This page has been translated from English

De Bijbel op moderne hybriden - Nephilim

De Bijbel op moderne hybriden (Nephilim)

(Zoals de 'moderne Nephilim "claim en schriftuurlijke argument is eigen aan mensen die accepteren de" zonen van God "als engelen in Gen 6, deze serie van artikelen over dit veronderstelt deze houding voor de sake of argument wat de rest van de Schrift zou show, indien deze veronderstelling waar was.)


Deze serie hieronder is te vinden op http://www.nephilimhybrids.com , samen met veel meer informatie   over het onderwerp van de moderne Nephilim / hybriden.

De directe link is http://stopalienabduction.com/nephilimhybrids/wordpress/?p=1

Het concept van Paternal Spirituele Lineage

De Bijbel bevat in zich wat ik het concept van de "vaderlijke Spirituele Lineage 'roeping. De Bijbel leert ons:

De geest van een kind wordt vermenigvuldigd van de geest (met leven) van de vader van het kind.

Een kind geest, die verbonden is met het geschenk van het leven zelf, is niet geheel opnieuw door God geschapen en neergelegd door God bij de conceptie, maar is gegroeid uit de geest van de vader van het kind. Zelfde als het lichaam van een kind is gegroeid uit het ei en zaadcellen die samen bij de conceptie, is de geest van een kind gegroeid is uit de geest van de vader. Zijn bijdrage als de gever van de geest (met leven) van het kind fungeert als zijn grote bijdrage, als de groei van het lichaam van het kind in de moeder door de zwangerschap fungeert als haar belangrijke bijdrage leveren. Alleen de moeder kan de groei van het kind in haar lichaam, door haar lichaam, en alleen de vader draagt ​​bij aan de groei van de geest van een kind, dat noodzakelijk is voor het kind om zijn leven, van zijn eigen geest. De ziel (geest / zal / emoties) en het lichaam van het kind zijn van gelijke bijdrage van de moeder en de vader. Het kind zal zijn als zowel de vader en moeder in de eigenschappen van hun lichaam en ziel. (Hoewel technisch gezien de vader de bijdrage van sperma is alleen wat bepaalt het geslacht van het kind.) Maar de geest van een kind is een one-size-fits-all materie, als de geest die leven geeft in ieder mens, van beide geslachten, is precies hetzelfde.

2. Een kind de geest is van hetzelfde type als de vader van het kind.

Omdat de moeder draagt ​​niets bij aan de geest dat een kind is gegroeid uit en is weer levend uit, betekent dit dat de vader alleen het type van de geest van een kind bepaalt. Er zijn verschillende soorten gedistilleerde dranken die er bestaan, of dat God geschapen: de mens, engel, en dan is er God Zelf, wie is geest. Als een kind een menselijke soort van geest of een engel soort van geest, of de geest van God, wordt uitsluitend bepaald door de vader van het kind. Een vrouw geest is niet vermenigvuldigd en uitgegroeid tot de geest van een kind (met leven), noch bij het proces betrokken, veel op dezelfde manier die haar ei niet het geslacht van het kind te bepalen, maar alleen de bijdrage van de vader bepaalt het geslacht .

3. De generatievloeken doorgegeven aan een kind worden aangegeven om alleen komen van de vaderlijke voorouders van een kind, en niet de moeder of de moederlijke voorouders, maar afkomstig zijn uit vaderlijke voorouders op de moederlijke lijn. Maar de zegeningen komen van zowel de moeder als de vader van een kind. Dit is consistent met het patroon van de eerste twee punten boven, maar toch laat zien dat God ongerechtigheid bezoeken, zoals Hij houdt record, en ongerechtigheden bezocht of bepaalde zegeningen zijn niet bepaald door het lichaam of de geest vermenigvuldiging afstamming.

Nu om de bovengenoemde punten in de Bijbel laten zien:

Eerst God maakte Adam,
.” (Gen 2:7) "En de HEERE God de mens [van] de stof van de aarde, en blies in zijn neusgaten de adem van het leven en de mens werd een levende ziel." (Gen 2:07)
Het woord hier voor "ziel" wordt verduidelijkt in het Nieuwe Testament,

1 Kor 15:45: "En zo is het geschreven, de eerste mens, Adam, werd een levende ziel, de laatste Adam werd een levendmakende geest."

Het woord hier voor "ziel" is "psyche" en betekent "leven" en "ziel". Het wordt ook gebruikt in: Matt 10:28 "En vreest niet voor degenen die het lichaam doden, maar zijn niet in staat om de ziel te doden, maar veeleer bevreesd voor Hem, Die in staat is om beide ziel en lichaam in de hel."
Er is een ander woord voor 'geest' gebruikt in 1 Kor 15, die is "pneuma".

Dit is het 'ademen van het leven "in Gen 2:07 waarin verwijzingen naar de" geest ", die leven geeft.
"De Geest van God heeft mij, en de adem van de Almachtige heeft mij het ​​leven." (Job 33:4)
"Al die tijd mijn adem [is] in mij, en de geest (ruach) van God [is] in mijn neusgaten" (Job 27:3)
"En de HEERE zeide: Mijn geest (roeach) is niet altijd naar streven met de mens, want dat hij ook [is] het vlees:. Doch zijn dagen zullen zijn honderd en twintig jaar" (Gen 6:03)

De geest van het leven in de mens werd door God aan Adam in Gen 2:07, en is de geest van de mens. Zonder God te streven met de geest van de mens, het niet langer leven heeft, maar de man sterft. Maar zolang God streeft ernaar met de geest van de mens, de mens leeft. Het punt is dat een man in leven gebonden is aan hem met de geest van het leven, het geven van het leven, zoals God in Adam blies.

De geest van het leven, die leven geeft aan het lichaam, is in het bloed,

"Want de ziel van het vlees [is] in het bloed: en ik heb het u op het altaar om verzoening te doen voor uw zielen:. Want het [is] het bloed [dat] maketh een verzoening voor de ziel" Lev 17:11
Als zodanig is de geest van de mens en het leven, is gebonden aan het bloed van het lichaam van de man.

God geeft aan dat mensen zich voortplanten door middel van vermenigvuldiging, zeggende:
"Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt" (Gen 1:28).

Wat is vermenigvuldiging? God toonde vermenigvuldiging voor ons, door hoe God Eva uit een klein stukje, een rib, die van Adam. (De rib zelf bevat bloed in het merg, en het leven van het lichaam is in het bloed.)

"En de HEERE God een diepen slaap op Adam vallen, en hij sliep, en hij nam een ​​van zijn ribben, en sloot het vlees in plaats daarvan; En de rib, die de HEERE, de God van Adam genomen had, maakte hij een vrouw, en bracht haar tot de mens. "(Gen 2:21-22)

God is niet opgenomen te hebben ademde de geest, de adem van het leven, naar Eve om voor haar om een ​​levende ziel te worden. Noch is God opgenomen te hebben herhaalde dit proces met Kaïn, Abel, Seth, of een van hun kinderen. God ademde de geest van het leven in Adam die werd een levende ziel, en God is opgetekend te hebben gedaan dit slechts een keer, met Adam.

Toen Adam had een geest en een ziel en in leven was.

Toen God Eva maakte, Hij vermenigvuldigde haar lichaam uit het lichaam van Adam, en God vermenigvuldigd haar ziel van de ziel van Adam, en God vermenigvuldigd haar geest van de geest van Adam.
En zoals ze had een lichaam (met het leven in het bloed) en geest (de adem van het leven) ze ook werd een levende ziel, door het proces van vermenigvuldiging.

Als zodanig werd Eva uit Adam vermenigvuldigd, in lichaam, ziel en geest. God deed dit met Eva zelf, maar vanaf dat moment hetzelfde zou gebeuren met Adam en Eva te vermenigvuldigen om kinderen te krijgen, door het natuurlijke proces God opgezet.

Dit wil niet ontkennen dat God ieder mens vormt in de baarmoeder (Is 44:2,24), maar het punt is dat de bouwmaterialen, een zaad, al op hun plaats voor God op te bouwen uit, niet alleen met betrekking tot vermenigvuldiging van een nieuwe lichaam, maar om een ​​nieuwe ziel en geest ook. Alle worden vermenigvuldigd van wat al bestaat in de vader en moeder.

Dat het lichaam en de ziel (verstand, emoties, wil) van de moeder zijn erfelijke eigenschappen van een kind voor de hand liggende is, kinderen lijken op hun moeders, hebben psychologische eigenschappen zoals hun moeders, de intelligentie van hun moeder, etc. En zo weten we dat zowel het lichaam en de ziel van de moeder bij te dragen tot het lichaam en de ziel (geest / zal / emoties) van het kind. Zowel de moeder als vader ziel en lichaam maken deel uit van de vermenigvuldiging van proces om een ​​kind te vormen. Elk draagt ​​een gelijk aantal chromosomen, te combineren in de conceptie, voor het fysieke lichaam, en hetzelfde zou gevoel van de ziel (geest / zal / emoties) te maken ook.

Maar de vader sperma alleen bepaalt of het kind zal zijn een man of een vrouw, en dit zijn de twee soorten van mensen. "En God schiep de mens naar zijn [eigen] beeld, het beeld van God schiep Hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen." (Gen 1:27)

Een soortgelijke parallel is te zien in de spirituele afstamming. Het is het type van de geest van de vader die uitsluitend bepaalt het type van de geest van het kind, en die uitsluitend draagt ​​het 'ademen van het leven "zelf het kind bij de conceptie. Dit is zoals automatische, van een natuurlijke (spirituele) proces en uit de handen van de vader van het kind, zoals zwangerschap bij een vrouw, en haar lichaam groeiende lichaam van het kind. Zonder de vader, de moeder het lichaam groeit lichaam van het kind, en de man ook net zo wezen bijdraagt ​​aan het leven van het kind, door alleen bij te dragen door de geest waarin het kind wordt vermenigvuldigd, en in deze heeft de adem van het leven.

Dit is de reden waarom de Bijbel over en weer verwijst alleen naar de vader als verwekken van een kind. Moeders zijn niet gezegd dat verwekken kinderen. Het leven van het lichaam is in het bloed, die is gebouwd in het lichaam van de moeder tijdens de zwangerschap. Het kind zou niet leven zonder bloed, gebouwd met het lichaam van de moeder, noch zonder de geest te geven het leven, gebouwd met de geest van de vader. Als zodanig hun bijdragen zijn even belangrijk en essentieel in het produceren van een kind. En het is God die werkt het wonder van het vormen van een kind, in ieder geval. Maar terwijl het kind is afkomstig van zowel de moeder als vader, uiteindelijk het kind de geest, die het leven, maar komt uit de geest van de vader wordt vermenigvuldigd in de geest van het kind, dus het moest leven. Dit wordt gecompenseerd met alleen de moeder het lichaam van de bouw van het lichaam van het kind tijdens de zwangerschap. Leven dus uiteindelijk is geërfd van de vader, van de geest. En dit is de reden waarom de Bijbel herhaaldelijk zegt dat vaders hun kinderen verwekken, in tal van plaatsen, hier is een:

Matt 01:02 "Abraham gewon Izak, en Izak gewon Jakob, en Jakob gewon Juda en zijn broeders"

Bewegen op twee praktijkvoorbeelden, is hetzelfde woord voor "gewon" in 1 Joh 5:01
"Wie gelooft, dat Jezus is de Christus is uit God geboren, en een ieder die Hem liefheeft, dat verwekte, heeft hem lief ook dat is verwekt Hem."

Jezus Christus werd verwekt van God de Vader. Jezus Christus is de eniggeboren zoon van God, maar Hij ook God is. In deze kunnen we duidelijk zien dat de aard van de geest van de vader enkel het type van de geest van het kind bepaalt. De drie soorten geesten die er zijn, God, engel, en menselijk. Jezus Christus is de God soort van geest, is God, omdat Zijn Vader, God is. Jezus Christus kon niet beschikt over een geest die alleen was half-God-geest, en half-mens-spirit, maar eerder: ". Want in Hem al de volheid van de Godheid lichamelijk woont" (Kol. 2:09) Jezus Christus kwam in het vlees (2 Johannes 1:7) en was man (1 Tim 2:5), maar ook Jezus Christus is God, en kwam van boven, bestaande eeuwig, het creëren van alle dingen (Joh. 8:23, 08:58, Joh 1 ). Daarnaast kunnen we zien dat de Bijbel zegt dat Jezus was een man omwille van zijn lichaam, ook al is de geest van Jezus is God zoals Jezus God is. Het type van de geest van het kind wordt bepaald door het type van de Geest van de Vader alleen.

We kunnen ook zien dat bij de mens, een man met een menselijke geest een kind die ook een menselijke geest verwekt, omdat dit is waar de hele Bijbel. Dit is ook te zien in het geval van Adam en Eva, waarin ze had ook een menselijke geest, die zich vermenigvuldigen van Adam.
Maar als voor hun kinderen, de Bijbel zegt dat de kinderen kwamen door middel van Eva, zoals in "passeren". Het woord hier "dia" betekent "een beweging door".
1 Kor 11:8,12 "Want de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw is uit de mens, Want zoals de vrouw uit de man, op deze manier ook de man is door de vrouw, maar allemaal samen van God. "

Het onderscheid is duidelijk gemaakt dat terwijl Eva kwam uit Adam, en terwijl dochters komen uit hun vaders, dat alle mannen (en vrouwen) sinds zijn gekomen "door" hun moeder, niet "out of" haar. Maar alle vrouwen (en mannen) zijn gekomen "uit" hun vaders. Het toepassen van deze tot Eva, betekent dit dat haar kinderen kwam door haar, maar uit Adam.

De volgende case om naar te kijken is dat van Adam. God zei tegen Adam: "Van alle bomen van de tuin moogt gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad zult gij niet eten, want op de dag dat gij daarvan eet, zult gij sterven." (Gen 2:16-17)
We kunnen weten dat dit niet was te verwijzen naar de lichamelijke dood, maar om een ​​geestelijke dood, want Adam stierf niet de dag dat hij at van de boom. Dit wordt ook duidelijk gemaakt in vergelijking met de Gen 3:22-24:

"En de HERE God zei:" Zie, de mens is geworden als een van Ons, de kennis van goed en kwaad. En nu, opdat hij stak zijn hand uit en ook van de boom des levens nemen en eten, en voor eeuwig leven "- dus de HEERE, de God stuurde hem uit de tuin van Eden om de aarde, waaruit hij genomen was. Dus Hij verdreef de mens en Hij stelde cherubim tegen het oosten van de hof van Eden, en een vlammend zwaard, dat zich heen en weer wendde, om de weg naar de boom des levens te bewaken ".

De boom des levens zou leiden tot spirituele onsterfelijkheid, maar de boom van de kennis van goed en kwaad zou de geestelijke dood of sterven veroorzaken. Onsterfelijkheid van de spirituele lijkt te leiden tot onsterfelijkheid van het lichaam, en de dood van de geestelijk lijkt te leiden tot de dood van het lichaam. Uit dit is kan worden opgemaakt dat Adam werd gemaakt met niet een zekere dood, noch onsterfelijk leven, maar in een neutrale staat, en kon ervoor kiezen om weg te gaan, of een van boom te kiezen.
Toen hij de boom leidend tot de dood van de geest die hij had gekozen, deze dood doorgegeven aan zijn kinderen, als ze waren allemaal vermenigvuldigd uit zijn geest. Zijn geest sterven niet de oorzaak dat hij niet langer een geest, maar gewoon om een ​​'inerte schil' van een zijn, voor hem om een ​​dode geest hebben, in plaats van een levende, maar hij had nog steeds een. En een of andere manier gewoon een geest (zelfs dode of stervende) is nog genoeg om leven te brengen aan het sterfelijk lichaam, en de levende ziel. (En het is de Heilige Geest die de dode geest moeten we opnieuw geboren worden, om het eeuwige leven maakt.)

We weten dat de staat van de geest van Adam, van dood of stervende, werd doorgegeven aan de rest van de mensheid zijn kinderen, omdat dit duidelijk gemaakt in het Nieuwe Testament:

"Daarom, gelijk door een mens de zonde in de wereld, en de dood door de zonde, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben, want tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend, als er geen recht. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes, ook over degenen, die niet gezondigd hadden in de gelijkenis van het strafbare feit van Adam, die is een soort van Hem die komen zou. Maar de vrije gift is niet zoals de overtreding. Want indien door de overtreding van de een van de vele omgekomen, veel meer heeft de genade van God en de gave door de genade van de ene mens, Jezus Christus, in overvloed aan de vele. Het geschenk is niet zo dat wat kwam door degene die gezondigd, want aan de ene kant het vonnis is ontstaan ​​uit een overtreding leidt tot veroordeling, maar aan de andere kant de vrije gave is ontstaan ​​uit een groot aantal overtredingen leidt tot rechtvaardiging. Want indien door de overtreding van de een, de dood geheerst heeft door de ene, veel meer degenen die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid zal in het leven heersen door de Ene, Jezus Christus. Zo dan als door een overtreding er resulteerde veroordeling voor alle mensen, zo door een daad van rechtvaardigheid er rechtvaardiging van het leven heeft geleid voor alle mensen. Want zoals door ongehoorzaamheid van de ene mens is de mensen zondaars werden, zo door de gehoorzaamheid van de Ene de velen zullen rechtvaardigen worden. De wet kwam in, zodat de overtreding zou toenemen, maar waar de zonde toenam, de genade meer dan overvloedig geworden, zodat, zoals de zonde heerste in de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere "Rom 5. :12-21 NASB

"Want, door de mens kwam de dood, door de mens is ook de opstanding van de doden. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. En zo is het geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel gemaakt;. De laatste Adam een ​​levendmakende Geest "
1 Cor 15:21-22, 45

In deze passages wordt duidelijk gemaakt dat de dood doorgegeven aan alle mensen van Adam alleen. Dit wordt uitgelegd in dat Adam was het een oorspronkelijke geest / ziel, waaruit alle anderen werden vermenigvuldigd. Alle kinderen van Adam geërfd een stervende / dode geest, want het is alleen de geest van de vader, die wordt vermenigvuldigd met de kinderen, die hen het leven. De Bijbel is bepaald dat het alleen door de overtreding "van de ene" en dat "de dood geheerst heeft door het een".
Als zodanig Eve is niet opgenomen in het vermenigvuldigen van de geest, maar alleen Adam, en dit omvat het attribuut van de 'zondige natuur' of dood-toestand van de geest (evenals het type van de geest).

En dus zowel in het geval van Adam verwekkende de hele mensheid, en in God verwekken alleen Jezus Christus, kunnen we zien dat de aard van de geest van een kind, en de eigenschappen van de geest van een kind alleen, zijn afkomstig uit vader van dat kind, en niet van van het kind moeder.

Als Eva's geest was betrokken 50/50 in het vermenigvuldigen van de geest van een kind, dan 1 Kor 15 en Rom 5 kon niet zeggen wat ze zeggen, zonder tegenspraak, omdat ze allebei alleen aan Adam. Als Mary's geest was 50/50 betrokken bij het vermenigvuldigen van de geest van Jezus Christus, dan zou hij geestelijk minder dan volledig God, geestelijk gesproken.

De eerste twee punten te zijn gedekt, op het derde punt, dat wordt verteld in:

Ex 20:5-6

"Gij zult niet buigen voor hen, noch hen dienen: want Ik, de HEERE, uw God [ben] een ijverig God, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen, aan het derde en het vierde [geslacht] van hen die Mij haten; En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, die Mij liefhebben, en Mijn geboden. "

Het woord hier voor "vaders" verwijst naar alleen vaderlijke voorouders, en niet de moeder die. Als zodanig zou men kunnen veronderstellen dat deze ongerechtigheden worden doorgegeven per het concept van de vaderlijke Spirituele Lineage, maar dit is niet het geval. God zegt dat Hij zal de ongerechtigheden van de vaderlijke voorouders te bezoeken op de kinderen. Het vers geeft niet aan dat dit vanzelf zal gebeuren, als onderdeel van een natuurlijk proces zoals door het vermenigvuldigen van kinderen. Dit kan niet het geval zijn, want ieder kind heeft "vaders" of vaderlijke voorouders op zowel hun mama's en papa's kant.
De vaderlijke voorouders van de moeder van een kind worden ook hier bedoeld en niets in deze verzen beperkt de "vaders" om alleen het kind vaderlijke kant. Als zodanig is deze "bezoeken van ongerechtigheden" kan niet worden gebaseerd op het vermenigvuldigen van de geest van de vader om het kind te produceren, en is een niet-verwante kwestie, ook al vertoont enige gelijkenis.
Integendeel, God Zelf verwijst hier naar een record dat hij lijkt te houden, van niet alleen de vaderlijke-vaderlijke lijn, maar ook van de moeder-vaderlijke lijn, wat betekent dat de mannelijke voorouders van een kind aan beide kanten van de familie van het kind.

Daarnaast worden geen geslacht beperkingen voor God doe barmhartigheid aan duizenden generaties van hen die Hem liefhebben en Zijn geboden houden. Dit betekent dat een generatie zegen van Gods genade kunnen doorgeven, zowel via de moeder of de vader van een kind, door middel van hun voorvaderen, zonder enige beperking geslacht. Nogmaals, dit bevestigt dat het begrip "generatievloeken" niet is gebaseerd op het vermenigvuldigen van de geest van de vader van een kind. Echter, sommige overeenkomsten in de manier waarop geestelijke regels Gods werk is gevonden, in dat de ongerechtigheden van de vaderen worden bezocht, en de moeders niet. Maar dit maakt weinig verschil, omdat de ongerechtigheden worden bezocht op zowel de mannelijke en vrouwelijke kinderen, en een moeder kan dezelfde ongerechtigheid bezocht hebben op haar dat haar vader had, al naar gelang haar kinderen.
Een tweede getuige van God actief te houden plaat als deze is te vinden in Psalm 109:14,
"Laat de ongerechtigheid van zijn vader herinnerd worden aan den HEERE, en laat niet de zonde van zijn moeder te zijn uitgewist."

Een andere reden is bekend dat los van vermenigvuldiging is omdat er niets is hard-wired over specifieke ongerechtigheden, als een persoon kan van een bepaalde zonde, berouw te allen tijde, of verwerpen een onrecht, dat wordt bezocht op hen, zonder dat de geest ( of lichaam of de ziel), ze zijn geboren met veranderende in een aantal elementaire hard-wired weg (Ezechiël 18).

Kortom, twee getuigen zijn te vinden in de Schrift, in het geval van Jezus Christus en Adam, die samen laten zien: de geest van een kind wordt vermenigvuldigd van de geest van de vader van het kind, het geven van leven, en dat een kind de geest is van de hetzelfde type als de vader van het kind.

Ook de attributen van het leven van de geest van de vader doorgeven aan het kind, zoals Jezus Christus, eeuwig en onsterfelijk, en de zondige natuur van Adam en dood. Echter, de zondige natuur en dode-toestand van de geest van Adam is een algemene kwestie, en de specifieke ongerechtigheden van een vader die zijn bezocht op de kinderen zijn niet gebaseerd op de geest vermenigvuldigd van de vader voor het kind.Deel 2

Er is een derde voorbeeld in de Schrift waarin dit punt over Paternal Spirituele Lineage, die is gevonden in Gen 6 shows.

Dit is het geval van de 'zonen van God "en hun kinderen van de Nephilim-reuzen.

"En het geschiedde, als de mensen begonnen te vermenigvuldigen op het gezicht van de aarde, en hun dochters geboren werden tot hen, dat de zonen van God de dochters der mensen zagen, dat zij [waren] eerlijk, en zij namen zich vrouwen van alle die ze kozen. En de HEERE zeide: Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, want dat hij ook [is] vlees: doch zijn dagen zullen zijn honderd en twintig jaar. Er waren reuzen op de aarde in die dagen, en ook daarna, toen de zonen van God kwam tot de dochters van de mensen, en ze baarde [kinderen] aan hen, dezelfde [werd] machtige mannen, die [waren] van oude , mannen van naam. "Gen 6:1-4

De term "zonen van God" verwijst naar de engelen (Gen 6:2,4 Job 1:6, 2:1, 38:7), en de Nephilim-reuzen waren de kinderen van de 'zonen van God "en menselijke vrouwen. In Judas 1 en 2 Pet 2 deze 'zonen van God "worden beschreven als engelen, die gezondigd door het verlaten van hun eigen domein, worden vergeleken met degenen die' gaven zich over aan ontucht, ander vlees", en die nu gevangen zitten in Tartaros . Hun acties maakte hen geworden gevallen engelen.

are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire.” Jude 1:6-7 "En de engelen, die niet hielden hun eerste staat, maar lieten hun eigen woning, heeft hij gereserveerd met eeuwige banden onder de duisternis tot het oordeel van de grote dag. Zelfs als Sodom en Gomorra, en de steden over hen op gelijke wijze, waardoor zich naar ontucht en ander vlees, is vastgelegd voor een voorbeeld, onder een straf van eeuwig vuur. "Jude 1:6-7

"Want indien God niet gespaard van de engelen die zondigden, maar wierp [hen] naar beneden naar de hel (Tartaros), en leverde [hen] in ketenen der duisternis, wordt gereserveerd tot het oordeel; En spaarde niet de oude wereld, maar gered Noach de achtste [persoon], een prediker der gerechtigheid, toen Hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen, en het draaien van de steden Sodom en Gomorra in de as veroordeeld [hen] met een val, waardoor [hen] een voorbeeld voor dengenen, die na moeten leven goddeloze "2 Pet 2:4-6

De chronologie in 2 Petrus 2:4-6 plaatst de tijd van hun zonde te worden vlak voor de vloed, zodat we kunnen weten dat zijn een en dezelfde gevallen engelen die zijn genoemd in Gen 6:1-4. En we weten dat deze gevallen engelen in het bijzonder die beging deze zonde nu zijn gebonden en opgesloten in Tartaros als de straf voor hun misdaad. (Hoewel andere niet gevangen gezet, die niet dit specifieke misdrijf te plegen, zie Rev 12, Lucas 4, Efeziërs 6:12).

Kunnen we opmaken dat een aantal dingen waar zouden zijn over de nakomelingen van deze unie, gebaseerd op het concept van de vaderlijke Spirituele Lineage.

Omdat engelen zijn onsterfelijke geesten, hun kinderen van de Nephilim-reuzen zou zijn onsterfelijke geesten. Dit is hetzelfde als God de Vader en Jezus, behalve dat God eeuwig is, en de engelen en hun nakomelingen hadden allemaal een beginpunt, wordt gecreëerd.

Als de engelen die de vader van deze Nephilim-reuzen waren zondig, dan zou de nakomelingen ook zondig.

Zoals Jezus Christus was God in de geest, maar de mens in het lichaam, kunnen we opmaken dat de Nephilim-reuzen waren gevallen-angel in de geest, maar mannen in het lichaam. Jezus Christus is de enige bijbelse voorbeeld om mee te werken aan wat er zou gebeuren in een situatie als deze. Hij had de geest van God, maar een menselijk lichaam en de Bijbel noemt hem een ​​"man", dus Hij is een man, en had het lichaam van een man. Als zodanig deze Nephilim moet hebben gehad sterfelijke menselijke lichamen, maar onsterfelijke zondig geesten. Deze Nephilim-reuzen waren mannen, met een menselijk lichaam, hoewel de geest van een gevallen-engel, net zoveel als Jezus Christus was man, met een menselijk lichaam en de geest van God. De bijbel noemt Jezus een man, in waarheid (1 Tim 2:5). Met dezelfde hoeveelheid van de waarheid, deze Nephilim-reuzen waren ook mannen.

De Nephilim-reuzen alle stierf in de vloed, met betrekking tot hun lichaam. Maar op basis van hun vaderlijke Spirituele Lineage, zouden we verwachten voor hun geest niet zijn gestorven, maar om onsterfelijk zijn. Als zodanig moeten zij later in de Bijbel worden vermeld, indien het concept van de vaderlijke Spirituele Lineage is waar.
Er zijn slechts drie dingen die we weten over hen. Zij moeten kunnen worden geïdentificeerd als onsterfelijk boze geesten, die niet beschikken over een lichaam van hun eigen land. Dit komt overeen met precies de Bijbelse beschrijving en rekeningen van demonen in de Bijbel. En zo het concept van de vaderlijke Spirituele Lineage leidt ons tot het punt dat demonen in de Bijbel zijn de lichaamloze boze geesten van de doden Nephilim-reuzen.

Demonen hebben de geesten van een gevallen engel-(maar niet de geest-lichaam van een engel) en zijn onsterfelijk. Ze kunnen niet het eeuwige leven ontvangen als een geschenk, omdat ze al onsterfelijk. Herhaaldelijk in het Nieuwe Testament Jezus veralgemeent dat de demonen werk voor Satan, en zegt dat christenen zullen demonen uitdrijven in Zijn naam. Satan wordt de overste van de demonen, en het is duidelijk dat de demonen zijn tegenstanders aan christenen, en werk voor Satan. Net als gevallen engelen, demonen lijken te zijn niet in staat het ontvangen van het heil, want net als gevallen engelen zijn onsterfelijk en er is geen manier voor hen om "wedergeboren". Demonen, in het zijn onsterfelijk, kan niet worden "wedergeboren". Mensen hebben een geest, in een inert-dood toestand, die weliswaar van essentieel belang aan het hebben van sterfelijk leven, doet niets naar het eeuwig leven.
De inerte dode menselijke geest moet wedergeboren, geregenereerd, door de Heilige Geest:
"Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God zien ... Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en [van] de Geest, kan hij niet binnengaan in het koninkrijk van God. "John 3:3,5

De Nephilim-reuzen worden "mannen" van de Bijbel (Gen 6:5), maar ze kunnen niet wedergeboren worden door de Geest, omdat ze al levend zijn onsterfelijke geesten, die we kennen als demonen. Ze kunnen niet wedergeboren te worden als mensen met menselijke-type geesten, en kan daarom niet in het koninkrijk van God. In deze de Bijbel over het algemeen lijkt ze in te delen in dezelfde categorie als gevallen engelen, in vele opzichten, hoewel minder krachtig omdat ze niet over de geest-lichamen die gevallen engelen werden geschapen te hebben, demonen zijn nog gecategoriseerd als gevallen engelen als het gaat om de kwestie van het heil en wie ze werken.

Het is om deze reden dat het erg belangrijk om vast te stellen dat er in feite geen "moderne hybriden Nephilim 'levende heden esp. die op zoek zijn menselijke en leven onder ons, dat is wat deze website probeert te doen. Dezelfde informatie die de Bijbel leert over het concept van Paternal Spirituele Lineage, wanneer toegepast op het verhaal van de Nephilim in Genesis, toont aan dat er niet een Nephilim na de vloed van Noach, en dat er geen bewijs voor enige Nephilim leven vandaag de dag , noch zal er zijn. Ga verder naar het volgende artikel in deze serie.

Zie originele op: http://stopalienabduction.com/nephilimhybrids/wordpress/?page_id=2De Nephilim

Volgens het begrip van het concept van Paternal Spirituele Lineage, die wij hebben afgelegd, zijn er verschillende dingen die we kunnen kennen recht uit de vleermuis over de Nephilim.

Jezus had een menselijk lichaam, maar de geest van God, en God is, maar is een man en riep zodanig door de Bijbel, het hebben van een menselijk lichaam. In de consistentie, hetzelfde geldt voor de Nephilim. Jezus Christus is de enige Bijbelse voorbeeld door die om te begrijpen wat deze Nephilim waren, en per dat voorbeeld: ze hadden een gevallen engel-geest, maar een menselijk lichaam, en heten mensen door de Bijbel.

"En het geschiedde, als de mensen begonnen te vermenigvuldigen op het gezicht van de aarde, en hun dochters geboren werden tot hen, dat de zonen van God de dochters der mensen zagen, dat zij [waren] eerlijk, en zij namen zich vrouwen van alle die ze kozen. En de HEERE zeide: Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, want dat hij ook [is] vlees: doch zijn dagen zullen zijn honderd en twintig jaar. Er waren reuzen op de aarde in die dagen, en ook daarna, toen de zonen van God kwam tot de dochters van de mensen, en ze baarde [kinderen] aan hen, dezelfde [werd] machtige mannen, die [waren] van oude , mannen van naam. "Gen 6:1-4

Om de Bijbel te spreken waarheid in het aanroepen van de Nephilim "mannen" dan moeten ze zijn "mannen" een of andere manier, zonder uitzondering. Dit is hetzelfde als Jezus wordt genoemd een "man" en was de mens, zonder uitzondering. In beide gevallen is dit niet een zaak van de geest, maar een kwestie van het hebben van een puur menselijk lichaam. De Nephilim menselijke lichamen waren met alles wat met zich meebrengt, menselijke chromosomen, DNA, enz. Om anders te zeggen, zou men ook ontkennen dat Jezus mens was, en had een menselijk lichaam, en trotseren de interne consistentie van de Bijbel.

Wetenschap controleert ook dat de chromosomen en DNA van een menselijke moeder een enorme hoeveelheid van beperking op het DNA en de chromosomen van de gevallen engelen zou moeten gebruiken in het impregneren van een vrouw. Namelijk, dat een menselijk vrouw DNA en chromosomen kunnen alleen met succes koppelen aan het DNA en de chromosomen dat ze werden ontworpen om te koppelen met die van een menselijke man. Het DNA en de chromosomen van deze gevallen engelen moesten gebruiken om deze vrouwen te impregneren moet zijn geweest, zodat die overeenkomt met die van een menselijke man als, geweest te zijn niet te onderscheiden van die van een menselijke man.

Hoewel het moeilijk is om een ​​wetenschappelijk commentaar op gevallen engel / mens kruising in Genesis 6 te vinden, heeft het hetzelfde punt over genetica gemaakt over theoretische "vreemdelingen":

"Als buitenaardse en menselijke DNA is zo anders, zou hybridisatie onmogelijk zijn. Dit geldt niet alleen op de sequentie niveau, maar de chromosomen hebben zo goed koppel. "
Dr Robert Carter, geneticus, een analyse van de Genetica van de veronderstelde Starchild

Dezelfde wetenschap en het principe van Genetica is van toepassing in het geval van de gevallen engelen en de menselijke vrouwen. Om hybridisatie mogelijk te maken, de gevallen engelen moest zo koppelen van de chromosomen en DNA-sequenties met betrekking tot overeenkomt met dat van een menselijke mens anders, geen nakomelingen zou leiden, op alle. Om voor deze vrouwen om zwanger te worden, en worden moeders op de Nephilim, de gevallen engelen moesten rekening houden met de eicel van de vrouw en op maat van het proces om haar chromosomale-en DNA-sequentie wensen voor wat God ontworpen om te werken in de wetenschap van de biologie en de genetica.

De eenvoudigste verklaring wat gevallen engelen gebruikt in impregneer deze vrouwen is dat God engelen geschapen alle mannelijke, en met een soort van overgebleven zaadcellen die ontstond toen in een menselijke gedaante op aarde, maar zaadcellen die nooit Gods bedoeling ze te gebruiken.
Als zodanig lijkt het DNA en chromosomen die de gevallen engelen lichamen konden produceren was een mens wedstrijd, maar gebrekkig, die genetisch verslechtering (in vergelijking met de door God ontworpen perfect DNA van Adam), wat leidt tot misvorming. It seems very likely that God built into the angels these genetic deteriorations, in how He designed their spirit-bodies to work should they take human form on Earth, but in any case they apparently could do no better than something which was flawed, however it worked. Yet it was correct enough to pass for human male DNA and chromosomes, when it came to combining with the DNA and chromosomes in the egg of a human woman.

But in this, we do know that the Nephilim looked human, and their DNA and chromosomes were human, even if they had miniscule flaws or deterioration in the sequences in comparison to the more ideal DNA of the humans living at the time. This is no different than humans today, who have DNA and chromosomes deteriorated since the time of Adam, or even the time of Noah. The DNA or chromosomes of a human do not have to be as perfect as Adam's, the original, in order for a person to be considered to have a human body. Otherwise, none of us would qualify as being human, as all of us have some genetic flaws which have accumulated over time, which is just part of being in the fallen creation which has been subjected to corruption and decay.(Rom 8:20-22)
The Nephilim had bodies which were human enough for them to be called men (Gen 6:5) by God in the Bible, on the basis of their bodies being human, despite that they seemed to have a level of genetic decay more than the humans around them, in comparison.

In Gen 6:3 when God says “with man, for he also is flesh” this is also translated as “man is indeed flesh”. And so the same concept is referred to, that part of what makes a man to be considered a man is his flesh, his human body, and man “is indeed flesh”. Having a human body is enough for the Bible to say that someone is a man, and this is the same for both Jesus Christ, and also for the Nephilim.

From an understanding of Paternal Spiritual Lineage, we can understand that God was likely speaking in Gen 6:3 to the angels (sons of God) who took human wives. The chronology of these verses makes much more sense when one understands that after these angels took wives, God spoke up to say something to these falling angels.
What did God say?

“And the LORD said, My spirit shall not always strive with man, for that he is indeed flesh: yet his days shall be an hundred and twenty years.” Gen 6:3

God made it clear that “man” is “indeed flesh” and that “man” would live only 120 years.

Who was God saying this to? The angels likely thought it possible that if they had children with the wives they had taken, that these children would live forever, as they did. As such it would make sense that in response God told them that this would not be the case, but rather that “man” would only live 120 years. The “man” referenced to here was first and foremost the Nephilim. The placement of Gen 6:3 after the angels took wives, and before the mention of their offspring, gives a clear context that God was speaking to the angels (and perhaps also their human wives) about their offspring to follow, the Nephilim. The placement indicates that God likely pronounced this once the Nephilim were conceived, but before they were born. This would have been at the time when God starting forming these Nephilim in the wombs of these women who were their mothers. (Is 44:2,24)

In those days it is recorded that the line of Adam, until the flood, on average lived 857 years. This is far longer than the 120 years that God said the Nephilim would live, speaking to their parents. The explanation for why these Nephilim would have far shorter-than-normal lifespans was that “man is indeed flesh”. This shortened lifespan was all very abnormal at the time.

The word here for “man” in Gen 6:3 is “adam”, which both referred to the “Nephilim” in that they had human bodies, just as human as any other “adam”. This also seems to have been a prophetic warning that all “adam” would only live 120 years in the future. This seems to be a case of a prophetic warning having a dual meaning, both that the Nephilim would only live 120 years, due to their flesh, and that all mankind would come to be like this also.
This prophetic warning of shortened lifespans to 120 years has come to pass. But as the Bible indicates God spoke this prophecy to the parents of the Nephilim, by the placement of this verse, it makes sense that their actions in interbreeding were going to be the cause of this change. The Bible seems to indicate that this change in lifespans would be coming through the Nephilim that followed in Gen 6:4, and then on to the rest of mankind.

What does the word Nephilim mean? To quote Dr. Michael S. Heiser,

“In the form we find it in the Hebrew Bible, if the word nephilim   came from Hebrew naphal , it would not be spelled as we find it. The form nephilim   cannot mean “fallen ones” (the spelling would then be nephulim ). Likewise nephilim does not mean “those who fall” or “those who fall away” (that would be nophelim ). The only way in Hebrew to get nephilim   from naphal   by the rules of Hebrew morphology (word formation) would be to presume a noun spelled naphil   and then pluralize it. I say “presume” since this noun does not exist in biblical Hebrew — unless one counts Genesis 6:4 and Numbers 13:33, the two occurrences of nephilim — but that would then be assuming what one is trying to prove! However, in Aramaic the noun naphil(a) does exist. It means “giant,” making it easy to see why the Septuagint (the ancient Greek translation of the Hebrew Bible) translated nephilim as gigantes (“giant”). Here is a screen shot (not good quality) of Aramaic naphil(a) from Morris Jastrow's Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature   (1903; page 923, or page 243 of 1061 of the online PDF of volume 2).”

Dr. Michael S. Heiser, PhD, http://sitchiniswrong.com/

The word Nephilim means giants, and so by definition the Nephilim were all giants.

Having human bodies, that were purely human, human chromosomes, human DNA, the Nephilim must have had human gigantism, caused by the same mechanisms as people who have gigantism today. This is the simplest answer for how the human bodies of the Nephilim were giant. The same processes that are required to take place in a human body today in order for gigantism to result, must have been the same processes that took place in the human bodies of the Nephilim in order for their gigantism to result.

As per modern medical understanding, pituitary gigantism today is caused by a tumor (cancerous growth in) the pituitary gland in the brain, which causes an overproduction of Human Growth Hormone. (1) While some cases of pituitary tumors like this occur randomly, others are genetically linked and pass down through families. (2)

One such case of this is FIPA, Familial Pituitary Isolated Adenomas, which causes both Growth hormone secreting pituitary tumors in childhood (resulting in gigantism) and in adulthood (resulting in acromegaly). FIPA is a hereditary genetic condition which is autosomal dominant with incomplete penetrance. That means it is not sex linked, and either gender can get it, and it is a dominant trait (overtaking recessive traits) but that it only does this some of the time, so people can carry the disorder without having it, and the result varies for those who have it (acromegaly up to full gigantism). (3)

Hereditary gigantism today, like in the example of FIPA, is likely the closest example we have to what the Nephilim had, because what they had caused gigantism, could be carried by someone who did not express the disorder, and because it is hereditary.

People with gigantism today typically have a greatly decreased lifespan. Many giants throughout recent history only lived to their 20s. This closely parallels with the Nephilim-giants that God indicated would only live to be 120 years, when 857 years was the average recorded lifespan. As such there is some parallel in both the gigantism of the Nephilim-giants and the decrease in their lifespan (compared to normal), although these two issues are not shown to be strictly genetically linked, more like two separate genetic problems. If so then it makes sense that as humanity today only lives about 120 years at most, because the genetic problem of the Nephilim's shortened lifespan spread throughout humanity's genetics, effecting lifespans of humans from that point forward, separate from the genetic problem of pituitary gigantism, only affecting some.

How would this work? According to an understanding of Paternal Spiritual Lineage, the spirit of the child comes solely from the father of the child. The Bible seems to specify that the first generation of Nephilim were all male (Gen 6:4), but at the same time specifying the nephilim were “men” (Gen 6:5) therefore having human bodies, therefore being capable to reproduce as the bodies of human men do. Understanding that the Nephilim-giants had purely human bodies, and are called men by the Bible, it makes sense that they were virile and also capable of having children. There is nothing that suggests the Nephilim-giants were sterile. As such, if a Nephilim-giant were to marry a human woman, the children would all also have demon-spirits, but human bodies. While the Nephilim-giants are all described by the Bible as male, their children with human women could have been male or female. As the Bible calls the Nephilim-giants “men” on the basis of their human bodies, there is every reason to think that their bodies were capable of the same things as that of any human male body, which includes the production of X-sperm, leading to female offspring.

The Bible does indicate in the OT that people sinned by making offerings to demons, and to other gods (Deut 32:16-17), and that people worshipped demons when they worshipped idols (1 Cor 10:19-20) and that one of these whom people made offerings to was known as “the queen of heaven”(Jer 44:25). As all of the angels in the Bible are referred to as male, including the fallen ones, there is some reason to think “the queen of heaven” was a female demon. If there are female demons (as is claimed about succubus) then this would imply there must have at one time been female demon-spirited Nephilim.

A daughter of a Nephilim-giant would herself have a demon-spirit (and at death become a demon) but if she had children, her children would have the same type of spirit as their father, not her. If their father was human, the children would be human. At the same time, the children could genetically inherit the traits of her body, including gigantism and a shortened lifespan. If she married a human man, with a human spirit, the children could inherit the genetic traits of gigantism or a shortened lifespan, while they would still have human-spirits.

After the flood people had about 400 year lifespans, which gradually decreased to 120 years over 11 generations. This indicates that it was not any external changes in the earth after the flood which caused decreased lifespans, but rather decreased lifespans must have been caused by internal genetic changes. (4) However, the Bible makes clear that these genetic changes were related to the Nephilim-giants by the placement of Gen 6:3, which is the verse that specifically talks about the issue of decreased lifespans, right after the fallen angels took wives, and right before the Nephilim-giants are first mentioned. So we know these Nephilim events are connected to the shortened lifespans of all humanity today, as the Bible indicates such.

The concept of Paternal Spiritual Lineage logically shows that a Nephilim-giant could have a human-spirit human-body granddaughter. And understanding of the hereditary genetic disorder of gigantism (such as FIPA) shows that such a granddaughter could be a carrier of the genes that cause gigantism, but not herself be a giant effected with the disorder. As such this human-granddaughter of a Nephilim, who herself had a Nephilim-daughter for her mother and a human father, could herself carry the genes for gigantism without being a giant herself. She also could be effected by genes causing a shortened lifespan, and pass these on to her human children, along with genes that cause gigantism.

As the first mention of a shortened lifespan is related to the Nephilim-giants, the fact that we all have shortened lifespans today indicates that this very scenario took place. The first mention of gigantism in the Bible is with the Nephilim-giants, and the fact that gigantism exists today also indicates this scenario took place. Gen 6:3 was spoken to the parents of the Nephilim, as the Bible indicates, about the Nephilim, as the Bible indicates by the placement of the verse. An understanding of paternal spiritual lineage and the human bodies of the Nephilim, is shown by the Bible in the case of both Adam and Jesus Christ. Therefore, the evidence for the scenario of a human grand-daughter of a Nephilim is the shortened lifespans and gigantism the Bible teaches occurred after the flood.

Continue on to the next part in this Series!
see original at: http://stopalienabduction.com/nephilimhybrids/wordpress/?page_id=15

The Nephilim (continued?)

“But Noah found favor in the eyes of the LORD. These [are] the generations of Noah: Noah was a just man [and] perfect in his generations, [and] Noah walked with God.” Gen 6:8-9

De Bijbel geeft aan dat Noach was "perfect in zijn generaties". Dit kan betrekking hebben op zijn smetteloos of ongeschonden in zijn afstamming. Waarom heeft God dit opgeven? Het zou logisch zijn dat God zei dat dit om duidelijk te maken dat Noach was volkomen onbedorven in zijn afkomst, zowel de vader en de moeder, die geen voorouders die aan de Nephilim-reuzen in enig opzicht verband. Noach was de vaderlijke voorvader van elk mens, die zouden komen na de zondvloed, zijn zonen en al hun kinderen, die de hele mensheid zou worden aangevuld uit.

Het is echter niet gespecificeerd dat Noach's vrouw, zoons, noch dochter-in-law waren "volmaakt in hun geslachten". Het is dus mogelijk dat Noach's vrouw (en dus de zonen van Noach) of dochters-in-law (en dus zijn kleinkinderen), lichamelijke hielden verband met de Nephilim. According to the concept of Paternal Spiritual Lineage, it did not matter if Noah's wife was in fact even a Nephilim-giant, because Noah's sons and all their children would have human-spirits, because Noah had a perfect human lineage and a human-spirit.

Maar het lijkt veel waarschijnlijker dat Noach's vrouw of dochters-in-law mensen waren, maar jammer genoeg een of allemaal afstammen van een mens-kleindochter van een Nephilim-reus. Dit zou betekenen dat, terwijl de vrouwen op de ark waren mens, zelfs geen reuzen, ze nog steeds kunnen de genen dragen voor erfelijke gigantisme, evenals genen die een verkorte levensduur. Men zou kunnen stellen dat er naast de genoemde uitzondering van Noach, dat zijn vrouw en zonen 'het vlees had ook enigszins aangetast, zoals al het vlees had zijn beschadigd,
"En God zag de aarde, en zie, zij was verdorven, want al het vlees had zijn weg verdorven op de aarde." (Gen 6:12)

The fact that giants existed after the flood, and that lifespans continued to decrease after the flood, shows that a woman (very likely herself human) related to a Nephilim-giant must have been on the Ark, and passed these genetic traits on to all humanity which followed after the flood. (Noah lived 950 years, but Shem only 600, this could be indicative that the woman with shortened-lifespan genes was in fact Noah's wife.)

That we all only live at most 120 years today, combined with the concept of Paternal Spiritual Lineage, shows that all humanity had a human-granddaughter-of-a-Nephilim ancestor in their past. Toch zijn we niet minder mens voor, want de Nephilim-reuzen had het menselijk lichaam, en wij allen afstammen van Noach die een mens-geest.

De reuzen die kwam na de zondvloed, die veel tijd worden gezien in de Bijbel, zijn menselijk. Ze hadden mensen geesten, en waren niet meer gerelateerd aan de Nephilim dan wie dan ook was na de zondvloed. Everyone after the flood coming to live only 120 years shows this. De menselijke-reuzen na de zondvloed helaas net sprak ook de zeldzamere genetische probleem van het hebben van gigantisme, terwijl de rest van de mensheid sprak de genetische verkorte levensduur.

The main difference between the Nephilim-giants before the flood and the human-giants after the flood is that the human-giants after the flood seem to have been in poorer health.

Sommige seculiere wetenschappers en ook christelijke creationisten beiden lijken het erover eens dat de grootste dinosaurussen als zij leefden vandaag niet in staat zou zijn om te ademen of volledig opstaan, en dan ook dat de wereld lijkt te zijn geweest heel anders een hele tijd geleden (hoe lang geleden dat het verschil) en dat de aarde hadden hogere atmosferische zuurstof niveaus in het verleden, waardoor voor deze dinosaurussen om te kunnen ademen en functioneren met wat normaal. Deze zelfde voorwaarden christenen toe te schrijven aan de pre-zondvloed wereld die toegestaan ​​voor de dinosaurussen om te ademen, en voor het grote gevleugelde degenen om te vliegen, ook geproduceerd dingen zoals gigantische dieren en insecten, zoals wordt gevonden in het fossielenbestand. (5,6,7) Als zodanig weten we dat de wereld voor de zondvloed was bevorderlijk voor gigantische dieren en hun gezondheid. Er is alle reden om de aarde af te ronden voor de zondvloed was meer bevorderlijk voor de gezondheid van de Nephilim reuzen-en mens-reuzen ook.

Dit kan worden hoe de Bijbel zegt over de Nephilim-reuzen, "dezelfde geworden helden van de oude, mannen van naam". Deze instanties met de hypofyse gigantisme waren in staat om veel beter te functioneren in de pre-zondvloed wereld, en dus konden worden "machtige mannen". Op hetzelfde moment, ze hadden ook een afgenomen levensduur. Als zodanig is de gigantisme en de verkorte levensduur genen lijken niet rechtstreeks samen te binden, maar te scheiden. De hele mensheid met een kortere levensduur na de zondvloed, hoewel niet reuzen, toont aan dat de twee genetische problemen niet uitsluitend met elkaar verbonden. Het gigantisme genen en de korte levensduur genen, terwijl zowel afkomstig van de Nephilim-reuzen, waren niet uitsluitend betrekking. Terwijl de reuzen deden korter leven dan gebruikelijk was in die tijd voor de zondvloed, het is ook duidelijk dat in eerste instantie hun gigantisme niet een totale belemmering voor hen, die de naam "machtige mannen". Echter, na de zondvloed en de verandering van de weersomstandigheden, de reuzengroei leek nog erger gezondheidsproblemen voor mensen met reuzengroei te produceren. En uiteindelijk kunnen we zien dat de verkorte levensduur-genetica niet gebonden aan gigantisme genetica, als de hele mensheid heeft een verkorte levensduur, maar weinigen hebben reuzengroei.

De menselijke-reuzen na de zondvloed had geen atmosferische voordeel, en er zijn aanwijzingen waren ze in slechte gezondheid, net als mensen met reuzengroei vandaag. Bijvoorbeeld, een zeer plausibele theorie is dat de Goliath stierf door de stenen te raken zijn hoofd als gevolg van slechte gezondheid en medische omstandigheden die direct verband houden met hem te hebben hypofyse reuzengroei.

“And David put his hand into his bag and took from it a stone and slung it, and struck the Philistine on his forehead. And the stone sank into his forehead , so that he fell on his face to the ground. Thus David prevailed over the Philistine with a sling and a stone, and he struck the Philistine and killed him ; but there was no sword in David's hand.”
1 Sam 17:49-50

“Undoubtedly Goliath's great size was due to acromegaly secondary to a pituitary macroadenoma. This pituitary adenoma was apparently large enough to induce visual field deficits by its pressure on the optic chiasm, which made Goliath unable to follow the young David as he circled him. The stone entered Goliath's cranial vault through a markedly thinned frontal bone, which resulted from enlargement of the frontal paranasal sinus, a frequent feature of acromegaly. The stone lodged in Goliath's enlarged pituitary and caused a pituitary hemorrhage, resulting in transtentorial herniation and death.”
- Dr Stanley Sprecher, MD http://radiology.rsna.org/content/176/1/288.2.full.pdf

De slechte gezondheid van deze giganten zou ook kunnen stellen in dat hele dorpen van de reuzen werden gedood door de Israëlieten zonder enige moeite genoteerd. (Deuteronomium 3:1-11, Josh 11:21)

God had de Israëlieten doden geheel deze reusachtige stammen (mannen, vrouwen en kinderen), en dit was waarschijnlijk voor een zeer begrijpelijke reden.

Using FIPA as a model, each successive generation has a younger onset for the illness. Dit betekent dat wat net zo acromegalie start, met volwassen begin, in een paar generaties zou meer waarschijnlijk zal leiden tot reuzengroei dat begint in de kindertijd. Dat is voor degenen die uiten de genen en gigantisme. Op hetzelfde moment, de meeste mensen in de familie zijn dragers die niet krijgen van de stoornis, en sommigen zelfs niet dragen. In de moderne gevallen, heeft een hele familie of dorp, van de reuzen niet gebeuren. Maar er is een reden waarom.

Het is zeer waarschijnlijk dat de enige manier die je zou krijgen deze genetische aandoening zo sterk worden aangescherpt, om een ​​hele stammen van de reuzen, waar iedere man, vrouw en kind heeft de genetische aandoening hebben, is door inteelt. Het wetenschappelijk inzicht in erfelijke gigantisme ondersteunt deze bewering. (3,8) En we weten dat deze mensen de praktijk inteelt deden. God bevestigt deze landen beoefend inteelt in Leviticus 18, en dit is wat het zou kosten om hele dorpen van de reuzen, waarin elke man vrouw en kind was een reus te krijgen. Bijvoorbeeld, FIPA is een dominant kenmerk met slechts onvolledige penetratie, wat betekent dat handelt recessief op vele manieren, en dus zou het bijna onmogelijk om een ​​heel dorp van gigantische mensen, behalve wanneer de eigenschap werd versterkt door inteelt, net als de nauwe inteelt Lev 18 noemt, waardoor de eigenschap om zeer dominant te tonen.

Deze stammen van mens-reuzen waren ingeteeld genoeg zijn om onheil hun eigen genen en die van hun kinderen. Hun kinderen zouden hebben gigantisme, en ze zou ook reuzengroei verspreiden naar iedereen die iemand trouwt uit de stam. Dit is ook aangetoond in het geval van de zonen van de reus van Gath, deze vier broers waren ook reuzen als hun vader. (1 Ch 20, 2 Sam 21)

“And yet again there was war at Gath, where was a man of [great] stature, whose fingers and toes [were] four and twenty, six [on each hand], and six [on each foot]: and he also was the son of the giant. But when he defied Israel, Jonathan the son of Shimea David's brother slew him. These were born unto the giant in Gath; and they fell by the hand of David, and by the hand of his servants.” 1 Ch 20:6-8

Dit exemplaar van de reus van Gath en zijn vier gigantische zonen toont een paar dingen waar te zijn. De eerste is dat gigantisme gaat erfelijk tussen mensen, en wordt niet altijd veroorzaakt door gevallen engelen. De tweede is dat als een wilde op dit punt het debat dan, logica zou dicteren dat men zou moeten toegeven dat ofwel:
A. De Bijbel is niet juist als het gebruik van de termen "vader" en "zoon", die zou kunnen hebben verschrikkelijke gevolgen als dit dezelfde bewering werd toegepast op Jezus Christus.
B. Or if asserting that the giant of Gath was a “Nephilim” and he himself had sons, one would have to concede that the Nephilim before the flood were not sterile, and therefore could have had sons or daughters before the flood.
En dus dit gigantisme was een menselijke erfelijke aandoening die van de ene mens op zijn vier menselijke zonen. This is not how hereditary gigantism typically shows in families, and is highly unusual, which all suggests close inbreeding, as may the polydactylism.

Net als een quarantaine, om veel meer van de mensheid uit de genetische aandoening van gigantisme te redden, God had deze stammen van gigantische mensen worden gedood. Dit was een medelijden met de kinderen die ze kunnen hebben gehad, en toekomstige generaties, als reuzengroei is een zeer pijnlijk, vervormen en uitschakelen genetische afwijking. Dit was ook beschermen tegen het verspreiden van deze genetische aandoening om al die mensen om hen heen, inclusief de Israëlieten. (Richteren 3:5-7)

Dat de reuzen na de zondvloed waren mens-reuzen en niet-Nephilim reuzen is bevestigd in de Bijbel in Numbers13-14. Dit is de enige tijd na de zondvloed waarin het woord "Nephilim" wordt gebruikt, en de Bijbel maakt duidelijk dat legt de verklaring was een laster, een leugen, en dat degenen die deze leugen verteld werden gestraft met de dood, als gevolg van de schade die ze veroorzaakte met deze leugen.

“And they brought up a slander of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, The land, through which we have gone to search it, [is] a land that eateth up the inhabitants thereof; and all the people that we saw in it [are] men of a great stature. And there we saw the giants, the sons of Anak, [which come] of the giants: and we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight.” Num 13:32-33

“And the men, which Moses sent to search the land, who returned, and made all the congregation to murmur against him, by bringing up a slander upon the land, Even those men that did bring up the evil slander upon the land, died by plague before the LORD.” Num 14:36-37

Het boek "Alien Intrusion: UFO's en de Evolution verbinding" door Gary Bates is waar ik voor het eerst zag dit opgemerkt, en zet hij het op deze manier:

“…The descendents of Anak (the Anakim/Anakites) were obviously a group of large people. However, in verse 28 the spies also reported that many of the other people in the land were “strong.” There are several other passages that refer to the Anakim as a powerful group of people (Deut. 9:2 for example), but verse 33 in Numbers 13 is the only passage that suggests any Anakite relationship to the Nephilim. Once again, it should be remembered that these Anakim were descendents of post-Flood people. They could not be descended from the pre-Flood Nephilim. Chapter 10 of Genesis records the “Table of Nations”; that is, the descendents of Noah's sons, and there is no mention of Anak or the Nephilim, post-Flood.

“It should be noted that the spies brought back a bad, or “evil” (Hebrew dibbah, “to slander, whisper, or defame”) report. That report included a parenthetic insertion that the large people known as the sons of Anak were descended from the Nephilim. The NIV simply puts it as: We saw the Nephilim there (the descendents of Anak come from the Nephilim)… (Num. 13.33).

“At first reading, this may seem like a factual account, but it is part of the quoted false report of the spies. Of the 12 spies, only Joshua and Caleb, trusting God, were keen to enter and take possession of the land; the other 10 did not want to. Because of the false report, the whole nation was too terrified to enter the Promised Land, and they turned against Moses for bringing them there. God responded:
The Lord said to Moses, 'How long will these people treat me with contempt?… I will strike them down with a plague and destroy them' (Num. 14:11).”

“How can we be sure that it was a false report? To start with, God intended to strike down all of the people with a plague for their unbelief, but Moses interceded on their behalf. However, there were some that were not going to escape God's justice. Waarom? Because they brought back an untruthful report. Numbers 14:36-37 says:
“'Now the men whom Moses sent to spy out the land, who returned and made all the congregation complain against him by bringing a bad report of the land, those very men who brought the evil report about the land, died by the plague before the Lord' (New King James Version).'”

“Some Christians have actually added to the false account of the Nephilim in the Promised Land. They say that during the time that the children of Israel wandered in the desert (38 years), fallen angels were once again cohabiting with women to produce more Nephilim as part of a satanic strategy to prevent the Hebrews entering the land. This is unlikely because, although they encountered the Anakim, they defeated them, as well as many others inhabiting tribes. When they eventually entered the land of Canaan, there was no mention of the Nephilim or encounters with them. Surely, among the descriptions of all the battles that ensued, encounters with Nephilim would have been mentioned if they occurred. And it should be remembered, according to the fallen angel view, the original angels who stepped out of line in this manner were now in chains in Tartarus…”
Gary Bates, Alien Intrusion: UFO's en de Evolution Connection, pg. 363-364

Te maken alle duidelijkheid, een laster is een leugen. Het woord dat hier gebruikt worden voor laster is "dibbah" en betekent "laster, laster", aldus Lexicon van de Gesenius's. Het wordt vertaald als "laster" 4 keer, "schande" 2 keer en "kwaad gerucht" 3 keer in de KJV. Het woord "laster" betekent een "kwaadaardige onjuiste of lasterlijke verklaring", "laster" betekent "een vals en kwaadaardig statement ontworpen om de reputatie verwonden". Een laster is een leugen.

Numbers makes clear that these men brought a slander against the land in particular by: “saying… there we saw the giants (Nephilim), the sons of Anak, of the giants (Nephilim)”. Dit is het lasterlijke, liggend verklaring in kwestie. Opgemerkt wordt in het bijzonder in Num 13:32 dat deze verklaring was laster, een leugen, en niet waar, voordat de Bijbel verhaalt van de valse verklaring. Dan daarna, in Num 14, is duidelijk gesteld dat de mannen die gelogen in dit specifieke verklaring stierven door plaag voor God. Als zodanig, God strafte deze mannen voor hun liegen over dat er Nephilim in het land, door hen te sterven voor Hem door een plaag. De reden dat deze straf was zo ernstig was, want als gevolg van deze leugen, het volk van Israël weigerde om het land te nemen in de strijd, te weigeren om God te gehoorzamen. En zij dan gestraft werden door het hebben van de in de woestijn zwerven voor 40 jaar.

Anders dan deze unieke exemplaar van een laster, een leugen, wordt verteld, er geen melding wordt gemaakt van Nephilim na de zondvloed, en bovendien Gen 6 en Num 13 het woord Nephilim is nergens anders in de Bijbel gebruikt. De kruising van de 'zonen van God "en vrouwen wordt niet opgenomen om opnieuw hebben plaatsgevonden na de zondvloed. Zoals de Bijbel had geen probleem waarin dit kruisen de eerste keer, God zeker zou hebben genoemd als het dezelfde gebeurtenissen gebeurde het weer, in zijn consistentie. Ook de "zonen van God", die gewon de Nephilim-reuzen werden opgesloten in Tartaros (de afgrond) tot het oordeel voor hun misdaad.

In Judas 1 en 2 Pet 2 deze 'zonen van God "worden beschreven als engelen, die gezondigd door het verlaten van hun eigen domein, worden vergeleken met degenen die' gaven zich over aan ontucht, ander vlees", en die nu gevangen zitten in Tartaros . Hun acties gedefinieerd ze als en maakte hen geworden gevallen engelen.

“And the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, he hath reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day. Even as Sodom and Gomorrha, and the cities about them in like manner, giving themselves over to fornication, and going after strange flesh, are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire.” Jude 1:6-7

“For if God spared not the angels that sinned , but cast [them] down to hell (Tartaros), and delivered [them] into chains of darkness, to be reserved unto judgment; And spared not the old world, but saved Noah the eighth [person], a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly; And turning the cities of Sodom and Gomorrha into ashes condemned [them] with an overthrow, making [them] an ensample unto those that after should live ungodly” 2 Pet 2:4-6

De chronologie in 2 Petrus 2:4-6 plaatst de tijd van hun zonde te worden vlak voor de vloed, zodat we kunnen weten dat zijn een en dezelfde gevallen engelen die zijn genoemd in Gen 6:1-4. And we know that these fallen angels in particular who committed this sin are now bound and imprisoned in Tartaros as the sentence for their crime. (Hoewel andere niet gevangen gezet, die niet dit specifieke misdrijf te plegen, zie Rev 12, Lucas 4, Efeziërs 6:12).

Als zodanig is het meest logisch dat er geen andere gevallen engelen zou proberen om deze misdaad te herhalen, en het gezicht dezelfde straf. Zoals God is consistent, is het zinvol zouden ze geconfronteerd met dezelfde straf. Dus lijkt het veilig om te zeggen geen enkele andere gevallen engel zou deze misdaad begaan, vanwege de gevolgen, en dit is in overeenstemming met God niet een beschrijving van eventuele herhaling van deze misdaad na de zondvloed.

The Bible makes clear that the human-giants after the flood were not Nephilim, by saying those that called them so were slanderers in Num 13-14. Zowel de aanwezigheid van de mens-reuzen na de zondvloed en de verkorte levensduur na de overstroming kan worden gekoppeld aan de Nephilim die leefden vóór de zondvloed, door middel van een vrouw op de Ark, zonder enige hervat gevallen engelen-kruising na de zondvloed. Het bewijs voor deze theorie is te zien in dat de hele mensheid al snel moest levensduur verkort tot 120 jaar, en Gen 6:03 toont de profetie van een verkorte levensduur als zijnde gerelateerd aan de gevallen engelen die vrouwen, en hun nakomelingen.
Er is niets in de Bijbel dat aangeeft dat er ooit zal zijn van meer Nephilim geboren. De Schriften soms gebruikt om deze misvatting beweren zijn Matt 24 en Dan 2, maar dit kan alleen bereikt worden door het negeren van de voor de hand liggende betekenis van de verzen, het negeren van hun context, en draaien hun betekenis, en de betekenissen van de woorden in deze verzen.

Met een eenvoudige interpretatie, rekening houdend met context van de passage, betekenis van de woorden, etc, geen van deze passages wijzen op dat er niet meer Nephilim in de toekomst van de wereld, volgens de bijbelse profetie. You can examine these passages of prophecy, and the conclusion that they do not include any prophecy of a resurgence of Nephilim, at the links on the menu.


Voetnoten:
(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Gigantism

(2) http://en.wikipedia.org/wiki/Acromegaly

(3) http://www.fipapatients.org/disorders/fipa/ includes family tree chart
(4) http://creation.com/decreased-lifespans-have-we-been-looking-in-the-right-place
(5) http://geology.com/usgs/amber/
(6) http://www.truthingenesis.com/The_Garden_of_Eden.html

(7) http://levenspiel.com/octave/OL_images/DinosaurW.pdf

(8) http://www.medscape.com/viewarticle/565829_3 may require free user account

Addendum:
While side issues, I want to address a couple things:

1. In Gen 6:4 “and also after that” or “afterward” has a couple of possible explanations that the text will allow for, and neither one references to after the flood. The first is that the taking of wives and interbreeding began “when men began to multiply on the face of the earth and daughters were born unto them” which was about 1000 years before Noah was even born. In context, “afterward” refers to the time when the marrying and interbreeding started, some 1000 years before Noah was born, and into the time of Noah