This page has been translated from English

A Survey of the Abyss w Starym i Nowym Testamencie

A Survey of the Abyss w Starym i Nowym Testamencie

Po raz pierwszy Pamiętam Abyss wymienione w Biblii był w Łukasza 8:31, gdzie demony w człowieku prosił Jezusa, aby nie wysyłać je do Otchłani.

"I prosił go wielokrotnie nie do celu ich iść do Otchłani".

To naprawdę wzbudził moją ciekawość, a więc muszę zrobić kilka badań w tym miejscu od tego czasu. Już od Łukasza kilka rzeczy można wiedzieć o Abyss. Jednym z nich jest, że demony boją się, że mogą być wysyłane tam, i tak też, że jest to miejsce, duchy, to teoretycznie może być wysłana. Demony wydawało się rozważyć wysyłany jest w czasie rzeczywistym możliwości dosłowne, więc Abyss wydaje się być prawdziwym dosłownym miejsce, które istniały 2000 lat temu, a przynajmniej jakiś czas przed, a więc generalnie można przyjąć, aby nadal istnieją teraz.

W Nowym Testamencie słowo to w języku greckim to "Abyssos" (Strong 12) i jest wykorzystywany 8 razy i Nowego Testamentu. Większość z tych razy w Apokalipsie:

Rev 09:01 "I piąty anioł zatrąbił: i ujrzałem upadku gwiazdy z nieba na ziemię, i mu dano jej klucz od (12) Abyss pit (5421)."

Rev 09:02 "I otworzyła Abyss (12) PIT (5421), a powstał dym z dołu (5421), jak dym z wielkiego pieca, a słońce i powietrze zaćmiło z dymu studni (5421). "

Rev 09:11 "I miał króla wśród nich anioł Abyss (12), którego imię w języku hebrajskim Abaddon (3), ale w języku greckim bowiem jego Apollyon imię".

Rev 11:07 "A gdy dopełnią swojego świadectwa, Bestia, która wznosi się z otchłani (12) dokonuje wojny przeciwko nim i ich zwycięży, i zabije."

Ap 17:8 "Bestia, widziałeś był i nie jest, a może wstąpić z Otchłani (12), a iść na zagładę, a którzy mieszkają na ziemi dziwnego, których nazwiska nie zostały zapisane w księdze życia od założenia świata, gdy oto Bestia, która była i nie jest, a jednak jest. "

Ap 20:1-3 "I ujrzałem anioła, zstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani (12) i ​​wielki łańcuch w ręce. I pochwycił Smoka, Węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat, I wtrącił go do Otchłani (12), i zamknął go, i pieczęć nad nim, że już nie zwodził narodów, aż tysiąc lat się dopełni i po, że musi być na krótki czas uwolniony ".

Rz 10:07 "albo: Któż zstąpi do Otchłani? (12) (to jest, aby wywołać Chrystusa z martwych.) "

Z tych fragmentów jest znacznie więcej, że możemy dowiedzieć się o Abyss. Słowo "phrear" do "pit" (Strong 5421) jest używany opisowo jako synonim z Otchłani w kilku miejscach. Słowo "phrear" używane jest 7 razy w Nowym Testamencie, i jest tłumaczone jako "pit" lub "oraz" wszystkie z tych czasów. Tak jak w, "osioł spadła w dół" lub "dobrze jest bardzo głęboki". Z tego możemy zbierać, że Abyss jest jak dobrze lub dołu, znajduje się w dół w ziemi.

Z tych wersetów w Księdze Objawienia możemy również dowiedzieć się:

1. Abyss może być używany jako więzienie dla upadłych aniołów, ponieważ będzie ona kiedyś być używane jako więzienie dla upadłego anioła, szatana, który będzie związane w sieci tam na 1000 rok.
2. Abyss ma klucz, który jest używany dwa razy w Apokalipsie, aby otworzyć lub zamknąć Abyss, ponownie odwołanie do Otchłani jako jak więzienie, który można zablokować zamknięte.
3. Nie jest aniołem Otchłani, którego nazwa jest Abaddon.
4. Abyss znajduje się na ziemi, i znowu, Abyss wydaje się znajdować w dół, pod powierzchnią ziemi, w ziemi, jak "The Beast" mówi się "wznieść" out of the Abyss.

I tak Abyss to miejsce, gdzie upadły anioł nie może być uwięziony w sieci, w środku ziemi. Istnieje kilka innych wersetów w Nowym Testamencie, które wydają się odniesienia do miejsca, pasujące do tego opis funkcjonalny.

"I aniołów, którzy nie zachowali pierwszego stanu, ale opuścili własne mieszkanie, on bowiem zarezerwowane w wiecznej ciemności do sieci pod sąd wielkiego dnia. Nawet jak Sodoma i Gomora, i miasta o nich w podobny sposób, dając sobie pozwalać na rozpuście i pożądaniu cudzego ciała, są określone na przykład, cierpienia kary ognia wiecznego. "Jude 1:6-7

"Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, ale cast [ich] w dół do Tartaros i wydał [ich] w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd; I nie oszczędził starego świata, ale zapisane Noego ósmego [osoby ], zwiastunem sprawiedliwości, przynosząc w potop na świat bezbożnych, I zwracając się do miast Sodomy i Gomory w popiół skazany [je] z obalić, co [im] ensample do tych, które po żyć bezbożnych. "2 P 2,4-6

Zarówno Jude i Peter odnoszą się do miejsca, gdzie upadli aniołowie są uwięzieni. Peter używa czasownika tutaj "tartaroo" (Strong 5020), co oznacza "rzucona na Tartaros". Peter używa czasownika "casting w dół do Tartaros", mówiąc: Bóg odrzucił upadłych aniołów tam, a nie faktycznie, stwierdzające, że upadli aniołowie są "Tartaros" jako zgodny z mitologii greckiej. Ale Wikipedia mówi o Tartaros w mitologii greckiej, "To jest głębokie, ponure miejsce, dół, lub otchłań jako lochu ... W mitologii greckiej Tartar jest zarówno bóstwa i miejsca w piekle ... Wielu, ale nie wszystkie of the Titans, oddano do Tartaru. Kronos został uwięziony w Tartarze. Inni bogowie mogli zostać skazani na Tartaru, a także ... Kronosa, władca tytanów, został strącony do czeluści Tartaru przez swoje dzieci ". [1]

Tartaros odpowiada opisowi z Otchłani, bycia studni, więzienie lub lochu, gdzie "bogowie" nie może być uwięziony (jak Biblia często nazywa aniołów małymi-g "bogów"). [2] W związku z tym działania opisane przez "aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strącił ich do Tartaros" z 2 Piotra jest synonimem "obsadził go [Szatan] w Otchłani" z Ap 20, oraz warunki Abyss i Tartaros są synonimami.

Według Jude, upadłych aniołów, którzy rzucona na Abyss są ci, którzy zgrzeszyli, nie trzyma się ich pierwszy nieruchomości, co przekłada się również jako "nie prowadzą własne domeny". 2 Piotra 2:5-6 rzuca światło na czas kiedy to się stało, ponieważ nie wydaje się być porządku chronologicznym używane. Najpierw były grzechu aniołów, którzy nie zachowali swojej domeny, drugi potop, a trzecie ofSodom zniszczenia. Jude porównuje się aniołowie, którzy zgrzeszyli, nie trzyma się własnej domeny i seksualne ofSodomandGomorrah grzechu. I tak aniołów, którzy zgrzeszyli "nie trzyma się ich własną domeną, porzucili swoje właściwe miejsce zamieszkania" jest w stosunku do ludzi ofSodom "oddając się nad do nierządu i pożądaniu cudzego ciała". W sumie to wskazuje, gdy ci aniołowie zgrzeszyli prawdopodobne jest tuż przed potopem, a grzech jest seksualnego charakteru, o pożądaniu cudzego ciała. I to jest właśnie to, co znajdujemy, gdy spojrzymy na Rdz 6:1-4, zrozumienie, że "synowie Boga" aniołów.

"I stało się, gdy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, i córek urodziło się im, że synowie Boga widząc, że córki mężczyzn, że oni [były] sprawiedliwe i wzięli ich żon wszystkich które wybrali. I rzekł Pan, duch mój nie zawsze dążyć do człowieka, do tego też [jest] ciałem: jeszcze jego dni są sto dwadzieścia lat. Było gigantów na ziemi w tamtych czasach, a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, a oni gołe [dzieci] do nich, tym samym [stała] mocarze, które [były] starych, mężczyzn sławy ". Rdz 6:1-4

I tak to jest tych upadłych aniołów wymienionych w Księdze Rodzaju 6, który zgrzeszył przed potopem, pozostawiając mieszkanie w niebie, schodząc na ziemię, i biorąc ludzi żony i posiadanie dzieci z nich, którzy byli więzieni przez Boga za ten grzech w Otchłani (lub Tartaros).

Wracając do Otchłani, a słowo "Abyssos", ponieważ jest wykorzystywany w Liście do Rzymian 10:

"Ale sprawiedliwość, która jest z wiary, mówi o tym mądry, Nie mów w sercu swoim,, Kto wstąpi do nieba? (To znaczy, aby Chrystusa z wyżej) albo: Któż zstąpi do Otchłani? (To, aby wywołać Chrystusa z martwych.) "- Rz 10:6-7

Wiedząc, że upadli aniołowie z Księgi Rodzaju 6 jest uwięziony w Otchłani, fragment ten ma większy sens, gdy krzyż odwołuje z 1   Peter 3.

"Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przywiódł do Boga, jest skazany na śmierć w ciele, ale ożywiony przez Ducha Świętego: Przez nią również poszedł i głosił duchom zamkniętym w więzieniu ; Które kiedyś były nieposłuszne, gdy po raz cierpliwość Boga czekał za dni Noego, a arka przygotowanie, w którym niewielu, to jest osiem dusz zostało uratowanych przez wodę "1 Piotra 3:18-20.

Piotr mówi nam, że w pewnym momencie Jezus poszedł głosić do tych uwięzionych upadłych aniołów w Otchłani, te "duchom zamkniętym w więzieniu", i Rzymian 10 odniesienia do tego, kontrastujące "obecności w górze na niebie z Jezusem" Jezus wizyty w Abyss poniżej. Rzymianie również pokazuje, że aniołowie uwięziony w Otchłani są uważane za "martwy", podczas gdy w więzieniu, choć jak upadli aniołowie są nieśmiertelni, jak słowo przetłumaczone tutaj jako "martwe", przymiotnik "nekros" może oznaczać "duchowo martwi" , czy też oznacza to "pozbawiony siły i mocy, nieaktywne, niewykonalny". Jest to zgodne z szatanem jest nieaktywne uwięziony w Otchłani w 1000 roku jako Objawienie 20 opisuje. Należy również zauważyć, że greckie słowo "phylake" (Strong 5438) jest używany zarówno w 1 P 3 i Ap 20, jak "więzienie", w odniesieniu do Otchłani.

Co do czasu, kiedy Jezus odwiedził Otchłań i przemówił do upadłych aniołów tam więziona, wydaje się, że po zmartwychwstaniu Jezusa i przed Jego wniebowstąpieniu. To samo zdarzenie wydaje się być wymieniony w Liście do Efezjan 4:8-10, co również wskazuje położenie Abyss do wnętrza ziemi.
"Dlatego mówi Kiedy wstąpił na wysokość, wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary. (Teraz, że wstąpił, co to jest, ale że również zstąpił najpierw na dolnej części ziemi? Który zstąpił to samo, że wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić.) "

Po prostu patrząc na Nowy Testament odwołania do Otchłani możliwe jest zebranie wielu informacji na temat Otchłani. Ale Starego Testamentu, a także odnośniki do Otchłani w języku hebrajskim. Aby sprawdzić, gdzie w Starym Testamencie odniesienia do Otchłani w języku hebrajskim, konieczne jest wiedzieć, które słowa lub słów w języku hebrajskim odnoszą się do niego.

W Księdze Objawienia 20 jest prorokował, że szatan będzie zrzucony do Otchłani.
"I pochwycił Smoka, Węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat, I wtrącił go do Otchłani".

To proroctwo jest równolegle szatana w Księdze Izajasza 14:
Isa 14:15,19 [3] "Ale ty się sprowadzić do piekła, do boków dołu ... Ale Ty jesteś wyrzucony z twego grobu jak obrzydliwe oddziału, [i tak] szaty tych, które są zabici, poprzez nacisk z mieczem, które wykraczają w dół do kamieni z dołu, jak tuszy deptane pod stopami "Isa 14:15,19 [3].

Słowo tu dla "pit" jest "bowr" (Strong 953) i oznacza "pit, dobrze, cysterny". Ze względu na kontekst proroctwa Izajasza 14, pozbawienia wolności szatana w Otchłani, możemy wiedzieć, że czasami słowo "bowr" w języku hebrajskim jest używane w odniesieniu do Otchłani. Chociaż wiele razy to słowo jest także używany w odniesieniu do studni, studni, lub lochu w sensie ogólnym, ale również wydaje się odnosić do Otchłani w kilku innych wersetów. Najbardziej godnym uwagi przykładem jest w Księdze Ezechiela 31. W kolejnych wersetach słowo "Abyss" jest zastąpione przez słowo "bowr".

Eze 31:3-16: "Oto asyryjskich [było] cedr w Libanie z targów oddziałów, i całun cienia, i wysoki wzrost, a jego szczycie znalazła się wśród grubych konarów. Wody uczynił go wielkie, głęboko osadzone go na wysokie rzek z nią biega o jego rośliny i wysłał jej małe rzeki aż wszystkie drzewa polne. Dlatego jego wysokość został wywyższony ponad wszystkie drzewa polne, a jego gałęzie zostały pomnożone, a jego gałęzie się długo z powodu wielu wód, kiedy strzał dalej. Wszystkie ptaki z nieba wykonane gniazda w jego gałęziach, a pod jego oddziały nie wszystkie zwierzęta polne wyda ich młode, a pod jego cień mieszkał wszystkie wielkie narody. Tak więc był on sprawiedliwy w swej wielkości, w długości jego oddziały: dla jego korzeni przez wielkie wody. Cedry w ogrodzie Bóg nie mógł ukryć go: jodły nie jak jego konary i drzewa chesnut nie jak jego oddziałów; ani drzewa w ogrodzie Boga było jak mu się w jego piękno. Zrobiłem mu uczciwe przez wiele jego oddziałów: tak, że wszystkie drzewa Edenu, że [było] w ogrodzie Boga, zazdrościłem mu. Dlatego tak mówi Pan Bóg: Ponieważ ty podniósł siebie wysokości, i On strzał jego szczycie wśród grubych konarów, a jego serce jest wywyższony w jego wysokości, mam więc wydał go w ręce mocarzem pogan, będzie on na pewno sobie z nim poradzić: jeździłem go za jego niegodziwości. I obcych, strasznych narodów, nie wyłączę go i opuścili go: po górach i we wszystkich dolinach jego oddziałów upadło, a jego gałęzie są łamane przez wszystkie rzeki ziemi, a wszystkich ludzi ziemi spadły z jego cienia i opuścili go. Po jego ruiny są wszystkie ptaki z nieba nadal, a wszystkie zwierzęta polne są na jego oddziałów: Do końca, że żaden z wszystkich drzew przez wody wywyższać się na ich wysokość, ani strzelać do swoich najlepszych wśród grube konary, ani ich drzewa stoją w ich wysokości, wszystkich, że picie wody, bo są wszystkie dostarczane aż do śmierci, do Szeolu części ziemi, pośród synów ludzkich, z nimi zejść do Otchłani . Tak mówi Pan Bóg: W dniu, kiedy szedł do grobu I spowodował żałoby: I objęte głęboka dla niego i powstrzymał powodzie, oraz wielkiej wody były zawieszone: a ja spowodowane Libanie, by opłakiwać go , a wszystkie drzewa polne zemdlał dla niego. Zrobiłem narodów, aby uścisnąć na dźwięk jego upadku, gdy rzucam go do diabła z nimi, które schodzą do Otchłani, i wszystkie drzewa Edenu, wybór i najlepsze Libanu, wszystkie, że picie wody, są pocieszeni w dolny części ziemi. "

Ten fragment Księgi Ezechiela, symboliczne obrazy, mówi o "asyryjskiego", który był wielkim gigantyczne drzewa cedrowego, która miała wiele gałęzi i liści, i innych drzew z dużej wysokości. To drzewo asyryjskich mówi się, że zostały podziwianym przez innych drzew, które były w Edenie, ogrodzie Boga, a to miejsca, historia miała miejsce przed potopem, przed Eden został zniszczony. Również wymienione są wielkie wody i powodzie głębokiego powstrzymał się ("fontanny głębokiego zostały zatrzymane" Rdz 8:2). Ogólny obraz jest to, że drzewo to zostało zniszczone w wodach powodzi, i nie tylko, ale, że był zmuszony zejść do Otchłani, w części dolnego Ziemi, w czasie tej powodzi, a następnie głębokich był zakryty, i Otchłań poniżej głębokości. (Głęboko odnosi się do głębokich oceanach lub wody). Wzmianka o Eden i powodzi wielki i wszyscy są "wydany na śmierć ... pośród synów ludzkich" wydaje się wskazywać na wielką powódź z czasów Noego. W dawnych czasach wielu kulturach czczone jak bogowie drzew lub drzewo było, że zawierają boga. [4] Biblia czasami odnosi się do aniołów, jak "bogowie", i jako takie tutaj w Ezechiela to może być, że drzewo asyryjskie i innych drzew wymienionych symbolicznie przedstawiają aniołów. Wydaje się, że drzewa asyryjskie i wszystkie jego odgałęzienia może odnosić się do synów Bożych Rodzaju 6. Że drzewa były znane z dużej wysokości luźno odnosi się do upadłych aniołów o spłodził wysoki gigantów jak Genesis 6 rekordów. Ten fragment z Ezechiela 31 może być głównym miejscem w Biblii, że zapisy z więzienia upadłych aniołów Rodzaju 6 do Otchłani, wewnątrz części dolnego ziemi, w czasie potopu Noego.

Potop z czasów Noego jest zapisane w Biblii, że był na całym świecie przypadku, w którym "fontanny głębokiego pękł" (Rdz 7:11), które zostały wód gruntowych poniżej ziemi. Były okryte góry, a ziemia przeszła przez katastrofalne zmiany. Uważa się, że takie rzeczy, jak podziemne ropy naftowej i węgla powstały z ogromnej ilości martwych roślin i zwierząt, które padły wtedy. Stwierdzono, że istnieje wiele dziwnych rzeczy w dziedzinie geologii, jak skamieniałości wodnych na szczycie wysokich gór, które opisane są również przez destrukcyjne gwałtownych powodzi na całym świecie mieszania i toczenie na lądzie i morzu chaotycznie. Dużo roślinności, który na powierzchni zeszła do podziemia i stał się olej, a rzeczy, które były w oceanie są teraz na szczytach gór. Nie jest trudno sobie wyobrazić, że Bóg mógł uwięziony upadłych aniołów wewnątrz głębokie rozpadliny wnętrza ziemi podczas potopu, jeśli stanowi, jak brutalne i zmienić świat potop naprawdę. [5]

Inny werset, w którym słowo "bowr" zdaje się wskazywać na strukturę więzienia Otchłani.

Lam 3:53-55: "Mają odciąć mojego życia w więzieniu (" bowr "Abyss), i rzuci kamieniem na mnie. Wody spływały po mnie głowa, a potem powiedziałem, jestem odcięty. Wzywam imię Twoje, Panie, z niskim lochu ("bowr" Abyss). "

Zdjęcie o to rzucać komuś w dół głęboki, dobrze lub cysterny i ich pokrycie z kamienia, jak tak do uszczelnienia. Następnie woda deszczowa nie wejdzie w zbiornik, ale przepływ na szczycie kamienia. Ogólna idea jest głęboka dziura, objętych rock, i wodą na to. Powodem, dla którego słowa "pit, dobrze, cysterny" tak często oznacza także "więzienie lub lochy", ponieważ cysterny były często wykorzystywane do uwięzienia ludzi w tamtych czasach, na przykład Jeremiasz był więziony w takim lochu jak w Jr 37. [6] Stosunkowo Abyss wydaje się głębokiego dołu w ziemi, przykryte ziemią lub skał, i na górę, głębokie wody (lub morza).

Ezechiel wspomina Abyss kilka innych razy z hebrajskiego słowa "bowr".

Eze 26:19-20 "Albowiem tak mówi Pan Bóg: Kiedy stanę przed tobą odludnym mieście, takich jak miasta, które nie są zamieszkane, kiedy mam wywołać głębokie na ciebie i wielkie wody obejmuje cię, Kiedy wprowadzi cię z nimi, które schodzą do Otchłani, z ludźmi z dawnych czasów, oraz określa cię w niskiej części ziemi, w miejscach, opuszczone stare, z nimi zejść do Otchłani, że ty nie jesteś zamieszkałych; i ustawić chwała w ziemi żyjących ".

Tutaj zarówno Otchłań i "ludzi dawnych czasów", są wymienione, i Otchłań ponownie opisany w niskiej części ziemi. Istnieje kilka aluzji, że "miejsca opuszczone starych" może teraz znajdować się we wnętrzu ziemi w ruinę. Ponownie, jest to całkiem możliwe, że podczas powodzi na całym świecie, że szczątki zniszczonych przed powodzią miast stał się głęboko w ziemi.

Eze 32:18, 23-25, 29-30: "Synu człowieczy, narzekajcie na wiele Egiptu, i rzucał je w dół, [nawet] jej i córki słynnego narodów, aż do dolnego części ziemi, z nimi zejść do Otchłani ... których groby są w stronach Abyss, a jej firma jest wokół jej grobu: wszyscy pobici, polegli od miecza, który spowodował postrach w krainie żyjących. Nie [jest] Elamu i wszystkich jej cały tłum wokół jego grobu, wszyscy pobici, polegli od miecza, które spadły nieobrzezanych na części dolnego ziemi, co spowodowało ich postrach w krainie żyjących; jeszcze one ponoszą ich wstyd z nimi zejść do Otchłani Mają ustawić jej łóżko w środku zabity wraz z całą jej mnóstwo:. niej groby [są] wokół niego: wszystkie z nich nieobrzezanych, pobici mieczem: choć ich strach spowodowany był w ziemi żyjących, ale oni ponoszą ich wstyd z nimi zejść do Otchłani: znajduje się on w środku [im, że być] zabity ... Nie [jest] Edom, jego królowie i wszyscy jego książęta, które z ich może są określone przez [tych, którzy byli] pobici mieczem: będą spoczywać na nieobrzezanych, a wraz z nimi, że zejść do Otchłani. Jest [być] książęta północy, wszystkie z nich, a wszystkie Sydonu, które spadły z zabity, poprzez terror wstydzą się ich może, a oni leżą nieobrzezanych z [im, że być] zabity przez miecz, i poniosą swoją hańbę z tymi, którzy zstępują do otchłani. "

W tym fragmencie jasne jest, że Abyss może mieć grobów w jego stronach, podobnie jak cmentarz mógł grobów. Nie może być grobów w Otchłani, ale ten fragment wskazuje, że Abyss nie jest "poważne", nawet jeśli Otchłani mogą mieć grobów wokół niego. Także ten fragment wskazuje, że jest wstyd z tymi, którzy są w Otchłani, i że poniosą swoją hańbę, i ponownie potwierdza, że ​​Abyss znajduje się w dolnej części Ziemi.

Inny fragment jest w Księdze Izajasza,
"I stanie się, w tym dniu, [że] Pan ukarać gospodarza wysokie te [są] wysoko, i królów ziemi na ziemi. I będą zebrani, [jak] więźniów zgromadzonych w Abyss (i będą zamknięci w więzieniu, a po wielu latach są one odwiedzane.) Wtedy Księżyc się zarumieni, słońce się zawstydzi, kiedy Pan Zastępów będzie królował na górze Syjon iw Jeruzalem, a przed jego starożytni chwalebnie. "-Isa 24:21-23

Izajasz prorokował, w tym endtimes proroctwo, niemal jak styczna, że ​​te w Otchłani, w więzieniu, będzie odwiedził po wielu dniach. To wydaje się odnosić do kiedy Jezus zstąpił do otchłani, aby porozmawiać z upadłych aniołów tam więziona, jak już pokryte.

Inne fragmenty wydają się odrobiną historii upadłych aniołów uwięziony w Otchłani na marginesie, lub bardziej poetycko, aby zilustrować punkt.

Psalm 143:3-7 "Dla wroga bowiem prześladowali moją duszę, on bowiem uderzony moje życie na ziemię, on uczynił mnie mieszkać w ciemności, jak te, które już dawno nie żyje. Dlatego jest mój duch ogarnia we mnie, moje serce we mnie jest pusty. Pamiętam dni starodawne, rozmyślam o wszystkich prac twoją I muza na pracy rąk twoich. I wyciągnie ręce do ciebie, moja dusza [thirsteth] po tobie, jak spragniony ziemi. Selah. Wysłuchaj mnie prędko, Panie, mój ustaje ducha ukryć swoją twarz, nie ode mnie, abym nie będzie jak do nich, że zejście do otchłani ".

Oznacza to, że Bóg ukrył twarz od tych, którzy zeszli do Otchłani. Jest luźno do zrozumienia, że ​​te w Otchłani dawna "martwy" i są w ciemności, i "dawnych dni" są szczegółowo wymienione. Ten fragment jest bardziej z cienia historii uwięzionych upadłych aniołów niż wszystko, co ostateczne.

Prz 1:11-12: "Jeśli oni mówią, Chodźcie z nami, niech nam leżał czekać na krew, niech nas czai się potajemnie za niewinnego bez przyczyny: Niech nas pochłonie ich życiu jak grób, a całość, jak te, które go w dół do Otchłani "

Oznacza to, że ci, którzy zeszli do Otchłani poszedł cały. Słowo tu na "cały" oznacza całkowitą lub cały, a to może odniesienie do Otchłani posiadania całej grupy upadłych aniołów, którzy zgrzeszyli przed potopem.

cannot hope for thy truth.” Isa 38:18 "Do grobu nie można chwalić Cię, śmierć może [nie] świętować ciebie: ci, którzy zstępują do otchłani nie może liczyć na twoją prawdę."

Ten werset wskazuje, z tych 3 kategoriach oddzielnej, że grób (szeolu), śmierci i Otchłani nie odnoszą się do tych samych rzeczy, choć czasami kojarzone są razem.

Psalm 88:4-8, 9-12 "Jestem liczyć z tym, którzy zstępują do otchłani: jestem jako człowiek [który ma] nie ma siły: Free wśród zmarłych, jak zabity, które leżą w grobie, którego Pamiętasz więcej nie są one odcięte od twej dłoni. Ty określonych mnie w najgłębszym Abyss, w ciemności, w głębinach. Gniew twój twardy tkwi na mnie, a ty cierpi [mnie] całą swoją fale. Selah. Ty odłożyć mój znajomy daleko ode mnie, Ty uczyniłeś mnie wstrętem do nich: [jestem] zamknięte i nie mogę wyjdzie ... Mine płacze oczu z powodu ucisku: Pan, nazwałem codziennie na ciebie, I Wyciągałem ręce do ciebie. Czy ty cuda pokażę się do zmarłych? ma martwych powstać [i] cię chwalić? Selah. Będzie twoje miłosierdzie zostać uznane w grobie? [Lub] Twa wierność w destrukcji? Będzie twoje cuda będą znane w ciemno? i twoja sprawiedliwość na ziemi zapomnienia? "

Ten fragment pokazuje Abyss należy rozumieć jako ciemne miejsce w "głębinach", który odnosi się do głębokich mórz głębiny. Odwołania są dotknięte fale, i jest cicho i nie wychodzić. Jest to ostatnie duże przejście, które wydaje się odnosić do Otchłani z hebrajskiego słowa "bowr". Ale co jest ciekawe tutaj w Psalmie 88 jest równolegle z "grobu", z miejsca zwanego "zniszczenie", "Czy twoje miłosierdzie zostać uznane w grobie? [Lub] Twa wierność w destrukcji? "Ta paralela jest bardzo podobny sposób jak" poważne "i" Abyss "zostały wymienione w Iz 38:18. Jest to godne uwagi, ponieważ słowo tutaj miejsce "zniszczenie" jest "abaddown" lub Abaddon. Jest to hebrajskie słowo, które najbardziej pasuje nazwa "anioł Abyss", Abaddon, który jest wymieniony w Księdze Objawienia.

Rev 09:11 "I miały nad sobą króla, [które] anioła otchłani, którego imię w języku hebrajskim [jest] Abaddon, ale w języku greckim bowiem [jego] Apollyon imię".

Słowo Abaddon w języku greckim jest "Abaddon" (Strong 3) i oznacza "ruiny, zniszczenia, miejsce destrukcji". Stosuje się go tylko tutaj, w Nowym Testamencie, ale pochodzi od hebrajskiego "abaddown" (Strong 11), które oznacza "miejsce zniszczenie, zniszczenie, ruina, Abaddon".

Poza tym w Psalmie 88, to słowo "abaddown" używane jest 5 innych razy w Starym Testamencie. Ze względu na podobieństwa widać w Iz 38 i Psalm 88 między "grób" i "Otchłani" i "grób" i miejsce "Destruction", a ze względu na sposób Abyss / "bowr" i Destruction / "Abaddon" mogą być synonimami, na podstawie, jak te słowa są używane w Psalmie 88, a ze względu na związane ze słowem "abbadown / Abaddon" do Otchłani jak widać w Ap 9, ma się rozumieć, że "abaddown" może być kolejnym synonimem słowa w języku hebrajskim, która odwołuje się do Otchłani. Spójrzmy zatem na pozostałych 5 przypadkach "abaddown" jest używane.

"Umarli drżą ci, pod wodami, a te je zamieszkujących. Szeolu [jest] naga przed nim, i Destruction (abaddown) nie ma pokrycia. "Job 26:5-6

W tej pierwszej instancji grobu (Szeolu) i zniszczenia (Abaddon) wydają się być równolegle w dwóch różnych miejscach, z których oba Bóg widzi w bez przeszkód, chociaż ludzie nie mogą. Również wymienione są "martwe", którzy "drżą ci, pod wodami", która może odnosić się do tych w Otchłani, który uważany jest objęte głębokich wodach. Na podstawie wskazówek kontekstowych, to wydaje się możliwe, że miejsce "Destruction" lub "Abaddown" jest kolejnym synonimem Otchłani.

Job 31:9-12 "Jeżeli moje serce zostało zwabione przez kobiety, albo jeśli mam czai się na mojego sąsiada drzwi, pozwól mojej żony grind dla innego, i niech inni kłaniają się nad nią. Byłoby to zło; Tak, to jest grzech zasługuje na wyrok, bo to byłoby ogień, który spala do Abaddon / Destruction, i wykorzenić wszystkie moje wzrost ".

W tym fragmencie pracy wspomina niemoralności seksualnej za przestępstwo zasługuje na wyrok, wyrok, który zużywa na miejsce zwane Destruction / Abaddon i każe stracić wszystko, co mieli. To bardzo ogólnie trzyma z tematem upadłych aniołów Rodzaju 6, niemoralności zasługuje wyrok, wyrok wnosząc zniszczenia powodziowe, a ich utraty wszystko, co mieli, będąc uwięziony w Otchłani. Istnieje analogia, które mogą wskazywać pracy odnosi się do Abyss z pojęciem Abaddon / Destruction.

(Jeśli chodzi o wymienione pożaru, może okazać się, że ogień, który spala do Destruction / Abaddon oznacza ogień, który spala się w Otchłani. Pwt 32:21-22 proroczo mówi Bóg w ten sposób, jak ziemia będzie pewnego dnia zniszczone przez pożar . "Oni przenieśli mnie do zazdrości [to co] nie Boga, ale nie obrażali Mnie z ich próżności: i przenieść ich do zazdrości [które są] nie ludzi, będę ich sprowokować do gniewu z głupiego narodu. Dla Zapłonął żar mego gniewu, i spali aż do najniższego piekła, i zniszczy ziemię z jej wzrost, i podpalić fundamenty gór. ")

Job 28:20-24 "Skąd więc nie mądrość przychodzi? A gdzie jest siedziba wiedzy? Jest to ukryte przed oczami wszystkich żyjących i ukryte przed ptactwem powietrznym. Abaddon i śmierci mówią: "Słyszeliśmy pogłoski o tym na własne uszy." Bóg rozumie drogę do niego, a On zna jego miejsce. On patrzy na krańce ziemi i widzi wszystko pod niebiosa. "

Ten fragment ponownie podkreśla tego stopnia, że ​​Bóg widzi co się pod niebiosa, a "miejsce zrozumienie" został ukryty przed wzrokiem ludzi i ptaków. Tutaj Abaddon i śmierć są uosobieniem mówić, i uszy, i mówią, że słyszeli plotki o miejscu, w którym mądrość i zrozumienie pochodzą. W pracy już ustalone, że Abaddon (Destruction) był ukryty zadaszony punkt może być tutaj, że nawet ci nie upadli aniołowie, tylko słyszałem pogłoski miejsca zrozumieniu, gdzie mądrość pochodzi. Ogólnie jest to poetycki, z motywem ukrycia lub nie ukrycia, i wydaje się wspomnieć o miejscu zwanym Abaddon / Destruction, ale to miejsce jest uosobieniem. Znaczenie może być tutaj, że Death (czasami związane z Szatanem, Hbr 2,14) i Destruction (innych upadłych aniołów uosobieniem?) Nie mają zrozumienia i mądrości, które tylko słyszałem pogłoski o tym.

Ten sam motyw Boga jest w stanie zobaczyć nawet w Szeolu i miejsce Abaddon / Destruction jest również w Prz 15:11,
"Grób / Szeolu i zniszczenie / Abaddon są przed Panem, jak o wiele więcej niż w sercach dzieci mężczyzn?"

Abaddown jest używany po raz ostatni w Prz 27:20, "Szeol i Abaddon nigdy nie są zadowoleni i nie zadowoleni są oczy człowieka." Zarówno Szeolu i Abaddon są uosobione w tym fragmencie, jak nigdy nie jest nasycony lub spełnione. Grób, Szeolu, nigdy nie jest zadowolony, ponieważ ludzie zawsze umierają. Jeśli Destruction / Abaddon jest tym samym miejscu, Otchłani, więzienia dla upadłych aniołów rzadko otworzyć lub zamknąć w Biblii, to może być, że uosobieniem odnosi się tutaj do upadłych aniołów Rodzaju 6 uwięziony w Otchłani, którzy nie byli zadowoleni with what they had and wanted more, or to the “angel of the Abyss” named Abaddon. Between this and the personification of Destruction/Abaddon in Job, it seems that Bible in the Old Testament does somewhat point to Abaddon both being a place and also an individual (as Abaddon is mentioned as an individual in Rev 9).

Let's look at Psalm 88 again, “I am counted with them that go down into the Abyss … Thou hast laid me in the lowest Abyss, in darkness, in the deeps . Thy wrath lieth hard upon me, and thou hast afflicted [me] with all thy waves. Selah. Thou hast put away mine acquaintance far from me; thou hast made me an abomination unto them: [I am] shut up, and I cannot come forth…Wilt thou shew wonders to the dead? shall the dead arise [and] praise thee? Selah. Shall thy lovingkindness be declared in the grave? [or] thy faithfulness in destruction ? (Abaddown?) Shall thy wonders be known in the dark ? and thy righteousness in the land of forgetfulness ?”

Here the Abyss and Destruction/Abaddon as places are compared most closely as synonyms. If this is the case, then it is implied that the place Abaddon is dark, same as is said of the Abyss, and it is a land of forgetfulness or a land of what is forgotten, which matches in Eze 26 the “places desolate of old” said of the Abyss; both descriptions matching those of the Abyss.

So far we have seen that the Greek word Abyss “abyssos” is referenced to as Tartaros with the verb “tartaroo”, the word “phrear” for “pit” is used as a synonym, and also the general descriptive term “phylake” or “prison” was used to refer to the Abyss in the Greek. Comparing Rev 20 and Isa 14, we can see the Hebrew word “bowr” is sometimes used to reference to the Abyss, which means a “pit, well, or cistern”. Likely also “abaddown”, a place of destruction, references to the Abyss, sometimes with personification.

Are there any other Old Testament words that refer to the Abyss? We have seen that words that are used to refer to a “pit, well, cistern, prison” in general can also at times be used to refer to the Abyss, and as such there may be more words that refer to the Abyss. It seems that a noun which refers to a “place of destruction” sometimes seems to be personified to point to “the angel of the Abyss” named Abaddon, and so as such there may be more passages referencing “destruction” that are referring to Abaddon. Sometimes synonymous words used are general descriptive words, and not proper nouns that always mean the same thing.

Another such synonymous word may be in Isa 24:17-23, in which the Hebrew word “pachath” or “pit” (Strong's 6354) is used, which means, “a pit, often used as a figure of destruction”. As we already have covered, the Hebrew word “bowr” for “pit” is used in this passage, seeming to reference to the Abyss, and this may indicate “pachath” for “pit” could be another word that is a synonym for the Abyss.

“Fear, and the pit (“pachath” Abyss?) , and the snare, [are] upon thee, O inhabitant of the earth . And it shall come to pass, [that] he who fleeth from the noise of the fear shall fall into the pit; and he that cometh up out of the midst of the pit (“pachath” Abyss?) shall be taken in the snare : for the windows from on high are open, and the foundations of the earth do shake. The earth is utterly broken down, the earth is clean dissolved, the earth is moved exceedingly. The earth shall reel to and fro like a drunkard, and shall be removed like a cottage; and the transgression thereof shall be heavy upon it; and it shall fall, and not rise again. And it shall come to pass in that day, [that] the LORD shall punish the host of the high ones [that are] on high, and the kings of the earth upon the earth. And they shall be gathered together, [as] prisoners are gathered in the Abyss (bowr) , (and shall be shut up in the prison, and after many days shall they be visited.) Then the moon shall be confounded, and the sun ashamed, when the LORD of hosts shall reign in mount Zion, and in Jerusalem, and before his ancients gloriously.” - Isa 24:17-23

Two different words for “pit” are used here. “Bowr” seems to clearly reference to the Abyss due to a prophetic fulfillment of Jesus visiting the fallen angels imprisoned there. As such it seems reasonable that the other word for pit in this passage “pachath” may also refer to the Abyss and could have some prophetic meaning. This end times passage could refer to those in the Abyss or pit coming out of it, and “he that cometh out of the midst of the pit (Abyss)” being caught in a snare. And so, a reason why “pachath” may be a synonym for the Abyss in this passage is that it seems Paul may be quoting from Isa 24:18 in 2 Thessalonians 2:7.

“And it shall come to pass, [that] he who fleeth from the noise of the fear shall fall into the pit; and he that cometh up out of the midst of the pit shall be taken in the snare: for the windows from on high are open, and the foundations of the earth do shake.” -Isa 24:18

In Hebrew the words here are “alah tavek pachath” (Strong's 5927, 8432, 6354). These words meanings are: alah “go ascend, climb”; tavek “midst, middle, among, from among”; pachath “a pit, often used as a figure of destruction”. And from this arrives the phrase “he that cometh up out of the midst of the pit”. This may be a very close match to 2 Thes 2:6-7:

“And you now know the thing that is holding back, that he may be revealed at the proper time. For the mystery of lawlessness is already at work; only the thing which now restrains will continue to do so until out of the midst he comes .” -literal translation by Bryan Huie [7]

“And in the present you know he's restrained, into being revealed in his appointed time. For the mystery now is working lawlessness alone, a restraining at this very moment, until out of the midst he arises .” –literal translation by Paradox Brown [8]

The Greek here for “out of the midst he comes” is “ek mesos ginomai” (Strong's 1537, 3319, 1096). These words meanings are: ek “from out of, out from, forth from”; mesos “middle, the midst, in the midst of, amongst”; ginomai “to come into existence, to arise, appear in history, come upon the stage”. And from this arrives the phrase, “out of the midst he comes” which is a very close match to “he that cometh out of the midst” .

It is also interesting that the “pit” or “Abyss” is a prison, a place which restrains those in it, and Paul repeatedly references to him being restrained. The word for restrained Paul uses twice in these verses is “katecho” (Strong's 2722) which means, “to hold back, detain, retain, restrain, hinder, hold fast, keep secure, possess”. This is contrasted with Paul saying he will be “revealed”, the word “apokalypto” (Strong's 601) which means, “to uncover, lay open what has been veiled or covered up, to disclose, make bare”.

This word meaning “uncover” is interesting, as in the Old Testament the Abyss is mentioned as being covered: “I covered the deep for him… when I cast him down to hell with them that descend into the Abyss… in the nether parts of the earth” (Eze 31) and “great waters shall cover thee; When I shall bring thee down with them that descend into the Abyss” (Eze 26). The method of covering seems to be described in Lam 3, “cast a stone upon me, waters flowed over my head” , of rock and earth, and on top of this deep oceans, covering the Abyss. Also interesting is the Old Testament emphasizing that while we cannot see the Abyss/Destruction, that to God “Abaddon has no covering” (Job 26) and (that even), “Sheol and Abaddon are before the LORD: how much more then the hearts of the children of men?” (Prov 15).

If there is another reason to think that “pachath” or pit is used in Isa 24 as a synonym for the Abyss, it would be related to an event described in Revelation 9.

“And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth: and to him was given the key of the Abyss. And he opened the Abyss; and there arose a smoke out of the pit, as the smoke of a great furnace; and the sun and the air were darkened by reason of the smoke of the pit. And there came out of the smoke locusts upon the earth… And they had a king among them, [which is] the angel of the Abyss, whose name in the Hebrew tongue [is] Abaddon, but in the Greek tongue hath [his] name Apollyon.” - Rev 9:1-3a,11

Here smoke “arose” from the Abyss “out of” it, and locusts “came out” of the smoke, and “among them” is a king, the angel of the Abyss who is named Abaddon. And so, in the midst of smoke and locusts, Abaddon arose and came out of the Abyss among the locusts. The word for “arose” here is “anabaino” (Strong's 305) which means, “to ascend, go up, rise”. The word for “out of” here is “ek” (Strong's 1537) which means “from out of, out from, forth from”. And the words here for “came out” are “exerchomai ek” (Strong's 1831, 1537) and “exerchomai” means, “to go or come forth of”. The word here for “among” is “epi” (Strong's 1909), and can mean “among, by, before, in the presence of, near” and in several places in the New Testament is translated as “among” (KJV – Mat 13:7, Acts 1:21, 4:17, 2 Thes 1:10, Rev 7:15).

This passage describes that the angel Abaddon comes up out of the Abyss, among the locusts, in the middle or midst of smoke and locusts, as the Abyss is opened and becomes uncovered, and those in it are no longer restrained but revealed. Altogether there does seem to be some parallel between “he who cometh up out of the midst of the pit” of Isa 24 and “out of the midst he comes” of 2 Thes 2 and “arose a smoke out of the Abyss… came out of the smoke locusts… a king among them, the angel of the Abyss… Abaddon”of Rev 9.

Also interesting in Revelation, and potentially related, is the repeated use of the phrase “the beast who ascends out of the Abyss” as the angel Abaddon and locusts ascend out of the Abyss, and the phrase “beast from the sea” as the Abyss is said to be covered by deep oceans. And also, in an explanation of a mystery, “the beast that thou sawest, was, and is not, and shall ascend out of the Abyss” , all of which may also reference back to Isa 24, 2 Thes 2, and Rev 9.

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Tartarus
[2] http://www.thedivinecouncil.com/
[3] For a more complete study on Satan with a timeline, see here: http://www.paradoxbrown.com/Chapter_1.htm
[4] The Tree of Life: An Archeological Study by EO James, pgs. 4, 34, 42…
[5] To learn more on the Flood and how science supports the cataclysmic historic reality of this event, see http://www.Creation.com or also http://www.DrDino.com .
[6] http://www.bible-history.com/biblestudy/cisterns.html
[7] http://www.herealittletherealittle.net/index.cfm?page_name=Abaddon
[8] http://www.stopalienabduction.com/BookofRevelation.doc