This page has been translated from English

Dæmoner og Nephilim

Kapitel 4 - The Demons

Nu da vi har dækket faldne engle, vi kommer til at dække dæmoner. Nogle mennesker tror, ​​at dæmoner er faldne engle, men Bibelen gentagne gange viser, at der er klare forskelle mellem dem.

Faldne engle kaldes "sønner af Gud, guder, kræfter, fyrstendømmer, myndigheder, herredømmer, host of heaven". Engle i al almindelighed, er gentagne gange vist sig at forårsage drømme og visioner, som de interagerer med mennesker og levere et budskab fra Gud. De optræder også i en kropslig måde at ligne mænd, og interagere med mennesker på denne måde, at blive set som havende en krop. Af de faldne engle, bliver det gjort klart at der er en bestemt måde man skal irettesætte dem, nemlig at bede Gud om at gøre det, og ikke at gøre det personligt.

"Ligeledes også disse [beskidte] drømmere besmitter kødet, foragter herredømme, og tale ondt om Værdigheder. Men Michael den ærkeengel, når kæmper med djævelen han omstridte om kroppen Mose, turde ikke anlægge mod ham en spottende dom, men sagde: Herren straffe dig. "Jude 1:8-9

"Men først og fremmest dem, som vandre efter kødet i lyst af urenhed, og foragter regering. Anmassende [er de], selfwilled, er de ikke bange for at tale ondt om Værdigheder. Ud fra følgende betragtninger engle, som er større i magt og vælde, sætter ikke rækværk anklage imod dem for Herren. "2 Pet 2:10-11

Og Jesus selv gav os et eksempel på modstand mod Satan, en falden engel, ved hjælp af Skriften i Matt 4 og Luke 4.

På den anden side er dæmoner ofte kaldet "onde, urene, onde ånder" og er som regel nævnt i forbindelse med nogen, der er dæmoniseret, og dæmonen taler gennem denne person. Dæmoner vises ikke i en kropslig form, selv, men interaktioner med dem altid indebære et liget af en person eller et dyr, de arbejder igennem. Jesus gjorde det klart, at troende har fået myndighed af Jesus til at kaste dæmoner ud i hans navn.

Matt 10:1 "Og da han havde kaldt til [ham] sine tolv disciple, gav han dem magt [mod] urene ånder, at kaste dem ud, og til at helbrede alle former for sygdom og alle former for sygdom." Matt 10:01

Luke 10:17,20 "Så de halvfjerds vendte tilbage med Glæde og sagde:" Herre, selv dæmonerne er genstand for os i dit navn ... alligevel ikke glæde sig over dette, at ånderne er underlagt jer, men glæd jer, at jeres navne er registreret i himlen. " luke 10:17,20

"Og dette gjorde hun mange dage. Men Paulus, at blive bedrøvet, vendte sig om og sagde til ånden, befaler jeg dig i Jesu Kristi navn til at komme ud af hende. Og han kom ud for samme time. "ApG 16:18

Der er væsentlige praktiske forskelle i, hvordan vi får at vide, at åndeligt kamp mod dæmoner kontra faldne engle, som kristne. Vi får forskellige instruktioner til hver. Der er et praktisk betydning, der er involveret i at forstå, at dæmoner og faldne engle ikke er de samme, og vi har forskellige instruktioner for, hvordan vi er til at praktisere åndelig krigsførelse mod hver af dem. Mellem dette og de forskellige udtryk, der bruges til at henvise til hver, og de forskellige beskrivelser af, hvordan de hver interagerer med eller angribe folk, bliver det klart, at dæmoner ikke er de samme væsner som faldne engle.

Vi kender alle englene blev foretaget den første dag af skabelsen, og bliver kaldt himlens hær, og i slutningen af det 6. dag Bibelen siger Gud færdig med at skabe himlen og jorden og alt deres værter. Imidlertid er de dæmoner aldrig kaldt himlens hær, et begreb der refererer altid til engle, så det ikke kan antages dæmonerne blev skabt sammen med englene.

For at forstå, hvor dæmoner kom fra, er vi nødt til at forstå et par ting først om Jesus Kristus, og om menneskelig reproduktion.

Jesus Kristus var den enbårne søn af Gud, og Bibelen lærer han var både fuldt menneske og fuldt Gud. Jesus Kristus blev undfanget ved Helligånden, som er Gud, og Jesus 'Fader er Gud Fader og Jesus Kristus, mens Guds søn, er også selv Gud. Men Jesus Kristus var også søn af Maria, en menneskelig kvinde, og Jesus Kristus var også en menneskelig mand.

Var Jesus Kristus halvt menneske fysisk og halve Gud fysisk? Gud Fader er ånd, og Hellig Ånden, er ånd.

"Gud [er] en ånd: og de, som tilbeder ham, skal tilbede [ham] i ånd og sandhed." Joh 4:24

Luke 24:39 "Se mine hænder og mine fødder, at det er mig selv: Føl på mig og se; en ånd har ikke kød og knogler, som I ser, jeg har." Lukas 24:39

Som Gud Fader er en ånd, at Han ikke har en krop lavet af kød og knogler, hvorved Jesus kunne være halvt Gud fysisk i hans krop. I virkeligheden Jesus Kristus er "billede af den usynlige Gud" (Kol 1:15). Og så kan det hævdes, Jesus Kristus er den eneste person, af Gud med et fysisk legeme.

Men det gøres klart, at Jesus spiste så meget som ethvert menneske i kød og blod:

Heb 2:14 "Efterdi derefter som børnene har del i kød og blod, han også selv også deltog i det samme, som gennem døden han kunne ødelægge ham, der havde dødens magt, nemlig Djævelen" Hebr 2:14

Det betyder, at Jesus havde en krop, der var fuldt humane, kød og blod så meget som enhver normal menneskelig mand. Og Bibelen siger, at Jesus Kristus kom i kødet (2 Joh 1:7) og var en mand (1 Tim 2:5).

Var Jesus Kristus åndeligt et menneske, eller var han åndeligt Gud? Det ser ud til, at åndeligt Jesus Kristus var Gud. Kunne heller ikke Jesus anses for at være halvt Gud åndeligt og halve mand åndeligt, da dette vil gøre ham ud for at være mindre end fuldt Gud åndeligt. Jesus Kristus er Gud, og kom fra oven, eksisterende evigt, skaber alle ting (Joh 8:23, 8:58, Joh 1). Og Bibelen lærer, at i ham bor hele fylden af guddommen, men kropslige:

Col 2:9 "For i ham bor alle fylde Guddommen kropsligt." Col 2:09

Faktisk tro, at Jesus Kristus var både fuldt Gud og fuldt menneske, også kaldet "Hypostatic Union", er et vigtigt kristent Lære af grundlæggende betydning for den kristne tro. Men det er vigtigt at forstå, at Jesus Kristus havde et fuldt menneskelige krop, ligesom alle andre mennesker. Men Jesus var også fuldt ud Gud, så det kan forstås, at dette var i den åndelige forstand, og det åndeligt Jesus var helt Gud. Jesus var ikke bare som enhver anden mand, da det kom til hans ånd, eller half-man/half-God åndeligt, men Hans ånd var, at af Gud.

Dette indikerer, at Jesus 'ånd var alene fra Gud Fader, i forhold til reproduktion og den jomfruelige undfangelse ved Helligånden. Dette er interessant, fordi Bibelen siger, at Jesus Kristus er den enbårne Søn af Gud, og blev "avlede" af Gud.

"Enhver, som tror at Jesus er Kristus, er født af Gud og hver den, som elsker Ham, der avlede, elsker ham også, der er født af ham." 1 Joh 5:01

Men de samme ord for "født" er brugt mange gange i forbindelse med mænd og deres børn.

Matt 01:02 "Abraham avlede Isak, og Isak avlede Jakob, og Jakob avlede Juda og hans brødre"

I virkeligheden Det Gamle Testamente er fuld af eksempler, hvor fædre avle deres børn, men der er ingen tilfælde af mødre avler deres børn. Bibelen er derfor, træffes på bogstavelige ansigt-værdi, lærer, at børn kun er avlede af deres fædre. I tilfælde af Jesus, åndeligt Han var fuldt Gud, og undfangede af Gud Faderen ved Helligånden. Han havde ikke en halv-menneskelige ånd, og det synes hans ånd var ikke en 50/50 blanding af Gud Faderen og hans mor Maria menneskelige ånd. Tværtimod, Jesus som Guds søn var Gud, og af samme ånd som Gud Fader.

Hvad Bibelen faktisk lærer om den spirituelle side af den menneskelige forplantning?

Lad os gå tilbage til begyndelsen, da Gud først gjorde Adam,

(Gen 2:7) "Og Gud HERREN dannede mand [af] støv på jorden, og blæste ind i hans næsebor, livsånde, og mennesket blev en levende sjæl." (Mos 2:7)

Når Adam krop havde fået den "livsånde", så han blev en levende sjæl. Så tilsyneladende et organ, som så har den "livsånde" tilføjede til det, resulterer i en ny levende sjæl. Ordet her for "sjæl" er afklaret i Det Nye Testamente,

1 Kor 15:45 "Og så er det skrevet: Det første menneske, Adam blev gjort til en levende sjæl, den sidste Adam blev lavet en levendegørende ånd."

Ordet her for "sjæl" er "psyke", og det betyder "liv" og "sjæl". Det bruges også i: Matt 10:28 "Og frygt ikke for dem, der slår legemet ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel. Men frygt derimod ham, der er i stand til at ødelægge både sjæl og legeme i Helvede" Men der er en forskellige ord, der bruges i 1 Kor 15 for "ånd", og det er "pneuma".

Dette er den "ånde af liv" i Mos 2:07, som er den "ånd", der giver liv.

"The Spirit of Gud har gjort mig, og åndedrættet af den Almægtige har givet mig livet." Job 33:4

"Alle de, mens min ånde [er] i mig, og ånden (ruach) af Gud [er] i mine næsebor" Job 27:3

"Og Herren sagde: Min ånd (ruach) ikke altid kæmpe med mennesket, for at han også [er] Kød:. Men hans dage være et hundrede og tyve år" Gen 06:03

Ånden af ​​liv i mennesket blev givet af Gud til Adam i Mos 2:7, og det er menneskets ånd. Uden Gud stræben med ånden i mennesket, ikke længere han har liv, men manden dør. Men så længe Gud stræber med ånden i mennesket, manden bor. Pointen er, at en mand at være i live, er bundet til ham, at have ånden, den "livsånde" at give liv, som Gud åndede ind i Adam. Job siger ånde den Almægtige havde givet ham livet, men alligevel det eneste tidspunkt, hvor Gud er registreret at have pustet liv i ethvert menneske er, når Gud skabte Adam. Bibelen registrerer kun Gud have gjort denne ene gang, med Adam. Alligevel Job indikerer han også har ånde den Almægtige. Som sådan ville det give mening, at en eller anden måde den "livsånde" er arvet, og gik ned gennem reproduktion, og det gjorde passere ned fra Adam gennem hans børn, hele vejen til job. Hvordan kan "ånde af liv" eller ånd passere ned gennem reproduktion? Bibelen siger, at hvad der forårsager liv, giver liv til kroppen, er i blodet,

"For kødets liv [er] i blodet: og jeg har givet det til dig på alteret til at gøre en soning for jeres sjæle:. Thi det [er] blodet [at] gør ende på en forsoning for sjælen" Lev 17:11

Og vi ved, at hvad der forårsager livet er "livets ånde" eller "ånd". Og så den "ånd" eller "livsånde" skal i blodet. Som sådan er der en forbindelse, som Bibelen gør mellem "livsånde" eller "ånd" og blodet af den fysiske krop. Det forudsættes, at et barn er dannet ud fra en kropslig bidrag fra begge forældre i færd med reproduktion. Måske den "livsånde" er bundet til faderens bidrag i reproduktion.

Gud hedder det, at folk reproducerer gennem multiplikation og sagde: "Bliv frugtbare og talrige" (Første Mosebog 1:28).

Hvad er multiplikation? Gud faktisk demonstreret multiplikation for os, ved, hvordan Gud skabte Eva af et lille stykke, et ribben, taget fra Adam. (Den rib selv indeholder blod i marven, og livet af kroppen er i blodet.)

"Og Herren Gud forårsaget en dyb søvn falde over Adam, og mens han sov, og han tog et af hans ribben og lukkede til med kød i stedet deraf, og det ribben, Gud Herren havde taget fra Adam, byggede han en kvinde og førte hende til Adam. "Mos 2:21-22

Gud er ikke registreret at have åndet den ånd, den livsånde, til Eva med henblik på for hende at blive en levende sjæl. Det er heller ikke Gud registreret til at have gentaget denne proces med Kain, Abel, Seth, eller nogen af ​​deres børn. Gud åndede ånd liv i Adam, der blev til en levende sjæl, og Gud er registreret til at have gjort dette kun én gang, med Adam. Da Adam havde en ånd og en sjæl og var i live. Naturligvis Eva og Adam børn var i live og havde levende sjæle også, selvom ingen registrering er lavet af Gud, der åndede livsånde ind i dem. Men Job, at ånde den Almægtige havde givet ham livet. Alt dette tyder på, at Gud satte livsånde, en ånd, ind i Adam, og en eller anden måde denne ånd blev ganget med alle andre mennesker fra Adam. Enten ved Adams ribben i forbindelse med Eva, eller gennem reproduktion med deres børn, som Bibelen kalder "multiplikation", ser det ud til, at alle mennesker var gået ned pust af liv fra Adam.

Så det giver mening, at da Gud skabte Eva, Han ikke bare ganget hendes krop fra Adam krop, men også Gud ganget hendes ånd fra Adam ånd. Ligesom et frø, der vokser. Og så blev hun en enkelt levende sjæl så godt, som hun havde en krop og ånd (den livsånde), som er beliggende i blodet. Og det var gennem hele processen med at "multiplikation".

Som sådan var Eva ganget fra Adam, i krop og ånd, og derefter sig selv blev en levende sjæl. Gud gjorde dette med Eve sig selv, men fra dette punkt på det samme vil ske med Adam og Eva gange at få børn, gennem den naturlige proces, Gud satte på plads. Det betyder, at i løbet af reproduktion, er den nye ånd, livsånde i, at hvert barn har, ganget og vokset fra et lille frø af ånden eller "livets åndedræt" af den tidligere generation.

Dette betyder ikke ophæve, at Gud former hver person i livmoderen (Er 44:2,24), men pointen er, at byggematerialer, en frø, er allerede på plads for Gud at bygge ud fra, ikke bare i forhold til at multiplicere et nyt organ, men at multiplicere en ny ånd så godt. Samtlige børn ganges fra, hvad der allerede findes i faderen eller moderen.

At krop og sjæl (sind, følelser, vil) af moderen er nedarvet træk af et barn er indlysende, børn ligner deres mødre, har psykiske træk ligesom deres mødre, intelligens deres mor osv. Og så vi ved, at både krop og sjæl af moderen bidrager til krop og sjæl (sind / vil / følelser) af barnet. Både mor og fars sjæl og krop bidrage spredningseffekten proces til at danne et barn, og det er indlysende, som barnet ligner begge forældre. Hver bidrager med et tilsvarende antal kromosomer, at kombinere i undfangelsen, for den fysiske krop, og den samme slags ting ville give mening for sjælen (sind / vil / følelser) så godt.

Men er det 50/50 split tilfældet med ånden i barnet, livsånde, som faktisk giver barnet liv og gør barnet til at blive en levende sjæl? Hvis alt i den reproduktive proces er en 50/50 split mellem mor og far, så hvorfor Bibelen universelt siger faderen avlede børn? Mange mennesker antager, at ånden af ​​et barn er deponeret af Gud på tidspunktet for undfangelsen, som Gud rækker ned fra himlen tilføje en enkelt ny ånd ind i barnet. Men Gud siger, at vi reproducerer af "multiplikation", ikke ud. Hvis ånden af ​​et barn blev tilføjet af Gud, eller var 50/50 fra mor og far, sammen med barnets krop eller sjæl at være 50/50 fra mor og far, så ville det virke ulogisk, at Bibelen altid taler om mænd avle børn. Faktisk moderens krop som udelukkende vokser barnets krop under graviditet, ville det give mere mening for hende at kunne siges at avle børn, alt andet lige. Alligevel er det altid faderen, der avler barnet, og Gud Fader, som avlede Jesus Kristus. Som ånden af ​​barnet, er livsånde i, hvad der gør barnet at være i live, og en levende sjæl, så er dette vigtigt for barnet at være i live. Hvis faderen alene var at bidrage ånden giver liv til barnet, kan dette forklare, hvorfor et barn avlede kun ved deres far. Og denne vigtige ingrediens til et levende barn ville også balance med mors større bidrag i graviditeten. Kun moderen kan gå gennem graviditet, måske på samme måde kun faderen kan give ånden, livsånde, og det er hvad det betyder, at faderen avler barnet.

Der er mere i Bibelen, der synes at bekræfte denne idé "For manden er ikke ude af kvinden, men kvinden er ude af manden;. Thi ligesom kvinden er ude af den mand, på denne måde også manden er gennem kvinden, men alle sammen fra Gud "1 Kor 11:8,12.

Bibelen siger, at børnene kom gennem Eva, som i "passerer igennem". Ordet her "Ø" betyder "en bevægelse igennem". Sondringen er tydeliggjort, at mens Eva kom "ud af" Adam, at hendes sønner "passerede" hende. Og så også, mens sønner og døtre kommer "ud af" deres fædre, har alle børn komme "igennem" deres mor, ikke "ud af" hende. Det kan ikke være fysisk fødsel, der tales om her, som åbenbart babyer kommer ud af deres mødre. Det kunne ikke være en mangedobling af kroppen, som der refereres til her, som vi kender barnets krop er ganget fra begge forældre på lige fod. Tværtimod skal dette erklærede forskel henvisning til åndelig multiplikation. Anvende dette til Eva, betyder hendes børn kom gennem hende, men alene "ud af" Adam. Det må være den ånd, der refereres her, livsånde, en væsentlig ingrediens, som når føjet til kroppen gør et barn til at blive en ny levende sjæl.

Det er betegnende, at ånden af ​​et barn (mand eller kvinde) kommer kun fra far til et barn, og ganges fra ham alene. Men på den anden side af krop og sjæl af et barn tydeligt har træk af begge af barnets forældre. Hvis avle betyder at give liv, og ånden er den livsånde, så giver det mening, at ånden ville kun komme fra far til barnet, fordi Bibelen siger, at fædre alene avle børn. Og i de større arrangement med ting, hvis faderen udelukkende var kilden til multiplikation for et barns ånd, vil dette afbalancere større bidrag af moderen i "multiplikation" af barnets krop i graviditeten.

Der er mere i Bibelen for at bekræfte denne idé. I tråd med dette, bekræfter Bibelen, at det var af Adam alene (ikke Eva), der har bestået den syndige / døende åndelige tilstand til hele menneskeheden.

"Derfor, ligesom gennem én mand, synd kom ind i verden, og døden gennem synden, og så død bredte sig til alle mennesker, fordi alle syndede-for indtil loven synden var i verden, men synd er ikke imputerede når der ikke er lov. Alligevel døden herskede fra Adam til Moses også over dem, der ikke havde syndet i lighed med overtrædelsen af Adam, der er en type af ham, som skulle komme. Men den gratis gave er ikke som overtrædelse. For hvis den overtrædelse af en af de mange døde, meget mere gjorde Guds nåde og gave ved nåde af en mand, Jesus Kristus, strømmer ud over de mange. Gaven er ikke som det, der kom igennem den, hvem har syndet, for på den ene side dommen er opstået fra den ene overtrædelse resulterer i fordømmelse, men på den anden side den gratis gave opstod fra mange overtrædelser resulterede i begrundelse. For hvis den overtrædelse af den ene, herskede død gennem den ene, meget mere dem, der modtager overflod af nåde og gave retfærdighed vil herske i livet gennem den Ene, Jesus Kristus. Så derefter som gennem en overtrædelse der resulterede fordømmelse for alle mennesker, selv så gennem en handling af retfærdighed der resulterede begrundelse for liv til alle mennesker. For som gennem én mands ulydighed de mange blev syndere, endda så gennem lydighed af en af de mange blive retfærdige. Loven kom ind, så den overtrædelse ville stige, men hvor synden steget, nåden desto mere, således at det som synden herskede i døden, ja så nåde ville herske ved retfærdighed til evigt liv ved Jesus Kristus, vor Herre "Rom 5. :12-21 NASB

"Ved siden af mennesket kom døden, af mennesket kom også de dødes opstandelse. For ligesom alle dør i Adam, alligevel er i Kristus, skal alle gøres levende. Og så er det skrevet, var det første menneske, Adam lavet en levende sjæl, den sidste Adam blev lavet en levendegørende ånd "1 Kor 15:21-22, 45.

Det ser ud til den åndelige forandring, som fandt sted, da Adam spiste af træet, da hans øjne blev åbnet, og hans ånd blev i en død / syndige tilstand, gik fra ham alene til hele menneskeheden. Bibelen gør det klart, at denne åndelige tilstand kom fra Adam alene, og ikke fra Eva. Dette ville give mest mening, hvis alle hans børn blev ganget udelukkende fra hans egen ånd. Det ser ud efter ham spise fra træet, hans ånd fik disse kvaliteter af en død / syndige tilstand, og alle ånder ganges fra hans oprindelige ville arve denne kvalitet også. Disse passager parallelle Adam og Jesus meget nøje. Det er rigtigt, at gennem Jesus Kristus, forunderlig, bliver alle kristne åndeligt født på ny til livet. Dette matcher de fleste tæt sammen med det koncept, som gennem Adam, forunderlig, var alle personer født åndeligt til døden. På samme måde som med Adam alene alle dø åndeligt, er alle lavet i live åndeligt ved Jesus Kristus alene, ved en ny fødsel ved Helligånden.

Og så er der flere afgørende punkter, som Bibelen synes at gøre om, hvordan mennesker formerer sig ved multiplikation, der tilslutter med, hvad der er kendt af Jesus Kristus. Hvis humane multiplikation blev oprettet af Gud, således at moderens ånd er ikke ganges for barnet i nogen del, så ville det give mulighed for Jesus Kristus at have været fuldt ud Gud åndeligt, Hans ånd bliver undfanget udelukkende af Gud Fader. Nogle lære synes at argumentere for, hvordan Jesus var helt Gud og helt menneske er et mysterium. Men denne undervisning her ville give mulighed for Jesus Kristus at have været fuldt ud Gud åndeligt uden noget at have det skete i reproduktion som stred mod den måde, Gud oprettet menneskelige multiplikation til at arbejde, i begyndelsen. Denne undervisning gør det fuldt Guds åndelige natur Jesus Kristus til at være fuldstændig overensstemmelse med den proces af reproduktion gennem formering, som Gud oprindeligt nedsatte.

Hvis alle mennesker får deres ånd som ganget alene fra ånden fra deres far, så er Jesus Kristus er fuldt ud Gud ville arbejde uden inkonsekvens. Men hvis ånden i mor også blev ganget sammen til at dyrke den ånd af barnet, så dette kunne hævdes at have været på kant med Jesus er fuldt ud Gud åndeligt. Han var ikke halvt menneske åndeligt, men fuldt Gud åndeligt. Jesus helt sikkert ikke var halvt menneske åndeligt og halve Gud åndeligt, med et bidrag fra hans mor Maria, der påvirker hans åndelige fulde Gud-hed, men derimod Jesus Kristus var fuldt Gud. Dette linjer op med ånden i barnet, der kommer alene fra ånden af ​​faderen.

På samme tid blev Jesus fuldt mand i hans krop, der modtager både fra sin mor ... og paradoksalt nok fra ham selv ... som han er billedet af den usynlige Gud.

"Hvem er billedet af den usynlige Gud, den førstefødte af al skabningen" (Kol 1:15).

Den 50/50 bidrag Jesu legeme fra Gud Fader og fra Mary, kan kun forstås i, at Jesus Kristus er evigt, og altid var ... så hans faderlige kropslige plan kom fra ham selv. Dette er ikke ment i, at Jesus var hans egen far, fordi det ville modsige, at Gud er hans far, og jeg er ikke angiver andet, heller ikke udviske linjerne for de personer, der af Guddommen eller treenigheden. Men hvad jeg mener er fundet i sandheden Jesus talte,

"Før Abraham blev, er jeg", i at Jesus Kristus evigt altid var, er og vil være Gud, og her før Han skabte tiden selv, et paradoks, som kun løses ved Jesus Kristus evigt eksisterende. Col 1:15 betyder også, at vi alle blev foretaget i Guds billede, hvilket betyder, at vi alle blev gjort i billedet af Jesus Kristus, fra begyndelsen. Han altid har været.

Liget af et barn kommer fra, ganges fra både mor og far, som ses i Adam og Eva. Og kroppen er vokset alene af moderen i graviditeten. Men samtidig ånden, ånde af liv, for barnet er ganges alene fra ånden i den far til barnet. Dette synes at være definitionen af ​​"avle". Og ånden af ​​barnet derfor arver de kvaliteter af ånden af ​​faderen, såsom eksempel på en syndig åndelig natur og død går fra Adam til alle sine børn.

Og så det lader til, at Bibelen lærer os, at i multiplikation kroppen af ​​barnet vil være halvdelen fra moderen, og halvdelen fra faderen, men at ånden af ​​barnet kommer udelukkende fra far til barnet, hvilket giver ånde af livet, gør som barnet til at blive en ny levende sjæl.

Forståelse dette at være tilfældet, er der en konto i Bibelen, som stikker ud, i forhold til, hvor dæmoner kom fra. Den stikker ud, fordi at forstå dette om menneskets formering denne konto kræver nogle mærkelige konsekvenser.

Går tilbage til den første bølge af faldende engle, den "sønner af Gud", messenger-typen engle, der lignede mænd:

"Og det skete, når mænd begyndte at mangfoldiggøre sig på jordens overflade, og døtre blev født til dem, at sønner af Gud så døtre af mænd, at de [var] rimelig, og de ​​tog dem Hustruer af alle som de valgte. Og Herren sagde: Min Ånd skal ikke altid kæmpe med mennesket, for at han også [er] Kød: men hans dage være et hundrede og tyve år. Der var giganter i jorden i disse dage, og også efter det, de ved Guds sønner kom ind til døtre af mænd, og bare [børn] til dem, den samme [blev] mægtige mænd, som [var] af gamle , mænd af berømmelse. "Gen 6:1-4

Her er "Guds børn" havde børn med menneskelige kvinder. Baseret på hvad vi har dækket, er dette nogle interessante konsekvenser. Disse "Guds sønner" var af den messenger form af engle, som universelt er beskrevet til at ligne mennesker mænd. Tilsyneladende var de i stand til at reproducere, i at have en kropslig form for menneskelig mænd. En anden ting vi ved om engle er, at de er udødelige ånder. Deres børn er beskrevet at have været mægtige mænd, og jætter (Nephilim på hebraisk). De beskrives som mænd, og så de så menneskelig, men blev giganter. Hvad ville der ske, hvis et menneske udseende mandlig engel havde børn med en menneskelig kvinde? Hvis dette var tilfældet, så resultatet som beskrevet her var kæmpe mænd.

Forstå, hvad vi har dækket omkring multiplikation, ville det være fornuftigt, at ånden i disse afkom ville være kommet alene fra deres fædre, disse syndige engle. Men engle er udødelige ånder. Brug af Adam som et eksempel på iboende åndelig træk passerer udelukkende fra faderen til barnet, ville det give mening at afkom af disse engle også ville have udødelige ånder, og har angel-type spiritus, der kommer udelukkende fra deres fædre, der var engle.

På den anden side var deres kroppe en kombination af deres menneskelige mødre, og menneskelige udseende engel fædre. Tilsyneladende er disse sendebud engle, der lignede mennesker mænd havde ånd organer, men når du tager et fysisk form, deres kroppe havde DNA og kromosomer, der var næsten identisk med mennesker. Ifølge videnskaben om genetik, har DNA og kromosomer halveret i bidragene af 2 forældre, der passer nøje for at kunne kombinere sammen. Så uanset DNA og kromosomer disse faldne engle bidraget ville have været stort set identisk med et menneskeligt menneske, som gør en masse forstand som menneskelige DNA er den plan bruges til at lave et organ, form, at være menneske, indefra og ud. DNA og kromosom oplysninger fungere som en model for kroppen. Mindre forskelle kan foretage store ændringer, som gør 2 skabninger ude af stand til at have afkom. For eksempel er en chimpanse DNA skønnes at være omkring 95% svarer til et menneske, og chimpanser har 24 kromosom par, mens mennesker har 23. Forskellene er kun et spørgsmål af 1 kromosom i antal og 5% af DNA. Men ligene af mennesker og chimpanser er stadig meget forskellige, og de er ude af stand til intermixing. Og så kendskab til videnskab viser, at antallet af kromosomer par af disse menneskelige udseende mandlige engle var sandsynligvis også 23, og at deres DNA var sandsynligt, 99,9% eller mere ligner mennesker, der bor på det tidspunkt. I virkeligheden, i Første Mosebog i historien om Abraham, som Bibelen kalder messenger engle, der lignede mænd, og spiste som mænd, "mænd" i et vers, og det samme "engle" i et andet vers. Det ser ud, mens messenger engle er i en fysisk kropslig form de kan undertiden være som "mænd" i deres krop, selv ned til en DNA og kromosom-niveau. (Gen 18:22, 19:01)

Den menneskelige krop er dødelige, og dør, mens den menneskelige ånd sover i døden. Ville disse afkom har kropslige udødelighed? Gud synes at tale direkte til disse engle og deres menneskelige hustruer, og fortæller dem,

"Min Ånd skal ikke altid kæmpe med mennesket, for at han også [er] Kød: men hans dage være et hundrede og tyve år" Og så Bibelen viser, at disse gigantiske afkom ikke har modtaget fysiske udødelighed i deres krop, men. snarere, at deres kroppe ville være dødelig. Ikke kun det, men at disse børn ville kun leve til en alder af 120. Dette var et drastisk fald i levetiden, som mange mennesker var registreret til at bo omkring 850 år i gennemsnit. De vers i Guds afsigelsen af ​​kortere levetider er placeret i mellem vers beskriver disse engle tage koner, og vers fortæller om deres gigantiske børn. Som sådan synes det klart, at Gud talte først og fremmest at disse forældre om deres børn. Men også det havde en sekundær profetisk betydning.

Kæmpen (Nephilim) børn synes at have arvet et par af abnormiteter fra deres engel fædre, nye og særegne fysiske træk. Det første træk var en forkortet levetid på kun 120 år, og det andet var gigantisme i deres krop. Gigantisme er forårsaget af en hypofysen hjernesvulst hos mennesker i dag, hovedsageligt er forårsaget af kræft. Det synes indlysende, at de fysiske genetiske arv fra deres menneskelige udseende engel fædre var behæftet med fejl og ufuldkommen. Alligevel kropslig de var mennesker, som de kaldes "mænd".

Selvfølgelig er Guds tilkendegivelse normalt for at have været gældende for hele menneskeheden som en profeti, som efter denne gang er det registreret, at menneskets levetider forkortet til 120 år. Men hvad der synes at være sket her, der forbinder de prikker, er, at disse afkom var de første til at kun leve 120 år, og så er dette bredte sig til resten af ​​menneskeheden.

Hvordan kunne dette være tilfældet? Det ser ud til, at disse giganter (Nephilim), der især havde menneskelige organer, selvom deres genetik blev forværret med skønhedsfejl, der forårsager kræft og en forkortet levetid. Ikke desto mindre er de såkaldte "mænd" og havde menneskelige organer. Jesus Kristus er måske den eneste lignende eksempel har vi i Bibelen en person, der havde en menneskelig mor, og ikke-menneskelige far. Da Jesus Kristus er den eneste bibelske eksempel har vi på noget lignende, Han er den bibelske eksempel, vi skal bruge. Jesus Kristus var fuldt Gud åndeligt, men hans krop var fuldt humane. Og det synes også det samme resultat var tilfældet med disse giganter (Nephilim), at de var faldne engle i ånden, men de havde fuldt humane organer, selv om de indeholdt genetiske forringelse. Deres fædre havde engel spiritus, og engel organer, og deres mødre havde menneskelige ånd og menneskelige organer. Men de syntes at have ånden af ​​deres fædre, men dødelige organer som deres mødre. Og dette synes at være det samme mønster som med Jesus, som havde den samme ånd som sin far Gud, men en menneskelig krop som hans mor Maria, og var en "mand".

In having the spirits of their fathers (though not their bodies) it would stand to reason that these giants (Nephilim) had immortal spirits. If their physical mortal bodies died after 120 years, it stands to reason that their spirits would have still been immortal and continued living on, without a body. And in the Bible it is the demons who are evil spirits who seem to be looking for bodies to inhabit. And so the most likely origin of the demons in the Bible is that they are the immortal spirits of these dead giants (Nephilim). These are the demon spirits who now roam about, loosed from their dead bodies.

If these giant (Nephilim) offspring had human bodies, then it stands to reason that they also could reproduce with human women. In fact, they would have been a closer physical match with human women than their own fathers. And nothing in these verses indicates that these giants (Nephilim) were sterile. Rather they are called “mighty men of old, men of renown” and so they apparently were famous men, who may have had no problem getting wives. Without a voiced exception, “ men ”are generally able to reproduce.

If these giants (Nephilim) took wives and had children, the same pattern of spiritual inheritance should have also occurred. They would have had children with human bodies, but like their fathers, the spirits of the children would have also been like the fallen angels, and immortal. And so their children would have become demons as well, upon the death of their mortal bodies. There is every reason to think thought that these children could have been either male or female. This would mean that demons today could have at one time had male or female bodies.

This would also mean that a human man could have begat children with the daughter of a giant (Nephilim). If this were to have happened, the children of such a union would have had human spirits from their father, and also had human bodies. However, their bodies would have inherited the traits of genetic deterioration from their mother, leading to a shortened lifespan, cancer, and gigantism. And in this way, with continued intermixing, all of humanity could have come to have a shortened lifespan, and to be at risk for gigantism, and cancer which is the cause of gigantism. Gigantism seems to be a more recessive rare trait, whereas shortened lifespan seems to have been very dominant. This means human spirited people eventually could have had a maternal ancestor who was the daughter of a Nephilim, but themselves not be giants, even if they did have a shortened lifespan.


If this theory is correct on how spiritual heritage and physical heritage works, then seeing that we all live only 120 years today at most, and that people still have gigantism today, and many other sorts of cancers, it can pretty much be concluded that this intermixing is precisely what happened. And so such was the world before the flood.

It should also be noted that this all started taking place “when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them” which would have been even as early as the daughters of Adam. “There were giants in the earth in those days; and also after that” means that there were giants (Nephilim) being born from as early as the time of Adam, all the way up into the days of Noah. This intermixing had a very long time to have a cumulative effect and to become widespread, as this is a span of at least 1650 years (Hebrew) to 2200 years (LXX) before God sent the worldwide Flood.

Why did God send the Flood? The Bible specifies in the very next verse that:

And GOD saw that the wickedness of man [was] great in the earth, and [that] every imagination of the thoughts of his heart [was] only evil continually. And it repented the LORD that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. And the LORD said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth; both man, and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air; for it repenteth me that I have made them. Gen 6:5-7

These giants (Nephilim) were called “men” in Gen 6:4. God was so grieved by the wickedness of men, which can refer to giants (Nephilim) as well, that God decided to destroy mankind. We know today that demons are evil spirits, and they oppress people with many negative things. They apparently were wicked back then also, back when they had their own mortal bodies, as were all men. It was because of the wickedness of all men, giant (Nephilim) or not (though they were included in this accounting), that God chose to destroy the world. It should be noted that the wickedness of all men was the reason for the Flood, and the stated reason was not the intermixing itself.

If intermixing happened as described above, it may have to do with why God spared Noah. This ties back to the prophecy of Eze 31, which describes a giant tree so tall, and with so many high branches, and boughs, that it outgrew everything else. These giants (Nephilim) are called “men” by the Bible, and so their children were all “men” also. Their bodies would have been human, and so God considered them human. But if you were to take a snapshot picture of the spirits of all the people who looked human living on the earth at that time, and look at it, what would you see? It could be that the vast majority of the population had immortal spirits originally begat of these angels who fathered the giants (Nephilim), while only a small minority of people had the mortal human spirits which were begat originally by Adam. Those with immortal spirits would not sleep in death, but would become what we know today as demons. Looking at the symbolism of Eze 31, it seems possible that humanity was spiritually being out-bred and becoming like an endangered species, though not out-bred physically. Physically there were many who had human bodies, everyone had a human body, but spiritually only a few had human spirits begotten originally from Adam.

“But Noah found favor in the eyes of the LORD. These [are] the generations of Noah: Noah was a just man [and] perfect in his generations , [and] Noah walked with God.” Gen 6:8-9

Noah had a perfect lineage tracing back to Adam, as is recorded in Genesis. Part of why Noah found favor in the eyes of the Lord was because he was a just man. But the other reason that Noah found favor with God was because his spirit was human, and traced back to Adam. One has to wonder just how much pure humanity was left in the world by the time of Noah. God did say that “all flesh” had corrupted His way, and there was violence cause of them.

“And God looked upon the earth, and, behold, it was corrupt; for all flesh had corrupted his way upon the earth. And God said unto Noah, The end of all flesh is come before me; for the earth is filled with violence through them; and, behold, I will destroy them with the earth… And, behold, I, even I, do bring a flood of waters upon the earth, to destroy all flesh, wherein [is] the breath of life, from under heaven; [and] every thing that [is] in the earth shall die.” Gen 6:12-13,17

And so God sent a worldwide Flood, which destroyed all people except for Noah and his family.

“Which sometime were disobedient, when once the longsuffering of God waited in the days of Noah, while the ark was a preparing, wherein few, that is, eight souls were saved by water” 1 Pet 3:20

We can know that Noah was “perfect in his generations” and therefore had a human spirit, seeing his lineage that traced back to Adam. Therefore, his three sons also had human spirits, and so all of humanity that was to follow after the flood would have human spirits also. But apparently while Noah was perfect in his generations, either his wife or daughter-in-laws were not perfect in their generations. The eight souls on the Ark were all human, including Noah's wife and daughters-in-law. Yet the fact that humanity dropped to having 120 year life-spans several generations after the flood, and gigantism showed up in their descendents, shows that not everyone on the Ark was “perfect in their generations”. Only Noah was specified to be.

Many people have thought that the change of shortened life-spans after the flood was due to atmospheric changes. But in fact one Christian creation scientist, Dr. Carl Wieland, has theorized that the loss of longevity could have been caused by genetics.

…“All positions which attempt to explain the 'lifespan drop' in environmental terms have another bit of data to explain, and that is the temporary persistence of longevity after the Flood. Noah was 600 at the time of the Flood, but lived another 350 years afterwards, in the post-flood atmosphere! Even in pre-Flood terms, Noah was already of moderately advanced age. One would presume that, if the post-Flood atmosphere/environment has such devastating effects on us now, then because Noah would have been instantly exposed to these same effects, it should have cut his life short much more rapidly. Actually, only Methuselah and Jared lived longer than Noah”…
“Even though the post-Flood decline is obvious, we see that eight generations after the Flood, people are still living more than twice as long as is common today. It would seem much easier to explain the situation if the change occurred within the makeup of humans, rather than external to them. If our longevity is genetically pre-programmed, then that can explain why Noah still lived for a considerable time after the Flood, regardless of any change in radiation or atmospheric pressure. In other words, he was fulfilling his genetic potential as far as lifespan was concerned (in the absence of accidental death or disease).”…
“I suggest that our ancestors simply possessed genes for greater longevity which caused this 'genetic limit' to human ages to be set at a higher level in the past”…
“If this suggestion has merit as the major (if not the sole) cause of greater pre-Flood ages, then the obvious question is how some of these longevity genes were lost. The human population went through a severe genetic bottleneck at the time of the Flood—only eight individuals. The phenomenon of 'genetic drift' is well-known to be able to account for 'random' selectively neutral changes in gene frequencies (including the loss or 'extinction' of genes from a population) which may be quite rapid. Also, loss of genes is far more likely in a small population.”…
“This brief essay is meant solely as a stimulus to further thought, not as a precise model of events. However, it would seem that an explanation along these lines would be feasible, especially if several genes contributed to such longevity. For this scenario to work Noah's sons and their wives would have to have significant heterozygosity at the relevant gene loci. That this could well have been so is suggested by the age of Shem at death -600, considerably less than that of his father. 'Short-lived' alleles of the relevant genes may always have been present, which would mean that in the pre-Flood world, there would have always been some individuals (homozygous for such alleles) living drastically less than the ages recorded for the patriarchs.”…

Dr. Carl Wieland,

creation.com/decreased-lifespans-have-we-been-looking-in-the-right-place

The idea is that before the flood there were people with genes for longevity, and those with genes for a shorter lifespan. The small population size which survived the flood could have resulted in the gene for longevity being lost, and the gene for a shorter lifespan coming to exclusively dominate the gene pool. If in fact the giants (Nephilim) and their descendents had genes for 120-year life-spans, and these genes were carried on the ark by one of the human women, this would line up perfectly. Noah “was perfect in his generations” and had a human spirit, as would all his descendents, and he had genes for longevity. But it is possible one of the women on the ark had genes for a shortened lifespan, because she, though human, was descended from a son of Adam and a daughter of the giants (Nephilim). And through such a bottleneck effect as proposed above, the shorter-lifespan genes came to dominate the population universally. This is in contrast to the rarer and more recessive genes that cause gigantism, which seem to have cropped up in only a minority of the population after the flood.

It is very important to note that because Noah had a human spirit, so did all of his sons Shem, Ham, and Japheth, and of their descendents. All the people after the flood were therefore human, having human spirits that would sleep in death, and human bodies, even if those bodies had genes that were corrupted by the messenger angel insurgence before the flood. All of the people living after the flood were human, even though eventually all people came to live no more than 120 years, and even though a minority of people after the flood developed gigantism.

However, if this entire theory about how spiritual/physical reproduction and lineage works through multiplication is incorrect, then what does the Bible teach?
Then the Bible simply describes these giants (Nephilim) as being “men”, and there is no Biblical argument to be made (that I have found) which explains what the demons are and where they came from. As such, in the absence of any such Biblical argument, the only thing to assume about the giants (Nephilim) is that they were “men” in every way. And then one would have to conclude that spiritually they were no different than any other human people, despite their angel fathers. One can only make the argument that the giants (Nephilim) became demons with Biblical backing and from Biblical argument if one accepts that the spirit of the child is multiplied from the parents, and at that, begat solely from the child's father.
But if one accepts that the spirit of the child is begat solely by the father of the child, then this also means that if the giants (Nephilim) had daughters (which the bodies of “men” can produce daughters) which a human man could have had a human-spirited child with. Even though such a daughter of a human father and Nephilim-daughter mother would have genetic corruption producing shortened lifespan and/or gigantism, that child would be human spiritually. And if such a female child was on the Ark, this could have led to shortened life-spans and gigantism in humanity after the flood.

One cannot pick and choose which parts of the ramifications of this theory to accept, without ignoring the simple logical implications of the theory. If the Bible teaches that we can know the giants (Nephilim) became demons, based on the spirit of the child coming from the father of the child, then by the same teaching it must be accepted that a human man could have human-spirited human children with a daughter of such giants (Nephilim).

Assuming this theory about multiplication and begetting is wrong then all I could say the Bible, God-breathed Holy Scripture, teaches is:

1. The giants (Nephilim) are called “men” and must be assumed to be have been human in every way, including their spirits, and as such (had they known Christ) would have been redeemable, and could have theoretically been saved by faith in Jesus Christ like any other human.

2. The Bible does not specify where the demons came from, these evil spirits who have no physical body and are not seen in a physical form, but seem to want to get in the bodies of people and animals. It is therefore a great mystery as to when God created the demons and where they came from.

Other teachings are out there which conclude that the demons came from the giants (Nephilim) but these teachings are based upon extra-biblical texts, and not the Bible. But the above 2 points are the only things that can be found in the Bible, or argued from the Bible, unless this theory about the spirit of the child being multiplied and begat by the spirit of the father, etc. is accepted as correct.

Some teachings out there include ideas that the giants after the flood were also Nephilim, and must have been caused by a second incursion of fallen angels interbreeding with human women, which I believe is incorrect. No such event is recorded in the Bible after the flood. God saw fit to record the first incursion of the “sons of God” in the Bible, so we would know what had happened, and so there is every reason to think that God would have told us about a second incursion also. The idea that God has hidden this knowledge makes God seem inconsistent, as He was forthright about telling us about the first incursion. There is no Biblical reason to think there was a second incursion of interbreeding of fallen angels with human women. The gigantism after the flood and the shortened life-spans both can be traced back to the first incursion which God is forthright about in His Word. It is also obvious that neither shortened life-span nor gigantism should be taken as proof positive that anyone living after the flood was a “Nephilim”, up to and including today. Humans have had gigantism since the flood, as is recorded in the Bible, and humans have had life-spans shortened to 120 years since the flood, as it recorded in the Bible.

Additionally Ezekiel 31, speaking of these Gen 6 events, and the imprisonment of these fallen angels who begat the giants (Nephilim) in the Abyss, says that:
To the end that none of all the trees by the waters exalt themselves for their height, neither shoot up their top among the thick boughs, neither their trees stand up in their height, all that drink water for they are all delivered unto death, to the nether parts of the earth, in the midst of the children of men, with them that go down to the pit. Thus saith the Lord GOD; In the day when he went down to the grave I caused a mourning: I covered the deep for him, and I restrained the floods thereof, and the great waters were stayed: and I caused Lebanon to mourn for him, and all the trees of the field fainted for him.””

Symbolically this passage, which we already covered in detail, tells that God sent these fallen angels of Gen 6 down to the prison of the Abyss at the time of the Flood. The stated purpose of imprisoning these sinful angels in the Abyss was “to the end that none of all” the trees (angels) would repeat these actions. The other “trees” who were angels mourned, and even fainted when God imprisoned these “sons of God” of Gen 6 in the Abyss. God specifies in this symbolic passage that He did this to the end that none of all the other angels would repeat the actions of Genesis 6. This was God's stated purpose for their imprisonment. As such what the Bible actually teaches is that no other fallen angels would repeat these actions, and this can be known as God's purpose will stand.

“I make known the end from the beginning, from ancient times, what is still to come. I say: My purpose will stand , and I will do all that I please.” Isa 46:10

“So shall My word be that goes forth from My mouth; It shall not return to Me void, But it shall accomplish what I please, And it shall prosper in the thing for which I sent it.” Isa 55:11

There may also be a second to the statement in Eze 31, which is in: “The LORD [is] good, a strong hold in the day of trouble; and he knoweth them that trust in him. But with an overrunning flood he will make an utter end of the place thereof, and darkness shall pursue his enemies. What do ye imagine against the LORD? He will make an utter end: affliction shall not rise up the second time.” Nah 1:7-9

The Bible seems to teach that God imprisoned the angels who begat children with women in Genesis for the specific purpose and reason that no other angels would repeat their actions. And so in the absence of any mention of these interbreeding events repeating after the Flood, and in the presence of God stating His purpose was for these events to not be repeated by any other angels, it seems clear that all the giants after the Flood were just giant humans. And there are still people afflicted with gigantism today, who are also human.

The lack of a second incursion of interbreeding after the flood, coupled with the fact that all flesh was destroyed in the worldwide Flood (save those on the Ark), indicates that if there was any relationship between the gigantism before the flood and gigantism after the flood, it must have come through those on the Ark. However, the 8 souls on the Ark were all human. Outlined here is a Biblical explanation of what happened, and how both shortened life-spans and gigantism still occurred after the flood, relating it to the Nephilim, while all the people on the Ark were still fully human. Barring this explanation, it would have to be concluded from the Bible that the gigantism of those before the flood and those after the flood is entirely coincidental.

We are now going to resume covering demons from the perspective that they have their origin in the giants (Nephilim) who existed only before the flood, who all died in the Flood (as “all flesh” was destroyed save the 8 human souls on the Ark), and that demons are the disembodied evil spirits of these giants (Nephilim). However, if you would like more information further confirming that the giants after the Flood were all humans having gigantism as people do today, and were not demon-Nephilim, please see the Appendix: No Nephilim Post-Flood .

After the flood of Noah demons were around, and seem to have been involved with people in many ways. One way they seem to have been involved with people was in idolatry.

“What am I saying then? That an idol is anything, or what is offered to idols is anything? Rather, that the things which the Gentiles sacrifice they sacrifice to demons and not to God, and I do not want you to have fellowship with demons. You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons; you cannot partake of the Lord's table and of the table of demons.” 1 Cor 10:19-21

Even as early as the time of Jacob in Genesis (1900s BC) it is recorded that Laban had idols (Gen 31). It seems that these idols were inspired by demons, and the worship of them must have involved interaction with demons. Many nations had idols and practiced idolatry, and demons seem to have been involved in all this, across the worldwide scope of many cultures. In the time of Moses (1400s BC) God forbade the making of idols in the Ten Commandments:

“Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness [of any thing] that [is] in heaven above, or that [is] in the earth beneath, or that [is] in the water under the earth: Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them: for I the LORD thy God [am] a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth [generation] of them that hate me; And shewing mercy unto thousands of them that love me, and keep my commandments.” Ex 20:4-6

God also forbade the Israelites to be involved with various types of magic, familiar spirits, and necromancy.

“A man also or woman that hath a familiar spirit, or that is a wizard, shall surely be put to death: they shall stone them with stones: their blood [shall be] upon them.” Lev 20:27

According to the Strong's Concordance, the word here for “familiar spirit” means “ghost, spirit of a dead one, necromancy, one who evokes a dead one, one with a familiar spirit”. If one considers that demons are actually the spirits of the dead giants (Nephilim), then it makes a lot of sense that it is demons who are being referenced to here as the “ghost, spirit of a dead one”. And it is forbidden for God's people to “evoke the spirit of a dead one”, or to have anything to do with a demon, let alone to become familiar, gain familiarity, with one. The term here for “wizard” is “one who has a familiar spirit” and “necromancer”, again this is having a relationship with a demon.

“When thou art come into the land which the LORD thy God giveth thee, thou shalt not learn to do after the abominations of those nations. There shall not be found among you [any one] that maketh his son or his daughter to pass through the fire, [or] that useth divination, [or] an observer of times, or an enchanter, or a witch, Or a charmer, or a consulter with familiar spirits, or a wizard, or a necromancer . For all that do these things [are] an abomination unto the LORD: and because of these abominations the LORD thy God doth drive them out from before thee.” Deut 18:9-12

Some of these same terms are used again in Deut 18, forbidding the people to practice, or to consult with anyone who practiced, having a relationship with a demon. God calls this an abomination, and makes clear that those nations around at the time all did practice these things. As such we can know historically that demons were interacting with people all throughout the world in this time period, as familiar spirits in various magical practices.

In the time of Jesus many in Israel and the surrounding nations, had come to be demonized and a major part of Jesus' ministry was in casting demons out of those who were demonized, and thereby healing them.

“Jesus was driving out a demon that was mute. When the demon left, the man who had been mute spoke, and the crowd was amazed. But some of them said, “By Beelzebub, the prince of demons, he is driving out demons.” Others tested him by asking for a sign from heaven. Jesus knew their thoughts and said to them: “Any kingdom divided against itself will be ruined, and a house divided against itself will fall. If Satan is divided against himself, how can his kingdom stand? I say this because you claim that I drive out demons by Beelzebub. Now if I drive out demons by Beelzebub, by whom do your followers drive them out? So then, they will be your judges. But if I drive out demons by the finger of God, then the kingdom of God has come to you.” Luke 11:14-20

It stands to reason that demons had also been inflicting people in times prior to then, as there already were Jewish people who were driving out demons at the time, prior to Jesus doing so. Jesus also makes clear that Satan had power over the demons, and Jesus equates the “prince of demons” or “Beelzebub” to either be Satan, or be working for Satan. And so it becomes clear that the demons were working for Satan.

Further confirmation that demons were the disembodied spirits of the dead giants (Nephilim) is seen in that they seemed to be familiar with God having sent someone to the Abyss in punishment, in specific their angel fathers.

Luke 8:28-31 “When he saw Jesus, he cried out and fell at his feet, shouting at the top of his voice, “What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God? I beg you, don't torture me!” (For Jesus had commanded the evil spirit to come out of the man. For oftentimes it had caught him: and he was kept bound with chains and in fetters; and he brake the bands, and was driven of the devil into the wilderness.) Jesus asked him, “What is your name?” “Legion,” he replied, because many demons had gone into him. And they begged him repeatedly not to order them to go into the Abyss.”

The term here for Abyss is the same word that is used in Revelation, the same place where the locusts are released from. And as we have covered, this is synonymous with the lowest part of the Earth mentioned in Ezekiel 31, and Tartaros the prison of the angels who sinned before the Flood. And so the demons are aware that their angel fathers or paternal ancestors are imprisoned in the Abyss, and fear being imprisoned there themselves.

It is also interesting to note that the demons knew that Jesus was the son of God. In many places the attitude of the demons towards Jesus seems to be one of fear, and they beg and entreat him to not torment them, asking if he is going to destroy them.

“Ah! What do you want with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are–the Holy One of God!” Luke 4:34

“And cried with a loud voice, and said, What have I to do with thee, Jesus, [thou] Son of the most high God? I entreat thee by God, that thou torment me not.” Mark 5:7

That they seemed to be seriously afraid is confirmed in:

“You believe that there is one God. You do well. Even the demons believe—and tremble in fear.” James 2:19

As part of his ministry, Jesus gave authority to His disciples to cast out demons.

“And when he had called unto [him] his twelve disciples, he gave them power [against] unclean spirits, to cast them out, and to heal all manner of sickness and all manner of disease.” Mat 10:1

And they went out, and preached that men should repent. And they cast out many demons, and anointed with oil many that were sick, and healed [them]. Mark 6:12-13

“And the seventy returned again with joy, saying, Lord, even the demons are subject unto us through thy name. And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy: and nothing shall by any means hurt you. Notwithstanding in this rejoice not, that the spirits are subject unto you; but rather rejoice, because your names are written in heaven.” Luke 10:17-20

Jesus made clear that in the future His followers also would continue to cast out demons.

“And these signs shall follow them that believe; In my name shall they cast out devils; they shall speak with new tongues” Mark 16:17

And believers did just that, such as Paul who is recorded to have cast out a demon in Jesus' name in Acts.

“Now it happened, as we went to prayer, that a certain slave girl possessed with a spirit of fortune-telling met us, who brought her masters much profit by fortune-telling. This girl followed Paul and us, and cried out, saying, “These men are the servants of the Most High God, who proclaim to us the way of salvation.” And this she did for many days. But Paul, greatly annoyed, turned and said to the spirit, “I command you in the name of Jesus Christ to come out of her. ” And he came out that very hour.” Acts 16:16-18

Christians have been casting demons out in the name of Jesus Christ ever since that time, and still do today. Demons have been located here on earth since their beginning, and through the book of Revelation into the future there seems to be no change in this. They are on earth and demonize people. In the book of Revelation there is a place where demons seem to be mentioned in specific as playing an important role, working for Satan.

“And I saw three unclean spirits like frogs coming out of the mouth of the dragon, out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. For they are spirits of demons, performing signs, which go out to the kings of the earth and of the whole world, to gather them to the battle of that great day of God Almighty. (Behold, I am coming as a thief. Blessed is he who watches, and keeps his garments, lest he walk naked and they see his shame.) And they gathered them together to the place called in Hebrew, Armageddon.” Rev 16:13-14

These demons perform signs and gather the kings of the earth to the battle of Armageddon. However, they do this before Jesus Christ has actually returned. And so they are leading the kings to gather to battle Jesus before Jesus has returned. They seem to know Jesus is returning, but it is very questionable that the kings of the earth are aware of who it is they are gathering to fight against. It seems likely they would not realize it is Jesus who they are preparing to battle, but under a great deception, they would believe they are gathering to fight someone else.

The other interesting thing here is that the demons, who do not have bodies or look like anything, are said to look like frogs. The word here for “like” means “resembling” or “comparable to”. If these demons were to possess some actual frogs, then they would look like frogs. However, would the kings of the earth follow demon-possessed frogs to a battle, even if these frogs seemed to be performing signs? It seems doubtful. I have some further ideas on this, which you can read about in the Appendix , which ties this to the theory-of-evolution-based growing belief in “alien” life in outerspace.

After the millennial reign of Jesus Christ on earth, Satan is let out of the Abyss for a short time, and then thrown into the lake of fire, defeated forever. After this comes the Judgment.

“Then I saw a great white throne and Him who sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away. And there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, standing before God, and books were opened. And another book was opened, which is the Book of Life. And the dead were judged according to their works, by the things which were written in the books. The sea gave up the dead who were in it, and Death and Hades delivered up the dead who were in them. And they were judged, each one according to his works. Then Death and Hades were cast into the lake of fire. This is the second death. And anyone not found written in the Book of Life was cast into the lake of fire.” Rev 20:11-15

It seems that at the Judgment is when this prophecy will be fulfilled:

I have sworn by Myself; The word has gone out of My mouth in righteousness, And shall not return, That to Me every knee shall bow, Every tongue shall take an oath. Isa 45:23

For it is written: “As I live, says the LORD, Every knee shall bow to Me, And every tongue shall confess to God.” Rom 14:11

At the judgment both great and small, all the dead, are going to be judged. Demons seem to be referenced to as spirits of the dead in the Old Testament. And every knee will bow and every tongue will confess to God. As the demons were at one time called “men” and had knees and tongues, it stands to reason that they will also be at the Judgment to bow and confess and be judged. And if their names are not found in the Book of Life, they will be thrown into the lake of fire, which is the second death.