This page has been translated from English

Demony i Nephilim

Rozdział 4 - Demons

Teraz, gdy mamy objęte upadłych aniołów, jedziemy na pokrycie demony. Niektórzy uważają, że demony są upadłymi aniołami, ale Biblia wielokrotnie pokazuje, że istnieją wyraźne różnice między nimi.

Upadli aniołowie są nazywane "synami Boga, bogów, uprawnienia, księstw, władze, Panowania, zastępy niebieskie". Anioły w ogóle są wielokrotnie wykazały spowodować sny i wizje, które z ludźmi i dostarczyć wiadomość od Boga. Pojawiają się również w sposób ciała patrząc jak mężczyźni, i kontakty z ludźmi w ten sposób, jest postrzegane jako ciała. Z upadłych aniołów, jasne jest, że istnieje pewien sposób trzeba zgani, a mianowicie prosząc Boga, aby to zrobić, i nie robić osobiście.

"Podobnie te [brudne] kalać marzycieli ciało, pogardzają władzą, i źle mówić o godności. Tymczasem archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie odważył się wnieść przeciwko niemu bluźnierczego, ale powiedział: Pan ciebie nagany. "Jude 1:8-9

"Ale przede wszystkim tym, którzy według ciała chodzą w pożądliwości plugastwa, a drugim wzgardzi rządu. Zarozumiały [oni], selfwilled, nie boją się mówić źle o godności. Podczas gdy anioły, które są większe siła i potęga, nie przyniesie poręcze oskarżał ich przed Panem. "2 Piotra 2:10-11

A Jezus dał nam przykład opór szatana, upadłego anioła, za pomocą pism w Matt 4 i Łk 4.

Z drugiej strony, Demony są często nazywane "złe, nieczyste, złe duchy" i są zazwyczaj wymienione w odniesieniu do kogoś, kto jest demonizowany, a zły duch przemawia przez tę osobę. Demony nie są wyświetlane w postaci cielesnej się, ale interakcje z nimi zawsze wiąże się ciało człowieka lub zwierzęcia pracują przez. Jezus jasno, że wierzący otrzymali władzy przez Jezusa do oddania demony w imię Jego.

Matt 10:1 "A gdy zawołał [mu] Dwunastu, dał im moc [z] duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkiego rodzaju choroby." Matt 10:01

Luke 10:17,20 "Wtedy Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc:" Panie, nawet złe duchy nam się poddają w Twoje imię ... Jednak nie tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. " Łukasza 10:17,20

"Czyniła to przez wiele dni. Ale Paweł mając dość tego, odwrócił się i powiedział do ducha: Rozkazuję ci w imię Jezusa Chrystusa, abyś z niej wyszedł. I wyszedł o tej samej godzinie. "Dz 16:18

Istnieją podstawowe praktyczne różnice w których każe się nas duchowo walki demony w porównaniu upadłych aniołów, jako chrześcijanie. Jesteśmy z różnych instrukcji dla każdego. Nie ma praktycznego znaczenia udział w zrozumieniu, że demonów i upadłych aniołów nie są takie same, i mamy różne instrukcje, w jaki sposób są do praktyki duchowej walki przeciw każdej z nich. Między tym i różne terminy używane w odniesieniu do każdego, i różne opisy tego jak każdy z nich interakcji z lub atakować ludzi, staje się jasne, że demony nie są takie same istoty jak upadli aniołowie.

Wiemy wszyscy aniołowie zostały wykonane w pierwszym dniu stworzenia, i nazywane są zastępy niebieskie, a pod koniec 6-tego dnia Biblia mówi, że Bóg zakończeniu tworzenia nieba i ziemi, i ich gospodarzy. Jednak demony nigdy nie nazywa się wojska niebieskiego, który to termin zawsze odnosi się do aniołów, więc nie można założyć złe duchy zostały stworzone wraz z aniołami.

Aby zrozumieć, skąd pochodzi od demonów, musimy zrozumieć paru rzeczy o Jezusie Chrystusie, i o reprodukcji człowieka.

Jezus Chrystus jest Jednorodzonym Synem Bożym, i że Biblia naucza, że ​​był zarówno w pełni człowiekiem iw pełni Bogiem. Jezus Chrystus został poczęty przez Ducha Świętego, który jest Bogiem i Ojcem Jezusa jest Bóg Ojciec, Jezus Chrystus, a Syn Boży, jest sam Bóg. Ale Jezus Chrystus był synem Marii, kobiecie człowieka, a Jezus Chrystus był również człowieka człowiekowi.

Czy Jezus Chrystus był pół-człowiek fizycznie i pół-Bóg fizycznie? Bóg Ojciec jest duchem, a Duch Święty jest duchem.

"Bóg [jest] Duch: a więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć [go] w duchu iw prawdzie." J 4,24

Luke 24:39 "Oto moje ręce i nogi moje, że to ja: uchwyt się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam." Łukasza 24:39

Jak Bóg Ojciec jest duchem, to On nie ma ciała z krwi i kości, przez który Jezus może być pół-Bóg fizycznie w swoim ciele. W rzeczywistości Jezus Chrystus jest "obrazem Boga niewidzialnego" (Kol 1,15). I tak można stwierdzić, Jezus Chrystus jest jedyną osobą, z Bogiem w ciele fizycznym.

Ale jasne jest, że Jezus spożywali jak każdy człowiek z krwi i kości:

Heb 2:14 "Ponieważ zaś dzieci uczestniczą we krwi i ciele, on również miał częścią tego samego, aby przez śmierć pokonać tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła" Hbr 2:14

Oznacza to, że Jezus miał ciało, które było w pełni człowiekiem, z krwi i kości jak każdy normalny człowiek człowieka. A Biblia mówi, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele (2 J 1:7) i był człowiekiem (1 Tm 2:5).

Czy Jezus Chrystus był duchowo człowieka, czy był on duchowym Boga? Wydaje się, że duchowo Jezus Chrystus był Bogiem. Nie może Jezus uważa się za pół-Bóg duchowo i pół-człowiek duchowo, jak to zrobi z niego się mniej niż w pełni Bogiem duchowo. Jezus Chrystus jest Bogiem, i przyszedł z góry, istniejących wiecznie, tworząc wszystko (J 8:23, 8:58, J 1). A Biblia uczy, że w Nim mieszka cała pełnia Bóstwa, ale ciała:

Col 2:9 "W Nim mieszka cała pełnia boskości." Kol 2,9

W rzeczywistości wierząc, że Jezus Chrystus był zarówno w pełni Bogiem iw pełni człowiekiem, zwany także "zjednoczenie osobowe", jest niezbędnym doktryny chrześcijańskiej, podstawowe dla wiary chrześcijańskiej. Ale ważne jest, aby zrozumieć, że Jezus Chrystus miał w pełni ludzkiego ciała, jak każdy inny człowiek. Ale Jezus był w pełni Bogiem, więc można zrozumieć, że jest to w sensie duchowym, a duchowo Jezus był w pełni Bogiem. Jezus nie był jak każdy inny człowiek, gdy przyszło do jego ducha, lub half-man/half-God duchowo, ale Jego duch był, że Boga.

Oznacza to, że duch Jezusa było wyłącznie z Boga Ojca, w odniesieniu do reprodukcji i koncepcja dziewicy przez Ducha Świętego. Jest to interesujące, jak mówi Biblia, że ​​Jezus Chrystus jest Jednorodzonym Synem Bożym, i był "ojcem" przez Boga.

"Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził, i każdy, kto miłuje tego, który był ojcem, kocha go również, że jest zrodzony z Niego." 1 J 5:01

Ale tego samego słowa "zrodzony" jest używany wielokrotnie w odniesieniu do kobiet i ich dzieci.

Matt 01:02 "Abraham był ojcem Izaaka; i Izaak ojcem Jakuba, a Jakub ojcem Judy i jego braci"

W rzeczywistości Stary Testament jest pełen przykładów, w których ojcowie płodzić dzieci, ale nie ma przypadków matki rodząc ich dzieci. Biblia zatem podjęte na dosłowne twarz wartości, uczy, że dzieci są tylko spłodził przez ich ojców. W przypadku Jezusa, duchowo był w pełni Bogiem, i zrodzony z Boga Ojca, przez Ducha Świętego. Nie miał pół-ducha ludzkiego, a więc wydaje się jego duch nie był mieszaniny 50/50 Boga Ojca i ducha ludzkiego, jego matka Mary. Przeciwnie, Jezus jako Syn Boży jest Bogiem, a tym samym duchu, jak Bóg Ojciec.

Co Biblia naprawdę uczy o duchowy aspekt ludzkiej reprodukcji?

Wróćmy do początku kiedy Bóg stworzył Adama,

(Gen 2:7) "I Pan Bóg ulepił człowieka [z] z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, i stał się człowiek istotą żywą." (Rdz 2:7)

Gdy ciało Adama otrzymał "oddech życia", a potem stał się duszą żyjącą. Więc najwyraźniej ciała, które następnie ma "tchnienie życia", dodaje do niego, wyniki w nowej żywej duszy. Słowo tu na "dusza" jest wyjaśnione w Nowym Testamencie,

1 Kor 15,45: "I tak to jest napisane, pierwszy człowiek, Adam w duszę żywą, ostatni Adam w ducha ożywiającego."

Słowo tu na "dusza" jest "psyche" i oznacza "życie" i "dusza". Jest również stosowany w: Matt 10:28 "I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz nie są w stanie zabić duszy. Bójcie się raczej Tego, który jest w stanie zniszczyć duszę i ciało w piekle" Ale jest inne słowo, które jest używane w 1 Kor 15, "duch", a to "pneuma".

Jest to "oddychać życia" w Rdz 2:07, który jest "duch", który daje życie.

"Duch Boży uczynił mnie, i tchnienie Wszechmocnego dał mi życie." Job 33:4

"Cały czas oddech [jest] we mnie, i ducha (ruach) Boży [jest] w moich nozdrzach" Job 27:3

"I rzekł Pan, Mój duch (ruach) nie zawsze dążyć do człowieka, do tego też [jest] ciele. Jeszcze jego dni są sto dwadzieścia lat" Rdz 6:03

Duch życia w człowieku został dany przez Boga do Adama w Rdz 2:7, i ducha człowieka. Bez Boga dążenie z duchem człowieka, nie ma już życia, ale człowiek umiera. Ale tak długo jak Bóg pragnie z duchem człowieka, człowiek żyje. Punkt jest, że człowiek jest żywy jest związana z nim o ducha, "tchnienie życia" dawania życia, jak Bóg tchnął w Adama. Job mówi tchnienie Wszechmocnego dał mu życie, ale jeszcze tylko czas, kiedy Bóg jest rejestrowana, aby tchnął życie każdego człowieka jest, kiedy Bóg stworzył Adama. Biblia tylko rekordy, które Bóg zrobił to jeden raz, z Adamem. Jednak praca wskazuje, że również tchnienie Wszechmocnego. Jako takie miałoby sens, że w jakiś sposób "tchnienie życia" jest dziedziczna, a przekazywane przez reprodukcji i obyło się od Adama przez jego dzieci, przez całą drogę do pracy. W jaki sposób można "tchnieniem życia", lub alkoholu przechodzą w dół przez reprodukcji? Biblia mówi, że to, co powoduje, że życie, dając życie ciała jest we krwi,

"Gdyż życie ciała [jest] w krew, a dałem ją wam na ołtarz ku oczyszczeniu dla dusz waszych:. Za to [jest] krew [że] czyni przebłagania za duszę" Lev 17:11

I wiemy, że to, co powoduje, że życie jest "oddech życia" lub "ducha". I tak "duch" lub "tchnienie życia", musi być we krwi. Jako takie, że jest połączenie, że Biblia pomiędzy "tchnieniem życia" lub "ducha" i krwi w ciele fizycznym. Zrozumiałe jest, że dziecko jest utworzony z wkładu ciała od obojga rodziców w procesie reprodukcji. Być może "tchnienie życia" wiąże się z ojca wkład w reprodukcji.

Bóg określa, że ​​ludzie rozmnażają się przez mnożenie, mówiąc: "Bądźcie płodni i rozmnażajcie się" (Rdz 1,28).

Co to jest mnożenie? Bóg faktycznie wykazały, mnożenia dla nas, jak Bóg stworzył Ewę z mały kawałek, żebra, wzięte z Adama. (Żebro sama w sobie zawiera krwi w szpiku, a życie ciała jest we krwi).

"A Pan Bóg sprawił, głęboki sen spadnie na Adama, i zasnął, a on wyjął jedno z jego żeber, a to zapełnił ciałem zamiast nich; I żebra, które Pan Bóg wyjął z mężczyzny, uczynił kobieta, i przyprowadził ją do człowieka ". Rdz 2:21-22

Bóg nie jest rejestrowana, aby tchnął ducha, tchnienie życia, do Ewy, aby ją stać się duszą żyjącą. Nie ma Boga, zapisane na ponowne ten proces Kain, Abel, Seth, ani ich dzieci. Bóg tchnął ducha życie Adama, który stał się duszą żyjącą, a Bóg jest rejestrowana zrobić to tylko raz, z Adamem. Wtedy Adam miał ducha i duszę i żyje. Oczywiście Adama i Ewy dzieci były żywe i miały dusze żyjących również, choć nie prowadzi się ewidencji Boga o tchnął oddech życia w nich. Jednak stany pracy, że tchnienie Wszechmocnego dał mu życie. Wszystko to wskazuje, że Bóg dał tchnienie życia, ducha, w Adama i jakoś tym duchu została pomnożona do wszystkich innych ludzi od Adama. Czy przez żebra Adama, w przypadku Ewy, lub poprzez odtwarzanie z dziećmi, które Biblia nazywa "rozmnażanie", wydaje się, że wszyscy ludzie są przekazywane tchnienie życia od Adama.

Więc to ma sens, kiedy Bóg stworzył Ewę, On nie tylko pomnożyć swoje ciało z ciała Adama, ale także Bóg mnoży jej ducha z duchem Adama. Jak ziarno, które rośnie. A potem stał się indywidualnej duszy życia, jak również, jako że miała ciało i ducha (tchnienie życia), który znajduje się we krwi. A to wszystko przez proces "rozmnażania".

Jako takie, Ewa została pomnożona od Adama, ciała i ducha, a następnie sama stał się duszą żyjącą. Bóg zrobił to z Ewą siebie, ale od tego momentu to samo nastąpiłoby z Adamem i Ewą pomnożenie mieć dzieci, poprzez naturalny proces Bóg postawił na swoim miejscu. Oznacza to, że w okresie rozrodu, nowy duch, tchnienie życia, że ​​każde dziecko, mnoży się i rośnie z małego ziarna ducha lub "tchnienie życia" z poprzedniej generacji.

To nie wyklucza, że ​​Bóg stwarza każdego człowieka w łonie matki (Czy 44:2,24) ale chodzi o to, że materiały budowlane, nasion, są już miejsca dla Boga, aby zbudować z nie tylko w odniesieniu do pomnożenia nowe ciało, ale pomnożenie nowego ducha, jak również. Wszystkie dzieci są mnożone od tego, co już istnieje w ojca lub matki.

Że ciało i dusza (umysł, emocje, wola) matki są dziedziczone cechy dziecka jest oczywiste, dzieci wyglądają jak ich matki, mają cechy psychiczne, jak ich matki, inteligencja matki, itp. I tak wiemy, że zarówno ciało jak i duszę matki przyczynić się do ciała i duszy (umysłu / będzie / emocji) dziecka. Matki i ojca duszy i ciała przyczynia się w procesie mnożenia do postaci dziecka, i to jest oczywiste, jak dziecko wygląda jak oboje rodziców. Każdy przyczynia się w równej liczbie chromosomów, połączyć w koncepcji, na ciało fizyczne, a tym samym coś takiego miałoby sens duszy (umysłu / będzie / emocje), jak również.

Ale czy to jest podział 50/50 w przypadku ducha dziecka, tchnienie życia, które w rzeczywistości daje życie dziecka i sprawia, że ​​dziecko się żywej duszy? Jeśli wszystko w procesie rozrodczym jest podział 50/50 między matką i ojcem, to dlaczego w Biblii powszechnie twierdzą, że ojciec spłodził dzieci? Wiele osób zakłada, że ​​duch dziecka jest składane przez Boga w momencie poczęcia, tak jak Bóg jest zawieszony na niebie dodawania poszczególnych nowego ducha do dziecka. Ale Bóg mówi, że rozmnażają się przez "mnożenie", a nie dodatkiem. Jeśli duch dziecka został dodany przez Boga, czy też 50/50 z matki i ojca, wraz z ciała dziecka lub dusza jest 50/50 z matką i ojcem, to wydaje się sprzeczne z intuicją, że Biblia zawsze mówi mężczyzn płodzenia dzieci. W rzeczywistości, jak tylko ciała matki rośnie ciała dziecka w czasie ciąży, to więcej sensu dla niej powiedzieć, rodzić dzieci, wszystkie rzeczy są równe. Mimo to zawsze ojciec, który rodzi dziecko, a Bóg Ojciec, który zrodził Jezus Chrystus. Jak duch dziecka, tchnienie życia, co sprawia, że ​​dziecko jest żywe i żywej duszy, to istotne jest, że dziecko jest żywe. Jeśli ojciec sam się przyczynić duchu dawania życia dziecka, to mogłoby wyjaśnić, dlaczego dziecko jest ojcem tylko przez ich ojca. A to podstawowy składnik do dziecka życia także równowadze z matki większy wkład w ciąży. Tylko matka może iść w trakcie ciąży, może w ten sam sposób tylko ojciec może dać ducha, tchnienie życia, i to oznacza to, że ojciec rodzi dziecko.

Jest więcej w Biblii, która wydaje się sprawdzić ten pomysł "Dla człowieka nie jest z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny;. Bo jak kobieta jest z człowiekiem, w ten sposób też człowiek jest przez kobiety, ale wszystkie razem od Boga "1 Kor 11:8,12.

Biblia mówi, że dzieci przychodziły przez Ewę, jak w "przechodząc przez". Słowo o "dia" oznacza "ruch przez". Rozróżnienie to jest jasno stwierdza, że ​​podczas gdy Ewa przyszła "z" Adam, że jej synowie "przeszła przez" jej. I tak też, gdy synowie i córki są "z" ojców, wszystkie dzieci mają przyjść "do" swojej matki, a nie "z" nią. To nie może być fizyczne narodziny, że mówi się tutaj, jak oczywiście dzieci pochodzą z ich matkami. To nie może być mnożenie ciała, do której odwołuje się tutaj, jak wiemy organizm dziecka jest mnożona zarówno rodzice w równym stopniu. Przeciwnie, ten stwierdził, różnica musi odwoływać się do duchowych mnożenia. Zastosowanie tej Ewie, oznacza to jej dzieci przyszedł przez nią, ale wyłącznie "z" Adam. To musi być duch, który się odwołujesz, tchnienie życia, istotnym elementem, który po dodaniu do ciała sprawia, że ​​dziecko zostanie nowym żywej duszy.

Wskazuje to, że duch dziecka (kobieta lub mężczyzna) pochodzi tylko od ojca dziecka, i mnoży się od niego jedynie. Ale z drugiej strony ciała i duszy dziecka, wyraźnie mają cechy zarówno z rodziców dziecka. Jeśli spłodzenia oznacza rezygnację z życia, a duch jest tchnienie życia, to ma sens, że duch przyjdzie tylko z ojcem dziecka, ponieważ Biblia mówi, że ojcowie sam spłodzić dzieci. W szerszym systemie rzeczy, jeśli ojciec był wyłącznie źródłem mnożenia się dziecka, to bilans większy wkład matki w "mnożenia" z ciała dziecka w czasie ciąży.

Jest więcej w Biblii, aby potwierdzić ten pomysł. Zgodnie z tym, Biblia potwierdza, że ​​Adam sam (nie Ewa), który zdał grzeszny / umiera stanu duchowego całej ludzkości.

"Dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli dla przed Prawem grzech był na świecie, ale grzechu nie poczytuje, gdy nie ma prawa. Niemniej jednak śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli na podobieństwo przestępstwa Adama, który jest typem Tego, który miał przyjść. Ale dar nie jest jak przestępstwo. Bo jeśli przez występek z jednej z wielu zginęło, wiele więcej nie łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa, obfitują w wiele. Dar nie jest taki, który przyszedł przez kogoś, kto zgrzeszył, bo z jednej strony wyrok powstały z jednego przestępstwa w wyniku potępienia, ale z drugiej strony dar powstała z wielu występków w wyniku uzasadnienie. Bo jeśli przez grzech jednego, śmierć zapanowała przez jednego, znacznie bardziej tych, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będzie w życiu przez One, Jezusa Chrystusa. Tak więc jak przez jednego przestępstwa nie spowodowało potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez jeden akt sprawiedliwości nie spowodowało uzasadnienie życie wszystkim ludziom. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi. Ustawa weszła w taki sposób, aby grzech wzrośnie, ale gdzie wzmógł się grzech, łaska jeszcze obficiej rozlała się, więc, jak grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią, tak łaska przejawiła swe królowanie przez sprawiedliwość do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego "Rz 5. :12-21 NASB

"Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka przyszła również zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. I tak to jest napisane, pierwszy człowiek, Adam w duszę żywą, ostatni Adam w ducha ożywiającego "1 Kor 15:21-22, 45.

Wydaje się, że duchowe zmianę, jaka nastąpiła kiedy Adam zjadł z drzewa, kiedy otworzył oczy, a jego duch się w stanie śmierci / grzeszne, minęło od niego jedynie do całej ludzkości. Biblia jasno stwierdza, że ​​ten stan ducha pochodzi od Adama jedynie, a nie od Ewy. To byłby największy sens wtedy, gdy wszystkie jego dzieci zostały pomnożone wyłącznie z własnego ducha. Wydaje się po nim jeść z drzewa, jego duch zdobył te cechy państwa zmarłych / grzeszne, a wszystkie duchy pomnożyć swą pierwotną odziedziczy tej jakości, jak również. Te fragmenty równolegle Adam i Jezus bardzo blisko. Prawdą jest, że przez Jezusa Chrystusa, pojedynczo, wszyscy chrześcijanie stają się duchowo narodzić się na nowo do życia. To pasuje najbardziej z koncepcją, że przez Adama, pojedynczo, wszyscy ludzie urodzili się duchowo do śmierci. W ten sam sposób, że w Adamie wszyscy umierają tylko duchowo, wszyscy są ożywieni duchowo przez Jezusa Chrystusa, przez nowe narodzenie w Duchu Świętym.

I tak istnieje kilka ostatecznych punktów, że Biblia wydaje się, o tym jak ludzie rozmnażają się przez mnożenie, które zgadzają się, co wiadomo o Jezusie Chrystusie. Jeśli człowieka mnożenia została powołana przez Boga, aby matka ducha nie jest mnożona dla dziecka w jakiejkolwiek części, to pozwoli na Jezusa Chrystusa, aby zostały w pełni Bogiem duchowo, Jego duch jest zrodzony wyłącznie przez Boga Ojca. Niektóre nauki zdają się twierdzić, że Jezus był w pełni Bogiem iw pełni człowiekiem jest tajemnicą. Ale to nauczanie tutaj pozwoli na Jezusa Chrystusa, aby zostały w pełni Bogiem duchowo bez coś się stało mając na reprodukcję, że narusza Boży sposób skonfigurować człowieka mnożenia do pracy, na początku. Nauka ta sprawia, że ​​w pełni Bogiem duchowej natury Jezusa Chrystusa jest całkowicie zgodny z procesu reprodukcji poprzez pomnożenie przez które Bóg pierwotnie utworzonych.

Gdyby wszyscy ludzie otrzymują ducha pomnożona wyłącznie od ducha swego ojca, to Jezus Chrystus jest w pełni Bogiem, będzie działać bez niekonsekwencji. Ale jeśli duch matki również mnoży się w połączeniu rozwijać ducha dziecka, to można twierdzić, że zostały w sprzeczności z Jezus był w pełni Bogiem duchowo. Nie był pół-człowiek duchowo, ale w pełni Bogiem duchowo. Jezus na pewno nie był pół-człowiek duchowo i pół-Bóg duchowo, z wkładem jego matka Mary wpływ na jego duchowe pełne Boga-ności, lecz Jezus Chrystus był w pełni Bogiem. To w jednej linii z duchem dziecka pochodzących wyłącznie od ducha ojca.

W tym samym czasie, Jezus był w pełni człowiekiem w swoim ciele, jednocześnie otrzymują od matki ... i paradoksalnie z samego siebie ... jak On jest obrazem Boga niewidzialnego.

"Kto jest obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wobec każdego stworzenia" (Kol 1,15).

50/50 wkład ciało Jezusa od Boga Ojca i od Maryi, można zrozumieć tylko w tym Jezusa Chrystusa jest wieczne i zawsze było ... więc jego ojcowska plan ciała pochodzi od Niego. Nie ma w, że Jezus był jego własny ojciec, jako że byłoby sprzeczne, że Bóg jest Ojcem, a ja nie stanowi inaczej, nie zacierając granice osób Bóstwa lub Trójcy. Ale to, co mam na myśli znajduje się w prawdę mówił Jezus,

"Zanim Abraham stał się, JA JESTEM", w tym Jezusa Chrystusa wiecznie zawsze był, jest i będzie Bogiem, a tutaj przed Zrobił samego czasu, paradoks, że jest rozwiązany przez Jezusa Chrystusa, wiecznie istniejącego. Kol 1,15 oznacza, że ​​wszyscy byli stworzeni na obraz Boga, co oznacza, że ​​wszyscy byli stworzeni na obraz Jezusa Chrystusa, od początku. On zawsze był.

Ciało dziecka pochodzi, jest mnożona z, zarówno dla matki jak i ojca, jak widać na Adama i Ewy. A ciało jest uprawiana wyłącznie przez matkę w czasie ciąży. Ale w tym samym czasie duch, tchnienie życia, dziecka jest mnożona wyłącznie od ducha ojca dziecka. Wydaje się, że definicja "rodząc". I ducha dziecka dlatego dziedziczy cechy ducha ojca, takich jak np. z grzeszną naturę duchową i śmierci przechodzi od Adama do wszystkich jego dzieci.

I tak wydaje się, że Biblia uczy, że w mnożenie ciała dziecka będą w połowie od matki, a połowa od ojca, ale że duch dziecka pochodzą wyłącznie z ojcem dziecka, co daje oddech życia, co sprawia, że ​​dziecko do nowej żywej duszy.

Zrozumienie tego, aby być, nie ma konta w Biblii, która rzuca się w oczy, w odniesieniu do miejsca, gdzie demony pochodzi. To rzuca się w oczy, ponieważ zrozumienie tego o ludzkiej mnożenia; to konto wymaga jakiś dziwny wpływ.

Wracając do pierwszej fali anioły spadają, "synowie Boga", komunikator typu aniołów, który wyglądał jak mężczyzna:

"I stało się, gdy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, i córek urodziło się im, że synowie Boga widząc, że córki mężczyzn, że oni [były] sprawiedliwe i wzięli ich żon wszystkich które wybrali. I rzekł Pan, duch mój nie zawsze dążyć do człowieka, do tego też [jest] ciałem: jeszcze jego dni są sto dwadzieścia lat. Było gigantów na ziemi w tamtych czasach, a także po tym, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, a oni gołe [dzieci] do nich, tym samym [stała] mocarze, które [były] starych , mężowie sławni ". Rdz 6:1-4

Tutaj "synowie Boga" miał dzieci z ludzkimi kobietami. Na podstawie tego, co mamy objęte, ma pewne interesujące implikacje. Te "synowie Boga" zostali typu posłaniec aniołów, którzy powszechnie są opisane wyglądać jak ludzkie mężczyzn. Wydaje się, że byli w stanie odtworzyć, w postaci cielesnej o ludzkich mężczyzn. Inną rzeczą, wiemy o aniołach jest to, że są nieśmiertelne duchy. Ich dzieci są opisane zostały mocarze, i olbrzymy (Nephilim w języku hebrajskim). Są one opisane jako ludzi, a więc ludzki wygląd, ale gigantów. Co stałoby się, gdyby człowiek wyglądający mężczyzna Anioł dzieci z ludzką kobietą? Jeśli tak było, to wynik, jak opisano tutaj gigantyczny mężczyzn.

Zrozumienie tego, co mamy obejmował około mnożenia, miałoby sens, że duch w tych potomstwo pochodzić wyłącznie od swoich ojców, tych aniołów grzeszny. Ale anioły są nieśmiertelne duchy. Korzystanie Adam jako przykład związane duchowe oblicze przechodząc jedynie z ojcem dziecka, miałoby sens, że potomstwo tych aniołów będzie miało również nieśmiertelnych duchów, i anioł typu duchy, pochodzących wyłącznie od swoich ojców, którzy byli aniołami.

Z drugiej strony, ich ciała były połączeniem z ich praw matek i ojców szuka człowieka anioła. Widocznie te posłaniec aniołów, który wyglądał jak ludzki mężczyźni mieli ciała ducha, ale podczas robienia formy fizycznej ich ciała miały DNA i chromosomów, które były niemal identyczne do tego ludzi. Zgodnie z genetyki, DNA i chromosomów o połowę składki z 2 rodziców, musi odpowiadać ściśle, aby móc łączyć razem. Więc niezależnie od DNA i chromosomów tych upadłych aniołów przyczyniły musiałby być prawie identyczny z ludzkim człowieka, co sprawia, że ​​wiele sensu jak ludzkie DNA jest plan używany do postaci ciała być człowiekiem, wewnątrz i na zewnątrz. DNA i chromosomów funkcja informacje za wzorzec dla ciała. Nieznaczne różnice mogą się ogromne zmiany, które sprawiają, 2 stwory w stanie posiadania potomstwa. Na przykład, szympansa DNA szacuje się na około 95% podobny do człowieka, i szympansy mają 24 chromosomów par, podczas gdy ludzie 23. Różnice są tylko kwestią 1 chromosomie w liczbie 5% DNA. Jednak organy ludzie i szympansy są nadal bardzo różne, i nie są w stanie wymieszania. I tak wiedza naukowa wskazuje, że liczba chromosomów par tych ludzi wyglądających aniołów mężczyzna był prawdopodobnie również 23, a ich DNA prawdopodobnie 99,9% lub bardziej podobne do ludzi żyjących w tym czasie. W rzeczywistości, w Księdze Rodzaju, w opowieści o Abrahamie, Biblia nazywa posłaniec aniołów, który wyglądał tak jak mężczyźni, i jadł tak jak mężczyźni, "mężczyźni" w jednym wersie, a same "anioły" w innym wierszu. Wydaje się, podczas gdy aniołowie posłaniec są w formie fizycznej ciała mogą być czasami jak "mężczyźni" w ich organizmach nawet do DNA i poziomie chromosomów. (Rdz 18:22, 19:1)

Ludzkie ciało jest śmiertelne, i umiera, podczas gdy ludzki duch śpi w śmierci. Czy te potomstwo ciała nieśmiertelności? Bóg wydaje się wprost do tych aniołów i ich żony człowieka, i mówi im,

"Duch mój nie zawsze dążyć do człowieka, do tego też [jest] ciałem: jeszcze jego dni są sto dwadzieścia lat" A więc Biblia wskazuje, że te olbrzymie potomstwa nie otrzymał fizycznej nieśmiertelności w ich ciała, ale. raczej, że ich ciała będą śmiertelne. Nie tylko, ale że dzieci te żyją tylko w wieku 120 lat. To był drastyczny spadek długości życia, jak wiele osób zostało nagrane żyć około 850 lat średnia. Werset wypowiedź Boga skrócenie okresów eksploatacji jest umieszczony między wierszem opisu tych aniołów przy żony, i werset mówi o ich gigantycznych dzieci. Jako taka wydaje się jasne, że Bóg mówił przede wszystkim do tych rodziców o swoje dzieci. Ale też miał on drugorzędne znaczenie prorocze.

Olbrzym (Nephilim) dzieci wydaje się, że odziedziczył kilka nieprawidłowości od swoich ojców anioł, nowe i szczególne cechy fizyczne. Pierwsza cecha została skrócona żywotność tylko 120 lat, a drugi był gigantyzmu w ich ciałach. Gigantyzmu jest spowodowane przez guz przysadki w mózgu człowieka dzisiaj, zasadniczo jest to spowodowane przez raka. Wydaje się oczywiste, że fizyczne genetyczne z ich wyglądem ludzi ojców anioł, był wadliwy i niedoskonałe. Jednak ciała były ludźmi, jak są one nazywane "ludzi".

Oczywiście, wypowiedź Boga jest zazwyczaj mieć zastosowanie do całej ludzkości jako proroctwo, jak po tym czasie jest zapisane, że ludzkie życie rozciąga się skrócić do 120 lat. Ale to, co wydaje się, że tu się stało, łącząc kropki, jest to, że potomstwo byli pierwsi tylko żyć 120 lat, a następnie ten rozprzestrzenił się na resztę ludzkości.

Jak to może być przypadek? Wydaje się, że te olbrzymy (Nephilim) zasadniczo nie mają ludzkie ciała, chociaż ich genetyki były pogorszyła się niedoskonałości, powodując raka i skrócenie żywotności. Niemniej jednak, są one nazywane "ludzi" i że ludzkie ciała. Jezus Chrystus jest chyba tylko podobny przykład mamy w Biblii ktoś, kto miał ludzkiej matki, a nie ludzki ojciec. Gdy Jezus Chrystus jest jedyną biblijne przykład mamy z czegoś podobnego, on jest biblijny przykład musimy użyć. Jezus Chrystus był w pełni Bogiem duchowo, ale jego ciało było w pełni ludzkiego. I wydaje się również taki sam wynik to było w przypadku tych olbrzymów (Nephilim), że byli upadłymi aniołami w duchu, ale nie mieli w pełni ludzkie ciała, nawet jeśli zawarte genetyczne pogorszenie. Ich ojcowie duchy anioł, anioł i organów, a ich matki nie miały ludzkich duchów i ludzkich ciał. Ale wydawało się, że duch ich ojców, ale śmiertelne ciała jak ich matki. I to wydaje się być tego samego schematu, z Jezusem, który tak jak i Jego Ojca Boga, ale człowieka, jak jego matka Maryja, i ​​to "człowiek".

W o duchy ich przodków (choć nie ich ciała) to się rozsądne, że te olbrzymy (Nephilim) miał nieśmiertelnych duchów. Jeśli ich śmiertelne ciała fizycznego zmarł po 120 latach, ma się rozumieć, że ich duchy wciąż był nieśmiertelny i nadal żyjących, bez ciała. A w Biblii jest to demony, które są złe duchy, które wydają się być szukają ciała zamieszkują. I tak najprawdopodobniej pochodzenia demony w Biblii jest, że są nieśmiertelne duchy zmarłych gigantów (Nephilim). Są to duchy demonów, które teraz mogą rozprawiać o, wolna od ich martwe ciała.

Jeśli te olbrzymie (Nephilim) potomstwo mieli ludzkiego ciała, to ma się rozumieć, że one również mogły się rozmnażać, z ludzkich kobiet. In fact, they would have been a closer physical match with human women than their own fathers. And nothing in these verses indicates that these giants (Nephilim) were sterile. Rather they are called “mighty men of old, men of renown” and so they apparently were famous men, who may have had no problem getting wives. Without a voiced exception, “ men ”are generally able to reproduce.

If these giants (Nephilim) took wives and had children, the same pattern of spiritual inheritance should have also occurred. They would have had children with human bodies, but like their fathers, the spirits of the children would have also been like the fallen angels, and immortal. And so their children would have become demons as well, upon the death of their mortal bodies. There is every reason to think thought that these children could have been either male or female. This would mean that demons today could have at one time had male or female bodies.

This would also mean that a human man could have begat children with the daughter of a giant (Nephilim). If this were to have happened, the children of such a union would have had human spirits from their father, and also had human bodies. However, their bodies would have inherited the traits of genetic deterioration from their mother, leading to a shortened lifespan, cancer, and gigantism. And in this way, with continued intermixing, all of humanity could have come to have a shortened lifespan, and to be at risk for gigantism, and cancer which is the cause of gigantism. Gigantism seems to be a more recessive rare trait, whereas shortened lifespan seems to have been very dominant. This means human spirited people eventually could have had a maternal ancestor who was the daughter of a Nephilim, but themselves not be giants, even if they did have a shortened lifespan.


If this theory is correct on how spiritual heritage and physical heritage works, then seeing that we all live only 120 years today at most, and that people still have gigantism today, and many other sorts of cancers, it can pretty much be concluded that this intermixing is precisely what happened. And so such was the world before the flood.

It should also be noted that this all started taking place “when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them” which would have been even as early as the daughters of Adam. “There were giants in the earth in those days; and also after that” means that there were giants (Nephilim) being born from as early as the time of Adam, all the way up into the days of Noah. This intermixing had a very long time to have a cumulative effect and to become widespread, as this is a span of at least 1650 years (Hebrew) to 2200 years (LXX) before God sent the worldwide Flood.

Why did God send the Flood? The Bible specifies in the very next verse that:

And GOD saw that the wickedness of man [was] great in the earth, and [that] every imagination of the thoughts of his heart [was] only evil continually. And it repented the LORD that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. And the LORD said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth; both man, and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air; for it repenteth me that I have made them. Gen 6:5-7

These giants (Nephilim) were called “men” in Gen 6:4. God was so grieved by the wickedness of men, which can refer to giants (Nephilim) as well, that God decided to destroy mankind. We know today that demons are evil spirits, and they oppress people with many negative things. They apparently were wicked back then also, back when they had their own mortal bodies, as were all men. It was because of the wickedness of all men, giant (Nephilim) or not (though they were included in this accounting), that God chose to destroy the world. It should be noted that the wickedness of all men was the reason for the Flood, and the stated reason was not the intermixing itself.

If intermixing happened as described above, it may have to do with why God spared Noah. This ties back to the prophecy of Eze 31, which describes a giant tree so tall, and with so many high branches, and boughs, that it outgrew everything else. These giants (Nephilim) are called “men” by the Bible, and so their children were all “men” also. Their bodies would have been human, and so God considered them human. But if you were to take a snapshot picture of the spirits of all the people who looked human living on the earth at that time, and look at it, what would you see? It could be that the vast majority of the population had immortal spirits originally begat of these angels who fathered the giants (Nephilim), while only a small minority of people had the mortal human spirits which were begat originally by Adam. Those with immortal spirits would not sleep in death, but would become what we know today as demons. Looking at the symbolism of Eze 31, it seems possible that humanity was spiritually being out-bred and becoming like an endangered species, though not out-bred physically. Physically there were many who had human bodies, everyone had a human body, but spiritually only a few had human spirits begotten originally from Adam.

"Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. These [are] the generations of Noah: Noah was a just man [and] perfect in his generations , [and] Noah walked with God.” Gen 6:8-9

Noah had a perfect lineage tracing back to Adam, as is recorded in Genesis. Part of why Noah found favor in the eyes of the Lord was because he was a just man. But the other reason that Noah found favor with God was because his spirit was human, and traced back to Adam. One has to wonder just how much pure humanity was left in the world by the time of Noah. God did say that “all flesh” had corrupted His way, and there was violence cause of them.

“And God looked upon the earth, and, behold, it was corrupt; for all flesh had corrupted his way upon the earth. And God said unto Noah, The end of all flesh is come before me; for the earth is filled with violence through them; and, behold, I will destroy them with the earth… And, behold, I, even I, do bring a flood of waters upon the earth, to destroy all flesh, wherein [is] the breath of life, from under heaven; [and] every thing that [is] in the earth shall die.” Gen 6:12-13,17

And so God sent a worldwide Flood, which destroyed all people except for Noah and his family.

“Which sometime were disobedient, when once the longsuffering of God waited in the days of Noah, while the ark was a preparing, wherein few, that is, eight souls were saved by water” 1 Pet 3:20

We can know that Noah was “perfect in his generations” and therefore had a human spirit, seeing his lineage that traced back to Adam. Therefore, his three sons also had human spirits, and so all of humanity that was to follow after the flood would have human spirits also. But apparently while Noah was perfect in his generations, either his wife or daughter-in-laws were not perfect in their generations. The eight souls on the Ark were all human, including Noah's wife and daughters-in-law. Yet the fact that humanity dropped to having 120 year life-spans several generations after the flood, and gigantism showed up in their descendents, shows that not everyone on the Ark was “perfect in their generations”. Only Noah was specified to be.

Many people have thought that the change of shortened life-spans after the flood was due to atmospheric changes. But in fact one Christian creation scientist, Dr. Carl Wieland, has theorized that the loss of longevity could have been caused by genetics.

…“All positions which attempt to explain the 'lifespan drop' in environmental terms have another bit of data to explain, and that is the temporary persistence of longevity after the Flood. Noah was 600 at the time of the Flood, but lived another 350 years afterwards, in the post-flood atmosphere! Even in pre-Flood terms, Noah was already of moderately advanced age. One would presume that, if the post-Flood atmosphere/environment has such devastating effects on us now, then because Noah would have been instantly exposed to these same effects, it should have cut his life short much more rapidly. Actually, only Methuselah and Jared lived longer than Noah”…
“Even though the post-Flood decline is obvious, we see that eight generations after the Flood, people are still living more than twice as long as is common today. It would seem much easier to explain the situation if the change occurred within the makeup of humans, rather than external to them. If our longevity is genetically pre-programmed, then that can explain why Noah still lived for a considerable time after the Flood, regardless of any change in radiation or atmospheric pressure. In other words, he was fulfilling his genetic potential as far as lifespan was concerned (in the absence of accidental death or disease).”…
“I suggest that our ancestors simply possessed genes for greater longevity which caused this 'genetic limit' to human ages to be set at a higher level in the past”…
“If this suggestion has merit as the major (if not the sole) cause of greater pre-Flood ages, then the obvious question is how some of these longevity genes were lost. The human population went through a severe genetic bottleneck at the time of the Flood—only eight individuals. The phenomenon of 'genetic drift' is well-known to be able to account for 'random' selectively neutral changes in gene frequencies (including the loss or 'extinction' of genes from a population) which may be quite rapid. Also, loss of genes is far more likely in a small population.”…
“This brief essay is meant solely as a stimulus to further thought, not as a precise model of events. However, it would seem that an explanation along these lines would be feasible, especially if several genes contributed to such longevity. For this scenario to work Noah's sons and their wives would have to have significant heterozygosity at the relevant gene loci. That this could well have been so is suggested by the age of Shem at death -600, considerably less than that of his father. 'Short-lived' alleles of the relevant genes may always have been present, which would mean that in the pre-Flood world, there would have always been some individuals (homozygous for such alleles) living drastically less than the ages recorded for the patriarchs.”…

Dr. Carl Wieland,

creation.com/decreased-lifespans-have-we-been-looking-in-the-right-place

The idea is that before the flood there were people with genes for longevity, and those with genes for a shorter lifespan. The small population size which survived the flood could have resulted in the gene for longevity being lost, and the gene for a shorter lifespan coming to exclusively dominate the gene pool. If in fact the giants (Nephilim) and their descendents had genes for 120-year life-spans, and these genes were carried on the ark by one of the human women, this would line up perfectly. Noah “was perfect in his generations” and had a human spirit, as would all his descendents, and he had genes for longevity. But it is possible one of the women on the ark had genes for a shortened lifespan, because she, though human, was descended from a son of Adam and a daughter of the giants (Nephilim). And through such a bottleneck effect as proposed above, the shorter-lifespan genes came to dominate the population universally. This is in contrast to the rarer and more recessive genes that cause gigantism, which seem to have cropped up in only a minority of the population after the flood.

It is very important to note that because Noah had a human spirit, so did all of his sons Shem, Ham, and Japheth, and of their descendents. All the people after the flood were therefore human, having human spirits that would sleep in death, and human bodies, even if those bodies had genes that were corrupted by the messenger angel insurgence before the flood. All of the people living after the flood were human, even though eventually all people came to live no more than 120 years, and even though a minority of people after the flood developed gigantism.

However, if this entire theory about how spiritual/physical reproduction and lineage works through multiplication is incorrect, then what does the Bible teach?
Then the Bible simply describes these giants (Nephilim) as being “men”, and there is no Biblical argument to be made (that I have found) which explains what the demons are and where they came from. As such, in the absence of any such Biblical argument, the only thing to assume about the giants (Nephilim) is that they were “men” in every way. And then one would have to conclude that spiritually they were no different than any other human people, despite their angel fathers. One can only make the argument that the giants (Nephilim) became demons with Biblical backing and from Biblical argument if one accepts that the spirit of the child is multiplied from the parents, and at that, begat solely from the child's father.
But if one accepts that the spirit of the child is begat solely by the father of the child, then this also means that if the giants (Nephilim) had daughters (which the bodies of “men” can produce daughters) which a human man could have had a human-spirited child with. Even though such a daughter of a human father and Nephilim-daughter mother would have genetic corruption producing shortened lifespan and/or gigantism, that child would be human spiritually. And if such a female child was on the Ark, this could have led to shortened life-spans and gigantism in humanity after the flood.

One cannot pick and choose which parts of the ramifications of this theory to accept, without ignoring the simple logical implications of the theory. If the Bible teaches that we can know the giants (Nephilim) became demons, based on the spirit of the child coming from the father of the child, then by the same teaching it must be accepted that a human man could have human-spirited human children with a daughter of such giants (Nephilim).

Assuming this theory about multiplication and begetting is wrong then all I could say the Bible, God-breathed Holy Scripture, teaches is:

1. The giants (Nephilim) are called “men” and must be assumed to be have been human in every way, including their spirits, and as such (had they known Christ) would have been redeemable, and could have theoretically been saved by faith in Jesus Christ like any other human.

2. The Bible does not specify where the demons came from, these evil spirits who have no physical body and are not seen in a physical form, but seem to want to get in the bodies of people and animals. It is therefore a great mystery as to when God created the demons and where they came from.

Other teachings are out there which conclude that the demons came from the giants (Nephilim) but these teachings are based upon extra-biblical texts, and not the Bible. But the above 2 points are the only things that can be found in the Bible, or argued from the Bible, unless this theory about the spirit of the child being multiplied and begat by the spirit of the father, etc. is accepted as correct.

Some teachings out there include ideas that the giants after the flood were also Nephilim, and must have been caused by a second incursion of fallen angels interbreeding with human women, which I believe is incorrect. No such event is recorded in the Bible after the flood. God saw fit to record the first incursion of the “sons of God” in the Bible, so we would know what had happened, and so there is every reason to think that God would have told us about a second incursion also. The idea that God has hidden this knowledge makes God seem inconsistent, as He was forthright about telling us about the first incursion. There is no Biblical reason to think there was a second incursion of interbreeding of fallen angels with human women. The gigantism after the flood and the shortened life-spans both can be traced back to the first incursion which God is forthright about in His Word. It is also obvious that neither shortened life-span nor gigantism should be taken as proof positive that anyone living after the flood was a “Nephilim”, up to and including today. Humans have had gigantism since the flood, as is recorded in the Bible, and humans have had life-spans shortened to 120 years since the flood, as it recorded in the Bible.

Additionally Ezekiel 31, speaking of these Gen 6 events, and the imprisonment of these fallen angels who begat the giants (Nephilim) in the Abyss, says that:
To the end that none of all the trees by the waters exalt themselves for their height, neither shoot up their top among the thick boughs, neither their trees stand up in their height, all that drink water for they are all delivered unto death, to the nether parts of the earth, in the midst of the children of men, with them that go down to the pit. Thus saith the Lord GOD; In the day when he went down to the grave I caused a mourning: I covered the deep for him, and I restrained the floods thereof, and the great waters were stayed: and I caused Lebanon to mourn for him, and all the trees of the field fainted for him.””

Symbolically this passage, which we already covered in detail, tells that God sent these fallen angels of Gen 6 down to the prison of the Abyss at the time of the Flood. The stated purpose of imprisoning these sinful angels in the Abyss was “to the end that none of all” the trees (angels) would repeat these actions. The other “trees” who were angels mourned, and even fainted when God imprisoned these “sons of God” of Gen 6 in the Abyss. God specifies in this symbolic passage that He did this to the end that none of all the other angels would repeat the actions of Genesis 6. This was God's stated purpose for their imprisonment. As such what the Bible actually teaches is that no other fallen angels would repeat these actions, and this can be known as God's purpose will stand.

“I make known the end from the beginning, from ancient times, what is still to come. I say: My purpose will stand , and I will do all that I please.” Isa 46:10

“So shall My word be that goes forth from My mouth; It shall not return to Me void, But it shall accomplish what I please, And it shall prosper in the thing for which I sent it.” Isa 55:11

There may also be a second to the statement in Eze 31, which is in: “The LORD [is] good, a strong hold in the day of trouble; and he knoweth them that trust in him. But with an overrunning flood he will make an utter end of the place thereof, and darkness shall pursue his enemies. What do ye imagine against the LORD? He will make an utter end: affliction shall not rise up the second time.” Nah 1:7-9

The Bible seems to teach that God imprisoned the angels who begat children with women in Genesis for the specific purpose and reason that no other angels would repeat their actions. And so in the absence of any mention of these interbreeding events repeating after the Flood, and in the presence of God stating His purpose was for these events to not be repeated by any other angels, it seems clear that all the giants after the Flood were just giant humans. And there are still people afflicted with gigantism today, who are also human.

The lack of a second incursion of interbreeding after the flood, coupled with the fact that all flesh was destroyed in the worldwide Flood (save those on the Ark), indicates that if there was any relationship between the gigantism before the flood and gigantism after the flood, it must have come through those on the Ark. However, the 8 souls on the Ark were all human. Outlined here is a Biblical explanation of what happened, and how both shortened life-spans and gigantism still occurred after the flood, relating it to the Nephilim, while all the people on the Ark were still fully human. Barring this explanation, it would have to be concluded from the Bible that the gigantism of those before the flood and those after the flood is entirely coincidental.

We are now going to resume covering demons from the perspective that they have their origin in the giants (Nephilim) who existed only before the flood, who all died in the Flood (as “all flesh” was destroyed save the 8 human souls on the Ark), and that demons are the disembodied evil spirits of these giants (Nephilim). However, if you would like more information further confirming that the giants after the Flood were all humans having gigantism as people do today, and were not demon-Nephilim, please see the Appendix: No Nephilim Post-Flood .

After the flood of Noah demons were around, and seem to have been involved with people in many ways. One way they seem to have been involved with people was in idolatry.

“What am I saying then? That an idol is anything, or what is offered to idols is anything? Rather, that the things which the Gentiles sacrifice they sacrifice to demons and not to God, and I do not want you to have fellowship with demons. You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons; you cannot partake of the Lord's table and of the table of demons.” 1 Cor 10:19-21

Even as early as the time of Jacob in Genesis (1900s BC) it is recorded that Laban had idols (Gen 31). It seems that these idols were inspired by demons, and the worship of them must have involved interaction with demons. Many nations had idols and practiced idolatry, and demons seem to have been involved in all this, across the worldwide scope of many cultures. In the time of Moses (1400s BC) God forbade the making of idols in the Ten Commandments:

“Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness [of any thing] that [is] in heaven above, or that [is] in the earth beneath, or that [is] in the water under the earth: Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them: for I the LORD thy God [am] a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth [generation] of them that hate me; And shewing mercy unto thousands of them that love me, and keep my commandments.” Ex 20:4-6

God also forbade the Israelites to be involved with various types of magic, familiar spirits, and necromancy.

“A man also or woman that hath a familiar spirit, or that is a wizard, shall surely be put to death: they shall stone them with stones: their blood [shall be] upon them.” Lev 20:27

According to the Strong's Concordance, the word here for “familiar spirit” means “ghost, spirit of a dead one, necromancy, one who evokes a dead one, one with a familiar spirit”. If one considers that demons are actually the spirits of the dead giants (Nephilim), then it makes a lot of sense that it is demons who are being referenced to here as the “ghost, spirit of a dead one”. And it is forbidden for God's people to “evoke the spirit of a dead one”, or to have anything to do with a demon, let alone to become familiar, gain familiarity, with one. The term here for “wizard” is “one who has a familiar spirit” and “necromancer”, again this is having a relationship with a demon.

“When thou art come into the land which the LORD thy God giveth thee, thou shalt not learn to do after the abominations of those nations. There shall not be found among you [any one] that maketh his son or his daughter to pass through the fire, [or] that useth divination, [or] an observer of times, or an enchanter, or a witch, Or a charmer, or a consulter with familiar spirits, or a wizard, or a necromancer . For all that do these things [are] an abomination unto the LORD: and because of these abominations the LORD thy God doth drive them out from before thee.” Deut 18:9-12

Some of these same terms are used again in Deut 18, forbidding the people to practice, or to consult with anyone who practiced, having a relationship with a demon. God calls this an abomination, and makes clear that those nations around at the time all did practice these things. As such we can know historically that demons were interacting with people all throughout the world in this time period, as familiar spirits in various magical practices.

In the time of Jesus many in Israel and the surrounding nations, had come to be demonized and a major part of Jesus' ministry was in casting demons out of those who were demonized, and thereby healing them.

“Jesus was driving out a demon that was mute. When the demon left, the man who had been mute spoke, and the crowd was amazed. But some of them said, “By Beelzebub, the prince of demons, he is driving out demons.” Others tested him by asking for a sign from heaven. Jesus knew their thoughts and said to them: “Any kingdom divided against itself will be ruined, and a house divided against itself will fall. If Satan is divided against himself, how can his kingdom stand? I say this because you claim that I drive out demons by Beelzebub. Now if I drive out demons by Beelzebub, by whom do your followers drive them out? Tak więc, oni będą waszymi sędziami. But if I drive out demons by the finger of God, then the kingdom of God has come to you.” Luke 11:14-20

It stands to reason that demons had also been inflicting people in times prior to then, as there already were Jewish people who were driving out demons at the time, prior to Jesus doing so. Jesus also makes clear that Satan had power over the demons, and Jesus equates the “prince of demons” or “Beelzebub” to either be Satan, or be working for Satan. And so it becomes clear that the demons were working for Satan.

Further confirmation that demons were the disembodied spirits of the dead giants (Nephilim) is seen in that they seemed to be familiar with God having sent someone to the Abyss in punishment, in specific their angel fathers.

Luke 8:28-31 “When he saw Jesus, he cried out and fell at his feet, shouting at the top of his voice, “What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God? I beg you, don't torture me!” (For Jesus had commanded the evil spirit to come out of the man. For oftentimes it had caught him: and he was kept bound with chains and in fetters; and he brake the bands, and was driven of the devil into the wilderness.) Jesus asked him, “What is your name?” “Legion,” he replied, because many demons had gone into him. And they begged him repeatedly not to order them to go into the Abyss.”

The term here for Abyss is the same word that is used in Revelation, the same place where the locusts are released from. And as we have covered, this is synonymous with the lowest part of the Earth mentioned in Ezekiel 31, and Tartaros the prison of the angels who sinned before the Flood. And so the demons are aware that their angel fathers or paternal ancestors are imprisoned in the Abyss, and fear being imprisoned there themselves.

It is also interesting to note that the demons knew that Jesus was the son of God. In many places the attitude of the demons towards Jesus seems to be one of fear, and they beg and entreat him to not torment them, asking if he is going to destroy them.

“Ah! What do you want with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are–the Holy One of God!” Luke 4:34

“And cried with a loud voice, and said, What have I to do with thee, Jesus, [thou] Son of the most high God? I entreat thee by God, that thou torment me not.” Mark 5:7

That they seemed to be seriously afraid is confirmed in:

“You believe that there is one God. You do well. Even the demons believe—and tremble in fear.” James 2:19

As part of his ministry, Jesus gave authority to His disciples to cast out demons.

“And when he had called unto [him] his twelve disciples, he gave them power [against] unclean spirits, to cast them out, and to heal all manner of sickness and all manner of disease.” Mat 10:1

And they went out, and preached that men should repent. And they cast out many demons, and anointed with oil many that were sick, and healed [them]. Mark 6:12-13

“And the seventy returned again with joy, saying, Lord, even the demons are subject unto us through thy name. And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy: and nothing shall by any means hurt you. Notwithstanding in this rejoice not, that the spirits are subject unto you; but rather rejoice, because your names are written in heaven.” Luke 10:17-20

Jesus made clear that in the future His followers also would continue to cast out demons.

“And these signs shall follow them that believe; In my name shall they cast out devils; they shall speak with new tongues” Mark 16:17

And believers did just that, such as Paul who is recorded to have cast out a demon in Jesus' name in Acts.

“Now it happened, as we went to prayer, that a certain slave girl possessed with a spirit of fortune-telling met us, who brought her masters much profit by fortune-telling. This girl followed Paul and us, and cried out, saying, “These men are the servants of the Most High God, who proclaim to us the way of salvation.” And this she did for many days. But Paul, greatly annoyed, turned and said to the spirit, “I command you in the name of Jesus Christ to come out of her. ” And he came out that very hour.” Acts 16:16-18

Christians have been casting demons out in the name of Jesus Christ ever since that time, and still do today. Demons have been located here on earth since their beginning, and through the book of Revelation into the future there seems to be no change in this. They are on earth and demonize people. In the book of Revelation there is a place where demons seem to be mentioned in specific as playing an important role, working for Satan.

“And I saw three unclean spirits like frogs coming out of the mouth of the dragon, out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. For they are spirits of demons, performing signs, which go out to the kings of the earth and of the whole world, to gather them to the battle of that great day of God Almighty. (Behold, I am coming as a thief. Blessed is he who watches, and keeps his garments, lest he walk naked and they see his shame.) And they gathered them together to the place called in Hebrew, Armageddon.” Rev 16:13-14

These demons perform signs and gather the kings of the earth to the battle of Armageddon. However, they do this before Jesus Christ has actually returned. And so they are leading the kings to gather to battle Jesus before Jesus has returned. They seem to know Jesus is returning, but it is very questionable that the kings of the earth are aware of who it is they are gathering to fight against. It seems likely they would not realize it is Jesus who they are preparing to battle, but under a great deception, they would believe they are gathering to fight someone else.

The other interesting thing here is that the demons, who do not have bodies or look like anything, are said to look like frogs. The word here for “like” means “resembling” or “comparable to”. If these demons were to possess some actual frogs, then they would look like frogs. However, would the kings of the earth follow demon-possessed frogs to a battle, even if these frogs seemed to be performing signs? It seems doubtful. I have some further ideas on this, which you can read about in the Appendix , which ties this to the theory-of-evolution-based growing belief in “alien” life in outerspace.

After the millennial reign of Jesus Christ on earth, Satan is let out of the Abyss for a short time, and then thrown into the lake of fire, defeated forever. After this comes the Judgment.

“Then I saw a great white throne and Him who sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away. And there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, standing before God, and books were opened. And another book was opened, which is the Book of Life. And the dead were judged according to their works, by the things which were written in the books. The sea gave up the dead who were in it, and Death and Hades delivered up the dead who were in them. And they were judged, each one according to his works. Then Death and Hades were cast into the lake of fire. To jest śmierć druga. And anyone not found written in the Book of Life was cast into the lake of fire.” Rev 20:11-15

It seems that at the Judgment is when this prophecy will be fulfilled:

I have sworn by Myself; The word has gone out of My mouth in righteousness, And shall not return, That to Me every knee shall bow, Every tongue shall take an oath. Isa 45:23

For it is written: “As I live, says the LORD, Every knee shall bow to Me, And every tongue shall confess to God.” Rom 14:11

At the judgment both great and small, all the dead, are going to be judged. Demons seem to be referenced to as spirits of the dead in the Old Testament. And every knee will bow and every tongue will confess to God. As the demons were at one time called “men” and had knees and tongues, it stands to reason that they will also be at the Judgment to bow and confess and be judged. And if their names are not found in the Book of Life, they will be thrown into the lake of fire, which is the second death.