This page has been translated from English

Descifrarea Daniel şi paralele în Evangheliile de urâciunea pustiirii

Descifrarea Daniel şi paralele în Evangheliile de urâciunea pustiirii

Acest studiu legături de studiu Apocalipsa aici: http://www.stopalienabduction.com/BookofRevelation.doc
şi cronologie aici: http://stopalienabduction.com/RevelationTimelineMed.jpg

Descifrarea Daniel

Studiu Daniel, se pare că Biblia învaţă "urâciunea pustiirii" este o profeţie care urmează să fie îndeplinită de 3 ori. De asemenea, se pare că Biblia ne învaţă că "ori, timp, şi o jumătate de vreme" (sau 3.5 ani, 2260 de zile, 42 de luni) trebuie să fie îndeplinite de 3 ori sau în 3 moduri. În plus, există o perioadă de 1150 sau 2300 zile care urmează să fie îndeplinite o singură dată. Şi există, de asemenea, o perioadă de 1290 şi 1335 de zile, pentru a fi îndeplinite o singură dată.

Prima dată când urâciunea pustiirii sa împlinit a fost cu Antioh IV în 168 î.Hr..
A doua oară a fost cu romanii în jurul valorii de 70 AD.
A treia oară va fi cu Bestia în viitor din Apocalipsa.

1150 şi 2300 de zile a fost îndeplinită în timpul macabeilor în 165 î.Hr. şi 162 î.Hr., respectiv, în ceea ce priveşte Antioh IV.

Prima dată "ori, timp, şi o jumătate de vreme", sa împlinit a fost în timpul asediului 3.5 ani şi distrugerea Ierusalimului, circa 70 AD. Următoarele două împliniri de "ori, timp, şi o jumătate de vreme" sunt înregistrate în Apocalipsa. Acestea sunt:
1. autoritatea dată Bestia de 42 de luni, care este, de asemenea, aceeaşi 1260 zile doi martori predica. Această perioadă de 3.5 ani pare a fi, de asemenea, prima jumatate a saptamanii 70-lea de Daniel.
2. A doua jumătate a acestei săptămâni pare a fi de 3,5 zile literale în care cei doi martori sunt morţi în stradă. (Acest lucru se referă la "zilele acelea vor fi scurtate" în Matei 24 şi Marcu 13.)

1290 şi 1335 zile, de asemenea, urmează să fie îndeplinite în timp viitorul Apocalipsa carte.Prima împlinire

Perioada de timp prima împlinire este în trecut, de Dan 11 (care acoperă în total de la aproximativ 435 î.Hr.-4 î.Hr.). Prima dată când urâciunea pustiirii sa împlinit a fost în jurul valorii de 168 î.Hr..

"Şi de arme se sta pe partea lui, şi vor polua sanctuarul de putere, şi iau departe de zi cu zi [jertfa], şi ele loc urâciunea care pustiu. Răspândeşte" Dan 11:31

Aceasta se referă la Antioh IV, cu un porc sacrificat pe altarul. Restul de 11 Dan după aceasta pare să fi fost îndeplinite dintre Marc Antoniu, Octavian, şi de către Irod cel Mare.
A se vedea studiul Brian Huie aici: http://www.herealittletherealittle.net/index.cfm?page_name=Daniel11 (Aceasta este o lectură esenţială, ca o împlinire completă sau aproape completă de Daniel 11, în trecut, ar indica faptul că puţin la nici unul dintre este de importanţă primordială de împlinire în vremurile din urmă.)

Şi acelaşi eveniment, de urâciunea plasate de către Antioh IV, care au îndeplinit Dan 11:31, a fost, de asemenea, o împlinire din Daniel 8. http://www.enduringword.com/commentaries/2708.htm

O confirmare a faptului că Dan şi Dan 11:31 8 sunt ambele referindu-se la Antioh pot fi găsite în această 11:04 Dan spune,
"Şi când a apărut, împărăţia lui trebuie să fie rupt şi împărţit spre cele patru vânturi ale cerurilor, dar nu între urmaşii lui, nici în conformitate cu stăpânirea lui cu care a condus, pentru împărăţia lui trebuie să fie dezrădăcinate, chiar şi pentru alţii în afară de aceste. "
Şi Dan 8:8 spune: "Prin urmare, capră el a ajuns foarte mare:. Şi când a fost puternic, cornul cel mare a fost spart, şi pentru ca acesta a venit patru cele notabile spre cele patru vânturi ale cerurilor"

Şi astfel aceste pasaje sunt grăitoare a aceloraşi evenimente, 4 fiind de 4 generali (Casandru, Lisimah, Seleuchus, şi Ptolemeu), care a moştenit imperiul lui Alexandru cel Mare după moartea sa. Şi, la câtva timp după aceasta a venit Antioh IV.

"Şi dintr-unul din ele a ieşit un corn mic, care cerat foarte mare, spre sud, iar spre est, şi spre plăcută [teren]. Şi este cerat avantajos, [chiar] la oştirea cerurilor, şi a aruncat jos [unele] de gazdă şi de stele la pământ, şi ştampilat asupra lor. Da, el a amplificat [sa] chiar la domnul gazdă, şi de el de zi cu zi [jertfa] a fost luat, şi locul al sanctuarului său a fost aruncat jos.
Şi o gazdă a fost dat [el] împotriva [jertfa] de zi cu zi ca urmare a păcatului, şi-l aruncat adevărul la pământ, şi a practicat-o, si a prosperat. Apoi am auzit un sfânt vorbind, şi un alt sfânt a zis că anumite [sfânt], care a vorbit, Cât timp [se] viziune [privind] de zi cu zi [jertfa], şi păcatul pustiirii, pentru a oferi atât sanctuar şi gazdă care urmează să fie călcat în picioare? Şi el mi-a zis, Unto 2003 sute de seri şi dimineţi; apoi va fi curăţit sanctuarul ...
Şi în timpul acesta din urmă a regatului lor, atunci când cei vinovaţi au venit la maxim, un rege cu chip feroce, şi înţelegerea Exemple de întuneric, se ridica. Şi puterea lui va fi tare, dar nu prin puterea lui insusi: si el va distruge minunat, şi va prospera, şi practică, şi va distruge pe cei puternici şi oameni sfinţi. Şi prin politica sa, de asemenea, el va provoca ambarcaţiunile să prospere în mână, şi el va amplifica [se] în inima lui, şi de pace se distruge multe: el va sta, de asemenea, împotriva Domnului domnilor, dar el va fi rupte fără parte, şi viziunea de seara şi dimineaţa, care a fost spus [este] adevarat:. aceea închis-te de viziune, pentru că [se] pentru mai multe zile "Dan 8:9-14, 24-26.

Acest "2300 de seri şi dimineţi" nu este o îndeplineşte de 3,5 ani, ca ar fi punct de vedere biblic 2260 zile. Este o perioada de 2300 zile, fie (1150 seri, plus 1150 dimineaţa, separat), sau de 1150 zile (2300 / seri + dimineaţa).

Urâciune a fost înfiinţat în 168 î.Hr..

"Armata Antioh al IV-profanate Templul şi a oprit sacrificii de zi cu zi. Pe data de 15 Kislev, în decembrie 168 î.Hr., sirienii au construit un altar păgân pe altarul arderii de tot, în Templu şi a plasat o imagine a lui Zeus Olimpiu pe ea. Zece zile mai târziu, pe data de 25 Kislev, carne de porc a fost oferit pe altarul lui Zeus. "
http://www.rondaniel.com/library/27-Daniel/Daniel0801.html (lectură esenţială)

"Acum a cincisprezecea zi a Casleu luni, în anul o sută patruzeci şi cincilea, au înfiinţat urâciunea pustiirii pe altar, şi a zidit altare idol în întreaga cetăţile lui Iuda pe fiecare parte ...   Acum cinci zile şi douăzeci de luni au făcut jertfa pe altarul idol, care a fost pe altarul lui Dumnezeu "Mac 1:54,59.

În Dan 8, 2300 de zile sau 1150 zile sunt menţionate. La scurt timp după urâciunea a fost înfiinţat, revoltă violentă Macabei "împotriva Antioh a început. Acest lucru este menţionat ca începând nu cu mult timp după ce a fost plasat, urâciunea, şi este detaliată în capitolul Macabei 2.In scurt, această revoltă este ceea ce a dus la direct Reprofilarea templu şi altar de Macabei pe data de 25 Kislev 165 î.Hr., 3 ani de la urâciunea a fost stabilit pe altar, pe data de 25 Kislev 168 î.Hr.. Această poveste este detaliată în Macabei 4. http://www.jacsweb.org/spirituality-chanukah.html

1150 zile s-ar potrivi perioada de timp de când urâciunea a fost plasat, la momentul în templu şi sanctuarul era curăţit. Calendarul evreiesc este o piesă de lucru neregulat confuz, http://www.jewfaq.org/calendar.htm . Dar, luând în considerare anii bisecţi în care o luna in plus, se adaugă, 1150 zi care trece şi de aceste trei ani pare sa functioneze destul de bine. Şi astfel încât aceasta a fost implinirea a 1150 zile până la sanctuarul era curăţit.

Este interesant de observat faptul că interpretarea posibil de 2300 zile, de asemenea, pare a avea o împlinire semnificativ. Cândva, în 164 î.Hr. Antiochus IV a murit, şi conducătorii altele a preluat, ca şi Lysias. Şi a fost de fapt aproximativ 2300 de zile, sau un pic peste 6 ani de la data urâciunea a fost plasat de către Antioh, în care bătălia de la Bet-Zaharia a avut loc. Această luptă împotriva Lysias a fost notabil, deoarece, "Inainte de a pleca, el a fost de acord la un compromis care să permită evreilor să urmeze lor vamale şi să se închine în care acestea mulţumit." http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Beth_Zechariah

Şi astfel acest acord de pace a fost făcută în 162 î.Hr., un pic peste 6 ani de la urâciunea pustiirii au fost înfiinţate de către Antioh IV, care Macabei, de asemenea, înregistrări:

"Acum, prin urmare, să ne fie prieteni cu aceşti oameni, şi să facă pace cu ei, şi cu toate lor naţiune;   Şi legământ cu ei, că ei vor trăi după legile lor, aşa cum au făcut înainte de:   pentru că ei sunt nemulţumiţi, prin urmare, şi-au făcut toate aceste lucruri, pentru că am desfiinţat legile lor.   Deci, regele şi căpeteniile s-au mulţumit: aceea a trimis la ei să facă pace, şi ei au acceptat cu privire la aceasta.   De asemenea, regele şi căpeteniile făcut un jurământ către ei: după care au ieşit din deţin puternice "1 Mac 6:58-61.

Şi deci ce Antioh IV, au început în cele din urmă a fost complet finisat aproximativ 2300 de zile mai târziu, după cum Lysias făcut pace, pentru a permite evreilor să urmeze legile lor, şi închinare aşa cum au făcut înainte. Revolta Macabei "este, de asemenea, ceea ce este menţionat în Dan 11,

"Şi cum ar fi cei răi împotriva legământului se corupt de el flatteries: dar oamenii care nu cunosc pe Dumnezeu lor trebuie să fie puternice, şi nu [exploateaza]. Şi au înţeles că printre oameni se instrui mai multe: cu toate acestea vor cădea de sabie, şi de flacără, de robie, şi de pradă, [multe] zile. Şi [unii] dintre ele de înţelegere va cădea, pentru a le încerca, şi să purifice şi să facă [le] alb, [chiar] la vremea sfârşitului:. Deoarece [este] încă pentru un timp numit "Dan 11:33-35

Acest verset despre a fi judecat de curăţat şi se referă la perioada începând din Macabei la timpul lui Isus, în care evreii au rămas sub dominaţie străină, sau probleme cu oprimarea militare pentru cele mai multe din acea vreme. ("Timpul numiţi" aici se poate referi, de asemenea, în săptămâna 70-lea.)

Restul de Daniel 11 se referă la Irod cel Mare, şi, de asemenea, Mark Antoniu şi Octavius, ca figuri notabile în această perioadă de timp, conducând până la timpul lui Isus. (A se vedea legătura de mai jos) Daniel 11 se termină cu Dan 11:45, care se potriveşte cu antecedente cunoscute de Irod,

"Şi el va planta corturile palatului său între mările şi glorios muntele cel sfânt; totuşi, el va veni la sfârşitul lui, şi nimeni nu îl va ajuta." Dan 11:45

De Irod, "Dar cum boala sa agravat martie, 4 î.Hr., el sa retras la palatul de iarna lui la Ierihon, mai puţin de 10 km nord-vest a Mării Moarte, la aproximativ 45 mile la est de Marea Mediterană, şi mai puţin de 20 de mile nord-est Ierusalim. "
- Brian Huie, http://www.herealittletherealittle.net/index.cfm?page_name=Daniel11

Şi astfel îndeplinirea primul urâciunea pustiirii a fost în 168 î.Hr., şi împlinirea a 1150 şi 2300 de zile a fost în 165 î.Hr. şi 162 î.Hr., respectiv.

În al doilea rând Luvrari

Următorul eveniment care a avut loc este împlinirea a 69 săptămâni de Daniel, cu venirea lui Mesia, Isus Hristos.

"Să ştii şi să înţelegi, că de la darea poruncii pentru restabilirea şi pentru a construi Ierusalimului, până la Mesia Prinţul vor trece şapte săptămâni, şi şaizeci şi două de săptămâni: strada va fi construit din nou, şi de perete, chiar şi în strâmtorare ori. Şi, după şaizeci şi două de săptămâni, unsul va fi stârpit [răstignit], dar nu pentru el însuşi ... "Dan 9:25-26

Ultimul eveniment din Dan 11 a fost Irod pe moarte, care a fost puţin înainte de Iisus a fost crucificat. Şi astfel, în ordine cronologică, Daniel 12 ponturi la scurt timp după 11 Dan rămas, şi, de asemenea, la scurt timp după ce Dan 9:26 frunzele.

"La acel moment se va scula Mihail, marele voievod care stă vegheze la fiii poporului tău" - Dan 12:01

Primul lucru care se intampla este Michael se ridică. Acest eveniment Acelaşi lucru este mult mai detaliat în Apocalipsa 12:1-12. Acesta descrie războiul din cer printre îngeri care au avut loc după ce Isus Hristos sa înălţat, după înviere ('30 AD). Atunci când Michael "sa ridicat", înseamnă că el a mers până la cer ca lider al armatei lui Dumnezeu de îngeri, lupta împotriva lui Satan, şi în picioare pentru poporul lui Dumnezeu.

"1 Acum, apăru un semn mare în cer: o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioarele ei, şi pe cap o coroană de douăsprezece stele 2 Apoi, fiind cu copilul, ea a strigat în muncă şi în durere pentru a da. . naşterii 3 Şi un alt semn a apărut în cer: iată un balaur mare, roşu aprins având şapte capete şi zece coarne, şi şapte cununi împărăteşti pe capete avea 4 coada lui a atras o treime din stelele cerului şi le-a aruncat pe pământ.. Şi Balaurul a stat înaintea femeii, care era gata să nască, să devoreze copilului ei, cât mai curând a fost născut 5 Ea a născut un copil de sex masculin, care a fost să se pronunţe cu toate neamurile cu un toiag de fier.. Şi Copilului ei a fost prins de până la Dumnezeu şi tronul Său.   6 Apoi, femeia a fugit în pustie, în cazul în care ea are un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo 1,260 zile.

(7 Şi a izbucnit războiul din cer: Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul şi balaurul şi îngerii lui s-au luptat, 8, dar acestea nu au prioritate, şi nici nu a fost gasit un loc pentru ele [ o ] în cer nu mai 9 Deci. balaurul cel mare a fost aruncat afară, că şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana, acela care înşeală întreaga lume, el a fost aruncat pe pământ, şi îngerii lui au fost aruncaţi cu el 10 Atunci am auzit un glas tare, zicând: în cer. , "Acum mântuirea, şi puterea, şi împărăţia Dumnezeului nostru, şi puterea lui Hristos Lui au venit, pentru că pârâşul fraţilor noştri, care îi pâra înaintea Dumnezeului nostru zi şi noapte, a fost aruncat jos 11 Şi. au biruit i prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor, şi ei nu au iubit viaţa lor până la moarte 12 De aceea se bucură, ceruri, şi voi, care locuiesc în ele Vai de locuitorii de pe pământ şi mare!. ! Căci diavolul sa pogorât la voi, având mânie mare, fiindcă el ştie că are un timp scurt ...) "- Apocalipsa 12

Noi putem şti acest pasaj este istoric, pe masura ce copilul de sex masculin care sa născut, care ar cârmuiască toate neamurile cu un toiag de fier este Isus Hristos (Apocalipsa 19:15), şi el fiind prins de până la tronul lui Dumnezeu şi a Lui este înălţarea lui Isus Hristos care a avut loc după înviere. Apocalipsa 12:1-6 este un rezumat, şi Rev 12:7-17 oferă mai multe detalii din evenimentele cuprinse între versetele 5 şi 6, astfel paranteza de mai sus.

Înainte, în ordine, încă în paranteză a evenimentelor între versetele 5 şi 6, Rev 12:13-16 a avut loc. În ea Satan atacă "femeie". Şi în acest pasaj este împlinirea prima perioada de timp 3.5 ani. În Apocalipsa 12, "ori, timp, şi o jumătate de vreme", în versetul 14 este în aceeaşi perioadă ca "1260 zile" menţionate sumar în versetul 6 anterior.

, that he might cause her to be carried away by the flood. 16 But the earth helped the woman, and the earth opened its mouth and swallowed up the flood which the dragon had spewed out of his mouth .)” -Rev 12 "(... 13 Acum, când a văzut balaurul că a fost aruncat la pământ, el a persecutat pe femeia care a dat naştere copilului de sex masculin 14 Dar. Femeia a fost dat cele două aripi ale vulturului celui mare, că ea ar putea acoperi în pustie la locul ei, unde ea este hrănită pentru o vreme şi vremuri şi o jumătate de timp, de la prezenţa şarpelui. 15 Deci, şarpele a aruncat apa din gura lui ca un potop după femeie, ca el ar putea cauza ca ea să fie efectuate departe de inundaţii 16 Dar. pământul a ajutat o femeie, şi-a deschis pământul gura sa şi a înghiţit de inundaţii, care-l aruncase balaurul din gură.) "Rev-12

Acest "femeie" se referă la evreii mesianici, originalul biserică creştină, care erau în Ierusalim, care a fugit şi a făcut să scape de asediul de 70 de AD. Mai multe informatii istorice care detaliază acest lucru este gasit in articol aici: http://www.preteristarchive.com/StudyArchive/p/pella-flight.html (lectură esenţială)

Creştinii plecat de la Ierusalim a început cât mai devreme 66-67 AD. În anul 66 d.Hr. general, Cestius Gallus a adus o legiune romană la Ierusalim pentru a încerca să atenueze revolta evreilor, care începuse. Legiunea lui purtat cu ei Legiunile standard sau Aquila din Roman, care este un mic statuie vultur, de obicei, efectuate de mare pe un băţ. Este înregistrat faptul că Cestius renunţe la atacul lui asupra Ierusalimului, deşi ar fi fost ulterioare, şi a plecat. ( http://www.josephus.org/warChronology2.htm ) timpul retragerii din legiunii sale lor vultur Aquila a fost capturat de forţele evreieşti din Israel, care a fost o ruşine pentru legiunii.

Acesta a fost în jurul valorii de data aceasta, cu apariţia de legiunea romană cu vulturul lor Aquila, că creştinii din stânga Ierusalim. Văzând armata, al cărui standard a fost vulturul, biserica creştină din Ierusalim ştia că era timpul să fugă, şi sa dus la Pella, în cazul în care acestea au fost în siguranţă în timpul asediului final asupra Ierusalimului care au avut loc câţiva ani mai târziu, în 70AD.

Isus a dat avertisment despre acest lucru în Luca 21:20-22,
"Şi când veţi vedea Ierusalimul înconjurat de oşti, să ştiţi că atunci   pustiirea lui este aproape. Apoi, lasa-le care sunt în Iudeea să fugă la munţi, şi lăsaţi-le care sunt în mijlocul ei iasă, şi să nu le că sunt în ţările intre în el. Pentru aceste vor fi zile de răzbunare, că toate lucrurile care sunt scrise pot fi îndeplinite. "

Un general diferite, Vespasian, a fost trimis înapoi cu legiunile mai multe la 67 d.Hr. şi a fost alăturat de către Titus, fiul său, care a început cucerirea zonei şi a distrus Ierusalimul în cele din urmă în anul 70 AD. Această perioadă de timp, în general, se potriveşte cu 3,5 ani sau 1260 de zile. Deoarece creştinii au fugit anterior din Ierusalim, în mare măsură la Pella, "femeia" a fost păstrat în condiţii de siguranţă în pustie de la balaur. Balaurul, Satana, a fost stabilit pentru a ataca biserica creştină de la Ierusalim, dar cu plecarea lui Cestius, au avut timp să plece, înainte de a Ierusalimului au fost atacate din nou.

Aceste evenimente din Apocalipsa 12 sunt aceleaşi evenimente care se face referire în Daniel 9. Să ne uităm la el din nou în întregime în modul în care se poate citi în împlinirea ei st 1. Notă condiţii similare în ambele pasaje din Apocalipsa 12 şi Dan 9 ale unui "potop" si, de asemenea, "aripile de urâciune" şi "eagle":

, even until the consummation, which is determined, is poured [like water/flood] out on the desolate.)” -Dan 9 "Să ştii, prin urmare, şi să înţeleagă, [care] de la darea poruncii pentru restabilirea şi pentru a construi Ierusalimului, până la Mesia Prinţul [se] şapte săptămâni, şi şaizeci şi două de săptămâni: pe stradă trebuie să fie construit din nou, şi de perete , chiar şi în vremuri de strâmtorare Şi după şaizeci şi două de săptămâni, unsul va fi stârpit, dar nu pentru el însuşi: şi poporul unui domn care va veni [Satan, "printul acestei lumi"], va nimici cetatea şi sanctuarul;. şi la sfârşitul acestuia [se] cu un potop, şi până la sfârşitul războiului dărâmăturile sunt determinate (Şi el [Isus Mesia] va face un legământ trainic cu mulţi, timp de o săptămână [Paştele săptămâna]:. şi în mijlocul săptămână [Isus răstignit] el va jertfa şi darul de mâncare să înceteze [nu mai multe sacrificii necesare alte, voalul a fost rupt], ​​şi pe aripile de spurcăciuni [vultur standard al Legiunii romane] trebuie să fie una [Tit] care face pustiu , chiar şi până la împlinirea, care este determinat, se toarna [cum ar fi apă / inundaţii] pe pustii.) "Dan-9

Împlinirea a doua a urâciunea pustiirii a fost îndeplinită în 70 dC, după ce romanii au cucerit oraşul, cu romanii aducerea în ensigns lor sau standarde în templu evreiesc, şi de a le sacrifica, ca înregistrări Josephus.

"Şi acum romanii, la zborul de sediţios în oraş, şi la arderea casei sfinte în sine, şi a tuturor clădirilor situate rundă despre aceasta, au adus ensigns lor la templu şi ia pus în faţa porţii sale de est , şi acolo l-au oferit sacrificii pentru ei, si acolo l-au a face Titus Imperator, cu cea mai mare aclamaţii de bucurie ".
- Josephus Wars 06:06:01 (a se vedea, de asemenea, http://www.livius.org/ja-jn/jewish_wars/jwar04.html )

Ensign romane aici se referă la standardul roman sau Aquila a unui vultur. Şi astfel vulturul Aquila roman standard a fost atât semn că creştinii ar trebui să fugă, şi, de asemenea, a servit ca urâciunea pustiirii, un idol vultur care a fost venerat în templu şi a sacrificat.

Revenind la Daniel 12:2, acest timp de necaz şi de asediu 70AD este menţionat,

"Şi trebuie să existe un timp de strâmtorare, cum nu a fost niciodată, deoarece nu a fost o naţiune, e ven la acel moment. Şi la vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, fiecare dintre care este găsit scris în carte. 2 Şi mulţi din cei ce dorm în ţărâna pământului se vor scula, unii pentru viaţa veşnică, alţii pentru ocară şi ruşine veşnică. 3 Aceste care sunt înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului, şi cei care se întorc mulţi să umble în neprihănire ca stelele în vecii vecilor "Dan 12:2-3.

Asediu 3.5 ani şi distrugere, în 70 dC de Ierusalim a fost un moment teribil pentru Israel, cum ar fi nu ar fi fost înainte de apoi, până la acel moment. Creştinii au părăsit oraşul şi a scăpat - acestea au fost Daniel "oameni care ar fi livrat", ale căror nume au fost scrise în cartea vieţii - converteşte Creştin-evreieşti au fost cei care au ştiut să fugă din Ierusalim, aşa cum Isus a avertizat ca ei să facă . Şi ei au fugit, astfel cum este înregistrată în Apocalipsa 12 şi istoric.

Apoi, o declaraţie adevărată se face cu privire la viitor, că unii vor merge la viaţă veşnică şi la dispreţ unele. Vorbind despre aceste convertiţi creştine în viitor, ele vor straluci ca stelele, să conducă mulţi să umble în neprihănire. Cu alte cuvinte, alegerea mare cu care sa confruntat evreii, după lucrarea lui Isus este evidenţiat, iar rezultatele 2 posibile ale acestei alegeri. Această perioadă de timp după lucrarea lui Isus "a bisericii primare a fost atunci când Evanghelia era predicat mulţi evrei, inclusiv informaţii despre înviere. Isus având în prezis distrugerea Templului aproape 40 de ani înainte poate au ajutat unii evrei să devină creştini în acest moment.

Versetele următoare în Daniel 12 mai,
"4" Dar voi, Daniel, ţine ascunse aceste cuvinte, şi pecetluieşte cartea până la vremea sfârşitului;. Mulţi vor alerga încoace şi încolo, şi cunoştinţa va creşte "5 Atunci eu, Daniel, sa uitat, şi se aflau alţi doi , unul pe malul această şi alte cu privire la acest malul 6. Si a zis un om îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor râului: "Cât timp se îndeplinirea acestor minuni?" 7 Atunci am auzit pe omul îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor râului, atunci când a deţinut până mana dreapta si mana stanga spre cer, şi a jurat pe Cel ce trăieşte veşnic, acesta va fi pentru o vreme, două vremuri, şi o jumătate de vreme; şi atunci când puterea poporului sfânt a fost complet distrus, toate aceste lucruri vor fi terminat ", Dan 12:4-7.

Daniel solicită atunci când la sfârşitul acestor minuni vor fi, iar răspunsul este de 3,5 ani. Îndeplinirea primul "ori, timp, şi o jumătate de vreme", sau 3,5 ani în Dan 12, se referă la asediul romane şi distrugerea Ierusalimului în anul 70 d.Hr., iar acest lucru este confirmat ca 1260 de zile femeia este păstrat în condiţii de siguranţă în Rev 12. Dar, pentru că îngerul aici menţionează "vremea sfârşitului", acesta indică faptul că vor fi (cel puţin) o împlinire al doilea "ori, timp, şi o jumătate de vreme".

După evenimentele în jurul valorii de 70 en, în care Satana nu a reuşit să distrugă biserica creştină, care a fost în Ierusalim, cronologic, urmatorul eveniment este în cele din urmă din Apocalipsa 12.
"17 Şi balaurul, mîniat pe femeie, şi sa dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi au mărturia lui Isus Hristos."

La sfârşitul Apocalipsa 12, Satana se duce să facă război împotriva creştinilor, şi acest război se întinde pe o perioadă de timp de la 70AD până în ziua de astăzi, aproape 2000 de ani de istorie este acoperit în Apocalipsa 12:17. Acest capitol este detaliază istoria şi profeţie a ceea ce se întâmplă cu îngerii, din spatele scenei-o oarecare măsură, şi, ca atare, destul de adecvat conduce în evenimentele din Apocalipsa 13, care este, de asemenea, despre un înger, Bestia, care vine din închisoare a gropii Abyss / fund / Tartaros. Aceasta este urmatoarea schimbare mare, mare eveniment, atunci când vine vorba de îngeri căzuţi.

Şi astfel 70 dC a fost a doua oară urâciunea pustiirii a fost îndeplinită, cu romanii sacrifica la Aquila vulturul în templu, şi prima dată, perioada de 3.5 ani a fost îndeplinită, cu asediul asupra Ierusalimului.

În al treilea rând Luvrari

Există o împlinirea urâciunea pustiirii, şi două "ori, timp, şi o jumătate de vreme" perioade de stânga să fie îndeplinite în viitor. Primul viitor "ori, timp, şi o jumătate de vreme" perioada de la Daniel 12, este de 3,5 ani în care Bestia este dat autoritate în Dan 7.

"Apoi am dorit să ştiu adevărul despre fiara a patra, care a fost diferit de toate celelalte, extrem de înspăimântătoare, cu dinţii ei de fier şi cuie de bronz, care devorat, rupt în bucăţi, şi călcată în picioare de reziduuri cu picioarele sale; 20 şi cele zece coarne care erau pe capul său, şi cornul alte   care a venit, înainte de care trei au căzut, şi anume, că corn care avea ochi şi o gură, care vorbea cuvinte pompoase, al cărui aspect a fost mai mare decât semenii săi 21 "Mă uitam,. şi cornul aceeaşi făcea război împotriva sfinţilor, şi în vigoare împotriva lor, 22 până la Cel vechi de zile a venit, şi o hotărâre a fost formulată în favoarea sfinţilor Celui Prea Înalt, şi a venit vremea pentru sfinţii să posede regat.
23 "Astfel, el a spus:" Fiara a patra va fi un al patrulea regat pe pământ, care va fi diferit de toate celelalte regate, şi va mistui tot pământul, calca in picioare si-l rup în bucăţi 24 Cele zece coarne sunt zece împăraţi, cari. se va ridica de la acest regat. Şi se va ridica un alt după ei;. El va fi diferite de cele în primul rând, Şi se supune trei împăraţi 25 El va rosti vorbe pompoase împotriva Celui Prea Înalt, Să persecuta [ d ] sfinţii Celui Prea Înalt, şi se intenţionează să schimbe ori şi de drept. Apoi sfinţii vor fi daţi în mâna lui pentru o vreme şi vremuri şi o jumătate de ora 26 ". Dar instanţa de judecată trebuie să fie aşezat, şi se va lua stăpânirea lui, să consume şi să îl distrugă pentru totdeauna. 27 Atunci regatul şi stăpânirea, şi măreţia împărăţiilor sub cerul întreg, trebuie să se acorde poporului sfinţilor Celui Prea Înalt. Împărăţia Lui este o împărăţie vecinică, şi toate puterile Îi vor sluji şi să asculte de El "Dan 7.

Acest meciuri Apocalipsa 13 foarte bine,

"1 Apoi am [ o ] a stat pe nisipul mării. Şi am văzut o bestie ridicandu-se din mare, având şapte capete şi zece coarne, [ b ] şi pe coarne avea zece cununi împărăteşti, şi pe capete avea nume blasfemiatoare 2 Acum. fiara pe care am văzut-o era ca un leopard, lui picioarele au fost ca picioarele   un urs, şi gură ca o gură de leu. Balaurul ia dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpânire mare 3. Si am vazut unul din capetele ei dacă ar fi fost ranit mortal, şi rana de moarte fusese vindecată. Şi toată lumea sa minunat şi a urmat fiara 4 Aşa-au închinat balaurului care a dat autoritatea de a fiarei. Şi-au închinat fiarei, zicând: "Cine este ca fiara? Cine este în măsură să facă război cu el? "
5 Şi i sa dat o gură, care rostea vorbe mari şi hule şi i sa dat autoritatea de a continua [ c ] patruzeci şi două de luni. 6 Atunci a deschis gura să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să hulească Numele, cortul Lui, şi cele care locuiesc în cer 7 Acesta a fost dat să facă război cu sfinţii, şi să-i biruiască.. Şi i sa dat autoritate peste orice seminţie, [ d ] limbă, neam şi 8 Toate care locuiesc pe pământ se vor închina,. ale căror nume nu au fost scrise în cartea vieţii Mielului junghiat de la întemeierea lumii. 9 Dacă cineva are urechi, să audă 10 El, care conduce în robie, va merge în robie;. cel care ucide cu sabia trebuie să fie ucis cu sabie. Aici este răbdarea şi credinţa sfinţilor "Apocalipsa 13.

Acest viitor primul "ori, timp şi o jumătate de vreme" împlinire din Scriptura este la fel ca prima "o jumătate de săptămână" a săptămânii data de 70 din Daniel 9 (care se vor împlini a doua oară în viitor, în afară de cum a fost îndeplinite în jurul valorii de 70 dC, a se vedea înainte de a vizualiza explicaţia 9 Dan). Daniel 7 şi Apocalipsa 13 sunt ambele referindu-se la aceeaşi perioadă de timp din prima jumătate a săptămânii 70-lea din Daniel 9.

Dan 9:27 "Şi el va face un legământ trainic cu mulţi, timp de o săptămână, în mijlocul săptămânii acesta jertfa şi darul de mâncare să înceteze, şi pentru asalt de spurcăciuni el va face [aceasta] pustiu, chiar şi până la consumarea, şi care au determinat va fi turnat pe pustie "Dan 9:27.

Această perioadă de aceeaşi "ori, timp, şi o jumătate de vreme" este, de asemenea, menţionate în Apocalipsa 11 ca "42 luni" a autorităţii fiarei, şi se referă foarte mult la ceea ce se întâmplă cu evreii din Ierusalim.

"Dar lasă în instanţă, care este în afara templului, şi nu o măsură, căci a fost dat la neamuri. Şi ei vor călca în picioare sfânta cetate patruzeci şi două de luni 3. Si voi da putere celor doi martori ai mei si vor prooroci 1260 zile, îmbrăcaţi în sac. "4 Acestea sunt cei doi măslini şi cele două sfeşnice stând în picioare înaintea lui Dumnezeu [ b ] de pe pământ 5 Şi. dacă cineva vrea să-i rău, purcede din gura de foc care mistuie pe vrăjmaşii lor. - Rev 11 Şi dacă cineva vrea să le facă rău, el trebuie să fie ucis în acest mod 6 Acestea au putere să închidă cerul, ca să nu plouă în zilele proorociei lor. Şi au putere asupra apelor de a le transforma în sânge, şi să lovească pământul cu toate urgiile, ori de câte ori doresc 7 Atunci când se termina mărturia lor, fiara care urcă din Adânc va face război cu ei, le depăşi, şi ucide-le 8 Şi. trupurile lor moarte vor sta în stradă din oraş mare, care se numeşte spiritual Sodoma şi Egipt, în cazul în care, de asemenea, ne [ c ] a fost răstignit Domnul. 9 Apoi, cei de la popoarele, triburile, limbile şi naţiunile vor vedea trupurile lor moarte trei ani şi jumătate de zile, şi nu permite [ d ] organelor lor moarte să fie puse în morminte 10 Şi. cei ce locuiesc pe pământ se vor bucura peste ele, se veseli, şi trimite daruri unul altuia, pentru că aceşti doi prooroci chinuit cei ce locuiesc pe pământ. 11 Acum, după trei zile şi jumătate suflarea de viaţă de la Dumnezeu a intrat în ei, şi ei stăteau în picioare, şi mare frică a apucat pe cei care le-au văzut "-. Apoc. 11

Bestia este menţionată ca având autoritate de 42 de luni în Apocalipsa 13, care se potriveşte cu 42 luni oraşului Sfânt este al benzii de rulare în picioare în Apocalipsa 11. Acest lucru pare să fie aceeaşi perioadă de timp în care 2 martori va profeţie pentru 1260 de zile. Acest lucru indică faptul 2 martori sunt proorocesc în timp ce Bestia este în autoritate şi călcare în picioare cetatea sfântă, toate în aceeaşi perioadă de timp month/1260 42 zile.

Ar fi complet redundant pentru Rev la 11 la 42 luni menţiona în versetul 2 şi 1260 zile în versetul 3, dacă, de fapt, ambele au fost de afiliere la aceeaşi perioadă de timp sa axat pe 2 martori.

Versetele 4-6 specifică faptul că 2 martori vor fi în conflict. "Urca" în versetul 7 este un verb într-o formă participiu şi este menit probabil mai mult ca un adjectiv, a se citi "sculându-se din groapă" sau "urcat din groapă", menit să specificaţi pe care Bestia se vorbeşte de , not the timing of his ascent. (Especially as the 5 th Trumpet specifies the timing of his ascent, Rev 11 cannot be specifying the Beast ascends at this time during the 6 th Trumpet – as he already ascended past tense at this point.) As such the 42 months of the Beast and 1260 days of the two witnesses running parallel seems to be the point of the use of both numbers in verses 2-3, making this use to not be redundant.

And so Daniel 7, Revelation 11 and 13, and the second fulfillment (first future fulfillment) of Daniel 12 “times, time, and half a time”, all refer to the first half of the 70 th week of Daniel 9. And this is the same time in which both the Beast is in authority and the 2 witnesses are prophesying as the outer court is trampled underfoot by the gentiles, and so also the Beast.

The third “times, time, and half a time” fulfillment (second future fulfillment) is with the second half of the 70 th week of Daniel. The second half of the 70 th week of Daniel is the 3.5 actual days in which the 2 witnesses lie dead in the streets, while the first half of the week is definitely the 3.5 years/ 1260 days that they prophesy.

As the 42 months and 1260 days run co-currently, the only other “times, time, and half a time” period found specified in Revelation is the 3.5 days the 2 witnesses lie dead. If the prophesying of the 2 witnesses for 1260 days is tied to the 70 th week at all, then the days they lie dead must also factor into the 70 th week. Besides these points, the scene portrayed in Rev 10 clearly references back to the scene in Dan 12 of the angel, standing by the water and the land, who swears by Him in heaven, that it will be for “times, time, and half a time”.

“Then I Daniel looked, and, behold, there stood other two, the one on this side of the bank of the river, and the other on that side of the bank of the river. And [one] said to the man clothed in linen, which [was] upon the waters of the river, How long [shall it be to] the end of these wonders? And I heard the man clothed in linen, which [was] upon the waters of the river, when he held up his right hand and his left hand unto heaven, and sware by him that liveth for ever that [it shall be] for a time, times, and an half; and when he shall have accomplished to scatter the power of the holy people, all these [things] shall be finished .” Dan 12:5-7

“And the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven, And sware by him that liveth for ever and ever, who created heaven, and the things that therein are, and the earth, and the things that therein are, and the sea, and the things which are therein, that there should be delay no longer: But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he hath declared to his servants the prophets .” Rev 10:5-7

And this Rev 10 reference back to Dan 12 is soon followed, also in the 6 th Trumpet section, by the co-current 42 month/1260 day period, and the 3.5 day period. The angel swore by God that it would be for “times, time, and half a time”. This 3.5 number is half of a week, and half of the 70 th week here. The first half of the 70 th week is 3.5 years, and the second half is 3.5 days.

Jesus also specified in Matt 24 and Mark 13 that “those days would be shortened”, and if this is not the shortening of those days, then what is? Surely, to be shortened, something must have first have been longer. It is well understood that each week in Daniel 9 is “supposed” to represent 7 years, and this is what is anticipated. But if the second half of the “week” is shortened to 3.5 days, this would better prophetically explain why these 7 year periods were called “weeks” in the first place. If God knew in the end He would shorten the 3.5 years of the 70 th 7-year period to only 3.5 days, it explains why He called these “weeks” in the first place.

The last abomination that makes desolation is mentioned in Dan 9, which seems to start after the middle of the 70 th week. This is the 3 rd fulfillment of the abomination of desolation. It is after the middle of this week that the abomination of desolation starts, and according to Revelation, the middle of the week would seem to coincide with the 2 witnesses being killed. Let's go through Dan 9:25-27 in full, again.

“Know therefore and understand, [that] from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince [shall be] seven weeks, and threescore and two weeks: the street shall be built again, and the wall, even in troublous times. [from the command to rebuild to time of Jesus] And after threescore and two weeks shall Messiah be cut off, but not for himself: [Jesus Christ crucified, then skip thousands of years]
and the people of the prince that shall come [the Beast and his armies] shall destroy the city and the sanctuary; and the end thereof [shall be] with a flood [Rev 14:20 winepress of wrath of God, blood to horses bridle 200 miles], and unto the end of the war desolations are determined.
(And he [the Beast] shall confirm the covenant with many for one week: and in the middle of the week [death of 2 witnesses] he shall cause the sacrifice and the oblation [of the 2 witnesses] to cease, and for the overspreading of abominations [of the Beast in the temple], he shall make [it] desolate , even until the consummation, and that determined shall be poured [in Revelation bowls of wrath of God poured out] upon the desolate.)” Dan 9:25-27

And so the prophecy of Daniel 9 is fulfilled a second time in full. The last abomination of desolation seems to be fulfilled in Rev 13, in the Beast being in the temple, himself worshipped as “god”, and also the Beast's image being worshipped.

5 And he was given a mouth speaking great things and blasphemies, and he was given authority to continue [ c ] for forty-two months . 6 Then he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme   His name , His tabernacle , and those who dwell in heaven. 7 And they worshipped the dragon which gave power unto the beast: and they worshipped the beast , saying, Who [is] like unto the beast? who is able to make war with him?… And all that dwell upon the earth shall worship him , whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world… And I beheld another beast coming up out of the earth; and he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon. And he exerciseth all the power of the first beast before him, and causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed. And deceiveth them that dwell on the earth by [the means of] those miracles which he had power to do in the sight of the beast; saying to them that dwell on the earth, that they should make an image to the beast, which had the wound by a sword, and did live. And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak, and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed.” Rev 13:4-8,12-15

The temple as the location isn't mentioned above, but this becomes clear looking at 2nd Thessalonians.

“Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition; Who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worshiped; so that he as God sitteth in the temple of God , showing himself that he is God.” 2Th 2:3-4

The Beast will be in the temple, and he himself will be the abomination that causes desolation (though the Beast's image, if in the temple, may also be part of the abomination). Apparently after the 2 witnesses are killed in the middle of the week, the Beast, who himself is the abomination of desolation, enters into the temple and is worshipped, for the 3.5 days that are the second half of the 70 th week of Daniel. After the end of the 3.5 days, and the abomination of desolation event, the end of the 70 th week, Daniel 9 indicates there will be “pouring” out (matching the bowls of wrath in Revelation) and desolation.

And so the “times, time, and half a time” period of Daniel 12 is fulfilled twice in Revelation. First by the Beast in Dan 7, Rev 13 and Rev 11, during the 42 months (which is also the 1260 days of the 2 witnesses). This is the first half of the 70 th week of Daniel 9. The second half of the 70 th week of Daniel 9 is literally 3.5 days in which the two witnesses in Rev 11 lay dead. These are the second and third fulfillments of the “times, time, and half a time” periods, the first is 3.5 years and the second is 3.5 days. And the third fulfillment of the abomination of desolation in Dan 9 (also in Matt 24 and Mark 13) corresponds to the Beast himself being worshipped in the temple as “god”, as is described in Rev 13 and 2 Thes 2.

And so this seems to cover all 3 of the instances of the “times, time, and half a time” periods, as well as the one 1150/2300 day time period, and all the times the abomination of desolation is mentioned in the Bible (as far as I know).


This leaves the 1290 day and 1335 day periods. To determine where these days fit into a timeline, Dan 12 indicates that the “abomination of desolation” is an event marker.

“And from the time [that] the daily [sacrifice] shall be taken away, and the abomination that maketh desolate set up , [there shall be] a thousand two hundred and ninety days. Blessed [is] he that waiteth, and cometh to the thousand three hundred and five and thirty days.” - Dan 12:11-12

If the 3.5 days the two witnesses lie dead is the second half of the 70 th week of Daniel, then the 70 th week ends when those 3.5 days are completed. Daniel 9 indicates it is in the second half of the 70 th week when the abomination of desolation occurs – the Beast entering the temple to be worshipped as the 2 witnesses lie dead for 3.5 literal days. And Daniel 9 indicates that soon after this there will be “pouring”, of the bowls of wrath, and Jesus Christ will soon return. So it seems unlikely that the 1290 days could be just starting in the middle of the 70 th week, which only has 3.5 days to it, but rather the 1290 days must start prior.

As someone will be blessed to make it to the 1335 th day, it makes sense that this day is placed after Jesus Christ has returned, and not while the reign of the Beast or wrath of God is still ongoing. The abomination of desolation, the Beast being worshipped in the temple, takes place after the middle of the 70 th week, after the Beast has been in authority for 42 months already. Shortly after the Beast enters the temple, the abomination during the 3.5 days, then the 70 th week is over. Thus the 1290 days MUST refer to the time period prior to when the Beast enters the temple to be worshipped, as there are only 3.5 days to the second half of the 70 th week of Daniel: and then the bowls of wrath are poured and Jesus returns. As such it makes sense that in Dan 12:11-12, the “daily sacrifice” marks the beginning of the 1290 days, and the “abomination set up” (Beast in the temple) marks the end of the 1290 days. This would mean that, after the Beast/abomination is worshipped in the temple, there is after that, at most, a 45 day window before Jesus will have returned, and people will be blessed to have made it to the 1335 th day. As the Beast is in power for 1260 days prior to entering the temple as the abomination himself, this means that the 1290 days goes back to 30 days prior to when the Beast comes into authority. And so 30 days before the Beast enters into his 42 months of authority, the “daily sacrifices” stop.

It should also be noted that the sacrifices mentioned in Dan 9:27 which stop during the specified middle of the week must refer to “sacrifices and oblations” which are being offered by the two witnesses, which cease when they die in the middle of the week, and this is not the same as the “daily sacrifice” in Dan 12:11-12. The “daily sacrifice” in Daniel 12 must refer to a daily sacrifice (likely of the Jews) which stops 30 days before the Beast's covenant is made with many. Then the Beast is in authority for 42 months, the first half of the 70 th week. When the “sacrifices and oblations” of Dan 9 stop in the middle of the week, it must refer to the activities of the 2 witnesses, who the Beast kills precisely in the middle of the week.

As Revelation 12 describes the first half of the 70 th week as 3.5 years, and the second half as 3.5 days, and the Beast and two witnesses being active at the same time, then the sacrifices and oblations which stop in the middle of the week must relate to the 2 witnesses, whose death marks the middle of the 70 th week. The same sacrifices stopping cannot mark the beginning of the first half of the 70 th week, and also the beginning of the middle of the 70 th week. So two separate sacrifices must be being mentioned: Dan 12 mentions the end of the “daily sacrifice” 30 days prior to the rise of the Beast into power (his 42 months), and Dan 9 mentions the end of the “sacrifices and oblations” as the two witnesses are killed (end of their 1260 days and also ~the Beast's 42 months), which marks the middle of the 70 th week.

(This can be seen on the timeline here: http://stopalienabduction.com/RevelationTimelineMed.jpg )

This is entirely allowable if the stop of the “daily sacrifices” marks the beginning of the 1290 days, and the “abomination of desolation” marks the end of the 1290 days.

“And from the time [that] the daily [sacrifice] shall be taken away, and the abomination that maketh desolate set up, [there shall be] a thousand two hundred and ninety days.” Dan 12:11

Put in order of the Hebrew this reads more closely, “Now after the time sacrifice taken away daily, and give the abomination that makes desolation, days 1290” . I don't see anything there that forbids the sacrifice being the starting point and the abomination being the ending point of the 1290 days (and compare 2 Chron 25:27 translation “from-time, after-time” וּמֵעֵת ). Also looking at the Greek, it reads in order, “and from the time the regular sacrifice is abolished, and the giving abomination making desolation, days 1290” . I don't see anything in the Greek that forbids this interpretation either.

But it is the placement of the time of the abomination of desolation, the Beast entering the temple, which occurs only 3.5 days before the 70 th week ends, which necessitates that the 1290 days must be coming to a close at this point, and not just beginning, necessitating the 1290 days must begin with the sacrifices stopping and end with the abomination of desolation.


Parallel in the Gospels and Daniel of the Abomination of Desolation

Especially pertaining to the 70 AD fulfillment of the abomination of desolation, and the future fulfillment of the same, next we are going to see how all this lines up with the prophecies of Jesus pertaining to the abomination of desolation in the Gospels.

In Matt 24, Mark 13, and in Luke 21, Jesus mentions the abomination of desolation.

Jesus first says in these 3 passages that not one stone would left upon another of the Temple. Then the disciples ask Jesus these particular questions:
“Teacher, when therefore will these things happen and what will be the sign when these things are about to take place?” (Luke 21)
“Tell us, when will these things be, and what will be the sign when all these things are going to be fulfilled?” (Mark 13)
“”Tell us, when will these things happen, and what will be the sign of Your coming, and of the end of the age?” (Matt 24)

In Matt 24 and Mark 13, Jesus specifically references to “the abomination of desolation spoken of by Daniel” . In Luke 21 Jesus does not mention Daniel, but says, “But when you see Jerusalem surrounded by armies, then know that nigh is its desolation .” This word “desolation” is “eremosis” (2050) which is used only 3x in the New Testament, and the other 2x are in Matt 24 and Mark 13 in the phrase “the abomination of desolation spoken of by Daniel”.

In each Gospel the disciples are recorded to have asked Jesus different questions. As such, in each Gospel the disciples receive slightly different answers, which match the particular questions they asked. To rephrase,
Luke 21: When will the temple be destroyed, and what will be the sign this is about to happen?
Mark 13: When will the temple be destroyed, and what will be the sign when ALL these things will be Finished?
Matt 24: When will the temple be destroyed, and what will be the sign of your coming, and of the end of the age?

The reason that the answers are different is because the only question in common between these passages is “when will the temple be destroyed?” But the differences in the rest of the questions cause the difference in Jesus' answers to the questions.

The part of Daniel that was fulfilled in 70 AD was the Daniel 9 “abominations” and “desolations” in the first fulfillment. The Jews had already seen “the abomination of desolation” fulfilled once in the past, with Antiochus IV in 168 BC, so they understood the term. And they understood that Jesus was saying similar “abomination of desolation” events would happen again. Jesus was referring to Dan 11:31 in the context of referencing to the term “abomination of desolation” which the Jews understood from the time of the Maccabees. However, Jesus was not saying that Daniel 11 was going to be fulfilled again, as Dan 11 was already fulfilled once with Antiochus IV, and Octavius, etc. up through the death of Herod. Rather, Jesus was referring to the first fulfillment of Dan 9 “abominations”, and Himself prophesying to the people (as He was also a prophet) that “abominations” in Daniel 9 would again be an “abomination of desolation” event as had happened with Antiochus IV.

“Know therefore and understand, [that] from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince [shall be] seven weeks, and threescore and two weeks: the street shall be built again, and the wall, even in troublous times.
And after threescore and two weeks shall Messiah be cut off, but not for himself: and the people of the prince that shall come [Satan, “prince of this world”] shall destroy the city and the sanctuary; and the end thereof [shall be] with a flood , and unto the end of the war desolations   are determined.
(And he [Jesus Messiah] shall confirm the covenant with many for one week [Passover week]: and in the midst of the week [Jesus crucified] he shall cause the sacrifice and the oblation to cease [no more other sacrifices needed, the veil was torn], and on the wings of   abominations [eagle standard of Roman Legion] shall be one [Titus] who makes desolate , even until the consummation, which is determined, is poured [like water] out on the desolate.)” Dan 9

Jesus was prophesying that the Daniel 9 “abominations” and “desolations” would be fulfilled with another instance of the abomination of desolation as had been seen with Antiochus – but not just once, rather, twice. And Dan 9 was not fulfilled the first time standing alone, but it was also connected to Dan 12:1-7, which gave the timeframe of “times, time, and half a time”, corresponding with the period of Roman assault against the Jews and Jerusalem. And also tied with Michael standing up in the heavenly battle which is recorded in Revelation 12, that occurred after the ascension of Jesus Christ and before 70 AD. And so Jesus was prophesying on 2 future fulfillments of Daniel 9 and 12.

In Luke 21 Daniel is not mentioned, nor is the “abomination of desolation” referenced as specifically. The question the disciples asked was ”when will these things happen [the temple be destroyed] and what will be the sign this is about to happen?”. These 2 questions combined ask for an answer predominately focused in the near future. These questions do not mention “all things being finished” nor “sign of your coming” nor “end of the age”. Jesus replies that when Jerusalem is surrounded by armies, nigh is its “desolation”, and it is time to flee. And this is matching with the Christian church fleeing Jerusalem to Pella around 66-67 AD, after seeing the Roman Legion of Cestius. Also Jesus mentions that “nigh is its desolation” hinting in reference to the eagle Aquila standard which was carried by the first Roman Legion of Cestius, and later the same thing was worshipped in the temple by the Roman Legion of Titus, and was the abomination of desolation.

Luke 21:8-24 refers to events that were fulfilled once in the past leading up to the destruction of the temple and Jerusalem in 70 AD. But Luke 21:25-28 refers to a time in the future in which the temple will be destroyed again. And also parts of Luke 21:8-24 will also repeat again in a second fulfillment in the future, but having less of an accurate tone than for their first fulfillment for the events leading up to 70 AD. (See details on past fulfillment emphasis here: http://www.catholicapologetics.info/apologetics/judaism/prophetic.htm )

In comparison, in Mark 13 the questions ask for a more extensive answer, asking more broadly for what the sign will be when “ALL these things will be Finished”. As such the answer is more balanced between the near 70AD fulfillment and the far future Revelation fulfillment: a mixture of both. Again, this is because the temple would both be destroyed in 70 AD, and will be destroyed again in the future.

In reference to Daniel, Jesus says, “But when ye shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, standing where it ought not, (let him that readeth understand,) then let them that be in Judaea flee to the mountains”.

Jesus uses a vague term “standing where it ought not”. This vague location could refer to either the Roman Legion of Cestius at Jerusalem, if coupled with the understanding in Luke that when Jerusalem was surrounded by armies, “nigh is its desolation”. OR this vague location could refer to the Beast in the temple in Revelation, if coupled with the understanding from 2 Thes 2 and Matt 24, of the abomination being in the temple or “holy place”.

Mark 13:6-18 is more predominantly focused on the first fulfillment of Daniel 9 and 12 with the events leading up to 70 AD. But Mark 13:13-18 equally seems to apply to both the past and future in focus. And Mark 13 from verse 19 on after, has a focus on the future fulfillment of Daniel 9 and 12, and the future destruction of the temple in the end times. Because Daniel 9 and 12 together told of the destruction of the temple twice in the future (at the time when Jesus was prophesying) Jesus answered with taking both fulfillments into account. In this He answered the broader question of “sign of all these things being finished” which was asked in Mark 13, but not in Luke 21. And so Jesus answered with the emphasis more balanced between the 70 AD and Revelation fulfillment, rather than the emphasis being more on the immediate 70 AD fulfillment as is in Luke 21.

In Matt 24, not 2 but 3 questions were asked, which truly required more focus on the far-future fulfillment in order to answer them, “”Tell us, when will these things happen [temple be destroyed], and what will be the sign of Your coming, and of the end of the age?”

As such Matthew 24 is focused much more on the end times second fulfillment of Daniel 9 and 12, and far less on the 70 AD fulfillment. Comparing Luke 21 as a heavy focus on the first fulfillment, with Matt 24 as a heavy focus on the second fulfillment, can show the differences more clearly. But summarily, Matt 24 is just as focused into the second future fulfillment, as Luke 21 was not but rather focused into the first 70 AD fulfillment.

Matt 24 also answers the unique question (not asked in Mark or Luke) of when the end of the age (of the Gentiles) will be, answered in Matt 24:14, then leading into events of the 70 th week in Matt 24:15. Of the 3 passages Matt 24 most closely parallels the procession of events in the book of Revelation, placing much more importance on signs of the end of the age of the Gentiles, and the 70 th week age of the Jews, and signs of Jesus' return, and also on the events preceding the final destruction of the temple. Similar to 67 AD, Jesus indicates that there will be some chance to flee Jerusalem, but in this case it is once people see the abomination enter the temple, which precedes the destruction of Jerusalem. In this case, it is the Beast entering the temple during the second half of the 70 th week, the 3.5 days while the 2 witnesses lie dead, which indicates it is the last-chance time to flee Jerusalem, before desolation comes.

“Know therefore and understand, [that] from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince [shall be] seven weeks, and threescore and two weeks: the street shall be built again, and the wall, even in troublous times. [from the command to rebuild to time of Jesus] And after threescore and two weeks shall Messiah be cut off, but not for himself: [Jesus Christ crucified, then skip thousands of years] and the people of the prince that shall come [the Beast and his armies] shall destroy the city and the sanctuary; and the end thereof [shall be] with a flood [Rev 14:20 winepress of wrath of God, blood to horses bridle 200 miles], and unto the end of the war desolations are determined. (And he [the Beast] shall confirm the covenant with many for one week: and in the middle of the week [death of 2 witnesses] he shall cause the sacrifice and the oblation [of the 2 witnesses] to cease, and for the overspreading of abominations [of the Beast in the temple], he shall make [it] desolate , even until the consummation, and that determined shall be poured [in Revelation bowls of wrath of God poured out] upon the desolate.)” Dan 9

Again, Daniel 9 is connected to Daniel 12 in their second fulfillment.

The first thing that happens in Daniel 12 is that Michael stands up. Rev 12:7 is the only time Michael is mentioned by name in Revelation, but this event was already fulfilled in the first fulfillment, historically between 33-70AD in the heavenly angelic war. But this is not the only time in Revelation in which Michael will play an important role, even though he is not mentioned by name. Michael is the archangel, and the only angel who is ever called “the archangel” in the Bible. And we are told specifically that the archangel, Michael, will sound the last trumpet, if we cross-reference 1 Thessalonians with 1 Corinthians.

“For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord, will not precede those who have fallen asleep. For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air , and so we shall always be with the Lord.” 1 Thes 4:15-17

“Behold, I tell you a mystery; we will not all sleep, but we will all be changed, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet ; for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we will be changed .” 1 Cor 15:51-52

From these two verses it can be gathered that Michael the archangel will be the angel who blows the last trumpet, which seems specified to precede the dead rising (first) and then the living being caught up in the air and changed. The last trumpet is blown in Rev 11:15,

“And the seventh angel sounded ; and there were great voices in heaven, saying, The kingdoms of this world are become [the kingdoms] of our Lord, and of his Christ; and he shall reign for ever and ever.” Rev 11:15

This seventh angel who blows the seventh trumpet is Michael the archangel, and this is the second fulfillment of Michael standing up for God's people. This all also matches what Jesus said, “And he shall send his angels with a great sound of a trumpet , and they shall gather together his elect   from the four winds, from one end of heaven to the other.” Matt 24:31

This is in a time of great trouble, as Revelation is full of great trouble, which parallels Dan 12, “And there shall be a time of trouble, Such as never was since there was a nation, Even to that time.” Dan 12:1

Following Michael sounding the 7 th trumpet, Dan 12:1-2 also states: “And at that time your people shall be delivered, Every one who is found written in the book. And many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, Some to everlasting life” . This corresponds very well to 1 Thes 4 and 1 Cor 15, and Matt 24, which put together say the dead will be raised and the living caught up after the last trumpet sounds.

Skipping to after the millennial reign, then Dan 12 also details,
2 And many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, Some to everlasting life, Some to shame and everlasting contempt. 3 Those who are wise shall shine Like the brightness of the firmament, And those who turn many to righteousness Like the stars forever and ever.” And this parallels with the Judgment and the Second Resurrection detailed in Rev 20.

Altogether, all of Dan 12 corresponds to the second fulfillment of Daniel 9. The rest of Dan 12 gives the “times, time, and half a time” and the 1290 and 1335 days periods, and specifies the prophecies are for the last days. While Daniel 12:7 also gave the 3.5 year timeframe for the attacks on the Jews and Jerusalem of the first fulfillment in 70 AD, it also applies to the 42 months of the Beast's reign and the 3.5 days of the second half of the 70 th week of Daniel 9. But the 1290 and 1335 days that are mentioned are solely applicable to the second fulfillment of Daniel 9, and the time of the 70 th week in the time of the end.

“Although I heard, I did not understand. Then I said, “My lord, what shall be the end of these things?9 And he said, “Go your way, Daniel, for the words are closed up and sealed till the time of the end. 10 Many shall be purified, made white, and refined, but the wicked shall do wickedly; and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. 11And from the time that the daily sacrifice is taken away, and the abomination of desolation is set up, there shall be one thousand two hundred and ninety days. 12 Blessed is he who waits, and comes to the one thousand three hundred and thirty-five days. 13 “But you, go your way till the end; for you shall rest, and will arise to your inheritance at the end of the days.” Dan 12

And so in 3 of the Gospels, using the past fulfillment of Dan 11:31 of the abomination of desolation with Antiochus IV as a reference the people understood, Jesus prophesies of the first fulfillment of Daniel 9 and 12 in the time leading up to 70 AD, and also of the second fulfillment of Daniel 9 and 12 to occur in the end times and Revelation. Jesus focuses his prophesying on the first fulfillment of Daniel 9 and 12 the most in Luke 21, halfway in Mark 13, and the least in Matt 24. And Jesus focuses his prophesying on the second fulfillment of Daniel 9 and 12 the least in Luke 21, halfway in Mark 13, and the most in Matt 24.

This resolves the discrepancy of how it is that in the 70 AD fulfillment, Matt 24 does not, and Mark 13 only vaguely, line up with the events that took place, but the Luke 21 passage does match the events. The sign for people to flee Jerusalem in the 70 AD fulfillment was not them seeing the abomination in the temple as in Matt 24, because Matt 24 in this caution refers to the second fulfillment, in Revelation. But the Luke 21 warning of approaching armies did refer to the first fulfillment, and this warning is what the early Christians in Jerusalem did follow. Matt 24 is, and Mark 13 leans more, for the second fulfillment of Daniel 9 and 12, in which the abomination in the temple will be the sign to flee. But Luke 21 is more about the first fulfillment, in which armies was the sign to flee, and this also explains why Luke 21 only hints at the abomination, instead of referring to it more clearly, as the abomination came long after it would have done any good as a sign to flee in 70 AD.

I have placed these parallel passages in a chart, with the first fulfillment of Daniel 9 and 12 around the 70 AD time period in blue, the second fulfillment of Daniel 9 and 12 in the Revelation time period in red, and verses that seem to equally apply to both fulfillments in purple. Because the prophesies are to be fulfilled twice, with similar events involved leading up to both fulfillments of Daniel 9 and 12, the passages look practically identical. Really, the way to note the difference in tone is to understand that it is the QUESTIONS that were asked which define which fulfillment the passage has its emphasis on and the differences of the details in the passages, however slight. The QUESTIONS Jesus was answering define the time period the passage focuses on, not so much the details, because the details repeat both times.

Revelation Dan 9 and 12 Halfway Mixed Dan 9 and 12 70 AD Daniel 9 and 12

Matt 24
2 And Jesus said unto them, See ye not all these things? verily I say unto you, There shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down. 3 And as he sat upon the mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying,  
Tell us, when shall these things be [temple destroyed]? and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the age?

4 And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you. 5 For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many. 6 And ye shall hear of wars and rumours of wars: see that ye be not troubled: for all these things must come to pass, but the end is not yet. 7 For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places. 8 All these are the beginning of sorrows. 9 Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you: and ye shall be hated of all nations for my name's sake. 10 And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. 11 And many false prophets shall rise, and shall deceive many. 12 And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. 13 But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. 14 And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations; and then shall the end come.

15 When ye therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, (whoso readeth, let him understand:) 16 Then let them which be in Judaea flee into the mountains: 17 Let him which is on the housetop not come down to take any thing out of his house: 18 Neither let him which is in the field return back to take his clothes. 19 And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days! 20 But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the sabbath day: 21 For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. 22 And except those days should be shortened, there should no flesh be saved: but for the elect's sake those days shall be shortened. 23 Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there; believe it not. 24 For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect. 25 Behold, I have told you before. 26 Wherefore if they shall say unto you, Behold, he is in the desert; go not forth: behold, he is in the secret chambers; believe it not. 27 For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west; so shall also the coming of the Son of man be. 28 For wheresoever the carcase is, there will the eagles be gathered together. 29 Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken: 30 And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great glory. 31 And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. 32 Now learn a parable of the fig tree; When his branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is nigh: 33 So likewise ye, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the doors. 34 Verily I say unto you, This generation shall not pass, till all these things be fulfilled. 35 Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. 36 But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only.

Mark 13
2 And Jesus answering said unto him, Seest thou these great buildings? there shall not be left one stone upon another, that shall not be thrown down. 3 And as he sat upon the mount of Olives over against the temple, Peter and James and John and Andrew asked him privately ,
4 Tell us, when shall these things be [temple destroyed]? and what shall be the sign when all these things shall be fulfilled?

5 And Jesus answering them began to say, Take heed lest any man deceive you: 6 For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many. 7 And when ye shall hear of wars and rumours of wars, be ye not troubled: for such things must needs be; but the end shall not be yet. 8 For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be earthquakes in divers places, and there shall be famines and troubles: these are the beginnings of sorrows. 9 But take heed to yourselves: for they shall deliver you up to councils; and in the synagogues ye shall be beaten: and ye shall be brought before rulers and kings for my sake, for a testimony against them. 10 And the gospel must first be published among all nations. 11 But when they shall lead you, and deliver you up, take no thought beforehand what ye shall speak, neither do ye premeditate: but whatsoever shall be given you in that hour, that speak ye: for it is not ye that speak, but the Holy Ghost. 12 Now the brother shall betray the brother to death, and the father the son; and children shall rise up against their parents, and shall cause them to be put to death.

13 And ye shall be hated of all men for my name's sake: but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. 14 But when ye shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, standing where it ought not, (let him that readeth understand,) then let them that be in Judaea flee to the mountains: 15 And let him that is on the housetop not go down into the house, neither enter therein, to take any thing out of his house: 16 And let him that is in the field not turn back again for to take up his garment. 17 But woe to them that are with child, and to them that give suck in those days! 18 And pray ye that your flight be not in the winter.

19 For in those days shall be affliction, such as was not from the beginning of the creation which God created unto this time, neither shall be. 20 And except that the Lord had shortened those days, no flesh should be saved: but for the elect's sake, whom he hath chosen, he hath shortened the days. 21 And then if any man shall say to you, Lo, here is Christ; or, lo, he is there; believe him not: 22 For false Christs and false prophets shall rise, and shall shew signs and wonders, to seduce, if it were possible, even the elect. 23 But take ye heed: behold, I have foretold you all things. 24 But in those days, after that tribulation, the sun shall be darkened, and the moon shall not give her light, 25 And the stars of heaven shall fall, and the powers that are in heaven shall be shaken. 26 And then shall they see the Son of man coming in the clouds with great power and glory. 27 And then shall he send his angels, and shall gather together his elect from the four winds, from the uttermost part of the earth to the uttermost part of heaven. 28 Now learn a parable of the fig tree; When her branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is near: 29 So ye in like manner, when ye shall see these things come to pass, know that it is nigh, even at the doors. 30 Verily I say unto you, that this generation shall not pass, till all these things be done. 31 Heaven and earth shall pass away: but my words shall not pass away. 32 But of that day and that hour knoweth no man, no, not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father. 33 Take ye heed, watch and pray: for ye know not when the time is.

Luke 21
6 As for these things which ye behold, the days will come, in the which there shall not be left one stone upon another, that shall not be thrown down.
7 And they asked him, saying, Master, but when shall these things be [temple destroyed]? and what sign will there be when these things shall come to pass?


8 And he said, Take heed that ye be not deceived: for many shall come in my name, saying, I am Christ; and the time draweth near: go ye not therefore after them. 9 But when ye shall hear of wars and commotions, be not terrified: for these things must first come to pass; but the end is not by and by. 10 Then said he unto them, Nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: 11 And great earthquakes shall be in divers places, and famines, and pestilences; and fearful sights and great signs shall there be from heaven. 12 But before all these, they shall lay their hands on you, and persecute you, delivering you up to the synagogues, and into prisons, being brought before kings and rulers for my name's sake. 13 And it shall turn to you for a testimony. 14 Settle it therefore in your hearts, not to meditate before what ye shall answer: 15 For I will give you a mouth and wisdom, which all your adversaries shall not be able to gainsay nor resist. 16 And ye shall be betrayed both by parents, and brethren, and kinsfolks, and friends; and some of you shall they cause to be put to death. 17 And ye shall be hated of all men for my name's sake. 18 But there shall not an hair of your head perish. 19 In your patience possess ye your souls. 20 And when ye shall see Jerusalem compassed with armies, then know that the desolation thereof is nigh. 21 Then let them which are in Judaea flee to the mountains; and let them which are in the midst of it depart out; and let not them that are in the countries enter thereinto. 22 For these be the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled. 23 But woe unto them that are with child, and to them that give suck, in those days! for there shall be great distress in the land, and wrath upon this people. 24 And they shall fall by the edge of the sword, and shall be led away captive into all nations: and Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles, until the times of the Gentiles be fulfilled.

25 And there shall be signs in the sun, and in the moon, and in the stars; and upon the earth distress of nations, with perplexity; the sea and the waves roaring; 26 Men's hearts failing them for fear, and for looking after those things which are coming on the earth: for the powers of heaven shall be shaken. 27 And then shall they see the Son of man coming in a cloud with power and great glory. 28 And when these things begin to come to pass, then look up, and lift up your heads; for your redemption draweth nigh. 29 And he spake to them a parable; Behold the fig tree, and all the trees; 30 When they now shoot forth, ye see and know of your own selves that summer is now nigh at hand. 31 So likewise ye, when ye see these things come to pass, know ye that the kingdom of God is nigh at hand. 32 Verily I say unto you, This generation shall not pass away, till all be fulfilled. 33 Heaven and earth shall pass away: but my words shall not pass away. 34 And take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting, and drunkenness, and cares of this life, and so that day come upon you unawares. 35 For as a snare shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth. 36 Watch ye therefore, and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of man.