This page has been translated from English

שדים הנפילים

פרק 4 - שדים

עכשיו יש לנו מכוסה המלאכים הנופלים, אנחנו הולכים כדי לכסות את השדים. יש אנשים שחושבים כי השדים הם מלאכים שנפלו, אבל התנ"ך שוב ושוב מוכיח כי ישנם הבדלים ברורים ביניהם.

המלאכים הנופלים נקראים "בני האלוהים, האלים, הכוחות, נסיכויות, רשויות, מושבות, צבא השמים". המלאכים בכלל מוצגים שוב ושוב כדי לגרום חלומות וחזיונות שבאמצעותו הם מתקשרים עם אנשים, להעביר מסר מאלוהים. הם מופיעים גם באופן גופני נראה כמו גברים, ולתקשר עם אנשים בצורה זו, שיראו כבעל גוף. של המלאכים הנופלים, הוא הבהיר כי יש דרך אחד בטוח צריך לנזוף בהם, כלומר אלוהים מבקש לעשות זאת, ולא לעשות זאת באופן אישי.

"כמו כן גם אלה [מזוהם] החולמים לטמא את הבשר, בזים שליטה, ולדבר הרע של הכבוד. עם זאת, מיכאל המלאך, כאשר ההתמודדות עם השטן הוא במחלוקת על גופו של משה, דורסט לא להביא נגדו האשמה מעקה, אך אמר, לך נזיפה לורד. "ג'וד 1:8-9

"אבל בעיקר להם ללכת אחרי הבשר של תשוקה של טומאה, ומתעב הממשלה. יומרני [הם], selfwilled, הם לא מפחדים לדבר הרע של הכבוד. בעוד המלאכים, שהם יותר כוח אולי, לא להביא מעקה האשמה נגדם לפני יהוה. "2 חיות מחמד 2:10-11

ישוע עצמו נתן לנו דוגמא של התנגדות השטן, מלאך שנפל, באמצעות כתבי הקודש של מאט 4 ו לוק 4.

מצד שני, השדים נקראים לעתים קרובות "רשע, טמא, רוחות רעות" ו מוזכרים בדרך כלל ביחס למי דמוניזציה, ואת השד מדבר דרך אותו אדם. השדים אינם מופיעים בצורת הגוף עצמם, אלא באינטראקציות עם אותם תמיד כרוך גוף של אדם או בעל חיים שהם עובדים דרך. ישוע הבהיר כי המאמינים ניתנה סמכות על ידי ישו להטיל השדים החוצה שמו.

Matt 10:1 "וכשהוא התקשר אל [לו] twelve תלמידיו שלו, הוא נתן להם כוח [נגד] הרוחות הטמאות, כדי להפיל אותם, כדי לרפא כל מיני מחלות וכל מיני מחלות." מאט 10:01

Luke 10:17,20 "אז שבעים חזרו בשמחה, ואמר:" אדוני, אפילו השדים כפופים אותנו השם שלך ... ובכל זאת לא לשמוח על זה, כי הרוחות כפופים לך, אבל לשמוח כי השמות מתועדים בגן עדן. " לוק 10:17,20

"ואת זה היא עשתה ימים רבים. אבל פול, להיות התאבלו, הסתובב ואמר לרוח, אנכי מצוך בשם ישוע המשיח לצאת ממנה. והוא יצא שעה אחת. "מעשי השליחים 16:18

ישנם הבדלים מעשיים חיוניים איך נאמר לנו לקרב נגד השדים רוחנית לעומת המלאכים הנופלים, כנוצרים. אנחנו מקבלים הנחיות שונות עבור כל אחד. יש חשיבות מעשית מעורב ההבנה כי שדים ומלאכים שנפלו הם לא אותו הדבר, ויש לנו הנחיות שונות כיצד אנו לתרגל מלחמה רוחנית נגד כל אחד מהם. בין זה לבין התנאים שונים המשמשים כדי להתייחס לכל, ועל תיאורים שונים של איך הם כל אינטראקציה עם או לתקוף אנשים, מתברר כי שדים הם לא יצורים כמו מלאכים שנפלו.

אנחנו יודעים את כל המלאכים נבראו ביום הראשון של הבריאה, נקראים צבא השמים, ועד סוף היום ה 6 התנ"ך אומר אלוהים סיים ליצור את השמים והארץ וכל צבאם. עם זאת, השדים לא נקראים צבא השמים, מונח אשר תמיד מתייחס למלאכים, כך שלא ניתן להניח את השדים נוצרו יחד עם המלאכים.

כדי להבין לאן הגיעו השדים, אנחנו צריכים להבין כמה דברים הראשון על ישו, ועל הרבייה האנושית.

ישו היה בנו היחיד של אלוהים, ואת התנ"ך מלמד שהוא גם איש מלא מלא אלוהים. ישו נולד מרוח הקודש, מי הוא אלוהים, אבא של ישו הוא אלוהים האב, ואת ישוע המשיח, ואילו בנו של אלוהים, הוא גם אלוהים בכבודו ובעצמו. אבל ישו היה גם בנה של מרי, אישה אנושית, ישו היה גם אדם אנושי.

האם ישו חצי אדם פיזית חצי אלוהים פיזית? אלוהים האב הוא הרוח, רוח הקודש היא רוח.

"אלוהים [הוא] רוח: הם סוגדים לו כי חייב לעבוד [לו] ברוח האמת." יוחנן 4:24

Luke 24:39 "הנה הידיים והרגליים שלי, כי היא אני עצמי: לטפל בי, לראות, כי רוח יהוה לא בשר ועצמות, כפי שאת רואה לי." לוק 24:39

כמו אלוהים האב הוא רוח, הוא לא צריך גוף עשוי בשר ועצמות, שבו ישו יכול להיות חצי אלוהים פיזית בגופו. למעשה ישוע המשיח הוא "דמות האל הבלתי נראה" (Col 1:15). וכך ניתן לטעון ישו הוא האדם היחיד של אלוהים עם גוף פיזי.

אבל הוא הבהיר כי ישו שנטלה ככל אדם כל בשר ודם:

Heb 2:14 "מכיון ש - אז הילדים הסועדים בשר ודם, גם הוא עצמו גם לקח חלק מאותו הגדר; כי דרך מותו הוא עלול להרוס לו היה הכוח של מוות, כלומר השטן" Heb 02:14

משמעות הדבר היא כי ישו היה גוף אשר היה מלא בשר אדם, ודם ככל אדם כל אדם נורמלי. ואת התנ"ך אומר כי ישוע המשיח בא בבשר (2 יוחנן 01:07) והיה אדם (1 טים 02:05).

האם ישו רוחנית אדם, או רוחנית הוא אלוהים? נראה כי מבחינה רוחנית היה ישו לאלוהים. גם ישו יכול להיחשב חצי אלוהים רוחנית חצי אדם רוחני, כמו זו תהפוך אותו להיות פחות מלא אלוהים רוחנית. ישוע המשיח הוא אלוהים, בא מלמעלה, הקיים לנצח, יצירת כל הדברים (יוחנן 8:23, 8:58, יוחנן 1). ואת התנ"ך מלמד בו שוכן כל מלוא האלוהות, אבל הגוף:

Col 2:9 "כי בו משכן את כל עושר של האלוהות הגוף." קול 02:09

למעשה האמונה כי ישו היה גם מלא האל מלא אדם, מכונה גם "האיחוד נחיתי", הוא הדוקטרינה הנוצרית חיוני, בסיסי לאמונה הנוצרית. אבל חשוב להבין כי ישו היה גוף האדם באופן מלא, כמו כל אדם אחר. אבל ישו היה גם מלא אלוהים, כך ניתן להבין שזהו במובן הרוחני, וכי מבחינה רוחנית ישוע היה מלא אלוהים. ישו לא היה בדיוק כמו כל אדם אחר כשמדובר רוחו, או half-man/half-God רוחנית, אלא הרוח שלו היתה של אלוהים.

זה מצביע על כך ברוח "ישו היה רק ​​מאלוהים האב, לגבי רבייה התפיסה בתולה על ידי רוח הקודש. זה מעניין כמו התנ"ך אומר כי ישוע המשיח הוא בנו היחיד של אלוהים, והוא היה "הוליד את" ידי אלוהים.

"כל המאמין כי ישוע הוא המשיח הוא נולד ה ': וכל אחד זה אשר יאהב לו כי הוליד, יאהב אותו גם כי הוא הולידו אותו." 1 יוחנן 5:01

אבל מילה זהה עבור "הולידו" משמש פעמים רבות הנוגעות גברים וילדים שלהם.

מאט 01:02 "אברהם הוליד את יצחק, ויצחק הוליד את יעקב ויעקב הוליד את יהודה ואחיו"

למעשה התנ"ך מלאה בדוגמאות שבהן האבות להוליד את הילדים שלהם, אבל אין מקרים של אמהות ללדת ילדים שלהם. התנ"ך ולכן כפשוטן מילולי, מלמדת ילדים, כי הם רק הוליד את ידי אבותיהם. במקרה של ישו, מבחינה רוחנית הוא לגמרי אלוהים, הולידו של אלוהים האב על ידי רוח הקודש. הוא לא היה צריך רוח חצי אנושי, כך נראה רוחו לא היתה תערובת 50/50 של אלוהים האב ורוח האדם אמא של מרי שלו. במקום זאת, ישו כבנו של אלוהים היה אלוהים, הרוח כמו אלוהים האב.

מה התנ"ך למעשה ללמד על הצד הרוחני של הרבייה האנושית?

בואו נחזור לתחילת כשאלוהים הראשון שנעשה אדם,

(Gen 2:7) "ויצר יהוה אלהים לאדם [של] עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה." (בראשית 02:07)

לאחר גופו של אדם קיבל את "נשמת חיים", ואז הוא הפך נפש חיה. אז כנראה הגוף, כי אז יש את "נשמת חיים", הוסיף לכך, התוצאות נפש חיה חדשה. המילה כאן "הנשמה" מובהר בברית החדשה,

1 Cor 15:45 "וכך הוא נכתב, האיש אדם הראשון נעשה נפש חיה, אדם שעבר התקבלה רוח מואצת".

המילה כאן "נפש" הוא "נפש" וזה פירושו "חיים" או "נשמה". הוא משמש גם ב: מאט 10:28 "ואל תיראו אותם אשר להרוג את הגוף, אבל לא מסוגל להרוג את הנשמה:. אלא פחד לו שהוא מסוגל להרוס גם הנשמה והגוף בגיהנום" אבל יש מילה אחרת המשמשת 1 קור 15 עבור "רוח", וכי הוא "pneuma".

זהו "לנשום חיים" Gen 2:07 המהווה את "רוח", אשר נותן חיים.

"רוח אלהים עשה לי, את הנשימה של הקב"ה יהוה נתן לי את החיים". איוב 33:4

"כל הזמן שלי נשימה [הוא] בי, ואת הרוח (רוח) של אלוהים [הוא] בנחירי" איוב 27:3

"ויאמר יהוה, רוחי (רוח) לא תהא תמיד שואפים עם גבר, כי גם הוא [היא] בשר:. אך ימיו יהיו מאה ועשרים שנה" Gen 06:03

רוח חיים באדם ניתנה על ידי אלוהים לאדם הראשון ב-Gen 02:07, והוא רוח האדם. בלי אלוהים חתירה עם רוח האדם, הוא כבר לא בחיים, אך האיש מת. אבל כל עוד אלוהים שואפת עם רוח האדם, על חיי אדם. הנקודה להיות שאדם בחיים קשורה שיש לו את הרוח, את "נשמת חיים" נותן חיים, כמו אלוהים ויפח אדם. איוב אומר נשמת הקב"ה נתן לו חיים, אבל עדיין הזמן רק כאשר אלוהים הוא הקליט יש רוח חיים לתוך כל גבר הוא כאשר אלוהים ברא את אדם. התנ"ך רק רשומות אלוהים שעשיתי את זה בפעם אחת, עם אדם. עם זאת, מציין איוב יש לו גם את הנשימה של הקב"ה. ככזה זה יהיה הגיוני שאיכשהו את "נשמת חיים" עובר בירושה, מדור לדור באמצעות רבייה עבר למטה מאדם דרך ילדיו, כל הדרך עד איוב. איך את "נשמת חיים" או רוח עלול לעבור את דרך הרבייה? התנ"ך אומר כי מה גורם לחיים, נותן חיים לגוף, הוא בדם,

"כי נפש הבשר [הוא] בדם: ואני נתתיו לכם על המזבח כדי לכפר על נפשותיכם:. עבורו [הוא] את הדם [כי] מרביץ כפרה על הנשמה" לב 17:11

ואנחנו יודעים מה גורם לחיים הוא "נשמת חיים" או "רוח". וכך, "רוח" או "נשימת החיים" צריך להיות בדם. ככזה יש קשר שהתנ"ך עושה בין "נשמת חיים" או "רוח" ואת הדם של הגוף הפיזי. מובן כי ילד נוצר מתרומת גופנית משני ההורים בתהליך הרבייה. אולי "נשמת חיים" הוא קשור התרומה של האב ברבייה.

אלוהים מציין כי אנשים מתרבים באמצעות כפל, אומר, "להיות פורה ולהתרבות" (בראשית 01:28).

מה זה כפל? אלוהים דווקא הפגינו כפל עבורנו, לפי איך אלוהים ברא את חוה חתיכה קטנה, צלע, נלקחה מאדם. (צלע עצמו מכיל דם במח, ואת החיים של הגוף היא בדם.)

"וזה גרם יהוה אלהים תרדמה ליפול על אדם, והוא ישן: ויקח אחת מצלעותיו, ויסגר בשר תחתנה: וגם את הצלע אשר יהוה אלהים לקח מן האדם, הוא עשוי האישה, והביא אותה אל האיש. "אלוף 2:21-22

אלוהים לא נרשם יש נשמה רוח, רוח חיים, לתוך ערב על מנת להפוך אותה נפש חיה. גם אלוהים נרשם חזרו על תהליך זה עם קין, הבל, שת, או של ילדיהם. אלוהים נשמה רוח חיים אדם שהפך נפש חיה, ואלוהים נרשם כדי לעשות את זה פעם אחת בלבד, עם אדם. אז אדם היה רוח נשמה חי. ברור חוה וילדים של אדם היו בחיים והיו גם נשמות החיים, למרות כל שיא עשוי אלוהים שיש נשמה נשמת חיים לתוכם. עם זאת, איוב קובע כי נשימה של הקב"ה נתן לו חיים. כל זה מצביע על כך אלוהים את נשמת חיים, רוח, אל אדם, ואיכשהו זה רוח הוכפל לכל אנשים אחרים מאדם. בין אם על ידי הצלע של אדם במקרה של ערב, או באמצעות רבייה עם ילדיהם, אשר התנ"ך מכנה "כפל", נראה כי כל האנשים הועברו למטה נשמת חיים מאדם.

אז זה הגיוני שכאשר אלוהים ברא את חווה, הוא כפול, לא רק את גופה מגופו של אדם, אלא גם כפול אלוהים רוחה מן הרוח של אדם. כמו זרע שגדל. ואז היא הפכה נפש חיה הפרט, כמו גם, כפי שהיא גוף ורוח (נשמת חיים) הנמצא בדם. וזה היה כל דרך תהליך של "כפל".

ככזה, חוה היה כפול מן אדם, בגופו ובנפשו, ולאחר מכן הפכה את עצמה נפש חיה. אלוהים עשה את זה עם חווה בעצמו, אבל מנקודה זו ואילך הדבר יתרחש עם אדם וחווה הכפלת להביא ילדים לעולם, דרך תהליך טבעי אלוהים לקבוע במקום. משמעות הדבר היא כי במהלך הרבייה, רוח חדשה, רוח חיים, שלכל ילד, מוכפל גדל מזרע קצת רוח או "נשימת החיים" של הדור הקודם.

זו אינה שוללת כי אלוהים שיוצר כל אדם ברחם (האם 44:2,24) אבל הנקודה היא כי חומרי הבנייה, זרע, הם כבר במקום לאלוהים לבנות מן, לא רק לגבי הכפלת הגוף החדש, אך הכפלת רוח חדשה גם כן. כל הילדים הם כפול ממה שכבר קיים האב או האם.

זה הגוף והנפש (נפש, רגשות, רצון) של האם עוברות בירושה תכונות של ילד ברור, הילדים נראים כמו האמהות שלהם, יש מאפיינים פסיכולוגיים כמו האמהות שלהם, האינטליגנציה של אמא שלהם, וכו 'וכך אנו יודעים כי הן את הגוף והנפש של האם לתרום לגוף ולנפש (נפש / רצון / רגשות) של הילד. הן האם הנשמה של האב הגוף לתרום בתהליך הכפלת כדי ליצור ילד, זה ברור כמו ילד נראה כמו שני ההורים. כל אחד מהם תורם מספר שווה של כרומוזומים, לשלב ההתעברות, עבור הגוף הפיזי, ואת אותו הדבר יהיה הגיוני של הנשמה (נפש / רצון / רגשות) גם כן.

אבל זה לפצל 50/50 המקרה עם רוחו של הילד, נשמת חיים, אשר למעשה נותנת את חיי הילד הופך הילד להיות נפש חיה? אם הכל בתהליך הרבייה היא לפצל 50/50 בין האם לבין האב, אז מדוע התנ"ך אוניברסלית לומר האב הוליד את הילדים? אנשים רבים מניחים כי רוחו של הילד מופקד בידי אלוהים בזמן ההתעברות, כמו אלוהים מגיע מהשמים מוסיף רוח חדשה הפרט לתוך הילד. אבל אלוהים אומר לנו להתרבות על ידי "הכפלה", לא כן. אם את רוחו של ילד נוספה על ידי אלוהים, או 50/50 מאמו ואביו, יחד עם גופו של הילד או להיות נשמה 50/50 מאמו ואביו, אז זה היה נראה נגד אינטואיטיבי כי התנ"ך תמיד מדבר על גברים ללדת ילדים. למעשה, רק הגוף של האם גדל גופו של הילד במהלך ההיריון, זה היה יותר הגיוני עבורה להיאמר כדי להוליד את הילדים, כל הדברים שווים. עם זאת, תמיד האב אשר מולידה את הילד, אלוהים האב, אשר הוליד את ישוע המשיח. כמו הרוח של הילד, נשמת חיים, מה שהופך את הילד להיות חיה נפש חיה, אז זה חיוני לילד להיות בחיים. אם האב לבדו היו לתרום את רוח החיים נותן לילד, זה יכול להסביר מדוע ילד הוא הוליד רק על ידי אביהם. וזה מרכיב חיוני לילד חי גם לאזן עם תרומה גדולה של האם במהלך ההריון. רק אמא יכולה לעבור את ההריון, אולי באותה דרך רק האב יכול לתת רוח, רוח חיים, וזה מה זה אומר האב מוליד את הילד.

יש יותר בתנ"ך שנראה לאמת את הרעיון הזה "כי האדם אינו מן האישה, אבל האישה היא מתוך האדם;. עבור בדיוק כמו האישה מתוך האדם, באופן זה גם את האיש הוא דרך האישה, אך כולן יחד מאלוהים "1 קור 11:8,12.

התנ"ך אומר שהילדים הגיעו דרך וחוה, כמו "עובר". כאן המילה "קוטר" פירושו "תנועה דרך". האבחנה נעשית על בבירור כי בעוד ערב בא "מתוך" אדם, כי בניה "עברו" שלה. וכך גם, בעוד בנים ובנות לבוא "מתוך" אבותם, כל הילדים באים "דרך" אמא שלהם, לא "מתוך" לה. זה לא יכול להיות לידה הפיזי המדוברת כאן, ברור תינוקות יוצאים אמותיהם. זה לא יכול להיות הכפל של הגוף כי הפניה לכאן, כפי שאנו מכירים את הגוף הילד כפול משני ההורים באופן שווה. במקום זאת, זה ההבדל כאמור חייב התייחסות כפל רוחנית. יישום זה ערב, זה אומר ילדיה הגיעו דרכה, אלא אך ורק "מתוך" אדם. זה חייב להיות רוח, שהוזכר כאן, נשמת חיים, מרכיב חיוני, אשר כאשר הוסיף הגוף הופך ילד להיות נפש חיה חדשה.

זה מעיד כי רוח של ילד (זכר או נקבה) מגיע רק מאביו של הילד, והוא כפול ממנו לבד. אבל מצד שני הגוף והנפש של ילד בבירור יש תכונות של שני הוריו של הילד. אם הולדה פירושה מתן חיים, הרוח היא רוח חיים, אז זה הגיוני כי הרוח תבוא רק מאביו של הילד, כי התנ"ך אומר שאבות לבד להוליד ילדים. וגם ובמובן הרחב של הדברים, אם האב בלבד היה מקור כפל לרוח של הילד, זה היה מאזן את התרומה גדולה יותר של אמא של "כפל" של גופו של הילד במהלך ההיריון.

יש יותר בתנ"ך כדי לאשר את הרעיון הזה. בהתאם הזה, התנ"ך מאשרת כי זה היה על ידי אדם בלבד (לא חוה) שעברו את המדינה חטא / מת רוחנית לאנושות כולה.

"לכן, בדיוק כמו דרך חטא אדם אחד נכנס לתוך העולם, ומוות דרך החטא, ולכן מותו התפשטה לכל הגברים, כי כל חטאו, עד חטא על החוק היה בעולם, אלא החטא הוא לא זקופה כאשר אין החוק. אף על פי כן מות מלך מאדם עד משה גם על אלה שלא חטאו בדמות בעבירה של אדם, הוא סוג של אותו מי היה לבוא. אבל מתנת חינם הוא לא כמו העבירה. כי אם על ידי עבירה של אחד רבים מתו, הרבה יותר עשו את החסד של אלוהים מתנה בחסדו של איש אחד, ישוע המשיח, בשפע של רבים. המתנה לא כזה אשר הגיע דרך אחד אשר חטא, כי מצד אחד פסק הדין נבעה באשמה זו וכתוצאה מכך גינוי, אבל מצד שני את מתנת חינם נבעו עבירות רבות וכתוצאה מכך הצדקה. כי אם על ידי עבירה של אחד, מלך המוות דרך אחת, הרבה יותר אנשים לקבל את השפע של חסד המתנה של צדקנות ימלוך בחיים דרך אחת, ישוע המשיח. אז בתור אחד יש דרך עבירה הביא לגינוי על כל הגברים, גם זאת דרך מעשה אחד של צדק יש הצדקה הביא חיים לכל בני האדם. כי כמו דרך ציות האדם אחד רבים נעשו חוטאים, גם זאת באמצעות ציות של אחד לרבים ייעשה צדיק. החוק בא כדי עבירה יגדל, אבל איפה החטא גדל רבים החסד כל עוד, כך, כמו חטא מלך המוות, גם כך החסד ישלוט דרך הישר אל חיי נצח דרך ישוע המשיח אדוננו "רום 5. :12-21 NASB

"כי מאז האדם בא המוות, על ידי אדם בא גם תחיית המתים. לקבלת כמו כל אדם למות, אפילו כך המשיח יהיה כל להיות בחיים. וכך הוא כתב, האיש אדם הראשון נעשה נפש חיה, אדם שעבר התקבלה רוח מואצת "1 קור 15:21-22, 45.

נראה את השינוי הרוחני שחל כאשר אדם אכל מן העץ, כאשר עיניו נפתחו, ואת הרוח שלו הפכה במצב מת / חטא, עבר אותו לבד לאנושות כולה. התנ"ך מבהיר כי זה מצב רוחני בא אדם בלבד, ולא מן המולד. זה היה הגיוני ביותר אם כל ילדיו הוכפלו אך ורק מתוך רוח משלו. נראה אחריו לאכול מן העץ, רוחו צבר התכונות האלה של מדינה מת / חטא, וכל הרוחות כפול מן המקורי שלו יירש את איכות גם כן. קטעים אלה מקבילים אדם ישו מאוד הדוק. זה נכון דרך ישוע המשיח, במיוחד, כל הנוצרים הופכים נולד רוחנית שוב לחיים. זה תואם צמוד ביותר עם התפיסה כי באמצעות אדם, במיוחד, כל האנשים נולדו רוחנית למוות. באותו אופן, כי כל אדם למות לבד מבחינה רוחנית, כל מבוצעים חי מבחינה רוחנית על ידי ישוע המשיח לבד, דרך לידה חדשה על ידי רוח הקודש.

אז יש כמה נקודות חותכת כי התנ"ך נראה איך להפוך לבני אדם להתרבות על ידי הכפלה, אשר להתיישר עם מה שידוע של ישוע המשיח. אם כפל האדם הוקם על ידי אלוהים, כך הרוח של האם לא מוכפל לילד בחלק כלשהו, ​​אז זה תאפשר ישו להיות אלוהים במלואו מבחינה רוחנית, רוחו להיות הולידו אך ורק על ידי אלוהים האב. תורתו חלק נראה איך טוענים כי ישו היה האל מלא מלא האדם הוא תעלומה. אבל זה מלמד כאן תאפשר ישו להיות אלוהים במלואו מבחינה רוחנית בלי כלום לאחר שקרה רבייה כי הפר את דרך אלוהים להגדיר כפל אדם לעבודה, בהתחלה. הוראה זו הופכת את הטבע הרוחני אלוהים מלא של ישוע המשיח להיות עקבי לחלוטין עם תהליך של שעתוק באמצעות כפל שבו אלוהים להגדיר במקור.

אם כל האנשים מקבלים את רוחם כפי מוכפל אך ורק מתוך רוח של אביהם, ואז ישוע המשיח להיות מלא אלוהים יעבוד ללא עקביות. אבל אם את הרוח של האם היה מוכפל גם בשילוב לגדל את רוחו של הילד, אז זה ניתן לטעון כי היה מסוכסך עם ישו להיות מלא אלוהים רוחנית. הוא לא היה חצי אדם רוחני, אלא באופן מלא אלוהים רוחנית. ישו בוודאי לא היה חצי אדם חצי רוחנית אלוהים רוחנית, עם תרומה מאמא מרי שלו משפיע רוחני מלא שלו אלוהים נס, אלא ישו הנוצרי היה מלא אלוהים. זה קווים עם רוחו של הילד מגיע אך ורק מתוך הרוח של האב.

במקביל, ישוע היה מלא אדם בגופו, מקבל גם מאמו ... ובאופן פרדוקסלי של עצמו ... הוא כמו דמותו של האל הבלתי נראה.

"מי את דמותו של האל הבלתי נראה, בכור כל יצור" (Col 1:15).

התרומה 50/50 של הגוף של ישו מאלוהים האב ומן מרי, יכול להיות רק להבין כי ישוע המשיח הוא נצחי, ותמיד היה כך ... תוכנית מצד אביו גופני בא בעצמו. זה לא נועד ב שישו היה אבא שלו, כי זה סותר את זה שאלוהים הוא אביו, אני לא נאמר אחרת, ולא לטשטש את הקווים של האנשים של האלוהות, או השילוש הקדוש. אבל מה שאני מתכוון נמצא האמת ישו דיבר,

"לפני אברהם, אני הוא", שכן במשיח ישוע לנצח תמיד, הוא, ויהיה אלוהים, וכאן הוא עשה לפני הזמן עצמו, פרדוקס זה נפתר רק על ידי ישוע המשיח קיים לנצח. Col 1:15 גם אומר שכולנו נעשו בצלם אלוהים, מה שאומר שכולנו נעשו בדמותו של ישו, מההתחלה. הוא תמיד היה.

גוף של ילד מגיע, הוא כפול מן, אמא וגם אבא, כפי שניתן לראות אדם וחוה. והגוף הוא גדל אך ורק על ידי האם במהלך ההריון. אבל באותו זמן רוח, רוח חיים, הילד מוכפל אך ורק ברוח אביו של הילד. זו כנראה ההגדרה של "הולדה". וגם את הרוח של הילד ולכן יורש את האיכויות של הרוח של האב, כמו בדוגמה של טבע למוות רוחני חוטא עובר מאדם לכל ילדיו.

וכך נראה כי התנ"ך מלמד כי הכפל את הגוף של הילד יהיה וחצי אמה, וחצי מן האב, אך רוחו של הילד יבוא אך ורק מאביו של הילד, אשר נותן את הנשימה החיים, מה שהופך את הילד להיות נפש חיה חדשה.

הבנת את זה יהיה המקרה, יש חשבון בתנ"ך אשר בולט, לגבי איפה השדים באו. זה בולט, כי הבנה זו האדם על כפל, חשבון זה דורש קצת מוזר השלכות.

נחזור הגל הראשון של מלאכים נופלים, "בני האלוהים", שליח מסוג המלאכים שנראה כמו גברים:

"וגם ויהי, כאשר אנשים החלו להתרבות על פני האדמה, ובנות שנולדו אלהם, כי בני האלוהים ראו את בנות האדם כי הם [היו] הוגן; והם לקחו להם נשים מכל שבו הם בחרו. ויאמר יהוה, רוחי לא יהא תמיד שואפים עם גבר, כי גם הוא [היא] בשר: עדיין ימיו יהיו מאה ועשרים שנה. היו הענקים באדמה בימים ההם, וגם אחרי זה, כאשר בני האלוהים באו אל בנות האדם, והם חשופים [הילדים] להם, באותו [הפך] הגבורים אשר [היו] של בן , אנשים בעלי שם. "אלוף 6:1-4

הנה "בני האלוהים" היו ילדים עם נשים האדם. על סמך מה כיסינו, זה יש כמה השלכות מעניינות. אלה "בני האלוהים" היו מסוג שליח של מלאכים, אשר אוניברסלית מתוארים להיראות כמו גברים אנושיים. ככל הנראה, הם הצליחו לשכפל, בכך צורת הגוף של גברים אנושיים. דבר נוסף שאנחנו יודעים על המלאכים היא שהם רוחות אלמוות. הילדים שלהם מתוארים להיות גבורי, וענקיות (הנפילים ב עברית). הם מתוארים כאנשים, ולכן הם נראו אנושיים, אבל היו ענקים. מה יקרה אם מלאך אנושי למראה הגברי היו ילדים עם אישה אנושית? אם זה היה המקרה, אז התוצאה כפי שמתואר כאן היו גברים ענקיים.

הבנת את מה שיש לנו מכוסה על הכפל, זה היה הגיוני כי רוח בצאצאים האלה היו מגיעים אך ורק מאבותיהם, אלה מלאכים חוטאים. אבל המלאכים הם רוחות אלמוות. באמצעות אדם כדוגמה תכונות הרוחני הגלום עובר אך ורק מן האב אל הילד, זה היה הגיוני כי צאצאיהם של אלה המלאכים היו גם רוחות אלמוות, יש מלאך מסוג רוח, מגיע אך ורק מאבותיהם שהיו מלאכים.

מצד שני, הגוף שלהם היו שילוב מאמהות האדם שלהם, האדם למראה אבות מלאך. כנראה אלה המלאכים שליח שנראה כמו גברים האנושי גופים רוח, אבל כאשר לוקחים צורה פיזית בגופם היה דנ"א הכרומוזומים שהיו כמעט זהה לזו של בני האדם. על פי מדע הגנטיקה, את ה-DNA וכרומוזומים חצויים על תרומות של 2 הורים, יש להתאים באופן הדוק כדי להיות מסוגל לשלב ביחד. אז מה-DNA כרומוזומים אלה המלאכים הנופלים תרמו יצטרך להיות זהים למדי לאלה של אדם אנושי, מה שהופך הרבה תחושה כמו ה-DNA האנושי היא תוכנית להשתמש כדי להפוך את צורת הגוף להיות בתוך האדם, החוצה. ה-DNA ותפקודו מידע כרומוזומליות של תוכנית לגוף. הבדלים קלים יכולים לעשות שינויים ענקיים, אשר מסוגל לעבד 2 יצורים שיש צאצאים. למשל, ה-DNA של שימפנזה מוערכת על 95% דומה לזה של אדם, ושימפנזים יש 24 זוגות כרומוזומים, ואילו לבני אדם יש 23. ההבדלים הם רק עניין של כרומוזום מספר 1 ו - 5% של ה-DNA. עם זאת, גופותיהם של בני אדם ושימפנזים הם עדיין שונה לחלוטין, והם אינם מסוגלים תערובות. וכך ידע של המדע מצביע על כך שמספר זוגות הכרומוזומים הללו אנושי למראה מלאכים זכר כנראה גם 23, וכי ה-DNA שלהם היה סביר 99.9% או יותר דומים לבני אדם החיים באותה תקופה. למעשה, בספר בראשית בסיפור של אברהם אבינו, התנ"ך קורא שליח המלאכים שנראה כמו גברים, אכל כמו גברים "גברים" בפסוק אחד, אותו "מלאכים" בפסוק אחר. נראה בעוד המלאכים הם שליחים בצורת הגוף הפיזי הם עשויים להיות לפעמים כמו "גברים" בגופם אפילו אל ה-DNA ואת רמת כרומוזומליות. (בראשית 18:22, 19:01)

גוף האדם הוא בן תמותה, ומת, ואילו רוח האדם ישן מוות. האם הצאצאים האלה יש גוף אלמוות? אלוהים נראה לדבר ישירות עם אלה המלאכים ונשים האדם שלהם, ואומר להם,

"רוח שלי לא יהיה תמיד שואפים עם גבר, כי גם הוא [היא] בשר: עדיין ימיו יהיו מאה ועשרים שנה" וכך התנ"ך מציין כי אלה צאצאים ענק לא קיבלו אלמוות פיזי בגופם, אבל. אלא שגופם יהיה בן תמותה. לא רק זה, אלא כי ילדים אלו רק לחיות עד גיל 120. זו הייתה ירידה דרסטית את תוחלת החיים, אנשים רבים נרשמו לחיות על 850 שנים בממוצע. הפסוק של הצהרה של אלוהים חיים משתרע מקוצר ממוקם בין הפסוק המתאר את המלאכים לוקחים נשים, את הפסוק מספר ילדים ענק שלהם. ככזה זה נראה ברור שאלוהים דיבר בעיקר אלה ההורים על ילדיהם. אבל גם זה היה נבואי משמעות משנית.

(הנפילים) ילדים ענק כנראה ירש כמה חריגות מן האבות המלאך שלהם, מאפיינים פיזיים חדש ומוזר. תכונה הראשון היה מתקצר אורך חיים של 120 שנה בלבד, והשני היה ענקיות בגופם. ענקיות נגרמת על ידי גידול במוח יותרת המוח אצל בני אדם היום, למעשה היא נגרמת על ידי מחלת הסרטן. נראה ברור כי תורשה גנטית פיזית מאבות האדם למראה המלאך שלהם היה פגום ולא מושלם. עם זאת, הגוף שהם אנושיים, כפי שהם נקראים "גברים".

כמובן, הכרזתו של אלוהים נלקח בדרך כלל יש להחיל את כל האנושות כמו נבואה, כמו אחרי כל הזמן הזה היא רשמה כי האדם חיים משתרע מקוצר עד 120 שנים. אבל מה כנראה קרה כאן, מחבר את הנקודות, כי הצאצאים הללו היו הראשונים לחיות רק 120 שנים, ואז זה התפשט לשאר האנושות.

איך זה יכול להיות המקרה? נראה כי אלה ענקים (הנפילים) בעיקרו היה גוף האדם, למרות הגנטיקה שלהם התדרדר עם פגמים, גרימת סרטן מקוצר תוחלת החיים. עם זאת, הם נקראים "גברים" והיה גופות אדם. ישו הוא אולי הדוגמה היחידה דומים לנו התנ"ך של מי היתה אמו האנושית, הלא אנושי אביו. כמו ישוע המשיח הוא הדוגמה היחידה המקראי יש לנו משהו דומה, הוא הדוגמה המקראית עלינו להשתמש. ישו היה אלוהים באופן מלא מבחינה רוחנית, אבל גופו היה אנושי לגמרי. וזה גם נראה את אותה תוצאה היה המקרה עם אלה ענקים (הנפילים), כי הם מלאכים שנפלו ברוח, אבל הם היו מלא גופות אדם, למרות שהם הכילו להידרדרות גנטית. Their fathers had angel spirits, and angel bodies, and their mothers had human spirits and human bodies. But they seemed to have the spirit of their fathers, but mortal bodies like their mothers. And this seems to be the same pattern as with Jesus, who had the same spirit as His Father God, but a human body like His mother Mary, and was a “ man “.

In having the spirits of their fathers (though not their bodies) it would stand to reason that these giants (Nephilim) had immortal spirits. If their physical mortal bodies died after 120 years, it stands to reason that their spirits would have still been immortal and continued living on, without a body. And in the Bible it is the demons who are evil spirits who seem to be looking for bodies to inhabit. And so the most likely origin of the demons in the Bible is that they are the immortal spirits of these dead giants (Nephilim). These are the demon spirits who now roam about, loosed from their dead bodies.

If these giant (Nephilim) offspring had human bodies, then it stands to reason that they also could reproduce with human women. In fact, they would have been a closer physical match with human women than their own fathers. And nothing in these verses indicates that these giants (Nephilim) were sterile. Rather they are called “mighty men of old, men of renown” and so they apparently were famous men, who may have had no problem getting wives. Without a voiced exception, “ men ”are generally able to reproduce.

If these giants (Nephilim) took wives and had children, the same pattern of spiritual inheritance should have also occurred. They would have had children with human bodies, but like their fathers, the spirits of the children would have also been like the fallen angels, and immortal. And so their children would have become demons as well, upon the death of their mortal bodies. There is every reason to think thought that these children could have been either male or female. This would mean that demons today could have at one time had male or female bodies.

This would also mean that a human man could have begat children with the daughter of a giant (Nephilim). If this were to have happened, the children of such a union would have had human spirits from their father, and also had human bodies. However, their bodies would have inherited the traits of genetic deterioration from their mother, leading to a shortened lifespan, cancer, and gigantism. And in this way, with continued intermixing, all of humanity could have come to have a shortened lifespan, and to be at risk for gigantism, and cancer which is the cause of gigantism. Gigantism seems to be a more recessive rare trait, whereas shortened lifespan seems to have been very dominant. This means human spirited people eventually could have had a maternal ancestor who was the daughter of a Nephilim, but themselves not be giants, even if they did have a shortened lifespan.


If this theory is correct on how spiritual heritage and physical heritage works, then seeing that we all live only 120 years today at most, and that people still have gigantism today, and many other sorts of cancers, it can pretty much be concluded that this intermixing is precisely what happened. And so such was the world before the flood.

It should also be noted that this all started taking place “when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them” which would have been even as early as the daughters of Adam. “There were giants in the earth in those days; and also after that” means that there were giants (Nephilim) being born from as early as the time of Adam, all the way up into the days of Noah. This intermixing had a very long time to have a cumulative effect and to become widespread, as this is a span of at least 1650 years (Hebrew) to 2200 years (LXX) before God sent the worldwide Flood.

Why did God send the Flood? The Bible specifies in the very next verse that:

And GOD saw that the wickedness of man [was] great in the earth, and [that] every imagination of the thoughts of his heart [was] only evil continually. And it repented the LORD that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. And the LORD said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth; both man, and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air; for it repenteth me that I have made them. Gen 6:5-7

These giants (Nephilim) were called “men” in Gen 6:4. God was so grieved by the wickedness of men, which can refer to giants (Nephilim) as well, that God decided to destroy mankind. We know today that demons are evil spirits, and they oppress people with many negative things. They apparently were wicked back then also, back when they had their own mortal bodies, as were all men. It was because of the wickedness of all men, giant (Nephilim) or not (though they were included in this accounting), that God chose to destroy the world. It should be noted that the wickedness of all men was the reason for the Flood, and the stated reason was not the intermixing itself.

If intermixing happened as described above, it may have to do with why God spared Noah. This ties back to the prophecy of Eze 31, which describes a giant tree so tall, and with so many high branches, and boughs, that it outgrew everything else. These giants (Nephilim) are called “men” by the Bible, and so their children were all “men” also. Their bodies would have been human, and so God considered them human. But if you were to take a snapshot picture of the spirits of all the people who looked human living on the earth at that time, and look at it, what would you see? It could be that the vast majority of the population had immortal spirits originally begat of these angels who fathered the giants (Nephilim), while only a small minority of people had the mortal human spirits which were begat originally by Adam. Those with immortal spirits would not sleep in death, but would become what we know today as demons. Looking at the symbolism of Eze 31, it seems possible that humanity was spiritually being out-bred and becoming like an endangered species, though not out-bred physically. Physically there were many who had human bodies, everyone had a human body, but spiritually only a few had human spirits begotten originally from Adam.

“But Noah found favor in the eyes of the LORD. These [are] the generations of Noah: Noah was a just man [and] perfect in his generations , [and] Noah walked with God.” Gen 6:8-9

Noah had a perfect lineage tracing back to Adam, as is recorded in Genesis. Part of why Noah found favor in the eyes of the Lord was because he was a just man. But the other reason that Noah found favor with God was because his spirit was human, and traced back to Adam. One has to wonder just how much pure humanity was left in the world by the time of Noah. God did say that “all flesh” had corrupted His way, and there was violence cause of them.

“And God looked upon the earth, and, behold, it was corrupt; for all flesh had corrupted his way upon the earth. And God said unto Noah, The end of all flesh is come before me; for the earth is filled with violence through them; and, behold, I will destroy them with the earth… And, behold, I, even I, do bring a flood of waters upon the earth, to destroy all flesh, wherein [is] the breath of life, from under heaven; [and] every thing that [is] in the earth shall die.” Gen 6:12-13,17

And so God sent a worldwide Flood, which destroyed all people except for Noah and his family.

“Which sometime were disobedient, when once the longsuffering of God waited in the days of Noah, while the ark was a preparing, wherein few, that is, eight souls were saved by water” 1 Pet 3:20

We can know that Noah was “perfect in his generations” and therefore had a human spirit, seeing his lineage that traced back to Adam. Therefore, his three sons also had human spirits, and so all of humanity that was to follow after the flood would have human spirits also. But apparently while Noah was perfect in his generations, either his wife or daughter-in-laws were not perfect in their generations. The eight souls on the Ark were all human, including Noah's wife and daughters-in-law. Yet the fact that humanity dropped to having 120 year life-spans several generations after the flood, and gigantism showed up in their descendents, shows that not everyone on the Ark was “perfect in their generations”. Only Noah was specified to be.

Many people have thought that the change of shortened life-spans after the flood was due to atmospheric changes. But in fact one Christian creation scientist, Dr. Carl Wieland, has theorized that the loss of longevity could have been caused by genetics.

…“All positions which attempt to explain the 'lifespan drop' in environmental terms have another bit of data to explain, and that is the temporary persistence of longevity after the Flood. Noah was 600 at the time of the Flood, but lived another 350 years afterwards, in the post-flood atmosphere! Even in pre-Flood terms, Noah was already of moderately advanced age. One would presume that, if the post-Flood atmosphere/environment has such devastating effects on us now, then because Noah would have been instantly exposed to these same effects, it should have cut his life short much more rapidly. Actually, only Methuselah and Jared lived longer than Noah”…
“Even though the post-Flood decline is obvious, we see that eight generations after the Flood, people are still living more than twice as long as is common today. It would seem much easier to explain the situation if the change occurred within the makeup of humans, rather than external to them. If our longevity is genetically pre-programmed, then that can explain why Noah still lived for a considerable time after the Flood, regardless of any change in radiation or atmospheric pressure. In other words, he was fulfilling his genetic potential as far as lifespan was concerned (in the absence of accidental death or disease).”…
“I suggest that our ancestors simply possessed genes for greater longevity which caused this 'genetic limit' to human ages to be set at a higher level in the past”…
“If this suggestion has merit as the major (if not the sole) cause of greater pre-Flood ages, then the obvious question is how some of these longevity genes were lost. The human population went through a severe genetic bottleneck at the time of the Flood—only eight individuals. The phenomenon of 'genetic drift' is well-known to be able to account for 'random' selectively neutral changes in gene frequencies (including the loss or 'extinction' of genes from a population) which may be quite rapid. Also, loss of genes is far more likely in a small population.”…
“This brief essay is meant solely as a stimulus to further thought, not as a precise model of events. However, it would seem that an explanation along these lines would be feasible, especially if several genes contributed to such longevity. For this scenario to work Noah's sons and their wives would have to have significant heterozygosity at the relevant gene loci. That this could well have been so is suggested by the age of Shem at death -600, considerably less than that of his father. 'Short-lived' alleles of the relevant genes may always have been present, which would mean that in the pre-Flood world, there would have always been some individuals (homozygous for such alleles) living drastically less than the ages recorded for the patriarchs.”…

Dr. Carl Wieland,

creation.com/decreased-lifespans-have-we-been-looking-in-the-right-place

The idea is that before the flood there were people with genes for longevity, and those with genes for a shorter lifespan. The small population size which survived the flood could have resulted in the gene for longevity being lost, and the gene for a shorter lifespan coming to exclusively dominate the gene pool. If in fact the giants (Nephilim) and their descendents had genes for 120-year life-spans, and these genes were carried on the ark by one of the human women, this would line up perfectly. Noah “was perfect in his generations” and had a human spirit, as would all his descendents, and he had genes for longevity. But it is possible one of the women on the ark had genes for a shortened lifespan, because she, though human, was descended from a son of Adam and a daughter of the giants (Nephilim). And through such a bottleneck effect as proposed above, the shorter-lifespan genes came to dominate the population universally. This is in contrast to the rarer and more recessive genes that cause gigantism, which seem to have cropped up in only a minority of the population after the flood.

It is very important to note that because Noah had a human spirit, so did all of his sons Shem, Ham, and Japheth, and of their descendents. All the people after the flood were therefore human, having human spirits that would sleep in death, and human bodies, even if those bodies had genes that were corrupted by the messenger angel insurgence before the flood. All of the people living after the flood were human, even though eventually all people came to live no more than 120 years, and even though a minority of people after the flood developed gigantism.

However, if this entire theory about how spiritual/physical reproduction and lineage works through multiplication is incorrect, then what does the Bible teach?
Then the Bible simply describes these giants (Nephilim) as being “men”, and there is no Biblical argument to be made (that I have found) which explains what the demons are and where they came from. As such, in the absence of any such Biblical argument, the only thing to assume about the giants (Nephilim) is that they were “men” in every way. And then one would have to conclude that spiritually they were no different than any other human people, despite their angel fathers. One can only make the argument that the giants (Nephilim) became demons with Biblical backing and from Biblical argument if one accepts that the spirit of the child is multiplied from the parents, and at that, begat solely from the child's father.
But if one accepts that the spirit of the child is begat solely by the father of the child, then this also means that if the giants (Nephilim) had daughters (which the bodies of “men” can produce daughters) which a human man could have had a human-spirited child with. Even though such a daughter of a human father and Nephilim-daughter mother would have genetic corruption producing shortened lifespan and/or gigantism, that child would be human spiritually. And if such a female child was on the Ark, this could have led to shortened life-spans and gigantism in humanity after the flood.

One cannot pick and choose which parts of the ramifications of this theory to accept, without ignoring the simple logical implications of the theory. If the Bible teaches that we can know the giants (Nephilim) became demons, based on the spirit of the child coming from the father of the child, then by the same teaching it must be accepted that a human man could have human-spirited human children with a daughter of such giants (Nephilim).

Assuming this theory about multiplication and begetting is wrong then all I could say the Bible, God-breathed Holy Scripture, teaches is:

1. The giants (Nephilim) are called “men” and must be assumed to be have been human in every way, including their spirits, and as such (had they known Christ) would have been redeemable, and could have theoretically been saved by faith in Jesus Christ like any other human.

2. The Bible does not specify where the demons came from, these evil spirits who have no physical body and are not seen in a physical form, but seem to want to get in the bodies of people and animals. It is therefore a great mystery as to when God created the demons and where they came from.

Other teachings are out there which conclude that the demons came from the giants (Nephilim) but these teachings are based upon extra-biblical texts, and not the Bible. But the above 2 points are the only things that can be found in the Bible, or argued from the Bible, unless this theory about the spirit of the child being multiplied and begat by the spirit of the father, etc. is accepted as correct.

Some teachings out there include ideas that the giants after the flood were also Nephilim, and must have been caused by a second incursion of fallen angels interbreeding with human women, which I believe is incorrect. No such event is recorded in the Bible after the flood. God saw fit to record the first incursion of the “sons of God” in the Bible, so we would know what had happened, and so there is every reason to think that God would have told us about a second incursion also. The idea that God has hidden this knowledge makes God seem inconsistent, as He was forthright about telling us about the first incursion. There is no Biblical reason to think there was a second incursion of interbreeding of fallen angels with human women. The gigantism after the flood and the shortened life-spans both can be traced back to the first incursion which God is forthright about in His Word. It is also obvious that neither shortened life-span nor gigantism should be taken as proof positive that anyone living after the flood was a “Nephilim”, up to and including today. Humans have had gigantism since the flood, as is recorded in the Bible, and humans have had life-spans shortened to 120 years since the flood, as it recorded in the Bible.

Additionally Ezekiel 31, speaking of these Gen 6 events, and the imprisonment of these fallen angels who begat the giants (Nephilim) in the Abyss, says that:
To the end that none of all the trees by the waters exalt themselves for their height, neither shoot up their top among the thick boughs, neither their trees stand up in their height, all that drink water for they are all delivered unto death, to the nether parts of the earth, in the midst of the children of men, with them that go down to the pit. Thus saith the Lord GOD; In the day when he went down to the grave I caused a mourning: I covered the deep for him, and I restrained the floods thereof, and the great waters were stayed: and I caused Lebanon to mourn for him, and all the trees of the field fainted for him.””

Symbolically this passage, which we already covered in detail, tells that God sent these fallen angels of Gen 6 down to the prison of the Abyss at the time of the Flood. The stated purpose of imprisoning these sinful angels in the Abyss was “to the end that none of all” the trees (angels) would repeat these actions. The other “trees” who were angels mourned, and even fainted when God imprisoned these “sons of God” of Gen 6 in the Abyss. God specifies in this symbolic passage that He did this to the end that none of all the other angels would repeat the actions of Genesis 6. This was God's stated purpose for their imprisonment. As such what the Bible actually teaches is that no other fallen angels would repeat these actions, and this can be known as God's purpose will stand.

“I make known the end from the beginning, from ancient times, what is still to come. I say: My purpose will stand , and I will do all that I please.” Isa 46:10

“So shall My word be that goes forth from My mouth; It shall not return to Me void, But it shall accomplish what I please, And it shall prosper in the thing for which I sent it.” Isa 55:11

There may also be a second to the statement in Eze 31, which is in: “The LORD [is] good, a strong hold in the day of trouble; and he knoweth them that trust in him. But with an overrunning flood he will make an utter end of the place thereof, and darkness shall pursue his enemies. What do ye imagine against the LORD? He will make an utter end: affliction shall not rise up the second time.” Nah 1:7-9

The Bible seems to teach that God imprisoned the angels who begat children with women in Genesis for the specific purpose and reason that no other angels would repeat their actions. And so in the absence of any mention of these interbreeding events repeating after the Flood, and in the presence of God stating His purpose was for these events to not be repeated by any other angels, it seems clear that all the giants after the Flood were just giant humans. And there are still people afflicted with gigantism today, who are also human.

The lack of a second incursion of interbreeding after the flood, coupled with the fact that all flesh was destroyed in the worldwide Flood (save those on the Ark), indicates that if there was any relationship between the gigantism before the flood and gigantism after the flood, it must have come through those on the Ark. However, the 8 souls on the Ark were all human. Outlined here is a Biblical explanation of what happened, and how both shortened life-spans and gigantism still occurred after the flood, relating it to the Nephilim, while all the people on the Ark were still fully human. Barring this explanation, it would have to be concluded from the Bible that the gigantism of those before the flood and those after the flood is entirely coincidental.

We are now going to resume covering demons from the perspective that they have their origin in the giants (Nephilim) who existed only before the flood, who all died in the Flood (as “all flesh” was destroyed save the 8 human souls on the Ark), and that demons are the disembodied evil spirits of these giants (Nephilim). However, if you would like more information further confirming that the giants after the Flood were all humans having gigantism as people do today, and were not demon-Nephilim, please see the Appendix: No Nephilim Post-Flood .

After the flood of Noah demons were around, and seem to have been involved with people in many ways. One way they seem to have been involved with people was in idolatry.

“What am I saying then? That an idol is anything, or what is offered to idols is anything? Rather, that the things which the Gentiles sacrifice they sacrifice to demons and not to God, and I do not want you to have fellowship with demons. You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons; you cannot partake of the Lord's table and of the table of demons.” 1 Cor 10:19-21

Even as early as the time of Jacob in Genesis (1900s BC) it is recorded that Laban had idols (Gen 31). It seems that these idols were inspired by demons, and the worship of them must have involved interaction with demons. Many nations had idols and practiced idolatry, and demons seem to have been involved in all this, across the worldwide scope of many cultures. In the time of Moses (1400s BC) God forbade the making of idols in the Ten Commandments:

“Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness [of any thing] that [is] in heaven above, or that [is] in the earth beneath, or that [is] in the water under the earth: Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them: for I the LORD thy God [am] a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth [generation] of them that hate me; And shewing mercy unto thousands of them that love me, and keep my commandments.” Ex 20:4-6

God also forbade the Israelites to be involved with various types of magic, familiar spirits, and necromancy.

“A man also or woman that hath a familiar spirit, or that is a wizard, shall surely be put to death: they shall stone them with stones: their blood [shall be] upon them.” Lev 20:27

According to the Strong's Concordance, the word here for “familiar spirit” means “ghost, spirit of a dead one, necromancy, one who evokes a dead one, one with a familiar spirit”. If one considers that demons are actually the spirits of the dead giants (Nephilim), then it makes a lot of sense that it is demons who are being referenced to here as the “ghost, spirit of a dead one”. And it is forbidden for God's people to “evoke the spirit of a dead one”, or to have anything to do with a demon, let alone to become familiar, gain familiarity, with one. The term here for “wizard” is “one who has a familiar spirit” and “necromancer”, again this is having a relationship with a demon.

“When thou art come into the land which the LORD thy God giveth thee, thou shalt not learn to do after the abominations of those nations. There shall not be found among you [any one] that maketh his son or his daughter to pass through the fire, [or] that useth divination, [or] an observer of times, or an enchanter, or a witch, Or a charmer, or a consulter with familiar spirits, or a wizard, or a necromancer . For all that do these things [are] an abomination unto the LORD: and because of these abominations the LORD thy God doth drive them out from before thee.” Deut 18:9-12

Some of these same terms are used again in Deut 18, forbidding the people to practice, or to consult with anyone who practiced, having a relationship with a demon. God calls this an abomination, and makes clear that those nations around at the time all did practice these things. As such we can know historically that demons were interacting with people all throughout the world in this time period, as familiar spirits in various magical practices.

In the time of Jesus many in Israel and the surrounding nations, had come to be demonized and a major part of Jesus' ministry was in casting demons out of those who were demonized, and thereby healing them.

“Jesus was driving out a demon that was mute. When the demon left, the man who had been mute spoke, and the crowd was amazed. But some of them said, “By Beelzebub, the prince of demons, he is driving out demons.” Others tested him by asking for a sign from heaven. Jesus knew their thoughts and said to them: “Any kingdom divided against itself will be ruined, and a house divided against itself will fall. If Satan is divided against himself, how can his kingdom stand? I say this because you claim that I drive out demons by Beelzebub. Now if I drive out demons by Beelzebub, by whom do your followers drive them out? So then, they will be your judges. But if I drive out demons by the finger of God, then the kingdom of God has come to you.” Luke 11:14-20

It stands to reason that demons had also been inflicting people in times prior to then, as there already were Jewish people who were driving out demons at the time, prior to Jesus doing so. Jesus also makes clear that Satan had power over the demons, and Jesus equates the “prince of demons” or “Beelzebub” to either be Satan, or be working for Satan. And so it becomes clear that the demons were working for Satan.

Further confirmation that demons were the disembodied spirits of the dead giants (Nephilim) is seen in that they seemed to be familiar with God having sent someone to the Abyss in punishment, in specific their angel fathers.

Luke 8:28-31 “When he saw Jesus, he cried out and fell at his feet, shouting at the top of his voice, “What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God? I beg you, don't torture me!” (For Jesus had commanded the evil spirit to come out of the man. For oftentimes it had caught him: and he was kept bound with chains and in fetters; and he brake the bands, and was driven of the devil into the wilderness.) Jesus asked him, “What is your name?” “Legion,” he replied, because many demons had gone into him. And they begged him repeatedly not to order them to go into the Abyss.”

The term here for Abyss is the same word that is used in Revelation, the same place where the locusts are released from. And as we have covered, this is synonymous with the lowest part of the Earth mentioned in Ezekiel 31, and Tartaros the prison of the angels who sinned before the Flood. And so the demons are aware that their angel fathers or paternal ancestors are imprisoned in the Abyss, and fear being imprisoned there themselves.

It is also interesting to note that the demons knew that Jesus was the son of God. In many places the attitude of the demons towards Jesus seems to be one of fear, and they beg and entreat him to not torment them, asking if he is going to destroy them.

“Ah! What do you want with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are–the Holy One of God!” Luke 4:34

“And cried with a loud voice, and said, What have I to do with thee, Jesus, [thou] Son of the most high God? I entreat thee by God, that thou torment me not.” Mark 5:7

That they seemed to be seriously afraid is confirmed in:

“You believe that there is one God. You do well. Even the demons believe—and tremble in fear.” James 2:19

As part of his ministry, Jesus gave authority to His disciples to cast out demons.

“And when he had called unto [him] his twelve disciples, he gave them power [against] unclean spirits, to cast them out, and to heal all manner of sickness and all manner of disease.” Mat 10:1

And they went out, and preached that men should repent. And they cast out many demons, and anointed with oil many that were sick, and healed [them]. Mark 6:12-13

“And the seventy returned again with joy, saying, Lord, even the demons are subject unto us through thy name. And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy: and nothing shall by any means hurt you. Notwithstanding in this rejoice not, that the spirits are subject unto you; but rather rejoice, because your names are written in heaven.” Luke 10:17-20

Jesus made clear that in the future His followers also would continue to cast out demons.

“And these signs shall follow them that believe; In my name shall they cast out devils; they shall speak with new tongues” Mark 16:17

And believers did just that, such as Paul who is recorded to have cast out a demon in Jesus' name in Acts.

“Now it happened, as we went to prayer, that a certain slave girl possessed with a spirit of fortune-telling met us, who brought her masters much profit by fortune-telling. This girl followed Paul and us, and cried out, saying, “These men are the servants of the Most High God, who proclaim to us the way of salvation.” And this she did for many days. But Paul, greatly annoyed, turned and said to the spirit, “I command you in the name of Jesus Christ to come out of her. ” And he came out that very hour.” Acts 16:16-18

Christians have been casting demons out in the name of Jesus Christ ever since that time, and still do today. Demons have been located here on earth since their beginning, and through the book of Revelation into the future there seems to be no change in this. They are on earth and demonize people. In the book of Revelation there is a place where demons seem to be mentioned in specific as playing an important role, working for Satan.

“And I saw three unclean spirits like frogs coming out of the mouth of the dragon, out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. For they are spirits of demons, performing signs, which go out to the kings of the earth and of the whole world, to gather them to the battle of that great day of God Almighty. (Behold, I am coming as a thief. Blessed is he who watches, and keeps his garments, lest he walk naked and they see his shame.) And they gathered them together to the place called in Hebrew, Armageddon.” Rev 16:13-14

These demons perform signs and gather the kings of the earth to the battle of Armageddon. However, they do this before Jesus Christ has actually returned. And so they are leading the kings to gather to battle Jesus before Jesus has returned. They seem to know Jesus is returning, but it is very questionable that the kings of the earth are aware of who it is they are gathering to fight against. It seems likely they would not realize it is Jesus who they are preparing to battle, but under a great deception, they would believe they are gathering to fight someone else.

The other interesting thing here is that the demons, who do not have bodies or look like anything, are said to look like frogs. The word here for “like” means “resembling” or “comparable to”. If these demons were to possess some actual frogs, then they would look like frogs. However, would the kings of the earth follow demon-possessed frogs to a battle, even if these frogs seemed to be performing signs? It seems doubtful. I have some further ideas on this, which you can read about in the Appendix , which ties this to the theory-of-evolution-based growing belief in “alien” life in outerspace.

After the millennial reign of Jesus Christ on earth, Satan is let out of the Abyss for a short time, and then thrown into the lake of fire, defeated forever. After this comes the Judgment.

“Then I saw a great white throne and Him who sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away. And there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, standing before God, and books were opened. And another book was opened, which is the Book of Life. And the dead were judged according to their works, by the things which were written in the books. The sea gave up the dead who were in it, and Death and Hades delivered up the dead who were in them. And they were judged, each one according to his works. Then Death and Hades were cast into the lake of fire. This is the second death. And anyone not found written in the Book of Life was cast into the lake of fire.” Rev 20:11-15

It seems that at the Judgment is when this prophecy will be fulfilled:

I have sworn by Myself; The word has gone out of My mouth in righteousness, And shall not return, That to Me every knee shall bow, Every tongue shall take an oath. Isa 45:23

For it is written: “As I live, says the LORD, Every knee shall bow to Me, And every tongue shall confess to God.” Rom 14:11

At the judgment both great and small, all the dead, are going to be judged. Demons seem to be referenced to as spirits of the dead in the Old Testament. And every knee will bow and every tongue will confess to God. As the demons were at one time called “men” and had knees and tongues, it stands to reason that they will also be at the Judgment to bow and confess and be judged. And if their names are not found in the Book of Life, they will be thrown into the lake of fire, which is the second death.