This page has been translated from English

Αποκρυπτογράφηση Δανιήλ και Παράλληλης στα Ευαγγέλια του το βδέλυγμα της ερημώσεως

Αποκρυπτογράφηση Δανιήλ και Παράλληλης στα Ευαγγέλια του το βδέλυγμα της ερημώσεως

Αυτή η μελέτη δεσμούς με τη μελέτη της Αποκάλυψης εδώ: http://www.stopalienabduction.com/BookofRevelation.doc
και το χρονοδιάγραμμα εδώ: http://stopalienabduction.com/RevelationTimelineMed.jpg

Αποκρυπτογράφηση Daniel

Μελετώντας Δανιήλ, φαίνεται ότι η Αγία Γραφή διδάσκει το «βδέλυγμα της ερημώσεως" είναι μια προφητεία που πρέπει να πληρούνται 3 φορές. Επίσης, φαίνεται ότι η Αγία Γραφή διδάσκει ότι η "εποχή, το χρόνο, και μισή ώρα» (ή 3,5 χρόνια, 2.260 ημέρες, 42 μήνες) είναι που πρέπει να πληρούνται ή 3 φορές με 3 τρόπους. Επιπλέον, υπάρχει μία περίοδος 1150 ή 2300 ημέρες που πρέπει να πληρούνται ταυτόχρονα. Και υπάρχει, επίσης, μια περίοδο 1290 και 1335 ημέρες που πρέπει να πληρούνται ταυτόχρονα.

Την πρώτη φορά που το βδέλυγμα της ερημώσεως εκπληρώθηκε ήταν με τον Αντίοχο Δ το 168 π.Χ..
Η δεύτερη φορά ήταν με τους Ρωμαίους το 70 μ.Χ..
Η τρίτη φορά θα είναι με το Τέρας στο μέλλον της Αποκάλυψης.

Το 1150 και 2300 ημέρα εκπληρώθηκε την εποχή των Μακκαβαίων κατά το 165 π.Χ. και 162 π.Χ. αντίστοιχα, σε σχέση με Αντίοχο IV.

Την πρώτη φορά που η "εποχή, το χρόνο, και μισή ώρα" εκπληρώθηκε ήταν κατά τη διάρκεια της πολιορκίας 3,5 χρόνια και την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, περίπου το 70 μ.Χ.. Οι επόμενες δύο εκπληρώσεις των "φορές, την ώρα και μισή ώρα» καταγράφεται στην Αποκάλυψη. Αυτά είναι:
1. την εξουσία που το θηρίο, για 42 μήνες, που είναι και η ίδια 1260 ημέρες οι δύο μάρτυρες κηρύττουν. Αυτό 3,5 χρόνια περίοδος φαίνεται να είναι επίσης το πρώτο εξάμηνο της εβδομάδας 70 η του Δανιήλ.
2. Το δεύτερο εξάμηνο του αυτή την εβδομάδα φαίνεται να είναι 3,5 κυριολεκτικά ημέρες κατά τις οποίες οι δύο μάρτυρες είναι νεκροί στους δρόμους. (Αυτό αφορά "εκείνες τις ημέρες θα μειωθεί" σε ματ 24 και Mark 13.)

Το 1290 και 1335 ημέρες, επίσης, είναι που πρέπει να πληρούνται στο μέλλον στιγμή της Αποκάλυψης βιβλίου.Η πρώτη Εκπλήρωση

Το πρώτο μέρος της περιόδου εκπλήρωσης είναι στο παρελθόν, του Dan 11 (το οποίο καλύπτει συνολικά περίπου από το 435 π.Χ.-4 π.Χ.). Την πρώτη φορά που το βδέλυγμα της ερημώσεως εκπληρώθηκε ήταν γύρω στο 168 π.Χ..

"Και τα όπλα πρέπει να στέκεται από τη μεριά του, και θα μολύνουν το ιερό της δύναμης, και θα πάρει μαζί του καθημερινά [θυσίας], και θέτει το βδέλυγμα που maketh έρημο." Dan 11:31

Αυτό αναφέρεται σε Αντίοχο IV, με ένα γουρούνι θυσιάζονται στο βωμό. Το υπόλοιπο του Dan 11 μετά αυτό φαίνεται ότι έχει εκπληρωθεί μεταξύ ο Μάρκος Αντώνιος, Οκταβιανός, και από τον Ηρώδη του Μεγάλου.
Δείτε τη μελέτη Brian Huie εδώ: http://www.herealittletherealittle.net/index.cfm?page_name=Daniel11 (Αυτό είναι απαραίτητο ανάγνωσμα, ως πλήρη ή σχεδόν πλήρη εκπλήρωση του Δανιήλ 11 στο παρελθόν, θα δείχνουν ότι λίγα σε κανένα από είναι πρωταρχικής σημασίας για την εκπλήρωση στους έσχατους καιρούς.)

Και το ίδιο γεγονός, από το βδέλυγμα που τοποθετούνται από τον Αντίοχο IV, οι οποίες πληρούνται Dan 11:31, ήταν επίσης η εκπλήρωση του Δανιήλ 8. http://www.enduringword.com/commentaries/2708.htm

Μια επιβεβαίωση ότι Dan 11:31 και Dan 8 είναι οι δύο αναφέρονται σε Αντίοχο μπορεί να βρεθεί σε αυτό το Dan 11:04 διαβάζει,
"Και όταν έχει προκύψει, το βασίλειό του θα διαλυθεί και χωρίζεται προς τους τέσσερις ανέμους του ουρανού, αλλά όχι μεταξύ τους απογόνους του ούτε σύμφωνα με την κυριαρχία του, με την οποία αποφάνθηκε? Για το βασίλειό του είναι οι εκριζωθέντες, ακόμη και για τους άλλους εκτός από αυτούς. "
Και Dan 8:08 λέει, "Επομένως, η κατσίκα που κερωμένο πολύ μεγάλη:. Και όταν ήταν ισχυρός, το μεγάλο κέρατο είχε σπάσει? Και γι 'αυτό ήρθε στη σύσταση τεσσάρων αξιοσημείωτες αυτές προς τους τέσσερις ανέμους του ουρανού"

Και έτσι αυτά τα αποσπάσματα λένε τα ίδια τα γεγονότα, τα 4 είναι τα 4 στρατηγοί (Κάσσανδρος, Λυσίμαχος, Seleuchus, και ο Πτολεμαίος), ο οποίος κληρονόμησε την αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου μετά το θάνατό του. Και κάποια στιγμή μετά από αυτό ήρθε Αντίοχο IV.

«Και από ένα από αυτά ήρθε εμπρός ένα μικρό κέρατο, το οποίο υπερβαίνει κερωμένο μεγάλη, προς το νότο, και προς τα ανατολικά, και προς το ευχάριστο [γης]. Και κερωμένο μεγάλη, [ακόμη], στον κεντρικό υπολογιστή του ουρανού? Και το ρίχνει κάτω [κάποια] του κράτους μέλους υποδοχής και από τα αστέρια στο έδαφος, και με σφραγίδα πάνω τους. Ναι, αυτός μεγεθύνεται [ο ίδιος], ακόμη και για τον πρίγκιπα της χώρας υποδοχής, και από αυτόν της καθημερινής [θυσίας] είχε ληφθεί μακριά, και ο τόπος του ιερού του, πετάχτηκε προς τα κάτω.
Και ένα host δόθηκε [του] έναντι της προβλεπόμενης ημερήσιας [θυσίας], λόγω της παράβασης, και ρίχνει κάτω την αλήθεια για το έδαφος? Και αυτοί, και άκμασε. Τότε άκουσα έναν μιλώντας άγιος, άγιος και άλλο είπε προς ότι ορισμένες [άγιος] που μίλησε, πόσο καιρό [θα] το όραμα [σχετικά με] την καθημερινή [θυσίας], και την παράβαση του ερήμωση, να δώσει τόσο το ιερό και το υποδοχής να πατήσει κάτω από το πόδι; Και ειπε προς εμε, εις two χιλιάδες τριακόσια βράδυ, το πρωί? Τότε θα το ιερό να καθαριστεί ...
Και στην τελευταία ώρα της βασιλείας τους, όταν οι παραβάτες έρχονται σε πλήρη, ένας βασιλιάς του έντονου έκφραση, και την κατανόηση σκοτεινό προτάσεις, θα σηκωθούν. Και η δύναμή του πρέπει να είναι ισχυρός, αλλά όχι από τη δική του δύναμη: και θέλει να καταστρέψει θαυμάσια, και θα ευημερήσει, και την πρακτική, και θα καταστρέψει τους δυνατούς και τους αγίους ανθρώπους. Και μέσα από την πολιτική του, επίσης, ότι πρέπει να προκαλεί σκάφος να ευημερήσει στο χέρι του? Κι αυτός θα μεγεθύνει [ο ίδιος], στην καρδιά του, και από την ειρήνη θα καταστρέψει πολλές: Οφείλει επίσης να σταθούν απέναντι Πρίγκιπα του πρίγκιπες? Αλλά πρέπει να κατανέμονται χωρίς χέρι και το όραμα του το βράδυ και το πρωί που είπαν [είναι] αλήθεια:.. Δια κλείσει εσύ μέχρι το όραμα? γι 'αυτό [θα] για πολλές ημέρες "Dan 8:9-14, 24-26

Αυτό το «2300 βράδυ, το πρωί" δεν είναι μια εκπλήρωση των 3,5 ετών, καθώς αυτό θα Βιβλικά είναι 2.260 ημέρες. Πρόκειται για ένα χρονικό διάστημα είτε 2.300 ημέρες (1150 βραδιές συν 1150 το πρωί, χωρισμένα), ή 1150 ημέρες (2300 / βράδια + πρωινά).

Η αποστροφή που ιδρύθηκε το 168 π.Χ..

«Στρατός του Αντίοχου IV βεβήλωσαν το ναό και να σταματήσει τις καθημερινές θυσίες. Στις 15 Kislev, τον Δεκέμβριο του 168 π.Χ., οι Σύριοι έχτισε ένα ειδωλολατρικό βωμό πάνω από το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος στο Ναό και να τοποθετηθεί μια εικόνα του Διός Ολυμπίου που βασίζονται σε αυτό. Δέκα ημέρες αργότερα, στις 25 Kislev, η σάρκα των χοίρων ήταν που προσφέρονται στο βωμό του Δία. "
http://www.rondaniel.com/library/27-Daniel/Daniel0801.html (απαραίτητο ανάγνωσμα)

«Τώρα η δέκατη πέμπτη ημέρα του Casleu μήνα, τις σαράντα και το πέμπτο εκατό χρόνια, έχουν δημιουργήσει το βδέλυγμα της ερημώσεως επάνω στο θυσιαστήριο, και κτίστηκε βωμούς είδωλο σε όλη την πόλεις του Ιούδα σε κάθε πλευρά ...   Τώρα οι πέντε και εικοστή ημέρα του μήνα που έκαναν θυσία πάνω στο θυσιαστήριο είδωλο, το οποίο ήταν πάνω στο θυσιαστήριο του Θεού ». MAcc 1:54,59

Σε Dan 8, αναφέρονται 2.300 ημέρες ή 1150 ημέρες. Λίγο μετά το βδέλυγμα ιδρύθηκε, βίαιη εξέγερση των Μακκαβαίων »εναντίον του Αντιόχου Γ άρχισε. Αυτό αναφέρεται ως αφετηρία όχι πολύ καιρό μετά το βδέλυγμα είχε τοποθετηθεί, και περιγράφεται λεπτομερώς στην Μακκαβαίων κεφάλαιο σύντομη 2.In, αυτή η επανάσταση είναι αυτό που άμεσα οδήγησε στην rededication του ναού και βωμός από το Μακκαβαίων στις 25 του Kislev 165 π.Χ., 3 χρόνια μετά το βδέλυγμα ορίστηκε στο βωμό, στις 25 του Kislev 168 π.Χ.. Αυτή η ιστορία είναι λεπτομερώς στο Μακκαβαίων 4. http://www.jacsweb.org/spirituality-chanukah.html

1150 ημέρες θα ταίριαζε το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που το βδέλυγμα τοποθετήθηκε, με το πότε ο ναός και το Ιερό ήταν καθαριστεί. Το εβραϊκό ημερολόγιο είναι ένα ακανόνιστο σύγχυση έργο, http://www.jewfaq.org/calendar.htm . Όμως, λαμβάνοντας υπόψη τα δίσεκτα έτη υπόψη κατά την οποία ένα επιπλέον μήνα, προστίθεται, 1150 ημέρα περνώντας σε αυτά τα 3 χρόνια φαίνεται να λειτουργεί αρκετά καλά. Και έτσι αυτή ήταν η εκπλήρωση των 1.150 ημερών μέχρι το ιερό καθαριστεί.

Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι η πιθανή ερμηνεία των 2.300 ημερών φαίνεται επίσης να έχουν σημαντική ικανοποίηση. Καμιά φορά, το 164 π.Χ. ο Αντίοχος πέθανε IV, και άλλοι ηγέτες ανέλαβαν, όπως και ο Λυσίας. Και ήταν πραγματικά περίπου 2.300 ημέρες, ή λίγο πάνω από 6 χρόνια μετά το βδέλυγμα είχε τοποθετηθεί από τον Αντίοχο, στο οποίο η Μάχη του Μπεθ-Ζαχαρία πραγματοποιήθηκε. Αυτή η μάχη κατά του Λυσία ήταν αξιοσημείωτη, διότι, «Πριν φύγει, συμφώνησε σε ένα συμβιβασμό που επιτρέπει στους Εβραίους να ακολουθήσετε τα έθιμα και να λατρεύουν όπως ήθελε." http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Beth_Zechariah

Και έτσι αυτή η ειρηνευτική συμφωνία έγινε το 162 π.Χ., λίγο πάνω από 6 χρόνια μετά το βδέλυγμα της ερημώσεως είχε στηθεί από τον Αντίοχο IV, το οποίο Μακκαβαίων, επίσης, καταγράφει:

"Τώρα, λοιπόν ας είμαστε φίλοι με αυτά τα άτομα, και να κάνουν ειρήνη μαζί τους, και με όλες τις έθνος τους?   Και διαθήκη μαζί τους, ότι θα ζήσει μετά από τη νομοθεσία τους, όπως έκαναν πριν από:   γιατί είναι δυσαρεστημένοι ως εκ τούτου, και έχουν κάνει όλα αυτά τα πράγματα, γιατί καταργήθηκε νόμους τους.   Έτσι, ο βασιλιάς και οι άρχοντες είχαν περιεχόμενο: Δια έστειλε προς αυτούς να κάνουν ειρήνη? Και δέχτηκαν τους.   Επίσης, ο βασιλιάς και οι άρχοντες έκανε έναν όρκο εις αυτούς οπότε και πήγαν έξω από το δυνατό κράτημα "1 MAcc 6:58-61.

Και έτσι ό, τι Αντίοχο Δ είχαν αρχίσει τελικά τελείως έτοιμο περίπου 2300 ημέρες αργότερα, όπως ο Λυσίας έκανε ειρήνη να επιτρέψει στους Εβραίους να ακολουθούν τους νόμους, και της λατρείας, όπως έκαναν πριν. Εξέγερση των Μακκαβαίων »είναι και αυτό που αναφέρεται στην Dan 11,

«Και όπως κάνουν πονηρία κατά της διαθήκης θελει διεφθαρμένη από κολακείες: αλλά οι άνθρωποι που γνωρίζουν τον Θεό τους πρέπει να είναι ισχυρή, και να κάνουμε [αξιοποιεί]. Και καταλαβαίνουν ότι ανάμεσα στους ανθρώπους δίνει οδηγίες πολλά: ακόμη θα πέσουν από το σπαθί, και με φλόγα, με αιχμαλωσία, και με χαλάσει, [πολλές] ημέρες. Και [κάποια] από αυτούς της κατανόησης πρέπει να πέσει, να τα δοκιμάσετε και να εξαγνίσει και να [τους] λευκό, [ακόμη] για την εποχή του τέλους:. Γιατί [είναι] ακόμα για διόρισε έναν χρόνο "Dan 11:33-35

Αυτός ο στίχος για να δικαστούν και να καθαριστεί αναφέρεται στην περίοδο από το Μακκαβαίων και μετά την εποχή του Ιησού, στην οποία οι Εβραίοι παρέμειναν κάτω από ξένο κράτος, ή προβληματισμένος με στρατιωτική καταπίεση για το μεγαλύτερο μέρος εκείνου του χρόνου. (Η «διορισμένο χρόνο" εδώ μπορεί επίσης να παραπέμψει την 70ή εβδομάδα.)

Το υπόλοιπο του Δανιήλ 11 αναφέρεται στον Ηρώδη του Μεγάλου, αλλά και τον Μάρκο Αντώνιο και Οκτάβιο, όπως αξιόλογες προσωπικότητες διάρκεια αυτής της περιόδου, που οδηγεί μέχρι την εποχή του Ιησού. (Βλέπε σύνδεσμο παρακάτω) 11ο κεφάλαιο του Δανιήλ τελειώνει με Dan 11:45, η οποία ταιριάζει με την γνωστή ιστορία του Ηρώδη,

"Και θα φυτό τις σκηνές του παλατιού του μεταξύ των θαλασσών και την ένδοξη Άγιον Όρος? Όμως θα έρθει για τον τερματισμό του, και κανείς δεν θα τον βοηθήσει." Dan 11:45

Του Ηρώδη, "Αλλά, όπως την ασθένειά του επιδεινώθηκε το Μάρτιο, 4 π.Χ., αποσύρθηκε στο παλάτι του χειμώνα στην Ιεριχώ, λιγότερο από 10 μίλια βορειοδυτικά της Νεκράς Θάλασσας, περίπου 45 μίλια ανατολικά της Μεσογείου, και λιγότερο από 20 μίλια βορειοανατολικά του Ιερουσαλήμ. "
- Brian Huie, http://www.herealittletherealittle.net/index.cfm?page_name=Daniel11

Και έτσι η πρώτη εκπλήρωση των βδέλυγμα της ερημώσεως ήταν το 168 π.Χ., και την εκπλήρωση των 1150 και 2300 ημέρες ήταν, σε 165 π.Χ. και 162 π.Χ., αντίστοιχα.

Η δεύτερη Εκπλήρωση

Το επόμενο γεγονός που συνέβη είναι η εκπλήρωση των 69 εβδομάδων της Ντάνιελ, με τον ερχομό του Μεσσία, τον Ιησού Χριστό.

«Να γνωρίζετε εκ τούτου και να κατανοήσουν, ότι από τη μετάβαση εμπρός της εντολής για την αποκατάσταση και την ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ εις τον Μεσσία του Πρίγκιπα είναι επτά εβδομάδες, και εξηκοντα και δύο εβδομάδες: η οδός πρέπει να είναι κατασκευασμένες και πάλι, και τον τοίχο, ακόμη και σε ταραχώδης φορές. Και μετά εξηκοντα και δύο εβδομάδων Μεσσίας θα αποκοπεί [σταυρώθηκε], αλλά όχι για τον εαυτό του ... "Dan 9:25-26

Η τελευταία εκδήλωση στην Dan 11 ήταν ο Ηρώδης πεθαίνει, η οποία ήταν λίγο πριν σταυρώθηκε ο Ιησούς. Και έτσι με χρονολογική σειρά, Δανιήλ 12 μαζεύει λίγο μετά Dan 11 σταμάτησε, αλλά και λίγο μετά Dan 9:26 φεύγει μακριά.

"Εκείνη την εποχή ο Michael θα στέκεται όρθιο, Ο μεγάλος πρίγκιπας που στέκεται ρολόι πέρα από τους γιους του λαού σας" - Dan 12:01

Το πρώτο πράγμα που συμβαίνει είναι ο Michael σηκώνεται. Η ίδια περίπτωση είναι πολύ πιο λεπτομερής σε Rev 12:1-12. Περιγράφει τον πόλεμο στον ουρανό ανάμεσα στους αγγέλους που πραγματοποιήθηκε μετά ο Ιησούς Χριστός ανέβηκε, μετά την ανάσταση ('30 μ.Χ.). Όταν ο Michael "σηκώθηκε" αυτό σημαίνει ότι πήγε στον ουρανό ως ο ηγέτης του στρατού του Θεού, των αγγέλων, μάχεται ενάντια στον Σατανά, και στέκονται όρθιοι για τους ανθρώπους του Θεού.

"1 Τώρα ένα μεγάλο σημάδι εμφανίστηκε στον ουρανό: μια γυναίκα ντυμένη τον ήλιο, και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής, και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων δώδεκα 2 Στη συνέχεια, είναι με το παιδί, φώναξε έξω στην εργασία και στον πόνο να δώσει. . γέννηση 3 Και ένα άλλο σημάδι εμφανίστηκε στον ουρανό: ιδού, μια μεγάλη, φλογερό κόκκινο δράκο έχοντας επτά κεφάλια και δέκα κέρατα, και επτά διαδήματα στο κεφάλι του 4 ουρά του έσυρε ένα τρίτο από τα αστέρια του ουρανού και τα πέταξε στη γη.. Και ο δράκοντας στάθηκε μπροστά στη γυναίκα που ήταν έτοιμη να γεννήσει, να καταβροχθίσει το παιδί της από τη στιγμή που γεννήθηκε. 5 γέννησε ένα αρσενικό παιδί που ήταν να αποκλείσει όλα τα έθνη με σιδερένια ράβδο. Και το παιδί της είχε παγιδευτεί στο Θεό και το θρόνο Του.   6 Τότε η γυναίκα έφυγε στην έρημο, όπου έχει μια θέση που εκπονήθηκε από τον Θεό, ότι θα πρέπει να την τροφή εκεί χίλιες διακόσιες εξήντα ημέρες.

(7 Και ξέσπασε ο πόλεμος στον ουρανό: Michael και οι άγγελοί του πολέμησαν με το δράκοντα? Και ο δράκος και οι άγγελοί του πολέμησαν, 8 αλλά δεν υπερίσχυσε, ούτε ήταν ένα μέρος που διαπιστώθηκε για τους [ ένα ] στον ουρανό πλέον 9 Έτσι. το μεγάλο δράκο πετάχτηκε έξω, ότι φίδι των παλαιών, που αποκαλείται ο διάβολος και ο σατανάς, ο οποίος εξαπατά ολόκληρο τον κόσμο? ήταν ερρίφθη εις την γην, και οι άγγελοί του ρίχτηκαν μαζί του 10 Κατόπιν άκουσα μια δυνατή φωνή λέγοντας στον ουρανό. , "Τώρα η σωτηρία, και δύναμη, και η βασιλεία του Θεού μας, και τη δύναμη του Χριστού του έχουν έρθει, για την κατήγορος των αδελφών μας, ο οποίος τους κατηγόρησε ενώπιον του Θεού μέρα και νύχτα για μας, έχει πεταχτεί προς τα κάτω. 11 Και ξεπέρασαν αυτόν από το αίμα του Αρνίου και διά τον λόγον της μαρτυρίας αυτών, και ότι δεν αγαπούν τη ζωή τους στο θάνατο. 12 Γι 'αυτό χαιρόμαστε, O ουρανούς, και όσοι κατοικείτε σε αυτούς! Αλίμονο στους κατοίκους της γης και της θάλασσας ! Για το διάβολο έχει έρθει σε εσάς, έχοντας μεγάλο θυμό, γιατί ξέρει ότι έχει ένα μικρό χρονικό διάστημα ...) "- Rev 12

Μπορούμε να γνωρίζουμε αυτό το απόσπασμα είναι ιστορική, όπως το αρσενικό παιδί που γεννήθηκε, που θα κυβερνούσε όλα τα έθνη με μια ράβδο του σιδήρου είναι ο Ιησούς Χριστός (Rev 19:15), και τον εμπλοκής στο Θεό και το θρόνο του είναι η Ανάληψη του Ιησού Ο Χριστός που συνέβησαν μετά την ανάσταση. Rev 12:1-6 είναι μια περίληψη, και Rev 12:7-17 δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για τα γεγονότα που περιέχονται μεταξύ στίχους 5 και 6, έτσι η παρένθεση πιο πάνω.

Επόμενη στη σειρά, ακόμα σε παρένθεση τα γεγονότα μεταξύ τους στίχους 5 και 6, Rev 12:13-16 πραγματοποιήθηκε. Σε αυτό ο Σατανάς επιτίθεται "η γυναίκα". Και σε αυτό το απόσπασμα είναι η πρώτη εκτέλεση του το χρονικό διάστημα 3,5 χρόνων. Σε Rev 12, η ​​"εποχή, το χρόνο, και μισή ώρα" στον στίχο 14 είναι το ίδιο χρονικό διάστημα όπως το «1260 ημέρες» αναφέρεται συνοπτικά στο στίχο 6 εκ των προτέρων.

, that he might cause her to be carried away by the flood. 16 But the earth helped the woman, and the earth opened its mouth and swallowed up the flood which the dragon had spewed out of his mouth .)” -Rev 12 «(... 13 Τώρα, όταν ο δράκοντας είδε ότι είχε ερρίφθη εις την γην, εδίωξε την γυναίκα, που γέννησε το αρσενικό παιδί. 14 Αλλά η γυναίκα δόθηκε δύο πτέρυγες του αετού του μεγάλου, ότι θα μπορούσε να πετάξει στην έρημο στη θέση της, όπου τρέφεται για έναν χρόνο και τους χρόνους και μισό χρόνο, από την παρουσία του φιδιού. 15, ώστε το φίδι ξέρασε νερό από το στόμα του σαν μια πλημμύρα μετά την γυναίκα, που θα μπορούσε να προκαλέσει την προς μεταφορά μακριά από την πλημμύρα. 16, αλλά η γη βοήθησε τη γυναίκα, και η γη άνοιξε το στόμα της και κατάπιε την πλημμύρα που ο δράκος είχε spewed από το στόμα του.) "-Rev 12

Αυτή η "γυναίκα" αναφέρεται στην μεσσιανική Εβραίους, η αρχική χριστιανική εκκλησία, που ήταν στην Ιερουσαλήμ, ο οποίος διέφυγε και κατάφερε να αποφύγει την πολιορκία του 70 μ.Χ.. Πολλά ιστορικά στοιχεία λεπτομερώς αυτό βρίσκεται στο άρθρο εδώ: http://www.preteristarchive.com/StudyArchive/p/pella-flight.html (απαραίτητο ανάγνωσμα)

Οι χριστιανοί άρχισαν να φεύγουν Ιερουσαλήμ ήδη από το 66-67 μ.Χ.. Το 66 μ.Χ. γενικός Cestius Gallus έφερε μια ρωμαϊκή λεγεώνα στην Ιερουσαλήμ για να προσπαθήσει να υποτάξει την εβραϊκή εξέγερση που είχε αρχίσει. Λεγεώνα του μετέφεραν μαζί τους το πρότυπο ή Aquila της ρωμαϊκές λεγεώνες, η οποία είναι ένα μικρό άγαλμα του αετού που συνήθως μεταφέρονται ψηλά σ 'ένα ραβδί. Έχει καταγραφεί πως Cestius σταματήσουν την επίθεσή του στην Ιερουσαλήμ, αν και είχε επιτυχία, και αριστερά. ( http://www.josephus.org/warChronology2.htm ) Κατά την υποχώρηση της λεγεώνας του αετού aquila τους αιχμαλωτίστηκε από εβραϊκές δυνάμεις στο Ισραήλ, η οποία ήταν μια ντροπή για τη λεγεώνα.

Ήταν όλο αυτό το διάστημα, με την εμφάνιση της ρωμαϊκής λεγεώνας με αετό Aquila τους, ότι οι Χριστιανοί αριστερά Ιερουσαλήμ. Βλέποντας το στρατό, σύμφωνα με πρότυπο ήταν ο αετός, η χριστιανική εκκλησία στην Ιερουσαλήμ ήξεραν ότι ήταν ώρα να φύγει, και πήγε στην Πέλλα, όπου ήταν ασφαλής κατά τη διάρκεια της ενδεχόμενης πολιορκία της Ιερουσαλήμ που συνέβη δύο χρόνια αργότερα, το 70AD.

Ο Ιησούς προειδοποίησε γι 'αυτό στο κατά Λουκά 21:20-22,
"Και όταν το YE θα δούμε Ιερουσαλήμ compassed με στρατούς, τότε γνωρίζουμε ότι   η θλίψη τους είναι πλησιάζει. Στη συνέχεια, αφήστε τους που είναι στην Ιουδαία διαφύγουν στα βουνά? Και αφήστε τους που είναι στη μέση του που αναχωρούν έξω? Και ας μην τους που βρίσκονται σε χώρες εισέρχονται εντός τούτου. Γι 'αυτούς είναι οι ημέρες της εκδίκησης, ότι όλα τα πράγματα που γράφονται μπορούν να εκπληρωθούν. "

Μια άλλη γενική, Βεσπασιανός, στάλθηκε πίσω με πιο λεγεώνες το 67 μ.Χ. και ήταν ενωμένα μεταξύ τους με τον γιο του τον Τίτο, ο οποίος άρχισε να κατακτά την περιοχή και τελικά κατέστρεψαν την Ιερουσαλήμ το 70 μ.Χ.. Αυτή η χρονική περίοδος ταιριάζει γενικά με 3,5 έτη ή 1260 ημέρες. Επειδή οι Χριστιανοί είχαν προηγουμένως διαφύγει από την Ιερουσαλήμ, σε μεγάλο βαθμό στην Πέλλα, «η γυναίκα» ήταν διατηρείται σε ασφαλή μέσα στην έρημο από τον δράκο. Ο δράκος, ο Σατανάς, τέθηκε ως στόχος να επιτεθεί στο χριστιανικό ναό στην Ιερουσαλήμ, αλλά με την αποχώρηση από Cestius, είχαν χρόνο να φύγουν, πριν από την Ιερουσαλήμ, δέχθηκε επίθεση και πάλι.

Αυτά τα γεγονότα της Αποκάλυψης 12 είναι τα ίδια τα γεγονότα που αναφέρονται στο Δανιήλ 9. Ας δούμε ξανά πλήρως στο πώς μπορεί να διαβάσει σε 1 εκπλήρωση st του. Σημειώστε το παρόμοιους όρους και στις δύο τα χωρία της Rev 12 και Dan 9 του μια "πλημμύρα" και επίσης "τα φτερά της βδέλυγμα" και "αετός":

, even until the consummation, which is determined, is poured [like water/flood] out on the desolate.)” -Dan 9 «Να γνωρίζετε εκ τούτου και να κατανοήσουν, [ότι] από τα πράγματα εμπρός της εντολής για την αποκατάσταση και την ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ εις τον Μεσσία του Πρίγκιπα [πρέπει να] επτά εβδομάδες, και εξηκοντα και δύο εβδομάδες: η οδός πρέπει να είναι κατασκευασμένες και πάλι, και ο τοίχος , ακόμα και σε ταραχώδης εποχή Και μετά εξηκοντα και δύο εβδομάδων Μεσσίας θα αποκοπεί, αλλά όχι για τον εαυτό του: και οι άνθρωποι του πρίγκιπα που θα έρθει [ο Σατανάς, «άρχων του κόσμου τούτου"] θα καταστρέψει την πόλη και το ιερό?. και το τέλος τους [θα] με μια πλημμύρα, και εις το τέλος του πολέμου desolations είναι αποφασισμένοι (και αυτός [ο Ιησούς Μεσσίας] επιβεβαιώνει τη διαθήκη με πολλούς για μία εβδομάδα [εβδομάδα Πάσχα]:. και στη μέση της εβδομάδα [ο Ιησούς σταυρώθηκε ο] πρέπει να προκαλούν τη θυσία και το αφιέρωμα να σταματήσει [πια άλλες θυσίες που απαιτούνται, το καταπέτασμα σχίστηκε], και στα φτερά των βδελυγμάτων [αετού πρότυπο της ρωμαϊκής λεγεώνας] θα είναι μία [Τίτος], ο οποίος πραγματοποιεί έρημη , ακόμη και μέχρι την κορύφωση, η οποία είναι αποφασισμένη, χύνεται [όπως το νερό / πλημμύρα] έξω στην έρημο.) "-Dan 9

Η δεύτερη εκπλήρωση των βδέλυγμα της ερημώσεως εκπληρώθηκε το 70 μ.Χ., μετά οι Ρωμαίοι είχαν κατακτήσει την πόλη, με τους Ρωμαίους φέρνοντας σε ensigns ή τα πρότυπα τους στην εβραϊκό ναό, και θυσιάζοντας τους, όπως ο Ιώσηπος αρχεία.

«Και τώρα οι Ρωμαίοι, μετά την πτήση των ανατρεπτικών στην πόλη, και μετά το κάψιμο του ιερού σπίτι μόνη της, καθώς και όλων των κτιρίων που βρίσκονται γύρω γι 'αυτό, έφερε ensigns τους στο ναό και να τους πάνω από ανατολική πύλη της ? και έκανε εκεί που προσφέρουν θυσίες σε αυτές, και έκαναν εκεί κάνουν Τίτος Imperator, με τις μεγαλύτερες επευφημίες της χαράς ".
- Ιώσηπος Wars 6:06:01 (βλέπε επίσης http://www.livius.org/ja-jn/jewish_wars/jwar04.html )

Ο Ρωμαίος ensign αναφέρεται εδώ για να τη ρωμαϊκή πρότυπο ή Aquila ενός αετού. Και έτσι ο αετός Aquila ρωμαϊκό πρότυπο ήταν και το σημάδι ότι οι Χριστιανοί θα πρέπει να φύγουν, και επίσης υπηρέτησε ως το βδέλυγμα της ερημώσεως, ένα είδωλο αετός που λατρευόταν στο ναό και να θυσιαστούν στο βωμό του.

Πηγαίνοντας πίσω στο Δανιήλ 12:02, αυτή τη φορά από τον κόπο και την πολιορκία της 70AD αναφέρεται,

"Και πρέπει να υπάρχει χρόνος του προβλήματος, όπως δεν ήταν ποτέ δεδομένου ότι υπήρχε ένα έθνος, e Ven τη στιγμή εκείνη. Και εκείνη τη στιγμή οι άνθρωποι σας πρέπει να παραδοθεί, κάθε ένας που βρίσκεται γραμμένο στο βιβλίο. 2 Και πολλοί από αυτούς που κοιμούνται μέσα στο χώμα της γης θα ξύπνιοι, κάποιοι στην αιώνια ζωή, άλλοι για να αιώνια ντροπή και περιφρόνηση. 3 Οι οι οποίοι είναι σοφό θα λάμψει Όπως και τη φωτεινότητα του στερεώματος, και αυτοί που μετατρέπουν πολλές για δικαιοσύνη, όπως τα αστέρια στους αιώνες των αιώνων. "Dan 12:2-3

Τα 3,5 χρόνια πολιορκία και την καταστροφή το 70 μ.Χ. της Ιερουσαλήμ ήταν μια τρομερή στιγμή για το Ισραήλ, όπως δεν είχε πριν από τότε, μέχρι εκείνη τη στιγμή. Οι Χριστιανοί έφυγαν από την πόλη και δραπέτευσε - αυτά ήταν του Ντάνιελ "οι άνθρωποι που θα πρέπει να παραδοθεί", των οποίων τα ονόματα είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής - την χριστιανική-εβραϊκή μετατρέπει ήταν αυτοί που ήξεραν να εγκαταλείψουν την Ιερουσαλήμ, όπως ο Ιησούς είχε προειδοποιήσει τους να κάνουν . Και το έκαναν φύγουν, όπως καταγράφεται στο Rev 12 και ιστορικά.

Στη συνέχεια, μια αληθινή δήλωση που γίνεται για το μέλλον, ότι κάποιοι θα πάνε στην αιώνια ζωή και άλλοι στην περιφρόνηση. Μιλώντας για αυτές τις χριστιανικές μετατρέπει στο μέλλον, θα λάμπουν σαν αστέρια, να οδηγήσει πολλούς να δικαιοσύνη. Με άλλα λόγια, η μεγάλη επιλογή που αντιμετώπισαν οι Εβραίοι, μετά τη διακονία του Ιησού έχει επισημανθεί, και τα 2 πιθανά αποτελέσματα αυτής της επιλογής. Αυτή τη φορά μετά την διακονία του Ιησού »της πρώτης εκκλησίας ήταν όταν το Ευαγγέλιο ήταν κηρύττονται σε πολλούς Εβραίους, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με την ανάσταση. Ο Ιησούς έχοντας προβλέψει την καταστροφή του Ναού σχεδόν 40 χρόνια πριν μπορεί να βοήθησε κάποιους Εβραίους να γίνει Χριστιανός αυτή τη στιγμή.

Τα επόμενα εδάφια στο Δανιήλ 12 διαβάσει,
"4" Αλλά εσύ, Δανιήλ, σκάσε τα λόγια, και να σφραγίσει το βιβλίο μέχρι τη στιγμή του τέλους?. Πολλοί αρχίζουν να τρέχουν πέρα δώθε, και η γνώση θα αυξήσει "5 Τότε, ο Δανιήλ, κοίταξε? Και στάθηκε εκεί δύο άλλα , μία σε αυτό το ποτάμι και το άλλο ότι όχθη. 6 Και ο ένας έλεγε στον άντρα ντυμένο στα λευκά είδη, ο οποίος ήταν πάνω από τα νερά του ποταμού, "Πόσο καιρό θα την εκπλήρωση αυτών των θαυμάτων είναι;" 7 Τότε άκουσα τον άνδρα ντυμένοι στα λευκά είδη, ο οποίος ήταν πάνω από τα νερά του ποταμού, όταν κατείχε μέχρι και το δεξί του χέρι και το αριστερό του χέρι στον ουρανό, και ορκίστηκε από αυτόν που ζει για πάντα, ότι θα πρέπει να είναι για έναν χρόνο, ώρες και μισή ώρα? και όταν η δύναμη των αγίων ανθρώπων έχει πλήρως καταστραφεί, όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τελειώσει. "Dan 12:4-7

Daniel ρωτά όταν το τέλος του αυτά τα θαύματα θα είναι και η απάντηση είναι 3,5 χρόνια. Η πρώτη εκτέλεση του "φορές, την ώρα και μισή ώρα» ή 3,5 χρόνια στην Dan 12, αναφέρεται στη ρωμαϊκή πολιορκία και την καταστροφή της Ιερουσαλήμ το 70 μ.Χ., και αυτό επιβεβαιώνεται ως το 1260 ημέρα της γυναίκας διατηρούνται με ασφάλεια στο Rev 12. Αλλά επειδή ο άγγελος εδώ αναφέρει η "ώρα του τέλους", αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν (τουλάχιστον) ένα δεύτερο εκπλήρωση των "φορές, την ώρα και μισή ώρα».

Μετά τα γεγονότα γύρω στο 70 μ.Χ., κατά την οποία ο Σατανάς απέτυχε να καταστρέψει τη χριστιανική εκκλησία που ήταν στην Ιερουσαλήμ, η επόμενη εκδήλωση είναι χρονολογικά στο τέλος του Rev 12.
"17 Και ο δράκος ήταν εξοργισμένος με τη γυναίκα, και πήγε να κάνει πόλεμο με τους λοιπούς του σπέρματος αυτής, που τηρούν τις εντολές του Θεού και έχουν τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού."

Στο τέλος της Rev 12, ο Σατανάς πηγαίνει να κάνει πόλεμο κατά των χριστιανών, και αυτός ο πόλεμος καλύπτει ένα χρονικό διάστημα από 70AD μέχρι τις μέρες μας, σχεδόν 2000 χρόνια ιστορίας καλύπτεται σε Rev 12:17. Αυτό το κεφάλαιο είναι λεπτομερώς την ιστορία και την προφητεία του τι συμβαίνει με τους αγγέλους, πίσω από τις σκηνές σε κάποιο βαθμό, και ως εκ τούτου αρκετά κατάλληλα οδηγεί τα γεγονότα της Rev 13, το οποίο είναι, επίσης, για έναν άγγελο, το Θηρίο, που έρχεται έξω από τη φυλακή της αβύσσου / αβύσσου / Τάρταρο. Αυτή είναι η επόμενη μεγάλη αλλαγή, μεγάλη εκδήλωση, όταν πρόκειται για τους πεσμένους αγγέλους.

Και έτσι 70 μ.Χ. ήταν η δεύτερη φορά που το βδέλυγμα της ερημώσεως εκπληρώθηκε, με τους Ρωμαίους να θυσιάζει τον αετό Aquila στο ναό, και η πρώτη φορά τα 3,5 περιόδου εκπληρώθηκε, με την πολιορκία της Ιερουσαλήμ.

Η Τρίτη Εκπλήρωση

Υπάρχει ένα εκπλήρωση των βδέλυγμα της ερημώσεως, και δύο "φορές, την ώρα και μισή ώρα" περίοδοι αριστερά που πρέπει να πληρούνται στο μέλλον. Η πρώτη μέλλον "φορές, την ώρα και μισή ώρα» περίοδο από Δανιήλ 12, είναι τα 3,5 έτη κατά τα οποία το Τέρας δίνεται αρχή Dan 7.

«Τότε ήθελα να μάθω την αλήθεια για το τέταρτο θηρίο, το οποίο ήταν διαφορετικό από όλα τα άλλα, εξαιρετικά τρομακτική, με τα δόντια της, του σιδήρου και τα νύχια της από χαλκό, που καταβρόχθισε, έσπασε σε κομμάτια, και ποδοπάτησε το υπόλειμμα με τα πόδια του? 20 και τα δέκα κέρατα που ήταν στο κεφάλι του, και το άλλο κέρατο   το οποίο προέκυψε, πριν από τις οποίες τρεις έπεσαν, και συγκεκριμένα ότι η κόρνα που είχε μάτια και ένα στόμα που μιλούσε πομπώδη λόγια, που η εμφάνισή τους ήταν μεγαλύτερη από τους συνανθρώπους του 21 "Έβλεπα?. και η ίδια κόρνα έκανε πόλεμο εναντίον των αγίων, και που επικρατεί σε βάρος τους, 22 μέχρι το Αρχαίο των Ημερών ήρθε και μια απόφαση που έγινε υπέρ των αγίων του Υψίστου, και ήρθε ο καιρός για τους αγίους να κατέχει το βασίλειο.
23 "Έτσι είπε:« Το τέταρτο θηρίο θα Ένα τέταρτο βασίλειο στη γη, η οποία είναι διαφορετική από όλα τα άλλα βασίλεια και θα καταβροχθίσει ολόκληρη τη γη, Trample αυτό και να το σπάσει σε κομμάτια 24 Τα δέκα κέρατα είναι δέκα βασιλείς, οίτινες. θα προκύψουν από αυτό το βασίλειο. Και ένα άλλο θα αυξηθεί μετά τους?. Αυτός πρέπει να είναι διαφορετικό από τα πρώτα, και θα υποτάξει τρεις βασιλείς 25 Ο ομιλούν πομπώδη λόγια εναντίον του Υψίστου, θα διώξει [ δ ] οι άγιοι του Υψίστου, και προτίθεται να αλλάξει φορές και το δίκαιο. Στη συνέχεια, οι άγιοι πρέπει να δίνεται σε χέρι του για ένα χρόνο και τους χρόνους και μισό χρόνο. 26 ', όμως, το δικαστήριο πρέπει να κάθονται, και λαμβάνουν μακριά κυριαρχία του, να καταναλώνουν και να την καταστρέψει για πάντα. 27 Στη συνέχεια, η βασιλεία και η εξουσία, Και το μεγαλείο των βασιλείων υπό την Ολόκληρος ο ουρανός, πρέπει να δίνεται στους ανθρώπους, τους αγίους του Υψίστου. Βασιλεία Του είναι μια αιώνια βασιλεία, και όλα τα κτήσεις θα εξυπηρετήσει και τον υπακούν. "Dan 7

Αυτό ταιριάζει με Rev 13 πολύ καλά,

"1 Τότε [ ένα ] βρισκόταν στην άμμο της θάλασσας. Και είδα ένα θηρίο να ανεβαίνει από τη θάλασσα, έχοντας επτά κεφάλια και δέκα κέρατα, [ b ] και επί των κεράτων αυτού δέκα διαδήματα και στα κεφάλια του ένα βλάσφημο όνομα. 2 Τώρα το θηρίο που είδα ήταν σαν μια λεοπάρδαλη, του πόδια ήταν σαν τα πόδια του   μια αρκούδα, και το στόμα του σαν στόμα ενός λιονταριού. Ο δράκος του έδωσε τη δύναμή του, το θρόνο του και μεγάλη εξουσία. 3 Και είδα ένα από τα κεφάλια του σαν να είχε πληγωθεί θανάσιμα, και θανάσιμη πληγή του θεραπεύτηκε. Και όλος ο κόσμος θαύμασε και ακολούθησε το θηρίο 4 Έτσι, προσκύνησαν το δράκο που έδωσε εξουσία στο θηρίο?. Και προσκύνησαν το θηρίο, λέγοντας: «Ποιος είναι σαν το θηρίο; Ποιος είναι σε θέση να κάνει πόλεμο με αυτόν; "
5 Και του δόθηκε στόμα που μιλούσε μεγάλα πράγματα και βλασφημίες, και του δόθηκε εξουσία να συνεχίσει [ γ ] για σαράντα δύο μήνες. 6 Και άνοιξε το στόμα του σε βλασφημία ενάντια στο Θεό, να βλασφημήσει το όνομά του, η σκηνή του, και εκείνων που κατοικούν στον ουρανό. 7 Συναφώς, χορηγήθηκε σ 'αυτόν για να κάνει πόλεμο με τους αγίους και να τους ξεπεράσουν. Και εδόθη εις αυτό εξουσία πάνω σε κάθε φυλή, [ δ ] γλώσσαν και έθνος. 8 πάντες οι κατοικούντες επί της γης θα τον λατρέψουν, τα ονόματα των οποίων δεν έχουν γραφτεί στο Βιβλίο της Ζωής του Αρνίου σκοτώθηκε από τα θεμέλια του κόσμου. 9 Εάν κάποιος έχει ένα αυτί, ας ακούσει 10 Αυτός που οδηγεί σε αιχμαλωσία, θα πάει σε αιχμαλωσία?. αυτός που σκοτώνει με το ξίφος πρέπει να θανατώνονται με το ξίφος. Εδώ είναι η υπομονή και η πίστη των αγίων. "Rev 13

Αυτή η πρώτη μέλλον "φορές, την ώρα και μισή ώρα" εκπλήρωσης από την Αγία Γραφή είναι το ίδιο με το πρώτο "μισό την εβδομάδα" της εβδομάδας 70 η του Δανιήλ 9 (το οποίο θα πρέπει να πληρούνται για δεύτερη φορά στο μέλλον, εκτός από το πώς ήταν πληρούνται περίπου 70 μ.Χ., βλ. προηγούμενη Dan 9 εξήγηση). Δανιήλ 7 και Αποκάλυψη 13 είναι και οι δύο αναφέρονται στην ίδια χρονική περίοδο του πρώτου εξαμήνου της εβδομάδας 70 η του Δανιήλ 9.

Dan 9:27 "Και πρέπει να επιβεβαιώνει τη διαθήκη με πολλούς για μια εβδομάδα: και στη μέση της εβδομάδας θα πρέπει να προκαλούν τη θυσία και το αφιέρωμα να σταματήσουν, καθώς και για την overspreading των βδελυγμάτων θα κάνει [αυτό] ερημωμένη, ακόμη και μέχρι την ολοκλήρωση, και ότι η οποία θα πρέπει να χυθεί από την έρημο. "Dan 9:27

Αυτή η ίδια περίοδο του "φορές, την ώρα και μισή ώρα" είναι επίσης καθορίζεται στο Rev 11 ως το "42 μήνες" της αρχής του Θηρίου, και αφορά σε μεγάλο βαθμό σε ό, τι συμβαίνει με τους Εβραίους στην Ιερουσαλήμ.

"Αλλά αφήστε έξω το δικαστήριο που είναι έξω από το ναό, και δεν το μέτρο, γι 'αυτό έχει δοθεί στους Εθνικούς. Και θα πέλματος την ιερή πόλη κατάχαμα για σαράντα δύο μήνες. 3 Και θα δώσω δύναμη σε δύο μάρτυρές μου, και θα prophesy χίλιες διακόσιες εξήντα ημέρας, ντυμένοι με sackcloth. "4 Αυτές είναι οι δύο ελιές και τα δύο λυχνίες που στέκονται ενώπιον του Θεού [ b ] της γης. 5 Και αν κάποιος θέλει να βλάψη αυτούς, φωτιά από το στόμα τους και καταβροχθίζει τους εχθρούς τους. - Rev 11 Και αν κάποιος θέλει να τους βλάψει, θα πρέπει να θανατώνονται με αυτόν τον τρόπο 6 Αυτά έχουν εξουσία να κλείσουν τον ουρανό, έτσι ώστε καμία βροχή πέφτει στις ημέρες της προφητείας τους?. Και έχουν εξουσία επί των υδάτων, ώστε να μετατραπούν σε αίμα, και να πατάξω την γην με όλες τις πληγές, όσο συχνά επιθυμούν 7 Όταν τελειώνουν την κατάθεσή τους, το θηρίο που ανεβαίνει από την άβυσσο θα κάνει πόλεμο εναντίον τους, την υπέρβασή τους, και να σκοτώσουν τους. 8 Και τα πτώματα αυτών θα βρίσκεται στην δρόμο της μεγάλης πόλης που πνευματικά αποκαλείται Σόδομα και Αίγυπτος, όπου επίσης μας [ γ ] Κύριος σταυρώθηκε. 9 Στη συνέχεια εκείνων που προέρχονται από τους λαούς, φυλές, γλώσσες, και τα έθνη θα δουν τα πτώματα αυτών τρεις-και-α-μισές ημέρες, και να μην επιτρέψουμε [ δ ] τα πτώματα αυτών που θα τεθούν σε τάφους. 10 Και εκείνοι που κατοικούν στη γη θα χαρούν από πάνω τους, γλεντούν, και να στείλετε τα δώρα ο ένας στον άλλον, επειδή αυτές οι δύο προφήτες βασανισμένων αυτών που κατοικούν στη γη. 11 Τώρα, μετά τις τρεις-και-α-μισές ημέρες η αναπνοή της ζωής από το Θεό να τους εισάγει, και στάθηκαν στα πόδια τους, και μεγάλος φόβος έπεσε σε εκείνους που τους είδαν. "- Rev 11

Το Θηρίο αναφέρεται ως που έχουν την εξουσία για 42 μήνες σε Rev 13, το οποίο ταιριάζει με τους 42 μήνες, η Ιερής Πόλης είναι πέλματος κατάχαμα στο Rev 11. Αυτό φαίνεται να είναι το ίδιο χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα 2 μάρτυρες θα προφητεία για 1260 ημέρες. Αυτό δείχνει ότι οι 2 μάρτυρες είναι προφητεύουν ενώ το Τέρας είναι στην εξουσία και πορεύεται στην ιερή πόλη κατάχαμα, όλα κατά την ίδια περίοδο 42 month/1260 τη διάρκεια της ημέρας.

Θα ήταν εντελώς περιττή για Rev 11 έως 42 μήνες αναφέρω στο στίχο 2 και 1260 ημέρες στο στίχο 3, εάν στην πραγματικότητα και οι δύο ήταν τις αναφορές στην ίδια χρονική περίοδο επικεντρώθηκε στις 2 μάρτυρες.

Στίχοι 4-6 διευκρινίζουν ότι τα 2 μάρτυρες θα είναι σε σύγκρουση. "Ανεβαίνει" στο στίχο 7 είναι ένα ρήμα σε μια μετοχή φόρμα και εννοείται πιθανόν περισσότερο ως επίθετο, για να διαβαστεί "αύξουσα έξω από το λάκκο" ή "ανέβηκε από το λάκκο», σήμαινε να καθορίσετε ποια Κτήνος είναι να μιλήσει , δεν είναι η χρονική στιγμή της ανόδου του. (Especially as the 5 th Trumpet specifies the timing of his ascent, Rev 11 cannot be specifying the Beast ascends at this time during the 6 th Trumpet – as he already ascended past tense at this point.) As such the 42 months of the Beast and 1260 days of the two witnesses running parallel seems to be the point of the use of both numbers in verses 2-3, making this use to not be redundant.

And so Daniel 7, Revelation 11 and 13, and the second fulfillment (first future fulfillment) of Daniel 12 “times, time, and half a time”, all refer to the first half of the 70 th week of Daniel 9. And this is the same time in which both the Beast is in authority and the 2 witnesses are prophesying as the outer court is trampled underfoot by the gentiles, and so also the Beast.

The third “times, time, and half a time” fulfillment (second future fulfillment) is with the second half of the 70 th week of Daniel. The second half of the 70 th week of Daniel is the 3.5 actual days in which the 2 witnesses lie dead in the streets, while the first half of the week is definitely the 3.5 years/ 1260 days that they prophesy.

As the 42 months and 1260 days run co-currently, the only other “times, time, and half a time” period found specified in Revelation is the 3.5 days the 2 witnesses lie dead. If the prophesying of the 2 witnesses for 1260 days is tied to the 70 th week at all, then the days they lie dead must also factor into the 70 th week. Besides these points, the scene portrayed in Rev 10 clearly references back to the scene in Dan 12 of the angel, standing by the water and the land, who swears by Him in heaven, that it will be for “times, time, and half a time”.

“Then I Daniel looked, and, behold, there stood other two, the one on this side of the bank of the river, and the other on that side of the bank of the river. And [one] said to the man clothed in linen, which [was] upon the waters of the river, How long [shall it be to] the end of these wonders? And I heard the man clothed in linen, which [was] upon the waters of the river, when he held up his right hand and his left hand unto heaven, and sware by him that liveth for ever that [it shall be] for a time, times, and an half; and when he shall have accomplished to scatter the power of the holy people, all these [things] shall be finished .” Dan 12:5-7

“And the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven, And sware by him that liveth for ever and ever, who created heaven, and the things that therein are, and the earth, and the things that therein are, and the sea, and the things which are therein, that there should be delay no longer: But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he hath declared to his servants the prophets .” Rev 10:5-7

And this Rev 10 reference back to Dan 12 is soon followed, also in the 6 th Trumpet section, by the co-current 42 month/1260 day period, and the 3.5 day period. The angel swore by God that it would be for “times, time, and half a time”. This 3.5 number is half of a week, and half of the 70 th week here. The first half of the 70 th week is 3.5 years, and the second half is 3.5 days.

Jesus also specified in Matt 24 and Mark 13 that “those days would be shortened”, and if this is not the shortening of those days, then what is? Surely, to be shortened, something must have first have been longer. It is well understood that each week in Daniel 9 is “supposed” to represent 7 years, and this is what is anticipated. But if the second half of the “week” is shortened to 3.5 days, this would better prophetically explain why these 7 year periods were called “weeks” in the first place. If God knew in the end He would shorten the 3.5 years of the 70 th 7-year period to only 3.5 days, it explains why He called these “weeks” in the first place.

The last abomination that makes desolation is mentioned in Dan 9, which seems to start after the middle of the 70 th week. This is the 3 rd fulfillment of the abomination of desolation. It is after the middle of this week that the abomination of desolation starts, and according to Revelation, the middle of the week would seem to coincide with the 2 witnesses being killed. Let's go through Dan 9:25-27 in full, again.

“Know therefore and understand, [that] from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince [shall be] seven weeks, and threescore and two weeks: the street shall be built again, and the wall, even in troublous times. [from the command to rebuild to time of Jesus] And after threescore and two weeks shall Messiah be cut off, but not for himself: [Jesus Christ crucified, then skip thousands of years]
and the people of the prince that shall come [the Beast and his armies] shall destroy the city and the sanctuary; and the end thereof [shall be] with a flood [Rev 14:20 winepress of wrath of God, blood to horses bridle 200 miles], and unto the end of the war desolations are determined.
(And he [the Beast] shall confirm the covenant with many for one week: and in the middle of the week [death of 2 witnesses] he shall cause the sacrifice and the oblation [of the 2 witnesses] to cease, and for the overspreading of abominations [of the Beast in the temple], he shall make [it] desolate , even until the consummation, and that determined shall be poured [in Revelation bowls of wrath of God poured out] upon the desolate.)” Dan 9:25-27

And so the prophecy of Daniel 9 is fulfilled a second time in full. The last abomination of desolation seems to be fulfilled in Rev 13, in the Beast being in the temple, himself worshipped as “god”, and also the Beast's image being worshipped.

5 And he was given a mouth speaking great things and blasphemies, and he was given authority to continue [ c ] for forty-two months . 6 Then he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme   His name , His tabernacle , and those who dwell in heaven. 7 And they worshipped the dragon which gave power unto the beast: and they worshipped the beast , saying, Who [is] like unto the beast? who is able to make war with him?… And all that dwell upon the earth shall worship him , whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world… And I beheld another beast coming up out of the earth; and he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon. And he exerciseth all the power of the first beast before him, and causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed. And deceiveth them that dwell on the earth by [the means of] those miracles which he had power to do in the sight of the beast; saying to them that dwell on the earth, that they should make an image to the beast, which had the wound by a sword, and did live. And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak, and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed.” Rev 13:4-8,12-15

The temple as the location isn't mentioned above, but this becomes clear looking at 2nd Thessalonians.

“Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition; Who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worshiped; so that he as God sitteth in the temple of God , showing himself that he is God.” 2Th 2:3-4

The Beast will be in the temple, and he himself will be the abomination that causes desolation (though the Beast's image, if in the temple, may also be part of the abomination). Apparently after the 2 witnesses are killed in the middle of the week, the Beast, who himself is the abomination of desolation, enters into the temple and is worshipped, for the 3.5 days that are the second half of the 70 th week of Daniel. After the end of the 3.5 days, and the abomination of desolation event, the end of the 70 th week, Daniel 9 indicates there will be “pouring” out (matching the bowls of wrath in Revelation) and desolation.

And so the “times, time, and half a time” period of Daniel 12 is fulfilled twice in Revelation. First by the Beast in Dan 7, Rev 13 and Rev 11, during the 42 months (which is also the 1260 days of the 2 witnesses). This is the first half of the 70 th week of Daniel 9. The second half of the 70 th week of Daniel 9 is literally 3.5 days in which the two witnesses in Rev 11 lay dead. These are the second and third fulfillments of the “times, time, and half a time” periods, the first is 3.5 years and the second is 3.5 days. And the third fulfillment of the abomination of desolation in Dan 9 (also in Matt 24 and Mark 13) corresponds to the Beast himself being worshipped in the temple as “god”, as is described in Rev 13 and 2 Thes 2.

And so this seems to cover all 3 of the instances of the “times, time, and half a time” periods, as well as the one 1150/2300 day time period, and all the times the abomination of desolation is mentioned in the Bible (as far as I know).


This leaves the 1290 day and 1335 day periods. To determine where these days fit into a timeline, Dan 12 indicates that the “abomination of desolation” is an event marker.

“And from the time [that] the daily [sacrifice] shall be taken away, and the abomination that maketh desolate set up , [there shall be] a thousand two hundred and ninety days. Blessed [is] he that waiteth, and cometh to the thousand three hundred and five and thirty days.” - Dan 12:11-12

If the 3.5 days the two witnesses lie dead is the second half of the 70 th week of Daniel, then the 70 th week ends when those 3.5 days are completed. Daniel 9 indicates it is in the second half of the 70 th week when the abomination of desolation occurs – the Beast entering the temple to be worshipped as the 2 witnesses lie dead for 3.5 literal days. And Daniel 9 indicates that soon after this there will be “pouring”, of the bowls of wrath, and Jesus Christ will soon return. So it seems unlikely that the 1290 days could be just starting in the middle of the 70 th week, which only has 3.5 days to it, but rather the 1290 days must start prior.

As someone will be blessed to make it to the 1335 th day, it makes sense that this day is placed after Jesus Christ has returned, and not while the reign of the Beast or wrath of God is still ongoing. The abomination of desolation, the Beast being worshipped in the temple, takes place after the middle of the 70 th week, after the Beast has been in authority for 42 months already. Shortly after the Beast enters the temple, the abomination during the 3.5 days, then the 70 th week is over. Thus the 1290 days MUST refer to the time period prior to when the Beast enters the temple to be worshipped, as there are only 3.5 days to the second half of the 70 th week of Daniel: and then the bowls of wrath are poured and Jesus returns. As such it makes sense that in Dan 12:11-12, the “daily sacrifice” marks the beginning of the 1290 days, and the “abomination set up” (Beast in the temple) marks the end of the 1290 days. This would mean that, after the Beast/abomination is worshipped in the temple, there is after that, at most, a 45 day window before Jesus will have returned, and people will be blessed to have made it to the 1335 th day. As the Beast is in power for 1260 days prior to entering the temple as the abomination himself, this means that the 1290 days goes back to 30 days prior to when the Beast comes into authority. And so 30 days before the Beast enters into his 42 months of authority, the “daily sacrifices” stop.

It should also be noted that the sacrifices mentioned in Dan 9:27 which stop during the specified middle of the week must refer to “sacrifices and oblations” which are being offered by the two witnesses, which cease when they die in the middle of the week, and this is not the same as the “daily sacrifice” in Dan 12:11-12. The “daily sacrifice” in Daniel 12 must refer to a daily sacrifice (likely of the Jews) which stops 30 days before the Beast's covenant is made with many. Then the Beast is in authority for 42 months, the first half of the 70 th week. When the “sacrifices and oblations” of Dan 9 stop in the middle of the week, it must refer to the activities of the 2 witnesses, who the Beast kills precisely in the middle of the week.

As Revelation 12 describes the first half of the 70 th week as 3.5 years, and the second half as 3.5 days, and the Beast and two witnesses being active at the same time, then the sacrifices and oblations which stop in the middle of the week must relate to the 2 witnesses, whose death marks the middle of the 70 th week. The same sacrifices stopping cannot mark the beginning of the first half of the 70 th week, and also the beginning of the middle of the 70 th week. So two separate sacrifices must be being mentioned: Dan 12 mentions the end of the “daily sacrifice” 30 days prior to the rise of the Beast into power (his 42 months), and Dan 9 mentions the end of the “sacrifices and oblations” as the two witnesses are killed (end of their 1260 days and also ~the Beast's 42 months), which marks the middle of the 70 th week.

(This can be seen on the timeline here: http://stopalienabduction.com/RevelationTimelineMed.jpg )

This is entirely allowable if the stop of the “daily sacrifices” marks the beginning of the 1290 days, and the “abomination of desolation” marks the end of the 1290 days.

“And from the time [that] the daily [sacrifice] shall be taken away, and the abomination that maketh desolate set up, [there shall be] a thousand two hundred and ninety days.” Dan 12:11

Put in order of the Hebrew this reads more closely, “Now after the time sacrifice taken away daily, and give the abomination that makes desolation, days 1290” . I don't see anything there that forbids the sacrifice being the starting point and the abomination being the ending point of the 1290 days (and compare 2 Chron 25:27 translation “from-time, after-time” וּמֵעֵת ). Also looking at the Greek, it reads in order, “and from the time the regular sacrifice is abolished, and the giving abomination making desolation, days 1290” . I don't see anything in the Greek that forbids this interpretation either.

But it is the placement of the time of the abomination of desolation, the Beast entering the temple, which occurs only 3.5 days before the 70 th week ends, which necessitates that the 1290 days must be coming to a close at this point, and not just beginning, necessitating the 1290 days must begin with the sacrifices stopping and end with the abomination of desolation.


Parallel in the Gospels and Daniel of the Abomination of Desolation

Especially pertaining to the 70 AD fulfillment of the abomination of desolation, and the future fulfillment of the same, next we are going to see how all this lines up with the prophecies of Jesus pertaining to the abomination of desolation in the Gospels.

In Matt 24, Mark 13, and in Luke 21, Jesus mentions the abomination of desolation.

Jesus first says in these 3 passages that not one stone would left upon another of the Temple. Then the disciples ask Jesus these particular questions:
“Teacher, when therefore will these things happen and what will be the sign when these things are about to take place?” (Luke 21)
“Tell us, when will these things be, and what will be the sign when all these things are going to be fulfilled?” (Mark 13)
“”Tell us, when will these things happen, and what will be the sign of Your coming, and of the end of the age?” (Matt 24)

In Matt 24 and Mark 13, Jesus specifically references to “the abomination of desolation spoken of by Daniel” . In Luke 21 Jesus does not mention Daniel, but says, “But when you see Jerusalem surrounded by armies, then know that nigh is its desolation .” This word “desolation” is “eremosis” (2050) which is used only 3x in the New Testament, and the other 2x are in Matt 24 and Mark 13 in the phrase “the abomination of desolation spoken of by Daniel”.

In each Gospel the disciples are recorded to have asked Jesus different questions. As such, in each Gospel the disciples receive slightly different answers, which match the particular questions they asked. To rephrase,
Luke 21: When will the temple be destroyed, and what will be the sign this is about to happen?
Mark 13: When will the temple be destroyed, and what will be the sign when ALL these things will be Finished?
Matt 24: When will the temple be destroyed, and what will be the sign of your coming, and of the end of the age?

The reason that the answers are different is because the only question in common between these passages is “when will the temple be destroyed?” But the differences in the rest of the questions cause the difference in Jesus' answers to the questions.

The part of Daniel that was fulfilled in 70 AD was the Daniel 9 “abominations” and “desolations” in the first fulfillment. The Jews had already seen “the abomination of desolation” fulfilled once in the past, with Antiochus IV in 168 BC, so they understood the term. And they understood that Jesus was saying similar “abomination of desolation” events would happen again. Jesus was referring to Dan 11:31 in the context of referencing to the term “abomination of desolation” which the Jews understood from the time of the Maccabees. However, Jesus was not saying that Daniel 11 was going to be fulfilled again, as Dan 11 was already fulfilled once with Antiochus IV, and Octavius, etc. up through the death of Herod. Rather, Jesus was referring to the first fulfillment of Dan 9 “abominations”, and Himself prophesying to the people (as He was also a prophet) that “abominations” in Daniel 9 would again be an “abomination of desolation” event as had happened with Antiochus IV.

“Know therefore and understand, [that] from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince [shall be] seven weeks, and threescore and two weeks: the street shall be built again, and the wall, even in troublous times.
And after threescore and two weeks shall Messiah be cut off, but not for himself: and the people of the prince that shall come [Satan, “prince of this world”] shall destroy the city and the sanctuary; and the end thereof [shall be] with a flood , and unto the end of the war desolations   are determined.
(And he [Jesus Messiah] shall confirm the covenant with many for one week [Passover week]: and in the midst of the week [Jesus crucified] he shall cause the sacrifice and the oblation to cease [no more other sacrifices needed, the veil was torn], and on the wings of   abominations [eagle standard of Roman Legion] shall be one [Titus] who makes desolate , even until the consummation, which is determined, is poured [like water] out on the desolate.)” Dan 9

Jesus was prophesying that the Daniel 9 “abominations” and “desolations” would be fulfilled with another instance of the abomination of desolation as had been seen with Antiochus – but not just once, rather, twice. And Dan 9 was not fulfilled the first time standing alone, but it was also connected to Dan 12:1-7, which gave the timeframe of “times, time, and half a time”, corresponding with the period of Roman assault against the Jews and Jerusalem. And also tied with Michael standing up in the heavenly battle which is recorded in Revelation 12, that occurred after the ascension of Jesus Christ and before 70 AD. And so Jesus was prophesying on 2 future fulfillments of Daniel 9 and 12.

In Luke 21 Daniel is not mentioned, nor is the “abomination of desolation” referenced as specifically. The question the disciples asked was ”when will these things happen [the temple be destroyed] and what will be the sign this is about to happen?”. These 2 questions combined ask for an answer predominately focused in the near future. These questions do not mention “all things being finished” nor “sign of your coming” nor “end of the age”. Jesus replies that when Jerusalem is surrounded by armies, nigh is its “desolation”, and it is time to flee. And this is matching with the Christian church fleeing Jerusalem to Pella around 66-67 AD, after seeing the Roman Legion of Cestius. Also Jesus mentions that “nigh is its desolation” hinting in reference to the eagle Aquila standard which was carried by the first Roman Legion of Cestius, and later the same thing was worshipped in the temple by the Roman Legion of Titus, and was the abomination of desolation.

Luke 21:8-24 refers to events that were fulfilled once in the past leading up to the destruction of the temple and Jerusalem in 70 AD. But Luke 21:25-28 refers to a time in the future in which the temple will be destroyed again. And also parts of Luke 21:8-24 will also repeat again in a second fulfillment in the future, but having less of an accurate tone than for their first fulfillment for the events leading up to 70 AD. (See details on past fulfillment emphasis here: http://www.catholicapologetics.info/apologetics/judaism/prophetic.htm )

In comparison, in Mark 13 the questions ask for a more extensive answer, asking more broadly for what the sign will be when “ALL these things will be Finished”. As such the answer is more balanced between the near 70AD fulfillment and the far future Revelation fulfillment: a mixture of both. Again, this is because the temple would both be destroyed in 70 AD, and will be destroyed again in the future.

In reference to Daniel, Jesus says, “But when ye shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, standing where it ought not, (let him that readeth understand,) then let them that be in Judaea flee to the mountains”.

Jesus uses a vague term “standing where it ought not”. This vague location could refer to either the Roman Legion of Cestius at Jerusalem, if coupled with the understanding in Luke that when Jerusalem was surrounded by armies, “nigh is its desolation”. OR this vague location could refer to the Beast in the temple in Revelation, if coupled with the understanding from 2 Thes 2 and Matt 24, of the abomination being in the temple or “holy place”.

Mark 13:6-18 is more predominantly focused on the first fulfillment of Daniel 9 and 12 with the events leading up to 70 AD. But Mark 13:13-18 equally seems to apply to both the past and future in focus. And Mark 13 from verse 19 on after, has a focus on the future fulfillment of Daniel 9 and 12, and the future destruction of the temple in the end times. Because Daniel 9 and 12 together told of the destruction of the temple twice in the future (at the time when Jesus was prophesying) Jesus answered with taking both fulfillments into account. In this He answered the broader question of “sign of all these things being finished” which was asked in Mark 13, but not in Luke 21. And so Jesus answered with the emphasis more balanced between the 70 AD and Revelation fulfillment, rather than the emphasis being more on the immediate 70 AD fulfillment as is in Luke 21.

In Matt 24, not 2 but 3 questions were asked, which truly required more focus on the far-future fulfillment in order to answer them, “”Tell us, when will these things happen [temple be destroyed], and what will be the sign of Your coming, and of the end of the age?”

As such Matthew 24 is focused much more on the end times second fulfillment of Daniel 9 and 12, and far less on the 70 AD fulfillment. Comparing Luke 21 as a heavy focus on the first fulfillment, with Matt 24 as a heavy focus on the second fulfillment, can show the differences more clearly. But summarily, Matt 24 is just as focused into the second future fulfillment, as Luke 21 was not but rather focused into the first 70 AD fulfillment.

Matt 24 also answers the unique question (not asked in Mark or Luke) of when the end of the age (of the Gentiles) will be, answered in Matt 24:14, then leading into events of the 70 th week in Matt 24:15. Of the 3 passages Matt 24 most closely parallels the procession of events in the book of Revelation, placing much more importance on signs of the end of the age of the Gentiles, and the 70 th week age of the Jews, and signs of Jesus' return, and also on the events preceding the final destruction of the temple. Similar to 67 AD, Jesus indicates that there will be some chance to flee Jerusalem, but in this case it is once people see the abomination enter the temple, which precedes the destruction of Jerusalem. In this case, it is the Beast entering the temple during the second half of the 70 th week, the 3.5 days while the 2 witnesses lie dead, which indicates it is the last-chance time to flee Jerusalem, before desolation comes.

“Know therefore and understand, [that] from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince [shall be] seven weeks, and threescore and two weeks: the street shall be built again, and the wall, even in troublous times. [from the command to rebuild to time of Jesus] And after threescore and two weeks shall Messiah be cut off, but not for himself: [Jesus Christ crucified, then skip thousands of years] and the people of the prince that shall come [the Beast and his armies] shall destroy the city and the sanctuary; and the end thereof [shall be] with a flood [Rev 14:20 winepress of wrath of God, blood to horses bridle 200 miles], and unto the end of the war desolations are determined. (And he [the Beast] shall confirm the covenant with many for one week: and in the middle of the week [death of 2 witnesses] he shall cause the sacrifice and the oblation [of the 2 witnesses] to cease, and for the overspreading of abominations [of the Beast in the temple], he shall make [it] desolate , even until the consummation, and that determined shall be poured [in Revelation bowls of wrath of God poured out] upon the desolate.)” Dan 9

Again, Daniel 9 is connected to Daniel 12 in their second fulfillment.

Το πρώτο πράγμα που συμβαίνει στο Δανιήλ 12 είναι ότι ο Michael στέκεται επάνω. Rev 12:7 is the only time Michael is mentioned by name in Revelation, but this event was already fulfilled in the first fulfillment, historically between 33-70AD in the heavenly angelic war. But this is not the only time in Revelation in which Michael will play an important role, even though he is not mentioned by name. Michael is the archangel, and the only angel who is ever called “the archangel” in the Bible. And we are told specifically that the archangel, Michael, will sound the last trumpet, if we cross-reference 1 Thessalonians with 1 Corinthians.

“For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord, will not precede those who have fallen asleep. For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air , and so we shall always be with the Lord.” 1 Thes 4:15-17

“Behold, I tell you a mystery; we will not all sleep, but we will all be changed, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet ; for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we will be changed .” 1 Cor 15:51-52

From these two verses it can be gathered that Michael the archangel will be the angel who blows the last trumpet, which seems specified to precede the dead rising (first) and then the living being caught up in the air and changed. The last trumpet is blown in Rev 11:15,

“And the seventh angel sounded ; and there were great voices in heaven, saying, The kingdoms of this world are become [the kingdoms] of our Lord, and of his Christ; and he shall reign for ever and ever.” Rev 11:15

This seventh angel who blows the seventh trumpet is Michael the archangel, and this is the second fulfillment of Michael standing up for God's people. This all also matches what Jesus said, “And he shall send his angels with a great sound of a trumpet , and they shall gather together his elect   from the four winds, from one end of heaven to the other.” Matt 24:31

This is in a time of great trouble, as Revelation is full of great trouble, which parallels Dan 12, “And there shall be a time of trouble, Such as never was since there was a nation, Even to that time.” Dan 12:1

Following Michael sounding the 7 th trumpet, Dan 12:1-2 also states: “And at that time your people shall be delivered, Every one who is found written in the book. And many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, Some to everlasting life” . This corresponds very well to 1 Thes 4 and 1 Cor 15, and Matt 24, which put together say the dead will be raised and the living caught up after the last trumpet sounds.

Skipping to after the millennial reign, then Dan 12 also details,
2 And many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, Some to everlasting life, Some to shame and everlasting contempt. 3 Those who are wise shall shine Like the brightness of the firmament, And those who turn many to righteousness Like the stars forever and ever.” And this parallels with the Judgment and the Second Resurrection detailed in Rev 20.

Altogether, all of Dan 12 corresponds to the second fulfillment of Daniel 9. The rest of Dan 12 gives the “times, time, and half a time” and the 1290 and 1335 days periods, and specifies the prophecies are for the last days. While Daniel 12:7 also gave the 3.5 year timeframe for the attacks on the Jews and Jerusalem of the first fulfillment in 70 AD, it also applies to the 42 months of the Beast's reign and the 3.5 days of the second half of the 70 th week of Daniel 9. But the 1290 and 1335 days that are mentioned are solely applicable to the second fulfillment of Daniel 9, and the time of the 70 th week in the time of the end.

“Although I heard, I did not understand. Then I said, “My lord, what shall be the end of these things?9 And he said, “Go your way, Daniel, for the words are closed up and sealed till the time of the end. 10 Many shall be purified, made white, and refined, but the wicked shall do wickedly; and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. 11And from the time that the daily sacrifice is taken away, and the abomination of desolation is set up, there shall be one thousand two hundred and ninety days. 12 Blessed is he who waits, and comes to the one thousand three hundred and thirty-five days. 13 “But you, go your way till the end; for you shall rest, and will arise to your inheritance at the end of the days.” Dan 12

And so in 3 of the Gospels, using the past fulfillment of Dan 11:31 of the abomination of desolation with Antiochus IV as a reference the people understood, Jesus prophesies of the first fulfillment of Daniel 9 and 12 in the time leading up to 70 AD, and also of the second fulfillment of Daniel 9 and 12 to occur in the end times and Revelation. Jesus focuses his prophesying on the first fulfillment of Daniel 9 and 12 the most in Luke 21, halfway in Mark 13, and the least in Matt 24. And Jesus focuses his prophesying on the second fulfillment of Daniel 9 and 12 the least in Luke 21, halfway in Mark 13, and the most in Matt 24.

This resolves the discrepancy of how it is that in the 70 AD fulfillment, Matt 24 does not, and Mark 13 only vaguely, line up with the events that took place, but the Luke 21 passage does match the events. The sign for people to flee Jerusalem in the 70 AD fulfillment was not them seeing the abomination in the temple as in Matt 24, because Matt 24 in this caution refers to the second fulfillment, in Revelation. But the Luke 21 warning of approaching armies did refer to the first fulfillment, and this warning is what the early Christians in Jerusalem did follow. Matt 24 is, and Mark 13 leans more, for the second fulfillment of Daniel 9 and 12, in which the abomination in the temple will be the sign to flee. But Luke 21 is more about the first fulfillment, in which armies was the sign to flee, and this also explains why Luke 21 only hints at the abomination, instead of referring to it more clearly, as the abomination came long after it would have done any good as a sign to flee in 70 AD.

I have placed these parallel passages in a chart, with the first fulfillment of Daniel 9 and 12 around the 70 AD time period in blue, the second fulfillment of Daniel 9 and 12 in the Revelation time period in red, and verses that seem to equally apply to both fulfillments in purple. Because the prophesies are to be fulfilled twice, with similar events involved leading up to both fulfillments of Daniel 9 and 12, the passages look practically identical. Really, the way to note the difference in tone is to understand that it is the QUESTIONS that were asked which define which fulfillment the passage has its emphasis on and the differences of the details in the passages, however slight. The QUESTIONS Jesus was answering define the time period the passage focuses on, not so much the details, because the details repeat both times.

Revelation Dan 9 and 12 Halfway Mixed Dan 9 and 12 70 AD Daniel 9 and 12

Matt 24
2 Και ο Ιησούς είπε προς αυτούς, Δείτε το YE δεν είναι όλα αυτά τα πράγματα; verily I say unto you, There shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down. 3 And as he sat upon the mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying,  
Tell us, when shall these things be [temple destroyed]? and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the age?

4 And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you. 5 For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many. 6 And ye shall hear of wars and rumours of wars: see that ye be not troubled: for all these things must come to pass, but the end is not yet. 7 For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places. 8 All these are the beginning of sorrows. 9 Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you: and ye shall be hated of all nations for my name's sake. 10 And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. 11 And many false prophets shall rise, and shall deceive many. 12 And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. 13 But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. 14 And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations; and then shall the end come.

15 When ye therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, (whoso readeth, let him understand:) 16 Then let them which be in Judaea flee into the mountains: 17 Let him which is on the housetop not come down to take any thing out of his house: 18 Neither let him which is in the field return back to take his clothes. 19 And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days! 20 But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the sabbath day: 21 For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. 22 And except those days should be shortened, there should no flesh be saved: but for the elect's sake those days shall be shortened. 23 Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there; believe it not. 24 For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect. 25 Behold, I have told you before. 26 Wherefore if they shall say unto you, Behold, he is in the desert; go not forth: behold, he is in the secret chambers; believe it not. 27 For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west; so shall also the coming of the Son of man be. 28 For wheresoever the carcase is, there will the eagles be gathered together. 29 Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken: 30 And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great glory. 31 And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. 32 Now learn a parable of the fig tree; When his branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is nigh: 33 So likewise ye, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the doors. 34 Verily I say unto you, This generation shall not pass, till all these things be fulfilled. 35 Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. 36 But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only.

Mark 13
2 And Jesus answering said unto him, Seest thou these great buildings? there shall not be left one stone upon another, that shall not be thrown down. 3 And as he sat upon the mount of Olives over against the temple, Peter and James and John and Andrew asked him privately ,
4 Tell us, when shall these things be [temple destroyed]? and what shall be the sign when all these things shall be fulfilled?

5 And Jesus answering them began to say, Take heed lest any man deceive you: 6 For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many. 7 And when ye shall hear of wars and rumours of wars, be ye not troubled: for such things must needs be; but the end shall not be yet. 8 For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be earthquakes in divers places, and there shall be famines and troubles: these are the beginnings of sorrows. 9 But take heed to yourselves: for they shall deliver you up to councils; and in the synagogues ye shall be beaten: and ye shall be brought before rulers and kings for my sake, for a testimony against them. 10 And the gospel must first be published among all nations. 11 But when they shall lead you, and deliver you up, take no thought beforehand what ye shall speak, neither do ye premeditate: but whatsoever shall be given you in that hour, that speak ye: for it is not ye that speak, but the Holy Ghost. 12 Now the brother shall betray the brother to death, and the father the son; and children shall rise up against their parents, and shall cause them to be put to death.

13 And ye shall be hated of all men for my name's sake: but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. 14 But when ye shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, standing where it ought not, (let him that readeth understand,) then let them that be in Judaea flee to the mountains: 15 And let him that is on the housetop not go down into the house, neither enter therein, to take any thing out of his house: 16 And let him that is in the field not turn back again for to take up his garment. 17 But woe to them that are with child, and to them that give suck in those days! 18 And pray ye that your flight be not in the winter.

19 For in those days shall be affliction, such as was not from the beginning of the creation which God created unto this time, neither shall be. 20 And except that the Lord had shortened those days, no flesh should be saved: but for the elect's sake, whom he hath chosen, he hath shortened the days. 21 And then if any man shall say to you, Lo, here is Christ; or, lo, he is there; believe him not: 22 For false Christs and false prophets shall rise, and shall shew signs and wonders, to seduce, if it were possible, even the elect. 23 But take ye heed: behold, I have foretold you all things. 24 But in those days, after that tribulation, the sun shall be darkened, and the moon shall not give her light, 25 And the stars of heaven shall fall, and the powers that are in heaven shall be shaken. 26 And then shall they see the Son of man coming in the clouds with great power and glory. 27 And then shall he send his angels, and shall gather together his elect from the four winds, from the uttermost part of the earth to the uttermost part of heaven. 28 Now learn a parable of the fig tree; When her branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is near: 29 So ye in like manner, when ye shall see these things come to pass, know that it is nigh, even at the doors. 30 Verily I say unto you, that this generation shall not pass, till all these things be done. 31 Heaven and earth shall pass away: but my words shall not pass away. 32 But of that day and that hour knoweth no man, no, not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father. 33 Take ye heed, watch and pray: for ye know not when the time is.

Luke 21
6 As for these things which ye behold, the days will come, in the which there shall not be left one stone upon another, that shall not be thrown down.
7 And they asked him, saying, Master, but when shall these things be [temple destroyed]? and what sign will there be when these things shall come to pass?


8 And he said, Take heed that ye be not deceived: for many shall come in my name, saying, I am Christ; and the time draweth near: go ye not therefore after them. 9 But when ye shall hear of wars and commotions, be not terrified: for these things must first come to pass; but the end is not by and by. 10 Then said he unto them, Nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: 11 And great earthquakes shall be in divers places, and famines, and pestilences; and fearful sights and great signs shall there be from heaven. 12 But before all these, they shall lay their hands on you, and persecute you, delivering you up to the synagogues, and into prisons, being brought before kings and rulers for my name's sake. 13 And it shall turn to you for a testimony. 14 Settle it therefore in your hearts, not to meditate before what ye shall answer: 15 For I will give you a mouth and wisdom, which all your adversaries shall not be able to gainsay nor resist. 16 And ye shall be betrayed both by parents, and brethren, and kinsfolks, and friends; and some of you shall they cause to be put to death. 17 And ye shall be hated of all men for my name's sake. 18 But there shall not an hair of your head perish. 19 In your patience possess ye your souls. 20 And when ye shall see Jerusalem compassed with armies, then know that the desolation thereof is nigh. 21 Then let them which are in Judaea flee to the mountains; and let them which are in the midst of it depart out; and let not them that are in the countries enter thereinto. 22 For these be the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled. 23 But woe unto them that are with child, and to them that give suck, in those days! for there shall be great distress in the land, and wrath upon this people. 24 And they shall fall by the edge of the sword, and shall be led away captive into all nations: and Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles, until the times of the Gentiles be fulfilled.

25 And there shall be signs in the sun, and in the moon, and in the stars; and upon the earth distress of nations, with perplexity; the sea and the waves roaring; 26 Men's hearts failing them for fear, and for looking after those things which are coming on the earth: for the powers of heaven shall be shaken. 27 And then shall they see the Son of man coming in a cloud with power and great glory. 28 And when these things begin to come to pass, then look up, and lift up your heads; for your redemption draweth nigh. 29 And he spake to them a parable; Behold the fig tree, and all the trees; 30 When they now shoot forth, ye see and know of your own selves that summer is now nigh at hand. 31 So likewise ye, when ye see these things come to pass, know ye that the kingdom of God is nigh at hand. 32 Verily I say unto you, This generation shall not pass away, till all be fulfilled. 33 Heaven and earth shall pass away: but my words shall not pass away. 34 And take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting, and drunkenness, and cares of this life, and so that day come upon you unawares. 35 For as a snare shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth. 36 Watch ye therefore, and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of man.