's heart, and their mind. (Heb 10:16-17). In this, the heart, and the mind to some extent, of a born-again Christian are different and changed from those of an unsaved person. And the peace of God, a fruit of the Holy Spirit, guards the heart and mind of a Christian.
And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Phl 4:7
In all this, it seems all the more difficult for a Christian to reach a “possession” level of demonization, even though Eph 4 indicates that “oppression” is possible.

A Christian under demonic oppression has all the authority they need, in the power of Jesus Christ, and the power of God through the Holy Spirit of Jesus, to command a demon to get out and stay out, and refuse to let the demon influence them any longer. But the Christian person must choose this by his or her own free will. God does not violate our free will, and the Christian must choose of their free will to kick the demon out of their self, and to repent of whatever sinful work of the flesh opened the door to let the demon get in their house in the first place.

It is arguable that most of the demons in a person do automatically flee a person when or after they become a Christian, without being cast out, as part of the process of repentance and healing. “Submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you.” James 4:7

Yet I think stragglers are possible. There may be generational curses, the result of sins of ancestors going back to the immediate 3rd or 4th generations (Ex 20:5). These curses can be broken by Jesus Christ, and demons associated with them may flee or be cast out. There also may be demons that specialize in harassing or tempting a person in areas of sin they have strong problems with, like certain addictions. In this a demon may have taken over a room in the house, fortifying it, and the battle to regain the space could be more difficult. This concept of a fortified area is seen the Biblical term “strong hold”. But there is hope,

For though we walk in flesh, we do not war after the flesh: For the weapons of our warfare [are] not carnal, but mighty through God to the pulling down of strong holds ; Casting down imaginations, and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. 2 Cor 10:3-5

The weapons of our warfare are mighty to pull down strongholds, and our most prominent weapon is the Word of God, which is the sword of the Spirit, the Scriptures, the Bible. This is very fitting with the second meaning of a “strong hold” , which is, “of the arguments and reasonings by which a disputant endeavours to fortify his opinion and defend it against his opponent”. Often the battle with demonic oppression is in the mind, and the best weapon to use against excuses and false reasoning which hold onto sin, is with the Word of God. And also we have the authority Jesus Christ gave believers in Him to cast out demons. Praise Jesus!

So this cleaning house can be a gradual process for the new Christian, but also as the Christian repents of more sin, and asks for forgiveness, and draws near to God, demons may flee, without having to be cast out.


Does this mean that any sinful thought, feeling, or action a person has is caused by a demon?

No, the sinful nature and the flesh, and a person's own heart and mind, are all potential sources of sinful thoughts, feelings, desires, and actions. These are plenty enough to put a person into internal conflict, without any demonization being involved.

I say then, Walk in the Spirit, and ye shall not fulfil the lust of the flesh. For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh: and these are contrary the one to the other: so that ye cannot do the things that ye would. Gal 5:16-17

For we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. For what I am doing, I do not understand. For what I will to do, that I do not practice; but what I hate, that I do. If, then, I do what I will not to do, I agree with the law that it is good. But now, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. For I know that in me (that is, in my flesh) nothing good dwells; for to will is present with me, but how to perform what is good I do not find. For the good that I will to do, I do not do; but the evil I will not to do, that I practice. Now if I do what I will not to do, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. I find then a law, that evil is present with me, the one who wills to do good. For I delight in the law of God according to the inward man. But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. O wretched man that I am! Who will deliver me from this body of death? I thank God—through Jesus Christ our Lord!
So then, with the mind I myself serve the law of God, but with the flesh the law of sin. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. For what the law could not do in that it was weak through the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh, on account of sin: He condemned sin in the flesh, that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh but according to the Spirit.
For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God; for it is not subject to the law of God, nor indeed can be. So then, those who are in the flesh cannot please God. But you are not in the flesh but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. Now if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not His. And if Christ is in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. But if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Therefore, brethren, we are debtors—not to the flesh, to live according to the flesh. For if you live according to the flesh you will die; but if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. Rom 7:14-25, 8:1-14

Demonization is more likely to be present where there seems to be symptoms of demonization, for instance: a loss of a person being in their “right mind”, symptoms of insanity (to a lesser or greater degree), habitual or repetitive sin like sinful addictions, or self-perception of a loss of self-control.

And temptations also can come from the flesh and sinful nature, even in Christians, without a demon being the cause.
Ye know how through infirmity of the flesh I preached the gospel unto you at the first. And my temptation which was in my flesh ye despised not, nor rejected; but received me as an angel of God, [even] as Christ Jesus. Gal 4:13-14

From whence come wars and fightings among you? come they not hence, even of your lusts that war in your members ? Ye lust, and have not: ye kill, and desire to have, and cannot obtain: ye fight and war, yet ye have not, because ye ask not. Ye ask, and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lusts. Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Do ye think that the scripture saith in vain, The spirit that dwelleth in us lusteth to envy? But he giveth more grace. Wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners; and purify your hearts, ye double minded. Be afflicted, and mourn, and weep: let your laughter be turned to mourning, and your joy to heaviness. Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up. James 4:1-10

If indeed you have heard Him and have been taught by Him, as the truth is in Jesus: that you put off, concerning your former conduct, the old man which grows corrupt according to the deceitful lusts, and be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man which was created according to God, in true righteousness and holiness. Eph 4:21-24

Do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize? Run in such a way that you may obtain it. And everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now they do it to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown. Therefore I run thus: not with uncertainty. Thus I fight: not as one who beats the air. But I discipline my body and bring it into subjection, lest, when I have preached to others, I myself should become disqualified… No temptation has overtaken you except such as is common to man; but God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of escape, that you may be able to bear it. 1 Cor 9:24-27, 10:13

Jesus Christ gives Christians the ability to learn to walk in and according to the Spirit, in a process of sanctification, and through His power to overcome our flesh, sinful nature, and temptations, having been given a new nature in Him.

Ultimately, we Christians and our bodies belong to God. A demon cannot “own” or “possess” us, as truly we are owned or possessed by God, purchased by the blood of Jesus Christ. The Bible says in 1 Cor 6:19-20, ” What? know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost [which is] in you, which ye have of God, and ye are not your own? For ye are bought with a price: therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are God's.” Christians are owned by God, and demons will be evicted by the true owner, Jesus Christ.

The people to be truly concerned about when it comes to demonization are those who are not Christians, who do not have the armor of God, nor the Holy Spirit, and do not have the authority to cast out demons in Jesus Christ's name. People today may fair no better than the demonized people in the New Testament, who Jesus helped and healed by casting demons out of them. If sin leads to oppression, once they have reached an “oppressed” level of demonization, they are more at risk for reaching the “possessed” level. Jesus and His disciples cast out demons many times in the New Testament. Jesus and His disciples were the Deliverance ministers and exorcists at that time, helping people who were demonized by casting out the demons. Jesus said those who believed in Him would also cast out demons.

“He said to them, “Go into all the world and preach the good news to every creature. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. And these signs will accompany those who believe: In my name they will drive out demons; they will speak in new tongues; they will pick up snakes with their hands; and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all; they will place their hands on sick people, and they will get well.” Mark 16:16-18

There is no doubt that driving out demons is just as valid a Christian ministry today as it ever was. It is a needed ministry, needed by the hurting people who are demonized today. Jesus wants the church today, the body of Christ, to practice deliverance ministry, as He did, and help these people.