This page has been translated from English

Demoner og sine evner som beskrevet i Bibelen

Kapittel 6 - demoner og sine evner som beskrevet i Bibelen

Som vi har dekket, lærer Bibelen at dagens kristne er i en kamp mot demoner, den andre bølgen av falne engler, og deres leder, den falne engelen Satan. Vi kommer til å ta en titt på demoner i Bibelen, og de evner demonstrert av demoner, for bedre å forstå hvilke aktiviteter demoner er engasjert i dag.

Vi har dekket det mest sannsynlig demoner er disembodied de dødes ånder kjemper (Nephilim) som levde før storflommen, og deres faderlige etterkommere. I Bibelen demoner er referert til som de dødes ånder. I det Gamle Testamentet Gud forbyr folk å øve kommunikasjon med de dødes ånder, eller å bli kjent med disse demonene, og slik er assosiert med magisk praksis. Demons også er kreditert som nært involvert med praktisering av avgudsdyrkelse, som også er forbudt.

Vanligvis når folk tenker på demoner de tenker på begrepet "demon besittelse". Begrepet "besittelse" kommer fra KJV oversettelsen av ordet "daimonizomai". Dette ordet er et verb som betyr "å være under makt av en demon" (Thayer er Lexicon). Dette ordet betyr ikke nødvendigvis "å ha en demon inni kroppen din". De fleste bokstavelig talt dette verbet betyr "å være demoned" eller "å være demoning". Trolig den beste engelske oversettelsen ville være "å bli demonisert". Konseptet med den personen som blir "besatt" ikke kommer fra det greske ordet "daimonizomai" som ville bedre oversettes som "demonisert". Snarere kommer begrepet "besittelse" fra kontekst av historiene registrert om demoner.

Jesus gjentatte ganger fortalt demoner å "komme ut" av folk, og Bibelen forteller at Jesus "kastet ut" demoner, og disse vilkårene er korrekte.

Da kvelden kom, førte de til ham mange som var besatt. Og han drev ut åndene med et ord, og helbredet alle som var syke. Matt 08:16

Og Jesus truet ham og sa: Hold din fred, og kommer ut av ham. Og når den urene ånd hadde slet i ham og ropte med høy røst og fór ut av ham. Matt 1:25-26

Da Jesus så at folket kom løpende sammen, truet han den urene ånd og sa til det: "Døve og stumme ånd, jeg befaler deg: Far ut av ham og inn i ham ikke mer!" Mark 09:25

Det finnes flere historier om demonisert folk som syntes å være fullstendig styrt av demoner, som er den tradisjonelle syn på "besittelse". Men på den annen side, det finnes historier der demonisert person syntes å fungere til en viss normal grad, i hvert fall noe av tiden. Slik ser det ut at det finnes ulike nivåer av demoniseringen som mulig. Det er også historier der mange mennesker ble helbredet ved å ha demoner kastet ut, men det er ikke spesifisert hvor mye hver av disse menneskene var kontrollert av demoner. Samlet Bibelen synes å spille inn noen av de verste tilfellene av demoniseringen i de mest detalj.

Så kom de til den andre siden av havet, til landet av Gadarenes. Og da han hadde kommet ut av båten, straks møtte det ham ut av gravene en mann med en uren ånd, som hadde sin bolig blant gravene, og ingen kunne binde ham, ikke engang med kjettinger, fordi han hadde ofte vært bundet med sjakler og kjettinger. Og kjedene hadde blitt dratt i stykker av ham, og sjakler brutt i stykker, heller ikke kan noen temme ham. Og alltid, natt og dag, var han i fjellene og i gravene, ropte og kutte seg selv med steiner. Da han så Jesus langt bortefra, sprang han og tilba ham. Og han ropte med høy røst og sa: «Hva har jeg å gjøre med deg, Jesus, Sønn av Den høyeste Gud? Jeg bønnfaller dere av Gud at du ikke pine meg. "For han sa til ham:« Kom ut av mannen, urene ånd! "Da han spurte ham:« Hva er navnet ditt? "Og han svarte og sa:« Min navn er Legion, for vi er mange "Også han ba ham innstendig om at han ikke ville sende dem ut av landet.. Nå er en stor flokk av svin og beitet der ved fjellet. Så alle demonene bønnfalt ham og sa: «Send oss til grisene, så vi kan angi dem." Og med en gang Jesus ga dem tillatelse. Da urene ånder gikk ut og kom inn i svin (det var omkring to tusen), og flokken løp voldsomt ned den bratte sted i havet, og druknet i sjøen. Så de som matet grisene flyktet, og de ​​fortalte det i byen og på landet. Og de gikk ut for å se hva det var som hadde skjedd. Så kom de til Jesus, og så den som hadde vært besatt og hadde legion, sittende og påkledd og ved sans. Og de var redde. Mark 5:1-15

Og når han gikk ut på land, møtte det ham en mann fra byen som hadde demoner i lang tid. Og han hadde ingen klær, heller ikke han bor i et hus, men i gravene. Da han så Jesus, ropte han ut, falt ned for ham, og med høy røst sa: «Hva har jeg å gjøre med deg, Jesus, Sønn av Den høyeste Gud? Jeg ber deg, ikke pine meg! "For han hadde befalt den urene ånden å fare ut av mannen. For det hadde ofte grep ham, og han ble holdt under vakt, bundet med kjetting og sjakler, og han brøt båndene og ble drevet av demon inn i villmarken. Jesus spurte ham og sa: «Hva er navnet ditt?" Og han sa: "Legion", fordi mange onde ånder hadde gått ham. Og de ba ham at han ikke skulle befale dem å gå ut i avgrunnen. Nå er en flokk med mange svin og beitet der på fjellet. Så de ba ham at han ville tillate dem å angi dem. Og Han tillot dem. Så demoner gikk ut av mannen og inn i grisene, og flokken løp voldsomt ned den bratte plassen i sjøen og druknet. Når de som matet dem så hva som hadde skjedd, flyktet de og fortalte det i byen og på landet. Så gikk de ut for å se hva som hadde skjedd, og kom til Jesus, og fant mannen som de onde åndene hadde forlatt, sitter ved Jesu føtter, påkledd og ved sans. Og de var redde. De har også som hele mengden av den omkringliggende regionen av Gadarenes ba ham å forlate dem, for de var grepet av stor frykt. Og han gikk i båten og vendte tilbake. Nå er mannen som de onde åndene hadde forlatt tryglet ham om at han kan være med Ham. Men Jesus sendte ham bort og sa, og han gikk sin vei og forkynte over hele byen hvor store ting Jesus hadde gjort for ham Luke 8 "Tilbake til ditt eget hus, og fortell hvilke store ting Gud har gjort for deg.". 27-39

I denne historien demonisert mannen synes å være under full kontroll av de mange demoner i ham. Demonene er beskrevet å ha forårsaket symptomer på sinnssykdom, uvanlige eller overnaturlig styrke, self-mutilation eller selvskading, self-isolasjon, manglende evne til å nås av andre mennesker som prøvde å hjelpe ham, og en tilsynelatende totalt tap av å være i stand til være "i sin høyre tankene". Demonene fikk ham til å ikke ha noen klær, som også gjør ham gjøre noen ting som ville bli vurdert skammelig, eller nedverdigende, og unormal. Demonene fikk ham til å leve blant gravene, noe som ble ansett unormalt, men også urent. Demonene visste hvem Jesus var, at han var Guds Sønn, og de virket redde for ham.

Antallet demoner som var i denne ene mannen er spesifisert til å ha vært i stand til å fylle en flokk på ca 2000 griser. Når demonene inn i grisene, forårsaket de grisene til alle dø ved drukning selv. Hvis demoner er disembodied ånd døde Nephilim, så det er mulig eller sannsynlig at noen av dem døde ved drukning i Flood. Om ikke annet, de var vitner til Flood. Tar det i betraktning, virker det som det kunne ha vært mer enn en bakke-nivå mening til dem forårsaker alle disse griser for å drukne ... som kanskje de gjorde en uttalelse, i noen bitter referanse til sin fortid.

I en annen historie, hadde en demon gjentatte ganger forsøkt å drukne en gutt, og kaste ham i en brann, for å drepe ham. Demons mange ganger synes å ha en suicidal bøyd.

Da en av mengden svarte og sa: «Mester, jeg tok du min sønn, som har en stum ånd. Og uansett hvor den griper ham, kaster den ham ned, han skum rundt munnen, skjærer tenner og blir stiv. Så jeg snakket med dine disipler at de skulle kaste den ut, men de kunne ikke. "Han svarte ham og sa:« Du vantro slekt, hvor lenge skal jeg være med deg? Hvor lenge skal jeg bære med deg? Bringe ham til meg. "
Så førte ham til ham. Og da han så ham, straks ånd slet i ham, og han falt på bakken og veltet, skummende i munnen. Så han spurte sin far: "Hvor lenge har dette vært skjer med ham?" Og han sa: "Fra barndommen. Og ofte han har kastet ham både i ild og i vann for å ødelegge ham. Men hvis du kan gjøre noe, ha medynk med oss og hjelpe oss. "Jesus sa til ham:" Hvis du kan tro, alt er mulig for ham som tror. "Straks far til barnet ropte ut og sa med tårer, "Herre, jeg tror;! hjelpe min vantro" Da Jesus så at folket kom løpende sammen, truet han den urene ånd og sa til den, "døv og stum ånd, jeg befaler deg: Far ut av ham og inn i ham ikke mer ! "Da ånden ropte, slet i ham sterkt, og kom ut av ham. Og han ble som en død, slik at mange sa: «Han er død." Men Jesus tok ham ved hånden og løftet ham opp, og han reiste seg. Og da Han hadde kommet inn i huset, spurte disiplene ham privat, "Hvorfor kunne vi ikke kaste den ut?" Så sa han til dem: «Denne typen kan komme ut av noe annet enn bønn og faste." Mark 09:17 - 29

I dette tilfellet et enkelt demon var forårsaket anfall, kramper, fråde i munnen, tenners gnidsel, stivhet, og kaste gutten i vannet, eller i ilden, for å prøve å drepe ham. Ånden også gjort gutten til å være døv og stum. I dette tilfellet demon er av en type som bare kommer ut ved bønn og faste. I begge disse tilfellene av tunge demonisering, befalte Jesus demonene å komme ut og de adlød.

I et annet tilfelle av demonisering, i Det gamle testamente, blir det klart at demoner kan inn og ut folk gjentatte ganger. Dette har effekten av den personen midlertidig handler demonisert, og andre ganger handler det normale.

Men Herrens Ånd vek fra Saul, og en ond ånd fra Herren forferdet ham. Og Sauls tjenere sa til ham: Se, en ond ånd fra Gud forvirrer deg. La vår herre nå kommando dine tjenere, som er foran deg, å oppsøke en mann, som er en slu spiller på en harpe: og det skal skje, når den onde ånd fra Gud over deg, at han skal leke med hånden, og du skal være godt. Og Saul sa til sine tjenere: Gi meg en mann som kan spille godt, og bringe ham til meg. Da svarte en av tjenere og sa: Se, jeg har sett en sønn av Isai fra Betlehem, som er slu i spille, og en mektig tapper mann, og en mann av krig, og fornuftig i saker, og et vakkert menneske, og Herren er med ham. Derfor Saul sendte bud til Isai og sa: Send meg David din sønn, som er med sauene. Og tok Isai et esel lastet med brød og en flaske vin og et kje og sendte dem med sin sønn David til Saul. Og David kom til Saul, og sto foran ham og han elsket ham sterkt, og han ble hans armourbearer. Og Saul sendte bud til Isai og sa: La David, jeg ber deg, stå foran meg, for han har funnet nåde i mine øyne. Og det skjedde da den onde ånd fra Gud over Saul at David tok en harpe, og spilte med sin hånd: så Saul var uthvilt, og var godt, og den onde ånden forlot ham 1 Sam 16:14. -23

I dette tilfellet av Saul, tillot Gud en ond ånd å gå videre og trøbbel Saul. Noen ganger demon ville trøbbel Saul, og andre ganger det ville vike fra ham. Dette viser at demonene kan komme og la gjentatte ganger, i enkelte situasjoner. Saul var fremdeles i stand til å snakke, og fungere selv om han ble demonisert. Selv demonisert, ble Saul stand til å snakke med sine tjenere, sende ut bud for å bringe David, og var ikke stum, døv, eller helt overvinne til det punktet at demonen talte gjennom ham, som i noen tilfeller av demoniseringen i Det nye testamente.

Og så dette viser at en person kan ha et problem med demonisering som er av en lettere nivå, der demonen ikke har full kontroll, eller demon bare er tilstede og aktiv del av tiden. Når demonen ikke er til stede den demoniserte personen kan opptre normalt, eller selv har delvis-kontroll mens demon er tilstede og aktiv. Denne typen saker er det som er mer ofte referert til i dag som begrepet "demonisk undertrykkelse". Selv like åndelig alvorlig, er dette en lettere grad av demoniske kontroll enn i begrepet "demoniske besettelsen".

Det er mange tilfeller som nevnt i Bibelen hvor detaljer ikke leveres som til nivået av demoniseringen personen opplevde.

Og hans berømmelse gikk over hele Syria, og de ​​brakte til ham alle syke mennesker som ble tatt med ulike sykdommer og plager, og de ​​som var demonisert, og de ​​som var lunatick, og de ​​som hadde parese, og han helbredet dem Matt. 04:24

Da kvelden kom, førte de til ham mange som var demonisert. Og han drev åndene ut med [hans] ord, og helbredet alle som var syke Matt 08:16

Og om kvelden, når solen gikk ned, førte de til ham alle som var syke, og dem som var demonisert. Og hele byen var samlet ved døren. Og han helbredet mange som ble syke av ulike sykdommer, og drev ut mange demoner, og led ikke de onde ånder å tale, fordi de kjente ham Mark 1:32-34.

Det er mulig å forstå fra disse versene at mange mennesker ble demonisert, og det var vanlig. Det kan også innhentes fra Mark 1, som i mange tilfeller demoner var nok kontroll til å kunne snakke gjennom demonisert person. Det var også tydelig at folk i den landsbyen hadde en idé om hvem i landsbyen ble demonisert, som de brakte disse bestemte personer til Jesus for helbredelse. Samme som i tilfelle av Legion of demoner, virker det som mange av demonene gjorde også identifisere Jesus som Guds Sønn offentlig, det er derfor Jesus ikke tillot demonene å snakke. Dette er sannsynligvis fordi det var mer skadelig enn nyttig, og selv forvirrende å evangeliets budskap, for en kjent demonisert personen som skal erklære Jesus Kristus til å være Guds Sønn. Det kunne ha kastet noen tvil inn i folks sinn om Jesus om hvilken side han var på, at demonene kjente Ham.

Også demoner også syntes å være i stand til å identifisere kristne som var Guds tjenere, og de som ikke var det.
"Det hendte at når vi var på vei til stedet for bønn, en slave-jente har en spådomsånd møtte oss, som var bringe henne mestere mye overskudd av spådomskunstene. Denne jenta fulgte etter Paulus og resten av oss og ropte: «Disse folkene er tjenere for Den høyeste Gud, og de ​​forkynner dere veien til frelse." Hun holdt dette opp i mange dager. Da ble Paulus sint, snudde seg og sa til ånden: "I Jesu Kristi navn befaler jeg deg å komme ut av henne!" I det samme ånden forlot henne. Når eierne av slave jenta skjønte at deres håp om å tjene penger var borte, grep de Paulus og Silas og slepte dem inn i markedet for å møte myndighetene. "Apostlenes gjerninger 16:16-19

I dette tilfellet demon ikke forårsake døvhet, eller stumhet, eller selvskading til jenta som var demonisert, men heller jobbet magisk praksis gjennom henne om å fortelle formuer. (Merk at t her er ingenting her som bekrefter at denne demonen kan forutsi fremtiden, eller at spådomskunstene av denne jenta var noe annerledes i vagueness og nøyaktighet enn spåmenn i dag.) Som i andre tilfeller der demonene visste hvem Jesus var, i dette tilfellet demon visste sannheten, at de kristne arbeidet for Gud å lede mennesker til frelse. Men i dette tilfellet er jenta den eneste som er angitt å ha blitt sett, ikke demon. Den demon synes å ha kommunisert denne informasjonen til jenta, og var påvirke henne til å annonsere informasjonen. Ingenting tyder på at jenta ble plaget til omfanget av tilfeller av de som var tungt demonisert. Hun synes ikke å ha vært under total kontroll av demon, men ble påvirket av demon, så virker dette mer et tilfelle av "demonisk undertrykkelse". I denne typen "demonisk undertrykkelse" syntes hun å ha et symbiotisk forhold med demon ved valget, for å kunne motta informasjon fra demon. Dette er et klart tilfelle av det Gamle Testamentet refererer til i magiske praksis:

"En mann også eller kvinne som har et kjent ånd, eller som er en veiviser, skal visselig dø de skal steine ​​dem med steiner: deres blod [skal] på dem." Lev 20:27

"Når du er kommet inn i det land som Herren din Gud gir deg, skal du ikke lære å gjøre etter vederstyggeligheter fra de landene. Det skal ikke finnes hos deg [noen] som får sin sønn eller datter gå gjennom ilden, [eller] at useth spådomskunst, [eller] en observatør av ganger, eller en enchanter, eller en heks eller en storsjarmør , eller en consulter med kjente ånder, eller en veiviser, eller en necromancer. For alle som gjør disse tingene [er] en styggedom for Herren. Og for disse motbydelige tings skyld er det Herren din Gud driver dem bort for deg "Mos 18:9-12

Ifølge Strongs Concordance, ordet for "kjente spirit" betyr "spøkelse, ånd av en død, necromancy, en som fremkaller en død, en med et kjent ånd". Hvis man mener at demoner er faktisk den dødes ånder kjemper (Nephilim), så det gjør mye forstand at det er demoner som blir referert til her som "spøkelse, ånd av en død". Og det er forbudt for Guds folk til å "fremkalle ånden til en død", eller å ha noe å gjøre med en demon, og enda mindre til å bli kjent, få kjennskap, med ett. Begrepet her for "wizard" er "en som har et kjent ånd" og "necromancer". Begrepet "necromancer" er også brukt, og alle disse er synonyme begreper, som alle refererer til å ha et forhold med en demon. Dette er hva spådomskunstene jente i Apostlenes gjerninger gjorde, hadde hun et forhold med en kjent demon ånd, og at demon ga henne informasjon som gjorde henne synes å ha magiske kunnskap.

Det er viktig å merke seg hvordan kristne håndtert situasjonen. I det Gamle Testamentet Gud sa at israelittene som hadde en kjent ånd, et forhold med en demon som virket magisk, skulle bli steinet. Men i Det nye testamente, Paulus rett og slett kastet demonen ut av jenta som hadde vært irriterende dem ved å følge dem rundt. Dette ville ha frigjort henne til å vurdere hva det betydde at "Disse folkene er tjenere for Den Høyeste Gud, som forteller deg hvordan å bli frelst" uten noe demonisk innflytelse på hennes sinn. Og hun måtte også tenke på at Paul, som trodde evangeliet som han forkynte, hadde makten med ham, makt som var sterkere enn den demoniske kraften hun var kjent med, nok til å tvinge demon til å forlate henne. Dette slave-jenta syntes å ha kommet inn i dette forholdet med en demon for å få overnaturlig kraft av informasjonen det åpenbart for henne, så hun kunne fortelle folks formuer. Men hun kom ansikt til ansikt med en større overnaturlig kraft, Guds kraft som finnes i dem som aksepterte evangeliet, som var kraftigere enn den demon hun hadde kjent. Forhåpentligvis vil dette hjalp henne til å revurdere hva hun hadde gjort, evangeliet hun hadde hørt Paulus forkynnelse, og se til Gud som den største makten, selv om Bibelen ikke angir. Men kastet demonen ut av henne definitivt ga henne tilbake evnen til å tenke gjennom ting uten en demon påvirke hennes avgjørelser. Mens hun sa: "Disse folkene er tjenere for Den høyeste Gud, og de forkynner dere veien til å bli frelst", gjorde hun ikke synes å virkelig tro det, men sa dette under påvirkning av demonen. The demon visste at dette var sant, og påvirket henne til å si dette, men hun var i en mye bedre posisjon til å velge å tro det selv en gang demon var ikke lenger tilstede for å påvirke henne.

Det er en annen sak der en demonisert mann, som syntes å være i "besittelse" nivå, hadde en demon som visste hvem Jesus Kristus var, og hvem Paulus var. Den demon syntes å vite hvem som var kristen og faktisk hadde myndighet til å kaste ham ut av mannen, og som ikke var en kristen og ikke har den myndighet som Jesus Kristus gir til alle som tror på Ham.

Da enkelte av de vagabond jøder, djevelutdrivere, tok dem til å ringe over dem som hadde onde ånder navnet på den Herre Jesus, sa besverge vi deg ved Jesus som Paulus forkynner. Og det var sju sønner av [en] Sceva, en jøde, [og] sjef for prestene, som gjorde det. Og den onde ånd svarte og sa: Jesus kjenner jeg, og Paulus vet jeg, men hvem er dere og mannen i hvem den onde ånden ble hoppet på dem, og overvant dem og seiret mot dem, slik at de flyktet ut av? det huset nakne og sårede. Apg 19:13-16

I dette tilfellet demon var klar over hvem som var en kristen med myndighet til å kaste ham ut, og som ikke var. I dette tilfellet demon syntes å føre til demonisert mann å ha så stor styrke at han overvant 7 menn og de flyktet ut av huset nakne og sårede. Som i tilfellet med Legion, der demonisert mannen brøt kjettinger han var bundet med, i dette tilfellet også demonisert mannen hadde stor styrke. Men i dette tilfellet virket det demonisert mannen å bare ha en demon, og ikke tusenvis av dem. Dette indikerer at hva demoner kan gjøre som påvirker en demonisert person er ikke avhengig av sine tall, men heller at det demoner, iboende tillater dem å ha visse evner og måter at de kan påvirke en person.

En annen ting som demoner synes å føre til er symptomer på paranoia.
Jesus sa: "Har ikke Moses gitt dere loven, og [men] ingen av dere holder loven? Hvorfor går dere i ferd med å drepe meg "" Folket svarte og sa, du har en demon? Som farer i ferd med å drepe deg "John 7:20-21

I dette tilfellet Jesus sa åpenlyst at folk prøvde å drepe ham, og menneskene rundt ham svarte med å si at han "hadde en demon". Hvis en mann gikk rundt i dag sier folk prøvde å drepe ham, var ute etter å ta ham, ville en normal reaksjon være for folk å si at han var "paranoid" eller "gal". Hva få mennesker ville tenke å si til ham er "du har en demon". Men i dagene av Jesus, virker det som paranoia var synonymt med å ha en demon. Annet enn tilsynelatende paranoide til noen mennesker, ble Jesus også åpenbart fungerer normalt på andre måter. Dette viser at folk tilbake da forstått at en person som var demonisert ikke nødvendigvis trenger å være under full kontroll av en demon, men bare kan være delvis under påvirkning av ett. Det er slik, selv om Jesus virket generelt fine, én paranoid tilsynelatende kommentere ledet dem til å si han hadde en demon. Folk tilbake da var klar over at demonisering ikke alltid var en sak av en demon som har fullverdig kontroll over en person. Så Bibelen lærer er det ulike nivåer av demonisering mulig, og også at paranoia kan være forårsaket av demoner.

Dette er langs de samme linjer som demoner forårsaker galskap, og Jesus ble også anklaget for å være gal og har en demon. "Mange av dem sa:« Han har en demon og er sinnsyk. Hvorfor hører du til ham? "(Joh. 10:20) Som noen mennesker trodde Jesus var gal, trodde de han hadde en demon. Dette er som mannen demonisert av "Legion", hvis adferd mens demonisert var sinnssyk. Men igjen er det en varierende grad av nivåene her. Jesus var åpenbart fungere som en normal fornuftig person, men på grunn av noen ting han sa eller gjorde han var tenkt å være sinnssyk og derfor ha en demon. Men i tilfelle av Legion, var mannen åpenbart helt fullstendig vanvittig til en maksimal grad. Så Bibelen lærer at en demon kan forårsake litt galskap eller mye galskap, og det kan variere med nivået på demoniseringen.

I begge tilfeller er måten å løse problemet å kaste demonen ut, da mannen med "Legion" av demoner sterkt endret etter Jesus kastet demoner ut av ham.
"Så gikk de ut for å se hva som ble gjort, og kom til Jesus, og fant mannen ut av hvem djevler var bort, sitter ved Jesu føtter, påkledd og ved sans, og de ​​var redde. Så de som hadde sett hva som skjedde fortalte de andre hvordan de demonisert mannen var blitt helbredet. "Etter at demonene hadde forlatt mannen, ble han helbredet til å igjen være i hans" rett sinn ". Og den samme løsningen er funnet i tilfeller av fysisk påvirker av en demon, "Jesus kjørte ut en demon som var stum. Da demonen venstre, snakket mannen som hadde vært stum, og publikum ble overrasket. "Luk 11:14-15

Bibelen beskriver mange varianter som er mulig med demonisering:
1. En person kan være under total kontroll av en demon ("besittelse"), eller bare påvirket av en demon ("undertrykkelse")
2. En demon kan komme i eller forlate en demonisert person på vilje (som Saul).
3. De påvirket av en demon ("undertrykte") finner dette å være mer ufrivillig og pine (som Saul, eller tilfelle av Legion) eller denne kan være en mer frivillig symbiotisk forhold (som slave-jente i Apostlenes gjerninger, eller i andre tilfeller av kjente sprit, necromancy, trolldom, noen forbindelse med disse "døde" ånder.)
Fire. En demon kan forårsake en demonisert person til fysisk opplevelse: stumhet, døvhet, kramper, ulike plager, og forårsake store styrke.
5. En demon kan forårsake en demonisert person til mentalt erfaring: galskap, å være ute av sitt rette sinn, paranoia, self-skade oppførsel, suicidal adferd, self-nedverdigende oppførsel, og selv-isolasjon.
Seks. En demon kan en eller annen måte fortelle om den Hellige Ånd er til stede, vel vitende om de som er kristne troende med myndighet til å kaste dem ut, og vite hvem Jesus Kristus er. En demon kan dele denne informasjonen med demonisert person.
7. En demon kan også dele annen informasjon med en demonisert person, noen som velger å ha et magisk forhold med demon, å spå og lignende.


Hvordan demonisering arbeid?

Et menneske er sammensatt av flere deler: en kropp, en ånd som gir liv til kroppen sin, og deres sjel som antas å være laget av hjertet, viljen og sinnet. Jesus snakket om noen av disse delene i Markus 12:30,

, and with all thy strength : this [is] the first commandment. Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand og av all din styrke: dette [er] det første bud.

Dette er de delene av person som aktivt kan elske Gud, som en person har et valg om å elske Gud, eller ikke. Sjelen er vanligvis antatt å være sammensatt av "sinn, vilje og følelser", som tilsvarer i dette verset til "sinnet, styrke, og hjertet", hhv.

Når folk tenker på "demon besittelse" de ofte anta at det er kroppen til personen som demon går inn, og kastes ut av. Men dette virkelig ikke mye mening. En demon er en udødelig disembodied ånd. Hvis en demon kan direkte inn en kropp, så hvorfor ikke de går inn døde kropper og bringe dem tilbake til livet, som har dem? Så mye ondt som de gjør, synes det grunnen til at demoner ikke har døde kropper er fordi de ikke kan. Og i dette er det åpenbart at det ikke er kroppen til en person som blir besatt av demonen i første omgang, da demonen ikke kan komme inn med mindre personen er i live.

Som vi dekket i et tidligere kapittel, lot Gud Adam kropp, så pustet ånden (livsånde) i Adam, og bare en gang Adam hadde både et legeme og en ånd hadde han blitt en "levende sjel". (Gen 2:07) En person har allerede en ånd, og en demon er en ånd. I den åndelige verden virker det som en demon ånd kunne ikke mer inn et menneskes ånd enn ett solid objekt kunne komme inn en annen hard gjenstand. Som to baller på et biljardbord, virker det to ånder ville kolliderer og spretter av hverandre, hver med sine definerte soliditet og adskilthet. Og så hvis ånder forblir separat definert i den åndelige verden, deretter en demon kan ikke angi en persons ånd. Og en demon ånd ikke inn i kroppen direkte, som demoner kan ikke gå inn i døde kropper. Derfor en mulighet gjenstår, som er at den demon må faktisk gå inn i og gå ut av "levende sjel" av en person. Langt mer enn bare en kropp, anser Guds folk til å primært være levende sjeler, som «mannen ble til en levende sjel". Og slik er det den levende sjelen til en person at demon kommer i eller går ut av, som er personens sinn, vil (eller styrke) og følelser (eller hjertet).

Og frykt ikke for dem som dreper kroppen, men er ikke i stand til å drepe sjelen. Men frykt heller ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete Matt 10:28

Ifølge Bibelen, er en person som ikke først og fremst et organ som tilfeldigvis har en levende sjel, men snarere en person er først og fremst en levende sjel som tilfeldigvis har en kropp. Forstå at Gud anser en mann å primært være en levende sjel, er det fornuftig, og det er ingen motsigelse når Bibelen taler om demoner være i en mann eller kommer ut av en mann. Dette er fordi Bibelsk en mann (mannlig eller kvinnelig) er først og fremst et "levende sjel", og denne "levende sjel" er den personen som demon går inn eller ut av.

En demon kommer inn i sinnet, hjertet, eller vil en person (en levende sjel) og gjennom sinnet, tanker, hjerte, følelser, og vil for en person, er demon i stand til å handle ut symptomene på demoniseringen. Når det gjelder kommunikasjon med en kjent ånd, samhandler demon direkte med personens sinn og tanker, fra innsiden av sinnet. Når det gjelder galskap, fører til at demon galskapen fra i personens sinn. Dette er lettere å forstå enn hva demon betyr i forårsaker fysiske plager. Når det kommer til flere kroppslige symptomer, bruker liksom demon en persons vilje, fra innsiden av viljen, til å påvirke kroppen. Somehow i å ta over viljen til en person, kan en demon forårsake overnaturlige plager som døvhet, stumhet, kramper, eller stor styrke. Døvhet, stumhet og beslag ikke synes å være ganske så overnaturlig som stor styrke. Det er enklere å forstå en demon kan være i stand til å forårsake noen å ikke snakke, eller å ha et anfall bare ved en manipulering av personens ren viljestyrke. Det er vanskeligere å forstå hvordan en demon kan forårsake stor styrke gjennom manipulering av en persons ren viljestyrke. Imidlertid er den menneskelige kroppen i stand til bragder av stor styrke hvis en person har et adrenalinkick. A demon causing great strength may stem from the demon manipulating a person's willpower, thoughts, and emotions, to affect the person's body to have a large adrenaline rush, allowing great strength for a time.

Here is an excerpt from “How Can Adrenaline Help You Lift a 3,500 Pound Car?” by Josh Clark of HowStuffWorks.com
In 1982, in Lawrenceville, Ga., Angela Cavallo lifted a 1964 Chevrolet Impala from her son, Tony, after it fell off the jacks that had held it up while he worked underneath the car. Mrs. Cavallo lifted the car high enough and long enough for two neighbors to replace the jacks and pull Tony from beneath the car.
Marie “Bootsy” Payton was cutting her lawn in High Island, Texas, when her riding mower got away from her. Payton's young granddaughter, Evie, tried to stop the mower, but was knocked underneath the still-running machine. Payton reached the mower and easily tossed it off her granddaughter, limiting Evie's injuries to four severed toes. Curious, Payton later tried to lift the mower again and found she couldn't move it.
What accounts for feats of superhuman strength like these? Are they glimpses into the lives of superheroes' alter egos? Or are all of us imbued with amazing strength?
Although well-documented when they do occur, feats of hysterical strength — unnatural and amazing strength tapped during high-stress situations — are not recognized by medical science. This is largely due to the problem of gathering evidence: Instances like these come about without warning, and to reproduce these situations in a clinical setting would be unethical and dangerous. But we are aware of the effects of adrenaline, a hormone shown to increase strength to amazing degrees for short periods of time.”

Through manipulating the mind, emotions, and will of a person so that they have a large adrenaline rush, a demon might be able to cause the demonized person to break chains, or be able to fight against 7 men and prevail.

It also might be difficult to understand how a demon could cause deafness, using the mind, will, or emotions of a person. But something which fits this description still exists, and might be what is referred to today as “psychogenic deafness”.
“ Hearing loss or impairment caused by a mental or emotional disorder or trauma and having no evidence of an organic cause.” – American Heritage Medical Dictionary
Altogether it is conceivable that demons work through the mind, will, and emotions of a demonized person to be able to produce bodily ailments, as well as the mental or psychological ailments like insanity, paranoia, and associated insane behavior.

Then there is a demonized person who has the sort of relationship that may fit the description of having a familiar spirit, wizardry, fortune-telling, necromancy and other magical practices. How does a demon cause a demonized person to seem to have magical, or psychic, powers?

“When an evil spirit comes out of a man, it goes through arid places seeking rest and does not find it. Then it says, 'I will return to the house I left.' When it arrives, it finds the house swept clean and put in order. Then it goes and takes seven other spirits more wicked than itself, and they go in and live there. And the final condition of that man is worse than the first.”
Luke 11:24-26

Also Jesus says in, “When an evil spirit comes out of a man, it goes through arid places seeking rest and does not find it. Then it says, 'I will return to the house I left.' When it arrives, it finds the house unoccupied, swept clean and put in order. Then it goes and takes with it seven other spirits more wicked than itself, and they go in and live there. And the final condition of that man is worse than the first. That is how it will be with this wicked generation.” Matt 12:43-45

One thing we can learn from these verses is that demons can communicate with each other while outside of a person. This is seen in that 1 demon can communicate with 7 more demons while outside of any person, and convince them to come back with him to the person it left.
We also have covered that a demon can choose to leave and return to a demonized person when it wants to. If a person seems to be revealing psychic knowledge that they could not have known about another person, in fortune telling, this may be part of how it works. The demon may leave the demonized person and talk to other demons, or even go into the person asking for a psychic reading, in order to gather information. Then the demon goes back into the demonized psychic, and relays the information. Presto, it's “magic”. But actually, it's just demons, and this sort of magic is simply demons doing things demons can do.

Along these lines, it is important to note that demons are immortal spirits, who have been around since the flood. It is therefore easy for a demon to potentially talk to other demons who might have known or demonized relatives of a person, even dead relatives. It's also possible that the same demon who is demonizing a person might have also demonized their grandparent, etc. In this way demons can know private or personal information about people who are dead. And a demon can relay that information to a demonized person who “talks to the dead”, that in turn may amaze an audience by relaying information that only a dead relative would know. But in fact, not only the dead relative, but also a demon who knew the dead relative, could know this information. In fact a demonized psychic of this sort is not speaking to the ghost of a dead relative for information, but rather is speaking to a demon who has gathered information about the dead relative.

Besides impersonating dead relatives, demons also will claim to be famous people from history, gods, aliens, etc. It may be this is how idol worship came about: demons claimed to be gods, and influenced people to depict how they claimed to look in the form of an idol.

“What am I saying then? That an idol is anything, or what is offered to idols is anything? Rather, that the things which the Gentiles sacrifice they sacrifice to demons and not to God, and I do not want you to have fellowship with demons. You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons; you cannot partake of the Lord's table and of the table of demons.” 1 Cor 10:19-21

In any case, the Bible specifies that people actually worshipped demons when they worshipped idols. But it may be that demons communicated to demonized people with familiar spirits, claimed to be gods, and influenced people to start making idols and worshipping them. It would make some sense that demons, lacking and missing a body, might have seen this as a way to have a bodily representation, by the contrived body of an idol.


Can demons do all the things that fallen angels can do?

Fallen angels have something along the lines of a spirit body, but demons are bodiless spirits. Demons used to have mortal physical bodies, and those mortal bodies died before the Flood.
This seems to be a key difference between what fallen angels can do and what demons can do. The spirit bodies and potential physical presence of fallen angels seems to allow for them to do many things which are described in the Bible, like causing false dreams and Visions, and even appearing physically as men. But the Bible never describes demons being able to do these things, but rather only describes demons working through people or animals. The Bible does not describe demons causing dreams or Visions. Though it seems as dreams are a matter of the mind, that demons may be able to cause dreams. But demons cannot physically manifest, and only work through a living soul. (A demon could not move a chair, bend a spoon, cause a mass sighting of a UFO, or multiple people to see a ghost, sit on someone putting pressure on their chest, leave Bigfoot tracks on the ground, etc.) A demon can only have a physical presence by getting in a living soul and then gaining control over an animal or person. Then a demon could move a chair, bend a spoon, etc., by causing a demonized person or animal's body to manually physically do such things. A demon can affect a person's body only from the inside out, working through their mind, will, and emotions (living soul). So the answer is No, a demon cannot do all the things that a fallen angel can do. They cannot manifest physically in a bodily form, and they cannot cause Visions, though they may be able to cause dreams in a demonized person.

How does a person become demonized?

It is difficult to say with certainty, as some cases are more voluntary than others. But in cases in which the demonization seems more involuntary, the Bible does seem to describe what happens.

Luke 11:20-26, “But if I drive out demons by the finger of God, then the kingdom of God has come to you. “When a strong man, fully armed, guards his own house, his possessions are safe. But when someone stronger attacks and overpowers him, he takes away the armor in which the man trusted and divides up the spoils. He who is not with me is against me, and he who does not gather with me, scatters. When an evil spirit comes out of a man, it goes through arid places seeking rest and does not find it. Then it says, 'I will return to my house I left.' When it arrives, it finds the house swept clean and put in order. Then it goes and takes seven other spirits more wicked than itself, and they go in and live there. And the final condition of that man is worse than the first.”

One interesting thing to note in this passage is that the demon considers the house to be his, in saying “my house”. There are a couple different ways to interpret this passage, but let's define the strong man as a person who is guarded against demonization. And let's say the demon is the attacker, and once a demon has prevailed, he considers the house to be his. The person has armor that they depend on to keep them safe, and have to keep a guard up. But if a demon is stronger than their armor, the demon might come in and overpower the person, and they become demonized. Then the demon will try to take away the armor of the demonized man, and divide up the possessions of the demonized man. Also, the demon may divide up the task of demonizing the man, by going and getting 7 more demons to join him in inhabiting that man.

So how does the demon overpower the man who is guarded with armor, and get into his house? The Bible does give some indication of how demonization begins.
“ Be ye angry, and sin not: let not the sun go down upon your wrath: neither give place to the devil. Eph 4:26-27

The word here for “give” means to “give or grant” as a voluntary gift. The word for “place” here means a room (like in a house) or a habited space. The word here for “neither” has the distinct implication of “those which are of the same kind or which are part of one whole”.
What this means is that if you are angry and sin because of it, or let a new day begin while still angry, then in this you are also choosing to give space, a room, to the devil, or his demons. People may not realize it when they do this, but these actions are all parts of one whole. And in this people give a room to the devil, and a room could be in a person's house, and it could be a demon that works for Satan who goes into that room, and stays there. This is a description of how demonization can begin. And this describes that in being angry and sinning, staying angry, a person actually in this is choosing to open up the door of their house, forsake their guard and armor, and give a demon room for entry. And once a demon gets inside, overpowering the person who has let their guard down, then that demon will try to take away all their armor, take their possessions, and will come to consider the house to be their own, as Jesus described.

Anger is just one example used here of how this happens, but is it the only thing that could allow a demon entry? Anger (or wrath) is mentioned as a “work of the flesh”, and it seems likely that any work of the flesh, in which sin takes place, or is held on to over time, may also give room to a demon.

Now the works of the flesh are manifest, which are [these]; Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like: of the which I tell you before, as I have also told [you] in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Gal 5:19-21

Mortify therefore your members which are upon the earth; fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry: Col 3:5

And Eph 4 from above continues, Eph 4:28-32
Let him that stole steal no more: but rather let him labour, working with [his] hands the thing which is good, that he may have to give to him that needeth. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. And grieve not the holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Let all bitterness, and wrath, and anger, and clamour, and evil speaking, be put away from you, with all malice: And be ye kind one to another, tenderhearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you.

So it seems like there are many sinful things, works of the flesh, which are listed along with anger, and these also may give demons room. This may be another meaning of the verse, “For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption; but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting.” Gal 6:8
If a person is sinning, whether by committing a sin in anger, or adultery or idolatry etc, or holding onto sinful things inside like anger, bitterness, hatred, etc. this is what opens a door up for demons to gain entry, get a room, and oppress someone. This seems to be true whether the person is not a Christian, or is a Christian.

It is important to note that Eph 4 “ neither give place to the devil ” was not directed at the unsaved, but directed at Christians. Though if this is how demons gain entry, the process would seem to be the same for everyone, Christian or not. When Jesus spoke of a strong man guarding his house with armor, this also seems to be directed at everyone, including Christians. The armor here may refer to choosing to not sin, though everyone does at times to some extent.
However, Jesus also said, “ He who is not with me is against me, and he who does not gather with me, scatters” . The best protection and armor against demons getting into your house, is to be with Jesus Christ and to accept Him as your Lord and Savior. Next, have on the full armor of God (Eph 6), and be guarding your house against invasion, and be walking in the Spirit and sowing to the Spirit, not the flesh.

But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control; against such things there is no law. Gal 5:22-23

Put on the whole armour of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore take unto you the whole armour of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness; And your feet shod with the preparation of the gospel of peace; Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God: Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints; And for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly, to make known the mystery of the gospel
Eph 6:11-19

A Christian can be oppressed by demons, though the demonization reaching the level of possession seems unlikely because a Christian has the armor of God to at least some extent. And a Christian also has the authority to cast a demon out, should any break through their guard. Another guard against demonization in a Christian is to pray daily, confessing their sins, and asking for forgiveness of sins and cleansing from all unrighteousness.

This then is the message which we have heard of him, and declare unto you, that God is light, and in him is no darkness at all. If we say that we have fellowship with him, and walk in darkness, we lie, and do not the truth: But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his Son cleanseth us from all sin. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us [our] sins, and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. 1 Jn 1:5-10

Additionally, the Holy Spirit is inside the heart of a born-again Christian (Gal 4:6), and there is a circumcision of the person's heart by the Holy Spirit (Rom 2:29). God writes his laws upon the Christian's heart, and their mind. (Heb 10:16-17). In this, the heart, and the mind to some extent, of a born-again Christian are different and changed from those of an unsaved person. And the peace of God, a fruit of the Holy Spirit, guards the heart and mind of a Christian.
And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Phl 4:7
In all this, it seems all the more difficult for a Christian to reach a “possession” level of demonization, even though Eph 4 indicates that “oppression” is possible.

A Christian under demonic oppression has all the authority they need, in the power of Jesus Christ, and the power of God through the Holy Spirit of Jesus, to command a demon to get out and stay out, and refuse to let the demon influence them any longer. But the Christian person must choose this by his or her own free will. God does not violate our free will, and the Christian must choose of their free will to kick the demon out of their self, and to repent of whatever sinful work of the flesh opened the door to let the demon get in their house in the first place.

It is arguable that most of the demons in a person do automatically flee a person when or after they become a Christian, without being cast out, as part of the process of repentance and healing. “Submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you.” James 4:7

Yet I think stragglers are possible. There may be generational curses, the result of sins of ancestors going back to the immediate 3rd or 4th generations (Ex 20:5). These curses can be broken by Jesus Christ, and demons associated with them may flee or be cast out. There also may be demons that specialize in harassing or tempting a person in areas of sin they have strong problems with, like certain addictions. In this a demon may have taken over a room in the house, fortifying it, and the battle to regain the space could be more difficult. This concept of a fortified area is seen the Biblical term “strong hold”. But there is hope,

For though we walk in flesh, we do not war after the flesh: For the weapons of our warfare [are] not carnal, but mighty through God to the pulling down of strong holds ; Casting down imaginations, and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. 2 Cor 10:3-5

The weapons of our warfare are mighty to pull down strongholds, and our most prominent weapon is the Word of God, which is the sword of the Spirit, the Scriptures, the Bible. This is very fitting with the second meaning of a “strong hold” , which is, “of the arguments and reasonings by which a disputant endeavours to fortify his opinion and defend it against his opponent”. Often the battle with demonic oppression is in the mind, and the best weapon to use against excuses and false reasoning which hold onto sin, is with the Word of God. And also we have the authority Jesus Christ gave believers in Him to cast out demons. Ros Jesus!

So this cleaning house can be a gradual process for the new Christian, but also as the Christian repents of more sin, and asks for forgiveness, and draws near to God, demons may flee, without having to be cast out.


Does this mean that any sinful thought, feeling, or action a person has is caused by a demon?

No, the sinful nature and the flesh, and a person's own heart and mind, are all potential sources of sinful thoughts, feelings, desires, and actions. These are plenty enough to put a person into internal conflict, without any demonization being involved.

I say then, Walk in the Spirit, and ye shall not fulfil the lust of the flesh. For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh: and these are contrary the one to the other: so that ye cannot do the things that ye would. Gal 5:16-17

For we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. For what I am doing, I do not understand. For what I will to do, that I do not practice; but what I hate, that I do. If, then, I do what I will not to do, I agree with the law that it is good. But now, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. For I know that in me (that is, in my flesh) nothing good dwells; for to will is present with me, but how to perform what is good I do not find. For the good that I will to do, I do not do; but the evil I will not to do, that I practice. Now if I do what I will not to do, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. I find then a law, that evil is present with me, the one who wills to do good. For I delight in the law of God according to the inward man. But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. O wretched man that I am! Who will deliver me from this body of death? I thank God—through Jesus Christ our Lord!
So then, with the mind I myself serve the law of God, but with the flesh the law of sin. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. For what the law could not do in that it was weak through the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh, on account of sin: He condemned sin in the flesh, that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh but according to the Spirit.
For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God; for it is not subject to the law of God, nor indeed can be. So then, those who are in the flesh cannot please God. But you are not in the flesh but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. Now if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not His. And if Christ is in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. But if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Therefore, brethren, we are debtors—not to the flesh, to live according to the flesh. For if you live according to the flesh you will die; but if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. Rom 7:14-25, 8:1-14

Demonization is more likely to be present where there seems to be symptoms of demonization, for instance: a loss of a person being in their “right mind”, symptoms of insanity (to a lesser or greater degree), habitual or repetitive sin like sinful addictions, or self-perception of a loss of self-control.

And temptations also can come from the flesh and sinful nature, even in Christians, without a demon being the cause.
Ye know how through infirmity of the flesh I preached the gospel unto you at the first. And my temptation which was in my flesh ye despised not, nor rejected; but received me as an angel of God, [even] as Christ Jesus. Gal 4:13-14

From whence come wars and fightings among you? come they not hence, even of your lusts that war in your members ? Ye lust, and have not: ye kill, and desire to have, and cannot obtain: ye fight and war, yet ye have not, because ye ask not. Ye ask, and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lusts. Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Do ye think that the scripture saith in vain, The spirit that dwelleth in us lusteth to envy? But he giveth more grace. Wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners; and purify your hearts, ye double minded. Be afflicted, and mourn, and weep: let your laughter be turned to mourning, and your joy to heaviness. Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up. James 4:1-10

If indeed you have heard Him and have been taught by Him, as the truth is in Jesus: that you put off, concerning your former conduct, the old man which grows corrupt according to the deceitful lusts, and be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man which was created according to God, in true righteousness and holiness. Eph 4:21-24

Do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize? Run in such a way that you may obtain it. And everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now they do it to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown. Therefore I run thus: not with uncertainty. Thus I fight: not as one who beats the air. But I discipline my body and bring it into subjection, lest, when I have preached to others, I myself should become disqualified… No temptation has overtaken you except such as is common to man; but God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of escape, that you may be able to bear it. 1 Cor 9:24-27, 10:13

Jesus Christ gives Christians the ability to learn to walk in and according to the Spirit, in a process of sanctification, and through His power to overcome our flesh, sinful nature, and temptations, having been given a new nature in Him.

Ultimately, we Christians and our bodies belong to God. A demon cannot “own” or “possess” us, as truly we are owned or possessed by God, purchased by the blood of Jesus Christ. The Bible says in 1 Cor 6:19-20, ” What? know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost [which is] in you, which ye have of God, and ye are not your own? For ye are bought with a price: therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are God's.” Christians are owned by God, and demons will be evicted by the true owner, Jesus Christ.

The people to be truly concerned about when it comes to demonization are those who are not Christians, who do not have the armor of God, nor the Holy Spirit, and do not have the authority to cast out demons in Jesus Christ's name. People today may fair no better than the demonized people in the New Testament, who Jesus helped and healed by casting demons out of them. If sin leads to oppression, once they have reached an “oppressed” level of demonization, they are more at risk for reaching the “possessed” level. Jesus and His disciples cast out demons many times in the New Testament. Jesus and His disciples were the Deliverance ministers and exorcists at that time, helping people who were demonized by casting out the demons. Jesus said those who believed in Him would also cast out demons.

“He said to them, “Go into all the world and preach the good news to every creature. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. And these signs will accompany those who believe: In my name they will drive out demons; they will speak in new tongues; they will pick up snakes with their hands; and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all; they will place their hands on sick people, and they will get well.” Mark 16:16-18

There is no doubt that driving out demons is just as valid a Christian ministry today as it ever was. It is a needed ministry, needed by the hurting people who are demonized today. Jesus wants the church today, the body of Christ, to practice deliverance ministry, as He did, and help these people.