This page has been translated from English

Demony i ich umiejętności w sposób opisany w Biblii

Rozdział 6 - Demony i ich zdolności w sposób opisany w Biblii

Jak już objęte, Biblia naucza, że ​​chrześcijanie są dziś w walce z demonami, drugiej fali upadłych aniołów, a ich przywódca, upadłego anioła, szatana. Chcemy przyjrzeć się demony w Biblii i umiejętności wykazane przez demony, aby lepiej zrozumieć, jakie działania demonów są zaangażowane w dniu dzisiejszym.

Mamy objęte że najprawdopodobniej demony są bezcielesne duchy zmarłych gigantów (Nephilim), którzy żyli przed potopem, a ich potomkowie ojca. W Biblii są demony zwane duchy zmarłych. W Starym Testamencie Bóg zabrania ludzi do praktyki komunikacji z duchami zmarłych, lub, aby zapoznać się z tymi demonami, i takie jest związane z magią. Demony są również zapisane jako ściśle związane z praktyką bałwochwalstwo, które jest zabronione.

Zwykle, gdy ludzie myślą o demony myślą, że pojęcie "demon posiadania". Termin "posiadanie" pochodzi z tłumaczenia KJV wyrazu "daimonizomai". To słowo jest czasownikiem, który oznacza "być w mocy demona" (Leksykon Thayer jest). To słowo nie musi oznaczać "mieć demona wewnątrz swojego ciała". Większość dosłownie ten czasownik oznacza "być demoned" lub "być demoning". Prawdopodobnie najlepsze tłumaczenie na angielski będzie "być demonizowany". Koncepcji osoby jest "nawiedzony" nie pochodzi od greckiego słowa "daimonizomai", które lepiej przetłumaczyć jako "demonizować". Przeciwnie, pojęcie "posiadanie" pochodzi od kontekście opowieści o demonach rejestrowane.

Jezus wielokrotnie mówił demony "wyszedł" z ludzi, a Biblia podaje, że Jezus "wyrzucony" demony, a terminy te są dokładne.

Gdy nastał wieczór, przywiedli do niego wielu, którzy byli opętany. A On wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich chorych. Matt 08:16

A Jezus zgromił go, mówiąc: Milcz i wyjdź z niego. A gdy duch nieczysty zaczął go konwulsjach i zawołał donośnym głosem, wyszedł z niego. Matt 1:25-26

Kiedy więc Jezus ujrzał, że tłum się zbiega, zgromił ducha nieczystego, mówiąc do niego: "Głuchy i niemy duchu, rozkazuję ci, wyjdź z niego i wpisz go nie więcej!" Mark 9:25

Istnieje wiele opowieści o demonizować ludzi, którzy wydawali się być w pełni kontrolowany przez demony, które jest tradycyjny pogląd na "posiadania". Ale z drugiej strony, istnieją historie, w których opętanego osoba wydawała się działać w niektórych normalnych stopniu, co najmniej raz na jakiś czas. Jako taka wydaje się, że są różne poziomy demonizacji, że są możliwe. Istnieją również historie, w których wiele osób zostało uzdrowionych przez mające demony wyrzucony, ale nie jest określone, ile każda z tych osób były kontrolowane przez demony. Ogólnie Biblii wydaje się nagrać kilka z najgorszych przypadków demonizacji w najbardziej szczegółowo.

Potem przyszli po drugiej stronie morza, do kraju Gerazeńczyków. A gdy wyszli z łodzi, zaraz wybiegł Mu z grobów człowiek opętany przez ducha nieczystego, który miał mieszkanie w grobach i nikt nie mógł go, nawet z łańcuchami, bo często związane z kajdany i łańcuchy. I łańcuchy były rozrywane przez niego, a kajdany podzielone na kawałki, ani ktokolwiek mógłby go oswoić. I zawsze, w dzień iw nocy, był w górach i w grobowcach, wołając i cięcia się kamieniami. Gdy ujrzał Jezusa z daleka, wybiegł i oddali Mu pokłon. I zawołał donośnym głosem i rzekł: "Co ja mam z Tobą, Jezu, Synu Boga Najwyższego? Błagam Cię przez Boga, że nie dręcz mnie. "On to rzekł do niego:" Wyjdź z tego człowieka, duchu nieczysty! "Potem zapytał go:" Jak masz na imię? "A on odpowiedział, mówiąc:" My Nazywam się Legion, bo nas jest wielu "Także prosił go usilnie, że nie byłoby ich z kraju.. Teraz duże stado świń było karmienie nie w pobliżu gór. Tak więc wszystkie Złe duchy prosiły Go, mówiąc: "Wyślij nam świnie, abyśmy mogli wejść w nich." I od razu Jezus dał im uprawnienia. Wtedy duchy nieczyste wyszły i weszły w świnie (było około dwóch tysięcy złotych), a trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i utonęła w morzu. Tak więc ci, którzy dość świń uciekło, a oni powiedzieli to w mieście i na wsi. I wyszli zobaczyć, co to się stało. Potem przyszli do Jezusa i zobaczyli, kto został opętany i miał legion, siedząc i ubrany i przy zdrowych zmysłach. I bali się. Marka 5:1-15

A gdy wyszedł na ląd, wybiegł Mu pewien człowiek z miasta, którzy demony przez długi czas. A on nie nosił ubrania, nie mieszkał w domu, lecz w grobach. Gdy ujrzał Jezusa, zawołał, upadł przed Nim, i donośnym głosem powiedział: "Co ja mam z Tobą, Jezu, Synu Boga Najwyższego? Błagam Cię, nie dręcz mnie! "On rozkazał duch nieczysty wyjdzie z człowieka. Bo już wiele razy porywał go, a on był pod strażą, wiązano go łańcuchami i szekli, a on zerwał więzy i był prowadzony przez demona na pustynię. Jezus zapytał go, mówiąc: "Jak masz na imię?" A on rzekł: "Legion", bo wielu złych duchów weszło w niego. I prosili go, że on im nie kazał odejść do Czeluści. Teraz stado świń żywił tam na górze. Tak prosili go, że On pozwoli im na wstęp. I pozwolił im. Wtedy złe duchy wyszły z człowieka i weszły w świnie, a trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i utonęła. Kiedy ci, którzy żywił ich zobaczył, co się stało, uciekli i oznajmili to w mieście i kraju. Potem wyszli zobaczyć, co się stało, i przyszedł do Jezusa i zastali człowieka, z którego demony odszedł, siedząc u stóp Jezusa, ubranego i przy zdrowych zmysłach. I bali się. Oni również, którzy całe mnóstwo okolic z Gerazeńczyków zapytał Go, aby odszedł od nich, gdyż ogarnął wielki strach. On wsiadł do łodzi i wrócił. Teraz człowiek, od którego demony odszedł prosili go, że może być z Nim. Lecz Jezus odprawił go, mówiąc: A Poszedł więc i głosił po całym mieście, co wszystko, co Jezus mu uczynił Luke 8 "Wracaj do domu i powiedzieć, jak wielkie rzeczy Bóg uczynił dla ciebie"..: 27-39

W tej historii opętanego człowieka wydaje się być pod pełną kontrolą wiele demonów w nim. Demony są opisane, spowodowała objawy szaleństwa, nietypowe lub nadprzyrodzonej siły, samookaleczenia lub samouszkodzenia, samoizolacji, niezdolność do osiągnięcia przez innych ludzi, którzy próbowali mu pomóc, i pozornej całkowitej utraty ich zdolności się "przy zdrowych zmysłach". Demony spowodował go nie nosić żadnych ubrań, również czyni go zrobić kilka rzeczy, które byłyby uznane za haniebne i poniżające i nieprawidłowe. Demony skłoniło go do życia w grobach, co zostało uznane za nieprawidłowe, ale także nieczyste. Demony wiedział, kim był Jezus, że On jest Synem Bożym, i wydawało się go bać.

Liczba demonów, które były w tym jeden człowiek określa się być w stanie wypełnić stado około 2000 świń. Gdy demony weszły w świnie one spowodowane świń wszyscy umierają przez utopienie się. Jeśli demony są bezcielesny duch zmarłego Nephilim, to jest możliwe lub prawdopodobne, że niektóre z nich zmarło w wyniku utonięcia w powodzi. Jeśli nic więcej, byli świadkami powodzi. Biorąc to pod uwagę, wydaje się, że być może istnieje więcej niż powierzchniowo poziom sens do nich powoduje, że wszystkie z tych świń utopić ... jak może ich złożenie oświadczenia, w niektórych gorzkie odniesienia do przeszłości.

W innej historii, demon, wielokrotnie chciał się utopić chłopcem, i wrzucili go do ognia, aby go zabić. Demony często wydaje się, że samobójcze zgięte.

Wtedy jeden z tłumu odpowiedział: "Nauczycielu, przyprowadziłem do Ciebie mojego syna, który ma wyciszyć ducha. I gdziekolwiek go chwyci, rzuca nim w dół, on wtedy się pieni na ustach, zgrzyta zębami i drętwieje. Mówiłem więc do Twoich uczniów, że powinni oni go wyrzucili, ale nie mogli ". On mu odpowiedział i rzekł:" O plemię niewierne, dopóki mam być z wami? Jak długo jeszcze będę was znosił? Przyprowadźcie go do mnie. "
I przywiedli go do Niego. A gdy Go ujrzeli, natychmiast ducha wstrząsały nim, a on upadł na ziemię i snuły się, z pianą na ustach. Więc zapytał ojca: "Jak długo to już się z nim dzieje?" I powiedział: "Od dzieciństwa. I często, że rzucił go w ogień iw wodę, aby go zniszczyć. Ale jeśli można zrobić coś, ulituj się nad nami i pomóż nam ". Rzekł do niego Jezus:" Jeśli można wierzyć, wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. "Natychmiast ojciec chłopca zawołał i powiedział ze łzami, "Wierzę, Panie;! pomóc mojej niewiary" Kiedy więc Jezus ujrzał, że tłum się zbiega, zgromił ducha nieczystego, mówiąc do niego "Głuchy i niemy duchu, rozkazuję ci, wyjdź z niego i wpisz go więcej "Wtedy Duch zawołał wstrząsały go bardzo, i wyszedł z niego. I stał jak martwy, tak że wielu mówiło: "On jest martwy." Lecz Jezus ujął go za rękę i podniósł, a on wstał. A gdy przyszedł do domu, uczniowie pytali Go na osobności: "Dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić?" I rzekł im: "Ten rodzaj można wyrzucić tylko przez modlitwę i post." Mark 9:17 - 29

W tym przypadku jeden demon powoduje ataki, konwulsje, z pianą na ustach, zgrzytanie zębów, sztywność, i rzucając chłopca do wody, lub do ognia, aby go zabić. Duch również chłopiec być głuchy i niemy. W tym przypadku demon jest w rodzaju, że przychodzi tylko przez modlitwę i post. W obu tych przypadkach ciężkich demonizacji, Jezus przykazał demony, aby wyjść i oni posłuchali.

W innym przypadku demonizacji, w Starym Testamencie staje się jasne, że demony mogą wejść i zostawić ludzi wielokrotnie. Ma to wpływ na osoby tymczasowo demonizowana działania, a czasami działa normalnie.

Ale Duch Pański odstąpił od Saula, i zły duch od Pana niepokoiła go. Saul sługi rzekł do niego: Oto duch zły od Boga trapi cię. Niech pan nasz, teraz polecenia sług Twoich, które są przed tobą, aby szukać człowieka, który jest przebiegły gracz na harfie, a będą to się stanie, gdy zły duch od Boga jest nad tobą, że będzie grał z rękę, a ty będziesz dobrze. I rzekł Saul do sług swoich: Podaj mi teraz człowieka, który może grać dobrze, i przyprowadź go do mnie. Następnie odpowiedział jeden z sług, i rzekł: Oto, widziałem syna Jessego z Betlejem, który jest przebiegły w grze, i potężny człowiek dzielny, człowiek, wojny i ostrożne w sprawach, i miły człowiek, a Pan jest z nim. Saul wysłał posłańców do Jessego, i powiedział: Wyślij mi David, syn twój, który jest z owiec. Jesse i miał osła z ładunkiem chleba i butelkę wina, i dziecko, i wysłał ich przez swego syna Dawida do Saula. I przyszedł Dawid do Saula, i stanął przed nim i bardzo go kocha, a on stał się jego giermka. Saul wysłał do Jessego, mówiąc: David, proszę, stanąć przed mną, On znalazł łaskę w oczach moich. I stało się, kiedy zły duch zesłany przez Boga na Saula, Dawid brał harfę i grał ręką: tak Saul został odświeżony, i było dobrze, a zły duch odstępował od niego 1 Sam 16:14. -23

W tym przypadku Saula, Bóg pozwolił złego ducha iść do przodu i kłopoty Saula. Czasem demon kłopoty Saul, a innym razem to od niego. To pokazuje, że demony mogą przyjść i zostawić wielokrotnie, w niektórych sytuacjach. Saul był jeszcze w stanie mówić i funkcji, mimo że był demonizowany. Choć demonizowany, Saul był w stanie porozmawiać z jego pracownikami, wysyłać posłów do przynieść David, i nie był niemy, głuchy lub całkowicie pokonać do punktu demon mówił przez niego, jak w niektórych przypadkach demonizacji w Nowym Testamencie.

A więc to pokazuje, że człowiek może mieć problem z demonizacji, że jest lżejszy poziom, w którym demon nie ma pełnej kontroli, lub demon jest obecny i działa na jakiś czas. Gdy demon nie jest obecny opętanego osoby mogą działać normalnie, lub nawet częściowej kontroli, podczas gdy demon jest obecny i działa. Tego rodzaju sprawa jest to, co jest powszechnie zwany dziś pojęcie "demonicznej opresji". Choć tak jak duchowo poważne, to jest lżejszy poziom demonicznej kontroli niż w koncepcji "opętania".

Istnieje wiele przypadków, o których mowa w Biblii, w których szczegóły nie są dostarczane jako do poziomu demonizowania osoby doświadczającej.

A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii i przynosili do Niego wszystkich chorych, które zostały podjęte z różnymi chorobami i cierpieniami, a te, które były demonizowany, a te, które były epileptykiem i tych, które porażeniem dziecięcym, a On ich uzdrawiał Matt. 04:24

Kiedy był wieczór, przywiedli do niego wielu, które demonizować:. I wypędzał duchy [jego] słowa, i uzdrowił wszystkich chorych Matt 08:16

Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i tych, którzy byli demonizowany. I całe miasto było zebrane u drzwi. I uzdrowił wielu chorych z różnych chorób, i wiele złych duchów wyrzucił, i nie dopuścił złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On Marka 1:32-34.

To można zrozumieć z tych wersetów, które wiele osób demonizuje się i było powszechne. Może być również zebrane Mark 1, że w wielu przypadkach złe duchy zostały w wystarczającej kontroli, aby móc mówić przez opętanego człowieka. Było też oczywiste, że mieszkańcy tej wsi miał pomysł na to, kto w wiosce był demonizowany, jak przywieźli tych konkretnych ludzi do Jezusa o uzdrowienie. Tak samo jak w przypadku Legii demony wydaje się, że wiele demonów również wykazała Jezusa jako Syna Bożego publicznie, dlatego Jezus nie pozwalał złym duchom mówić. To prawdopodobnie dlatego, że bardziej szkodliwe niż pomocne, a nawet mylące dla ewangelicznego orędzia, dla znanej osoby demonizuje się oświadczając, Jezus Chrystus jest Synem Boga. Może rzucili pewne wątpliwości w umysłach ludzi o Jezusie, co do których strony był na, że ​​demony go znali.

Ponadto, demony również wydawał się być w stanie zidentyfikować chrześcijan, którzy byli sługami Boga, i ludzi, którzy nie byli.
"Zdarzało się, że jak jechaliśmy na miejsce modlitwy, niewolnica o ducha wróżbiarstwa spotkał się z nami, który przynosił jej mistrzów dużo zysku wróżbiarstwo. Ta dziewczyna za Pawłem i reszta z nas, krzycząc: "Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego, którzy mówią wam drogę do zbawienia." Trzymała to na wiele dni. Wreszcie Paul stał się tak zmartwiony tym, że odwrócił się i powiedział do ducha: "W imię Jezusa Chrystusa rozkazuję ci wyjść z nią!" W tym momencie duch opuścił ją. Kiedy właściciele niewolnicy sobie sprawę, że ich nadzieja na zarabianie pieniędzy nie było, zatrzymali Pawła i Sylasa i rzucił je na rynku w obliczu władz. "Dz 16:16-19

W tym przypadku demona nie powodować głuchotę lub milczenie, lub samookaleczenia się z dziewczyną, która była demonizowana, ale pracował praktyk magicznych przez nią z wróżbami. (Zauważmy, że t o to tu nic, co potwierdza, że ​​ten demon może przewidzieć przyszłości, lub że wróżby tej dziewczyny było inaczej w niejasności i dokładność niż wróżki dziś.) Podobnie jak w innych przypadkach, w których demony wiedział kim był Jezus, w tym przypadku demon znali prawdę, że chrześcijanie pracowali dla Boga, by prowadzić ludzi do zbawienia. Ale w tym przypadku, dziewczyna jest jedyną osobą, która jest określona na nie przemawia, a nie demon. Demon wydaje się, że przekazane informacje do dziewczyny i został wpływ jej do reklamowania informacji. Nic nie wskazuje, że dziewczynka cierpi w zakresie spraw tych, którzy byli mocno demonizowany. Ona nie wydają się być pod całkowitą kontrolę nad demonem, ale pod wpływem demona, więc wydaje się to bardziej przypadek "demonicznej opresji". W tego typu "demonicznej opresji" zdawała się mieć w symbiozie z demonem z wyboru, w celu otrzymania informacji od demona. Jest to jasna sprawa, co Stary Testament odnosi się do praktyk magicznych w:

"Mężczyzna albo kobieta, że duchy, lub że jest czarodziejem, winien być ukarany śmiercią: oni są ich ukamienować: krew [jest] na nich." Lev 20:27

"Gdy ty wejdziesz do kraju, którą Pan, Bóg twój, da tobie, nie będziesz nauczyć się robić po obrzydliwości tych narodów. Nie będzie znajdzie się pośród ciebie [jeden], że czyni swego syna lub swojej córki przez ogień, [lub], że wróżby useth, [lub] obserwatora czasów, ani zaklinacz, ani czarownica, albo czarujący lub pytał duchów, lub kreatora lub nekromanta. Dla wszystkich, że takie rzeczy [jest] ohydą dla Pana. Iz powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg twój dysk je przed tobą "Pwt 18:9-12

Według Concordance Strong, słowo "znajomy duch" oznacza "duch, duch zmarłej jeden, nekromancji, który wywołuje martwy, jeden z znanych ducha". Jeśli ktoś uważa, że ​​demony są w rzeczywistości duchy zmarłych gigantów (Nephilim), to sprawia, że ​​wiele sensie, że jest demonów, do którego odwołuje się tu jako "duch, duch zmarłej jeden". I jest zabronione dla ludu Bożego, aby "wywołać ducha zmarłej", lub mieć nic do czynienia z demonem, nie mówiąc już do zapoznania się, znajomość zdobyć, z jednym. Termin tutaj "wizard" jest "ten, który ma znajomy duch" i "nekromanty". Termin "nekromanty" jest również stosowany, i wszystkie z nich są synonimami, które odnoszą się do o związek z demonem. To właśnie wróżby dziewczyny w Dz robi, miała związek z znajomy duch demon, i że demon dał jej informacji, że się jej wydaje się, że wiedzę magiczną.

Ważne jest, aby pamiętać, jak chrześcijanie obsługiwane sytuacji. W Starym Testamencie Bóg powiedział, że Izraelici, które znają ducha, relacje z demon, który wydawał się magiczny, miały być ukamienowany. Ale w Nowym Testamencie, Paweł po prostu wypędzić demona z dziewczyną, która była irytujące je po ich okolice. Miałoby to uwolnił ją rozważyć, co to znaczy, że "Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego, którzy mówią wam drogę do zbawienia" bez demonicznego wpływu na jej głowie. I ona również musiał brać pod uwagę, że Paweł, który wierzył Ewangelii głosił, miał moc z nim moc, która była silniejsza niż demoniczną moc była znać, wystarczy siła demona ją opuścić. Ta niewolnica wydawało się, że zdobyty w ten związek z demonem w celu uzyskania nadprzyrodzona moc informacji objawił jej, żeby mogła powiedzieć losy ludzi. Ale stanęli twarzą w twarz z większą mocą nadprzyrodzoną, mocą Bożą znaleźć w tych, którzy przyjęli Ewangelię, która była silniejsza niż demon znała. Mam nadzieję, że pomógł jej przemyślenia tego, co ona czyniła, Ewangelia słyszała Paweł głosił, i patrzeć na Boga jako największą siłę, choć Biblia nie precyzuje. Ale odlewania demona z jej zdecydowanie dał jej z powrotem możliwość to wszystko przemyśleć bez demona wpływ jej decyzje. Podczas gdy mówił: "Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego, którzy mówią wam drogę do zbawienia", sama nie wydają się naprawdę w to uwierzyć, ale mówił to pod wpływem demona. Demon wiedział, że to prawda, a wpływ na jej to powiedzieć, ale była w znacznie lepszej pozycji do wyboru wierzyć, że się raz demon nie był już obecny na jej wpływ.

Jest jeszcze jeden przypadek, w którym opętanego człowieka, który wydawał się być na "posiadanie" poziom, miał demona, który wiedział, kim jest Jezus Chrystus był, i który Paweł. Demon zdawał się wiedzieć, kto był chrześcijaninem i faktycznie mieli władzę wypędzać go z człowiekiem, który nie był chrześcijaninem i nie mają władzy, że Jezus Chrystus daje do wszystkich wierzących w Niego.

Następnie niektórych Żydów włóczęga, egzorcystów, miały na nich zadzwonić nad nimi, które złe duchy imię Pana Jezusa, mówiąc: Zaklinam was przez Jezusa, którego Paweł naucza. A było siedmiu synów [jednego] Skewasa, Żyd, [i] szef księży, który zrobił tak. I zły duch odpowiedział: Jezusa znam i wiem, Paul, ale którzy jesteście A człowiek, w którym był zły duch, skoczył na nich, i pokonał ich, i zwyciężał ich, tak że uciekli z? tego domu nadzy i poranieni. Dz 19:13-16

W tym przypadku demon wiedział, kto był chrześcijaninem z władzą, żeby go wyrzucili, a kto nie. W tym przypadku demon wydawał się powodować opętanego człowieka mają tak wielką siłę, że pokonał 7 mężczyzn i uciekli z domu nadzy i poranieni. Podobnie jak w przypadku Legii, w której opętanego człowieka zerwał łańcuchy był związany z, w tym przypadku także opętanego człowieka miał wielką siłę. Ale w tym przypadku, opętanego człowieka wydawało się tylko 1 demona, a nie ich tysiące. Oznacza to, że demony, co może zrobić w naruszające demonizowana osoba nie zależy od ich liczby, ale raczej, że to, co demony, z natury pozwala im na pewne możliwości i sposobów, które mogą wpływać na daną osobę.

Inna sprawa, że ​​demony wydają się przyczyną jest objawy paranoi.
Jezus powiedział: "Czyż Mojżesz nie dał wam prawa, [jeszcze] nikt z was nie przestrzega prawa? Dlaczego idźcie o mnie zabić "," Ludzie i rzekł: Tyś demona: kto idzie o cię zabić "John 7:20-21

W tym przypadku Jezus otwarcie powiedział, że ludzie próbowali go zabić, a ludzie wokół niego odpowiedział, że "miał demon". Jeśli człowiek chodził dziś mówią ludzie próbowali go zabić, kolej na niego, to normalna odpowiedź będzie dla ludzi, aby powiedzieć, że był "paranoikiem" lub "crazy". Co kilka ludzie będą myśleć, mówić do niego "masz demon". Ale w czasach Jezusa, wydaje się, że paranoja synonimem o demona. Inne niż pozornie paranoiczne do niektórych ludzi, Jezus też był oczywiście normalnie funkcjonować w inny sposób. To pokazuje, że ludzie wtedy zrozumiał, że osoba, która była demonizowana nie koniecznie musi być pod pełną kontrolą demona, ale po prostu może być częściowo pod wpływem jednego. W ten sposób, mimo że Jezus wydawał się ogólnie dobrze, jednej paranoi z pozoru komentarz doprowadził ich do powiedzenia miał demona. Ludzie wtedy byli świadomi, że demonizowanie nie zawsze był przypadek demon o pełnowymiarową kontroli nad osobą. Tak więc Biblia uczy istnieją różne poziomy demonizacja możliwe, a także, że paranoja może być spowodowane przez demony.

To jest na takich samych zasadach jak demony szaleństwa, powodując, i Jezus był również oskarżony o szaleństwo, o demona. "Wielu z nich mówiło:" On ma demona i jest szalony. Dlaczego go słuchacie? "(J 10:20), jak niektórzy myśleli, że Jezus był szalony, myśleli, że to demon. To jest jak człowiek, demonizowany przez "Legion", którego zachowanie podczas demonizowana był niepoczytalny. Ale znowu jest w różnym stopniu stężenia tutaj. Jezus był oczywiście działa jak normalny człowiek przy zdrowych zmysłach, ale ze względu na pewne rzeczy, co powiedział lub zrobił uważano, że jest szalony i dlatego demon. Jednak w przypadku Legii, mężczyzna był oczywiście całkowicie całkowicie szalony w maksymalnym stopniu. Tak więc Biblia naucza, że ​​demon może spowodować trochę szaleństwa i dużo szaleństwa i może się różnić w poziomie demonizacji.

W obu przypadkach sposób na rozwiązanie problemu jest wypędzić demona, jako człowiek z "Legion" demonów znacznie zmieniła się po oddanych Jezusa demony z niego.
"Ludzie wyszli zobaczyć, co się stało i przyszedł do Jezusa i zastali człowieka, z którego wyszły złe duchy, siedząc u stóp Jezusa, ubranego i przy zdrowych zmysłach, i zlękli się. Wtedy ci, którzy widzieli, co się stało powiedział innym, jak opętanego człowieka został uzdrowiony. "Po demonów opuścił człowieka, że jest uzdrowiony, aby znowu być w jego" umysł w prawo ". I to samo jest znalezienie rozwiązania w przypadku fizycznego wpływa na demona, "Jezus wypędzał demona, który był niemy. Gdy zły duch wyszedł, człowieka, który był niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. "Łukasza 11:14-15

Biblia opisuje wiele odmian, które są możliwe z demonizacja:
1. Osoba może być pod całkowitą kontrolę nad demonem ("posiadanie"), czy tylko pod wpływem demona ("ucisk")
2. Demon może przyjść i zostawić demonizuje osoby do woli (jak Saul).
3. Osoby pod wpływem demona ("uciśnionych") możesz znaleźć tego, aby być bardziej mimowolny i zamęczania (jak Saul, lub w przypadku Legii) lub może to być bardziej dobrowolne symbiozie (jak niewolnica w Dziejach Apostolskich, lub w innych przypadków duchów, nekromancji, czary, żadnych relacji z tych "martwych" duchów.)
4. Demon może spowodować demonizowana osoby fizyczne doświadczenie: niemota, głuchota, drgawki, różne dolegliwości i spowodować wielką siłą.
5. Demon może spowodować demonizowana osoby psychicznie doświadczenie: szaleństwo, bycia poza zdrowych zmysłach, paranoja, zachowanie samookaleczające, zachowania samobójcze, self-poniżającego zachowania i izolacji.
6. Demon może w jakiś sposób stwierdzić, czy Duch Święty jest obecny, wiedząc, tych, którzy chrześcijan z władzą aby je wypędzali i wiedząc, kim jest Jezus Chrystus. Demon może dzielić się tymi informacjami z opętanego człowieka.
7. Demon mogą również udostępniać innych informacji o demonizuje osoby, kogoś, kto decyduje się mieć magiczny związek z demonem, powiedzieć fortuny i tym podobne.


Jak demonizacja pracy?

Człowiek składa się z kilku części: ciała, ducha, który daje życie swoje ciało, i duszę, która uważa się za wykonane z serca, woli i umysłu. Jezus mówił o niektórych z tych części w Mark 12:30,

, and with all thy strength : this [is] the first commandment. Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej, iz całej myśli swojej, iz całej siły swojej: to [jest] pierwsze przykazanie.

Są to części osób, które mogą aktywnie miłości Boga, z którym dana osoba ma do wyboru kochać Boga, czy nie. Dusza jest zazwyczaj uważa się, że składa się z "umysłu, woli i emocji", które odpowiadają w tym wersecie do "umysłu, siły i serca", odpowiednio.

Kiedy ludzie myślą o "demonicznego opętania" często zakładają, że jest to ciało osoby, że demon wchodzi, i wyrzucony z. Jednakże, to naprawdę nie ma większego sensu. Demona jest nieśmiertelny bezcielesny duch. Jeśli demon może bezpośrednio wprowadzić ciało, to dlaczego nie wchodzą zwłok i sprowadzenia ich do życia, ich posiadanie? Jak wiele zła, gdyż nie wydaje się, że dlatego, że demony nie posiadają martwych ciał, ponieważ nie mogą. I w tym jest oczywiste, że nie jest to ciało człowieka, który jest opętany przez demona na pierwszym miejscu, jako demon nie może wejść, chyba że osoba żyje.

Jak pisaliśmy już w poprzednim rozdziale, Bóg ciało Adama, a następnie tchnął ducha (tchnienie życia) do Adama, i tylko raz miał Adam zarówno ciała i ducha stał się on "żywej duszy". (Rdz 2:7) osoba ma już ducha, a demon jest duchem. W sferze duchowej wydaje się, że duch demon nie mógł już wprowadzić człowieka w duchu niż jeden solidny obiekt może wejść innego obiektu stałego. Jak dwie kulki na stół bilardowy, wydaje się 2 duchy zderzają się i odbijają się od siebie, każdy z nich określone solidność i odrębności. I tak, jeśli duchy pozostawały oddzielnie zdefiniowane w sferze duchowej, a następnie demon nie może wejść w ducha osoby. A duch demon nie dostają się do organizmu bezpośrednio, jak demony nie może wejść do trupy. Dlatego też jedną z możliwości, pozostaje, co jest, że demon rzeczywiście musi wejść i wyjść z "żywej duszy" danej osoby. Znacznie więcej niż tylko ciało, Bóg uważał ludzi przede wszystkim życia dusz, jako "człowiek stał się duszą żyjącą". I tak to jest żywą duszą człowieka, że ​​demon jest w lub wychodzi, co jest umysłu osoby, będzie (lub siły) i emocji (lub serca).

I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz nie są w stanie zabić duszy. Bójcie się raczej Tego, który jest w stanie zniszczyć duszę i ciało w piekle Matt 10:28

Według Biblii, człowiek nie jest przede wszystkim jednostki, która dzieje się mieć żywej duszy, ale człowiek jest przede wszystkim żywej duszy, co akurat mają ciała. Zrozumienie, że Bóg uważa człowieka przede wszystkim żywej duszy, ma sens, i że nie ma sprzeczności, gdy Biblia mówi o demonach jest w człowieku lub wychodzi z człowieka. To dlatego, że Biblii człowiek (kobieta lub mężczyzna) jest przede wszystkim "żywej duszy", a "żywej duszy" jest osoba, która demon będzie w lub poza.

Demon wchodzi do umysłu, serca, czy też osoby (żywej duszy) i przez umysł, myśli, serce, emocje i wolę człowieka, demon może działać na objawy demonizowania. Jeśli chodzi o komunikację z znajomy duch, demon współpracuje bezpośrednio z umysłu osoby i myśli, z wnętrza umysłu. Jeśli chodzi o szaleństwo, obłęd z demon powoduje w osobie umysłu. Jest to łatwiejsze do zrozumienia niż to, co demon ma w powstawaniu dolegliwości fizyczne. Jeśli chodzi o więcej objawów cielesnych, jakiś demon wykorzystuje osoby będą od wewnątrz woli, aby wpływać na organizm. Jakoś przejęciem będą osoby, demon może powodować nadprzyrodzone dolegliwości, takich jak głuchota, niemota, drgawki lub wielką siłą. Głuchota, milczenia i drgawki nie wydają się być tak nadprzyrodzone, jak wielką siłę. Łatwiej jest zrozumieć, demon może być w stanie spowodować ktoś nie mówić, albo mają zajęcia po prostu manipulacji osoby sile woli. Trudniej zrozumieć, jak demon może spowodować wielką siłę poprzez manipulację osoby sile woli. Jednak organizm ludzki jest zdolny do czynów o wielkiej sile, jeśli ktoś ma adrenaliny. A demon causing great strength may stem from the demon manipulating a person's willpower, thoughts, and emotions, to affect the person's body to have a large adrenaline rush, allowing great strength for a time.

Here is an excerpt from “How Can Adrenaline Help You Lift a 3,500 Pound Car?” by Josh Clark of HowStuffWorks.com
In 1982, in Lawrenceville, Ga., Angela Cavallo lifted a 1964 Chevrolet Impala from her son, Tony, after it fell off the jacks that had held it up while he worked underneath the car. Mrs. Cavallo lifted the car high enough and long enough for two neighbors to replace the jacks and pull Tony from beneath the car.
Marie “Bootsy” Payton was cutting her lawn in High Island, Texas, when her riding mower got away from her. Payton's young granddaughter, Evie, tried to stop the mower, but was knocked underneath the still-running machine. Payton reached the mower and easily tossed it off her granddaughter, limiting Evie's injuries to four severed toes. Curious, Payton later tried to lift the mower again and found she couldn't move it.
What accounts for feats of superhuman strength like these? Are they glimpses into the lives of superheroes' alter egos? Or are all of us imbued with amazing strength?
Although well-documented when they do occur, feats of hysterical strength — unnatural and amazing strength tapped during high-stress situations — are not recognized by medical science. This is largely due to the problem of gathering evidence: Instances like these come about without warning, and to reproduce these situations in a clinical setting would be unethical and dangerous. But we are aware of the effects of adrenaline, a hormone shown to increase strength to amazing degrees for short periods of time.”

Through manipulating the mind, emotions, and will of a person so that they have a large adrenaline rush, a demon might be able to cause the demonized person to break chains, or be able to fight against 7 men and prevail.

It also might be difficult to understand how a demon could cause deafness, using the mind, will, or emotions of a person. But something which fits this description still exists, and might be what is referred to today as “psychogenic deafness”.
“ Hearing loss or impairment caused by a mental or emotional disorder or trauma and having no evidence of an organic cause.” – American Heritage Medical Dictionary
Altogether it is conceivable that demons work through the mind, will, and emotions of a demonized person to be able to produce bodily ailments, as well as the mental or psychological ailments like insanity, paranoia, and associated insane behavior.

Then there is a demonized person who has the sort of relationship that may fit the description of having a familiar spirit, wizardry, fortune-telling, necromancy and other magical practices. How does a demon cause a demonized person to seem to have magical, or psychic, powers?

“When an evil spirit comes out of a man, it goes through arid places seeking rest and does not find it. Then it says, 'I will return to the house I left.' When it arrives, it finds the house swept clean and put in order. Then it goes and takes seven other spirits more wicked than itself, and they go in and live there. And the final condition of that man is worse than the first.”
Luke 11:24-26

Also Jesus says in, “When an evil spirit comes out of a man, it goes through arid places seeking rest and does not find it. Then it says, 'I will return to the house I left.' When it arrives, it finds the house unoccupied, swept clean and put in order. Then it goes and takes with it seven other spirits more wicked than itself, and they go in and live there. And the final condition of that man is worse than the first. That is how it will be with this wicked generation.” Matt 12:43-45

One thing we can learn from these verses is that demons can communicate with each other while outside of a person. This is seen in that 1 demon can communicate with 7 more demons while outside of any person, and convince them to come back with him to the person it left.
We also have covered that a demon can choose to leave and return to a demonized person when it wants to. If a person seems to be revealing psychic knowledge that they could not have known about another person, in fortune telling, this may be part of how it works. The demon may leave the demonized person and talk to other demons, or even go into the person asking for a psychic reading, in order to gather information. Then the demon goes back into the demonized psychic, and relays the information. Presto, it's “magic”. But actually, it's just demons, and this sort of magic is simply demons doing things demons can do.

Along these lines, it is important to note that demons are immortal spirits, who have been around since the flood. It is therefore easy for a demon to potentially talk to other demons who might have known or demonized relatives of a person, even dead relatives. It's also possible that the same demon who is demonizing a person might have also demonized their grandparent, etc. In this way demons can know private or personal information about people who are dead. And a demon can relay that information to a demonized person who “talks to the dead”, that in turn may amaze an audience by relaying information that only a dead relative would know. But in fact, not only the dead relative, but also a demon who knew the dead relative, could know this information. In fact a demonized psychic of this sort is not speaking to the ghost of a dead relative for information, but rather is speaking to a demon who has gathered information about the dead relative.

Besides impersonating dead relatives, demons also will claim to be famous people from history, gods, aliens, etc. It may be this is how idol worship came about: demons claimed to be gods, and influenced people to depict how they claimed to look in the form of an idol.

“What am I saying then? That an idol is anything, or what is offered to idols is anything? Rather, that the things which the Gentiles sacrifice they sacrifice to demons and not to God, and I do not want you to have fellowship with demons. You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons; you cannot partake of the Lord's table and of the table of demons.” 1 Cor 10:19-21

In any case, the Bible specifies that people actually worshipped demons when they worshipped idols. But it may be that demons communicated to demonized people with familiar spirits, claimed to be gods, and influenced people to start making idols and worshipping them. It would make some sense that demons, lacking and missing a body, might have seen this as a way to have a bodily representation, by the contrived body of an idol.


Can demons do all the things that fallen angels can do?

Fallen angels have something along the lines of a spirit body, but demons are bodiless spirits. Demons used to have mortal physical bodies, and those mortal bodies died before the Flood.
This seems to be a key difference between what fallen angels can do and what demons can do. The spirit bodies and potential physical presence of fallen angels seems to allow for them to do many things which are described in the Bible, like causing false dreams and Visions, and even appearing physically as men. But the Bible never describes demons being able to do these things, but rather only describes demons working through people or animals. The Bible does not describe demons causing dreams or Visions. Though it seems as dreams are a matter of the mind, that demons may be able to cause dreams. But demons cannot physically manifest, and only work through a living soul. (A demon could not move a chair, bend a spoon, cause a mass sighting of a UFO, or multiple people to see a ghost, sit on someone putting pressure on their chest, leave Bigfoot tracks on the ground, etc.) A demon can only have a physical presence by getting in a living soul and then gaining control over an animal or person. Then a demon could move a chair, bend a spoon, etc., by causing a demonized person or animal's body to manually physically do such things. A demon can affect a person's body only from the inside out, working through their mind, will, and emotions (living soul). So the answer is No, a demon cannot do all the things that a fallen angel can do. They cannot manifest physically in a bodily form, and they cannot cause Visions, though they may be able to cause dreams in a demonized person.

How does a person become demonized?

It is difficult to say with certainty, as some cases are more voluntary than others. But in cases in which the demonization seems more involuntary, the Bible does seem to describe what happens.

Luke 11:20-26, “But if I drive out demons by the finger of God, then the kingdom of God has come to you. “When a strong man, fully armed, guards his own house, his possessions are safe. But when someone stronger attacks and overpowers him, he takes away the armor in which the man trusted and divides up the spoils. He who is not with me is against me, and he who does not gather with me, scatters. When an evil spirit comes out of a man, it goes through arid places seeking rest and does not find it. Then it says, 'I will return to my house I left.' When it arrives, it finds the house swept clean and put in order. Then it goes and takes seven other spirits more wicked than itself, and they go in and live there. And the final condition of that man is worse than the first.”

One interesting thing to note in this passage is that the demon considers the house to be his, in saying “my house”. There are a couple different ways to interpret this passage, but let's define the strong man as a person who is guarded against demonization. And let's say the demon is the attacker, and once a demon has prevailed, he considers the house to be his. The person has armor that they depend on to keep them safe, and have to keep a guard up. But if a demon is stronger than their armor, the demon might come in and overpower the person, and they become demonized. Then the demon will try to take away the armor of the demonized man, and divide up the possessions of the demonized man. Also, the demon may divide up the task of demonizing the man, by going and getting 7 more demons to join him in inhabiting that man.

So how does the demon overpower the man who is guarded with armor, and get into his house? The Bible does give some indication of how demonization begins.
“ Be ye angry, and sin not: let not the sun go down upon your wrath: neither give place to the devil. Eph 4:26-27

The word here for “give” means to “give or grant” as a voluntary gift. The word for “place” here means a room (like in a house) or a habited space. The word here for “neither” has the distinct implication of “those which are of the same kind or which are part of one whole”.
What this means is that if you are angry and sin because of it, or let a new day begin while still angry, then in this you are also choosing to give space, a room, to the devil, or his demons. People may not realize it when they do this, but these actions are all parts of one whole. And in this people give a room to the devil, and a room could be in a person's house, and it could be a demon that works for Satan who goes into that room, and stays there. This is a description of how demonization can begin. And this describes that in being angry and sinning, staying angry, a person actually in this is choosing to open up the door of their house, forsake their guard and armor, and give a demon room for entry. And once a demon gets inside, overpowering the person who has let their guard down, then that demon will try to take away all their armor, take their possessions, and will come to consider the house to be their own, as Jesus described.

Anger is just one example used here of how this happens, but is it the only thing that could allow a demon entry? Anger (or wrath) is mentioned as a “work of the flesh”, and it seems likely that any work of the flesh, in which sin takes place, or is held on to over time, may also give room to a demon.

Now the works of the flesh are manifest, which are [these]; Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like: of the which I tell you before, as I have also told [you] in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Gal 5:19-21

Mortify therefore your members which are upon the earth; fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry: Col 3:5

And Eph 4 from above continues, Eph 4:28-32
Let him that stole steal no more: but rather let him labour, working with [his] hands the thing which is good, that he may have to give to him that needeth. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. And grieve not the holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Let all bitterness, and wrath, and anger, and clamour, and evil speaking, be put away from you, with all malice: And be ye kind one to another, tenderhearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you.

So it seems like there are many sinful things, works of the flesh, which are listed along with anger, and these also may give demons room. This may be another meaning of the verse, “For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption; but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting.” Gal 6:8
If a person is sinning, whether by committing a sin in anger, or adultery or idolatry etc, or holding onto sinful things inside like anger, bitterness, hatred, etc. this is what opens a door up for demons to gain entry, get a room, and oppress someone. This seems to be true whether the person is not a Christian, or is a Christian.

It is important to note that Eph 4 “ neither give place to the devil ” was not directed at the unsaved, but directed at Christians. Though if this is how demons gain entry, the process would seem to be the same for everyone, Christian or not. When Jesus spoke of a strong man guarding his house with armor, this also seems to be directed at everyone, including Christians. The armor here may refer to choosing to not sin, though everyone does at times to some extent.
However, Jesus also said, “ He who is not with me is against me, and he who does not gather with me, scatters” . The best protection and armor against demons getting into your house, is to be with Jesus Christ and to accept Him as your Lord and Savior. Next, have on the full armor of God (Eph 6), and be guarding your house against invasion, and be walking in the Spirit and sowing to the Spirit, not the flesh.

But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control; against such things there is no law. Gal 5:22-23

Put on the whole armour of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore take unto you the whole armour of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness; And your feet shod with the preparation of the gospel of peace; Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God: Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints; And for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly, to make known the mystery of the gospel
Eph 6:11-19

A Christian can be oppressed by demons, though the demonization reaching the level of possession seems unlikely because a Christian has the armor of God to at least some extent. And a Christian also has the authority to cast a demon out, should any break through their guard. Another guard against demonization in a Christian is to pray daily, confessing their sins, and asking for forgiveness of sins and cleansing from all unrighteousness.

This then is the message which we have heard of him, and declare unto you, that God is light, and in him is no darkness at all. If we say that we have fellowship with him, and walk in darkness, we lie, and do not the truth: But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his Son cleanseth us from all sin. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us [our] sins, and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. 1 Jn 1:5-10

Additionally, the Holy Spirit is inside the heart of a born-again Christian (Gal 4:6), and there is a circumcision of the person's heart by the Holy Spirit (Rom 2:29). God writes his laws upon the Christian's heart, and their mind. (Heb 10:16-17). In this, the heart, and the mind to some extent, of a born-again Christian are different and changed from those of an unsaved person. And the peace of God, a fruit of the Holy Spirit, guards the heart and mind of a Christian.
And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Phl 4:7
In all this, it seems all the more difficult for a Christian to reach a “possession” level of demonization, even though Eph 4 indicates that “oppression” is possible.

A Christian under demonic oppression has all the authority they need, in the power of Jesus Christ, and the power of God through the Holy Spirit of Jesus, to command a demon to get out and stay out, and refuse to let the demon influence them any longer. But the Christian person must choose this by his or her own free will. God does not violate our free will, and the Christian must choose of their free will to kick the demon out of their self, and to repent of whatever sinful work of the flesh opened the door to let the demon get in their house in the first place.

It is arguable that most of the demons in a person do automatically flee a person when or after they become a Christian, without being cast out, as part of the process of repentance and healing. “Submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you.” James 4:7

Yet I think stragglers are possible. There may be generational curses, the result of sins of ancestors going back to the immediate 3rd or 4th generations (Ex 20:5). These curses can be broken by Jesus Christ, and demons associated with them may flee or be cast out. There also may be demons that specialize in harassing or tempting a person in areas of sin they have strong problems with, like certain addictions. In this a demon may have taken over a room in the house, fortifying it, and the battle to regain the space could be more difficult. This concept of a fortified area is seen the Biblical term “strong hold”. But there is hope,

For though we walk in flesh, we do not war after the flesh: For the weapons of our warfare [are] not carnal, but mighty through God to the pulling down of strong holds ; Casting down imaginations, and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. 2 Cor 10:3-5

The weapons of our warfare are mighty to pull down strongholds, and our most prominent weapon is the Word of God, which is the sword of the Spirit, the Scriptures, the Bible. This is very fitting with the second meaning of a “strong hold” , which is, “of the arguments and reasonings by which a disputant endeavours to fortify his opinion and defend it against his opponent”. Often the battle with demonic oppression is in the mind, and the best weapon to use against excuses and false reasoning which hold onto sin, is with the Word of God. And also we have the authority Jesus Christ gave believers in Him to cast out demons. Chwała Jezusowi!

So this cleaning house can be a gradual process for the new Christian, but also as the Christian repents of more sin, and asks for forgiveness, and draws near to God, demons may flee, without having to be cast out.


Does this mean that any sinful thought, feeling, or action a person has is caused by a demon?

No, the sinful nature and the flesh, and a person's own heart and mind, are all potential sources of sinful thoughts, feelings, desires, and actions. These are plenty enough to put a person into internal conflict, without any demonization being involved.

I say then, Walk in the Spirit, and ye shall not fulfil the lust of the flesh. For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh: and these are contrary the one to the other: so that ye cannot do the things that ye would. Gal 5:16-17

For we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. For what I am doing, I do not understand. For what I will to do, that I do not practice; but what I hate, that I do. If, then, I do what I will not to do, I agree with the law that it is good. But now, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. For I know that in me (that is, in my flesh) nothing good dwells; for to will is present with me, but how to perform what is good I do not find. For the good that I will to do, I do not do; but the evil I will not to do, that I practice. Now if I do what I will not to do, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. I find then a law, that evil is present with me, the one who wills to do good. For I delight in the law of God according to the inward man. But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. O wretched man that I am! Who will deliver me from this body of death? I thank God—through Jesus Christ our Lord!
So then, with the mind I myself serve the law of God, but with the flesh the law of sin. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. For what the law could not do in that it was weak through the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh, on account of sin: He condemned sin in the flesh, that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh but according to the Spirit.
For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God; for it is not subject to the law of God, nor indeed can be. So then, those who are in the flesh cannot please God. But you are not in the flesh but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. Now if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not His. And if Christ is in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. But if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Przeto, bracia, jesteśmy dłużnikami, ale nie ciała, aby żyć według ciała. For if you live according to the flesh you will die; but if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. Rom 7:14-25, 8:1-14

Demonization is more likely to be present where there seems to be symptoms of demonization, for instance: a loss of a person being in their “right mind”, symptoms of insanity (to a lesser or greater degree), habitual or repetitive sin like sinful addictions, or self-perception of a loss of self-control.

And temptations also can come from the flesh and sinful nature, even in Christians, without a demon being the cause.
Ye know how through infirmity of the flesh I preached the gospel unto you at the first. And my temptation which was in my flesh ye despised not, nor rejected; but received me as an angel of God, [even] as Christ Jesus. Gal 4:13-14

From whence come wars and fightings among you? come they not hence, even of your lusts that war in your members ? Ye lust, and have not: ye kill, and desire to have, and cannot obtain: ye fight and war, yet ye have not, because ye ask not. Ye ask, and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lusts. Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Do ye think that the scripture saith in vain, The spirit that dwelleth in us lusteth to envy? But he giveth more grace. Wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners; and purify your hearts, ye double minded. Be afflicted, and mourn, and weep: let your laughter be turned to mourning, and your joy to heaviness. Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up. James 4:1-10

If indeed you have heard Him and have been taught by Him, as the truth is in Jesus: that you put off, concerning your former conduct, the old man which grows corrupt according to the deceitful lusts, and be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man which was created according to God, in true righteousness and holiness. Eph 4:21-24

Do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize? Run in such a way that you may obtain it. And everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now they do it to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown. Therefore I run thus: not with uncertainty. Thus I fight: not as one who beats the air. But I discipline my body and bring it into subjection, lest, when I have preached to others, I myself should become disqualified… No temptation has overtaken you except such as is common to man; but God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of escape, that you may be able to bear it. 1 Cor 9:24-27, 10:13

Jesus Christ gives Christians the ability to learn to walk in and according to the Spirit, in a process of sanctification, and through His power to overcome our flesh, sinful nature, and temptations, having been given a new nature in Him.

Ultimately, we Christians and our bodies belong to God. A demon cannot “own” or “possess” us, as truly we are owned or possessed by God, purchased by the blood of Jesus Christ. The Bible says in 1 Cor 6:19-20, ” What? know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost [which is] in you, which ye have of God, and ye are not your own? For ye are bought with a price: therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are God's.” Christians are owned by God, and demons will be evicted by the true owner, Jesus Christ.

The people to be truly concerned about when it comes to demonization are those who are not Christians, who do not have the armor of God, nor the Holy Spirit, and do not have the authority to cast out demons in Jesus Christ's name. People today may fair no better than the demonized people in the New Testament, who Jesus helped and healed by casting demons out of them. If sin leads to oppression, once they have reached an “oppressed” level of demonization, they are more at risk for reaching the “possessed” level. Jesus and His disciples cast out demons many times in the New Testament. Jesus and His disciples were the Deliverance ministers and exorcists at that time, helping people who were demonized by casting out the demons. Jesus said those who believed in Him would also cast out demons.

“He said to them, “Go into all the world and preach the good news to every creature. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. And these signs will accompany those who believe: In my name they will drive out demons; they will speak in new tongues; they will pick up snakes with their hands; and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all; they will place their hands on sick people, and they will get well.” Mark 16:16-18

There is no doubt that driving out demons is just as valid a Christian ministry today as it ever was. It is a needed ministry, needed by the hurting people who are demonized today. Jesus wants the church today, the body of Christ, to practice deliverance ministry, as He did, and help these people.