This page has been translated from English

W Biblii na nowoczesnych hybryd - Nephilim

W Biblii na nowoczesnych hybryd (Nephilim)

(W "nowoczesnym Nephilim" roszczenia i biblijne argument jest charakterystyczne dla tych, którzy akceptują "synami Bożymi" są aniołami w Rdz 6, tej serii artykułów na ten zakłada to stanowisko w imię lub argumentując, co z resztą Pisma Świętego będzie pokazać, czy założenie to było prawdą).


Ta seria poniżej są dostępne na http://www.nephilimhybrids.com wraz z o wiele więcej informacji   na temat nowoczesnych nephilim / hybrydy.

Bezpośredni link http://stopalienabduction.com/nephilimhybrids/wordpress/?p=1

Koncept ojcowska Duchowe Lineage

Biblia zawiera w sobie to, co nazywam pojęcie "ojcowska Lineage Duchowe". Biblia naucza:

Duch dziecka jest mnożona z ducha (po życiu) z ojcem dziecka.

Dziecka ducha, który jest związany z darem życia, nie jest tworzony całkowicie na nowo przez Boga i złożone przez Boga w momencie poczęcia, ale uprawiana jest od ducha ojca dziecka. Tak samo jak ciało dziecka jest uprawianych z jaj i plemników, które łączą się na koncepcji, duch dziecko wyrosło z ducha ojca. Jego wkład, który nadał ducha (po życiu) dziecka stanowi jego istotny wkład, jak wzrost ciała dziecka u matki w ciąży stanowi jej istotny wkład. Tylko matka może się rozwijać dziecko w swoim ciele, przez jej ciało, i tylko ojciec przyczynia się do rosnącego ducha dziecka, co jest niezbędne dla dziecka, aby mieć życie, z jego własnego ducha. Dusza (umysł / będzie / emocji) i ciała dziecka są równego udziału matki i ojca. Dziecko będzie jak matka i ojciec w cechy ich duszy i ciała. (Chociaż technicznie ojca wkład nasienia jest wyłącznie to, co decyduje o płci dziecka.) Ale duch dziecka jest jeden rozmiar dla wszystkich materii, ducha, który daje życie w każdym człowieku, obu płci, jest dokładnie taki sam.

2. Dziecko ducha jest tego samego typu jak ojciec dziecka.

Ponieważ matka nie przyczynia się do ducha, że ​​dziecko rośnie z, i żyje z, oznacza to, że ojciec tylko określa rodzaj ducha dziecka. Istnieje kilka rodzajów duchów, które istnieją, lub że Bóg stworzył: ludzi, aniołów, a potem jest sam Bóg, który jest duchem. Jeśli dziecko ma typu człowieka ducha, lub typu anioł ducha lub ducha Bożego, zależy wyłącznie od ojca dziecka. Kobiecy duch nie jest mnożona i rozrosła się do dziecka ducha (o życiu), ani udział w procesie, w taki sam sposób, że jajo nie określa płci dziecka, ale tylko wkład ojciec decyduje o płci .

3. Pokoleniowej przekleństwa przekazywane do dziecka są wskazane pochodzić tylko od ojca przodków dziecka, a nie matki lub matki przodków, ale nie pochodzą z ojcowskiej przodków po linii matki. Jednak błogosławieństwa pochodzą od matki i ojca dziecka. Jest to zgodne z wzorem z pierwszych dwóch punktów powyżej, ale pokazuje, że Bóg wizyt winy, jak On trzyma rekord i nieprawości odwiedził lub błogosławieństwa podane nie są ustalane przez organ lub linii mnożenia ducha.

Teraz, aby pokazać powyższych punktów w Biblii:

Najpierw Bóg stworzył Adama,
.” (Gen 2:7) "I Pan Bóg ulepił człowieka [z] z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, i stał się człowiek istotą żywą." (Rdz 2:7)
Słowo tu na "dusza" jest wyjaśnione w Nowym Testamencie,

1 Kor 15,45: "I tak to jest napisane, pierwszy człowiek, Adam w duszę żywą, ostatni Adam w ducha ożywiającego."

Słowo tu na "dusza" jest "psyche" i oznacza "życie" i "dusza". Jest również stosowany w: Matt 10:28 "I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz nie są w stanie zabić duszy: Bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało w piekle".
Nie ma innego słowa na "ducha", użyte w 1 Kor 15, który jest "pneuma".

Jest to "oddychać życia" w Rdz 2:07, które odniesienia do "ducha", która daje życie.
"Duch Boży uczynił mnie, i tchnienie Wszechmocnego dał mi życie." (Job 33:4)
"Cały czas oddech [jest] we mnie, i ducha (ruach) Boży [jest] w moich nozdrzach" (Job 27:3)
"I rzekł Pan, Mój duch (ruach) nie zawsze dążyć do człowieka, do tego też [jest] ciele. Jeszcze jego dni są sto dwadzieścia lat" (Rdz 6:3)

Duch życia w człowieku został dany przez Boga do Adama w Rdz 2:7, i ducha człowieka. Bez Boga dążenie z duchem człowieka, nie ma już życia, ale człowiek umiera. Ale tak długo jak Bóg pragnie z duchem człowieka, człowiek żyje. Punkt jest, że człowiek jest żywy jest związana z nim o ducha, życia, dając życie, jak Bóg tchnął w Adama.

Duch życia, dając życie ciała jest we krwi,

"Gdyż życie ciała [jest] w krew, a dałem ją wam na ołtarz ku oczyszczeniu dla dusz waszych:. Za to [jest] krew [że] czyni przebłagania za duszę" Lev 17:11
Jako taki duch człowieka i życia, jest związana z krwi ciało mężczyzny.

Bóg określa, że ​​ludzie rozmnażają się przez mnożenie, mówiąc:
"Bądźcie płodni i rozmnażajcie się" (Rdz 1,28).

Co to jest mnożenie? Bóg wykazał mnożenia dla nas, jak Bóg stworzył Ewę z mały kawałek, żebra, wzięte z Adama. (Żebro sama w sobie zawiera krwi w szpiku, a życie ciała jest we krwi).

"A Pan Bóg sprawił, głęboki sen spadnie na Adama, i zasnął, a on wyjął jedno z jego żeber, a to zapełnił ciałem zamiast nich; I żebra, które Pan Bóg wyjął z mężczyzny, uczynił kobieta, i przyprowadził ją do człowieka. "(Rdz 2:21-22)

Bóg nie jest rejestrowana, aby tchnął ducha, oddychać życia, do Ewy, aby jej się żywej duszy. Nie ma Boga, zapisane na ponowne ten proces Kain, Abel, Seth, ani ich dzieci. Bóg tchnął ducha życie Adama, który stał się duszą żyjącą, a Bóg jest rejestrowana zrobić to tylko raz, z Adamem.

Wtedy Adam miał ducha i duszę i żyje.

Kiedy Bóg stworzył Ewę, On mnoży jej ciało z ciała Adama, a Bóg mnoży jej duszę od duszy Adama, a Bóg mnoży jej ducha z duchem Adama.
A jak miała ciała (z życia we krwi) i ducha (oddychać życia) ona również stał się duszą żyjącą, przez proces mnożenia.

Jako takie, Ewa została pomnożona od Adama, w ciało, duszę i ducha. Bóg zrobił to z Ewą siebie, ale od tego momentu to samo nastąpiłoby z Adamem i Ewą pomnożenie mieć dzieci, poprzez naturalny proces Bóg postawił na swoim miejscu.

To nie wyklucza, że ​​Bóg stwarza każdego człowieka w łonie matki (Czy 44:2,24) ale chodzi o to, że materiały budowlane, nasion, są już miejsca dla Boga, aby zbudować z nie tylko w odniesieniu do pomnożenia nowe ciało, ale do nowej duszy i ducha, jak również. Wszystkie mnoży się od tego, co już istnieje w ojca i matkę.

Że ciało i dusza (umysł, emocje, wola) matki są dziedziczone cechy dziecka jest oczywiste, dzieci wyglądają jak ich matki, mają cechy psychiczne, jak ich matki, inteligencja matki, itp. I tak wiemy, że zarówno ciało jak i duszę matki przyczynić się do ciała i duszy (umysłu / będzie / emocji) dziecka. Matki i ojca, dusza i ciało są częścią procesu pomnożenie do postaci dziecka. Każdy przyczynia się w równej liczbie chromosomów, połączyć w koncepcji, na ciało fizyczne, a tym samym ma sensu duszy (umysłu / będzie / emocje), jak również.

Ale ojca spermy sam decyduje, czy dziecko będzie płci męskiej lub żeńskiej, i to są dwa rodzaje ludzi. "Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz [własne], na obraz Boży go stworzył mężczyznę i niewiastę stworzył ich." (Rdz 1,27)

Podobny równoległy jest postrzegana w duchowy rodowód. Jest to typ duch ojca, który tylko decyduje rodzaj ducha dziecka, a które tylko przyczynia się "oddychać życia" się do dziecka w momencie poczęcia. To jest jak automatyczne, naturalnej (duchowego) procesu, a z rąk ojca dziecka, jak jest w ciąży kobieta, a jej ciało coraz ciała dziecka. Bez ojca, matki, ciało staje się ciała dziecka, a także człowieka, tak jak zasadniczo przyczynia się do życia dziecka, przyczyniając się wyłącznie przez ducha, w którym dziecko jest mnożona, aw tym ma oddychać życia.

Dlatego Biblia wielokrotnie odnosi się do Ojca jako spłodzenie dziecka. Matki nie mówi się, że rodzą dzieci. Życie ciała jest we krwi, który jest wbudowany w organizmie matki w czasie ciąży. Dziecko nie będzie żyć bez krwi, zbudowany z ciała matki, ani bez ducha, dając życie, zbudowany z duch ojca. Jako takie składki są równie ważne i niezbędne w produkcji dziecko. I to jest Bóg, który pracuje cud tworząc dziecka, w każdym przypadku. Ale gdy dziecko pochodzi od matki i ojca, w końcu dziecko ducha, o życie, tylko pochodzi od ojca, ducha, który jest mnożona do ducha dziecka, więc musiał życia. To jest zrównoważony tylko z ciała matki budowy ciała dziecka w czasie ciąży. Życie w związku z tym ostatecznie jest odziedziczona od ojca, z ducha. I dlatego Biblia wielokrotnie powtarza, że ​​ojcowie spłodzić dzieci, w licznych miejsce, tu jest jeden:

Matt 01:02 "Abraham był ojcem Izaaka; i Izaak ojcem Jakuba, a Jakub ojcem Judy i jego braci"

Przechodząc do dwóch przypadków przykłady, to samo słowo dla "ojcem" jest używane w 1 J 5:01
"Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził, i każdy, kto miłuje tego, który był ojcem, kocha go również, że jest zrodzony z Niego."

Jezus Chrystus został zrodzony z Boga Ojca. Jezus Chrystus jest Jednorodzonym Synem Bożym, ale także jest Bóg. W tym widzimy wyraźnie, że rodzaj ducha ojca jedynie określa rodzaj ducha dziecka. Trzy rodzaje duchów, które istnieją są Bóg, anioł, i człowieka. Jezus Chrystus jest Bogiem rodzaju ducha, jest Bogiem, ponieważ jego ojciec jest Bogiem. Jezus Chrystus nie może mieć ducha, który był tylko w połowie Boga-ducha, pół-człowieka-ducha, ale raczej: ". W Nim mieszka cała pełnia boskości" (Kol 2,9) Jezus Chrystus przyszedł w ciała (2 Jana 1:7) i był człowiek (1 Tm 2:5), ale także Jezus Chrystus jest Bogiem, i przyszedł z góry, istniejących wiecznie, tworząc wszystko (J 8:23, 8:58, J 1, ). Dodatkowo widzimy, że Biblia mówi, że Jezus był człowiekiem, ponieważ Jego ciała, choć w duchu Jezus jest Bogiem jak Jezus jest Bogiem. Rodzaj ducha dziecka zależy od rodzaju ducha wyłącznie ojcu.

Widzimy również, że u ludzi, człowieka z ludzkiego ducha rodzi dziecko, które ma również ludzkiego ducha, jak jest to prawdą w całej Biblii. Jest to również widoczne w przypadku Adama i Ewy, w którym również miał ludzkiego ducha, sama ulega zwielokrotnieniu od Adama.
Ale jak dla ich dzieci, Biblia mówi, dzieci przychodziły przez Ewę, jak w "przechodząc przez". Słowo o "dia" oznacza "ruch przez".
1 Kor 11:8,12 "Dla człowieka nie jest z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny; Bo jak kobieta jest z człowiekiem, w ten sposób również człowiek jest przez kobiety, ale razem z Bogiem ".

Rozróżnienie to jest jasno stwierdza, że ​​podczas gdy Ewa wyszła z Adama i córki, podczas gdy wyjdzie ich ojców, że wszyscy mężczyźni (i kobiety), ponieważ przyszedłem "do" swojej matki, a nie "z" nią. Ale wszystkie kobiety (i mężczyzn) były "z" ojców. Zastosowanie tej Ewie, oznacza to jej dzieci przeszły przez, ale z Adamem.

Kolejny przypadek patrzeć na to, że Adama. Bóg powiedział do Adama: "Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo w dniu, który jadł z niego niechybnie umrzesz." (Rdz 2:16-17)
Możemy wiedzieć, że nie odnosił się do śmierci fizycznej, ale duchowej śmierci, ponieważ Adam nie umarł w dniu, jadł z drzewa. Jest to również wyraźnie w stosunku do Rdz 3:22-24:

"Wtedy Pan Bóg rzekł:" Oto człowiek stał się jak jeden z nas, aby wiedzieć, dobra i zła. A teraz, żeby wyciągnął rękę i wziąć także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki "- dlatego Pan Bóg posłał go z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. Więc on wypędził człowiek, a Położył cherubinów na wschód od ogrodu Eden, i połyskujące ostrze miecza, który zwrócił się każdy sposób, aby strzec drogi do drzewa życia ".

Drzewo życia spowoduje duchowej nieśmiertelności, ale z drzewa poznania dobra i zła spowoduje śmierć duchową lub umierających. Nieśmiertelności duchowej zdaje się prowadzić do nieśmiertelności ciała i śmierci duchowej zdaje się prowadzić do śmierci ciała. Od tego jest mogą być gromadzone, że Adam został wykonany z ani pewne, śmierć, ani życie nieśmiertelne, ale państwem neutralnym, a może zdecydujesz się pójść w obu kierunkach, lub wybrać drzewo.
Kiedy wybrał drzewo prowadzi do śmierci ducha miał, to śmierci przeszedł na jego dzieci, a wszystkie były pomnożone z jego ducha. Jego duch umiera nie spowodować, aby go nie mają już ducha, ale po prostu aby "obojętny łuski" z jednej, żeby miał martwy duch, a nie życia, ale miał jeszcze jeden. I jakoś tylko o ducha (nawet martwych lub umierających) jest wciąż za mało, aby dać życie śmiertelnym ciele i żywej duszy. (I to jest Ducha Świętego, który sprawia, że ​​żyje duchem musimy narodzić się na nowo, do życia wiecznego.)

Wiemy, że stan ducha Adama, bycia martwych lub umierających, został przekazany do wszystkich części ludzkości, jego dzieci, jak to wyraźnie w Nowym Testamencie:

"Dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli dla przed Prawem grzech był na świecie, ale grzechu nie poczytuje, gdy nie ma prawa. Niemniej jednak śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli na podobieństwo przestępstwa Adama, który jest typem Tego, który miał przyjść. Ale dar nie jest jak przestępstwo. Bo jeśli przez występek z jednej z wielu zginęło, wiele więcej nie łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa, obfitują w wiele. Dar nie jest taki, który przyszedł przez kogoś, kto zgrzeszył, bo z jednej strony wyrok powstały z jednego przestępstwa w wyniku potępienia, ale z drugiej strony dar powstała z wielu występków w wyniku uzasadnienie. Bo jeśli przez grzech jednego, śmierć zapanowała przez jednego, znacznie bardziej tych, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będzie w życiu przez One, Jezusa Chrystusa. Tak więc jak przez jednego przestępstwa nie spowodowało potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez jeden akt sprawiedliwości nie spowodowało uzasadnienie życie wszystkim ludziom. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi. Ustawa weszła w taki sposób, aby grzech wzrośnie, ale gdzie wzmógł się grzech, łaska jeszcze obficiej rozlała się, więc, jak grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią, tak łaska przejawiła swe królowanie przez sprawiedliwość do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego "Rz 5. :12-21 NASB

"Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka przyszła również zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. I tak to jest napisane, pierwszy człowiek, Adam został żywej duszy;. Ostatniej Adam w ducha ożywiającego "
1 Kor 15:21-22, 45

W tych fragmentach jasne jest, że śmierć przeszła na wszystkich ludzi, Adam sam. Można to wyjaśnić tym, że Adam był jednym pierwotnego ducha / duszy, z którego wszystkie inne zostały pomnożone. Wszystkie dzieci Adama odziedziczył umiera / martwych ducha, jak to tylko duch ojca, który mnoży się do dzieci, dając im życie. Biblia jest specyficzny, że jest to tylko wykroczenie "z jednej" i że "śmierć rozpanoszyła się przez jedno".
Jako takie Ewa nie jest wliczone w pomnożenie ducha, ale tylko Adam, a obejmuje to atrybut "grzesznej natury" lub (jak również rodzaj ducha) dead-stan ducha.

I tak zarówno w przypadku Adama spłodzenie całej ludzkości, i Bóg rodząc tylko Jezusa Chrystusa, widzimy, że rodzaj ducha dziecka, i atrybuty się dziecka, pochodzą tylko od ojca dziecka, a nie z matka dziecka.

Jeśli duch Ewy był zaangażowany 50/50 w pomnożenie ducha dziecka, a następnie 1 Kor 15 i Rz 5, nie może powiedzieć, co mówią bez sprzeciwu, gdyż zarówno punkt wyłącznie do Adama. Jeśli duch Marii, 50/50 zaangażowanych w pomnożenie ducha Jezusa Chrystusa, potem on duchowo być mniejsza niż w pełni Bogiem, duchowym.

Pierwsze dwa punkty są objęte, na trzeci punkt, który powiedział w:

Ex 20:5-6

"Nie będziesz kłaniał się do nich, nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, Bóg twój [am] Bogiem zazdrosnym, tylko karze grzechy ojców na dzieci aż do trzeciego i czwartego [pokoleniu] z nich, że mnie nienawidzą; Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. "

Słowo tu dla "ojców" odnosi się tylko do ojca przodków, a nie do matki tych. Jako takie, można zakładać, że te niegodziwości są przekazywane na koncepcji ojcowska duchowy rodowód, jednak nie jest. Bóg mówi, że On będzie wizyta winy przodków ojca na dzieci. Werset nie oznacza, że ​​nastąpi to naturalnie, jako część naturalnego procesu przez dzieci pomnożenie. To nie może być przypadek, bo każde dziecko ma "ojców" lub ojca przodków zarówno mama i strony taty.
Ojcowskiej przodków matki dziecka są również nazywane tutaj i nic w tych wersetach ogranicza "ojców" tylko do dziecka strony ojca. Jako taki, "zwiedzanie winy" nie może opierać się na pomnożenie ducha ojca do produkcji dziecka, i niemającej związku sprawie, nawet jeśli pewne podobieństwa.
Przeciwnie, sam Bóg odnosi się tutaj do zapisu, że On zdaje się utrzymywać, nie tylko w linii ojcowskiej-ojca, ale także z linii matki, ojca, czyli męskich przodków dziecka na obu stronach jego rodziny.

Dodatkowo, bez żadnych ograniczeń płci są umieszczone na Boże miłosierdzie pokazano aż do tysiącznego pokolenia tym, że miłość do Niego i Jego przykazań. Oznacza to, pokoleniowym błogosławieństwa Bożego miłosierdzia może przekazać poprzez matka lub ojciec dziecka, poprzez swoich przodków, bez żadnych ograniczeń płci. Ponownie, to potwierdza, że ​​pojęcie "klątwy pokoleń" nie opiera się na pomnożenie ducha od ojca dziecka. Jednak pewne podobieństwa w sposobie pracy duchowej Boga zasady można znaleźć w tym winy ojców są odwiedzane, a matki nie są. Ale to nie ma większego znaczenia, jako winy są odwiedzane zarówno dzieci, mężczyźni i kobiety, i matki może mieć taką samą winę odwiedził ją, że jej ojciec, jak może jej dzieci.
Drugie świadectwo o Bogu aktywnie ewidencji, jak to jest znaleźć się w Psalmie 109:14,
"Niech nieprawość ojców pamiętać o Panu, i niech nie grzech jego matki zostały zgładzone".

Innym powodem jest to uznawane za niepowiązane z mnożenia, ponieważ nie ma nic podłączone na stałe o określonych winy, jako osoba może żałować szczególnym grzechem, w dowolnym czasie, lub odrzucić grzech, który jest wizyta na nich, bez ducha ( lub na ciele lub duszy), że urodzili się ze zmieniającymi się w kilku podstawowych hard-wired sposób (Eze 18).

Podsumowując, dwóch świadków znajdują się w Piśmie Świętym, w przypadkach, Jezusa Chrystusa i Adama, który wraz pokazać: duch dziecka jest mnożona od ducha ojca dziecka, dając życie, i że dziecko ducha jest tego samego typu jak ojciec dziecka.

Również cechy życia ducha ojca przechodzą na dzieci, takich jak Jezus Chrystus, wieczne i nieśmiertelne, i grzeszną naturę Adama i śmierci. Jednak grzeszną naturę i martwych stan ducha Adama to ogólnych, oraz szczególne winy ojca, które odwiedził na dzieci nie są oparte na duchu pomnożoną od ojca dla dziecka.Część 2

Jest jeszcze trzeci przykład w Piśmie, który pokazuje tym momencie o ojcowska duchowego pochodzenia, który znajduje się w Rdz 6.

Tak jest w przypadku "synów Boga" i ich dzieci, Nephilim-gigantów.

"I stało się, gdy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, i córek urodziło się im, że synowie Boga widząc, że córki mężczyzn, że oni [były] sprawiedliwe i wzięli ich żon wszystkich które wybrali. I rzekł Pan, duch mój nie zawsze dążyć do człowieka, do tego też [jest] ciałem: jeszcze jego dni są sto dwadzieścia lat. Było gigantów na ziemi w tamtych czasach, a także po tym, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, a oni gołe [dzieci] do nich, tym samym [stała] mocarze, które [były] starych , mężowie sławni ". Rdz 6:1-4

Określenie "synowie Boga" odnosi się do aniołów (Rdz 6:2,4 Job 1:6, 2:1, 38:7), i Nephilim-olbrzymy były dzieci z "synami Bożymi" i kobiet człowieka. W Pet Jude 1 i 2 2 tych "synów Bożych" są opisane jako aniołów, którzy zgrzeszyli, pozostawiając ich własnej domenie, są w porównaniu do tych, którzy "oddali się ponad do nierządu, pożądaniu cudzego ciała", a którzy teraz uwięziony w Tartaros . Ich działania były one stały się upadłymi aniołami.

are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire.” Jude 1:6-7 "I aniołów, którzy nie zachowali pierwszego stanu, ale opuścili własne mieszkanie, on bowiem zarezerwowane w wiecznej ciemności do sieci pod sąd wielkiego dnia. Nawet jak Sodoma i Gomora oraz miasta o nich w podobny sposób, oddając się ponad do nierządu i pożądaniu cudzego ciała, są określone na przykład, cierpienia kary ognia wiecznego. "Jude 1:6-7

"Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, ale cast [ich] do piekła (Tartaros) i wydał [ich] w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd; I nie oszczędził starego świata, ale zapisane Noego eighth [osoba], zwiastunem sprawiedliwości, przynosząc w potop na świat bezbożnych; I zwracając się do miast Sodomy i Gomory w popiół skazany [je] z obalić, co [im] ensample do tych, które powinny po wieść życie bezbożne "2 P 2,4-6

Chronologia w 2 P 2,4-6 miejsca, czasu ich grzech jest bezpośrednio przed powodzią, więc możemy wiedzieć, to jedno i to samo upadłych aniołów, którzy są, o których mowa w Rdz 6:1-4. I wiemy, że tych upadłych aniołów w szczególności, którzy popełnili ten grzech jest teraz związany i uwięziony w Tartaros jako karę za swoją zbrodnię. (Mimo, że inni nie są więzione, którzy nie popełnili tę zbrodnię, patrz Ap 12, Łk 4, Ef 6:12).

Możemy gromadzić, że kilka rzeczy byłoby to prawdą, o potomstwo to zjednoczenie, oparte na koncepcji ojcowska duchowy rodowód.

Jak aniołowie są nieśmiertelnych duchów, ich dzieci Nephilim-gigantów miałoby nieśmiertelnych duchów. To jest taki sam jak Boga Ojca i Jezusa, z wyjątkiem, że Bóg jest wieczny, i aniołów i ich potomstwa wszyscy punktu początku tworzony.

Jak aniołowie, którzy ojcem tych Nephilim-gigantów grzeszne potomstwo byłoby grzeszne również.

Gdy Jezus Chrystus był Bogiem w duchu, ale człowiek w ciele, możemy zbierać, że Nephilim-gigantów spadły-angel w duchu, ale ludzie w organizmie. Jezus Chrystus jest tylko biblijny przykład do pracy z tego, co się stanie w takiej sytuacji. Miał Duch Boży, ale człowiek, a Biblia nazywa Go "człowiek", On jest człowiekiem, i miał ciało człowieka. Jako takie te Nephilim musiał mieć śmiertelne ludzkie ciała, lecz nieśmiertelny grzesznych duchów. Te Nephilim-gigantów ludzi, o człowieka, choć duchem upadłym-anioła, tak samo jak Jezus Chrystus był człowiekiem, o ludzkie ciało i ducha Bożego. Biblia nazywa Jezusa człowieka, w prawdzie (1 Tm 2:5). Z tej samej ilości prawdy, tych Nephilim-gigantów także mężczyzn.

Nephilim-gigantów zginęli w powodzi, w odniesieniu do ich ciał. Ale na podstawie ich ojcowska Lineage Duchowe, powinniśmy się spodziewać w ich duchy nie zginęło, ale raczej się nieśmiertelny. Jako takie powinny być wymienione później w Biblii, jeśli pojęcie ojcowska duchowy rodowód, jest prawdą.
Są tylko 3 rzeczy, które wiemy o nich. Powinny one być w stanie zidentyfikować jako nieśmiertelne duchy, które nie mają własnego ciała. To właśnie mecze biblijny opis i rachunków demony w Biblii. I tak pojęcie ojcowska duchowy rodowód prowadzi nas do tego stopnia, że ​​demony w Biblii są bezcielesne duchy zmarłych Nephilim-gigantów.

Demony duchy poległych-anioła (chociaż nie duch-ciało anioła) i jest nieśmiertelna. Nie mogą oni otrzymać życie wieczne jako dar, ponieważ już są nieśmiertelni. Wielokrotnie w Nowym Testamencie Jezus uogólnia, że ​​praca demonów szatana, i mówi, że chrześcijanie będą wypędzać demony w imię Jego. Szatan jest nazywany księciem demonów i oczywiste jest, że demony są przeciwnikami chrześcijan, a pracy dla szatana. Podobnie jak aniołowie upadli, demony wydają się być niezdolne do otrzymania zbawienia, ponieważ tak jak upadli aniołowie są nieśmiertelni i nie ma dla nich sposób na "nowo narodzonych". Demony, będąc nieśmiertelny, nie może być "nowo narodzonych". Ludzie mają ducha, w obojętnym-dead państwa, podczas gdy istotne o doczesnym życiu, nie robi nic, do życia wiecznego.
Obojętnych-dead ludzkiego ducha musi narodzić się na nowo, zregenerowana, przez Ducha Świętego:
"Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego ... Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i [z] Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. "Jana 3:3,5

Nephilim-olbrzymów zwanych "ludzi" w Biblii (Rdz 6:5), jednak nie może się narodzić na nowo przez Ducha Świętego, ponieważ już są żywe, nieśmiertelne duchy, które my znamy jako demony. Nie można ich nowo narodzonych jak ludzie z duchami ludzi typu, a więc nie może wejść do królestwa Bożego. W tej Biblii ogólnie wydaje się sklasyfikowania ich w tej samej kategorii, upadłych aniołów, na wiele sposobów, choć mniej wydajne, ponieważ brakuje im ducha, ciała, że ​​upadli aniołowie zostali stworzeni, aby mieć, demony są nadal podzielone jak upadłe anioły, jeśli chodzi o kwestii zbawienia i który w których pracują.

Jest z tego powodu bardzo ważne jest ustalenie, że nie są w rzeczywistości nie "nowoczesnych hybryd Nephilim" żyjących obecnie esp. którzy poszukują ludzi i żyją wśród nas, czyli co tej stronie próbuje zrobić. Ta sama informacja, że ​​Biblia naucza na koncepcji ojcowska duchowego pochodzenia, po nałożeniu na historię of the Nephilim w Księdze Rodzaju, pokazuje, że nie było żadnych Nephilim po potopie Noego, i że nie ma dowodów na jakiekolwiek żywe Nephilim dziś , ani nie będzie. Proszę przejść do następnego artykułu w tej serii.

Zobacz oryginalny pod adresem: http://stopalienabduction.com/nephilimhybrids/wordpress/?page_id=2The Nephilim

Zgodnie ze zrozumieniem koncepcji ojcowska duchowego pochodzenia, które pokryliśmy, istnieje kilka rzeczy, które wiemy, tuż nietoperza o Nephilim.

Jezus miał ludzkie ciało, ale duch Boga i jest Bogiem, ale jest człowiekiem i nazywa takie w Biblii, o ludzkim ciele. W konsekwencji, tak samo jest z Nephilim. Jezus Chrystus jest tylko biblijny przykład, w którym aby zrozumieć, co te Nephilim byli, i na tym przykładzie: mieli upadłych aniołów ducha, ale człowieka, i nazywane są mężczyźni w Biblii.

"I stało się, gdy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, i córek urodziło się im, że synowie Boga widząc, że córki mężczyzn, że oni [były] sprawiedliwe i wzięli ich żon wszystkich które wybrali. I rzekł Pan, duch mój nie zawsze dążyć do człowieka, do tego też [jest] ciałem: jeszcze jego dni są sto dwadzieścia lat. Było gigantów na ziemi w tamtych czasach, a także po tym, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, a oni gołe [dzieci] do nich, tym samym [stała] mocarze, które [były] starych , mężowie sławni ". Rdz 6:1-4

W celu Biblii, by mówić prawdę w wywołaniu Nephilim "mężczyzn", a następnie muszą być "mężczyzn" w jakiś sposób, bez wyjątku. To jest taki sam jak Jezus nazywany jest "człowiek" i był człowiekiem bez wyjątku. W obu przypadkach nie chodzi o ducha, ale jest kwestia czysto ludzkiego ciała. The Nephilim mieli ludzkie ciała ze wszystkim, co pociąga za sobą ludzkie chromosomy, DNA itp. Mówiąc inaczej, należałoby również zaprzeczyć, że Jezus był człowiekiem i miał ludzkie ciało, oraz walczyć z wewnętrzną spójność z Biblii.

Nauka też sprawdzić, chromosomów i DNA z ludzkiej matki umieścić ogromne ograniczenia w DNA i chromosomów upadłych aniołów byłby do wykorzystania w impregnacji kobiety. Mianowicie, że ludzkie kobiety DNA i chromosomów może tylko parę z powodzeniem DNA i chromosomów, które miały na celu powiązanie, że człowieka płci męskiej. DNA i chromosomów tych upadłych aniołów było użyć w celu impregnacji te kobiety muszą być tak dopasowane, że człowieka płci męskiej, aby były nie do odróżnienia od człowieka płci męskiej.

Chociaż trudno jest znaleźć naukowe komentarz upadły anioł / krzyżowania człowieka w Księdze Rodzaju 6, w tym samym punkcie o Genetics powstało na temat teoretycznych "obcych":

"Jeśli obcych i ludzkiego DNA jest tak różne, hybrydyzacja byłaby niemożliwa. To nie jest prawdziwe tylko na poziomie sekwencji, ale chromosomy do pary, jak również. "
Dr Robert Carter, genetyka, Analiza Genetyki Supposed Starchild

Ta sama nauka i zasady genetyki stosuje się w przypadku upadłych aniołów i kobiet człowieka. W celu hybrydyzacji było możliwe, upadłych aniołów było parę chromosomów oraz sekwencje DNA tak, aby pasować do człowieka człowiek, inaczej nie ma potomstwa rezultacie w ogóle. Aby te kobiety do ciąży, matek i być do Nephilim, upadłych aniołów musiał wziąć pod uwagę jaj kobiety i dostosować proces pasuje jej chromosomów i wymagania sekwencji DNA za to, co Bóg zaprojektowany do pracy w nauce biologii i genetyki.

The simplest explanation as to what fallen angels used in impregnating these women is that God created angels all male, and having some sort of residual sperm that came about while in human form on Earth, but sperm which God never intended them to use.
As such, it seems the DNA and chromosomes that the fallen angels bodies could produce was a human match, but flawed, containing genetic deterioration (in comparison to the God-designed perfect DNA of Adam), leading to malformation. It seems very likely that God built into the angels these genetic deteriorations, in how He designed their spirit-bodies to work should they take human form on Earth, but in any case they apparently could do no better than something which was flawed, however it worked. Yet it was correct enough to pass for human male DNA and chromosomes, when it came to combining with the DNA and chromosomes in the egg of a human woman.

But in this, we do know that the Nephilim looked human, and their DNA and chromosomes were human, even if they had miniscule flaws or deterioration in the sequences in comparison to the more ideal DNA of the humans living at the time. This is no different than humans today, who have DNA and chromosomes deteriorated since the time of Adam, or even the time of Noah. The DNA or chromosomes of a human do not have to be as perfect as Adam's, the original, in order for a person to be considered to have a human body. Otherwise, none of us would qualify as being human, as all of us have some genetic flaws which have accumulated over time, which is just part of being in the fallen creation which has been subjected to corruption and decay.(Rom 8:20-22)
The Nephilim had bodies which were human enough for them to be called men (Gen 6:5) by God in the Bible, on the basis of their bodies being human, despite that they seemed to have a level of genetic decay more than the humans around them, in comparison.

In Gen 6:3 when God says “with man, for he also is flesh” this is also translated as “man is indeed flesh”. And so the same concept is referred to, that part of what makes a man to be considered a man is his flesh, his human body, and man “is indeed flesh”. Having a human body is enough for the Bible to say that someone is a man, and this is the same for both Jesus Christ, and also for the Nephilim.

From an understanding of Paternal Spiritual Lineage, we can understand that God was likely speaking in Gen 6:3 to the angels (sons of God) who took human wives. The chronology of these verses makes much more sense when one understands that after these angels took wives, God spoke up to say something to these falling angels.
What did God say?

“And the LORD said, My spirit shall not always strive with man, for that he is indeed flesh: yet his days shall be an hundred and twenty years.” Gen 6:3

God made it clear that “man” is “indeed flesh” and that “man” would live only 120 years.

Who was God saying this to? The angels likely thought it possible that if they had children with the wives they had taken, that these children would live forever, as they did. As such it would make sense that in response God told them that this would not be the case, but rather that “man” would only live 120 years. The “man” referenced to here was first and foremost the Nephilim. The placement of Gen 6:3 after the angels took wives, and before the mention of their offspring, gives a clear context that God was speaking to the angels (and perhaps also their human wives) about their offspring to follow, the Nephilim. The placement indicates that God likely pronounced this once the Nephilim were conceived, but before they were born. This would have been at the time when God starting forming these Nephilim in the wombs of these women who were their mothers. (Is 44:2,24)

In those days it is recorded that the line of Adam, until the flood, on average lived 857 years. This is far longer than the 120 years that God said the Nephilim would live, speaking to their parents. The explanation for why these Nephilim would have far shorter-than-normal lifespans was that “man is indeed flesh”. This shortened lifespan was all very abnormal at the time.

The word here for “man” in Gen 6:3 is “adam”, which both referred to the “Nephilim” in that they had human bodies, just as human as any other “adam”. This also seems to have been a prophetic warning that all “adam” would only live 120 years in the future. This seems to be a case of a prophetic warning having a dual meaning, both that the Nephilim would only live 120 years, due to their flesh, and that all mankind would come to be like this also.
This prophetic warning of shortened lifespans to 120 years has come to pass. But as the Bible indicates God spoke this prophecy to the parents of the Nephilim, by the placement of this verse, it makes sense that their actions in interbreeding were going to be the cause of this change. The Bible seems to indicate that this change in lifespans would be coming through the Nephilim that followed in Gen 6:4, and then on to the rest of mankind.

What does the word Nephilim mean? To quote Dr. Michael S. Heiser,

“In the form we find it in the Hebrew Bible, if the word nephilim   came from Hebrew naphal , it would not be spelled as we find it. The form nephilim   cannot mean “fallen ones” (the spelling would then be nephulim ). Likewise nephilim does not mean “those who fall” or “those who fall away” (that would be nophelim ). The only way in Hebrew to get nephilim   from naphal   by the rules of Hebrew morphology (word formation) would be to presume a noun spelled naphil   and then pluralize it. I say “presume” since this noun does not exist in biblical Hebrew — unless one counts Genesis 6:4 and Numbers 13:33, the two occurrences of nephilim — but that would then be assuming what one is trying to prove! However, in Aramaic the noun naphil(a) does exist. It means “giant,” making it easy to see why the Septuagint (the ancient Greek translation of the Hebrew Bible) translated nephilim as gigantes (“giant”). Here is a screen shot (not good quality) of Aramaic naphil(a) from Morris Jastrow's Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature   (1903; page 923, or page 243 of 1061 of the online PDF of volume 2).”

Dr. Michael S. Heiser, PhD, http://sitchiniswrong.com/

The word Nephilim means giants, and so by definition the Nephilim were all giants.

Having human bodies, that were purely human, human chromosomes, human DNA, the Nephilim must have had human gigantism, caused by the same mechanisms as people who have gigantism today. This is the simplest answer for how the human bodies of the Nephilim were giant. The same processes that are required to take place in a human body today in order for gigantism to result, must have been the same processes that took place in the human bodies of the Nephilim in order for their gigantism to result.

As per modern medical understanding, pituitary gigantism today is caused by a tumor (cancerous growth in) the pituitary gland in the brain, which causes an overproduction of Human Growth Hormone. (1) While some cases of pituitary tumors like this occur randomly, others are genetically linked and pass down through families. (2)

One such case of this is FIPA, Familial Pituitary Isolated Adenomas, which causes both Growth hormone secreting pituitary tumors in childhood (resulting in gigantism) and in adulthood (resulting in acromegaly). FIPA is a hereditary genetic condition which is autosomal dominant with incomplete penetrance. That means it is not sex linked, and either gender can get it, and it is a dominant trait (overtaking recessive traits) but that it only does this some of the time, so people can carry the disorder without having it, and the result varies for those who have it (acromegaly up to full gigantism). (3)

Hereditary gigantism today, like in the example of FIPA, is likely the closest example we have to what the Nephilim had, because what they had caused gigantism, could be carried by someone who did not express the disorder, and because it is hereditary.

People with gigantism today typically have a greatly decreased lifespan. Many giants throughout recent history only lived to their 20s. This closely parallels with the Nephilim-giants that God indicated would only live to be 120 years, when 857 years was the average recorded lifespan. As such there is some parallel in both the gigantism of the Nephilim-giants and the decrease in their lifespan (compared to normal), although these two issues are not shown to be strictly genetically linked, more like two separate genetic problems. If so then it makes sense that as humanity today only lives about 120 years at most, because the genetic problem of the Nephilim's shortened lifespan spread throughout humanity's genetics, effecting lifespans of humans from that point forward, separate from the genetic problem of pituitary gigantism, only affecting some.

How would this work? According to an understanding of Paternal Spiritual Lineage, the spirit of the child comes solely from the father of the child. The Bible seems to specify that the first generation of Nephilim were all male (Gen 6:4), but at the same time specifying the nephilim were “men” (Gen 6:5) therefore having human bodies, therefore being capable to reproduce as the bodies of human men do. Understanding that the Nephilim-giants had purely human bodies, and are called men by the Bible, it makes sense that they were virile and also capable of having children. There is nothing that suggests the Nephilim-giants were sterile. As such, if a Nephilim-giant were to marry a human woman, the children would all also have demon-spirits, but human bodies. While the Nephilim-giants are all described by the Bible as male, their children with human women could have been male or female. As the Bible calls the Nephilim-giants “men” on the basis of their human bodies, there is every reason to think that their bodies were capable of the same things as that of any human male body, which includes the production of X-sperm, leading to female offspring.

The Bible does indicate in the OT that people sinned by making offerings to demons, and to other gods (Deut 32:16-17), and that people worshipped demons when they worshipped idols (1 Cor 10:19-20) and that one of these whom people made offerings to was known as “the queen of heaven”(Jer 44:25). As all of the angels in the Bible are referred to as male, including the fallen ones, there is some reason to think “the queen of heaven” was a female demon. If there are female demons (as is claimed about succubus) then this would imply there must have at one time been female demon-spirited Nephilim.

A daughter of a Nephilim-giant would herself have a demon-spirit (and at death become a demon) but if she had children, her children would have the same type of spirit as their father, not her. If their father was human, the children would be human. At the same time, the children could genetically inherit the traits of her body, including gigantism and a shortened lifespan. If she married a human man, with a human spirit, the children could inherit the genetic traits of gigantism or a shortened lifespan, while they would still have human-spirits.

After the flood people had about 400 year lifespans, which gradually decreased to 120 years over 11 generations. This indicates that it was not any external changes in the earth after the flood which caused decreased lifespans, but rather decreased lifespans must have been caused by internal genetic changes. (4) However, the Bible makes clear that these genetic changes were related to the Nephilim-giants by the placement of Gen 6:3, which is the verse that specifically talks about the issue of decreased lifespans, right after the fallen angels took wives, and right before the Nephilim-giants are first mentioned. So we know these Nephilim events are connected to the shortened lifespans of all humanity today, as the Bible indicates such.

The concept of Paternal Spiritual Lineage logically shows that a Nephilim-giant could have a human-spirit human-body granddaughter. And understanding of the hereditary genetic disorder of gigantism (such as FIPA) shows that such a granddaughter could be a carrier of the genes that cause gigantism, but not herself be a giant effected with the disorder. As such this human-granddaughter of a Nephilim, who herself had a Nephilim-daughter for her mother and a human father, could herself carry the genes for gigantism without being a giant herself. She also could be effected by genes causing a shortened lifespan, and pass these on to her human children, along with genes that cause gigantism.

As the first mention of a shortened lifespan is related to the Nephilim-giants, the fact that we all have shortened lifespans today indicates that this very scenario took place. The first mention of gigantism in the Bible is with the Nephilim-giants, and the fact that gigantism exists today also indicates this scenario took place. Gen 6:3 was spoken to the parents of the Nephilim, as the Bible indicates, about the Nephilim, as the Bible indicates by the placement of the verse. An understanding of paternal spiritual lineage and the human bodies of the Nephilim, is shown by the Bible in the case of both Adam and Jesus Christ. Therefore, the evidence for the scenario of a human grand-daughter of a Nephilim is the shortened lifespans and gigantism the Bible teaches occurred after the flood.

Continue on to the next part in this Series!
see original at: http://stopalienabduction.com/nephilimhybrids/wordpress/?page_id=15

The Nephilim (continued?)

“But Noah found favor in the eyes of the LORD. These [are] the generations of Noah: Noah was a just man [and] perfect in his generations, [and] Noah walked with God.” Gen 6:8-9

The Bible specifies that Noah was “perfect in his generations”. This can refer to being spotless or unblemished in his lineage. Why does God specify this? It would make sense that God said this to make clear that Noah was completely uncorrupted in his lineage, both paternal and maternal, having no ancestors that were related to the Nephilim-giants in any way. Noah was the paternal ancestor of every human who would come after the flood, his sons and all their children, who all humanity would be replenished from.

However, it is not specified that Noah's wife, sons, nor daughter-in-law were “perfect in their generations”. It is therefore possible that Noah's wife (and therefore Noah's sons) or daughters-in-law (and therefore his grandchildren), were bodily related to the Nephilim. According to the concept of Paternal Spiritual Lineage, it did not matter if Noah's wife was in fact even a Nephilim-giant, because Noah's sons and all their children would have human-spirits, because Noah had a perfect human lineage and a human-spirit.

But it seems far more likely that Noah's wife or daughters-in-law were humans, but unfortunately one or all were descended from a human-granddaughter of a Nephilim-giant. This would mean that while the women on the ark were human, not even giants, they could still carry the genes for hereditary gigantism, as well as genes causing a shortened lifespan. It could be argued that besides the stated exception of Noah, that his wife and sons' flesh had also been somewhat corrupted, as all flesh had been corrupted,
“And God looked upon the earth, and, behold, it was corrupt; for all flesh had corrupted its way upon the earth.” (Gen 6:12)

The fact that giants existed after the flood, and that lifespans continued to decrease after the flood, shows that a woman (very likely herself human) related to a Nephilim-giant must have been on the Ark, and passed these genetic traits on to all humanity which followed after the flood. (Noah lived 950 years, but Shem only 600, this could be indicative that the woman with shortened-lifespan genes was in fact Noah's wife.)

That we all only live at most 120 years today, combined with the concept of Paternal Spiritual Lineage, shows that all humanity had a human-granddaughter-of-a-Nephilim ancestor in their past. Yet, we are no less human for it, because the Nephilim-giants had human bodies, and we all are descended from Noah who had a human-spirit.

The giants that came after the flood, which are seen many time in the Bible, were human. They had human-spirits, and were no more related to the Nephilim than anyone else was after the flood. Everyone after the flood coming to live only 120 years shows this. The human-giants after the flood unfortunately just also expressed the rarer genetic problem of having gigantism, while the rest of humanity expressed the genetic shortened lifespan.

The main difference between the Nephilim-giants before the flood and the human-giants after the flood is that the human-giants after the flood seem to have been in poorer health.

Some secular scientists and also Christian creationists both seem to agree that the largest dinosaurs if they lived today would not be able to breathe or stand up fully, and therefore that the world seems to have been very different a long time ago (how long ago being the difference) and that the earth had higher atmospheric oxygen levels in the past, which allowed for these dinosaurs to be able to breathe and function with some normalcy. These same conditions Christians attribute to the pre-flood world that allowed for the dinosaurs to breathe, and for huge winged ones to fly, also produced things such as gigantic animals and insects, as is found in the fossil record. (5,6,7) As such we know that the world before the flood was conducive to gigantic animals and their health. There is every reason to conclude the earth before the flood was more conducive to the health of Nephilim-giants and human-giants as well.

This may be how the Bible says of the Nephilim-giants, “the same became mighty men of old, men of renown”. These bodies with pituitary gigantism were able to function much better in the pre-flood world, and so were able to be “mighty men”. At the same time, they also had decreased lifespans. As such the gigantism and the shortened lifespan genes seem to not be directly tied together, but separate. All of humanity having shorter lifespans after the flood, while not being giants, shows that the two genetic issues were not exclusively tied together. The gigantism genes and the short-lifespan genes, while both coming from the Nephilim-giants, were not exclusively related. While the giants did live shorter lives than was usual in that time pre-flood, it is also clear that at first their gigantism was not a total hindrance to them, being called “mighty men”. However, after the flood and the change of atmospheric conditions, the gigantism seemed to produce even worse health problems for those with gigantism. And ultimately we can see that the shortened-lifespan genetics were not tied to gigantism genetics, as all of humanity has a shortened lifespan, but few have gigantism.

The human-giants after the flood did not have any atmospheric advantage, and there are indications they were in poor health, like those with gigantism today. For instance, one very plausible theory is that Goliath died by the stone hitting his head because of poor health and medical conditions which directly related to him having pituitary gigantism.

“And David put his hand into his bag and took from it a stone and slung it, and struck the Philistine on his forehead. And the stone sank into his forehead , so that he fell on his face to the ground. Thus David prevailed over the Philistine with a sling and a stone, and he struck the Philistine and killed him ; but there was no sword in David's hand.”
1 Sam 17:49-50

“Undoubtedly Goliath's great size was due to acromegaly secondary to a pituitary macroadenoma. This pituitary adenoma was apparently large enough to induce visual field deficits by its pressure on the optic chiasm, which made Goliath unable to follow the young David as he circled him. The stone entered Goliath's cranial vault through a markedly thinned frontal bone, which resulted from enlargement of the frontal paranasal sinus, a frequent feature of acromegaly. The stone lodged in Goliath's enlarged pituitary and caused a pituitary hemorrhage, resulting in transtentorial herniation and death.”
– Dr. Stanley Sprecher, MD http://radiology.rsna.org/content/176/1/288.2.full.pdf

The poor health of these giants could also be argued in that whole villages of giants were killed off by the Israelites without any noted difficulty. (Deut 3:1-11, Josh 11:21)

God had the Israelites kill off these giant tribes entirely (men, women, and children), and this was likely for one very understandable reason.

Using FIPA as a model, each successive generation has a younger onset for the illness. This means that what might start as acromegaly, with adult onset, in a few generations would be more likely to result in gigantism that begins in childhood. That is for those who do express the genes and have gigantism. At the same time, most people in the family are carriers who do not get the disorder, and some do not even carry it. In modern cases, an entire family or village of giants doesn't happen. But there is a reason why.

It is very likely that the only way that you would get this genetic disorder to be so strongly reinforced as to have an entire tribes of giants, where every man, woman, and child has the genetic disorder, is by inbreeding. The scientific understanding of hereditary gigantism supports this assertion. (3,8) And we know that these people did practice inbreeding. God confirms these nations practiced inbreeding in Leviticus 18, and this is what it would take to get entire villages of giants, in which every man woman and child was a giant. For instance, FIPA is a dominant trait with only incomplete penetration, meaning it acts recessive in many ways, and so it would be almost impossible to get a whole village of giant people, except if the trait was reinforced through inbreeding, like the close inbreeding Lev 18 mentions, making the trait to show very dominantly.

These tribes of human-giants had been inbred enough so as to doom their own genetics and those of their children. Their children would have gigantism, and they also would spread gigantism to anyone who married someone from the tribe. This is also demonstrated in the case of the sons of the giant of Gath, these 4 brothers were also giants like their father. (1 Ch 20, 2 Sam 21)

“And yet again there was war at Gath, where was a man of [great] stature, whose fingers and toes [were] four and twenty, six [on each hand], and six [on each foot]: and he also was the son of the giant. But when he defied Israel, Jonathan the son of Shimea David's brother slew him. These were born unto the giant in Gath; and they fell by the hand of David, and by the hand of his servants.” 1 Ch 20:6-8

This instance of the giant of Gath and his 4 giant sons shows a couple of things to be true. The first is that gigantism passes hereditarily among humans, and is not always caused by fallen angels. The second is that if one wished to debate this point, then logic would dictate that one would have to concede that either:
A. The Bible is not accurate when it uses the terms “father” and “son”, which could have terrible ramifications if this same assertion was applied to Jesus Christ.
B. Or if asserting that the giant of Gath was a “Nephilim” and he himself had sons, one would have to concede that the Nephilim before the flood were not sterile, and therefore could have had sons or daughters before the flood.
And so this gigantism was a human hereditary disorder that passed from one human to his four human sons. This is not how hereditary gigantism typically shows in families, and is highly unusual, which all suggests close inbreeding, as may the polydactylism.

Like a quarantine, to save much more of humanity from the genetic disorder of gigantism, God had these tribes of giant people to be killed. This was a mercy on any children they may have had, and future generations, as gigantism is a very painful, deforming and disabling genetic disorder. This also was protective against spreading this genetic disorder to all those peoples around them, including the Israelites. (Jdg 3:5-7)

That the giants after the flood were human-giants and not Nephilim-giants is confirmed in the Bible in Numbers13-14. This is the only time after the flood in which the word “Nephilim” is used, and the Bible makes clear that the statement made was a slander, a lie, and that those who told this lie were punished with death, as a result of the harm they caused with this lie.

“And they brought up a slander of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, The land, through which we have gone to search it, [is] a land that eateth up the inhabitants thereof; and all the people that we saw in it [are] men of a great stature. And there we saw the giants, the sons of Anak, [which come] of the giants: and we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight.” Num 13:32-33

“And the men, which Moses sent to search the land, who returned, and made all the congregation to murmur against him, by bringing up a slander upon the land, Even those men that did bring up the evil slander upon the land, died by plague before the LORD.” Num 14:36-37

The book “Alien Intrusion: UFOs and the Evolution Connection” by Gary Bates is where I first saw this pointed out, and he puts it this way:

“…The descendents of Anak (the Anakim/Anakites) were obviously a group of large people. However, in verse 28 the spies also reported that many of the other people in the land were “strong.” There are several other passages that refer to the Anakim as a powerful group of people (Deut. 9:2 for example), but verse 33 in Numbers 13 is the only passage that suggests any Anakite relationship to the Nephilim. Once again, it should be remembered that these Anakim were descendents of post-Flood people. They could not be descended from the pre-Flood Nephilim. Chapter 10 of Genesis records the “Table of Nations”; that is, the descendents of Noah's sons, and there is no mention of Anak or the Nephilim, post-Flood.

“It should be noted that the spies brought back a bad, or “evil” (Hebrew dibbah, “to slander, whisper, or defame”) report. That report included a parenthetic insertion that the large people known as the sons of Anak were descended from the Nephilim. The NIV simply puts it as: We saw the Nephilim there (the descendents of Anak come from the Nephilim)… (Num. 13.33).

“At first reading, this may seem like a factual account, but it is part of the quoted false report of the spies. Of the 12 spies, only Joshua and Caleb, trusting God, were keen to enter and take possession of the land; the other 10 did not want to. Because of the false report, the whole nation was too terrified to enter the Promised Land, and they turned against Moses for bringing them there. God responded:
The Lord said to Moses, 'How long will these people treat me with contempt?… I will strike them down with a plague and destroy them' (Num. 14:11).”

“How can we be sure that it was a false report? To start with, God intended to strike down all of the people with a plague for their unbelief, but Moses interceded on their behalf. However, there were some that were not going to escape God's justice. Dlaczego? Because they brought back an untruthful report. Numbers 14:36-37 says:
“'Now the men whom Moses sent to spy out the land, who returned and made all the congregation complain against him by bringing a bad report of the land, those very men who brought the evil report about the land, died by the plague before the Lord' (New King James Version).'”

“Some Christians have actually added to the false account of the Nephilim in the Promised Land. They say that during the time that the children of Israel wandered in the desert (38 years), fallen angels were once again cohabiting with women to produce more Nephilim as part of a satanic strategy to prevent the Hebrews entering the land. This is unlikely because, although they encountered the Anakim, they defeated them, as well as many others inhabiting tribes. When they eventually entered the land of Canaan, there was no mention of the Nephilim or encounters with them. Surely, among the descriptions of all the battles that ensued, encounters with Nephilim would have been mentioned if they occurred. And it should be remembered, according to the fallen angel view, the original angels who stepped out of line in this manner were now in chains in Tartarus…”
Gary Bates, Alien Intrusion: UFOs and the Evolution Connection, pg. 363-364

To make perfectly clear, a slander is a lie. The word used here for slander is “dibbah” and means “slander, calumny” according to the Gesenius's Lexicon. It is translated as “slander” 4 times, “infamy” 2 times and “evil report” 3 times in the KJV. The word “slander” means a “malicious false or defamatory statement”, “calumny” means “a false and malicious statement designed to injure the reputation”. A slander is a lie.

Numbers makes clear that these men brought a slander against the land in particular by: “saying… there we saw the giants (Nephilim), the sons of Anak, of the giants (Nephilim)”. This is the slanderous, lying statement in question. It is pointed out in particular in Num 13:32 that this statement was slander, a lie, and not true, before the Bible recounts the false statement. Then afterwards, in Num 14, it is made clear that the men who lied in this particular statement died by plague before God. As such, God punished these men for their lie about there being Nephilim in the land, by them dying before Him by a plague. The reason this punishment was so severe was because as a result of this lie, the people of Israel refused to take the land in battle, refusing to obey God. And they then were punished by having to wander in the desert for 40 years.

Other than this singular instance of a slander, a lie, being told, no mention is made of Nephilim after the flood, and besides Gen 6 and Num 13 the word Nephilim is not used anywhere else in the Bible. The interbreeding of the “sons of God” and women is not recorded to have occurred again after the flood. As the Bible had no problem mentioning this interbreeding the first time, God surely would have mentioned if the same events happened again, in His consistency. Also the “sons of God” who begat the Nephilim-giants were imprisoned in Tartaros (the Abyss) until the judgment for their crime.

In Jude 1 and 2 Pet 2 these “sons of God” are described as angels who sinned by leaving their own domain, are compared to those who “gave themselves over to fornication, going after strange flesh”, and who are now imprisoned in Tartaros. Their actions defined them as and made them become fallen angels.

“And the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, he hath reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day. Even as Sodom and Gomorrha, and the cities about them in like manner, giving themselves over to fornication, and going after strange flesh, are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire.” Jude 1:6-7

“For if God spared not the angels that sinned , but cast [them] down to hell (Tartaros), and delivered [them] into chains of darkness, to be reserved unto judgment; And spared not the old world, but saved Noah the eighth [person], a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly; And turning the cities of Sodom and Gomorrha into ashes condemned [them] with an overthrow, making [them] an ensample unto those that after should live ungodly” 2 Pet 2:4-6

The chronology in 2 Pet 2:4-6 places the time of their sin to be immediately before the flood, so we can know these are one and the same fallen angels who are referred to in Gen 6:1-4. And we know that these fallen angels in particular who committed this sin are now bound and imprisoned in Tartaros as the sentence for their crime. (Though others are not imprisoned, who did not commit this particular crime, see Rev 12, Luke 4, Eph 6:12.)

As such it makes the most sense that no other fallen angels would attempt to repeat this crime, and face the same punishment. As God is consistent, it makes sense they would face the same punishment. So it seems safe to say no other fallen angel would commit this crime, because of the consequences, and this is consistent with God not describing any repeat of this crime after the flood.

The Bible makes clear that the human-giants after the flood were not Nephilim, by saying those that called them so were slanderers in Num 13-14. Both the presence of human-giants after the flood and the shortened lifespans after the flood can be tied to the Nephilim that lived before the flood, through a woman on the Ark, without any resumed fallen-angelic interbreeding after the flood. The evidence for this theory is seen in that all of humanity soon had lifespan shortened to 120 years, and Gen 6:3 shows the prophecy of a shortened lifespan as being related to the fallen angels taking wives, and their offspring.
There is nothing in the Bible that indicates that there will ever be any more Nephilim born. The scriptures sometimes used to argue this fallacy are Matt 24 and Dan 2, but this can only be accomplished by ignoring the obvious meanings of the verses, ignoring their context, and twisting their meaning, and the meanings of the words in these verses.

With a straightforward interpretation, taking into account context of the passage, meanings of the words, etc, neither of these passages hint at there being any more Nephilim in the future of the world, according to Bible prophecy. You can examine these passages of prophecy, and the conclusion that they do not include any prophecy of a resurgence of Nephilim, at the links on the menu.


Przypisy:
(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Gigantism

(2) http://en.wikipedia.org/wiki/Acromegaly

(3) http://www.fipapatients.org/disorders/fipa/ includes family tree chart
(4) http://creation.com/decreased-lifespans-have-we-been-looking-in-the-right-place
(5) http://geology.com/usgs/amber/
(6) http://www.truthingenesis.com/The_Garden_of_Eden.html

(7) http://levenspiel.com/octave/OL_images/DinosaurW.pdf

(8) http://www.medscape.com/viewarticle/565829_3 may require free user account

Addendum:
While side issues, I want to address a couple things:

1. In Gen 6:4 “and also after that” or “afterward” has a couple of possible explanations that the text will allow for, and neither one references to after the flood. The first is that the taking of wives and interbreeding began “when men began to multiply on the face of the earth and daughters were born unto them” which was about 1000 years before Noah was even born. In context, “afterward” refers to the time when the marrying and interbreeding started, some 1000 years before Noah was born, and into the time of Noah