This page has been translated from English

Czy Science Zezwalaj dla Supernatural i cuda?

Dodatek A - Czy nauka Zezwalaj dla Supernatural i cuda?

Niektórzy ludzie myślą, cudowne jest to niemożliwe, i używać nauki jako uzasadnienie tego twierdzenia. Cudowne może być cuda od Boga, lub pracował przez świętych aniołów. Albo cudowne może przyjść w postaci fałszywych znaki i cuda z upadłych aniołów.

Celem Poniżej jest pokazanie cudowne zdolności Boże, Święty i upadłych aniołów są akceptowane przez naukę, za pomocą nowoczesnej fizyki terminologii i teorii. To jest na drodze do o wyjaśnienia, jak mogą robić takie rzeczy, z punktu widzenia nowoczesnej fizyki.
Głównym punktem tego rozwiązania jest to, aby pokazać, że współczesna nauka nie wyklucza istnienia cudów. Wierzę, że współczesna nauka faktycznie całkowicie pozwala albo Bóg, albo aniołowie albo rodzaju czynienia cudów, nie naruszając praw nauki, oraz na istnienie aniołów i ich zdolności Biblii opisane. Zaangażowanych nauka jest wszystko tylko teoretyczne, głównie świeckich teorii, a ja nie twierdzę, nic z tego jest poprawne, choć wiele z nich jest przyjęte jako takie przez niektórych ludzi.

Jak Cudownego nie jest sprzeczne z nowoczesnymi teoriami Science Czy

Wszystkie kategorie anielskie Visions będzie nazywany nadprzyrodzone wydarzenia. Istnieje kilka słów w Biblii do opisania "nadprzyrodzone" działania Boga, świętych aniołów i upadłych aniołów.

Grecki - znaki "semeion" (4592), zastanawia się "Teras" (5059), i cuda "dynamis" (1411). Te same 3 słowa są używane w kontekście:

1. Bóg - moc Boga w znaki, cuda i cuda, że ​​Bóg, Jezus Chrystus i Duch Święty poprzez dar czynienia cudów, jak widać w całej Biblii

2. Świętych Aniołów - świętych aniołów. (Dzieje Apostolskie 2:22, 5:12, 2 Piotra 2:11, Hbr 2:4)

3. Upadłych aniołów, smoka i bestii, a "3 złe duchy wyglądające jak żaby". (Mt 24:24, 2 Tes 2:09, Ap 13:2, 14, 16:14)

Z Biblii wynika, że ​​Boga w Jego trzech osób, świętych aniołów i aniołowie także Fallen, są w stanie wykonywać znaki, cuda i dziwy. Jak w fizyce terminologii, może Bóg prac znaki, cuda i cuda?

Gen 1:1 Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.

Ef 3:18 może być w stanie pojąć ze wszystkimi świętymi, co [jest] szerokość i długość, i głębokość i wysokość

Ap 1:08 Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest i który był i który przychodzi, Wszechmogący.

Według współczesnej nauki, w którym żyjemy dostrzegalnie 4 wszechświata wymiarów. Wszechświat składa się z przestrzeni (3) + i czasu (1) wymiary, które równe Spacetime widzimy. Bóg stworzył wszystkie 3 wymiary przestrzeni, które widzimy (długość, szerokość i wysokość), kiedy Bóg "stworzył niebo i ziemię". (Ef 3:18 również odniesienia do "głębi", który porównuje więcej wielkości lub zakresu lub pełny zakres coś.) Bóg uczynił wymiar czasu "na początku", co oznaczało stworzenie samego czasu, wymiar czasu jak wiemy. Bóg jest wieczny, i po dokonaniu sam czas, Bóg jest poza czasem, a tu przed czasem został utworzony. Bóg ma pełną władzę i kontrolę nad wymiarem czasu. Bóg również trzy wymiary przestrzeni, możemy zobaczyć, a także poza nimi. Tak, Bóg stworzył wszystko, a poza całego wszechświata, po jej utworzeniu.

Przede używam określenia "wymiar", jak to jest, o którym mowa w nauce. Cytując Wikipedia,
"W sensie fizycznym, wymiar odnosi się do składnika struktury całej przestrzeni (por. tom) oraz jego położenie w czasie (postrzegany jako wymiar skalarne wzdłuż osi t), a także przestrzennego konstytucji obiektów wewnątrz struktury, które korelacji z obu cząstek i koncepcji pola, interakcji zgodnie ze względną właściwości masy, które są zasadniczo matematycznych w opisie. Tych lub innych osiach mogą być odniesione do jednoznacznej identyfikacji punktu lub konstrukcji w swoją postawę i stosunek do innych przedmiotów i zdarzeń. Teorie fizyczne, które obejmują czas, takie jak ogólna teoria względności, są nie do pracy w 4-wymiarowej "czasoprzestrzeni", (zdefiniowane jako przestrzeń Minkowskiego). Nowoczesne teorie mają tendencję do "wyższych wymiarów" w tym zakresie kwantowej i teorii strun. Stan przestrzeni mechaniki kwantowej jest nieskończenie wymiarowej przestrzeni funkcji "-. Dimension, Wikipedia

Takie użycie terminu "wymiar" nie należy mylić z pojęciem science fiction "wszechświat równoległy". Cytując znowu Wikipedia na określenie "Dimension",
"Teksty Science fiction często wspominają pojęcie wymiaru, podczas gdy w rzeczywistości odnosi się do wszechświatów równoległych, światów alternatywnych, lub innych planów egzystencji. To użycie wywodzi się z idei, że podróż do równoległego / alternatywnych wszechświatów / planów egzystencji trzeba podróży w kierunku / wymiar oprócz standardowych. W efekcie, innych wszechświatów / samoloty są tylko w niewielkiej odległości od naszego, ale odległość jest w czwartym (lub wyższym) (lub nie-przestrzennych) wymiar przestrzenny, a nie te normy. "

"Świat równoległy" koncepcji w science fiction faktycznie bardzo różni się od stosowania pojęcia "wymiar" w nauce, jak widać powyżej. W teorii, "świat równoległy" również ma 3 wymiary przestrzenne (długość, szerokość, wysokość) i wymiar czasowy. Oznacza to, że "świat równoległy" w teorii faktycznie ma 4 wymiary własne. Dodatkowo zakłada się, że istnieje 5 wymiar th do naszego wszechświata, które zostaną wykorzystane, aby udać się do równoległego świata, który ma własne 4 wymiary.
Nie byłoby dokładne powiedzieć "świat równoległy" korzysta z tego samego 4 wymiary, że nasz wszechświat, ponieważ z definicji "wszechświat" jest wszystko, co jest. Tak więc "świat równoległy" będzie mieć własny konstrukcji o wymiarach, które określają jego rzeczywistość i struktura kosmologiczna, a nie tylko wypożyczać stosowania wymiary dziedziczą w naszym wszechświecie. Jest to oczywiście wszystkie fikcyjne teorie, które pochodzą z science fiction, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistą nauką. I chcę to wyjaśnić, jak każde oświadczenie, że nauka ma proste teorie na temat "innych wymiarów" nie ma nic wspólnego z pojęciem science fiction "równoległych światów". Jeśli nauka było znaleźć jakieś dowody z obserwacji "wymiar 5 th" nieodłączne w naszym wszechświecie, to nie ma nic wspólnego z "wszechświat równoległy". Termin "wymiar" jest pojęciem nauki pierwszy i został błędnie pożyczone przez science-fiction w taki sposób, że jego znaczenie jest interpretowane.

, and that at the end of the 6 th day God “ saw every thing that He had made, and, behold, [it was] very good…Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them.” Gen 1:31,2:1. Biblia naucza, że "na początku" Bóg stworzył "niebo i ziemię", a na końcu 6-tego dnia Bóg "widział wszystko, co uczynił, a oto [była] bardzo dobre ... Dlatego niebo i ziemia zostały zakończone, a wszystkie ich zastępy. "Gen 1:31,2:1.

Oznacza to, że w tworzeniu nieba i ziemi, i wojska ich, Bóg stworzył wszystko, co uczynił. Nie ma niczego innego poza tym, co Bóg stworzył jest, i nie ma wzmianki innego wszechświata poza całości wszechświata wiemy, co Bóg uczynił. Tak więc w rzeczywistości nie są "równoległych światów" i samej koncepcji jest sprzeczne z Biblii, jak ten wszechświat to wszystko Bóg powiedział do dokonały, i jest dobrze zdefiniowana przez Biblię. Bóg stworzył niebo i ziemię, i terminy te są dobrze określone, i nie ma nic więcej poza tym, że Bóg stworzył niebiosa i ziemię, i ich zastępy.

Wiemy, co na Ziemi, ale poza tym istnieje wiele niebie (s), że Bóg stworzył, a Biblia określa każdy z nich dla nas.

Pierwsze niebo jest niebo i atmosfera, i gdzie deszcz przychodzi i dokąd latają ptaki. (Rdz 1:7-8, Jr 4:25, Ap 19:17, Pwt 11:17, 28:12, Jud 5:4, Dz 14:17)

Drugi niebo przestrzeni kosmicznej, gdzie słońce i księżyc, i wszystkie gwiazdy, planety i galaktyki znajdują. (Jer 08:02, Iz 13:10)

Trzecie niebo jest tam, gdzie Bóg mieszka, gdzie tron ​​Boży, i to, gdzie aniołowie są, którzy są w niebie. (1 Kin 8:30, Ps 02:04, 11:04, Isa 66:1, 2 Ch 18:18, Matt 5:16) trzeciego nieba nazywana jest także "najwyższym niebie" lub "niebiosa" . Jest nazywany "niebiosa", ponieważ jest to niebo na niebie pierwszej i drugiej. (1 Kin 8:27, Pwt 10:14)

I tak na Ziemi, w atmosferze (pierwsze niebo), przestrzeni kosmicznej (drugi nieba), gdzie tron ​​Boga i aniołów w niebie mieszkają (trzeciego nieba) to wszystkie obszary, które istnieją we wszystkich Bożego stworzenia. Żaden z nich nie jest "świat równoległy", a więc Biblia nie opisuje żadnych "równoległych światów" istnieć. Raczej, dokładne określenie Biblii w całości stworzenia faktycznie wyklucza istnienie czegokolwiek na wzór pojęcia "wszechświat równoległy".

Wszystko to mówi się, używając terminu "wymiary" w kontekście nauki, (przestrzennej długość, szerokość, wysokość i czas) ma więcej wymiarów, które Bóg stworzył, oprócz 4 możemy postrzegać i zobaczyć gołym okiem? Wydaje się możliwe, że istnieje więcej wymiarów niż można dostrzec, ponieważ Biblia naucza, jest niewidzialne sfery duchowej.

Ziemia ma 4 wymiary, które widzimy, ale również Biblia naucza, że ​​jest niewidzialny sferze duchowej wokół nas na Ziemi, w tym sferę duchową, duchy obecności, jak świętych aniołów, upadłych aniołów i demonów. Wiemy, że demony, gdy są one wyrzucony, podróżować po miejscach pustynnych, ale nie możemy ich zobaczyć. (Mt 12:43, Łk 11:24) Wiemy, że armia nie może istnieć na Ziemi niewidocznie, tuż przed nami, pozostając niewidzialnym. Stało się to w przypadku Elizeusza i jego przyjaciel, Elizeusz modlił się tymi słowami: Panie, proszę, otwórz oczy, że widział. I otworzył Pan oczy młodego człowieka, a on zobaczył: oto góra [była] pełna koni i rydwanów otaczających Elizeusza o ogień "(2 Kin 6:17) Kiedy Bóg otworzył oczy. sferze duchowej, widział wojsko wokół nich walki dla nich. To sferze duchowej, co istnieje wokół nas, ale jest niewidoczny.

Tego samego rodzaju armii, armii Boga, który jest "wojsko niebieskie" lub aniołów Bożych, jest wymienione w Josh 5-6 w bitwie o Jerycho "I rzekł: Nie,. Ale [jako] hetman wojska Pana jestem teraz nadszedł. Jozue upadł na twarz do ziemi, a nie kultu, i rzekł do niego: Co mówi mój pan do swego sługi? "(Josh 5:14)" host "Pana jest Jego wojska, które są aniołami. Choć mury Jerycha wydaje się spadek cudownie, Biblia wskazuje, że armia aniołów Bożych był obecny. Jest zupełnie prawdopodobne, że aniołowie Boży miał swój udział w rzeczywistej mechaniki ściany Jericho schodzą. I tak wiemy, że jest niewidzialny sferze duchowej na Ziemi.
W pierwszym niebie, atmosfera, Biblia wskazuje również, że oprócz fizycznych część atmosfery, powietrza i chmury, że niewidzialne sfery duchowej jest tam również. Anioły latają w atmosferze, co jest pierwszym niebie, tak niewidzialnej sferze duchowej musi tam być. (Eze 08:03, Jan 1:32, Ap 8:13) Szatan jest nazywany "Władcy mocarstwa powietrza" przez Biblię, i "powietrze" odnosi się do atmosfery (Ef 2:2).

Trzeciego nieba wydaje się być w całości wykonane z niewidzialnej sferze duchowej, jak wtedy, gdy patrzymy w najdalsze zakątki przestrzeni kosmicznej, nie widzimy tron ​​Boga i aniołów. Tak oczywiste, jak to jest, pokazuje nam, że właśnie tam, gdzie tron ​​Boga i aniołowie w niebie są, są w niewidzialną sferę duchową. I to ma sens, że trzeciego nieba jest duchowym, jako trzeciego nieba jest, gdzie jest Bóg, a Bóg jest duchem.

Pomiędzy jest drugim niebie, która jest określona przez Biblię jako przestrzeni kosmicznej. Biblia jasno wskazuje, że drugi nieba zawiera również niewidzialne sfery duchowej, i że aniołowie przejść przez to jak schodzą na Ziemię, i wznieść się z powrotem do trzeciego nieba.

"I śniło mu się, a oto drabiny ustawić na ziemi, i szczyt osiągnął na niebie: Oto aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na jej temat. A oto Pan stał nad nią i rzekł: [am] Pan, Bóg Abrahama, ojca twego, i Bóg Izaaka na którym ziemia liest ty, tobie dam i nasieniu twemu ... "
Rdz 28:12-13 jasno wynika, że ​​drugim niebie, która jest przestrzeni kosmicznej, musi również zawierać niewidoczne sferze duchowej, a nie widzimy aniołów, kiedy się wznoszą i zejdziemy drugim niebie. Drabiny, która widział Jakub wskazuje Bóg dał aniołom metodę, dzięki której wznieść się i schodzą. Że Jakub widział Pan wyżej na drabinie wskazuje, że odległość nie była zbyt daleko, że aniołowie do podróży. Tak więc Biblia wydaje się uczą, że aniołowie nie mają faktycznie do poprzecznej ogromne odległości w przestrzeni kosmicznej w celu dotarcia do ziemi, jak jest postrzegana w wymiarach fizycznych. Natomiast w sferze duchowej niewidzialnej, odległość jest na tyle krótki, między niebem a ziemią, nie dłużej niż drabiny można zobaczyć góry. Rodzaj stałe drabiny został stworzony przez Boga dla aniołów, aby podróżować przez 2 nieba II, przechodząc pomiędzy 1 i 3 rd nieba. I tak anioły mogą być wysyłane na Ziemię szybko, jak niewidzialne sfery duchowej nie jest ograniczony sposób czas jest ograniczony w fizyce przez fizyczne wymiary. Jak to faktycznie działa jest trochę niejasna, ale możemy uzyskać ogólne pojęcie tego, co Biblia mówi. W każdym razie, niewidzialnego duchowego królestwa, również wydaje się istnieć w drugiej niebo, które jest przestrzeni kosmicznej.

I tak ziemia i wszystkie 3 niebios mają niewidzialne sfery duchowej, który wydaje się przenikać przez wszystkie z nich. Tu na Ziemi sferze duchowej jest wszędzie wokół nas, ale niewidoczne. Biblia naucza, że Bóg stworzył niewidzialną strony do wszechświata: "Albowiem Nim zostało wszystko stworzone: rzeczy w niebie i na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy trony, czy uprawnienia lub władcy lub organy; wszystko zostało stworzone przez Niego i dla niego. "(Kol 1,16)

A należy zauważyć, że warunki tutaj "władców, władz" odnoszą się do upadłych aniołów. Można to zauważyć porównując to z Ef 6:12 "Albowiem Gdyż bój toczymy nie z krwią iz ciałem, lecz przeciw, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności tego świata, ze złymi duchami w wysokiej [miejsc]." I tak te moce i władze są niewidoczne upadłych aniołów.

Podczas gdy oni mogą fizycznie oczywistym wydaje się, że upadłe anioły też coś podobnego do ciała z duchem. Jesteśmy 4 wymiarowej w naszej fizyczności, jest na 4 wymiarach. Aniołowie są duchami, a Jezus po swoim zmartwychwstaniu w Łukasza 24: "Oto moje ręce i nogi moje, że to ja: uchwyt się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam." Łukasza 24:39

To może być podjęte, że naprawdę aniołowie nie są fizyczne życie 3 wymiary fizyczne, w którym żyjemy, jak my. Przeciwnie, aniołowie są duchami sferze duchowej, a ich "ciała" istnieją w sferze duchowej. Wydaje się rozsądne, że ich ciała składają się z substancji tej niewidzialnej sferze duchowej, w którym żyją, jak ludzkie ciała składają się z rzeczy, z 3 wymiarze fizycznym, w którym żyjemy

1 Kor 15:40, 44 [są] również ciał niebieskich, ziemskich i organów, lecz na chwałę nieba [jest] jeden, a [chwałę] ziemskich [jest] innym ... To zasiewa się ciało zmysłowe; to powstaje ciało duchowe. Jest ciało cielesne, jest ciało duchowe.

Biblia przyznaje, że nie może być organy złożonym z ducha lub ciała duchowego. W naszym ludzkim naziemnej organy składają się z 4-wymiarowej fizycznej materii, to miałoby to sens, życia ducha lub ciała niebieskie składać się będą z odpowiednikiem "materia" niewidzialnej sfery duchowej. Anioły mają takie duchowe ciała, i zostało stworzone z takich. Wydaje się rozsądne, że istnieje co najmniej 5 th wymiar, jeśli nie więcej, i że ciała aniołów składają się z analogii do naszej "materii 4d", który jest w tej sferze duchowej. Sferze duchowej może składać się z kilku wymiarów, w naukowym znaczeniu tego słowa, takie jak szerokość duchowego królestwa, długość i wysokość. Ale nawet jeśli sferze duchowej jest tylko 1 dodatkowy wymiar, w naukowym znaczeniu tego słowa, niewidzialnego sferze duchowej nadal będzie 5 th wymiar, 1 bardziej wymiar 4 wymiarów świata fizycznego, które rutynowo dostrzec.

Wszystko to prowadzi do tego stopnia, że ​​ten niewidzialny sferze duchowej może składać się z większej liczby wymiarów, jak na naukowe wykorzystanie tego terminu. Dodatkowy wymiar (s) niewidzialnego królestwa duchowego, byłby dodatkowy wymiar, który jest co najmniej o jeden więcej niż 4 wymiary, które postrzegamy. Tak więc sprawiedliwe byłoby, aby połączyć aniołów "extra-wymiarowe", czyli z większej liczby wymiarów niż my, esp. jeśli niewidzialne sfery duchowej koreluje dodatkowych wymiarów, na wykorzystanie nauki tego terminu.

Jednak Bóg nie jest po prostu extra-wymiarowej. Bóg jest wieczny, a więc to, co nazywam "zewnętrzny-wymiarowe". Bóg jest poza wymiarowości, jest wieczne i Stwórcy wszystkiego, co jest, w tym wszystkie teoretyczne wymiary niebiosa i ziemia, i wszystko, co żyje w nich. Więc monety perspektywie Bóg jest "zewnętrzna-wymiarowe". Jest to ważne rozróżnienie między Bogiem Stwórcą i Jego stworzenia. Biblia mówi, że wszystkie trzy niebiosa i ziemię, nie może zawierać Boga, co ma sens, jak uczynił je wszystkie;. Jednak uda im się zawierać wszystko, co On stworzył "Ale naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Oto niebo i niebiosa nie mogą Cię tym mniej ta świątynia, którą zbudowałem "1 Kin 8:27?

Teraz Ziemia jest stworzony przez Boga, posiada widoczne wymiary, że nauka studiował wiele rzeczy w, a tym samym na niebie pierwszej i drugiej. Wiemy również, że jest niewidoczny sferze duchowej na całym Bożym stworzeniem. Nauka mówi wiele na widocznej sfery fizycznej. Ale fakt, że sfery duchowej jest niewidoczny, nie oznacza, że ​​nauka nigdy nie będzie miał nic do powiedzenia, albo że nie zasady lub granice mogą działać na aniołów, którzy tam mieszkają. W rzeczywistości wydaje się, że istnieją zasady i granice, jak prawa fizyki, które dziedziczą w sferze duchowej, jak również. Nawet walka w Ap 12 pomiędzy świętych aniołów i upadłych aniołów wskazuje, że istnieją przeciwstawne siły najlepiej opisać jako pewne duchowe fizyki sferze obecności. Jest to domniemane nawet, że Święci aniołowie zwyciężyli, i pchnął upadłych aniołów z nieba, rzucając je na ziemię. Nie można mieć jeden anioł pchania innych bez pewnych koncepcji fizyki jest domyślnie, nawet w sferze duchowej. Jako takie, jest jakaś szansa, że ​​niewidzialne sfery duchowej ma zasady fizyki, w jakich pracuje, a jeśli tak, to gdzie niewidzialna duchowa dotyka sfery fizycznej rzeczywistości widoczne, że wiemy, nauka może być w stanie zebrać wiele informacji, lub daje pewien pogląd. Możliwość ta jest szczególnie interesująca w świetle coraz bardziej współczesnej fizyki studiów rzeczy, które są niewidoczne, a teorie na to, co niewidzialne wymiary mogą istnieć za kulisami we wszechświecie.

Jeśli więc miał zgadywać, że niewidzialne sfery duchowej, a istoty, które tam są, mają coś wspólnego z dodatkowego wymiaru lub wymiary (w naukowym użycie terminu), a duchy są zatem bardzo wymiarów istoty, co byłoby współczesnej fizyki mają do powiedzenia na ten temat?

Współczesna fizyka faktycznie obejmuje temat dodatkowych wymiarów, i porozmawiać z naukowcami o dodatkowe wymiary ma do czynienia z czymś o nazwie "teoria strun" lub "teorią superstrun".

Niektóre oddziały w nowoczesnej fizyki są dobrze znane poprzez eksperymenty, takie jak grawitacja, teoria względności mechaniki kwantowej, dużo fizyki cząstek, elektromagnetyzm, oraz słabych i silnych sił jądrowych. Teoria strun nie ma siedziby, lecz jest próbą połączyć wszystkie te gałęzie drzewa z fizyki wraz z, aby je połączyć, aby narysować i zobaczyć trunk, że wszystkie oddziały wynikają z. Teoria strun jest bardzo teoretyczne, niesprawdzone, mogą improvable i nieweryfikowalne, bardzo matematyczne i wymaga 11/10 wymiary teoretycznie być w stanie opisać pnia współczesnej fizyki.

Oto cytat z Lisa Randall PhD, czołowy fizyk teoretyczny i ekspert w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych, teoria strun i kosmologii:

"Jak wiele wymiarów przestrzeni, są tam? Czy naprawdę wiemy? Do tej pory, mam nadzieję, że zgadzasz się, że byłoby overreaching twierdzić, że wiemy na pewno, że dodatkowe wymiary nie istnieją. Widzimy trzy wymiary przestrzeni, ale może ich być więcej, że nie zostały jeszcze wykryte. Wiesz teraz, że dodatkowe wymiary mogą być ukryte albo dlatego, że są zwinięte i małe, albo dlatego, czasoprzestrzeń jest wypaczony, a grawitacja tak skoncentrowana na małym obszarze, że nawet nieskończoną wymiar jest niewidzialny. Tak czy inaczej, czy wymiary są kompaktowe lub miejscowe, czasoprzestrzeń wydaje się być w czterech wymiarach wszędzie, bez względu na to gdzie jesteś. "
-Lisa Randall dr Warped Passages: Odkrywanie tajemnic Wszechświata ukrytych wymiarów, pg. 437

Lisa Randall mówi, według współczesnej fizyki, że może być bardzo duża, nawet nieskończenie duży, niewidoczne wymiary, które istnieją, chociaż możemy postrzegać tylko 4 wymiary czasoprzestrzeni. 5 th duży wymiar taki jak ten może być niewidoczny sferze duchowej fragmentów Biblii, która zawiera aniołów w ich ciałach ducha tego wymiaru.

A oto cytat z dr Stephen Hawking, jeden z najsłynniejszych naukowców i astrofizycy teoretyczny naszych czasów, komentując swoje przemyślenia na temat pracy Randalla:

"W rzeczywistości, w celu wyjaśnienia, w których stopa gwiazdki okrążają centrum galaktyki, wydaje się, że musi być więcej masy niż jest rozliczana przez materię obserwujemy. To brakującej masy mogą wyniknąć z niektórych gatunków egzotycznych cząstek w naszym świecie, takich jak WIMPy (słabo oddziałujące masywne cząstki) lub Axions (bardzo lekkie cząstki elementarne). Ale brakuje masy mogą być również dowody na istnienie świata cieni z materią w nim ... Zamiast dodatkowych wymiarów kończąc na Brane cień, inną możliwością jest to, że są nieskończone, ale bardzo zakrzywione, jak siodło. Lisa Randall i Sundrum Raman wykazała, że tego rodzaju krzywizny będzie działać, a jak drugi Brane: grawitacyjne oddziaływanie obiektu na Brane będą ograniczone do małych sąsiedztwie Brane i nie rozkłada się w nieskończoność w dodatkowe wymiary. Jak w modelu Brane cień, pole grawitacyjne miałby prawo na odległość falloff wyjaśnić orbity planet i pomiarów laboratoryjnych z siły grawitacji, ale grawitacja będzie się zmieniać szybciej na małych odległościach. Istnieje jednak istotna różnica między tym Randall-Sundrum modelu i modelu Brane cień. Organy, które poruszają się pod wpływem grawitacji będzie produkować fale grawitacyjne, zmarszczki krzywizny, które podróżują przez czasoprzestrzeń z prędkością światła. Podobnie jak w przypadku fal elektromagnetycznych światła, fale grawitacyjne powinny przeprowadzać energii, prognozy, które zostały potwierdzone przez obserwacje pulsara PSR1913 +16 binarnych. Jeśli rzeczywiście żyją na Brane w czasoprzestrzeni z dodatkowych wymiarów, fale grawitacyjne generowane przez ruch ciał na Brane pojedzie się do innych wymiarów. Gdyby nie było drugiego Brane cień, fal grawitacyjnych będzie odbijane i uwięziony pomiędzy dwoma brany. Z drugiej strony, gdyby był tylko jeden Brane i dodatkowe wymiary udał się na zawsze, tak jak w modelu Randall-Sundrum, fale grawitacyjne może uciec razem i odprowadzania energii z naszego świata Brane. Wydaje się to naruszenie jednej z podstawowych zasad fizyki: Prawo Zachowania Energii. Całkowita ilość energii pozostaje taka sama. Jednak wydaje się, że naruszenie tylko dlatego, że naszym zdaniem, co się dzieje jest ograniczona do Brane. Anioł, który mógł zobaczyć dodatkowe wymiary wie, że energia to samo, tylko bardziej rozłożone. "
-Stephen Hawking dr Wszechświat w skorupce orzecha, pgs. 184-192

Dając wiarę oświadczenie Randalla, w zasadzie Hawking mówi, że bardzo duże dodatkowe-wymiary są możliwe, i nie naruszają znane prawa fizyki. W rzeczywistości ich istnienia może pomóc wyjaśnić niektóre dość duże befuddling naukę pytań, które są nadal bez odpowiedzi, takie jak brak masy. Jako takie, nauki pozwala na istnienie niewidzialnego królestwa duchowego, potencjalnie, w którym aniołowie i ciała duchem aniołowie składa się z rzeczy tego dodatkowego wymiaru, tej dziedzinie niewidoczne.

Gałąź fizyki zwana kwantowej mechaniki oferty z cząstek, które są subatomowych (która jest mniejsza niż atom). Mechanika kwantowa jest ugruntowane poprzez eksperymenty naukowe. W przeciwieństwie do teorii strun, mechanika kwantowa jest dziedziną praktycznych doświadczeń. Jest w fizyce kwantowej, odnajdujemy zasady nieoznaczoności Heisenberga:

W fizyce kwantowej, zasada nieoznaczoności Heisenberga stwierdza, że niektóre pary właściwości fizycznych, takich jak położenie i pęd, nie mogą być jednocześnie znane dowolną precyzją. Oznacza to, że im dokładniej jednej nieruchomości jest znana, mniej precyzyjnie, drugi może być znane. Nie da się zmierzyć równocześnie położenie i prędkość mikroskopijne cząstki o dowolnym stopniu dokładności i pewności. Nie jest to stwierdzenie na temat ograniczeń badacza możliwość pomiaru ilości szczególności systemu, ale raczej o charakterze samego systemu, a tym samym wyraża własności wszechświata.
-Wikipedia, zasada nieoznaczoności

Oznacza, że ​​na poziomie subatomowym, że elektrony, kwarki, fotony itd., wydaje się, że jednej z fundamentalnych zasad losowości. Cząsteczki tam, gdzie wydają się chcesz się udać. Cząsteczki prawie wydaje się wybierać to, co robią. Jednak te wybory nie stanowią ogólny wzór, prawdopodobieństw statystycznie wymierne.

Jednym z najbardziej znanych i szanowanych naukowców w historii, rolę w rozwoju mechaniki kwantowej był Richard Feynman dr. Pracował nad projektem Manhattan rozwoju bomby atomowej, został laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, a znany jest również wykazanie O-ring wady powstałe w prom kosmiczny Challenger tragedii.

Cytując Richard Feynman doktorską na temat zasada nieoznaczoności w mechanice kwantowej:

Można jeszcze zadać: "Jak to działa? Co to ​​jest maszyna za prawo? "Nikt nie znaleziono żadnych maszyn za prawem. Nikt nie może "wyjaśnić" bardziej, niż właśnie "wyjaśnia." Nikt nie da ci żadnej głębszej przedstawienie sytuacji. Nie mamy pomysłów na bardziej podstawowy mechanizm, z którego te wyniki można wywnioskować.
Chcielibyśmy podkreślić bardzo istotną różnicę między mechaniki klasycznej i kwantowej. Rozmawialiśmy o prawdopodobieństwo, że elektron pojawi się w danych okolicznościach. Mamy do zrozumienia, że w naszych eksperymentalnych porozumienia (lub nawet w jednym najlepsze) nie byłoby możliwe, aby dokładnie przewidzieć co się stanie. Możemy tylko przewidzieć kursów! Oznaczałoby to, gdyby było prawdą, że fizyka zrezygnował na problem stara się dokładnie przewidzieć, co wydarzy się w określonej sytuacji. Tak! fizyki zrezygnował. Nie wiemy, w jaki sposób przewidzieć co się stanie w danych okolicznościach, i wierzymy, że teraz, że niemożliwe jest, że jedyną rzeczą, która może być przewidywane jest prawdopodobieństwo różnych zdarzeń. Należy uznać, że jest ograniczenie wydatków w naszych wcześniejszych idei zrozumienia natury. To może być krok wstecz, ale nikt nie znalazł sposób aby tego uniknąć.
Nikt nie wymyślił sposobu wyjścia z tej układanki. Tak więc w chwili obecnej musimy ograniczać się do prawdopodobieństwa komputerowych. Mówimy: "w chwili obecnej", ale podejrzewamy, że bardzo mocno, że jest to coś, co będzie z nami na zawsze, że jest nie do pobicia, że puzzle, że taka jest natura tak naprawdę jest.
-Richard P. Feynman, PhD, Feynmana wykłady z fizyki, tom. 3, pgs.1-10 ,1-11

Więc dlaczego tak jest, że w skali najmniejszych części wszechświata, że ​​nie jest to wszystko losowości? Dlaczego nauka zrezygnował precyzyjne przewidywania, i przyjąć, że zasada niepewności i szansę mikroskopijne domeny z najbardziej podstawowych i podstawowy budulec wszechświata? Dlaczego tylko prawdopodobieństwa są znane?

Wraz z pojawieniem się mechaniki kwantowej, doszliśmy do uznania, że wydarzenia nie można przewidzieć z całkowitą dokładnością, ale że zawsze istnieje pewien stopień niepewności. Jeśli ktoś lubi, można przypisać tej przypadkowości interwencji Boga, ale będzie to bardzo dziwny rodzaj interwencji: nie ma dowodów, że jest ona skierowana do jakichkolwiek celów. Rzeczywiście, gdyby tak było, to z definicji nie przypadkowo. W dzisiejszych czasach, mamy skutecznie usunięte trzecia możliwość powyżej poprzez przekształcenie celem nauki: naszym celem jest sformułowanie zestawu praw, które pozwala nam przewidzieć zdarzenia tylko do limitu określonego przez zasadę nieoznaczoności.
-Stephen Hawking dr Ilustrowana Krótka historia czasu, str. 224

Zawsze jest element niepewności lub szansę, a to wpływa na zachowanie materii na małą skalę w sposób zasadniczy. Einstein był niemal pojedynkę odpowiedzialny za ogólną teorią względności, a on odgrywał ważną rolę w rozwoju mechaniki kwantowej. Jego uczucia w tej sprawie są sumowane w zdaniu: "Bóg nie gra w kości". Ale wszystkie dowody wskazują, że Bóg jest nałogowym hazardzistą i rzuca kostkami przy każdej okazji.
-Stephen Hawking dr Czarne dziury i wszechświaty Baby, pg. 70

Jeśli chodzi o fizyce kwantowej, Einstein powiedział, że "Bóg nie gra w kości", a Stephen Hawking mówi: "Bóg rzuca kostką przy każdej okazji".

Ale to, co Biblia mówi na temat kości i Boga?

Prz 16:33 Możemy rzut kostką, ale Pan określa, jak upadną.

Zakładając, że czy to my czy wszechświat, który rzuca kośćmi, że nie ma różnicy, to, co Biblia wskazuje, że Bóg skonfigurować wszechświata "gra w kości" na poziomie kwantowym, ale w tym samym czasie, Bóg jest , który określa, jak te "kości kwantowej" upadku. Przez "kości kwantowej" mam na myśli wszystkich subatomowych cząstek / energii i ich działalności w skali mikroskopowej na poziomie kwantowym.

Jeśli jednak zasady nieoznaczoności mechaniki kwantowej jest poprawna, to Biblia zapewnia nas, że Bóg nadal określa zasady i wyniki za pozorną "losowość" "kości kwantowej". God is in control of the randomness and the probabilities that we see.

Some Christians who are Scientists speak on this very issue:

John Byl has a PhD in Astronomy, is the author of the book “God and Cosmos: A Christian View of Time, Space, and the Universe”, and is Professor of Mathematics and Head of the Department of Mathematical Sciences at Trinity Western University.

WG Pollard and, more recently, Nancey Murphy advocate that the apparently random events at the quantum level are all specific, intentional acts of God. God's action at this level is limited in that
(1) He respects the integrity of the entities with which He co-operates (eg, He doesn't change the electron's mass arbitrarily) and
(2) He restricts His action to produce a world that, for all we can tell, is orderly and law-like.
God is the hidden variable. Murphy asserts that this position is not only theologically preferable to indeterminism, but has the further advantage of consistency with the principle of sufficient reason. Of course, if God is directly responsible for quantum events this entails that these are therefore predictable by God. Hence we are left with a deterministic universe, at least at the quantum level.”

“God's sovereignty rules out the possibility of agents acting independently of Him. In particular, quantum mechanics does not imply ontological indeterminism , given that determinist interpretations of quantum mechanics are possible, that non-physical secondary causes cannot be ruled out and that God is the primary cause for all events.”
-John Byl PhD, “Indeterminacy, Divine action and Human Freedom”

William Pollard PhD, is a Nuclear Physicist and Episcopal Priest, with a PhD in Physics and Honorary doctorates in science, divinity, law, and humane letters. He is the author of “Chance and Providence: God's Action in a World Governed by Scientific Law”. The entire book is on God operating, instead of “chance”, in quantum mechanics.

“In the next chapter I will begin the presentation for your consideration of a quite different approach to this problem which seems to me to offer an entirely adequate solution for it. Under it, as we shall attempt to show, there can emerge again in all of its ancient power the fullness of the Biblical response to the living God who is ever active in the whole of His creation sustaining, providing, judging, and redeeming all things, both in heaven and in earth, in accordance with the mysterious and hidden purposes of His might will. At the same time, however, this is accomplished in such a way that the essential integrity and unity of science, both as it is now and as in principle it may become, is fully preserved.”
“To Einstein's famous question expressing his abhorrence of quantum mechanics, “Does God throw dice?” the Judeo-Christian answer is not, as so many have wrongly supposed, a denial, but a very positive affirmative. For only in a world in which the laws of nature govern events in accordance with the casting of dice can a Biblical view of a world whose history is responsive to God's will prevail.”

-William Pollard PhD, “Chance and Providence: God's Action in a World Governed by Scientific Law”, pg. 35, pg. 97

Nancey Murphy PhD, Theologian, is Professor of Christian Philosophy at the Fuller Theological Seminary. She also serves as an editorial advisor for Theology and Science, Theology Today, and Christianity Today. She is the author of “Divine Action In The Natural Order”.

“The second strategy for giving an account of the locus of divine action explores quantum physics and seeks to give an account of God's action throughout the natural and human world by means of action at the quantum level (either alone or in conjunction with top-down action). My proposal is motivated theologically. If God is immanent in and acting in all creatures, then necessarily God is acting at the quantum level. Emphasis on this fact has the advantage of sidestepping the problem of interventionism: the laws of quantum mechanics are only statistical and therefore not subject to violation. If, as most interpreters conclude, events at this level are genuinely indeterminate, then there need be no competition between divine action and physical causation. It is possible from a theistic perspective to interpret current physics as saying that the natural world is intrinsically incomplete and open to divine action at its most basic level .”
-Nancey Murphy PhD, Dive Action In The Natural Order, pg. 131

In other words, God is in control and constantly interacting with the world at a quantum level. Where scientists see randomness and probabilities, they are seeing God determine how the dice fall, all the time, in quantum mechanics. The Bible may also present an argument of God controlling the “quantum dice” in Col 1:16-17, referring to Jesus Christ,

“For by him were all things created, that are in heaven, and that are in earth, visible and invisible, whether [they be] thrones, or dominions, or principalities, or powers: all things were created by him, and for him: And he is before all things, and by him all things consist.

The word here for “consist” is “synistemi” (4921) and it means, “to consist of or be composed of, to cohere, put together, hold together or band together”.

According to subatomic physics, it is the quantum force particles of bosons, and gluons that hold together atoms, and particles like photons and electrons that hold together different atoms. As such, this verse in the Bible could be referring to, that it is by God's control over the “quantum dice” that makes these particles we are composed of to hold together. As such, by His actions all things hold together or “by Him all things consist”.

Assuming it is true that God does allow randomness at a quantum level of physics, but also constantly controls the outcome of that randomness, besides “upholding all things”, like the universe, “by the word of His power” (Heb 1:3), is there another possible reason for God creating the universe to be this way? Could it relate to miracles, signs and wonders? This could very well be the case.

Not only does quantum physics allow for existing particles that we can observe in experiment to act in random ways, but it also allows for particles and antiparticles (antimatter) to pop in and out of existence, seemingly randomly. These particles usually only exist for a very short time, and are called “virtual particles”.

“Down at the very tiniest length scale and trillions of times smaller than atoms, is what is known as the Planck scale where the concept of length loses its meaning and quantum uncertainty rules. At this level all known laws of physics break down and even space and time become nebulous concepts. Any and all conceivable distortions of spacetime will be popping in and out of existence in a random and chaotic dance which is going on all the time everywhere in the universe. Terms such as “quantum fluctuations” and the “quantum foam” which are used to describe this chaotic activity certainly do not do it justice.”
-Jim Al-Khalili PhD, Black Holes, Wormholes, and Time Machines, pg. 207
PhD in Theoretical Nuclear Physics, theoretical physicist at the University of Surrey

The existence of these seemingly random particles does not violate the laws of physics, especially the Law of Conservation of Energy:

“Where did all these particles come from? The answer is that relativity and quantum mechanics allow matter to be created out of energy in the form of particle/antiparticle pairs. And where did the energy come from to create this matter? The answer is that it was borrowed from the gravitational energy of the universe. The universe has an enormous debt of negative gravitational energy, which exactly balances the positive energy of the matter.”
-Stephen Hawking, PhD, Black Holes and Baby Universes, Pg. 97

Virtual particles have been shown, through experiments, to exist, as seen in the Lamb shift and the Casimir Effect.

“These particles are called virtual because, unlike “real” particles, they cannot be observed directly with a particle detector. Their indirect effects can nonetheless be measured, and their existence has been confirmed by a small shift (the “Lamb shift”) they produce in the spectrum of light from excited hydrogen atoms.”
-Stephen Hawking PhD, Black Holes and Baby Universes, Pg 107

Regarding the Casimir Effect,

“As we saw in Chapter 7, even what we think of as “empty” space is filled with pairs of virtual particles and antiparticles that appear together, move apart, and come back together and annihilate each other. Now, suppose one has two metal plates a short distance apart. The plates will act like mirrors for the virtual photons or particles of light. In fact they will form a cavity between them, a bit like an organ pipe that will resonate only at certain notes. This means that virtual photons can occur in the space between the plates only if their wavelengths (the distance between the crest of one wave and the next) fit a whole number of times into the gap between the plates. If the width of a cavity is a whole number of wavelengths plus a fraction of a wavelength, then after some reflections backward and forward between the plates, the crests of one wave with coincide with the troughs of another and the waves will cancel out.
Because the virtual photons between the plates can have only the resonant wavelengths, there will be slightly fewer of them than in the region outside the plates where virtual photons can have any wavelength. Thus there will be slightly fewer virtual photons hitting the inside surfaces of the plates than the outside surfaces. One would therefore expect a force on the plates, pushing them toward each other . This force has actually been detected and has the predicted value. Thus we have experimental evidence that virtual particles exist and have real effects.”
-Stephen Hawking PhD, The Illustrated Brief History of Time, pgs. 204-206

Virtual particles can include all types of particles, including photons, electrons, gluons, bosons, and quarks. According to physicists, under certain conditions in the universe, virtual particles can exist for longer periods of time and therefore become “real” particles. This particular example relates to conditions of space near a black hole, but in principle this shows that science does generally allow for the possibility of virtual particles popping into existence and becoming real particles.

“We can understand this in the following way: what we think of as “empty” space cannot be completely empty because that would mean that all the fields, such as the gravitational and electromagnetic fields, would have to be exactly zero. However, the value of a field and its rate of change with time are like the position and velocity of a particle: the uncertainty principle implies that the more accurately one knows one of these quantities, the less accurately one can know the other. So in empty space the field cannot be fixed at exactly zero, because then it would have both a precise value (zero) and a precise rate of change (also zero). There must be a certain minimum amount of uncertainty, or quantum fluctuations, in the value of the field. One can think of these fluctuations as pairs of particle of light or gravity that appear together at some time, move apart, and then come together again and annihilate each other. These particles are virtual particles like carry the gravitational force of the sun: unlike real particles, they cannot be observed directly with a particle detector. However, their indirect effects, such as small changes in the electron orbits in atoms, can be measured and agree with the theoretical predictions to a remarkable degree of accuracy. The uncertainty principle also predicts that there will be similar virtual pairs of matter particles, such as electrons or quarks . In this case, however, one member of the pair will be a particle, and the other an antiparticle (the antiparticles of light and gravity are the same as the particles).
Because energy cannot be created out of nothing, one of the partners in a particle/antiparticle pair will have positive energy, and the other partner negative energy. The one with negative energy is condemned to be a short-lived virtual particle because real particles always have positive energy in normal situations. It must therefore seek out its partner and annihilate with it. However, a real particle close to a massive body has less energy than if it were far away, because it would take energy to lift it far away against the gravitational attraction of the body. Normally, the energy of the particle is still positive, but the gravitational field inside a black hole is so strong that even a real particle can have negative energy there. It is therefore possible, if a black hole is present, for the virtual particle with negative energy to fall into the black hole and become a real particle or antiparticle . In this case it no longer has to annihilate with its partner. Its forsaken partner may fall into the black hole as well. Or, having positive energy, it might also escape from the vicinity of the black hole as   a real particle or antiparticle . To an observer at a distance, it will appear to have been emitted from the black hole.”
-Stephen Hawking PhD, The Illustrated Brief History of Time, Pgs. 134-137

According to science it is possible that physical quantum particles can randomly pop into existence seemingly out of nowhere. If God is controlling the “quantum dice”, then this means God could cause these subatomic quantum particles to come into existence out of nowhere. This does not contradict the laws of physics in any way. Rather the laws of physics and modern science make clear that subatomic quantum particles popping into existence from out of nowhere is the normal state of the universe, which science has confirmed. And it is entirely possible for this randomness to be controlled by God controlling the “quantum dice”; and the quantum randomness seen has no explanation. Metaphorically speaking, this is a huge hole in the wall of science, which allows for the hand of God to come through into the physical universe, without in any way contradicting science or the known laws of physics. This shows that science actually allows for miracles and the miraculous done by God, without it in any way conflicting with Science or Modern Physics.

Modern Physics teaches that elementary particles, of all kinds, can and do randomly pop in and out of existence. This includes photons, which are particles of light. This also includes gravitons, which are theoretical and theoretically instrumental in gravity, as well as gluons, bosons and other force carrying particles.

Some force carrying particles are what hold quarks together to form neutrons and protons, and other force particles hold together atoms. All of these particles can pop into existence out of nowhere, seemingly randomly, the universe allows for this, and the universe was created by God intentionally to be the way it is.

What are quarks and electrons? They are the particles that are the building blocks of atoms.

Different types of atoms make up all of the elements of matter, as seen in the periodic table of the elements.

Atoms are the building blocks of all the matter we see, and our bodies are made of atoms.

So assuming God, who is omnipotent, one way or another controlled the randomness of the quantum world… then this means that God could choose to have a large number of quarks, gluons, electrons, etc. pop into existence very quickly, and assemble into atoms. God could also do this in such a way that many atoms were formed, and would assemble into much larger objects, even objects large enough that we could see them.

This might include things like oil and grain popping into existence out of nowhere:

1 Kings 17:8-16
And the word of the LORD came unto him, saying, Arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Zidon, and dwell there: behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. So he arose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there gathering of sticks: and he called to her, and said, Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel, that I may drink. And as she was going to fetch it, he called to her, and said, Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. And she said, As the LORD thy God liveth, I have not a cake, but an handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse : and, behold, I am gathering two sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat it, and die. And Elijah said unto her, Fear not; go and do as thou hast said: but make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for thy son. For thus saith the LORD God of Israel, The barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the LORD sendeth rain upon the earth. And she went and did according to the saying of Elijah: and she, and he, and her house, did eat many days. And the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the LORD, which he spake by Elijah .

God provided for 3 years oil and grain, though the land was in a drought with famine. This oil and grain appeared seemingly out of thin air. But another way to put it might be that it appeared out of “seemingly random quantum foam”. And there are many miracles, signs, and wonders in the Bible, done by God, which are similar to this, such as Jesus Christ feeding the multitudes of thousands from a couple fish and a few loaves of bread.

Also, there are miraculous healings mentioned many times in the Bible. According to science, our bodies are made up of molecules of atoms, which are made from quarks and electrons and such. Consider the cases of sight being restored to the blind, the healing of the disfigured hand, the healing of lepers, and the healing of all manner of sicknesses; miracles done by Jesus Christ. Control over the “quantum dice” would be one way to explain how sick flesh was instantaneously changed into healthy flesh.

And so this is one way to describe, in modern physics concepts, how God does miracles, signs, and wonders. Though God does do them, whether control of the “quantum dice” of quantum physics is truly and specifically how, or not.

But the Bible also says that Holy angels, and Fallen angels, also work miracles, signs and wonders. (Acts 2:22, 5:12, 2 Peter 2:11, Heb 2:4, Matt 24:24, 2 Thes 2:9, Rev 13:2, 14, 16:14) So it could be an accurate description to say that how fallen angels also do miracles, signs, and wonders is because they too somehow have control over the “quantum dice”, though definitely on a more limited scale than God does.

The Bible teaches that God is everywhere in the universe, and there is nowhere that He is not. Whereas fallen angels have a set, limited, location for their spirit body, and are only in one place at a time, much like mankind. Under this line of reasoning, God has power, and “quantum power” over everywhere in the universe, but fallen angels only have power or “quantum power” in their immediate location. Also, God has power over the fallen angels' spirit bodies themselves, as their bodies are part of the creation, whereas fallen angels have no such power over God.

It does make some analogous sense that all angels would have powers like God, but limited, for the Bible several times in the Old Testament calls angels the “sons of God”. (Gen 6, Job 1:6, Job 2:1, Psalm 29:1, 89:6)

It may be that the extra-dimensionality of angels is what would make possible them having limited control over the “quantum dice” in their immediate location.

“Today, however, physicists are following a different trail-the one leading to superstring theory. Unlike previous proposals, it has survived every blistering mathematical challenge ever hurled at it. Not surprisingly, the theory is a radical-some might say crazy-departure from the past, being based on tiny strings vibrating in 10-dimensional space-time… In superstring theory, the subatomic particles we see in nature are nothing more than different resonances of the vibrating superstrings, in the same way that different musical notes emanate from the different modes of vibration of a violin string.”
-Michio Kaku PhD, “Into the Eleventh Dimension”, author of Hyperspace: A Scientific Odyssey through the 10th Dimension, Oxford University Press.

According to String Theory, particles in the 4-dimenional space-time we observe, are the result of vibrations of 1 dimensional strings that exist in an additional 6-7 dimensions, in the scientific sense of the word which (comes to10-11 dimensions total).

As such, speaking generally according to science in principle, it is possible that the extra-dimensionality of angels would allow for their altering of particles in our 4 dimensional world, on the subatomic quantum level. As such, their extra-dimensionality, in the spiritual realm, may be tied directly to their ability to work “miracles, signs, and wonders”, possibly through being able to determine how the “quantum dice” fall (on a limited scale in their immediate locality).

To illustrate, imagine that sitting on a table, is a cup. This cup has 3 spatial dimensions, and as the second pass, it moves through the 4 th dimension of time. Now, in the exact same location as the cup, would be 6-7 invisible dimensions that you can't see. And that is because these invisible 6-7 dimensions intersect the 4 dimensions we know at every point. These 6-7 dimensions are most definitely not somewhere else, but are in the same place we are, but invisible. Now, if these 6-7 extra dimensions correspond to the invisible spiritual realm that the Bible teaches, then an angel who has a spirit body would have an invisible spirit body comprised of the stuff of these 6-7 extra dimensions. And such an invisible angel could choose to effect the 6-7 extra dimensions where the cup is located so as to knock the cup over.

In other words, fallen angels have spirit bodies in the invisible spiritual realm. If the spiritual realm is composed of these extra 6-7 dimensions, then the spirit bodies of the fallen angels are composed of the spiritual realm, these extra 6-7 dimensions. Just as the invisible spiritual realm is all around us, so also could be these 6-7 extra dimensions. According to String Theory (just a theory) what we observe as an effect in our 3 spatial dimensions is caused by what happens in the 6-7 invisible extra dimensions. This means that an extra-dimensional angel could use their extra-dimensional spirit body in the 6-7 extra dimensions, to have the effect of changing things in the physical 3 dimensions we perceive. And in this, fallen angels would also have limited control over how the “quantum dice” fall, but only in a very limited location where they are present. As the invisible realm is all around us (or these extra dimensions would be also) a fallen angel can only effect changes in the immediate locality around them, in the location of their spirit body.

And so this shows how Modern Physics also allows for angels or fallen angels to work miracles (in a limited locality) along the same lines as how Modern Physics allows for God to work miracles. And so angels can also work miracles and do the miraculous, without violating and laws of Modern Physics or science. Rather, Modern Physics and Science totally allows for the existence of angels, their spirit bodies, the invisible spiritual realm, and the miraculous powers of angels as described in the Bible.

When it comes to Holy angels or fallen angels, the Bible describes that they can cause dreams and Visions, as well as causing the physically miraculous or miracles.

In the case of fallen angels, they cause False Visions, which can seem entirely physically real to a victim, and also dreams. Beyond this fallen angels can cause physical injury, and other sorts of physical manifestations, like objects moving, or recording film being altered, etc. These physical manifestations would be considered as false signs, false miracles, and false wonders, Biblically speaking.

I think that fallen angels being able to control (in their immediate locality) how the “quantum dice” fall, would work as a way to explain Physical manfestations very easily, both with visible angels materializing, or seeing the physical effects of invisible angels, including the physical aspects of Visions.

Excepting time perception manipulation, I also think this “quantum dice” idea explains all varieties and aspects of Visions quite well, and also dreams. This is because the human brain also can experience the effects of a fallen angel being able to control the “quantum dice” (in a limited localized way).

“The human brain, however, is also subject to the uncertainty principle. Thus, there is an element of the randomness associated with quantum mechanics in human behavior. But the energies involved in the brain are low, so quantum mechanical uncertainty is only a small effect.”

-Stephen Hawking PhD, Black Holes and Baby Universes, Pg. 133

Although the effect of quantum mechanical uncertainty in the brain is normally small, if fallen angels can determine how the “quantum dice” fall, then a fallen angel could make the effect quite large and noticeable.

Regarding False Visions, all of our physical senses are dependant on how our brain interprets them. By fallen angels generating electrical impulses in the brain, and such things like that, fallen angels would be able to make us “see” things that are not actually in front of our eyes, and “hear” things that are not there to make any sound, “feel” things that are not touching our bodies, “smell” things not before our noses, and “taste” things that are not on our tongues. These things would seem completely real to all of the bodily senses. And the electrical impulses that are truly transmitting information about reality around us could also be blocked out by fallen angels, under this same ability. Or actual reality could be partially blocked. And either way, false electrical signals in the brain generated by fallen angels, through manipulation of the “quantum dice”, could cause a person to experience a False Vision that seemed entirely physically real, but was not.

A person could be caused to perceive something completely illusionary, by a fallen angel manipulating that person's brain, which is a person's gateway to physical perception. As such, an illusion could seem completely physically real to all of the bodily senses, so much so as to be completely indistinguishable from reality to the person. This manipulation of the senses through manipulation of the brain is very likely what happens in False Vision (or in Holy angelic true Visions). Fallen angels could cause this to happen to more than one person at a time, strengthening the deception. And also under the same limited control over the “quantum dice”, fallen angels could cause physical manifestations, even running concurrently with a Vision which seems real. This sort of deception can be very powerful. Dreams could be explained much in the same way, but the same sort of thing occurring while the person is asleep and dreaming.

Besides all of this, there is one more thing which is miraculous that fallen angels do, which modern science allows for in a specific way. That is time perception manipulation.

Łukasza 4:05 "I wyprowadził go na wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata w mgnieniu oka".

This case of Satan likely causing Jesus Christ to have a Vision, as mentioned in the Bible, was likely at least hours in less than 1 second.

Co będziemy obejmować obok jest zdolności percepcji czasu manipulacji upadłych aniołów, co widać w upadłych aniołów. Ja najpierw dotyczące sposobów manipulacji poczucie czasu nie da się wyjaśnić na podstawie współczesnej nauki, zanim dojdę do sposób można wyjaśnić, i Modern Physics pozwala na to.

Ponieważ mózg ofiary fałszywej wizji jest integralną częścią tego, jak upadli aniołowie realizacji tych wizji i wspomnień z tych ataków są przechowywane w mózgu, to poczucie czasu aspekt manipulacji z tych ataków muszą się wytłumaczyć w sposób że jest spójna i nie jest sprzeczne z fizycznego mózgu człowieka i sposób jej funkcjonowania. A więc żadnych wyjaśnień manipulacji postrzegania czasu musi być ograniczona i sprowadza się do wyjaśnienia, które nie są sprzeczne z nauką o mózgu człowieka.

Gdybyśmy mieli zakładać, że manipulowanie percepcji czasu wymaga zagęszczania i kompresji z wieloletnim doświadczeniem w krótkim okresie czasu, to wymagałoby to ludzki mózg do obsługi w jednej sekundzie, gdzieś od stu do tysiąca razy więcej informacji niż mózg procesów zwykle w ciągu jednej sekundy. Mózg przetwarza informacje przez wypalanie neuronów.

Jedyne informacje, udało mi się znaleźć neurony wypalania szybciej niż normalnie były studia na psychoaktywnych, zwłaszcza heroiny. Jak ludzie zaatakowani przez upadłych aniołów tym czasie manipulacji doświadczenie percepcji nie doświadcza poważnych heroiny jak uczucie, to służy jako eksperymentalny dowód, że zbyt szybkiemu neuronic spalania w normalnych upływ czasu nie będzie dążyć do wyjaśnienia tej manipulacji, percepcji czasu.

I jako takie, manipulacja postrzeganie czasu nie wymaga zagęszczania i kompresji z wieloletnim doświadczeniem w krótkim okresie czasu. Jedyna możliwość jest taka, że ​​te doświadczenia rzeczywiście biorą tyle czasu, ile subiektywnie postrzegane przez osobę, która spadła anielskie Vision, choć cel upływu czasu dla reszty świata jest znacznie krótszy.

Głównym przykładem tego może być postrzegany w teorii względności. Według teorii względności, bez względu na prędkość ruchów osoby, czasu jest odczuwany przekazać w tym samym tempie. Jednak mniej czasu będzie stosunkowo przejść do przyspieszenia osoby niż na (stosunkowo) osoby stacjonarnych. Ale czy człowiek czuje się upływu czasu w tym samym tempie. Można argumentować, z teologicznego punktu widzenia, że ​​Bóg stworzył człowieka mózgu potrzebują spójnej przepływ rzeczywisty czas, aby mogła funkcjonować prawidłowo, a zaprojektował wszechświat, w którym upływu czasu pozostaje spójne bez względu na to jaką prędkość człowieka może przyspieszyć.

Ponieważ w mózgu osoby zaangażowane w proces Vision, ale ich organizm nie przejść w dowolnym miejscu, wiele koncepcji teoretycznych fizyki do czynienia z czasem nie uda się wyjaśnić jak mózg może wystąpić więcej czasu, podczas gdy ciało doświadcza mniej czasu.

Could general relativity, and time dilation explain how this works? Relatywistycznej dylatacji czasu nie działa, ponieważ wymagałoby to ciało czuć przyspieszenie (lub jego odpowiednik grawitacyjne) w stosunku do mózgu, w ponad 99% prędkości światła. This speed would be necessary to produce a 100 or 1000 seconds to 1 second ratio. Nie jest to co jest zgłaszane przez świadków osoba, na ciało ataku, że zobaczyć go nigdzie nie odeszła, ani biblijny, że podczas Visions ludzie nie przejść w dowolnym miejscu. Więc to nie może być w przypadku, pomijając fakt, że coś takiego prawdopodobnie do zabicia osoby.

Czy czas podróży zdobyte przez podróż do przyszłości, a następnie przeszłości, wyjaśnić dodatkowych postrzegane razem?

Jest to rodzaj teoretycznego tunel, zwany CTC, która była kiedyś teorię, aby móc być w ten sposób, że wielu szczegółowe kryteria zostały spełnione. Jednak według obecnego konsensusu naukowców, CTC nie będzie pracować dla podróży w czasie do przyszłości lub przeszłości. Ten sposób szczególnie pociąga za sobą przesunięcie mózgu do innej lokalizacji w 4d czasoprzestrzeni, wydatków prawdziwy czas w innym miejscu ruchomych w przyszłości, a następnie do mózgu podróż w czasie do tego samego momentu w lewo. Nawet jeśli ten może pracować bez zabijania człowieka, CTC tunel nadal nie będzie działać do powrotu mózgu do przeszłości, jako CTC nie będą pracować dla podróży w czasie do przeszłości lub przyszłości. CTC tunel nie będzie działać dla podróży w czasie do przyszłości i przeszłości, w mózgu, lub osoby, lub nawet na kuli do kręgli, ponieważ nie mogą być wykorzystywane do podróży w czasie w ogóle.

Kip Thorne i Stephen Hawking miał toczącej się debaty na około 20 lat na temat podróży w czasie w przeszłość, za pomocą tunel CTC do podróży w czasie. Debata, w oparciu o książki, wydaje się być rozwiązana, z Thorne (pro-możliwość podróży w czasie) pochodzących zgodzić się z Hawking (anty-możliwość podróży w czasie). Here are some highlights:

“Perhaps fortunately for our survival (and that of our mothers), it seems that the laws of physics do not allow such time travel. There seems to be a Chronology Protection Agency that makes the world safe for historians by preventing travel into the past. Co wydaje się zdarzyć, że wpływ zasady nieoznaczoności może spowodować, że będzie istniało duże ilości promieniowania jeśli podróż w przeszłość. Promieniowanie to jest albo warp czasoprzestrzeni tak bardzo, że nie byłoby możliwe, aby cofnąć się w czasie, lub spowodowałoby to czasoprzestrzeń, aby dojść do końca w osobliwości jak wielki huk i wielki kryzys. Either way, our past would be safe from evil-minded persons. The Chronology Protection Hypothesis is supported by some recent calculations that I and other people have done. Ale najlepsze mamy dowody, że czas podróży nie jest możliwe, i nigdy nie będzie, jest to, że nie zostały najechane przez hordy turystów z przyszłości ".
-Stephen Hawking dr Black Holes i Baby Wszechświaty Pg. 154 (1994)

"Tłumaczenie z powrotem punktu widzenia obserwatora w spoczynku, w tunel (obserwator, że Kim i oparła się na), przypuszczeń, Hawkinga oznacza, że graniczna kwantowej grawitacji występuje 10 ^ -95 sekundy przed tunel staje się wehikułem czasu, a nie 10 ^ -43 sekundy - i wtedy, według naszych obliczeń, próżnia fluctuational światła jest wystarczająco silny, ale ledwo to, że może rzeczywiście zniszczyć tunel ".
-Kip S. Thorne dr Black Holes and Time Warps pg. 520 (1994)

"Podejrzanych Hawking, że rosnące belki fluktuacji próżni jest naturalny sposób egzekwowania ochrony chronologii: Kiedy się próbuje uczynić maszynę czasu i bez względu na rodzaj urządzenia używa w jednym próba (tunel, cylinder przędzenia," kosmicznych string ", lub cokolwiek), tuż przed swoje urządzenie staje się wehikułem czasu, promień wahania podciśnienia będzie przepływać przez urządzenie i zniszczyć. Hawking seems ready to bet heavily on this outcome. I am not willing to take the other side in such a bet. Lubię przyjmowania zakładów z Hawking, ale tylko zakłady, że mam dużą szansę na wygraną. Moje silne przeczucie, że chciałbym stracić tej jednej. Moje obliczenia własne z Kim, i niepublikowane obliczenia Eanna Flanagan (jeden z moich studentów) zrobił niedawno, sugerują mi, że Hawking jest prawdopodobna. Każda maszyna czasu może autodestrukcji (za pomocą krążących wahania podciśnienia) w tej chwili próbuje się włączyć. "
-Kip S. Thorne dr Black Holes and Time Warps pg. 521 (1994)

To było wszystko, od 1994 roku, ale niedawno cytat z 2001 pokazuje problem ogólnie został rozstrzygnięty:

"... Ponieważ suma-over-historii obliczeń w tych środowisk są matematycznie równoważne, można stwierdzić, że prawdopodobieństwo tych środowisk dojdzie do zera, ponieważ podejście wypaczenia potrzebne do pętli czasu. Innymi słowy, prawdopodobieństwo posiadania wystarczającej wypaczenia na wehikuł czasu wynosi zero. Potwierdza to, co nazwałem Conjecture Ochrony Kronika że prawa fizyki, przyczyniają się do zapobiegania podróż w czasie przez makroskopowych obiektów.
Choć pętle czasowe są dozwolone przez sumę ponad historię, prawdopodobieństwo jest bardzo małe. Na podstawie argumentów dwoistość już wspomniałem wcześniej, ja oceniam prawdopodobieństwo, że Kip Thorne mógł wrócić i zabić swojego dziadka, mniej niż jeden na dziesięciu z bilionów bilionów bilionów bilionów bilionów zer po ... Jak ludzie hazardu, Kip i chciałbym postawić na kurs w tym stylu. Kłopot w tym, nie możemy postawić siebie, ponieważ jesteśmy teraz zarówno po tej samej stronie ".
-Stephen Hawking dr Wszechświat w skorupce orzecha, pgs. 152-153 (2001)

One problem with time travel to the past between 2 locations in 4d space-time, is that, put simply, electromagnetic vacuum fluctuations would build up traveling in a loop from the present to the past, an infinite loop, and this would destroy any pathway from the present to the past. Stephen Hawking and Kip Thorne have said, CTC wormholes won't work for time travel.

Jako takie, nie jest to również możliwość manipulacji percepcji czasie spadł atak anioła, może pobieżnie uznać, że mózgi ludzi nie przejść w dowolnym miejscu, lub podróży w czasie. Czas zdobyte przez podróżujących do przyszłości, a następnie przeszłości, nie jest dozwolone przez fizykę w jakikolwiek sposób, który pasuje do tego poczucie czasu scenariusza manipulacji u upadłych aniołów Vision.

Według Biblii, to może być rozumiane w tym Bóg stworzył wszechświat, tak, aby nie dopuścić podróży w czasie w przeszłość. Bóg kontroluje obu stronach tunel, i to jest Bóg, który go tak elektromagnetycznych wahania podciśnienia w pętli od tunel usta by zniszczyć tunel, zanim udało się uwzględnić wszelkie możliwe podróże w czasie.

Bóg stworzył czas, tak jak Jezus Chrystus, jak wszystkie rzeczy zostały stworzone przez Niego.

Jezus Chrystus mówi w Obj 22:13, "Jam jest Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec".

Jako taki Bóg ma pełną władzę w czasie, i po prostu nie pozwala podróży w czasie do przeszłości lub przyszłości i przeszłości ponownie.

Żadna z tych teorii wymienionych będzie działać jako wyjaśnienie manipulacji postrzegania czasu spowodowane przez upadłych aniołów podczas fałszywych wizji. Więc co się dzieje?

Kluczem werset Łukasza 04:05: "I wyprowadził go na wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata w mgnieniu oka".

Ten wiersz nie opisuje podróż w czasie do przeszłości. Natomiast ten werset opisuje długi okres upływu czasu podczas drugiego, lub mniej niż sekundę. Lub w inny sposób to powiedzieć, że trochę czasu zostało percepcyjnie zdobyte przez osoby, ponad cel upływ czasu, że Bóg controls.This werset opisuje długi okres upływu czasu podczas drugiego, lub mniej niż sekundę. Lub w inny sposób to powiedzieć, że trochę czasu zostało percepcyjnie zdobyte przez osoby, ponad cel upływ czasu, że Bóg kontroluje. Więc w jaki sposób upadły anioł to zrobić? W jaki sposób to działa?

Odpowiedź brzmi, że nie ma po prostu więcej do wymiaru czasu niż normalnie myśleć istnienia. Uważam, że Biblia określa pierwszeństwo dla tej koncepcji, a jest to w jaki sposób mam interpretować długim dniu Jozuego.

Josh 10:12-14
Następnie rzekł Jozue do Pana w dniu, gdy Pan wydał do Amorytów przed synami Izraela, a on powiedział w oczach Izraela, Słońce, stań wciąż na Gibeon, a ty, księżycu, w dolinie Ajalon. I słońce stanęło, a księżyc pozostał, aż ludzie pomścił się na swoich wrogów. Czy nie jest to napisane w księdze Jaszera? Więc słońce stanęło w samym środku nieba i hasted nie zejść prawie cały dzień. I nie było podobnego dnia ani przedtem, ani potem, że Pan usłuchał głosu człowieka: Pan sam walczył za Izraela.

I have read several theories to explain how this worked, but here is mine:

Kiedy Bóg stworzył wymiar czasu, uczynił to, aby zarówno jego przepływu w długości, jak zwykle dostrzec i wyciągnąć jak linia, ale również mieć szerokość do niego pod kątem prostym do jej długości. Szerokość ta jest zwykle ciasne jak struna. Ale szerokość czas jest jak elastyczny materiał, jak gumką, a więc jeśli Bóg chce, Bóg może wyciągnąć szerokość czasu. Szerokość czasu nie ma wpływu na 3 wymiary przestrzeni, lub rzeczy, takie jak grawitacja lub prędkość. Czas jest tym, co jest określone w "czasoprzestrzeni", ale szerokość czasu istnieje nienaruszone przez rzeczy, które zwykle wpływają na czas. Innymi słowy, szerokość czas działa jak 2 wymiar II do czasu.

W długim dniu Jozuego, to szerokość czas, że Bóg wyciągnął, wokół powierzchni ziemi, i dla ludzi na ziemi. W takich ludzi na ziemi doświadczył długiego czasu w szerokości czasu, w trakcie, co chwilę w czas.

Wierzę, że zgodnie z fizyki jest to możliwe. Pomimo, że pojęcie czasu o 2 wymiar nd "szerokość" wydaje się być w powijakach, nie jest pewne informacje można znaleźć na jej temat. Koncepcja, która dorównuje "szerokość" czas współczesnej fizyki teoretycznej jest pojęcie "wyobraźni czasu":

"... Jednym z nich jest to, że łatwiej jest zrobić sumy, jeśli mamy do czynienia z historii, co zwane jest wyimaginowany czasie, a nie w zwykłym, w czasie rzeczywistym. Imaginary czas jest pojęciem trudnym do uchwycenia i jest prawdopodobnie jedynym, który jest przyczyną największych problemów dla czytelników mojej książki. Mam również ostro krytykowany przez filozofów za pomocą wyobraźni czasu. Jak wyobraźni czasu mają nic wspólnego z rzeczywistym wszechświecie?
Myślę, że filozofowie nie wyciągnęliśmy wnioski z historii. To był kiedyś uważany za oczywiste, że ziemia jest płaska i słońce kręci się wokół ziemi, jeszcze od czasów Kopernika i Galileusza, musieliśmy dostosować się do idei, że Ziemia jest okrągła i że krąży wokół słońca. Podobnie było długo oczywiste, że czasem na tym samym tempie dla każdego obserwatora, ale od Einsteina, musieliśmy przyjąć, że z upływem czasu, przez co różne stawki dla różnych obserwatorów. To również wydawało się oczywiste, że wszechświat miał unikalną historię, jeszcze od czasu odkrycia mechaniki kwantowej, musieliśmy wziąć pod uwagę wszechświat jako wszelkie możliwe historii. Chcę sugerować, że idea wyobraźni czas jest coś, co mamy także przyjść do zaakceptowania. Jest intelektualnej skok tej samej kolejności, wierząc, że świat jest okrągły. Myślę, że wyimaginowany przyjdzie czas wydawać się tak naturalne, jak cały ziemi nie teraz. Nie ma wielu Flat uziomów w lewo wykształconych świata ".
-Stephen Hawking, Czarne dziury i Wszechświat Baby, Pg. 81-82  

Imaginary czasu jest już powszechne science fiction. But   it is more than science fiction or a mathematical trick. To jest coś, co kształtuje wszechświat w którym żyjemy
-Stephen Hawking, Czarne dziury i wszechświaty Baby, Pg. 83

Choć jest to nowszych koncepcji wydaje się, że wyimaginowane kształty czas wszechświata, w którym żyjemy Według fizyki, co to jest?

"Można myśleć o zwykłych, czasie rzeczywistym w formie poziomej linii, od lewej do prawej. Wczesne czasy po lewej, i pod koniec razy są po prawej stronie. Ale można również rozważyć inny kierunek czasu, w górę iw dół strony. Jest to tak zwany wyimaginowany kierunek czasu, pod kątem prostym do czasu rzeczywistego.
Jaki jest sens wprowadzenia pojęcia wymyślonego czasu? Dlaczego nie po jednej trzymać się zwykłej, w czasie rzeczywistym, że rozumiemy? Powodem jest to, że, jak wspomniano wcześniej, materii i energii mają tendencję do czasoprzestrzeni krzywej w sobie. W rzeczywistym kierunku czasu, prowadzi to nieuchronnie do osobliwości, miejsc, w których czasoprzestrzeń dobiega końca. Na osobliwości, równania fizyki nie da się zdefiniować, w ten sposób nie można przewidzieć, co zdarzy Ale wyobraźni kierunku czas jest pod kątem prostym do czasu rzeczywistego Oznacza to, że zachowuje się w podobny sposób do trzech kierunkach, które odpowiadają w ruchu.. w przestrzeni. Krzywizny czasoprzestrzeni spowodowane przez materii we wszechświecie może prowadzić do trzech kierunkach przestrzeni i wyobraźni kierunku czasie spotkania wokół tyłu. Oni tworzą zamkniętą powierzchnię, jak powierzchnia ziemi. Przestrzeni kierunki i wyobraźni czas nie tworzą przestrzeń, czas, który był zamknięty w sobie, bez granic lub brzegów. To nie miałoby żadnego punktu, który można nazwać początku ani końca, nie bardziej niż na powierzchni ziemi nie ma początku ani końca. "
-Stephen Hawking dr Czarne dziury i wszechświaty dla dzieci, str. 82

"Kiedy ktoś próbował zunifikować grawitację z mechaniką kwantową, trzeba było wprowadzić ideę" wyimaginowanym "czasie. Imaginary czas jest nie do odróżnienia od kierunków w przestrzeni. Jeśli można iść na północ, można obrócić się i kierujemy się na południe, na równi, jeśli można iść naprzód w wyobraźni czas, jeden, aby móc odwrócić się i cofnąć Oznacza to, że nie może być istotna różnica między przednim a. wstecz kierunki wyobraźni czasu. Z drugiej strony, gdy patrzy się na "real", istnieje bardzo duża różnica między kierunkami w przód iw tył, jak wszyscy wiemy ".
-Stephen Hawking dr Ilustrowana Krótka historia czasu, str. 182

Imaginary czasu nie stosuje się do przodu czasu, ale zamiast tego tworzy zamkniętą pętlę, w której nie ma odróżnić przodu lub do tyłu kierunku. Ta koncepcja wydaje się równolegle rozciągliwa szerokość do czasu bardzo dobrze. Doświadczanie wyobraźni czas może zyskać na czasie, będzie w obiegu zamkniętym na szerokość czasu, a kończąc na którym uruchomiona. Pozwoliłoby to do zyskania, i doświadczony, przez osoby, bez tej osoby do przodu na czas, zapisać na chwilę.

Czy teoria nauki Imaginary Time, lub koncepcji Szerokość do czasu wyjaśnienia manipulacji poczucie czasu w fałszywych wizji spowodowane przez upadłych aniołów? ... Tak.

Jak już wspomniano wcześniej, Biblia nazywa aniołów "synowie Boga" w kilku miejscach, a to może dotyczyć, że aniołowie mogą zrobić wiele tych samych rzeczy, które Bóg może zrobić, ale na bardziej ograniczone i lokalnym.

Na przykład, Bóg może czynić cuda, znaki i cuda, i długim dniu Jozuego było jednym z tych cudownych wydarzeń. Jeżeli ta analogia odnosi się w tym przypadku, jak to jest w innych przypadkach, to miałoby sens, że upadli aniołowie mogą być także w stanie wyciągnąć szerokość czas w ograniczonym zakresie lokalnym. Czas Bóg trzyma władzę nad wszystkim, a upadłe anioły nie mogą podróżować ani nie rozciągają go. Ale podczas Vision dodatkowe postrzegane czas będzie z upadłych aniołów wyciągając szerokość czas (nie czas).

W upadłych aniołów doświadczeń Vision, można to sobie wyobrazić jako upadłego anioła, rozciągający się na szerokość razem mózgu osoby atakowane. The person's brain does Not leave their body, nor move forwards and backwards along the length of time. Ale ta osoba ma doświadczenie zysk w czasie z okresem, w którym szerokość czas jest rozciągnięta w mózgu. Pozwala to na wzmocnienie postrzegane upływ czasu w Vision, i pozwoli na kilka minut lub nawet kilka godzin, aby być postrzegane przejść w jednej chwili, ani drugiego.

Ten scenariusz pozwoliłby mózg do działania w jego normalnej prędkości, z procesów decyzyjnych pracy jak zwykle w mózgu-umysłu-duszy-ducha połączenia. Pozwoliłoby to także na wspomnienia mają być przechowywane w mózgu według normalny sposób funkcje mózgu.

I tak to w jaki sposób mógłbym wyjaśnić upadłych aniołów dokonać manipulacji percepcji czasu, w Visions. Modern Physics wydaje się nieco pozwalają na to, zwłaszcza aniołów może być w stanie to zrobić w ramach wyjaśnienia, gdyby dodatkowych wymiarach w 6-7 dodatkowych wymiarów, mogą mieć dostęp do drugiego wymiaru czasu również. W każdym razie, to wyjaśnienie rozciągania szerokość razem mózgu osoby będą pracować, aby wyjaśnić manipulacji poczucie czasu w Visions.

I find a good analogy to conceptualize an extra dimension or dimensions is the green code in the Matrix movie. Like the agents in the Matrix movie, fallen angels can alter the “code” (“quantum dice”) to change what is there and alter the green code inside a person's mind, to change what the person perceives, through their brain.

As such I often try to represent the aspects of Fallen angelic False Visions using Matrix imagery. I use a red sphere of code to represent the invisible extra-dimensional or spiritual realm fallen angel.

As an example, this is a close up of a fallen-angel-caused vision of an “alien abduction”. Remember that the entire vision, all 3 aliens, and the setting, are all caused by 1 fallen angel. In this example, the red ball below contains a person standing in a room with 3 aliens, near a table, in a defensive posture against the aliens. That is how the person having this Vision experiences themself to be, and it seems real to them, though a Vision.

What this represents is that because of a fallen angel, the neurons in the person's brain are firing in such as way that their perceptions have been altered. As the person perceives their surroundings through their brain, which is the hub and gateway to all the physical senses, the true green reality has been blocked out either fully or partially, and the person perceives what is going on in the red sphere, which is the fallen angel attacking. Their brain being able to send signals of sensing the green reality around them has been blocked, and instead the deceptive red signals of the fallen angel is what is getting through to their brain. In the most extreme case, this can mean the person may perceived being touched, when they are not, smell things, see things, etc. which seem entirely physically real, but are not. These physically sensations can be of things which are external to the body, or internal to the body (such as John's stomach ache in Revelation).

Because of brain-sensory-hacking abilities of fallen angels seen in False Visions, which can seem completely physical, it can be difficult to be able to tell with certainty that an actual purely physical manifestation of a fallen angel has occurred. Perhaps one example is that of fallen angels manifesting as UFOs (or whatever) in which pictures or video-recording have been taken. But keep in mind, when fallen angels do physically manifest, it may only be on a very limited and partial basis. One example is the audio-recordings made of ghosts, which if not hoaxes, only show a physical manifestation of the air vibrating so as to produce a recordable sound. That is all that could be proven to have occurred, at most, when nothing was taken along the lines of a picture. Even at that, it is possible that a physical manifestation in some cases was limited to only a direct altering of the film or recording device, whether pictures of ghosts or UFOs, video film, or audio recordings.

In conclusion, Science and Modern Physics seems to allow for the miraculous and miracles, whether caused by God, Holy angels or fallen angels.

For Christians, the Bible does establish the kinds of things that fallen angels can do. Taking the Bible as the authoritative Word of God, on faith, there really is no need to question that fallen angels have these abilities. The Bible says fallen angels have these abilities, both of whatever degree of physical effects, and causing False Visions and dreams. Bible-believing Christians should be able to accept that, whether modern science has caught up to the Truth of the Word of God, or not. But the hope with this piece is that you can understand that Science and the Bible do not conflict, as science actually allows for the miraculous to occur, as is recorded in the Bible and seen in miracles God still works today. And as also seen in the false signs and wonders that happen today, caused by fallen angels. Theories in Science are always changing, in a progressive accumulation of knowledge: they are not truth. Where the Bible and science seem to contradict, I believe the Bible should always be deferred to as Correct and Truth, no matter what science teaches or scientists say.

I've touched on topics involved with big bang theory, quantum mechanics, black holes, worm holes, extra dimensions, and string theory.

But I agree with what Russell Grigg, from CMI-Australia has to say on this:

“It has truly been said that Christians married in their thinking to today's science (eg big bang, ten dimensions, etc.) will be widowed tomorrow.”
-Russell M. Grigg M.Sc. (Hons.), Creationist Chemist and Missionary
www.creation.com
CMI–Australia

That being said, I'm not entirely convinced about any of these theoretical science theories, and my intent here has not been to convince anyone of them. But rather, the aim of this was to use Modern Physics theories to show that science does not contradict or in any way disallow what that Bible teaches is true. The main point of doing this is to show that science does not preclude the existence of miracles of God and of holy angels, and also the false miraculous done by fallen angels. But rather I believe modern science actually completely allows for miracles, and for fallen angels, and their Biblically described abilities.

Rather than prove this seemingly supernatural activity is impossible, science actually completely allows for all of this to be possible… Modern physics shows that God created the universe to leave room for the miraculous to occur, without violating the laws of physics that He set up and maintains.

In any case, God is infinitely dimensional, without any question, having created all dimensions and everything in them, and as we know, God, in His three persons, can do anything and is All-powerful.

A fallen angel is more powerful than a human. But Jesus Christ is the Son of God, fully God and fully man, and also infinitely dimensional. So Jesus Christ is more powerful than any fallen angel, and even more powerful than all fallen angels combined. This is just another way of looking at what we already know, that Jesus Christ is seated at the right hand of God, with all power, above every other power, principality, authority, above every angel, Holy or fallen.

Angels can only be in one place at once, as we see in Daniel 10. And angels were created by God, as Genesis says,
“God created the heavens and the earth and all the host of them”.

But Jesus Christ is the fullness of the Godhead in human form, and Jesus Christ said “before Abraham was, I AM” , and John tells us “All things were made by him; and without him was not any thing made that was made” , showing Jesus Christ's infinite dimensionality as the Son of God.

And the Bible tells us in Acts 4:10-12 ,
Be it known unto you all, and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, [even] by him doth this man stand here before you whole. This is the stone which was set at nought of you builders, which is become the head of the corner. Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved.

And we see this in that supernatural harassment and attacks stop in the name and authority of Jesus Christ. Jesus Christ can and does help those who call out to Him for His help, who have faith in Him and believe upon the power of His Name. So Jesus Christ is more powerful than fallen angels, in whatever form they take, no matter how powerful they seem, Jesus Christ is more powerful.