This page has been translated from English

Prehľad Abyss v Starom a Novom zákone

Prehľad Abyss v Starom a Novom zákone

Prvýkrát Spomínam si Abyss je uvedené v Biblii v Luke 8:31, kde démonov človek prosil Ježiša, aby ich neposlal do priepasti.

"A prosili ho, aby opakovane, aby ich ísť do priepasti."

To naozaj vzbudilo moju zvedavosť, a tak som si urobil nejakú štúdiu na tomto mieste od tej doby. Len od Luke je pár vecí, byť známy o Abyss. Jednou z nich je, že démoni sa bojí, že by mohli byť poslaný tam, a tak ďalej, že je to miesto, nálada by mohla teoreticky byť odoslaná. Démoni sa zdalo, aby zvážila, že tam poslal v reálnom čase doslova možnosť, tak Abyss sa zdá byť reálny doslovný miesto, ktoré existovali pred 2000 rokmi, a aspoň nejakú dobu vopred, a tak všeobecne sa dá predpokladať, že ešte existujú teraz.

V Novom zákone toto slovo v gréčtine je "abyssos" (Strong je 12) a je používaný 8 inokedy v Novom zákone. Väčšina z týchto časy sú v knihe Zjavenie:

Rev 09:01 "A piaty anjel zatrúbil, i videl som, ako padá hviezda z neba na zem, a aby mu bol daný kľúč od priepasti (12) Pit (5421)."

Rev 09:02 "A keď otvoril Abyss (12) Pit (5421), a tam vznikla dym z jamy (5421), ako dym z veľkej pece a slnko a vzduch bol pošpinený dôvodu dym z jamy (5421). "

Zj 9:11 "A mali kráľa medzi nimi, anjela priepasti (12), ktorého meno v hebrejčine je jazyk Abaddon (3), ale v gréckom jazyku je jeho meno Apollyon."

Rev 11:07 "A keď majú hotové svoje svedectvo, beštia, ktorá ascendeth z priepasti (12) budú bojovať proti nim, a zvíťazí nad nimi, a zabiť."

Zj 17:8 "zviera, ktoré si videl, bola a nie je, a vystúpi z priepasti (12), a ísť do záhuby, a tí, ktorí bývajú na zemi sa čomu diviť, ktorých mená nie sú napísaná v knihe života od založenia sveta, keď hľa šelma, ktorá bola a nie je, a napriek tomu je. "

Zj 20:1-3 "A videl som anjela zostúpil z neba, ktoré majú kľúč od priepasti (12) a veľký reťaz v ruke. A chytili sa drak, ten dávny had, ktorý je diabol a satan, aj zviazal ho za tisíc rokov, a obsadil ho do priepasti (12), a zavrel ho, a zapečatil na neho, že už nemohol klamať národy, kým sa tých tisíc rokov by mali byť splnené nasledujúce podmienky: a potom musí byť prepustený trochu sezónu. "

Rom 10:07 "Alebo: Kto zostúpi do priepasti? (12) (to je, aby sa Kristus z mŕtvych). "

Z týchto pasáží je oveľa viac, sa môžeme dozvedieť o Abyss. Slovo "phrear" pre "baňa" (Strong je 5421) sa používa ako synonymum popisným s Abyss na niekoľkých miestach. Slovo "phrear" je používaný 7 krát v Novom zákone, a je prekladaný ako "jama" alebo "dobre", všetky tie časy. Rovnako ako v, "osol spadol do jamy" alebo "tak je veľmi hlboká." Z toho môžeme spoznať, že priepasť je ako dobre alebo jamy, ktorá sa nachádza smerom dole v krajine.

Z týchto veršov v knihe Zjavenie môžeme dozvedieť:

1. Abyss môže byť použitý ako väzenie pre padlých anjelov, ako to bude raz slúžiť ako väzenie pre padlého anjela Satana, ktorí budú spútaní reťazami tam 1000 rokov.
2. Abyss je kľúč, ktorý sa používa dvakrát v Zjavení otvoriť alebo zatvoriť Abyss, opäť odkazovať k priepasti ako je ako väzenie, ktoré je možné uzamknúť zatvorené.
3. K dispozícii je anjel of the Abyss, ktorého meno je Abaddon.
4. Abyss je umiestnená dole na zemi, a znovu, priepasť sa zdá byť umiestnená smerom dole, pod povrchom zeme, v zemi, ako "beštie", je povedal, aby "vystúpiť" z priepasti.

A tak Abyss je miestom, kde sa padlý anjel byť uväznený v putách, sa v krajine. Existuje niekoľko ďalších veršov v Novom zákone, ktoré vyzerajú, že odkaz na miesto zodpovedajúce tomuto popisu funkcie.

"Aj anjelov, ktorí sa udržovali nie ich prvé majetok, ale opustil ich vlastné bývanie, má ten vo večných putách v temnote až na rozsudok veľkého dňa. Ako oni aj Sodoma a Gomora a okolité mestá o nich rovnakým spôsobom, čo sa v priebehu smilnili divné telo, sú uvedené pre príklad, keď nesú trest večného ohňa. "Jude 1:6-7

"Ak Boh neušetril anjelov, ktorí zhrešili, ale cast [je] až do Tartaros, a vydal [je] do reťazca tmy, bola vyhradená na súd, a neodpustil starého sveta, ale zachránil Noe ôsmy [osobe ], kazateľa spravodlivosti, keď potopu na svet bezbožných uviedol, a otočením mestá Sodoma a Gomora v popol odsúdil [je] s zvrhnúť, aby [je] ensample k tým, ktoré potom, čo by mali žiť bezbožných. "2 Petr 2:4-6

Obaja Jude a Peter sa odkaz na miesto, kde sú väznení padlých anjelov. Peter používa sloveso tu "tartaroo" (Strong je 5020), čo znamená "hodiť sa k Tartaros". Peter používa sloveso pre "obsadenie až Tartaros", hovorí Boh zavrhol padlých anjelov tam dole, zatiaľ čo v skutočnosti o tom, že títo padlí anjeli sú v "Tartaros", ako zodpovedá gréckej mytológie. Ale Wikipedia hovorí Tartaros z gréckej mytológie, "Je to hlboká, ponuré miesto, jama, alebo priepasť používaný ako väzenie ... V gréckej mytológii je Tartaros ako božstvo a miesto v podsvetí ... Veľa, ale nie všetky of the Titans, hodili ich do Tartaru. Cronus bol uväznený v Tartarus. Ostatné bohovia mohli byť odsúdení k Tartarus, Cronus rovnako ..., vládca Titanov, bol zvrhnutý do jamy Tartarus svojimi deťmi. "[1]

Tartaros zodpovedá popisu of the Abyss, že sú jamy, a väzenia alebo väzenia, kde sa "bohovia", byť uväznený (ako Biblia niekedy nazýva anjelmi, malá-g "gods"). [2] Ako taký akciu opísal "anjelov, ktorí zhrešili, ale zvrhol je až do Tartaros" 2 Peter je synonymom pre "cast ním [Satana] do priepasti" Rev z 20, a podmienky priepasť Tartaros a sú synonymá.

Podľa Jude, padlí anjeli, ktorí boli zvrhnutí do priepasti sú tí, ktorí zhrešili tým, že drží ich prvé majetok, ktorý je tiež prekladá ako "nie držať ich vlastnú doménu". 2 Petr 2:5-6 vrhá svetlo na načasovanie, kedy sa to stalo, ako sa zdá, že chronologickom poradí sa používa. Prvé bolo hriechom anjeli, ktorí sa nestačí vlastnú doménu druhej potopa, a tretí zničenie ofSodom. Jude je porovnanie medzi anjelov, ktorí zhrešili tým, že drží ich vlastnú doménu a sexuálnej hriech ofSodomandGomorrah. A tak sa anjelov, ktorí zhrešili tým "nie držať ich vlastnej domény, opustili svoje vlastné príbytok" je v porovnaní s ľuďmi ofSodom "dávať seba cez k smilstvu a ísť po podivné telom". Dohromady to ukazuje, keď títo anjeli zhrešil pravdepodobné, že tesne pred potopou, a hriech sú sexuálnej povahy, aby šiel za podivných mäsa. A to je presne to, čo zistíme, ak sa pozrieme na Gen 6:1-4, s tým, že "synovia Boží" boli anjeli.

"A stalo sa, keď sa muži začali množiť na povrchu zeme, a dcéry rodili im, že keď videli synovia Boží dcéry ľudské, že [bolo] spravodlivý, a oni si ich ženy všetkých , ktoré si vybrali. A Hospodin riekol: Môj duch sa nebude snažiť vždy s človekom, pretože to tiež [jest] telo: zatiaľ jeho dní bude sto dvadsať rokov. Tam boli obri v krajine v tých dňoch, a tiež potom, keď prišli synovia Boží, v k dcéram ľudským, a holé [deti] k nim, rovnako [stalo] udatných, ktoré [sú] starých, mužov na slovo vzatí. "Gén 6:1-4

A tak sú to práve tieto padlých anjelov uvedené v Genesis 6, ktorý hrešil pred potopou, tým, že opustí príbytok z neba zostupuje na zem, a brať ľudské ženy a deti, ktoré s nimi, ktorí boli uväznení Bohu za tento hriech v priepasti (alebo Tartaros).

Vráťme sa späť k priepasti, a slovo "abyssos", ako je používaný v Rimanom 10:

"Ale spravodlivosť, ktorá je z viery hovorí o tomto múdry, Nehovor vo svojom srdci: Kto vstúpi na nebo? (To je, aby Kristus zhora) Alebo: Kto zostúpi do priepasti? (To je, aby sa Kristus z mŕtvych.) "- Rom 10:6-7

S vedomím, že padlí anjeli z Genesis 6 árov uväznený v priepasti, táto pasáž dáva väčší zmysel, keď cez odkazy s 1   Peter 3.

"Alebo aj Kristus raz za hriechy trpel, spravodlivý za nespravodlivých, aby nás priviedol k Bohu, Bol usmrtený v tele, ale oživený Duchom: By, ktorý tiež išiel a kázal k duchom vo väzení , ktorý niekedy bol neposlušný, keď raz trpezlivosť Boží čakal dní Noema, zatiaľ čo archa bola príprava, v ktorom pár, to jest osem duší zachránil vodou "1 Petr 3:18-20.

Peter nám hovorí, že v určitom okamihu Ježiš odišiel kázať na tieto uväznený padlých anjelov v Abyss, tieto "duchom vo väzení", a Rimania 10 odkazy na toto, na rozdiel od Ježišovho prítomnosť v nebi zvrchu s Ježišom "návštevou priepasti nižšie. Rimania tiež ukazuje, že anjeli uväznený v priepasti sú považované za "mŕtve", zatiaľ čo väzenia, aj keď sú padlí anjeli sú nesmrteľné, pretože slovo tu preložené ako "mŕtva", adjektívum "Nekros" môže znamenať "duchovne mŕtvy" alebo tiež znamenať jeden je "nemajú sily alebo moci, neaktívne, neúčinná." To je v súlade s Satan je neaktívne, kým uväznený v priepasti za 1000 rokov Zjavenie 20 popisuje. Treba tiež poznamenať, že grécke slovo "phylake" (Strong je 5438), sa používa ako v 1 Pt 3, Rev 20 ako "väzenie", v odkaze na Abyss.

Pokiaľ ide o načasovanie, kedy Ježiš navštívil Abyss a hovoril s padlými anjelmi väznený, zdá sa, že po Ježišovom vzkriesení a pred jeho nanebovstúpení. Rovnaký prípad sa zdá byť uvedené v Efezským 4:8-10, čo tiež ukazuje umiestnenie of the Abyss, aby sa vo vnútri Zeme.
"Povedal, keď vystúpil vo výške viedol zajatí v zajatí, a dal dary ľuďom. (Teraz, keď vstúpil, čo to je, ale že on aj zostúpil najprv do spodnej časti krajiny? Ten, ktorý zostúpil, je tiež to, že rovnaký vystúpil vysoko nad všetky nebesia, aby naplnil všetko.) "

Len pri pohľade na Nový zákon odkazy na Abyss je možné získať veľa informácií o Abyss. Ale Starý zákon tiež odkazy na Abyss v hebrejčine. Ak chcete zistiť, kde starý zákon odkazy na Abyss v hebrejčine je nutné vedieť, ktoré slovo alebo slová, v hebrejčine na neho odkazujú.

V Zjavení 20 je prorokoval, že Satan bude zvrhnutý do priepasti.
"Položil drží drak, ten dávny had, ktorý je diabol a satan, aj zviazal ho za tisíc rokov, a obsadil ho do priepasti".

Toto proroctvo sa vyrovnal Satan v Iz 14:
Isa 14:15,19 [3] "Ale budeš zvrhnutý do podsvetia, aby po stranách jamy ... Ale ty si vyhodený zo svojho hrobu ako odporné vetva, [av] rúcha tých, ktoré sú zabití, prerazil s mečom, ktoré idú až na kamene do jamy, ako telo šliapal pod nohami "Isa 14:15,19 [3].

Slovo tu "baňa" je "bowr" (Strong je 953) a to znamená, "pit, no, nádrž". Pretože súvislosti proroctvo ISA 14, výkonu trestu odňatia slobody Satan v Abyss, môžeme vedieť, že niekedy to slovo "bowr" v hebrejčine, je používaný odkazovať sa na Abyss. Aj keď mnohokrát to slovo je tiež používané odkazovať sa dobre, pit, alebo väzenie vo všeobecnom zmysle, to tiež vyzerá, že odkazovať na Abyss v niekoľkých ďalších veršov. Najviac pozoruhodný príklad je Ezechiel 31. V nasledujúcom verši je slovo "Abyss" je nahradené slovo "bowr".

Eze 31:3-16: "Hľa, asýrskej [bola] ako céder v Libanone so spravodlivými pobočiek a tieňovanie pokrývať, a vysoké postavy, a jeho vrchol bol medzi hustými vetvami. Vody z neho veľké, hlboko ho vysoko s ňou rieky tečúcej okolo svojej závody, a rozoslal ju riečky všetkému stromy na poli. Preto sa jeho výška bola vyvýšené nad všetky stromy v poli, a jeho vetvy sa násobí, a jeho pobočky sa stal dlho, pretože množstvo vody, keď vypustil. Všetky vtáctvo nebeské hniezda v jeho konáre a pod jeho vetvy sa všetky poľné zver vyviesť svoje mláďatá, a usadil sa v jeho tieni všetkých veľkých národov. Tak on bol spravodlivý vo svojej veľkosti, v dĺžke jeho vetiev: jeho koreň bol veľkou vodou. Cédre v záhrade Boh nemohol skryť mu: jedľa sa nepáči jeho konáre a stromy Chesnut sa nepáči jeho vetvy, ani strom v záhrade Božej, bol ako jemu v jeho kráse. Mám ho veľtrhu množstvo jeho vetiev, tak že všetky stromy v Edene, že [bolo] v záhrade Božej, mu závidel. Preto takto hovorí Pán Hospodin: Preto že si povýšil sám seba na výšku, a on je strieľal do jeho hornej medzi husté konáre, a jeho srdce je zdvihnutá do jeho výšku, preto som sa vydal ho do rúk mocný tých národov, sa bude určite rokovať s ním som riadil ho pre jeho hriešnosť. A cudzinci, kruté národy, ktoré ho prerušil, a opustili ho na horách aj vo všetkých údoliach sú padlých jeho pobočiek a jeho vetvy sú rozdelené všetky rieky v krajine, a všetok ľud krajiny sú preč zo svojho tieňa, a opustili ho. Na jeho zrúcaniny sa všetko vtáctvo nebeské, a všetky poľné zver sa na jeho vetvy: aby zabezpečili, že žiadna zo všetkých stromov vody oslavovať sami seba a svojou výškou, ani strieľať svojej hornej medzi silné konáre, ani ich Stromy v ich výške, všetko, čo piť vodu, lebo oni budú doručené až do smrti, do podsvetia časti krajiny, v strede deti ľudí, s tými, ktorí zostupujú do priepasti . Takto hovorí Pán Hospodin: V ten deň, keď išiel dole do hrobu som spôsobil smútok: I hlboké ktoré pre neho, a som obmedzil jeho povodne a veľké vody boli zostal, a ja som spôsobil Libanonu trúchliť pre neho , a všetky stromy v poli omdlel pre neho. Som národov triasť pri zvuku jeho pádu, keď som obsadil ho do pekla s nimi, že zostúpi do priepasti, a všetky stromy v Edene, výber a najlepšie z Libanonu, všetko, čo pijú vodu, potešení budú V útrob zeme. "

Táto pasáž Ezechiel, sa symbolickými obrazy, hovorí o "asýrskeho", ktorý bol veľký obrovský cédru, ktorý mal veľa konárov a lístia, a ďalších stromov veľkej výšky. Tento strom asýrskych je údajne závidieť ďalšie stromy, ktoré boli v Edene, záhrade Božej, a to prináša príbeh došlo pred potopou, pred Eden bol zničený. Tiež výslovne spomenuté sú veľké vody a povodne v hĺbke je obmedzený ("pramene z hlbín boli zastavené" Gen 8:2). Celkový obraz je, že tento strom bol zničený povodní, a nielen to, ale on bol nútený ísť dole do priepasti, do útrob Zeme, v čase tohto povodní, a potom sa hlboko bola zakrytá, a priepasť pod hlboko. (Hlboká odkazuje na hlboké oceány alebo vody). Zmienka o Eden a veľká povodeň, a každý je "dodáva k smrti ... v stredu pre deti človeka" Zdá sa, že poukazujú na veľké povodni v čase Noeho. V dávnych dobách mnohých kultúrach uctievané stromy ako bohov, alebo strom bol myšlienka obsahovať Bohu. [4] Biblie niekedy sa odkazuje na anjelov ako "bohov", a ako taký tu v Ezechiel je možné, že strom Asýrčanov a ďalších drevín uvedené symbolicky predstavujú anjelov. Zdá sa, že strom Asýrčanov a všetky jeho odnože mohol odkazovať sa na synovia Boží Genesis 6. To, že stromy boli známe pre ich veľké výšky voľne súvisí s padlými anjelmi že otcom vysoká giganty ako záznamy Genesis 6. Táto pasáž Ezechiel 31. mája bude hlavné miesto v Biblii, aby záznamy o uväznení padlých anjelov Genesis 6 do priepasti, vnútri útrob Zeme, v čase záplavy Noe.

Protipovodňová času Noah je zaznamenané v Biblii, aby bola celosvetová udalosť, v ktorom "pramene hlbokého rozleteli" (Gn 7:11), ktoré boli podzemné vody pod zem. Hory boli pokryté, a krajina prešla kataklyzmatické zmeny. Predpokladá sa, že také veci ako podzemné ropa a uhlie vznikli z veľkého množstva mŕtvych vegetácie a živočíchov, ktoré potom zomrelo. To bolo poznamenal, že existuje veľa podivných vecí v geológii, ako je vodné skameneliny na vrchole vysokej hory, ktoré sú popísané dobre násilné ničivé povodne na celom svete miešanie a otáčania zeme a mora chaoticky. Veľa vegetácie, ktorá bola na povrchu do podzemia a stal olej, a veci, ktoré boli v mori sú teraz na vrcholkoch hôr. Nie je ťažké si predstaviť, že Boh mohol uväznený padlí anjeli v hlbokej priepasti vnútri krajiny počas potopy, ak tvoria, ako násilie a svet-meniace potope v skutočnosti je. [5]

Ďalší verš, ktorý používa slovo "bowr" Zdá sa, že naráža na štruktúru väzenia of the Abyss.

Lam 3:53-55 "Majú odrezal svoj ​​život vo väzení (" bowr "Abyss), a obsadenie kameň na mňa. Vody tiekol cez mojej hlavy, a potom som povedal, ja som odrezaný. Volal som na meno tvoje, Pane, z nízkeho väzenia ("bowr" Abyss). "

Obraz je tu niekto hodiť do hlbokej jamy, dobre alebo cisterny, a prikrývať je kameň, tak to tesnenie. Potom by sa dažďová voda nevstúpi do cisterny, ale prúd v hornej časti kameňa. Hlavnou myšlienkou je hlboká diera, na ktoré sa vzťahuje rock, vody a nad tým. Dôvodom slová pre "pit, no, nádrž", často tiež znamenať "väzenia a hladomorňa", je preto, že nádrže boli často použité na uväzniť ľudí v tých časoch, napríklad Jeremiáš bol uväznený vo väzení, ako je to v Jer 37. [6] Pre porovnanie, Abyss vyzerá, že je hlboká jama v zemi, na ktoré sa vzťahuje krajiny alebo rock, a navyše to, hlboké vody (a oceány).

Ezechiel sa zmieňuje o Abyss niekoľko iných časov pomocou hebrejské slovo "bowr".

Eze 26:19-20 "Toto hovorí Pán Hospodin: Keď som sa ťa pusté mesto, rovnako ako mestá, ktoré nie sú obývané, keď som sa uvedú do hlbokej proti tebe, a veľké vody, prikryje ťa, a keď som uvedú tí si s nimi, že zostúpi do priepasti, sa ľudia starých časov, a uvedie ťa v nízkej časti krajiny, v miestach pusté starých, s tými, ktorí zostupujú do priepasti, že nie si obýval, a ja stanoví slávu v krajine živých ".

A to ako na Abyss a "ľudia starých čias", sú uvedené, a priepasť je opäť popísaný v nízkej časti krajiny. Tam je nejaký náznak, že tu "miesta pustá starých" môže byť teraz umiestnený vo vnútri krajiny v troskách. Opäť, to je celkom možné, že počas celosvetovej potopy, že zvyšky zničené pred povodní mesta sa stala pochovaný hlboko v zemi.

Eze 32:18, 23-25, 29-30: "Syn človeka, nariekajú na množstvo Egypta a obsadenie je dole, [i] svoje, a dcéry slávneho národov, až do útrob Zeme, s tými, ktorí zostupujú do priepasti ..., ktorých hroby sú uvedené na stranách priepasti, a jej spoločnosť sa okolo jeho hrobu: všetci skoleni, padlí mečom, ktorý spôsobil des v krajine živých. Tam [je] Elam i všetko množstvo jeho vôkol hrobu, všetci skoleni, padlí mečom, ktoré pôjdu do neobrezaní útrob zeme, ktoré svoj ​​strach v krajine živých, zatiaľ oni nesú hanbu s tými, ktorí zostupujú do priepasti Dali jej posteľ, v stredu zabili všetok jeho hučiaci dav:. svojej hroby [je] okolo neho všetci neobrezanci zomreli mečom, aj keď ich teror bol spôsobený v zemi živých, ale oni nesú hanbu s tými, ktorí zostupujú do priepasti je dal v stredu [im, že sa] zabitý ... tu [je] Edom, králi nej, a všetky jej kniežatá, ktorá sa svojou mocou, sú uvedené v [ktorí] zabitý mečom, ktoré nesie neobřezancům, a tými, ktorí zostupujú do priepasti. Tam [sa] kniežatá severu, všetci, a všetci Sidonské, ktoré pôjdu s zabitý, s hrôzou, že sa hanbí za svoju mocou, a oni leží neobrezanci s [im, že sa] zabitý mečom a nesú hanbu s tými, ktorí zostupujú do priepasti. "

V tejto pasáži je jasné, že priepasť môže mať hrobov v jeho strany, podobne ako cintorín mohol hroby. Tam môže byť hrobov v Abyss, ale táto pasáž ukazuje, že priepasť nie "hrob", a to iv prípade, že priepasť môže mať hroby okolo neho. Aj táto pasáž naznačuje, že je škoda spojená s tými, ktorí sú v priepasti, a že nesú hanbu, a znovu potvrdzuje, že priepasť sa nachádza v dolnej časti Zeme.

Ďalšie pasáž sa nachádza v Izaiáša,
"A stane sa v ten deň, [že] Hospodin potrestal rad vysokých tých [to sú] vysoko, a kráľa zemskej na zemi. A budú zhromaždení, [ako] väzni sú zhromaždené v Abyss (a budú zavretí pod zámok vo väzení, a po mnohých dňoch sa musia navštívená.) Potom mesiac sa zahanbený, a slnko hanbiť, keď Hospodin zástupov bude kraľovať na vrchu Sion a v Jeruzaleme, a pred jeho starí nádherne. "Isa, 24:21-23

Izaiáš prorokoval v tomto endtimes proroctvo, skoro ako tangenta, že ti v Abyss, vo väzení, by navštívil po mnohých dňoch. Zdá sa, že odkazovať, keď Ježiš zostúpil do priepasti hovoriť s padlými anjelmi väznený, ako sme už zahrnuté.

Ostatné pasáže Zdá sa, že náznak príbehu o padlých anjeloch uväznený v priepasti mimochodom, viac poeticky, pre ilustráciu bodu.

Žalm 143:3-7 "pre nepriateľa dal prenasledoval moju dušu, ten dal svoj ​​život porazil na zem, on dal ma na bývanie v tme, ako tie, ktoré boli dlho mŕtvy. Preto je môj duch vo mne ohromený, moje srdce vo mne je pustý. Spomínam si na dávne dni, som meditovať na všetky diela svojho, som premýšľať o dielo tvojich rúk. Vystriem ruky k tebe duše [smädom] po tebe, ako smädné. Selah. Počujte ma rýchlo, ó Hospodine, môj duch faileth: neskrývaj svoju tvár predo mnou, aby som sa im páči, že idú dole do priepasti ".

To znamená, že Boh skryl svoju tvár od tých, ktorí šli dole do priepasti. Je voľne znamenal, že ti v Abyss už dlhšiu dobu "mŕtve" a v tme, a "starých čias", sú výslovne uvedené. Táto pasáž je skôr náznak príbehu uväznených padlých anjelov, než čokoľvek definitívne.

Pr 1:11-12 "Ak hovoria, poďte s nami, dajte nám ležal čakať na krv, dajte nám tajne číhajú na nevinných bez príčiny: Poďme prehltnúť až živý ako v hrobe, a celok, ako tie, ktoré idú dole do priepasti "

To znamená, že tí, ktorí šli dole do priepasti klesol celok. Slovo tu pre "celok" znamená úplné alebo celý, a to môže byť odkaz na Abyss držanie celej skupiny padlých anjelov, ktorí zhrešili pred potopou.

cannot hope for thy truth.” Isa 38:18 "U hrobu nemožno chváliť teba, ani smrť [nie] sláviť tebe sa, že idú dole do priepasti nemôžu dúfať v tvojej pravde."

Tento verš ukazuje, tieto 3 samostatné podmienky, že hrob (podsvetia), smrť a priepasti nie sú s odkazom na rovnaké veci, aj keď sú niekedy spojené dohromady.

Žalm 88:4-8, 9-12: "Ja som počítal s tými, ktorí zostupujú do priepasti: Som ako človek, [že je] no sila: Voľný medzi mŕtve ako skoleni, ktoré leží v hrobe, ktorého Tie sa rozpomenul, nič viac, a sú odrezaní od tvojich rúk. Ty si mi položil v najnižšej Abyss, v tme, v hlbinách. Tvoj hnev Lieth tvrdo na mňa, a ty si postihnutý [mi] s celou svojou vlny. Selah. Ty si dal preč môj známy ďaleko odo mňa, ty si ma ohavnosť im: [som] Drž hubu, a ja nemôžem vyšiel ... oko mojej kvíli z dôvodu postihnutia: Pane, povolal som každý deň na teba, som sa natiahol ruky k tebe. Chceš ukázal zázraky do pekiel? sú mŕtve vzniká [a] chválu tebe? Selah. Tvoje milosrdenstvo je deklarovaná v hrobe? [A] pravda tvoja v zahynutie? Sú tvoje divy byť známy v tme? a tvoja spravodlivosť v krajine zabudnutia? "

Táto pasáž ukazuje Abyss treba chápať ako temné miesto v "hlbín", ktorý sa odvoláva na hlboké oceány hĺbky. Referencované sú postihnutých vlnami, a sú hubu a nemohol von. Toto je posledná hlavnej chodby, ktorá vyzerá, že odkazovať na Abyss sa hebrejské slovo "bowr". Ale čo je zaujímavé, v Žalme 88 je paralelné k "hrob" sa na mieste zvanom "zničenie", "tvoje milosrdenstvo byť vyhlásená v hrobe? [A] pravda tvoja v zahynutie? "To je veľa ako paralelné, ako sa obaja" hrob "a" Abyss "bolo uvedené v Isa 38:18. To je pozoruhodné, pretože slovo tu miesto "zničenie" je "abaddown", alebo Abaddon. To je hebrejské slovo, ktoré najlepšie zodpovedá názvu "anjel priepasti", Abaddon, ktorý je spomenutý v knihe Zjavenia.

Zj 9:11 "A mali nad sebou kráľa, [ktorý] anjel of the Abyss, ktorého meno v hebrejčine jazyk [je] Abaddon, ale v gréckom jazyku je [jeho] meno Apollyon."

Slovo Abaddon v gréčtine je "Abaddon" (Strong je 3), a to znamená, "zničiť, zničenie, namiesto ničenia". Používa sa len tu, v Novom zákone, ale pochádza z hebrejského "abaddown" (Strong je 11), čo znamená "miesto deštrukcie, deštrukcie, zrúcanina, Abaddon".

Okrem toho v Žalmy 88, to slovo "abaddown" je používaný 5 inokedy v Starom zákone. Vzhľadom na podobnosť vidieť v Isa Žalm 38 a 88 medzi "hrob" a "priepasti", a "hrob" a namiesto "Destruction", a kvôli tomu, ako Abyss / "bowr" a ničenia / "Abaddon" by mohla byť synonymá, podľa toho, ako sú tieto slová použité v Žalme 88, a pretože sa týkajú pojmu "abbadown / Abaddon" sa Abyss ako je vidieť v Rev 9, je logické, že "abaddown" by mohlo byť ďalším synonymom pre slovo v hebrejčine, že odkazy na Abyss. , Tak sa poďme pozrieť na ďalších 5 prípadoch "abaddown" je používaný.

"Mŕtvi sa trasú, tie pod vodami, a tie je obývajú. Podsvetia [je] nahá pred ním, a ničenia (abaddown) nemá pokrytie. "Job 26:5-6

V tomto prvom stupni hrob (podsvetia) a ničenia (Abaddon) sa zdajú byť paralelne v dvoch rôznych miestach, z ktorých oba Boh môže vidieť do bez prekážok, ale muži nemôžu. Tiež spomenul, sú "mŕtve", ktorí "sa triasť, ti pod vodami", ktorá by mohla odkazovať sa na tie v Abyss, o ktorom sa hovorí, na ktoré sa hlbokej vody. Na základe vetných súvislostí, sa zdá možné, že namiesto "Destruction" alebo "Abaddown" je synonymum pre ďalšie priepasti.

Pracovné 31:9-12 "Keby moje srdce bolo láka žena, alebo či som sa schoval u môjho suseda dvere, potom nech má žena grind na ďalšie, a nechať ostatné skláňajú nad ňou. V prípade, že by sa svojvôle, áno, bolo by neprávosť zaslúži súdu, pre ktorý by bol oheň, ktorý spotrebuje na Abaddon / zničenie, a by vykoreniť všetky svoje zvýšiť ".

V tejto pasáži práce sa zmieni o sexuálnej nemorálnosť ako trestný čin zaslúži súdu, rozsudok, ktorý spotrebuje na miesto zvané ničenia / Abaddon a robí stratiť všetko, čo mali. Tento veľmi všeobecne drží sa téme padlých anjelov Genesis 6, smilstva zaslúži rozsudku súdu prináša zničenie povodní, a že by stratili všetko, čo mali, bol uväznený v priepasti. Existuje paralela tu to môže znamenať práce odkazuje na Abyss s termínom Abaddon / zničenie.

(Pokiaľ ide o spomínané oheň, je možné, že oheň, ktorý spotrebuje na ničenie / Abaddon znamená oheň, ktorý spotrebuje dole do priepasti. Dt 32:21-22 prorocky zmieňuje o Bohu robí, sa ako krajina raz bude zničená ohňom . “They have moved me to jealousy with [that which is] not God; they have provoked me to anger with their vanities: and I will move them to jealousy with [those which are] not a people; I will provoke them to anger with a foolish nation. For a fire is kindled in mine anger, and shall burn unto the lowest hell, and shall consume the earth with her increase, and set on fire the foundations of the mountains.” )

Job 28:20-24 “From where, then, does wisdom come? And where is the place of understanding? It is hidden from the eyes of all living and concealed from the birds of the air. Abaddon and Death say, 'We have heard a rumor of it with our ears.'” God understands the way to it, and He knows its place. For He looks to the ends of the earth and sees everything under the heavens.”

This passage again emphasizes the point that God can see every place under the heavens, while the “place of understanding” has been hidden from the view of men and birds. Here Abaddon and Death are personified to speak, and have ears, and say they have heard a rumor of the place where wisdom and understanding come from. As Job already established that Abaddon (Destruction) was a hidden covered place, the point here may be that even those there, fallen angels, have only heard a rumor of the place of understanding where wisdom comes from. Overall this is poetic, with a running theme of concealment or non-concealment, and seems to mention the place called Abaddon/Destruction, but this place is personified. The meaning here may be that Death (sometimes associated with Satan, Heb 2:14) and Destruction (other fallen angels personified?) do not have understanding or wisdom, having only heard a rumor of it.

The same theme of God being able to see even into Sheol and the place Abaddon/Destruction is also found in Prov 15:11,
“The grave/Sheol and destruction/Abaddon are before the LORD: how much more then the hearts of the children of men?”

Abaddown is used a final time in Prov 27:20, “Sheol and Abaddon are never satisfied, and never satisfied are the eyes of man.” Both Sheol and Abaddon are personified in this passage, as never being satiated or satisfied. The grave, Sheol, is never satisfied because people are always dying. If Destruction/Abaddon is the same place as the Abyss, a prison for fallen angels rarely opened or shut in the Bible, then it may be that the personification here refers to the fallen angels of Genesis 6 imprisoned in the Abyss, who were not satisfied with what they had and wanted more, or to the “angel of the Abyss” named Abaddon. Between this and the personification of Destruction/Abaddon in Job, it seems that Bible in the Old Testament does somewhat point to Abaddon both being a place and also an individual (as Abaddon is mentioned as an individual in Rev 9).

Poďme sa pozrieť na Žalme 88 znova: "Ja som počítal s tými, ktorí zostupujú do priepasti ... Ty si podľa mňa v najnižšej Abyss, v tme, v hlbinách. Tvoj hnev Lieth tvrdo na mňa, a ty si postihnutý [mi] s celou svojou vlny. Selah. Ty si dal preč môj známy ďaleko odo mňa, ty si ma ohavnosť im: [som] Drž hubu, a ja nemôžem prísť ... Ak chceš ďalej ukázal zázraky do pekiel? sú mŕtve vzniká [a] chválu tebe? Selah. Tvoje milosrdenstvo je deklarovaná v hrobe? [A] pravda tvoja v zahynutie? (Abaddown?) Tvoje divy budú známe v temnote? a tvoja spravodlivosť v krajine zabudnutia? "

Tu Abyss a ničenia / Abaddon ako miesta sú v porovnaní najviac za synonymá. Ak je tomu tak je, potom to je znamenal, že miesto Abaddon je tmavý, rovnako ako sa hovorí of the Abyss, a to je krajina zabudnutia, alebo krajiny, čo je zabudnutá, čo zodpovedá v Eze 26 "z miesta pustá staré "povedal of the Abyss, ako popisy sú rovnaké ako tie of the Abyss.

Zatiaľ sme videli, že grécke slovo Abyss "abyssos" je odkazoval sa na ako Tartaros so slovesom "tartaroo", slovo "phrear" pre "baňa" sa používa ako synonymum, ale aj všeobecný popisný termín "phylake" alebo "väzenia", bol používaný sa odkazovať na Abyss v gréckej. Porovnanie Rev 20 a Isa 14, vidíme, hebrejské slovo "bowr" je niekedy používaný odkazovať na Abyss, čo znamená "jama, dobre, alebo nádrž". Pravdepodobne tiež "abaddown", namiesto ničenia, odkazy na Abyss, niekedy s personifikácia.

Existujú nejaké ďalšie starozákonné slová, ktoré odkazujú na Abyss? Videli sme, že slová, ktoré sa používajú na označenie "jamy, No, cisterny, väzenie" je všeobecne tiež niekedy byť používaný sa odkazovať na Abyss, a ako taký môže byť viac slov, ktoré sa vzťahujú k priepasti. Zdá sa, že podstatné meno, ktoré odkazuje na "miesto ničenia", niekedy sa zdá byť stelesnený, aby odkazoval na "anjel priepasti" menom Abaddon, a preto ako taký môže existovať viacero ciest odkazu "deštrukcia", ktoré odkazuje na Abaddon . Niekedy sa používa synonymum slova sú všeobecne opisné slová, a nie vlastné mená, ktoré vždy znamená to isté.

Another such synonymous word may be in Isa 24:17-23, in which the Hebrew word “pachath” or “pit” (Strong's 6354) is used, which means, “a pit, often used as a figure of destruction”. As we already have covered, the Hebrew word “bowr” for “pit” is used in this passage, seeming to reference to the Abyss, and this may indicate “pachath” for “pit” could be another word that is a synonym for the Abyss.

“Fear, and the pit (“pachath” Abyss?) , and the snare, [are] upon thee, O inhabitant of the earth . And it shall come to pass, [that] he who fleeth from the noise of the fear shall fall into the pit; and he that cometh up out of the midst of the pit (“pachath” Abyss?) shall be taken in the snare : for the windows from on high are open, and the foundations of the earth do shake. The earth is utterly broken down, the earth is clean dissolved, the earth is moved exceedingly. The earth shall reel to and fro like a drunkard, and shall be removed like a cottage; and the transgression thereof shall be heavy upon it; and it shall fall, and not rise again. And it shall come to pass in that day, [that] the LORD shall punish the host of the high ones [that are] on high, and the kings of the earth upon the earth. And they shall be gathered together, [as] prisoners are gathered in the Abyss (bowr) , (and shall be shut up in the prison, and after many days shall they be visited.) Then the moon shall be confounded, and the sun ashamed, when the LORD of hosts shall reign in mount Zion, and in Jerusalem, and before his ancients gloriously.” - Isa 24:17-23

Two different words for “pit” are used here. “Bowr” seems to clearly reference to the Abyss due to a prophetic fulfillment of Jesus visiting the fallen angels imprisoned there. As such it seems reasonable that the other word for pit in this passage “pachath” may also refer to the Abyss and could have some prophetic meaning. This end times passage could refer to those in the Abyss or pit coming out of it, and “he that cometh out of the midst of the pit (Abyss)” being caught in a snare. And so, a reason why “pachath” may be a synonym for the Abyss in this passage is that it seems Paul may be quoting from Isa 24:18 in 2 Thessalonians 2:7.

“And it shall come to pass, [that] he who fleeth from the noise of the fear shall fall into the pit; and he that cometh up out of the midst of the pit shall be taken in the snare: for the windows from on high are open, and the foundations of the earth do shake.” -Isa 24:18

In Hebrew the words here are “alah tavek pachath” (Strong's 5927, 8432, 6354). These words meanings are: alah “go ascend, climb”; tavek “midst, middle, among, from among”; pachath “a pit, often used as a figure of destruction”. And from this arrives the phrase “he that cometh up out of the midst of the pit”. This may be a very close match to 2 Thes 2:6-7:

“And you now know the thing that is holding back, that he may be revealed at the proper time. For the mystery of lawlessness is already at work; only the thing which now restrains will continue to do so until out of the midst he comes .” -literal translation by Bryan Huie [7]

“And in the present you know he's restrained, into being revealed in his appointed time. For the mystery now is working lawlessness alone, a restraining at this very moment, until out of the midst he arises .” –literal translation by Paradox Brown [8]

The Greek here for “out of the midst he comes” is “ek mesos ginomai” (Strong's 1537, 3319, 1096). These words meanings are: ek “from out of, out from, forth from”; mesos “middle, the midst, in the midst of, amongst”; ginomai “to come into existence, to arise, appear in history, come upon the stage”. And from this arrives the phrase, “out of the midst he comes” which is a very close match to “he that cometh out of the midst” .

It is also interesting that the “pit” or “Abyss” is a prison, a place which restrains those in it, and Paul repeatedly references to him being restrained. The word for restrained Paul uses twice in these verses is “katecho” (Strong's 2722) which means, “to hold back, detain, retain, restrain, hinder, hold fast, keep secure, possess”. This is contrasted with Paul saying he will be “revealed”, the word “apokalypto” (Strong's 601) which means, “to uncover, lay open what has been veiled or covered up, to disclose, make bare”.

This word meaning “uncover” is interesting, as in the Old Testament the Abyss is mentioned as being covered: “I covered the deep for him… when I cast him down to hell with them that descend into the Abyss… in the nether parts of the earth” (Eze 31) and “great waters shall cover thee; When I shall bring thee down with them that descend into the Abyss” (Eze 26). The method of covering seems to be described in Lam 3, “cast a stone upon me, waters flowed over my head” , of rock and earth, and on top of this deep oceans, covering the Abyss. Also interesting is the Old Testament emphasizing that while we cannot see the Abyss/Destruction, that to God “Abaddon has no covering” (Job 26) and (that even), “Sheol and Abaddon are before the LORD: how much more then the hearts of the children of men?” (Prov 15).

If there is another reason to think that “pachath” or pit is used in Isa 24 as a synonym for the Abyss, it would be related to an event described in Revelation 9.

“And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth: and to him was given the key of the Abyss. And he opened the Abyss; and there arose a smoke out of the pit, as the smoke of a great furnace; and the sun and the air were darkened by reason of the smoke of the pit. And there came out of the smoke locusts upon the earth… And they had a king among them, [which is] the angel of the Abyss, whose name in the Hebrew tongue [is] Abaddon, but in the Greek tongue hath [his] name Apollyon.” - Rev 9:1-3a,11

Here smoke “arose” from the Abyss “out of” it, and locusts “came out” of the smoke, and “among them” is a king, the angel of the Abyss who is named Abaddon. And so, in the midst of smoke and locusts, Abaddon arose and came out of the Abyss among the locusts. The word for “arose” here is “anabaino” (Strong's 305) which means, “to ascend, go up, rise”. The word for “out of” here is “ek” (Strong's 1537) which means “from out of, out from, forth from”. And the words here for “came out” are “exerchomai ek” (Strong's 1831, 1537) and “exerchomai” means, “to go or come forth of”. The word here for “among” is “epi” (Strong's 1909), and can mean “among, by, before, in the presence of, near” and in several places in the New Testament is translated as “among” (KJV – Mat 13:7, Acts 1:21, 4:17, 2 Thes 1:10, Rev 7:15).

This passage describes that the angel Abaddon comes up out of the Abyss, among the locusts, in the middle or midst of smoke and locusts, as the Abyss is opened and becomes uncovered, and those in it are no longer restrained but revealed. Altogether there does seem to be some parallel between “he who cometh up out of the midst of the pit” of Isa 24 and “out of the midst he comes” of 2 Thes 2 and “arose a smoke out of the Abyss… came out of the smoke locusts… a king among them, the angel of the Abyss… Abaddon”of Rev 9.

Also interesting in Revelation, and potentially related, is the repeated use of the phrase “the beast who ascends out of the Abyss” as the angel Abaddon and locusts ascend out of the Abyss, and the phrase “beast from the sea” as the Abyss is said to be covered by deep oceans. And also, in an explanation of a mystery, “the beast that thou sawest, was, and is not, and shall ascend out of the Abyss” , all of which may also reference back to Isa 24, 2 Thes 2, and Rev 9.

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Tartarus
[2] http://www.thedivinecouncil.com/
[3] For a more complete study on Satan with a timeline, see here: http://www.paradoxbrown.com/Chapter_1.htm
[4] The Tree of Life: An Archeological Study by EO James, pgs. 4, 34, 42…
[5] To learn more on the Flood and how science supports the cataclysmic historic reality of this event, see http://www.Creation.com or also http://www.DrDino.com .
[6] http://www.bible-history.com/biblestudy/cisterns.html
[7] http://www.herealittletherealittle.net/index.cfm?page_name=Abaddon
[8] http://www.stopalienabduction.com/BookofRevelation.doc