This page has been translated from English

Odczytywanie Daniel i równoległe w Ewangeliach Ohyda spustoszenia

Odczytywanie Daniel i równoległe w Ewangeliach Ohyda spustoszenia

Wiąże się to badanie do badania Objawienie tutaj: http://www.stopalienabduction.com/BookofRevelation.doc
oraz harmonogram tutaj: http://stopalienabduction.com/RevelationTimelineMed.jpg

Odczytywanie Daniel

Studia Daniela, wydaje się, że Biblia naucza, "ohyda spustoszenia" jest proroctwo, które ma być spełnione 3 razy. Ponadto wydaje się, że Biblia naucza, że ​​"czas, czas, i połowę czasu" (lub 3,5 roku, 2260 dni, 42 miesięcy) ma być spełnione 3 razy lub na 3 sposoby. Dodatkowo istnieje jeden okres 1150 lub 2300 dni, które należy spełnić jeden raz. I jest to okres 1290 i 1335 dni, które należy spełnić jeden raz.

Pierwszy raz ohyda spustoszenia został spełniony został z Antiocha IV w 168 roku pne.
Drugi raz z Rzymianami w 70 AD.
Po raz trzeci będzie z Bestią w przyszłości Objawienia.

1150 i 2300 dni zostało spełnione w czasie Machabeuszy w 165 pne i 162 pne, odpowiednio, w stosunku do Antiocha IV.

Po raz pierwszy "razy, czas i pół czasu" został spełniony został w 3,5 roku oblężenia i zniszczenia Jerozolimy, około 70 AD. Kolejne dwa spełnień z "razy, czas, i połowę czasu" są zapisane w Księdze Objawienia. Są to:
1. kompetencje przyznane Bestii do 42 miesięcy, która jest również taki sam 1260 dzień dwóch świadków głosić. To 3,5 roku okresu wydaje się być również pierwszej połowie 70 tygodnia Daniela.
2. W drugiej połowie tego tygodnia wydaje się być 3,5 dosłownym dni, w których dwie osoby nie żyją na ulicach. (To odnosi się do "tych dni będą skrócone" w Mt 24 i Mark 13).

1290 i 1335 dni też mają być spełnione w przyszłości czas Objawienia książki.Pierwszy Spełnienie

Pierwszy okres czasu spełnienia jest w przeszłości, Dana 11 (co w sumie obejmuje od około 435 pne-4 pne). Pierwszy raz ohyda spustoszenia zostało spełnione wynosiła około 168 pne.

"I broń powinna stanąć na jego część, a oni zanieczyszczają sanktuarium siły, i zabrać dziennie [ofiarę], i umieszcza je obrzydliwość czyni pustynię." Dan 11:31

Odnosi się to do Antiocha IV, z świnię w ofierze na ołtarzu. Reszta Dan 11 po to wydaje się, że zostały spełnione między Markiem Antoniuszem, Oktawian, a przez Heroda Wielkiego.
Zobacz badania Brian Huie tu: http://www.herealittletherealittle.net/index.cfm?page_name=Daniel11 (jest to lektura, jako kompletne lub prawie całkowitego wypełnienia Daniel 11 w przeszłości wskazuje, że niewiele do żadnej z to ma podstawowe znaczenie spełnienia w czasach ostatecznych.)

I tego samego zdarzenia, z obrzydliwością umieszczone przez Antiocha IV, które spełniły Dan 11:31, był również spełnienie Daniel 8. http://www.enduringword.com/commentaries/2708.htm

Potwierdzenie, że Dan 11:31 Dan i 8 są zarówno odnoszące się do Antiocha można znaleźć w tym Dan 11:04 czytamy:
"I kiedy powstał, jego królestwo będzie rozbite i podzielone na cztery wiatry nieba, ale nie wśród jego potomstwa, ani zgodnie z jego panowanie, z którymi rządził, ponieważ jego królestwo będzie wykorzenione, nawet dla innych oprócz tych. "
I Dan 8:08 czytamy: "W związku z tym, że kozy woskowane bardzo duże:. I kiedy był silny, wielki róg uległ złamaniu, a za to wyrosły cztery z nich na cztery wiatry nieba"

I tak te fragmenty mówią o tych samych wydarzeniach, 4 jest 4 generałów (Kassandra, Lizymach, Seleuchus i Ptolemeusza), który odziedziczył imperium Aleksandra Wielkiego po jego śmierci. I jakiś czas po tym przyszedł Antiocha IV.

"A z jednego z nich wyszedł mały róg, który woskowane bardzo wielkie, ku południowi, i ku wschodowi, i ku przyjemne [ziemia]. I woskowane wielki, [nawet] do wojska niebieskiego i strącił [niektóre] gospodarza i gwiazd na ziemię, i opieczętowane na nich. Tak, on powiększony [się], nawet do księcia gospodarza, i przez niego codziennie [ofiarę] został zabrany, a miejsce jego świątyni został zrzucony.
I gospodarz otrzymał [mu] przed codziennym [ofiarę] ze względu na grzech, i rzucił prawdę na ziemię, i to praktykowane, i powodziło. Wtedy usłyszałem jednego świętego mówiąc, i innym świętym, rzekł, że niektóre [święty], który mówił: Jak długo [są] wizji [o] dziennie [ofiarę], i grzech spustoszenia, aby zarówno świątyni i hosta na podeptanie? I rzekł do mnie: Aż do dwóch tysięcy trzystu wieczorów i poranków, wówczas sanktuarium być oczyszczone ...
A w ostatnim czasie ich królestwa, gdy przestępcy przyjechali do pełnej, król zaciętej twarzy i zrozumienia ciemnej zdań, ma wstać. Jego moc będzie potężna, ale nie o własnych siłach: a on zniszczyć wspaniale, i prosperować i praktyki, i zniszczy możnych i lud święty. I poprzez swoją politykę także on sprawi, że statek, by dobrze w dłoni, a on powiększyć [się] w jego sercu, i pokoju będzie zniszczyć wiele: on również stanąć przeciw Najwyższemu Księciu, lecz zostanie skruszony bez strony i wizji upłynął wieczór i poranek, który dowiedział się [to] prawdą:.. dlaczego zamknął ty się na wizji, bo [są] przez wiele dni "Dan 8:9-14, 24-26

To "2300 wieczorów i poranków" nie jest wypełnieniem 3,5 roku, gdyż byłoby Biblii jest 2260 dni. Jest to okres albo 2300 dni (1150 oraz 1150 poranki wieczory, oddzielone), lub 1150 dni (2300 / wieczory + rano).

Obrzydliwość została założona w 168 pne.

"Antiocha IV armii zbezcześcili świątynię i zatrzymali codziennych ofiar. W dniu 15 Kislev, w grudniu 168 roku pne, Syryjczycy zbudował pogański ołtarz w ołtarz całopalenia w świątyni i umieszczony obraz Zeusa Olympius na nim. Dziesięć dni później, 25 Kislev, mięso wieprzowe było oferowane na ołtarz Zeusa. "
http://www.rondaniel.com/library/27-Daniel/Daniel0801.html (lektura)

"Teraz piętnastego dnia Casleu miesiąca, w sto lat czterdzieści i piąty, założyli ohyda spustoszenia na ołtarzu, i budowali ołtarze idol całej miast Judy z każdej strony ...   Teraz pięć i dwudziestego dnia miesiąca, oni ofiarę na ołtarzu bożka, który był na ołtarzu Boga ". Macc 1:54,59

W Dan 8, 2300 dni lub 1150 dzień są wymienione. Wkrótce po obrzydliwość została powołana, tłumienia powstania Machabeuszy przeciw Antioch rozpoczął. To jest wymieniony jako pierwszy nie długo po obrzydliwością został umieszczony, i jest szczegółowo w Maccabees 2.In krótki rozdział, ten bunt jest to, co bezpośrednio doprowadziło do ponownego poświęcenia świątyni i ołtarza przez Machabeuszy w dniu 25 Kislevu 165 pne, 3 lata po obrzydliwość została ustalona na ołtarzu, w dniu 25 Kislevu 168 pne. Ta historia jest szczegółowo w Machabejska 4. http://www.jacsweb.org/spirituality-chanukah.html

1150 dzień pasuje okres od kiedy obrzydliwością został umieszczony, kiedy w świątyni i sanktuarium został oczyszczony. Kalendarz żydowski jest nieregularny mylące dzieło, http://www.jewfaq.org/calendar.htm . Ale biorąc pod uwagę lata przestępne, w którym dodatkowy miesiąc dodaje, 1150 mijających dni w tych 3 lat wydaje się działać całkiem dobrze. I tak to było spełnieniem 1150 dzień do sanktuarium został oczyszczony.

To ciekawe, że możliwa interpretacja 2300 dni, również wydaje się mieć istotny spełnienia. Gdzieś w 164 pne Antioch IV umarł, a inni władcy przejęli, jak Lizjasz. I to było rzeczywiście o 2300 dni, czyli ponad 6 lat trochę po obrzydliwość została umieszczona przez Antiocha, w których bitwy z Bet-Zachariasza miało miejsce. Ta walka Lizjasz był znany, ponieważ, "Zanim wyjechał, zgodził się na kompromis, pozwalając Żydom za ich zwyczaje i czcić jak im się podoba." http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Beth_Zechariah

I tak to porozumienie pokojowe zostało wykonane w 162 pne, nieco ponad 6 lat po ohyda spustoszenia została powołana przez Antiocha IV, który Machabejska również zapisy:

"Teraz więc bądźmy przyjaciółmi z tych ludzi, i pogodzić się z nimi i ze wszystkimi ich narodu;   A z nimi przymierze, że będą żyć po ich prawa, jak przedtem:   dla dlatego są niezadowoleni, i zrobić wszystkie te rzeczy, bo zniesione ich prawa.   Tak więc króla i książąt byli zadowoleni: dlaczego posłał do nich do pokoju, a oni jego.   Także króla i książąt się przysięgą do nich: po czym wyszli z mocną pozycję "1 Macc 6:58-61.

I co z tego Antiocha IV zaczął w końcu całkowicie wykończone około 2300 dni później, Lizjasz zawarli pokój, aby umożliwić Żydom za ich prawa i kultu jak przedtem. Revolt Machabejska jest także to, co jest wymienione w Dan 11,

"A jak czynili zło przeciw przymierzu on uszkodzony przez pochlebstwa, lecz ludzi, którzy nie znają swego Boga, są mocne, a nie [exploity]. A ci, którzy rozumieją wśród ludu pouczą wielu: jeszcze polegną od miecza, i ognia, przez niewolę i przez zepsuć, [wiele] dni. I [część] z nich zrozumienia upadnie, by wypróbować je i oczyścić, a do [ich] biały, [nawet] do czasu zakończenia:. Ponieważ [jest] jeszcze o wyznaczonym czasie "Dan 11:33-35

Ten werset o starali się i oczyszczone odnosi się do okresu począwszy od Machabeuszy do czasów Jezusa, w którym Żydzi pozostali pod obcym panowaniem, lub z problemami z wojskowych ucisk przez większość tego czasu. ("Wyznaczony czas" tu może również skierować do 70. tygodnia).

Reszta Daniel 11 odnosi się do Heroda Wielkiego, a także Marek Antoniusz i Oktawian, jak osobistości w tym okresie, co prowadzi do czasów Jezusa. (Patrz link poniżej) Daniel 11 kończy Dan 11:45, który pasuje do znanej historii Heroda,

"I on roślin namioty pałacu od morza i wspaniałej świętej górze; jeszcze przyjdzie do jego końca, i nikt nie będzie mu pomóc." Dan 11:45

Heroda "Ale jego choroba pogorszyła się w marcu 4 roku pne, udał się do jego pałac zimowy w Jerychu, mniej niż 10 km na północny zachód od Morza Martwego, około 45 km na wschód od Morza Śródziemnego, a mniej niż 20 km na północny wschód Jerozolimy ".
- Brian Huie, http://www.herealittletherealittle.net/index.cfm?page_name=Daniel11

I tak pierwszy spełnienia ohyda spustoszenia był w 168 pne, i spełnienia 1150 i 2300 dni był w 165 pne i 162 pne, odpowiednio.

Druga Spełnienie

Kolejne zdarzenie, które jest wypełnieniem 69 tygodni Daniela, wraz z przyjściem Mesjasza, Jezusa Chrystusa.

"Przetoż wiedz a zrozumiej, że od chwili kiedy wypowiedziano przykazanie o przywróceniu i zbudowaniu Jeruzalemu aż do Mesjasza Wodza będzie siedem tygodni i sześćdziesiąt dwa tygodnie: zbudowana będzie ulica ponownie, a ściany, nawet w trudnych razy. A po sześćdziesięciu dwóch tygodniach Pomazaniec zostać obcięte [ukrzyżowany], ale nie dla siebie ... "Dan 9:25-26

Ostatnia impreza w Dan 11 był Herod umiera, czyli nieco przed Jezus został ukrzyżowany. I tak, w porządku chronologicznym, Daniel 12 podnosi wkrótce po Dan 11 zostało przerwane, a także krótko po Dan 9:26 pozostawia off.

"W tym czasie Michael ma wstać, wielki książę, który góruje synów twego ludu" - Dan 12:01

Pierwszą rzeczą, która się dzieje, jest Michael wstaje. To samo zdarzenie jest znacznie bardziej szczegółowy w Ap 12:1-12. Opisuje wojnę w niebie wśród aniołów, które miały miejsce po tym jak Jezus Chrystus wstąpił do nieba, po zmartwychwstaniu (30s AD). Kiedy Michael "wstał" oznacza to, że poszedł do nieba jako przywódca armii Boga aniołów, walczy z szatanem, i na stojąco dla ludu Bożego.

"1. Teraz wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu 2. Następnie bycia z dzieckiem, zawołała na rynku pracy i bólu, aby dać. . urodzenia 3 I inny znak się ukazał na niebie: Oto wielki, ognisty czerwony smok, mający siedem głów i dziesięć rogów i siedem diademów na głowach jego 4 ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba: i rzucił je na ziemię.. I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, która była gotowa do porodu, pożreć jej Dziecko tak szybko, jak się urodziło. 5 urodziła dziecko płci męskiej, który miał rządzić wszystkie narody rózgą żelazną. I jej dziecko zostało porwane do Boga i Jego tronu.   6 A Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, że powinniśmy ją tam żywiono tysiąc dwieście sześćdziesiąt dzień.

(7 I wybuchła wojna w niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze smokiem, a smok i jego aniołowie, 8 ale nie przemógł i nie było miejsca dla nich [ ] w niebie już 9 Tak. zrzucony został ogromny smok się, że wąż starych, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię i aniołowie jego zostali wypędzeni z nim 10 I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie. "Teraz zbawienie i moc, i królestwo Boga naszego i władza Jego Pomazańca przybyłem do oskarżyciel braci naszych, który oskarża ich przed naszym Bogiem i nocy, został zrzucony. 11 A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali życia aż do śmierci. 12 Dlatego radujcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie! Biada mieszkańcom ziemi i morza ! Do diabła ma przyjść do was, mając wielki gniew, gdyż wie, że ma krótki czas ...) "- Rev 12

Możemy wiedzieć, ten fragment jest historyczne, jak chłopiec, który urodził się, kto będzie rządził wszystkimi narodami laską żelazną jest Jezus Chrystus (Ap 19:15), i jak go złapać na Boga i Jego tron ​​jest wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa, które miały miejsce po zmartwychwstaniu. Ap 12:1-6 jest streszczeniem i Ap 12:7-17 daje więcej szczegółów wydarzenia zawarte między wersety 5 i 6, a tym samym nawiasie powyżej.

Następna w kolejności, jeszcze w nawiasie zdarzeń między wersety 5 i 6, Ap 12:13-16 miało miejsce. W nim szatan atakuje "kobieta". I w tym fragmencie jest pierwszym spełnienia 3,5 roku czasu. W Ap 12, "czas, czas, i połowę czasu" w wersecie 14 jest tym samym okresie jako "1260 dzień" wymienione skrótowo w wersecie 6 przed.

, that he might cause her to be carried away by the flood. 16 But the earth helped the woman, and the earth opened its mouth and swallowed up the flood which the dragon had spewed out of his mouth .)” -Rev 12 "(... 13 A kiedy ujrzał Smok, że zostały rzucone na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która urodziła dziecko płci męskiej. 14 Ale dano dwa skrzydła orła wielkiego, by mogła latać na pustynię na swoje miejsce, gdzie jest żywiona przez czas i czasy i połowę czasu, z obecności węża. 15 A wąż pluł wody z jego ust jak powódź po kobietę, że może on spowodować jej do wykonania dala przez powódź. 16 Ale ziemia ratowała niewiastę i ziemia otworzyła swą paszczę i pochłonęła powódź, która smok wyrzucał z jego ust.) "-Rev 12

Ta "kobieta" odnosi się do Żydów mesjańskich, oryginalny kościół chrześcijański, którzy byli w Jerozolimie, który uciekł i udało się uciec oblężenia 70 AD. Wiele informacji historycznych szczegółowo ten znajduje się w artykule tutaj: http://www.preteristarchive.com/StudyArchive/p/pella-flight.html (lektura)

Chrześcijanie zaczęli opuszczać Jerozolimy już w 66-67 AD. W 66 r ne ogólne Cestiusz Gallus przyniósł rzymskiej legii do Jerozolimy, aby podporządkowały sobie żydowskiej rewolty, która rozpoczęła się. Jego legion niosą ze sobą standardowych lub aquila rzymskich legionów, który jest statuetka orła zwykle noszony na patyku. Jest zapisane, że Cestiusz rzucił ataku na Jerozolimę, jakby był sukces, a po lewej stronie. ( http://www.josephus.org/warChronology2.htm ) Podczas odwrotu z jego legion ich orzeł aquila został schwytany przez siły izraelskie w Izraelu, który był hańbą dla legionu.

To było w tym czasie, wraz z pojawieniem się rzymskiego legionu z orłem Aquila, że ​​chrześcijanie opuścili Jerozolimę. Widząc armię, której standard został orzeł, kościoła chrześcijańskiego w Jerozolimie, że nadszedł czas do ucieczki, i udał się do Pelli, gdzie były bezpieczne podczas ostatecznego oblężenia Jerozolimy, które miały miejsce w kilka lat później w 70AD.

Jezus dał ostrzeżenie o tym w Ewangelii Łukasza 21:20-22,
"A gdy ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że   spustoszenia ich jest blisko. Wtedy ci, co są w Judei niech uciekają w góry, a ci, co są w pośrodku niego zejdą, i niech nie je, że są w krajach wprowadzić thereinto. Dla tych jest dzień pomsty, że wszystkie rzeczy, które są napisane może być spełniony. "

Różnych ogólnych, Wespazjan, został odesłany z bardziej legiony w 67 AD, dołączył jego syn Tytus, który rozpoczął podbój okolicy i ostatecznie zniszczył Jerozolimę w 70 roku naszej ery. Czas ten zazwyczaj pasuje do 3,5 roku lub 1260 dzień. Ponieważ chrześcijanie mieli wcześniej uciekli z Jerozolimy, w dużej mierze do Pelli, "kobieta" był bezpieczny w dziczy od smoka. Smok, Szatan został stworzony do ataku na kościół chrześcijański w Jerozolimie, ale opuszczenie Cestiusz, mieli czas, by odejść, zanim Jerozolima została zaatakowana ponownie.

Te wydarzenia Objawienia 12 są te same wydarzenia, które są określone w Daniel 9. Przyjrzyjmy się jeszcze raz w całości, w jaki sposób można odczytać w 1 spełnienia ul. Uwaga podobnych warunkach w obu fragmentów Ap 12 i Dan 9 "powódź", a także "skrzydła obrzydliwością" i "Orzeł":

, even until the consummation, which is determined, is poured [like water/flood] out on the desolate.)” -Dan 9 "Wiedz i zrozumieć, [że] od wyjścia z przykazanie o przywróceniu i zbudowaniu Jeruzalemu aż do Mesjasza Wodza [są] siedem tygodni i sześćdziesiąt dwa tygodnie: zbudowana będzie ulica ponownie, a ściany , nawet w trudnych czasach A po sześćdziesięciu dwóch tygodniach Pomazaniec będzie zabity, ale nie dla siebie, i lud księcia, który nadejdzie [Szatan, "władca tego świata"] zniszczy miasto i świątynię,. że koniec jego [będzie] z powodzią, i aż do końca wojny będzie ustawiczne pustoszenie (On [Jezus Mesjasz] potwierdza przymierze z wieloma na jeden tydzień [tydzień Paschy]. oraz w środku tydzień [Jezus ukrzyżowany] powinien on powodować ofiary i ofiary do zaprzestania [nie inne ofiary potrzebne, zasłona rozdarła], i na skrzydłach obrzydliwości [orzeł standard Roman Legion] jest jednym [Tytus], który sprawia, że pusty , nawet aż do skończenia, który jest określony, wylewa się [jak wodnego / powodziowego] na pustynię.) "-Dan 9

Drugi spełnienia ohyda spustoszenia zostało spełnione w 70 rne, po Rzymianie podbili miasta, Rzymianie przynosząc w ich chorągwi lub norm w żydowskiej świątyni, poświęcając im, jak rekordy Józefa Flawiusza.

"A teraz Rzymian, na lot obrazoburczy do miasta i na spalenie świętych sam dom, a wszystkie budynki leżące około niego, przyniósł ich chorągwi do świątyni i ustawić je naprzeciw jego wschodnią bramę , a tam oni składać ofiary do nich, a nie zrobili Tytusa Imperator, z największą aklamacje radości ".
- Józef Wars 06:06:01 (patrz także http://www.livius.org/ja-jn/jewish_wars/jwar04.html )

Roman chorąży odnosi się tutaj do Roman standardowych lub Aquila orła. I tak orzeł Aquila Roman standardu zarówno znak, że chrześcijanie powinni uciekać, a także służył jako obrzydliwość spustoszenia, idol orła, który był czczony w świątyni i ofiarowane.

Wracając do Daniela 12:2, tym razem z kłopotów i oblężenia 70AD jest mowa,

"I nie będzie to czas ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, e ven do tego czasu. A w tym czasie swoich ludzi wydaje się, każdy, kto jest zapisany w książce. 2 A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. 3. Ci, którzy są Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieków. "Dan 12:2-3

3,5 roku oblężenia i zniszczenia w 70 rne Jerozolimy był straszny czas dla Izraela, jak nie było przedtem, do tego czasu. Chrześcijanie opuścili miasto i uciekli - były Daniela "ludzi, którzy być wydana", których nazwiska zostały zapisane w księdze życia - chrześcijańsko-żydowskich konwertuje byli tymi, którzy wiedzieli, do ucieczki Jerozolimy, Jezus ostrzegł ich do . A oni nie uciekają, jak jest zapisane w Ap 12 i historycznie.

Następnie prawdziwe twierdzenie jest o przyszłości, że niektórzy pójdą do życia wiecznego i pogardą do. Mówiąc o tych chrześcijańskich konwertytów w przyszłości, będą świecić jak gwiazdy, prowadzi wielu do sprawiedliwości. Innymi słowy, duży wybór, że wobec Żydów po zakończeniu posługi Jezusa jest podświetlona, ​​a 2 możliwe wyniki tego wyboru. Tym razem po służbie Jezusa na początku Kościół, kiedy Ewangelia była głoszona wielu Żydów, w tym informacje o zmartwychwstaniu. Jezus o przewidywane zniszczenie świątyni prawie 40 lat przed może pomogły niektórych Żydów do chrześcijańskiego w tym czasie.

Kolejne wersety w Księdze Daniela 12 odczytu,
"4" Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu końca;. Wiele bieg tam iz powrotem, i wiedzy zwiększa się "5 Wtedy ja, Daniel, spojrzał, a tam stały dwa inne , jeden na tym brzegu i na tym brzegu innych. 6 A jeden rzekł do człowieka ubranego w lniane szaty, który był nad wodami rzeki: "Jak długo będzie spełnienie tych cudów było?" 7 I usłyszałem człowieka odziany w lnianą szatę, która była nad wodami rzeki, gdy podniósł prawą rękę i lewą rękę do nieba i przysiągł na Tego, który żyje wiecznie, że będzie na czas, czasy i połowę czasu; i gdy władza ludu świętego została całkowicie rozbita, wszystkie te rzeczy powinny być zakończone. "Dan 12:4-7

Daniel pyta kiedy koniec te cuda będą, a odpowiedź jest 3,5 roku. Pierwszy spełnienia "razy, czas i pół czasu" lub 3,5 roku w Dan 12, odnosi się do rzymskiego oblężenia i zburzenia Jerozolimy w 70 rne, a potwierdzają to jak 1260 dni kobieta jest bezpieczna w Ap 12. Ale ponieważ anioł tutaj wspomina o "czasie końca", oznacza to, że nie będzie (co najmniej) drugi spełnienia "czas, czas i pół czasu".

Po wydarzeniach w 70 rne, w którym szatan nie zniszczyć kościół chrześcijański, który był w Jerozolimie, obok chronologicznie wydarzenia w końcu Ap 12.
"17 i smok był rozwścieczony z kobietą, a on odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, którzy strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa Chrystusa."

Pod koniec Ap 12, Szatan idzie na wojnę przeciw chrześcijanom, i tej wojny obejmuje okres od 70AD do dnia dzisiejszego, prawie 2000 lat historii jest pokryta Ap 12:17. Ten rozdział szczegółowo historię i proroctwa, co dzieje się z aniołami, za kulisami, do pewnego stopnia, i jako taki całkiem odpowiednio prowadzi do wydarzeń z Ap 13, który jest również o anioła, Bestia, która przychodzi z więzienia Otchłani / otchłani / Tartaros. Jest to kolejna duża zmiana, wielkie wydarzenie, jeśli chodzi o upadłych aniołów.

I tak 70 AD po raz drugi ohyda spustoszenia zostało spełnione, z Rzymianami rezygnacji z orłem Aquila w świątyni i po raz pierwszy w okresie 3,5 roku spełnione, z oblężenia Jerozolimy.

Trzeci Spełnienie

Jest jeden spełnienia obrzydliwość spustoszenia, i dwa "razy, czas i pół czasu" okresów w lewo, aby być spełnione w przyszłości. Pierwszy przyszłości "razy, czas i pół czasu" okres od Daniel 12, to 3,5 roku, w którym podany jest Beast organ Dan 7.

"Wtedy chciałem poznać prawdę o czwartej bestii, która różniła się od wszystkich innych, nadzwyczaj strasznej, z zęby z żelaza i paznokci z brązu, który pożarł, Połamał i zdeptał pozostałości z nogi; 20 i dziesięć rogów, które były na głowie, a drugi róg   , które pojawiły się przed, w którym trzy spadły, a mianowicie, że róg, który miał oczy i usta, które mówiły pompatyczne słowa, którego wygląd był większy od swoich towarzyszy 21 "Patrzyłem;. i róg robił wojnę świętych i panujące na nich, 22 aż przybył Przedwieczny i wyrok został wykonany na rzecz świętych Najwyższego, i nadszedł czas na świętych posiadania królestwa.
23 "Tak powiedział:" Czwarta bestia będzie czwarte królestwo na ziemi, które są różne od wszystkich innych królestw, i pożre całą ziemię, Trample go i podzielić go na kawałki 24 dziesięć rogów to dziesięciu królów, którzy. , które powstaną z tego królestwa. I jeszcze powstaną po nich. Jest on różny od tych pierwszych, i pokona trzech królów 25 będzie przemawiał pompatyczne słowa przeciwko Najwyższemu, Shall prześladują [ d ] święci Najwyższego, i zamierza zmienić razy i prawa. Wtedy święci będą mieć w ręku Przez pewien czas i czasy, i pół czasu. 26 'Ale sąd siedzieć będzie, a oni zabierają swoje panowanie, konsumować i zniszczyć go na zawsze. 27 A królestwo i władza, i wielkość królestw pod całym niebem, podaje się do ludzi, świętych Najwyższego. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a cała władza powinna służyć i są mu posłuszne. "Dan 7

Dopasowuje Ap 13 bardzo dobrze,

"1 Potem [ ] stanął na piasku morza. I ujrzałem Bestię się z morza, mającą siedem głów i dziesięć rogów, [ b ] i na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imię. 2. Teraz Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, jego nogi jak nogi   niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. Smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę. 3 I ujrzałem jedną z jej głów jakby śmiertelnie ranny, a jego śmiertelna rana została uleczona. I cały świat podziwiał i po bestii 4 Więc czcili smoka, który dał władzę bestii;. I Bestii pokłon oddali, mówiąc: "Kto jest jak zwierzę? Kto jest w stanie z nim walczyć? "
5 I dano mu usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa, i dano mu władzę kontynuować [ c ] przez czterdzieści dwa miesiące. 6 Wtedy otworzył swoje usta bluźnierstwo przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytku i tych którzy mieszkają w niebie. 7, które przyznane zostało mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich. I dano jej władzę nad każdym szczepem, [ d ] językiem i narodem. 8 Wszyscy, którzy mieszkają na ziemi, będzie go czcić, których imiona nie zostały zapisane w księdze żywota Baranka zabitego od założenia świata. 9 Jeśli kto ma uszy, niechaj posłyszy, 10 On, który prowadzi do niewoli pójdzie do niewoli;. ten, kto zabija mieczem musi być zabity mieczem. Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych. "Rev 13

Ten pierwszy przyszłości "czas, czas i pół czasu" wypełnienie z Pisma Świętego jest taki sam jak pierwszy "pół tygodnia" z 70 tygodni th Daniela 9 (które będą realizowane po raz drugi w przyszłości, poza tym, jak to było spełnione w 70 rne, patrz przed Dan 9 wyjaśnienia). Daniel 7 i Objawienia 13 są zarówno odnoszące się do tego samego okresu w pierwszej połowie 70 tygodnia Daniela 9.

Dan 9:27 "I będzie potwierdzić przymierze z wieloma na jeden tydzień: w środku tygodnia powinien on powodować ofiary i ofiary do zaprzestania, a dla rozprzestrzeniały obrzydliwości składa mu [go] pusty, nawet aż do skończenia i ustalony zostaje wylany na pustynię. "Dan 09:27

Ten sam okres "czasu, czas i pół czasu" jest również określony w Ap 11, "42 miesięcy" Bestii autorytet, i dotyczy bardzo dużo, co dzieje się z Żydami w Jerozolimie.

"Ale opuścić sąd, który jest na zewnątrz świątyni, a nie mierzyć, bo dano do pogan. I będą bieżnika świętego miasta nogami przez czterdzieści dwa miesiące. 3. I dam moc do dwóch świadków, i będą prorokować tysiąc dwieście sześćdziesiąt dzień, ubrany w wór. "4. Są to dwa drzewa oliwne i dwoma świecznikami, stojący przed Bogiem [ b ] ziemi. 5 A jeśli ktoś chce ich skrzywdzić, ogień wpływy z ich ust i pożera ich wrogów. - Rev 11 A jeśli ktoś chce im zaszkodzić, musi być zabity w ten sposób 6 Te mają władzę zamknąć niebo, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania;. I mają władzę nad wodami, by je do krwi i do uderzyć ziemię wszelkich plag, tak często jak sobie tego życzą 7 Gdy ukończą ich świadectwa, Bestia, które wznosi się z dna będą walczyć przeciwko nim, ich przezwyciężenia, a ich zabić. 8 A zwłoki ich leżeć będą w ulicy wielkiego miasta, które duchowo zwie się: Sodoma i Egipt, gdzie także nasz [ c ] Pan został ukrzyżowany. 9 A te z ludów, szczepów, języków i narodów będzie zobaczyć ich trupy przez trzy i pół dnia, i nie pozwolić [ d ] ich martwe ciała mają zostać wprowadzone do grobów. 10 A ci, którzy mieszkają na ziemi będzie radować się nad nimi, bawić i wysyłać prezenty dla siebie, bo ci dwaj prorocy dręczą tych, którzy mieszkają na ziemi. 11 A po dniach trzy i pół tchnienie życia od Boga wszedł nich i stanęli na nogi, a wielki strach padł na tych, którzy je widzieli. "- Rev 11

Bestia jest określane jako posiadające władzę przez 42 miesięcy w Ap 13, który pasuje do 42 miesięcy Świętego Miasta jest bieżnik stania w Ap 11. Wydaje się to być ten sam okres czasu, w którym 2 świadków proroctwo przez 1260 dni. Wskazuje to na 2 świadków prorokują a Bestia jest u władzy, a idąc do świętego miasta pod nogami, wszystkie w tym samym 42 month/1260 czasie dnia.

To byłoby całkowicie zbędne dla Ap 11 wspomnieć 42 miesięcy w wierszu 2 i 1260 dzień w wersecie 3, jeżeli w rzeczywistości obaj odniesienie do tego samego okresu czasu koncentruje się na 2 świadków.

Wersety 06/04 określić, że 2 świadków będzie w konflikcie. "Wspina się" w wersecie 7 jest czasownikiem w formie imiesłowu i prawdopodobnie oznacza, że ​​więcej jak przymiotnik, do czytania "rosnącej z dołu" lub "wstąpił z dołu", mające na celu określenie, które Beast jest mowa , a nie czas jego wynurzania. (Especially as the 5 th Trumpet specifies the timing of his ascent, Rev 11 cannot be specifying the Beast ascends at this time during the 6 th Trumpet – as he already ascended past tense at this point.) As such the 42 months of the Beast and 1260 days of the two witnesses running parallel seems to be the point of the use of both numbers in verses 2-3, making this use to not be redundant.

And so Daniel 7, Revelation 11 and 13, and the second fulfillment (first future fulfillment) of Daniel 12 “times, time, and half a time”, all refer to the first half of the 70 th week of Daniel 9. And this is the same time in which both the Beast is in authority and the 2 witnesses are prophesying as the outer court is trampled underfoot by the gentiles, and so also the Beast.

The third “times, time, and half a time” fulfillment (second future fulfillment) is with the second half of the 70 th week of Daniel. The second half of the 70 th week of Daniel is the 3.5 actual days in which the 2 witnesses lie dead in the streets, while the first half of the week is definitely the 3.5 years/ 1260 days that they prophesy.

As the 42 months and 1260 days run co-currently, the only other “times, time, and half a time” period found specified in Revelation is the 3.5 days the 2 witnesses lie dead. If the prophesying of the 2 witnesses for 1260 days is tied to the 70 th week at all, then the days they lie dead must also factor into the 70 th week. Besides these points, the scene portrayed in Rev 10 clearly references back to the scene in Dan 12 of the angel, standing by the water and the land, who swears by Him in heaven, that it will be for “times, time, and half a time”.

“Then I Daniel looked, and, behold, there stood other two, the one on this side of the bank of the river, and the other on that side of the bank of the river. And [one] said to the man clothed in linen, which [was] upon the waters of the river, How long [shall it be to] the end of these wonders? And I heard the man clothed in linen, which [was] upon the waters of the river, when he held up his right hand and his left hand unto heaven, and sware by him that liveth for ever that [it shall be] for a time, times, and an half; and when he shall have accomplished to scatter the power of the holy people, all these [things] shall be finished .” Dan 12:5-7

“And the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven, And sware by him that liveth for ever and ever, who created heaven, and the things that therein are, and the earth, and the things that therein are, and the sea, and the things which are therein, that there should be delay no longer: But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he hath declared to his servants the prophets .” Rev 10:5-7

And this Rev 10 reference back to Dan 12 is soon followed, also in the 6 th Trumpet section, by the co-current 42 month/1260 day period, and the 3.5 day period. The angel swore by God that it would be for “times, time, and half a time”. This 3.5 number is half of a week, and half of the 70 th week here. The first half of the 70 th week is 3.5 years, and the second half is 3.5 days.

Jesus also specified in Matt 24 and Mark 13 that “those days would be shortened”, and if this is not the shortening of those days, then what is? Surely, to be shortened, something must have first have been longer. It is well understood that each week in Daniel 9 is “supposed” to represent 7 years, and this is what is anticipated. But if the second half of the “week” is shortened to 3.5 days, this would better prophetically explain why these 7 year periods were called “weeks” in the first place. If God knew in the end He would shorten the 3.5 years of the 70 th 7-year period to only 3.5 days, it explains why He called these “weeks” in the first place.

The last abomination that makes desolation is mentioned in Dan 9, which seems to start after the middle of the 70 th week. This is the 3 rd fulfillment of the abomination of desolation. It is after the middle of this week that the abomination of desolation starts, and according to Revelation, the middle of the week would seem to coincide with the 2 witnesses being killed. Let's go through Dan 9:25-27 in full, again.

“Know therefore and understand, [that] from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince [shall be] seven weeks, and threescore and two weeks: the street shall be built again, and the wall, even in troublous times. [from the command to rebuild to time of Jesus] And after threescore and two weeks shall Messiah be cut off, but not for himself: [Jesus Christ crucified, then skip thousands of years]
and the people of the prince that shall come [the Beast and his armies] shall destroy the city and the sanctuary; and the end thereof [shall be] with a flood [Rev 14:20 winepress of wrath of God, blood to horses bridle 200 miles], and unto the end of the war desolations are determined.
(And he [the Beast] shall confirm the covenant with many for one week: and in the middle of the week [death of 2 witnesses] he shall cause the sacrifice and the oblation [of the 2 witnesses] to cease, and for the overspreading of abominations [of the Beast in the temple], he shall make [it] desolate , even until the consummation, and that determined shall be poured [in Revelation bowls of wrath of God poured out] upon the desolate.)” Dan 9:25-27

And so the prophecy of Daniel 9 is fulfilled a second time in full. The last abomination of desolation seems to be fulfilled in Rev 13, in the Beast being in the temple, himself worshipped as “god”, and also the Beast's image being worshipped.

5 And he was given a mouth speaking great things and blasphemies, and he was given authority to continue [ c ] for forty-two months . 6 Then he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme   His name , His tabernacle , and those who dwell in heaven. 7 And they worshipped the dragon which gave power unto the beast: and they worshipped the beast , saying, Who [is] like unto the beast? who is able to make war with him?… And all that dwell upon the earth shall worship him , whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world… And I beheld another beast coming up out of the earth; and he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon. And he exerciseth all the power of the first beast before him, and causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed. And deceiveth them that dwell on the earth by [the means of] those miracles which he had power to do in the sight of the beast; saying to them that dwell on the earth, that they should make an image to the beast, which had the wound by a sword, and did live. And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak, and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed.” Rev 13:4-8,12-15

The temple as the location isn't mentioned above, but this becomes clear looking at 2nd Thessalonians.

“Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition; Who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worshiped; so that he as God sitteth in the temple of God , showing himself that he is God.” 2Th 2:3-4

The Beast will be in the temple, and he himself will be the abomination that causes desolation (though the Beast's image, if in the temple, may also be part of the abomination). Apparently after the 2 witnesses are killed in the middle of the week, the Beast, who himself is the abomination of desolation, enters into the temple and is worshipped, for the 3.5 days that are the second half of the 70 th week of Daniel. After the end of the 3.5 days, and the abomination of desolation event, the end of the 70 th week, Daniel 9 indicates there will be “pouring” out (matching the bowls of wrath in Revelation) and desolation.

And so the “times, time, and half a time” period of Daniel 12 is fulfilled twice in Revelation. First by the Beast in Dan 7, Rev 13 and Rev 11, during the 42 months (which is also the 1260 days of the 2 witnesses). This is the first half of the 70 th week of Daniel 9. The second half of the 70 th week of Daniel 9 is literally 3.5 days in which the two witnesses in Rev 11 lay dead. These are the second and third fulfillments of the “times, time, and half a time” periods, the first is 3.5 years and the second is 3.5 days. And the third fulfillment of the abomination of desolation in Dan 9 (also in Matt 24 and Mark 13) corresponds to the Beast himself being worshipped in the temple as “god”, as is described in Rev 13 and 2 Thes 2.

And so this seems to cover all 3 of the instances of the “times, time, and half a time” periods, as well as the one 1150/2300 day time period, and all the times the abomination of desolation is mentioned in the Bible (as far as I know).


This leaves the 1290 day and 1335 day periods. To determine where these days fit into a timeline, Dan 12 indicates that the “abomination of desolation” is an event marker.

“And from the time [that] the daily [sacrifice] shall be taken away, and the abomination that maketh desolate set up , [there shall be] a thousand two hundred and ninety days. Blessed [is] he that waiteth, and cometh to the thousand three hundred and five and thirty days.” - Dan 12:11-12

If the 3.5 days the two witnesses lie dead is the second half of the 70 th week of Daniel, then the 70 th week ends when those 3.5 days are completed. Daniel 9 indicates it is in the second half of the 70 th week when the abomination of desolation occurs – the Beast entering the temple to be worshipped as the 2 witnesses lie dead for 3.5 literal days. And Daniel 9 indicates that soon after this there will be “pouring”, of the bowls of wrath, and Jesus Christ will soon return. So it seems unlikely that the 1290 days could be just starting in the middle of the 70 th week, which only has 3.5 days to it, but rather the 1290 days must start prior.

As someone will be blessed to make it to the 1335 th day, it makes sense that this day is placed after Jesus Christ has returned, and not while the reign of the Beast or wrath of God is still ongoing. The abomination of desolation, the Beast being worshipped in the temple, takes place after the middle of the 70 th week, after the Beast has been in authority for 42 months already. Shortly after the Beast enters the temple, the abomination during the 3.5 days, then the 70 th week is over. Thus the 1290 days MUST refer to the time period prior to when the Beast enters the temple to be worshipped, as there are only 3.5 days to the second half of the 70 th week of Daniel: and then the bowls of wrath are poured and Jesus returns. As such it makes sense that in Dan 12:11-12, the “daily sacrifice” marks the beginning of the 1290 days, and the “abomination set up” (Beast in the temple) marks the end of the 1290 days. This would mean that, after the Beast/abomination is worshipped in the temple, there is after that, at most, a 45 day window before Jesus will have returned, and people will be blessed to have made it to the 1335 th day. As the Beast is in power for 1260 days prior to entering the temple as the abomination himself, this means that the 1290 days goes back to 30 days prior to when the Beast comes into authority. And so 30 days before the Beast enters into his 42 months of authority, the “daily sacrifices” stop.

It should also be noted that the sacrifices mentioned in Dan 9:27 which stop during the specified middle of the week must refer to “sacrifices and oblations” which are being offered by the two witnesses, which cease when they die in the middle of the week, and this is not the same as the “daily sacrifice” in Dan 12:11-12. The “daily sacrifice” in Daniel 12 must refer to a daily sacrifice (likely of the Jews) which stops 30 days before the Beast's covenant is made with many. Then the Beast is in authority for 42 months, the first half of the 70 th week. When the “sacrifices and oblations” of Dan 9 stop in the middle of the week, it must refer to the activities of the 2 witnesses, who the Beast kills precisely in the middle of the week.

As Revelation 12 describes the first half of the 70 th week as 3.5 years, and the second half as 3.5 days, and the Beast and two witnesses being active at the same time, then the sacrifices and oblations which stop in the middle of the week must relate to the 2 witnesses, whose death marks the middle of the 70 th week. The same sacrifices stopping cannot mark the beginning of the first half of the 70 th week, and also the beginning of the middle of the 70 th week. So two separate sacrifices must be being mentioned: Dan 12 mentions the end of the “daily sacrifice” 30 days prior to the rise of the Beast into power (his 42 months), and Dan 9 mentions the end of the “sacrifices and oblations” as the two witnesses are killed (end of their 1260 days and also ~the Beast's 42 months), which marks the middle of the 70 th week.

(This can be seen on the timeline here: http://stopalienabduction.com/RevelationTimelineMed.jpg )

This is entirely allowable if the stop of the “daily sacrifices” marks the beginning of the 1290 days, and the “abomination of desolation” marks the end of the 1290 days.

“And from the time [that] the daily [sacrifice] shall be taken away, and the abomination that maketh desolate set up, [there shall be] a thousand two hundred and ninety days.” Dan 12:11

Put in order of the Hebrew this reads more closely, “Now after the time sacrifice taken away daily, and give the abomination that makes desolation, days 1290” . I don't see anything there that forbids the sacrifice being the starting point and the abomination being the ending point of the 1290 days (and compare 2 Chron 25:27 translation “from-time, after-time” וּמֵעֵת ). Also looking at the Greek, it reads in order, “and from the time the regular sacrifice is abolished, and the giving abomination making desolation, days 1290” . I don't see anything in the Greek that forbids this interpretation either.

But it is the placement of the time of the abomination of desolation, the Beast entering the temple, which occurs only 3.5 days before the 70 th week ends, which necessitates that the 1290 days must be coming to a close at this point, and not just beginning, necessitating the 1290 days must begin with the sacrifices stopping and end with the abomination of desolation.


Parallel in the Gospels and Daniel of the Abomination of Desolation

Especially pertaining to the 70 AD fulfillment of the abomination of desolation, and the future fulfillment of the same, next we are going to see how all this lines up with the prophecies of Jesus pertaining to the abomination of desolation in the Gospels.

In Matt 24, Mark 13, and in Luke 21, Jesus mentions the abomination of desolation.

Jesus first says in these 3 passages that not one stone would left upon another of the Temple. Then the disciples ask Jesus these particular questions:
“Teacher, when therefore will these things happen and what will be the sign when these things are about to take place?” (Luke 21)
“Tell us, when will these things be, and what will be the sign when all these things are going to be fulfilled?” (Mark 13)
“”Tell us, when will these things happen, and what will be the sign of Your coming, and of the end of the age?” (Matt 24)

In Matt 24 and Mark 13, Jesus specifically references to “the abomination of desolation spoken of by Daniel” . In Luke 21 Jesus does not mention Daniel, but says, “But when you see Jerusalem surrounded by armies, then know that nigh is its desolation .” This word “desolation” is “eremosis” (2050) which is used only 3x in the New Testament, and the other 2x are in Matt 24 and Mark 13 in the phrase “the abomination of desolation spoken of by Daniel”.

In each Gospel the disciples are recorded to have asked Jesus different questions. As such, in each Gospel the disciples receive slightly different answers, which match the particular questions they asked. To rephrase,
Luke 21: When will the temple be destroyed, and what will be the sign this is about to happen?
Mark 13: When will the temple be destroyed, and what will be the sign when ALL these things will be Finished?
Matt 24: When will the temple be destroyed, and what will be the sign of your coming, and of the end of the age?

The reason that the answers are different is because the only question in common between these passages is “when will the temple be destroyed?” But the differences in the rest of the questions cause the difference in Jesus' answers to the questions.

The part of Daniel that was fulfilled in 70 AD was the Daniel 9 “abominations” and “desolations” in the first fulfillment. The Jews had already seen “the abomination of desolation” fulfilled once in the past, with Antiochus IV in 168 BC, so they understood the term. And they understood that Jesus was saying similar “abomination of desolation” events would happen again. Jesus was referring to Dan 11:31 in the context of referencing to the term “abomination of desolation” which the Jews understood from the time of the Maccabees. However, Jesus was not saying that Daniel 11 was going to be fulfilled again, as Dan 11 was already fulfilled once with Antiochus IV, and Octavius, etc. up through the death of Herod. Rather, Jesus was referring to the first fulfillment of Dan 9 “abominations”, and Himself prophesying to the people (as He was also a prophet) that “abominations” in Daniel 9 would again be an “abomination of desolation” event as had happened with Antiochus IV.

“Know therefore and understand, [that] from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince [shall be] seven weeks, and threescore and two weeks: the street shall be built again, and the wall, even in troublous times.
And after threescore and two weeks shall Messiah be cut off, but not for himself: and the people of the prince that shall come [Satan, “prince of this world”] shall destroy the city and the sanctuary; and the end thereof [shall be] with a flood , and unto the end of the war desolations   are determined.
(And he [Jesus Messiah] shall confirm the covenant with many for one week [Passover week]: and in the midst of the week [Jesus crucified] he shall cause the sacrifice and the oblation to cease [no more other sacrifices needed, the veil was torn], and on the wings of   abominations [eagle standard of Roman Legion] shall be one [Titus] who makes desolate , even until the consummation, which is determined, is poured [like water] out on the desolate.)” Dan 9

Jesus was prophesying that the Daniel 9 “abominations” and “desolations” would be fulfilled with another instance of the abomination of desolation as had been seen with Antiochus – but not just once, rather, twice. And Dan 9 was not fulfilled the first time standing alone, but it was also connected to Dan 12:1-7, which gave the timeframe of “times, time, and half a time”, corresponding with the period of Roman assault against the Jews and Jerusalem. And also tied with Michael standing up in the heavenly battle which is recorded in Revelation 12, that occurred after the ascension of Jesus Christ and before 70 AD. And so Jesus was prophesying on 2 future fulfillments of Daniel 9 and 12.

In Luke 21 Daniel is not mentioned, nor is the “abomination of desolation” referenced as specifically. The question the disciples asked was ”when will these things happen [the temple be destroyed] and what will be the sign this is about to happen?”. These 2 questions combined ask for an answer predominately focused in the near future. These questions do not mention “all things being finished” nor “sign of your coming” nor “end of the age”. Jesus replies that when Jerusalem is surrounded by armies, nigh is its “desolation”, and it is time to flee. And this is matching with the Christian church fleeing Jerusalem to Pella around 66-67 AD, after seeing the Roman Legion of Cestius. Also Jesus mentions that “nigh is its desolation” hinting in reference to the eagle Aquila standard which was carried by the first Roman Legion of Cestius, and later the same thing was worshipped in the temple by the Roman Legion of Titus, and was the abomination of desolation.

Luke 21:8-24 refers to events that were fulfilled once in the past leading up to the destruction of the temple and Jerusalem in 70 AD. But Luke 21:25-28 refers to a time in the future in which the temple will be destroyed again. And also parts of Luke 21:8-24 will also repeat again in a second fulfillment in the future, but having less of an accurate tone than for their first fulfillment for the events leading up to 70 AD. (See details on past fulfillment emphasis here: http://www.catholicapologetics.info/apologetics/judaism/prophetic.htm )

In comparison, in Mark 13 the questions ask for a more extensive answer, asking more broadly for what the sign will be when “ALL these things will be Finished”. As such the answer is more balanced between the near 70AD fulfillment and the far future Revelation fulfillment: a mixture of both. Again, this is because the temple would both be destroyed in 70 AD, and will be destroyed again in the future.

In reference to Daniel, Jesus says, “But when ye shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, standing where it ought not, (let him that readeth understand,) then let them that be in Judaea flee to the mountains”.

Jesus uses a vague term “standing where it ought not”. This vague location could refer to either the Roman Legion of Cestius at Jerusalem, if coupled with the understanding in Luke that when Jerusalem was surrounded by armies, “nigh is its desolation”. OR this vague location could refer to the Beast in the temple in Revelation, if coupled with the understanding from 2 Thes 2 and Matt 24, of the abomination being in the temple or “holy place”.

Mark 13:6-18 is more predominantly focused on the first fulfillment of Daniel 9 and 12 with the events leading up to 70 AD. But Mark 13:13-18 equally seems to apply to both the past and future in focus. And Mark 13 from verse 19 on after, has a focus on the future fulfillment of Daniel 9 and 12, and the future destruction of the temple in the end times. Because Daniel 9 and 12 together told of the destruction of the temple twice in the future (at the time when Jesus was prophesying) Jesus answered with taking both fulfillments into account. In this He answered the broader question of “sign of all these things being finished” which was asked in Mark 13, but not in Luke 21. And so Jesus answered with the emphasis more balanced between the 70 AD and Revelation fulfillment, rather than the emphasis being more on the immediate 70 AD fulfillment as is in Luke 21.

In Matt 24, not 2 but 3 questions were asked, which truly required more focus on the far-future fulfillment in order to answer them, “”Tell us, when will these things happen [temple be destroyed], and what will be the sign of Your coming, and of the end of the age?”

As such Matthew 24 is focused much more on the end times second fulfillment of Daniel 9 and 12, and far less on the 70 AD fulfillment. Comparing Luke 21 as a heavy focus on the first fulfillment, with Matt 24 as a heavy focus on the second fulfillment, can show the differences more clearly. But summarily, Matt 24 is just as focused into the second future fulfillment, as Luke 21 was not but rather focused into the first 70 AD fulfillment.

Matt 24 also answers the unique question (not asked in Mark or Luke) of when the end of the age (of the Gentiles) will be, answered in Matt 24:14, then leading into events of the 70 th week in Matt 24:15. Of the 3 passages Matt 24 most closely parallels the procession of events in the book of Revelation, placing much more importance on signs of the end of the age of the Gentiles, and the 70 th week age of the Jews, and signs of Jesus' return, and also on the events preceding the final destruction of the temple. Similar to 67 AD, Jesus indicates that there will be some chance to flee Jerusalem, but in this case it is once people see the abomination enter the temple, which precedes the destruction of Jerusalem. In this case, it is the Beast entering the temple during the second half of the 70 th week, the 3.5 days while the 2 witnesses lie dead, which indicates it is the last-chance time to flee Jerusalem, before desolation comes.

“Know therefore and understand, [that] from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince [shall be] seven weeks, and threescore and two weeks: the street shall be built again, and the wall, even in troublous times. [from the command to rebuild to time of Jesus] And after threescore and two weeks shall Messiah be cut off, but not for himself: [Jesus Christ crucified, then skip thousands of years] and the people of the prince that shall come [the Beast and his armies] shall destroy the city and the sanctuary; and the end thereof [shall be] with a flood [Rev 14:20 winepress of wrath of God, blood to horses bridle 200 miles], and unto the end of the war desolations are determined. (And he [the Beast] shall confirm the covenant with many for one week: and in the middle of the week [death of 2 witnesses] he shall cause the sacrifice and the oblation [of the 2 witnesses] to cease, and for the overspreading of abominations [of the Beast in the temple], he shall make [it] desolate , even until the consummation, and that determined shall be poured [in Revelation bowls of wrath of God poured out] upon the desolate.)” Dan 9

Again, Daniel 9 is connected to Daniel 12 in their second fulfillment.

The first thing that happens in Daniel 12 is that Michael stands up. Rev 12:7 is the only time Michael is mentioned by name in Revelation, but this event was already fulfilled in the first fulfillment, historically between 33-70AD in the heavenly angelic war. But this is not the only time in Revelation in which Michael will play an important role, even though he is not mentioned by name. Michael is the archangel, and the only angel who is ever called “the archangel” in the Bible. And we are told specifically that the archangel, Michael, will sound the last trumpet, if we cross-reference 1 Thessalonians with 1 Corinthians.

“For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord, will not precede those who have fallen asleep. For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air , and so we shall always be with the Lord.” 1 Thes 4:15-17

“Behold, I tell you a mystery; we will not all sleep, but we will all be changed, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet ; for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we will be changed .” 1 Cor 15:51-52

From these two verses it can be gathered that Michael the archangel will be the angel who blows the last trumpet, which seems specified to precede the dead rising (first) and then the living being caught up in the air and changed. The last trumpet is blown in Rev 11:15,

“And the seventh angel sounded ; and there were great voices in heaven, saying, The kingdoms of this world are become [the kingdoms] of our Lord, and of his Christ; and he shall reign for ever and ever.” Rev 11:15

This seventh angel who blows the seventh trumpet is Michael the archangel, and this is the second fulfillment of Michael standing up for God's people. This all also matches what Jesus said, “And he shall send his angels with a great sound of a trumpet , and they shall gather together his elect   from the four winds, from one end of heaven to the other.” Matt 24:31

This is in a time of great trouble, as Revelation is full of great trouble, which parallels Dan 12, “And there shall be a time of trouble, Such as never was since there was a nation, Even to that time.” Dan 12:1

Following Michael sounding the 7 th trumpet, Dan 12:1-2 also states: “And at that time your people shall be delivered, Every one who is found written in the book. And many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, Some to everlasting life” . This corresponds very well to 1 Thes 4 and 1 Cor 15, and Matt 24, which put together say the dead will be raised and the living caught up after the last trumpet sounds.

Skipping to after the millennial reign, then Dan 12 also details,
2 And many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, Some to everlasting life, Some to shame and everlasting contempt. 3 Those who are wise shall shine Like the brightness of the firmament, And those who turn many to righteousness Like the stars forever and ever.” And this parallels with the Judgment and the Second Resurrection detailed in Rev 20.

Altogether, all of Dan 12 corresponds to the second fulfillment of Daniel 9. The rest of Dan 12 gives the “times, time, and half a time” and the 1290 and 1335 days periods, and specifies the prophecies are for the last days. While Daniel 12:7 also gave the 3.5 year timeframe for the attacks on the Jews and Jerusalem of the first fulfillment in 70 AD, it also applies to the 42 months of the Beast's reign and the 3.5 days of the second half of the 70 th week of Daniel 9. But the 1290 and 1335 days that are mentioned are solely applicable to the second fulfillment of Daniel 9, and the time of the 70 th week in the time of the end.

“Although I heard, I did not understand. Then I said, “My lord, what shall be the end of these things?9 And he said, “Go your way, Daniel, for the words are closed up and sealed till the time of the end. 10 Many shall be purified, made white, and refined, but the wicked shall do wickedly; and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. 11And from the time that the daily sacrifice is taken away, and the abomination of desolation is set up, there shall be one thousand two hundred and ninety days. 12 Blessed is he who waits, and comes to the one thousand three hundred and thirty-five days. 13 “But you, go your way till the end; for you shall rest, and will arise to your inheritance at the end of the days.” Dan 12

And so in 3 of the Gospels, using the past fulfillment of Dan 11:31 of the abomination of desolation with Antiochus IV as a reference the people understood, Jesus prophesies of the first fulfillment of Daniel 9 and 12 in the time leading up to 70 AD, and also of the second fulfillment of Daniel 9 and 12 to occur in the end times and Revelation. Jesus focuses his prophesying on the first fulfillment of Daniel 9 and 12 the most in Luke 21, halfway in Mark 13, and the least in Matt 24. And Jesus focuses his prophesying on the second fulfillment of Daniel 9 and 12 the least in Luke 21, halfway in Mark 13, and the most in Matt 24.

This resolves the discrepancy of how it is that in the 70 AD fulfillment, Matt 24 does not, and Mark 13 only vaguely, line up with the events that took place, but the Luke 21 passage does match the events. The sign for people to flee Jerusalem in the 70 AD fulfillment was not them seeing the abomination in the temple as in Matt 24, because Matt 24 in this caution refers to the second fulfillment, in Revelation. But the Luke 21 warning of approaching armies did refer to the first fulfillment, and this warning is what the early Christians in Jerusalem did follow. Matt 24 is, and Mark 13 leans more, for the second fulfillment of Daniel 9 and 12, in which the abomination in the temple will be the sign to flee. But Luke 21 is more about the first fulfillment, in which armies was the sign to flee, and this also explains why Luke 21 only hints at the abomination, instead of referring to it more clearly, as the abomination came long after it would have done any good as a sign to flee in 70 AD.

I have placed these parallel passages in a chart, with the first fulfillment of Daniel 9 and 12 around the 70 AD time period in blue, the second fulfillment of Daniel 9 and 12 in the Revelation time period in red, and verses that seem to equally apply to both fulfillments in purple. Because the prophesies are to be fulfilled twice, with similar events involved leading up to both fulfillments of Daniel 9 and 12, the passages look practically identical. Really, the way to note the difference in tone is to understand that it is the QUESTIONS that were asked which define which fulfillment the passage has its emphasis on and the differences of the details in the passages, however slight. The QUESTIONS Jesus was answering define the time period the passage focuses on, not so much the details, because the details repeat both times.

Revelation Dan 9 and 12 Halfway Mixed Dan 9 and 12 70 AD Daniel 9 and 12

Matt 24
2 And Jesus said unto them, See ye not all these things? verily I say unto you, There shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down. 3 And as he sat upon the mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying,  
Tell us, when shall these things be [temple destroyed]? and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the age?

4 And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you. 5 For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many. 6 And ye shall hear of wars and rumours of wars: see that ye be not troubled: for all these things must come to pass, but the end is not yet. 7 For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places. 8 All these are the beginning of sorrows. 9 Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you: and ye shall be hated of all nations for my name's sake. 10 And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. 11 And many false prophets shall rise, and shall deceive many. 12 And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. 13 But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. 14 And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations; and then shall the end come.

15 When ye therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, (whoso readeth, let him understand:) 16 Then let them which be in Judaea flee into the mountains: 17 Let him which is on the housetop not come down to take any thing out of his house: 18 Neither let him which is in the field return back to take his clothes. 19 And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days! 20 But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the sabbath day: 21 For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. 22 And except those days should be shortened, there should no flesh be saved: but for the elect's sake those days shall be shortened. 23 Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there; believe it not. 24 For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect. 25 Behold, I have told you before. 26 Wherefore if they shall say unto you, Behold, he is in the desert; go not forth: behold, he is in the secret chambers; believe it not. 27 For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west; so shall also the coming of the Son of man be. 28 For wheresoever the carcase is, there will the eagles be gathered together. 29 Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken: 30 And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great glory. 31 And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. 32 Now learn a parable of the fig tree; When his branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is nigh: 33 So likewise ye, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the doors. 34 Verily I say unto you, This generation shall not pass, till all these things be fulfilled. 35 Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. 36 But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only.

Mark 13
2 And Jesus answering said unto him, Seest thou these great buildings? there shall not be left one stone upon another, that shall not be thrown down. 3 And as he sat upon the mount of Olives over against the temple, Peter and James and John and Andrew asked him privately ,
4 Tell us, when shall these things be [temple destroyed]? and what shall be the sign when all these things shall be fulfilled?

5 And Jesus answering them began to say, Take heed lest any man deceive you: 6 For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many. 7 And when ye shall hear of wars and rumours of wars, be ye not troubled: for such things must needs be; but the end shall not be yet. 8 For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be earthquakes in divers places, and there shall be famines and troubles: these are the beginnings of sorrows. 9 But take heed to yourselves: for they shall deliver you up to councils; and in the synagogues ye shall be beaten: and ye shall be brought before rulers and kings for my sake, for a testimony against them. 10 And the gospel must first be published among all nations. 11 But when they shall lead you, and deliver you up, take no thought beforehand what ye shall speak, neither do ye premeditate: but whatsoever shall be given you in that hour, that speak ye: for it is not ye that speak, but the Holy Ghost. 12 Now the brother shall betray the brother to death, and the father the son; and children shall rise up against their parents, and shall cause them to be put to death.

13 And ye shall be hated of all men for my name's sake: but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. 14 But when ye shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, standing where it ought not, (let him that readeth understand,) then let them that be in Judaea flee to the mountains: 15 And let him that is on the housetop not go down into the house, neither enter therein, to take any thing out of his house: 16 And let him that is in the field not turn back again for to take up his garment. 17 But woe to them that are with child, and to them that give suck in those days! 18 And pray ye that your flight be not in the winter.

19 For in those days shall be affliction, such as was not from the beginning of the creation which God created unto this time, neither shall be. 20 And except that the Lord had shortened those days, no flesh should be saved: but for the elect's sake, whom he hath chosen, he hath shortened the days. 21 And then if any man shall say to you, Lo, here is Christ; or, lo, he is there; believe him not: 22 For false Christs and false prophets shall rise, and shall shew signs and wonders, to seduce, if it were possible, even the elect. 23 But take ye heed: behold, I have foretold you all things. 24 But in those days, after that tribulation, the sun shall be darkened, and the moon shall not give her light, 25 And the stars of heaven shall fall, and the powers that are in heaven shall be shaken. 26 And then shall they see the Son of man coming in the clouds with great power and glory. 27 And then shall he send his angels, and shall gather together his elect from the four winds, from the uttermost part of the earth to the uttermost part of heaven. 28 Now learn a parable of the fig tree; When her branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is near: 29 So ye in like manner, when ye shall see these things come to pass, know that it is nigh, even at the doors. 30 Verily I say unto you, that this generation shall not pass, till all these things be done. 31 Heaven and earth shall pass away: but my words shall not pass away. 32 But of that day and that hour knoweth no man, no, not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father. 33 Take ye heed, watch and pray: for ye know not when the time is.

Luke 21
6 As for these things which ye behold, the days will come, in the which there shall not be left one stone upon another, that shall not be thrown down.
7 And they asked him, saying, Master, but when shall these things be [temple destroyed]? and what sign will there be when these things shall come to pass?


8 And he said, Take heed that ye be not deceived: for many shall come in my name, saying, I am Christ; and the time draweth near: go ye not therefore after them. 9 But when ye shall hear of wars and commotions, be not terrified: for these things must first come to pass; but the end is not by and by. 10 Then said he unto them, Nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: 11 And great earthquakes shall be in divers places, and famines, and pestilences; and fearful sights and great signs shall there be from heaven. 12 But before all these, they shall lay their hands on you, and persecute you, delivering you up to the synagogues, and into prisons, being brought before kings and rulers for my name's sake. 13 And it shall turn to you for a testimony. 14 Settle it therefore in your hearts, not to meditate before what ye shall answer: 15 For I will give you a mouth and wisdom, which all your adversaries shall not be able to gainsay nor resist. 16 And ye shall be betrayed both by parents, and brethren, and kinsfolks, and friends; and some of you shall they cause to be put to death. 17 And ye shall be hated of all men for my name's sake. 18 But there shall not an hair of your head perish. 19 In your patience possess ye your souls. 20 And when ye shall see Jerusalem compassed with armies, then know that the desolation thereof is nigh. 21 Then let them which are in Judaea flee to the mountains; and let them which are in the midst of it depart out; and let not them that are in the countries enter thereinto. 22 For these be the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled. 23 But woe unto them that are with child, and to them that give suck, in those days! for there shall be great distress in the land, and wrath upon this people. 24 And they shall fall by the edge of the sword, and shall be led away captive into all nations: and Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles, until the times of the Gentiles be fulfilled.

25 And there shall be signs in the sun, and in the moon, and in the stars; and upon the earth distress of nations, with perplexity; the sea and the waves roaring; 26 Men's hearts failing them for fear, and for looking after those things which are coming on the earth: for the powers of heaven shall be shaken. 27 And then shall they see the Son of man coming in a cloud with power and great glory. 28 And when these things begin to come to pass, then look up, and lift up your heads; for your redemption draweth nigh. 29 And he spake to them a parable; Behold the fig tree, and all the trees; 30 When they now shoot forth, ye see and know of your own selves that summer is now nigh at hand. 31 So likewise ye, when ye see these things come to pass, know ye that the kingdom of God is nigh at hand. 32 Verily I say unto you, This generation shall not pass away, till all be fulfilled. 33 Heaven and earth shall pass away: but my words shall not pass away. 34 And take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting, and drunkenness, and cares of this life, and so that day come upon you unawares. 35 For as a snare shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth. 36 Watch ye therefore, and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of man.