This page has been translated from English

A Survey of the Abyss din Vechiul şi Noul Testament

A Survey of the Abyss din Vechiul şi Noul Testament

Prima dată când îmi amintesc văzut Abyss menţionate în Biblie a fost în Luca 8:31 în cazul în care demonii într-un om rugat Isus pentru a nu le trimite la Abyss.

"Şi ei l-au rugat în mod repetat, să nu-i pentru a merge în abis."

Acest stârnit curiozitatea mea într-adevăr, şi aşa am făcut nişte studii pe acest loc de atunci. Doar de la Luca câteva lucruri poate fi cunoscut despre Abyss. Unul este că demonii se tem că acestea ar putea fi trimis acolo, şi aşa mai departe, de asemenea, că este un loc spirite ar putea fi teoretic trimis către. Demonii părea să ia în considerare fie trimise acolo, în timp real, o posibilitate literal, astfel încât Abyss pare a fi un loc real literal, care a existat acum 2000 de ani, şi timp de cel puţin ceva timp înainte, şi aşa mai departe, în general, ar putea fi presupune că există încă acum.

În Noul Testament acest cuvânt în greacă este "abyssos" (Strong 12) şi este folosit de 8 ori de altă natură în Noul Testament. Cele mai multe dintre aceste vremuri sunt în cartea Apocalipsa:

Apocalipsa 9:1 "Şi de-a cincea înger sunat, şi am văzut o stea cad din cer pe pământ: şi i sa dat cheia Abisului (12) groapă (5421)."

Apocalipsa 9:2 "Şi el a deschis Abyss (12) groapă (5421) şi sa ridicat un fum din groapa (5421), ca fumul unui cuptor mare, şi soarele şi văzduhul s-au întunecat din cauza fumul gropii (5421). "

Apocalipsa 9:11 "Şi acestea au avut un rege printre ei, îngerul Abisului (12), al cărui nume în limba ebraică este Abaddon (3), dar în limba greacă are Apollyon numele lui."

Apocalipsa 11:7 "Şi când vor isprăvi mărturisirea lor, fiara care se suie din Abyss (12) se face război cu ei, şi îi va birui, si le elimina."

Apocalipsa 17:8 "Fiara pe care ai văzut a fost, şi nu este, şi va urca din Abyss (12), şi va merge în pierzare: şi cei ce locuiesc pe pământ se vor mira, ale căror nume nu au fost scrise în cartea de viaţă de la întemeierea lumii, atunci când iată că fiara era, şi nu este, şi încă este. "

Apocalipsa 20:1-3 "Şi am văzut un înger pogorându-se din cer, având cheia Abisului (12) şi un lanţ mare în mâna lui. Şi El a pus mâna pe balaur, şarpele cel vechi, care este Diavolul şi Satana, şi la legat pentru o mie de ani, aruncat în Adânc (12), şi a închis-l în sus, şi a pecetluit deasupra lui, ca el ar trebui să înşele Neamurile nu mai mult, până la o mie de ani ar trebui să fie îndeplinite: şi după aceea el trebuie să fie dezlegat puţin un sezon ".

Rom 10:7 "Sau, Cine se va coborî în Adânc? (12) (care este, de a aduce din nou pe Hristos din morţi.) "

Din aceste pasaje nu există mult mai mult că putem învăţa despre Abyss. Cuvântul "phrear" pentru "pit" (Strong 5421) este folosit ca un sinonim descriptiv cu Abyss în mai multe locuri. Cuvântul "phrear" este folosit de 7 ori în Noul Testament, şi este tradus ca o "groapă" sau un "bine" tot din acele vremuri. Ca şi în, un "măgar a căzut într-o groapă" sau "bine este foarte profundă". Din aceasta putem aduna că Abyss este ca un bine sau o groapă, situat în jos pe pământ.

Din aceste versete din Apocalipsa, putem afla, de asemenea:

1. Abyss poate fi folosit ca o închisoare pentru îngerii căzuţi, aşa cum va fi într-o zi folosite ca o închisoare pentru că îngerul căzut Satana, acela care va fi legat în lanţuri acolo pentru 1000 de ani.
2. Abyss are o cheie care este folosit de două ori în Apocalipsa pentru a deschide sau închide Abyss, din nou referire la Abyss ca fiind ca o închisoare, care poate fi blocată închise.
3. Există un înger al Abisului al cărui nume este Abaddon.
4. Abisul este situat în jos pe pământ, şi din nou, Abyss pare să fie amplasate în jos, sub suprafaţa pământului, în interiorul pământului, ca "fiara", se spune ca "urca" out of the Abyss.

Şi astfel Abyss este un loc unde un înger căzut poate fi încarcerat în lanţuri, în jos în interiorul pământului. Există alte câteva versete din Noul Testament, care par să facă referire la un loc de potrivire această descriere funcţională.

"Şi îngerii care nu sunt ţinute Break primul lor, ci au parasit locasul lor, el are rezervat în lanţuri veşnice în întuneric până la judecata zilei celei mari. Chiar şi aşa, Sodoma şi Gomora, şi cetăţile despre ele în mod similar, se da pe la curvie, şi merge după trupul altuia, sunt stabilite pentru un exemplu, suferind pedeapsa unui foc veşnic "Jude 1:6-7.

"Căci dacă Dumnezeu na cruţat pe îngerii care au păcătuit, dar exprimate [le] jos pentru a Tartaros, şi a emis [le] în lanţuri de întuneric, care urmează să fie rezervate spre judecata; Şi nu cruţat lumea veche, dar salvat pe Noe de-a opta [persoana ], un predicator al neprihănirii, aducând în potopul peste o lume de nelegiuiţi, şi întoarcerea cetăţile Sodoma şi Gomora în cenuşă a condamnat [le] cu o răsturnare, acest site [le] o ensample lui cei care ar trebui să trăiască după nelegiuiţi. "2 Petru 2:4-6

Atât Iuda şi Petru face trimitere la un loc unde îngerii căzuţi sunt închişi. Petru foloseste verbul aici "tartaroo" (Strong 5020), ceea ce înseamnă "să arunce în jos pentru a Tartaros". Petru foloseşte un verb pentru "casting până la Tartaros", spunând Dumnezeu arunca îngerii căzuţi acolo jos, în timp ce de fapt, nu care să ateste că acestea sunt îngeri căzuţi în "Tartaros" ca conformă cu mitologia greacă. Dar Wikipedia spune Tartaros în mitologia greacă, "Este un loc adânc, sumbru, o groapă, sau un abis folosit ca o temnita ... În mitologia greacă, Tartarus este atât o divinitate şi un loc în lumea interlopa ... Mulţi, dar nu toate of the Titans, au fost aruncaţi în Tartar. Cronos a fost întemniţat în Tartar. Ai alţi dumnezei afară ar putea fi condamnat la Tartarus, precum şi ... Cronos, domnitorul of the Titans, a fost aruncat în gropile de Tartarus de copiii săi "[1].

Tartaros se potriveşte cu descrierea Abyss, de a fi o groapă, şi o închisoare sau închisoare, în cazul în care "zeii" poate fi închis (ca Biblia, uneori, apelurile îngeri mici-caz-g "zei"). [2] Ca atare, acţiunea descrisă de către "îngerii care au păcătuit, ci ia aruncat în jos pentru a Tartaros" din 2 Petru este sinonim cu "l-au aruncat [Satana] în abisul" din Apocalipsa 20, precum şi termenii Abyss şi Tartaros sunt sinonime.

Potrivit lui Iuda, îngerii căzuţi care s-au aruncat în abis sunt cei care au păcătuit prin faptul că nu menţinându Estate prima lor, care este, de asemenea, tradus ca "nu ţine evidenţa domeniu propriile lor". 2 Petru 2:5-6 arunca o lumina cu privire la calendarul de când sa întâmplat acest lucru, după cum se pare că există o ordine cronologică a fi utilizate. În primul rând au fost păcătuiască îngeri care nu au păstrat vrednicia lor, al doilea potop, şi al treilea ofSodom distrugere. Iuda face o comparaţie între îngerii care au păcătuit prin faptul că nu menţinându domeniul lor proprii şi ofSodomandGomorrah păcatul sexual. Şi astfel îngerii care au păcătuit cu "nu menţinându domeniu propriu, abandonat locuinţa lor corectă", este comparat cu oamenii ofSodom "oferindu-se pe la curvie şi merge după trupul altuia". În total, acest lucru indică atunci când aceşti îngeri păcătuit fiind probabil chiar înainte de Potop, şi păcatul fiind de natura sexuala, de a merge după trupul altuia. Şi aceasta este exact ceea ce vom găsi dacă ne uităm la Gen 6:1-4, înţelegând că "fiii lui Dumnezeu" erau îngeri.

"Şi sa întâmplat, atunci când oamenii au început să se înmulţească pe faţa pământului, şi s-au născut fiice-le, că fiii lui Dumnezeu au văzut că fiicele oamenilor ei [erau] corecte, şi-au luat neveste din toate care au ales. Iar Domnul a zis:, Duhul Meu nu va strădui întotdeauna cu omul, pentru că el, de asemenea, [este] trup: încă zilele lui vor fi de o sută şi douăzeci de ani. Au fost uriaşi pe pământ în acele zile şi, de asemenea, după aceea, atunci când fiii lui Dumnezeu a venit în până la fiicele oamenilor, şi ei goale [copiii] pentru a le, la fel [a devenit] vitejii care [erau] de bătrâni, de renume "Gen. 6:1-4

Şi aşa este aceşti îngeri căzuţi menţionate în Geneza 6, care au păcătuit înainte de Potop, lăsând lăcaşul cerului, coboară pe pământ, şi luând nevestele umane şi de a avea copii cu ei, care au fost închişi de către Dumnezeu pentru acest păcat în Abyss (sau Tartaros).

Revenind la Abyss, şi cuvântul "abyssos" aşa cum este folosit în Romani 10:

"Dar dreptatea care este din credinţă vorbeşte despre aceasta înţelept, să nu zici în inima ta: Cine se va sui în cer? (Care este, de a aduce pe Hristos în jos de mai sus) Sau, Cine se va coborî în Adânc? (Care este, de a aduce din nou pe Hristos din morţi.) "- Rom 10:6-7

Ştiind că îngerii căzuţi din Geneza 6 sunt închişi în Abyss, acest pasaj are sens mult mai mult, atunci când cruce de referinţă cu 1   Petru 3.

"Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, doar pentru cei nedrepţi, ca să ne aducă la Dumnezeu, fiind pus la moarte în trup, dar să bată de Duhul: Prin care, de asemenea, el a mers şi a predicat duhurilor din închisoare ; Care cândva au fost neascultători, atunci când o dată pe îndelunga răbdare a lui Dumnezeu au aşteptat în zilele lui Noe, în timp ce corabia a fost o pregăteşte, în care puţini, că este, opt suflete au fost salvate de apă "1 Petru 3:18-20.

Petru ne spune că la un moment dat Isus a mers să propovăduiască la aceşti îngeri căzuţi încarcerat în Adânc, aceste "duhurilor din închisoare", iar 10 romani trimiteri la prezenta, contrastante "prezenţa sus în ceruri cu Isus" Isus vizită la Abyss de mai jos. Romani, de asemenea, arată că îngerii închişi în Abyss sunt considerate a fi "mort" în timp ce în închisoare, chiar dacă astfel cum îngerii căzuţi sunt nemuritori, ca şi cuvântul tradus aici drept "mort", adjectivul "nekros" poate însemna "morţi spiritual" , sau medie, de asemenea, unul este "lipsit de forţă sau putere, inactive, inoperant". Acest lucru este în conformitate cu Satana fiind inactiv timp ce era închis în Adânc pentru 1000 de ani ca Apocalipsa 20 descrie. De asemenea, trebuie remarcat faptul că cuvântul grecesc "phylake" (Strong 5438) este utilizat în ambele 1 Petru 3 şi Apocalipsa 20, "închisoare", cu referire la Abyss.

În ceea ce priveşte calendarul de când Isus a vizitat Abyss şi a vorbit cu îngerii căzuţi închişi acolo, se pare ca a fost, după învierea lui Isus "şi înainte de înălţarea Sa la cer. Aceluiaşi eveniment pare a fi menţionată în Efeseni 4:8-10, care indică, de asemenea, locaţia a Abisului care urmează să fie în interiorul pământului.
"De aceea zice:, Când a suit sus, a luat robia roabă, şi a dat daruri oamenilor. (Acum, că Sa suit, ce este, dar că el, de asemenea, coborât în părţile de jos ale pământului Cel ce Sa pogorât, este acelaşi, de asemenea, că suit mai presus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile.?) "

Doar uita la referinţe din Noul Testament la Abyss este posibil să se adune multe informaţii despre Abyss. Dar Vechiul Testament, de asemenea, referiri la Abyss în ebraică. Pentru a vedea în cazul în care trimiterile la Vechiul Testament în ebraică Abyss, este necesar să se cunoască ce cuvânt sau cuvinte în ebraică se referă la acesta.

În Apocalipsa 20, este profeţit că Satana ar fi aruncat în abis.
"Şi El a pus mâna pe balaur, şarpele cel vechi, care este Diavolul şi Satana, şi la legat pentru o mie de ani, şi aruncaţi-l în abis".

Această profeţie este paralel de Satana în Isaia 14:
Isa 14:15,19 [3] "Cu toate acestea, vei fi introdusă până la iad, la partile laterale ale gropii ... Dar tu eşti aruncat afară din mormântul tău ca o ramură abominabile, [i ca] haine celor care sunt ucişi, prin tracţiune cu o sabie, care merg până la pietrele unei gropi, ca o carcasă călcată în picioare "Isaia 14:15,19 [3].

Cuvântul aici pentru "pit" este "bowr" (Strong 953) şi înseamnă "o groapă, bine, rezervor". Din cauza contextului de profeţia lui Isaia 14, din închisoare a lui Satan în Adânc, putem şti că, uneori, acest cuvânt "bowr" în ebraică este folosit pentru a desemna Abyss. Deşi de multe ori la acest cuvânt este, de asemenea, folosit pentru a desemna o groapă de bine,, temnita sau într-un sens general, se pare, de asemenea, să se refere la Abyss în versetele de mai multe alte. Exemplul cel mai notabil este în Ezechiel 31. În următoarele versete cuvântul "Abyss" se înlocuieşte cu cuvântul "bowr".

Ezechiel 31:3-16 "Iată, asirian [era] un cedru din Liban, cu filiale corecte, şi cu un giulgiu umbrire, şi de o statură înaltă, şi de top sa a fost printre crengile groase. Apele l-au facut mari, profunde-l înfiinţat pe mare cu râuri ei de funcţionare a rundă despre plante lui, şi a trimis râurile ei mic către toţi copacii de pe câmp. Prin urmare, inaltimea sa a fost înălţat deasupra tuturor copacilor de pe câmp, şi a lui ramuri s-au înmulţit, şi sucursalele sale au devenit mult timp din cauza multitudinii de ape, atunci când a împuşcat mai departe. Toate păsările cerului făcut cuiburile lor în crengile lui, şi sub ramurile lui a făcut toate fiarele de pe câmp naşte puii, şi sub umbra lui locuiau toate marile naţiuni. Astfel, a fost el echitabil în măreţia lui, în lungime de ramurile sale: pentru radacina lui a fost de ape mari. Cedrii din grădina lui Dumnezeu nu a putut să-l ascundem: brazii nu erau ca şi crengile lui, şi copacii Chesnut nu erau ca ramurile lui; nici un copac în grădina lui Dumnezeu a fost ca el în frumuseţe lui. Eu l-au facut corect de multitudinea de ramurile sale:, astfel încât toţi copacii Edenului, care [erau], în grădina lui Dumnezeu, îl pizmuiau. Prin urmare, aşa zice Domnul Dumnezeu, pentru că te-ai ridicat pe tine însuţi în înălţime, şi El a urcat de top lui printre crengile groase, şi inima lui este ridicat în înălţime lui, l-am, prin urmare, dat în mâna celor puternici un a păgânilor, el se referă cu siguranţă cu el: l-am alungat pentru răutatea lui. Şi străini, mai grozav dintre popoare, l-au tăiat şi l-au părăsit: pe munţi şi în toate văile ramurile sale sunt căzut, şi ramuri sale sunt rupte de către toate râurile ţării, şi toţi oamenii din pământ sunt scăzut de la umbra lui, şi l-au părăsit. La ruina lui se toate păsările cerului să rămână, şi toate fiarele de pe câmp va fi peste ramurile sale: Spre sfarsitul că niciuna dintre toţi copacii de apele se înălţa pentru înălţimea lor, nu trage în sus de top în rândul lor Crengile groasă, nici lor copaci stea în picioare în înălţimea lor, tot ce bea apă: pentru toate acestea sunt livrate până la moarte, la părţile de jos ale pământului, în mijlocul copiilor oamenilor, cu cei ce se coboară la Abyss . Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: În ziua când sa coborât în mormânt am provocat un doliu: am acoperit profund pentru el, şi am imobilizat inundaţii cu privire la aceasta, şi apele cele mari au fost rămas: şi-am provocat să jelească Libanul pentru el , şi toţi copacii de pe câmp a leşinat pentru el. Am făcut naţiunilor să se agită la sunetul de căderea sa, atunci când l-am aruncat în iad cu ei, care coboară în abis: şi toţi copacii Edenului, alegerea cea mai buna si de Liban, tot ceea ce beti apa, se vor mângâia în părţile de jos ale pământului. "

Acest pasaj din Ezechiel, cu imagini simbolice, vorbeşte despre "asirian", care a fost un copac mare cedru gigantic care a avut multe ramuri şi frunze, şi de alţi copaci de înălţime mare. Acest arbore asiriene se spune că a fost invidiat de alti copaci, care au fost în Eden, grădina lui Dumnezeu, iar acest lucru plasează povestea a avut loc înainte de Potop, înainte de Eden a fost distrus. De asemenea, sunt menţionate în mod expres apele cele mari şi inundaţiile din adâncuri fiind reţinută ("fântânile din adâncuri au fost oprite" Gen 8:2). Imaginea generală este că acest copac a fost distrus în apele de inundaţii, şi nu numai asta, dar că el a fost forţat să meargă până la Abyss, în părţile de jos ale Pământului, în momentul de acest potop, şi apoi profundă a fost acoperit, şi Abyss de mai jos adânc. (Adâncime se referă la apele oceanelor adanci sau). Menţiune de Eden şi un potop mare, şi toată lumea fiind "livrate până la moarte ... în mijlocul copiilor oamenilor" pare să indice către marele Potop din timpul lui Noe. În antichitate multe culturi se închinau copaci ca dumnezei, sau un copac a fost gandit sa contina un zeu. [4] Biblia, uneori, se referă la îngeri ca "zei", şi, ca atare, aici, în Ezechiel ar putea fi faptul că arborele de asirieni şi copaci alte menţionate reprezintă simbolic îngeri. Se pare că pomul asiriană şi toţi ai lui lăstari ar putea referi la fiii lui Dumnezeu din Geneza 6. Ca arborii au fost cunoscute pentru înălţimea lor mare vag se referă la îngerii căzuţi având în procreati giganti înalt ca Geneza 6 înregistrări. Acest pasaj din Ezechiel 31 mai fi locul principal în Biblie că înregistrările din închisoare a îngerii căzuţi din Geneza 6 în abis, în interiorul părţile de jos ale pământului, la vremea Potopului lui Noe.

Potopul de pe vremea lui Noe, este înregistrat în Biblie a fost un eveniment la nivel mondial, în care "izvoarele plesnit profundă" (Gen 7:11), care au fost în apele subterane de mai jos a terenului. Munţii au fost acoperite, iar pământul a trecut prin schimbări cataclismice. Se crede că lucrurile, cum ar fi uleiul de metrou şi de cărbune s-au format din sumele imense de vegetaţie mortilor si viata animalelor care au murit atunci. Acesta a fost observat că există multe lucruri ciudate în geologie, cum ar fi fosile acvatice pe partea de sus a munti inalti, care sunt explicate bine de un potop violent distructiv la nivel mondial de amestecare si de cotitură uscatului şi a mării haotic. Vegetaţie de mult, încât a fost pe suprafaţă a mers în subteran şi a devenit de petrol, şi lucruri care au fost în ocean sunt acum pe varfuri de munte. Nu este greu de imaginat că Dumnezeu ar fi putut închişi îngerii căzuţi în interiorul de o prăpastie adâncă în interiorul pământului în timpul potopului, în cazul în care o reprezintă pentru cât de violente şi va schimba lumea într-adevăr a fost Potopul. [5]

Un alt verset care foloseşte cuvântul "bowr" pare să aluzie la structura de închisoare de Abyss.

Lam 3:53-55 "Ei au tăiat viaţa mea în temniţă (" bowr "Abyss), şi a aruncat o piatră pe mine. Apele curgeau peste capul meu, apoi i-am spus, am tăiat. Am chemat Numele Tău, Doamne, din temnita scăzut ("bowr" Abyss). "

Imaginea aici este de a arunca cineva într-o groapă adâncă, de bine sau de rezervor, şi acoperindu-le cu o piatră, astfel ca să-l derivate din focă. Apoi, apa de ploaie nu ar intra în groapă, dar fluxul pe partea de sus a pietrei. Ideea generală este o groapă adâncă, reglementate de rock, si apa pe deasupra. Motivul pentru care cuvintele de "groapă, bine, rezervor" înseamnă atât de des, de asemenea, o "închisoare sau dungeon" se datorează faptului că cisterne au fost deseori folosite pentru a incarcera oamenii în acele vremuri, de exemplu, Ieremia a fost închis într-o temnita cum este în Ieremia 37. [6] Comparativ, Abyss pare a fi o groapă adâncă în interiorul pământului, acoperite de pământ sau pietre, şi pe partea de sus a acestui fapt, apele de adâncime (sau oceane).

Ezechiel menţionează ori Abyss alte câteva folosind cuvântul ebraic "bowr".

Ezechiel 26:19-20 "Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: Când m-am face-ţi-un oraş pustiu, la fel ca oraşele care nu sunt locuite, când voi aduce adânc peste tine, şi apele cele mari te vor acoperi; Când m-am te va aduce în jos cu ei, care coboară în abis, cu oamenii din vechime, şi te va stabili în părţile joase ale pământului, în locuri pustii de vechi, cu cei ce se coboară în abis, pe care să nu fi locuite, şi voi arăta slava în pământul celor vii ".

Aici, atât Abisului şi "oameni de demult" sunt menţionate, iar Abyss este din nou să fie descrisă în părţile joase ale pământului. Există unele indiciu că aici "locuri pustii de vechi" ar putea fi acum situate în interiorul pământului în ruină. Din nou, este foarte posibil ca în timpul potopului că rămâne de pre-distruse de inundaţii au devenit oraşe îngropate adânc în pământ.

Ezechiel 32:18, 23-25, 29-30: "Fiul omului, boci pentru mulţimea Egiptului, şi îi va arunca în jos, [chiar] ei, şi fiicele neamurilor celebre, până la părţile de jos ale pământului, cu cei ce se coboară în abis ... cui morminte sunt stabilite în părţile laterale ale Abyss, iar compania lui este împrejurul mormântului ei: toate ucis, căzut de sabie, care a provocat groaza în ţara celor vii. Există [este] Elam şi pe tot parcursul ei mulţimea despre mormântul ei, toate acestea ucis, căzut de sabie, care sunt plecat în jos netăiat împrejur în părţile de jos ale pământului, care a provocat groaza în ţara celor vii; încă au ele suportate rusinea lor, cu cei ce se coboară la Abyss Ei au stabilit ei un pat, în mijlocul celor ucişi cu toată mulţimea:. morminte ei [sunt] vs despre el: toate acestea netăiaţi împrejur, ucişi de sabie: deşi teroarea lor a fost cauzată în pământul celor vii, dar au ei suportate ocara cu cei ce se coboară în abis: el este pus în mijlocul [lor, care să fie] ucis ... Nu [este] Edom, regii ei, şi toate căpeteniile ei, care, cu puterea lor sunt stabilite prin [i care au fost] ucişi de sabie: acestea revine cu cei netăiaţi împrejur, şi cu cei ce se coboară la Abyss. Nu [fi] domni de la miazănoapte, tot de pe ei, şi toate Sidonienilor, care s-au dus în jos cu cei ucişi, cu teroarea lor le este ruşine de puterea lor şi au netăiaţi împrejur stau culcaţi cu [ei care să fie] ucişi de sabie, şi poartă ocara cu cei ce se coboară în abis. "

În acest pasaj, este clar că Abyss poate avea morminte, în laturile sale, la fel cum s-ar putea avea un cimitir morminte. S-ar putea fi mormintele în Abyss, dar acest pasaj indică faptul că Abisul nu este "gravă", chiar dacă pot avea Abyss morminte în jurul valorii de ea. De asemenea, acest pasaj indică faptul că există ruşine asociat cu cei care sunt în Abyss, şi că acestea poartă ruşinea lor, şi din nou, confirmă faptul că Abyss este situat în părţile de jos ale Pământului.

Un alt pasaj se găseşte în Isaia,
"Şi se va întâmpla în acea zi, [că] Domnul va pedepsi gazdă a celor de mare [care sunt] pe mare, şi împăraţii pământului pe pământ. Şi ei se vor aduna, [ca] deţinuţii sunt adunate în Abyss, (şi se taci în închisoare, şi după multe zile vor mai fi vizitate.) Apoi luna se confundate, şi soarele ruşine, atunci când Domnul Savaot va împărăţi pe muntele Sionului, şi în Ierusalim, şi înainte de anticii său glorios. "-Isa 24:21-23

Isaia a proorocit în această profeţie endtimes, aproape ca o tangentă, că cei din Abyss, în închisoare, ar fi vizitat după mai multe zile. Acest lucru pare să se refere la atunci când Isus a coborât în ​​abis să vorbesc cu îngerii căzuţi închişi acolo, aşa cum am deja acoperite.

Alte pasaje par să aluzie la povestea îngerii căzuţi închişi în Adânc în trecere, sau mai poetic, pentru a ilustra un punct.

Psalmul 143:3-7 "Pentru duşman a prigonit sufletul meu, el are lovit viaţa mea până la pământ, el ma făcut ca să locuiască în întuneric, ca şi cele care au fost mult timp mort. Prin urmare, este duhul meu copleşit în mine; inima mea în mine este pustiu. Îmi aduc aminte de zilele cele de demult; mă gândesc la toate lucrurile Tale; am muza cu privire la lucrarea mâinilor Tale. Am întinde mâinile mele către Tine: sufletul meu [thirsteth] după tine, ca un pământ însetat. Selah. Ascultaţi-mă rapid, Doamne: va pieri duhul meu: nu ascunde faţa Ta de la mine, ca nu cumva voi fi la fel ca cei ce se coboară în abis ".

Acest lucru indică faptul că Dumnezeu a ascuns faţa de la cei care au mers până la Abyss. Este vag implică faptul că cei din Abyss au fost mult timp "mort" şi sunt în întuneric, şi "de zile de la vechi" sunt menţionate în mod expres. Acest pasaj este mai mult un indiciu de povestea de îngeri căzuţi închişi decât nimic definitiv.

Proverbe 1:11-12 "Dacă spun ei, Vino cu noi, permiteţi-ne să aşteptăm pentru sânge, permiteţi-ne pândesc privily pentru cel nevinovat, fără a cauza: Să le înghită în viaţă mormânt, şi întregi, ca şi cele care merg în jos în Abyss "

Acest lucru implică faptul că cei care au mers până la Abyss a scăzut întreg. Cuvântul aici pentru "întreg" se înţelege complet sau întregul, iar acest lucru poate trimitere la Abyss exploataţie întregul grup de îngerii căzuţi care au păcătuit înainte de Potop.

cannot hope for thy truth.” Isaia 38:18 "Căci nu locuinţa morţilor Te laudă, moartea poate [nu] te sărbători: cei ce se coboară în Abyss nu pot spera la adevărul Tău."

Acest verset indică cu aceste 3 termeni separate care mormânt (Sheol), moartea şi Abyss nu se referă la aceleaşi lucruri, chiar dacă uneori sunt asociate împreună.

Psalmul 88:4-8, 9-12: "Eu sunt socotit cu cei ce se coboară în abis: Sunt ca un om [care are] nici o putere: gratuit ce printre cei morţi, cum ar fi ucis, care se află în mormânt, pe care Tu nu mai rememberest: şi ei sunt tăiate de la mâna ta. Tu m-ai pus în cele mai mici Abyss, în întuneric, în adâncurile. Mânia Ta greu asupra mea se culcă, şi te-ai smerit [ma] cu toate valurile tale. Selah. Tu ai lepădat cunoştinţa mea departe de mine; ai mi-a facut o urâciune-le: [Eu sunt] taci, şi eu nu pot ajunge mai departe ... mourneth ochi miniere din motive de necazul: Domnul, am chemat de zi cu zi asupra ta, am am întins mâinile spre tine. Wilt de minuni ai arăta pe cei morţi? se morţi apar [şi] te laudă? Selah. Se bunătatea Ta să fie declarate în mormânt? [Sau] credincioşia Ta în distrugere? Se întreabă tale să fie cunoscut în întuneric? neprihănirea ta şi în ţara de uitare? "

Acest pasaj prezinta Abyss care urmează să fie înţeleasă ca loc întunecos în "profunzimile", care se referă la adâncimi profund oceanelor. Referite sunt afectate de valuri, fiind şi taci şi în imposibilitatea de a ieşi. Aceasta este ultima mare pasaj care pare să se refere la Abyss cu cuvântul ebraic "bowr". Dar ceea ce este, de asemenea, interesant aici, în Psalmul 88 este paralela de "mormânt", cu un loc numit "distrugere", "Să bunătatea Ta să fie declarate în mormânt? [Sau] credincioşia Ta în distrugerea? "Această paralelă este ca atât de mult cum" grave "şi" Abyss "au fost menţionate în Isaia 38:18. Acest lucru este demn de remarcat, deoarece cuvântul aici pentru locul "distrugerea" este "abaddown", sau Abaddon. Acesta este cuvântul ebraic care potriveşte cel mai bine numele de "înger al Abisului", Abaddon, care este menţionat în cartea Apocalipsa.

Apocalipsa 9:11 "Şi ei au avut un rege peste ei, [care este] îngerul Abisului, al cărui nume în limba ebraică [este] Abaddon, dar în limba greacă are Apollyon [lui] numele."

Abaddon cuvânt în greacă este "Abadon" (Strong 3) şi înseamnă, "ruina, distrugere, loc de distrugere". Este folosit doar aici în Noul Testament, dar vine din ebraică "abaddown" (Strong 11), ceea ce înseamnă, "loc de distrugere, distrugere, ruina, Abaddon".

În afară în Psalmi 88, acest cuvânt "abaddown" este folosit de 5 ori de altă natură în Vechiul Testament. Din cauza paralelele observate la Isaia 38 şi Psalmul 88 între "grave" şi "The Abyss", şi "grave" şi locul "distrugere", şi din cauza modului Abisului / "bowr" şi distrugere / "Abaddon" ar putea fi sinonime, bazat pe modul în care aceste cuvinte sunt folosite în Psalmul 88, şi din cauza legate de cuvântul "abbadown / Abaddon" la Abyss cum sa vazut in Apocalipsa 9, se subintelege ca "abaddown" ar putea fi un alt cuvânt sinonim în ebraică că trimiterile la Abyss. Deci, să ne uităm la alte 5 cazuri "abaddown" este folosit.

"Tremură morţi, cei sub ape, şi acelea care le locuiesc. Sheol [este] gol înaintea Lui, şi distrugerea (abaddown) nu are nici o acoperire. "Iov 26:5-6

În această primă instanţă mormânt (Sheol) şi distrugere (Abaddon) par să fie în paralel în două locuri diferite, ambele de care Dumnezeu se poate vedea în fără obstacol, chiar dacă bărbaţii nu se poate. De asemenea, menţionate sunt "moarte", care "tremură, cele sub ape", care ar putea referi la cele din Abyss, care se spune să fie acoperite de ape adânci. Bazat pe indicii contextuale, se pare posibil ca locul "distrugere" sau "Abaddown" este un alt sinonim pentru Abyss.

Iov 31:9-12 "Dacă inima mea a fost atraşi de o femeie, Sau dacă am lurked la vecinul meu, apoi lăsaţi soţia mea se pisa pentru altul, Si lasa pe altii sa se ​​închine peste ei. Pentru că ar fi răutatea, Da, ar fi nelegiuirea merita de hotărâre, pentru că ar fi un foc care consumă la Abaddon / Distrugerea, şi ar rădăcină toate mea creştere ".

În acest pasaj Iov mentioneaza imoralitatea sexuală ca fiind o crimă care merită hotărâre, hotărâre care consumă într-un loc numit distrugere / Abaddon şi face o pierde toate au avut. Acest lucru, în general, foarte ţine cu tema îngerii căzuţi din Geneza 6, imoralitate sexuală merituoşi hotărâre, hotărârea aduce distrugerea a Potopului, şi le-a pierdut tot ce aveau, fiind închis în Abyss. Există o paralelă aici, care pot indica de muncă se referă la Abyss cu Abaddon termen lung / distrugere.

(În ceea ce priveşte focul menţionate, este posibil ca focul care consumă la distrugere / Abaddon înseamnă un foc care consumă în jos în abis. Deut 32:21-22 profetic menţionează Dumnezeu face acest lucru, astfel cum pământul va fi într-o zi distruse de foc . "Ei m-au mutat la gelozie cu [ceea ce este] nu Dumnezeu, ei mi-au provocat la mânie cu idolii lor: şi le voi muta la gelozie cu [cele care sunt] nu un popor, îi voi provoca la mânie cu o naţiune prostesc Pentru un foc este. aprins în mânia Mea, şi va arde până la cel mai mic iad, şi va nimici pământul cu creşterea ei, şi a stabilit pe foc temeliile munţilor. ")

Iov 28:20-24 "De unde, atunci, nu înţelepciunea vine? Şi unde este locul de înţelegere? Este ascunsă de ochii tuturor celor vii şi a ascuns de la păsările cerului. Abaddon şi moartea zic: "Am auzit un zvon de aceasta cu urechile noastre." "Dumnezeu înţelege calea spre ea, şi El ştie locul ei. Pentru El se uită la marginile pământului şi vede totul sub ceruri. "

Acest pasaj subliniază din nou în punctul în care Dumnezeu poate vedea în fiecare loc în ceruri, în timp ce "locul de înţelegere" a fost ascuns din punctul de vedere al bărbaţilor şi păsări. Aici Abaddon şi moartea sunt personificat să vorbească, şi au urechi, si spun ca au auzit un zvon de la locul în care înţelepciunea şi înţelegerea provin de la. Aşa cum Iov stabilit deja că Abaddon (distrugere) a fost un loc ascuns acoperit, punctul de aici pot fi faptul că chiar şi cei acolo, îngeri căzuţi, am auzit doar un zvon de la locul de înţelegere în cazul în care înţelepciunea vine de la. În ansamblu, acest este poetică, cu o temă de funcţionare de ascundere sau non-ascundere, şi pare să menţioneze locul numit Abaddon / Distrugerea, dar acest loc este personificat. Sensul că aici pot fi Death (uneori asociat cu Satana, Evrei 2:14) şi distrugerea (îngeri căzuţi alte personificat?) Nu au înţelegere sau înţelepciune, având auzit doar un zvon de ea.

Aceeaşi temă a lui Dumnezeu de a putea vedea chiar şi în Sheol şi locul Abaddon / Distrugerea este, de asemenea, găsite în Prov 15:11,
"Mormânt / Sheol şi distrugere / Abaddon sunt înaintea Domnului: cu cât mai mult, atunci inimile copiilor oamenilor?"

Abaddown este folosit un timp final în Proverbe 27:20, "locuinţa morţilor şi Abaddon nu sunt îndeplinite, şi niciodată nu sunt mulţumiţi ochii de om." Atât Sheol şi Abaddon sunt personificat în acest pasaj, ca niciodată fiind sătui sau îndeplinite. Mormânt, locuinţa morţilor, nu este îndeplinită, deoarece oamenii sunt întotdeauna mor. If Destruction/Abaddon is the same place as the Abyss, a prison for fallen angels rarely opened or shut in the Bible, then it may be that the personification here refers to the fallen angels of Genesis 6 imprisoned in the Abyss, who were not satisfied with what they had and wanted more, or to the “angel of the Abyss” named Abaddon. Between this and the personification of Destruction/Abaddon in Job, it seems that Bible in the Old Testament does somewhat point to Abaddon both being a place and also an individual (as Abaddon is mentioned as an individual in Rev 9).

Let's look at Psalm 88 again, “I am counted with them that go down into the Abyss … Thou hast laid me in the lowest Abyss, in darkness, in the deeps . Thy wrath lieth hard upon me, and thou hast afflicted [me] with all thy waves. Selah. Thou hast put away mine acquaintance far from me; thou hast made me an abomination unto them: [I am] shut up, and I cannot come forth…Wilt thou shew wonders to the dead? shall the dead arise [and] praise thee? Selah. Shall thy lovingkindness be declared in the grave? [or] thy faithfulness in destruction ? (Abaddown?) Shall thy wonders be known in the dark ? and thy righteousness in the land of forgetfulness ?”

Here the Abyss and Destruction/Abaddon as places are compared most closely as synonyms. If this is the case, then it is implied that the place Abaddon is dark, same as is said of the Abyss, and it is a land of forgetfulness or a land of what is forgotten, which matches in Eze 26 the “places desolate of old” said of the Abyss; both descriptions matching those of the Abyss.

So far we have seen that the Greek word Abyss “abyssos” is referenced to as Tartaros with the verb “tartaroo”, the word “phrear” for “pit” is used as a synonym, and also the general descriptive term “phylake” or “prison” was used to refer to the Abyss in the Greek. Comparing Rev 20 and Isa 14, we can see the Hebrew word “bowr” is sometimes used to reference to the Abyss, which means a “pit, well, or cistern”. Likely also “abaddown”, a place of destruction, references to the Abyss, sometimes with personification.

Are there any other Old Testament words that refer to the Abyss? We have seen that words that are used to refer to a “pit, well, cistern, prison” in general can also at times be used to refer to the Abyss, and as such there may be more words that refer to the Abyss. It seems that a noun which refers to a “place of destruction” sometimes seems to be personified to point to “the angel of the Abyss” named Abaddon, and so as such there may be more passages referencing “destruction” that are referring to Abaddon. Sometimes synonymous words used are general descriptive words, and not proper nouns that always mean the same thing.

Another such synonymous word may be in Isa 24:17-23, in which the Hebrew word “pachath” or “pit” (Strong's 6354) is used, which means, “a pit, often used as a figure of destruction”. As we already have covered, the Hebrew word “bowr” for “pit” is used in this passage, seeming to reference to the Abyss, and this may indicate “pachath” for “pit” could be another word that is a synonym for the Abyss.

“Fear, and the pit (“pachath” Abyss?) , and the snare, [are] upon thee, O inhabitant of the earth . And it shall come to pass, [that] he who fleeth from the noise of the fear shall fall into the pit; and he that cometh up out of the midst of the pit (“pachath” Abyss?) shall be taken in the snare : for the windows from on high are open, and the foundations of the earth do shake. The earth is utterly broken down, the earth is clean dissolved, the earth is moved exceedingly. The earth shall reel to and fro like a drunkard, and shall be removed like a cottage; and the transgression thereof shall be heavy upon it; and it shall fall, and not rise again. And it shall come to pass in that day, [that] the LORD shall punish the host of the high ones [that are] on high, and the kings of the earth upon the earth. And they shall be gathered together, [as] prisoners are gathered in the Abyss (bowr) , (and shall be shut up in the prison, and after many days shall they be visited.) Then the moon shall be confounded, and the sun ashamed, when the LORD of hosts shall reign in mount Zion, and in Jerusalem, and before his ancients gloriously.” - Isa 24:17-23

Two different words for “pit” are used here. “Bowr” seems to clearly reference to the Abyss due to a prophetic fulfillment of Jesus visiting the fallen angels imprisoned there. As such it seems reasonable that the other word for pit in this passage “pachath” may also refer to the Abyss and could have some prophetic meaning. This end times passage could refer to those in the Abyss or pit coming out of it, and “he that cometh out of the midst of the pit (Abyss)” being caught in a snare. And so, a reason why “pachath” may be a synonym for the Abyss in this passage is that it seems Paul may be quoting from Isa 24:18 in 2 Thessalonians 2:7.

“And it shall come to pass, [that] he who fleeth from the noise of the fear shall fall into the pit; and he that cometh up out of the midst of the pit shall be taken in the snare: for the windows from on high are open, and the foundations of the earth do shake.” -Isa 24:18

In Hebrew the words here are “alah tavek pachath” (Strong's 5927, 8432, 6354). These words meanings are: alah “go ascend, climb”; tavek “midst, middle, among, from among”; pachath “a pit, often used as a figure of destruction”. And from this arrives the phrase “he that cometh up out of the midst of the pit”. This may be a very close match to 2 Thes 2:6-7:

“And you now know the thing that is holding back, that he may be revealed at the proper time. For the mystery of lawlessness is already at work; only the thing which now restrains will continue to do so until out of the midst he comes .” -literal translation by Bryan Huie [7]

“And in the present you know he's restrained, into being revealed in his appointed time. For the mystery now is working lawlessness alone, a restraining at this very moment, until out of the midst he arises .” –literal translation by Paradox Brown [8]

The Greek here for “out of the midst he comes” is “ek mesos ginomai” (Strong's 1537, 3319, 1096). These words meanings are: ek “from out of, out from, forth from”; mesos “middle, the midst, in the midst of, amongst”; ginomai “to come into existence, to arise, appear in history, come upon the stage”. And from this arrives the phrase, “out of the midst he comes” which is a very close match to “he that cometh out of the midst” .

It is also interesting that the “pit” or “Abyss” is a prison, a place which restrains those in it, and Paul repeatedly references to him being restrained. The word for restrained Paul uses twice in these verses is “katecho” (Strong's 2722) which means, “to hold back, detain, retain, restrain, hinder, hold fast, keep secure, possess”. This is contrasted with Paul saying he will be “revealed”, the word “apokalypto” (Strong's 601) which means, “to uncover, lay open what has been veiled or covered up, to disclose, make bare”.

This word meaning “uncover” is interesting, as in the Old Testament the Abyss is mentioned as being covered: “I covered the deep for him… when I cast him down to hell with them that descend into the Abyss… in the nether parts of the earth” (Eze 31) and “great waters shall cover thee; When I shall bring thee down with them that descend into the Abyss” (Eze 26). The method of covering seems to be described in Lam 3, “cast a stone upon me, waters flowed over my head” , of rock and earth, and on top of this deep oceans, covering the Abyss. Also interesting is the Old Testament emphasizing that while we cannot see the Abyss/Destruction, that to God “Abaddon has no covering” (Job 26) and (that even), “Sheol and Abaddon are before the LORD: how much more then the hearts of the children of men?” (Prov 15).

If there is another reason to think that “pachath” or pit is used in Isa 24 as a synonym for the Abyss, it would be related to an event described in Revelation 9.

“And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth: and to him was given the key of the Abyss. And he opened the Abyss; and there arose a smoke out of the pit, as the smoke of a great furnace; and the sun and the air were darkened by reason of the smoke of the pit. And there came out of the smoke locusts upon the earth… And they had a king among them, [which is] the angel of the Abyss, whose name in the Hebrew tongue [is] Abaddon, but in the Greek tongue hath [his] name Apollyon.” - Rev 9:1-3a,11

Here smoke “arose” from the Abyss “out of” it, and locusts “came out” of the smoke, and “among them” is a king, the angel of the Abyss who is named Abaddon. And so, in the midst of smoke and locusts, Abaddon arose and came out of the Abyss among the locusts. The word for “arose” here is “anabaino” (Strong's 305) which means, “to ascend, go up, rise”. The word for “out of” here is “ek” (Strong's 1537) which means “from out of, out from, forth from”. And the words here for “came out” are “exerchomai ek” (Strong's 1831, 1537) and “exerchomai” means, “to go or come forth of”. The word here for “among” is “epi” (Strong's 1909), and can mean “among, by, before, in the presence of, near” and in several places in the New Testament is translated as “among” (KJV – Mat 13:7, Acts 1:21, 4:17, 2 Thes 1:10, Rev 7:15).

This passage describes that the angel Abaddon comes up out of the Abyss, among the locusts, in the middle or midst of smoke and locusts, as the Abyss is opened and becomes uncovered, and those in it are no longer restrained but revealed. Altogether there does seem to be some parallel between “he who cometh up out of the midst of the pit” of Isa 24 and “out of the midst he comes” of 2 Thes 2 and “arose a smoke out of the Abyss… came out of the smoke locusts… a king among them, the angel of the Abyss… Abaddon”of Rev 9.

Also interesting in Revelation, and potentially related, is the repeated use of the phrase “the beast who ascends out of the Abyss” as the angel Abaddon and locusts ascend out of the Abyss, and the phrase “beast from the sea” as the Abyss is said to be covered by deep oceans. And also, in an explanation of a mystery, “the beast that thou sawest, was, and is not, and shall ascend out of the Abyss” , all of which may also reference back to Isa 24, 2 Thes 2, and Rev 9.

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Tartarus
[2] http://www.thedivinecouncil.com/
[3] For a more complete study on Satan with a timeline, see here: http://www.paradoxbrown.com/Chapter_1.htm
[4] The Tree of Life: An Archeological Study by EO James, pgs. 4, 34, 42…
[5] To learn more on the Flood and how science supports the cataclysmic historic reality of this event, see http://www.Creation.com or also http://www.DrDino.com .
[6] http://www.bible-history.com/biblestudy/cisterns.html
[7] http://www.herealittletherealittle.net/index.cfm?page_name=Abaddon
[8] http://www.stopalienabduction.com/BookofRevelation.doc