This page has been translated from English

פענוח דניאל מקבילים הבשורות של תועבה של עזובה

פענוח דניאל מקבילים הבשורות של תועבה של עזובה

מחקר זה קושר ללמוד את ההתגלות כאן: http://www.stopalienabduction.com/BookofRevelation.doc
ואת ציר הזמן כאן: http://stopalienabduction.com/RevelationTimelineMed.jpg

פענוח דניאל

לומד דניאל, נראה כי התנ"ך מלמד את "תועבת שממה" היא נבואה זו להתגשם 3 פעמים. כמו כן, נראה התנ"ך מלמד כי "פעמים, זמן, חצי זמן" (או 3.5 שנים, 2260 ימים, 42 חודשים) היא להתממש או 3 פעמים ב 3 דרכים. בנוסף, יש תקופה אחת של 1150 או 2300 ימים להתממש פעם אחת. ויש גם תקופה של 1290 ו - 1335 ימים להתממש פעם אחת.

בפעם הראשונה תועבה של שיממון התגשם היה עם אנטיוכוס הרביעי לפני הספירה 168.
הפעם השנייה היתה עם הרומאים סביב 70 לספירה.
בפעם השלישית יהיה עם החיה בעתיד ההתגלות.

1150 ו - 2300 ימים התקיימה בימי המכבים בשנת 165 לפנה"ס ו 162 לפנה"ס, בהתאמה, ביחס אנטיוכוס.

בפעם הראשונה "פעמים, זמן, חצי שעה" התגשם היה בזמן המצור 3.5 שנה חורבן ירושלים, שנת 70 לספירה. לצד שני של הגשמת "פעמים, זמן, חצי שעה" נרשמות ההתגלות. הם:
1. הסמכות שניתנה החיה במשך 42 חודשים, אשר גם הוא באותו 1260 יום שני העדים להטיף. תקופה זו 3.5 שנים נראה גם במחצית הראשונה של השבוע ה 70 של דניאל.
2. המחצית השנייה של השבוע, כי נראה 3.5 ימים המילולי שבו שני עדים מתים ברחובות. (זה מתייחס "באותם ימים יקוצר" של מאט 24 ומארק 13.)

1290 ו - 1335 ימים גם הן להתממש בזמן עתיד ההתגלות בספר.מילוי ראשון

פרק הזמן הראשון של הגשמה הוא בעבר, דן 11 (אשר מכסה הכולל כ 435 BC-4 לפנה"ס). בפעם הראשונה תועבה של שיממון התגשם היה בסביבות 168 לפני הספירה.

"זרועות יעמוד מצידו, והם יהיו לזהם את המקדש של כוח, יהיה לקחת את [להקריב] יומי, והם יהיו במקום תועבה כי מרביץ שומם." דן 11:31

זה מתייחס אנטיוכוס הרביעי, עם חזיר על מזבח. שאר בני דן 11 אחרי זה נראה מולאו בין מרקוס אנטוניוס, אוקטביוס, ועל ידי הורדוס.
ראה מחקר של בריאן יואי כאן: http://www.herealittletherealittle.net/index.cfm?page_name=Daniel11 (זהו חומר קריאה חיוני, כמו הגשמה מוחלטת או כמעט מוחלטת של דניאל 11 בעבר היה מציין כי מעט אף אחד יש חשיבות ראשונית של הגשמה בימי סוף.)

וגם את אותו אירוע, התועבה הניח על ידי אנטיוכוס הרביעי, אשר מילא דן 11:31, היה גם הגשמה של דניאל 8. http://www.enduringword.com/commentaries/2708.htm

אישור כי דן 11:31 ודן 8 הן בהתייחסו אנטיוכוס ניתן למצוא כי 11:04 דן קורא,
"וכשהוא קם, ממלכתו יהיה שבור ומחולק כלפי ארבע רוחות השמים, אך לא בקרב הדורות הבאים שלו ולא על פי ממשלתו שבו הוא קבע, כי ממלכתו יהיה עקר, אפילו עבור אחרים מלבד אלה. "
ודן 08:08 נכתב: "לכן הוא עז שעווה גדול מאוד. וכאשר הוא היה חזק, הקרן הגדולה נשברה, ועל זה באה ארבעה אלה בולטים לכיוון ארבע רוחות השמים"

וכך קטעים אלו מתארים את אותם האירועים, 4 להיות 4 גנרלים (Cassander, Lysimachus, Seleuchus, ואת תלמי) שירש את האימפריה של אלכסנדר מוקדון לאחר מותו. וכמה זמן אחרי זה בא אנטיוכוס.

"וגם מתוך אחד מהם הגיע ושוב קרן קטנה, דבר העולה על שעווה גדול, לכיוון דרום, ואת מזרחה, לעבר [קרקעות] הנעימה. וזה שעווה גדול, [אפילו] לארח את השמים, ואת זה מושפלות [כמה] של המארח ושל הכוכבים לקרקע, וכן חותמת עליהם. Yea, הוא מוגדל [עצמו] גם לנסיך של המארח, ועל ידי אותו [להקריב] יומי נלקח, ומקום מפלט שלו מושפלות.
וגם מארח ניתנה [לו] נגד [להקריב] היומית בשל עבירה, וזה מושפלות את האמת על הקרקע, והוא התאמן, ושגשגו. ואז שמעתי את אחד מדבר קדושה, קדוש אחר ויאמר כי מסוים [קדושה] אשר ידבר, כמה זמן [יהיה] חזון [בנוגע] [להקריב] יומי, ועל עבירה של שיממון, לתת גם את המקדש ואת המארחת שאפשר לרמוס תחת רגל? ויאמר אלי, אל 2003 hundred בערבים ובבקרים, ואז הקדש יהיה נקי ...
ובזמן האחרון של ממלכתם, כאשר העבריינים הם באים מלא, מלך עז פנים, והבנה משפטים כהה, יהיה לעמוד על הרגליים. וזה הכוח שלו יהיה אדיר, אבל לא על ידי כוח משלו: הוא יהיה להרוס להפליא, ולא תהיה לשגשג, הלכה למעשה, ולא תהיה להשמיד את אדיר לעם קדוש. ודרך המדיניות שלו גם הוא יגרום מלאכה לשגשג בידו, והוא יהיה להגדיל [עצמו] בלבו, ועל ידי שלום יהיה להרוס רבים: הוא יחול גם לעמוד מול נסיך הנסיכים, אבל הוא יהיה שבור ללא יד חזון בערב ובבוקר שבו נאמר [הוא] נכון:.. למה אתה לסגור את החזון, על זה [יהיה] ימים רבים "דן 8:9-14, 24-26

זה "2300 בערבים ובבקרים" אינו מילוי של 3.5 שנים, כפי שהיה המקראית להיות 2260 ימים. זוהי תקופה של ימים או 2300 (בתוספת 1150 1150 בערבים ובבקרים, מופרדים), או של 1150 ימים (2300 / + בבקרים ובערבים).

תועבה הוקם לפני הספירה 168.

"הצבא של אנטיוכוס חילל את בית המקדש עצר את קורבנות מדי יום. ב -15 בכסלו, בחודש דצמבר 168 לפנה"ס, הסורים בנו מזבח פגאני על מזבח לעולה בבית המקדש והניח דימוי של זאוס Olympius עליו. עשרה ימים לאחר מכן, ב -25 כסלו, של בשר חזיר הוצע על המזבח לזאוס. "
http://www.rondaniel.com/library/27-Daniel/Daniel0801.html (חומר קריאה חיוני)

"עכשיו יום חמשה עשר Casleu החודש, השנה מאה ארבעים החמישי, הם הקימו את התועבה של שיממון על המזבח, ואת מזבחות האלילים ברחבי ויבן ערי יהודה מכל צד ...   עכשיו היום חמישה ועשרים לחודש שהם עשו להקריב על המזבח אליל, אשר על המזבח של אלוהים ". Macc 1:54,59

ב דן 8, 2300 ימים או 1150 ימים מוזכרים. זמן קצר לאחר תועבה הוקם, מרד אלים של המכבים נגד אנטיוכוס התחיל. זהו כאמור החל זמן לא רב לאחר תועבה הוצב, והוא מפורט בקצרה המכבים 2.In פרק, מרד זה מה שהוביל ישירות חנוכת בית המקדש ואת המזבח על ידי המכבים על ה 25 של כסלו 165 לפנה"ס, 3 שנים לאחר תועבה נקבע על המזבח, ביום ה 25 של כסלו 168 לפנה"ס. סיפור זה הוא מפורט המכבים 4. http://www.jacsweb.org/spirituality-chanukah.html

1150 ימים יתאים את פרק הזמן של תועבה כאשר הוצב, כאשר המקדש והמקדש היה נקי. לוח השנה היהודי הוא יצירה מבלבל סדיר של העבודה, http://www.jewfaq.org/calendar.htm . אבל תוך שנה מעוברת חשבון שבו חודש נוסף מתווסף, 1150 ימים חולפים אלה 3 שנים נראה די טוב לעבוד. וכך זה היה הגשמה של 1150 ימים, עד המקדש היה נקי.

מעניין לציין כי פרשנות אפשרית של 2300 ימים גם נראה שיש לו קיום משמעותי. מתישהו בשנת 164 לפנה"ס אנטיוכוס הרביעי מת, שליטים אחרים השתלטו, כמו ליסיאס. וזה היה ממש על 2300 ימים, או קצת יותר מ 6 שנים לאחר תועבה הונחה על ידי אנטיוכוס, שבו קרב בית זכריה, התקיים. זה הקרב נגד ליסיאס בלטה כי, "לפני שעזב, הוא הסכים לפשרה ולאפשר ליהודים לקיים מנהגים שלהם לסגוד כרצונם". http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Beth_Zechariah

וכך הסכם השלום הזה נעשה לפני הספירה 162, קצת יותר מ 6 שנים לאחר הזוועה של שיממון הוקמו על ידי אנטיוכוס הרביעי, אשר גם המכבים תקליטים:

"ועתה הרשו לנו להיות חברים עם האנשים האלה, ולעשות שלום איתם, עם כל העם שלהם;   וגם ברית איתם, כי הם יחיה אחרי החוקים שלהם, כפי שעשו לפני:   עבור שהם אינם מרוצים ולכן יש לעשות את כל הדברים האלה, כי אנחנו ביטל את החוקים שלהם.   אז המלך הנסיכים היו מרוצים: למה הוא שלח אליהם כדי לעשות שלום, והם קיבלו ממנו.   גם המלך שרי נדר אלהם: ואז הם יצאו להחזיק חזק "1 Macc 6:58-61.

אז מה אנטיוכוס התחיל סוף סוף סיים לחלוטין על 2300 ימים מאוחר יותר, כמו ליסיאס עשה שלום לאפשר ליהודים לעקוב החוקים שלהם, הפולחן כפי שעשו בעבר. מרד המכבים גם מה מוזכר דן 11,

"וזה כמו לעשות ברשעות נגד הברית הוא יהיה מושחת על ידי חנופה: אך העם כי יודע אלוהים שלהם תהיה חזקה, לעשות [מנצל]. הם מבינים כי בקרב העם יורה רבים: הם עדיין תיפול בחרב, ועל ידי להבה, על ידי בשבי, ועל ידי לקלקל, [הרבה] ימים. ו [כ] מהם הבנה תיפול, לנסות אותם, לטהר, ולעשות [להם] לבן, [אפילו] על מועד סיום:. כי [זה] עדיין זמן מינה "דן 11:33-35

זה הפסוק על היותו ניסו מטוהר מתייחס לתקופה החל משנת המכבים כדי בתקופתו של ישו, שבו היהודים נשארו תחת שלטון זר, או מוטרד עם דיכוי צבאי במשך רוב הזמן. ("זמן מינה" כאן יכול גם להפנות את השבוע ה 70.)

שאר דניאל 11 מתייחס הורדוס, וגם מרקוס אנטוניוס ו אוקטביוס, כדמויות בולטת מעל פרק זמן זה, שהובילו בתקופתו של ישו. (ראו קישור למטה) דניאל 11 מסתיים דן 11:45, אשר תואם את ההיסטוריה הידועה של הורדוס,

"והוא יהיה המפעל אהלי ארמונו בין הים לבין ההר המפואר הקדושים, אך הוא יבוא עד הסוף שלו, ואף אחד לא יעזור לו." דן 11:45

הורדוס, "אבל כמו מחלתו החמירה בחודש מרץ 4 לפני הספירה, הוא פרש ארמון החורף שלו ביריחו, פחות מ -10 קילומטרים צפונית מערבית של ים המלח, כ -45 קילומטרים מזרחית של הים התיכון, ופחות מ -20 קילומטרים צפונית מזרחית ירושלים ".
- בריאן יואי, http://www.herealittletherealittle.net/index.cfm?page_name=Daniel11

וכך הגשמת הראשון של תועבה של שממה היה 168 לפני הספירה, ואת ההגשמה של 1150 ו - 2300 ימים היה 165 לפנה"ס ו 162 לפנה"ס, בהתאמה.

הגשמת שני

האירוע הבא שקרה הוא התגשמות של 69 שבועות של דניאל, עם בואו של המשיח ישו.

"דעו אפוא להבין, כי מן הולך ושוב המצווה להשיב ולבנות ירושלים עד משיח נגיד יהיו שבעה שבועות, וששים שבועיים: הרחוב יהיה בנוי מחדש, ועל הקיר, אפילו troublous פעמים. ואחרי וששים שבועיים משיח יכרת [נצלב], אך לא עבור עצמו ... "דן 9:25-26

האירוע האחרון דן 11 היה מת הורדוס, שהיה מעט לפני נצלב ישו. וכך בסדר כרונולוגי, דניאל 12 מרים דן 11 זמן קצר לאחר הפסיקה, וגם קצת אחרי דן 9:26 העלים.

"באותה תקופה מייקל יהיה לעמוד, הנסיך הגדול העומד לשמור על בני עמך" - דן 00:01

הדבר הראשון שקורה הוא מייקל קם. אירוע זה אותו הוא מפורט הרבה יותר Rev 12:1-12. הוא מתאר את המלחמה בשמים בין המלאכים שהתרחשו לאחר ישו עלה, לאחר תחיית המתים (ה -30 לספירה). כאשר מייקל "קם" זה אומר שהוא עלה לגן עדן כמנהיג הצבא של אלוהים ומלאכים, הנלחם נגד השטן, בעמידה לאנשים האל.

"1 עכשיו שלט גדול הופיע בשמים: אשה אשר השמש לבושה, והירח תחת רגליה, ועל ראשה זר של שנים עשר כוכבים 2 ואז להיות עם ילד, היא קראה העבודה בכאב לתת. . הלידה 3 ועוד סימן הופיעו בשמים: והנה דרקון גדול, אדום לוהט שיש שבעה ראשים ועשר קרניים, ושבעה diadems על הראש שלו 4 הזנב שלו צייר השלישי של כוכבי השמים והשליכו אותם לאדמה.. והדרקון עמד לפני האשה היתה מוכנה ללדת, לטרוף את הילד שלה ברגע שהיא נולדה. 5 היא ילדה בן זכר שהיה הכלל כל העמים עם מוט ברזל. והילד שלה נתפס עד אלוהים כסאו.   6 ואז האישה ברחה אל המדבר, שם יש לה מקום שהוכן על ידי אלוהים, ושהם צריכים להאכיל אותה שם 1,260 ימים.

(7 והמלחמה פרצה בגן עדן: מיכאל ומלאכיו נלחם בדרקון, והדרקון נלחם ומלאכיו, 8 אבל הם לא לנצח, ולא היה מקום מצאו להם [ ] בגן עדן עוד 9 אז. הדרקון הגדול היה לגרש, כי הנחש של זקן, בשם השטן ואת השטן, אשר מרמה את כל העולם, הוא היה יצוק לאדמה, והמלאכים שלו היו לגרש איתו 10 ואז שמעתי קול רם אומר בשמים. "עכשיו ישועה, כוח, מלכות האלוהים שלנו, את כוחו של המשיח שלו צריך לבוא, עבור המאשים של אחינו, שהאשימו אותם לפני יום ולילה אלוהים שלנו, כבר מושפלות. 11 והם התגברו לו על ידי הדם של השה ועל ידי המילה של העדות שלהם, והם לא אוהבים את חייהם עד המוות. 12 לפיכך לשמוח, הו השמים, ואתה היושבים בהם! אוי תושבי הארץ ואת הים ! עבור השטן ירדה לך, לאחר זעם רב, כי הוא יודע שיש לו זמן קצר ...) "- Rev 12

אנחנו יכולים לדעת בקטע הזה הוא היסטורי, כמו הילד זכר שנולד מי ישלוט כל העמים עם מוט ברזל הוא ישוע המשיח (חזון יוחנן 19:15), ואת אותו להיתפס עד כס האלוהים שלו הוא עלייתו של ישו ישו שהתרחשו לאחר תחיית המתים. Rev 12:1-6 הוא סיכום, ו Rev 12:7-17 נותן פירוט רב יותר של אירועי הכיל בין פסוקים 5 ו -6, ולכן הסוגריים לעיל.

הבא בסדר, עדיין בסוגריים האירועים בין פסוקים 5 ו -6, לקח Rev 12:13-16 מקום. בחודש זה השטן התקפות "האישה". וגם בקטע הזה הוא התגשמות הראשונה של תקופת הזמן 3.5 לשנה. ב Rev 12, "פעמים, זמן, חצי זמן" בפסוק 14 היא התקופה זהה "1260 ימים" מוזכר בקיצור בפסוק 6 מוקדמת.

, that he might cause her to be carried away by the flood. 16 But the earth helped the woman, and the earth opened its mouth and swallowed up the flood which the dragon had spewed out of his mouth .)” -Rev 12 "(13 ... עכשיו כאשר הדרקון רואה כי הוא היה יצוק לאדמה, הוא רדף את האשה אשר ילדה את הזכר. 14 אבל האשה קיבלה שתי כנפיים של נשר גדול, שהיא עלולה לעוף המדברה אל המקום שלה, שם היא ניזונה במשך זמן וזמנים וחצי זמן, מתוך נוכחות של הנחש. 15 אז הנחש ירק מים מפיו כמו מבול אחרי האשה, כי הוא עלול לגרום לה להתבצע משם על ידי המבול. 16 אך הארץ עזרה לאשה, האדמה פצתה את פיה ובלעה את המבול אשר הדרקון ירק מפיו.) "Rev-12

זה "אישה" מתייחס ליהודים משיחיים, הכנסייה הנוצרית המקורית, שהיו בירושלים, שברחו ועשה לברוח המצור על 70 לספירה. מידע היסטורי רב המפרט הזה נמצא במאמר כאן: http://www.preteristarchive.com/StudyArchive/p/pella-flight.html (חומר קריאה חיוני)

הנוצרים החלו לעזוב את ירושלים מוקדם ככל 66-67 לספירה. בשנת 66 לספירה הכללית Cestius גאלוס הביא הלגיון הרומי לירושלים כדי לנסות להכניע את המרד היהודי שהחל. הלגיון שלו נשאו איתם את הלגיונות הרומאים סטנדרטי או של Aquila, אשר פסל קטן נשר נשאו בדרך כלל גבוה על מקל. זה נרשם כי Cestius להפסיק ההתקפה שלו על ירושלים, למרות שזה היה מצליח, שמאל. ( http://www.josephus.org/warChronology2.htm ) במהלך הנסיגה של הלגיון שלו Aquila הנשר שלהם נתפס על ידי כוחות היהודי בישראל, אשר חרפה עבור הלגיון.

זה היה בסביבות הזמן הזה, עם הופעתו של הלגיון הרומי עם Aquila הנשר שלהם, כי הנוצרים עזבו את ירושלים. כשראיתי את הצבא, שרמת היה נשר, הכנסייה הנוצרית בירושלים ידעתי שזה הזמן לברוח, והלך פלה, שם הם היו בטוחים בזמן המצור על ירושלים בסופו של דבר שהתרחש כמה שנים מאוחר יותר 70AD.

ישוע נתן אזהרה על זה לוקס 21:20-22,
"וכאשר אתם שנראה ירושלים compassed עם צבאות, אז יודעים   השממה ממנו הוא קרוב. ואז לתת להם אשר ביהודה לברוח אל ההרים, ולתת להם שהם בעיצומו של אותו לצאת החוצה, ולתת להם לא כי הם במדינות נכנסים thereinto. עבור אלו להיות ימים של נקמה, כי כל הדברים אשר כתובים עשויים להתגשם. "

כללי שונות, אספסיאנוס, נשלח בחזרה עם לגיונות יותר 67 לספירה והיה הצטרפו טיטוס בנו, שהחל לכבוש את האזור נהרס בסופו של דבר ירושלים בשנת 70 לספירה. זה פרק זמן מתאים בדרך כלל עם 3.5 שנים או 1260 ימים. בגלל הנוצרים ברחו החוצה לשעבר של ירושלים, בעיקר פלה, "האישה" הוחזק בטוח במדבר מן הדרקון. הדרקון, השטן, נקבע לתקוף את הכנסייה הנוצרית בירושלים, אך עם עזיבתו של Cestius, היה להם הזמן לעזוב, לפני ירושלים הותקף שוב.

אירועים אלה של התגלות 12 הם אותם אירועים, כי הם הנזכרים דניאל 9. בואו נסתכל על זה שוב במלואו איך זה יכול לקרוא מימושה 1 st. הערה התנאים דומים בשתי הקטעים של Rev 12 ודן 9 של "מבול" וגם "כנפיים של תועבה" ו "נשר":

, even until the consummation, which is determined, is poured [like water/flood] out on the desolate.)” -Dan 9 "דעו אפוא להבין, [כי] מן ושוב הולך המצווה לשחזר ולבנות ירושלים עד משיח נגיד [יהיה] שבעה שבועות, וששים שבועיים: הרחוב יהיה בנוי שוב את החומה , גם בזמנים troublous ואחרי וששים שבועיים משיח יכרת, אך לא עבור עצמו: והעם של הנסיך כי יבוא [השטן, "נסיך העולם הזה"] תהיה להשמיד את העיר ואת המקדש,. ואת הסוף שלה [יהיה] עם מבול ואל סוף שממות המלחמה נקבעות (והוא [ישוע המשיח] יאשר את הברית עם רבות למשך שבוע [שבוע פסח]:. ו בעיצומה של בשבוע [ישו הצלוב] הוא יגרום את ההקרבה ואת המנחה להפסיק [ללא קורבנות אחרים יותר צורך, את הצעיף נקרע], ועל כנפי תועבות [נשר תקן של הלגיון הרומי] יהיה אחד [טיטוס] שעושה שומם , אפילו עד המימוש, אשר נקבע, הוא שפך [כמו מים / שיטפון] על השומם.) "דן 9

הגשמה השני של תועבה של שממה התגשם בשנת 70 לספירה, לאחר שהרומאים כבשו את העיר, עם הרומאים להביא קצינים זוטרים או סטנדרטים לתוך המקדש היהודי, להקריב אותם, כמו רשומות יוספוס.

"ועכשיו הרומאים, על טיסה של חתרנית לתוך העיר, על שריפת הבית הקדוש עצמו, של כל הבניינים מסביב שוכבים על זה, הביאו קצינים זוטרים שלהם למקדש ולהגדיר אותם על השער המזרחי שלו ; ואין הם זבחים להם, ואין הם עשו אימפרטור טיטוס, עם תרועות השמחה הגדולה ביותר ".
- יוספוס מלחמות 06:06:01 (ראה גם http://www.livius.org/ja-jn/jewish_wars/jwar04.html )

צוער הרומית כאן מתייחס תקן הרומית או Aquila של נשר. וכך היה Aquila נשר רומאי רגיל הן סימן לכך שהנוצרים צריכים לברוח, שימש גם תועבה של שממה, פסל נשר כי סגדו בבית המקדש והקריב אליו.

נחזור דניאל 00:02, הפעם של הבעיה ואת המצור על 70AD מוזכר,

"ויש יהיה זמן של צרות, כמו מעולם לא היה מאז היה לגוי, דואר ven לאותו זמן. ובזמן שאנשים שלך יימסר, כל אחד אשר נמצא כתוב בספר. 2 ורבים מאלה שישנים בעפר האדמה יהיה ער, עד כמה חיי נצח, כמה בושה וזלזול נצח. 3 אלה מי יהיה חכם לזרוח כמו בהירות הרקיע, ואלה פונים רבים בצדקת כמו הכוכבים לנצח נצחים. "דן 12:2-3

המצור 3.5 לשנה והרס בשנת 70 לספירה, ירושלים הייתה תקופה איומה עבור ישראל, כמו שלא היה לפני כן, עד לאותו זמן. הנוצרים עזבו את העיר ונמלטו - אלה היו של דניאל "אנשים יימסר", ששמותיהם נכתבו בספר החיים - נוצרים ליהודים מומרים היו אלה שידעו לברוח לירושלים, כמו ישו הזהיר אותם לעשות . והם עשו לברוח, כפי שנרשם Rev 12 והיסטורית.

ואז אמירה אמיתית נעשית על העתיד, כי כמה ילכו חיי נצח וכמה בוז ל. אם כבר מדברים על אלה ממיר נוצרי בעתיד, הם תזרח כמו כוכבים, מובילים רבים צדקנות. במילים אחרות, הבחירה הגדולה הפונה ליהודים לאחר המשרד של ישו מודגשת, ואת התוצאות האפשריות של 2 הבחירה. הפעם אחרי המשרד של ישו של הכנסייה המוקדמת היה כאשר הבשורה היה להיות הטיף ליהודים רבים, כולל מידע על תחייתו. ישו לאחר שחזה את חורבן בית המקדש לפני כמעט 40 שנה אולי עזר כמה יהודים להתנצר בתקופה זו.

הפסוקים הבאים דניאל 12 לקרוא,
"4" אבל אתה, דניאל, לשתוק את המילים, ואת החותם את הספר עד הסוף,. רבים יהיה לרוץ הלוך ושוב, וידע יהיה להגדיל את "5 אז אני, דניאל, נראה, ויש עמדו שניים אחרים אחד על גדת הנהר הזה והשני על גדת הנהר הזה. 6 ואף אחד ואמר לאיש לבוש פשתן, שהיה מעל מי הנהר, "כמה זמן קיום נפלאות אלה יהיו?" 7 ואז שמעתי את האיש לבוש פשתן, שהיה מעל מי הנהר, כאשר הוא הרים את ידו הימנית ואת ידו השמאלית לגן עדן, ונשבע לו על ידי מי שחי לנצח, כי היא תהיה למשך זמן, פעמים, חצי שעה; וכאשר הכוח של העם הקדוש התנפץ לחלוטין, כל הדברים האלה יהיה גמור. "דן 12:4-7

דניאל שואל מתי סוף פלאים אלו יהיו, והתשובה היא 3.5 שנים. הגשמה הראשון של "פעמים, זמן, חצי שעה", או 3.5 שנים דן 12, מתייחס המצור הרומית חורבן ירושלים בשנת 70 לספירה, וזה אישר את 1260 ימים האישה נשמרת בטוח Rev 12. אבל בגלל המלאך כאן מזכיר את "זמן סיום", זה מצביע על כך יהיה (לפחות) הגשמת השנייה של "פעמים, זמן, חצי שעה".

לאחר האירועים סביב 70 לספירה, שבה נכשל השטן להרוס את הכנסייה הנוצרית שהייתה בירושלים, כרונולוגית האירוע הבא הוא סוף Rev 12.
"17 וגם את הדרקון זעם עם האישה, והוא הלך לעשות מלחמה עם שאר הצאצאים שלה, לשמור את מצוות ה 'יש את עדותו של ישוע המשיח."

בסוף Rev 12, השטן הולך לעשות מלחמה נגד נוצרים, מלחמה זו משתרעת על פני פרק זמן של 70AD עד היום, כמעט 2000 שנים של היסטוריה מכוסה Rev 12:17. פרק זה הוא המפרט את ההיסטוריה ואת נבואת מה קורה עם מלאכים, מאחורי הקלעים במידה מסוימת, וככזה הוא בהחלט הולם מוביל לתוך אירועי Rev 13, אשר גם הוא על מלאך, והחיה, שבא מתוך הכלא של בור התהום / תחתית / Tartaros. זהו השינוי הגדול הבא, אירוע גדול, כשמדובר המלאכים הנופלים.

וכך 70 לספירה היתה הפעם השנייה תועבת שממה התגשם, עם הרומאים להקריב את Aquila נשר בבית המקדש, ועל הפעם הראשונה תקופת 3.5 שנים התגשם, עם המצור על ירושלים.

הגשמה השלישי

יש אחד הגשמת תועבה של שממה, ושני "הזמנים, זמן, חצי שעה" לתקופות משמאל להתממש בעתיד. הראשון בעתיד "פעמים, זמן, חצי שעה" לתקופה של דניאל 12, הוא 3.5 שנים שבהן והחיה ניתנת סמכות דן 7.

"אז אני רוצה לדעת את האמת על החיה הרביעית, שהיתה שונה מכל האחרים, הנורא ביותר, עם שיניים של ברזל ומסמרים של ארד, אשר טרפו, נשבר לרסיסים, רמסו את שאריות עם הרגליים שלה; 20 ואת עשרת קרניים שהיו על ראשו, ואת קרן אחרים   אשר עלה, לפני ששלוש נפל, כלומר, קרן אשר עיניים ופה אשר דיבר מילים מנופח, שהופעתה היתה יותר מאשר חבריו 21 "הייתי מסתכל;. ואת קרן אותו עושה מלחמה נגד הקדושים, ו הרווחת נגדם, 22 עד העתיק הימים הגיע, פסק דין נעשתה לטובת הקדושים של עליון, והזמן הגיע הקדושים להחזיק את הממלכה.
23 "כך הוא אמר:" החיה fourth תהיה הממלכה הרביעית על האדמה, אשר יהיה שונה מכל ממלכות אחרות, יהיה לטרוף את כדור הארץ כולו, לרמוס אותו ולרסק אותו לחתיכות 24 ועשר קרניים מי הן עשר מלכים. יקום מממלכת זה. ועוד יעלה אחריהם;. הוא יהיה שונה מכל הראשונים, וזה יהיה להכניע שלושת המלכים 25 הוא אדבר מילים מנופח נגד עליון, לרדוף Shall [ ד ] הקדושים של הגבוה ביותר, כאמור מתכוונים לשנות פעמים החוק. ואז הקדושים תינתן לתוך ידו במשך זמן וזמנים וחצי זמן. 26 "אבל בית המשפט יהיה בישיבה, והם ינקטו משם ממשלתו, כדי לצרוך ולהרוס אותו לנצח. 27 ואז מלכות ושררה, ואת גדולתו של ממלכות תחת כל השמים, תינתן לעם, הקדושים של עליון. מלכותו היא מלכות נצח, וגם מושבות כל יכהן ולציית לו. "דן 7

זה תואם Rev 13 טוב מאוד,

"אז אני 1 [ ] עמד על החול של הים. ואני ראיתי חיה עולה מן הים, לאחר שבעה ראשים ועשר קרניים, [ b ] ועל קרניו עשרה כתרים ועל הראש שלו שם חילול הקודש. 2 כעת את החיה אשר ראיתי היה כמו נמר, שלו הרגליים היו כמו רגלי   דוב, ופיו כמו פה של אריה. הדרקון נתן לו את כוחו, כסאו וסמכות רבה. 3 וראיתי את אחד הראשים שלו כאילו נפצע אנושות, ואת הפצע הקטלני שלו נרפא. וכל העולם התפעל ואחריו את החיה 4 אז הם סגדו הדרקון מי נתן סמכות החיה;. והם סגדו את החיה, ואמר: "מי כמו החיה? מי מסוגל לעשות מלחמה איתו? "
5 והוא קיבל פה מדבר דברים גדולים קללות, והוא קיבל רשות להמשיך [ ג ] במשך 42 חודשים. 6 ואז הוא פתח את פיו של חילול השם נגד אלוהים, לחלל את שמו, משכן שלו, ואלה היושבים בגן עדן. 7 זה הוענק לו לעשות מלחמה עם הקדושים ואת להתגבר עליהם. ואת הסמכות שניתנה לו על כל שבט, [ ד ] לשון האומה. 8 כל היושבים על כדור הארץ ישתחוו לו, שאת שמם לא נכתב בספר החיים של השה הרוג מן היסוד של העולם. 9 אם למישהו יש אוזן, תן לו לשמוע 10 הוא אשר מוביל בשבי ייכנס בשבי;. הוא ההורג בחרב חייבים להיהרג בחרב. הנה סבלנות האמונה הקדושים ". Rev 13

זה העתיד הראשון "פעמים, פעם חצי שעה" הגשמה של הכתוב זהה את "שבוע וחצי" הראשון של השבוע ה 70 של דניאל 9 (אשר יתקיימו פעם נוספת בעתיד, וחוץ מזה איך זה היה מילא סביב 70 לספירה, ראה לפני 9 דן ההסבר). דניאל 7 ו - 13 הן התגלות מתייחס באותה תקופה של המחצית הראשונה של השבוע ה 70 של דניאל 9.

Dan 9:27 "והוא יאשר את הברית עם רבות במשך שבוע אחד: ובאמצע השבוע הוא יגרום את ההקרבה ואת המנחה להפסיק, ועל פורשים את תועבות יעשה [זה] שומם, אפילו עד השלמת, וכי נקבע יהיה שפכו על שומם. "דן 9:27

תקופה זו זהה של "פעמים, זמן, חצי זמן" מוגדר גם "42 חודשים" סמכותו של החיה Rev 11, ונוגע מאוד מה קורה עם היהודים בירושלים.

"אבל להשאיר את בית המשפט שהוא מחוץ למקדש, ואין למדוד אותה, שכן היא ניתנה לגויים. והם לא לדרוך עיר הקודש מתחת לרגליים במשך 42 חודשים. 3 ואני ייתן כוח שני העדים שלי, והם יהיו להתנבא 1260 ימים, לבוש שק. "4 אלה הם שני עצי זית שני lampstands עומד לפני האל [ b ] של כדור הארץ. 5 ואם מישהו רוצה לפגוע בהם, התמורה אש מהפה שלהם אוכלת אויביהם. - Rev 11 ואם מישהו רוצה לפגוע בהם, הוא חייב להיהרג בצורה זו 6 אלה יש כוח לסגור את השמים, כך הגשם לא נופל בימים הנבואה שלהם;. ויש להם כוח על פני המים כדי להפוך אותם בדם, וכדי להכות את הארץ עם כל המכות, לעתים קרובות ככל שהם רוצים 7 כאשר יסיימו את עדותם, החיה העולה מן הבור ללא תחתית יגרום למלחמה נגדם, להתגבר עליהם, ולהרוג אותם. 8 ו גופות שלהם ישקר ב הרחוב של העיר הגדולה אשר מבחינה רוחנית נקרא סדום למצרים, שם גם שלנו [ ג ] לורד נצלב. 9 אז אלה של עמים, שבטים, שפות, ועמים יראו גופות שלהם שלוש וחצי ימים, ולא לאפשר [ ד ] הגופות שלהם כדי להכניס קברים. 10 ומי לשכון על פני כדור הארץ ישמחו עליהם, לעשות שמח, ושולחים מתנות אחד לשני, כי אלו שני נביאים המיוסר מי להתעכב על האדמה. 11 עכשיו, אחרי שלוש וחצי ימים נשמת חיים מאלוהים נכנסו אליהם, והם עמדו על רגליהם, ופחד גדול נפל על מי ראה אותם "-. Rev 11

החיה נקראת כבעל סמכות עבור 42 חודשים Rev 13, אשר תואם את 42 החודשים על העיר הקדושה היא לדרוך מתחת לרגליים של Rev 11. זה כנראה אותו פרק זמן שבו 2 עדים יהיה נבואה עבור 1260 ימים. זה מצביע על 2 עדים הם מתנבאים בעוד החיה היא סמכות דריכה עיר הקודש מתחת לרגליים, במהלך כל התקופה המקבילה 42 month/1260 פעם ביום.

יהיה זה מיותר לחלוטין עבור Rev 11 להזכיר 42 חודשים בפסוק 2 ו - 1260 ימים בפסוק 3 אם למעשה הן היו התייחסות אל אותה תקופה התמקד 2 עדים.

פסוקים 4-6 לציין כי 2 עדים יהיו בקונפליקט. "עולה" בפסוק 7 הוא פועל בצורה participle ונועד סביר יותר כשם תואר, להיקרא "עולה מתוך הבור" או "עלה מן הבור", שנועד לציין את החיה היא להיות מדוברת של , לא עיתוי עלייתו. (במיוחד כמו חצוצרה 5 th מציין את עיתוי עלייתו, Rev 11 לא ניתן לציין את החיה עולה בשעה זו במהלך חצוצרה ה -6 - כפי שהוא כבר עלה בלשון עבר, בשלב זה). ככזו 42 חודשים של החיה and 1260 days of the two witnesses running parallel seems to be the point of the use of both numbers in verses 2-3, making this use to not be redundant.

And so Daniel 7, Revelation 11 and 13, and the second fulfillment (first future fulfillment) of Daniel 12 “times, time, and half a time”, all refer to the first half of the 70 th week of Daniel 9. And this is the same time in which both the Beast is in authority and the 2 witnesses are prophesying as the outer court is trampled underfoot by the gentiles, and so also the Beast.

The third “times, time, and half a time” fulfillment (second future fulfillment) is with the second half of the 70 th week of Daniel. The second half of the 70 th week of Daniel is the 3.5 actual days in which the 2 witnesses lie dead in the streets, while the first half of the week is definitely the 3.5 years/ 1260 days that they prophesy.

As the 42 months and 1260 days run co-currently, the only other “times, time, and half a time” period found specified in Revelation is the 3.5 days the 2 witnesses lie dead. If the prophesying of the 2 witnesses for 1260 days is tied to the 70 th week at all, then the days they lie dead must also factor into the 70 th week. Besides these points, the scene portrayed in Rev 10 clearly references back to the scene in Dan 12 of the angel, standing by the water and the land, who swears by Him in heaven, that it will be for “times, time, and half a time”.

“Then I Daniel looked, and, behold, there stood other two, the one on this side of the bank of the river, and the other on that side of the bank of the river. And [one] said to the man clothed in linen, which [was] upon the waters of the river, How long [shall it be to] the end of these wonders? And I heard the man clothed in linen, which [was] upon the waters of the river, when he held up his right hand and his left hand unto heaven, and sware by him that liveth for ever that [it shall be] for a time, times, and an half; and when he shall have accomplished to scatter the power of the holy people, all these [things] shall be finished .” Dan 12:5-7

“And the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven, And sware by him that liveth for ever and ever, who created heaven, and the things that therein are, and the earth, and the things that therein are, and the sea, and the things which are therein, that there should be delay no longer: But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he hath declared to his servants the prophets .” Rev 10:5-7

And this Rev 10 reference back to Dan 12 is soon followed, also in the 6 th Trumpet section, by the co-current 42 month/1260 day period, and the 3.5 day period. The angel swore by God that it would be for “times, time, and half a time”. This 3.5 number is half of a week, and half of the 70 th week here. The first half of the 70 th week is 3.5 years, and the second half is 3.5 days.

Jesus also specified in Matt 24 and Mark 13 that “those days would be shortened”, and if this is not the shortening of those days, then what is? Surely, to be shortened, something must have first have been longer. It is well understood that each week in Daniel 9 is “supposed” to represent 7 years, and this is what is anticipated. But if the second half of the “week” is shortened to 3.5 days, this would better prophetically explain why these 7 year periods were called “weeks” in the first place. If God knew in the end He would shorten the 3.5 years of the 70 th 7-year period to only 3.5 days, it explains why He called these “weeks” in the first place.

The last abomination that makes desolation is mentioned in Dan 9, which seems to start after the middle of the 70 th week. This is the 3 rd fulfillment of the abomination of desolation. It is after the middle of this week that the abomination of desolation starts, and according to Revelation, the middle of the week would seem to coincide with the 2 witnesses being killed. Let's go through Dan 9:25-27 in full, again.

“Know therefore and understand, [that] from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince [shall be] seven weeks, and threescore and two weeks: the street shall be built again, and the wall, even in troublous times. [from the command to rebuild to time of Jesus] And after threescore and two weeks shall Messiah be cut off, but not for himself: [Jesus Christ crucified, then skip thousands of years]
and the people of the prince that shall come [the Beast and his armies] shall destroy the city and the sanctuary; and the end thereof [shall be] with a flood [Rev 14:20 winepress of wrath of God, blood to horses bridle 200 miles], and unto the end of the war desolations are determined.
(And he [the Beast] shall confirm the covenant with many for one week: and in the middle of the week [death of 2 witnesses] he shall cause the sacrifice and the oblation [of the 2 witnesses] to cease, and for the overspreading of abominations [of the Beast in the temple], he shall make [it] desolate , even until the consummation, and that determined shall be poured [in Revelation bowls of wrath of God poured out] upon the desolate.)” Dan 9:25-27

And so the prophecy of Daniel 9 is fulfilled a second time in full. The last abomination of desolation seems to be fulfilled in Rev 13, in the Beast being in the temple, himself worshipped as “god”, and also the Beast's image being worshipped.

5 And he was given a mouth speaking great things and blasphemies, and he was given authority to continue [ c ] for forty-two months . 6 Then he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme   His name , His tabernacle , and those who dwell in heaven. 7 And they worshipped the dragon which gave power unto the beast: and they worshipped the beast , saying, Who [is] like unto the beast? who is able to make war with him?… And all that dwell upon the earth shall worship him , whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world… And I beheld another beast coming up out of the earth; and he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon. And he exerciseth all the power of the first beast before him, and causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed. And deceiveth them that dwell on the earth by [the means of] those miracles which he had power to do in the sight of the beast; saying to them that dwell on the earth, that they should make an image to the beast, which had the wound by a sword, and did live. And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak, and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed.” Rev 13:4-8,12-15

The temple as the location isn't mentioned above, but this becomes clear looking at 2nd Thessalonians.

“Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition; Who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worshiped; so that he as God sitteth in the temple of God , showing himself that he is God.” 2Th 2:3-4

The Beast will be in the temple, and he himself will be the abomination that causes desolation (though the Beast's image, if in the temple, may also be part of the abomination). Apparently after the 2 witnesses are killed in the middle of the week, the Beast, who himself is the abomination of desolation, enters into the temple and is worshipped, for the 3.5 days that are the second half of the 70 th week of Daniel. After the end of the 3.5 days, and the abomination of desolation event, the end of the 70 th week, Daniel 9 indicates there will be “pouring” out (matching the bowls of wrath in Revelation) and desolation.

And so the “times, time, and half a time” period of Daniel 12 is fulfilled twice in Revelation. First by the Beast in Dan 7, Rev 13 and Rev 11, during the 42 months (which is also the 1260 days of the 2 witnesses). This is the first half of the 70 th week of Daniel 9. The second half of the 70 th week of Daniel 9 is literally 3.5 days in which the two witnesses in Rev 11 lay dead. These are the second and third fulfillments of the “times, time, and half a time” periods, the first is 3.5 years and the second is 3.5 days. And the third fulfillment of the abomination of desolation in Dan 9 (also in Matt 24 and Mark 13) corresponds to the Beast himself being worshipped in the temple as “god”, as is described in Rev 13 and 2 Thes 2.

And so this seems to cover all 3 of the instances of the “times, time, and half a time” periods, as well as the one 1150/2300 day time period, and all the times the abomination of desolation is mentioned in the Bible (as far as I know).


This leaves the 1290 day and 1335 day periods. To determine where these days fit into a timeline, Dan 12 indicates that the “abomination of desolation” is an event marker.

“And from the time [that] the daily [sacrifice] shall be taken away, and the abomination that maketh desolate set up , [there shall be] a thousand two hundred and ninety days. Blessed [is] he that waiteth, and cometh to the thousand three hundred and five and thirty days.” - Dan 12:11-12

If the 3.5 days the two witnesses lie dead is the second half of the 70 th week of Daniel, then the 70 th week ends when those 3.5 days are completed. Daniel 9 indicates it is in the second half of the 70 th week when the abomination of desolation occurs – the Beast entering the temple to be worshipped as the 2 witnesses lie dead for 3.5 literal days. And Daniel 9 indicates that soon after this there will be “pouring”, of the bowls of wrath, and Jesus Christ will soon return. So it seems unlikely that the 1290 days could be just starting in the middle of the 70 th week, which only has 3.5 days to it, but rather the 1290 days must start prior.

As someone will be blessed to make it to the 1335 th day, it makes sense that this day is placed after Jesus Christ has returned, and not while the reign of the Beast or wrath of God is still ongoing. The abomination of desolation, the Beast being worshipped in the temple, takes place after the middle of the 70 th week, after the Beast has been in authority for 42 months already. Shortly after the Beast enters the temple, the abomination during the 3.5 days, then the 70 th week is over. Thus the 1290 days MUST refer to the time period prior to when the Beast enters the temple to be worshipped, as there are only 3.5 days to the second half of the 70 th week of Daniel: and then the bowls of wrath are poured and Jesus returns. As such it makes sense that in Dan 12:11-12, the “daily sacrifice” marks the beginning of the 1290 days, and the “abomination set up” (Beast in the temple) marks the end of the 1290 days. This would mean that, after the Beast/abomination is worshipped in the temple, there is after that, at most, a 45 day window before Jesus will have returned, and people will be blessed to have made it to the 1335 th day. As the Beast is in power for 1260 days prior to entering the temple as the abomination himself, this means that the 1290 days goes back to 30 days prior to when the Beast comes into authority. And so 30 days before the Beast enters into his 42 months of authority, the “daily sacrifices” stop.

It should also be noted that the sacrifices mentioned in Dan 9:27 which stop during the specified middle of the week must refer to “sacrifices and oblations” which are being offered by the two witnesses, which cease when they die in the middle of the week, and this is not the same as the “daily sacrifice” in Dan 12:11-12. The “daily sacrifice” in Daniel 12 must refer to a daily sacrifice (likely of the Jews) which stops 30 days before the Beast's covenant is made with many. Then the Beast is in authority for 42 months, the first half of the 70 th week. When the “sacrifices and oblations” of Dan 9 stop in the middle of the week, it must refer to the activities of the 2 witnesses, who the Beast kills precisely in the middle of the week.

As Revelation 12 describes the first half of the 70 th week as 3.5 years, and the second half as 3.5 days, and the Beast and two witnesses being active at the same time, then the sacrifices and oblations which stop in the middle of the week must relate to the 2 witnesses, whose death marks the middle of the 70 th week. The same sacrifices stopping cannot mark the beginning of the first half of the 70 th week, and also the beginning of the middle of the 70 th week. So two separate sacrifices must be being mentioned: Dan 12 mentions the end of the “daily sacrifice” 30 days prior to the rise of the Beast into power (his 42 months), and Dan 9 mentions the end of the “sacrifices and oblations” as the two witnesses are killed (end of their 1260 days and also ~the Beast's 42 months), which marks the middle of the 70 th week.

(This can be seen on the timeline here: http://stopalienabduction.com/RevelationTimelineMed.jpg )

This is entirely allowable if the stop of the “daily sacrifices” marks the beginning of the 1290 days, and the “abomination of desolation” marks the end of the 1290 days.

“And from the time [that] the daily [sacrifice] shall be taken away, and the abomination that maketh desolate set up, [there shall be] a thousand two hundred and ninety days.” Dan 12:11

Put in order of the Hebrew this reads more closely, “Now after the time sacrifice taken away daily, and give the abomination that makes desolation, days 1290” . I don't see anything there that forbids the sacrifice being the starting point and the abomination being the ending point of the 1290 days (and compare 2 Chron 25:27 translation “from-time, after-time” וּמֵעֵת ). Also looking at the Greek, it reads in order, “and from the time the regular sacrifice is abolished, and the giving abomination making desolation, days 1290” . I don't see anything in the Greek that forbids this interpretation either.

But it is the placement of the time of the abomination of desolation, the Beast entering the temple, which occurs only 3.5 days before the 70 th week ends, which necessitates that the 1290 days must be coming to a close at this point, and not just beginning, necessitating the 1290 days must begin with the sacrifices stopping and end with the abomination of desolation.


Parallel in the Gospels and Daniel of the Abomination of Desolation

Especially pertaining to the 70 AD fulfillment of the abomination of desolation, and the future fulfillment of the same, next we are going to see how all this lines up with the prophecies of Jesus pertaining to the abomination of desolation in the Gospels.

In Matt 24, Mark 13, and in Luke 21, Jesus mentions the abomination of desolation.

Jesus first says in these 3 passages that not one stone would left upon another of the Temple. Then the disciples ask Jesus these particular questions:
“Teacher, when therefore will these things happen and what will be the sign when these things are about to take place?” (Luke 21)
“Tell us, when will these things be, and what will be the sign when all these things are going to be fulfilled?” (Mark 13)
“”Tell us, when will these things happen, and what will be the sign of Your coming, and of the end of the age?” (Matt 24)

In Matt 24 and Mark 13, Jesus specifically references to “the abomination of desolation spoken of by Daniel” . In Luke 21 Jesus does not mention Daniel, but says, “But when you see Jerusalem surrounded by armies, then know that nigh is its desolation .” This word “desolation” is “eremosis” (2050) which is used only 3x in the New Testament, and the other 2x are in Matt 24 and Mark 13 in the phrase “the abomination of desolation spoken of by Daniel”.

In each Gospel the disciples are recorded to have asked Jesus different questions. As such, in each Gospel the disciples receive slightly different answers, which match the particular questions they asked. To rephrase,
Luke 21: When will the temple be destroyed, and what will be the sign this is about to happen?
Mark 13: When will the temple be destroyed, and what will be the sign when ALL these things will be Finished?
Matt 24: When will the temple be destroyed, and what will be the sign of your coming, and of the end of the age?

The reason that the answers are different is because the only question in common between these passages is “when will the temple be destroyed?” But the differences in the rest of the questions cause the difference in Jesus' answers to the questions.

The part of Daniel that was fulfilled in 70 AD was the Daniel 9 “abominations” and “desolations” in the first fulfillment. The Jews had already seen “the abomination of desolation” fulfilled once in the past, with Antiochus IV in 168 BC, so they understood the term. And they understood that Jesus was saying similar “abomination of desolation” events would happen again. Jesus was referring to Dan 11:31 in the context of referencing to the term “abomination of desolation” which the Jews understood from the time of the Maccabees. However, Jesus was not saying that Daniel 11 was going to be fulfilled again, as Dan 11 was already fulfilled once with Antiochus IV, and Octavius, etc. up through the death of Herod. Rather, Jesus was referring to the first fulfillment of Dan 9 “abominations”, and Himself prophesying to the people (as He was also a prophet) that “abominations” in Daniel 9 would again be an “abomination of desolation” event as had happened with Antiochus IV.

“Know therefore and understand, [that] from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince [shall be] seven weeks, and threescore and two weeks: the street shall be built again, and the wall, even in troublous times.
And after threescore and two weeks shall Messiah be cut off, but not for himself: and the people of the prince that shall come [Satan, “prince of this world”] shall destroy the city and the sanctuary; and the end thereof [shall be] with a flood , and unto the end of the war desolations   are determined.
(And he [Jesus Messiah] shall confirm the covenant with many for one week [Passover week]: and in the midst of the week [Jesus crucified] he shall cause the sacrifice and the oblation to cease [no more other sacrifices needed, the veil was torn], and on the wings of   abominations [eagle standard of Roman Legion] shall be one [Titus] who makes desolate , even until the consummation, which is determined, is poured [like water] out on the desolate.)” Dan 9

Jesus was prophesying that the Daniel 9 “abominations” and “desolations” would be fulfilled with another instance of the abomination of desolation as had been seen with Antiochus – but not just once, rather, twice. And Dan 9 was not fulfilled the first time standing alone, but it was also connected to Dan 12:1-7, which gave the timeframe of “times, time, and half a time”, corresponding with the period of Roman assault against the Jews and Jerusalem. And also tied with Michael standing up in the heavenly battle which is recorded in Revelation 12, that occurred after the ascension of Jesus Christ and before 70 AD. And so Jesus was prophesying on 2 future fulfillments of Daniel 9 and 12.

In Luke 21 Daniel is not mentioned, nor is the “abomination of desolation” referenced as specifically. The question the disciples asked was ”when will these things happen [the temple be destroyed] and what will be the sign this is about to happen?”. These 2 questions combined ask for an answer predominately focused in the near future. These questions do not mention “all things being finished” nor “sign of your coming” nor “end of the age”. Jesus replies that when Jerusalem is surrounded by armies, nigh is its “desolation”, and it is time to flee. And this is matching with the Christian church fleeing Jerusalem to Pella around 66-67 AD, after seeing the Roman Legion of Cestius. Also Jesus mentions that “nigh is its desolation” hinting in reference to the eagle Aquila standard which was carried by the first Roman Legion of Cestius, and later the same thing was worshipped in the temple by the Roman Legion of Titus, and was the abomination of desolation.

Luke 21:8-24 refers to events that were fulfilled once in the past leading up to the destruction of the temple and Jerusalem in 70 AD. But Luke 21:25-28 refers to a time in the future in which the temple will be destroyed again. And also parts of Luke 21:8-24 will also repeat again in a second fulfillment in the future, but having less of an accurate tone than for their first fulfillment for the events leading up to 70 AD. (See details on past fulfillment emphasis here: http://www.catholicapologetics.info/apologetics/judaism/prophetic.htm )

In comparison, in Mark 13 the questions ask for a more extensive answer, asking more broadly for what the sign will be when “ALL these things will be Finished”. As such the answer is more balanced between the near 70AD fulfillment and the far future Revelation fulfillment: a mixture of both. Again, this is because the temple would both be destroyed in 70 AD, and will be destroyed again in the future.

In reference to Daniel, Jesus says, “But when ye shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, standing where it ought not, (let him that readeth understand,) then let them that be in Judaea flee to the mountains”.

Jesus uses a vague term “standing where it ought not”. This vague location could refer to either the Roman Legion of Cestius at Jerusalem, if coupled with the understanding in Luke that when Jerusalem was surrounded by armies, “nigh is its desolation”. OR this vague location could refer to the Beast in the temple in Revelation, if coupled with the understanding from 2 Thes 2 and Matt 24, of the abomination being in the temple or “holy place”.

Mark 13:6-18 is more predominantly focused on the first fulfillment of Daniel 9 and 12 with the events leading up to 70 AD. But Mark 13:13-18 equally seems to apply to both the past and future in focus. And Mark 13 from verse 19 on after, has a focus on the future fulfillment of Daniel 9 and 12, and the future destruction of the temple in the end times. Because Daniel 9 and 12 together told of the destruction of the temple twice in the future (at the time when Jesus was prophesying) Jesus answered with taking both fulfillments into account. In this He answered the broader question of “sign of all these things being finished” which was asked in Mark 13, but not in Luke 21. And so Jesus answered with the emphasis more balanced between the 70 AD and Revelation fulfillment, rather than the emphasis being more on the immediate 70 AD fulfillment as is in Luke 21.

In Matt 24, not 2 but 3 questions were asked, which truly required more focus on the far-future fulfillment in order to answer them, “”Tell us, when will these things happen [temple be destroyed], and what will be the sign of Your coming, and of the end of the age?”

As such Matthew 24 is focused much more on the end times second fulfillment of Daniel 9 and 12, and far less on the 70 AD fulfillment. Comparing Luke 21 as a heavy focus on the first fulfillment, with Matt 24 as a heavy focus on the second fulfillment, can show the differences more clearly. But summarily, Matt 24 is just as focused into the second future fulfillment, as Luke 21 was not but rather focused into the first 70 AD fulfillment.

Matt 24 also answers the unique question (not asked in Mark or Luke) of when the end of the age (of the Gentiles) will be, answered in Matt 24:14, then leading into events of the 70 th week in Matt 24:15. Of the 3 passages Matt 24 most closely parallels the procession of events in the book of Revelation, placing much more importance on signs of the end of the age of the Gentiles, and the 70 th week age of the Jews, and signs of Jesus' return, and also on the events preceding the final destruction of the temple. Similar to 67 AD, Jesus indicates that there will be some chance to flee Jerusalem, but in this case it is once people see the abomination enter the temple, which precedes the destruction of Jerusalem. In this case, it is the Beast entering the temple during the second half of the 70 th week, the 3.5 days while the 2 witnesses lie dead, which indicates it is the last-chance time to flee Jerusalem, before desolation comes.

“Know therefore and understand, [that] from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince [shall be] seven weeks, and threescore and two weeks: the street shall be built again, and the wall, even in troublous times. [from the command to rebuild to time of Jesus] And after threescore and two weeks shall Messiah be cut off, but not for himself: [Jesus Christ crucified, then skip thousands of years] and the people of the prince that shall come [the Beast and his armies] shall destroy the city and the sanctuary; and the end thereof [shall be] with a flood [Rev 14:20 winepress of wrath of God, blood to horses bridle 200 miles], and unto the end of the war desolations are determined. (And he [the Beast] shall confirm the covenant with many for one week: and in the middle of the week [death of 2 witnesses] he shall cause the sacrifice and the oblation [of the 2 witnesses] to cease, and for the overspreading of abominations [of the Beast in the temple], he shall make [it] desolate , even until the consummation, and that determined shall be poured [in Revelation bowls of wrath of God poured out] upon the desolate.)” Dan 9

Again, Daniel 9 is connected to Daniel 12 in their second fulfillment.

The first thing that happens in Daniel 12 is that Michael stands up. Rev 12:7 is the only time Michael is mentioned by name in Revelation, but this event was already fulfilled in the first fulfillment, historically between 33-70AD in the heavenly angelic war. But this is not the only time in Revelation in which Michael will play an important role, even though he is not mentioned by name. Michael is the archangel, and the only angel who is ever called “the archangel” in the Bible. And we are told specifically that the archangel, Michael, will sound the last trumpet, if we cross-reference 1 Thessalonians with 1 Corinthians.

“For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord, will not precede those who have fallen asleep. For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air , and so we shall always be with the Lord.” 1 Thes 4:15-17

“Behold, I tell you a mystery; we will not all sleep, but we will all be changed, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet ; for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we will be changed .” 1 Cor 15:51-52

From these two verses it can be gathered that Michael the archangel will be the angel who blows the last trumpet, which seems specified to precede the dead rising (first) and then the living being caught up in the air and changed. The last trumpet is blown in Rev 11:15,

“And the seventh angel sounded ; and there were great voices in heaven, saying, The kingdoms of this world are become [the kingdoms] of our Lord, and of his Christ; and he shall reign for ever and ever.” Rev 11:15

This seventh angel who blows the seventh trumpet is Michael the archangel, and this is the second fulfillment of Michael standing up for God's people. This all also matches what Jesus said, “And he shall send his angels with a great sound of a trumpet , and they shall gather together his elect   from the four winds, from one end of heaven to the other.” Matt 24:31

This is in a time of great trouble, as Revelation is full of great trouble, which parallels Dan 12, “And there shall be a time of trouble, Such as never was since there was a nation, Even to that time.” Dan 12:1

Following Michael sounding the 7 th trumpet, Dan 12:1-2 also states: “And at that time your people shall be delivered, Every one who is found written in the book. And many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, Some to everlasting life” . This corresponds very well to 1 Thes 4 and 1 Cor 15, and Matt 24, which put together say the dead will be raised and the living caught up after the last trumpet sounds.

Skipping to after the millennial reign, then Dan 12 also details,
2 And many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, Some to everlasting life, Some to shame and everlasting contempt. 3 Those who are wise shall shine Like the brightness of the firmament, And those who turn many to righteousness Like the stars forever and ever.” And this parallels with the Judgment and the Second Resurrection detailed in Rev 20.

Altogether, all of Dan 12 corresponds to the second fulfillment of Daniel 9. The rest of Dan 12 gives the “times, time, and half a time” and the 1290 and 1335 days periods, and specifies the prophecies are for the last days. While Daniel 12:7 also gave the 3.5 year timeframe for the attacks on the Jews and Jerusalem of the first fulfillment in 70 AD, it also applies to the 42 months of the Beast's reign and the 3.5 days of the second half of the 70 th week of Daniel 9. But the 1290 and 1335 days that are mentioned are solely applicable to the second fulfillment of Daniel 9, and the time of the 70 th week in the time of the end.

“Although I heard, I did not understand. Then I said, “My lord, what shall be the end of these things?9 And he said, “Go your way, Daniel, for the words are closed up and sealed till the time of the end. 10 Many shall be purified, made white, and refined, but the wicked shall do wickedly; and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. 11And from the time that the daily sacrifice is taken away, and the abomination of desolation is set up, there shall be one thousand two hundred and ninety days. 12 Blessed is he who waits, and comes to the one thousand three hundred and thirty-five days. 13 “But you, go your way till the end; for you shall rest, and will arise to your inheritance at the end of the days.” Dan 12

And so in 3 of the Gospels, using the past fulfillment of Dan 11:31 of the abomination of desolation with Antiochus IV as a reference the people understood, Jesus prophesies of the first fulfillment of Daniel 9 and 12 in the time leading up to 70 AD, and also of the second fulfillment of Daniel 9 and 12 to occur in the end times and Revelation. Jesus focuses his prophesying on the first fulfillment of Daniel 9 and 12 the most in Luke 21, halfway in Mark 13, and the least in Matt 24. And Jesus focuses his prophesying on the second fulfillment of Daniel 9 and 12 the least in Luke 21, halfway in Mark 13, and the most in Matt 24.

This resolves the discrepancy of how it is that in the 70 AD fulfillment, Matt 24 does not, and Mark 13 only vaguely, line up with the events that took place, but the Luke 21 passage does match the events. The sign for people to flee Jerusalem in the 70 AD fulfillment was not them seeing the abomination in the temple as in Matt 24, because Matt 24 in this caution refers to the second fulfillment, in Revelation. But the Luke 21 warning of approaching armies did refer to the first fulfillment, and this warning is what the early Christians in Jerusalem did follow. Matt 24 is, and Mark 13 leans more, for the second fulfillment of Daniel 9 and 12, in which the abomination in the temple will be the sign to flee. But Luke 21 is more about the first fulfillment, in which armies was the sign to flee, and this also explains why Luke 21 only hints at the abomination, instead of referring to it more clearly, as the abomination came long after it would have done any good as a sign to flee in 70 AD.

I have placed these parallel passages in a chart, with the first fulfillment of Daniel 9 and 12 around the 70 AD time period in blue, the second fulfillment of Daniel 9 and 12 in the Revelation time period in red, and verses that seem to equally apply to both fulfillments in purple. Because the prophesies are to be fulfilled twice, with similar events involved leading up to both fulfillments of Daniel 9 and 12, the passages look practically identical. Really, the way to note the difference in tone is to understand that it is the QUESTIONS that were asked which define which fulfillment the passage has its emphasis on and the differences of the details in the passages, however slight. The QUESTIONS Jesus was answering define the time period the passage focuses on, not so much the details, because the details repeat both times.

Revelation Dan 9 and 12 Halfway Mixed Dan 9 and 12 70 AD Daniel 9 and 12

Matt 24
2 And Jesus said unto them, See ye not all these things? verily I say unto you, There shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down. 3 And as he sat upon the mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying,  
Tell us, when shall these things be [temple destroyed]? and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the age?

4 And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you. 5 For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many. 6 And ye shall hear of wars and rumours of wars: see that ye be not troubled: for all these things must come to pass, but the end is not yet. 7 For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places. 8 All these are the beginning of sorrows. 9 Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you: and ye shall be hated of all nations for my name's sake. 10 And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. 11 And many false prophets shall rise, and shall deceive many. 12 And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. 13 But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. 14 And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations; and then shall the end come.

15 When ye therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, (whoso readeth, let him understand:) 16 Then let them which be in Judaea flee into the mountains: 17 Let him which is on the housetop not come down to take any thing out of his house: 18 Neither let him which is in the field return back to take his clothes. 19 And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days! 20 But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the sabbath day: 21 For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. 22 And except those days should be shortened, there should no flesh be saved: but for the elect's sake those days shall be shortened. 23 Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there; believe it not. 24 For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect. 25 Behold, I have told you before. 26 Wherefore if they shall say unto you, Behold, he is in the desert; go not forth: behold, he is in the secret chambers; believe it not. 27 For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west; so shall also the coming of the Son of man be. 28 For wheresoever the carcase is, there will the eagles be gathered together. 29 Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken: 30 And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great glory. 31 And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. 32 Now learn a parable of the fig tree; When his branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is nigh: 33 So likewise ye, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the doors. 34 Verily I say unto you, This generation shall not pass, till all these things be fulfilled. 35 Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. 36 But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only.

Mark 13
2 And Jesus answering said unto him, Seest thou these great buildings? there shall not be left one stone upon another, that shall not be thrown down. 3 And as he sat upon the mount of Olives over against the temple, Peter and James and John and Andrew asked him privately ,
4 Tell us, when shall these things be [temple destroyed]? and what shall be the sign when all these things shall be fulfilled?

5 And Jesus answering them began to say, Take heed lest any man deceive you: 6 For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many. 7 And when ye shall hear of wars and rumours of wars, be ye not troubled: for such things must needs be; but the end shall not be yet. 8 For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be earthquakes in divers places, and there shall be famines and troubles: these are the beginnings of sorrows. 9 But take heed to yourselves: for they shall deliver you up to councils; and in the synagogues ye shall be beaten: and ye shall be brought before rulers and kings for my sake, for a testimony against them. 10 And the gospel must first be published among all nations. 11 But when they shall lead you, and deliver you up, take no thought beforehand what ye shall speak, neither do ye premeditate: but whatsoever shall be given you in that hour, that speak ye: for it is not ye that speak, but the Holy Ghost. 12 Now the brother shall betray the brother to death, and the father the son; and children shall rise up against their parents, and shall cause them to be put to death.

13 And ye shall be hated of all men for my name's sake: but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. 14 But when ye shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, standing where it ought not, (let him that readeth understand,) then let them that be in Judaea flee to the mountains: 15 And let him that is on the housetop not go down into the house, neither enter therein, to take any thing out of his house: 16 And let him that is in the field not turn back again for to take up his garment. 17 But woe to them that are with child, and to them that give suck in those days! 18 And pray ye that your flight be not in the winter.

19 For in those days shall be affliction, such as was not from the beginning of the creation which God created unto this time, neither shall be. 20 And except that the Lord had shortened those days, no flesh should be saved: but for the elect's sake, whom he hath chosen, he hath shortened the days. 21 And then if any man shall say to you, Lo, here is Christ; or, lo, he is there; believe him not: 22 For false Christs and false prophets shall rise, and shall shew signs and wonders, to seduce, if it were possible, even the elect. 23 But take ye heed: behold, I have foretold you all things. 24 But in those days, after that tribulation, the sun shall be darkened, and the moon shall not give her light, 25 And the stars of heaven shall fall, and the powers that are in heaven shall be shaken. 26 And then shall they see the Son of man coming in the clouds with great power and glory. 27 And then shall he send his angels, and shall gather together his elect from the four winds, from the uttermost part of the earth to the uttermost part of heaven. 28 Now learn a parable of the fig tree; When her branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is near: 29 So ye in like manner, when ye shall see these things come to pass, know that it is nigh, even at the doors. 30 Verily I say unto you, that this generation shall not pass, till all these things be done. 31 Heaven and earth shall pass away: but my words shall not pass away. 32 But of that day and that hour knoweth no man, no, not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father. 33 Take ye heed, watch and pray: for ye know not when the time is.

Luke 21
6 As for these things which ye behold, the days will come, in the which there shall not be left one stone upon another, that shall not be thrown down.
7 And they asked him, saying, Master, but when shall these things be [temple destroyed]? and what sign will there be when these things shall come to pass?


8 And he said, Take heed that ye be not deceived: for many shall come in my name, saying, I am Christ; and the time draweth near: go ye not therefore after them. 9 But when ye shall hear of wars and commotions, be not terrified: for these things must first come to pass; but the end is not by and by. 10 Then said he unto them, Nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: 11 And great earthquakes shall be in divers places, and famines, and pestilences; and fearful sights and great signs shall there be from heaven. 12 But before all these, they shall lay their hands on you, and persecute you, delivering you up to the synagogues, and into prisons, being brought before kings and rulers for my name's sake. 13 And it shall turn to you for a testimony. 14 Settle it therefore in your hearts, not to meditate before what ye shall answer: 15 For I will give you a mouth and wisdom, which all your adversaries shall not be able to gainsay nor resist. 16 And ye shall be betrayed both by parents, and brethren, and kinsfolks, and friends; and some of you shall they cause to be put to death. 17 And ye shall be hated of all men for my name's sake. 18 But there shall not an hair of your head perish. 19 In your patience possess ye your souls. 20 And when ye shall see Jerusalem compassed with armies, then know that the desolation thereof is nigh. 21 Then let them which are in Judaea flee to the mountains; and let them which are in the midst of it depart out; and let not them that are in the countries enter thereinto. 22 For these be the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled. 23 But woe unto them that are with child, and to them that give suck, in those days! for there shall be great distress in the land, and wrath upon this people. 24 And they shall fall by the edge of the sword, and shall be led away captive into all nations: and Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles, until the times of the Gentiles be fulfilled.

25 And there shall be signs in the sun, and in the moon, and in the stars; and upon the earth distress of nations, with perplexity; the sea and the waves roaring; 26 Men's hearts failing them for fear, and for looking after those things which are coming on the earth: for the powers of heaven shall be shaken. 27 And then shall they see the Son of man coming in a cloud with power and great glory. 28 And when these things begin to come to pass, then look up, and lift up your heads; for your redemption draweth nigh. 29 And he spake to them a parable; Behold the fig tree, and all the trees; 30 When they now shoot forth, ye see and know of your own selves that summer is now nigh at hand. 31 So likewise ye, when ye see these things come to pass, know ye that the kingdom of God is nigh at hand. 32 Verily I say unto you, This generation shall not pass away, till all be fulfilled. 33 Heaven and earth shall pass away: but my words shall not pass away. 34 And take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting, and drunkenness, and cares of this life, and so that day come upon you unawares. 35 For as a snare shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth. 36 Watch ye therefore, and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of man.