This page has been translated from English

Wie zijn "ze" in Daniël 2:43?

Wie zijn "ze" in Daniël 2:43?

KJV "En dat gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem, zij vermengen zich met het zaad van de mannen: maar zij zullen niet hechten ene naar de andere, zoals ijzer zich niet vermengd met leem." KJV

Voor het lezen van het hele verhaal van de droom van Nebukadnezar en de interpretatie Daniel geeft van het, hier gaan: http://www.blueletterbible.org/Bible.cfm?b=Dan&c=2&v=1&t=KJV

Dit is het gedeelte waarin de droom van Nebukadnezar had:
Dan 2:31-35 "Gij, o koning, zaagt, en ziet, een groot beeld. Deze grote afbeelding, wier glans was uitstekend, stond voor u, en de vorm daarvan was verschrikkelijk. Hoofd van dit beeld was van goed goud, zijn borst en zijn armen waren van zilver, zijn buik en zijn dijen van koper, zijn benen van ijzer, zijn voeten deels van ijzer en deels van leem.
Dit zaagt gij, totdat er een steen afgehouwen werd zonder handen, die sloeg dat beeld aan zijn voeten, dat waren van ijzer en leem, en vermaalde ze aan stukken. Daarna was het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud, gebroken in stukken bij elkaar, en werd net als het kaf van de zomer dorsvloeren, en de wind nam ze weg, dat er geen plaats werd voor hen gevonden, en de steen die sloeg dat beeld werd een grote berg, en vulde de hele aarde. "

En dit wordt onmiddellijk gevolgd door de interpretatie van God dat Daniël gaf Nebukadnezar van deze droom:

Dan 2:36-45 "Dit is de droom, en zullen wij de uitlegging daarvan te vertellen voor de koning. Gij, o koning, koning der koningen, want de God des hemels heeft u een koninkrijk, macht, en sterkte, en eer. En overal, waar de kinderen der mensen wonen, de dieren van het veld en de vogelen des hemels heeft Hij in uw hand gegeven, en heeft u heerser over hen allen. Gij zijt dat gouden hoofd.
En na u zal een ander koninkrijk lager dan het uwe, en nog een derde koninkrijk van koper, dat heersen zal over de gehele aarde ontstaan.
En het vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer: dewijl het ijzer in stukken en verzwakt alle dingen: en als ijzer dat al deze verbreekt, zal het breken in stukken en blauwe plekken.
En dat gij gezien hebt de voeten en tenen, een deel van de pottenbakkers klei, en een deel van ijzer, zal het koninkrijk verdeeld, maar er zal in het van de sterkte van het ijzer, Dewijl gij het ​​ijzer vermengd met modderig leem gezien hebt. En als de tenen van de voeten maakten deel uit van ijzer, en een deel van klei, dat koninkrijk zal ten dele hard zijn, en ten dele broos. En dat gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem, zij vermengen zich met het zaad van de mannen: maar zij zullen niet hechten ene naar de andere, zoals ijzer zich niet vermengd is met klei.
En in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat nooit zal worden vernietigd, en het koninkrijk zal niet worden overgelaten aan andere mensen, maar het zal breken in stukken en al die koninkrijken, en het zal staan voor altijd. Dewijl gij gezien hebt, dat de steen werd gesneden uit de berg zonder handen, en dat het verbrijzelde het ijzer, koper, leem, het zilver en het goud, de grote God heeft den koning bekend wat er zal komen hierna geschieden: en de droom is zeker, en de interpretatie daarvan zeker ".

Nebukadnezar ziet een standbeeld van vijf secties, en ook een steen,
en elk corresponderen met zes koninkrijken.
1. Goud = Nebukadnezar het koninkrijk van
2. Silver = minder koninkrijk na zijn
3. Brass = zal heersen over de hele aarde
4. Ijzer = sterk als ijzer, ijzer breekt alle dingen, maar dit koninkrijk zullen breken
5. Ijzer vermengd met klei = een "verdeeld" koninkrijk "deel" sterk en "deel" gebroken
6. steen die het beeld vernietigt, wordt een berg, en vult de aarde
= De eeuwige koninkrijk van Jezus Christus

Wie kan "ze" in Dan 2:43? Het woord vertaald als "zij" is het Hebreeuwse "Hava".
De 5e koninkrijk bevat Daniel 2:43, dus laten we eens kijken naar alleen de verzen op de 5e koninkrijk, en ik heb overal onderstreept het woord 'Hava "verschijnt:

"En dat gij gezien hebt de voeten en tenen, een deel van de pottenbakkers klei, en een deel van ijzer, zal het koninkrijk verdeeld, maar er zal in het van de sterkte van het ijzer, Dewijl gij het ​​ijzer vermengd met modderig leem gezien hebt . En als de tenen van de voeten maakten deel uit van ijzer, en een deel van klei, dat koninkrijk zal ten dele hard zijn, en ten dele broos. En dat gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem, zij vermengen zich met het zaad van de mannen: maar zij zullen niet hechten ene naar de andere, zelfs als ijzer zich niet vermengd met klei ".

Deze verzen beschrijven een koninkrijk, maar een koninkrijk dat twee divisies, of 2 delen heeft.

Het woord "Hava" wordt 5 keer gebruikt in deze passage. In drie plaatsen het woord "Hava" verwijzingen naar het koninkrijk. Het kan zinvol zijn dat de andere 2 keer "Hava" ook verwijzingen naar het koninkrijk, behalve dat "zij" is meervoud. Wat kan worden verwezen in dit vers, dat is meervoud? De twee divisies van het koninkrijk, het ijzer en de klei onderdelen, kan worden verwezen als meervoud. Dus in context, het "Hava" dat is het meervoud "zij", lijkt verwijzing naar de verdeelde delen van het Koninkrijk. De twee delen van het koninkrijk lijkt de meest waarschijnlijke vermoeden voor wat is gerelateerd aan met "ze" zijn.

Als dat zo is, zou de betekenis te lezen als volgt:
"De onderdelen van de koninkrijken zullen mengen zich met het zaad van mannen, maar de delen van het koninkrijk zal niet hechten ene naar de andere, zelfs als ijzer zich niet vermengd met klei"
Of
"Het ijzeren deel van het koninkrijk en de klei een deel van het Koninkrijk zal mengen zich met het zaad van mannen, maar het ijzer en klei delen van het koninkrijk zal niet hechten aan elkaar, zoals ijzer zich niet vermengd is met klei"

De meest eenvoudige lezen hier zou zijn te denken "ze" zijn de 2 delen van het koninkrijk die gedefinieerd werden in de vorige verzen beschrijving van deze 5e koninkrijk. Dat het geval is, "zij" zou de twee divisies van de 5e koninkrijk, en Dan 2:43 beschrijft dat ze zullen vermengen in afstammelingen, maar zal niet samen te voegen en worden verenigd.

Dit woord voor "praatje" wordt hier alleen gebruikt in de Bijbel, wat betekent 'mengen, mengen, of samen te voegen ", maar ook de meest nauw verwant woord om dit woord betekent" om het verkeer als in de ruilhandel, om te geven of de veiligheid worden als een soort van ruil ". Het concept is hier een van de borg, of iets gegeven als een onderpand, het samenvoegen van twee samen op een losse manier. Het beeld dat schetst is deze 2 delen van het koninkrijk, de sterke en de gebroken, verpanding het zaad van mannen, of verpanding van hun nakomelingen, onder elkaar, aan elkaar, om elkaar te houden strakker. Echter, de twee delen van het Koninkrijk niet echt samen te voegen tot eenheid, maar blijven afzonderlijke divisies van de zwakke en de sterke.

Sommige mensen beweren dat het ijzeren rijk is het Romeinse Rijk. Toen het Romeinse Rijk viel, werd het vervangen door wijdverspreide feodalisme, en de praktijk van huwelijken gebruikt om allianties tussen landen te maken was gebruikelijk, maar ook door samenwerkingen van de machtige families op een kleinere schaal. Tot op zekere hoogte, is dezelfde praktijk vandaag gezien in bedrijven, corporaties, multi-nationale conglomeraten, en andere dergelijke entiteiten, die lijken te verenigen met fusies en dergelijke. Ongetwijfeld, samenwerkingsverbanden vandaag de dag genoeg geld hebt, en zelfs genoeg politieke invloed, vergelijkbaar te zijn met koninkrijken van het verleden. En dat doen ze verweven in eigendom door de generaties van de mensheid, of "mengen zich met het zaad van mannen". De moderne feit van samen te werken de macht, terwijl wij gewend zijn aan het vandaag, kan worden beschouwd roman in een historische context, en kan het in aanmerking komen voor een vermelding in de profetie. Dit is natuurlijk slechts een mogelijke interpretatie. Anderen zijn ook mogelijk.

Maar ik denk dat de eenvoudigste, meest eenvoudige verklaring voor die "zij" zijn in Dan 2:43 is dat "ze" zijn de delen, of ijzer en leem. In deze lezing van de KJV, is het niet zo moeilijk om erachter te komen wat er werd bedoeld met "zij", als men gewoon is van toepassing wat logica aan het vers in het groter verband in het hoofdstuk van Daniël 2. Daarom moet elke eerlijke interpretatie die kleeft aan wat de tekst werkelijk zegt te overwegen "zij" te verwijzen naar het ijzer en de klei onderdelen als wat worden verwezen als "zij".

Ik heb mensen horen zeggen dat "ze" verwijst naar "gevallen engelen". Er zijn wat problemen met deze interpretatie. Met de eenvoudige lezen van bovenstaande is de onduidelijkheid over "zij" wordt verduidelijkt, en blijft binnen de aangegeven betekenissen in de context van de passage, dus dit zou de voorkeur te lezen zijn. Dus er is echt geen ruimte om gevallen engelen passen in dit vers. Dat gezegd zijnde, Een ander probleem is dat het goud, zilver, koper, ijzer en leem, en de steen, allen zijn gedefinieerd in de passage als 'rijken', en de eerste is Nebukadnezar en zijn koninkrijk, en hij was een man. Dus het lijkt erop dat koninkrijken van de mensen zijn wat worden verwezen om hier in het geval van elke en alle van de koninkrijken.

Een ander probleem is te vinden in de interpretatie van de droom, onmiddellijk na vers 43. In vers 44 Daniël zegt:
"En in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat nooit zal worden vernietigd, en het koninkrijk zal niet worden overgelaten aan andere mensen, maar het zal breken in stukken en al die koninkrijken, en het zal staan ​​voor altijd. "

Als zodanig is de "zij" die verwijst naar in Daniël 2:43 lijkt verder worden gedefinieerd op basis van vers 44. Daniël 2:44 houdt in dat "ze" zijn "die koningen". En in tegenstelling, zal het koninkrijk van de steen niet te worden gegeven aan "andere mensen", wat impliceert dat "deze koningen" in feite "mensen", en worden daarom niet gevallen engelen, maar mensen. En dus inclusief de contextuele definities van Dan 2:44, "ze" zouden moeten worden koningen en menselijk. De droom is over de koninkrijken der mensen, die bekend zou worden door mannen, in alle gevallen. Deze interpretatie is slechts getrokken uit nauwkeurig onderzoek van de opgegeven tekst, kijkend naar het vers van 2:43 in de context van de grotere passage. Dus terwijl er ruimte is voor vele interpretaties mogelijk over welke mensen of groepen mensen zouden samen het ijzer en klei delen van de 5e koninkrijk, het lijkt wel duidelijk uit de tekst dat "zij" zijn deze onderdelen, die worden vertegenwoordigd door menselijke "koningen" , en dus niet door de gevallen engelen.