This page has been translated from English

Tyde Daniel og Parallel i evangeliene av Ødeleggelsens Styggedom

Tyde Daniel og Parallel i evangeliene av Ødeleggelsens Styggedom

Denne studien bånd til Åpenbaringen studere her: http://www.stopalienabduction.com/BookofRevelation.doc
og tidslinjen her: http://stopalienabduction.com/RevelationTimelineMed.jpg

Tyde Daniel

Studerer Daniel, virker det som Bibelen lærer "styggedom" er en profeti som skal oppfylles 3 ganger. Dessuten virker det Bibelen lærer at den "tider, tid og en halv tid" (eller 3,5 år, 2260 dager, 42 måneder) skal oppfylles 3 ganger eller på 3 måter. I tillegg er det en periode på 1150 eller 2300 dager å få oppfylt en gang. Og det er også en periode på 1290 og 1335 dager å få oppfylt en gang.

Første gang ødeleggelsens styggedom var oppfylt var med Antiochus IV i 168 BC.
Den andre gangen var med romerne rundt 70 e.Kr..
Den tredje gangen vil være sammen med dyret i fremtiden i Åpenbaringen.

1150 og 2300 dager var oppfylt i den tiden av Makkabeerbok i 165 f.Kr. og 162 f.Kr. henholdsvis i forhold til Antiochus IV.

Den første gangen "tider, tid og en halv tid" ble oppfylt ble i løpet av 3,5 års beleiring og ødeleggelse av Jerusalem, circa 70 AD. De neste to fulfillments av "tider, tid, og en halv tid" er innspilt i Åpenbaringen. De er:
1. fullmakt gitt til the Beast i 42 måneder, som også er den samme 1260 dager de to vitnene forkynne. Dette 3.5 års periode ser ut til å være første halvdel av 70-th uken av Daniel.
2. Den andre halvdelen av den uken ser ut til å være 3,5 bokstavelig dager hvor de to vitnene er døde i gatene. (Dette gjelder "de dagene vil bli forkortet" i Matt 24 og Mark 13).

I 1290 og 1335 dager også skal være oppfylt i fremtiden tiden av boken Åpenbaringen.The First Fulfillment

Første periode på oppfyllelse er i fortiden, av Dan 11 (som totalt dekker fra ca 435 f.Kr.-4 f.Kr.). Første gang ødeleggelsens styggedom var oppfylt var rundt 168 BC.

"Og armene skal stå på hans side, og de ​​skal forurenser helligdommen av styrke, og skal ta bort den daglige [offeret], og de ​​skal plassere styggedom som får øde." Dan 11:31

Dette refererer til Antiochus IV, med en gris ofret på alteret. Resten av Dan 11 etter dette synes å ha vært oppfylt mellom Marcus Antonius, Octavius, og av Herodes den store.
Se Brian Huie studie her: http://www.herealittletherealittle.net/index.cfm?page_name=Daniel11 (Dette er viktig lesning, som en komplett eller nær komplett oppfyllelse av Daniel 11 i det siste tilsier at lite til ingen av det er av primær betydning for oppfyllelse i endetiden.)

Og samme hendelse, av styggedom plassert av Antiochus IV, som oppfylte Dan 11:31, var også en oppfyllelse av Daniel 8. http://www.enduringword.com/commentaries/2708.htm

En bekreftelse på at Dan 11:31 og Dan 8 er begge henviser til Antiochus kan finnes i at Dan 11:04 leser,
"Og når han har oppstått, skal hans rike brytes opp og deles mot himmelens fire vinder, men ikke blant sine etterkommere eller etter hans herredømme som han styrte, for hans rike skal være uprooted, også for andre enn disse. "
Og Dan 8:08 sier: "Derfor er han bukken voksede meget stor. Og da han var sterk, var den store horn brutt, og for den kom opp fire bemerkelsesverdige seg mot fire himmelretninger"

Og så disse passasjene er å fortelle de samme hendelsene, de 4 blir de 4 generaler (Kassandros, Lysimachus, Seleuchus, og Ptolemaios) som arvet imperiet til Aleksander den store etter hans død. Og noen tid etter dette kom Antiochus IV.

"Og ut av en av dem kom frem et lite horn, som ble meget flott, mot sør og mot øst, og mot den hyggelige [land]. Og det voksede flott, [selv] til himmelens hær, og det kastet ned [noe] av verten og av stjernene ned til bakken, og stemplet på dem. Ja, forstørret han [seg] selv til prins av verten, og av ham den daglige [offeret] ble tatt bort, og stedet helligdom hans ble kastet ned.
Og en host ble gitt [ham] mot den daglige [offeret] på grunn av overtredelse, og det kastet ned sannheten til jorden, og det praktiseres, og blomstret. Så hørte jeg en helgen tale, og en annen hellig sa til at visse [helgen] som talte, Hvor lenge [skal] visjonen [om] den daglige [offeret], og overtredelse av ødeleggelse, for å gi både helligdom og vert å bli tråkket under fot? Og han sa til meg, for to tusen tre hundre kvelder og morgener, da skal helligdommen bli renset ...
Og i den siste tiden av sitt eget rike, når overtrederne er kommet til det fulle, skal en konge av voldsom åsyn, og forståelse mørke setninger, stå opp. Og hans makt skal bli mektig, men ikke ved hans egen kraft, og han skal ødelegge fantastisk, og skal blomstre, og praksis, og skal ødelegge mektige og hellige folket. Og gjennom politikken hans også skal han føre båter til å blomstre i hånden, og han skal foredle [selv] i hans hjerte, og ved freden skal ødelegge mange: han skal også stå opp mot prinsen av prinser, men han skal bli brutt uten hånd og visjonen om kvelden og morgenen som ble fortalt [er] sant:.. derfor stengt du opp visjonen, for det [skal] for mange dager "Dan 8:9-14, 24-26

Denne "2300 kvelder og morgener" er ikke et oppfylle 3,5 år, som det ville Bibelsk være 2260 dager. Det er en periode på enten 2300 dager (1150 kvelder pluss 1150 morgener, atskilt), eller på 1150 dager (2300 / kveld + morgen).

Styggedom ble satt opp i 168 BC.

"Antiochus IV hær vanhelliget tempelet og stoppet den daglige offer. På den 15. Kislev, i desember 168 f.Kr., bygde syrerne en hedensk alter over brennofferalteret i tempelet og plassert et bilde av Zevs Olympius på det. Ti dager senere, den 25. Kislev var svinekjøtt tilbys på alteret til Zevs. "
http://www.rondaniel.com/library/27-Daniel/Daniel0801.html (viktig lesning)

"Nå er den femtende dagen i måneden Casleu, i de hundre og firti femte år, satte de opp ødeleggelsens styggedom på alteret, og bygde idol altere gjennom byene i Juda på alle kanter ...   Nå er den fem og tyvende dag i måneden de gjorde ofre på idol alteret, som var på alteret av Gud. "Makk 1:54,59

I Dan 8 er 2300 dager eller 1150 dager nevnt. Snart etter at styggedom ble satt opp, begynte Makkabeerbok 'voldelige opprøret mot Antiochus. Dette er nevnt som utgangspunkt ikke lenge etter vederstyggelighet ble plassert, og er detaljert i Makkabeerbok kapittel 2.In kort, er dette opprøret hva som direkte førte til gjeninnvielsen av templet og alteret av Makkabeerbok på 25. Kislev 165 f.Kr., 3 år etter at styggedom ble satt på alteret, på 25. Kislev 168 BC. Denne historien er detaljert i Makkabeerbok fire. http://www.jacsweb.org/spirituality-chanukah.html

1150 dager ville passe tidsrommet fra da vederstyggelighet var plassert, for da templet og helligdommen ble renset. Den jødiske kalenderen er en uregelmessig forvirrende stykke arbeid, http://www.jewfaq.org/calendar.htm . Men ta hensyn til skuddår som en ekstra måned er lagt til, synes 1150 dager passerer i disse 3 årene for å fungere ganske bra. Og så dette var oppfyllelsen av de 1150 dager til helligdommen ble renset.

Det er interessant å merke seg at mulig tolkning av 2300 dager også synes å ha en betydelig oppfyllelse. En gang i 164 f.Kr. Antiochus IV døde, og andre herskere overtok som Lysias. Og det var faktisk om 2300 dager, eller litt over 6 år etter at styggedom ble plassert av Antiokos, der slaget ved Bet-Sakarja fant sted. Denne kampen mot Lysias var bemerkelsesverdig fordi "Før han reiste, gikk han til et kompromiss slik at jødene å følge sine skikker og å tilbe som de ville." http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Beth_Zechariah

Og så dette fredsavtale ble gjort i 162 f.Kr., litt over 6 år etter styggedom hadde blitt satt opp av Antiochus IV, som Makkabeerbok også poster:

"Nå derfor la oss være venner med disse mennene, og slutte fred med dem, og med alle deres nasjon;   Og pakt med dem, at de skal leve etter sine lover, slik de gjorde før:   for de er derfor misfornøyd, og har gjort alle disse tingene, fordi vi avskaffet sine lover.   Da kongen og fyrstene var innholdet: Derfor sendte han dem til å slutte fred, og de ​​aksepterte dette.   Også kongen og fyrstene gjorde en ed til dem: hvorpå de gikk ut av den sterke hold "1 Makk 6:58-61.

Og så hva Antiochus IV hadde startet ble endelig helt ferdig ca 2300 dager senere, som Lysias sluttet fred å tillate jødene å følge sine lover, og tilber som de gjorde før. Den Makkabeerbok 'Revolt er også det som er nevnt i Dan 11,

"Og som gjør ondt mot pakten, skal han korrupt av flatteries: men folk som kjenner sin Gud, skal være sterk og gjøre [utnytter]. Og de som forstår blant folk skal instruere mange: men de skal falle for sverd, og med flamme, ved fangenskap, og ved å ødelegge, [mange] dager. Og [noen] av dem forståelse skal falle, for å prøve dem, og å rense, og å gjøre [dem] hvit, [selv] til endens tid. Fordi [det] enda en gang oppnevnt "Dan 11:33-35

Dette verset om å bli prøvd og renset refererer til perioden fra Makkabeerbok videre til Jesu tid, som jødene forble under fremmed styre, eller plaget med militær undertrykkelse for mesteparten av den tiden. (Den "time utnevnt" her kan også henvise 70 th uke.)

Resten av Daniel 11 refererer til Herodes den Store, og også Markus Antonius og Octavius, som bemerkelsesverdig tall over denne perioden, frem til Jesu tid. (Se lenke nedenfor) Daniel 11 slutter med Dan 11:45, som matcher den kjente historien om Herodes,

"Og han skal plante teltene av hans palass mellom hav og strålende hellige fjell, men likevel skal han komme til å avslutte sitt, og ingen vil hjelpe ham." Dan 11:45

Herodes: "Men som hans sykdom forverret seg i mars, 4 f.Kr., pensjonerte han til sin Winter Palace i Jeriko, mindre enn 10 miles nordvest for Dødehavet, ca 45 miles øst for Middelhavet, og mindre enn 20 miles nordøst for Jerusalem. "
- Brian Huie, http://www.herealittletherealittle.net/index.cfm?page_name=Daniel11

Og så den første oppfyllelsen av styggedom var i 168 f.Kr., og oppfyllelsen av de 1150 og 2300 dager var i 165 f.Kr. og 162 f.Kr., henholdsvis.

The Second Fulfillment

Den neste hendelse som skjedde er oppfyllelsen av de 69 ukene av Daniel, med de kommende av Messias, Jesus Kristus.

"Kjenn derfor og forstå, at fra å gå ut av budet om å gjenreise og bygge Jerusalem inntil Messias prinsen skal være sju uker, og seksti og to uker: gaten skal bygges igjen, og veggen, selv i troublous ganger. Og etter og seksti to ukene skal Messias bli utryddet [korsfestet], men ikke for seg selv ... "Dan 9:25-26

Den siste hendelsen i Dan 11 var Herodes døde, noe som var litt før Jesus ble korsfestet. Og så i kronologisk rekkefølge, plukker Daniel 12 opp kort tid etter Dan 11 slapp, og også kort tid etter Dan 9:26 bladene av.

"På den tiden Michael skal stå opp, den store fyrsten som står vakt over sønnene til ditt folk» - Dan 12:01

Det første som skjer er Michael står opp. Den samme hendelsen er detaljert mye mer i Åp 12:1-12. Den beskriver krigen i himmelen blant englene som fant sted etter at Jesus Kristus steg opp, etter oppstandelsen (30-tallet e.Kr.). Når Michael "sto opp" betyr det at han gikk opp til himmelen som leder av Guds hær av engler, kjemper mot Satan, og stå opp for Guds folk.

"1. Nå et stort tegn viste seg på himmelen: en kvinne kledd i solen, med månen under hennes føtter, og på hodet en krans av tolv stjerner 2. Deretter blir med barn, ropte hun ut i arbeidslivet og i smerte å gi. . fødselen 3 Og et annet tegn viste seg på himmelen: Se, en stor, ildrød drage som hadde sju hoder og ti horn og sju diademer på sine hoder 4 Halen trakk en tredjedel av stjernene på himmelen og kastet dem til jorden.. Og dragen stod foran kvinnen som var klar til å føde, for å sluke hennes barn så snart det var født. 5 Hun fødte en mannlig barn som skulle herske over alle folkeslag med jernstav. Og hennes barn ble rykket opp til Gud og hans trone.   6 Da kvinnen flyktet ut i ørkenen, hvor hun har et sted utarbeidet av Gud, at de skulle mate henne der 1260 dager.

(7 Og krigen brøt ut i himmelen: Mikael og hans engler kjempet mot dragen, og dragen og englene hans kjempet, 8 men de gjorde ikke få makt, og heller ikke var et sted funnet for dem [ en ] i himmelen lenger 9 So. den store dragen ble kastet ned, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele verden, han ble kastet til jorden, og hans engler ble kastet ned med ham 10 Da jeg hørte en høy røst i himmelen. , "Nå frelse, og styrken og riket vår Gud, og makten hans Salvede har kommet, for våre brødres anklager, han som anklaget dem for vår Gud dag og natt, har blitt kastet ned. 11 Og de har seiret ham ved Lammets blod og det ord de vitnet, og de ​​gjorde ikke elsker sitt liv til død. 12 Derfor fryder, O himler, og dere som bor i dem! Ve dem som bor på jorden og havet ! For djevelen er kommet ned til dere med stor vrede, fordi han vet at han har en kort tid ...) "- Rev 12

Vi vet at denne passasjen er historisk, som den mannlige barnet som ble født som ville styre alle folkeslag med jernstav er Jesus Kristus (Åp 19:15), og han ble tatt opp til Gud og hans trone er himmelfart Jesus Kristus som skjedde etter oppstandelsen. Rev 12:1-6 er et sammendrag, og Rev 12:7-17 gir flere detaljer om hendelsene inneholdt mellom vers 5 og 6, dermed parentes ovenfor.

Neste i orden, fortsatt i parentes over hendelsene mellom vers 5 og 6, tok Rev 12:13-16 sted. I det Satan angrep "kvinnen". Og i dette avsnittet er det første oppfyllelsen av 3,5 års periode. I Rev 12, er "tider, tid og en halv tid" i vers 14 i samme periode som "1260 dager" nevnes summarisk i vers 6 tidligere.

, that he might cause her to be carried away by the flood. 16 But the earth helped the woman, and the earth opened its mouth and swallowed up the flood which the dragon had spewed out of his mouth .)” -Rev 12 "(... 13 Da dragen så at han hadde blitt kastet til jorden, forfulgte han kvinnen som fødte den mannlige Child. 14 Men kvinnen fikk to vinger fra en stor ørn, at hun skulle fly ut i ødemarken til hennes sted, hvor hun blir næret for en tid og tider og en halv tid, fra tilstedeværelsen av slangen. 15 Så slangen spydd vannet ut av munnen hans som en elv etter kvinnen, så han kunne få henne til å bli gjennomført vekk av flommen. 16 Men jorden kom kvinnen, og jorden åpnet sin munn og slukte flodbølgen som dragen hadde spydd ut av munnen hans.) ", Rev 12

Denne "kvinne" henviser til den messianske jødene, den opprinnelige kristne kirken, som var i Jerusalem, som flyktet og gjorde unnslippe beleiringen av 70 AD. Mye historisk informasjon detaljering dette finnes i artikkelen her: http://www.preteristarchive.com/StudyArchive/p/pella-flight.html (viktig lesning)

De kristne begynte å forlate Jerusalem så tidlig som 66-67 AD. I 66 e.Kr. generelt Cestius Gallus brakt en romersk legion til Jerusalem for å forsøke å undertrykke det jødiske opprøret som hadde begynt. Hans legion bar med seg standard eller Aquila av romerske legioner, som er en liten ørn statue vanligvis bæres høyt på en pinne. Det er registrert at Cestius slutte hans angrep på Jerusalem, men det hadde vært å lykkes, og venstre. ( http://www.josephus.org/warChronology2.htm ) Under tilbaketrekkingen av legionen sin sine eagle Aquila ble tatt til fange av jødiske krefter i Israel, som var en skam for legion.

Det var rundt denne tiden, med utseendet på den romerske legionen med eagle Aquila, at de kristne forlot Jerusalem. Seeing hæren, hvis standarden ble ørnen, visste den kristne menigheten i Jerusalem var det på tide å flykte, og gikk til Pella, hvor de var trygge under eventuell beleiringen av Jerusalem som skjedde et par år senere i 70AD.

Jesus ga advarsel om dette i Luk 21:20-22,
"Og når dere ser Jerusalem kringsatt med hærer, og vet at   trøstesløsheten er dette nær. Så la dem som er i Judea flykte til fjellene, og la dem som er midt oppe i det bort ut, og la ikke dem som er i de landene inn thereinto. For disse være dager hevn, at alle ting som er skrevet kan bli oppfylt. "

En annen generell, Vespasian, ble sendt tilbake med flere legioner i 67 e.Kr. og fikk selskap av hans sønn Titus, som begynte å erobre området og til slutt ødela Jerusalem i år 70 e.Kr.. Denne tidsperioden passer generelt med 3,5 år eller 1260 dager. Fordi de kristne tidligere hadde flyktet ut av Jerusalem, i stor grad til Pella, "kvinnen" ble oppbevart trygt i ødemarken fra dragen. Dragen, Satan, ble satt til å angripe den kristne menigheten i Jerusalem, men med den forlater av Cestius, hadde de tid til å dra, før Jerusalem kom under angrep igjen.

Disse hendelsene i Åpenbaringen 12 er de samme hendelsene som er omtalt i Daniel 9. La oss se på det igjen i sin helhet i hvordan det kan leses i sin 1. oppfyllelse. Legg merke til like vilkår i både passasjer av Rev 12 og Dan 9 av en "flom" og også "vinger styggedom" og "ørn":

, even until the consummation, which is determined, is poured [like water/flood] out on the desolate.)” -Dan 9 "Kjenn derfor og forstå, [som] fra å gå ut av budet om å gjenreise og bygge Jerusalem inntil Messias prinsen [skal] sju uker, og seksti og to uker: gaten skal bygges igjen, og veggen , selv i troublous tider Og etter og seksti to ukene skal Messias bli utryddet, men ikke for seg selv: og folket på prinsen som skal komme [Satan, "denne verdens fyrste"] skal ødelegge byen og helligdommen;. og dens ende [skal] med en flom, og til enden av krigen ørkener fastsettes (Og han [Jesus Messias] skal bekrefte pakt med mange for én uke [påske uke]:. og i midt i uke [Jesus korsfestet] skal han føre til at offer og offer å slutte [ingen flere andre slaktoffer trengte, var sløret revet], og på vingene av vederstyggeligheter [ørn standard Roman Legion] skal være ett [Titus] som gjør øde selv før fullbyrdelsen, som er bestemt, helles [som vann / flom] ute på den øde.) "-Dan 9

Den andre oppfyllelse av styggedom ble oppfylt i år 70 e.Kr., etter at romerne hadde erobret byen, med romerne bringe i deres ensigns eller standarder i det jødiske tempelet og ofre til dem, som Josephus poster.

"Og nå romerne, på flukt de opprørske inn i byen, og på brenningen av den hellige huset selv, og av alle bygningene som ligger rundt omkring det, brakte deres ensigns til templet og sette dem over mot sine østlige gate , og det gjorde de ofre til dem, og det gjorde de gjør Titus Imperator, med størst acclamations av glede ».
- Josephus Wars 6:06:01 (se også http://www.livius.org/ja-jn/jewish_wars/jwar04.html )

Det romerske banner viser her til den romerske standard eller Aquila av en ørn. Og så ørnen Aquila romerske standard var både tegn på at kristne burde flykte, og har også fungert som styggedom, en ørn idol som ble tilbedt i templet og ofret til.

Går tilbake til Daniel 12:2, denne gangen av problemer og beleiringen av 70AD er nevnt,

"Og det skal være en tid med problemer, som det aldri var siden det var en nasjon, e Ven til den tid. Og på den tiden folk skal leveres, hver og en som er funnet skrevet i boken. 2 Og mange av dem som sover i støvet på jorden, skal våkne, noen til evig liv, noen til skam og evig avsky. 3 De som er klok, skal skinne som lysstyrken på himmelhvelvingen, og de ​​som vender mange til rettferdighet som stjernene for evig og alltid. "Dan 12:2-3

Den 3,5 års beleiring og ødeleggelse i 70 e.Kr. av Jerusalem var en forferdelig tid for Israel, hadde for eksempel ikke vært før da, opp til den tid. De kristne forlatt byen og rømte - disse var Daniel "folk som ville bli levert", hvis navn var skrevet i livets bok - den kristne-jødiske konvertittene var de som visste å flykte fra Jerusalem, som Jesus hadde advart dem til å gjøre . Og de gjorde flykte, den som er registrert i Rev 12 og historisk.

Så et sant utsagn er gjort om fremtiden, at noen vil gå til evig liv og noen til forakt. Snakker av disse kristne konvertitter i fremtiden, vil de skinne som stjerner, fører mange til rettferdighet. Med andre ord er store valg som overfor jødene etter Jesu uthevet, og to mulige utfall av det valget. Denne gangen etter Jesu tjeneste i den tidlige kirken var da evangeliet ble forkynt for mange jøder, inkludert informasjon om oppstandelsen. Jesus hadde forutsagt ødeleggelsen av templet nesten 40 år før kan ha hjulpet noen jøder til å bli kristen på dette tidspunktet.

De neste versene i Daniel 12 lese,
"4" Men du, Daniel, hold kjeft ordene og forsegle boken inntil endetiden;. Mange skal kjøre til og fro, og kunnskapen skal øke "5 Da jeg, Daniel, så, og der sto to andre , sa en på denne elvebredden og den andre på at elvebredden. 6 Og en til mannen kledd i lin, som var over vannet i elven: «Hvor lenge skal oppfyllelsen av disse underverker være?" 7 Da jeg hørte mannen kledd i lin, som var over vannet i elva, da han holdt sin høyre hånd og venstre hånd mot himmelen og sverget ved ham som lever evig, at det skal være for en tid, tider og en halv tid; og når kraften i det hellige folk har blitt fullstendig knust, skal alle disse ting bli ferdig. "Dan 12:4-7

Daniel spør når slutten av disse undere vil bli, og svaret er 3,5 år. Den første oppfyllelse av "tider, tid og en halv tid" eller 3,5 år i Dan 12, refererer til den romerske beleiringen og ødeleggelsen av Jerusalem i år 70 e.Kr., og dette er bekreftet som 1260 dager kvinnen holdes trygt i Rev 12. Men fordi engelen her nevner "endetiden", indikerer dette at det vil være (minst) en annen oppfyllelse av "tider, tid, og en halv tid".

Etter hendelsene rundt 70 e.Kr., der Satan klarte å ødelegge den kristne kirken som var i Jerusalem, er neste arrangement kronologisk i slutten av Rev 12.
"17 Og dragen ble rasende på kvinnen, og han gikk for å føre krig med resten av hennes ætt, som holder Guds bud og har Jesu vitnesbyrd."

På slutten av Rev 12, går Satan å føre krig mot kristne, og denne krigen spenner over en tidsperiode fra 70AD opp til i dag, er nesten 2000 år med historie dekket i Åp 12:17. Dette kapittelet er detaljering historien og profetien om hva som skjer med englene, bak kulissene til en viss grad, og som sådan ganske riktig det fører til hendelsene i Rev 13, som handler også om en engel, Dyret, som kommer ut av fengselet av Abyss / avgrunnen / Tartaros. Dette er den neste store endringen, stor begivenhet når det kommer til de falne engler.

Og så 70 e.Kr. var andre gang styggedom var oppfylt, med romerne ofre til ørnen Aquila i templet, og første gang på 3,5 år var oppfylt, med beleiringen av Jerusalem.

Den tredje Fulfillment

Det er en oppfyllelse av styggedom, og to "tider, tid og en halv tid" perioder igjen å bli oppfylt i fremtiden. Den første fremtiden "tider, tid og en halv tid" perioden fra Daniel 12, er 3,5 år der Beast er gitt myndighet i Dan 7.

"Da jeg ønsket å få vite sannheten om det fjerde dyret, som var forskjellig fra alle andre, svært fryktelige, med tenner av jern og nagler av kobber, som fortærte, knuste og trampet rester med føttene; 20 og de ​​ti horn som var på hodet, og den andre horn   som kom opp, før hvorav tre falt, nemlig at hornet som hadde øyne og en munn som talte pompøse ord, hvis utseende var større enn de andre 21 "jeg så på,. og det samme hornet gjorde krig mot de hellige og rådende mot dem, 22 inntil den gamle av dager kom, og en dom ble gjort i favør av den hellige Den Høyeste, og tiden kom for de hellige å inneha riket.
23 "Derfor sa han:" Det fjerde dyret skal være et fjerde rike på jorden, som skal være forskjellig fra alle andre riker, og skal sluke hele jorden, tråkke den og knuse den 24 De ti hornene er ti konger som. skal oppstå fra dette riket. Og en annen skal oppstå etter dem;. Han skal være forskjellig fra de første, og skal underlegge tre konger 25 Han skal tale pompøse ord mot Den Høyeste, Shall forfølger [ d ] den hellige Den Høyeste, og skal til hensikt å endre tider og lov. Da de hellige skal gis i hans hånd for en tid og tider og en halv tid. 26 'Men retten skal bli sittende, og de ​​skal ta bort hans herredømme, å forbruke og ødelegge den for alltid. 27 Da rike og herredømme, og storheten av kongerikene under hele himmelen skal gis til folket, de hellige av Den Høyeste. Hans rike er et evig rike, og alle herredømmer skal tjene og adlyde ham. "Dan 7

Dette samsvarer Rev 13 veldig godt,

"1. Da jeg [ en ] stod på sanden ved havet. Og jeg så et dyr stige opp av havet, hadde sju hoder og ti horn, [ b ] og på hornene hadde det ti kroner, og på sine hoder en blasfemisk navn. 2 Nå Dyret jeg så var som en leopard, hans føttene var som føttene til   en bjørn, og munnen som munnen på en løve. Dragen gav ham sin kraft, sin trone og stor makt. 3 Og jeg så et av hodene hans som om den var blitt dødelig såret, og hans dødelige sår ble legt. Og hele verden undret seg og fulgte dyret 4 Så tilba de dragen som gav makt til dyret;. Og de tilba dyret og sa: «Hvem er som dyret? Hvem er i stand til å føre krig mot ham? "
5 Og han ble gitt en munn som talte store ord og bespottelser, og han ble gitt myndighet til å fortsette [ C ] for førtito måneder. 6 Da han åpnet sin munn til bespottelse mot Gud, for å spotte Hans navn, Hans bolig, og de som bor i himmelen. 7 Det ble gitt ham å føre krig mot de hellige og overvinne dem. Og det ble gitt ham over hver stamme, [ d ] tunge og nasjon. 8 Alle som bor på jorden, skal tilbe ham, hvis navn ikke har vært skrevet i livets bok hos Lammet slaktet fra verdens grunnvoll ble lagt. 9 Hvis noen har øre, han høre 10 Han som leder i fangenskap, skal gå i fangenskap;. han som dreper med sverdet, skal bli drept med sverd. Her er det tålmodighet og tro de hellige. "Rev 13

Denne første fremtiden "tider, tid og en halv tid" oppfyllelse fra Skriften er den samme som den første "halv uke" av de 70 th uke Daniel 9 (som vil bli oppfylt en gang i fremtiden, foruten hvordan det var oppfylt rundt 70 e.Kr., se før Dan 9 forklaring). Daniel 7 og Åpenbaringen 13 er begge refererer til samme tidsperiode i første halvdel av 70-th uken av Daniel 9.

Dan 9:27 "Og han skal bekrefte pakt med mange for én uke: og i midten av uken skal han føre til at offer og offer å opphøre, og for overspreading av vederstyggeligheter skal han gjøre [det] øde, selv før fullbyrdelsen, og at det bestemmes skal helles på øde. "Dan 9:27

This same period of “times, time, and half a time” is also specified in Rev 11 as the “42 months” of the Beast's authority, and pertains very much to what is going on with the Jews in Jerusalem.

“But leave out the court which is outside the temple, and do not measure it, for it has been given to the Gentiles. And they will tread the holy city underfoot for forty-two months . 3 And I will give power to my two witnesses, and they will prophesy one thousand two hundred and sixty days , clothed in sackcloth.” 4 These are the two olive trees and the two lampstands standing before the God [ b ] of the earth. 5 And if anyone wants to harm them, fire proceeds from their mouth and devours their enemies. And if anyone wants to harm them, he must be killed in this manner. 6 These have power to shut heaven, so that no rain falls in the days of their prophecy; and they have power over waters to turn them to blood, and to strike the earth with all plagues, as often as they desire 7 When they finish their testimony, the beast that ascends out of the bottomless pit will make war against them, overcome them, and kill them. 8 And their dead bodies will lie in the street of the great city which spiritually is called Sodom and Egypt, where also our [ c ] Lord was crucified. 9 Then those from the peoples, tribes, tongues, and nations will see their dead bodies three-and-a-half days , and not allow [ d ] their dead bodies to be put into graves. 10 And those who dwell on the earth will rejoice over them, make merry, and send gifts to one another, because these two prophets tormented those who dwell on the earth. 11 Now after the three-and-a-half days the breath of life from God entered them, and they stood on their feet, and great fear fell on those who saw them.” - Rev 11

The Beast is referred to as having authority for 42 months in Rev 13, which matches the 42 months the Holy City is tread underfoot in Rev 11. This seems to be the same period of time in which the 2 witnesses will prophecy for 1260 days. This indicates the 2 witnesses are prophesying while the Beast is in authority and treading the holy city underfoot, all during the same 42 month/1260 day time period.

It would be completely redundant for Rev 11 to mention 42 months in verse 2 and 1260 days in verse 3 if in fact both were referencing to the same time period focused on the 2 witnesses.

Verses 4-6 specify that the 2 witnesses will be in conflict. “Ascends” in verse 7 is a verb in a participle form and is likely meant more as an adjective, to be read “ascending out of the pit” or “ascended out of the pit”, meant to specify which Beast is being spoken of, not the timing of his ascent. (Especially as the 5 th Trumpet specifies the timing of his ascent, Rev 11 cannot be specifying the Beast ascends at this time during the 6 th Trumpet – as he already ascended past tense at this point.) As such the 42 months of the Beast and 1260 days of the two witnesses running parallel seems to be the point of the use of both numbers in verses 2-3, making this use to not be redundant.

Og så 7 Daniel, 11 Åpenbaringen og 13, og den andre oppfyllelse (første fremtidig oppfyllelse) av Daniel 12 "tider, tid og en halv tid", alle henviser til første halvdel av 70-th uken av Daniel 9. Og dette er samme tid som både Beast er i autoritet og de to vitnene er profeterer som den ytre forgård er tråkket ned av hedningene, og så også Beast.

Den tredje "tider, tid og en halv tid" oppfyllelse (andre fremtidig oppfyllelse) er med andre halvdel av 70-th uken av Daniel. Den andre halvdel av 70 th uken av Daniel er den 3,5 faktiske dager der to vitnene ligger døde i gatene, mens første halvdel av uken er definitivt den 3,5 år / 1260 dager som de profeterer.

Som 42 måneder og 1260 dager kjøre co-tiden, den eneste andre "tider, tid og en halv tid" perioden funnet spesifisert i Åpenbaringen er den 3,5 dager 2 vitnene ligger døde. Dersom profeterer av to vitner i 1260 dager er knyttet til 70 th uken i det hele tatt, så de dagene de ligger døde må også faktor i 70 th uken. Foruten disse punktene, scenen portrettert i Rev 10 klart referanser tilbake til scenen i Dan 12 av engelen, stående ved vannet og landet, som sverger ved Ham i himmelen, at det vil være for "tider, tid, og halvparten en tid ".

"Da jeg Daniel så, og se, der sto to andre, en på denne siden av elvebredden, og den andre på den siden av elvebredden. Og [en] sa til mannen kledd i lin, som [var] på vannet i elven, Hvor lenge [skal det være å] slutten av disse underverk? And I heard the man clothed in linen, which [was] upon the waters of the river, when he held up his right hand and his left hand unto heaven, and sware by him that liveth for ever that [it shall be] for a time, times, and an half; and when he shall have accomplished to scatter the power of the holy people, all these [things] shall be finished .” Dan 12:5-7

“And the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven, And sware by him that liveth for ever and ever, who created heaven, and the things that therein are, and the earth, and the things that therein are, and the sea, and the things which are therein, that there should be delay no longer: But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he hath declared to his servants the prophets .” Rev 10:5-7

Og dette Rev 10 henvisning tilbake til Dan 12 er snart følges, også i 6. Trumpet delen av co-aktuelle 42 month/1260 dagers periode, og den 3,5 dagers perioden. Engelen sverget ved Gud at det ville være for "tider, tid, og en halv tid". Dette 3.5 tallet er halvparten av en uke, og halvparten av de 70 th uken her. Den første halvdelen av 70-th uken er 3,5 år, og den andre halvdelen er 3,5 dager.

Jesus også spesifisert i Matt 24 og Mark 13 at "de dagene ville bli forkortet", og hvis dette ikke er forkorting av disse dagene, så hva er? Sikkert, for å være forkortet, noe må ha først ha blitt lenger. Det er godt forstått at hver uke i Daniel 9 er "ment" å representere 7 år, og dette er hva som er forventet. Men hvis den andre halvparten av "uke" er forkortet til 3,5 dager, ville dette bedre profetisk forklare hvorfor disse 7 års perioder ble kalt "uker" i første omgang. Hvis Gud visste til slutt ville han forkorte 3,5 år av 70 th 7-års periode til bare 3,5 dager, forklarer det hvorfor han kalte disse "ukene" i første omgang.

The last abomination that makes desolation is mentioned in Dan 9, which seems to start after the middle of the 70 th week. This is the 3 rd fulfillment of the abomination of desolation. It is after the middle of this week that the abomination of desolation starts, and according to Revelation, the middle of the week would seem to coincide with the 2 witnesses being killed. Let's go through Dan 9:25-27 in full, again.

“Know therefore and understand, [that] from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince [shall be] seven weeks, and threescore and two weeks: the street shall be built again, and the wall, even in troublous times. [from the command to rebuild to time of Jesus] And after threescore and two weeks shall Messiah be cut off, but not for himself: [Jesus Christ crucified, then skip thousands of years]
and the people of the prince that shall come [the Beast and his armies] shall destroy the city and the sanctuary; and the end thereof [shall be] with a flood [Rev 14:20 winepress of wrath of God, blood to horses bridle 200 miles], and unto the end of the war desolations are determined.
(And he [the Beast] shall confirm the covenant with many for one week: and in the middle of the week [death of 2 witnesses] he shall cause the sacrifice and the oblation [of the 2 witnesses] to cease, and for the overspreading of abominations [of the Beast in the temple], he shall make [it] desolate , even until the consummation, and that determined shall be poured [in Revelation bowls of wrath of God poured out] upon the desolate.)” Dan 9:25-27

And so the prophecy of Daniel 9 is fulfilled a second time in full. The last abomination of desolation seems to be fulfilled in Rev 13, in the Beast being in the temple, himself worshipped as “god”, and also the Beast's image being worshipped.

5 And he was given a mouth speaking great things and blasphemies, and he was given authority to continue [ c ] for forty-two months . 6 Then he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme   His name , His tabernacle , and those who dwell in heaven. 7 And they worshipped the dragon which gave power unto the beast: and they worshipped the beast , saying, Who [is] like unto the beast? who is able to make war with him?… And all that dwell upon the earth shall worship him , whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world… And I beheld another beast coming up out of the earth; and he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon. And he exerciseth all the power of the first beast before him, and causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed. And deceiveth them that dwell on the earth by [the means of] those miracles which he had power to do in the sight of the beast; saying to them that dwell on the earth, that they should make an image to the beast, which had the wound by a sword, and did live. And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak, and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed.” Rev 13:4-8,12-15

The temple as the location isn't mentioned above, but this becomes clear looking at 2nd Thessalonians.

“Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition; Who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worshiped; so that he as God sitteth in the temple of God , showing himself that he is God.” 2Th 2:3-4

The Beast will be in the temple, and he himself will be the abomination that causes desolation (though the Beast's image, if in the temple, may also be part of the abomination). Apparently after the 2 witnesses are killed in the middle of the week, the Beast, who himself is the abomination of desolation, enters into the temple and is worshipped, for the 3.5 days that are the second half of the 70 th week of Daniel. After the end of the 3.5 days, and the abomination of desolation event, the end of the 70 th week, Daniel 9 indicates there will be “pouring” out (matching the bowls of wrath in Revelation) and desolation.

And so the “times, time, and half a time” period of Daniel 12 is fulfilled twice in Revelation. First by the Beast in Dan 7, Rev 13 and Rev 11, during the 42 months (which is also the 1260 days of the 2 witnesses). This is the first half of the 70 th week of Daniel 9. The second half of the 70 th week of Daniel 9 is literally 3.5 days in which the two witnesses in Rev 11 lay dead. These are the second and third fulfillments of the “times, time, and half a time” periods, the first is 3.5 years and the second is 3.5 days. And the third fulfillment of the abomination of desolation in Dan 9 (also in Matt 24 and Mark 13) corresponds to the Beast himself being worshipped in the temple as “god”, as is described in Rev 13 and 2 Thes 2.

And so this seems to cover all 3 of the instances of the “times, time, and half a time” periods, as well as the one 1150/2300 day time period, and all the times the abomination of desolation is mentioned in the Bible (as far as I know).


This leaves the 1290 day and 1335 day periods. To determine where these days fit into a timeline, Dan 12 indicates that the “abomination of desolation” is an event marker.

“And from the time [that] the daily [sacrifice] shall be taken away, and the abomination that maketh desolate set up , [there shall be] a thousand two hundred and ninety days. Blessed [is] he that waiteth, and cometh to the thousand three hundred and five and thirty days.” - Dan 12:11-12

If the 3.5 days the two witnesses lie dead is the second half of the 70 th week of Daniel, then the 70 th week ends when those 3.5 days are completed. Daniel 9 indicates it is in the second half of the 70 th week when the abomination of desolation occurs – the Beast entering the temple to be worshipped as the 2 witnesses lie dead for 3.5 literal days. And Daniel 9 indicates that soon after this there will be “pouring”, of the bowls of wrath, and Jesus Christ will soon return. So it seems unlikely that the 1290 days could be just starting in the middle of the 70 th week, which only has 3.5 days to it, but rather the 1290 days must start prior.

As someone will be blessed to make it to the 1335 th day, it makes sense that this day is placed after Jesus Christ has returned, and not while the reign of the Beast or wrath of God is still ongoing. The abomination of desolation, the Beast being worshipped in the temple, takes place after the middle of the 70 th week, after the Beast has been in authority for 42 months already. Shortly after the Beast enters the temple, the abomination during the 3.5 days, then the 70 th week is over. Thus the 1290 days MUST refer to the time period prior to when the Beast enters the temple to be worshipped, as there are only 3.5 days to the second half of the 70 th week of Daniel: and then the bowls of wrath are poured and Jesus returns. As such it makes sense that in Dan 12:11-12, the “daily sacrifice” marks the beginning of the 1290 days, and the “abomination set up” (Beast in the temple) marks the end of the 1290 days. This would mean that, after the Beast/abomination is worshipped in the temple, there is after that, at most, a 45 day window before Jesus will have returned, and people will be blessed to have made it to the 1335 th day. As the Beast is in power for 1260 days prior to entering the temple as the abomination himself, this means that the 1290 days goes back to 30 days prior to when the Beast comes into authority. And so 30 days before the Beast enters into his 42 months of authority, the “daily sacrifices” stop.

It should also be noted that the sacrifices mentioned in Dan 9:27 which stop during the specified middle of the week must refer to “sacrifices and oblations” which are being offered by the two witnesses, which cease when they die in the middle of the week, and this is not the same as the “daily sacrifice” in Dan 12:11-12. The “daily sacrifice” in Daniel 12 must refer to a daily sacrifice (likely of the Jews) which stops 30 days before the Beast's covenant is made with many. Then the Beast is in authority for 42 months, the first half of the 70 th week. When the “sacrifices and oblations” of Dan 9 stop in the middle of the week, it must refer to the activities of the 2 witnesses, who the Beast kills precisely in the middle of the week.

As Revelation 12 describes the first half of the 70 th week as 3.5 years, and the second half as 3.5 days, and the Beast and two witnesses being active at the same time, then the sacrifices and oblations which stop in the middle of the week must relate to the 2 witnesses, whose death marks the middle of the 70 th week. The same sacrifices stopping cannot mark the beginning of the first half of the 70 th week, and also the beginning of the middle of the 70 th week. So two separate sacrifices must be being mentioned: Dan 12 mentions the end of the “daily sacrifice” 30 days prior to the rise of the Beast into power (his 42 months), and Dan 9 mentions the end of the “sacrifices and oblations” as the two witnesses are killed (end of their 1260 days and also ~the Beast's 42 months), which marks the middle of the 70 th week.

(This can be seen on the timeline here: http://stopalienabduction.com/RevelationTimelineMed.jpg )

This is entirely allowable if the stop of the “daily sacrifices” marks the beginning of the 1290 days, and the “abomination of desolation” marks the end of the 1290 days.

“And from the time [that] the daily [sacrifice] shall be taken away, and the abomination that maketh desolate set up, [there shall be] a thousand two hundred and ninety days.” Dan 12:11

Put in order of the Hebrew this reads more closely, “Now after the time sacrifice taken away daily, and give the abomination that makes desolation, days 1290” . I don't see anything there that forbids the sacrifice being the starting point and the abomination being the ending point of the 1290 days (and compare 2 Chron 25:27 translation “from-time, after-time” וּמֵעֵת ). Also looking at the Greek, it reads in order, “and from the time the regular sacrifice is abolished, and the giving abomination making desolation, days 1290” . I don't see anything in the Greek that forbids this interpretation either.

But it is the placement of the time of the abomination of desolation, the Beast entering the temple, which occurs only 3.5 days before the 70 th week ends, which necessitates that the 1290 days must be coming to a close at this point, and not just beginning, necessitating the 1290 days must begin with the sacrifices stopping and end with the abomination of desolation.


Parallel in the Gospels and Daniel of the Abomination of Desolation

Especially pertaining to the 70 AD fulfillment of the abomination of desolation, and the future fulfillment of the same, next we are going to see how all this lines up with the prophecies of Jesus pertaining to the abomination of desolation in the Gospels.

In Matt 24, Mark 13, and in Luke 21, Jesus mentions the abomination of desolation.

Jesus first says in these 3 passages that not one stone would left upon another of the Temple. Then the disciples ask Jesus these particular questions:
“Teacher, when therefore will these things happen and what will be the sign when these things are about to take place?” (Luke 21)
“Tell us, when will these things be, and what will be the sign when all these things are going to be fulfilled?” (Mark 13)
“”Tell us, when will these things happen, and what will be the sign of Your coming, and of the end of the age?” (Matt 24)

In Matt 24 and Mark 13, Jesus specifically references to “the abomination of desolation spoken of by Daniel” . In Luke 21 Jesus does not mention Daniel, but says, “But when you see Jerusalem surrounded by armies, then know that nigh is its desolation .” This word “desolation” is “eremosis” (2050) which is used only 3x in the New Testament, and the other 2x are in Matt 24 and Mark 13 in the phrase “the abomination of desolation spoken of by Daniel”.

In each Gospel the disciples are recorded to have asked Jesus different questions. As such, in each Gospel the disciples receive slightly different answers, which match the particular questions they asked. To rephrase,
Luke 21: When will the temple be destroyed, and what will be the sign this is about to happen?
Mark 13: When will the temple be destroyed, and what will be the sign when ALL these things will be Finished?
Matt 24: When will the temple be destroyed, and what will be the sign of your coming, and of the end of the age?

The reason that the answers are different is because the only question in common between these passages is “when will the temple be destroyed?” But the differences in the rest of the questions cause the difference in Jesus' answers to the questions.

The part of Daniel that was fulfilled in 70 AD was the Daniel 9 “abominations” and “desolations” in the first fulfillment. The Jews had already seen “the abomination of desolation” fulfilled once in the past, with Antiochus IV in 168 BC, so they understood the term. And they understood that Jesus was saying similar “abomination of desolation” events would happen again. Jesus was referring to Dan 11:31 in the context of referencing to the term “abomination of desolation” which the Jews understood from the time of the Maccabees. However, Jesus was not saying that Daniel 11 was going to be fulfilled again, as Dan 11 was already fulfilled once with Antiochus IV, and Octavius, etc. up through the death of Herod. Rather, Jesus was referring to the first fulfillment of Dan 9 “abominations”, and Himself prophesying to the people (as He was also a prophet) that “abominations” in Daniel 9 would again be an “abomination of desolation” event as had happened with Antiochus IV.

“Know therefore and understand, [that] from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince [shall be] seven weeks, and threescore and two weeks: the street shall be built again, and the wall, even in troublous times.
And after threescore and two weeks shall Messiah be cut off, but not for himself: and the people of the prince that shall come [Satan, “prince of this world”] shall destroy the city and the sanctuary; and the end thereof [shall be] with a flood , and unto the end of the war desolations   are determined.
(And he [Jesus Messiah] shall confirm the covenant with many for one week [Passover week]: and in the midst of the week [Jesus crucified] he shall cause the sacrifice and the oblation to cease [no more other sacrifices needed, the veil was torn], and on the wings of   abominations [eagle standard of Roman Legion] shall be one [Titus] who makes desolate , even until the consummation, which is determined, is poured [like water] out on the desolate.)” Dan 9

Jesus was prophesying that the Daniel 9 “abominations” and “desolations” would be fulfilled with another instance of the abomination of desolation as had been seen with Antiochus – but not just once, rather, twice. And Dan 9 was not fulfilled the first time standing alone, but it was also connected to Dan 12:1-7, which gave the timeframe of “times, time, and half a time”, corresponding with the period of Roman assault against the Jews and Jerusalem. And also tied with Michael standing up in the heavenly battle which is recorded in Revelation 12, that occurred after the ascension of Jesus Christ and before 70 AD. And so Jesus was prophesying on 2 future fulfillments of Daniel 9 and 12.

In Luke 21 Daniel is not mentioned, nor is the “abomination of desolation” referenced as specifically. The question the disciples asked was ”when will these things happen [the temple be destroyed] and what will be the sign this is about to happen?”. These 2 questions combined ask for an answer predominately focused in the near future. These questions do not mention “all things being finished” nor “sign of your coming” nor “end of the age”. Jesus replies that when Jerusalem is surrounded by armies, nigh is its “desolation”, and it is time to flee. And this is matching with the Christian church fleeing Jerusalem to Pella around 66-67 AD, after seeing the Roman Legion of Cestius. Also Jesus mentions that “nigh is its desolation” hinting in reference to the eagle Aquila standard which was carried by the first Roman Legion of Cestius, and later the same thing was worshipped in the temple by the Roman Legion of Titus, and was the abomination of desolation.

Luke 21:8-24 refers to events that were fulfilled once in the past leading up to the destruction of the temple and Jerusalem in 70 AD. But Luke 21:25-28 refers to a time in the future in which the temple will be destroyed again. And also parts of Luke 21:8-24 will also repeat again in a second fulfillment in the future, but having less of an accurate tone than for their first fulfillment for the events leading up to 70 AD. (See details on past fulfillment emphasis here: http://www.catholicapologetics.info/apologetics/judaism/prophetic.htm )

In comparison, in Mark 13 the questions ask for a more extensive answer, asking more broadly for what the sign will be when “ALL these things will be Finished”. As such the answer is more balanced between the near 70AD fulfillment and the far future Revelation fulfillment: a mixture of both. Again, this is because the temple would both be destroyed in 70 AD, and will be destroyed again in the future.

In reference to Daniel, Jesus says, “But when ye shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, standing where it ought not, (let him that readeth understand,) then let them that be in Judaea flee to the mountains”.

Jesus uses a vague term “standing where it ought not”. This vague location could refer to either the Roman Legion of Cestius at Jerusalem, if coupled with the understanding in Luke that when Jerusalem was surrounded by armies, “nigh is its desolation”. OR this vague location could refer to the Beast in the temple in Revelation, if coupled with the understanding from 2 Thes 2 and Matt 24, of the abomination being in the temple or “holy place”.

Mark 13:6-18 is more predominantly focused on the first fulfillment of Daniel 9 and 12 with the events leading up to 70 AD. But Mark 13:13-18 equally seems to apply to both the past and future in focus. And Mark 13 from verse 19 on after, has a focus on the future fulfillment of Daniel 9 and 12, and the future destruction of the temple in the end times. Because Daniel 9 and 12 together told of the destruction of the temple twice in the future (at the time when Jesus was prophesying) Jesus answered with taking both fulfillments into account. In this He answered the broader question of “sign of all these things being finished” which was asked in Mark 13, but not in Luke 21. And so Jesus answered with the emphasis more balanced between the 70 AD and Revelation fulfillment, rather than the emphasis being more on the immediate 70 AD fulfillment as is in Luke 21.

In Matt 24, not 2 but 3 questions were asked, which truly required more focus on the far-future fulfillment in order to answer them, “”Tell us, when will these things happen [temple be destroyed], and what will be the sign of Your coming, and of the end of the age?”

As such Matthew 24 is focused much more on the end times second fulfillment of Daniel 9 and 12, and far less on the 70 AD fulfillment. Comparing Luke 21 as a heavy focus on the first fulfillment, with Matt 24 as a heavy focus on the second fulfillment, can show the differences more clearly. But summarily, Matt 24 is just as focused into the second future fulfillment, as Luke 21 was not but rather focused into the first 70 AD fulfillment.

Matt 24 also answers the unique question (not asked in Mark or Luke) of when the end of the age (of the Gentiles) will be, answered in Matt 24:14, then leading into events of the 70 th week in Matt 24:15. Of the 3 passages Matt 24 most closely parallels the procession of events in the book of Revelation, placing much more importance on signs of the end of the age of the Gentiles, and the 70 th week age of the Jews, and signs of Jesus' return, and also on the events preceding the final destruction of the temple. Similar to 67 AD, Jesus indicates that there will be some chance to flee Jerusalem, but in this case it is once people see the abomination enter the temple, which precedes the destruction of Jerusalem. In this case, it is the Beast entering the temple during the second half of the 70 th week, the 3.5 days while the 2 witnesses lie dead, which indicates it is the last-chance time to flee Jerusalem, before desolation comes.

“Know therefore and understand, [that] from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince [shall be] seven weeks, and threescore and two weeks: the street shall be built again, and the wall, even in troublous times. [from the command to rebuild to time of Jesus] And after threescore and two weeks shall Messiah be cut off, but not for himself: [Jesus Christ crucified, then skip thousands of years] and the people of the prince that shall come [the Beast and his armies] shall destroy the city and the sanctuary; and the end thereof [shall be] with a flood [Rev 14:20 winepress of wrath of God, blood to horses bridle 200 miles], and unto the end of the war desolations are determined. (And he [the Beast] shall confirm the covenant with many for one week: and in the middle of the week [death of 2 witnesses] he shall cause the sacrifice and the oblation [of the 2 witnesses] to cease, and for the overspreading of abominations [of the Beast in the temple], he shall make [it] desolate , even until the consummation, and that determined shall be poured [in Revelation bowls of wrath of God poured out] upon the desolate.)” Dan 9

Again, Daniel 9 is connected to Daniel 12 in their second fulfillment.

The first thing that happens in Daniel 12 is that Michael stands up. Rev 12:7 is the only time Michael is mentioned by name in Revelation, but this event was already fulfilled in the first fulfillment, historically between 33-70AD in the heavenly angelic war. But this is not the only time in Revelation in which Michael will play an important role, even though he is not mentioned by name. Michael is the archangel, and the only angel who is ever called “the archangel” in the Bible. And we are told specifically that the archangel, Michael, will sound the last trumpet, if we cross-reference 1 Thessalonians with 1 Corinthians.

“For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord, will not precede those who have fallen asleep. For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air , and so we shall always be with the Lord.” 1 Thes 4:15-17

“Behold, I tell you a mystery; we will not all sleep, but we will all be changed, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet ; for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we will be changed .” 1 Cor 15:51-52

From these two verses it can be gathered that Michael the archangel will be the angel who blows the last trumpet, which seems specified to precede the dead rising (first) and then the living being caught up in the air and changed. The last trumpet is blown in Rev 11:15,

“And the seventh angel sounded ; and there were great voices in heaven, saying, The kingdoms of this world are become [the kingdoms] of our Lord, and of his Christ; and he shall reign for ever and ever.” Rev 11:15

This seventh angel who blows the seventh trumpet is Michael the archangel, and this is the second fulfillment of Michael standing up for God's people. This all also matches what Jesus said, “And he shall send his angels with a great sound of a trumpet , and they shall gather together his elect   from the four winds, from one end of heaven to the other.” Matt 24:31

This is in a time of great trouble, as Revelation is full of great trouble, which parallels Dan 12, “And there shall be a time of trouble, Such as never was since there was a nation, Even to that time.” Dan 12:1

Following Michael sounding the 7 th trumpet, Dan 12:1-2 also states: “And at that time your people shall be delivered, Every one who is found written in the book. And many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, Some to everlasting life” . This corresponds very well to 1 Thes 4 and 1 Cor 15, and Matt 24, which put together say the dead will be raised and the living caught up after the last trumpet sounds.

Skipping to after the millennial reign, then Dan 12 also details,
2 And many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, Some to everlasting life, Some to shame and everlasting contempt. 3 Those who are wise shall shine Like the brightness of the firmament, And those who turn many to righteousness Like the stars forever and ever.” And this parallels with the Judgment and the Second Resurrection detailed in Rev 20.

Altogether, all of Dan 12 corresponds to the second fulfillment of Daniel 9. The rest of Dan 12 gives the “times, time, and half a time” and the 1290 and 1335 days periods, and specifies the prophecies are for the last days. While Daniel 12:7 also gave the 3.5 year timeframe for the attacks on the Jews and Jerusalem of the first fulfillment in 70 AD, it also applies to the 42 months of the Beast's reign and the 3.5 days of the second half of the 70 th week of Daniel 9. But the 1290 and 1335 days that are mentioned are solely applicable to the second fulfillment of Daniel 9, and the time of the 70 th week in the time of the end.

"Selv om jeg hørte, gjorde jeg ikke forstår. Then I said, “My lord, what shall be the end of these things?9 And he said, “Go your way, Daniel, for the words are closed up and sealed till the time of the end. 10 Many shall be purified, made white, and refined, but the wicked shall do wickedly; and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. 11And from the time that the daily sacrifice is taken away, and the abomination of desolation is set up, there shall be one thousand two hundred and ninety days. 12 Blessed is he who waits, and comes to the one thousand three hundred and thirty-five days. 13 “But you, go your way till the end; for you shall rest, and will arise to your inheritance at the end of the days.” Dan 12

And so in 3 of the Gospels, using the past fulfillment of Dan 11:31 of the abomination of desolation with Antiochus IV as a reference the people understood, Jesus prophesies of the first fulfillment of Daniel 9 and 12 in the time leading up to 70 AD, and also of the second fulfillment of Daniel 9 and 12 to occur in the end times and Revelation. Jesus focuses his prophesying on the first fulfillment of Daniel 9 and 12 the most in Luke 21, halfway in Mark 13, and the least in Matt 24. And Jesus focuses his prophesying on the second fulfillment of Daniel 9 and 12 the least in Luke 21, halfway in Mark 13, and the most in Matt 24.

This resolves the discrepancy of how it is that in the 70 AD fulfillment, Matt 24 does not, and Mark 13 only vaguely, line up with the events that took place, but the Luke 21 passage does match the events. The sign for people to flee Jerusalem in the 70 AD fulfillment was not them seeing the abomination in the temple as in Matt 24, because Matt 24 in this caution refers to the second fulfillment, in Revelation. But the Luke 21 warning of approaching armies did refer to the first fulfillment, and this warning is what the early Christians in Jerusalem did follow. Matt 24 is, and Mark 13 leans more, for the second fulfillment of Daniel 9 and 12, in which the abomination in the temple will be the sign to flee. But Luke 21 is more about the first fulfillment, in which armies was the sign to flee, and this also explains why Luke 21 only hints at the abomination, instead of referring to it more clearly, as the abomination came long after it would have done any good as a sign to flee in 70 AD.

I have placed these parallel passages in a chart, with the first fulfillment of Daniel 9 and 12 around the 70 AD time period in blue, the second fulfillment of Daniel 9 and 12 in the Revelation time period in red, and verses that seem to equally apply to both fulfillments in purple. Because the prophesies are to be fulfilled twice, with similar events involved leading up to both fulfillments of Daniel 9 and 12, the passages look practically identical. Really, the way to note the difference in tone is to understand that it is the QUESTIONS that were asked which define which fulfillment the passage has its emphasis on and the differences of the details in the passages, however slight. The QUESTIONS Jesus was answering define the time period the passage focuses on, not so much the details, because the details repeat both times.

Revelation Dan 9 and 12 Halfway Mixed Dan 9 and 12 70 AD Daniel 9 and 12

Matt 24
2 And Jesus said unto them, See ye not all these things? verily I say unto you, There shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down. 3 And as he sat upon the mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying,  
Tell us, when shall these things be [temple destroyed]? and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the age?

4 And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you. 5 For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many. 6 And ye shall hear of wars and rumours of wars: see that ye be not troubled: for all these things must come to pass, but the end is not yet. 7 For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places. 8 All these are the beginning of sorrows. 9 Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you: and ye shall be hated of all nations for my name's sake. 10 And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. 11 And many false prophets shall rise, and shall deceive many. 12 And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. 13 But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. 14 And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations; and then shall the end come.

15 When ye therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, (whoso readeth, let him understand:) 16 Then let them which be in Judaea flee into the mountains: 17 Let him which is on the housetop not come down to take any thing out of his house: 18 Neither let him which is in the field return back to take his clothes. 19 And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days! 20 But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the sabbath day: 21 For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. 22 And except those days should be shortened, there should no flesh be saved: but for the elect's sake those days shall be shortened. 23 Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there; believe it not. 24 For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect. 25 Behold, I have told you before. 26 Wherefore if they shall say unto you, Behold, he is in the desert; go not forth: behold, he is in the secret chambers; believe it not. 27 For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west; so shall also the coming of the Son of man be. 28 For wheresoever the carcase is, there will the eagles be gathered together. 29 Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken: 30 And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great glory. 31 And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. 32 Now learn a parable of the fig tree; When his branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is nigh: 33 So likewise ye, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the doors. 34 Verily I say unto you, This generation shall not pass, till all these things be fulfilled. 35 Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. 36 But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only.

Mark 13
2 And Jesus answering said unto him, Seest thou these great buildings? there shall not be left one stone upon another, that shall not be thrown down. 3 And as he sat upon the mount of Olives over against the temple, Peter and James and John and Andrew asked him privately ,
4 Tell us, when shall these things be [temple destroyed]? and what shall be the sign when all these things shall be fulfilled?

5 And Jesus answering them began to say, Take heed lest any man deceive you: 6 For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many. 7 And when ye shall hear of wars and rumours of wars, be ye not troubled: for such things must needs be; but the end shall not be yet. 8 For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be earthquakes in divers places, and there shall be famines and troubles: these are the beginnings of sorrows. 9 But take heed to yourselves: for they shall deliver you up to councils; and in the synagogues ye shall be beaten: and ye shall be brought before rulers and kings for my sake, for a testimony against them. 10 And the gospel must first be published among all nations. 11 But when they shall lead you, and deliver you up, take no thought beforehand what ye shall speak, neither do ye premeditate: but whatsoever shall be given you in that hour, that speak ye: for it is not ye that speak, but the Holy Ghost. 12 Now the brother shall betray the brother to death, and the father the son; and children shall rise up against their parents, and shall cause them to be put to death.

13 And ye shall be hated of all men for my name's sake: but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. 14 But when ye shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, standing where it ought not, (let him that readeth understand,) then let them that be in Judaea flee to the mountains: 15 And let him that is on the housetop not go down into the house, neither enter therein, to take any thing out of his house: 16 And let him that is in the field not turn back again for to take up his garment. 17 But woe to them that are with child, and to them that give suck in those days! 18 And pray ye that your flight be not in the winter.

19 For in those days shall be affliction, such as was not from the beginning of the creation which God created unto this time, neither shall be. 20 And except that the Lord had shortened those days, no flesh should be saved: but for the elect's sake, whom he hath chosen, he hath shortened the days. 21 And then if any man shall say to you, Lo, here is Christ; or, lo, he is there; believe him not: 22 For false Christs and false prophets shall rise, and shall shew signs and wonders, to seduce, if it were possible, even the elect. 23 But take ye heed: behold, I have foretold you all things. 24 But in those days, after that tribulation, the sun shall be darkened, and the moon shall not give her light, 25 And the stars of heaven shall fall, and the powers that are in heaven shall be shaken. 26 And then shall they see the Son of man coming in the clouds with great power and glory. 27 And then shall he send his angels, and shall gather together his elect from the four winds, from the uttermost part of the earth to the uttermost part of heaven. 28 Now learn a parable of the fig tree; When her branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is near: 29 So ye in like manner, when ye shall see these things come to pass, know that it is nigh, even at the doors. 30 Verily I say unto you, that this generation shall not pass, till all these things be done. 31 Heaven and earth shall pass away: but my words shall not pass away. 32 But of that day and that hour knoweth no man, no, not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father. 33 Take ye heed, watch and pray: for ye know not when the time is.

Luke 21
6 As for these things which ye behold, the days will come, in the which there shall not be left one stone upon another, that shall not be thrown down.
7 And they asked him, saying, Master, but when shall these things be [temple destroyed]? and what sign will there be when these things shall come to pass?


8 And he said, Take heed that ye be not deceived: for many shall come in my name, saying, I am Christ; and the time draweth near: go ye not therefore after them. 9 But when ye shall hear of wars and commotions, be not terrified: for these things must first come to pass; but the end is not by and by. 10 Then said he unto them, Nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: 11 And great earthquakes shall be in divers places, and famines, and pestilences; and fearful sights and great signs shall there be from heaven. 12 But before all these, they shall lay their hands on you, and persecute you, delivering you up to the synagogues, and into prisons, being brought before kings and rulers for my name's sake. 13 And it shall turn to you for a testimony. 14 Settle it therefore in your hearts, not to meditate before what ye shall answer: 15 For I will give you a mouth and wisdom, which all your adversaries shall not be able to gainsay nor resist. 16 And ye shall be betrayed both by parents, and brethren, and kinsfolks, and friends; and some of you shall they cause to be put to death. 17 And ye shall be hated of all men for my name's sake. 18 But there shall not an hair of your head perish. 19 In your patience possess ye your souls. 20 And when ye shall see Jerusalem compassed with armies, then know that the desolation thereof is nigh. 21 Then let them which are in Judaea flee to the mountains; and let them which are in the midst of it depart out; and let not them that are in the countries enter thereinto. 22 For these be the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled. 23 But woe unto them that are with child, and to them that give suck, in those days! for there shall be great distress in the land, and wrath upon this people. 24 And they shall fall by the edge of the sword, and shall be led away captive into all nations: and Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles, until the times of the Gentiles be fulfilled.

25 And there shall be signs in the sun, and in the moon, and in the stars; and upon the earth distress of nations, with perplexity; the sea and the waves roaring; 26 Men's hearts failing them for fear, and for looking after those things which are coming on the earth: for the powers of heaven shall be shaken. 27 And then shall they see the Son of man coming in a cloud with power and great glory. 28 And when these things begin to come to pass, then look up, and lift up your heads; for your redemption draweth nigh. 29 And he spake to them a parable; Behold the fig tree, and all the trees; 30 When they now shoot forth, ye see and know of your own selves that summer is now nigh at hand. 31 So likewise ye, when ye see these things come to pass, know ye that the kingdom of God is nigh at hand. 32 Verily I say unto you, This generation shall not pass away, till all be fulfilled. 33 Heaven and earth shall pass away: but my words shall not pass away. 34 And take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting, and drunkenness, and cares of this life, and so that day come upon you unawares. 35 For as a snare shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth. 36 Watch ye therefore, and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of man.