This page has been translated from English

התנ"ך על ההיברידיות מודרנית - הנפילים

התנ"ך על ההיברידיות מודרנית (הנפילים)

(כמו "הנפילים המודרניים" התביעה טענה בכתובים מוזר למי לקבל את "בני האלוהים" להיות מלאכים 6 Gen, זו סדרה של מאמרים על זה מבוסס על ההנחה הזו עמדה למען מה להתווכח או שאר כתבי הקודש היה להראות, אם הנחה זו היה נכון.)


סדרה זו מתחת זמין בכתובת http://www.nephilimhybrids.com יחד עם מידע רב יותר   על הנושא של הנפילים / כלאיים המודרנית.

קישור ישיר http://stopalienabduction.com/nephilimhybrids/wordpress/?p=1

הקונספט של שושלת רוחנית אבי האב

התנ"ך מכיל בתוכו את מה שאני קורא את הרעיון של "שושלת אבי האב הרוחני". התנ"ך מלמד:

הרוח של הילד מוכפל מרוח (לאחר החיים) של אביו של הילד.

הרוח של הילד, אשר קשורה המתנה של החיים עצמם, לא נוצרת לחלוטין מחדש על ידי אלוהים שהופקדו על ידי אלוהים ברגע ההתעברות, אלא הוא גדל מתוך הרוח של אביו של הילד. בדיוק כמו גוף של ילד הוא גדל מן הביצה והזרע המשלבים על ההתעברות, רוח של ילד הוא גדל מתוך הרוח של האב. תרומתו כמו הנותן רוח (אחרי החיים) של הילד מהווה תרומה משמעותית שלו, את הצמיחה של הגוף של הילד לאם על ידי הריון מהווה תרומה משמעותית שלה. רק האם יכולה לגדל את הילד בגופה, באמצעות גופה, ורק האב תורם הגוברת של רוחו של ילד, אשר הוא הכרחי עבור הילד להיות בחיים, מתוך הרוח שלו. הנשמה (נפש / רצון / רגשות) לבין הגוף של הילד הן של תרומה שווה מהאם לאב. הילד יהיה כמו אמא וגם אבא של תכונות הגוף שלהם והנפש. (למרות שטכנית תרומתו של אביו של הזרע הוא אך ורק מה קובע את מינו של הילד.) אבל את רוחו של ילד היא אחד בגודל-fits-all משנה, כמו רוח אשר נותן חיים לכל אדם, מגדר או, הוא בדיוק אותו הדבר.

2. רוח של ילד הוא מאותו סוג כמו אביו של הילד.

מכיוון שהאם תורמת דבר ברוח כי ילד שגדל, והוא חי מן, פירוש הדבר כי האב בלבד קובע את סוג של רוח של ילד. ישנם מספר סוגים של רוחות זה קיים, או שאלוהים ברא: המלאך האנושי, ולאחר מכן יש אלוהים עצמו, מי הוא רוח. אם לילד יש סוג של רוח האדם, או סוג של מלאך רוח, או רוח אלוהים, נקבעת אך ורק על ידי אביו של הילד. רוח של אישה לא מוכפל גדל לתוך הרוח של הילד (בעל חיים), ולא מעורב בתהליך, הרבה באותה דרך כי הביצה שלה אינו קובע את מינו של הילד, אלא רק את התרומה של האב קובע את המגדר .

3. קללות דורי עבר על ילד מסומנים כדי לבוא רק אבות אבהי של ילד, ולא את אמא או אבות אימהי, אבל האם מגיעים אבות אבהי על הקו האימהי. עם זאת, הברכות מגיעות אמא וגם אבא של ילד. זה עולה בקנה אחד עם דפוס של שתי הנקודות הראשונות לעיל, עדיין מראה כי אלוהים ביקורים עוונות כפי שהוא שומר על שיא, ועוולות ביקר או ברכות נתון לא נקבעים על ידי גוף או כפל השושלת רוח.

עכשיו כדי להראות את הנקודות לעיל בתנ"ך:

קודם אלוהים ברא את אדם,
.” (Gen 2:7) "ויצר יהוה אלהים לאדם [של] עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה." (בראשית 02:07)
המילה כאן "הנשמה" מובהר בברית החדשה,

1 Cor 15:45 "וכך הוא נכתב, האיש אדם הראשון נעשה נפש חיה, אדם שעבר התקבלה רוח מואצת".

המילה כאן "נפש" הוא "נפש" וזה פירושו "חיים" או "נשמה". הוא משמש גם ב: מאט 10:28 "ואל תיראו אותם אשר להרוג את הגוף, אבל לא מסוגל להרוג את הנשמה: אלא אותו פחד אשר מסוגל להשמיד את הנשמה והגוף כאחד בגיהנום."
אין מילה אחרת עבור "רוח" משמש 1 15 קור, שהוא "pneuma".

זהו "לנשום חיים" Gen 02:07 אשר התייחסויות "רוח", אשר נותן חיים.
"רוח אלהים עשה לי, את הנשימה של הקב"ה יהוה נתן לי חיים." (איוב 33:4)
"כל הזמן שלי נשימה [הוא] בי, ואת הרוח (רוח) של אלוהים [הוא] באפי" (איוב 27:3)
"ויאמר יהוה, רוחי (רוח) לא תהא תמיד שואפים עם גבר, כי גם הוא [היא] בשר:. אך ימיו יהיו מאה ועשרים שנה" (בראשית 06:03)

רוח חיים באדם ניתנה על ידי אלוהים לאדם הראשון ב-Gen 02:07, והוא רוח האדם. בלי אלוהים חתירה עם רוח האדם, היא כבר לא בחיים, אך האיש מת. אבל כל עוד אלוהים שואפת עם רוח האדם, על חיי אדם. הנקודה היא שאדם בחיים קשורה שיש לו את הרוח, החיים, נותן החיים, כמו אלוהים ויפח אדם.

רוח חיים, נותן חיים לגוף, הוא בדם,

"כי נפש הבשר [הוא] בדם: ואני נתתיו לכם על המזבח כדי לכפר על נפשותיכם:. עבורו [הוא] את הדם [כי] מרביץ כפרה על הנשמה" לב 17:11
ככזה רוח האדם, החיים, קשורה הדם בגוף האדם.

אלוהים מציין כי אנשים מתרבים באמצעות כפל, באומרו:
"היה לפרות ולרבות" (בראשית 01:28).

מה זה כפל? אלוהים הוכיח כפל עבורנו, לפי איך אלוהים ברא את חוה חתיכה קטנה, צלע, נלקחה מאדם. (צלע עצמו מכיל דם במח, ואת החיים של הגוף היא בדם.)

"וזה גרם יהוה אלהים תרדמה ליפול על אדם, והוא ישן: ויקח אחת מצלעותיו, ויסגר בשר תחתנה: וגם את הצלע אשר יהוה אלהים לקח מן האדם, הוא עשוי האישה, והביא אותה אל האיש. "(בראשית 2:21-22)

אלוהים לא נרשם יש נשם את הרוח, לנשום חיים, לתוך ערב על מנת להפוך אותה נפש חיה. גם אלוהים נרשם חזרו על תהליך זה עם קין, הבל, שת, או של ילדיהם. אלוהים נשמה רוח חיים אדם שהפך נפש חיה, ואלוהים נרשם כדי לעשות את זה פעם אחת בלבד, עם אדם.

אז אדם היה רוח נשמה חי.

כאשר אלוהים ברא את חווה, הוא כפול גופה מגופו של אדם, ואלוהים כפול נפשה מהנשמה של אדם, ואלוהים כפול רוחה מן הרוח של אדם.
וכמו שיש לה גוף (עם החיים בדם) ורוח (לנשום החיים) היא גם הפכה נפש חיה, דרך תהליך של כפל.

ככזה, חוה היה כפול מאדם, בתוך הגוף, רוח ונפש,. אלוהים עשה את זה עם חווה בעצמו, אבל מנקודה זו ואילך הדבר יתרחש עם אדם וחווה הכפלת להביא ילדים לעולם, דרך תהליך טבעי אלוהים לקבוע במקום.

זו אינה שוללת כי אלוהים שיוצר כל אדם ברחם (האם 44:2,24) אבל הנקודה היא כי חומרי הבנייה, זרע, הם כבר במקום לאלוהים לבנות מן, לא רק לגבי הכפלת הגוף החדש, אבל הנשמה רוח חדשה גם כן. כל כפול ממה שכבר קיים אצל האב והאם.

זה הגוף והנפש (נפש, רגשות, רצון) של האם עוברות בירושה תכונות של ילד ברור, הילדים נראים כמו האמהות שלהם, יש מאפיינים פסיכולוגיים כמו האמהות שלהם, האינטליגנציה של אמא שלהם, וכו 'וכך אנו יודעים כי הן את הגוף והנפש של האם לתרום לגוף ולנפש (נפש / רצון / רגשות) של הילד. הן האם הנשמה של האב הגוף הם חלק מתהליך הכפלת כדי ליצור ילד. כל אחד מהם תורם מספר שווה של כרומוזומים, לשלב ההתעברות, עבור הגוף הפיזי, וכך גם יהיה הגיוני של הנשמה (נפש / רצון / רגשות) גם כן.

אבל הזרע של האב לבדו קובע אם הילד יהיה זכר או נקבה, אלה הם שני סוגים של בני אדם. "כך ברא אלוהים את האדם בצלמו [משל], בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם." (בראשית 01:27)

במקביל דומה נצפית בשושלת רוחנית. זהו סוג של רוחו של אביו, אשר אך ורק מחליט על סוג של רוח הילד, אשר תורמת אך ורק את "לנשום החיים" עצמו לילד ברגע ההתעברות. זה אוטומטי, של תהליך (רוחני) טבעי, מתוך הידיים של אביו של הילד, כמו גם ההריון אצל אישה, וגופה גדל גופו של הילד. בלי אבא, הגוף של האם גדל גופו של הילד, והאיש גם בדיוק כמו בעצם תורם חייו של הילד, אך ורק על ידי תורם את הרוח שבו הילד מוכפל, ועל זה יש לנשום החיים.

זו הסיבה מדוע התנ"ך שוב ושוב מתייחס האב לבד כמו תולדה ילד. אמהות לא אמורים להוליד ילדים. חייו של הגוף בדם, אשר בנוי גופה של האם במהלך ההריון. הילד לא יחיה בלי דם, בנויה עם גוף האם, גם ללא מתן רוח חיים, בנוי עם רוחו של אביה. ככזה תרומתם הם חשובים באותה מידה חיוני בייצור ילד. וזה אלוהים שעובד נס להרכיב ילד, בכל מקרה. אבל בעוד הילד מגיע מהאם והן אביו, בסופו של דבר הרוח של הילד, את החיים שיש, רק באה רוח של האב להיות מוכפל בתוך הרוח של הילד, כך שהוא היה בחיים. זה מאוזן רק עם גוף האם מבנה הגוף של הילד במהלך ההיריון. החיים ולכן בסופו של דבר, הוא ירש מאביו, מן הרוח. ובגלל זה התנ"ך שוב ושוב אומר שאבות להוליד את הילדים שלהם, במקום רבים, הנה אחד:

מאט 01:02 "אברהם הוליד את יצחק, ויצחק הוליד את יעקב ויעקב הוליד את יהודה ואחיו"

על העברת שתי דוגמאות מקרה, מילה זהה עבור "הוליד את" משמש 1 יוחנן 5:01
"כל המאמין כי ישוע הוא המשיח הוא נולד ה ': וכל אחד זה אשר יאהב לו כי הוליד, יאהב אותו גם כי הוא הולידו אותו."

ישו היה הולידו של אלוהים האב. ישוע המשיח הוא בנו היחיד של אלוהים, אבל הוא גם אלוהים. בחודש זה אנו יכולים לראות בבירור כי סוג של רוח של האב בלבד קובע את סוג של הרוח של הילד. שלושה סוגים של רוחות הקיימים הם אלוהים, מלאך, אדם. ישו הוא סוג של רוח אלוהים, אלוהים, כי אבא שלו הוא אלוהים. ישו לא היה יכול להיות רוח זה היה רק ​​חצי אלוהים, הרוח, חצי אדם רוח, אלא: ". כי בו משכן כל לשקוע של האלוהות הגוף" (Col 2:09) ישוע המשיח בא בשר (2 ון 01:07) והיה האיש (1 טים 2:05), אלא גם ישוע המשיח הוא אלוהים, בא מלמעלה, הקיים לנצח, יצירת כל הדברים (יוחנן 8:23, 8:58, יוחנן 1 ). בנוסף, אנו יכולים לראות כי התנ"ך אומר שישוע היה אדם בגלל הגוף שלו, למרות רוחו של ישוע הוא אלוהים כמו ישוע הוא אלוהים. סוג של רוח של הילד נקבע על ידי סוג של הרוח של האב בלבד.

אנחנו גם יכולים לראות כי אצל בני אדם, אדם עם רוח האדם מוליד ילד יש גם רוח האדם, כפי שזה נכון בכל התנ"ך. זה בא לידי ביטוי גם במקרה של אדם וחווה, שבו היא גם היתה רוח האדם, את עצמה להיות מוכפל מאדם.
אבל עבור הילדים שלהם, התנ"ך אומר שהילדים הגיעו דרך וחוה, כמו "עובר". כאן המילה "קוטר" פירושו "תנועה דרך".
1 קור 11:8,12 "כי האדם אינו מן האישה, אבל האישה היא מן האיש; במשך בדיוק כמו האישה מתוך האדם, באופן זה גם האיש דרך האשה, אבל הכל ביחד מאלוהים. "

האבחנה נעשית על בבירור כי בעוד ערב יצא אדם, בעוד הבנות יצאו אבותיהם, שכל הגברים (ונשים) מאז הגיעו "דרך" אמא שלהם, לא "מתוך" לה. אבל כל הנשים (והגברים) צריך לבוא "מתוך" אבותיהם. יישום זה ערב, זה אומר ילדיה הגיעו דרכה, אלא מתוך אדם.

המקרה הבא להסתכל על זה של אדם. אלוהים אמר אדם, "מכל עץ הגן אכל תאכל ייתכן, אבל עץ הדעת טוב ורע לא תאכל, כי ביום שבו אתם אוכלים אותו אתה מות תמות." (בראשית 2:16-17)
אנחנו יכולים לדעת שזה לא מתייחס מוות פיזי אלא מוות רוחני, כי אדם לא מת היום כי הוא אכל מן העץ. זה נעשה ברור גם בהשוואה Gen 3:22-24:

"ויאמר יהוה אלהים," הנה, האיש הפך להיות כמו אחד קשר, לדעת טוב ורע. ועכשיו, שמא הוא הושיט את ידו ולקח גם מעץ החיים, לאכול, לחיות לנצח "- ולכן שלחה יהוה אלהים אותו לגן עדן לעבד את האדמה שממנה הוא נלקח. אז הוא הסיע את האיש: הוא הניח את הכרובים בבית המזרחי של גן עדן, ואת להט החרב המתהפכת בדרך, כדי לשמור על דרך עץ החיים ".

עץ החיים יגרום נצח רוחניים, אבל את עץ הדעת טוב ורע היה לגרום למוות רוחני או גוסס. האלמוות של הרוחני נראה להוביל נצח של הגוף, ומותו של הרוחני נראה לגרום למוות של הגוף. מתוך זה ניתן לאסוף שאדם נעשה עם המוות לא בטוח ולא חיי נצח, אבל במצב נייטרלי, ואת יכולה לבחור ללכת לכאן או לכאן, או לבחור עץ.
כאשר הוא בחר את העץ שגרם למותם של הרוח הוא מוות, זה עבר על הילדים שלו, כפי שהיו כל מוכפל מ רוחו. רוחו גוסס לא לגרום לו כבר אין רוח, אלא פשוט להיות "אינרטי קליפה" של אחד, לו יש רוח המת, במקום לחיות אחד, אבל הוא עדיין אחד. ואיכשהו רק שיש רוח (אפילו מת או גוסס) עדיין מספיק כדי להביא את החיים לגוף בן תמותה, ואת נפש חיה. (וזה הוא רוח הקודש שעושה רוח מת לנו להיוולד מחדש, לחיי נצח).

אנו יודעים כי מצב רוחו של אדם, להיות מת או גוסס, הועבר לשאר האנושות כולה ילדיו, כמו זה הבהיר בברית החדשה:

"לכן, בדיוק כמו דרך חטא אדם אחד נכנס לתוך העולם, ומוות דרך החטא, ולכן מותו התפשטה לכל הגברים, כי כל חטאו, עד חטא על החוק היה בעולם, אלא החטא הוא לא זקופה כאשר אין החוק. אף על פי כן מות מלך מאדם עד משה גם על אלה שלא חטאו בדמות בעבירה של אדם, הוא סוג של אותו מי היה לבוא. אבל מתנת חינם הוא לא כמו העבירה. כי אם על ידי עבירה של אחד רבים מתו, הרבה יותר עשו את החסד של אלוהים מתנה בחסדו של איש אחד, ישוע המשיח, בשפע של רבים. המתנה לא כזה אשר הגיע דרך אחד אשר חטא, כי מצד אחד פסק הדין נבעה באשמה זו וכתוצאה מכך גינוי, אבל מצד שני את מתנת חינם נבעו עבירות רבות וכתוצאה מכך הצדקה. כי אם על ידי עבירה של אחד, מלך המוות דרך אחת, הרבה יותר אנשים לקבל את השפע של חסד המתנה של צדקנות ימלוך בחיים דרך אחת, ישוע המשיח. אז בתור אחד יש דרך עבירה הביא לגינוי על כל הגברים, גם זאת דרך מעשה אחד של צדק יש הצדקה הביא חיים לכל בני האדם. כי כמו דרך ציות האדם אחד רבים נעשו חוטאים, גם זאת באמצעות ציות של אחד לרבים ייעשה צדיק. החוק בא כדי עבירה יגדל, אבל איפה החטא גדל רבים החסד כל עוד, כך, כמו חטא מלך המוות, גם כך החסד ישלוט דרך הישר אל חיי נצח דרך ישוע המשיח אדוננו "רום 5. :12-21 NASB

"כי מאז האדם בא המוות, על ידי אדם בא גם תחיית המתים. לקבלת כמו כל אדם למות, אפילו כך המשיח יהיה כל להיות בחיים. וכך הוא כתב, האיש אדם הראשון נעשה נפש חיה;. אדם שעבר התקבלה רוח מואצת "
1 קור 15:21-22, 45

במעברים האלה הוא הבהיר כי המוות עבר לכל בני האדם על ידי אדם בלבד. זה מוסבר כי אדם אחד המקורי רוח / נשמה, שממנו כל האחרים הוכפלו. כל הילדים של אדם בירושה רוח / מת הגוסס, כפי שהוא רק את רוח אביו אשר מוכפל עם הילדים, לתת להם חיים. התנ"ך הוא ספציפי כי הוא רק עבירה של "האחד", וכי "דרך המוות מלך אחד".
כפי ערב כזה אינו נכלל הכפלת הרוח, אלא רק אדם, וזה כולל את התכונה של "הטבע החוטא" או מתים מצב הרוח (כמו גם סוג של רוח).

וכך גם במקרה של אדם מוליד את כל האנושות, באלוהים תולדה רק ישוע המשיח, אנו יכולים לראות כי סוג רוחו של ילד, את התכונות של הרוח של הילד, לבוא רק מאביו של הילד, ולא מן הילד של אמא.

אם רוח של חוה היה מעורב 50/50 ב הכפלת הרוח של הילד, ולאחר מכן 1 קור רום 15 ו 5 לא יכול להגיד מה שהם אומרים בלי סתירה, כנקודת גם הם אך ורק לאדם. אם רוחה של מרי היה מעורב 50/50 הכפלת הרוח של ישו, ואז הוא היה מבחינה רוחנית להיות פחות מלא אלוהים, מבחינה רוחנית.

הראשון שתי נקודות להיות מכוסה, על הנקודה השלישית, אשר מסופר:

אקס 20:5-6

"לא תעשה להשתחוות עצמך אליהם, ולא לשרת אותם: כי אני יהוה אלהיך [אני] אל קנא, פוקד עוון אבות על הילדים אל [דור] השלישי והרביעי של אותם שונאים אותי; וגם shewing רחמים אל אלפי להם לאהוב אותי, ולשמור על המצוות שלי. "

המילה כאן "אבות" מתייחס רק לאבות אבהי, ולא אלה אימהית. ככזה, אפשר להניח כי אלה מועברות למטה עוונות לכל הקונספט של שושלת רוחנית אבי האב, אולם זה אינו המקרה. אלוהים אומר הוא יבקר עוונות אבות האב על הילדים. הפסוק אינו מעיד כי זה יקרה באופן טבעי, כחלק מתהליך טבעי על ידי הכפלת ילדים. זה לא יכול להיות המקרה, כי לכל ילד יש "אבות" או אבות אבהי משני אמא שלהם ושל הצד של אבא.
אבותיו מצד אמו של הילד מכונים גם כאן שום דבר הפסוקים הללו מגביל את "אבות" אל הצד האבהי רק של הילד. ככזה, זה "ביקור של עוונות" לא יכול להיות מבוסס על הכפלת הרוח של האב כדי לייצר את הילד, הוא עניין שאינו קשור, גם אם היא נושאת דמיון מסוים.
במקום זאת, הקב"ה בכבודו ובעצמו כאן מתייחס להקליט כי הוא נראה כדי לשמור, לא רק של קו אבהי, אבהי, אך גם של קו אימהי, אבהי, כלומר אבות זכר של ילד על שני הצדדים של המשפחה של הילד.

בנוסף, הגבלות מין ממוקמות על חסד אלוהים מראה עד אלף דורות של אלה לאהוב אותו ולשמור מצוותיו. משמעות הדבר היא ברכה דורי הרחמים של הקב"ה יכול לעבור דרך אמו או אביו של הילד, דרך אבותיהם, ללא הגבלה כל המינים. שוב, זה מאשר את הרעיון של "קללות דורי" אינו מבוסס על הכפלת הרוח מאביו של הילד. עם זאת, כמה דמיון כיצד העבודה הרוחנית של אלוהים כללי נמצא, כי ב עוונות האבות הם ביקרו, ואמהות אינם. אבל זה עושה את ההבדל הקטן, כמו העוול הם ביקרו בשני הילדים זכר ונקבה, וגם אם אולי את עון ביקר אותו על אותה שאביה, כמו הילדים שלה עשוי.
העד השני שיא אלוהים פעיל שמירה כזה נמצא תהילים 109:14,
"בוא עוון אבות שלו ייזכר עם יהוה ולתת לא את החטא של אמו להיות ימחה".

סיבה נוספת זה ידוע להיות קשור הכפל הוא כי אין ומקודד על עוונות מסוימים, כמו אדם יכול לחזור בתשובה על חטא מסוים בכל עת, או לדחות עון כי הוא ביקר עליהם, ללא רוח ( או גוף או נפש) הם נולדו עם שינוי בדרך כלשהי, ומקודד בסיסיים (Eze 18).

לסיכום, שני עדים מצויים בכתבי הקודש, במקרים של ישוע המשיח ואדם, אשר יחד להראות: את רוחו של ילד הוא כפול מן הרוח של אביו של הילד, לתת חיים, כי הרוח של הילד היא של מאותו סוג של אביו של הילד.

גם את התכונות של חיי הרוח של האב עובר על הילד, כמו ישו להיות נצחי אלמוות, ואת הטבע החוטא של אדם למוות. עם זאת, הטבע החוטא והמתים מצב הרוח של אדם הוא עניין כללי, ועל עוונות ספציפי של אב, כי הם ביקרו על הילדים אינם מבוססים על הרוח להיות כפול מן האב לילד.חלק 2

יש דוגמה שלישית בכתבי הקודש אשר מציג את הנקודה הזו על שושלת רוחנית אבהי, אשר נמצא אלוף 6.

זהו המקרה של "בני האלוהים" ואת ילדיהם הנפילים, ענקים.

"וגם ויהי, כאשר אנשים החלו להתרבות על פני האדמה, ובנות שנולדו אלהם, כי בני האלוהים ראו את בנות האדם כי הם [היו] הוגן; והם לקחו להם נשים מכל שבו הם בחרו. ויאמר יהוה, רוחי לא יהא תמיד שואפים עם גבר, כי גם הוא [היא] בשר: עדיין ימיו יהיו מאה ועשרים שנה. היו הענקים באדמה בימים ההם, וגם אחרי זה, כאשר בני האלוהים באו אל בנות האדם, והם חשופים [הילדים] להם, באותו [הפך] הגבורים אשר [היו] של בן , אנשים בעלי שם. "אלוף 6:1-4

המונח "בני האלוהים" מתייחס המלאכים (בראשית 6:2,4 איוב 01:06, 02:01, 38:7), וכן הנפילים, הנפילים היו ילדי "בני האלוהים" ונשים האדם. בשנת חיות מחמד ג'וד 1 ו - 2 2 אלה "בני האלוהים" מתוארים המלאכים אשר חטאו ידי השארת תחום משלהם, הן בהשוואה לאלו "נתנו את עצמם לידי זנות, הולך אחרי בשר זר", ואשר כלואים כעת Tartaros . פעולותיהם גרמו להם להיות מלאכים שנפלו.

are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire.” Jude 1:6-7 "וגם את המלאכים אשר לא שמר הנדל"ן הראשון שלהם, אך עזב חיים משלהם, הוא יהוה שמורות ברשתות עולמים תחת החושך אל פסק היום רבה. אפילו סדום Gomorrha, והערים עליהם כמו אופן, לתת את עצמם לידי ניאוף, וללכת אחרי בשר מוזר, מפורטים למשל, הסבל נקמה של אש נצחית. "ג'וד 1:6-7

"כי אם אלוהים לא חסך את המלאכים אשר חטאו, אלא יצוק [אותם] אל הגיהנום (Tartaros), ונמסרו [להם] לתוך רשתות של חושך, להיות מאופק אל פסק, וגם לא חסך את העולם הישן, אבל הציל את נח [אדם] השמיני, מטיף הצדק, להביא מבול על העולם של מטורפת, וגם להפוך את ערי סדום Gomorrha לאפר גינו [אותם] עם להפיל, מה שהופך [אותם] אל ensample אלה שאחרי צריך חיים מטורפת "2 חיות מחמד 2:4-6

כרונולוגיה של 2 חיות מחמד 2:4-6 במקומות הזמן חטאם להיות מיד לפני המבול, כך שאנו יכולים לדעת אלו אחד המלאכים הנופלים באותו שאינם הנזכרים בראשית 6:1-4. ואנחנו יודעים כי אלו המלאכים הנופלים בפרט שביצעו זה חטא מחויבים עכשיו ונכלא Tartaros כמו במשפט על פשע שלהם. (למרות שאחרים לא כלואים, שלא לבצע את הפשע הזה בפרט, לראות Rev 12, לוקס 4, יבצע אפרים את גזר 6:12).

אנחנו יכולים לאסוף מספר דברים כי יהיה נכון לגבי צאצאים של איחוד זה, המבוסס על הקונספט של שושלת רוחנית אבהי.

כמו המלאכים הם רוחות אלמוות, לילדיהם את הנפילים, הנפילים היו רוחות אלמוות. זה כמו אלוהים האב וישוע, אלא שה 'הוא נצחי, והמלאכים וצאצאיהם כולם היו נקודת ההתחלה, נוצר.

כמו המלאכים אשר הוליד אלה הנפילים, הנפילים היו חוטאים, הצאצאים יהיה חוטא גם.

כמו ישו היה אלוהים ברוח, אבל האיש בגוף, אנחנו יכולים לאסוף את הנפילים, הנפילים היו הנופלים, מלאך ברוח, אבל גברים בגוף. ישוע המשיח הוא הדוגמה היחידה לעבודה מן המקרא על מה יקרה במצב כזה. הוא רוח אלוהים, אבל גוף האדם בתנ"ך מכנה אותו "איש", ולכן הוא אדם, והיה לו גוף של גבר. כפי הנפילים הללו כזה ודאי היה גופות אדם בן תמותה, אך רוחות חטא אלמוות. אלה הנפילים, הנפילים היו גברים, בעל גוף האדם, למרות רוחו של המלאך שנפל-, בדיוק כמו ישו היה גבר, בעל גוף האדם ורוח אלוהים. התנ"ך מכנה ישו איש, למען האמת (1 טים 02:05). עם אותה כמות של האמת, היו אלה הנפילים, ענקים גם גברים.

הנפילים, ענקי כולם מתו במבול, לגבי גופם. אבל מבוסס על שושלת רוחנית האב בחייהן, עלינו לצפות על רוחם לא מתו, אלא להיות בן אלמוות. ככזה הם יוזכר בהמשך התנ"ך, אם הרעיון של שושלת רוחנית אבי האב הוא הנכון.
יש רק 3 דברים שאנחנו יודעים עליהם. הם צריכים להיות מסוגלים להיות מזוהים כמו רוחות רעות בן אלמוות, שאין להם גוף משלהם. זה בדיוק תואם את התיאור המקראי וחשבונות של השדים בתנ"ך. לכן הרעיון של שושלת רוחנית אבי האב מוביל אותנו לנקודה שבה השדים בתנ"ך הם רוחות רעות גוף המתים הנפילים, ענקים.

יש שדים רוחות של מלאך שנפל, (אם כי לא את הרוח על הגוף של מלאך) והם אלמוות. הם לא יכולים לקבל חיי עולם במתנה, כי הם כבר אינם בני אלמוות. שוב ושוב בברית החדשה, ישו מוכלל כי העבודה עבור השדים השטן, אומר כי הנוצרים יהיה לגרש שדים בשמו. השטן נקרא נסיך השדים, וזה ברור כי השדים הם יריבים לנוצרים, לעבוד עבור השטן. בדיוק כמו המלאכים הנופלים, השדים נראה מסוגל לקבל ישועה, כי בדיוק כמו המלאכים הנופלים הם בני אלמוות, ואין להם דרך להיות "נולד מחדש". שדים, להיות בן אלמוות, לא יכול להיות "נולד מחדש". לבני אדם יש רוח, במצב נייח, מת, בעוד אשר חיוני שיש חיים בן תמותה, לא עושה כלום לקראת חיי נצח.
הרוח אינרטי, מת האדם חייב להיוולד מחדש, מחדש, על ידי רוח הקודש:
"השיב ישוע ויאמר אליו אמן, אמן, אני אומר לך, למעט אדם להיוולד מחדש, הוא לא יכול לראות את מלכות האלוהים ... השיב ישוע, אמן, אמן, אני אומר לך, למעט אדם להיוולד מים [של] רוח, הוא לא יכול להיכנס לתוך הממלכה של אלוהים. "ג'ון 3:3,5

הנפילים-הענקים נקראים "גברים" מאת בתנ"ך (בראשית 06:05), אבל הם לא יכולים להיוולד מחדש על ידי רוח, כי הם כבר נמצאים רוחות אלמוות בחיים, שאנחנו יודעים כמו שדים. הם לא יכולים להיוולד מחדש כמו בני אדם עם אדם מסוג רוחות, ולכן לא ניתן להיכנס לתוך הממלכה של אלוהים. בכך שהתנ"ך בדרך כלל נראה לסווג אותם באותה קטגוריה כמו מלאכים שנפלו, במובנים רבים, אם כי פחות חזק משום שאין להם את הרוח, גופים המלאכים הנופלים נוצרו יש, שדים מסווגים עדיין כמו מלאכים שנפלו כשמדובר הנושא של הגאולה ומי הם עובדים.

זה מסיבה זו חשוב מאוד לקבוע, כי ישנם למעשה אין "כלאיים המודרנית הנפילים" החיים כיום ESP. שנראים אנושיים לחיות בינינו, וזה מה האתר הזה מנסה לעשות. זה אותו מידע שהתנ"ך מלמד על הקונספט של שושלת רוחנית אבהי, כאשר חלים על הסיפור של הנפילים בספר בראשית, מראה כי לא היו כל הנפילים אחרי המבול של נח, וכי אין ראיות לפרנסתו כל היום הנפילים , ולא יהיה. נא להמשיך במאמר הבא בסדרה זו.

ראה המקורי: http://stopalienabduction.com/nephilimhybrids/wordpress/?page_id=2הנפילים

על פי ההבנה של מושג שושלת רוחנית אבהי, אשר כיסינו, יש כמה דברים שאנחנו יכולים לדעת מיד את בת כ - הנפילים.

ישוע היה גוף אנושי, אבל את רוחו של אלוהים, אלוהים, אבל הוא גבר כזה שנקרא על ידי התנ"ך, בעל גוף האדם. בשנת עקביות, אותו הדבר נכון של הנפילים. ישוע המשיח הוא הדוגמה היחידה המקראית שבה להבין מה הנפילים אלה היו, לפי הדוגמה: יש להם רוח, מלאך שנפל, אבל גוף האדם, נקראים על ידי גברים בתנ"ך.

"וגם ויהי, כאשר אנשים החלו להתרבות על פני האדמה, ובנות שנולדו אלהם, כי בני האלוהים ראו את בנות האדם כי הם [היו] הוגן; והם לקחו להם נשים מכל שבו הם בחרו. ויאמר יהוה, רוחי לא יהא תמיד שואפים עם גבר, כי גם הוא [היא] בשר: עדיין ימיו יהיו מאה ועשרים שנה. היו הענקים באדמה בימים ההם, וגם אחרי זה, כאשר בני האלוהים באו אל בנות האדם, והם חשופים [הילדים] להם, באותו [הפך] הגבורים אשר [היו] של בן , אנשים בעלי שם. "אלוף 6:1-4

על מנת התנ"ך להיות אמת מדבר קורא הנפילים "גברים" אז הם בטח "גברים" בדרך כלשהי, ללא יוצא מן הכלל. זה בדיוק כמו ישו נקרא "איש" והיה האדם ללא יוצא מן הכלל. בשני המקרים זה לא עניין של הרוח, אלא עניין של בעל גוף האדם בלבד. הנפילים היו גופות אדם על כל המשתמע מכך, כרומוזומים אנושיים, DNA, וכו 'כדי לומר אחרת, אפשר היה גם להכחיש שישו היה אדם, היה גוף אנושי, לקרוא תיגר על עקביות פנימית של התנ"ך.

המדע גם מוודאת כי כרומוזומים ו-DNA של האם אדם לשים כמות עצומה של הגבלה על ה-DNA וכרומוזומים המלאכים הנופלים היה להשתמש הפריית אשה. כלומר, כי ה-DNA של אישה האדם יכול רק זוג כרומוזומים בהצלחה עם ה-DNA וכרומוזומים הם נועדו עם צמד, של הזכר האנושי. הדנ"א בכרומוזומים אלה המלאכים הנופלים היה צריך להשתמש על מנת להפרות את הנשים הללו בוודאי כך ההתאמה של הזכר האנושי, כמו להיות נבדל מזה של הזכר האנושי.

אמנם קשה למצוא פרשנות מדעית על מלאך שנפל / הכלאה האדם בספר בראשית 6, אותה נקודה על גנטיקה נעשתה על "חייזרים" תיאורטיים:

"אם ה-DNA זר האנושי הוא כל כך שונה, הכלאה יהיה בלתי אפשרי. זה לא נכון רק במישור ברצף, אבל הכרומוזומים יש גם זוג ".
ד"ר רוברט קרטר, הגנטיקאי, ניתוח של גנטיקה של Starchild כביכול

המדע אותו עיקרון של גנטיקה חל במקרה של המלאכים הנופלים הנשים האדם. על מנת הכלאה להיות אפשרי, המלאכים הנופלים היה זוג הכרומוזומים רצפי DNA כדי להתאים את זה של אדם אנושי, אחרת לא תביא צאצאים, בכלל. על מנת הנשים הללו להרות ולהיות אמהות הנפילים, המלאכים הנופלים היה צריך לקחת בחשבון את הביצית של האישה ולהתאים את התהליך חליפה כרומוזומליות לה רצף דרישות ה-DNA על מה אלוהים תוכננו לעבוד במדע הביולוגיה והגנטיקה.

The simplest explanation as to what fallen angels used in impregnating these women is that God created angels all male, and having some sort of residual sperm that came about while in human form on Earth, but sperm which God never intended them to use.
As such, it seems the DNA and chromosomes that the fallen angels bodies could produce was a human match, but flawed, containing genetic deterioration (in comparison to the God-designed perfect DNA of Adam), leading to malformation. It seems very likely that God built into the angels these genetic deteriorations, in how He designed their spirit-bodies to work should they take human form on Earth, but in any case they apparently could do no better than something which was flawed, however it worked. Yet it was correct enough to pass for human male DNA and chromosomes, when it came to combining with the DNA and chromosomes in the egg of a human woman.

But in this, we do know that the Nephilim looked human, and their DNA and chromosomes were human, even if they had miniscule flaws or deterioration in the sequences in comparison to the more ideal DNA of the humans living at the time. This is no different than humans today, who have DNA and chromosomes deteriorated since the time of Adam, or even the time of Noah. The DNA or chromosomes of a human do not have to be as perfect as Adam's, the original, in order for a person to be considered to have a human body. Otherwise, none of us would qualify as being human, as all of us have some genetic flaws which have accumulated over time, which is just part of being in the fallen creation which has been subjected to corruption and decay.(Rom 8:20-22)
The Nephilim had bodies which were human enough for them to be called men (Gen 6:5) by God in the Bible, on the basis of their bodies being human, despite that they seemed to have a level of genetic decay more than the humans around them, in comparison.

In Gen 6:3 when God says “with man, for he also is flesh” this is also translated as “man is indeed flesh”. And so the same concept is referred to, that part of what makes a man to be considered a man is his flesh, his human body, and man “is indeed flesh”. Having a human body is enough for the Bible to say that someone is a man, and this is the same for both Jesus Christ, and also for the Nephilim.

From an understanding of Paternal Spiritual Lineage, we can understand that God was likely speaking in Gen 6:3 to the angels (sons of God) who took human wives. The chronology of these verses makes much more sense when one understands that after these angels took wives, God spoke up to say something to these falling angels.
What did God say?

“And the LORD said, My spirit shall not always strive with man, for that he is indeed flesh: yet his days shall be an hundred and twenty years.” Gen 6:3

God made it clear that “man” is “indeed flesh” and that “man” would live only 120 years.

Who was God saying this to? The angels likely thought it possible that if they had children with the wives they had taken, that these children would live forever, as they did. As such it would make sense that in response God told them that this would not be the case, but rather that “man” would only live 120 years. The “man” referenced to here was first and foremost the Nephilim. The placement of Gen 6:3 after the angels took wives, and before the mention of their offspring, gives a clear context that God was speaking to the angels (and perhaps also their human wives) about their offspring to follow, the Nephilim. The placement indicates that God likely pronounced this once the Nephilim were conceived, but before they were born. This would have been at the time when God starting forming these Nephilim in the wombs of these women who were their mothers. (Is 44:2,24)

In those days it is recorded that the line of Adam, until the flood, on average lived 857 years. This is far longer than the 120 years that God said the Nephilim would live, speaking to their parents. The explanation for why these Nephilim would have far shorter-than-normal lifespans was that “man is indeed flesh”. This shortened lifespan was all very abnormal at the time.

The word here for “man” in Gen 6:3 is “adam”, which both referred to the “Nephilim” in that they had human bodies, just as human as any other “adam”. This also seems to have been a prophetic warning that all “adam” would only live 120 years in the future. This seems to be a case of a prophetic warning having a dual meaning, both that the Nephilim would only live 120 years, due to their flesh, and that all mankind would come to be like this also.
This prophetic warning of shortened lifespans to 120 years has come to pass. But as the Bible indicates God spoke this prophecy to the parents of the Nephilim, by the placement of this verse, it makes sense that their actions in interbreeding were going to be the cause of this change. The Bible seems to indicate that this change in lifespans would be coming through the Nephilim that followed in Gen 6:4, and then on to the rest of mankind.

What does the word Nephilim mean? To quote Dr. Michael S. Heiser,

“In the form we find it in the Hebrew Bible, if the word nephilim   came from Hebrew naphal , it would not be spelled as we find it. The form nephilim   cannot mean “fallen ones” (the spelling would then be nephulim ). Likewise nephilim does not mean “those who fall” or “those who fall away” (that would be nophelim ). The only way in Hebrew to get nephilim   from naphal   by the rules of Hebrew morphology (word formation) would be to presume a noun spelled naphil   and then pluralize it. I say “presume” since this noun does not exist in biblical Hebrew — unless one counts Genesis 6:4 and Numbers 13:33, the two occurrences of nephilim — but that would then be assuming what one is trying to prove! However, in Aramaic the noun naphil(a) does exist. It means “giant,” making it easy to see why the Septuagint (the ancient Greek translation of the Hebrew Bible) translated nephilim as gigantes (“giant”). Here is a screen shot (not good quality) of Aramaic naphil(a) from Morris Jastrow's Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature   (1903; page 923, or page 243 of 1061 of the online PDF of volume 2).”

Dr. Michael S. Heiser, PhD, http://sitchiniswrong.com/

The word Nephilim means giants, and so by definition the Nephilim were all giants.

Having human bodies, that were purely human, human chromosomes, human DNA, the Nephilim must have had human gigantism, caused by the same mechanisms as people who have gigantism today. This is the simplest answer for how the human bodies of the Nephilim were giant. The same processes that are required to take place in a human body today in order for gigantism to result, must have been the same processes that took place in the human bodies of the Nephilim in order for their gigantism to result.

As per modern medical understanding, pituitary gigantism today is caused by a tumor (cancerous growth in) the pituitary gland in the brain, which causes an overproduction of Human Growth Hormone. (1) While some cases of pituitary tumors like this occur randomly, others are genetically linked and pass down through families. (2)

One such case of this is FIPA, Familial Pituitary Isolated Adenomas, which causes both Growth hormone secreting pituitary tumors in childhood (resulting in gigantism) and in adulthood (resulting in acromegaly). FIPA is a hereditary genetic condition which is autosomal dominant with incomplete penetrance. That means it is not sex linked, and either gender can get it, and it is a dominant trait (overtaking recessive traits) but that it only does this some of the time, so people can carry the disorder without having it, and the result varies for those who have it (acromegaly up to full gigantism). (3)

Hereditary gigantism today, like in the example of FIPA, is likely the closest example we have to what the Nephilim had, because what they had caused gigantism, could be carried by someone who did not express the disorder, and because it is hereditary.

People with gigantism today typically have a greatly decreased lifespan. Many giants throughout recent history only lived to their 20s. This closely parallels with the Nephilim-giants that God indicated would only live to be 120 years, when 857 years was the average recorded lifespan. As such there is some parallel in both the gigantism of the Nephilim-giants and the decrease in their lifespan (compared to normal), although these two issues are not shown to be strictly genetically linked, more like two separate genetic problems. If so then it makes sense that as humanity today only lives about 120 years at most, because the genetic problem of the Nephilim's shortened lifespan spread throughout humanity's genetics, effecting lifespans of humans from that point forward, separate from the genetic problem of pituitary gigantism, only affecting some.

How would this work? According to an understanding of Paternal Spiritual Lineage, the spirit of the child comes solely from the father of the child. The Bible seems to specify that the first generation of Nephilim were all male (Gen 6:4), but at the same time specifying the nephilim were “men” (Gen 6:5) therefore having human bodies, therefore being capable to reproduce as the bodies of human men do. Understanding that the Nephilim-giants had purely human bodies, and are called men by the Bible, it makes sense that they were virile and also capable of having children. There is nothing that suggests the Nephilim-giants were sterile. As such, if a Nephilim-giant were to marry a human woman, the children would all also have demon-spirits, but human bodies. While the Nephilim-giants are all described by the Bible as male, their children with human women could have been male or female. As the Bible calls the Nephilim-giants “men” on the basis of their human bodies, there is every reason to think that their bodies were capable of the same things as that of any human male body, which includes the production of X-sperm, leading to female offspring.

The Bible does indicate in the OT that people sinned by making offerings to demons, and to other gods (Deut 32:16-17), and that people worshipped demons when they worshipped idols (1 Cor 10:19-20) and that one of these whom people made offerings to was known as “the queen of heaven”(Jer 44:25). As all of the angels in the Bible are referred to as male, including the fallen ones, there is some reason to think “the queen of heaven” was a female demon. If there are female demons (as is claimed about succubus) then this would imply there must have at one time been female demon-spirited Nephilim.

A daughter of a Nephilim-giant would herself have a demon-spirit (and at death become a demon) but if she had children, her children would have the same type of spirit as their father, not her. If their father was human, the children would be human. At the same time, the children could genetically inherit the traits of her body, including gigantism and a shortened lifespan. If she married a human man, with a human spirit, the children could inherit the genetic traits of gigantism or a shortened lifespan, while they would still have human-spirits.

After the flood people had about 400 year lifespans, which gradually decreased to 120 years over 11 generations. This indicates that it was not any external changes in the earth after the flood which caused decreased lifespans, but rather decreased lifespans must have been caused by internal genetic changes. (4) However, the Bible makes clear that these genetic changes were related to the Nephilim-giants by the placement of Gen 6:3, which is the verse that specifically talks about the issue of decreased lifespans, right after the fallen angels took wives, and right before the Nephilim-giants are first mentioned. So we know these Nephilim events are connected to the shortened lifespans of all humanity today, as the Bible indicates such.

The concept of Paternal Spiritual Lineage logically shows that a Nephilim-giant could have a human-spirit human-body granddaughter. And understanding of the hereditary genetic disorder of gigantism (such as FIPA) shows that such a granddaughter could be a carrier of the genes that cause gigantism, but not herself be a giant effected with the disorder. As such this human-granddaughter of a Nephilim, who herself had a Nephilim-daughter for her mother and a human father, could herself carry the genes for gigantism without being a giant herself. She also could be effected by genes causing a shortened lifespan, and pass these on to her human children, along with genes that cause gigantism.

As the first mention of a shortened lifespan is related to the Nephilim-giants, the fact that we all have shortened lifespans today indicates that this very scenario took place. The first mention of gigantism in the Bible is with the Nephilim-giants, and the fact that gigantism exists today also indicates this scenario took place. Gen 6:3 was spoken to the parents of the Nephilim, as the Bible indicates, about the Nephilim, as the Bible indicates by the placement of the verse. An understanding of paternal spiritual lineage and the human bodies of the Nephilim, is shown by the Bible in the case of both Adam and Jesus Christ. Therefore, the evidence for the scenario of a human grand-daughter of a Nephilim is the shortened lifespans and gigantism the Bible teaches occurred after the flood.

Continue on to the next part in this Series!
see original at: http://stopalienabduction.com/nephilimhybrids/wordpress/?page_id=15

The Nephilim (continued?)

“But Noah found favor in the eyes of the LORD. These [are] the generations of Noah: Noah was a just man [and] perfect in his generations, [and] Noah walked with God.” Gen 6:8-9

The Bible specifies that Noah was “perfect in his generations”. This can refer to being spotless or unblemished in his lineage. Why does God specify this? It would make sense that God said this to make clear that Noah was completely uncorrupted in his lineage, both paternal and maternal, having no ancestors that were related to the Nephilim-giants in any way. Noah was the paternal ancestor of every human who would come after the flood, his sons and all their children, who all humanity would be replenished from.

However, it is not specified that Noah's wife, sons, nor daughter-in-law were “perfect in their generations”. It is therefore possible that Noah's wife (and therefore Noah's sons) or daughters-in-law (and therefore his grandchildren), were bodily related to the Nephilim. According to the concept of Paternal Spiritual Lineage, it did not matter if Noah's wife was in fact even a Nephilim-giant, because Noah's sons and all their children would have human-spirits, because Noah had a perfect human lineage and a human-spirit.

But it seems far more likely that Noah's wife or daughters-in-law were humans, but unfortunately one or all were descended from a human-granddaughter of a Nephilim-giant. This would mean that while the women on the ark were human, not even giants, they could still carry the genes for hereditary gigantism, as well as genes causing a shortened lifespan. It could be argued that besides the stated exception of Noah, that his wife and sons' flesh had also been somewhat corrupted, as all flesh had been corrupted,
“And God looked upon the earth, and, behold, it was corrupt; for all flesh had corrupted its way upon the earth.” (Gen 6:12)

The fact that giants existed after the flood, and that lifespans continued to decrease after the flood, shows that a woman (very likely herself human) related to a Nephilim-giant must have been on the Ark, and passed these genetic traits on to all humanity which followed after the flood. (Noah lived 950 years, but Shem only 600, this could be indicative that the woman with shortened-lifespan genes was in fact Noah's wife.)

That we all only live at most 120 years today, combined with the concept of Paternal Spiritual Lineage, shows that all humanity had a human-granddaughter-of-a-Nephilim ancestor in their past. Yet, we are no less human for it, because the Nephilim-giants had human bodies, and we all are descended from Noah who had a human-spirit.

The giants that came after the flood, which are seen many time in the Bible, were human. They had human-spirits, and were no more related to the Nephilim than anyone else was after the flood. Everyone after the flood coming to live only 120 years shows this. The human-giants after the flood unfortunately just also expressed the rarer genetic problem of having gigantism, while the rest of humanity expressed the genetic shortened lifespan.

The main difference between the Nephilim-giants before the flood and the human-giants after the flood is that the human-giants after the flood seem to have been in poorer health.

Some secular scientists and also Christian creationists both seem to agree that the largest dinosaurs if they lived today would not be able to breathe or stand up fully, and therefore that the world seems to have been very different a long time ago (how long ago being the difference) and that the earth had higher atmospheric oxygen levels in the past, which allowed for these dinosaurs to be able to breathe and function with some normalcy. These same conditions Christians attribute to the pre-flood world that allowed for the dinosaurs to breathe, and for huge winged ones to fly, also produced things such as gigantic animals and insects, as is found in the fossil record. (5,6,7) As such we know that the world before the flood was conducive to gigantic animals and their health. There is every reason to conclude the earth before the flood was more conducive to the health of Nephilim-giants and human-giants as well.

This may be how the Bible says of the Nephilim-giants, “the same became mighty men of old, men of renown”. These bodies with pituitary gigantism were able to function much better in the pre-flood world, and so were able to be “mighty men”. At the same time, they also had decreased lifespans. As such the gigantism and the shortened lifespan genes seem to not be directly tied together, but separate. All of humanity having shorter lifespans after the flood, while not being giants, shows that the two genetic issues were not exclusively tied together. The gigantism genes and the short-lifespan genes, while both coming from the Nephilim-giants, were not exclusively related. While the giants did live shorter lives than was usual in that time pre-flood, it is also clear that at first their gigantism was not a total hindrance to them, being called “mighty men”. However, after the flood and the change of atmospheric conditions, the gigantism seemed to produce even worse health problems for those with gigantism. And ultimately we can see that the shortened-lifespan genetics were not tied to gigantism genetics, as all of humanity has a shortened lifespan, but few have gigantism.

The human-giants after the flood did not have any atmospheric advantage, and there are indications they were in poor health, like those with gigantism today. For instance, one very plausible theory is that Goliath died by the stone hitting his head because of poor health and medical conditions which directly related to him having pituitary gigantism.

“And David put his hand into his bag and took from it a stone and slung it, and struck the Philistine on his forehead. And the stone sank into his forehead , so that he fell on his face to the ground. Thus David prevailed over the Philistine with a sling and a stone, and he struck the Philistine and killed him ; but there was no sword in David's hand.”
1 Sam 17:49-50

“Undoubtedly Goliath's great size was due to acromegaly secondary to a pituitary macroadenoma. This pituitary adenoma was apparently large enough to induce visual field deficits by its pressure on the optic chiasm, which made Goliath unable to follow the young David as he circled him. The stone entered Goliath's cranial vault through a markedly thinned frontal bone, which resulted from enlargement of the frontal paranasal sinus, a frequent feature of acromegaly. The stone lodged in Goliath's enlarged pituitary and caused a pituitary hemorrhage, resulting in transtentorial herniation and death.”
– Dr. Stanley Sprecher, MD http://radiology.rsna.org/content/176/1/288.2.full.pdf

The poor health of these giants could also be argued in that whole villages of giants were killed off by the Israelites without any noted difficulty. (Deut 3:1-11, Josh 11:21)

God had the Israelites kill off these giant tribes entirely (men, women, and children), and this was likely for one very understandable reason.

Using FIPA as a model, each successive generation has a younger onset for the illness. This means that what might start as acromegaly, with adult onset, in a few generations would be more likely to result in gigantism that begins in childhood. That is for those who do express the genes and have gigantism. At the same time, most people in the family are carriers who do not get the disorder, and some do not even carry it. In modern cases, an entire family or village of giants doesn't happen. But there is a reason why.

It is very likely that the only way that you would get this genetic disorder to be so strongly reinforced as to have an entire tribes of giants, where every man, woman, and child has the genetic disorder, is by inbreeding. The scientific understanding of hereditary gigantism supports this assertion. (3,8) And we know that these people did practice inbreeding. God confirms these nations practiced inbreeding in Leviticus 18, and this is what it would take to get entire villages of giants, in which every man woman and child was a giant. For instance, FIPA is a dominant trait with only incomplete penetration, meaning it acts recessive in many ways, and so it would be almost impossible to get a whole village of giant people, except if the trait was reinforced through inbreeding, like the close inbreeding Lev 18 mentions, making the trait to show very dominantly.

These tribes of human-giants had been inbred enough so as to doom their own genetics and those of their children. Their children would have gigantism, and they also would spread gigantism to anyone who married someone from the tribe. This is also demonstrated in the case of the sons of the giant of Gath, these 4 brothers were also giants like their father. (1 Ch 20, 2 Sam 21)

“And yet again there was war at Gath, where was a man of [great] stature, whose fingers and toes [were] four and twenty, six [on each hand], and six [on each foot]: and he also was the son of the giant. But when he defied Israel, Jonathan the son of Shimea David's brother slew him. These were born unto the giant in Gath; and they fell by the hand of David, and by the hand of his servants.” 1 Ch 20:6-8

This instance of the giant of Gath and his 4 giant sons shows a couple of things to be true. The first is that gigantism passes hereditarily among humans, and is not always caused by fallen angels. The second is that if one wished to debate this point, then logic would dictate that one would have to concede that either:
A. The Bible is not accurate when it uses the terms “father” and “son”, which could have terrible ramifications if this same assertion was applied to Jesus Christ.
B. Or if asserting that the giant of Gath was a “Nephilim” and he himself had sons, one would have to concede that the Nephilim before the flood were not sterile, and therefore could have had sons or daughters before the flood.
And so this gigantism was a human hereditary disorder that passed from one human to his four human sons. This is not how hereditary gigantism typically shows in families, and is highly unusual, which all suggests close inbreeding, as may the polydactylism.

Like a quarantine, to save much more of humanity from the genetic disorder of gigantism, God had these tribes of giant people to be killed. This was a mercy on any children they may have had, and future generations, as gigantism is a very painful, deforming and disabling genetic disorder. This also was protective against spreading this genetic disorder to all those peoples around them, including the Israelites. (Jdg 3:5-7)

That the giants after the flood were human-giants and not Nephilim-giants is confirmed in the Bible in Numbers13-14. This is the only time after the flood in which the word “Nephilim” is used, and the Bible makes clear that the statement made was a slander, a lie, and that those who told this lie were punished with death, as a result of the harm they caused with this lie.

“And they brought up a slander of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, The land, through which we have gone to search it, [is] a land that eateth up the inhabitants thereof; and all the people that we saw in it [are] men of a great stature. And there we saw the giants, the sons of Anak, [which come] of the giants: and we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight.” Num 13:32-33

“And the men, which Moses sent to search the land, who returned, and made all the congregation to murmur against him, by bringing up a slander upon the land, Even those men that did bring up the evil slander upon the land, died by plague before the LORD.” Num 14:36-37

The book “Alien Intrusion: UFOs and the Evolution Connection” by Gary Bates is where I first saw this pointed out, and he puts it this way:

“…The descendents of Anak (the Anakim/Anakites) were obviously a group of large people. However, in verse 28 the spies also reported that many of the other people in the land were “strong.” There are several other passages that refer to the Anakim as a powerful group of people (Deut. 9:2 for example), but verse 33 in Numbers 13 is the only passage that suggests any Anakite relationship to the Nephilim. Once again, it should be remembered that these Anakim were descendents of post-Flood people. They could not be descended from the pre-Flood Nephilim. Chapter 10 of Genesis records the “Table of Nations”; that is, the descendents of Noah's sons, and there is no mention of Anak or the Nephilim, post-Flood.

“It should be noted that the spies brought back a bad, or “evil” (Hebrew dibbah, “to slander, whisper, or defame”) report. That report included a parenthetic insertion that the large people known as the sons of Anak were descended from the Nephilim. The NIV simply puts it as: We saw the Nephilim there (the descendents of Anak come from the Nephilim)… (Num. 13.33).

“At first reading, this may seem like a factual account, but it is part of the quoted false report of the spies. Of the 12 spies, only Joshua and Caleb, trusting God, were keen to enter and take possession of the land; the other 10 did not want to. Because of the false report, the whole nation was too terrified to enter the Promised Land, and they turned against Moses for bringing them there. God responded:
The Lord said to Moses, 'How long will these people treat me with contempt?… I will strike them down with a plague and destroy them' (Num. 14:11).”

“How can we be sure that it was a false report? To start with, God intended to strike down all of the people with a plague for their unbelief, but Moses interceded on their behalf. However, there were some that were not going to escape God's justice. למה? Because they brought back an untruthful report. Numbers 14:36-37 says:
“'Now the men whom Moses sent to spy out the land, who returned and made all the congregation complain against him by bringing a bad report of the land, those very men who brought the evil report about the land, died by the plague before the Lord' (New King James Version).'”

“Some Christians have actually added to the false account of the Nephilim in the Promised Land. They say that during the time that the children of Israel wandered in the desert (38 years), fallen angels were once again cohabiting with women to produce more Nephilim as part of a satanic strategy to prevent the Hebrews entering the land. This is unlikely because, although they encountered the Anakim, they defeated them, as well as many others inhabiting tribes. When they eventually entered the land of Canaan, there was no mention of the Nephilim or encounters with them. Surely, among the descriptions of all the battles that ensued, encounters with Nephilim would have been mentioned if they occurred. And it should be remembered, according to the fallen angel view, the original angels who stepped out of line in this manner were now in chains in Tartarus…”
Gary Bates, Alien Intrusion: UFOs and the Evolution Connection, pg. 363-364

To make perfectly clear, a slander is a lie. The word used here for slander is “dibbah” and means “slander, calumny” according to the Gesenius's Lexicon. It is translated as “slander” 4 times, “infamy” 2 times and “evil report” 3 times in the KJV. The word “slander” means a “malicious false or defamatory statement”, “calumny” means “a false and malicious statement designed to injure the reputation”. A slander is a lie.

Numbers makes clear that these men brought a slander against the land in particular by: “saying… there we saw the giants (Nephilim), the sons of Anak, of the giants (Nephilim)”. This is the slanderous, lying statement in question. It is pointed out in particular in Num 13:32 that this statement was slander, a lie, and not true, before the Bible recounts the false statement. Then afterwards, in Num 14, it is made clear that the men who lied in this particular statement died by plague before God. As such, God punished these men for their lie about there being Nephilim in the land, by them dying before Him by a plague. The reason this punishment was so severe was because as a result of this lie, the people of Israel refused to take the land in battle, refusing to obey God. And they then were punished by having to wander in the desert for 40 years.

Other than this singular instance of a slander, a lie, being told, no mention is made of Nephilim after the flood, and besides Gen 6 and Num 13 the word Nephilim is not used anywhere else in the Bible. The interbreeding of the “sons of God” and women is not recorded to have occurred again after the flood. As the Bible had no problem mentioning this interbreeding the first time, God surely would have mentioned if the same events happened again, in His consistency. Also the “sons of God” who begat the Nephilim-giants were imprisoned in Tartaros (the Abyss) until the judgment for their crime.

In Jude 1 and 2 Pet 2 these “sons of God” are described as angels who sinned by leaving their own domain, are compared to those who “gave themselves over to fornication, going after strange flesh”, and who are now imprisoned in Tartaros. Their actions defined them as and made them become fallen angels.

“And the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, he hath reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day. Even as Sodom and Gomorrha, and the cities about them in like manner, giving themselves over to fornication, and going after strange flesh, are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire.” Jude 1:6-7

“For if God spared not the angels that sinned , but cast [them] down to hell (Tartaros), and delivered [them] into chains of darkness, to be reserved unto judgment; And spared not the old world, but saved Noah the eighth [person], a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly; And turning the cities of Sodom and Gomorrha into ashes condemned [them] with an overthrow, making [them] an ensample unto those that after should live ungodly” 2 Pet 2:4-6

The chronology in 2 Pet 2:4-6 places the time of their sin to be immediately before the flood, so we can know these are one and the same fallen angels who are referred to in Gen 6:1-4. And we know that these fallen angels in particular who committed this sin are now bound and imprisoned in Tartaros as the sentence for their crime. (Though others are not imprisoned, who did not commit this particular crime, see Rev 12, Luke 4, Eph 6:12.)

As such it makes the most sense that no other fallen angels would attempt to repeat this crime, and face the same punishment. As God is consistent, it makes sense they would face the same punishment. So it seems safe to say no other fallen angel would commit this crime, because of the consequences, and this is consistent with God not describing any repeat of this crime after the flood.

The Bible makes clear that the human-giants after the flood were not Nephilim, by saying those that called them so were slanderers in Num 13-14. Both the presence of human-giants after the flood and the shortened lifespans after the flood can be tied to the Nephilim that lived before the flood, through a woman on the Ark, without any resumed fallen-angelic interbreeding after the flood. The evidence for this theory is seen in that all of humanity soon had lifespan shortened to 120 years, and Gen 6:3 shows the prophecy of a shortened lifespan as being related to the fallen angels taking wives, and their offspring.
There is nothing in the Bible that indicates that there will ever be any more Nephilim born. The scriptures sometimes used to argue this fallacy are Matt 24 and Dan 2, but this can only be accomplished by ignoring the obvious meanings of the verses, ignoring their context, and twisting their meaning, and the meanings of the words in these verses.

With a straightforward interpretation, taking into account context of the passage, meanings of the words, etc, neither of these passages hint at there being any more Nephilim in the future of the world, according to Bible prophecy. You can examine these passages of prophecy, and the conclusion that they do not include any prophecy of a resurgence of Nephilim, at the links on the menu.


הערות שוליים:
(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Gigantism

(2) http://en.wikipedia.org/wiki/Acromegaly

(3) http://www.fipapatients.org/disorders/fipa/ includes family tree chart
(4) http://creation.com/decreased-lifespans-have-we-been-looking-in-the-right-place
(5) http://geology.com/usgs/amber/
(6) http://www.truthingenesis.com/The_Garden_of_Eden.html

(7) http://levenspiel.com/octave/OL_images/DinosaurW.pdf

(8) http://www.medscape.com/viewarticle/565829_3 may require free user account

Addendum:
While side issues, I want to address a couple things:

1. In Gen 6:4 “and also after that” or “afterward” has a couple of possible explanations that the text will allow for, and neither one references to after the flood. The first is that the taking of wives and interbreeding began “when men began to multiply on the face of the earth and daughters were born unto them” which was about 1000 years before Noah was even born. In context, “afterward” refers to the time when the marrying and interbreeding started, some 1000 years before Noah was born, and into the time of Noah