This page has been translated from English

Biblia pe Hibrizi Modern - Nephilim

Biblia pe Hibrizi Modern (Nephilim)

(Deoarece "moderne Nephilim" cerere şi argumentul biblic este specifică celor care accepta "fiii lui Dumnezeu", care urmează să fie îngeri în Geneza 6, această serie de articole pe această îşi asumă această poziţie, de dragul sau argumentând ce restul de scripturi ar arată, dacă această presupunere era adevărat.)


Această serie de mai jos este disponibil la http://www.nephilimhybrids.com , împreună cu mult mai multe informaţii   pe tema Nephilim moderne / hibrizi.

O legătură directă este http://stopalienabduction.com/nephilimhybrids/wordpress/?p=1

Conceptul de Lineage Spirituale paternă

Biblia conţine în ea ceea ce am de asteptare conceptul de "Lineage Spirituale paternă". Biblia ne învaţă:

Spiritul unui copil este multiplicat de spiritul (având în viaţă) de tatăl copilului.

Spiritul unui copil, care este legat de darul vieţii în sine, nu este creat din nou complet de Dumnezeu şi depuse de către Dumnezeu la concepţie, ci mai degrabă este cultivat de spiritul de tatăl copilului. La fel ca şi corpul unui copil este crescut de la ovul si spermatozoid care combină la concepţie, spiritul unui copil este crescut din Duhul Tatălui. Contribuţia lui ca dătătorul a spiritului (având în viaţă) a copilului serveşte ca contribuţia sa majoră, ca de creştere a organismului copilului la mama de sarcina serveşte ca o contribuţie majoră ei. Numai mama poate creşte copilul în corpul ei, prin corpul ei, şi numai tatăl contribuie la creşterea spiritului de un copil, ceea ce este necesar pentru copil să aibă viaţă, din spiritul său. Sufletul (mintea / va / emotii), şi corpul copilului sunt de contribuţie egală de la mama şi tatăl. Copilul va fi ca atât mama cât şi tatăl, în trăsăturile de corpul lor si suflet. (Deşi punct de vedere tehnic contribuţia tatălui de sperma este numai ceea ce determină sexul copilului.) Dar spiritul unui copil este un unul-size-fits-all materia, ca spiritul care dă viaţă în fiecare persoană, de orice sex, este exact la fel.

2. Spiritul unui copil este de acelaşi tip ca tatăl copilului.

Deoarece mama nu contribuie cu nimic la spiritul care un copil este crescut de la, şi este viu din, înseamnă că tatăl determină exclusiv tipul de spiritul unui copil. Există mai multe tipuri de băuturi spirtoase care există, sau că Dumnezeu a creat: înger uman, si apoi nu este Dumnezeu Însuşi, care este spirit. Dacă un copil are un tip de om de spirit, înger sau un tip de spirit, sau spiritul lui Dumnezeu, este determinat exclusiv de către tatăl copilului. Spiritul unei femei nu este multiplicat şi crescut în spiritul unui copil (având în viaţă), nici implicat în proces, cu mult în acelaşi fel în care oul nu determina sexul copilului, dar numai contribuţia tatălui determină gen .

3. Blesteme generaţii a trecut pe la un copil sunt indicate pentru a veni decât de la strămoşii paterne a unui copil, si nu mama sau strămoşi materne, dar nu provin de la strămoşi paterna pe linie maternă. Cu toate acestea, binecuvântările provin atat de la mama şi tatăl unui copil. Acest lucru este în concordanţă cu modelul din primele două puncte de mai sus, dar ne arată că Dumnezeu vizitele nelegiuirile ca El ţine evidenţa, şi fărădelegile vizitat sau binecuvântările date nu sunt determinate de către organismul sau descendenta spirit de multiplicare.

Acum, pentru a arăta punctele de mai sus în Biblie:

Mai întâi Dumnezeu la făcut pe Adam,
.” (Gen 2:7) "Şi Domnul Dumnezeu a făcut pe om [a] ţărâna pământului, ia suflat în nări suflare de viaţă, şi omul sa făcut astfel un suflet viu." (Gen 2:7)
Cuvântul aici pentru "suflet" este clarificat în Noul Testament,

1 Corinteni 15:45 "Şi aşa este scris, primul om Adam a fost făcut un suflet viu; ultimul Adam a fost făcut un duh accelerare."

Cuvântul aici pentru "suflet" este "psihicul" şi înseamnă "viaţă" şi "suflet". De asemenea, este utilizat în: Matt 10:28 "Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul: ci mai degrabă se tem de El, care este capabil să piardă şi sufletul şi trupul în gheenă."
Există un alt cuvânt pentru "spirit", folosit şi în 1 Corinteni 15, care este "pneuma".

Aceasta este "respira de viaţă" în Geneza 2:7 care trimiterile la "spiritul" care dă viaţă.
"Duhul lui Dumnezeu ma făcut, şi suflarea Celui Atotputernic are mi-a dat viata." (Iov 33:4)
"În tot acest timp respiratia mea [este] în mine, şi spiritul (ruach) lui Dumnezeu [este] în nările mele" (Iov 27:3)
"Şi Domnul a zis:, Duhul Meu (ruach) nu se întotdeauna ne străduim cu omul, pentru că el, de asemenea, [este] trup:. Încă zilele lui vor fi de o sută douăzeci de ani" (Geneza 6:3)

Spiritul de viata la om a fost dat de Dumnezeu lui Adam în Gen 2:07, şi este spiritul omului. Fără Dumnezeu lupta cu spiritul omului, ea nu mai are viaţă, dar omul moare. Dar, atâta timp cât Dumnezeu se străduieşte cu spiritul omului, omul trăieşte. Este suficient faptul că un om este viu este legat de el având în duh, de viaţă, dându-şi viaţa, ca Dumnezeu a suflat în Adam.

Spiritul de viaţă, dând viaţă la corpul, este în sânge,

"Pentru viaţa trupului [este] în sânge: şi l-am dat de pe altar pentru a face o ispăşire pentru sufletele voastre:. Pentru el [este] sângele [care] îşi face o ispăşire pentru suflet" Lev 17:11
Ca atare, spiritul omului, şi viaţa, este legat de sânge din trupul bărbatului.

Dumnezeu specifică faptul că oamenii reproduce prin multiplicare, zicând:
"Fiţi rodnici şi înmulţiţi" (Gen 1:28).

Ce este de multiplicare? Dumnezeu a demonstrat multiplicare pentru noi, de modul în care Dumnezeu a făcut pe Eva dintr-o bucata mica, o coastă, luate de la Adam. (Coaste însuşi conţine sânge în măduva, şi durata de viaţă a corpului este în sânge.)

"Şi Domnul Dumnezeu a cauzat un somn adânc să cadă asupra lui Adam, şi omul a adormit: şi el a luat una din coastele lui, şi a închis carnea la locul ei, şi coasta, pe care Domnul Dumnezeu o luase din om, a făcut o femeie, şi a adus-o până la om "(Gen 2:21-22).

Dumnezeu nu este înregistrată de a avea respirat spiritul, respira de viaţă, în Eva pentru ca ei să devină un suflet viu. Şi nici nu este Dumnezeu înregistrate au repetat acest proces cu Cain, Abel, Seth, sau oricare dintre copiii lor. Dumnezeu a suflat duh de viaţă în Adam, care a devenit un suflet viu, şi Dumnezeu este inregistrata a fi făcut acest lucru doar o singură dată, cu Adam.

Apoi Adam a avut un spirit şi un suflet şi a fost viu.

Când Dumnezeu a făcut pe Eva, El a înmulţit corpul ei din trupul lui Adam, Dumnezeu a înmulţit şi sufletul ei din sufletul lui Adam, Dumnezeu a înmulţit şi spiritul ei de la spiritul lui Adam.
Şi ca ea a avut un organism (cu viaţa în sânge) şi spiritul (respira de viaţă), de asemenea, ea a devenit un suflet viu, prin procesul de multiplicare.

Ca atare, Eva a fost multiplicat de la Adam, în trup, suflet şi spirit. Dumnezeu a făcut acest lucru cu Eva Sine, ci din acel punct de pe acelaşi lucru s-ar produce cu Adam şi Eva înmulţirea să aibă copii, prin procesul natural Dumnezeu a pus în loc.

Aceasta nu neagă că această Dumnezeu face fiecare persoană în uter (Is 44:2,24), dar ideea este că materialele de construcţie, o sămânţă, sunt deja în vigoare pentru Dumnezeu, pentru a construi de la, nu doar în ceea ce priveşte multiplicarea unei nou organism, ci de un suflet nou şi spirtoase, precum şi. Toţi se înmulţesc de la ceea ce există deja în tatăl şi mama.

Că trup si suflet (minte, emotii, va) ale mamei sunt trăsături moştenite de un copil este evident, copiii arata ca mamele lor, au trasaturi psihologice ca mamele lor, inteligenţa de mama lor, etc Şi astfel ştim că atât trup si suflet de mamă contribuie la trup si suflet (minte / va / emotiile) al copilului. Atât mama şi sufletul tatălui şi corpul sunt parte a procesului de multiplicare pentru a forma un copil. Fiecare contribuie cu un număr egal de cromozomi, pentru a combina în concepţie, pentru corpul fizic, şi la fel ar avea sens a sufletului (mintea / va / emotii), precum şi.

Dar sperma tatălui numai determină dacă copilul va fi un bărbat sau o femeie, iar acestea sunt cele două tipuri de oameni. "Deci, Dumnezeu a creat omul în imaginea lui [proprie], în chipul lui Dumnezeu a creat el el bărbătească şi parte femeiască ia făcut." (Gen 1:27)

O paralelă similară este văzut în linia spirituală. Acesta este tipul de spiritul tatălui, care decide exclusiv tipul de spiritul copilului, şi care contribuie în mod exclusiv "respira de viaţă" în sine a copilului la conceptie. Acest lucru este la fel de automat, unei persoane fizice (spiritual) proces, precum şi din mâinile tatălui copilului, astfel cum este sarcina la o femeie, iar trupul ei tot corpul copilului. Fără tată, corpul mamei creste corpul copilului, şi omul, de asemenea, la fel ca în esenţă, contribuie la durata de viaţă a copilului, contribuind exclusiv spiritul prin care copilul este înmulţit, iar în această a respira de viaţă.

Acesta este motivul pentru care Biblia de peste si peste din nou, se referă la tatăl numai ca conceperea unui copil. Mamele nu se spune la copii procrea. Durata de viaţă a corpului este în sânge, care este construit în corpul mamei în timpul sarcinii. Copilul nu ar trăi fără de sânge, construit cu corpul mamei, nici fără duh a da viaţă, construit cu spiritul tatălui. Ca atare contribuţiilor lor sunt la fel de importante şi esenţiale în producerea unui copil. Şi Dumnezeu este Acela care lucrează miracolul de a forma un copil, în orice caz. Dar în timp ce copilul vine de la atât mama, cât şi tatăl, în cele din urmă spiritul copilului, având în viaţă, doar vine din spiritul tatălui fiind înmulţit în spiritul copilului, aşa că a trebuit viata. Aceasta este echilibrat cu doar corpul mamei construirea corpul copilului în timpul sarcinii. Viaţa, prin urmare, în cele din urmă este mostenita de la tata, de la spirit. Iar acesta este motivul pentru care Biblia spune în mod repetat faptul că taţii naşte copiii lor, în loc numeroase, aici e una din urmatoarele:

Matt 01:02 "Avraam a născut pe Isaac; şi Isaac a născut pe Iacov; şi Iacov a născut pe Iuda şi fraţii săi"

Mutarea pe exemple de caz, cele două, acelaşi cuvânt pentru "a născut" este folosit şi în 1 Ioan 5:1
"Oricine crede că Isus este Cristos este născut din Dumnezeu: şi fiecare unul care-L iubeste, care a născut, iubeşte-l, de asemenea, că este născut din El."

Isus Hristos a fost născut din Dumnezeu Tatăl. Isus Hristos este singurul Fiu al lui Dumnezeu, dar El, de asemenea, este Dumnezeu. În acest putem vedea în mod clar că tipul de spirit a tatălui determină exclusiv tipul de spirit a copilului. Cele trei tipuri de băuturi spirtoase care există sunt Dumnezeu, înger, şi umane. Isus Hristos este Dumnezeu tip de duh, este Dumnezeu, pentru că Tatăl Său este Dumnezeu. Iisus Hristos nu ar putea avea un spirit care a fost doar pe jumătate Dumnezeu-spirit, şi jumătate-om-spirit, ci mai degrabă: ". Căci în El locuieşte toată plinătatea a Dumnezeirii trupeşte" (Col 2:9) Isus Hristos a venit în carne (2 Ioan 1:7) şi a fost om (1 Timotei 2:5), dar, de asemenea, Isus Hristos este Dumnezeu, şi a venit de sus, existente veşnic, crearea tuturor lucrurilor (Ioan 8:23, 8:58, Ioan 1 ). În plus, putem vedea că Biblia spune că Isus a fost un om din cauza trupului Său, chiar dacă spiritul lui Isus este Dumnezeu ca Isus este Dumnezeu. Tipul de spiritul copilului este determinat de tipul de spiritul doar tatăl.

Putem vedea, de asemenea, că, în om, un om cu un spirit uman genereaza un copil care are, de asemenea, un spirit uman, astfel cum acest lucru este valabil în întreaga Biblie. Acest lucru este, de asemenea, văzut în cazul lui Adam şi Eva, în care ea a avut, de asemenea, un spirit uman, ea fiind multiplicată de la Adam.
Dar, ca şi pentru copiii lor, Biblia spune că copiii au venit prin Eva, la fel ca în "trece prin". Cuvântul aici "dia" înseamnă "o mişcare prin intermediul".
1 Corinteni 11:8,12 "Pentru omul nu este din femeie, ci femeia este din bărbat; Căci, după cum femeia este din barbat, in acest mod, de asemenea, bărbatul este prin femeie, ci toate împreună de la Dumnezeu. "

Distincţia este în mod clar face că în timp ce Eva a ieşit din Adam, şi în timp ce fetele ies din părinţilor lor, că toţi oamenii (şi femei), deoarece au venit ", prin" mama lor, nu sunt "out of" ei. Dar toate femeile (si barbati) au venit "din" părinţilor lor. Aplicarea acestui Evei, acest lucru înseamnă copiii ei au venit prin intermediul ei, ci din Adam.

Cazul următor este să se uite la cea a lui Adam. Dumnezeu a spus lui Adam, "din orice pom din grădină Poţi să mănânci primare, dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit." (Gen 2:16-17)
Putem şti că acest lucru nu se referea la moartea fizică, ci la o moarte spirituală, pentru că Adam nu a murit în ziua în care a mâncat din pom. Acest lucru este, de asemenea, în mod clar în raport cu Gen 3:22-24:

"Atunci Domnul Dumnezeu a zis," Iată, omul a ajuns ca unul din Noi, cunoscând binele şi răul. Şi acum, ca nu cumva el a întins mâna şi să ia şi din pomul vieţii, şi să mănânce, şi să trăiască pentru totdeauna "-, prin urmare, Domnul Dumnezeu la trimis afară din grădina Edenului ca să lucreze pământul din care fusese luat. Deci, a izgonit El pe om, şi El a aşezat heruvimii la est de grădina Edenului, şi o sabie de foc care a transformat fiecare cale, să păzească drumul spre pomul vieţii ".

Pomul vieţii ar cauza nemurire spirituală, dar pomul cunoştinţei binelui şi răului ar provoca moartea spirituală sau pe moarte. Nemurirea spirituală pare să conducă la nemurire a corpului, şi moartea spirituală pare să conducă la moartea trupului. Din aceasta se poate fi colectate că Adam a fost făcut cu nici moartea, nici viaţa anumite nemuritoare, dar într-un stat neutru, şi ar putea alege să meargă fie un fel, sau alegeţi oricare copac.
Când el a ales sa copac duce la moartea spiritului el, această moartea a trecut pe copiii lui, aşa cum au fost toate înmulţit de la spiritul său. Spiritul lui moarte nu-i provoace să nu mai aibă un spirit, ci pur şi simplu de a avea un "tarate de inert" de una, pentru el să aibă un spirit mort, în loc de un trai unul, dar el a avut încă una. Şi cumva, având doar un spirit (chiar moarte sau pe moarte) este încă suficient pentru a aduce viata la trup muritor, şi sufletul viu. (Şi Duhul Sfânt este cel care face spiritul mort, trebuie să se nască din nou, la viaţa veşnică.)

Ştim că starea de spirit a lui Adam, de a fi mort sau pe moarte, a fost trecut la toate restul omenirii copiilor săi, deoarece acest lucru este clar în Noul Testament:

"De aceea, precum printr-un om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, pentru că toţi au păcătuit-pentru până la păcat Legea a fost în lume, dar păcatul nu este imputat când nu există lege. Cu toate acestea, moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar peste cei care nu au păcătuit în asemănarea infracţiunii de Adam, care este un tip de El, care avea să vină. Dar darul fără plată nu este ca călcare de lege. Căci dacă prin greşeala unuia singur mulţi au murit, a făcut mult mai mult harul lui Dumnezeu şi darul de har al omului unul, Iisus Hristos, se revarsă peste multe. Darul nu este ca cel care a venit prin cel care a păcătuit, căci pe de o parte, hotărârea a apărut dintr-o transgresiune care rezultă din condamnare, dar pe de altă parte, darul gratuit a rezultat din mai multe greşeli duce la justificare. Căci dacă prin greşeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, mult mai mult cei care primesc abundenţa harului şi darul neprihănirii, vor domni în viaţă prin acel unul singur, Isus Hristos. Deci, atunci, ca printr-o transgresiune a rezultat condamnarea la toţi oamenii, chiar si asa printr-un act de dreptate au rezultat justificare a vieţii pentru toţi oamenii. Pentru că aşa cum prin neascultarea unui singur om de mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot aşa prin ascultarea One mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi. Legea a venit în păcat, astfel încât ar creşte, dar în cazul în care sa înmulţit păcatul, acolo harul sa înmulţit tot mai mult, astfel că, după cum păcatul a domnit în moarte, tot aşa şi harul să stăpânească dând neprihănirea, la viaţa veşnică, prin Isus Hristos, Domnul nostru "Rom 5. :12-21 NASB

"Căci prin om a venit moartea, prin om a venit şi învierea morţilor. Pentru că aşa cum în Adam toţi mor, tot aşa în Hristos toţi vor învia. Şi aşa este scris, primul om Adam a fost făcut un suflet viu;. Ultimul Adam a fost făcut un duh înviorare "
1 Cor 15:21-22, 45

În aceste pasaje, este clar faptul că moartea a trecut la toţi oamenii de Adam singur. Acest lucru este explicat în faptul că Adam a fost cel original spirit / suflet de la care toate celelalte au fost multiplicate. Toţi copiii lui Adam a mostenit un spirit pe moarte / mort, astfel cum acesta este doar spiritul de tatăl său, care se înmulţeşte pentru copii, dându-le viaţă. Biblia este specific faptul că este numai de păcat "de o" şi că "moartea a domnit prin el singur".
Deoarece astfel de Eva nu este inclusă în multiplicarea de spirit, ci numai pe Adam, şi acest lucru include atributul de "natura păcătoasă" mort sau starea de spirit (precum şi de tipul de spirit).

Şi astfel, atât în ​​cazul lui Adam naşterea întregii omeniri, şi în Dumnezeu conceperea numai Isus Hristos, putem vedea că tipul de spirit a unui copil, şi atributele de spiritul unui copil, provin numai de la tatăl acelui copil, şi nu de la mama copilului.

Dacă spiritul Eva a fost implicat în 50/50 multiplicarea de spiritul unui copil, apoi 1 Corinteni 15 şi Rom 5 nu a putut spune ceea ce spun ei, fără contradicţie, deoarece ambele punct numai la Adam. Dacă spiritul Mariei a fost implicat în 50/50 înmulţirea a spiritului lui Isus Hristos, atunci el va fi mai mică de spiritual deplin Dumnezeu, spiritual vorbind.

Primele două puncte fiind acoperite, pe al treilea punct, care se spune în:

Ex 20:5-6

"Să nu te închini înaintea lor, şi nici nu le slujeşti: căci Eu, Domnul, Dumnezeul tău, [sunt] un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii până la [generaţie] treia şi a patra din cei ce Mă urăsc; prezentându-şi mila lui mii de cei ce mă iubesc, şi păzesc poruncile Mele. "

Cuvântul aici pentru "părinţii" se referă numai la strămoşi paternă, şi nu la cele materne. Ca atare, s-ar putea presupune că aceste nelegiuiri sunt transmise în jos pe conceptul de Lineage Spirituale paternă, însă acest lucru nu este cazul. Dumnezeu spune că El va vizita fărădelegile strămoşilor paterne pe copii. Versetul nu indică faptul că acest lucru se va produce natural, ca parte a unui proces natural şi de către copii înmulţirea. Acest lucru nu poate fi cazul, deoarece fiecare copil are "părinţi" sau stramosii paternă pe atât de mama lor şi de partea tatalui.
Strămoşii paterne a mamei unui copil sunt, de asemenea, menţionate aici şi nimic în aceste versete restrânge "părinţii" la numai copilului partea paternă. Ca atare, această "vizită de nelegiuiri", nu se poate baza pe înmulţirea de spiritul tatălui pentru a produce copilului, şi este o chestiune care nu au legătură, chiar dacă acesta are unele similitudine.
Mai degrabă, Dumnezeu Însuşi aici se referă la o înregistrare care El pare a păstra, de a nu numai linia paternă-paternă, dar şi a liniei materne-paterne, adică strămoşii masculin al unui copil de ambele părţi ale familiei copilului.

În plus, fără restricţii de gen sunt introduse pe mila lui Dumnezeu arată spre o mie de generaţii de cei ce-L iubesc şi păzesc poruncile Lui. Aceasta înseamnă o binecuvântare generaţii de milostivirea lui Dumnezeu poate trece prin nici pe mama sau tatăl unui copil, prin strămoşii lor, fără nici o restricţie de gen. Din nou, acest lucru confirmă faptul că noţiunea de "blestemele generaţii" nu se bazează pe înmulţirea a spiritului de la tatăl unui copil. Cu toate acestea, unele similitudine în modul spiritual al lui Dumnezeu normele de muncă se constată, în faptul că fărădelegile părinţilor sunt vizitate, iar mamele nu sunt. Dar acest lucru face diferenta mica, astfel cum fărădelegile sunt vizitate atât asupra copiilor de sex masculin şi de sex feminin, şi o mamă poate avea acelaşi nelegiuirea vizitat pe ei că tatăl ei a avut, astfel cum pot copiii ei.
Un al doilea martor pe Dumnezeu în mod activ pentru a înregistra păstrarea ca aceasta se găseşte în Psalmul 109:14,
"Să nelegiuirea părinţilor lui să fie amintit cu Domnul, şi să nu păcatul mamei lui să fie şterse."

Un alt motiv pentru acest lucru este cunoscut de a nu avea legătură cu multiplicare este că nu există nimic hard-wired despre nedreptăţile specifice, ca o persoana poate pocăi de un anumit păcat, în orice moment, sau a respinge un nedreptatea care este în curs de vizitat asupra lor, fără duh ( sau organism sau de suflet), s-au născut cu schimbarea, în unele de bază, hard-wired mod (Ezechiel 18).

În rezumat, doi martori pot fi găsite în Scriptură, în cazurile de Isus Hristos şi a lui Adam, care împreună arată: spiritul unui copil se înmulţeşte de la spiritul de tatăl copilului, dându-şi viaţa, şi că spiritul unui copil este de de acelaşi tip ca tatăl copilului.

De asemenea, atributele de viaţă a spiritului de tatăl treci pe copil, cum ar fi Iisus Hristos ca fiind etern şi nemuritor, şi natura pacatoasa lui Adam şi a morţii. Cu toate acestea, natura păcătoasă şi moarte-starea de spirit a lui Adam este o chestiune generală, şi fărădelegile specifice unui tată care sunt vizitat pe copiii care nu sunt bazate pe spiritul fiind înmulţită de la tată la copil.Partea 2

Există un al treilea exemplu, în Scriptură care arată acest moment despre Lineage Spirituale paternă, care se găseşte în Geneza 6.

Acesta este cazul de "fiii lui Dumnezeu" şi a copiilor lor Nephilim-giganti.

"Şi sa întâmplat, atunci când oamenii au început să se înmulţească pe faţa pământului, şi s-au născut fiice-le, că fiii lui Dumnezeu au văzut că fiicele oamenilor ei [erau] corecte, şi-au luat neveste din toate care au ales. Iar Domnul a zis:, Duhul Meu nu va strădui întotdeauna cu omul, pentru că el, de asemenea, [este] trup: încă zilele lui vor fi de o sută şi douăzeci de ani. Au fost uriaşi pe pământ în acele zile, şi, de asemenea, după faptul că, atunci când fiii lui Dumnezeu a venit în până la fiicele oamenilor, şi ei goale [copiii] pentru a le, la fel [a devenit] vitejii care [erau] de vechi , oameni de renume. "Gen 6:1-4

Termenul de "fiii lui Dumnezeu" se referă la îngeri (Geneza 6:2,4 Iov 1:6, 2:1, 38:7), şi-Nephilim uriaşi au fost copii de "fiii lui Dumnezeu" şi femeile umane. În Pet Iuda 1 şi 2 2 aceste "fii ai lui Dumnezeu", sunt descrise ca îngerii care au păcătuit, lăsând domeniul lor propriu, sunt comparativ cu cei care "s-au dat pe la desfrânare, merge după trupul altuia", şi care sunt acum închişi în Tartaros . Acţiunile lor le-a făcut să devină îngeri căzuţi.

are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire.” Jude 1:6-7 "Şi îngerii care nu sunt ţinute Break primul lor, ci au parasit locasul lor, el are rezervat în lanţuri veşnice în întuneric până la judecata zilei celei mari. Chiar şi aşa, Sodoma şi Gomora, şi cetăţile despre ele în mod similar, oferindu-se peste la curvie, şi merge după trupul altuia, sunt stabilite pentru un exemplu, suferind pedeapsa unui foc veşnic "Jude 1:6-7.

"Căci dacă Dumnezeu na cruţat pe îngerii care au păcătuit, dar exprimate [le] în jos în iad (Tartaros), şi livrate [le] în lanţuri de întuneric, care urmează să fie rezervate spre judecata; Şi nu cruţat lumea veche, dar salvat Noe optulea [persoană], un predicator al neprihănirii, aducând în potopul peste o lume de nelegiuiţi; şi întoarcerea cetăţile Sodoma şi Gomora în cenuşă a condamnat [le] cu o răsturnare, acest site [le] o ensample aceia care, după ar trebui să trăi în nelegiuire "2 Pet 2:4-6

Cronologia în 2 Petru 2:4-6 locuri în momentul de păcatul lor să fie imediat înainte de potop, astfel încât să putem şti acestea sunt unul şi acelaşi îngerii căzuţi, care sunt menţionate în Geneza 6:1-4. Şi ştim că aceşti îngeri căzuţi, în special, care au comis acest păcat sunt acum obligate şi închişi în Tartaros ca pedeapsă pentru crima lor. (Desi altii nu sunt închişi, care nu a comis această crimă special, vezi Apocalipsa 12, Luca 4, Efeseni 6:12).

Putem aduna mai multe lucruri care ar fi adevărat cu privire la descendenţii acestei uniuni, bazată pe conceptul de Lineage Spirituale paternă.

Deoarece îngerii sunt spirite nemuritoare, copiii lor Nephilim-giganti ar fi spirite nemuritoare. Acest lucru este la fel ca Dumnezeu Tatăl şi Isus, cu excepţia faptului că Dumnezeu este veşnic, şi îngerii şi urmaşii lor au toate un punct de început, fiind creat.

Aşa cum îngerii care procreati aceste Nephilim-giganti au fost păcătoase, urmaşii ar fi, de asemenea, păcătos.

Aşa cum Isus Hristos a fost Dumnezeu în duh, ci omul în trup, putem aduna că Nephilim-giganti au fost căzute-înger în spirit, ci bărbaţi în organism. Isus Hristos este singurul exemplu biblic de a lucra de la ceea ce s-ar întâmpla într-o situaţie ca aceasta. El a avut Duhul lui Dumnezeu, ci un corp uman şi Biblia îl numeşte "un om", deci El este un om, şi a avut corpul unui om. Ca atare aceste Nephilim trebuie să fi avut trupuri muritoare umane, dar spiritele nemuritor păcătoasă. Aceste Nephilim-uriaşi au fost bărbaţi, având un corp uman, deşi spiritul unui înger căzut-, la fel de mult ca Isus Hristos a fost om, având un corp uman şi spiritul lui Dumnezeu. Biblia numeşte pe Isus un om, într-adevăr (1 Timotei 2:5). Cu aceeaşi cantitate de adevăr, aceste Nephilim-giganti au fost, de asemenea, bărbaţi.

Nefilimii-giganti toate au murit în inundaţii, în ceea ce priveşte corpul lor. Dar, pe baza lor Lineage Spirituala paternă, trebuie să ne aşteptăm pentru spiritele lor de a nu fi murit, ci mai degrabă să fie nemuritor. Ca atare, acestea ar trebui să fie menţionate mai târziu în Biblie, în cazul în care noţiunea de Lineage Spirituale paternă este adevărat.
Există doar 3 lucruri pe care le ştiu despre ele. Acestea ar trebui să poată fi identificate ca spiritele rele nemuritor, care nu au un corp de propria lor. Aceasta corespunde exact descrierea biblică şi conturile de demoni în Biblie. Şi astfel conceptul de Lineage spirituale paternă ne duce la punctul în care demonii în Biblie sunt spiritele rele din trup mort Nephilim-giganti.

Demonii au spiritele unui înger căzut, (deşi nu spiritul de corp a unui înger) şi sunt nemuritoare. Ei nu pot primi viaţa veşnică ca un cadou, pentru că deja sunt nemuritoare. În mod repetat în Noul Testament Isus generalizează că demonii de lucru pentru Satan, şi spune că creştinii vor scoate demoni în Numele Lui. Satan este numit prinţ al demonilor, şi este evident că demonii sunt adversari la creştini, şi să lucreze pentru Satana. La fel ca îngerii căzuţi, demonii par a fi incapabile de a primi mântuirea, pentru că la fel cum îngerii căzuţi sunt nemuritor şi nu există nici o cale pentru ca acestea să fie "născuţi din nou". Demonii, în fiind nemuritor, nu poate fi "născuţi din nou". Oamenii au un spirit, într-o stare inert-mort, care în acelaşi timp esenţiale pentru a avea viaţă muritoare, nu face nimic spre viaţa veşnică.
Spiritul inert-mort uman trebuie să fie născut din nou, regenerat, prin Duhul Sfânt:
"Isus a răspuns şi ia zis: Adevărat, adevărat, îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, el nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu ... Isus a răspuns: Adevărat, adevărat, îţi spun că, dacă un om nu se naşte din apă şi [a] Duh, el nu poate intra în Împărăţia lui Dumnezeu "Ioan 3:3,5.

Nefilimii-giganti sunt numite "oameni" de Biblie (Geneza 6:5), dar ele nu pot fi nascut din nou prin Duhul, deoarece deja sunt duhuri nemuritoare în viaţă, pe care ştim cum demoni. Ele nu pot fi născut din nou ca si oamenii cu resurse umane de tip băuturi spirtoase, şi, prin urmare, nu poate intra în împărăţia lui Dumnezeu. În această Biblie, în general, pare a le clasifica în aceeaşi categorie cu îngerii căzuţi, în multe feluri, deşi mai puţin puternic, deoarece le lipseşte spiritul-organismele care îngerii căzuţi au fost create pentru a avea, demonii sunt încă clasificate ca îngerii căzuţi atunci când vine vorba de problema mântuirii şi care lucrează pentru.

Este pentru acest motiv este foarte important să se stabilească că nu există, de fapt, nici un "hibrizi moderne Nephilim" traiesc astazi ESP. care arata omului şi să trăiască printre noi, care este ceea ce acest site incearca sa faca. Acest lucru aceleaşi informaţii pe care Biblia ne învaţă cu privire la conceptul de Lineage Spirituale paternă, atunci când sunt aplicate la povestea de Nephilim in Geneza, arată că nu au fost nici un Nephilim după potopul lui Noe, şi că nu există nici o dovadă pentru orice organism viu Nefilim astăzi , şi nici nu va fi acolo. Vă rugăm să continuaţi pe următorul articol din aceasta serie.

A se vedea versiunea originală la: http://stopalienabduction.com/nephilimhybrids/wordpress/?page_id=2Nefilimii

În conformitate cu înţelegerea conceptului de Lineage Spirituale paternă, pe care le-am acoperit, sunt mai multe lucruri putem şti right off BAT despre Nephilim.

Isus a avut un corp uman, dar spiritul lui Dumnezeu, şi este Dumnezeu, dar este un om şi a solicitat astfel de Biblie, având un corp uman. În coerenţa, acelaşi lucru este valabil de Nephilim. Isus Hristos este singurul exemplu biblic prin care să înţeleagă ce aceste Uriaşii erau, şi pe care de exemplu: acestea au avut un spirit căzut-înger, ci un corp uman, şi se numesc oameni de Biblie.

"Şi sa întâmplat, atunci când oamenii au început să se înmulţească pe faţa pământului, şi s-au născut fiice-le, că fiii lui Dumnezeu au văzut că fiicele oamenilor ei [erau] corecte, şi-au luat neveste din toate care au ales. Iar Domnul a zis:, Duhul Meu nu va strădui întotdeauna cu omul, pentru că el, de asemenea, [este] trup: încă zilele lui vor fi de o sută şi douăzeci de ani. Au fost uriaşi pe pământ în acele zile, şi, de asemenea, după faptul că, atunci când fiii lui Dumnezeu a venit în până la fiicele oamenilor, şi ei goale [copiii] pentru a le, la fel [a devenit] vitejii care [erau] de vechi , oameni de renume. "Gen 6:1-4

Pentru ca Biblia să fie adevărul vorbind în asteptare Nephilim "bărbaţi", atunci acestea trebuie să fi fost "oameni" într-un fel, fără excepţie. Acest lucru este la fel ca Isus este numit un "om" şi a fost om fără excepţie. În ambele cazuri, aceasta nu este o problemă a spiritului, ci o chestiune de a avea un organism pur uman. Nefilimii au corpuri umane, cu toate că implică, cromozomi umane, ADN-ul, etc Pentru a spune altfel, s-ar fi, de asemenea, să nege faptul că Isus a fost uman, si a avut un corp uman, şi sfidează coerenţa internă a Bibliei.

Stiinta, de asemenea, verifică că cromozomi şi ADN-ul uman a unei mame pune o mare cantitate de limitare cu privire la ADN-ul şi cromozomi îngerii căzuţi ar trebui să le folosească în impregnare o femeie. Anume, că ADN-ul unei femei uman şi ar putea cromozomi pereche cu succes doar cu ADN-ul şi cromozomi care au fost concepute pentru a pereche cu, că de un mascul uman. ADN-ul şi cromozomi aceşti îngeri căzuţi au avut de a utiliza, în scopul de a impregna aceste femei trebuie să fi fost atât de potrivite ca a unui bărbat uman, astfel cum a fi fost imposibil de distins de cea a unui bărbat umane.

Deşi este dificil de a găsi un comentariu ştiinţific privind înger căzut / încrucişarea omului în Geneza 6, acelaşi punct cu privire la Genetica a fost făcută despre teoretic "străini":

"Dacă ADN-ul străin şi umane este atât de diferit, hibridizare ar fi imposibil. Acest lucru nu este adevărat numai la nivel de secvenţă, dar trebuie să cromozomi pereche, de asemenea. "
Dr. Robert Carter, genetician, o analiză a Genetica a Starchild Trebuia

Ştiinţă şi aceeaşi principiu de Genetică se aplică în cazul îngerilor căzuţi şi femeile umane. În scopul de hibridizare a fi posibil, îngerii căzuţi a trebuit să pereche de cromozomi si secvente de ADN, astfel încât să se potrivească cel al unui om uman, altfel nu ar avea ca rezultat urmaşi, la toate. In order for these women to become pregnant, and be mothers to the Nephilim, the fallen angels had to take into consideration the egg of the woman and tailor the process to suit her chromosomal and DNA sequence requirements for what God designed to work in the science of biology and genetics.

The simplest explanation as to what fallen angels used in impregnating these women is that God created angels all male, and having some sort of residual sperm that came about while in human form on Earth, but sperm which God never intended them to use.
As such, it seems the DNA and chromosomes that the fallen angels bodies could produce was a human match, but flawed, containing genetic deterioration (in comparison to the God-designed perfect DNA of Adam), leading to malformation. It seems very likely that God built into the angels these genetic deteriorations, in how He designed their spirit-bodies to work should they take human form on Earth, but in any case they apparently could do no better than something which was flawed, however it worked. Yet it was correct enough to pass for human male DNA and chromosomes, when it came to combining with the DNA and chromosomes in the egg of a human woman.

But in this, we do know that the Nephilim looked human, and their DNA and chromosomes were human, even if they had miniscule flaws or deterioration in the sequences in comparison to the more ideal DNA of the humans living at the time. This is no different than humans today, who have DNA and chromosomes deteriorated since the time of Adam, or even the time of Noah. The DNA or chromosomes of a human do not have to be as perfect as Adam's, the original, in order for a person to be considered to have a human body. Otherwise, none of us would qualify as being human, as all of us have some genetic flaws which have accumulated over time, which is just part of being in the fallen creation which has been subjected to corruption and decay.(Rom 8:20-22)
The Nephilim had bodies which were human enough for them to be called men (Gen 6:5) by God in the Bible, on the basis of their bodies being human, despite that they seemed to have a level of genetic decay more than the humans around them, in comparison.

In Gen 6:3 when God says “with man, for he also is flesh” this is also translated as “man is indeed flesh”. And so the same concept is referred to, that part of what makes a man to be considered a man is his flesh, his human body, and man “is indeed flesh”. Having a human body is enough for the Bible to say that someone is a man, and this is the same for both Jesus Christ, and also for the Nephilim.

From an understanding of Paternal Spiritual Lineage, we can understand that God was likely speaking in Gen 6:3 to the angels (sons of God) who took human wives. The chronology of these verses makes much more sense when one understands that after these angels took wives, God spoke up to say something to these falling angels.
What did God say?

“And the LORD said, My spirit shall not always strive with man, for that he is indeed flesh: yet his days shall be an hundred and twenty years.” Gen 6:3

God made it clear that “man” is “indeed flesh” and that “man” would live only 120 years.

Who was God saying this to? The angels likely thought it possible that if they had children with the wives they had taken, that these children would live forever, as they did. As such it would make sense that in response God told them that this would not be the case, but rather that “man” would only live 120 years. The “man” referenced to here was first and foremost the Nephilim. The placement of Gen 6:3 after the angels took wives, and before the mention of their offspring, gives a clear context that God was speaking to the angels (and perhaps also their human wives) about their offspring to follow, the Nephilim. The placement indicates that God likely pronounced this once the Nephilim were conceived, but before they were born. This would have been at the time when God starting forming these Nephilim in the wombs of these women who were their mothers. (Is 44:2,24)

In those days it is recorded that the line of Adam, until the flood, on average lived 857 years. This is far longer than the 120 years that God said the Nephilim would live, speaking to their parents. The explanation for why these Nephilim would have far shorter-than-normal lifespans was that “man is indeed flesh”. This shortened lifespan was all very abnormal at the time.

The word here for “man” in Gen 6:3 is “adam”, which both referred to the “Nephilim” in that they had human bodies, just as human as any other “adam”. This also seems to have been a prophetic warning that all “adam” would only live 120 years in the future. This seems to be a case of a prophetic warning having a dual meaning, both that the Nephilim would only live 120 years, due to their flesh, and that all mankind would come to be like this also.
This prophetic warning of shortened lifespans to 120 years has come to pass. But as the Bible indicates God spoke this prophecy to the parents of the Nephilim, by the placement of this verse, it makes sense that their actions in interbreeding were going to be the cause of this change. The Bible seems to indicate that this change in lifespans would be coming through the Nephilim that followed in Gen 6:4, and then on to the rest of mankind.

What does the word Nephilim mean? To quote Dr. Michael S. Heiser,

“In the form we find it in the Hebrew Bible, if the word nephilim   came from Hebrew naphal , it would not be spelled as we find it. The form nephilim   cannot mean “fallen ones” (the spelling would then be nephulim ). Likewise nephilim does not mean “those who fall” or “those who fall away” (that would be nophelim ). The only way in Hebrew to get nephilim   from naphal   by the rules of Hebrew morphology (word formation) would be to presume a noun spelled naphil   and then pluralize it. I say “presume” since this noun does not exist in biblical Hebrew — unless one counts Genesis 6:4 and Numbers 13:33, the two occurrences of nephilim — but that would then be assuming what one is trying to prove! However, in Aramaic the noun naphil(a) does exist. It means “giant,” making it easy to see why the Septuagint (the ancient Greek translation of the Hebrew Bible) translated nephilim as gigantes (“giant”). Here is a screen shot (not good quality) of Aramaic naphil(a) from Morris Jastrow's Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature   (1903; page 923, or page 243 of 1061 of the online PDF of volume 2).”

Dr. Michael S. Heiser, PhD, http://sitchiniswrong.com/

The word Nephilim means giants, and so by definition the Nephilim were all giants.

Having human bodies, that were purely human, human chromosomes, human DNA, the Nephilim must have had human gigantism, caused by the same mechanisms as people who have gigantism today. This is the simplest answer for how the human bodies of the Nephilim were giant. The same processes that are required to take place in a human body today in order for gigantism to result, must have been the same processes that took place in the human bodies of the Nephilim in order for their gigantism to result.

As per modern medical understanding, pituitary gigantism today is caused by a tumor (cancerous growth in) the pituitary gland in the brain, which causes an overproduction of Human Growth Hormone. (1) While some cases of pituitary tumors like this occur randomly, others are genetically linked and pass down through families. (2)

One such case of this is FIPA, Familial Pituitary Isolated Adenomas, which causes both Growth hormone secreting pituitary tumors in childhood (resulting in gigantism) and in adulthood (resulting in acromegaly). FIPA is a hereditary genetic condition which is autosomal dominant with incomplete penetrance. That means it is not sex linked, and either gender can get it, and it is a dominant trait (overtaking recessive traits) but that it only does this some of the time, so people can carry the disorder without having it, and the result varies for those who have it (acromegaly up to full gigantism). (3)

Hereditary gigantism today, like in the example of FIPA, is likely the closest example we have to what the Nephilim had, because what they had caused gigantism, could be carried by someone who did not express the disorder, and because it is hereditary.

People with gigantism today typically have a greatly decreased lifespan. Many giants throughout recent history only lived to their 20s. This closely parallels with the Nephilim-giants that God indicated would only live to be 120 years, when 857 years was the average recorded lifespan. As such there is some parallel in both the gigantism of the Nephilim-giants and the decrease in their lifespan (compared to normal), although these two issues are not shown to be strictly genetically linked, more like two separate genetic problems. If so then it makes sense that as humanity today only lives about 120 years at most, because the genetic problem of the Nephilim's shortened lifespan spread throughout humanity's genetics, effecting lifespans of humans from that point forward, separate from the genetic problem of pituitary gigantism, only affecting some.

How would this work? According to an understanding of Paternal Spiritual Lineage, the spirit of the child comes solely from the father of the child. The Bible seems to specify that the first generation of Nephilim were all male (Gen 6:4), but at the same time specifying the nephilim were “men” (Gen 6:5) therefore having human bodies, therefore being capable to reproduce as the bodies of human men do. Understanding that the Nephilim-giants had purely human bodies, and are called men by the Bible, it makes sense that they were virile and also capable of having children. There is nothing that suggests the Nephilim-giants were sterile. As such, if a Nephilim-giant were to marry a human woman, the children would all also have demon-spirits, but human bodies. While the Nephilim-giants are all described by the Bible as male, their children with human women could have been male or female. As the Bible calls the Nephilim-giants “men” on the basis of their human bodies, there is every reason to think that their bodies were capable of the same things as that of any human male body, which includes the production of X-sperm, leading to female offspring.

The Bible does indicate in the OT that people sinned by making offerings to demons, and to other gods (Deut 32:16-17), and that people worshipped demons when they worshipped idols (1 Cor 10:19-20) and that one of these whom people made offerings to was known as “the queen of heaven”(Jer 44:25). As all of the angels in the Bible are referred to as male, including the fallen ones, there is some reason to think “the queen of heaven” was a female demon. If there are female demons (as is claimed about succubus) then this would imply there must have at one time been female demon-spirited Nephilim.

A daughter of a Nephilim-giant would herself have a demon-spirit (and at death become a demon) but if she had children, her children would have the same type of spirit as their father, not her. If their father was human, the children would be human. At the same time, the children could genetically inherit the traits of her body, including gigantism and a shortened lifespan. If she married a human man, with a human spirit, the children could inherit the genetic traits of gigantism or a shortened lifespan, while they would still have human-spirits.

After the flood people had about 400 year lifespans, which gradually decreased to 120 years over 11 generations. This indicates that it was not any external changes in the earth after the flood which caused decreased lifespans, but rather decreased lifespans must have been caused by internal genetic changes. (4) However, the Bible makes clear that these genetic changes were related to the Nephilim-giants by the placement of Gen 6:3, which is the verse that specifically talks about the issue of decreased lifespans, right after the fallen angels took wives, and right before the Nephilim-giants are first mentioned. So we know these Nephilim events are connected to the shortened lifespans of all humanity today, as the Bible indicates such.

The concept of Paternal Spiritual Lineage logically shows that a Nephilim-giant could have a human-spirit human-body granddaughter. And understanding of the hereditary genetic disorder of gigantism (such as FIPA) shows that such a granddaughter could be a carrier of the genes that cause gigantism, but not herself be a giant effected with the disorder. As such this human-granddaughter of a Nephilim, who herself had a Nephilim-daughter for her mother and a human father, could herself carry the genes for gigantism without being a giant herself. She also could be effected by genes causing a shortened lifespan, and pass these on to her human children, along with genes that cause gigantism.

As the first mention of a shortened lifespan is related to the Nephilim-giants, the fact that we all have shortened lifespans today indicates that this very scenario took place. The first mention of gigantism in the Bible is with the Nephilim-giants, and the fact that gigantism exists today also indicates this scenario took place. Gen 6:3 was spoken to the parents of the Nephilim, as the Bible indicates, about the Nephilim, as the Bible indicates by the placement of the verse. An understanding of paternal spiritual lineage and the human bodies of the Nephilim, is shown by the Bible in the case of both Adam and Jesus Christ. Therefore, the evidence for the scenario of a human grand-daughter of a Nephilim is the shortened lifespans and gigantism the Bible teaches occurred after the flood.

Continue on to the next part in this Series!
see original at: http://stopalienabduction.com/nephilimhybrids/wordpress/?page_id=15

Nephilim (continuare?)

“But Noah found favor in the eyes of the LORD. These [are] the generations of Noah: Noah was a just man [and] perfect in his generations, [and] Noah walked with God.” Gen 6:8-9

The Bible specifies that Noah was “perfect in his generations”. This can refer to being spotless or unblemished in his lineage. Why does God specify this? It would make sense that God said this to make clear that Noah was completely uncorrupted in his lineage, both paternal and maternal, having no ancestors that were related to the Nephilim-giants in any way. Noah was the paternal ancestor of every human who would come after the flood, his sons and all their children, who all humanity would be replenished from.

However, it is not specified that Noah's wife, sons, nor daughter-in-law were “perfect in their generations”. It is therefore possible that Noah's wife (and therefore Noah's sons) or daughters-in-law (and therefore his grandchildren), were bodily related to the Nephilim. According to the concept of Paternal Spiritual Lineage, it did not matter if Noah's wife was in fact even a Nephilim-giant, because Noah's sons and all their children would have human-spirits, because Noah had a perfect human lineage and a human-spirit.

But it seems far more likely that Noah's wife or daughters-in-law were humans, but unfortunately one or all were descended from a human-granddaughter of a Nephilim-giant. This would mean that while the women on the ark were human, not even giants, they could still carry the genes for hereditary gigantism, as well as genes causing a shortened lifespan. It could be argued that besides the stated exception of Noah, that his wife and sons' flesh had also been somewhat corrupted, as all flesh had been corrupted,
“And God looked upon the earth, and, behold, it was corrupt; for all flesh had corrupted its way upon the earth.” (Gen 6:12)

The fact that giants existed after the flood, and that lifespans continued to decrease after the flood, shows that a woman (very likely herself human) related to a Nephilim-giant must have been on the Ark, and passed these genetic traits on to all humanity which followed after the flood. (Noah lived 950 years, but Shem only 600, this could be indicative that the woman with shortened-lifespan genes was in fact Noah's wife.)

That we all only live at most 120 years today, combined with the concept of Paternal Spiritual Lineage, shows that all humanity had a human-granddaughter-of-a-Nephilim ancestor in their past. Yet, we are no less human for it, because the Nephilim-giants had human bodies, and we all are descended from Noah who had a human-spirit.

The giants that came after the flood, which are seen many time in the Bible, were human. They had human-spirits, and were no more related to the Nephilim than anyone else was after the flood. Everyone after the flood coming to live only 120 years shows this. The human-giants after the flood unfortunately just also expressed the rarer genetic problem of having gigantism, while the rest of humanity expressed the genetic shortened lifespan.

The main difference between the Nephilim-giants before the flood and the human-giants after the flood is that the human-giants after the flood seem to have been in poorer health.

Some secular scientists and also Christian creationists both seem to agree that the largest dinosaurs if they lived today would not be able to breathe or stand up fully, and therefore that the world seems to have been very different a long time ago (how long ago being the difference) and that the earth had higher atmospheric oxygen levels in the past, which allowed for these dinosaurs to be able to breathe and function with some normalcy. These same conditions Christians attribute to the pre-flood world that allowed for the dinosaurs to breathe, and for huge winged ones to fly, also produced things such as gigantic animals and insects, as is found in the fossil record. (5,6,7) As such we know that the world before the flood was conducive to gigantic animals and their health. There is every reason to conclude the earth before the flood was more conducive to the health of Nephilim-giants and human-giants as well.

This may be how the Bible says of the Nephilim-giants, “the same became mighty men of old, men of renown”. These bodies with pituitary gigantism were able to function much better in the pre-flood world, and so were able to be “mighty men”. At the same time, they also had decreased lifespans. As such the gigantism and the shortened lifespan genes seem to not be directly tied together, but separate. All of humanity having shorter lifespans after the flood, while not being giants, shows that the two genetic issues were not exclusively tied together. The gigantism genes and the short-lifespan genes, while both coming from the Nephilim-giants, were not exclusively related. While the giants did live shorter lives than was usual in that time pre-flood, it is also clear that at first their gigantism was not a total hindrance to them, being called “mighty men”. However, after the flood and the change of atmospheric conditions, the gigantism seemed to produce even worse health problems for those with gigantism. And ultimately we can see that the shortened-lifespan genetics were not tied to gigantism genetics, as all of humanity has a shortened lifespan, but few have gigantism.

The human-giants after the flood did not have any atmospheric advantage, and there are indications they were in poor health, like those with gigantism today. For instance, one very plausible theory is that Goliath died by the stone hitting his head because of poor health and medical conditions which directly related to him having pituitary gigantism.

“And David put his hand into his bag and took from it a stone and slung it, and struck the Philistine on his forehead. And the stone sank into his forehead , so that he fell on his face to the ground. Thus David prevailed over the Philistine with a sling and a stone, and he struck the Philistine and killed him ; but there was no sword in David's hand.”
1 Sam 17:49-50

“Undoubtedly Goliath's great size was due to acromegaly secondary to a pituitary macroadenoma. This pituitary adenoma was apparently large enough to induce visual field deficits by its pressure on the optic chiasm, which made Goliath unable to follow the young David as he circled him. The stone entered Goliath's cranial vault through a markedly thinned frontal bone, which resulted from enlargement of the frontal paranasal sinus, a frequent feature of acromegaly. The stone lodged in Goliath's enlarged pituitary and caused a pituitary hemorrhage, resulting in transtentorial herniation and death.”
– Dr. Stanley Sprecher, MD http://radiology.rsna.org/content/176/1/288.2.full.pdf

The poor health of these giants could also be argued in that whole villages of giants were killed off by the Israelites without any noted difficulty. (Deut 3:1-11, Josh 11:21)

God had the Israelites kill off these giant tribes entirely (men, women, and children), and this was likely for one very understandable reason.

Using FIPA as a model, each successive generation has a younger onset for the illness. This means that what might start as acromegaly, with adult onset, in a few generations would be more likely to result in gigantism that begins in childhood. That is for those who do express the genes and have gigantism. At the same time, most people in the family are carriers who do not get the disorder, and some do not even carry it. In modern cases, an entire family or village of giants doesn't happen. But there is a reason why.

It is very likely that the only way that you would get this genetic disorder to be so strongly reinforced as to have an entire tribes of giants, where every man, woman, and child has the genetic disorder, is by inbreeding. The scientific understanding of hereditary gigantism supports this assertion. (3,8) And we know that these people did practice inbreeding. God confirms these nations practiced inbreeding in Leviticus 18, and this is what it would take to get entire villages of giants, in which every man woman and child was a giant. For instance, FIPA is a dominant trait with only incomplete penetration, meaning it acts recessive in many ways, and so it would be almost impossible to get a whole village of giant people, except if the trait was reinforced through inbreeding, like the close inbreeding Lev 18 mentions, making the trait to show very dominantly.

These tribes of human-giants had been inbred enough so as to doom their own genetics and those of their children. Their children would have gigantism, and they also would spread gigantism to anyone who married someone from the tribe. This is also demonstrated in the case of the sons of the giant of Gath, these 4 brothers were also giants like their father. (1 Ch 20, 2 Sam 21)

“And yet again there was war at Gath, where was a man of [great] stature, whose fingers and toes [were] four and twenty, six [on each hand], and six [on each foot]: and he also was the son of the giant. But when he defied Israel, Jonathan the son of Shimea David's brother slew him. These were born unto the giant in Gath; and they fell by the hand of David, and by the hand of his servants.” 1 Ch 20:6-8

This instance of the giant of Gath and his 4 giant sons shows a couple of things to be true. The first is that gigantism passes hereditarily among humans, and is not always caused by fallen angels. The second is that if one wished to debate this point, then logic would dictate that one would have to concede that either:
A. The Bible is not accurate when it uses the terms “father” and “son”, which could have terrible ramifications if this same assertion was applied to Jesus Christ.
B. Or if asserting that the giant of Gath was a “Nephilim” and he himself had sons, one would have to concede that the Nephilim before the flood were not sterile, and therefore could have had sons or daughters before the flood.
And so this gigantism was a human hereditary disorder that passed from one human to his four human sons. This is not how hereditary gigantism typically shows in families, and is highly unusual, which all suggests close inbreeding, as may the polydactylism.

Like a quarantine, to save much more of humanity from the genetic disorder of gigantism, God had these tribes of giant people to be killed. This was a mercy on any children they may have had, and future generations, as gigantism is a very painful, deforming and disabling genetic disorder. This also was protective against spreading this genetic disorder to all those peoples around them, including the Israelites. (Jdg 3:5-7)

That the giants after the flood were human-giants and not Nephilim-giants is confirmed in the Bible in Numbers13-14. This is the only time after the flood in which the word “Nephilim” is used, and the Bible makes clear that the statement made was a slander, a lie, and that those who told this lie were punished with death, as a result of the harm they caused with this lie.

“And they brought up a slander of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, The land, through which we have gone to search it, [is] a land that eateth up the inhabitants thereof; and all the people that we saw in it [are] men of a great stature. And there we saw the giants, the sons of Anak, [which come] of the giants: and we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight.” Num 13:32-33

“And the men, which Moses sent to search the land, who returned, and made all the congregation to murmur against him, by bringing up a slander upon the land, Even those men that did bring up the evil slander upon the land, died by plague before the LORD.” Num 14:36-37

The book “Alien Intrusion: UFOs and the Evolution Connection” by Gary Bates is where I first saw this pointed out, and he puts it this way:

“…The descendents of Anak (the Anakim/Anakites) were obviously a group of large people. However, in verse 28 the spies also reported that many of the other people in the land were “strong.” There are several other passages that refer to the Anakim as a powerful group of people (Deut. 9:2 for example), but verse 33 in Numbers 13 is the only passage that suggests any Anakite relationship to the Nephilim. Once again, it should be remembered that these Anakim were descendents of post-Flood people. They could not be descended from the pre-Flood Nephilim. Chapter 10 of Genesis records the “Table of Nations”; that is, the descendents of Noah's sons, and there is no mention of Anak or the Nephilim, post-Flood.

“It should be noted that the spies brought back a bad, or “evil” (Hebrew dibbah, “to slander, whisper, or defame”) report. That report included a parenthetic insertion that the large people known as the sons of Anak were descended from the Nephilim. The NIV simply puts it as: We saw the Nephilim there (the descendents of Anak come from the Nephilim)… (Num. 13.33).

“At first reading, this may seem like a factual account, but it is part of the quoted false report of the spies. Of the 12 spies, only Joshua and Caleb, trusting God, were keen to enter and take possession of the land; the other 10 did not want to. Because of the false report, the whole nation was too terrified to enter the Promised Land, and they turned against Moses for bringing them there. God responded:
The Lord said to Moses, 'How long will these people treat me with contempt?… I will strike them down with a plague and destroy them' (Num. 14:11).”

“How can we be sure that it was a false report? To start with, God intended to strike down all of the people with a plague for their unbelief, but Moses interceded on their behalf. However, there were some that were not going to escape God's justice. De ce? Because they brought back an untruthful report. Numbers 14:36-37 says:
“'Now the men whom Moses sent to spy out the land, who returned and made all the congregation complain against him by bringing a bad report of the land, those very men who brought the evil report about the land, died by the plague before the Lord' (New King James Version).'”

“Some Christians have actually added to the false account of the Nephilim in the Promised Land. They say that during the time that the children of Israel wandered in the desert (38 years), fallen angels were once again cohabiting with women to produce more Nephilim as part of a satanic strategy to prevent the Hebrews entering the land. This is unlikely because, although they encountered the Anakim, they defeated them, as well as many others inhabiting tribes. When they eventually entered the land of Canaan, there was no mention of the Nephilim or encounters with them. Surely, among the descriptions of all the battles that ensued, encounters with Nephilim would have been mentioned if they occurred. And it should be remembered, according to the fallen angel view, the original angels who stepped out of line in this manner were now in chains in Tartarus…”
Gary Bates, Alien Intrusion: UFOs and the Evolution Connection, pg. 363-364

To make perfectly clear, a slander is a lie. The word used here for slander is “dibbah” and means “slander, calumny” according to the Gesenius's Lexicon. It is translated as “slander” 4 times, “infamy” 2 times and “evil report” 3 times in the KJV. The word “slander” means a “malicious false or defamatory statement”, “calumny” means “a false and malicious statement designed to injure the reputation”. A slander is a lie.

Numbers makes clear that these men brought a slander against the land in particular by: “saying… there we saw the giants (Nephilim), the sons of Anak, of the giants (Nephilim)”. This is the slanderous, lying statement in question. It is pointed out in particular in Num 13:32 that this statement was slander, a lie, and not true, before the Bible recounts the false statement. Then afterwards, in Num 14, it is made clear that the men who lied in this particular statement died by plague before God. As such, God punished these men for their lie about there being Nephilim in the land, by them dying before Him by a plague. The reason this punishment was so severe was because as a result of this lie, the people of Israel refused to take the land in battle, refusing to obey God. And they then were punished by having to wander in the desert for 40 years.

Other than this singular instance of a slander, a lie, being told, no mention is made of Nephilim after the flood, and besides Gen 6 and Num 13 the word Nephilim is not used anywhere else in the Bible. The interbreeding of the “sons of God” and women is not recorded to have occurred again after the flood. As the Bible had no problem mentioning this interbreeding the first time, God surely would have mentioned if the same events happened again, in His consistency. Also the “sons of God” who begat the Nephilim-giants were imprisoned in Tartaros (the Abyss) until the judgment for their crime.

In Jude 1 and 2 Pet 2 these “sons of God” are described as angels who sinned by leaving their own domain, are compared to those who “gave themselves over to fornication, going after strange flesh”, and who are now imprisoned in Tartaros. Their actions defined them as and made them become fallen angels.

“And the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, he hath reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day. Even as Sodom and Gomorrha, and the cities about them in like manner, giving themselves over to fornication, and going after strange flesh, are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire.” Jude 1:6-7

“For if God spared not the angels that sinned , but cast [them] down to hell (Tartaros), and delivered [them] into chains of darkness, to be reserved unto judgment; And spared not the old world, but saved Noah the eighth [person], a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly; And turning the cities of Sodom and Gomorrha into ashes condemned [them] with an overthrow, making [them] an ensample unto those that after should live ungodly” 2 Pet 2:4-6

The chronology in 2 Pet 2:4-6 places the time of their sin to be immediately before the flood, so we can know these are one and the same fallen angels who are referred to in Gen 6:1-4. And we know that these fallen angels in particular who committed this sin are now bound and imprisoned in Tartaros as the sentence for their crime. (Though others are not imprisoned, who did not commit this particular crime, see Rev 12, Luke 4, Eph 6:12.)

As such it makes the most sense that no other fallen angels would attempt to repeat this crime, and face the same punishment. As God is consistent, it makes sense they would face the same punishment. So it seems safe to say no other fallen angel would commit this crime, because of the consequences, and this is consistent with God not describing any repeat of this crime after the flood.

The Bible makes clear that the human-giants after the flood were not Nephilim, by saying those that called them so were slanderers in Num 13-14. Both the presence of human-giants after the flood and the shortened lifespans after the flood can be tied to the Nephilim that lived before the flood, through a woman on the Ark, without any resumed fallen-angelic interbreeding after the flood. The evidence for this theory is seen in that all of humanity soon had lifespan shortened to 120 years, and Gen 6:3 shows the prophecy of a shortened lifespan as being related to the fallen angels taking wives, and their offspring.
There is nothing in the Bible that indicates that there will ever be any more Nephilim born. The scriptures sometimes used to argue this fallacy are Matt 24 and Dan 2, but this can only be accomplished by ignoring the obvious meanings of the verses, ignoring their context, and twisting their meaning, and the meanings of the words in these verses.

With a straightforward interpretation, taking into account context of the passage, meanings of the words, etc, neither of these passages hint at there being any more Nephilim in the future of the world, according to Bible prophecy. You can examine these passages of prophecy, and the conclusion that they do not include any prophecy of a resurgence of Nephilim, at the links on the menu.


Footnotes:
(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Gigantism

(2) http://en.wikipedia.org/wiki/Acromegaly

(3) http://www.fipapatients.org/disorders/fipa/ includes family tree chart
(4) http://creation.com/decreased-lifespans-have-we-been-looking-in-the-right-place
(5) http://geology.com/usgs/amber/
(6) http://www.truthingenesis.com/The_Garden_of_Eden.html

(7) http://levenspiel.com/octave/OL_images/DinosaurW.pdf

(8) http://www.medscape.com/viewarticle/565829_3 poate necesita cont utilizator gratuit

Addendum:
În timp ce problemele adverse, vreau să abordeze o serie de lucruri cuplu:

1. In Gen 6:4 “and also after that” or “afterward” has a couple of possible explanations that the text will allow for, and neither one references to after the flood. The first is that the taking of wives and interbreeding began “when men began to multiply on the face of the earth and daughters were born unto them” which was about 1000 years before Noah was even born. In context, “afterward” refers to the time when the marrying and interbreeding started, some 1000 years before Noah was born, and into the time of Noah