This page has been translated from English

Bibelen om moderne Hybrider - Nephilim

Bibelen om moderne Hybrider (Nephilim)

(Som den "moderne Nephilim" kravet og bibelske argument er særegne for dem, der accepterer den "Guds børn" at være engle i Gen 6, denne serie af artikler om dette antager denne holdning til skyld eller argumenterer, hvad resten af Skriften ville show, hvis denne antagelse var sandt.)


Denne serie nedenfor er tilgængelig på http://www.nephilimhybrids.com sammen med meget mere information   om emnet moderne Nephilim / hybrider.

Det direkte link er http://stopalienabduction.com/nephilimhybrids/wordpress/?p=1

Begrebet Paternelle Spiritual Lineage

Bibelen indeholder inden for det, hvad jeg kalder begrebet "Paternelle Spiritual Lineage". Bibelen lærer:

Ånden af ​​et barn ganges fra ånden (med liv) af barnets far.

Et barns ånd, der er bundet til livets gave i sig selv, er ikke skabt helt ny af Gud og deponeret af Gud ved undfangelsen, men snarere er vokset fra ånden i barnets far. Samme som liget af et barn er vokset fra æg og sædceller, der kombinerer ved undfangelsen, er ånden af ​​et barn er vokset ud af ånden af ​​faderen. Hans bidrag som giveren af ​​ånden (med liv) af barnet tjener som hans store bidrag, som væksten i barnets krop i moderen ved graviditet, fungerer som hendes store bidrag. Kun moderen kan vokse barnet i hendes krop, gennem hendes krop, og kun faderen bidrager til dyrkning af ånden af ​​et barn, som er nødvendig for barnet at have liv, fra hans egen ånd. Sjælen (sind / vil / følelser) og barnets krop er lige bidrag fra moderen og faderen. Barnet vil være som både mor og far i træk af deres krop og sjæl. (Selvom teknisk faderens bidrag af sædceller er udelukkende hvad der afgør kønnet på barnet.) Men ånden af ​​et barn er en one-size-fits-all stof, som den ånd, der giver liv i hver enkelt person, uanset køn, er nøjagtig det samme.

2. Et barns ånd er af samme type som barnets far.

Fordi moderen bidrager intet til den ånd, at et barn er vokset fra, men er blevet levende fra, betyder det, at faderen alene afgør, hvilken type af ånden af ​​et barn. Der findes flere typer af spiritus, der eksisterer, eller at Gud skabte: mennesker, engel, og så er der Gud selv, som er ånd. Hvis et barn har en menneskelig form for ånd, eller en engel type spiritus, eller Guds ånd, afgøres udelukkende af barnets far. En kvindes ånd er ikke øget og vokset til et barns ånd (med liv), og heller ikke involveret i processen, meget på samme måde, at hendes æg ikke bestemme kønnet på barnet, men kun bidraget fra faderen bestemmer køn .

3. Generationsskiftet forbandelser videre til et barn er angivet til kun at komme fra fædrene forfædre af et barn, og ikke moderen eller den maternelle forfædre, men kommer fra fædrene forfædre på moderens linie. Alligevel velsignelser kommer fra både mor og far til et barn. Dette er i overensstemmelse med det mønster, de to første punkter ovenfor, men viser, at Gud besøg misgerninger som han holder rekord, og misgerninger besøgte eller gives velsignelser er ikke bestemt af krop eller ånd multiplikation afstamning.

Nu er at vise de ovennævnte punkter i Bibelen:

Første Gud skabte Adam,
.” (Gen 2:7) "Og Gud HERREN dannede mand [af] støv på jorden, og blæste ind i hans næsebor, livsånde, og mennesket blev en levende sjæl." (Mos 2:7)
Ordet her for "sjæl" er afklaret i Det Nye Testamente,

1 Kor 15:45 "Og så er det skrevet: Det første menneske, Adam blev gjort til en levende sjæl, den sidste Adam blev lavet en levendegørende ånd."

Ordet her for "sjæl" er "psyke", og det betyder "liv" og "sjæl". Det bruges også i: Matt 10:28 "Og frygt ikke for dem, der slår legemet ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel, men frygt derimod ham, der er i stand til at ødelægge både sjæl og legeme i Helvede."
Der er et andet ord for "ånd" bruges i 1 Kor 15, som er "pneuma".

Dette er den "ånde af liv" i Mos 2:07, hvor henvisninger til "ånden", der giver liv.
"The Spirit of Gud har gjort mig, og åndedrættet af den Almægtige har givet mig livet." (Job 33:4)
"Alle de, mens min ånde [er] i mig, og ånden (ruach) af Gud [er] i mine næsebor" (Job 27:3)
"Og Herren sagde: Min ånd (ruach) ikke altid kæmpe med mennesket, for at han også [er] Kød:. Men hans dage være et hundrede og tyve år" (Mos 6:3)

Ånden af ​​liv i mennesket blev givet af Gud til Adam i Mos 2:7, og det er menneskets ånd. Uden Gud stræben med ånden i mennesket, ikke længere har det liv, men manden dør. Men så længe Gud stræber med ånden i mennesket, manden bor. Pointen er, at en mand at være i live, er bundet til ham, at have ånden, af livet, der giver liv, som Gud åndede ind i Adam.

Ånden i livet, der giver liv til kroppen, er i blodet,

"For kødets liv [er] i blodet: og jeg har givet det til dig på alteret til at gøre en soning for jeres sjæle:. Thi det [er] blodet [at] gør ende på en forsoning for sjælen" Lev 17:11
Som sådan menneskets ånd og liv, er bundet til blodet af mandens krop.

Gud hedder det, at folk reproducerer gennem multiplikation og sagde:
"Bliv frugtbare og talrige" (Første Mosebog 1:28).

Hvad er multiplikation? Gud demonstreret multiplikation for os, ved, hvordan Gud skabte Eva af et lille stykke, et ribben, taget fra Adam. (Den rib selv indeholder blod i marven, og livet af kroppen er i blodet.)

"Og Herren Gud forårsaget en dyb søvn falde over Adam, og mens han sov, og han tog et af hans ribben og lukkede til med kød i stedet deraf, og det ribben, Gud Herren havde taget fra Adam, byggede han en kvinde og førte hende til Adam. "(Mos 2:21-22)

Gud er ikke registreret at have åndet den ånd, den ånder af liv, til Eva med henblik på for hende at blive en levende sjæl. Det er heller ikke Gud registreret til at have gentaget denne proces med Kain, Abel, Seth, eller nogen af ​​deres børn. Gud åndede ånd liv i Adam, der blev til en levende sjæl, og Gud er registreret til at have gjort dette kun én gang, med Adam.

Da Adam havde en ånd og en sjæl og var i live.

Da Gud skabte Eva, Han ganget hendes krop fra Adam krop, og Gud ganget hendes sjæl fra Adams sjæl, og Gud ganget hendes ånd fra Adam ånd.
Og da hun havde et legeme (med livet i blodet) og ånd (den ånder af liv) hun også blev til en levende sjæl, gennem processen med multiplikation.

Som sådan var Eva ganget fra Adam, i krop, sjæl og ånd. Gud gjorde dette med Eve sig selv, men fra dette punkt på det samme vil ske med Adam og Eva gange at få børn, gennem den naturlige proces, Gud satte på plads.

Dette betyder ikke ophæve, at Gud former hver person i livmoderen (Er 44:2,24), men pointen er, at byggematerialer, en frø, er allerede på plads for Gud at bygge ud fra, ikke bare i forhold til at multiplicere et nyt organ, men til en ny sjæl og ånd så godt. Alle er ganges fra, hvad der allerede findes i far og mor.

At krop og sjæl (sind, følelser, vil) af moderen er nedarvet træk af et barn er indlysende, børn ligner deres mødre, har psykiske træk ligesom deres mødre, intelligens deres mor osv. Og så vi ved, at både krop og sjæl af moderen bidrager til krop og sjæl (sind / vil / følelser) af barnet. Både mor og fars sjæl og legeme er en del af gange processen til at danne et barn. Hver bidrager med et tilsvarende antal kromosomer, at kombinere i undfangelsen, for den fysiske krop, og det samme ville give mening for sjælen (sind / vil / følelser) så godt.

Men faderens sæd alene bestemmer, om barnet vil være en mand eller en kvinde, og det er disse to typer af mennesker. "Så Gud skabte mennesket i hans [egne] billede, i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem." (Gen 1:27)

En lignende parallel er set i den åndelige slægt. Det er den type af faderens ånd, der alene afgør, hvilken type af ånden af ​​barnet, og som udelukkende bidrager "ånde af liv" sig selv til barnet ved undfangelsen. Dette er så automatisk, med en naturlig (åndelig) proces, og ud af hænderne på barnets far, er da graviditet hos en kvinde, og hendes krop vokser barnets krop. Uden far, vokser moderens krop barnets krop, og manden også lige så væsentligt bidrager til barnets liv, som alene har bidraget med den ånd, som barnet er mangedoblet, og i denne har puste liv.

Dette er grunden til Bibelen igen og igen henviser til faderen alene, som avle et barn. Mødre kan ikke siges at avle børn. Levetiden for kroppen er i blodet, som er bygget i moderens krop i graviditeten. Barnet ville ikke leve uden blod, bygget med moderens krop, eller uden at ånden giver liv, bygget med faderens ånd. Som sådan deres bidrag er lige vigtige og nødvendige i at producere et barn. Og det er Gud, der arbejder det mirakel at danne et barn, i hvert fald. Men mens barnet kommer fra både mor og far, i sidste ende barnets ånd, der har liv, der kun kommer fra faderens ånd bliver ganget ind i ånden af ​​barnet, så det var livet. Dette er balanceret med kun moderens krop bygning kroppen af ​​barnet i graviditeten. Livet er derfor i sidste ende er arvet fra faderen, fra ånden. Og dette er grunden til, at Bibelen gentagne gange siger, at fædre avle deres børn, i mange sted, her er en:

Matt 01:02 "Abraham avlede Isak, og Isak avlede Jakob, og Jakob avlede Juda og hans brødre"

Flytning på to tilfælde eksempler, er det samme ord for "avlede" i 1 Joh 5:01
"Enhver, som tror at Jesus er Kristus, er født af Gud og hver den, som elsker Ham, der avlede, elsker ham også, der er født af ham."

Jesus Kristus blev født af Gud Fader. Jesus Kristus er den enbårne Søn af Gud, men han er også Gud. I dette kan vi tydeligt se, at den type spiritus af faderen alene afgør, hvilken type af ånden af ​​barnet. De tre typer af spiritus, der eksisterer er Gud, engel og menneske. Jesus Kristus er Gud type spiritus, er Gud, fordi hans far er Gud. Jesus Kristus kunne ikke have en ånd, der kun var halvt Gud-ånd, og halvt menneske-ånd, men snarere: ". For i ham bor hele fylden af ​​guddommen kropslige" (Kol 2:9) Jesus Kristus kom i kødet (2 Joh 1:7) og blev menneske (1 Tim 2:5), men også Jesus Kristus er Gud, og kom fra oven, eksisterende evigt, skaber alle ting (Joh 8:23, 8:58, Joh 1 ). Derudover kan vi se, at Bibelen siger Jesus var en mand på grund af hans krop, selv om ånd Jesus er Gud, som Jesus er Gud. Typen af ​​ånden af ​​barnet er bestemt af den type af ånden af ​​faderen alene.

Vi kan også se, at hos mennesker, en mand med en menneskelig ånd avler et barn, som også har en menneskelig ånd, da dette er sandt i hele Bibelen. Dette ses også i tilfælde af Adam og Eva, hvor hun også havde en menneskelig ånd, der selv multipliceres fra Adam.
Men som for deres børn, siger Bibelen børnene kom gennem Eva, som i "passerer igennem". Ordet her "Ø" betyder "en bevægelse igennem".
1 Kor 11:8,12 "For manden er ikke ude af kvinden, men kvinden er ude af den mand, Thi ligesom kvinden er ude af den mand, også på denne måde manden er gennem kvinden, men alle sammen fra Gud. "

Sondringen er tydeliggjort, at mens Eva kom ud af Adam, og mens døtre komme ud af deres fædre, at alle mænd (og kvinder), da er kommet "igennem" deres mor, ikke "ud af" hende. Men alle kvinder (og mænd) er kommet "ud af" deres fædre. Anvende dette til Eva, betyder hendes børn kom gennem hende, men ud af Adam.

Den næste sag at se på, er, at af Adam. Gud sagde til Adam: "Af alle træer i haven kan du frit spise, men af ​​træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af, for den dag, du spiser af det, skal du visselig dø." (Gen 2:16-17)
Vi kan vide, at dette ikke var at henvise til fysiske død, men til en åndelig død, Adam da ikke dø den dag han spiste af træet. Det er også klart, når man sammenligner med Gen 3:22-24:

"Og Gud Herren sagde:" Se, den mand er blevet som en af ​​os, at kende godt og ondt. Og nu, for at han lagde hånden ud og tage også af livets træ og spiser og lever evigt "- derfor har HERREN Gud sendte ham ud af Edens have til at dyrke jorden, hvorfra han blev taget. Så han kørte ud til manden, og han satte keruber på det øst for Edens have, og et flammende sværd, som vendte alle måder, til at vogte vejen til livets træ ".

Livets træ ville medføre åndelig udødelighed, men træet til kundskab om godt og ondt ville forårsage åndelig død eller døende. Udødelighed den åndelige synes at føre til udødelighed af kroppen, og død af de åndelige synes at føre til døden af ​​kroppen. Fra dette er kan indsamles, at Adam blev lavet med hverken den visse død eller udødeligt liv, men i en neutral stat, og kunne vælge at gå begge veje, eller vælg enten træ.
Da han valgte træet fører til død af ånden, han havde, dette dødsfald blev overført til hans børn, da de alle var ganget fra hans ånd. Hans ånd døende ikke få ham til at ikke længere har en ånd, men blot at have en 'inaktivt skallerne "af en, for ham at have en død ånd, i stedet for en levende, men han havde stadig en. Og en eller anden måde bare at have en ånd (selv døde eller døende) er stadig nok til at bringe liv til det dødelige legeme, og de levende sjæl. (Og det er Helligånden, der gør den døde ånd, vi er nødt til at blive født igen til evigt liv.)

Vi ved, at staten af ​​Adams ånd, for at være døde eller døende, blev videregivet til alle resten af ​​menneskeheden sine børn, da dette er gjort klart i Det Nye Testamente:

"Derfor, ligesom gennem én mand, synd kom ind i verden, og døden gennem synden, og så død bredte sig til alle mennesker, fordi alle syndede-for indtil loven synden var i verden, men synd er ikke imputerede når der ikke er lov. Alligevel døden herskede fra Adam til Moses også over dem, der ikke havde syndet i lighed med overtrædelsen af ​​Adam, der er en type af ham, som skulle komme. Men den gratis gave er ikke som overtrædelse. For hvis den overtrædelse af en af de mange døde, meget mere gjorde Guds nåde og gave ved nåde af en mand, Jesus Kristus, strømmer ud over de mange. Gaven er ikke som det, der kom igennem den, hvem har syndet, for på den ene side dommen er opstået fra den ene overtrædelse resulterer i fordømmelse, men på den anden side den gratis gave opstod fra mange overtrædelser resulterede i begrundelse. For hvis den overtrædelse af den ene, herskede død gennem den ene, meget mere dem, der modtager overflod af nåde og gave retfærdighed vil herske i livet gennem den Ene, Jesus Kristus. Så derefter som gennem en overtrædelse der resulterede fordømmelse for alle mennesker, selv så gennem en handling af retfærdighed der resulterede begrundelse for liv til alle mennesker. For som gennem én mands ulydighed de mange blev syndere, endda så gennem lydighed af en af de mange blive retfærdige. Loven kom ind, så den overtrædelse ville stige, men hvor synden steget, nåden desto mere, således at det som synden herskede i døden, ja så nåde ville herske ved retfærdighed til evigt liv ved Jesus Kristus, vor Herre "Rom 5. :12-21 NASB

"Ved siden af ​​mennesket kom døden, af mennesket kom også de dødes opstandelse. For ligesom alle dør i Adam, alligevel er i Kristus, skal alle gøres levende. Og så er det skrevet: Det første menneske, Adam blev gjort til en levende sjæl;. Den sidste Adam blev en levendegørende ånd "
1 Kor 15:21-22, 45

I disse passager er det gjort klart, at døden videregivet til alle mennesker af Adam alene. Dette er forklaret i at Adam var den ene oprindelige ånd / sjæl, hvorfra alle andre blev mangedoblet. Alle Adams børn arvede en døende / døde ånd, da det kun er ånden af ​​faderen, der er ganget med børnene, give dem liv. Bibelen er specifik, at det kun ved overtrædelse "af den ene" og at "døden herskede gennem den ene".
Som sådan Eva ikke er inkluderet i multiplikation af den ånd, men kun Adam, og dette inkluderer den egenskab ved "den syndige natur 'eller død-state af den ånd (såvel som typen af ​​ånden).

Og så både i tilfælde af Adam avle hele menneskeheden, og på Gud avle kun Jesus Kristus, kan vi se, at den form for ånd af et barn, og attributterne for et barns ånd, kommer kun fra barnets far, og ikke fra barnets mor.

Hvis Evas ånd var involveret 50/50 i multiplikation af ånden af ​​et barn, derefter 1 Kor 15 og Rom 5 kunne ikke sige, hvad de siger, uden modsigelse, da de begge punkt alene til Adam. Hvis Marias ånd var 50/50 involveret i multiplikation af ånden i Jesus Kristus, så ville han åndeligt være mindre end fuldt Gud, åndeligt set.

De første to punkter er dækket, på det tredje punkt, som bliver fortalt i:

Ex 20:5-6

"Du må ikke tilbede dem eller dyrke dem, for jeg, Herren din Gud [er] en nidkær Gud, der besøger Brøde af fædrene, når børnene indtil tredje og fjerde [generation] af dem, der hader mig; Og skulle træde frem barmhjertighed tusindvis af dem, der elsker mig og holder mine befalinger. "

Ordet her for "fædre" henviser kun faderlige forfædre, og ikke til moderen dem. Som sådan kunne man antage, at disse misgerninger er gået ned pr begrebet Paternelle Spiritual Lineage, men dette er ikke tilfældet. Gud siger Han vil besøge misgerninger af faderlig forfædre på børnene. Verset indikerer ikke, at dette vil ske naturligt, som en del af en naturlig proces, som ved multiplikation børn. Dette kan ikke være tilfældet, fordi alle børn har "fædre" eller faderlig forfædre på både deres mors og fars side.
Den faderlige forfædre af et barns mor er også nævnt her, og intet i disse vers begrænser "fædre" til kun barnets fædrene side. Som sådan, denne "besøg af synder" kan ikke være baseret på multiplikation af ånden af ​​faderen til at producere barnet, og er en uafhængig sag, selv om den bærer en vis lighed.
Tværtimod, Gud selv her refererer til en post, han synes at holde, for ikke alene den faderlige-fædrene linje, men også af moderens-faderlige line, hvilket betyder den mandlige forfædre af et barn på begge sider af barnets familie.

Derudover er ingen kønsforskelle restriktioner på Gud forbarme jer tusind generationer af dem, der elsker ham og holder hans befalinger. Det betyder et generationsskifte velsignelse af Guds barmhjertighed kan passere videre gennem enten mor eller far til et barn, gennem deres forfædre, uden nogen køn begrænsning. Igen, dette bekræfter, at begrebet "generationsskifte forbandelser" ikke er baseret på multiplikation af ånden fra et barns far. Men en vis lighed i, hvordan Guds åndelige regler arbejde er fundet, idet misgerninger af fædrene er besøgt, og de mødre der ikke er. Men det gør næsten ingen forskel, da Misgerninger besøges på både mandlige og kvindelige børn, og en mor kan have samme Brøde besøgt på hende, at hendes far havde, som måtte hendes børn.
Et andet vidne til at Gud aktivt at holde rekord som denne er fundet i Salme 109:14,
"Lad Brøde sine fædres blive husket med Herren, og lad ikke synd for hans mor blive udslettet."

En anden grund til dette er kendt for at være relateret til multiplikation er fordi der er intet hardwired om konkrete misgerninger, som en person kan omvende en bestemt synd, når som helst, eller afvise en Brøde, der bliver besøgt på dem, uden at ånden ( eller krop eller sjæl) De er født med at ændre på nogle grundlæggende hardwired måde (Eze 18).

Sammenfattende er to vidner, der findes i skriften, i tilfælde af Jesus Kristus og Adam, som tilsammen viser: ånden af ​​et barn ganges fra ånden i barnets far, der giver liv, og at et barns ånd er af samme type som barnets far.

Også de attributter af livet i ånden af ​​faderen passerer på barnet, som Jesus Kristus er evig og udødelig, og Adam er syndige natur og død. Men den syndige natur og døde-tilstand Adams ånd er et generelt plan, og de specifikke misgerninger af en far, der er besøgt på børnene er ikke baseret på ånden multipliceres fra far til barnet.Del 2

Der er et tredje eksempel i skriften, der viser dette punkt om Paternelle Åndelige Lineage, som findes i Gen 6.

Dette er tilfældet for "Guds børn" og deres børn Nephilim-giganter.

"Og det skete, når mænd begyndte at mangfoldiggøre sig på jordens overflade, og døtre blev født til dem, at sønner af Gud så døtre af mænd, at de [var] rimelig, og de tog dem Hustruer af alle som de valgte. Og Herren sagde: Min Ånd skal ikke altid kæmpe med mennesket, for at han også [er] Kød: men hans dage være et hundrede og tyve år. Der var giganter i jorden i disse dage, og også efter det, de ved Guds sønner kom ind til døtre af mænd, og bare [børn] til dem, den samme [blev] mægtige mænd, som [var] af gamle , mænd af berømmelse. "Gen 6:1-4

Udtrykket "Guds børn" henviser til engle (Gen 6:2,4 Job 1:6, 2:1, 38:7), og den Nephilim-giganter var børn af de "sønner af Gud" og menneskelige kvinder. I Jude 1 og 2 Pet 2 Disse "sønner af Gud" er beskrevet som engle, der syndede ved at forlade deres eget domæne, er i forhold til dem, der "gav sig over til utugt, gå efter mærkeligt kød", og som nu er fængslet i Tartaros . Deres handlinger gjorde dem bliver faldne engle.

are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire.” Jude 1:6-7 "Og de engle, som ikke varetog deres første ejendom, men forlod deres bolig, har han holdt forvaret med evige lænker i mørket indtil dommen på den store dag. Selv som Sodoma og Gomorra, og byerne om dem på samme måde, som giver sig over til utugt, og gå efter mærkelige kød, der er fastsat for et eksempel, lidelse hævn evige ild. "Jude 1:6-7

"For hvis Gud ikke sparede de engle, der syndede, men kaster [dem] ned til helvede (Tartaros), og leveret [dem] i kæder af mørket, afsættes jer dommen; Og skånede ikke den gamle verden, men reddede Noah de eighth [person], en retfærdighedens forkynder, syndfloden på verden af ​​ugudelige, og dreje byerne Sodoma og Gomorra i aske fordømt [dem] med et fald, hvilket gør [dem] en ensample til dem, der efter skal leve ugudelige "2 Pet 2:4-6

Den kronologi i 2 Pet 2:4-6 steder tidspunktet for deres synd at være umiddelbart før syndfloden, så vi kan vide dette er én og samme faldne engle, der er omhandlet i Mos 6:1-4. Og vi ved, at disse faldne engle i særdeleshed, som har begået denne synd nu er bundet og fængslet i Tartaros som straf for deres forbrydelse. (Selvom andre ikke er fængslet, som ikke har begået denne forbrydelse, se Rev 12, Lukas 4, Ef 6:12).

Vi kan forstå, at mange ting ville være sandt om afkom af denne union, der bygger på begrebet Paternelle Åndelige Lineage.

Da englene er udødelige ånder, deres børn i Nephilim-giganter vil have udødelige ånder. Dette er det samme som Gud Fader og Jesus, bortset fra, at Gud er evig, og englene og deres afkom alle havde en begyndelse punkt, blive oprettet.

Som Engle, som far til disse Nephilim-giganter var syndigt, vil afkommet være syndige også.

Da Jesus Kristus var Gud i ånden, men mennesket i kroppen, kan vi forstå, at de Nephilim-giganter var falden-engel i ånden, men mænd i kroppen. Jesus Kristus er den eneste bibelske eksempel at arbejde ud fra, hvad der ville ske i en situation som denne. Han havde Guds ånd, men en menneskelig krop og Bibelen kalder ham en "mand", så han er en mand, og havde liget af en mand. Som sådan disse Nephilim må have haft dødelige menneskelige organer, men udødelige syndig spiritus. Disse Nephilim-giganter var mænd, at have en menneskelig krop, men en ånd af en falden-engel, lige så meget som Jesus Kristus blev menneske, at have en menneskelig krop og ånd af Gud. Bibelen kalder Jesus en mand, i sandheden (1 Tim 2:5). Med den samme mængde af sandhed, blev disse Nephilim-giganter også mænd.

Den Nephilim-giganter alle døde i oversvømmelser, i forhold til deres krop. Men baseret på deres Paternelle Spirituelle Lineage, skulle vi forvente for deres spiritus, som ikke at være døde, men snarere at være udødelige. Som sådan bør det nævnes senere i Bibelen, hvis begrebet Paternelle Åndelig Lineage er sandt.
Der er kun 3 ting vi ved om dem. De bør være i stand til at blive identificeret som udødelige onde ånder, der ikke har en krop af deres egne. Dette passer præcist den bibelske beskrivelse og regnskaber dæmoner i Bibelen. Og så begrebet Paternelle Spiritual Lineage fører os til det punkt, at dæmoner i Bibelen er den diskarnerede onde ånder fra de døde Nephilim-giganter.

Dæmoner er ånderne af en falden-engel (men ikke ånden-kroppen af ​​en engel) og er udødelige. De kan ikke modtage evigt liv som en gave, fordi de allerede er udødelige. Gentagne gange i Det Nye Testamente Jesus generaliserer, at dæmonerne arbejder for Satan, og siger, at de kristne vil uddrive dæmoner i hans navn. Satan kaldes fyrste af dæmoner, og det er tydeligt, at dæmoner er modstandere til kristne, og arbejde for Satan. Ligesom faldne engle, synes dæmoner at være ude af stand til at modtage frelse, fordi ligesom faldne engle er udødelige og der er ingen måde for dem at være "genfødt". Dæmoner, i at være udødelig, kan ikke være "genfødt". Mennesker har en ånd, i et inaktivt-døde tilstand, der samtidig afgørende for at have jordiske liv, gør ikke noget mod det evige liv.
Den inerte-døde menneskelige ånd skal være genfødte, regenereret, ved Helligånden:
"Jesus svarede og sagde til ham: Sandelig, sandelig siger jeg dig, der ikke bliver født på ny, kan han ikke se Guds rige ... Jesus svarede: Sandelig, sandelig siger jeg dig, bortset fra et menneske bliver født af vand og [af] ånd, kan han ikke komme ind i Guds rige. "John 3:3,5

Den Nephilim-giganter kaldes "mænd" af Bibelen (Mos 6:5), men de kan ikke blive født-igen ved Ånden, fordi de allerede er i live udødelige ånder, som vi kender som dæmoner. De kan ikke blive født-igen som mennesker med menneske-type spiritus, og kan derfor ikke komme ind i Guds rige. I denne Bibelen synes generelt at klassificere dem i samme kategori som faldne engle, på mange måder, men mindre magtfulde, fordi de mangler den ånd-organer, der faldne engle blev skabt til at have, dæmoner er stadig kategoriseret som faldne engle, når det kommer til spørgsmålet om frelse og hvem de arbejder for.

Det er af denne grund, at det er meget vigtigt at fastslå, at der faktisk ingen "moderne Nephilim hybrider" levende dag esp. der ser menneskelige og lever iblandt os, hvilket er, hvad dette websted forsøger at gøre. Det samme oplysninger, som Bibelen lærer om begrebet Paternelle Spiritual Lineage, når de anvendes på historien om den Nephilim i Første Mosebog, viser, at der ikke var nogen Nephilim efter oversvømmelsen af ​​Noah, og at der er ikke holdepunkter for nogen Nephilim lever i dag , vil heller ikke være. Vær venlig at fortsætte til den næste artikel i denne serie.

Se original på: http://stopalienabduction.com/nephilimhybrids/wordpress/?page_id=2The Nephilim

Ifølge forståelsen af ​​begrebet Paternelle Spiritual Lineage, som vi har dækket, er der flere ting, vi kan vide ret off the bat om Nephilim.

Jesus havde en menneskelig krop, men Guds ånd, og det er Gud, men er en mand, og kaldte sådanne af Bibelen, at have en menneskelig krop. Konsistens, er det samme gælder for Nephilim. Jesus Kristus er den eneste bibelske eksempel, som at forstå, hvad disse Nephilim var, og pr dette eksempel: de havde en falden-engel ånd, men en menneskelig krop, og bliver kaldt mænd ved Bibelen.

"Og det skete, når mænd begyndte at mangfoldiggøre sig på jordens overflade, og døtre blev født til dem, at sønner af Gud så døtre af mænd, at de [var] rimelig, og de tog dem Hustruer af alle som de valgte. Og Herren sagde: Min Ånd skal ikke altid kæmpe med mennesket, for at han også [er] Kød: men hans dage være et hundrede og tyve år. Der var giganter i jorden i disse dage, og også efter det, de ved Guds sønner kom ind til døtre af mænd, og bare [børn] til dem, den samme [blev] mægtige mænd, som [var] af gamle , mænd af berømmelse. "Gen 6:1-4

For Bibelen at tale sandhed i at kalde Nephilim "mænd", så de skal have været "mænd" i en eller anden måde, uden undtagelse. Dette er det samme som Jesus kaldes en "mand" og blev menneske uden undtagelse. I begge tilfælde er dette ikke et spørgsmål om ånden, men et spørgsmål om at have et rent menneskelige krop. Den Nephilim havde menneskelige organer med alt det indebærer, menneskelige kromosomer, DNA, osv. For at sige noget andet, ville man være nødt til også at benægte, at Jesus blev menneske, og havde en menneskelig krop, og trodse den interne sammenhæng i Bibelen.

Videnskaben bekræfter også, at de kromosomer og DNA af en menneskelig mor sætte en enorm begrænsning på DNA og kromosomer de faldne engle ville nødt til at bruge i imprægneringsmidler en kvinde. Nemlig, at et menneske kvindes DNA og kromosomer kun kunne parre held med DNA og kromosomer, at de var designet til at parre med, at en menneskelig mandlig. DNA og kromosomer disse faldne engle var nødt til at bruge for at imprægnere disse kvinder må have været så matcher det af et menneske mand, som har været umulig at skelne fra at være en menneskelig mandlig.

Selv om det er svært at finde en videnskabelig kommentar til falden engel / menneskelige krydsning i Genesis 6 har samme punkt om genetik blevet fremsat om teoretisk "udlændinge":

"Hvis fremmede og menneskelige DNA er så anderledes, ville hybridisering være umuligt. Dette gælder ikke kun på rækkefølgen niveau, men de kromosomer er nødt til at parre så godt. "
Dr. Robert Carter, genetiker, en analyse af de Genetics af den formodede Starchild

Den samme videnskab og princip for Genetik gælder i tilfælde af de faldne engle og den menneskelige kvinder. For at hybridisering at være muligt, de faldne engle var nødt til at parre kromosomer og DNA-sekvenser, så det passer til et menneske mand, ellers ingen afkom vil medføre, overhovedet. In order for these women to become pregnant, and be mothers to the Nephilim, the fallen angels had to take into consideration the egg of the woman and tailor the process to suit her chromosomal and DNA sequence requirements for what God designed to work in the science of biology and genetics.

The simplest explanation as to what fallen angels used in impregnating these women is that God created angels all male, and having some sort of residual sperm that came about while in human form on Earth, but sperm which God never intended them to use.
As such, it seems the DNA and chromosomes that the fallen angels bodies could produce was a human match, but flawed, containing genetic deterioration (in comparison to the God-designed perfect DNA of Adam), leading to malformation. It seems very likely that God built into the angels these genetic deteriorations, in how He designed their spirit-bodies to work should they take human form on Earth, but in any case they apparently could do no better than something which was flawed, however it worked. Yet it was correct enough to pass for human male DNA and chromosomes, when it came to combining with the DNA and chromosomes in the egg of a human woman.

But in this, we do know that the Nephilim looked human, and their DNA and chromosomes were human, even if they had miniscule flaws or deterioration in the sequences in comparison to the more ideal DNA of the humans living at the time. This is no different than humans today, who have DNA and chromosomes deteriorated since the time of Adam, or even the time of Noah. The DNA or chromosomes of a human do not have to be as perfect as Adam's, the original, in order for a person to be considered to have a human body. Otherwise, none of us would qualify as being human, as all of us have some genetic flaws which have accumulated over time, which is just part of being in the fallen creation which has been subjected to corruption and decay.(Rom 8:20-22)
The Nephilim had bodies which were human enough for them to be called men (Gen 6:5) by God in the Bible, on the basis of their bodies being human, despite that they seemed to have a level of genetic decay more than the humans around them, in comparison.

In Gen 6:3 when God says “with man, for he also is flesh” this is also translated as “man is indeed flesh”. And so the same concept is referred to, that part of what makes a man to be considered a man is his flesh, his human body, and man “is indeed flesh”. Having a human body is enough for the Bible to say that someone is a man, and this is the same for both Jesus Christ, and also for the Nephilim.

From an understanding of Paternal Spiritual Lineage, we can understand that God was likely speaking in Gen 6:3 to the angels (sons of God) who took human wives. The chronology of these verses makes much more sense when one understands that after these angels took wives, God spoke up to say something to these falling angels.
What did God say?

“And the LORD said, My spirit shall not always strive with man, for that he is indeed flesh: yet his days shall be an hundred and twenty years.” Gen 6:3

God made it clear that “man” is “indeed flesh” and that “man” would live only 120 years.

Who was God saying this to? The angels likely thought it possible that if they had children with the wives they had taken, that these children would live forever, as they did. As such it would make sense that in response God told them that this would not be the case, but rather that “man” would only live 120 years. The “man” referenced to here was first and foremost the Nephilim. The placement of Gen 6:3 after the angels took wives, and before the mention of their offspring, gives a clear context that God was speaking to the angels (and perhaps also their human wives) about their offspring to follow, the Nephilim. The placement indicates that God likely pronounced this once the Nephilim were conceived, but before they were born. This would have been at the time when God starting forming these Nephilim in the wombs of these women who were their mothers. (Is 44:2,24)

In those days it is recorded that the line of Adam, until the flood, on average lived 857 years. This is far longer than the 120 years that God said the Nephilim would live, speaking to their parents. The explanation for why these Nephilim would have far shorter-than-normal lifespans was that “man is indeed flesh”. This shortened lifespan was all very abnormal at the time.

The word here for “man” in Gen 6:3 is “adam”, which both referred to the “Nephilim” in that they had human bodies, just as human as any other “adam”. This also seems to have been a prophetic warning that all “adam” would only live 120 years in the future. This seems to be a case of a prophetic warning having a dual meaning, both that the Nephilim would only live 120 years, due to their flesh, and that all mankind would come to be like this also.
This prophetic warning of shortened lifespans to 120 years has come to pass. But as the Bible indicates God spoke this prophecy to the parents of the Nephilim, by the placement of this verse, it makes sense that their actions in interbreeding were going to be the cause of this change. The Bible seems to indicate that this change in lifespans would be coming through the Nephilim that followed in Gen 6:4, and then on to the rest of mankind.

What does the word Nephilim mean? To quote Dr. Michael S. Heiser,

“In the form we find it in the Hebrew Bible, if the word nephilim   came from Hebrew naphal , it would not be spelled as we find it. The form nephilim   cannot mean “fallen ones” (the spelling would then be nephulim ). Likewise nephilim does not mean “those who fall” or “those who fall away” (that would be nophelim ). The only way in Hebrew to get nephilim   from naphal   by the rules of Hebrew morphology (word formation) would be to presume a noun spelled naphil   and then pluralize it. I say “presume” since this noun does not exist in biblical Hebrew — unless one counts Genesis 6:4 and Numbers 13:33, the two occurrences of nephilim — but that would then be assuming what one is trying to prove! However, in Aramaic the noun naphil(a) does exist. It means “giant,” making it easy to see why the Septuagint (the ancient Greek translation of the Hebrew Bible) translated nephilim as gigantes (“giant”). Here is a screen shot (not good quality) of Aramaic naphil(a) from Morris Jastrow's Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature   (1903; page 923, or page 243 of 1061 of the online PDF of volume 2).”

Dr. Michael S. Heiser, PhD, http://sitchiniswrong.com/

The word Nephilim means giants, and so by definition the Nephilim were all giants.

Having human bodies, that were purely human, human chromosomes, human DNA, the Nephilim must have had human gigantism, caused by the same mechanisms as people who have gigantism today. This is the simplest answer for how the human bodies of the Nephilim were giant. The same processes that are required to take place in a human body today in order for gigantism to result, must have been the same processes that took place in the human bodies of the Nephilim in order for their gigantism to result.

As per modern medical understanding, pituitary gigantism today is caused by a tumor (cancerous growth in) the pituitary gland in the brain, which causes an overproduction of Human Growth Hormone. (1) While some cases of pituitary tumors like this occur randomly, others are genetically linked and pass down through families. (2)

One such case of this is FIPA, Familial Pituitary Isolated Adenomas, which causes both Growth hormone secreting pituitary tumors in childhood (resulting in gigantism) and in adulthood (resulting in acromegaly). FIPA is a hereditary genetic condition which is autosomal dominant with incomplete penetrance. That means it is not sex linked, and either gender can get it, and it is a dominant trait (overtaking recessive traits) but that it only does this some of the time, so people can carry the disorder without having it, and the result varies for those who have it (acromegaly up to full gigantism). (3)

Hereditary gigantism today, like in the example of FIPA, is likely the closest example we have to what the Nephilim had, because what they had caused gigantism, could be carried by someone who did not express the disorder, and because it is hereditary.

People with gigantism today typically have a greatly decreased lifespan. Many giants throughout recent history only lived to their 20s. This closely parallels with the Nephilim-giants that God indicated would only live to be 120 years, when 857 years was the average recorded lifespan. As such there is some parallel in both the gigantism of the Nephilim-giants and the decrease in their lifespan (compared to normal), although these two issues are not shown to be strictly genetically linked, more like two separate genetic problems. If so then it makes sense that as humanity today only lives about 120 years at most, because the genetic problem of the Nephilim's shortened lifespan spread throughout humanity's genetics, effecting lifespans of humans from that point forward, separate from the genetic problem of pituitary gigantism, only affecting some.

How would this work? According to an understanding of Paternal Spiritual Lineage, the spirit of the child comes solely from the father of the child. The Bible seems to specify that the first generation of Nephilim were all male (Gen 6:4), but at the same time specifying the nephilim were “men” (Gen 6:5) therefore having human bodies, therefore being capable to reproduce as the bodies of human men do. Understanding that the Nephilim-giants had purely human bodies, and are called men by the Bible, it makes sense that they were virile and also capable of having children. There is nothing that suggests the Nephilim-giants were sterile. As such, if a Nephilim-giant were to marry a human woman, the children would all also have demon-spirits, but human bodies. While the Nephilim-giants are all described by the Bible as male, their children with human women could have been male or female. As the Bible calls the Nephilim-giants “men” on the basis of their human bodies, there is every reason to think that their bodies were capable of the same things as that of any human male body, which includes the production of X-sperm, leading to female offspring.

The Bible does indicate in the OT that people sinned by making offerings to demons, and to other gods (Deut 32:16-17), and that people worshipped demons when they worshipped idols (1 Cor 10:19-20) and that one of these whom people made offerings to was known as “the queen of heaven”(Jer 44:25). As all of the angels in the Bible are referred to as male, including the fallen ones, there is some reason to think “the queen of heaven” was a female demon. If there are female demons (as is claimed about succubus) then this would imply there must have at one time been female demon-spirited Nephilim.

A daughter of a Nephilim-giant would herself have a demon-spirit (and at death become a demon) but if she had children, her children would have the same type of spirit as their father, not her. If their father was human, the children would be human. At the same time, the children could genetically inherit the traits of her body, including gigantism and a shortened lifespan. If she married a human man, with a human spirit, the children could inherit the genetic traits of gigantism or a shortened lifespan, while they would still have human-spirits.

After the flood people had about 400 year lifespans, which gradually decreased to 120 years over 11 generations. This indicates that it was not any external changes in the earth after the flood which caused decreased lifespans, but rather decreased lifespans must have been caused by internal genetic changes. (4) However, the Bible makes clear that these genetic changes were related to the Nephilim-giants by the placement of Gen 6:3, which is the verse that specifically talks about the issue of decreased lifespans, right after the fallen angels took wives, and right before the Nephilim-giants are first mentioned. So we know these Nephilim events are connected to the shortened lifespans of all humanity today, as the Bible indicates such.

The concept of Paternal Spiritual Lineage logically shows that a Nephilim-giant could have a human-spirit human-body granddaughter. And understanding of the hereditary genetic disorder of gigantism (such as FIPA) shows that such a granddaughter could be a carrier of the genes that cause gigantism, but not herself be a giant effected with the disorder. As such this human-granddaughter of a Nephilim, who herself had a Nephilim-daughter for her mother and a human father, could herself carry the genes for gigantism without being a giant herself. She also could be effected by genes causing a shortened lifespan, and pass these on to her human children, along with genes that cause gigantism.

As the first mention of a shortened lifespan is related to the Nephilim-giants, the fact that we all have shortened lifespans today indicates that this very scenario took place. The first mention of gigantism in the Bible is with the Nephilim-giants, and the fact that gigantism exists today also indicates this scenario took place. Gen 6:3 was spoken to the parents of the Nephilim, as the Bible indicates, about the Nephilim, as the Bible indicates by the placement of the verse. An understanding of paternal spiritual lineage and the human bodies of the Nephilim, is shown by the Bible in the case of both Adam and Jesus Christ. Therefore, the evidence for the scenario of a human grand-daughter of a Nephilim is the shortened lifespans and gigantism the Bible teaches occurred after the flood.

Continue on to the next part in this Series!
see original at: http://stopalienabduction.com/nephilimhybrids/wordpress/?page_id=15

The Nephilim (fortsat?)

“But Noah found favor in the eyes of the LORD. These [are] the generations of Noah: Noah was a just man [and] perfect in his generations, [and] Noah walked with God.” Gen 6:8-9

The Bible specifies that Noah was “perfect in his generations”. This can refer to being spotless or unblemished in his lineage. Why does God specify this? It would make sense that God said this to make clear that Noah was completely uncorrupted in his lineage, both paternal and maternal, having no ancestors that were related to the Nephilim-giants in any way. Noah was the paternal ancestor of every human who would come after the flood, his sons and all their children, who all humanity would be replenished from.

However, it is not specified that Noah's wife, sons, nor daughter-in-law were “perfect in their generations”. It is therefore possible that Noah's wife (and therefore Noah's sons) or daughters-in-law (and therefore his grandchildren), were bodily related to the Nephilim. According to the concept of Paternal Spiritual Lineage, it did not matter if Noah's wife was in fact even a Nephilim-giant, because Noah's sons and all their children would have human-spirits, because Noah had a perfect human lineage and a human-spirit.

But it seems far more likely that Noah's wife or daughters-in-law were humans, but unfortunately one or all were descended from a human-granddaughter of a Nephilim-giant. This would mean that while the women on the ark were human, not even giants, they could still carry the genes for hereditary gigantism, as well as genes causing a shortened lifespan. It could be argued that besides the stated exception of Noah, that his wife and sons' flesh had also been somewhat corrupted, as all flesh had been corrupted,
“And God looked upon the earth, and, behold, it was corrupt; for all flesh had corrupted its way upon the earth.” (Gen 6:12)

The fact that giants existed after the flood, and that lifespans continued to decrease after the flood, shows that a woman (very likely herself human) related to a Nephilim-giant must have been on the Ark, and passed these genetic traits on to all humanity which followed after the flood. (Noah lived 950 years, but Shem only 600, this could be indicative that the woman with shortened-lifespan genes was in fact Noah's wife.)

That we all only live at most 120 years today, combined with the concept of Paternal Spiritual Lineage, shows that all humanity had a human-granddaughter-of-a-Nephilim ancestor in their past. Yet, we are no less human for it, because the Nephilim-giants had human bodies, and we all are descended from Noah who had a human-spirit.

The giants that came after the flood, which are seen many time in the Bible, were human. They had human-spirits, and were no more related to the Nephilim than anyone else was after the flood. Everyone after the flood coming to live only 120 years shows this. The human-giants after the flood unfortunately just also expressed the rarer genetic problem of having gigantism, while the rest of humanity expressed the genetic shortened lifespan.

The main difference between the Nephilim-giants before the flood and the human-giants after the flood is that the human-giants after the flood seem to have been in poorer health.

Some secular scientists and also Christian creationists both seem to agree that the largest dinosaurs if they lived today would not be able to breathe or stand up fully, and therefore that the world seems to have been very different a long time ago (how long ago being the difference) and that the earth had higher atmospheric oxygen levels in the past, which allowed for these dinosaurs to be able to breathe and function with some normalcy. These same conditions Christians attribute to the pre-flood world that allowed for the dinosaurs to breathe, and for huge winged ones to fly, also produced things such as gigantic animals and insects, as is found in the fossil record. (5,6,7) As such we know that the world before the flood was conducive to gigantic animals and their health. There is every reason to conclude the earth before the flood was more conducive to the health of Nephilim-giants and human-giants as well.

This may be how the Bible says of the Nephilim-giants, “the same became mighty men of old, men of renown”. These bodies with pituitary gigantism were able to function much better in the pre-flood world, and so were able to be “mighty men”. At the same time, they also had decreased lifespans. As such the gigantism and the shortened lifespan genes seem to not be directly tied together, but separate. All of humanity having shorter lifespans after the flood, while not being giants, shows that the two genetic issues were not exclusively tied together. The gigantism genes and the short-lifespan genes, while both coming from the Nephilim-giants, were not exclusively related. While the giants did live shorter lives than was usual in that time pre-flood, it is also clear that at first their gigantism was not a total hindrance to them, being called “mighty men”. However, after the flood and the change of atmospheric conditions, the gigantism seemed to produce even worse health problems for those with gigantism. And ultimately we can see that the shortened-lifespan genetics were not tied to gigantism genetics, as all of humanity has a shortened lifespan, but few have gigantism.

The human-giants after the flood did not have any atmospheric advantage, and there are indications they were in poor health, like those with gigantism today. For instance, one very plausible theory is that Goliath died by the stone hitting his head because of poor health and medical conditions which directly related to him having pituitary gigantism.

“And David put his hand into his bag and took from it a stone and slung it, and struck the Philistine on his forehead. And the stone sank into his forehead , so that he fell on his face to the ground. Thus David prevailed over the Philistine with a sling and a stone, and he struck the Philistine and killed him ; but there was no sword in David's hand.”
1 Sam 17:49-50

“Undoubtedly Goliath's great size was due to acromegaly secondary to a pituitary macroadenoma. This pituitary adenoma was apparently large enough to induce visual field deficits by its pressure on the optic chiasm, which made Goliath unable to follow the young David as he circled him. The stone entered Goliath's cranial vault through a markedly thinned frontal bone, which resulted from enlargement of the frontal paranasal sinus, a frequent feature of acromegaly. The stone lodged in Goliath's enlarged pituitary and caused a pituitary hemorrhage, resulting in transtentorial herniation and death.”
– Dr. Stanley Sprecher, MD http://radiology.rsna.org/content/176/1/288.2.full.pdf

The poor health of these giants could also be argued in that whole villages of giants were killed off by the Israelites without any noted difficulty. (Deut 3:1-11, Josh 11:21)

God had the Israelites kill off these giant tribes entirely (men, women, and children), and this was likely for one very understandable reason.

Using FIPA as a model, each successive generation has a younger onset for the illness. This means that what might start as acromegaly, with adult onset, in a few generations would be more likely to result in gigantism that begins in childhood. That is for those who do express the genes and have gigantism. At the same time, most people in the family are carriers who do not get the disorder, and some do not even carry it. In modern cases, an entire family or village of giants doesn't happen. But there is a reason why.

It is very likely that the only way that you would get this genetic disorder to be so strongly reinforced as to have an entire tribes of giants, where every man, woman, and child has the genetic disorder, is by inbreeding. The scientific understanding of hereditary gigantism supports this assertion. (3,8) And we know that these people did practice inbreeding. God confirms these nations practiced inbreeding in Leviticus 18, and this is what it would take to get entire villages of giants, in which every man woman and child was a giant. For instance, FIPA is a dominant trait with only incomplete penetration, meaning it acts recessive in many ways, and so it would be almost impossible to get a whole village of giant people, except if the trait was reinforced through inbreeding, like the close inbreeding Lev 18 mentions, making the trait to show very dominantly.

These tribes of human-giants had been inbred enough so as to doom their own genetics and those of their children. Their children would have gigantism, and they also would spread gigantism to anyone who married someone from the tribe. This is also demonstrated in the case of the sons of the giant of Gath, these 4 brothers were also giants like their father. (1 Ch 20, 2 Sam 21)

“And yet again there was war at Gath, where was a man of [great] stature, whose fingers and toes [were] four and twenty, six [on each hand], and six [on each foot]: and he also was the son of the giant. But when he defied Israel, Jonathan the son of Shimea David's brother slew him. These were born unto the giant in Gath; and they fell by the hand of David, and by the hand of his servants.” 1 Ch 20:6-8

This instance of the giant of Gath and his 4 giant sons shows a couple of things to be true. The first is that gigantism passes hereditarily among humans, and is not always caused by fallen angels. The second is that if one wished to debate this point, then logic would dictate that one would have to concede that either:
A. The Bible is not accurate when it uses the terms “father” and “son”, which could have terrible ramifications if this same assertion was applied to Jesus Christ.
B. Or if asserting that the giant of Gath was a “Nephilim” and he himself had sons, one would have to concede that the Nephilim before the flood were not sterile, and therefore could have had sons or daughters before the flood.
And so this gigantism was a human hereditary disorder that passed from one human to his four human sons. This is not how hereditary gigantism typically shows in families, and is highly unusual, which all suggests close inbreeding, as may the polydactylism.

Like a quarantine, to save much more of humanity from the genetic disorder of gigantism, God had these tribes of giant people to be killed. This was a mercy on any children they may have had, and future generations, as gigantism is a very painful, deforming and disabling genetic disorder. This also was protective against spreading this genetic disorder to all those peoples around them, including the Israelites. (Jdg 3:5-7)

That the giants after the flood were human-giants and not Nephilim-giants is confirmed in the Bible in Numbers13-14. This is the only time after the flood in which the word “Nephilim” is used, and the Bible makes clear that the statement made was a slander, a lie, and that those who told this lie were punished with death, as a result of the harm they caused with this lie.

“And they brought up a slander of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, The land, through which we have gone to search it, [is] a land that eateth up the inhabitants thereof; and all the people that we saw in it [are] men of a great stature. And there we saw the giants, the sons of Anak, [which come] of the giants: and we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight.” Num 13:32-33

“And the men, which Moses sent to search the land, who returned, and made all the congregation to murmur against him, by bringing up a slander upon the land, Even those men that did bring up the evil slander upon the land, died by plague before the LORD.” Num 14:36-37

The book “Alien Intrusion: UFOs and the Evolution Connection” by Gary Bates is where I first saw this pointed out, and he puts it this way:

“…The descendents of Anak (the Anakim/Anakites) were obviously a group of large people. However, in verse 28 the spies also reported that many of the other people in the land were “strong.” There are several other passages that refer to the Anakim as a powerful group of people (Deut. 9:2 for example), but verse 33 in Numbers 13 is the only passage that suggests any Anakite relationship to the Nephilim. Once again, it should be remembered that these Anakim were descendents of post-Flood people. They could not be descended from the pre-Flood Nephilim. Chapter 10 of Genesis records the “Table of Nations”; that is, the descendents of Noah's sons, and there is no mention of Anak or the Nephilim, post-Flood.

“It should be noted that the spies brought back a bad, or “evil” (Hebrew dibbah, “to slander, whisper, or defame”) report. That report included a parenthetic insertion that the large people known as the sons of Anak were descended from the Nephilim. The NIV simply puts it as: We saw the Nephilim there (the descendents of Anak come from the Nephilim)… (Num. 13.33).

“At first reading, this may seem like a factual account, but it is part of the quoted false report of the spies. Of the 12 spies, only Joshua and Caleb, trusting God, were keen to enter and take possession of the land; the other 10 did not want to. Because of the false report, the whole nation was too terrified to enter the Promised Land, and they turned against Moses for bringing them there. God responded:
The Lord said to Moses, 'How long will these people treat me with contempt?… I will strike them down with a plague and destroy them' (Num. 14:11).”

“How can we be sure that it was a false report? To start with, God intended to strike down all of the people with a plague for their unbelief, but Moses interceded on their behalf. However, there were some that were not going to escape God's justice. Hvorfor? Because they brought back an untruthful report. Numbers 14:36-37 says:
“'Now the men whom Moses sent to spy out the land, who returned and made all the congregation complain against him by bringing a bad report of the land, those very men who brought the evil report about the land, died by the plague before the Lord' (New King James Version).'”

“Some Christians have actually added to the false account of the Nephilim in the Promised Land. They say that during the time that the children of Israel wandered in the desert (38 years), fallen angels were once again cohabiting with women to produce more Nephilim as part of a satanic strategy to prevent the Hebrews entering the land. This is unlikely because, although they encountered the Anakim, they defeated them, as well as many others inhabiting tribes. When they eventually entered the land of Canaan, there was no mention of the Nephilim or encounters with them. Surely, among the descriptions of all the battles that ensued, encounters with Nephilim would have been mentioned if they occurred. And it should be remembered, according to the fallen angel view, the original angels who stepped out of line in this manner were now in chains in Tartarus…”
Gary Bates, Alien Intrusion: UFOs and the Evolution Connection, pg. 363-364

To make perfectly clear, a slander is a lie. The word used here for slander is “dibbah” and means “slander, calumny” according to the Gesenius's Lexicon. It is translated as “slander” 4 times, “infamy” 2 times and “evil report” 3 times in the KJV. The word “slander” means a “malicious false or defamatory statement”, “calumny” means “a false and malicious statement designed to injure the reputation”. A slander is a lie.

Numbers makes clear that these men brought a slander against the land in particular by: “saying… there we saw the giants (Nephilim), the sons of Anak, of the giants (Nephilim)”. This is the slanderous, lying statement in question. It is pointed out in particular in Num 13:32 that this statement was slander, a lie, and not true, before the Bible recounts the false statement. Then afterwards, in Num 14, it is made clear that the men who lied in this particular statement died by plague before God. As such, God punished these men for their lie about there being Nephilim in the land, by them dying before Him by a plague. The reason this punishment was so severe was because as a result of this lie, the people of Israel refused to take the land in battle, refusing to obey God. And they then were punished by having to wander in the desert for 40 years.

Other than this singular instance of a slander, a lie, being told, no mention is made of Nephilim after the flood, and besides Gen 6 and Num 13 the word Nephilim is not used anywhere else in the Bible. The interbreeding of the “sons of God” and women is not recorded to have occurred again after the flood. As the Bible had no problem mentioning this interbreeding the first time, God surely would have mentioned if the same events happened again, in His consistency. Also the “sons of God” who begat the Nephilim-giants were imprisoned in Tartaros (the Abyss) until the judgment for their crime.

In Jude 1 and 2 Pet 2 these “sons of God” are described as angels who sinned by leaving their own domain, are compared to those who “gave themselves over to fornication, going after strange flesh”, and who are now imprisoned in Tartaros. Their actions defined them as and made them become fallen angels.

“And the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, he hath reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day. Even as Sodom and Gomorrha, and the cities about them in like manner, giving themselves over to fornication, and going after strange flesh, are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire.” Jude 1:6-7

“For if God spared not the angels that sinned , but cast [them] down to hell (Tartaros), and delivered [them] into chains of darkness, to be reserved unto judgment; And spared not the old world, but saved Noah the eighth [person], a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly; And turning the cities of Sodom and Gomorrha into ashes condemned [them] with an overthrow, making [them] an ensample unto those that after should live ungodly” 2 Pet 2:4-6

The chronology in 2 Pet 2:4-6 places the time of their sin to be immediately before the flood, so we can know these are one and the same fallen angels who are referred to in Gen 6:1-4. And we know that these fallen angels in particular who committed this sin are now bound and imprisoned in Tartaros as the sentence for their crime. (Though others are not imprisoned, who did not commit this particular crime, see Rev 12, Luke 4, Eph 6:12.)

As such it makes the most sense that no other fallen angels would attempt to repeat this crime, and face the same punishment. As God is consistent, it makes sense they would face the same punishment. So it seems safe to say no other fallen angel would commit this crime, because of the consequences, and this is consistent with God not describing any repeat of this crime after the flood.

The Bible makes clear that the human-giants after the flood were not Nephilim, by saying those that called them so were slanderers in Num 13-14. Both the presence of human-giants after the flood and the shortened lifespans after the flood can be tied to the Nephilim that lived before the flood, through a woman on the Ark, without any resumed fallen-angelic interbreeding after the flood. The evidence for this theory is seen in that all of humanity soon had lifespan shortened to 120 years, and Gen 6:3 shows the prophecy of a shortened lifespan as being related to the fallen angels taking wives, and their offspring.
There is nothing in the Bible that indicates that there will ever be any more Nephilim born. The scriptures sometimes used to argue this fallacy are Matt 24 and Dan 2, but this can only be accomplished by ignoring the obvious meanings of the verses, ignoring their context, and twisting their meaning, and the meanings of the words in these verses.

With a straightforward interpretation, taking into account context of the passage, meanings of the words, etc, neither of these passages hint at there being any more Nephilim in the future of the world, according to Bible prophecy. You can examine these passages of prophecy, and the conclusion that they do not include any prophecy of a resurgence of Nephilim, at the links on the menu.


Footnotes:
(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Gigantism

(2) http://en.wikipedia.org/wiki/Acromegaly

(3) http://www.fipapatients.org/disorders/fipa/ includes family tree chart
(4) http://creation.com/decreased-lifespans-have-we-been-looking-in-the-right-place
(5) http://geology.com/usgs/amber/
(6) http://www.truthingenesis.com/The_Garden_of_Eden.html

(7) http://levenspiel.com/octave/OL_images/DinosaurW.pdf

(8) http://www.medscape.com/viewarticle/565829_3 kan kræve gratis brugerkonto

Addendum:
Mens side spørgsmål, vil jeg tage et par ting:

1. In Gen 6:4 “and also after that” or “afterward” has a couple of possible explanations that the text will allow for, and neither one references to after the flood. The first is that the taking of wives and interbreeding began “when men began to multiply on the face of the earth and daughters were born unto them” which was about 1000 years before Noah was even born. In context, “afterward” refers to the time when the marrying and interbreeding started, some 1000 years before Noah was born, and into the time of Noah