This page has been translated from English

Biblija o modernoj Hibridi - Nefili

Biblija o modernoj Hibridi (Nefili)

(Kao što je "moderna Nefili" tvrde i knjižni argument je svojstven onima koji su prihvatili "sinovi Božji" koji će se anđeli u Post 6, ova serija članaka o pretpostavlja taj stav za dobrobit ili tvrdeći ono što je ostatak Pismo bi pokazati, ako je to pretpostavka je istina.)


Ova serija u nastavku je dostupan na http://www.nephilimhybrids.com zajedno s mnogo više informacija   na temu moderne Nefili / hibrida.

Izravna veza http://stopalienabduction.com/nephilimhybrids/wordpress/?p=1

Pojam Očinske duhovnih Lineage

Biblija sadrži u sebi ono što sam poziv pojam "Očinske Duhovni Lineage". Biblija uči:

Duh djeteta množi s duha (što život) i otac djeteta.

Djeteta duh, koji je vezan za dar života, ne stvara potpuno iznova od Boga i položiti je Bog na koncepciju, nego je izrasla iz duha otac djeteta. Isto kao što je tijelo djeteta je narasla od jajeta i spermija koje kombiniraju po koncepciji, duh djeteta je izrastao iz duha oca. Njegov doprinos kao davatelj duha (što život) djeteta služi kao njegov veliki doprinos, kao i rast djeteta tijelo u majke u trudnoći služi kao njezin veliki doprinos. Samo majka može rasti dijete u njenom tijelu, kroz njeno tijelo, a samo otac pridonosi rastu duha djeteta, koja je potrebna za dijete da ima život, iz vlastitog duha. Duša (um / će / emocije) i tijelo djeteta su podjednak doprinos od majke i oca. Dijete će biti kao i majka i otac u osobine svoje tijelo i dušu. (Iako tehnički oca doprinos sperme je samo ono što određuje spol djeteta.) No, duh djeteta je jedan-veličina-odgovara-svima materije, kao i duh koji daje život u svakoj osobi, bilo kojeg spola, je isti.

2. Djeteta duh istog tipa kao i otac djeteta.

Budući da je majka pridonosi ništa duhu da je dijete raste iz, a živ iz, to znači da je otac samo određuje vrstu duha djeteta. Postoji nekoliko vrsta duhova koji postoje, ili da je Bog stvorio: ljudski, anđeo, a zatim tu je Bog, koji je duh. Ako dijete ima ljudske vrste duha, ili anđeo vrstu duha ili duh Božji, određuje isključivo otac djeteta. Žena duh nije se množi i izrastao u djeteta duh (što život), niti su uključeni u proces, mnogo u isti način na koji joj jaje ne određuje spol djeteta, već samo doprinos oca određuje spol .

3. Generacijske psovkama prenijeti na dijete naznačeno da samo dolaze iz očeve preci djeteta, a ne majke ili majke predaka, ali ne dolaze iz očinske predaka o majčinskoj liniji. Ipak, blagoslovi dolaze iz oba majka i otac djeteta. To je u skladu s obrascem prva dva boda iznad, ali pokazuje da je Bog posjeta bezakonja kao što je drži rekord, i bezakonja posjetili ili blagoslove dao ne određuje tijelo ili duh množenja loze.

Sada pokazati gore navedene točke u Bibliji:

Prvo Bog je stvorio Adama,
.” (Gen 2:7) "I Jahve, Bog, napravi čovjeka [i] praha zemaljskog, i udahnuo u nosnice mu udahne dah života i čovjek je postao živa duša." (Post 2,7)
Riječ ovdje za "duša" je pojasnio u Novom zavjetu,

1 Kor 15:45 "Tako je i pisano: Prvi čovjek, Adam je napravio živa duša, posljednji Adam je napravljen duh životvorni."

Riječ ovdje za "duša" je "psihe" i znači "život" i "duša". Također se koristi u: Matt 10:28 "I ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali ne mogu ubiti dušu: Bojte se više onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu."
Tu je drugu riječ za "duh" se koristi u 1 Kor 15, koji je "pneuma".

To je "diše života" u Post 2,7 kojem reference na "duh" koji daje život.
"Duh Bog me, i dah Svemogućega dao mi je život." (Job 33:4)
"Sve dok mi dah [je] u meni, a duh (ruah) Boga [je] u nosnicama" (Job 27:3)
"I Jahve reče, moj duh (ruah) ne mora uvijek nastojati s čovjekom, za koje je također [je] mesa:. Ali neka mu vijek bude stotinu dvadeset godina" (Post 6:3)

Duh života u čovjeku je dao Bog Adama u Post 2,7, a duh čovjeka. Bez Boga nastoji duhom čovjeka, on više nema života, ali čovjek umre. Ali, kao čeznuti kao Bog nastoji duhom čovjeka, čovjek živi. Točka u tome da je čovjek živ je vezan za njega imaju duha, života, dajući život, kao što je Bog udahnuo u Adama.

Duh života, dajući život na tijelo, je u krvi,

"Za život živoga bića [je] u krvi: i ja ga tebi na žrtveniku da obred pomirenja za svoje duše:. Jer [je] krv [da] gradi pomirenje za dušu" Lev 17:11
Kao takav duh čovjeka, i život je vezan za krv tijelo čovjeka.

Bog određuje da se ljudi reproduciraju kroz množenje, govoreći:
"Plodite se i množite" (Post 1,28).

Što je množenje? Bog je pokazao umnožavanje za nas, kako je Bog napravio Evu iz djelić, rebra, uzeti od Adama. (Rebra sebi sadrži krv u srži, a život je tijelo u krvi.)

"I Jahve, Bog izazvao dubok san pada na Adama, a on spavao: pa mu izvadi jedno rebro, a mjesto zatvori mesom umjesto toga, i rebra, što ih je Jahve Bog je uzeo od čovjeka, napravio je žena, te joj dovede čovjeku. "(Post 2:21-22)

Bog nije zabilježeno da su udisali duh, disati života, u večer bi za nju da postane živa duša. Niti je Bog zabilježeno da su ponoviti taj proces s Kain, Abel, Seth, ili bilo koji od svoje djece. Bog udahnuo duh života u Adama, koji je postao živa duša, i Bog je zabilježeno da su to učinili samo jednom, s Adamom.

Onda Adam je duh i dušu i bio je živ.

Kad je Bog stvorio Evu, On umnožio svoje tijelo od Adama tijelo, a Bog množe njezinu dušu od Adama duše, i Bog pomno njezin duh od Adama duh.
I kao što je imao tijelo (sa životom u krvi) i duha (disati života) je također postao živa duša, kroz proces množenja.

Kao takav, Eva je umnožio od Adama, u tijelo, dušu i duh. Bog je to učinio s Evom sam, ali od te točke na istu stvar bi se dogoditi s Adam i Eva množenjem imati djecu, kroz prirodni proces Bog postaviti na mjesto.

To ne negira da je Bog čini svaka osoba u maternici (Je 44:2,24), ali stvar je da građevinski materijal, sjeme, već u mjesto za Boga u izgradnji od, ne samo u odnosu na množenjem novo tijelo, ali nova duša i duh, kao dobro. Svi se množe od onoga što već postoji u oca i majke.

To su tijelo i duša (um, emocije, volje) od majke naslijedio osobine djeteta je očigledan, djeca izgledaju poput njihovih majki, imaju psihičke osobine poput svoje majke, inteligencija svoje majke, itd. I tako znamo da je i tijelo i dušu majke pridonose dušu i tijelo (um / će / emocije) djeteta. I majka i otac duše i tijela su dio procesa umnožavanja u obliku dijete. Svaki pridonosi jednak broj kromosoma, kombinirati u koncepciji, za fizičko tijelo, a isto bi imalo smisla duše (um / će / emocije), kao dobro.

Ali otac je sperma sama određuje da li će dijete biti muško ili žensko, a to su dvije vrste ljudi. "Tako je Bog stvorio čovjeka u njegovoj [vlastitu] sliku, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih." (Post 1,27)

Sličan paralelno se vidi u duhovnom roda. To je tip oca duh koji isključivo odlučuje o vrsti duh djeteta, a koji samo pridonosi "diše života" sebi dijete začeća. To je kao automatski, fizičke (duhovne) proces, i iz ruke djeteta otac, kao što je trudnoća u žena, a njezino tijelo raste tijelo djeteta. Bez oca, majčinom tijelu raste tijelo djeteta, a čovjek baš kao što bitno pridonosi životu djeteta, koje samo pridonose duhu kojim dijete množi, a to je udahnuti života.

To je razlog zašto Biblija iznova i iznova se odnosi na oca sam kao rađanje djeteta. Majke ne reče začeti djecu. Život tijela je u krvi, koji je izgrađen u majčinom tijelu u trudnoći. Dijete ne bi živjeti bez krvi, izgrađen s majčinog tijela, niti bez duha daje život, izgrađen s ocem duh. Kao takav njihov doprinos jednako važna i bitna u proizvodnji dijete. I to je Bog koji radi čudo formiranja djeteta, u svakom slučaju. No, dok dijete dolazi iz oba majka i otac, u konačnici djeteta duh, ima život, dolazi samo od oca duh se množe u duhu djeteta, tako da je život. To je uravnotežen sa samo majke body building tijelo djeteta u trudnoći. Život, dakle u konačnici je naslijedio od oca, od duha. I to je razlog zašto Biblija kaže da je više puta očevi začeti svoju djecu, u brojnim mjestu, evo jedan:

Matt 01:02 "Abrahamu se rodi Izak, Izaku se rodi Jakov, a i Jakovu se rodi Juda i njegova braća"

Premještanje na dva primjera slučaj, ista riječ za "rodi" se koristi u 1 Iv 5:01
"Tko vjeruje da je Isus Krist je rođen od Boga: i svaki koji ljubi da rodi, ljubi ga i da je rođen od njega."

Isus Krist je bio rođen od Boga Oca. Isus Krist je jedinorođeni Sin Božji, ali on je i Bog. U ovoj možemo jasno vidjeti da tip duh oca samo određuje vrstu duha djeteta. Tri vrste duhova koji postoje su Bog, anđeo, i čovjeka. Isus Krist je Bog vrsta duha, Bog, jer je njegov otac Bog. Isus Krist nije mogao duh koji je bio samo pola Boga duha, i polu-čovjeka-duha, nego: ". Jer u njemu stanuje sva punina božanstva tjelesno« (Kol 2,9) Isus Krist je došao u meso (2 Iv 1:7) i bio je čovjek (1 Tim 2:5), ali i Isus Krist je Bog, i došao odozgo, postojećih vječno, stvarajući sve (Iv 8:23, 8:58, Iv 1 ). Osim toga, možemo vidjeti da Biblija kaže Isus bio čovjek, jer je njegovo tijelo, iako je duh Isus je Bog kao Isus je Bog. Vrsta duh djeteta određuje se prema vrsti duha oca sami.

Također možemo vidjeti da je kod ljudi, čovjek s ljudskom duhu rađa dijete koje ima ljudski duh, jer je to istina u cijeloj Bibliji. To se vidi u slučaju Adama i Eve, u kojoj je također imao ljudskog duha, sama se množi od Adama.
No, kao i za njihovu djecu, Biblija kaže da su djeca došla po Evi, kao u "prolazu". Riječ ovdje "dia" znači "kretanje kroz".
1 Kor 11:8,12 "Za čovjeka nije iz žena, ali žena je iz čovjeka, jer kao što je žena iz čovjeka, na taj način također čovjek je kroz ženu, ali sve zajedno od Boga. "

Razlika je jasno napravio da, dok Eva je došao iz Adama, i dok kćeri dolaze iz svojih otaca, da su svi muškarci (i žene) jer se "kroz" svoje majke, a ne "iz" nje. No sve žene (i muškarci) su došli "iz" svojih otaca. Primjena to Eva, to znači da svoju djecu došao po nju, ali iz Adama.

Sljedeći slučaj pogledati je da je Adam. Bog reče Adamu: "Sa svakoga stabla u vrtu slobodno jedi, ali sa stabla spoznaje dobra i zla da ne smije jesti, jer u dan kad jedete s njega okusiš, zacijelo ćeš umrijeti." (Post 2:16-17)
Možemo znati da to nije bilo koji se odnose na fizičke smrti, ali duhovne smrti, jer Adam nije umro onaj dan u koji je jeo sa stabla. To je jasno kada je u odnosu na Gen 3:22-24:

"Tada Jahve, Bog reče:" Evo, čovjek postade kao jedan od nas, da zna dobro i zlo. A sada, da je on ispruži ruku i uzeti također sa stabla života pa pojeo i živio zauvijek "- dakle, Jahve, Bog ga je poslao iz vrta edenskog da obrađuje zemlju iz koje je i uzet. Tako je vozio iz čovjeka, i on stavlja kerubina na istočno od vrta edenskog, i plameni mač koji se svjetlucao način, čuvati na način na stablo života ".

Drvo života bi uzrokovati duhovni besmrtnost, ali sa stabla spoznaje dobra i zla bi uzrokovati duhovne smrti ili umiranja. Besmrtnost duhovne čini se da će dovesti do besmrtnost tijela, a smrt duhovnog čini se da će dovesti do smrti tijela. Iz ovoga je moguće okupljene da Adam je napravljen sa ni smrt ni život besmrtni, ali u neutralnom stanju, a mogao izabrati da ide u oba smjera, ili odabrati ili stabla.
Kada je odabrao drvo dovodi do smrti duh je, to prijeđe smrt na svoju djecu, jer su svi bili množi iz njegova duha. Njegov duh umire ne uzrokuju ga više nemaju duha, nego jednostavno da imaju "inertni ljuska 'jednog, za njega su mrtvi duh, umjesto života, no on još uvijek je jedan. I nekako samo da duh (čak mrtav ili umrijeti) je još uvijek dovoljno da bi život u smrtno tijelo, i živa duša. (I to je Duh Sveti koji čini mrtvi duh moramo biti nanovo rođeni, u vječni život.)

Mi znamo da stanje Adama duh, da mrtve ili umiruće, donesen na sve ostatka čovječanstva svoje djece, kao što je to jasno u Novom zavjetu:

"Stoga, kao što po jednom Čovjeku grijeh ušao u svijet, i po grijehu smrt, i tako smrt proširila na sve ljude, jer svi sagriješiše, na sve Zakon grijeh bio u svijetu, ali grijeh je ne može pripisati kada nema prava. Ipak smrt je vladao od Adama do Mojsija, čak i nad onima koji ne sagriješiše u obličju djelo Adama, koji je tip Njega koji je bio doći. Ali dar nije kao grijeh. Jer ako je grijeh jednog mnogih umro, mnogo učinio milost Božja i dar po milosti jednog čovjeka, Isusa Krista, obiluju za mnoge. Dar nije kao što je došao preko jednog tko li sagriješi, za s jedne strane presude nastala od jednog prekršaja što je rezultiralo osudom, no s druge strane dar nastalo od mnogih prijestupa rezultira opravdanja. Jer ako je grijeh jednog, smrt vladala kroz jedan, mnogo onih koji primaju izobilje milosti i dara pravednosti kraljevati u životu će kroz jedan, Isusa Krista. Dakle kao kroz jedan prijestup tamo rezultiralo osuda na sve ljude, čak i tako kroz jedan čin pravednosti postoji rezultiralo opravdanje života svih ljudi. Jer kao što kroz jednoga čovjeka neposlušnosti mnogi postali grešnici, tako kroz poslušnost Jedan će mnogi postati pravednici. Zakon je došao u tako da je prijestup će se povećati, ali gdje je grijeh povećao, milost obilovala sve više, tako da, kao što je grijeh vladao u smrt, tako milost kraljuje pravednošću za život vječni po Isusu Kristu, Gospodinu našemu "Rim 5. :12-21 NASB

"Doista po čovjeku smrt, po Čovjeku i uskrsnuće od mrtvih. Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će iu Kristu svi biti oživljeni. Tako je i pisano: Prvi čovjek, Adam je napravio živa duša;. Posljednji Adam je napravljen duh životvorni "
1 Kor 15:21-22, 45

U tim odlomcima je jasno da prijeđe smrt za sve ljude Adam sama. To je objašnjeno u da je Adam bio je jedan izvorni duh / duša od kojih svi drugi su pomno. Svi Adam djece naslijedio umire / umro duh, jer je samo duh oca koji se množi s djecom, dajući im život. Biblija je specifičan da je samo grijeh "u jedan" i da "smrt vladala kroz jedan".
Kao takav Eva nije uključena u množenjem duha, ali samo Adam, a to uključuje atribut 'grešne prirode "ili mrtav-stanje duha (kao i vrsta duha).

I tako iu slučaju Adama rađanje cijelo čovječanstvo, a Bog rađanje samo Isus Krist, možemo vidjeti da tip duh djeteta i atribute djeteta duh, dolaze samo iz tog djeteta oca, a ne iz djetetovu majku.

Ako Eve duh je bio uključen u 50/50 množenjem duha djeteta, a zatim 1 Kor 15 i Rim 5 nije mogao reći ono što oni kažu, bez proturječja, kao što su obje točke isključivo Adama. Ako Marijina duh 50/50 uključen u množenjem Duha Isusa Krista, tada duhovno će biti manje nego u potpunosti Bogu, duhovno govoreći.

Prva dva boda su pokrivene, na trećem mjestu, što je rekao u:

Ex 20:5-6

"Ti ne klanjaj im se niti im služi, jer ja, Jahve, Bog tvoj [sam] ljubomoran Bog, posjeti Kažnjavam grijeh otaca na djeci do trećeg i četvrtog [generacije] od onih koji me mrze; a iskazujem milosrđe tisućama koji me ljube i vrše moje zapovijedi. "

Riječ ovdje za "očeva" odnosi se samo na očinski predaka, a ne majke one. Kao takav, moglo bi se pretpostaviti da su ta zlodjela prenosi po konceptu Očinske duhovnih Lineage, međutim to nije slučaj. Bog kaže da će posjetiti krivnje očinske predaka na djecu. Ajet ne znači da će se to dogoditi prirodno, kao dio prirodnog procesa kao što se množenjem djece. To ne može biti slučaj, jer svako dijete ima "oci" i očinski preci i na svoj mama i tata strani.
Preci po ocu djeteta majke su također iz ovdje i ništa u ovim stihovima ograničava "očevi" samo dijete ocu strani. Kao takav, ovaj "posjećivanje bezakonja" ne može se temeljiti na umnožak duha oca za proizvodnju dijete, i nevezano pitanje, čak i ako to nosi neke sličnosti.
Umjesto toga, Bog se ovdje odnosi na rekord koji je čini se da bi, ne samo po ocu očev-liniju, ali i majčinske-očevu liniju, što znači da muški preci dijete na obje strane obitelji djeteta.

Osim toga, nema ravnopravnosti ograničenja nalaze se u Boga pokazuje milosrđe tisućama generacija onih koji ga ljube i drže njegove zapovijedi. To znači generacijske blagoslov Božje milosti može proći na preko majke ili oca djeteta, preko svojih predaka, bez ikakvih ograničenja spol. Opet, to potvrđuje da je pojam "generacijskog prokletstva" ne temelji se na umnožak duha iz djetetovog oca. Ipak, neke sličnosti u načinu Božjeg duhovnog pravila rada nalazi se, u tom bezakonja otaca su posjetili, a majke nisu. Ali to čini malo razlika, kao što su opačine posjetio i na muške i ženske djece, a majka može imati isti bezakonje posjetila na nju da joj je otac, kako mogu svoju djecu.
Drugi svjedok Bogu aktivno vođenju evidencije ovako se nalazi u Psalmu 109:14,
"Neka bezakonje otaca biti zapamćena s Jahve i neka ne grijeh njegove majke biti isprao."

Drugi razlog je to poznato da se nevezano za umnažanje, jer ne postoji ništa hard-ožičen o određenim nepravdama, kao osoba može pokajati određenog grijeha u bilo koje vrijeme, ili odbiti nepravde koja se posjećuju na njih, bez duha ( ili tijelo ili dušu), oni su rođeni s promjenom u neke osnovne hard-ožičen način (Eze 18).

U sažetku, dva svjedoka nalaze se u Svetom pismu, u slučaju Isusa Krista i Adama, koji zajedno pokazuju: duh djeteta množi iz duha djetetov otac, davanje života, i da je dijete duh je istoga tipa kao i otac djeteta.

Također atribute života duha oca prenijeti djetetu, kao što je Isus Krist vječni i besmrtni, i Adam je grešno prirode i smrti. Međutim, grešno prirode i mrtvih stanju Adama je duh opće stvar, a specifična bezakonja oca koji su posjetili na djecu se ne temelji na duhu se množi s oca na dijete.Dio 2

Tu je treći primjer u Pismu koja pokazuje ovom trenutku oko Očinske duhovne loze, koja se nalazi u Post 6.

To je slučaj "sinovi Božji", a njihova djeca su Nefili-divovi.

"I dođe da prođe, kada se čovjek počeo množiti na licu Zemlje, i kćeri su rođeni im, da opaze sinovi Božji kćeri ljudi koji su [bili] fer, a oni su ih žene svih koji su izabrali. I Jahve reče moj duh neće uvijek težiti će s čovjekom, za koje je također [je] tijelom: još neka mu vijek bude stotinu dvadeset godina. Bilo je divovi na zemlji, u one dane, i nakon toga, kada su sinovi Božji došao k kćeri ljudi, i oni goli [djece] za njih, isto [postao] junaci [su] od starih po snazi ​​glasoviti ljudi. "Post 6:1-4

Izraz "sinovi Božji" se odnosi na anđele (Post 6:2,4 Job 01:06, 02:01, 38:7), a Nefili, divovi su djeca "sinova Božjih" i ljudskih žena. U Jude 1 i 2 Pt 2 ove "sinovi Božji" su opisani kao anđeli koji su sagriješili napuštanjem vlastite domene, su u odnosu na one koji "se dao na to blud, ide po čudno tijelo", a koji su sada zatočen u Tartaros . Njihove akcije su im postati pali anđeli.

are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire.” Jude 1:6-7 "I anđeli koji drže nije njihov prvi posjed, ali je ostavio svoje prebivalište, on ima rezerviran u vječnim lancima pod mraku k za sud velikoga dana. Kao Sodoma i Gomorrha, a gradovi oko njih na sličan način, daruju preko bludnost, i ide nakon čudne tijelu, navedeni su na primjer, patnje osvetu oganj vječni. "Jude 1:6-7

"Doista, ako Bog nije poštedio anđela koji sagriješiše, ali baci [ih] dolje u pakao (Tartaros), i isporučuje [ih] u lance tame, kako bi se čuvali do presude, a nije poštedio staroga svijeta, ali spasio Noa osmi [osoba], propovjednik pravednosti, dovođenja u potop na svijet bezbožni; i okretanjem Sodome i Gomorrha u pepeo osuđen [im] s zbaciti, što [ih] ensample onima koji bi trebali, nakon budućim bezbožnicima "2 Pt 2:4-6

Kronologija u 2 Pet 2:4-6 mjesta u vrijeme njihova grijeha biti neposredno prije potopa, tako da možemo znati su jedno te isto palim anđelima koji su navedeni u Post 6:1-4. A znamo da ovi pali anđeli posebice tko je počinio taj grijeh sada vezan i zatvoren u Tartaros kao kaznu za svoje zločine. (Iako drugi nisu u zatvoru, koji nije počinio ovaj zločin, vidi Otk 12, Luka 4, Ef 6:12).

Možemo prikupiti što više stvari bi se točno o potomstvo ovog sindikata, na temelju koncepta Očinske duhovnih Lineage.

Kao što anđeli su besmrtni duhovi, njihova djeca su Nefili-divovi bi besmrtni duh. To je isto kao i Bog Otac i Isus, osim da je Bog vječni, i anđeli i njihovi potomci imali su polazište, kao stvoren.

Kao što anđeli koji nom području ove Nefili-divovi bili grešni, potomstvo bi se grešnim također.

Kao što je Isus Krist bio Bog u duhu, ali čovjek u tijelu, možemo skupiti da su Nefili-divovi su pali anđeo, u duhu, ali ljudi u tijelu. Isus Krist je jedini biblijski primjer rade od onoga što će se dogoditi u situaciji poput ove. On je duh Božji, ali ljudsko tijelo, a Biblija ga naziva "čovjek", tako da je čovjek, te je tijelo čovjeka. Kao takav ti Nefili morali smrtno ljudsko tijelo, ali besmrtni grijeh duhova. Ove Nefili-divovi bili su muškarci, koji ljudsko tijelo, iako duh palog anđela-, baš kao što je Isus Krist bio čovjek, nakon što je ljudsko tijelo i duh Božji. Biblija naziva Isusa čovjeka, u istinu (1 Tim 2,5). Uz isti iznos istine, te Nefili-divovi su također ljudi.

Nefili-divova sve je umrlo u poplavama, u odnosu na njihova tijela. No, na temelju svojih Očinske Duhovni Lineage, trebali bismo očekivati ​​za svoje duhovi ne da je umro, nego da se besmrtni. Kao takvi, treba spomenuti kasnije u Bibliji, ako koncept Očinske Duhovne Lineage je istina.
Postoje samo 3 stvari koje znamo o njima. Oni bi trebali biti u mogućnosti identificirati kao besmrtna zlih duhova, koji nemaju tijelo svoje vlastite. To upravo odgovara biblijski opis i račune demona u Bibliji. I tako je koncept Očinske duhovnih Lineage nas vodi do točke da su demoni u Bibliji su bestjelesne duhove mrtvih Nefili-divovi.

Demoni su duhovi palog anđela, (iako ne duh-tijelo anđela) i besmrtni. Oni ne mogu primiti vječni život kao dar, jer su već su besmrtni. Opetovano u Novom zavjetu Isus generalizira da demoni rade za Sotonu, i kaže da kršćani izgone đavle u Njegovo ime. Sotona se zove princ demona, i očito je da demoni su protivnici kršćanima, i raditi za sotonu. Baš kao pali anđeli, demoni Čini se da su u stanju primanja spasenja, jer kao što pali anđeli su besmrtni i ne postoji način za njih da se "ponovo rođen". Demoni, u biti besmrtni, ne može biti "ponovo rođen". Ljudi imaju duha, u inertnih mrtav države, koja dok je bitno da imaju smrtni život, ništa ne poduzima prema vječnom životu.
Inertnih mrtav ljudski duh mora biti nanovo-rođeni, obnovljen, Duhom Svetim:
"Isus je odgovorio i rekao mu: Zaista, zaista, kažem ti, osim čovjek se ponovno roditi, on ne može vidjeti kraljevstva Božjega ... Isus je odgovorio, Zaista, zaista, kažem ti, ako se tko ne rodi iz vode i [u] Duha, ne može ući u kraljevstvo Božje. "Ivan 3:3,5

Nefili-divovi se zove "ljudi" u Bibliji (Post 6:05), ali oni ne mogu biti ponovo rođen od Duha, jer su već žive besmrtni duhovi, koji poznajemo kao demoni. Oni ne mogu biti nanovo-rođeni kao ljudi s ljudskim tipa duhova, i stoga ne može ući u kraljevstvo Božje. U ovoj Bibliji općenito čini da ih klasificirati u istoj kategoriji kao i pali anđeli, na mnogo načina, ali manje moćna, jer im nedostaje duh-tijela koja pali anđeli su stvorene da su, demonima i dalje su kategorizirani kao pali anđeli kada je u pitanju pitanje spasenja i koji rade.

To je zbog toga je vrlo važno da se utvrdi da postoje zapravo nema "modernog Nefili hibrida" danas živi esp. koji izgledaju ljudske i živjeti među nama, što je ono što ovog web-mjesta pokušava učiniti. Taj isti podatak da je Biblija uči o konceptu Očinske duhovne loze, kad se odnosi na priču o Nefili u Postanku, pokazuje da nije bilo Nefili nakon potopa Noe, i da nema dokaza za bilo Nefili danas živi , niti će biti. Molimo nastavite na sljedeći članak u ovoj seriji.

Pogledajte izvorni kod: http://stopalienabduction.com/nephilimhybrids/wordpress/?page_id=2Nefili

Prema razumijevanje koncepta Očinske duhovne loze, koje smo pokriveni, postoji nekoliko stvari koje možemo znati pravo isključiti šišmiš o Nefili.

Isus je imao ljudsko tijelo, ali duh Boga, i Bog, ali je čovjek i pozvao, kao u Bibliji, da ljudsko tijelo. U dosljednost, isto vrijedi i Nefila. Isus Krist je jedini biblijski primjer koji razumiju što ti Nefili bili, i po koji primjer: su pali anđeo, duh, ali ljudsko tijelo, i nazivaju se ljudi u Bibliji.

"I dođe da prođe, kada se čovjek počeo množiti na licu Zemlje, i kćeri su rođeni im, da opaze sinovi Božji kćeri ljudi koji su [bili] fer, a oni su ih žene svih koji su izabrali. I Jahve reče moj duh neće uvijek težiti će s čovjekom, za koje je također [je] tijelom: još neka mu vijek bude stotinu dvadeset godina. Bilo je divovi na zemlji, u one dane, i nakon toga, kada su sinovi Božji došao k kćeri ljudi, i oni goli [djece] za njih, isto [postao] junaci [su] od starih po snazi ​​glasoviti ljudi. "Post 6:1-4

Da bi Bibliju da govori istinu u pozivanju Nefili "ljudi", onda oni moraju biti "ljudi" na neki način, bez iznimke. To je isto kao i Isus je nazvan "čovjek", a bio je ljudski, bez iznimke. U oba slučaja to nije stvar duha, ali pitanje ima čisto ljudsko tijelo. Nefili su ljudska tijela sa svim što podrazumijeva, ljudskih kromosoma, DNA, itd. Reći inače, trebalo bi također zanijekati da je Isus bio čovjek, a imao ljudsko tijelo, i prkositi unutarnje konzistentnosti u Bibliji.

Znanost je također provjerava da kromosoma i DNK ljudskih majka staviti ogroman ograničenja na DNA i kromosomima palim anđelima morao koristiti u impregnacija žena. Naime, da je ljudsko žene DNA i kromosoma mogu samo par uspješno s DNA i kromosomima koji su dizajnirani da par s, kako ljudskog mužjaka. DNA i kromosoma ovi pali anđeli morali koristiti kako bi se oploditi tih žena mora biti tako odgovara da od muškog, kao da su ne razlikuje se od muškog.

Iako je teško naći znanstveno tumačenje palog anđela / ljudska križanjem u Postanku 6, istu točku o Genetika je napravio oko teorijski "vanzemaljci":

"Ako stranac i ljudske DNA je toliko drugačiji, hibridizacija bi bilo nemoguće. To je ne samo točno na slijed razini, ali kromosomi su se par kao dobro. "
Dr. Robert Carter, genetičar, Analiza Genetika navodne Starchild

Isti princip znanosti i genetike primjenjuje u slučaju palim anđelima i ljudskim ženama. Da bi hibridizacija biti moguće, palim anđelima morao par kromosoma i DNK sekvence kako bi se slagala da čovjeka čovjek, inače ne bi potomstvo rezultata, na sve. Kako bi za ove žene da postanu trudne, i biti majke su Nefili, pali anđeli su morali uzeti u obzir jaje žene i prilagoditi proces da odgovaraju joj kromosomske i DNA sekvence zahtjeva za ono što je Bog dizajniran za rad u znanosti biologije i genetike.

Najjednostavnije objašnjenje o tome što pali anđeli koji se koriste u impregniranje tih žena je da je Bog stvorio anđele sve muške, i imaju neku vrstu zaostalih spermija koji su došli oko dok je u ljudskom obliku na Zemlji, ali sperma koju Bog nikada ne namjerava ih koristiti.
Kao takav, čini DNA i kromosomima koji pali anđeli tijela može proizvesti je ljudski utakmicu, ali manjkav, koji sadrži genetski pogoršanje (u odnosu na Boga dizajniran savršen DNK Adama), što dovodi do malformacija. Čini se vrlo vjerojatno da je Bog ugrađene u anđele ove genetske deteriorations, u načinu na koji je osmišljen njihov duh-tijela da rade bi trebali uzeti ljudski oblik na Zemlji, ali u svakom slučaju oni očito nisu mogli učiniti bolje nego nešto što je flawed, ali to radio. Ipak, to je bio ispravan dovoljno da prođe za muškog DNA i kromosoma, kada je riječ o kombinaciji s DNA i kromosoma u jaje ljudskih žena.

No, u ovom, znamo da su Nefili gledali čovjeka, a njihova DNA i kromosomima su ljudi, čak i ako su miniscule nedostatke ili pogoršanje u sekvenci u odnosu na više idealan DNK ljudi koji žive u to vrijeme. To se ne razlikuje od ljudi danas koji imaju DNA i kromosoma pogoršala od vremena Adama, ili čak u vrijeme Noe. DNA ili kromosoma čovjeka ne moraju biti savršeni kao što je Adam, originalni, kako bi osoba se smatra da su ljudsko tijelo. Inače, nitko od nas bi kvalificirati kao ljudi, kao i svi mi imamo neke genetske nedostatke koji su se nagomilali tijekom vremena, što je samo dio bića u pale stvaranja koja je bila podvrgnuta korupcije i propadanja (Rim 8:20. - 22)
Su Nefili su tijela koja su ljudskog dovoljno za njih da ih se naziva ljudi (Post 6:05) Bog u Bibliji, na temelju njihova tijela biti čovjekom, unatoč tome što se činilo da imaju određenu razinu genetskih propadanja više nego ljudi oko njih, u usporedbi.

In Gen 6:3 when God says “with man, for he also is flesh” this is also translated as “man is indeed flesh”. And so the same concept is referred to, that part of what makes a man to be considered a man is his flesh, his human body, and man “is indeed flesh”. Having a human body is enough for the Bible to say that someone is a man, and this is the same for both Jesus Christ, and also for the Nephilim.

From an understanding of Paternal Spiritual Lineage, we can understand that God was likely speaking in Gen 6:3 to the angels (sons of God) who took human wives. The chronology of these verses makes much more sense when one understands that after these angels took wives, God spoke up to say something to these falling angels.
What did God say?

“And the LORD said, My spirit shall not always strive with man, for that he is indeed flesh: yet his days shall be an hundred and twenty years.” Gen 6:3

God made it clear that “man” is “indeed flesh” and that “man” would live only 120 years.

Who was God saying this to? The angels likely thought it possible that if they had children with the wives they had taken, that these children would live forever, as they did. As such it would make sense that in response God told them that this would not be the case, but rather that “man” would only live 120 years. The “man” referenced to here was first and foremost the Nephilim. The placement of Gen 6:3 after the angels took wives, and before the mention of their offspring, gives a clear context that God was speaking to the angels (and perhaps also their human wives) about their offspring to follow, the Nephilim. The placement indicates that God likely pronounced this once the Nephilim were conceived, but before they were born. This would have been at the time when God starting forming these Nephilim in the wombs of these women who were their mothers. (Is 44:2,24)

In those days it is recorded that the line of Adam, until the flood, on average lived 857 years. This is far longer than the 120 years that God said the Nephilim would live, speaking to their parents. The explanation for why these Nephilim would have far shorter-than-normal lifespans was that “man is indeed flesh”. This shortened lifespan was all very abnormal at the time.

The word here for “man” in Gen 6:3 is “adam”, which both referred to the “Nephilim” in that they had human bodies, just as human as any other “adam”. This also seems to have been a prophetic warning that all “adam” would only live 120 years in the future. This seems to be a case of a prophetic warning having a dual meaning, both that the Nephilim would only live 120 years, due to their flesh, and that all mankind would come to be like this also.
This prophetic warning of shortened lifespans to 120 years has come to pass. But as the Bible indicates God spoke this prophecy to the parents of the Nephilim, by the placement of this verse, it makes sense that their actions in interbreeding were going to be the cause of this change. The Bible seems to indicate that this change in lifespans would be coming through the Nephilim that followed in Gen 6:4, and then on to the rest of mankind.

What does the word Nephilim mean? To quote Dr. Michael S. Heiser,

“In the form we find it in the Hebrew Bible, if the word nephilim   came from Hebrew naphal , it would not be spelled as we find it. The form nephilim   cannot mean “fallen ones” (the spelling would then be nephulim ). Likewise nephilim does not mean “those who fall” or “those who fall away” (that would be nophelim ). The only way in Hebrew to get nephilim   from naphal   by the rules of Hebrew morphology (word formation) would be to presume a noun spelled naphil   and then pluralize it. I say “presume” since this noun does not exist in biblical Hebrew — unless one counts Genesis 6:4 and Numbers 13:33, the two occurrences of nephilim — but that would then be assuming what one is trying to prove! However, in Aramaic the noun naphil(a) does exist. It means “giant,” making it easy to see why the Septuagint (the ancient Greek translation of the Hebrew Bible) translated nephilim as gigantes (“giant”). Here is a screen shot (not good quality) of Aramaic naphil(a) from Morris Jastrow's Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature   (1903; page 923, or page 243 of 1061 of the online PDF of volume 2).”

Dr. Michael S. Heiser, PhD, http://sitchiniswrong.com/

The word Nephilim means giants, and so by definition the Nephilim were all giants.

Having human bodies, that were purely human, human chromosomes, human DNA, the Nephilim must have had human gigantism, caused by the same mechanisms as people who have gigantism today. This is the simplest answer for how the human bodies of the Nephilim were giant. The same processes that are required to take place in a human body today in order for gigantism to result, must have been the same processes that took place in the human bodies of the Nephilim in order for their gigantism to result.

As per modern medical understanding, pituitary gigantism today is caused by a tumor (cancerous growth in) the pituitary gland in the brain, which causes an overproduction of Human Growth Hormone. (1) While some cases of pituitary tumors like this occur randomly, others are genetically linked and pass down through families. (2)

One such case of this is FIPA, Familial Pituitary Isolated Adenomas, which causes both Growth hormone secreting pituitary tumors in childhood (resulting in gigantism) and in adulthood (resulting in acromegaly). FIPA is a hereditary genetic condition which is autosomal dominant with incomplete penetrance. That means it is not sex linked, and either gender can get it, and it is a dominant trait (overtaking recessive traits) but that it only does this some of the time, so people can carry the disorder without having it, and the result varies for those who have it (acromegaly up to full gigantism). (3)

Hereditary gigantism today, like in the example of FIPA, is likely the closest example we have to what the Nephilim had, because what they had caused gigantism, could be carried by someone who did not express the disorder, and because it is hereditary.

People with gigantism today typically have a greatly decreased lifespan. Many giants throughout recent history only lived to their 20s. This closely parallels with the Nephilim-giants that God indicated would only live to be 120 years, when 857 years was the average recorded lifespan. As such there is some parallel in both the gigantism of the Nephilim-giants and the decrease in their lifespan (compared to normal), although these two issues are not shown to be strictly genetically linked, more like two separate genetic problems. If so then it makes sense that as humanity today only lives about 120 years at most, because the genetic problem of the Nephilim's shortened lifespan spread throughout humanity's genetics, effecting lifespans of humans from that point forward, separate from the genetic problem of pituitary gigantism, only affecting some.

How would this work? According to an understanding of Paternal Spiritual Lineage, the spirit of the child comes solely from the father of the child. The Bible seems to specify that the first generation of Nephilim were all male (Gen 6:4), but at the same time specifying the nephilim were “men” (Gen 6:5) therefore having human bodies, therefore being capable to reproduce as the bodies of human men do. Understanding that the Nephilim-giants had purely human bodies, and are called men by the Bible, it makes sense that they were virile and also capable of having children. There is nothing that suggests the Nephilim-giants were sterile. As such, if a Nephilim-giant were to marry a human woman, the children would all also have demon-spirits, but human bodies. While the Nephilim-giants are all described by the Bible as male, their children with human women could have been male or female. As the Bible calls the Nephilim-giants “men” on the basis of their human bodies, there is every reason to think that their bodies were capable of the same things as that of any human male body, which includes the production of X-sperm, leading to female offspring.

The Bible does indicate in the OT that people sinned by making offerings to demons, and to other gods (Deut 32:16-17), and that people worshipped demons when they worshipped idols (1 Cor 10:19-20) and that one of these whom people made offerings to was known as “the queen of heaven”(Jer 44:25). As all of the angels in the Bible are referred to as male, including the fallen ones, there is some reason to think “the queen of heaven” was a female demon. If there are female demons (as is claimed about succubus) then this would imply there must have at one time been female demon-spirited Nephilim.

A daughter of a Nephilim-giant would herself have a demon-spirit (and at death become a demon) but if she had children, her children would have the same type of spirit as their father, not her. If their father was human, the children would be human. At the same time, the children could genetically inherit the traits of her body, including gigantism and a shortened lifespan. If she married a human man, with a human spirit, the children could inherit the genetic traits of gigantism or a shortened lifespan, while they would still have human-spirits.

After the flood people had about 400 year lifespans, which gradually decreased to 120 years over 11 generations. This indicates that it was not any external changes in the earth after the flood which caused decreased lifespans, but rather decreased lifespans must have been caused by internal genetic changes. (4) However, the Bible makes clear that these genetic changes were related to the Nephilim-giants by the placement of Gen 6:3, which is the verse that specifically talks about the issue of decreased lifespans, right after the fallen angels took wives, and right before the Nephilim-giants are first mentioned. So we know these Nephilim events are connected to the shortened lifespans of all humanity today, as the Bible indicates such.

The concept of Paternal Spiritual Lineage logically shows that a Nephilim-giant could have a human-spirit human-body granddaughter. And understanding of the hereditary genetic disorder of gigantism (such as FIPA) shows that such a granddaughter could be a carrier of the genes that cause gigantism, but not herself be a giant effected with the disorder. As such this human-granddaughter of a Nephilim, who herself had a Nephilim-daughter for her mother and a human father, could herself carry the genes for gigantism without being a giant herself. She also could be effected by genes causing a shortened lifespan, and pass these on to her human children, along with genes that cause gigantism.

As the first mention of a shortened lifespan is related to the Nephilim-giants, the fact that we all have shortened lifespans today indicates that this very scenario took place. The first mention of gigantism in the Bible is with the Nephilim-giants, and the fact that gigantism exists today also indicates this scenario took place. Gen 6:3 was spoken to the parents of the Nephilim, as the Bible indicates, about the Nephilim, as the Bible indicates by the placement of the verse. An understanding of paternal spiritual lineage and the human bodies of the Nephilim, is shown by the Bible in the case of both Adam and Jesus Christ. Therefore, the evidence for the scenario of a human grand-daughter of a Nephilim is the shortened lifespans and gigantism the Bible teaches occurred after the flood.

Continue on to the next part in this Series!
see original at: http://stopalienabduction.com/nephilimhybrids/wordpress/?page_id=15

The Nephilim (continued?)

“But Noah found favor in the eyes of the LORD. These [are] the generations of Noah: Noah was a just man [and] perfect in his generations, [and] Noah walked with God.” Gen 6:8-9

Biblija navodi da je Noa je bio "savršeno u svom generacija". To se može odnositi da bude besprijekoran ili bez mrlje u svojoj lozi. Zašto Bog odrediti ovo? To bi imalo smisla da je Bog rekao da je to jasno dati do znanja da je Noa je bio potpuno neoštećenu u svojoj lozi, i očinski i majčinski, bez preci koji su u vezi s Nefili-divovi na bilo koji način. Noah was the paternal ancestor of every human who would come after the flood, his sons and all their children, who all humanity would be replenished from.

Međutim, to nije navedeno da je Noina žena, sinovi, ni kćer-in-zakon su "savršeni u svojim generacijama". Stoga je moguće da Noina žena (i stoga Noina sina) ili kćeri-in-law (a time i njegovi unuci), tjelesne su se odnosili na Nefili. According to the concept of Paternal Spiritual Lineage, it did not matter if Noah's wife was in fact even a Nephilim-giant, because Noah's sons and all their children would have human-spirits, because Noah had a perfect human lineage and a human-spirit.

No, čini se daleko više vjerojatno da Noina žena i kćeri-in-zakon su ljudi, ali na žalost jedan ili sve potekli od čovjeka unuka Nefili-div. To bi značilo da dok su žene na Kovčeg su ljudi, ni divovi, oni još uvijek mogao nositi gene za nasljedne gigantizam, kao i geni koji uzrokuju skratiti životni vijek. Moglo bi se reći da osim navedenih, osim Noa, da je njegova žena i sinova meso je također bio donekle oštećena, kao i svako tijelo je korumpiran,
"I Bog pogleda na zemlju, i gle, to je bio korumpiran, jer svako tijelo je korumpiran svoj put na zemlji." (Post 6:12)

The fact that giants existed after the flood, and that lifespans continued to decrease after the flood, shows that a woman (very likely herself human) related to a Nephilim-giant must have been on the Ark, and passed these genetic traits on to all humanity which followed after the flood. (Noah lived 950 years, but Shem only 600, this could be indicative that the woman with shortened-lifespan genes was in fact Noah's wife.)

That we all only live at most 120 years today, combined with the concept of Paternal Spiritual Lineage, shows that all humanity had a human-granddaughter-of-a-Nephilim ancestor in their past. Ipak, nismo manje ljudi za to, jer su Nefili-divovi su ljudska tijela, a mi svi potječu od Noa koji je ljudski duh.

The giants that came after the flood, which are seen many time in the Bible, were human. Imali su ljudske duše, i više nije bilo u vezi s Nefili nego itko drugi je nakon poplave. Svatko nakon potopa koji dolaze živjeti samo 120 godina pokazuje to. Ljudskih divova nakon potopa nažalost samo je također izrazio rijetke genske problem da gigantizam, dok je ostatak čovječanstva izrazio genetski skratiti vijek trajanja.

Glavna razlika između Nefila-divovi prije potopa i ljudski divovi nakon potopa je da je ljudski-divovi nakon potopa Čini se da su u siromašnijim zdravlja.

Neki svjetovni znanstvenici i kreacionisti kršćanske i slažu se da je najveći dinosauri ako su živjeli danas ne bi mogao disati i ustati potpuno, pa da svijet se čini da su vrlo različite davno (koliko dugo prije se razlika) i da zemlja ima višu razinu atmosferskog kisika u prošlosti, što je omogućilo za ove dinosaure da bi mogli disati i funkcionirati s nekim normalnost. Te iste uvjete kršćani pripisuju prije potopa svijeta koje su dopustile za dinosaure da disati, a za veliki krilati one letjeti, također u produkciji stvari kao što su gigantske životinje i insekte, kao što se nalazi u fosilnim. (5,6,7) As such we know that the world before the flood was conducive to gigantic animals and their health. Tu je svaki razlog za sklapanje zemlju prije potopa je više pridonosi zdravlju Nefili-divovi i ljudskih divovi kao dobro.

To može biti način na koji Biblija kaže Nefili-divovi ", rekao je isti postao junacima starih po snazi ​​glasoviti ljudi." Ta tijela s hipofize gigantizam mogli funkcionirati puno bolje u pre-poplava svijeta, i tako bili u mogućnosti da se "junaci". At the same time, they also had decreased lifespans. Kao takav gigantizam i skraćeni vijek trajanja gena čini se da nije izravno vezan zajedno, ali odvojeno. Sve čovječanstva imaju kraće vremenom trajanja nakon potopa, a nije divovi, pokazuje da dvije genetske pitanja nisu isključivo vezani zajedno. Gigantizam gena i kratki životni vijek gene, a oba dolaze iz Nefili-divovi, nisu isključivo povezani. While the giants did live shorter lives than was usual in that time pre-flood, it is also clear that at first their gigantism was not a total hindrance to them, being called “mighty men”. Međutim, nakon poplava i promjena atmosferskih uvjeta, gigantizam činilo da proizvode čak i gori zdravstveni problemi za one s gigantizam. I na kraju možemo vidjeti da skrati životni vijek, genetika nisu vezani za gigantizam genetike, kao i cijelo čovječanstvo je skraćena vijek trajanja, ali malo su gigantizam.

Ljudskih divova nakon potopa nije imala prednost atmosfere, a postoje naznake da su u lošem zdravstvenom stanju, kao i one s gigantizam danas. Na primjer, jedna vrlo uvjerljiva teorija je da Golijata umro od kamena udarivši glavom zbog lošeg zdravlja i medicinske uvjete koji se izravno odnose na njega imaju hipofize gigantizam.

“And David put his hand into his bag and took from it a stone and slung it, and struck the Philistine on his forehead. And the stone sank into his forehead , so that he fell on his face to the ground. Thus David prevailed over the Philistine with a sling and a stone, and he struck the Philistine and killed him ; but there was no sword in David's hand.”
1 Sam 17:49-50

“Undoubtedly Goliath's great size was due to acromegaly secondary to a pituitary macroadenoma. This pituitary adenoma was apparently large enough to induce visual field deficits by its pressure on the optic chiasm, which made Goliath unable to follow the young David as he circled him. The stone entered Goliath's cranial vault through a markedly thinned frontal bone, which resulted from enlargement of the frontal paranasal sinus, a frequent feature of acromegaly. The stone lodged in Goliath's enlarged pituitary and caused a pituitary hemorrhage, resulting in transtentorial herniation and death.”
- Dr. Stanley Sprecher, MD http://radiology.rsna.org/content/176/1/288.2.full.pdf

Loše zdravstveno stanje ovih divova također može tvrditi da u čitavih sela divova ubijeno od strane Izraelci bez ikakvih poteškoća navedeno. (Pnz 3:1-11, Josh 11:21)

Bog je Izraelcima ubiti te div plemena u cijelosti (muškaraca, žena i djece), i to je vjerojatno za jedan vrlo razumljiv razlog.

Using FIPA as a model, each successive generation has a younger onset for the illness. To znači da ono što može početi kao akromegalija, s odraslim napad, u nekoliko generacija će biti više vjerojatno da će rezultirati u gigantizam koji počinje u djetinjstvu. That is for those who do express the genes and have gigantism. U isto vrijeme, većina ljudi u obitelji su nositelji koji ne bi poremećaj, a neki čak i ne nosite ga. U suvremenim slučajevima, cijela obitelj ili selu divovi ne desi. No, tu je razlog zašto.

Vrlo je vjerojatno da je jedini način da bi dobili ovaj genetski poremećaj se tako snažno ojačana kako bi imali cijeli plemena divova, gdje je svaki muškarac, žena i dijete ima genetski poremećaj, je inbreeding. Znanstveno razumijevanje nasljednih gigantizam podržava ovu tvrdnju. (3,8) A mi znamo da ti ljudi nisu prakse razmnožavanjem. Bog potvrđuje ti narodi prakticiraju inbreeding u Levitskom zakoniku 18, i to je ono što će poduzeti kako bi se cijela sela divova, u kojoj svaki čovjek ženu i dijete je div. Na primjer, FIPA je dominantna osobina sa samo nepotpune penetracije, što znači da djeluje recesivno na mnogo načina, tako da bi bilo gotovo nemoguće dobiti cijelo selo divovskih ljudi, osim ako je svojstvo pojačana inbreeding, kao što je u neposrednoj blizini inbreeding Lev 18 spominje, što osobina pokazati vrlo dominantno.

Ta plemena ljudsko-divova bio prirođen dovoljno kako bi propast vlastite genetike i onih njihove djece. Njihova djeca bi gigantizam, i oni će također širiti gigantizam svakome tko oženio netko iz plemena. This is also demonstrated in the case of the sons of the giant of Gath, these 4 brothers were also giants like their father. (1 Ch 20, 2 Sam 21)

“And yet again there was war at Gath, where was a man of [great] stature, whose fingers and toes [were] four and twenty, six [on each hand], and six [on each foot]: and he also was the son of the giant. But when he defied Israel, Jonathan the son of Shimea David's brother slew him. These were born unto the giant in Gath; and they fell by the hand of David, and by the hand of his servants.” 1 Ch 20:6-8

Ovaj primjer div Gata i njegova četiri sina div pokazuje nekoliko stvari da bi bilo istinito. Prva je da gigantizam prolazi hereditarily među ljudima, i nije uvijek uzrokovan palim anđelima. Drugi je da ako netko želi raspravu ovom trenutku, onda logika bi diktirati da je jedan bi morao priznati da je bilo:
A. Biblija nije točna kada koristi termine "otac" i "sin", što bi moglo imati posljedice ako strašna tom istom tvrdnjom primijenjena na Isusa Krista.
B. Or if asserting that the giant of Gath was a “Nephilim” and he himself had sons, one would have to concede that the Nephilim before the flood were not sterile, and therefore could have had sons or daughters before the flood.
And so this gigantism was a human hereditary disorder that passed from one human to his four human sons. This is not how hereditary gigantism typically shows in families, and is highly unusual, which all suggests close inbreeding, as may the polydactylism.

Kao karantena, da spasi mnogo više čovječanstva od genetski poremećaj gigantizam, Bog je ovim plemenima su gigantski ljudi biti ubijeni. To je milost na bilo koji djeca mogu imala, i buduće generacije, kao gigantizam je vrlo bolno, deformacijom i onemogućiti genetski poremećaj. To je zaštita protiv širenja ovog genetskog poremećaja na sve one narode oko sebe, uključujući i Izraelci. (Suci 3:5-7)

To divovi nakon potopa su ljudi, divovi i ne Nefili-divovi je potvrdio u Bibliji u Numbers13-14. To je jedini put nakon poplava u kojima je riječ "Nefili" se koristi, a Biblija jasno da izjavu je klevetu, laž i da oni koji je rekao to laž su kažnjeni smrću, kao rezultat štetu su uzrokovali s ovim laž.

“And they brought up a slander of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, The land, through which we have gone to search it, [is] a land that eateth up the inhabitants thereof; and all the people that we saw in it [are] men of a great stature. And there we saw the giants, the sons of Anak, [which come] of the giants: and we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight.” Num 13:32-33

“And the men, which Moses sent to search the land, who returned, and made all the congregation to murmur against him, by bringing up a slander upon the land, Even those men that did bring up the evil slander upon the land, died by plague before the LORD.” Num 14:36-37

Knjiga "Alien Intrusion: NLO-i evolucije Connection" Gary Bates je mjesto gdje sam prvi put vidio ovo istaknuo, i on stavlja ga na ovaj način:

“…The descendents of Anak (the Anakim/Anakites) were obviously a group of large people. However, in verse 28 the spies also reported that many of the other people in the land were “strong.” There are several other passages that refer to the Anakim as a powerful group of people (Deut. 9:2 for example), but verse 33 in Numbers 13 is the only passage that suggests any Anakite relationship to the Nephilim. Once again, it should be remembered that these Anakim were descendents of post-Flood people. They could not be descended from the pre-Flood Nephilim. Chapter 10 of Genesis records the “Table of Nations”; that is, the descendents of Noah's sons, and there is no mention of Anak or the Nephilim, post-Flood.

“It should be noted that the spies brought back a bad, or “evil” (Hebrew dibbah, “to slander, whisper, or defame”) report. That report included a parenthetic insertion that the large people known as the sons of Anak were descended from the Nephilim. The NIV simply puts it as: We saw the Nephilim there (the descendents of Anak come from the Nephilim)… (Num. 13.33).

“At first reading, this may seem like a factual account, but it is part of the quoted false report of the spies. Of the 12 spies, only Joshua and Caleb, trusting God, were keen to enter and take possession of the land; the other 10 did not want to. Because of the false report, the whole nation was too terrified to enter the Promised Land, and they turned against Moses for bringing them there. God responded:
The Lord said to Moses, 'How long will these people treat me with contempt?… I will strike them down with a plague and destroy them' (Num. 14:11).”

“How can we be sure that it was a false report? To start with, God intended to strike down all of the people with a plague for their unbelief, but Moses interceded on their behalf. However, there were some that were not going to escape God's justice. Zašto? Because they brought back an untruthful report. Numbers 14:36-37 says:
“'Now the men whom Moses sent to spy out the land, who returned and made all the congregation complain against him by bringing a bad report of the land, those very men who brought the evil report about the land, died by the plague before the Lord' (New King James Version).'”

“Some Christians have actually added to the false account of the Nephilim in the Promised Land. They say that during the time that the children of Israel wandered in the desert (38 years), fallen angels were once again cohabiting with women to produce more Nephilim as part of a satanic strategy to prevent the Hebrews entering the land. This is unlikely because, although they encountered the Anakim, they defeated them, as well as many others inhabiting tribes. When they eventually entered the land of Canaan, there was no mention of the Nephilim or encounters with them. Surely, among the descriptions of all the battles that ensued, encounters with Nephilim would have been mentioned if they occurred. And it should be remembered, according to the fallen angel view, the original angels who stepped out of line in this manner were now in chains in Tartarus…”
Gary Bates, Alien Intrusion: NLO-a i Evolution veze, str. 363-364

To make perfectly clear, a slander is a lie. Riječ koja se ovdje koristi zbog klevete je "dibbah" i znači "klevete, kleveta", prema Gesenius u leksikon. To je prevedeno kao "kleveta" 4 puta, "sramota", 2 puta i "zlo izvješće" 3 puta u KJV. Riječ "klevete" znači "zlonamjerne lažan ili klevetnički izjave", "kleveta" znači "lažne i zlonamjerne izjave osmišljen kako bi štetiti ugledu". Kleveta je laž.

Numbers makes clear that these men brought a slander against the land in particular by: “saying… there we saw the giants (Nephilim), the sons of Anak, of the giants (Nephilim)”. To je klevetničke, leži izjavu u pitanje. To je istaknuo posebno u Num 13:32 da ova izjava je kleveta, laž, a ne istina, prije nego što Biblija opisuje lažni iskaz. Zatim nakon toga, u Br 14, to je jasno da ljudi koji lagao u ovom priopćenju umro od kuge pred Bogom. As such, God punished these men for their lie about there being Nephilim in the land, by them dying before Him by a plague. Razlog ovog kazna je tako ozbiljnim je jer je kao rezultat toga leže, Izraelci odbili da se zemljište u borbi, odbijajući da slušaju Boga. Potom su kažnjeni tako da lutaju u pustinji 40 godina.

Osim toga jedinstvenog primjer klevetu, laž, što mu je rečeno, ne spominje se sastoji od Nefili nakon potopa, a osim generala 6 i Br 13 riječi Nefili se ne koristi nigdje drugdje u Bibliji. Križanje od "sinova Božjih", a žena nije zabilježeno da su se dogodile opet nakon poplave. As the Bible had no problem mentioning this interbreeding the first time, God surely would have mentioned if the same events happened again, in His consistency. Također "sinovi Božji" koji se rodi Nefili-divovi bili su zatočeni u Tartaros (Bezdan) do presude za kazneno djelo.

U Jude 1 i 2 Pt 2 ove "sinovi Božji" su opisani kao anđeli koji su sagriješili napuštanjem vlastite domene, su u odnosu na one koji "se dao na to blud, ide po čudno tijelo", a koji su sada zatočen u Tartaros . Njihove akcije ih definirati kao i učinio ih postati pali anđeli.

“And the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, he hath reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day. Even as Sodom and Gomorrha, and the cities about them in like manner, giving themselves over to fornication, and going after strange flesh, are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire.” Jude 1:6-7

“For if God spared not the angels that sinned , but cast [them] down to hell (Tartaros), and delivered [them] into chains of darkness, to be reserved unto judgment; And spared not the old world, but saved Noah the eighth [person], a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly; And turning the cities of Sodom and Gomorrha into ashes condemned [them] with an overthrow, making [them] an ensample unto those that after should live ungodly” 2 Pet 2:4-6

Kronologija u 2 Pet 2:4-6 mjesta u vrijeme njihova grijeha biti neposredno prije potopa, tako da možemo znati su jedno te isto palim anđelima koji su navedeni u Post 6:1-4. A znamo da ovi pali anđeli posebice tko je počinio taj grijeh sada vezan i zatvoren u Tartaros kao kaznu za svoje zločine. (Iako drugi nisu u zatvoru, koji nije počinio ovaj zločin, vidi Otk 12, Luka 4, Ef 6:12).

Kao takav čini najviše smisla da nema drugih pali anđeli će pokušati ponoviti ovaj zločin, i lice Kaznom. Kao što je Bog dosljedan, ima smisla da bi se suočiti s Kaznom. Dakle, čini se sigurno reći nitko drugi pali anđeo će počiniti to kazneno djelo, zbog posljedica, a to je u skladu s Bogom ne opisuje sve ponoviti tog zločina nakon poplave.

Biblija jasno da je ljudski-divovi nakon poplave nisu bili Nefili, govoreći onima koji ih je nazvao, tako su klevetnici u Br 13-14. Oba prisutnost ljudskih divova nakon poplava i skraćeni vremenom trajanja nakon potopa može biti povezana s Nefili koji je živio prije potopa, preko žene na Kovčeg, bez nastavljen pala-anđeoska križanjem poslije Potopa. Dokazi za ovu teoriju je vidio u tome cijelo čovječanstvo uskoro ima vijek trajanja skraćen na 120 godina, a general 06:03 pokazuje proročanstvo skratiti životni vijek kao u vezi s palim anđelima koje žene i potomstvo.
Ne postoji ništa u Bibliji da ukazuje na to da će ikada biti bilo više Nefila rođen. Pisma se ponekad koristi za tvrde to zabluda su Matt 24 i Dan 2, ali to može biti samo ostvariti ignoriranjem očito značenja ajeta, ignoriranje njihova konteksta, i uvijanje njihovo značenje, te značenja riječi u ovim stihovima.

Uz jednostavan tumačenje, uzimajući u obzir kontekst prolaz, značenja riječi, etc, niti jedna od ovih odlomaka upućuju na tu se više Nefila u budućnost svijeta, prema Bibliji proročanstva. You can examine these passages of prophecy, and the conclusion that they do not include any prophecy of a resurgence of Nephilim, at the links on the menu.


Fusnote:
(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Gigantism

(2) http://en.wikipedia.org/wiki/Acromegaly

(3) http://www.fipapatients.org/disorders/fipa/ includes family tree chart
(4) http://creation.com/decreased-lifespans-have-we-been-looking-in-the-right-place
(5) http://geology.com/usgs/amber/
(6) http://www.truthingenesis.com/The_Garden_of_Eden.html

(7) http://levenspiel.com/octave/OL_images/DinosaurW.pdf

(8) http://www.medscape.com/viewarticle/565829_3 may require free user account

Addendum:
While side issues, I want to address a couple things:

1. In Gen 6:4 “and also after that” or “afterward” has a couple of possible explanations that the text will allow for, and neither one references to after the flood. The first is that the taking of wives and interbreeding began “when men began to multiply on the face of the earth and daughters were born unto them” which was about 1000 years before Noah was even born. In context, “afterward” refers to the time when the marrying and interbreeding started, some 1000 years before Noah was born, and into the time of Noah