This page has been translated from English

מחקר על ספר חזון יוחנן: בא אנטיכריסט "הנוסע השמיני" וזייף Invasion "הנוסע השמיני"

מחקר התגלות: המסתורין של החיה, את האשליה חזקה, אבאדון / נמרוד האנטיכריסטוס Alien, האם אטמים פתיחה עכשיו? דוק

זהו המחקר בהתגלות העיקרי הוא תנאי מוקדם עבור לימודי התנ"ך נבואה אחרים באתר זה. מחקר זה היה סיכום מהיר שעשיתי כדי לקבל את המושגים העיקריים. אני עובד על לשבור אותו למקטעים, ולהרחיב אותו מספר מאמרים יסודית יותר. אבל לעת עתה זה ניתן להוריד כקובץ דוק.

ציר זה הולך עם המחקר: ציר הזמן של ספר ההתגלות (jpg), אשר גם הולך עם רוב המחקרים האחרים נבואה באתר זה.