This page has been translated from English

Zegt de wetenschap Laat voor het bovennatuurlijke en wonderen?

Appendix A - zegt de wetenschap Laat voor het bovennatuurlijke en wonderen?

Sommige mensen denken dat de wonderbaarlijke onmogelijk is, en gebruik de wetenschap als een rechtvaardiging voor deze claim. De wonderbaarlijke kon worden wonderen van God, of gewerkt door de heilige engelen. Of de wonderbaarlijke kunnen komen in de vorm van valse tekenen, wonderen en wonderen van de gevallen engelen.

Het doel van de volgende, is te laten zien de wonderbaarlijke mogelijkheden van God, zijn heilige en gevallen engelen toegestaan ​​door de wetenschap, met behulp van de moderne natuurkunde terminologie en theorieën. Dit is op weg naar het punt om uit te leggen hoe zij zulke dingen doen, van een moderne fysica perspectief.
Het belangrijkste punt van om dit te doen is te laten zien dat de moderne wetenschap niet het bestaan ​​van de wonderbaarlijke weg. Ik denk dat de moderne wetenschap in feite volledig mogelijk voor zowel God of engelen van een van beide soorten om wonderen te werken zonder het overtreden van de wetten van de wetenschap, en voor het bestaan ​​van engelen en hun bijbels beschreven mogelijkheden. De betrokken wetenschap is allemaal theoretisch, vooral seculiere theorieën, en ik beweer niet een van het correct is, hoewel veel van het als zodanig wordt aanvaard door sommige mensen.

Hoe de Wonderbaarlijke niet in strijd is met de moderne wetenschap Theorieën

Alle categorieën van engelen Visions zou worden genoemd bovennatuurlijke gebeurtenissen. Er zijn een aantal woorden in de Bijbel naar de "bovennatuurlijke" activiteiten van God, heilige engelen en gevallen engelen te beschrijven.

Grieks - borden "semeion" (4592), wonderen "teras" (5059), en wonderen "dynamis" (1411). Deze zelfde drie woorden worden allemaal gebruikt in het kader van:

1. God - de kracht van God in tekenen, wonderen, en de wonderen die God, Jezus Christus, en de Heilige Geest door de gave van wonderen, zoals gezien door de hele Bijbel

2. Heilige Engelen - Heilige engelen. (Handelingen 2:22, 5:12, 2 Peter 2:11, Hebr 2:4)

3. Gevallen engelen, van de draak en beest, en de 'drie boze geesten als kikkers ". (Matt 24:24, 2 Thess 2:9, Rev 13:2, 14, 16:14)

Uit de Bijbel blijkt duidelijk dat God in Zijn drie personen, heilige engelen en ook Gevallen engelen, zijn allemaal in staat het uitvoeren van tekenen, wonderen, en wonderen. Hoe, in de fysica terminologie, zou God het werk tekenen, wonderen, en wonderen?

Gen 1:1 In den beginne schiep God de hemel en de aarde.

Efeziërs 3:18 mei te kunnen begrijpen met alle heiligen wat [is] de breedte en lengte, en diepte, en hoogte

Rev 01:08 Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en die was, en die komt, de Almachtige.

Volgens de moderne wetenschap, we leven in een waarneembaar vier dimensionaal universum. Het universum is gemaakt van de ruimte (3) + en tijd (1) afmetingen, die de ruimtetijd we kunnen zien gelijk. God maakte alle drie dimensies van de ruimte die we zien (lengte, breedte en hoogte), toen God "de hemelen en de aarde geschapen". (Ef. 3:18 ook verwijzingen naar de "diepte", die meer de grootte of de omvang of de volle breedte van iets vergelijkt.) God maakte de dimensie van de tijd "in het begin", dat was het maken van de tijd zelf, de dimensie van de tijd zoals wij die kennen. God eeuwig is, en die met hem de tijd zelf, God is buiten de tijd, en was hier voordat de tijd is gemaakt. God heeft volledige autoriteit en controle over de dimensie van tijd. God maakte ook de drie dimensies van de ruimte die we kunnen zien, en is ook buiten van hen. Dus, God maakte het allemaal, en is buiten van het gehele universum, hebben geschapen.

Hierboven heb ik de term "dimensie" te gebruiken zoals het wordt genoemd in de wetenschap. Ik citeer Wikipedia,
"In materiële termen, dimensie verwijst naar de opdrachtgever structuur van alle ruimte (zie volume) en haar positie in de tijd (gezien als een scalair dimensie langs de t-as), evenals de ruimtelijke opbouw van objecten binnen-structuren die correlaties met zowel de deeltjes-en veld opvattingen, interactie op basis van de relatieve eigenschappen van de massa, en die fundamenteel wiskundige in de beschrijving. Deze of andere assen kunnen worden gerelateerd aan unieke identificatie van een punt of structuur in zijn houding en relatie tot andere objecten en evenementen. Natuurkundige theorieën die tijd te nemen, zoals de algemene relativiteitstheorie, wordt gezegd dat het werk in 4-dimensionale "ruimte-tijd", (gedefinieerd als een Minkowski ruimte). Moderne theorieën over het algemeen "hoger-dimensionale" inclusief quantum veld en string theorieën. De state-ruimte van de quantummechanica is een oneindig-dimensionale functie van de ruimte. "- Dimension, Wikipedia

Dit gebruik van de term "dimensie" moet niet worden verward met de science fiction concept van een "parallel universum". Nogmaals om Wikipedia quote op de term "Dimension",
"Science fiction teksten vaak over het concept van dimensie, wanneer ze echt verwijzen naar parallelle universums, alternatieve universa, of een andere vliegtuigen van het bestaan. Dit gebruik is afgeleid van het idee dat om te reizen naar parallelle / alternatieve werelden / dimensies van het bestaan ​​moet men reizen in een richting / dimensie naast de standaardformaten. In feite, de andere universa / vliegtuigen zijn slechts een kleine afstand van ons eigen, maar de afstand is in een vierde (of hoger) ruimtelijke (of niet-ruimtelijke) dimensie, niet de standaard die. "

De "parallel universum"-concept in de science fiction is eigenlijk heel anders dan het gebruik van de term "dimensie" in de wetenschap, zoals je hierboven kunt zien. In theorie zou een "parallel universum" hebben ook drie ruimtelijke dimensies (lengte, breedte, hoogte) en een tijdsdimensie. Dat betekent dat een "parallel universum" in theorie eigenlijk vier dimensies van haar eigen is. Bovendien is de veronderstelling is dat er een 5 e dimensie aan ons universum die zou worden gebruikt om te reizen laten de parallelle wereld, die haar eigen vier dimensies heeft.
Het zou niet correct om te zeggen een "parallel universum" maakt gebruik van dezelfde vier dimensies die ons universum heeft, omdat die per definitie een "universum" is alles wat is. Dus een "parallel universum" zou moeten zijn eigen constructie van dimensies die de werkelijkheid en kosmologische structuur te definiëren zijn, en niet alleen lenen het gebruik van de dimensies erven in ons eigen universum. Dit is natuurlijk allemaal fictieve theorieën die afkomstig zijn van science-fiction, die niets te maken met de werkelijke wetenschap. En ik wil om dit te verduidelijken, aangezien elke uitspraak die wetenschap rechtdoor theorieën over "andere dimensies" is heeft niets te maken met de science fiction concept van "gescheiden werelden". Als de wetenschap zou enig bewijs van de waarneming van een "5 e dimensie 'die inherent zijn in ons universum te vinden, dit heeft niets te maken met een" parallel universum ". De term "dimensie" is een wetenschap term voor het eerst, en is misleidend geleend door de science fiction op een zodanige wijze, dat de betekenis ervan is opgevat.

, and that at the end of the 6 th day God “ saw every thing that He had made, and, behold, [it was] very good…Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them.” Gen 1:31,2:1. De Bijbel leert dat "in het begin" God de "hemel en de aarde" gemaakt, en dat aan het einde van het 6 e dag God 'zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, [was] erg goed ... Zo werden de hemel en de aarde voltooid, en al de gastheer van hen. "Gen 1:31,2:1.

Dit betekent dat bij het maken van de hemelen en de aarde, en de gastheer van hen, God, alles wat Hij gemaakt heeft. Er is niet iets anders naast wat God gemaakt, en er is geen melding gemaakt van een ander universum naast de totaliteit van het heelal weten we dat God gemaakt. Dus er eigenlijk geen "parallelle universa" en het concept zelf in tegenspraak met de Bijbel, omdat dit universum is alles God is gezegd te hebben gemaakt, en is goed gedefinieerd door de Bijbel. God maakte de hemel en de aarde, en deze voorwaarden zijn goed gedefinieerd, en er is niets meer dat God naast de hemelen en de aarde, en de gastheer van hen.

We weten wat de aarde is, maar verder zijn er meerdere hemel (s) die God gemaakt, en de Bijbel definieert elk van hen voor ons.

De eerste hemel is de hemel of de atmosfeer, en is de plaats waar de regen vandaan komt en waar de vogels vliegen. (Gen 1:7-8, Jer 04:25, Rev 19:17, Deut 11:17, 28:12, Jud 5:04, Handelingen 14:17)

De tweede hemel is buiten-ruimte, waar de zon en de maan, en alle sterren, planeten en sterrenstelsels zich bevinden. (Jer 8:2, Jes 13:10)

De derde hemel is de plaats waar God woont, waar Gods troon is, en dit is waar de engelen, die in de hemel. (1 Kin 08:30, Psalm 02:04, 11:04, Isa 66:1, 2 Ch 18:18, Matt 05:16) De derde hemel wordt ook wel de "hoogste hemel" of de "hemel der hemelen" . Het heet de 'hemel der hemelen, "want het is de hemel van de eerste en tweede hemel. (1 Kin 08:27, Deut 10:14)

En zo de aarde, de atmosfeer (eerste hemel), buiten-ruimte (tweede hemel), en waar Gods troon en de engelen in de hemel wonen (derde hemel) is alle gebieden die bestaan ​​in de hele schepping van God. Geen van deze zijn een "parallel universum", en dus de Bijbel geeft geen beschrijving van een "parallelle universa" te bestaan. Integendeel, een grondige het definiëren van de Bijbel van het geheel van de schepping sluit eigenlijk het bestaan ​​van iets langs de lijnen van het concept van een "parallel universum".

Het enige dat gezegd zijnde, het gebruik van de term "dimensies" in een wetenschappelijk kader, (ruimtelijke lengte, breedte, hoogte en tijd) zijn er meer dimensies die God gemaakt, naast de vier we kunnen waarnemen, en zien met het blote oog? Het lijkt mogelijk dat er meer dimensies dan we kunnen waarnemen, omdat de Bijbel leert is er een onzichtbare geestelijke wereld.

De Aarde heeft vier dimensies die we kunnen zien, maar ook de Bijbel leert dat er een onzichtbare geestelijke wereld om ons heen op aarde, en in deze geestelijke wereld, geesten hebben een aanwezigheid, net als heilige engelen, gevallen engelen en demonen. We weten dat demonen, wanneer zij worden uitgeworpen, reis door de woestijn plaatsen, maar we kunnen ze niet zien. (Matt 12:43, Lucas 11:24) We weten dat een leger onzichtbaar kan bestaan ​​op deze aarde, recht voor ons, terwijl de resterende ongezien. Dit gebeurde in het geval van Elisa en zijn vriend, En Elisa bad, en zeide: Heer, ik bid u, open zijn ogen, dat hij kan zien. En de HEERE opende de ogen van de jonge man, en hij zag, en zie, de berg [was] vol met paarden en wagens van vuur rondom Elisa "(2 Kin 6:17) Toen God zijn ogen geopend voor de. geestelijke wereld, zag hij een leger overal om hen heen vechten voor hen. Dit is de geestelijke wereld dat bestaat overal om ons heen, maar is onzichtbaar.

Dezelfde soort leger, Gods leger dat is de "host van de hemel", of de engelen van God, wordt genoemd in Josh 5-6 in de strijd om Jericho "En Hij zeide: Neen,. Maar [als] aanvoerder van de gastheer van de Heer, ben ik nu gekomen. Toen viel Jozua op zijn aangezicht ter aarde en aanbad, en zeide tot Hem: Wat spreekt mijn Heere tot Zijn knecht? "(Josh 5:14) De" host "van de Heer is Zijn leger, die de engelen. Terwijl de muren van Jericho leek te vallen op wonderbaarlijke wijze, zegt de Bijbel aan te geven dat het leger van Gods engelen aanwezig was. Het is heel goed mogelijk dat Gods engelen een hand had in de feitelijke werking van de muur van Jericho naar beneden. En dus we weten dat er een onzichtbare geestelijke wereld hier op aarde.
In de eerste hemel, de sfeer, de bijbel geeft ook aan dat naast de fysieke deel van de atmosfeer, van lucht en wolken, dat de onzichtbare geestelijke wereld is er ook. Engelen vliegen in de atmosfeer, dat is de eerste hemel, dus de onzichtbare geestelijke wereld moet er ook zijn. (Eze 8:03, Johannes 1:32, Rev 08:13) En Satan wordt genoemd de "overste van de macht der lucht" door de Bijbel, en de "lucht" verwijst naar de atmosfeer (Ef. 2:2).

De derde hemel lijkt geheel worden gemaakt van een onzichtbare geestelijke wereld, zoals wanneer we kijken naar de verste uithoeken van de ruimte, we niet kunnen zien van Gods troon of de engelen. Zo vanzelfsprekend als dat is, het toont ons dat juist waar de troon van God en de engelen van de hemel zijn, zijn ze in een onzichtbare geestelijke wereld. En dit is logisch dat de derde hemel is een geestelijke wereld, als de derde hemel is waar God is, en God is geest.

In tussen is de tweede hemel, die door de bijbel omschreven als buiten-ruimte. De Bijbel geeft duidelijk aan dat de tweede hemel ook de onzichtbare geestelijke wereld bevat, en dat de engelen passeren als ze afdalen naar de aarde, en stijgen terug naar de derde hemel.

"En hij droomde, en ziet, een ladder was gesteld op de aarde, en de bovenkant van het bereikte naar de hemel, en ziet, de engelen Gods opstijgen en neerdalen op. En ziet, de HEERE stond op dezelve en zeide: Ik [ben] de HEERE, de God van uw vader Abraham en de God van Isaak: het land, waarop gij ligt te slapen, zal Ik aan u geven, en aan uw zaad ... "
Gen 28:12-13 maakt duidelijk dat de tweede hemel, dat is buiten-ruimte, moet ook de onzichtbare geestelijke wereld bevatten, zoals we zien niet de engelen als ze opstijgen en dalen door de tweede hemel. De ladder die Jakob zag, geeft God heeft de engelen een methode waarmee op te stijgen en dalen. Dat Jacob kon zien Heer boven de ladder geeft aan dat de afstand niet erg ver, dat de engelen had om te reizen. Dus de Bijbel lijkt te leren dat de engelen niet echt te dwars de grote afstanden van de buiten-ruimte om de aarde te bereiken, zoals is te zien in de fysieke afmetingen. Integendeel, in de onzichtbare geestelijke wereld, de afstand is kort genoeg tussen hemel en aarde, niet langer dan een ladder kun je de bovenkant van. Een soort van permanente ladder is gemaakt door God voor de engelen om te reizen via de 2 e hemel, gaan tussen de 1 e en 3 e hemel. En zo engelen kunnen worden verzonden naar de aarde snel, als de onzichtbare geestelijke wereld is niet beperkt door de manier waarop de tijd wordt in de fysica begrensd door de fysieke afmetingen. Hoe dit echt werkt is een beetje vaag, maar kunnen we het algemene idee van wat de Bijbel zegt. In ieder geval, de onzichtbare geestelijke wereld lijkt ook te bestaan ​​in de tweede hemel, dat is buiten-ruimte.

En zo de aarde en alle drie van de hemel hebben een onzichtbare geestelijke wereld die lijkt te doordringen door alle van hen. Hier op aarde het geestelijke rijk is overal om ons heen, maar onzichtbaar. De Bijbel leert dat God een onzichtbare kant het leven geroepen om het universum, "Want door Hem zijn alle dingen geschapen, alles in hemel en op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, hetzij tronen, hetzij machten of heerschappijen, hetzij overheden, alle dingen zijn door Hem en voor hem. "(Kol. 1:16)

En het moet worden opgemerkt dat de termen die hier voor "heersers, autoriteiten" verwijzen allemaal naar gevallen engelen. Dit kan worden gezien door deze te vergelijken met Ef 6:12, "Want wij hebben niet te worstelen tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de machthebbers van de duisternis van deze wereld, tegen de geestelijke boosheden in de lucht [plaats]." En zo deze bevoegdheden en de autoriteiten zijn de onzichtbare gevallen engelen.

Terwijl ze kan fysiek manifesteren, het lijkt erop dat gevallen engelen ook iets verwant aan instanties gemaakt van geest hebben. We zijn vier dimensionaal in onze lichamelijkheid, wordt gemaakt voor de vier dimensies. Engelen zijn geesten, en Jezus zei na zijn opstanding in Lucas 24: "Ziet mijn handen en mijn voeten, dat Ik het zelf: behandelen me, en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals gij ziet mij." Lucas 24:39

Dit kan worden genomen, die werkelijk engelen niet zijn fysieke leven van de drie fysieke afmetingen waarin we leven, zoals we zijn. Integendeel, engelen zijn geesten van de geestelijke wereld, en hun "lichaam" in de geestelijke wereld. Het zou logisch zijn dat hun lichamen zijn samengesteld uit de inhoud van deze onzichtbare geestelijke wereld waarin zij leven, als menselijke lichamen zijn samengesteld uit de stof van de drie fysieke afmetingen wij wonen

1 Kor 15:40, 44 [Er zijn] ook hemellichamen en aardse lichamen, maar de glorie van de hemelse [is] een, en de [glorie] van de aardse [is] een ander ... Het is een natuurlijk lichaam gezaaid; Het is een geestelijk lichaam opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam, en er is een geestelijk lichaam.

De Bijbel erkent dat er kan worden lichamen gemaakt van geest, of spirituele lichamen. Als onze menselijke aardse lichamen bestaan ​​uit vier-dimensionale fysieke materie, zou het zinvol zijn dat levende geest of hemellichamen zou bestaan ​​uit het equivalent van de "zaak" van de onzichtbare geestelijke wereld. Engelen hebben een dergelijke geestelijke lichamen, en zijn gemaakt met dit personeel. Het zou logisch zijn dat er ten minste een 5 e dimensie, zo niet meer, en dat de engelen 'lichamen zijn samengesteld uit de analogie met onze "4D materie", die in die geestelijke wereld. De geestelijke wereld zou kunnen bestaan ​​uit meerdere dimensies, in de wetenschappelijke zin van het woord, zoals een geestelijk rijk breedte, lengte en hoogte. Maar zelfs als de geestelijke wereld is slechts een extra dimensie, in de wetenschappelijke zin van het woord, zou de onzichtbare geestelijke wereld nog steeds een 5 e dimensie, een dimensie die meer van de 4 dimensionale fysieke wereld die routinematig we waarnemen.

Dit alles leidt tot het punt dat deze onzichtbare geestelijke wereld kan samengesteld zijn uit meerdere dimensies, zoals in het wetenschappelijk gebruik van de term. De extra dimensie (s) van de onzichtbare geestelijke wereld, zou een extra dimensie die ten minste een meer dan de vier dimensies die we waarnemen zijn. Zo zou het eerlijk zijn om engelen "extra-dimensionale" noemen, betekenis van meer dimensies dan wij, esp. als de onzichtbare geestelijke wereld correleert met extra dimensies, per de wetenschap gebruik van de term.

Maar God is niet alleen extra-dimensionaal. God is eeuwig, en daarom is wat ik noem "buiten-dimensionaal '. God is buiten de dimensionaliteit, eeuwig en de Schepper van alles wat, is inclusief alle theoretische dimensies van de hemelen en de aarde, en alles wat leeft in hen. Dus om munt een term, God is "buiten-dimensionaal '. Dit is een belangrijk onderscheid tussen de God de Schepper en Zijn schepping. De Bijbel zegt dat alle drie van de hemelen en de aarde niet kan bevatten God, wat logisch is als Hij maakte hen allen;. Maar ze doen in slagen om alles wat Hij geschapen bevatten "Maar zal God inderdaad op de aarde wonen? zie, de hemel en de hemel der hemelen zouden U niet, hoeveel te min dit huis dat ik heb gebouwd "een Kin 08:27?

Nu is de aarde door God geschapen, en het heeft zichtbare dimensies dat de wetenschap heeft veel dingen studeerde in, en hetzelfde voor de eerste en de tweede hemel. We weten ook dat er een onzichtbare geestelijke wereld in heel Gods schepping. De wetenschap heeft veel gezegd over de zichtbare fysieke domein. Maar het feit dat de geestelijke wereld onzichtbaar is wil niet zeggen dat de wetenschap zal nooit iets over te zeggen hebben, of dat er geen regels of grenzen kunnen werken op de engelen die er wonen. In feite lijkt het erop dat er regels en grenzen, zoals de wetten van de fysica, die erven in de geestelijke wereld ook. Zelfs de strijd in Rev 12 tussen de Heilige engelen en de gevallen engelen geeft aan dat er krachten zijn best te omschrijven als een geestelijke wereld physics aanwezig zijn tegengestelde. Dit is impliciet ook in dat de Heilige engelen de overhand, en de gevallen engelen geduwd uit de hemel, gieten ze naar beneden naar de aarde. Je kunt niet een engel hebben duwen de andere zonder enige begrip van de fysica worden geïmpliceerd, zelfs in de geestelijke wereld. Als zodanig is er enige kans dat de onzichtbare geestelijke wereld heeft de natuurkunde regels op grond waarvan zij actief zijn, en zo ja, dat wanneer de onzichtbare geestelijke wereld raakt de zichtbare fysieke wereld die we kennen, de wetenschap zou kunnen enig inzicht vergaren, of geven enig inzicht. Deze mogelijkheid is vooral interessant in het licht van meer en meer van de moderne natuurkunde studeren dingen die onzichtbaar zijn, en theorieën over wat onzichtbare dimensies kunnen bestaan ​​achter de schermen in het universum.

Dus als we zouden vermoeden dat het onzichtbare geestelijke wereld en de wezens die zijn er, iets te maken heeft met een extra dimensie of dimensies (in het wetenschappelijk gebruik van het woord) hebben, en sterke drank zijn daarom extra-dimensionale wezens, wat zou de moderne fysica te zeggen over dit?

Moderne fysica doet eigenlijk zijn het onderwerp van extra dimensies, en praten van de wetenschappers over de extra dimensies heeft te maken met zoiets als "string theory" of "supersnarentheorie".

Wat takken in de moderne natuurkunde zijn goed ingeburgerd door middel van experimenten, zoals zwaartekracht, de relativiteitstheorie, de kwantummechanica, veel van de deeltjesfysica, elektromagnetisme en de zwakke en sterke nucleaire krachten. De snaartheorie is niet vastgesteld, maar is een poging om elkaar te brengen al deze takken van de boom van de fysica, om ze te verbinden, te trekken en zien de romp, dat alle takken voort uit. Snaartheorie is zeer theoretisch, onbewezen, waarschijnlijk verbeterbaar en oncontroleerbare, zeer wiskundige, en vereist 10 tot 11 dimensies theoretisch in staat zijn om de stam van de boom van de moderne fysica te beschrijven.

Hier is citaat van Lisa Randall PhD, een vooraanstaand theoretisch natuurkundige en expert op het gebied deeltjesfysica, snaartheorie en kosmologie:

"Hoeveel dimensies van de ruimte zijn er? Hebben we echt weten? Door nu, ik hoop dat je zou eens dat het zou zijn overreaching te beweren dat we zeker weten dat extra dimensies niet bestaan. We zien drie dimensies van de ruimte, maar er zou meer dat wij nog niet hebben ontdekt. Je weet nu dat extra dimensies kan worden verborgen, omdat ze zijn opgerold en klein, of omdat ruimtetijd is kromgetrokken en de zwaartekracht zo geconcentreerd in een klein gebied dat zelfs een oneindige dimensie onzichtbaar is. Hoe dan ook, of de afmetingen zijn compact of gelokaliseerde, zou ruimtetijd lijkt overal te zijn vier-dimensionale, ongeacht waar je bent. "
-Lisa Randall PhD, Warped Passages: Het ontrafelen van de mysteries van het heelal Verborgen Dimensies, pg. 437

Lisa Randall zegt, volgens de moderne fysica, dat er misschien erg groot is, zelfs oneindig groot, dat de onzichtbare dimensies bestaan, hoewel we kunnen alleen maar waarnemen van de vier dimensies van ruimte-tijd. Een 5 e grote dimensie, zoals dit kan de onzichtbare geestelijke wereld onderwezen in de Bijbel, die engelen in hun geest lichamen van die dimensie bevat.

En hier is een citaat van Stephen Hawking Phd, een van de meest beroemde wetenschappers en theoretische astrofysici van onze tijd, commentaar zijn gedachten op het werk van Randall's:

"Als feite, om de snelheid waarmee sterren baan het centrum van ons melkwegstelsel, het lijkt erop uit te leggen moet er meer massa dan voor rekening van materie die we zien zijn. Deze ontbrekende massa zou kunnen voortvloeien uit een aantal exotische soorten van deeltjes in onze wereld, zoals watjes (zwak interactie massieve deeltjes) of axions (zeer licht elementaire deeltjes). Maar ontbrekende massa kan ook een bewijs van het bestaan ​​van een schaduw wereld met de materie in het ... In plaats van de extra dimensies die eindigt op een schaduw braan, een andere mogelijkheid is dat ze oneindig, maar zeer gebogen, als een zadel. Lisa Randall en Raman Sundrum toonde aan dat dit soort van kromming liever zou fungeren als een tweede braan: de zwaartekracht invloed van een object op de braan zou beperkt blijven tot een kleine omgeving van de braan en niet verspreid tot in het oneindige in de extra dimensies. Net als in de schaduw braan model, zou het zwaartekrachtveld hebben het recht lange afstand falloff op de planetaire banen en lab metingen van de zwaartekracht uit te leggen, maar de zwaartekracht zou sneller variëren op korte afstanden. Er is echter een belangrijk verschil tussen deze Randall-Sundrum model en de schaduw braan model. Instanties die bewegen onder invloed van de zwaartekracht zal produceren zwaartekrachtsgolven, rimpelingen van de kromming die reizen door ruimte-tijd met de snelheid van het licht. Net als de elektromagnetische golven van het licht, moet gravitatiegolven dragen energie, een voorspelling die is bevestigd door opmerkingen van de binaire pulsar PSR1913 +16. Als we inderdaad leven op een braan in een ruimtetijd met extra dimensies, gravitatiegolven die door de beweging van lichamen op de braan zou af reizen naar de andere dimensies. Als er een tweede schaduw braan zou zwaartekracht golven teruggekaatst en gevangen tussen de twee branen. On the other hand, if there was only a single brane and the extra dimensions went on forever, as in the Randall-Sundrum model, gravitational waves could escape altogether and carry away energy from our brane world. This would seem to breach one of the fundamental principles of physics: The Law of Conservation of Energy. The total amount of energy remains the same. However, it appears to be a violation only because our view of what is happening is restricted to the brane. An angel who could see the extra dimensions would know that the energy was the same, just more spread out.”
-Stephen Hawking PhD, The Universe in a Nutshell, pgs. 184-192

While giving credence to Randall's statement, basically Hawking says that very large extra-dimensions are possible, and would not violate the known laws of physics. In fact, their existence might help explain some rather large befuddling questions in science that are still unanswered, such as missing mass. As such, science allows for the existence of an invisible spiritual realm, potentially one in which angels are, and the spirit bodies of angels could be composed of the stuff of this extra dimension, this invisible realm.

The branch of physics called quantum mechanics deals with particles which are subatomic (that is smaller than an atom). Quantum mechanics has been well-established through scientific experimentation. Unlike string theory, quantum mechanics is a field of practical experimentation. It is in quantum physics that we find the Heisenberg Uncertainty Principle:

In quantum physics, the Heisenberg uncertainty principle states that certain pairs of physical properties, like position and momentum, cannot both be known to arbitrary precision. That is, the more precisely one property is known, the less precisely the other can be known. It is impossible to measure simultaneously both position and velocity of a microscopic particle with any degree of accuracy or certainty. This is not a statement about the limitations of a researcher's ability to measure particular quantities of a system, but rather about the nature of the system itself and hence it expresses a property of the universe.
-Wikipedia, Uncertainty Principle

This basically means that on a subatomic level, that of electrons, quarks, photons, etc., there seems to be a fundamental principal of randomness. Particles go where they seem to want to go. Particles almost seem to choose what they are doing. However, these choices do form an overall pattern, of statistically calculable probabilities.

One of the most well-known and respectable scientists in recent history, instrumental in the development of quantum mechanics, was Richard Feynman PhD. He worked on the Manhattan project developing the atomic bomb, was a recipient of the Nobel Prize in Physics, and is also known for demonstrating the O-ring defects resulting in the space shuttle Challenger tragedy.

To quote Richard Feynman PhD on the Uncertainty Principle in quantum mechanics:

One might still like to ask: “How does it work? What is the machinery behind the law?” No one has found any machinery behind the law. No one can “explain” any more than we have just “explained.” No one will give you any deeper representation of the situation. We have no ideas about a more basic mechanism from which these results can be deduced.
We would like to emphasize a very important difference between classical and quantum mechanics. We have been talking about the probability that an electron will arrive in a given circumstance. We have implied that in our experimental arrangement (or even in the best possible one) it would be impossible to predict exactly what would happen. We can only predict the odds! This would mean, if it were true, that physics has given up on the problem of trying to predict exactly what will happen in a definite circumstance.
Ja! physics has given up. We do not know how to predict what would happen in a given circumstance, and we believe now that it is impossible—that the only thing that can be predicted is the probability of different events. It must be recognized that this is a retrenchment in our earlier ideal of understanding nature. It may be a backward step but no one has found a way to avoid it.
No one has figured a way out of this puzzle. So at the present time we must limit ourselves to computing probabilities. We say “at the present time,” but
we suspect very strongly that it is something that will be with us forever—that it is impossible to beat that puzzle—that this is the way nature really is.
-Richard P. Feynman, PhD, The Feynman Lectures on Physics, Vol. 3, pgs.1-10,1-11

So why is it that at the scale of the tiniest parts of the universe, that there is all this randomness? Why has science given up on precise predictability, and accepted that uncertainty and chance rule the microscopic domain of the most basic and fundamental building blocks of the universe? Why can only probabilities be known?

With the advent of quantum mechanics, we have come to recognize that events cannot be predicted with complete accuracy but that there is always a degree of uncertainty. If one likes, one could ascribe this randomness to the intervention of God , but it would be a very strange kind of intervention: there is no evidence that it is directed toward any purpose. Indeed, if it were, it would by definition not be random. In modern times, we have effectively removed the third possibility above by redefining the goal of science: our aim is to formulate a set of laws that enables us to predict events only up to the limit set by the uncertainty principle.
-Stephen Hawking PhD, The Illustrated Brief History of Time, Pg 224

There is always an element of uncertainty or chance, and this affects the behavior of matter on a small scale in a fundamental way. Einstein was almost singlehandedly responsible for general relativity, and he played an important part in the development of quantum mechanics. His feelings about the matter are summed up in the phrase “ God does not play dice.” But all the evidence indicates that God is an inveterate gambler and that He throws the dice on every possible occasion.
-Stephen Hawking PhD, Black Holes and Baby Universes, pg. 70

Regarding quantum physics, Einstein said that “God does not play dice”, and Stephen Hawking says, “God throws the dice on every possible occasion”.

But what does the Bible say on the topic of dice and God?

Prov 16:33 We may throw the dice, but the LORD determines how they fall.

Assuming that whether it is us or the universe that throws the dice, it makes no difference, then what the Bible indicates is that God set up the universe to “play dice” on a quantum level, but at the same time, God is the one that determines how those “quantum dice” fall. By “quantum dice” I am referring to all of the subatomic particles/energies and their activities on the microscopic scale of the quantum level.

However, if the uncertainty principle of quantum physics is correct, then the Bible assures us that God still sets the rules and outcomes for the seeming “randomness” of the “quantum dice”. God is in control of the randomness and the probabilities that we see.

Some Christians who are Scientists speak on this very issue:

John Byl has a PhD in Astronomy, is the author of the book “God and Cosmos: A Christian View of Time, Space, and the Universe”, and is Professor of Mathematics and Head of the Department of Mathematical Sciences at Trinity Western University.

"WG Pollard en, meer recentelijk, Nancey Murphy pleiten ervoor dat de schijnbaar willekeurige gebeurtenissen op het kwantum niveau zijn alle specifieke, opzettelijke daden van God. Gods actie op dit niveau is beperkt in die
(1) Hij respecteert de integriteit van de entiteiten waarmee hij samenwerkt (bijvoorbeeld, doet Hij niet willekeurig veranderen elektron massa) en de
(2) Hij beperkt zijn actie om een wereld die, voor alles wat we kunnen zeggen, is ordelijk en wet-achtige produceren.
God is de verborgen variabele. Murphy beweert dat deze positie niet alleen theologisch te verkiezen boven indeterminisme, maar heeft het verdere voordeel van de samenhang met het principe van voldoende reden. Natuurlijk, als God is rechtstreeks verantwoordelijk voor de quantum-evenementen dit houdt in dat deze dus voorspelbaar door God. Vandaar dat we blijven zitten met een deterministisch universum, ten minste op het quantum niveau. "
"Gods soevereiniteit regels die de mogelijkheid van de agenten die onafhankelijk van Hem. In het bijzonder kan de kwantummechanica niet zeggen ontologisch indeterminisme, gezien het feit dat deterministische interpretaties van de kwantummechanica mogelijk zijn, dat de niet-fysieke secundaire oorzaken kunnen niet worden uitgesloten en dat God is de primaire oorzaak voor alle evenementen. "
-John Byl PhD, "onbepaaldheid, Goddelijk handelen en menselijke vrijheid"

William Pollard PhD, is een kernfysicus en bisschoppelijke Priest, met een PhD in natuurkunde en Eredoctoraten in de wetenschap, goddelijkheid, recht, en humane letters. Hij is de auteur van "Chance en voorzienigheid: God's Action in een wereld geregeerd door Scientific Wet". Het hele boek is op God werkt, in plaats van 'toeval', in de kwantummechanica.

"In het volgende hoofdstuk zal ik beginnen met de presentatie ter overweging van een heel andere benadering van dit probleem, dat lijkt me een heel adequate oplossing bieden voor het. Onder het, zoals we zullen trachten aan te tonen, kan er weer tevoorschijn in al zijn oude macht van de volheid van het Bijbelse antwoord op de levende God, die is altijd actief is in het geheel van Zijn schepping ondersteunen, verstrekken, oordelen, en verlossende alle dingen , zowel in de hemel en op aarde, in overeenstemming met de mysterieuze en verborgen doeleinden van Zijn macht wil. Tegelijkertijd, echter, wordt dit bereikt op een zodanige wijze dat de essentiële integriteit en eenheid van de wetenschap, zowel als het nu is en zoals in beginsel kan worden, is volledig bewaard gebleven. "
"Om beroemde vraag van Einstein waarin hij zijn afschuw van de kwantummechanica," Heeft God werpen dobbelstenen? 'De joods-christelijke antwoord is niet, zoals zo velen hebben ten onrechte verondersteld, een ontkenning, maar een zeer positief bevestigend. Want alleen in een wereld waarin de wetten van de natuur regeren gebeurtenissen in overeenstemming met het gieten van dobbelstenen kan een bijbelse visie van een wereld waarvan de geschiedenis is reageren op Gods wil overheersen. "
-William Pollard PhD, "Chance en voorzienigheid: God's Action in een wereld geregeerd door wetenschappelijke wet", pg. 35, pg. 97

Nancey Murphy PhD, theoloog, is hoogleraar christelijke filosofie aan de Fuller Theological Seminary. Ze dient ook als een redactioneel adviseur voor Theologie en Wetenschap, theologie vandaag, en Christianity Today. Zij is de auteur van "Divine Action in de natuurlijke orde".

"De tweede strategie voor het geven van een rekening van de locus van de goddelijke actie verkent de kwantumfysica en wil een rekening van Gods handelen te geven in de natuurlijke en menselijke wereld door middel van actie op het kwantum niveau (hetzij alleen of in combinatie met top-down actie). Mijn voorstel is theologisch gemotiveerd Als God immanent in en handelend in alle schepselen, noodzakelijkerwijs dan is God handelt op het kwantum niveau nadruk op dit feit heeft het voordeel dat omzeilen het probleem van de interventionisme:.. Van de wetten van de kwantummechanica zijn slechts statistische en daarom niet onderworpen aan overtreding. Indien, zoals de meeste tolken concluderen, evenementen op dit niveau echt onbepaald zijn, dan hoeven er geen concurrentie tussen de goddelijke actie en fysieke oorzaak. Het is mogelijk vanuit een theïstisch perspectief om de huidige natuurkunde interpreteren als zeggen dat de natuurlijke wereld is intrinsiek onvolledig en open staat voor goddelijke actie op het meest basale niveau. "
-Nancey Murphy PhD, Dive Action in de natuurlijke orde, pg. 131

Met andere woorden, God is in controle en voortdurend in wisselwerking met de wereld op een kwantum niveau. Waar wetenschappers willekeur en waarschijnlijkheden te zien, zijn ze te zien God bepalen hoe de dobbelstenen vallen, de hele tijd, in de quantummechanica. De Bijbel kan ook aanwezig een argument van God controle van de "quantum dobbelstenen 'in Col 1:16-17, met verwijzing naar Jezus Christus,

"Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen, en die op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare, [ze] tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten: alle dingen zijn door Hem en tot Hem : En Hij is vóór alle dingen, en door Hem alle dingen bestaan ​​".

Het woord hier voor "bestaan" is "synistemi" (4921) en het betekent, "te bestaan ​​of uit zijn, om samenhangen, samen te stellen, samen te houden samen of band".

Volgens de subatomaire fysica, het is de kracht quantum deeltjes bosonen en gluonen dat bijeenhouden atomen en deeltjes zoals fotonen en elektronen die bij elkaar te houden verschillende atomen. Als zodanig kan dit vers in de Bijbel te verwijzen naar, dat het door Gods controle over de "quantum dobbelstenen 'dat deze deeltjes we zijn samengesteld uit om bij elkaar te houden maakt. Als zodanig, door Zijn daden alle dingen samen of "door Hem zijn alle dingen bestaan".

Ervan uitgaande dat het waar is dat God geen willekeur toe op een kwantum niveau van de natuurkunde, maar ook voortdurend controleert het resultaat van die willekeur, naast "het handhaven van alle dingen", zoals het heelal, "door het woord van Zijn kracht" (Hebr. 01:03 ), is er een andere mogelijke reden voor God het maken van het heelal op deze manier zijn? Zou het verband houden met wonderen, tekenen en wonderen? Dit zou heel goed het geval zijn.

Niet alleen de kwantumfysica zorgen voor de bestaande deeltjes die we kunnen waarnemen in experiment om op te treden in willekeurige manieren, maar het maakt het ook mogelijk voor deeltjes en antideeltjes (antimaterie) om in en uit pop van het bestaan, schijnbaar willekeurig. Deze deeltjes meestal alleen bestaan ​​voor een zeer korte tijd, en heten "virtuele deeltjes".

"Down op zijn kleinste lengteschaal en miljarden malen kleiner dan atomen, is wat bekend staat als de Planck-schaal, waar het concept van de lengte verliest haar betekenis en kwantum onzekerheid regels. Op dit niveau alle bekende wetten van de natuurkunde af te breken en zelfs de ruimte en tijd worden vage begrippen. Alle denkbare verstoringen van ruimtetijd zal in en uit te knallen van het bestaan ​​in een willekeurige en chaotische dans die er aan de hand de hele tijd overal in het universum. Termen als "quantum fluctuaties" en de "quantum schuim" die worden gebruikt om beschrijven deze chaotische activiteit zeker niet helemaal correct is. "
-Jim Al-Khalili PhD, zwarte gaten, wormgaten, en Time Machines, pg. 207
Doctoraat in de theoretische kernfysica, theoretisch natuurkundige aan de Universiteit van Surrey

Het bestaan ​​van deze schijnbaar willekeurige deeltjes niet in strijd met de wetten van de fysica, in het bijzonder de Wet van Behoud van Energie:

"Waar kwam al deze deeltjes vandaan? The answer is that relativity and quantum mechanics allow matter to be created out of energy in the form of particle/antiparticle pairs. And where did the energy come from to create this matter? The answer is that it was borrowed from the gravitational energy of the universe. The universe has an enormous debt of negative gravitational energy, which exactly balances the positive energy of the matter.”
-Stephen Hawking, PhD, Black Holes and Baby Universes, Pg. 97

Virtual particles have been shown, through experiments, to exist, as seen in the Lamb shift and the Casimir Effect.

“These particles are called virtual because, unlike “real” particles, they cannot be observed directly with a particle detector. Their indirect effects can nonetheless be measured, and their existence has been confirmed by a small shift (the “Lamb shift”) they produce in the spectrum of light from excited hydrogen atoms.”
-Stephen Hawking PhD, Black Holes and Baby Universes, Pg 107

Regarding the Casimir Effect,

“As we saw in Chapter 7, even what we think of as “empty” space is filled with pairs of virtual particles and antiparticles that appear together, move apart, and come back together and annihilate each other. Now, suppose one has two metal plates a short distance apart. The plates will act like mirrors for the virtual photons or particles of light. In fact they will form a cavity between them, a bit like an organ pipe that will resonate only at certain notes. This means that virtual photons can occur in the space between the plates only if their wavelengths (the distance between the crest of one wave and the next) fit a whole number of times into the gap between the plates. If the width of a cavity is a whole number of wavelengths plus a fraction of a wavelength, then after some reflections backward and forward between the plates, the crests of one wave with coincide with the troughs of another and the waves will cancel out.
Because the virtual photons between the plates can have only the resonant wavelengths, there will be slightly fewer of them than in the region outside the plates where virtual photons can have any wavelength. Thus there will be slightly fewer virtual photons hitting the inside surfaces of the plates than the outside surfaces. One would therefore expect a force on the plates, pushing them toward each other . This force has actually been detected and has the predicted value. Thus we have experimental evidence that virtual particles exist and have real effects.”
-Stephen Hawking PhD, The Illustrated Brief History of Time, pgs. 204-206

Virtual particles can include all types of particles, including photons, electrons, gluons, bosons, and quarks. According to physicists, under certain conditions in the universe, virtual particles can exist for longer periods of time and therefore become “real” particles. This particular example relates to conditions of space near a black hole, but in principle this shows that science does generally allow for the possibility of virtual particles popping into existence and becoming real particles.

“We can understand this in the following way: what we think of as “empty” space cannot be completely empty because that would mean that all the fields, such as the gravitational and electromagnetic fields, would have to be exactly zero. However, the value of a field and its rate of change with time are like the position and velocity of a particle: the uncertainty principle implies that the more accurately one knows one of these quantities, the less accurately one can know the other. So in empty space the field cannot be fixed at exactly zero, because then it would have both a precise value (zero) and a precise rate of change (also zero). There must be a certain minimum amount of uncertainty, or quantum fluctuations, in the value of the field. One can think of these fluctuations as pairs of particle of light or gravity that appear together at some time, move apart, and then come together again and annihilate each other. These particles are virtual particles like carry the gravitational force of the sun: unlike real particles, they cannot be observed directly with a particle detector. However, their indirect effects, such as small changes in the electron orbits in atoms, can be measured and agree with the theoretical predictions to a remarkable degree of accuracy. The uncertainty principle also predicts that there will be similar virtual pairs of matter particles, such as electrons or quarks . In this case, however, one member of the pair will be a particle, and the other an antiparticle (the antiparticles of light and gravity are the same as the particles).
Because energy cannot be created out of nothing, one of the partners in a particle/antiparticle pair will have positive energy, and the other partner negative energy. The one with negative energy is condemned to be a short-lived virtual particle because real particles always have positive energy in normal situations. It must therefore seek out its partner and annihilate with it. However, a real particle close to a massive body has less energy than if it were far away, because it would take energy to lift it far away against the gravitational attraction of the body. Normally, the energy of the particle is still positive, but the gravitational field inside a black hole is so strong that even a real particle can have negative energy there. It is therefore possible, if a black hole is present, for the virtual particle with negative energy to fall into the black hole and become a real particle or antiparticle . In this case it no longer has to annihilate with its partner. Its forsaken partner may fall into the black hole as well. Or, having positive energy, it might also escape from the vicinity of the black hole as   a real particle or antiparticle . To an observer at a distance, it will appear to have been emitted from the black hole.”
-Stephen Hawking PhD, The Illustrated Brief History of Time, Pgs. 134-137

According to science it is possible that physical quantum particles can randomly pop into existence seemingly out of nowhere. If God is controlling the “quantum dice”, then this means God could cause these subatomic quantum particles to come into existence out of nowhere. This does not contradict the laws of physics in any way. Rather the laws of physics and modern science make clear that subatomic quantum particles popping into existence from out of nowhere is the normal state of the universe, which science has confirmed. And it is entirely possible for this randomness to be controlled by God controlling the “quantum dice”; and the quantum randomness seen has no explanation. Metaphorically speaking, this is a huge hole in the wall of science, which allows for the hand of God to come through into the physical universe, without in any way contradicting science or the known laws of physics. This shows that science actually allows for miracles and the miraculous done by God, without it in any way conflicting with Science or Modern Physics.

Modern Physics teaches that elementary particles, of all kinds, can and do randomly pop in and out of existence. This includes photons, which are particles of light. This also includes gravitons, which are theoretical and theoretically instrumental in gravity, as well as gluons, bosons and other force carrying particles.

Some force carrying particles are what hold quarks together to form neutrons and protons, and other force particles hold together atoms. All of these particles can pop into existence out of nowhere, seemingly randomly, the universe allows for this, and the universe was created by God intentionally to be the way it is.

What are quarks and electrons? They are the particles that are the building blocks of atoms.

Different types of atoms make up all of the elements of matter, as seen in the periodic table of the elements.

Atoms are the building blocks of all the matter we see, and our bodies are made of atoms.

So assuming God, who is omnipotent, one way or another controlled the randomness of the quantum world… then this means that God could choose to have a large number of quarks, gluons, electrons, etc. pop into existence very quickly, and assemble into atoms. God could also do this in such a way that many atoms were formed, and would assemble into much larger objects, even objects large enough that we could see them.

This might include things like oil and grain popping into existence out of nowhere:

1 Kings 17:8-16
And the word of the LORD came unto him, saying, Arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Zidon, and dwell there: behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. So he arose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there gathering of sticks: and he called to her, and said, Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel, that I may drink. And as she was going to fetch it, he called to her, and said, Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. And she said, As the LORD thy God liveth, I have not a cake, but an handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse : and, behold, I am gathering two sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat it, and die. And Elijah said unto her, Fear not; go and do as thou hast said: but make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for thy son. For thus saith the LORD God of Israel, The barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the LORD sendeth rain upon the earth. And she went and did according to the saying of Elijah: and she, and he, and her house, did eat many days. And the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the LORD, which he spake by Elijah .

God provided for 3 years oil and grain, though the land was in a drought with famine. This oil and grain appeared seemingly out of thin air. But another way to put it might be that it appeared out of “seemingly random quantum foam”. And there are many miracles, signs, and wonders in the Bible, done by God, which are similar to this, such as Jesus Christ feeding the multitudes of thousands from a couple fish and a few loaves of bread.

Also, there are miraculous healings mentioned many times in the Bible. According to science, our bodies are made up of molecules of atoms, which are made from quarks and electrons and such. Consider the cases of sight being restored to the blind, the healing of the disfigured hand, the healing of lepers, and the healing of all manner of sicknesses; miracles done by Jesus Christ. Control over the “quantum dice” would be one way to explain how sick flesh was instantaneously changed into healthy flesh.

And so this is one way to describe, in modern physics concepts, how God does miracles, signs, and wonders. Though God does do them, whether control of the “quantum dice” of quantum physics is truly and specifically how, or not.

But the Bible also says that Holy angels, and Fallen angels, also work miracles, signs and wonders. (Acts 2:22, 5:12, 2 Peter 2:11, Heb 2:4, Matt 24:24, 2 Thes 2:9, Rev 13:2, 14, 16:14) So it could be an accurate description to say that how fallen angels also do miracles, signs, and wonders is because they too somehow have control over the “quantum dice”, though definitely on a more limited scale than God does.

The Bible teaches that God is everywhere in the universe, and there is nowhere that He is not. Whereas fallen angels have a set, limited, location for their spirit body, and are only in one place at a time, much like mankind. Under this line of reasoning, God has power, and “quantum power” over everywhere in the universe, but fallen angels only have power or “quantum power” in their immediate location. Also, God has power over the fallen angels' spirit bodies themselves, as their bodies are part of the creation, whereas fallen angels have no such power over God.

It does make some analogous sense that all angels would have powers like God, but limited, for the Bible several times in the Old Testament calls angels the “sons of God”. (Gen 6, Job 1:6, Job 2:1, Psalm 29:1, 89:6)

It may be that the extra-dimensionality of angels is what would make possible them having limited control over the “quantum dice” in their immediate location.

“Today, however, physicists are following a different trail-the one leading to superstring theory. Unlike previous proposals, it has survived every blistering mathematical challenge ever hurled at it. Not surprisingly, the theory is a radical-some might say crazy-departure from the past, being based on tiny strings vibrating in 10-dimensional space-time… In superstring theory, the subatomic particles we see in nature are nothing more than different resonances of the vibrating superstrings, in the same way that different musical notes emanate from the different modes of vibration of a violin string.”
-Michio Kaku PhD, “Into the Eleventh Dimension”, author of Hyperspace: A Scientific Odyssey through the 10th Dimension, Oxford University Press.

According to String Theory, particles in the 4-dimenional space-time we observe, are the result of vibrations of 1 dimensional strings that exist in an additional 6-7 dimensions, in the scientific sense of the word which (comes to10-11 dimensions total).

As such, speaking generally according to science in principle, it is possible that the extra-dimensionality of angels would allow for their altering of particles in our 4 dimensional world, on the subatomic quantum level. As such, their extra-dimensionality, in the spiritual realm, may be tied directly to their ability to work “miracles, signs, and wonders”, possibly through being able to determine how the “quantum dice” fall (on a limited scale in their immediate locality).

To illustrate, imagine that sitting on a table, is a cup. This cup has 3 spatial dimensions, and as the second pass, it moves through the 4 th dimension of time. Now, in the exact same location as the cup, would be 6-7 invisible dimensions that you can't see. And that is because these invisible 6-7 dimensions intersect the 4 dimensions we know at every point. These 6-7 dimensions are most definitely not somewhere else, but are in the same place we are, but invisible. Now, if these 6-7 extra dimensions correspond to the invisible spiritual realm that the Bible teaches, then an angel who has a spirit body would have an invisible spirit body comprised of the stuff of these 6-7 extra dimensions. And such an invisible angel could choose to effect the 6-7 extra dimensions where the cup is located so as to knock the cup over.

In other words, fallen angels have spirit bodies in the invisible spiritual realm. If the spiritual realm is composed of these extra 6-7 dimensions, then the spirit bodies of the fallen angels are composed of the spiritual realm, these extra 6-7 dimensions. Just as the invisible spiritual realm is all around us, so also could be these 6-7 extra dimensions. According to String Theory (just a theory) what we observe as an effect in our 3 spatial dimensions is caused by what happens in the 6-7 invisible extra dimensions. This means that an extra-dimensional angel could use their extra-dimensional spirit body in the 6-7 extra dimensions, to have the effect of changing things in the physical 3 dimensions we perceive. And in this, fallen angels would also have limited control over how the “quantum dice” fall, but only in a very limited location where they are present. As the invisible realm is all around us (or these extra dimensions would be also) a fallen angel can only effect changes in the immediate locality around them, in the location of their spirit body.

And so this shows how Modern Physics also allows for angels or fallen angels to work miracles (in a limited locality) along the same lines as how Modern Physics allows for God to work miracles. And so angels can also work miracles and do the miraculous, without violating and laws of Modern Physics or science. Rather, Modern Physics and Science totally allows for the existence of angels, their spirit bodies, the invisible spiritual realm, and the miraculous powers of angels as described in the Bible.

When it comes to Holy angels or fallen angels, the Bible describes that they can cause dreams and Visions, as well as causing the physically miraculous or miracles.

In the case of fallen angels, they cause False Visions, which can seem entirely physically real to a victim, and also dreams. Beyond this fallen angels can cause physical injury, and other sorts of physical manifestations, like objects moving, or recording film being altered, etc. These physical manifestations would be considered as false signs, false miracles, and false wonders, Biblically speaking.

I think that fallen angels being able to control (in their immediate locality) how the “quantum dice” fall, would work as a way to explain Physical manfestations very easily, both with visible angels materializing, or seeing the physical effects of invisible angels, including the physical aspects of Visions.

Excepting time perception manipulation, I also think this “quantum dice” idea explains all varieties and aspects of Visions quite well, and also dreams. This is because the human brain also can experience the effects of a fallen angel being able to control the “quantum dice” (in a limited localized way).

“The human brain, however, is also subject to the uncertainty principle. Thus, there is an element of the randomness associated with quantum mechanics in human behavior. But the energies involved in the brain are low, so quantum mechanical uncertainty is only a small effect.”

-Stephen Hawking PhD, Black Holes and Baby Universes, Pg. 133

Although the effect of quantum mechanical uncertainty in the brain is normally small, if fallen angels can determine how the “quantum dice” fall, then a fallen angel could make the effect quite large and noticeable.

Regarding False Visions, all of our physical senses are dependant on how our brain interprets them. By fallen angels generating electrical impulses in the brain, and such things like that, fallen angels would be able to make us “see” things that are not actually in front of our eyes, and “hear” things that are not there to make any sound, “feel” things that are not touching our bodies, “smell” things not before our noses, and “taste” things that are not on our tongues. These things would seem completely real to all of the bodily senses. And the electrical impulses that are truly transmitting information about reality around us could also be blocked out by fallen angels, under this same ability. Or actual reality could be partially blocked. And either way, false electrical signals in the brain generated by fallen angels, through manipulation of the “quantum dice”, could cause a person to experience a False Vision that seemed entirely physically real, but was not.

A person could be caused to perceive something completely illusionary, by a fallen angel manipulating that person's brain, which is a person's gateway to physical perception. As such, an illusion could seem completely physically real to all of the bodily senses, so much so as to be completely indistinguishable from reality to the person. This manipulation of the senses through manipulation of the brain is very likely what happens in False Vision (or in Holy angelic true Visions). Fallen angels could cause this to happen to more than one person at a time, strengthening the deception. And also under the same limited control over the “quantum dice”, fallen angels could cause physical manifestations, even running concurrently with a Vision which seems real. This sort of deception can be very powerful. Dreams could be explained much in the same way, but the same sort of thing occurring while the person is asleep and dreaming.

Besides all of this, there is one more thing which is miraculous that fallen angels do, which modern science allows for in a specific way. That is time perception manipulation.

Luke 4:5 “And the devil, taking him up into an high mountain, shewed unto him all the kingdoms of the world in a moment of time.”

This case of Satan likely causing Jesus Christ to have a Vision, as mentioned in the Bible, was likely at least hours in less than 1 second.

What we are going to cover next is the time perception manipulation abilities of fallen angels, as seen in fallen angelic. I will first be covering the ways time perception manipulation can Not be explained under Modern Science, before I get into the way it can be explained, and Modern Physics allows for this.

As the brain of the victim of a False Vision is an integral part of how fallen angels carry out these Visions, and the memories of these attacks are stored in the brain, then the time perception manipulation aspect of these attacks must be explainable in a way that is consistent and not conflicting with the physical human brain and how it functions. And so any explanation of time perception manipulation must be limited and confined to explanations that do not conflict with the science of the human brain.

If we were to assume that time perception manipulation involves a compacting or compressing of extensive experiences into a short period of time, then this would require the human brain to handle in one second, somewhere from a hundred to a thousand times more information than the brain usually processes in one second. The brain processes information by the firing of neurons.

The only information I could find on neurons firing more rapidly than normal were studies on psychoactive drugs, heroin especially. As people attacked by fallen angels that experience time perception manipulation do not report experiencing a severe heroin-like sensation, this serves as experimental evidence that overly-rapid neuronic firing in the normal passage of time will not work to explain this time perception manipulation.

And as such, time perception manipulation does not involve a compacting or compressing of extensive experiences into a short period of time. The only other option is that these experiences actually do take as much time as subjectively perceived by the person having a fallen angelic Vision, though objective time passage for the rest of the world is much shorter.

A major example for this may be seen in the theory of general relativity. According to relativity, no matter what speed a person moves, time is perceived to pass at the same rate. However, less time will comparatively pass for an accelerated person than for a (relatively) stationary person. Yet either person will feel time passing at the same rate. It could be argued from a theological standpoint that God designed the human brain to need a consistent flow of actual time in order to function correctly, and designed a universe in which time passage would remain consistent, no matter to what speed a human might accelerate.

Because the person's brain is involved in the process of a Vision, yet their body does not go anywhere, many theoretical physics concepts dealing with time would not work to explain how the brain can experience more time while the body experiences less time.

Could general relativity, and time dilation explain how this works? Relativistic Time Dilation would not work, because it would require the body to feel acceleration (or its gravitational equivalent) in comparison to the brain, at over 99% the speed of light. This speed would be necessary to produce a 100 or 1000 seconds to 1 second ratio. This is not what is reported by witnesses of the person under attack's body, that see it does not go anywhere, nor the Biblical account that during Visions people do not go anywhere. So this cannot be the case, aside from the fact that such a thing would likely kill the person.

Could time travel gained by travel to the future, and then the past, explain this extra perceived time?

There is a type of theoretical wormhole, called a CTC, which was once theorized to be able to be used in this way, if many detailed criteria were met. But according to the current consensus of scientists, a CTC would not work for time travel to the future or past. This manner specifically would involve moving a brain to another location in 4d space-time, spending a real amount of time in that other location moving into the future, and then the brain traveling back in time to the same moment it left. Even if this could work without killing the person, a CTC wormhole still would not work for returning the brain to the past, as a CTC will not work for time travel to the past or future. A CTC wormhole will not work for time travel to the future and past for a brain, or a person, or even for a bowling ball, as they cannot be used for time travel in general.

Kip Thorne and Stephen Hawking had an ongoing debate for about 20 years over the subject of time travel into the past, using a CTC wormhole for time travel. The debate, based on their books, seems to have become settled, with Thorne (pro-possibility of time travel) coming to agree with Hawking (anti-possibility of time travel). Here are some highlights:

“Perhaps fortunately for our survival (and that of our mothers), it seems that the laws of physics do not allow such time travel. There seems to be a Chronology Protection Agency that makes the world safe for historians by preventing travel into the past. What seems to happen is that the effects of the uncertainty principle would cause there to be a large amount of radiation if one traveled into the past. This radiation would either warp space-time so much that it would not be possible to go back in time, or it would cause space-time to come to an end in a singularity like the big bang and the big crunch. Either way, our past would be safe from evil-minded persons. The Chronology Protection Hypothesis is supported by some recent calculations that I and other people have done. But the best evidence we have that time travel is not possible, and never will be, is that we have not been invaded by hordes of tourists from the future.”
-Stephen Hawking PhD, Black Holes and Baby Universes Pg. 154 (1994)

“Translating back the viewpoint of an observer at rest in the wormhole (the observer that Kim and I had relied on), Hawking's conjecture meant that the quantum gravity cutoff occurs 10^-95 second before the wormhole becomes a time machine, not 10^-43 second – and by then, according to our calculations, the vacuum fluctuational beam is strong enough, but just barely so, that it might indeed destroy the wormhole.”
-Kip S. Thorne PhD, Black Holes and Time Warps pg. 520 (1994)

“Hawking suspects that the growing beams of vacuum fluctuations is nature's way of enforcing chronology protection: Whenever one tries to make a time machine, and no matter what kind of device one uses in one's attempt (a wormhole, a spinning cylinder, a “cosmic string”, or whatever), just before one's device becomes a time machine, a beam of vacuum fluctuations will circulate through the device and destroy it. Hawking seems ready to bet heavily on this outcome. I am not willing to take the other side in such a bet. I do enjoy taking bets with Hawking, but only bets that I have a reasonable chance of winning. My strong gut feeling is that I would lose this one. My own calculations with Kim, and unpublished calculations that Eanna Flanagan (a student of mine) has done more recently, suggest to me that Hawking is likely to be right. Every time machine is likely to self-destruct (by means of circulating vacuum fluctuations) at the moment one tries to activate it.”
-Kip S. Thorne PhD, Black Holes and Time Warps pg. 521 (1994)

That was all from 1994, but a more recent quote from 2001 shows the issue has generally been settled:

“… Since the sum-over-histories calculations in these backgrounds are mathematically equivalent, one can conclude that the probability of these backgrounds goes to zero as they approach the warping needed for time loops. In other words, the probability of having sufficient warping for a time machine is zero. This supports what I have called the Chronology Protection Conjecture: that the laws of physics conspire to prevent time travel by macroscopic objects .
Although time loops are allowed by the sum over histories, the probabilities are extremely small. Based on the duality arguments I mentioned earlier, I estimate the probability that Kip Thorne could go back and kill his grandfather as less than one in ten with a trillion trillion trillion trillion trillion zeroes after it… As gambling men, Kip and I would bet on odds like that. The trouble is, we can't bet each other because we are now both on the same side .”

-Stephen Hawking PhD, The Universe in a Nutshell, pgs. 152-153 (2001)

One problem with time travel to the past between 2 locations in 4d space-time, is that, put simply, electromagnetic vacuum fluctuations would build up traveling in a loop from the present to the past, an infinite loop, and this would destroy any pathway from the present to the past. Stephen Hawking and Kip Thorne have said, CTC wormholes won't work for time travel.

As such, this is also not a possibility for time perception manipulation during a fallen angel attack, and it can summarily be concluded that peoples' brains do not go anywhere, or time travel. Time gained by traveling to the future, and then the past, is not allowed by physics in any way that would fit this time perception manipulation scenario seen in a fallen angelic Vision.

Biblically, this can be understood in that God created the universe so as to not allow time travel into the past. God controls both sides of the wormhole, and it is God who would make it so electromagnetic vacuum fluctuations in a loop from the wormhole mouths would destroy the wormhole before it could allow for any possible time travel.

God created time, as did Jesus Christ, as all things were created through Him.

Jesus Christ says in Rev 22:13, “I am the Alpha and the Omega, the First and the Last, the Beginning and the End.”

As such God has complete authority over time, and simply does not allow time travel to the past, or the future and then the past again.

None of these theories mentioned will work as an explanation for time perception manipulation caused by fallen angels during False Visions. So then what is going on?

The key verse is Luke 4:5, “And the devil, taking him up into an high mountain, shewed unto him all the kingdoms of the world in a moment of time .”

This verse does not describe time travel to the past. In contrast, this verse describes a long period of time passing during a second, or less than a second. Or another way to say this is that some extra time was perceptually gained by the person, more than the objective passage of time that God controls.This verse describes a long period of time passing during a second, or less than a second. Or another way to say this is that some extra time was perceptually gained by the person, more than the objective passage of time that God controls. So how would a fallen angel do this? How might this work?

The answer is that there is simply more to the dimension of time than we normally think of there being. I believe the Bible sets precedence for this concept, and this is how I would interpret Joshua's Long Day.

Josh 10:12-14
Then spake Joshua to the LORD in the day when the LORD delivered up the Amorites before the children of Israel, and he said in the sight of Israel, Sun, stand thou still upon Gibeon; and thou, Moon, in the valley of Ajalon. And the sun stood still, and the moon stayed, until the people had avenged themselves upon their enemies. Is not this written in the book of Jasher? So the sun stood still in the midst of heaven, and hasted not to go down about a whole day. And there was no day like that before it or after it, that the LORD hearkened unto the voice of a man: for the LORD fought for Israel.

I have read several theories to explain how this worked, but here is mine:

When God made the dimension of time, He made it to have both its flow in length, as we normally perceive, and draw as a line, but also to have a width to it, at right angles to its length. This width is normally small and tight like a string. But the width of time is like a stretchy material, like a rubber band, and so if God wants to, God can stretch out the width of time. The width of time is not affected by the 3 dimensions of space, or things like gravity or speed. The length of time is what is referred to in “space-time”, but the width of time exists unaffected by the things that would normally affect the length of time. In other words, the width of time works like a 2 nd dimension to time.

In Joshua's Long Day, it was the width of time that God stretched out, around the surface of the earth, and for the people on the earth. As such the people on earth experienced long time passage in the width of time, during what was a brief moment in the length of time.

I believe that according to physics this is possible. Although the concept of time having a 2 nd dimension of “width” seems to be in its infancy, there is some information to be found on it. The concept which parallels the “width” of time in modern theoretical physics is the concept of “imaginary time”:

“…One of these is that it is easier to do the sum if one deals with histories in what is called imaginary time rather than in ordinary, real time. Imaginary time is a difficult concept to grasp, and it is probably the one that has caused the greatest problems for the readers of my book. I have also been criticized fiercely by philosophers for using imaginary time. How can imaginary time have anything to do with the real universe?
I think these philosophers have not learned the lessons of history. It was once considered obvious that the earth was flat and that the sun went around the earth, yet since the time of Copernicus and Galileo, we have had to adjust to the idea that the earth is round and that it goes around the sun. Similarly, it was long obvious that time went for the same rate for every observer, but since Einstein, we have had to accept that time goes for at different rates for different observers. It also seemed obvious that the universe had a unique history, yet since the discovery of quantum mechanics, we have had to consider the universe as having every possible history. I want to suggest that the idea of imaginary time is something that we will also have to come to accept. It is an intellectual leap of the same order as believing that the world is round. I think that imaginary time will come to seem as natural as a round earth does now. There are not many Flat Earthers left in the educated world.”

-Stephen Hawking, Black Holes and Baby Universe, Pg. 81-82  

Imaginary time is already a commonplace of science fiction. Maar   it is more than science fiction or a mathematical trick. It is something that shapes the universe we live in.
-Stephen Hawking, Black Holes and Baby Universes, Pg. 83

Though it is a newer concept, it seems that imaginary time shapes the universe we live in. According to physics, what is it like?

You can think of ordinary, real time as a horizontal line, going from left to right. Early times are on the left, and late times are on the right. But you can also consider another direction of time, up and down the page. This is the so-called imaginary direction of time, at right angles to real time.
What is the point of introducing the concept of imaginary time? Why doesn't one just stick to the ordinary, real time that we understand? The reason is that, as noted earlier, matter and energy tend to make space-time curve in on itself. In the real time direction, this inevitably leads to singularities, places where space-time comes to an end. At the singularities, the equations of physics cannot be defined; thus one cannot predict what will happen. But the imaginary time direction is at right angles to real time. This means that it behaves in a similar way to the three directions that correspond to moving in space. The curvature of space-time caused by the matter in the universe can then lead to the three space directions and the imaginary time direction meeting up around the back. They would form a closed surface, like the surface of the earth. The space directions and imaginary time would form a space-time that was closed in on itself, without boundaries or edges. It wouldn't have any point that could be called a beginning or end, any more than the surface of the earth has a beginning or end.

-Stephen Hawking PhD, Black Holes and Baby Universes, Pg 82

“When one tried to unify gravity with quantum mechanics, one had to introduce the idea of “imaginary” time. Imaginary time is indistinguishable from directions in space. If one can go north, one can turn around and head south; equally, if one can go forward in imaginary time, one out to be able to turn round and go backward. This means that there can be no important difference between the forward and backward directions of imaginary time. On the other hand, when one looks at “real” time, there's a very big difference between the forward and backward directions, as we all know.”
-Stephen Hawking PhD, The Illustrated Brief History of Time, Pg 182

Imaginary time does not follow the forward direction of time, but instead forms a closed loop, in which there is no distinguishable forward or backward direction. This concept seems to parallel a stretchy width to time very well. A person experiencing imaginary time could gain time, going around a closed loop on the width of time, and ending up where they started. This would allow time to be gained, and experienced, by the person, without that person moving forward on the length of time, save a moment.

Could the science theory of Imaginary Time, or concept of a Width to Time, explain time perception manipulation in False Visions caused by fallen angels? … Yes.

As I have mentioned before, the Bible calls the angels the “sons of God” in several places, and this may relate to that angels can do many of the same things that God can do, but on a more limited and local basis.

For instance, God can perform miracles, signs and wonders, and Joshua's Long Day was one of these miraculous events. If this analogy holds true in this case, as it has in other cases, then it would make sense that fallen angels may also be able to stretch out the width of time on a limited local basis. The length of time God keeps all authority over, and fallen angels cannot travel it nor stretch it out. But during a Vision the additional time perceived would be from fallen angels stretching out the width of time (not the length of time).

In fallen angelic Vision experiences, this could be visualized as a fallen angel stretching out the width of time around the brain of the person under attack. The person's brain does Not leave their body, nor move forwards and backwards along the length of time. But the person does experience a gain of time from the period in which the width of time is stretched out around their brain. This allows for a gain of perceived passage of time in a Vision, and would allow for a couple minutes to or even a couple hours to be perceived to pass in a moment, or second.

This scenario would allow the brain to function at its normal speed, with decision making processes working as they normally do in the brain-mind-soul-spirit connection. This would also allow for memories to be stored in the brain according to the normal way the brain functions.

And so this is how I would explain fallen angels accomplish time perception manipulation during Visions. Modern Physics seems to somewhat allow for this, especially angels might be able to do this under the explanation of if they were extra-dimensional in 6-7 extra dimensions, they might be able to access a second dimension of time as well. In any case, this explanation of stretching the width of time around the brain of the person would work to explain time perception manipulation in Visions.

I find a good analogy to conceptualize an extra dimension or dimensions is the green code in the Matrix movie. Like the agents in the Matrix movie, fallen angels can alter the “code” (“quantum dice”) to change what is there and alter the green code inside a person's mind, to change what the person perceives, through their brain.

As such I often try to represent the aspects of Fallen angelic False Visions using Matrix imagery. I use a red sphere of code to represent the invisible extra-dimensional or spiritual realm fallen angel.

As an example, this is a close up of a fallen-angel-caused vision of an “alien abduction”. Remember that the entire vision, all 3 aliens, and the setting, are all caused by 1 fallen angel. In this example, the red ball below contains a person standing in a room with 3 aliens, near a table, in a defensive posture against the aliens. That is how the person having this Vision experiences themself to be, and it seems real to them, though a Vision.

What this represents is that because of a fallen angel, the neurons in the person's brain are firing in such as way that their perceptions have been altered. As the person perceives their surroundings through their brain, which is the hub and gateway to all the physical senses, the true green reality has been blocked out either fully or partially, and the person perceives what is going on in the red sphere, which is the fallen angel attacking. Their brain being able to send signals of sensing the green reality around them has been blocked, and instead the deceptive red signals of the fallen angel is what is getting through to their brain. In the most extreme case, this can mean the person may perceived being touched, when they are not, smell things, see things, etc. which seem entirely physically real, but are not. These physically sensations can be of things which are external to the body, or internal to the body (such as John's stomach ache in Revelation).

Because of brain-sensory-hacking abilities of fallen angels seen in False Visions, which can seem completely physical, it can be difficult to be able to tell with certainty that an actual purely physical manifestation of a fallen angel has occurred. Perhaps one example is that of fallen angels manifesting as UFOs (or whatever) in which pictures or video-recording have been taken. But keep in mind, when fallen angels do physically manifest, it may only be on a very limited and partial basis. One example is the audio-recordings made of ghosts, which if not hoaxes, only show a physical manifestation of the air vibrating so as to produce a recordable sound. That is all that could be proven to have occurred, at most, when nothing was taken along the lines of a picture. Even at that, it is possible that a physical manifestation in some cases was limited to only a direct altering of the film or recording device, whether pictures of ghosts or UFOs, video film, or audio recordings.

In conclusion, Science and Modern Physics seems to allow for the miraculous and miracles, whether caused by God, Holy angels or fallen angels.

For Christians, the Bible does establish the kinds of things that fallen angels can do. Taking the Bible as the authoritative Word of God, on faith, there really is no need to question that fallen angels have these abilities. The Bible says fallen angels have these abilities, both of whatever degree of physical effects, and causing False Visions and dreams. Bible-believing Christians should be able to accept that, whether modern science has caught up to the Truth of the Word of God, or not. But the hope with this piece is that you can understand that Science and the Bible do not conflict, as science actually allows for the miraculous to occur, as is recorded in the Bible and seen in miracles God still works today. And as also seen in the false signs and wonders that happen today, caused by fallen angels. Theories in Science are always changing, in a progressive accumulation of knowledge: they are not truth. Where the Bible and science seem to contradict, I believe the Bible should always be deferred to as Correct and Truth, no matter what science teaches or scientists say.

I've touched on topics involved with big bang theory, quantum mechanics, black holes, worm holes, extra dimensions, and string theory.

But I agree with what Russell Grigg, from CMI-Australia has to say on this:

“It has truly been said that Christians married in their thinking to today's science (eg big bang, ten dimensions, etc.) will be widowed tomorrow.”
-Russell M. Grigg M.Sc. (Hons.), Creationist Chemist and Missionary
www.creation.com
CMI–Australia

That being said, I'm not entirely convinced about any of these theoretical science theories, and my intent here has not been to convince anyone of them. But rather, the aim of this was to use Modern Physics theories to show that science does not contradict or in any way disallow what that Bible teaches is true. The main point of doing this is to show that science does not preclude the existence of miracles of God and of holy angels, and also the false miraculous done by fallen angels. But rather I believe modern science actually completely allows for miracles, and for fallen angels, and their Biblically described abilities.

Rather than prove this seemingly supernatural activity is impossible, science actually completely allows for all of this to be possible… Modern physics shows that God created the universe to leave room for the miraculous to occur, without violating the laws of physics that He set up and maintains.

In any case, God is infinitely dimensional, without any question, having created all dimensions and everything in them, and as we know, God, in His three persons, can do anything and is All-powerful.

A fallen angel is more powerful than a human. But Jesus Christ is the Son of God, fully God and fully man, and also infinitely dimensional. So Jesus Christ is more powerful than any fallen angel, and even more powerful than all fallen angels combined. This is just another way of looking at what we already know, that Jesus Christ is seated at the right hand of God, with all power, above every other power, principality, authority, above every angel, Holy or fallen.

Angels can only be in one place at once, as we see in Daniel 10. And angels were created by God, as Genesis says,
“God created the heavens and the earth and all the host of them”.

But Jesus Christ is the fullness of the Godhead in human form, and Jesus Christ said “before Abraham was, I AM” , and John tells us “All things were made by him; and without him was not any thing made that was made” , showing Jesus Christ's infinite dimensionality as the Son of God.

And the Bible tells us in Acts 4:10-12 ,
Be it known unto you all, and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, [even] by him doth this man stand here before you whole. This is the stone which was set at nought of you builders, which is become the head of the corner. Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved.

And we see this in that supernatural harassment and attacks stop in the name and authority of Jesus Christ. Jesus Christ can and does help those who call out to Him for His help, who have faith in Him and believe upon the power of His Name. So Jesus Christ is more powerful than fallen angels, in whatever form they take, no matter how powerful they seem, Jesus Christ is more powerful.