This page has been translated from English

סקר התהום של התנ"ך והברית החדשה

סקר התהום של התנ"ך והברית החדשה

בפעם הראשונה אני זוכר שראיתי את התהום המוזכרים בתנ"ך היה לוק 8:31 שבו השדים אדם התחנן ישו לא לשלוח אותם אל התהום.

"והם התחננו בפניו שוב ושוב לא כדי להם ללכת אל התהום".

זה באמת עורר את סקרנותי, ולכן עשיתי קצת מחקר על המקום הזה מאז. רק מלוק כמה דברים ניתן לדעת על התהום. האחת היא כי השדים חוששים כי הם עלולים להישלח לשם, וכך גם כי זה מקום רוחות יכול תיאורטית להישלח. השדים נראה לשקול שנשלח לשם אפשרות בזמן אמת מילולית, כך התהום נראה מקום מילולי אמיתי, שהיה קיים לפני 2000 שנה, ובמשך זמן מה, לפחות לפני, אז בדרך כלל ניתן להניח עדיין קיימים עכשיו.

בברית החדשה זו המילה היוונית היא "abyssos" (סטרונג 12) והוא משמש 8 פעמים אחרות בברית החדשה. רוב הפעמים האלה נמצאים בספר ההתגלות:

Rev 09:01 "וגם המלאך fifth נשמעה, וראיתי כוכב נופל מן השמים אל האדמה: ו לו ניתנה מפתח בור התהום (12) (5421)."

Rev 09:02 "והוא פתח את הבור (12) אביס (5421); ושם עלה עשן מתוך הבור (5421), כמו עשן של תנור גדול, והשמש והאוויר היו חשוכים שמכוח העשן של הבור (5421). "

Rev 09:11 "והם היו מלך ביניהם, מלאך התהום (12), ששמו בלשון עברית היא אבאדון (3), אך בלשון היוונית Apollyon יהוה שמו."

Rev 11:07 "וכאשר הם יהיו סיימו את עדותם, החיה כי ascendeth מתוך התהום (12) יתקין מלחמה נגדם, נתגבר עליהם, ולהרוג אותם".

Rev 17:08 "החיה כי sawest אתה היה, ואינו, ולא תהיה לעלות מן התהום (12), ולהיכנס לאבדון: והם כי לשכון על פני כדור הארץ יהיה מעניין, ששמותיהם לא היו כתובים על ספר חיים מן היסוד של העולם, כאשר הם והנה החיה זה היה, ואינו, ובכל זאת היא ".

Rev 20:1-3 "וארא מלאך יורד מן השמים, שיש את המפתח של התהום (12) ושרשרת גדולה בידו. והוא הניח להחזיק את הדרקון, כי הנחש הקדמוני, שהוא השטן, והשטן, ויאסרהו אלף שנים, ומטילים אותו לתוך התהום (12), וכן לסתום לו את הפה, וקבע חותם עליו, כי הוא צריך להטעות את מדינות לא יותר, עד אלף שנים צריך להתממש: ואחרי זה הוא חייב להיות ושיחרר מעט העונה ".

10:07 רום "או, מי יהיה לרדת אל התהום? (12) (כלומר, להעלות את ישו לתחייה מן המתים). "

מתוך הקטעים האלה יש הרבה יותר כי אנו יכולים ללמוד על התהום. המילה "phrear" עבור "בור" (חזקה של 5421) משמש באופן תיאורי כמילה נרדפת עם התהום בכמה מקומות. המילה "phrear" משמש 7 פעמים בברית החדשה, והוא תירגם כמו "בור" או "טוב" כל הימים ההם. כמו, "החמור שנפל לבור" או "גם הוא מאוד עמוק". מכאן אנו יכולים לאסוף את התהום היא כמו באר או בור, כלפי מטה הממוקם האדמה.

מתוך פסוקים אלו בהתגלות אנחנו יכולים גם ללמוד:

1. התהום יכולה לשמש כלא נפלו המלאכים, כפי שהוא יהיה ביום מן הימים לשמש כלא המלאך שנפל השטן, מי יהיה כבול בשלשלאות שם 1000 שנים.
2. התהום יש מפתח המשמש פעמיים בהתגלות כדי לפתוח או לסגור את התהום, שוב התייחסות אל התהום כמו להיות כמו בית סוהר שבו ניתן סגורה ומסוגרת.
3. יש מלאך התהום אשר שמו אבאדון.
4. התהום ממוקמת על האדמה, ושוב, אביס נראה להיות ממוקם כלפי מטה, מתחת לפני השטח של כדור הארץ, בתוך האדמה, כמו "החיה" הוא אמר "לעלות" מתוך התהום.

וכך התהום הוא מקום שבו מלאך שנפל יכול להיות כלוא בשלשלאות, בפנים הארץ. ישנם פסוקים אחר מספר בברית החדשה אשר נראה התייחסות למקום התאמת התיאור הזה פונקציונלי.

"והמלאכים אשר לא שמרו הנדל"ן הראשון שלהם, אך עזב חיים משלהם, הוא יהוה שמורות ברשתות עולמים תחת החושך אל פסק היום רבה. אפילו סדום Gomorrha, והערים עליהם כמו אופן, לתת את עצמם לידי זנות, וללכת אחרי בשר מוזר, מפורטים למשל, הסבל נקמה של אש נצחית. "ג'וד 1:6-7

"כי אם אלוהים לא חסך את המלאכים אשר חטאו, אלא יצוק [אותם] אל Tartaros, ונמסרו [להם] לתוך רשתות של חושך, להיות מאופק אל פסק, וגם לא חסך את העולם הישן, אבל הציל את נח השמיני [אדם ], מטיף הצדק, להביא מבול על העולם של מטורפת, וגם להפוך את ערי סדום Gomorrha לאפר גינו [אותם] עם להפיל, מה שהופך [אותם] אל ensample אלה שאחרי צריך לחיות מטורפת. "2 חיות מחמד 2:4-6

גם ג'וד ופיטר התייחסות למקום שבו המלאכים הנופלים כלואים. פיטר משתמשת פועל כאן "tartaroo" (סטרונג 5020) שמשמעותו "להטיל עד Tartaros". פיטר משתמשת הפועל עבור "הליהוק עד Tartaros", אומר אלוהים להטיל את המלאכים שנפלו שם למטה, בעוד בפועל לא נאמר כי אלה המלאכים הנופלים הם "Tartaros", כפי תואמת את המיתולוגיה היוונית. אבל ויקיפדיה אומר Tartaros במיתולוגיה היוונית, "זה מקום עמוק, קודר, בור, או תהום משמש בצינוק ... במיתולוגיה היוונית, Tartarus הוא גם האל ומקום בעולם התחתון ... רבים, אך לא כולם של הטיטאנים, נוצקו לתוך Tartarus. כרונוס היה כלוא Tartarus. אלים אחרים יכול להיות נידון Tartarus, כמו גם ... כרונוס, שליט הטיטאנים, נזרק לתוך בורות של Tartarus על ידי ילדיו ". [1]

Tartaros תואם את התיאור של התהום, של להיות בור, וכן מאסר או צינוק, שם "האלים" יכול להיות כלוא (כמו התנ"ך לפעמים שיחות המלאכים וקטנות-g "האלים"). [2] ככזה הפעולה שתואר על ידי "מלאכים כי חטאו, אלא להפיל אותם עד Tartaros" של פיטר 2 הוא שם נרדף "להפיל אותו [השטן] אל התהום" של Rev 20, ואת תנאי התהום Tartaros הן מילים נרדפות.

לדברי ג'וד, המלאכים שנפלו היו מושפלות אל התהום הם אלה אשר לא חטאו על ידי שמירה הנדל"ן הראשון שלהם, אשר תורגם גם "לא שמירה על תחום משלהם". 2 חיות מחמד 2:5-6 שופך אור על העיתוי של מתי זה קרה, כפי נראה שיש סדר כרונולוגי בשימוש. ראשית היו חוטאים מלאכים זה לא הפריע תחום משלהם, המבול השני, והשלישי ofSodom חורבן. ג'וד עושה השוואה בין המלאכים אשר חטאו בכך שלא שמירה על תחום שלהם ואת ofSodomandGomorrah החטא המיני. וכך המלאכים אשר חטאו על ידי "שמירה לא מושלם שלהם, נטשו משכן הנכון" בהשוואה לאנשים ofSodom "נותן את עצמם לידי זנות וללכת אחרי בשר זר". בסך הכל זה מצביע כאשר המלאכים האלה חטאו סיכוי להיות צודק לפני המבול, ועל חטא להיות מינית בטבע, ללכת אחרי בשר מוזר. וזה בדיוק מה שאנו מוצאים אם נסתכל Gen 6:1-4, ההבנה כי "בני האלוהים" היו מלאכים.

"וגם ויהי, כאשר אנשים החלו להתרבות על פני האדמה, ובנות שנולדו אלהם, כי בני האלוהים ראו את בנות האדם כי הם [היו] הוגן; והם לקחו להם נשים מכל שבו הם בחרו. ויאמר יהוה, רוחי לא יהא תמיד שואפים עם גבר, כי גם הוא [היא] בשר: עדיין ימיו יהיו מאה ועשרים שנה. היו הענקים באדמה בימים ההם וגם אחרי זה, כאשר בני האלוהים באו אל בנות האדם, והם חשופים [הילדים] להם, באותו [הפך] הגבורים אשר [היו] של זקנים של. מוניטין "בראשית 6:1-4

וכך הוא אלה המלאכים הנופלים המוזכרים בספר בראשית 6 אשר חטאו לפני המבול, על ידי השארת מקום משכנו של גן עדן, יורד לכדור הארץ, ולקחת נשים אדם להוליד ילדים איתם, שנכלאו על ידי אלוהים על חטא זה התהום (או Tartaros).

נחזור התהום, ואת המילה "abyssos" כפי שהוא משמש הרומאים 10:

"אבל צדקת שהוא בעל אמונה וידבר על זה חכם, תגיד לא בלבבך, מי יהיה לעלות לגן עדן? (כלומר, להביא את המשיח מלמעלה) או, מי יהיה לרדת אל התהום? (כלומר, להעלות את ישו שוב מן המתים.) "- רום 10:6-7

בידיעה כי המלאכים הנופלים בראשית 6 כלואים התהום, מעבר זה הגיוני הרבה יותר, כאשר לחצות הפניה עם 1   פיטר 3.

"כי גם המשיח יהוה סבל פעם על חטאים, רק בשביל הרשעים, כי הוא עלול להביא אותנו אלוהים, להיות להורג בשר ודם, אבל הואץ על ידי רוח: עד אשר גם הוא הלך והטיף אל הרוחות בכלא ; איזה מתישהו הם סוררים, כאשר פעם longsuffering של אלוהים חיכה בימי נח, בעוד ארון היה מכין, שבו מעטים, כלומר, שמונה נפשות ניצלו בזכות המים "1 חיות מחמד 3:18-20.

פיטר אומר לנו כי בשלב מסוים הלך ישו להטיף אלה המלאכים הנופלים כלואים התהום, אלה "רוחות בכלא", והרומאים 10 הפניות זה, מנוגדים "נוכחות בשמים ממעל עם ישו ישו ביקור התהום מתחת. הרומאים גם מראה כי המלאכים כלואים התהום נחשבים "מת" תוך כלואים, אף כמו המלאכים שנפלו הם בני אלמוות, כמו המילה כאן תירגם כמו "מת", התואר "nekros" יכול להיות "מת מבחינה רוחנית" , או גם משמעות אחת היא "חסרי כוח או עוצמה, פעיל, תקין". זה עולה בקנה אחד עם השטן להיות פעיל בעוד הכלואים התהום במשך 1000 שנים כמו התגלות 20 מתאר. ראוי גם לציין כי המילה היוונית "phylake" (סטרונג 5438) משמש הן 1 ו - 3 חיות מחמד Rev 20 בתור "כלא", תוך התייחסות התהום.

לגבי העיתוי של ישו כאשר ביקר התהום ודיבר המלאכים הנופלים כלואים שם, זה כנראה לאחר תחייתו של ישוע, לפני עלייתו שלו לגן עדן. האירוע אותו כנראה מפנה האפסיים 4:8-10, אשר גם מציינת את מיקומו של המצר להיות בתוך האדמה.
"ויאמר למה זה, כשעלה על גבוה, הוא שבה את השבי, ונתן מתנות בפני גברים. (עכשיו הוא עלה, מה זה אבל הוא גם ירד הראשון לתוך בחלק התחתון של כדור הארץ? הוא שירד זהה גם כי עד כה עלה מעל כל השמים, שהוא עשוי למלא את כל הדברים). "

רק להסתכל על הפניות הברית החדשה אל התהום ניתן לאסוף מידע רב על התהום. אבל בתנ"ך גם הפניות התהום ב עברית. כדי לראות היכן הפניות התנ"ך אל התהום של עברית יש צורך לדעת איזה מילה או מילים עברית להתייחס אליו.

בהתגלות 20 הוא ניבא כי השטן יהיה מושפלות אל התהום.
"והוא הניח להחזיק את הדרקון, כי הנחש הקדמוני, שהוא השטן, והשטן, ויאסרהו אלף שנים, ומטילים אותו לתוך התהום".

נבואה זו מקבילה של השטן ישעיהו 14:
Isa 14:15,19 [3] "עם זאת, ועשית יובא למטה לעזאזל, לצדדים הבור ... אבל הנך לגרש הקבר שלך כמו ענף נתעב, [וכן] כסות של אלה ההרוגים, דחף דרך בחרב, כי ללכת אל אבני בור, כמו פגר מובס מתחת לרגליים "עיסא 14:15,19 [3].

המילה כאן "בור" הוא "bowr" (של סטרונג 953) ואת זה אומר "בור, טוב, בור". בגלל ההקשר של נבואה של 14 עיסא, מאסר של השטן התהום, אנחנו יכולים לדעת שלפעמים זה המילה "bowr" ב עברית משמש כדי להפנות אל התהום. אמנם הרבה פעמים את המילה הזו משמשת גם כדי להתייחס בור, טוב, או צינוק במובן הרחב, זה גם נראה מתייחסים התהום בפסוקים אחרים. הדוגמה הבולטת ביותר היא יחזקאל 31. בפסוקים הבאים המילה "תהום" הוא להיות תחליף את המילה "bowr".

Eze 31:3-16 "הנה אשור [היה] ארז בלבנון עם סניפים הוגן, עם תכריכים הצללה, ואת שיעור קומה גבוהה; העליון שלו היה בין ענפים עבים. מי עשה אותו גדול, עמוק להגדיר אותו על גבוה עם נהרות אותה מתרוצצת על צמחים, ושלח את הנהרות הקטן שלה אל כל עצי השדה. לכן הגובה שלו היה מרומם מעל כל עצי השדה, ואת הענפים שלו הוכפלו, והענפים שלו הפך ארוך בגלל ריבוי המים, כאשר ירה הלאה. כל עופות השמים עשה את קניהן הענפים שלו, תחת הענפים שלו עשו את כל חית השדה לפלח הצעירים שלהם, תחת צלו ישבו כל הגוים גדולה. לכן הוא היה הוגן גדולתו, באורך של סניפים שלו: עבור השורש שלו על ידי מים גדול. ארזים בגן אלהים לא יכול היה להסתיר אותו: עצי אשוח לא היו כמו הענפים שלו, את העצים chesnut לא היו כמו ענפים שלו, ולא כל עץ בגן אלוהים היה כמו אל אותו היופי שלו. עשיתי אותו הוגן על ידי ריבוי סניפים שלו: כך את כל העצים עדן, כי [היו] בגן של אלוהים, קינאתי בו. לכן כה אמר ה 'אלוהים; כי יען אשר הרים את עצמך בגובה, והוא יהוה ירה למעלה שלו בין הענפים עבים, ולבו הוא הרים בגובה שלו, ולכן יש לי מסר אותו ביד אחד אדיר של עובד אלילים, הוא יהיה בוודאי להתמודד איתו: יש לי דחף אותו החוצה רשעותו. וגם זרים, הנורא של האומות, יש לנתק אותו, ויש לי עזבה אותו: על ההרים ובכל העמקים הענפים שלו הם הנופלים, ואת הענפים שלו מחולקות על ידי כל נחלי הארץ, וכל האנשים של האדמה הם ירדו מן הצל שלו, עזבו אותו. לאחר חורבנו את כל עופות השמים יישארו, וכל חית השדה תהיה על פי סניפים שלו: כדי לסיים את זה אף אחד כל העצים על ידי המים לרומם את עצמם על הגובה שלהם, לא לירות למעלה שלהם בקרב ענפים עבים, עצים לא שלהם לעמוד בגובה שלהם, כל מים לשתות: כי הם מועברים כל אל המוות, אל החלקים התחתונים של כדור הארץ, בעיצומה של בני האדם, עם אותם לרדת אל התהום . כה אמר אדני יהוה, ביום כאשר הוא ירד אל הקבר גרמה לאבל אני: אני מכוסה עמוק בשבילו, ואני ריסנתי את שיטפונות ממנו, והמים היו נשארו גדול: ואני שנגרם ללבנון להתאבל עליו , וכל עצי השדה התעלפה בשבילו. עשיתי העמים ללחוץ למשמע נפילתו, כאשר הטלתי אותו ולעזאזל עם אותם לרדת אל התהום: כל עצי עדן, הבחירה הטובה ביותר של לבנון, כל מים לשתות, תהיה נחמה בחלקים התחתונים של כדור הארץ. "

זה קטע יחזקאל, עם דימויים סמליים, מדבר על "אשור" מי היה עץ ארז גדול ענקי כי היו סניפים רבים עלים של עצים אחרים של גובה רב. עץ אשור זה הוא אמר כבר קינא על ידי עצים אחרים, שהיו בגן עדן, גן ה ', וזה מציב את הסיפור התרחש לפני המבול, לפני עדן נהרס. כמו כן מוזכר במפורש הן במים גדולה של שיטפונות העמוק להיות מאופק ("מעיינות תהום נעצרו" Gen 08:02). התמונה הכללית כאן היא כי העץ הזה נהרס השטפונות, ולא רק זה, אלא שהוא נאלץ לרדת אל התהום, אל החלקים התחתונים של כדור הארץ, בזמן המבול הזה, ואז עמוק כוסה, ואת התהום העמוקה שמתחת. (עמוק מתייחס האוקיינוסים או במים עמוקים). האזכור של עדן שיטפון גדול, וכולם להיות "נמסר עד מוות ... בעיצומו של בני האדם" נראה הצבע על המבול הגדול בימיו של נח. בימי קדם בתרבויות רבות סגדו עצים כמו האלים, או עץ נחשב מכילים האל. [4] התנ"ך לפעמים מתייחס המלאכים כמו "אלים", וככזה כאן יחזקאל זה יכול להיות כי עץ אשור ועצים אחרים שהוזכרו סמלי לייצג מלאכים. נראה כי עץ אשור וכל השלוחות שלו יכול להפנות את בני האלוהים של ספר בראשית 6. זה העצים היו ידועים גובה גדול שלהם רופף מתייחס המלאכים הנופלים לאחר שהוליד ענקים גבוה בראשית 6 רשומות. הקטע הזה של יחזקאל 31 מאי להיות המקום המרכזי בתנ"ך כי רשומות מאסר של המלאכים הנופלים בראשית 6 לתהום, בתוך החלקים התחתונים של כדור הארץ, בזמן המבול של נוח.

המבול של נוח של פעם נרשם בתנ"ך להיות אירוע ברחבי העולם, בהם "מזרקות של פרץ העמוק הפתוח" (Gen 07:11), שהיו המים התת קרקעיים מתחת לאדמה. ההרים היו מכוסים, והארץ עברה שינויים אסון. הוא חשב כי דברים כגון נפט ופחם מתחת לאדמה נוצרו מתוך כמויות עצומות של צמחייה ובעלי חיים מתים כי אז מת. כבר ציינו כי ישנם דברים מוזרים רבים גיאולוגיה, כמו מאובנים ימיים על גבי ההרים הגבוהים, אשר מוסברים היטב על ידי שיטפון הרסני עולמי אלים ערבוב והפיכת בים וביבשה כאוטי. הצמחייה הרבה, כי היה על פני השטח ירדו למחתרת והפך הנפט, דברים שהיו בים נמצאים כעת על ראשי ההרים. זה לא קשה לדמיין שאלוהים יכול היה כלוא המלאכים הנופלים בתוך תהום עמוק בתוך האדמה במהלך המבול, אם אחד מהווה רק כמה אלים בעולם משתנה המבול באמת. [5]

פסוק נוסף העושה שימוש במילה "bowr" נראה לרמוז על המבנה של הכלא של התהום.

לם 3:53-55 "יש להם לנתק את חיי בצינוק (" bowr "התהום), וכן להטיל אבן עלי. ווטרס זרמו מעל הראש שלי, ואז אמרתי, אני מנותקת. קראתי על שמך, יהוה, מתוך הצינוק נמוך ("bowr" התהום). "

התמונה כאן היא לזרוק מישהו בור עמוק, טוב או בור מים, ומכסה אותם עם אבן כמו כל כך לאטום אותו. אז מי גשמים לא להיכנס לבור, אבל הזרימה על גבי האבן. הרעיון הכללי הוא בור עמוק, מכוסה על ידי סלע, ​​מים על גבי זה. הסיבה את המילים "בור, טוב, בור" לעתים קרובות כל כך גם מתכוון "מאסר או צינוק" בגלל בורות שימשו לעתים קרובות לכלוא אנשים בזמנים ההם, למשל ירמיהו היה כלוא בצינוק, כגון הוא 37 ג'ר. [6] באופן יחסי, אביס נראה כי בור עמוק בתוך האדמה, מכוסה על ידי עפר או סלע, ​​על גבי זו, במים עמוקים (או אוקיינוסים).

יחזקאל מזכיר את התהום כמה וכמה פעמים אחרות באמצעות מילה עברית "bowr".

Eze 26:19-20 "כי כה אמר אדני יהוה, כאשר אני יעשה לך עיר שוממה, כמו בערים שאינם מיושבים, כאשר אביא את עמוק על עמך, והמים גדול יכסה לך, כשאני יביא לך למטה עם אותם לרדת אל התהום, עם האנשים של פעם הישן, יקבע לך בחלקים הנמוכים של כדור הארץ, במקומות שוממים של הישן, עם אותם לרדת אל התהום, כי אתה לא להיות מיושב, ואני יקבע תהילה בארץ החיים ".

הנה הן התהום ואת "אנשים הזמן הישן" מוזכרים, ואת התהום מתוארת שוב להיות בחלקים הנמוכים של כדור הארץ. יש כאן רמז כלשהו כי "מקומות שוממים של הישן" אולי עכשיו להימצא בתוך כדור הארץ להרוס. שוב, לא מן הנמנע כי במהלך המבול ברחבי העולם כי שרידים של טרום המבול הערים שנהרסו היה קבור עמוק באדמה.

Eze 32:18, 23-25, 29-30 "בן אדם, לקונן על ריבוי במצרים, להפיל אותם, [אפילו] שלה, בנותיו של האומות המפורסם, אל החלקים התחתונים של כדור הארץ, איתם זה לרדת לתוך התהום ... מי קברים נקבעים צידי התהום, ועל החברה אותה היא סביב קברה: כולם החללים שנפלו בחרב, מה שגרם טרור בארץ החיים. יש [הוא] עילם וכל לה המון סביב קברה, כולם החללים שנפלו בחרב, אשר אינם נימולים לתוך החלקים התחתונים של כדור הארץ, דבר שגרם הטרור שלהם בארץ החיים; עדיין הם נישאים הבושה שלהם איתם כי לרדת התהום הם קבעו לה מיטה בעיצומו של הנרצח עם כל שפע לה:. קברים שלה [הם] סביב לו: כולם ערל, שנרצח בחרב: כי הטרור שלהם נגרם בארץ החיים, עדיין הם בנטל הבושה שלהם איתם כי לרדת אל התהום: הוא לשים בעיצומה של [להם להיות] ... יש הרוג [הוא] אדום, המלכים שלה, כל הנסיכים שלה, עם כוחם מוטלות על ידי [להם היו] הרוג בחרב: הם ישכב עם ערל, ועם להם לרדת אל התהום. יש [להיות] שרי בצפון, כולם, וכל Zidonians, אשר ירד עם הנרצח; עם הטרור שלהם הם מתביישים כוחם, והם שוכבים עם ערל [להם להיות] שנרצח על ידי חרב, ולשאת הבושה שלהם איתם כי לרדת אל התהום ".

בקטע זה הוא הבהיר כי התהום יכולה להיות קברים בדפנותיה, בדומה לאופן קברות אולי קברים. אולי יש קברים התהום, אבל המעבר הזה עולה כי התהום היא לא "הקבר", גם אם התהום יכולה להיות קברים סביב זה. כמו כן, הקטע הזה מצביע על כך שיש בושה הקשורים מי התהום נמצאים, וכי הם לשאת את הבושה, ושוב מאשרת כי התהום ממוקמת בחלק התחתון של כדור הארץ.

מעבר נוסף נמצא ישעיהו,
"וזה יבוא לעבור ביום ההוא, [כי] יהוה יהיה להעניש את המארח של אלה גבוה [כי הם] גבוה, ואת מלכי הארץ על פני האדמה. והם יהיו התכנסו, [כמו] האסירים הם התאספו התהום, (והוא יהיה לסתום את הפה בכלא, ולאחר ימים רבים יהיו ביקר.) ואז הירח יהיה מבולבל, והשמש מתבייש, כאשר יהוה צבאות ימלך בהר ציון בירושלים, לפני הקדמונים שלו לתפארת. "עיסא, 24:21-23

ישעיהו ניבא נבואה זו של סוף העולם, כמעט כמו טנגנס, כי אלה התהום, בכלא, יהיה ביקר לאחר ימים רבים. זה נראה לעיין כאשר ישו ירד התהום לדבר עם המלאכים הנופלים כלוא שם, יש לנו כבר מכוסה.

קטעים אחרים נראה רמז של הסיפור של המלאכים הנופלים כלואים התהום בדרך אגב, או יותר פיוטית, כדי להמחיש נקודה.

תהילים 143:3-7 "במשך האויב יהוה נרדף הנשמה שלי, הוא הכה יהוה חיי ארצה, הוא בראה לי לשבת בחושך, כמו אלה שיש להם מת מזמן. לכן הוא רוחי המום בתוכי, לבי בתוכי שומם. אני זוכר את הימים של פעם, אני מהרהר על כל העבודות שלך, אני מוזה על עבודתו של ידיך. אני מתמתח ושוב הידיים שלי אליך: הנשמה שלי [thirsteth] אחריך, כארץ צמא. סל"ה. תקשיבי לי במהרה, יהוה: faileth רוחי: להסתיר את הפנים שלך לא ממני, פן אהיה כמו אלהם כי לרדת לתוך התהום ".

זה מעיד כי אלוהים הסתיר את פניו ממי ירד התהום. היא רמזה באופן רופף כי אלה התהום כבר זמן רב "מת" והם בחושך, ואת "ימים של הישן" מוזכרים במפורש. קטע זה הוא יותר מרמז הסיפור של המלאכים הנופלים כלוא מכל דבר סופי.

Prov 1:11-12 "אם הם אומרים, בוא איתנו, תן לנו להניח לחכות דם, הבה אורבים ביחידות של חפים מפשע ללא סיבה: תנו לנו לבלוע אותם חיים כמו הקבר; שלם, כמו אלה לרדת אל התהום "

משמעות הדבר היא כי מי ירד התהום ירד כולו. המילה כאן "שלם" פירושו להשלים או כולו, זה עלול התייחסות התהום מחזיק את כל הקבוצה של המלאכים הנופלים, כי חטאו לפני המבול.

cannot hope for thy truth.” Isa 38:18 "כי הקבר לא יכול להלל אותך, המוות יכול [לא] לחגוג לך: כי הם יורדים לתהום לא יכולים לקוות האמת שלך."

פסוק זה מציין עם אלה 3 במונחים נפרד הקבר (שאול), מוות, התהום לא מתייחסים לאותם הדברים, למרות שהם קשורים לפעמים ביחד.

מזמור 88:4-8, 9-12: "אני ספרתי אותם כי לרדת לתוך התהום: אני כמו אדם [ידעת] אין כוח: חינם בין המתים, כמו הנרצח כי שקר בקבר, אשר אתה rememberest לא יותר: והם מנותקים ידך. בידך השכיב אותי התהום הנמוכה ביותר, בחושך, במצולות. Thy זעמו על ישכב קשה לי, יען אשר לקתה [לי] עם כל גלי עמך. סל"ה. בידך לשים בצד ההיכרות שלי רחוק ממני, יען אשר גרם לי תועבת אותם: [אני] לשתוק, ואני לא יכול לבוא ושוב ... mourneth העין שלי מחמת הנגע: יהוה, קראתי מדי יום על עמך, אני יש הושיט את הידיים שלי אליך. וילט פלאים shew אתה אל המתים? כאמור המתים להתעורר [ו] לך שבח? סל"ה. עמך חסד יוכרז בקבר? [או] נאמנות עמך הרס? Shall פלאים אלהיך להיות ידוע בחושך? והצדק עמך בארץ השכחה? "

קטע זה מראה את התהום להיות מובן כמקום אפל את "מצולות" אשר מתייחס במעמקי האוקיינוסים עמוק. הפניה נמצאים לקתה גלים, ולהיות לשתוק ולא מסוגל לצאת החוצה. זהו המעבר הגדול האחרון שנראה להתייחס התהום במילה עברית "bowr". אבל מה מעניין גם כאן תהילים 88 היא המקבילה של "קבר" עם מקום שנקרא "הרס", "יהיה עמך חסד יוכרז בקבר? [או] נאמנות עמך הרס? "במקביל זה הרבה כמו איך הן" קבר "ו -" תהום "הוזכרו עיסא 38:18. זה ראוי לציין כי המילה כאן "הרס" את המקום היא "abaddown", או אבאדון. זוהי מילה עברית שרוב תואם במידה רבה את שמו של "מלאך התהום", אבאדון, אשר מוזכרת בספר ההתגלות.

Rev 09:11 "והם היו למלך עליהם, [אשר] מלאך התהום, ששמו בלשון עברית [הוא] אבאדון, אבל בלשון היוונית יהוה [שלו] Apollyon שם".

אבאדון המילה ביוונית הוא "אבאדון" (חזקות של 3) והוא אומר, "חורבן, הרס, המקום של הרס". זה רק משמש כאן בברית החדשה, אך מקורו עברית "abaddown" (סטרונג 11) כלומר, "מקום של הרס, חורבן, הרס, אבאדון".

מלבד בתהילים 88, זו המילה "abaddown" משמש 5 פעמים אחרות בתנ"ך. בגלל הקבלות לראות עיסא 38 ו - 88 תהלים בין "חמור" וגם "התהום", ו "הקבר" והמקום "הרס", וגם בגלל הדרך שבה התהום / "bowr" והשחתת / "אבאדון" יכול להיות מילים נרדפות, המבוססת על איך הדברים האלה משמשים תהילים 88, ובגלל הנוגע של המילה "abbadown / אבאדון" אל התהום כמו לראות Rev 9, סביר כי "abaddown" יכול להיות מילה נרדפת ב עברית כי הפניות התהום. אז בואו נסתכל על 5 מקרים נוספים "abaddown" משמש.

"לרעוד מת, אלה תחת המים, ואלה המאכלסים אותם. שאול [הוא] עירום לפניו, הרס (abaddown) אין כיסוי ". איוב 26:5-6

במקרה זה הקבר הראשון (שאול) והרס (אבאדון) נראה כמו מקבילה בשני מקומות שונים, אשר שניהם אלוהים רואה לתוך ללא מכשול, אם כי אנשים לא יכולים. מוזכר גם הם "מתים" מי "לרעוד, אלה מתחת למים", אשר יכול להפנות לאלה התהום, אשר אמור להיות מכוסה במים עמוקים. בהתבסס על רמזים הקשר, זה נראה אפשרי כי המקום "הרס" או "Abaddown" הוא עוד שם נרדף התהום.

איוב 31:9-12 "אם הלב שלי כבר פיתו על ידי אישה, או אם יש לי ארב ליד הדלת של השכן שלי, אז תן אשתי לטחון עוד, ולתת לאחרים להשתחוות עליה. לשם כך יהיה רשע; כן, יהיה זה עוון ראוי פסק הדין, כי יהיה האש צורכת את אבאדון / חורבן, והיה משורש את כל הגידול שלי ".

בעבודה זו מעבר מזכיר מוסריות מינית כאל פשע ראויים פסק דין, פסק דין שצורכת למקום שנקרא הרס / ו אבאדון גורם אחד לאבד את כל מה שהיה להם. זה מאוד בדרך כלל שומר עם הנושא של המלאכים הנופלים של 6 בראשית, מוסריות מינית ראויה, פסק הדין מביא חורבן המבול, ואת אותם לאבד את כל מה שהיה להם, להיות כלוא התהום. יש הקבלה כאן עשוי להצביע על איוב מתייחס התהום עם אבאדון המונח / הרס.

(באשר האש כאמור, ייתכן כי האש אשר צורכת עד חורבן / אבאדון אמצעי אש אוכלת לתוך התהום. דב 32:21-22 נבואית מזכיר אלוהים עושה את זה, כמו כדור הארץ יהיה יום אחד נהרס על ידי אש . "הם עברו לי קנאה עם [מה היא] לא אלוהים, הם עוררו בי כעס עם הבלים שלהם: ואני יהיה להעביר אותם עם קנאה [אלה אשר] לא אנשים, אני יעורר אותם לכעס עם אומה טיפש. לירי הוא ניצת כעס שלי, יהיה לצרוב אל הגיהינום הנמוך ביותר, יהיה לצרוך את כדור הארץ עם הגידול שלה, הציתו את יסודות ההרים. ")

איוב 28:20-24 "מהיכן, אם כן חוכמה לבוא? ואיפה המקום של הבנה? הוא נסתר מעיני כל חי והסתיר מן הציפורים באוויר. אבאדון ומוות אומרים, 'שמענו שמועה של זה עם האוזניים שלנו. "" אלוהים מבין את הדרך אליו, הוא יודע את מקומו. במשך הוא נראה עד קצה הארץ ורואה הכל מתחת השמים ".

קטע זה מדגיש שוב את הנקודה שאלוהים רואה כל מקום מתחת השמים, ואילו "מקום של הבנה" הוסתר מעיני גברים וציפורים. הנה אבאדון ומוות הם גילמו לדבר, ויש להם אוזניים, ואומרים שהם שמעו שמועה של המקום שבו חוכמה והבנה בא. כמו איוב הוקמה כבר אבאדון (Destruction) היה מקום מכוסה מוסתר, הנקודה כאן עשוי להיות כי גם אלה שם, נפלו המלאכים, שמעו רק שמועה המקום של הבנה איפה החוכמה מגיעה. בסך הכל זה פואטי, עם נושא ריצה של הסתרה או אי ההסתרה, ונראה לדבר על מקום שנקרא אבאדון / חורבן, אבל המקום הזה הוא בהתגלמותה. המשמעות כאן יכול להיות מוות (קשור לפעמים עם השטן, Heb 02:14) והרס (המלאכים שנפלו אחרים בהתגלמותה?) אין הבנה או חוכמה, ששמע רק שמועה על זה.

הנושא אותו האל להיות מסוגל לראות אפילו את שאול ואת המקום אבאדון / חורבן נמצא גם prov 15:11,
"הקבר / שאול והרס / אבאדון הם לפני יהוה: על אחת כמה וכמה אז את לבם של בני האדם?"

Abaddown משמש בפעם האחרונה ב prov 27:20, "שאול ו אבאדון לא מרוצים, ואף פעם לא מרוצים הם בעיני האדם." שאול שני ו אבאדון הם גילמו בקטע הזה, כפי שמעולם לא להיות שבע או מרוצים. The grave, Sheol, is never satisfied because people are always dying. If Destruction/Abaddon is the same place as the Abyss, a prison for fallen angels rarely opened or shut in the Bible, then it may be that the personification here refers to the fallen angels of Genesis 6 imprisoned in the Abyss, who were not satisfied with what they had and wanted more, or to the “angel of the Abyss” named Abaddon. Between this and the personification of Destruction/Abaddon in Job, it seems that Bible in the Old Testament does somewhat point to Abaddon both being a place and also an individual (as Abaddon is mentioned as an individual in Rev 9).

Let's look at Psalm 88 again, “I am counted with them that go down into the Abyss … Thou hast laid me in the lowest Abyss, in darkness, in the deeps . Thy wrath lieth hard upon me, and thou hast afflicted [me] with all thy waves. Selah. Thou hast put away mine acquaintance far from me; thou hast made me an abomination unto them: [I am] shut up, and I cannot come forth…Wilt thou shew wonders to the dead? shall the dead arise [and] praise thee? Selah. Shall thy lovingkindness be declared in the grave? [or] thy faithfulness in destruction ? (Abaddown?) Shall thy wonders be known in the dark ? and thy righteousness in the land of forgetfulness ?”

Here the Abyss and Destruction/Abaddon as places are compared most closely as synonyms. If this is the case, then it is implied that the place Abaddon is dark, same as is said of the Abyss, and it is a land of forgetfulness or a land of what is forgotten, which matches in Eze 26 the “places desolate of old” said of the Abyss; both descriptions matching those of the Abyss.

So far we have seen that the Greek word Abyss “abyssos” is referenced to as Tartaros with the verb “tartaroo”, the word “phrear” for “pit” is used as a synonym, and also the general descriptive term “phylake” or “prison” was used to refer to the Abyss in the Greek. Comparing Rev 20 and Isa 14, we can see the Hebrew word “bowr” is sometimes used to reference to the Abyss, which means a “pit, well, or cistern”. Likely also “abaddown”, a place of destruction, references to the Abyss, sometimes with personification.

Are there any other Old Testament words that refer to the Abyss? We have seen that words that are used to refer to a “pit, well, cistern, prison” in general can also at times be used to refer to the Abyss, and as such there may be more words that refer to the Abyss. It seems that a noun which refers to a “place of destruction” sometimes seems to be personified to point to “the angel of the Abyss” named Abaddon, and so as such there may be more passages referencing “destruction” that are referring to Abaddon. Sometimes synonymous words used are general descriptive words, and not proper nouns that always mean the same thing.

Another such synonymous word may be in Isa 24:17-23, in which the Hebrew word “pachath” or “pit” (Strong's 6354) is used, which means, “a pit, often used as a figure of destruction”. As we already have covered, the Hebrew word “bowr” for “pit” is used in this passage, seeming to reference to the Abyss, and this may indicate “pachath” for “pit” could be another word that is a synonym for the Abyss.

“Fear, and the pit (“pachath” Abyss?) , and the snare, [are] upon thee, O inhabitant of the earth . And it shall come to pass, [that] he who fleeth from the noise of the fear shall fall into the pit; and he that cometh up out of the midst of the pit (“pachath” Abyss?) shall be taken in the snare : for the windows from on high are open, and the foundations of the earth do shake. The earth is utterly broken down, the earth is clean dissolved, the earth is moved exceedingly. The earth shall reel to and fro like a drunkard, and shall be removed like a cottage; and the transgression thereof shall be heavy upon it; and it shall fall, and not rise again. And it shall come to pass in that day, [that] the LORD shall punish the host of the high ones [that are] on high, and the kings of the earth upon the earth. And they shall be gathered together, [as] prisoners are gathered in the Abyss (bowr) , (and shall be shut up in the prison, and after many days shall they be visited.) Then the moon shall be confounded, and the sun ashamed, when the LORD of hosts shall reign in mount Zion, and in Jerusalem, and before his ancients gloriously.” - Isa 24:17-23

Two different words for “pit” are used here. “Bowr” seems to clearly reference to the Abyss due to a prophetic fulfillment of Jesus visiting the fallen angels imprisoned there. As such it seems reasonable that the other word for pit in this passage “pachath” may also refer to the Abyss and could have some prophetic meaning. This end times passage could refer to those in the Abyss or pit coming out of it, and “he that cometh out of the midst of the pit (Abyss)” being caught in a snare. And so, a reason why “pachath” may be a synonym for the Abyss in this passage is that it seems Paul may be quoting from Isa 24:18 in 2 Thessalonians 2:7.

“And it shall come to pass, [that] he who fleeth from the noise of the fear shall fall into the pit; and he that cometh up out of the midst of the pit shall be taken in the snare: for the windows from on high are open, and the foundations of the earth do shake.” -Isa 24:18

In Hebrew the words here are “alah tavek pachath” (Strong's 5927, 8432, 6354). These words meanings are: alah “go ascend, climb”; tavek “midst, middle, among, from among”; pachath “a pit, often used as a figure of destruction”. And from this arrives the phrase “he that cometh up out of the midst of the pit”. This may be a very close match to 2 Thes 2:6-7:

“And you now know the thing that is holding back, that he may be revealed at the proper time. For the mystery of lawlessness is already at work; only the thing which now restrains will continue to do so until out of the midst he comes .” -literal translation by Bryan Huie [7]

“And in the present you know he's restrained, into being revealed in his appointed time. For the mystery now is working lawlessness alone, a restraining at this very moment, until out of the midst he arises .” –literal translation by Paradox Brown [8]

The Greek here for “out of the midst he comes” is “ek mesos ginomai” (Strong's 1537, 3319, 1096). These words meanings are: ek “from out of, out from, forth from”; mesos “middle, the midst, in the midst of, amongst”; ginomai “to come into existence, to arise, appear in history, come upon the stage”. And from this arrives the phrase, “out of the midst he comes” which is a very close match to “he that cometh out of the midst” .

It is also interesting that the “pit” or “Abyss” is a prison, a place which restrains those in it, and Paul repeatedly references to him being restrained. The word for restrained Paul uses twice in these verses is “katecho” (Strong's 2722) which means, “to hold back, detain, retain, restrain, hinder, hold fast, keep secure, possess”. This is contrasted with Paul saying he will be “revealed”, the word “apokalypto” (Strong's 601) which means, “to uncover, lay open what has been veiled or covered up, to disclose, make bare”.

This word meaning “uncover” is interesting, as in the Old Testament the Abyss is mentioned as being covered: “I covered the deep for him… when I cast him down to hell with them that descend into the Abyss… in the nether parts of the earth” (Eze 31) and “great waters shall cover thee; When I shall bring thee down with them that descend into the Abyss” (Eze 26). The method of covering seems to be described in Lam 3, “cast a stone upon me, waters flowed over my head” , of rock and earth, and on top of this deep oceans, covering the Abyss. Also interesting is the Old Testament emphasizing that while we cannot see the Abyss/Destruction, that to God “Abaddon has no covering” (Job 26) and (that even), “Sheol and Abaddon are before the LORD: how much more then the hearts of the children of men?” (Prov 15).

If there is another reason to think that “pachath” or pit is used in Isa 24 as a synonym for the Abyss, it would be related to an event described in Revelation 9.

“And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth: and to him was given the key of the Abyss. And he opened the Abyss; and there arose a smoke out of the pit, as the smoke of a great furnace; and the sun and the air were darkened by reason of the smoke of the pit. And there came out of the smoke locusts upon the earth… And they had a king among them, [which is] the angel of the Abyss, whose name in the Hebrew tongue [is] Abaddon, but in the Greek tongue hath [his] name Apollyon.” - Rev 9:1-3a,11

Here smoke “arose” from the Abyss “out of” it, and locusts “came out” of the smoke, and “among them” is a king, the angel of the Abyss who is named Abaddon. And so, in the midst of smoke and locusts, Abaddon arose and came out of the Abyss among the locusts. The word for “arose” here is “anabaino” (Strong's 305) which means, “to ascend, go up, rise”. The word for “out of” here is “ek” (Strong's 1537) which means “from out of, out from, forth from”. And the words here for “came out” are “exerchomai ek” (Strong's 1831, 1537) and “exerchomai” means, “to go or come forth of”. The word here for “among” is “epi” (Strong's 1909), and can mean “among, by, before, in the presence of, near” and in several places in the New Testament is translated as “among” (KJV – Mat 13:7, Acts 1:21, 4:17, 2 Thes 1:10, Rev 7:15).

This passage describes that the angel Abaddon comes up out of the Abyss, among the locusts, in the middle or midst of smoke and locusts, as the Abyss is opened and becomes uncovered, and those in it are no longer restrained but revealed. Altogether there does seem to be some parallel between “he who cometh up out of the midst of the pit” of Isa 24 and “out of the midst he comes” of 2 Thes 2 and “arose a smoke out of the Abyss… came out of the smoke locusts… a king among them, the angel of the Abyss… Abaddon”of Rev 9.

Also interesting in Revelation, and potentially related, is the repeated use of the phrase “the beast who ascends out of the Abyss” as the angel Abaddon and locusts ascend out of the Abyss, and the phrase “beast from the sea” as the Abyss is said to be covered by deep oceans. And also, in an explanation of a mystery, “the beast that thou sawest, was, and is not, and shall ascend out of the Abyss” , all of which may also reference back to Isa 24, 2 Thes 2, and Rev 9.

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Tartarus
[2] http://www.thedivinecouncil.com/
[3] For a more complete study on Satan with a timeline, see here: http://www.paradoxbrown.com/Chapter_1.htm
[4] The Tree of Life: An Archeological Study by EO James, pgs. 4, 34, 42…
[5] To learn more on the Flood and how science supports the cataclysmic historic reality of this event, see http://www.Creation.com or also http://www.DrDino.com .
[6] http://www.bible-history.com/biblestudy/cisterns.html
[7] http://www.herealittletherealittle.net/index.cfm?page_name=Abaddon
[8] http://www.stopalienabduction.com/BookofRevelation.doc