This page has been translated from English

Gaven van de Heilige Geest, Testen van de geesten, en Spiritual Warfare

Hoofdstuk 8 - Gaven van de Heilige Geest, Testen van de geesten, en Spiritual Warfare

Voordat we tot geestelijke oorlogvoering, ik dacht dat het zou nuttig zijn om gaven van de Heilige Geest te dekken. Als je eenmaal weet dat u te maken heeft met een demon of een gevallen engel dan geestelijke oorlogsvoering methoden van toepassing zou zijn. Toch heb ik gevonden in mijn ervaringen en het onderzoek dat soms de moeilijkste stap is het identificeren van dat je in feite een ervaring of ontmoeting met een demon of een gevallen engel hebben.

Hopelijk de samenvatting van de hedendaagse activiteiten van demonen en gevallen engelen in een eerder hoofdstuk zal u helpen de lezer gemakkelijk herkennen sommige dingen. Maar de demonen en gevallen engelen zijn leugenaars, en zeer intelligent leugenaars.

In het vorige hoofdstuk I had betrekking op de begrippen "antichristen", "valse leraars", en "valse profeten". Ons wordt verteld dat de "geest van de antichrist" nu bestaat. Niet alleen dat, maar wordt ons verteld dat veel mensen zijn verleiders en de antichrist.

"En alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is niet van God: en dit [de geest] is van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komt, en in de in de wereld aanwezig is, nu. "1 Joh 4:03

"Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen. Dit is de misleider en de antichrist. "2 Joh 01:07

Kleine kinderen, het is de laatste tijd: en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden; waarbij we weten dat het de laatste keer. Zij gingen uit van ons, maar ze niet echt bij ons. Want indien zij hadden toebehoord aan ons, dan zouden ze bij ons gebleven zijn, maar hun gaan laten zien dat geen van hen behoorden tot ons "1 Joh 2:18-19.

"Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus? Hij is de antichrist, die den Vader en den Zoon loochent. "1 Joh 2:22

Net zoals er vele antichristen, zijn er ook vele geesten van de antichrist. Deze misleidende geesten van de antichrist zijn letterlijk demonen en gevallen engelen die werken voor Satan. Dus "geest van de antichrist" is een andere term voor de doelstellingen van een demon of een gevallen engel, omdat deze in tegenstelling tot Jezus Christus. Hoe christenen krijgen te zijn valse leraren, valse profeten, of antichristen, is als ze belanden na een antichrist geesten van een demon of een gevallen engel. Een van de misleidingen die deze proberen te werken op christenen is te vermommen als een gave van de Heilige Geest, op christenen die niet begrijpen gaven van de Heilige Geest. Het is dus belangrijk om te weten over de gaven van de Heilige Geest, om zo te herkennen wat voor soort dingen iets om niet een gave van de Heilige Geest te tonen.

Er zijn vele gaven van de Heilige Geest, die worden vermeld in de Bijbel het bijzonder, in het Nieuwe Testament. Dit zijn echte gaven van de Heilige Geest, gegeven aan christenen. Het belangrijkste punt dat ik wil op dit moment te maken, is dat net als een geest van de antichrist (demonen en gevallen engelen) nagemaakte wel de gave van de Heilige Geest van "profetie", met een gift van 'valse profetie' (veroorzaakt door de gevallen engelen of demonen) ... Demons en de gevallen engelen doen ook proberen te vervalsen sommige van de andere gaven van de Heilige Geest, in een of andere manier.

Dit is een reden waarom de Bijbel leert nadrukkelijk,
1 Johannes 4:1-3 "Geliefden, gelooft niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn, want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Door deze weet je de Geest van God: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is van God, en iedere geest, die niet belijden dat Jezus is niet uit God, en dit is de geest van de antichrist, waarvan u heb gehoord dat het komt, en nu is het al in de wereld. "

Als christenen, is de verantwoordelijkheid die de Bijbel leert ons geplaatst is voor ons het testen van de geesten. De Bijbel leert ons dat een geest van de antichrist niet zal belijden dat Jezus de Christus is gekomen in het vlees, en dat een geest van God zal belijden dat Jezus de Christus is gekomen in het vlees, of zal ontkennen de Vader en Zijn eniggeboren Zoon. Lezen we ook,

1 Cor 12:1-3: "Nu over de geestelijke gaven, broeders, ik wil niet dat u onwetend te zijn. Je weet dat als je heidenen waren, een of andere manier je was beïnvloed en misleid te dempen afgoden. Daarom zeg ik u dat niemand die spreekt door de Geest van God zegt, "Jezus vervloekt," en niemand kan zeggen: "Jezus is de Heer," behalve door de Heilige Geest. "

En uit dit krijgen we een duidelijk verduidelijking dat een geest die vervloekt Jezus is niet van God, en dat niemand kan zeggen: "Jezus is Heer", maar door de Heilige Geest. Een geest die vervloekt Jezus lijkt een duidelijk en gemakkelijk te vervalsen herkennen, waardoor je zou weten dat de geest heeft de test van die geest is mislukt. Kennen van een geest heeft de andere test geslaagd is niet zo eenvoudig en vanzelfsprekend.

Het staat gelijk aan belang, wanneer je te maken met een geest, dat je begrijpt wat "Jezus de Christus is gekomen in het vlees 'betekent. Anders kun je niet, onderscheiden door vragen te stellen een geest, als ze Hem belijden als zodanig of niet. Je moet weten wie Jezus de Christus is, en wie Hij is het niet. U moet weten dat Hij is de eniggeboren Zoon van God. Deze kunnen lijken basic is voor u, maar er zijn een heleboel mensen die er zijn dat vertrouwen ook graag. Als de kinderen het lied zegt: "Wees voorzichtig kleine hart, die je vertrouwt." Je moet op je hoede. Al deze punten zijn van essentieel belang Christelijke Doctrine, die de bijbelse christelijk geloof definieert. Zo vertrouwd te raken met de essentiële bijbelse christelijke leer, zodat u zult de waarheid kennen en kunnen gemakkelijk ter plaatse geen leugens. Hier is een goed uitgangspunt:

http://carm.org/essential-doctrines-of-christianity

Een ander zeer belangrijk ding om in gedachten te houden is dat Jezus is het "Woord" van God. De Bijbel is ook het "Woord van God". Jezus zei:

Matt 05:17 "Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen, ik ben niet gekomen om af te schaffen, maar om te vervullen."

Wat betekent dit? Het betekent dat de Heilige Geest van Jezus, en elke ware geest van God (als een heilige engel) nooit zal leren, doen of zeggen, of om u te leren proberen, doen of zeggen iets dat in strijd is met de Bijbel.

Al de Schrift [is] gegeven door inspiratie van God, en [is] nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid: Dat de mens Gods volmaakt zij, volkomen toegerust tot alle goed werk 2 Tim 3.: 16-17

Mensen zeggen: "De beste verdediging is een goede aanval". Iets dat is van onschatbare waarde in "het testen van de geesten" om te vertellen of ze zijn van God of van Satan, is om te weten wat de Bijbel leert. Om te weten van de hele Bijbel, moet je de hele Bijbel te lezen. Zodra u iets gelezen in de Bijbel, zal de Heilige Geest u helpen behouden en te onthouden.

Heb 10:14-17 "Want door een offerande heeft hij voor altijd volmaakt degenen die geheiligd worden. En de Heilige Geest getuigt ook van ons, want na het zeggen van: "Dit is het verbond dat Ik met hen maken zal na die dagen, spreekt de Heer: Ik zal mijn wetten op hun hart, en op hun geest Ik zal die "Hij zegt dan," en hun zonden en hun ongerechtigheden zal Ik niet meer gedenken. "

Joh 14:26 "Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in mijn naam, u alles leren en zal u herinneren aan alles wat ik u gezegd heb."

De Heilige Geest zal ons herinneren van wat er wordt onderwezen in de Bijbel, en leren ons alle dingen. God zal Zijn wetten op uw hart en schrijf Zijn wetten in je gedachten. Het maakt het gewoon zo veel makkelijker voor ons zijn als we echt de Bijbel lezen. Het is tijd goed besteed. U hoeft niet om daadwerkelijk onthouden van de Bijbel (hoewel dat een goede zaak is), te leren en herinnerd worden door de Heilige Geest van wat je hebt gelezen, want Jezus vertelde ons de Heilige Geest zal ons herinneren aan alles wat Hij gezegd heeft. Het lezen van de Bijbel, vooral de hele Bijbel, is van onschatbare waarde in "het testen van de geesten".

In andere gevallen, waarin de geest kan niet in twijfel worden getrokken, maar eerder een droom, of een Vision, gebeurt: Indien mogelijk, terwijl dit gaande is, berisping in de naam en het gezag van de Heer Jezus Christus. Zeg: "De Heer Jezus Christus bestraffen je." Ook een minuut te nemen, en begint te bidden in de naam van Jezus Christus, dat God een valse visioen of droom van u te verwijderen. Als de visie of droom, etc. is van God, zal het blijven, maar als het niet van God, dan zal stoppen. En het is God die heeft gezegd in Zijn Woord dat we nodig hebben om de geesten te testen, en ik geloof dat als we dit doen, God is blij, en het is veel veiliger voor ons om te blijven bewaakt tegen misleidingen. God is niet van plan om erg als je de tijd neemt om te doen wat hij al heeft verteld te doen - om de geesten te testen!

Nu dat we de basics van het testen van de geesten bedekt, wil ik ingaan op zowel de gaven van de Heilige Geest, en ook voor een aantal valse valse geschenken uit een geest van de antichrist (demonen en gevallen engelen).

Wat zijn de gaven van de Heilige Geest? Enkele belangrijke verzen vertellen ons wat ze zijn, en sommige over wat ze willen, en waarom krijgen ze:

Rom 12:6-8 "We hebben verschillende gaven, afhankelijk van de genade ons gegeven. Als een man de gave is profeteren, laat hem het te gebruiken in verhouding tot zijn geloof. Als deze gebruikt wordt voor, laat hem dienen; als het onderwijs, laat hem te leren, maar als het is bemoedigend, laat hem aan te moedigen, maar als het draagt ​​bij aan de behoeften van anderen, laat hem royaal te geven; als het leiderschap, laat hem regeren ijverig, maar als het is barmhartigheid, laat hem vrolijk it ".

Efeziërs 4:11-16 "En Hij gaf sommigen als apostelen, en sommigen als profeten, en sommigen als evangelisten, en sommigen als herders en leraars, voor het toerusten van de heiligen voor het werk van de dienst, aan de opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof, en van de kennis van de Zoon van God, om een volwassen man, tot de maat van de grootte, die behoort tot de volheid van Christus. Als gevolg daarvan, zijn we niet langer te worden kinderen, gooiden hier en daar door de golven, en rondgedragen door allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, door arglistigheid in bedrieglijke sluwe, maar het spreken van de waarheid in liefde, we moeten groeien op in alle aspecten in Hem, die het hoofd is, namelijk Christus, van wie het hele lichaam, kunnen worden uitgerust en bij elkaar gehouden, door alle gezamenlijke levert, op basis van de goede werking van elk individueel onderdeel, zorgt ervoor dat de groei van het lichaam voor de opbouw van zichzelf in de liefde. "

1 Cor 12:4-12 "Er zijn verschillende soorten van geschenken, maar het is dezelfde Geest. Er zijn verschillende soorten van dienstverlening, maar het is dezelfde Heer. Er zijn verschillende soorten van werken, maar het is dezelfde God werkt allemaal in alle mensen. Nu naar elk van de manifestatie van de Geest wordt gegeven voor het algemeen welzijn. Om een is er gegeven door de Geest de boodschap van wijsheid, een ander de boodschap van kennis door middel van dezelfde Geest, aan een ander geloof door dezelfde Geest, aan een ander gaven van genezingen door die ene Geest, naar de andere wonderbaarlijke krachten, om te nog een profetie, naar een ander onderscheid te maken tussen geesten, naar een ander spreken in verschillende talen, en naar nog een andere interpretatie van tongen. Al deze zijn het werk van een en dezelfde Geest, en hij geeft ze aan een ieder, net zoals hij bepaalt. Het lichaam is een eenheid, hoewel het is opgebouwd uit vele delen, en hoewel alle onderdelen zijn vele, vormen ze een lichaam. Zo is het ook met Christus. "

1 Cor 12:28-13:3 "En in de kerk God heeft voor het eerst benoemd van alle apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, daarna werknemers van wonderen, ook die met gaven van genezing, die in staat zijn anderen te helpen, die met giften van administratie, en die spreken in verschillende talen. Zijn zij allen apostelen? Zijn alle profeten? Zijn alle leraren? Doen al wonderen verrichten? Hebben zij allen gaven van genezing? Hebben alle spreken in tongen? Hebben alle interpreteren? Maar gretig de wens van de grotere geschenken. En nu zal ik u tonen de meest uitstekende manier. Als ik spreek de talen der mensen en der engelen, maar had de liefde niet, ik ben slechts een klinkende gong of een rinkelende cimbaal. Als ik de gave van profetie en kan doorgronden al de verborgenheden en al de wetenschap, en als ik een geloof dat bergen kan verzetten, maar had de liefde niet, ik ben niets. Als ik alles wat ik bezit aan de armen en geef mijn lichaam aan de vlammen, maar had de liefde niet, ik er niets aan. "

1 Cor 14:1-6 "Volg de weg van liefde en gretig verlangen geestelijke gaven, in het bijzonder de gave van profetie. Voor iedereen die in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen maar tot God. Sterker nog, niemand begrijpt hem, hij spreekt geheimen met zijn geest. Maar iedereen die profeteert spreekt tot mensen voor hun te versterken, aanmoediging en comfort. Hij die in een tong spreekt sticht zichzelf, maar wie profeteert, sticht de gemeente. Ik wil ieder van u in tongen te spreken, maar ik zou liever dat u profeteert. Hij die profeteert is groter dan iemand die in tongen spreekt, tenzij hij uitlegt, zodat de gemeente kan worden opgebouwd. Nu, broeders, als ik naar je toe komen en in tongen spreken, wat zal ik goed zijn om u, tenzij ik breng u een openbaring of een kennis of profetie of woord van het onderwijs? "

1 Cor 14:12-33 "Zo is het ook met jou. Omdat je staat te popelen om geestelijke gaven hebben, probeert uit te blinken in geschenken die de opbouw van de kerk. Om deze reden iedereen die in een tong spreekt moet bidden, dat hij het ​​moge uitleggen wat hij zegt. Want indien ik bid in een tong, bidt mijn geest, maar mijn verstand is vruchteloos. Dus wat moet ik doen? Ik zal bidden met mijn geest, maar ik zal ook bidden met mijn geest, ik zal zingen met mijn geest, maar ik zal ook zingen met mijn geest. Als u loofden God met uw geest, hoe kan iemand die zich bevindt onder degenen die niet begrijpen zeg "Amen" op uw dankzegging, omdat hij niet weet wat je zegt? U kunt te danken goed genoeg, maar de andere man is niet gesticht. Ik dank God dat ik in tongen spreken meer dan jullie allemaal. Maar in de gemeente wil ik liever spreek vijf begrijpelijke woorden om anderen te onderwijzen dan tien duizend woorden in een tong. Brothers, stoppen met denken als kinderen. Met betrekking tot het kwaad worden zuigelingen, maar in uw denken worden volwassenen. In de wet staat geschreven: "Door mensen van vreemde talen, en door de mond van vreemdelingen Ik zal tot dit volk spreken, maar zelfs dan zullen ze niet naar mij luisteren", zegt de Heer. Tongen, dan, zijn een teken, niet voor gelovigen maar voor ongelovigen, profetie, echter, is voor gelovigen, niet voor ongelovigen. Dus als de hele gemeente samenkomt en iedereen spreekt in tongen, en sommigen die het niet begrijpen of wat ongelovigen in komen, zullen ze niet zeggen dat je uit je hoofd? Maar als een ongelovige of iemand die niet begrijpt binnenkomt terwijl iedereen profeteren, zal hij worden overtuigd door al dat hij een zondaar is en zal worden beoordeeld door alle, en de geheimen van zijn hart zal worden blootgelegd. Dus hij zal naar beneden vallen en God aanbidden, uitroepend: "God is werkelijk onder jullie!" Wat zullen we zeggen, broeders? Wanneer gij samenkomt, iedereen heeft een lied, of een woord van instructie, een openbaring, een tong of een interpretatie. Al deze moet worden gedaan voor de versterking van de kerk. Als iemand spreekt in een tong, twee-of hooguit drie zou moeten spreken, een voor een, en iemand moet interpreteren. Als er geen tolk, moet de spreker stil te houden in de kerk en praat met zichzelf en God. Twee of drie profeten moet spreken, en de anderen moeten zorgvuldig af te wegen wat er gezegd wordt. En als een openbaring komt aan iemand die is gaan zitten, moet de eerste spreker te stoppen. Voor u alle profeteren op hun beurt, zodat iedereen kan worden geïnstrueerd en gestimuleerd. De geesten van de profeten zijn onderworpen aan de controle van de profeten. Want God is niet een God van wanorde maar van vrede, gelijk in al de gemeenten van de heiligen. "

1 Cor 7:7-8 "Maar ik wens dat alle mensen waren, zoals ik zelf ben. Echter, ieder mens heeft zijn eigen gave van God, een op deze manier, en een ander in dat. Maar ik zeg tegen de ongehuwden en weduwen om dat het goed is voor hen als ze blijven, zelfs als ik "" Gift van het celibaat "

Efeziërs 3:6-8 "specifiek te zijn, dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en andere leden van het lichaam, en collega-deelgenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden, volgens de gave van Gods genade die mij gegeven naar de werking van Zijn macht. Voor mij is het minste van alle heiligen, is deze genade gegeven, om te prediken aan de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus "(apostelschap / evangelist)


Hier is een lijst van de gaven van de Heilige Geest, in volgorde (of zo dicht als ik kon het figuur):

Apostelschap, profetie, onderwijs, weidegang, evangelisatie, wonderen, genezing, geloof, onderscheid te maken tussen sterke drank of onderscheiding van geesten, boodschap van wijsheid, boodschap van kennis, waar, het stimuleren / vermaning, bij te dragen aan de behoeften van anderen of het geven van, barmhartigheid, leiderschap of bestuursorganen, het celibaat, de interpretatie van tongen, het spreken in verschillende talen.

Er schijnen 19 gaven van de Heilige Geest. Sommige mensen hebben meer dan een geschenk, maar iedere christen heeft ten minste een geschenk. De Heilige Geest kiest welk cadeau te geven een christen, en de persoon zelf niet krijgen om hun geschenk te kiezen. Mensen kunnen vragen natuurlijk voor een bijzondere gave, maar soms zullen ze niet worden gegeven die gave. Het belangrijkste om te onthouden is dat iedere gift is belangrijk en nodig is en bijzonder en is een geschenk en een zegen van God. Je kan veel meer leren over hen in de online video's en studiegids hier: http://www.guymalone.com/holyspiritbaptismspeakingintongues.htm

Gaven van de Heilige Geest worden gebruikt voor het bouwen en de kerk, zowel binnen, en in zijn groei te helpen, en het realiseren van de grote opdracht van het verspreiden van het evangelie van Jezus de Christus. Tongen is de enige gave genoemd voor self-stichting (tenzij er ook interpretatie), maar in het algemeen de gaven van de Heilige Geest zijn bedoeld voor opbouw van het lichaam van Christus, de christelijke kerk, of naar het Evangelie naar de niet-christelijke.

Maar hij die profeteert spreekt tot mensen [te] stichting, en vermaning en vertroosting. Hij, die spreekt in een [onbekend] tong sticht zichzelf, maar wie profeteert sticht de kerk. Nu, broeders, indien ik kom tot u spreken in tongen, wat zal ik je winst, behalve dat ik niet sprak aan u door openbaring, of door kennis, of door profeteren, of door leer? 1 Cor 14:3-4,6

Niet alleen profetie, maar ook woorden van wijsheid of kennis, de gave van onderwijs in de gezonde leer, allen te dienen om op te bouwen of geestelijk de winst van de kerk. Dit is een andere belangrijke regel van de duim te gebruiken om onderscheid te maken als er iets is uit een gave van de Heilige Geest.

Onderscheid te maken tussen echte gaven van de Heilige Geest en valse gaven van de geest van de antichrist (demonen en gevallen engelen), zijn er verschillende dingen in gedachten te houden. Een ding is dat een bovennatuurlijke "gave" die apart is van de christelijke kerk, en afgezien van Jezus Christus, en brengt eer aan een ander persoon of wezen naast Jezus de Christus en God de Vader, is een gift beschouwd worden als een valse gift . Een gave die leidt tot een om mee te doen met de zonde, magie, het aanbidden van engelen, het occulte, culten, hekserij, waarzeggerij praktijken van, enz. is niet een gave van de Heilige Geest.

In deze wil ik erop wijzen dat het lichaam van Christus is ontworpen om samen te functioneren als een geheel, we echt hebben elkaar nodig. We hebben alle leraren nodig hebben, hebben we allemaal nodig hebben discerners van geesten, en apostelen, en de gevers, en spreker in tongen, en tolken voor de speakers, en echt doen we allemaal hebben elkaar nodig.

Bijvoorbeeld, een gave is profetie. Er is veel met verschillende mening over wat de profetie omvat. Sommige dingen zijn visioenen en dromen, van het heden, verleden of toekomst. Sommige mensen zeggen dat de gave van profetie in het Nieuwe Testament is anders dan het geschenk in het Oude Testament. Sommige mensen zeggen dat ware profetie niet vandaag de dag berichten van berouw zijn of anders zal er vernietiging (zoals bij Jona). Maar ook zie Handelingen 11:27-29, waar de profeten waren gewaarschuwd voor hongersnood voordat het gebeurde, en dan is er het boek Openbaring. Sommige mensen zeggen dat profetie vandaag de dag wordt vaak gebruikt om mensen van hun zonde te veroordelen door ze aan te raken met wonderbaarlijke kennis over zichzelf, of weten precies wat te zeggen om hen om hen te helpen te voelen overtuiging dat leidt tot bekering. Dus adviezen variëren. Maar in aanvulling op de eerdere verzen die betrekking hebben op profetie, lezen we ook:

Act 2:17-18 "" En het zal zijn in de Laatste Dagen, "zegt God, 'dat ik zal te voorschijn uitstorten van mijn Geest op alle MENSHEID, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien , en uw ouden zullen dromen dromen; ZELFS OP MIJN BONDSLAVES, zowel mannen als vrouwen, IK ZAL IN DEZE DAGEN POUR FORTH van mijn geest en zij zullen profeteren ".

Num 12:06 "Hij zei: 'Luister nu Mijn woorden: Als er een profeet onder u, ik, de HEER, zal mij aan hem bekend te maken in een visioen. Ik zal spreken met hem in een droom. "

Amos 3:7 "Voorzeker, de Here HERE doet niets zonder de onthulling van zijn plan om zijn knechten, de profeten."

The word “prophecy” as used in the Bible must be defined by what the Bible teaches about it. We cannot just make up our own definition of the word “prophecy” based on what we would like it to be. It does include dreams and visions, caused by holy angels. Prophecy can be of the past, present, or future. It is a matter of getting a message from God, and I personally will not limit how it looks when it happens. But the content of the message, compared to the Bible, must be examined in testing the spirits to tell if a prophecy is from God or not.

There are other Biblical standards for prophecy:

Deut 18:20-22 “But the prophet who shall speak a word presumptuously in My name which I have not commanded him to speak, or which he shall speak in the name of other gods, that prophet shall die.' “And you may say in your heart, 'How shall we know the word which the LORD has not spoken?' “When a prophet speaks in the name of the LORD, if the thing does not come about or come true, that is the thing which the LORD has not spoken. The prophet has spoken it presumptuously; you shall not be afraid of him.”

Deut 13:1-5 “If a prophet or a dreamer of dreams arises among you and gives you a sign or a wonder, and the sign or the wonder comes true, concerning which he spoke to you, saying, 'Let us go after other gods (whom you have not known) and let us serve them,' you shall not listen to the words of that prophet or that dreamer of dreams; for the LORD your God is testing you to find out if you love the LORD your God with all your heart and with all your soul. “You shall follow the LORD your God and fear Him; and you shall keep His commandments, listen to His voice, serve Him, and cling to Him. “But that prophet or that dreamer of dreams shall be put to death, because he has counseled rebellion against the LORD your God who brought you from the land of Egypt and redeemed you from the house of slavery, to seduce you from the way in which the LORD your God commanded you to walk. So you shall purge the evil from among you.”

1 Sam 3:19-20 “Thus Samuel grew and the LORD was with him and let none of his words fail. And all Israel from Dan even to Beersheba knew that Samuel was confirmed as a prophet of the LORD.”

The message of future things from a true prophet, with the true gift of prophecy, will come to pass as the prophet foretold. The words of a true prophet with a true gift of prophecy will not fail. A true prophet of God with a true gift of prophecy will not encourage the worship or service of other gods, period.

We learn that even a false prophet can potentially have a sign or wonder that comes true, but that prophet will be known to be false by the fact that he encourages the worship or service of other gods- not the Lord God or Jesus the Christ. Indeed, some people miss that the Bible teaches this, and only qualify that the message of the prophet will come true… but sometimes demons and fallen angels can give (albeit limited) information about the future and give false prophecy. Though many times the message of a false prophet about the future will only come to pass partially, or vaguely. Messages from God will come to pass as God said, in every detail that God gave, and if there is a repentance condition then that will be fulfilled consistently also, as God said in His message.

False prophecy will also sometimes take a tormenting form, in which a person is pushed to do things that violate the Ten Commandments, or other directions given in scripture, and this is a way to determine false prophecy- by it pushing a person to violate clear Biblical laws of what is sin. God is consistent, and He will not ask or push His people to sin.

In having this gift the confirmation of the Holy Spirit is also vitally important. So it seems the Bible teaches that the gift of prophecy is best confirmed with the gift of discernment that can serve as a 2 nd witness.

1 Cor 14:29 “And let two or three prophets speak, and let the others pass judgment.”

The term here “pass judgment” in the Greek is “diakrino” (1252), to discern, separate, make a distinction, try, or decide. This is from the same root word as “diakrisis”(1253) which is used in 1 Cor 12:10 in the gift of “discerning of spirits”. So we are actually told in the Bible that after someone prophesies, that others are to discern regarding the prophecy.

So we as Christians must test the spirits. The better we know the Bible, and what the Bible says about testing the spirits, the more we pray for discernment, and the closer we draw to the Lord Jesus, the better we will be at testing the spirits.

So if a person is having an interaction or attack from a demon or fallen angel, there are spiritual warfare methods that will help. And the first step is identifying that you are dealing with a demon or fallen angel, in whatever manner or form they take.

“Spiritual Warfare” is called such because truly we are all in the middle of a spiritual war.

Rev 12: 12,17 “For this reason, rejoice, O heavens and you who dwell in them. Woe to the earth and the sea, because the devil has come down to you, having great wrath, knowing that he has only a short time.” So the dragon was enraged with the woman, and went off to make war with the rest of her children, who keep the commandments of God and hold to the testimony of Jesus.”

During the last 2000 years, a war has been actively waging on earth between Satan, and the fallen angels and demons under Satan, against Jesus Christ and Christians. Christians are those who “keep the commandments of God, and hold to the testimony of Jesus”. The apostles and early Christians understood this was the situation, and spoke numerous times of the situation, and gave instruction for spiritual warfare, and how to best deal with the situation as Christians.

The fallen angels are also known as “glorious ones” in this following passage from Peter (distinguished from Holy angels which are just called “angels”), wherein we see that many people did not (and still don't) understand the current situation:

2 Pet 2:10-12 “He is especially hard on those who follow their own evil, lustful desires and who despise authority. These people are proud and arrogant, daring even to scoff at the glorious ones without so much as trembling. But the angels, even though they are far greater in power and strength than these false teachers, never speak out disrespectfully against the glorious ones. These false teachers are like unthinking animals, creatures of instinct, who are born to be caught and killed. They laugh at the terrifying powers they know so little about, and they will be destroyed along with them.”

That the “glorious ones” are fallen angels is confirmed in Jude:

Jude 1: 8-10 “Yet these false teachers, who claim authority from their dreams, live immoral lives, defy authority, and scoff at the power of the glorious ones. But even Michael, one of the mightiest of the angels, did not dare bring a blasphemous accusation against Satan, but simply said, “The Lord rebuke you.” (This took place when Michael was arguing with Satan about Moses' body.) But these people blaspheme the things they do not understand. Like animals, they do whatever their instincts tell them, and they bring about their own destruction.”

Here we see that the “glorious ones” are compared directly to Satan, a fallen angel, and the leader of the fallen angels.

We are cautioned, as Christians, to not be like those who will be destroyed. We are not to laugh at the “terrifying powers” that be, the “glorious ones”, the fallen angels. We are not to speak out disrespectfully against them. The key word there is “disrespectfully”. But everywhere there is darkness we are to expose it with light, which often requires the action of speaking out.

It is pointed out that we should not “scoff at the power of the glorious ones”. We also should not “blaspheme the things we do not understand”, which could be applied generally.

What is blasphemy? Here's some hopefully helpful definitions from the dictionary: “the crime of assuming to oneself the rights or qualities of God”, “from Gk. blasphemia “profane, speech, slander,” from blasphemein, “to speak evil of.” Second element is pheme “utterance”. It is to “utter obscenities or profanities”, “speak of in an irreverent or impious manner”, from Thayer's we get, “speaking evil, slanderous, reproachful, railing, abusive”.
But Probably the most helpful definition is “the crime of assuming to oneself the rights or qualities of God”. I would also like to point out something Paul said:

Gal 1:8 “But even if we, or an angel from heaven, should preach to you a gospel contrary to what we have preached to you, let him be accursed!”

Een ding om op te merken is dat Michael dacht dat het de Heer plaats om te berispen Satan, niet zijn plaats. Paulus zei: "die zij vervloekt", maar zei niet: 'ik hem vervloeken ". Michael, een machtige aartsengel zei: "De Heer straffe je." Niet: "Ik bestraf je." Dat is een voorbeeld voor ons. Wij zijn in staat om demonen uit te in Jezus 'naam, zoals de evangeliën beschrijven. Dit is hetzelfde, en ik denk dat het punt hier is om, in realisme en nederigheid, realiseren dat we machteloos zijn, afgezien van Jezus en Gods bescherming van ons, en op onze eigen zwakker dan deze gevallen engelen aanwezig zijn op de aarde, en we moeten beducht van die feiten, en te handelen en spreken dienovereenkomstig.

Onze macht en gezag komt van Jezus de Christus, en van God de Vader, en van de Heilige Geest van Jezus, en niet van onszelf. We zie hierboven bij de behandeling van gevallen engelen (satan in dit voorbeeld) dat zelfs de heilige aartsengel Michael (een krachtige engel) niet zeggen: "Ik bestraf je", maar eerder zei: "De Heer straffe je." Michael realistisch begrepen dat de Heer God is degene met de macht, en de Heer, Jezus de Christus is ook hier verwezen, en Michael een beroep op de Heer, gevraagd en gevraagd dat de Heer berisping van de gevallen engel. Michael begreep het was niet zijn plaats of "rechts" te bestraffen Satan, maar dat het God was de plaats en "rechts" te berispen Satan. Kijkend naar de definitie van lasteren boven, dit maakt een hoop zin. Het is iets wat christenen kan gemakkelijk iets te doen in hun woordkeuze, in onwetendheid, maar het is godslasterlijk als een christen om aan te nemen heb je het recht en plaats te berispen gevallen engelen zelf, afgezien van het onder de gegeven gezag van de Heer Jezus Christus en de Here God de Vader. Dus als Michael, zouden we zeggen: "De Heer Jezus Christus Scheld You." (Met name in het geval van gevallen engelen.)

We zijn op dit principe te volgen, dat de autoriteit en macht behoort en wordt gegeven door Jezus Christus, of het nu gaat om de demonen of gevallen engelen. Omdat deze passage illustreert het principe, is er een verkeerde manier om dit te doen:

Handelingen 19:11-16 "God was het uitvoeren van buitengewone wonderen door de handen van Paulus, zodat zakdoeken of schorten zelfs werden van zijn lichaam aan de zieken, en de ziekten verliet hen en de boze geesten uit. Maar ook enkele van de Joodse exorcisten, die ging van plaats tot plaats, geprobeerd om de naam meer dan degenen die de boze geesten de naam van de Here Jezus en zei: "Ik bezweer u bij Jezus, die Paulus predikt." Zeven zonen van een Skevas , een Joodse hogepriester, waren dit te doen. En de boze geest antwoordde en zeide tot hen: "Ik erken Jezus, en ik weet over Paul, maar wie ben jij?" En de man, in wie de boze geest was, sprong op hen en ingetogen ze allemaal en overweldigde hen, zodat zij vluchtten uit dat huis naakt en gewond. "

We moeten niet een geest van lafhartigheid, maar tegelijkertijd moeten we beducht die echt macht over gevallen engelen en demonen: het is niet ons, maar de Heer Jezus Christus, en ons alleen door Hem. Jezus heeft ons autoriteit als zijn leerlingen, maar we moeten het juiste gebruik ervan, zoals gegeven gezag, in Zijn naam, en als de Bijbel heeft ons opgedragen om te doen.

Lukas 10:17-20 "En de zeventig zijn wedergekeerd met blijdschap, zeggende:" Heer, zelfs de demonen zijn onderworpen aan ons in Uw Naam. "En Hij zeide tot hen:" Ik was te kijken Satan uit de hemel vallen als een bliksem. "Zie, Ik heb u bevoegdheid om treden op slangen en schorpioenen, en over alle kracht van de vijand, en niets zal verwonden. "Toch niet verheugen in deze, dat de geesten onderworpen zijn aan u, maar blij dat jullie namen zijn opgenomen in de hemel."

Als zodanig, als het gaat om het omgaan met de vijand geesten van Satan in deze geestelijke oorlog die voert overal om ons heen, denk ik dat het beste om het voorbeeld van Jezus en de Bijbelse instructies op te volgen.

Maar we moeten in gedachten houden dat toen Jezus demonen en de satan, bestrafte dat Jezus de Zoon van God. Al onze macht over de vijand komt door Jezus. Terwijl Jezus zei: "Kom uit van die persoon", we doen dit onder het gezag Jezus ons gegeven heeft, en onder Zijn gezag, en onder de naam van Jezus. We hebben gezag over de vijand als we onder de Heere Jezus, in Zijn bloed, naam en gezag, en welk deel we kunnen doen we alleen met succes onder het gezag en in de naam van de Heer Jezus Christus.

Er zijn veel voorbeelden van Jezus demonen uit de hele evangeliën. Ook Jezus vertelde zijn volgelingen om demonen uit te drijven. Dit punt is ook te zien in Markus 9:16-29:

? "En Hij vroeg hun:" Wat bent u bespreken met hen "En een van de menigte antwoordde Hem:" Meester, ik bracht je mijn zoon, bezeten door een geest die maakt hem stom, en wanneer het hem aangrijpt, is het streepjes hem op de grond en hij schuim op de mond, en knarst zijn tanden, en verstijft uit. En ik heb Uw discipelen om het uitwerpen, en zij konden het niet doen. 'En Hij antwoordde hun en zei: "O ongelovig geslacht, hoe lang zal Ik nog bij u? Hoe lang zal ik opgemaakt met jou? Brengt hem tot Mij! "En zij brachten de jongen naar Hem. En toen hij hem zag, meteen de geest wierp hem in een stuiptrekking, en vallen op de grond, begon hij rollen over en schuim op de mond. En Hij vroeg zijn vader: 'Hoe lang heeft dit er met hem gebeurd? "En hij zei:" Van jongs af aan. "En het heeft vaak gegooid hem zowel in het vuur en in het water om hem te vernietigen. Maar als je alles kan doen, neem medelijden met ons en help ons! "En Jezus zeide tot hem:" "als je kan! ' Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft "Onmiddellijk vader van de jongen schreeuwde het uit en begon te zeggen:" Ik geloof,.. Mijn ongeloof te hulp "En toen Jezus zag, dat een menigte snel was het verzamelen, Hij bestrafte de onreine geest, zeggende tot het , "Je doof en stom geest, ik beveel je, ga uit van hem en niet opnieuw in te voeren hem. 'En na roepende en gooien hem in verschrikkelijke stuiptrekkingen, het kwam uit en de jongen werd zo veel als een lijk dat de meeste van hen zei: "Hij is dood!" Maar Jezus nam hem bij de hand en voedde hem op, en hij stond op. En als Hij gekomen was in het huis, Zijn discipelen vroegen Hem en 'Waarom konden we niet het uitwerpen? "En Hij zeide tot hen:" Dit soort kan niet komen door iets, maar het gebed. "

Wat dit laat ons zien is dat een aantal boze geesten alleen kan komen met een gebed. (Dit is ook iets om in gedachten te houden als van toepassing voor een aantal "self-bevrijding situaties".) Met andere woorden, moeten we de Here God en de Here Jezus te vragen om de boze geest te komen, en niet opnieuw in te voeren in. Door te zeggen "De Heer Jezus Christus berisping u" een persoon kan bidden tot de Heer Jezus als ze zeggen dat het, bidden hardop, en te vragen Jezus om de boze geest komen en blijven uit, omdat ze het adres van de boze geest in Jezus 'naam. Hoewel sommige bevrijdingen vereisen veel gebed vooraf en tijdens de bevrijding dan dat. Roepen tot Jezus: "Jezus!" Ook is gebed tot Jezus.

Lezen we hoe de apostel Paulus zou uitdrijven een demon, de correcte manier om dit te doen is te zien in de keuze Paulus 'woorden:

Handelingen 16:18 "En ze blijven doen dit voor vele dagen. Maar Paulus was zeer geïrriteerd en draaide zich om en zei tegen de geest, "ik beveel u in de naam van Jezus Christus, dat gij van haar!" En het kwam uit op dat moment. "

Waar Jezus zei tegen demonen: "Ik beveel je naar buiten te komen", moeten we erkennen dat we vallen onder het gezag van Jezus en zeggen: "Ik heb je commando in de naam van Jezus Christus uit te komen." Waar Jezus bestrafte een gevallen engel, zouden we zeggen: "De Heer Jezus Christus bestraffen je."

Sprekend over het aanpakken van demonen, vind ik het belangrijk op te merken dat Jezus zelf niet veel dialoog met demonen, dat hij uit het gieten van mensen hebben. Vroeg Jezus demonen hun naam.

? Markus 05:09 "En Hij was hem vraagt:" Wat is uw naam "En Hij zeide tot Hem:" Mijn naam is Legio, want wij zijn velen ".

Jezus zei tegen demonen stil te zijn.

Markus 01:25 "En Jezus bestrafte hem, zeggende:" Wees stil, en ga uit hem weg! "

En het belangrijkst Jezus vertelde demonen uit te komen. Zoals hierboven met Paul gezien, de vroege kerk op de voet gevolgd het voorbeeld dat Jezus in te stellen. Jezus zei:

Marcus 16:17-18 "En deze tekenen zullen vergezellen degenen die hebben geloofd: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, ze zullen spreken met nieuwe tongen zullen zij oppakken slangen, en als ze drinken een dodelijk gif, het zal niet schade doen, ze zullen de handen op de zieken leggen, en zij zullen genezen ".

Ik denk dat er iets is opmerkelijk hier, in dat we om demonen uit te in Jezus naam, maar dat betekent niet dat we lange gesprekken te hebben met hen of naar hen te luisteren of neem acht van de dingen die ze zeggen. Ze zijn bedriegers en leugenaars, en is niet te vertrouwen in alles wat zij zeggen.

Als het gaat om gevallen engelen in specifieke, wordt ons verteld dat Jezus satan weerstaan ​​met de Schrift, en vertelde hem te zijn gegaan, berispen hem. (Hoewel demonen zijn eveneens van toepassing.)

Matt 4:1-11 "Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten gevast, Daarna werd hij honger. En de verzoeker kwam en zeide tot Hem: "Als Gij zijt de Zoon van God, zeg, dat deze stenen broden worden." Maar Hij antwoordde en zei: "Er staat geschreven: 'de mens niet alleen leven van brood, maar van alle woord die overgaat uit de mond van God '"Toen nam de duivel Hem naar de heilige stad, en hij had hem staan ​​op de top van de tempel, en zeide tot Hem". Als u de Zoon van God, spring dan naar beneden; want er staat geschreven: "Hij zal Zijn engelen van u over 'en' op hun handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet stoten aan een steen. '" Jezus zeide tot hem: "Aan de andere kant is het is written, 'YOU SHALL NOT PUT THE LORD YOUR GOD TO THE TEST.'” Again, the devil took^ Him to a very high mountain, and showed Him all the kingdoms of the world, and their glory; and he said to Him , “All these things will I give You, if You fall down and worship me.” Then Jesus said to him, “Be gone, Satan! For it is written, 'YOU SHALL WORSHIP THE LORD YOUR GOD, AND SERVE HIM ONLY.'” Then the devil left^ Him; and behold, angels came and began to minister to Him.”

We are told in James 4:7 “Submit therefore to God. Resist the devil and he will flee from you.” This applies not only to “the” devil, Satan, but also to the other fallen angels. In Luke 10 Jesus said he has given to his disciples “ authority… over all the power of the enemy” , and this includes demons and fallen angels.

Indeed, we are in a spiritual war, and these are the basic things Christians need to know about spiritual warfare. We in this battle we are told to put on the full armor of God.

Eph 6:10-20 “Finally, be strong in the Lord, and in the strength of His might. Put on the full armor of God, that you may be able to stand firm against the schemes of the devil. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Therefore, take up the full armor of God, that you may be able to resist in the evil day, and having done everything, to stand firm. Stand firm therefore, HAVING GIRDED YOUR LOINS WITH TRUTH, and HAVING PUT ON THE BREASTPLATE OF RIGHTEOUSNESS, and having shod YOUR FEET WITH THE PREPARATION OF THE GOSPEL OF PEACE; in addition to all, taking up the shield of faith with which you will be able to extinguish all the flaming missiles of the evil one. And take THE HELMET OF SALVATION, and the sword of the Spirit, which is the word of God. With all prayer and petition pray at all times in the Spirit, and with this in view, be on the alert with all perseverance and petition for all the saints, and pray on my behalf, that utterance may be given to me in the opening of my mouth, to make known with boldness the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains; that in proclaiming it I may speak boldly, as I ought to speak.”

But let us, who are of the day, be sober, putting on the breastplate of faith and love; and for a helmet, the hope of salvation. 1 Thes 5:8

Our spiritual armor includes our loins girded with truth, which is like binding or tying up loose clothes (like a robe) to yourself so you can move with more agility. Don't have loose pieces that hinder you and could trip you up, but hold the truth tight to yourself.

Also, feet shod with the preparation of the Gospel of peace, ready to preach the Gospel of peace, wherever we go, and moving forward with this goal in mind. And we are to be carrying the sword of the spirit, which is the Word of God, the Bible. Just like a real sword, we need to be familiar with our Bible, and practiced in using it. The breastplate of righteousness is actually made out of faith and love. The shield of faith is possibly made of the same material as the breastplate, not just of faith, but also of love. At least it seems them being from the same material would make sense, in a literal analogy.

Why would love and faith be part of a protective breastplate, called the breastplate of righteousness? First off, because we are counted as righteous by faith, and not by works:

But to him who does not work but believes on Him who justifies the ungodly, his faith is accounted for righteousness. Rom 4:5

Second, because the 2 Commandments Jesus gave us, are all about us Loving God and everyone else, and so practicing Love is true righteousness:

And Jesus answered him, The first of all the commandments [is], Hear, O Israel; The Lord our God is one Lord: And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength: this [is] the first commandment. And the second [is] like, [namely] this, Thou shalt love thy neighbour as thyself. There is none other commandment greater than these. Mark 12:29-31

Therefore Love is a very essential and important part of spiritual armor, even the very material out of which the breastplate is made, and perhaps the shield also. And then there is also the Helmet of Salvation, and more insight is given here:

Remembering before our God and Father your work of faith and labor of love and steadfastness of hope in our Lord Jesus Christ. 1 Thes 1:3

In hope of eternal life, which God, that cannot lie, promised before the world began… Which he shed on us abundantly through Jesus Christ our Saviour; That being justified by his grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. Titus 1:2,3:6-7

Faith, Hope, and Love are pictured together here. Faith and Love are both described in practice, through work and labor. But Hope is described in practice through endurance or faithfulness, in hope in Jesus Christ and eternal salvation in Him. It seems likely that the Helmet of salvation is made in particular out of the Hope of eternal salvation in Jesus Christ. In this it is clear that having Hope of salvation is important, and the endurance to continue in hope. So the helmet of salvation seems to indicate keeping an eternal perspective, fixed on the hope of eternal life in Jesus Christ. And it is also important in spiritual warfare, in battle, to strengthen Hope by protecting and surrounding it with Love, so it is impenetrable to fear, as “perfect love cast out fear” (1 Jn 4:18).

Keeping all this in mind, research into spiritual attacks on people has shown that there are 3 main causes for spiritual attacks. This summary of these findings is from CE4Research.com, of the CE4 Research Group, Christians who have worked with hundreds of cases of “alien abduction” experiences, and found that they stop in the name and authority of Jesus Christ.

“1. Je vroeg voor. Some people actually ask to have the experience to know what is like or about. Be careful what you ask for.

2. You unknowingly open a door to the realm of this experience. Some people unknowingly opened a door for the experience, by being involved in New Age or Occult activities. When you engage in the unknown things outside of GOD the Creator and His WORD you make yourself vulnerable to these entities. We have found this reason to be the most often found root cause.

3. You are part of a generational cycle or generational curse. When asked about the experiencer's parents or early family life, we found that the opening had come from one or more of the parents. It IS important how you raise your children. When there is a GODLY covering over the family by the head of the household, the family is protected. But if there is No GODLY covering, the family is open to these types of unnatural experiences.”
-The CE4 Research Group http://www.alienresistance.org/ce43causes.htm

If there are spiritual attacks ongoing, then the solution is to deal with the 3 potential causes above. There can be more than one reason. Any of these can open a door to allow evil spiritual entities into a person's life, and give them spiritual legal authority grounds to harass or attack a person. But the solution for all 3 is prayerful repentance to God, whether for your sins and involvement, or for the sins or involvement of your ancestors. A person has to get whatever sin or occult involvement or false beliefs out of their life completely, and replace these things with the things of God. This also builds up the spiritual armor of God. In this a person is drawing near to God, and resisting the devil, so he will flee. And spiritual attacks can be stopped, not only once but as a life pattern, by drawing near to God and resisting/rebuking these entities in the name and authority of Jesus Christ.

Please see the resources below for more educational information and testimonies to study on this topic, which is so essential for the church, of spiritual warfare and deliverance ministry. Much more detailed practical information can be found here:

http://www.bible-knowledge.com/spiritual-warfare/
and also here: http://www.alienresistance.org/m akeitstop.htm

The Bible teaches spiritual warfare, which is meant for all Christians. We do not have to go anywhere to be on the front lines, and we do not need to provoke to start the violence of this war, for Satan has gone off to make war against us. The violence is all around us, and we are on the front lines in one way or form or another. This war is raging on around us, and against each of us, all the time. We were born into a spiritual warzone. And our effectiveness as Christians in reaching the lost, as the church, is in many ways dependent on our effectiveness in becoming spiritual warriors whom practice Biblical spiritual warfare under our Savior and King, Jesus Christ.