This page has been translated from English

האם המדע יאפשר טבעי ועל הניסים?

נספח א '- האם המדע לאפשר את הנסים ועל טבעי?

יש אנשים שחושבים נס הוא בלתי אפשרי, להשתמש במדע כהצדקה טענה זו. נס יכול להיות ניסים מאלוהים, או עבדו דרך הקודש מלאכים. או נס יכול לבוא בצורה של סימנים, ניסים ונפלאות שווא מן המלאכים הנופלים.

המטרה של ביצוע, הוא להראות את היכולות המופלאה של אלוהים, המלאכים הקדושים שנפלו מורשים על ידי המדע, תוך שימוש בטרמינולוגיה מודרנית פיזיקה ותיאוריות. זה כלפי להיות על להסביר כיצד הם עשויים לעשות דברים כאלה, מנקודת מבט הפיזיקה המודרנית.
הנקודה העיקרית לעשות זאת היא להראות כי המדע המודרני אינו מונע את קיומו של נס. אני מאמין המדע המודרני מאפשר למעשה לחלוטין, או אלוהים או מלאכים מכל סוג או כדי לחולל ניסים מבלי להפר את חוקי המדע, וגם לקיומם של המלאכים ויכולות תיאר המקראית שלהם. המדע הוא מעורב כל תיאורטי בלבד, תיאוריות חילונית בעיקרה, ואני לא כל תביעה של היא נכונה, אף כי רבים מקובל ככזה על ידי אנשים מסוימים.

איך המופלאה אינו מתנגש עם תיאוריות המדע המודרני

כל הקטגוריות של חזיונות מלאכית ייקרא אירועים על טבעיים. יש כמה מילים בתנ"ך כדי לתאר את "על טבעי" פעילויות של אלוהים, הקדוש מלאכים, מלאכים שנפלו.

יוונית - סימנים "semeion" (4592), נפלאות "teras" (5059), וניסים "dynamis" (1411). באותו אלה 3 מילים משמשות כל בהקשר של:

1. אלוהים - את כוחו של אלוהים שלטים, נפלאות, ועל הניסים, כי אלוהים, ישו, ורוח הקודש דרך מתנה של ניסים, כפי שראינו לאורך כל התנ"ך

2. המלאכים הקדושים - הקודש מלאכים. (מעשי השליחים 2:22, 5:12, 2 פיטר 02:11, Heb 02:04)

3. המלאכים הנופלים, של הדרקון ובהמה, ואת "3 רוחות רעות כמו צפרדעים". (מאט 24:24, 2 Thess 02:09, 13:02 Rev, 14, 16:14)

מתוך התנ"ך ברור כי אלוהים אנשים שלושת עמיתיו, הקדוש מלאכים, מלאכים שנפלו גם הם מסוגלים לבצע את כל הסימנים, תוהה, וניסים. איך, בפיזיקה המינוח, אלוהים יכול לעבוד שלטים, נפלאות, ועל הניסים?

Gen 01:01 בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ.

יבצע אפרים את גזר 03:18 יוכלו להבין עם כל הקדושים מה [הוא] את רוחב ו אורך, עומק, גובה

Rev 01:08 אני אלפא ואומגה, את ההתחלה ואת הסוף, אמר יהוה, אשר, ואשר היה, אשר נועד לבוא, הקב"ה.

על פי המדע המודרני, אנו חיים ביקום 4 ממדי observably. היקום עשוי מימדים בחלל (3) + זמן (1), אשר שווה את המרחב והזמן שאנו רואים. אלוהים ברא את כל 3 המימדים של המרחב שאנו רואים (אורך, רוחב וגובה), כאשר אלוהים "ברא את השמים ואת הארץ". (3:18 יבצע אפרים את גזר גם התייחסויות "עומק", אשר משווה את הגודל או יותר במידה או היקף מלא של משהו.) אלוהים ברא את מימד הזמן "בראשית", אשר סימנה את היצירה של הזמן עצמו, את מימד הזמן כפי שאנו מכירים אותה. אלוהים הוא נצחי, שעשה הזמן עצמו, אלוהים הוא מחוץ לזמן, והוא היה כאן לפני זמן נוצרה. אלוהים יש סמכות מלאה ושליטה על ממד הזמן. אלוהים גם עשה את שלושת ממדי המרחב שאנחנו יכולים לראות, גם מחוץ להם. לכן, אלוהים ברא הכול, והוא מחוץ היקום כולו, לאחר שיצרו אותו.

מעל אני משתמש "מימד" המונח כפי שהוא מכונה במדע. אם לצטט את ויקיפדיה,
"מבחינה פיזית, מימד מתייחס למבנה המרכיבים של כל חלל (נפח השווה) ומיקומו בזמן (נתפס כממד סקלרי לאורך ציר ה-t), כמו גם את החוקה המרחבי של אובייקטים בתוך מבנים שיש להם מתאמים עם החלקיקים והן תפיסות בתחום, פועלים על פי מאפיינים היחסי של המונית, אשר ביסודו בתיאור מתמטי. צירים אלה או אחרים עשויים להיות מופנים כדי לזהות נקודה או מבנה ביחסו יחסים לאובייקטים ואירועים אחרים. תאוריות פיזיקליות המשלבים זמן, כגון תורת היחסות הכללית, הם אמרו לעבוד 4 מימדי "מרחב זמן", (כהגדרת מרחב מינקובסקי). תאוריות מודרניות נוטות להיות "יותר ממדי" כולל בתחום הקוונטים ותיאוריות המיתרים. מצב שטח של מכניקת הקוונטים הוא מרחב אינסופי ממדי לתפקד "-. מימד, ויקיפדיה

שימוש זה של "מימד" את המונח אין לבלבל עם המושג מדע בדיוני של "יקום מקביל". שוב לצטט את ויקיפדיה על "מידות", את המונח,
"מדע בדיוני טקסטים לעיתים קרובות להזכיר את המושג מימד, כאשר באמת מתכוון יקומים מקבילים, יקומים חלופיים, או מטוסים אחרים של הקיום. שימוש זה נגזר מן הרעיון לנסוע במקביל / יקומים חלופיים / מטוסים של הקיום יש לנסוע לכיוון / ממד מלבד אלה סטנדרטי. למעשה, יקומים אחרים / מטוסים נמצאים רק במרחק קטן ממנו משלנו, אבל המרחק הוא הממד הרביעי (או יותר) (או הלא מרחביים) מרחבית, לא אלה רגיל. "

"יקום מקביל" המושג מדע בדיוני למעשה שונה מאוד מהשימוש של "מימד" המונח במדע, כפי שניתן לראות לעיל. בתיאוריה, "יקום מקביל" היה גם 3 ממדים מרחביים (אורך, רוחב, גובה) ואת ממד הזמן. כלומר, "יקום מקביל" בתיאוריה למעשה יש 4 מידות משלו. בנוסף ההנחה היא כי קיים מימד 5 th ליקום שלנו אשר ישמשו כדי לאפשר לנסוע בעולם מקביל, שבו יש 4 משלו ממדים.
זה לא יהיה מדויק לומר "יקום מקביל" משתמש באותן 4 מימדים שהיקום שלנו, כי על פי הגדרה "היקום" היא שהכל. אז "יקום מקביל" היה צריך לבנות משלו ממדים אשר מגדירים את המציאות ואת המבנה הקוסמולוגי, ולא רק ללוות השימוש הממדים לרשת ביקום שלנו. זה כמובן כל התיאוריות בדיוני שמקורם במדע הבדיוני, אשר אין שום קשר עם המדע בפועל. ואני רוצה להבהיר את זה, כמו כל אמירה שהמדע התיאוריות ישר על "ממדים אחרים" אין שום קשר עם המושג מדע בדיוני של "יקומים מקבילים". אם המדע היה למצוא כמה עדויות של התבוננות של "המימד ה -5" הגלום ביקום שלנו, זה לא קשור עם "יקום מקביל". "מימד" הוא מונח המדע הראשון, כבר שאלו מטעה בצורה כזו, כי המשמעות שלו מתפרשת על ידי המדע הבדיוני.

, and that at the end of the 6 th day God “ saw every thing that He had made, and, behold, [it was] very good…Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them.” Gen 1:31,2:1. התנ"ך מלמד כי "בראשית" אלוהים עשה את "השמים ואת הארץ", וכי בסופו של יום ה 6 אלוהים "ראה כל דבר אשר עשה, והנה [הוא] טוב מאוד ... כך השמים ואת הארץ הסתיימו, וכל צבאם. "אלוף 1:31,2:1.

משמעות הדבר היא כי מה שהופך את השמים ואת הארץ, ועל צבאם, אלוהים עשה את כל מה הוא עשה. אין שום דבר אחר מלבד מה שאלוהים עשה, ואין אזכור של היקום אחר מלבד מכלול היקום שאנו מכירים אשר עשה אלוהים. אז הם בעצם לא "יקומים מקבילים" ואת המושג עצמו סותר את התנ"ך, כמו היקום כל זה אלוהים הוא אמר עשו, והוא מוגדר היטב על ידי התנ"ך. אלוהים ברא את השמים ואת הארץ, ואת מונחים אלה מוגדרים היטב, ואין שום דבר יותר כי אלוהים ברא מלבד את השמים ואת הארץ, ואת צבאם.

אנחנו יודעים מה כדור הארץ, אך מעבר לכך יש שמים מרובים (ים) שאלוהים עשה, ואת התנ"ך מגדיר כל אחד מהם עבורנו.

הראשון הוא גן עדן בשמים או האווירה, הוא המקום שבו הגשם בא ולאן הציפורים לעוף. (בראשית 1:7-8, ג'ר 4:25, Rev 19:17, דב '11:17, 28:12, 05:04 ג'אד, מעשי השליחים 14:17)

עדן השני הוא החיצוני שטח, שבו השמש והירח, וכל כוכבים, כוכבי לכת, גלקסיות נמצאים. (ירושלים 08:02, עיסא 13:10)

שמים השלישית היא היכן שאלוהים שוכן, שם כסא של אלוהים, וכאן הם המלאכים אשר בשמים. (1 Kin 08:30, PSA 02:04, 11:04, ישעיה 66:1, 2 Ch 18:18, מאט 05:16) עדן השלישי נקרא גם "גן עדן העליון" או "ושמי השמים" . זה נקרא "ושמי השמים" כי זה גן עדן של השמים הראשון והשני. (1 Kin 08:27, דב '10:14)

וכך כדור הארץ, את האווירה (עדן הראשון), החלל החיצון (עדן השני), והיכן כס אלוהים המלאכים בשמים לשכון (עדן שלישי) היא בכל התחומים הקיימים כל הבריאה של אלוהים. אף אחד אלה הם "יקום מקביל", ולכן התנ"ך אינו מתאר את כל "יקומים מקבילים" כדי להתקיים. במקום זאת, הגדרת יסודית של התנ"ך מכלול היצירה בעצם מונע את קיומו של משהו בסגנון של המושג "יקום מקביל".

כל מה שנאמר, להשתמש במונח "מידות" בהקשר למדע, (אורך, רוחב מרחבית,, גובה וזמן) יש ממדים נוספים שאלוהים עשה, מלבד 4 אנחנו יכולים לתפוס, לראות בעין בלתי מזוינת? נראה אפשרי שיש מימדים יותר ממה שאנחנו יכולים לתפוס, כי התנ"ך מלמד יש לתחום רוחני בלתי נראה.

כדור הארץ יש 4 מימדים שאנחנו יכולים לראות, אלא גם התנ"ך מלמד כי קיים תחום רוחני בלתי נראה סביבנו על כדור הארץ, בתחום הרוחני הזה, רוחות יש נוכחות, כמו המלאכים הקדושים, נפל מלאכים, שדים. אנו יודעים כי שדים, כאשר הם לגרש, לנסוע דרך המקומות במדבר, אך אנחנו לא יכולים לראות אותם. (מאט 12:43, לוקס 11:24) אנו יודעים כי הצבא יכול להתקיים על פני כדור הארץ הזה סמוי, ממש לנגד עינינו, תוך שמירה על נראות. זה קרה במקרה של אלישע והחבר שלו, אלישע התפלל, ואמר, יהוה, נא לפקוח את עיניו, כי הוא עשוי לראות. ויאמר יהוה פתח את העיניים של הבחור, והוא ראה: והנה ההר [היה] מלא סוסים ורכב אש של עגולים על אלישע "(2 Kin 06:17) כאשר אלוהים פקח את עיניו אל. התחום הרוחני, הוא ראה צבא סביבם נלחמים עבורם. זהו הרובד הרוחני שקיים סביבנו, אבל הוא בלתי נראה.

לאותו סוג של הצבא, הצבא של אלוהים שהוא "צבא השמים" או המלאכים של אלוהים, מוזכר ג'וש 5-6 בקרב על יריחו "והוא אמר, ניי;. אבל [כמו] הקפטן של המארחת יהוה אני בא עכשיו. יהושע נפל על פניו ארצה, ועשתה פולחן, ויאמר לו, מה נאם אדני אל משרתו? "(Josh 5:14)," המארח "של האדון הוא הצבא שלו, שהם מלאכים. בעוד חומות יריחו היה ליפול בדרך נס, התנ"ך מעיד כי צבא של מלאכים של אלוהים היה נוכח. סביר לחלוטין כי מלאכי אלוהים היה יד המכניקה בפועל של חומת יריחו יורד. וכך אנו יודעים שיש עולם רוחני בלתי נראה כאן על כדור הארץ.
בגן עדן הראשון, את האווירה, את התנ"ך גם מציין כי מלבד החלק הפיזי של אווירה, של אוויר בעננים, כי התחום הרוחני הוא בלתי נראה שם גם. המלאכים לטוס באטמוספירה, המהווה את השמים הראשון, כך נראה את התחום הרוחני חייב להיות גם שם. (Eze 08:03, יוחנן 1:32, Rev 08:13) והשטן נקרא "נסיך כוחו של האוויר" של התנ"ך, "אוויר" מתייחס לאווירה (יבצע אפרים את גזר 02:02).

שמים third נראה עשוי כולו לתחום רוחני בלתי נראה, כאשר אנו מסתכלים לתוך המרוחקות ביותר של החלל, אנחנו לא יכולים לראות כס האל או המלאכים. ברור ככל כלומר, הוא מראה לנו בדיוק היכן כס אלוהים מלאכי השמים הם, הם בתחום רוחני בלתי נראה. וזה הגיוני, כי את השמים השלישי הוא בתחום הרוחני, כמו גן עדן השלישי הוא היכן אלוהים, ואלוהים הוא רוח.

בין לבין היא גן עדן השני, אשר מוגדר על ידי בתנ"ך החלל החיצון. התנ"ך משקף את השמים שניה גם מכיל את התחום הרוחני בלתי נראה, המלאכים לעבור את זה בשעה שהם יורדים אל כדור הארץ, לעלות בחזרה לגן עדן השלישי.

"הוא חלם, והנה סולם להגדיר על פני כדור הארץ, ועל גבי זה הגיע לגן עדן: והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. והנה יהוה ניצב מעליו, ואמר, אני [אני] יהוה אלהי אברהם אביך, ואלהי יצחק: הארץ המשכב liest אתה, אליך אני אתן את זה, ולזרעך ... "
Gen 28:12-13 מבהיר כי את השמים השנייה, בחלל החיצון, חייבת לכלול גם את התחום הרוחני בלתי נראה, כפי שאנו לא רואים את המלאכים כפי שהם עולים ויורדים דרך גן עדן השני. סולם יעקב אשר ראה מציין שאלוהים נתן המלאכים שיטה שבאמצעותה לעלות ולרדת. יעקב זה ראה יהוה מעל הסולם עולה כי המרחק לא היה רחוק מאוד שהמלאכים היו צריכים לנסוע. אז התנ"ך נראה ללמד שהמלאכים לא באמת צריך את המרחקים רוחבי עצום של החלל החיצון כדי להגיע את כדור הארץ, כמו גם לראות את הממדים הפיזיים. במקום זאת, בתחום רוחני בלתי נראה, המרחק הוא קצר מספיק בין שמים וארץ, לא יותר מאשר סולם אתה יכול לראות את גבי. מעין סולם קבוע נוצר על ידי האל מלאכים לנסוע דרך גן עדן 2 nd, הולך בין רחוב 1 ו 3 rd השמים. ולכן המלאכים יכולים להיות שיגרה לכדור הארץ במהירות, כמו התחום הרוחני הבלתי נראה אינו מוגבל אגב זמן מתוחם בפיזיקה ידי הממדים הפיזיים. איך זה באמת עובד היא מעורפלת משהו, אבל אנחנו יכולים לקבל את הרעיון הכללי של מה שהתנ"ך אומר. בכל מקרה, התחום הרוחני נראה גם נראה להתקיים ברחבי השמים השני, אשר בחלל החיצון.

אז את כדור הארץ ואת כל 3 השמים יש לתחום רוחני בלתי נראה נראה לפעפע דרך כולם. כאן על כדור הארץ את התחום הרוחני הוא סביבנו, אך בלתי נראה. התנ"ך מלמד כי אלוהים ברא צד בלתי נראה ביקום, "על ידי אותו כל הדברים נוצרו: דברים בשמים ובארץ, הגלוי או הסמוי, אם המלכות או סמכויות או שליטי או הרשויות, את כל הדברים נוצרו על ידי אותו עבור אותו. "(Col 1:16)

וזה יש לציין כי התנאים כאן "השליטים, רשויות" כל מתייחסים המלאכים הנופלים. ניתן לראות זאת על ידי השוואה עם זה יבצע אפרים את גזר 06:12, "כי אנחנו לא נאבקים נגד בשר ודם, אלא נגד נסיכויות, נגד הכוחות, מפני שליטי החושך של העולם הזה, נגד רשעות רוחנית [מקומות] גבוהה." וכך אלה הסמכויות הם מלאכים שנפלו בלתי נראה.

בעוד הם יכולים פיזית להתבטא, נראה כי המלאכים הנופלים יש גם משהו דומה לגופים עשוי רוח. אנחנו 4 ממדי הפיזיות שלנו, נעשה עבור 4 ממדים. המלאכים הם רוחות, וישו אמר לאחר תחייתו של לוק 24: "הנה הידיים והרגליים שלי, כי היא אני עצמי: לטפל בי, לראות, כי רוח יהוה לא בשר ועצמות, כפי שאת רואה לי." לוק 24:39

זה יכול לקחת, כי הם לא באמת מלאכים החיים הפיזי של 3 מימדים פיזיים אנו חיים, כפי שאנחנו. במקום זאת, המלאכים הם רוחות של התחום הרוחני, "גופות" שלהם קיימים בתחום הרוחני. זה היה הגיוני, כי גופם מורכב החומר של התחום הרוחני הזה נראה שהם חיים, כמו גופות אדם מורכבים מחומר של 3 מימדים פיזיים שאנחנו חיים בו

1 Cor 15:40, 44 [יש] גם גופים שמימיים וגופים ארציים: אך תהילת השמימי [הנו] אחד, [הזוהר] של כדור הארץ [הוא] ... אחר הוא נזרע גוף טבעי; הוא הרים הגוף הרוחני. ישנו גוף טבעי, ויש גוף רוחני.

המקרא מכיר בכך שיכול להיות גופים העשויים רוח, או גופים רוחניים. כמו גופים ארציים האנושית שלנו מורכבים משנה 4 מימדי פיזי, זה היה הגיוני כי הרוח החיה או גופים שמימיים יהיה מורכב המקבילה של "משנה" של התחום הרוחני בלתי נראה. מלאכים יש גופים רוחניים כאלה, שנוצרו עם כאלה. זה יהיה הגיוני שיש לפחות מימד ה -5, אם לא יותר, וכי הגופות המלאכים מורכבים האנלוגיה של "משנה 4d" שלנו אשר בתחום זה רוחני. בתחום הרוחני עשוי להיות מורכב בכמה ממדים, במובן המדעי של המונח, כגון רוחב ממלכה אורך הרוחני, וגובה. אבל גם אם בתחום הרוחני היא רק 1 מימד נוסף, במובן המדעי של המושג, את התחום הרוחני הבלתי נראה עדיין יהיה מימד 5 th, מימד 1 יותר כי העולם הפיזי 4 מימדי שבו אנו תופסים באופן שגרתי.

כל זה מוביל לנקודה שבה זה תחום רוחני בלתי נראה עשוי להיות מורכב יותר ממדים, לפי השימוש המדעי של המונח. מימד נוסף (ים) של התחום הרוחני נראה, יהיה ממד נוסף אשר לפחות אחד יותר מאשר 4 מימדים שאנחנו תופסים. כך זה יהיה הוגן לקרוא מלאכים "תוספת מימדי", המשמעות של ממדים יותר מאיתנו, ESP. אם התחום הרוחני נראים וקושרת אל ממדים נוספים, לכל שימוש המדע של המונח.

עם זאת, אלוהים הוא לא רק תוספת מימדי. אלוהים הוא נצחי, ולכן היא מה שאני מכנה "החיצוני ממדי". אלוהים הוא מחוץ ממדיות, להיות נצחי בורא שהכל, כולל כל הממדים התיאורטיים של שמים וארץ, וכל דבר חי אותם. אז מטבע מונח, אלוהים הוא "החיצוני ממדי". זו הבחנה חשובה בין האל הבורא, ואת הבריאה. התנ"ך אומר כי כל שלוש השמים ואת הארץ לא יכול להכיל את אלוהים, וזה הגיוני הוא עשה כמו כולם;. עם זאת הם מצליחים להכיל הכל הוא יצר "אבל אלוהים אכן לשכון על פני כדור הארץ? הנה, השמים ושמי השמים לא יכולים להכיל אותך, כמה פחות את הבית הזה כי יש לי ויבן "Kin 1 8:27?

עכשיו, כדור הארץ היא מעשה ידי האל, ויש לו ממדים גלויים שהמדע למד דברים רבים, ואותו הדבר לשם שמים הראשון והשני. אנחנו גם יודעים שיש עולם רוחני בלתי נראה בכל הבריאה. המדע אומר הרבה על הגשמי גלוי. אבל העובדה התחום הרוחני הוא בלתי נראה לא אומר שהמדע לעולם לא יהיה מה להגיד על זה, או כי אין כללים או גבולות רשאי לפעול על המלאכים שחיים שם. למעשה, נראה כי ישנם חוקים גבולות, כמו חוקי הפיסיקה, שהם יורשים בתחום הרוחני גם כן. אפילו בקרב Rev 12 בין המלאכים הקדושים ואת המלאכים הנופלים, עולה כי קיימים כוחות מנוגדים לתאר בצורה הטובה ביותר כמה הפיזיקה בתחום הרוחני להיות נוכח. זה משתמע גם כי המלאכים הקדושה ניצחה, ודחף את המלאכים שנפלו מן השמים, מטיל אותם ארצה. אתה לא יכול להיות מלאך אחד דוחף עוד בלי מושג כמה הפיזיקה להיות משתמעת, גם בתחום הרוחני. ככזה, יש איזה סיכוי לתחום רוחני בלתי נראה יש כללים בפיסיקה תחת שבה היא פועלת, ואם כן, היכן זה נוגע לתחום רוחני בלתי נראה המישור הפיזי נראה שאנחנו יודעים, המדע יוכל ללקט כמה תובנות, או לתת קצת תובנה. אפשרות זו מעניינת במיוחד לאור יותר ויותר של הפיזיקה המודרנית לומדת דברים אשר הם בלתי נראים, תיאוריות על מה ממדים בלתי נראה עשויה להתקיים מאחורי הקלעים של היקום.

אז אם היינו אמורים לנחש את התחום הרוחני בלתי נראה, היצורים שנמצאים שם, צריך לעשות משהו עם מימד נוסף או ממדים (השימוש המדעי של המונח), ורוחות ולכן הם תוספת מימדי בני, מה הפיזיקה המודרנית היה להגיד על זה?

הפיסיקה המודרנית למעשה אינו כולל את נושא ממדים נוספים, ולדבר ממדענים על ממדים נוספים יש לעשות עם משהו שנקרא "תורת המיתרים" או "תורת העל".

סניפים מסוימים בפיזיקה המודרנית מבוססים היטב באמצעות ניסויים, כמו כוח הכבידה, תורת היחסות, מכניקת הקוונטים, הרבה של פיזיקת החלקיקים, האלקטרומגנטיות, הכוחות הגרעיניים החלשים והחזקים. תורת המיתרים אינו מבוסס, אלא היא ניסיון להביא את כל אלה ענפים של עץ של הפיסיקה ביחד, לחבר אותם, לצייר ולראות את המטען שכל הענפים נובעות. תורת המיתרים היא תיאורטית מאוד, בלתי מוכחת, ולשיפור סביר ו לאימות, מתמטי מאוד, דורש 10-11 ממדים תיאורטית להיות מסוגלים לתאר את הגזע של העץ של הפיזיקה המודרנית.

הנה ציטוט מתוך ליסה רנדל PhD, פיסיקאי תיאורטי מומחה מוביל על פיזיקת החלקיקים, תורת המיתרים, וקוסמולוגיה:

"כמה ממדים של החלל יש? האם אנחנו באמת יודעים? עד עכשיו, אני מקווה שאתה מסכים כי יהיה זה רחוק מדי לטעון כי אנו יודעים בוודאות כי המימדים הנוספים אינם קיימים. אנו רואים שלושה מימדים של חלל, אבל יכול להיות שיש יותר שאנחנו לא זוהה עדיין. אתה יודע עכשיו ממדים נוספים ניתן להסתיר או כי הם מכורבלת קטנים, או משום שמרחב הזמן הוא מעוות וכבידה כל כך מרוכז באזור קטן שאפילו מימד אינסופי הוא בלתי נראה. כך או כך, אם הם ממדים קומפקטיים או מקומית, שמרחב הזמן נראה כי ארבעה ממדים בכל מקום, לא משנה איפה אתה. "
ליסה רנדל-PhD, מעברים מעוותת: להתיר את המסתורין של מידות הנסתר של היקום, pg. 437

ליסה רנדל אומר, על פי הפיזיקה המודרנית, כי ייתכן שיהיו גדולות מאוד, אפילו גדול לאין שיעור, מידות בלתי נראה, כי אכן קיימים, אך אנו יכולים רק לתפוס את 4 ממדים של מרחב זמן. ממד גדול 5 th כגון זה יכול להיות בתחום הרוחני נראים לימד בתנ"ך, אשר מכיל מלאכים בגופים רוחם של ממד זה.

והנה ציטוט של סטיבן הוקינג PhD, אחד המדענים המפורסמים ביותר אסטרופיסיקאים התיאורטית של תקופתנו, להעיר את מחשבותיו על עבודתו של רנדל:

"אם למעשה, כדי להסביר את שיעור שבו למסלול כוכבים במרכז הגלקסיה שלנו, נראה שחייב להיות המוני יותר היא מוסברת על ידי החומר שאנו רואים. זו המסה החסרה עשויה לנבוע מכמה מינים אקזוטיים של חלקיקים בעולם שלנו כמו נמושות (חלושות אינטראקציה חלקיקים מסיבית) או axions (חלקיקים אלמנטריים בהיר מאוד). אבל חסר מסה יכול להיות גם ראיות לקיומו של עולם צל עם החומר בו ... במקום של ממדים נוספים שהסתיים ב brane צל, אפשרות אחרת היא שהם אינסופי אבל עקום מאוד, כמו אוכף. ליסה רנדל Sundrum ראמאן הראה כי סוג כזה של עקמומיות יפעל בדומה brane שנייה: השפעת הכבידה של אובייקט על brane יהיה מוגבל שכונה קטנה של brane ולא נפרש עד אינסוף של ממדים נוספים. כמו במודל brane צל, שדה הכבידה תהיה זכות falloff למרחקים ארוכים כדי להסביר את מסלולי כוכבי הלכת מדידות במעבדה של כוח הכבידה, אבל כבידה היה להשתנות במהירות רבה יותר במרחקים קצרים. יש עם זאת הבדל חשוב בין מודל רנדל-Sundrum זה המודל brane צל. גופים הנעים בהשפעת הכבידה יהיה לייצר גלי כבידה, גלים של עקמומיות כי לנסוע דרך למרחב במהירות האור. כמו גלים אלקטרומגנטיים של אור, גלי כבידה צריך לשאת אנרגיה, ניבוי זה אושרה על ידי תצפיות של פולסר בינארי PSR1913 16. אם אנחנו אכן חיים על brane בתוך מרחבי זמן עם מימדים נוספים, גלי כבידה שנוצר על ידי תנועה של גופים על brane היה לנסוע לתוך ממדים אחרים. אם היו brane צל השני, גלי כבידה ישתקף בחזרה לכודים בין שתי branes. מצד שני, אם היה רק brane יחיד לבין ממדים נוספים נמשך לנצח, כמו מודל רנדל-Sundrum, גלי כבידה יכול להימלט לגמרי לשאת את האנרגיה מהעולם brane שלנו. זה היה נראה הפרת אחד מעקרונות היסוד של הפיסיקה: חוק שימור האנרגיה. הכמות הכוללת של האנרגיה נשאר זהה. עם זאת, נראה כי הפרה רק בגלל המבט שלנו על מה שקורה מוגבל brane. מלאך מי יכול לראות את המימדים הנוספים ידעו כי האנרגיה היתה להפיץ אותו רק יותר. "
סטיבן הוקינג-PhD, היקום על קצה המזלג, PGS. 184-192

למרות שאישר את הצהרתו של רנדל, בעצם הוקינג אומר כי גדול מאוד במיוחד ממדים אפשריים, ולא יפר את חוקי הפיזיקה הידועים. למעשה, עצם קיומם עשוי לעזור להסביר כמה שאלות המבלבלים די גדולה במדע, כי הם עדיין בלתי פתורות, כגון המסה החסרה. כמו מדע כזה, מאפשר קיומו של עולם רוחני בלתי נראה, באופן פוטנציאלי אחד שבו המלאכים הם, והגופים רוחו של המלאכים יכול להיות מורכב החומר של הממד הנוסף הזה, זה תחום בלתי נראה.

ענף בפיזיקה שנקרא מכניקת הקוונטים עוסקת בחלקיקים תת אטומיים אשר (כי הוא קטן יותר מאשר באטום). מכניקת הקוואנטים כבר מבוססת היטב באמצעות ניסויים מדעיים. שלא כמו תורת המיתרים, תורת הקוונטים הוא תחום של התנסות מעשית. זה בפיזיקה קוונטית כי אנו מוצאים את עקרון אי הוודאות של הייזנברג:

ב פיזיקת הקוונטים, עקרון אי הוודאות של הייזנברג קובע כי זוגות מסוימים של תכונות פיזיות, כמו מיקום ותנע, לא יכול להיות שניהם ידועים דיוק שרירותי. כלומר, ליתר דיוק תכונה אחת ידועה, פחות מדויק אחר יכול להיות ידוע. אי אפשר למדוד בו זמנית בשתי המיקום ואת המהירות של חלקיק מיקרוסקופי במידה כלשהי של דיוק או ודאות. זו אינה הצהרה על המגבלות של היכולת של החוקר כדי למדוד כמויות מסוים של מערכת, אלא על אופיו של המערכת עצמה, ולכן הוא מבטא תכונה של היקום.
, ויקיפדיה, עקרון אי הוודאות

זה בעצם אומר כי ברמה התת אטומית, כי אלקטרונים, קוורקים, פוטונים, וכו ', נראה שיש מנהל יסוד של אקראיות. חלקיקים ללכת לאן שהם נראים רוצה ללכת. חלקיקים כמעט נדמה לבחור מה הם עושים. עם זאת, אפשרויות אלה יוצרים דפוס הכוללת, של הסתברויות calculable סטטיסטית.

אחד המדענים הידועים ביותר ומכובדת בהיסטוריה האחרונות, סייעה בפיתוח של מכניקת הקוואנטים, ריצ'רד פיינמן PhD. הוא עבד על פרויקט מנהטן לפיתוח פצצת האטום, היה חתן פרס נובל לפיזיקה, והוא ידוע גם הוכחת O-Ring פגמים וכתוצאה מכך את הטרגדיה מעבורת החלל צ'לנג'ר.

אם לצטט את ריצ'רד פיינמן דוקטורט על עקרון אי הוודאות במכניקת הקוונטים:

אפשר עדיין רוצה לשאול: "איך זה עובד? מהו המנגנון מאחורי החוק? "אף אחד לא מצא כל המנגנון מאחורי החוק. אף אחד לא יכול "להסביר" יותר מאשר יש לנו פשוט ", הסביר." אף אחד לא ייתן לך כל ייצוג עמוקה יותר של המצב. אין לנו רעיונות על מנגנון יותר בסיסי שממנו תוצאות אלו ניתן להסיק.
ברצוננו להדגיש הבדל חשוב מאוד בין המכניקה הקלאסית ואת הקוונטים. אנחנו כבר מדברים על הסתברות כי אלקטרון יגיע בנסיבות נתונות. יש לנו רמז כי בהסדר הניסוי שלנו (או אפילו באחד הטוב ביותר האפשרי) יהיה זה בלתי אפשרי לחזות בדיוק מה יקרה. אנחנו יכולים רק לחזות את הסיכויים! משמעות הדבר, אם זה היה נכון, כי הפיזיקה ויתרה על הבעיה בניסיון לחזות בדיוק מה יקרה בנסיבות מובהק. כן! הפיזיקה ויתרה. אנחנו לא יודעים איך לחזות מה יקרה בנסיבות נתונות, ואנו מאמינים כי עכשיו זה בלתי אפשרי, כי הדבר היחיד שיכול להיות הוא ניבא את ההסתברות של אירועים שונים. זה חייב להיות מוכר כי זה היא חסכנות באידיאל הקודמת של הבנה בטבע. זה יכול להיות צעד אחורה אבל אף אחד לא מצא דרך להימנע מכך.
אף אחד לא הצליח לחשוב על דרך מתוך הפאזל הזה. אז כרגע אנחנו צריכים להגביל את עצמנו הסתברויות מחשוב. אנחנו אומרים "בזמן הנוכחי," אבל אנחנו חושדים חזק מאוד שזה משהו שהוא יהיה איתנו לנצח, שזה בלתי אפשרי להכות את הפאזל, כי זו דרך הטבע באמת.
, ריצ'רד פ 'פיינמן, PhD, Feynman הרצאות על פיסיקה, Vol. 3, pgs.1-10 ,1-11

אז מדוע זה בקנה מידה של החלקים הקטנים ביותר של היקום, כי אין כל מקריות זה? מדוע המדע ויתר על חיזוי מדויק, ומקובל כי כלל אי ​​הוודאות הסיכוי תחום מיקרוסקופית של אבני הבניין הבסיסיות ביותר היסוד של היקום? למה יכול להיות ידוע רק הסתברויות?

עם כניסתו של מכניקת הקוונטים, הגענו להכרה כי האירועים לא ניתן לחזות בדייקנות מוחלטת, אך תמיד יש מידה מסוימת של אי ודאות. אם אחד אוהב, אפשר לייחס את זה אקראיות התערבות של אלוהים, אבל זה יהיה סוג מוזר מאוד של התערבות: אין ראיות כי היא מכוונת מטרה. ואכן, אם היה, זה היה על פי הגדרה לא להיות אקראי. בעידן המודרני, הסרנו ביעילות אפשרות שלישית מעל ידי הגדרה מחדש של מטרת המדע: המטרה שלנו היא לגבש קבוצה של חוקים המאפשר לנו לחזות אירועים רק עד לגבול שנקבע על ידי עקרון אי הוודאות.
סטיבן הוקינג-PhD, היסטוריה קצרה בתמונות של זמן, PG 224

תמיד יש אלמנט של חוסר ודאות או סיכוי, וזה משפיע על התנהגות החומר בקנה מידה קטן באופן מהותי. איינשטיין היה אחראי כמעט במו ידיו עבור תורת היחסות הכללית, והוא מילא תפקיד חשוב בפיתוח של מכניקת הקוונטים. רגשותיו בעניין מסוכמים בביטוי "אלוהים לא משחק בקוביות." אבל כל הראיות מצביע על כך שאלוהים הוא מהמר מושבע, כי הוא זורק את הקוביות בכל הזדמנות אפשרית.
סטיבן הוקינג-PhD, חורים שחורים יקומים בייבי, pg. 70

לגבי הפיזיקה הקוונטית, אמר איינשטיין כי "אלוהים לא משחק בקוביות", וסטיבן הוקינג אומר, "אלוהים זורק את הקוביות בכל הזדמנות אפשרית".

אבל מה אומרים כתבי הקודש על הנושא של הקוביות אלוהים?

Prov 16:33 אנו עשויים להשליך את הקוביות, אבל יהוה קובע כיצד הם נופלים.

בהנחה אם זה אותנו או את היקום, כי זורק את הקוביות, זה עושה שום הבדל, אז מה שהתנ"ך מציין כי אלוהים להגדיר את היקום "משחק בקוביות" ברמה הקוונטית, אבל באותו זמן, אלוהים הוא זו קובעת כיצד אלה "קוביות הקוונטים" ליפול. על ידי "קוביות הקוונטים" אני מתכוון לכל החלקיקים / האנרגיות התת ופעילותם בקנה מידה מיקרוסקופי ברמת הקוונטים.

However, if the uncertainty principle of quantum physics is correct, then the Bible assures us that God still sets the rules and outcomes for the seeming “randomness” of the “quantum dice”. God is in control of the randomness and the probabilities that we see.

Some Christians who are Scientists speak on this very issue:

John Byl has a PhD in Astronomy, is the author of the book “God and Cosmos: A Christian View of Time, Space, and the Universe”, and is Professor of Mathematics and Head of the Department of Mathematical Sciences at Trinity Western University.

WG Pollard and, more recently, Nancey Murphy advocate that the apparently random events at the quantum level are all specific, intentional acts of God. God's action at this level is limited in that
(1) He respects the integrity of the entities with which He co-operates (eg, He doesn't change the electron's mass arbitrarily) and
(2) He restricts His action to produce a world that, for all we can tell, is orderly and law-like.
God is the hidden variable. Murphy asserts that this position is not only theologically preferable to indeterminism, but has the further advantage of consistency with the principle of sufficient reason. Of course, if God is directly responsible for quantum events this entails that these are therefore predictable by God. Hence we are left with a deterministic universe, at least at the quantum level.”

“God's sovereignty rules out the possibility of agents acting independently of Him. In particular, quantum mechanics does not imply ontological indeterminism , given that determinist interpretations of quantum mechanics are possible, that non-physical secondary causes cannot be ruled out and that God is the primary cause for all events.”
-John Byl PhD, “Indeterminacy, Divine action and Human Freedom”

William Pollard PhD, is a Nuclear Physicist and Episcopal Priest, with a PhD in Physics and Honorary doctorates in science, divinity, law, and humane letters. He is the author of “Chance and Providence: God's Action in a World Governed by Scientific Law”. The entire book is on God operating, instead of “chance”, in quantum mechanics.

“In the next chapter I will begin the presentation for your consideration of a quite different approach to this problem which seems to me to offer an entirely adequate solution for it. Under it, as we shall attempt to show, there can emerge again in all of its ancient power the fullness of the Biblical response to the living God who is ever active in the whole of His creation sustaining, providing, judging, and redeeming all things, both in heaven and in earth, in accordance with the mysterious and hidden purposes of His might will. At the same time, however, this is accomplished in such a way that the essential integrity and unity of science, both as it is now and as in principle it may become, is fully preserved.”
“To Einstein's famous question expressing his abhorrence of quantum mechanics, “Does God throw dice?” the Judeo-Christian answer is not, as so many have wrongly supposed, a denial, but a very positive affirmative. For only in a world in which the laws of nature govern events in accordance with the casting of dice can a Biblical view of a world whose history is responsive to God's will prevail.”

-William Pollard PhD, “Chance and Providence: God's Action in a World Governed by Scientific Law”, pg. 35, pg. 97

Nancey Murphy PhD, Theologian, is Professor of Christian Philosophy at the Fuller Theological Seminary. She also serves as an editorial advisor for Theology and Science, Theology Today, and Christianity Today. She is the author of “Divine Action In The Natural Order”.

“The second strategy for giving an account of the locus of divine action explores quantum physics and seeks to give an account of God's action throughout the natural and human world by means of action at the quantum level (either alone or in conjunction with top-down action). My proposal is motivated theologically. If God is immanent in and acting in all creatures, then necessarily God is acting at the quantum level. Emphasis on this fact has the advantage of sidestepping the problem of interventionism: the laws of quantum mechanics are only statistical and therefore not subject to violation. If, as most interpreters conclude, events at this level are genuinely indeterminate, then there need be no competition between divine action and physical causation. It is possible from a theistic perspective to interpret current physics as saying that the natural world is intrinsically incomplete and open to divine action at its most basic level .”
-Nancey Murphy PhD, Dive Action In The Natural Order, pg. 131

In other words, God is in control and constantly interacting with the world at a quantum level. Where scientists see randomness and probabilities, they are seeing God determine how the dice fall, all the time, in quantum mechanics. The Bible may also present an argument of God controlling the “quantum dice” in Col 1:16-17, referring to Jesus Christ,

“For by him were all things created, that are in heaven, and that are in earth, visible and invisible, whether [they be] thrones, or dominions, or principalities, or powers: all things were created by him, and for him: And he is before all things, and by him all things consist.

The word here for “consist” is “synistemi” (4921) and it means, “to consist of or be composed of, to cohere, put together, hold together or band together”.

According to subatomic physics, it is the quantum force particles of bosons, and gluons that hold together atoms, and particles like photons and electrons that hold together different atoms. As such, this verse in the Bible could be referring to, that it is by God's control over the “quantum dice” that makes these particles we are composed of to hold together. As such, by His actions all things hold together or “by Him all things consist”.

Assuming it is true that God does allow randomness at a quantum level of physics, but also constantly controls the outcome of that randomness, besides “upholding all things”, like the universe, “by the word of His power” (Heb 1:3), is there another possible reason for God creating the universe to be this way? Could it relate to miracles, signs and wonders? This could very well be the case.

Not only does quantum physics allow for existing particles that we can observe in experiment to act in random ways, but it also allows for particles and antiparticles (antimatter) to pop in and out of existence, seemingly randomly. These particles usually only exist for a very short time, and are called “virtual particles”.

“Down at the very tiniest length scale and trillions of times smaller than atoms, is what is known as the Planck scale where the concept of length loses its meaning and quantum uncertainty rules. At this level all known laws of physics break down and even space and time become nebulous concepts. Any and all conceivable distortions of spacetime will be popping in and out of existence in a random and chaotic dance which is going on all the time everywhere in the universe. Terms such as “quantum fluctuations” and the “quantum foam” which are used to describe this chaotic activity certainly do not do it justice.”
-Jim Al-Khalili PhD, Black Holes, Wormholes, and Time Machines, pg. 207
PhD in Theoretical Nuclear Physics, theoretical physicist at the University of Surrey

The existence of these seemingly random particles does not violate the laws of physics, especially the Law of Conservation of Energy:

“Where did all these particles come from? The answer is that relativity and quantum mechanics allow matter to be created out of energy in the form of particle/antiparticle pairs. And where did the energy come from to create this matter? The answer is that it was borrowed from the gravitational energy of the universe. The universe has an enormous debt of negative gravitational energy, which exactly balances the positive energy of the matter.”
-Stephen Hawking, PhD, Black Holes and Baby Universes, Pg. 97

Virtual particles have been shown, through experiments, to exist, as seen in the Lamb shift and the Casimir Effect.

“These particles are called virtual because, unlike “real” particles, they cannot be observed directly with a particle detector. Their indirect effects can nonetheless be measured, and their existence has been confirmed by a small shift (the “Lamb shift”) they produce in the spectrum of light from excited hydrogen atoms.”
-Stephen Hawking PhD, Black Holes and Baby Universes, Pg 107

Regarding the Casimir Effect,

“As we saw in Chapter 7, even what we think of as “empty” space is filled with pairs of virtual particles and antiparticles that appear together, move apart, and come back together and annihilate each other. Now, suppose one has two metal plates a short distance apart. The plates will act like mirrors for the virtual photons or particles of light. In fact they will form a cavity between them, a bit like an organ pipe that will resonate only at certain notes. This means that virtual photons can occur in the space between the plates only if their wavelengths (the distance between the crest of one wave and the next) fit a whole number of times into the gap between the plates. If the width of a cavity is a whole number of wavelengths plus a fraction of a wavelength, then after some reflections backward and forward between the plates, the crests of one wave with coincide with the troughs of another and the waves will cancel out.
Because the virtual photons between the plates can have only the resonant wavelengths, there will be slightly fewer of them than in the region outside the plates where virtual photons can have any wavelength. Thus there will be slightly fewer virtual photons hitting the inside surfaces of the plates than the outside surfaces. One would therefore expect a force on the plates, pushing them toward each other . This force has actually been detected and has the predicted value. Thus we have experimental evidence that virtual particles exist and have real effects.”
-Stephen Hawking PhD, The Illustrated Brief History of Time, pgs. 204-206

Virtual particles can include all types of particles, including photons, electrons, gluons, bosons, and quarks. According to physicists, under certain conditions in the universe, virtual particles can exist for longer periods of time and therefore become “real” particles. This particular example relates to conditions of space near a black hole, but in principle this shows that science does generally allow for the possibility of virtual particles popping into existence and becoming real particles.

“We can understand this in the following way: what we think of as “empty” space cannot be completely empty because that would mean that all the fields, such as the gravitational and electromagnetic fields, would have to be exactly zero. However, the value of a field and its rate of change with time are like the position and velocity of a particle: the uncertainty principle implies that the more accurately one knows one of these quantities, the less accurately one can know the other. So in empty space the field cannot be fixed at exactly zero, because then it would have both a precise value (zero) and a precise rate of change (also zero). There must be a certain minimum amount of uncertainty, or quantum fluctuations, in the value of the field. One can think of these fluctuations as pairs of particle of light or gravity that appear together at some time, move apart, and then come together again and annihilate each other. These particles are virtual particles like carry the gravitational force of the sun: unlike real particles, they cannot be observed directly with a particle detector. However, their indirect effects, such as small changes in the electron orbits in atoms, can be measured and agree with the theoretical predictions to a remarkable degree of accuracy. The uncertainty principle also predicts that there will be similar virtual pairs of matter particles, such as electrons or quarks . In this case, however, one member of the pair will be a particle, and the other an antiparticle (the antiparticles of light and gravity are the same as the particles).
Because energy cannot be created out of nothing, one of the partners in a particle/antiparticle pair will have positive energy, and the other partner negative energy. The one with negative energy is condemned to be a short-lived virtual particle because real particles always have positive energy in normal situations. It must therefore seek out its partner and annihilate with it. However, a real particle close to a massive body has less energy than if it were far away, because it would take energy to lift it far away against the gravitational attraction of the body. Normally, the energy of the particle is still positive, but the gravitational field inside a black hole is so strong that even a real particle can have negative energy there. It is therefore possible, if a black hole is present, for the virtual particle with negative energy to fall into the black hole and become a real particle or antiparticle . In this case it no longer has to annihilate with its partner. Its forsaken partner may fall into the black hole as well. Or, having positive energy, it might also escape from the vicinity of the black hole as   a real particle or antiparticle . To an observer at a distance, it will appear to have been emitted from the black hole.”
-Stephen Hawking PhD, The Illustrated Brief History of Time, Pgs. 134-137

According to science it is possible that physical quantum particles can randomly pop into existence seemingly out of nowhere. If God is controlling the “quantum dice”, then this means God could cause these subatomic quantum particles to come into existence out of nowhere. This does not contradict the laws of physics in any way. Rather the laws of physics and modern science make clear that subatomic quantum particles popping into existence from out of nowhere is the normal state of the universe, which science has confirmed. And it is entirely possible for this randomness to be controlled by God controlling the “quantum dice”; and the quantum randomness seen has no explanation. Metaphorically speaking, this is a huge hole in the wall of science, which allows for the hand of God to come through into the physical universe, without in any way contradicting science or the known laws of physics. This shows that science actually allows for miracles and the miraculous done by God, without it in any way conflicting with Science or Modern Physics.

Modern Physics teaches that elementary particles, of all kinds, can and do randomly pop in and out of existence. This includes photons, which are particles of light. This also includes gravitons, which are theoretical and theoretically instrumental in gravity, as well as gluons, bosons and other force carrying particles.

Some force carrying particles are what hold quarks together to form neutrons and protons, and other force particles hold together atoms. All of these particles can pop into existence out of nowhere, seemingly randomly, the universe allows for this, and the universe was created by God intentionally to be the way it is.

What are quarks and electrons? They are the particles that are the building blocks of atoms.

Different types of atoms make up all of the elements of matter, as seen in the periodic table of the elements.

Atoms are the building blocks of all the matter we see, and our bodies are made of atoms.

So assuming God, who is omnipotent, one way or another controlled the randomness of the quantum world… then this means that God could choose to have a large number of quarks, gluons, electrons, etc. pop into existence very quickly, and assemble into atoms. God could also do this in such a way that many atoms were formed, and would assemble into much larger objects, even objects large enough that we could see them.

This might include things like oil and grain popping into existence out of nowhere:

1 Kings 17:8-16
And the word of the LORD came unto him, saying, Arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Zidon, and dwell there: behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. So he arose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there gathering of sticks: and he called to her, and said, Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel, that I may drink. And as she was going to fetch it, he called to her, and said, Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. And she said, As the LORD thy God liveth, I have not a cake, but an handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse : and, behold, I am gathering two sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat it, and die. And Elijah said unto her, Fear not; go and do as thou hast said: but make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for thy son. For thus saith the LORD God of Israel, The barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the LORD sendeth rain upon the earth. And she went and did according to the saying of Elijah: and she, and he, and her house, did eat many days. And the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the LORD, which he spake by Elijah .

God provided for 3 years oil and grain, though the land was in a drought with famine. This oil and grain appeared seemingly out of thin air. But another way to put it might be that it appeared out of “seemingly random quantum foam”. And there are many miracles, signs, and wonders in the Bible, done by God, which are similar to this, such as Jesus Christ feeding the multitudes of thousands from a couple fish and a few loaves of bread.

Also, there are miraculous healings mentioned many times in the Bible. According to science, our bodies are made up of molecules of atoms, which are made from quarks and electrons and such. Consider the cases of sight being restored to the blind, the healing of the disfigured hand, the healing of lepers, and the healing of all manner of sicknesses; miracles done by Jesus Christ. Control over the “quantum dice” would be one way to explain how sick flesh was instantaneously changed into healthy flesh.

And so this is one way to describe, in modern physics concepts, how God does miracles, signs, and wonders. Though God does do them, whether control of the “quantum dice” of quantum physics is truly and specifically how, or not.

But the Bible also says that Holy angels, and Fallen angels, also work miracles, signs and wonders. (Acts 2:22, 5:12, 2 Peter 2:11, Heb 2:4, Matt 24:24, 2 Thes 2:9, Rev 13:2, 14, 16:14) So it could be an accurate description to say that how fallen angels also do miracles, signs, and wonders is because they too somehow have control over the “quantum dice”, though definitely on a more limited scale than God does.

The Bible teaches that God is everywhere in the universe, and there is nowhere that He is not. Whereas fallen angels have a set, limited, location for their spirit body, and are only in one place at a time, much like mankind. Under this line of reasoning, God has power, and “quantum power” over everywhere in the universe, but fallen angels only have power or “quantum power” in their immediate location. Also, God has power over the fallen angels' spirit bodies themselves, as their bodies are part of the creation, whereas fallen angels have no such power over God.

It does make some analogous sense that all angels would have powers like God, but limited, for the Bible several times in the Old Testament calls angels the “sons of God”. (Gen 6, Job 1:6, Job 2:1, Psalm 29:1, 89:6)

It may be that the extra-dimensionality of angels is what would make possible them having limited control over the “quantum dice” in their immediate location.

“Today, however, physicists are following a different trail-the one leading to superstring theory. Unlike previous proposals, it has survived every blistering mathematical challenge ever hurled at it. Not surprisingly, the theory is a radical-some might say crazy-departure from the past, being based on tiny strings vibrating in 10-dimensional space-time… In superstring theory, the subatomic particles we see in nature are nothing more than different resonances of the vibrating superstrings, in the same way that different musical notes emanate from the different modes of vibration of a violin string.”
-Michio Kaku PhD, “Into the Eleventh Dimension”, author of Hyperspace: A Scientific Odyssey through the 10th Dimension, Oxford University Press.

According to String Theory, particles in the 4-dimenional space-time we observe, are the result of vibrations of 1 dimensional strings that exist in an additional 6-7 dimensions, in the scientific sense of the word which (comes to10-11 dimensions total).

As such, speaking generally according to science in principle, it is possible that the extra-dimensionality of angels would allow for their altering of particles in our 4 dimensional world, on the subatomic quantum level. As such, their extra-dimensionality, in the spiritual realm, may be tied directly to their ability to work “miracles, signs, and wonders”, possibly through being able to determine how the “quantum dice” fall (on a limited scale in their immediate locality).

To illustrate, imagine that sitting on a table, is a cup. This cup has 3 spatial dimensions, and as the second pass, it moves through the 4 th dimension of time. Now, in the exact same location as the cup, would be 6-7 invisible dimensions that you can't see. And that is because these invisible 6-7 dimensions intersect the 4 dimensions we know at every point. These 6-7 dimensions are most definitely not somewhere else, but are in the same place we are, but invisible. Now, if these 6-7 extra dimensions correspond to the invisible spiritual realm that the Bible teaches, then an angel who has a spirit body would have an invisible spirit body comprised of the stuff of these 6-7 extra dimensions. And such an invisible angel could choose to effect the 6-7 extra dimensions where the cup is located so as to knock the cup over.

In other words, fallen angels have spirit bodies in the invisible spiritual realm. If the spiritual realm is composed of these extra 6-7 dimensions, then the spirit bodies of the fallen angels are composed of the spiritual realm, these extra 6-7 dimensions. Just as the invisible spiritual realm is all around us, so also could be these 6-7 extra dimensions. According to String Theory (just a theory) what we observe as an effect in our 3 spatial dimensions is caused by what happens in the 6-7 invisible extra dimensions. This means that an extra-dimensional angel could use their extra-dimensional spirit body in the 6-7 extra dimensions, to have the effect of changing things in the physical 3 dimensions we perceive. And in this, fallen angels would also have limited control over how the “quantum dice” fall, but only in a very limited location where they are present. As the invisible realm is all around us (or these extra dimensions would be also) a fallen angel can only effect changes in the immediate locality around them, in the location of their spirit body.

And so this shows how Modern Physics also allows for angels or fallen angels to work miracles (in a limited locality) along the same lines as how Modern Physics allows for God to work miracles. And so angels can also work miracles and do the miraculous, without violating and laws of Modern Physics or science. Rather, Modern Physics and Science totally allows for the existence of angels, their spirit bodies, the invisible spiritual realm, and the miraculous powers of angels as described in the Bible.

When it comes to Holy angels or fallen angels, the Bible describes that they can cause dreams and Visions, as well as causing the physically miraculous or miracles.

In the case of fallen angels, they cause False Visions, which can seem entirely physically real to a victim, and also dreams. Beyond this fallen angels can cause physical injury, and other sorts of physical manifestations, like objects moving, or recording film being altered, etc. These physical manifestations would be considered as false signs, false miracles, and false wonders, Biblically speaking.

I think that fallen angels being able to control (in their immediate locality) how the “quantum dice” fall, would work as a way to explain Physical manfestations very easily, both with visible angels materializing, or seeing the physical effects of invisible angels, including the physical aspects of Visions.

Excepting time perception manipulation, I also think this “quantum dice” idea explains all varieties and aspects of Visions quite well, and also dreams. This is because the human brain also can experience the effects of a fallen angel being able to control the “quantum dice” (in a limited localized way).

“The human brain, however, is also subject to the uncertainty principle. Thus, there is an element of the randomness associated with quantum mechanics in human behavior. But the energies involved in the brain are low, so quantum mechanical uncertainty is only a small effect.”

-Stephen Hawking PhD, Black Holes and Baby Universes, Pg. 133

Although the effect of quantum mechanical uncertainty in the brain is normally small, if fallen angels can determine how the “quantum dice” fall, then a fallen angel could make the effect quite large and noticeable.

Regarding False Visions, all of our physical senses are dependant on how our brain interprets them. By fallen angels generating electrical impulses in the brain, and such things like that, fallen angels would be able to make us “see” things that are not actually in front of our eyes, and “hear” things that are not there to make any sound, “feel” things that are not touching our bodies, “smell” things not before our noses, and “taste” things that are not on our tongues. These things would seem completely real to all of the bodily senses. And the electrical impulses that are truly transmitting information about reality around us could also be blocked out by fallen angels, under this same ability. Or actual reality could be partially blocked. And either way, false electrical signals in the brain generated by fallen angels, through manipulation of the “quantum dice”, could cause a person to experience a False Vision that seemed entirely physically real, but was not.

A person could be caused to perceive something completely illusionary, by a fallen angel manipulating that person's brain, which is a person's gateway to physical perception. As such, an illusion could seem completely physically real to all of the bodily senses, so much so as to be completely indistinguishable from reality to the person. This manipulation of the senses through manipulation of the brain is very likely what happens in False Vision (or in Holy angelic true Visions). Fallen angels could cause this to happen to more than one person at a time, strengthening the deception. And also under the same limited control over the “quantum dice”, fallen angels could cause physical manifestations, even running concurrently with a Vision which seems real. This sort of deception can be very powerful. Dreams could be explained much in the same way, but the same sort of thing occurring while the person is asleep and dreaming.

Besides all of this, there is one more thing which is miraculous that fallen angels do, which modern science allows for in a specific way. That is time perception manipulation.

Luke 4:5 “And the devil, taking him up into an high mountain, shewed unto him all the kingdoms of the world in a moment of time.”

This case of Satan likely causing Jesus Christ to have a Vision, as mentioned in the Bible, was likely at least hours in less than 1 second.

What we are going to cover next is the time perception manipulation abilities of fallen angels, as seen in fallen angelic. I will first be covering the ways time perception manipulation can Not be explained under Modern Science, before I get into the way it can be explained, and Modern Physics allows for this.

As the brain of the victim of a False Vision is an integral part of how fallen angels carry out these Visions, and the memories of these attacks are stored in the brain, then the time perception manipulation aspect of these attacks must be explainable in a way that is consistent and not conflicting with the physical human brain and how it functions. And so any explanation of time perception manipulation must be limited and confined to explanations that do not conflict with the science of the human brain.

If we were to assume that time perception manipulation involves a compacting or compressing of extensive experiences into a short period of time, then this would require the human brain to handle in one second, somewhere from a hundred to a thousand times more information than the brain usually processes in one second. The brain processes information by the firing of neurons.

The only information I could find on neurons firing more rapidly than normal were studies on psychoactive drugs, heroin especially. As people attacked by fallen angels that experience time perception manipulation do not report experiencing a severe heroin-like sensation, this serves as experimental evidence that overly-rapid neuronic firing in the normal passage of time will not work to explain this time perception manipulation.

And as such, time perception manipulation does not involve a compacting or compressing of extensive experiences into a short period of time. The only other option is that these experiences actually do take as much time as subjectively perceived by the person having a fallen angelic Vision, though objective time passage for the rest of the world is much shorter.

A major example for this may be seen in the theory of general relativity. According to relativity, no matter what speed a person moves, time is perceived to pass at the same rate. However, less time will comparatively pass for an accelerated person than for a (relatively) stationary person. Yet either person will feel time passing at the same rate. It could be argued from a theological standpoint that God designed the human brain to need a consistent flow of actual time in order to function correctly, and designed a universe in which time passage would remain consistent, no matter to what speed a human might accelerate.

Because the person's brain is involved in the process of a Vision, yet their body does not go anywhere, many theoretical physics concepts dealing with time would not work to explain how the brain can experience more time while the body experiences less time.

Could general relativity, and time dilation explain how this works? Relativistic Time Dilation would not work, because it would require the body to feel acceleration (or its gravitational equivalent) in comparison to the brain, at over 99% the speed of light. This speed would be necessary to produce a 100 or 1000 seconds to 1 second ratio. This is not what is reported by witnesses of the person under attack's body, that see it does not go anywhere, nor the Biblical account that during Visions people do not go anywhere. So this cannot be the case, aside from the fact that such a thing would likely kill the person.

Could time travel gained by travel to the future, and then the past, explain this extra perceived time?

There is a type of theoretical wormhole, called a CTC, which was once theorized to be able to be used in this way, if many detailed criteria were met. But according to the current consensus of scientists, a CTC would not work for time travel to the future or past. This manner specifically would involve moving a brain to another location in 4d space-time, spending a real amount of time in that other location moving into the future, and then the brain traveling back in time to the same moment it left. Even if this could work without killing the person, a CTC wormhole still would not work for returning the brain to the past, as a CTC will not work for time travel to the past or future. A CTC wormhole will not work for time travel to the future and past for a brain, or a person, or even for a bowling ball, as they cannot be used for time travel in general.

Kip Thorne and Stephen Hawking had an ongoing debate for about 20 years over the subject of time travel into the past, using a CTC wormhole for time travel. The debate, based on their books, seems to have become settled, with Thorne (pro-possibility of time travel) coming to agree with Hawking (anti-possibility of time travel). Here are some highlights:

“Perhaps fortunately for our survival (and that of our mothers), it seems that the laws of physics do not allow such time travel. There seems to be a Chronology Protection Agency that makes the world safe for historians by preventing travel into the past. What seems to happen is that the effects of the uncertainty principle would cause there to be a large amount of radiation if one traveled into the past. This radiation would either warp space-time so much that it would not be possible to go back in time, or it would cause space-time to come to an end in a singularity like the big bang and the big crunch. Either way, our past would be safe from evil-minded persons. The Chronology Protection Hypothesis is supported by some recent calculations that I and other people have done. But the best evidence we have that time travel is not possible, and never will be, is that we have not been invaded by hordes of tourists from the future.”
-Stephen Hawking PhD, Black Holes and Baby Universes Pg. 154 (1994)

“Translating back the viewpoint of an observer at rest in the wormhole (the observer that Kim and I had relied on), Hawking's conjecture meant that the quantum gravity cutoff occurs 10^-95 second before the wormhole becomes a time machine, not 10^-43 second – and by then, according to our calculations, the vacuum fluctuational beam is strong enough, but just barely so, that it might indeed destroy the wormhole.”
-Kip S. Thorne PhD, Black Holes and Time Warps pg. 520 (1994)

“Hawking suspects that the growing beams of vacuum fluctuations is nature's way of enforcing chronology protection: Whenever one tries to make a time machine, and no matter what kind of device one uses in one's attempt (a wormhole, a spinning cylinder, a “cosmic string”, or whatever), just before one's device becomes a time machine, a beam of vacuum fluctuations will circulate through the device and destroy it. Hawking seems ready to bet heavily on this outcome. I am not willing to take the other side in such a bet. I do enjoy taking bets with Hawking, but only bets that I have a reasonable chance of winning. My strong gut feeling is that I would lose this one. My own calculations with Kim, and unpublished calculations that Eanna Flanagan (a student of mine) has done more recently, suggest to me that Hawking is likely to be right. Every time machine is likely to self-destruct (by means of circulating vacuum fluctuations) at the moment one tries to activate it.”
-Kip S. Thorne PhD, Black Holes and Time Warps pg. 521 (1994)

That was all from 1994, but a more recent quote from 2001 shows the issue has generally been settled:

“… Since the sum-over-histories calculations in these backgrounds are mathematically equivalent, one can conclude that the probability of these backgrounds goes to zero as they approach the warping needed for time loops. In other words, the probability of having sufficient warping for a time machine is zero. This supports what I have called the Chronology Protection Conjecture: that the laws of physics conspire to prevent time travel by macroscopic objects .
Although time loops are allowed by the sum over histories, the probabilities are extremely small. Based on the duality arguments I mentioned earlier, I estimate the probability that Kip Thorne could go back and kill his grandfather as less than one in ten with a trillion trillion trillion trillion trillion zeroes after it… As gambling men, Kip and I would bet on odds like that. The trouble is, we can't bet each other because we are now both on the same side .”

-Stephen Hawking PhD, The Universe in a Nutshell, pgs. 152-153 (2001)

One problem with time travel to the past between 2 locations in 4d space-time, is that, put simply, electromagnetic vacuum fluctuations would build up traveling in a loop from the present to the past, an infinite loop, and this would destroy any pathway from the present to the past. Stephen Hawking and Kip Thorne have said, CTC wormholes won't work for time travel.

As such, this is also not a possibility for time perception manipulation during a fallen angel attack, and it can summarily be concluded that peoples' brains do not go anywhere, or time travel. Time gained by traveling to the future, and then the past, is not allowed by physics in any way that would fit this time perception manipulation scenario seen in a fallen angelic Vision.

Biblically, this can be understood in that God created the universe so as to not allow time travel into the past. God controls both sides of the wormhole, and it is God who would make it so electromagnetic vacuum fluctuations in a loop from the wormhole mouths would destroy the wormhole before it could allow for any possible time travel.

God created time, as did Jesus Christ, as all things were created through Him.

Jesus Christ says in Rev 22:13, “I am the Alpha and the Omega, the First and the Last, the Beginning and the End.”

As such God has complete authority over time, and simply does not allow time travel to the past, or the future and then the past again.

None of these theories mentioned will work as an explanation for time perception manipulation caused by fallen angels during False Visions. So then what is going on?

The key verse is Luke 4:5, “And the devil, taking him up into an high mountain, shewed unto him all the kingdoms of the world in a moment of time .”

This verse does not describe time travel to the past. In contrast, this verse describes a long period of time passing during a second, or less than a second. Or another way to say this is that some extra time was perceptually gained by the person, more than the objective passage of time that God controls.This verse describes a long period of time passing during a second, or less than a second. Or another way to say this is that some extra time was perceptually gained by the person, more than the objective passage of time that God controls. So how would a fallen angel do this? How might this work?

The answer is that there is simply more to the dimension of time than we normally think of there being. I believe the Bible sets precedence for this concept, and this is how I would interpret Joshua's Long Day.

Josh 10:12-14
Then spake Joshua to the LORD in the day when the LORD delivered up the Amorites before the children of Israel, and he said in the sight of Israel, Sun, stand thou still upon Gibeon; and thou, Moon, in the valley of Ajalon. And the sun stood still, and the moon stayed, until the people had avenged themselves upon their enemies. Is not this written in the book of Jasher? So the sun stood still in the midst of heaven, and hasted not to go down about a whole day. And there was no day like that before it or after it, that the LORD hearkened unto the voice of a man: for the LORD fought for Israel.

I have read several theories to explain how this worked, but here is mine:

When God made the dimension of time, He made it to have both its flow in length, as we normally perceive, and draw as a line, but also to have a width to it, at right angles to its length. This width is normally small and tight like a string. But the width of time is like a stretchy material, like a rubber band, and so if God wants to, God can stretch out the width of time. The width of time is not affected by the 3 dimensions of space, or things like gravity or speed. The length of time is what is referred to in “space-time”, but the width of time exists unaffected by the things that would normally affect the length of time. In other words, the width of time works like a 2 nd dimension to time.

In Joshua's Long Day, it was the width of time that God stretched out, around the surface of the earth, and for the people on the earth. As such the people on earth experienced long time passage in the width of time, during what was a brief moment in the length of time.

I believe that according to physics this is possible. Although the concept of time having a 2 nd dimension of “width” seems to be in its infancy, there is some information to be found on it. The concept which parallels the “width” of time in modern theoretical physics is the concept of “imaginary time”:

“…One of these is that it is easier to do the sum if one deals with histories in what is called imaginary time rather than in ordinary, real time. Imaginary time is a difficult concept to grasp, and it is probably the one that has caused the greatest problems for the readers of my book. I have also been criticized fiercely by philosophers for using imaginary time. How can imaginary time have anything to do with the real universe?
I think these philosophers have not learned the lessons of history. It was once considered obvious that the earth was flat and that the sun went around the earth, yet since the time of Copernicus and Galileo, we have had to adjust to the idea that the earth is round and that it goes around the sun. Similarly, it was long obvious that time went for the same rate for every observer, but since Einstein, we have had to accept that time goes for at different rates for different observers. It also seemed obvious that the universe had a unique history, yet since the discovery of quantum mechanics, we have had to consider the universe as having every possible history. I want to suggest that the idea of imaginary time is something that we will also have to come to accept. It is an intellectual leap of the same order as believing that the world is round. I think that imaginary time will come to seem as natural as a round earth does now. There are not many Flat Earthers left in the educated world.”

-Stephen Hawking, Black Holes and Baby Universe, Pg. 81-82  

Imaginary time is already a commonplace of science fiction. אבל   it is more than science fiction or a mathematical trick. It is something that shapes the universe we live in.
-Stephen Hawking, Black Holes and Baby Universes, Pg. 83

Though it is a newer concept, it seems that imaginary time shapes the universe we live in. According to physics, what is it like?

You can think of ordinary, real time as a horizontal line, going from left to right. Early times are on the left, and late times are on the right. But you can also consider another direction of time, up and down the page. This is the so-called imaginary direction of time, at right angles to real time.
What is the point of introducing the concept of imaginary time? Why doesn't one just stick to the ordinary, real time that we understand? The reason is that, as noted earlier, matter and energy tend to make space-time curve in on itself. In the real time direction, this inevitably leads to singularities, places where space-time comes to an end. At the singularities, the equations of physics cannot be defined; thus one cannot predict what will happen. But the imaginary time direction is at right angles to real time. This means that it behaves in a similar way to the three directions that correspond to moving in space. The curvature of space-time caused by the matter in the universe can then lead to the three space directions and the imaginary time direction meeting up around the back. They would form a closed surface, like the surface of the earth. The space directions and imaginary time would form a space-time that was closed in on itself, without boundaries or edges. It wouldn't have any point that could be called a beginning or end, any more than the surface of the earth has a beginning or end.

-Stephen Hawking PhD, Black Holes and Baby Universes, Pg 82

“When one tried to unify gravity with quantum mechanics, one had to introduce the idea of “imaginary” time. Imaginary time is indistinguishable from directions in space. If one can go north, one can turn around and head south; equally, if one can go forward in imaginary time, one out to be able to turn round and go backward. This means that there can be no important difference between the forward and backward directions of imaginary time. On the other hand, when one looks at “real” time, there's a very big difference between the forward and backward directions, as we all know.”
-Stephen Hawking PhD, The Illustrated Brief History of Time, Pg 182

Imaginary time does not follow the forward direction of time, but instead forms a closed loop, in which there is no distinguishable forward or backward direction. This concept seems to parallel a stretchy width to time very well. A person experiencing imaginary time could gain time, going around a closed loop on the width of time, and ending up where they started. This would allow time to be gained, and experienced, by the person, without that person moving forward on the length of time, save a moment.

Could the science theory of Imaginary Time, or concept of a Width to Time, explain time perception manipulation in False Visions caused by fallen angels? … Yes.

As I have mentioned before, the Bible calls the angels the “sons of God” in several places, and this may relate to that angels can do many of the same things that God can do, but on a more limited and local basis.

For instance, God can perform miracles, signs and wonders, and Joshua's Long Day was one of these miraculous events. If this analogy holds true in this case, as it has in other cases, then it would make sense that fallen angels may also be able to stretch out the width of time on a limited local basis. The length of time God keeps all authority over, and fallen angels cannot travel it nor stretch it out. But during a Vision the additional time perceived would be from fallen angels stretching out the width of time (not the length of time).

In fallen angelic Vision experiences, this could be visualized as a fallen angel stretching out the width of time around the brain of the person under attack. The person's brain does Not leave their body, nor move forwards and backwards along the length of time. But the person does experience a gain of time from the period in which the width of time is stretched out around their brain. This allows for a gain of perceived passage of time in a Vision, and would allow for a couple minutes to or even a couple hours to be perceived to pass in a moment, or second.

This scenario would allow the brain to function at its normal speed, with decision making processes working as they normally do in the brain-mind-soul-spirit connection. This would also allow for memories to be stored in the brain according to the normal way the brain functions.

And so this is how I would explain fallen angels accomplish time perception manipulation during Visions. Modern Physics seems to somewhat allow for this, especially angels might be able to do this under the explanation of if they were extra-dimensional in 6-7 extra dimensions, they might be able to access a second dimension of time as well. In any case, this explanation of stretching the width of time around the brain of the person would work to explain time perception manipulation in Visions.

I find a good analogy to conceptualize an extra dimension or dimensions is the green code in the Matrix movie. Like the agents in the Matrix movie, fallen angels can alter the “code” (“quantum dice”) to change what is there and alter the green code inside a person's mind, to change what the person perceives, through their brain.

As such I often try to represent the aspects of Fallen angelic False Visions using Matrix imagery. I use a red sphere of code to represent the invisible extra-dimensional or spiritual realm fallen angel.

As an example, this is a close up of a fallen-angel-caused vision of an “alien abduction”. Remember that the entire vision, all 3 aliens, and the setting, are all caused by 1 fallen angel. In this example, the red ball below contains a person standing in a room with 3 aliens, near a table, in a defensive posture against the aliens. That is how the person having this Vision experiences themself to be, and it seems real to them, though a Vision.

What this represents is that because of a fallen angel, the neurons in the person's brain are firing in such as way that their perceptions have been altered. As the person perceives their surroundings through their brain, which is the hub and gateway to all the physical senses, the true green reality has been blocked out either fully or partially, and the person perceives what is going on in the red sphere, which is the fallen angel attacking. Their brain being able to send signals of sensing the green reality around them has been blocked, and instead the deceptive red signals of the fallen angel is what is getting through to their brain. In the most extreme case, this can mean the person may perceived being touched, when they are not, smell things, see things, etc. which seem entirely physically real, but are not. These physically sensations can be of things which are external to the body, or internal to the body (such as John's stomach ache in Revelation).

Because of brain-sensory-hacking abilities of fallen angels seen in False Visions, which can seem completely physical, it can be difficult to be able to tell with certainty that an actual purely physical manifestation of a fallen angel has occurred. Perhaps one example is that of fallen angels manifesting as UFOs (or whatever) in which pictures or video-recording have been taken. But keep in mind, when fallen angels do physically manifest, it may only be on a very limited and partial basis. One example is the audio-recordings made of ghosts, which if not hoaxes, only show a physical manifestation of the air vibrating so as to produce a recordable sound. That is all that could be proven to have occurred, at most, when nothing was taken along the lines of a picture. Even at that, it is possible that a physical manifestation in some cases was limited to only a direct altering of the film or recording device, whether pictures of ghosts or UFOs, video film, or audio recordings.

In conclusion, Science and Modern Physics seems to allow for the miraculous and miracles, whether caused by God, Holy angels or fallen angels.

For Christians, the Bible does establish the kinds of things that fallen angels can do. Taking the Bible as the authoritative Word of God, on faith, there really is no need to question that fallen angels have these abilities. The Bible says fallen angels have these abilities, both of whatever degree of physical effects, and causing False Visions and dreams. Bible-believing Christians should be able to accept that, whether modern science has caught up to the Truth of the Word of God, or not. But the hope with this piece is that you can understand that Science and the Bible do not conflict, as science actually allows for the miraculous to occur, as is recorded in the Bible and seen in miracles God still works today. And as also seen in the false signs and wonders that happen today, caused by fallen angels. Theories in Science are always changing, in a progressive accumulation of knowledge: they are not truth. Where the Bible and science seem to contradict, I believe the Bible should always be deferred to as Correct and Truth, no matter what science teaches or scientists say.

I've touched on topics involved with big bang theory, quantum mechanics, black holes, worm holes, extra dimensions, and string theory.

But I agree with what Russell Grigg, from CMI-Australia has to say on this:

“It has truly been said that Christians married in their thinking to today's science (eg big bang, ten dimensions, etc.) will be widowed tomorrow.”
-Russell M. Grigg M.Sc. (Hons.), Creationist Chemist and Missionary
www.creation.com
CMI–Australia

That being said, I'm not entirely convinced about any of these theoretical science theories, and my intent here has not been to convince anyone of them. But rather, the aim of this was to use Modern Physics theories to show that science does not contradict or in any way disallow what that Bible teaches is true. The main point of doing this is to show that science does not preclude the existence of miracles of God and of holy angels, and also the false miraculous done by fallen angels. But rather I believe modern science actually completely allows for miracles, and for fallen angels, and their Biblically described abilities.

Rather than prove this seemingly supernatural activity is impossible, science actually completely allows for all of this to be possible… Modern physics shows that God created the universe to leave room for the miraculous to occur, without violating the laws of physics that He set up and maintains.

In any case, God is infinitely dimensional, without any question, having created all dimensions and everything in them, and as we know, God, in His three persons, can do anything and is All-powerful.

A fallen angel is more powerful than a human. But Jesus Christ is the Son of God, fully God and fully man, and also infinitely dimensional. So Jesus Christ is more powerful than any fallen angel, and even more powerful than all fallen angels combined. This is just another way of looking at what we already know, that Jesus Christ is seated at the right hand of God, with all power, above every other power, principality, authority, above every angel, Holy or fallen.

Angels can only be in one place at once, as we see in Daniel 10. And angels were created by God, as Genesis says,
“God created the heavens and the earth and all the host of them”.

But Jesus Christ is the fullness of the Godhead in human form, and Jesus Christ said “before Abraham was, I AM” , and John tells us “All things were made by him; and without him was not any thing made that was made” , showing Jesus Christ's infinite dimensionality as the Son of God.

And the Bible tells us in Acts 4:10-12 ,
Be it known unto you all, and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, [even] by him doth this man stand here before you whole. This is the stone which was set at nought of you builders, which is become the head of the corner. Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved.

And we see this in that supernatural harassment and attacks stop in the name and authority of Jesus Christ. Jesus Christ can and does help those who call out to Him for His help, who have faith in Him and believe upon the power of His Name. So Jesus Christ is more powerful than fallen angels, in whatever form they take, no matter how powerful they seem, Jesus Christ is more powerful.