This page has been translated from English

Dechifrering Daniel og Parallelsproglighed i evangelierne i Ødelæggelsens Vederstyggelighed

Dechifrering Daniel og Parallelsproglighed i evangelierne i Ødelæggelsens Vederstyggelighed

Denne undersøgelse tilknytning til Johannes 'Åbenbaring undersøgelsen her: http://www.stopalienabduction.com/BookofRevelation.doc~~HEAD=NNS
og tidslinjen her: http://stopalienabduction.com/RevelationTimelineMed.jpg

Decifrere Daniel

At studere Daniel, ser det ud til, at Bibelen lærer "Ødelæggelsens Vederstyggelighed" er en profeti, der skal opfyldes 3 gange. Også, det synes Bibelen lærer, at de "tider, tid, og en halv tid" (eller 3,5 år 2260 dage, 42 måneder) er at være opfyldt 3 gange eller på 3 måder. Desuden er der en periode på 1150 eller 2300 dage, der skal opfyldes én gang. Og der er også en periode på 1290 og 1335 dag, der skal opfyldes samtidigt.

Første gang Ødelæggelsens Vederstyggelighed blev opfyldt var med Antiochus IV i 168 f.Kr..
Den anden gang var med romerne omkring år 70 e.Kr..
Tredje gang vil være med Udyret i fremtiden Åbenbaring.

De 1150 og 2300 dage blev opfyldt i den tid de Makkabæerbog i 165 f.Kr. og 162 f.Kr., med hensyn til Antiokus IV.

Den første gang "tider, tid, og en halv tid" blev opfyldt, var i løbet af 3,5 år belejring og ødelæggelse af Jerusalem, circa 70 AD. De næste to fulfillments af "tider, tid, og en halv tid" er indspillet i Åbenbaringen. De er:
1. myndighed givet til the Beast i 42 måneder, hvilket også er de samme 1260 dage de to vidner prædiker. Dette 3,5 år synes også at være første halvdel af det 70 th uge Daniel.
2. Den anden halvdel af denne uge synes at være 3,5 bogstavelige dage, hvor de to vidner er døde i gaderne. (Det drejer sig om "de dage vil blive afkortet" i Matt 24 og Mark 13).

I 1290 og 1335 dage også skal være opfyldt i fremtiden tid bogen 'Åbenbaring.Den første Fulfillment

Den første periode for opfyldelse er i fortiden, af Dan 11 (som i alt dækker fra ca 435 f.Kr.-4 f.Kr.). Første gang Ødelæggelsens Vederstyggelighed blev opfyldt, var omkring 168 f.Kr..

"Og arme skal stå på hans side, og de ​​skal forurene fristed af styrke, og skal tage den daglige [offer], og de ​​skal placere vederstyggelighed, der gjør øde." Dan 11:31

Dette refererer til Antiochos IV, med en gris ofret på alteret. Resten af ​​Dan 11 efter dette synes at være opfyldt mellem Marcus Antonius, Octavius, og ved at Herodes den Store.
Se Brian Huie undersøgelse her: http://www.herealittletherealittle.net/index.cfm?page_name=Daniel11 (Dette er essentiel læsning, som en fuldstændig eller næsten fuldstændig opfyldelse af Daniel 11 tidligere tyder på, at lidt at ingen af det er af største vigtighed af opfyldelse i endetiden.)

Og den samme begivenhed, for Vederstyggelighed skrevet af Antiochus IV, som opfyldte Dan 11:31, var også en opfyldelse af Daniel 8. http://www.enduringword.com/commentaries/2708.htm

En bekræftelse af, at Dan 11:31 og Dan 8 er begge henviser til Antiokus kan findes i, at Dan 11:04 læser,
"Og når han er opstået, skal hans rige blive brudt op og deles efter de fire verdenshjørner, men ikke blandt hans efterkommere eller efter hans herredømme, som han regerede, for hans rige skal rykkes op med rode, selv for andre end disse. "
Og Dan 8:08 lyder: "Derfor er han geden vokset meget stor:. Og da han var stærk, var det store horn brudt, og for det kom op fire markante dem mod de fire verdenshjørner"

Og så disse passager fortæller om de samme begivenheder, de 4 er de 4 generaler (Kassander, Lysimachos, Seleuchus, og Ptolemæus), som har arvet imperium af Alexander den Store efter hans død. Og nogen tid efter dette kom Antiokus IV.

"Og ud af en af dem kom frem et lille horn, der voksede mere end stor, mod syd og mod øst, og mod den hyggelige [land]. Og det voksede stor, [også] til Himmelens Hær, og det kastede ned [nogle] af værten og stjernerne til jorden og trampede på dem. Ja, han forstørret [sig] selv til prinsen af værten, og af ham det daglige [offer] blev taget væk, og det sted, hvor hans helligdom blev nedstyrtet.
Og en vært fik [ham] mod det daglige [offer] på grund af overtrædelse, og det kastede sandheden til jorden, og det praktiseres, og fremgang. Så hørte jeg en hellig tale, og en anden helgen sagde til, at visse [Saint], som talte, Hvor længe [er] den vision [om] det daglige [offer], og overtrædelse af trøstesløshed, at give både fristed og værten, der skal trædes under fode? Og han sagde til mig, Unto to tusind og 300 aftener og morgener, så skal helligdommen renses ...
Og i den sidste tid af deres kongerige, når overtrædere er kommet til fuld, skal en konge af hård ansigt, og forstå mørke sætninger, stå op. Og hans magt skal være mægtige, men ikke af sin egen magt, og han skal ødelægge vidunderligt, og skal trives, og praksis, og ødelægge den mægtige og hellige folk. Og gennem sin politik også skal han give fartøj til at trives i hånden, og han skal forstørre [sig] i sit hjerte, og fred skal ødelægge mange: Han skal også stå op mod fyrsternes fyrste, men han skal brydes uden hånd, og visionen om aftenen og om morgenen, som blev fortalt [er] sandt:.. Hvorfor lukkede du op vision for det [er] i mange dage "Dan 8:9-14, 24-26

Denne "2300 aftener og morgener" er ikke et opfyldelsen af ​​3,5 år, da dette ville bibelsk være 2260 dage. Det er en periode på enten 2300 dag (1150 aftener plus 1150 morgener, separeret) eller på 1150 dag (2300 / aftener + morgen).

Den vederstyggelighed blev oprettet i 168 f.Kr..

"Antiokus IV hær vanhelligede templet og stoppede de daglige ofre. På 15. Kislev, i december 168 f.Kr., byggede syrerne et hedensk alter over brændofferalteret i templet og lagde et billede af Zeus Olympius på den. Ti dage senere, den 25. Kislev, blev svin 's kød tilbydes på alteret til Zeus. "
http://www.rondaniel.com/library/27-Daniel/Daniel0801.html (essentiel læsning)

"Nu den femtende dag i måneden Casleu, i hundred 40 og femte år, startede de Ødelæggelsens Vederstyggelighed på alteret, og byggede idol altre hele byer i Judas på hver side ...   Nu fem og tyvende dag i den måned, de var ofre på idolet alteret, som var på Guds alter. "MACC 1:54,59

I Dan 8 er 2300 dag eller 1150 dage nævnt. Snart efter Vederstyggelighed blev oprettet, de Makkabæerbog forb. voldelige oprør mod Antiokus begyndte. Dette er nævnt som udgangspunkt ikke længe efter Vederstyggelighed blev placeret, og er nærmere beskrevet i Makkabæerbog kapitel 2.In kort, dette oprør er, hvad der direkte førte til genindvielsen af templet og alteret af Makkabæerbog på 25 th af Kislev 165 f.Kr., 3 år efter Vederstyggelighed blev sat på alteret, den 25 th af Kislev 168 f.Kr.. Denne historie er beskrevet i Makkabæerbog 4. http://www.jacsweb.org/spirituality-chanukah.html

1150 dage ville passe den periode, fra da Vederstyggelighed blev placeret, hvornår templet og fristed blev renset. Den jødiske kalender er en uregelmæssig forvirrende stykke arbejde, http://www.jewfaq.org/calendar.htm . Men under hensyntagen til et skudår, hvor en ekstra måned er tilføjet, 1150 dag passerer i disse 3 år synes at fungere ganske godt. Og så det var opfyldelsen af ​​de 1150 dage, indtil helligdom blev renset.

Det er interessant at bemærke, at den mulige fortolkning af 2300 dage synes også at have en betydelig opfyldelse. Engang i 164 f.Kr. Antiochus IV døde, og andre herskere overtog, som Lysias. Og det var faktisk omkring 2300 dage, eller lidt over 6 år efter Vederstyggelighed blev placeret ved Antiochos, hvor Slaget ved Bet-Zakarias fandt sted. Denne kamp mod Lysias var bemærkelsesværdig, fordi "Før han forlod, han gik til et kompromis gør det muligt for jøderne at følge deres skikke, og at tilbede, som de glade for." http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Beth_Zechariah

Og så denne fredsaftale blev foretaget i 162 f.Kr., lidt over 6 år efter Ødelæggelsens Vederstyggelighed var blevet oprettet af Antiochus IV, som Makkabæerbog også optegnelser:

"Nu derfor lad os være venner med disse mænd, og slutte fred med dem, og med al deres nation;   Og pagt med dem, at de skal leve efter deres love, som de gjorde før:   for de er derfor misfornøjet, og har gjort alle disse ting, fordi vi afskaffet deres love.   Så kongen og fyrsterne var indhold: hvorfor han sendte dem til at slutte fred, og de ​​accepterede deraf.   Også kongen og fyrsterne lavet en ed til dem: hvorefter de gik ud af den stærke hold "1 MACC 6:58-61.

Og hvad så Antiochus IV havde startet sidst blev helt færdig omkring 2300 dage senere, da Lysias gjort fred til at tillade jøderne at følge deres love, og tilbedelse, som de gjorde før. De Maccabees opstand er også hvad der er nævnt i Dan 11,

"Og som handler ugudeligt mod pagten skal han ødelægge ved smiger: men de mennesker, som kender deres Gud, skal være stærke, og gøre [exploits]. Og de, der forstår, blandt de mennesker, skal instruere mange: men de skal falde for sværdet, og ved flamme, ved fangenskab, og ved at ødelægge, [mange] dage. Og [nogle] af dem forståelse skal falde, for at prøve dem, og at rense, og for at gøre [dem] hvid, [også] til endetiden. Fordi [det er] endnu et udpeget tid "Dan 11:33-35

Dette vers om at blive prøvet og renset refererer til perioden fra Makkabæerbog videre til Jesu tid, hvor jøderne forblev under fremmed herredømme eller urolig med militær undertrykkelse for det meste af den tid. (Den "Tid" her kan også henvise 70 th ugen.)

Resten af ​​Daniel 11 henviser til Herodes den Store, og også Marcus Antonius og Octavius, som bemærkelsesværdige tal over denne periode, frem til Jesu tid. (Se link nedenfor) Daniel 11 ender med Dan 11:45, der matcher den kendte historie Herodes,

"Og han skal plante telte i hans palads mellem havet og det herlige hellige bjerg, men han skal komme til sin ende, og ingen vil hjælpe ham." Dan 11:45

Af Herodes, men "som hans sygdom forværredes i marts 4 fvt, trak han sig tilbage til sit Vinterpaladset i Jeriko, mindre end 10 miles nordvest for Det Døde Hav, omkring 45 miles øst for Middelhavet, og mindre end 20 miles nordøst for Jerusalem. "
- Brian Huie, http://www.herealittletherealittle.net/index.cfm?page_name=Daniel11

Og så den første opfyldelse af Ødelæggelsens Vederstyggelighed var i 168 f.Kr., og opfyldelsen af ​​1150 og 2300 dage var i 165 f.Kr. og 162 f.Kr., hhv.

Den anden Fulfillment

Det næste arrangement, der fandt sted, er opfyldelsen af ​​de 69 ugers Daniel, med den kommende Messias, Jesus Kristus.

"Kend derfor og forstå, at fra at gå ud af befalingen om at genoprette og opbygge Jerusalem til evig Messias prinsen skal være syv uger, og tresindstyve og to uger: gaden skal bygges igen, og væggen, selv i urolige gange. Og efter tresindstyve og to uger skal Messias skæres væk [korsfæstet], men ikke for sig selv ... "Dan 9:25-26

Den sidste begivenhed i Dan 11 var Herodes døende, hvilket var lidt før Jesus blev korsfæstet. Og så i kronologisk rækkefølge, tager Daniel 12 op kort efter Dan 11 slap, og også kort efter Dan 9:26 forlader off.

"På det tidspunkt Michael skal stå frem, den store fyrste, der står våge over sønner dit folk" - Dan 12:01

Det første der sker, er Michael står op. Det samme begivenhed er beskrevet langt mere i Rev 12:1-12. Den beskriver krigen i himlen blandt de engle, der fandt sted efter Jesus Kristus steg op, efter opstandelsen (30'erne e.Kr.). Når Michael "stod op" betyder det, at han gik op til himlen som leder af Guds hær af engle, kæmper mod Satan, og stå op for Guds folk.

"1 nu et stort tegn viste sig på himlen: en kvinde klædt i solen, med månen under sine fødder, og på hovedet en krans af tolv stjerner 2 derefter at blive med barn, hun råbte på arbejdskraft og i smerte at give. . fødsel 3 og et andet tegn viste sig på himlen:. se, en stor, flammende rød drage med syv hoveder og ti horn og syv diademer på sine hoveder 4 Hans hale trak en tredjedel af himlens stjerner og kastede dem til jorden. Og dragen stod foran kvinden, som var klar til at føde, at fortære hendes barn, så snart det blev født. 5 Hun fødte et drengebarn, der skulle herske over alle nationer med en jernstang. Og hendes barn blev fanget op til Gud og hans trone.   6 Da kvinden flygtede ud i ørkenen, hvor hun har et sted beredt af Gud, at de skulle fodre hende tusind 260 dage.

(7 Og krigen brød ud i himlen: Michael og hans engle kæmpede med dragen, og dragen og hans engle kæmpede, 8 men de sejrede ikke, heller ikke var et sted fundet for dem [ en ] i himlen længere 9 So. blev den store drage kastet ud af, at slange af gamle, kaldes Djævelen og Satan, som bedrager hele verden, han blev kastet til jorden, og hans engle blev kastet ud med ham, 10 Og jeg hørte en høj røst i Himmelen sige. , "Nu frelse, og styrke, og Riget vor Guds, og magten hans Salvedes er kommet, for vore brødres anklager, som anklagede dem for vor Gud dag og nat, er blevet kastet ned. 11 Og de overvandt ham ved Lammets blod og ved deres vidnesbyrds ord, og de ​​ikke elsker deres liv til død. 12 Derfor glædes, himle, og dig, der bor i dem! Ve til jordens indbyggere og havet ! For Djævelen er kommet ned til jer og har stor Vrede, fordi han ved, at han har en kort tid ...) "- Rev 12

Vi kan ved denne passage er historisk, da den mandlige barn, der blev født, der ville herske over alle nationer med en jernstang, er Jesus Kristus (Åb 19:15), og ham blive fanget op til Gud og hans trone er opstigning af Jesu Kristus, som skete efter opstandelsen. Rev 12:1-6 er et resumé, og Rev 12:7-17 giver flere detaljer om de begivenheder, der er indeholdt mellem vers 5 og 6, og dermed parentes ovenfor.

Næste i orden, stadig i parentetisk af begivenhederne mellem vers 5 og 6, fandt Rev 12:13-16 sted. I den Satan angriber "kvinden". Og i denne passage er den første opfyldelse af 3,5 år periode. I Rev 12, er den "tid, tid, og en halv tid" i vers 14 i samme periode som "1260 dage", som nævnes summarisk i vers 6 før.

, that he might cause her to be carried away by the flood. 16 But the earth helped the woman, and the earth opened its mouth and swallowed up the flood which the dragon had spewed out of his mouth .)” -Rev 12 "(... 13 Nu da dragen så, at han var blevet kastet til jorden, forfulgte den kvinden, der fødte den mandlige Child. 14 Men kvinden fik to vinger af en stor ørn, at hun kunne flyve ud i ørkenen til hendes sted, hvor hun næres en Tid og tider og en halv tid, fra tilstedeværelsen af slangen. 15 Så slangen spyede vand ud af munden som en flod efter kvinden, at han kunne give hende, der skal udføres væk af oversvømmelserne. 16 Men jorden hjalp kvinden, og jorden åbnede sit gab og slugte den flod, som dragen havde udspyet ud af hans mund.) "-Rev 12

Denne "kvinde" hentyder til den messianske jøder, den oprindelige kristne kirke, der var i Jerusalem, der flygtede og gjorde undslippe belejringen af ​​70 AD. Mange historiske oplysninger detaljeret beskrivelse findes i artiklen her: http://www.preteristarchive.com/StudyArchive/p/pella-flight.html (essentiel læsning)

De kristne begyndte at forlade Jerusalem så tidligt som 66-67 AD. I 66 e.Kr. Generelt Cestius Gallus bragte en romersk legion til Jerusalem for at forsøge at undertrykke det jødiske oprør, der var begyndt. Hans Legion transporteres med dem standard eller Aquila af romerske legioner, som er en lille ørn statue normalt bæres højt på en pind. Det er konstateret, at Cestius forlade sit angreb på Jerusalem, selvom det var lykkes, og til venstre. ( http://www.josephus.org/warChronology2.htm ) Under tilbagetoget af hans legion deres ørn Aquila blev fanget af jødiske kræfter i Israel, hvilket var en skændsel for legion.

Det var omkring dette tidspunkt, med fremkomsten af ​​den romerske legion med deres ørn Aquila, at den kristne forlod Jerusalem. At se hæren, hvis standard var ørnen, den kristne kirke i Jerusalem vidste, at det var tid til at flygte, og gik til Pella, hvor de var sikker under en eventuel belejring af Jerusalem, der fandt sted et par år senere i 70AD.

Jesus gav advarsel om dette i Lukas 21:20-22,
"Og når I ser Jerusalem omringet af hære, derefter vide, at   den ødelæggelse heraf er nær. Så lad dem der er i Judæa, flygte op i bjergene, og lad dem, der er midt i det afgår ud, og lad ikke dem, der er i de lande ind deri. For disse er de dage af hævn, at alle ting, der er skrevet kan blive opfyldt. "

En anden generel, Vespasian, blev sendt tilbage med flere legioner i 67 e.Kr., og fik følgeskab af sin søn Titus, der begyndte at erobre området og til sidst ødelagde Jerusalem i 70 e.Kr.. Denne gang tidsrum, der generelt passer med 3,5 år eller 1260 dage. Fordi de kristne tidligere var flygtet ud af Jerusalem, hovedsagelig til Pella, "kvinden" blev holdt sikkert i ørkenen fra dragen. Dragen, Satan, blev sat til at angribe den kristne kirke i Jerusalem, men med udførsel fra Cestius, havde de tid til at forlade, før Jerusalem kom under angreb igen.

Disse begivenheder i Johannes Åbenbaring 12 er de samme begivenheder, der henvises til i Daniel 9. Lad os se på det igen i fuld i, hvordan det kan læses i sin 1 st opfyldelse. Bemærk de tilsvarende udtryk i både passager af Rev 12 og Dan 9 af en "oversvømmelse" og også "vinger vederstyggelighed" og "Ørnen":

, even until the consummation, which is determined, is poured [like water/flood] out on the desolate.)” -Dan 9 "Kend derfor og forstå, [at] fra at gå ud af befalingen om at genoprette og opbygge Jerusalem til evig Messias prinsen [skal] syv uger, og tresindstyve og to uger: gaden skal bygges igen, og væggen , selv i urolige tider Og efter tresindstyve og to uger skal Messias skæres væk, men ikke for sig selv: og folk i prinsen, der skal komme [Satan, "denne verdens fyrste"] skal ødelægge byen og helligdommen;. og den ende [skal være] med en oversvømmelse, og til enden af krigen desolations bestemmes (Og han [Jesus Messias] skal bekræfte den pagt med mange for en uge [påsken uge]:. og midt i den uge [Jesus korsfæstet] han skal få offer og afgrødeoffer til at ophøre med [ikke mere andre nødvendige ofre, blev sløret revet], og på vingerne af vederstyggeligheder [ørn standard romerske legion] er en [Titus], der gør øde , lige indtil fuldendelsen, som er bestemt, hældes [som vand / flod] ud på øde.) "-Dan 9

Den anden opfyldelse af ødelæggelsens vederstyggelighed blev opfyldt i 70 e.Kr., efter at romerne havde erobret byen, med romerne at bringe i deres felttegn eller standarder i det jødiske tempel, og ofre til dem, som Josefus poster.

"Og nu romerne, på flugt oprørerne i byen, og ved afbrænding af den hellige hus selv, og af alle de bygninger, der ligger rundt om det, bragte deres felttegn til templet og sætte dem over mod sin østlige port , og der gjorde de ofre til dem, og der gjorde de gør Titus Imperator, med de største Jubel af glæde ".
- Josephus Wars 06:06:01 (se også http://www.livius.org/ja-jn/jewish_wars/jwar04.html )

Den romerske banner her refererer til den romerske standard eller Aquila af en ørn. Og så ørnen Aquila romerske standard var både det tegn på, at de kristne skulle flygte, og også fungerede som ødelæggelsens vederstyggelighed, en ørn idol, der blev tilbedt i templet og ofrede til.

Går tilbage til Daniel 12:2, denne gang af problemer og belejringen af ​​70AD er nævnt,

"Og der skal være en tid med problemer, som man aldrig før var da der var en nation, e ven til den tid. Og på den tid dine medarbejdere skal leveres, hver der findes skrevet i bogen. 2 Og mange af dem, der sover i støvet på jorden, skal vågne, nogle til evigt liv, nogle til skam og evig foragt. 3 De der er klog, skal skinne som lysstyrke firmament, og dem, der vender mange til Retfærdighed, som stjernerne for evigt og altid. "Dan 12:2-3

The 3,5 år belejring og ødelæggelse i 70 e.Kr. i Jerusalem var en forfærdelig tid for Israel, havde som ikke har været inden da, indtil dette tidspunkt. De kristne forladt byen og flygtede - det var Daniels "mennesker, der ville blive leveret", hvis navne er skrevet i livets bog - de kristne-jødiske konvertitter var dem, der vidste at flygte Jerusalem, som Jesus havde advaret dem om at gøre . Og de flygtede, som er indspillet i Rev 12 og historisk.

Så en sand sætning om fremtiden, at nogle vil gå til evigt liv, og nogle til foragt. Tale af disse kristne konvertitter i fremtiden, vil de skinne som stjerner, førte mange til retfærdigheden. Med andre ord, er det store valg, der står jøderne efter ministeriet for Jesus fremhævet, og de 2 mulige udfald af dette valg. Denne gang efter Jesu tjenestegerning den tidlige kirke var, da evangeliet blev forkyndt for mange jøder, herunder oplysninger om opstandelsen. Jesus har forudsagt ødelæggelsen af ​​templet næsten 40 år før kan have hjulpet nogle jøder til at blive kristen på dette tidspunkt.

De næste vers i Daniel 12 læse,
"4" Men du, Daniel, hold kæft ordene, og forsegle bogen indtil endens tid, og mange skal løbe frem og tilbage, og viden skal øge "5 Og jeg, Daniel, så;. Og der stod to andre , en på denne flodbredden og den anden på denne flodbredden. 6 og den ene sagde til manden klædt i linned, der var over Flodens Vande: "Hvor længe skal opfyldelsen af disse vidundere blive?" 7 Så hørte jeg manden klædt i linned, der var over vandet i floden, da han holdt sin højre hånd og hans venstre hånd mod himlen og svor ved ham, som lever evigt, at det skal være for en tid, tider og en halv tid; og når magt hellige folk er blevet fuldstændig ødelagt, skal alle disse ting blive færdig. "Dan 12:4-7

Daniel spørger når enden af ​​disse vidundere vil være, og svaret er 3,5 år. Den første opfyldelse af "Times, tid, og en halv tid" eller 3,5 år i Dan 12, henviser til den romerske belejring og ødelæggelse af Jerusalem i 70 e.Kr., og dette er bekræftet som 1260 dage kvinden holdes sikkert i Rev 12. Men fordi englen her nævner "endens tid", indikerer dette, at der vil være (mindst) en anden opfyldelse af "tider, tid, og en halv tid".

Efter begivenhederne omkring år 70 e.Kr., hvor Satan ikke at ødelægge den kristne kirke, der var i Jerusalem, den næste begivenhed kronologisk er i slutningen af ​​Rev 12.
"17 Og dragen rasede mod kvinden, og han gik for at føre krig med resten af hendes afkom, der holder Guds bud og har vidnesbyrd om Jesus Kristus."

I slutningen af ​​Rev 12, går Satan at føre krig mod kristne, og denne krig strækker sig over en periode fra 70AD frem til i dag, er næsten 2000 års historie dækket Rev 12:17. Dette kapitel er nærmere oplysninger om historie og profeti om, hvad der sker med de engle, bag kulisserne i et vist omfang, og som sådan ganske passende fører ind i begivenhederne i Rev 13, som handler også om en engel, Udyret, der kommer ud af fængslet af Abyss / Afgrunden / Tartaros. Dette er den næste store forandring, stor begivenhed, når det kommer til de faldne engle.

Og så 70 e.Kr. var anden gang Ødelæggelsens Vederstyggelighed var opfyldt, med romerne ofre til ørnen Aquila i templet, og første gang den 3,5 år blev opfyldt, med belejringen af ​​Jerusalem.

Den tredje Fulfillment

Der er en opfyldelse af ødelæggelsens vederstyggelighed, og to "Times, tid, og en halv tid" perioder til venstre for at være opfyldt i fremtiden. Den første fremtiden "tider, tid, og en halv tid" periode fra Daniel 12, er de 3,5 år, hvor Dyret er givet myndighed i Dan 7.

"Så jeg ønskede at kende sandheden om det fjerde Dyr, som var forskelligt fra alle de andre, overmåde frygteligt, med sine tænder af jern og negle af bronze, som åd, brød i stykker, og trampede resten med sine fødder; 20 og de ​​ti horn, der var på hovedet, og det andet horn   der kom op, før der tre faldt, nemlig at horn, der havde øjne og en mund, der talte pompøse ord, hvis udseende var større end hans fæller 21 "Jeg kiggede,. og det samme horn gjorde krig mod de hellige, og gældende imod dem, 22 indtil den gamle af dage kom, og en dom blev gjort til fordel for de hellige den Højestes, og den tid kom, for de hellige at besidde riget.
23 "Således sagde han:." Det fjerde dyr skal være en fjerde rige på jorden, som skal være forskelligt fra alle andre riger og skal fortære hele jorden, Træd det og bryde det i stykker 24 De ti horn er ti konger, som skal udspringe af dette rige. Og en anden, skal stige efter dem;. Han skal være forskellig fra de første dem, og skal kue tre konger 25 Han skal tale pompøse ord imod den Højestes skal forfølge [ d ] de hellige den Højestes, og skal i sinde at ændre tider og lov. Da de hellige skal gives i hans hånd for en tid og tider og en halv tid. 26 'Men retten skal sidde, og de ​​skal tage hans herredømme, at forbruge og ødelægge det for evigt. 27 Så rige og herredømme, Og storhed af Rigerne under Himmelen, skal gives til de mennesker, de hellige i den Højestes. Hans Rige er et evigt Rige, og alle besiddelser skal tjene og lyde ham. "Dan 7

Dette svarer Rev 13 meget godt,

"1 Så jeg [ en ] stod på Sandet ved Havet. Og jeg så et dyr stige op af havet, der har syv hoveder og ti horn, [ b ] og på sine horn ti kroner, og på sine hoveder en blasfemisk navn. 2 Nu Dyret, som jeg så, var som en leopard, hans fødder var ligesom fødder   en bjørn, og hans mund som munden på en løve. Dragen gav ham hans magt, hans trone, og stor autoritet. 3 Og jeg så en af hans hoveder, som hvis det var blevet dødeligt såret, og hans dødbringende sår var helet. Og hele verden undrede sig og fulgte udyret 4 Så de tilbad dragen, der gav bemyndigelse til dyret,. Og de tilbad Dyret og sagde: "Hvem er Dyret lig? Hvem er i stand til at føre krig med ham? "
5 Og han fik en mund, der talte store ting og bespottelser, og han fik myndighed til at fortsætte [ c ] for 40-to måneder. 6 Da han åbnede munden til bespottelser mod Gud, at bespotte hans navn, hans bolig og dem, som bo i Himmelen. 7 Det fik ham til at føre krig mod de hellige og at overvinde dem. Og myndighed fik ham over hver Stamme, [ d ] tungen, og nationen. 8 Alle, der bor på jorden, vil tilbede ham, hvis navne ikke er blevet skrevet i Livets Bog af slagtede lam fra verdens grundlæggelse. 9 Hvis nogen har en øre, lad ham høre 10 Han, som fører ind i fangenskab skal gå i fangenskab;. den, der dræber med sværdet skal dræbes med sværd. Her er tålmodighed og tro de hellige. "Rev 13

Denne første fremtiden "tider, tid og en halv tid" opfyldelse af skriften er den samme som den første "en halv uge" af den 70 th uge Daniel 9 (der vil blive opfyldt endnu en gang i fremtiden, udover hvordan det var opfyldt omkring år 70 e.Kr., se før Dan 9 forklaring). Daniel 7 og Åbenbaringen 13 begge refererer til samme periode i første halvdel af det 70 th uge Daniel 9.

Dan 9:27 "Og han skal bekræfte den pagt med mange i en uge:, og midt i ugen, han skal få offer og afgrødeoffer ophøre, og for den bredte af vederstyggelighed han skal gøre [det] øde, selv indtil fuldbyrdelse, og bestemt, som skal hældes på øde. "Dan 9:27

Det samme periode "Times, tid, og en halv tid" er også specificeret i Rev 11, som de "42 måneder" for the Beast autoritet, og retter sig meget til, hvad der sker med jøderne i Jerusalem.

"Men udelader den domstol, der er uden for templet, og ikke måle det, for det er blevet givet til hedningerne. Og de vil betræde den hellige by fode for 40-to måneder. 3 Og jeg vil give magten til mine to vidner, og de ​​vil profetere tusind to hundrede og tres dage, klædt i sæk. "4. Det er de to oliventræer og de to lysestager stod foran Gud [ b ] af jorden. 5, og hvis nogen ønsker at skade dem, brand provenu fra deres mund og fortærer deres fjender. - Rev 11 Og hvis nogen ønsker at skade dem, skal han blive dræbt på denne måde, 6 Disse have Magt til at lukke himlen, så at ingen regn falder i de dage af deres profeti;. Og de har magt over farvande til at forvandle dem til blod, og at strike the earth with all plagues, as often as they desire 7 When they finish their testimony, the beast that ascends out of the bottomless pit will make war against them, overcome them, and kill them. 8 And their dead bodies will lie in the street of the great city which spiritually is called Sodom and Egypt, where also our [ c ] Lord was crucified. 9 Then those from the peoples, tribes, tongues, and nations will see their dead bodies three-and-a-half days , and not allow [ d ] their dead bodies to be put into graves. 10 And those who dwell on the earth will rejoice over them, make merry, and send gifts to one another, because these two prophets tormented those who dwell on the earth. 11 Now after the three-and-a-half days the breath of life from God entered them, and they stood on their feet, and great fear fell on those who saw them.” - Rev 11

The Beast is referred to as having authority for 42 months in Rev 13, which matches the 42 months the Holy City is tread underfoot in Rev 11. This seems to be the same period of time in which the 2 witnesses will prophecy for 1260 days. This indicates the 2 witnesses are prophesying while the Beast is in authority and treading the holy city underfoot, all during the same 42 month/1260 day time period.

It would be completely redundant for Rev 11 to mention 42 months in verse 2 and 1260 days in verse 3 if in fact both were referencing to the same time period focused on the 2 witnesses.

Verses 4-6 specify that the 2 witnesses will be in conflict. “Ascends” in verse 7 is a verb in a participle form and is likely meant more as an adjective, to be read “ascending out of the pit” or “ascended out of the pit”, meant to specify which Beast is being spoken of, not the timing of his ascent. (Especially as the 5 th Trumpet specifies the timing of his ascent, Rev 11 cannot be specifying the Beast ascends at this time during the 6 th Trumpet – as he already ascended past tense at this point.) As such the 42 months of the Beast and 1260 days of the two witnesses running parallel seems to be the point of the use of both numbers in verses 2-3, making this use to not be redundant.

And so Daniel 7, Revelation 11 and 13, and the second fulfillment (first future fulfillment) of Daniel 12 “times, time, and half a time”, all refer to the first half of the 70 th week of Daniel 9. And this is the same time in which both the Beast is in authority and the 2 witnesses are prophesying as the outer court is trampled underfoot by the gentiles, and so also the Beast.

The third “times, time, and half a time” fulfillment (second future fulfillment) is with the second half of the 70 th week of Daniel. The second half of the 70 th week of Daniel is the 3.5 actual days in which the 2 witnesses lie dead in the streets, while the first half of the week is definitely the 3.5 years/ 1260 days that they prophesy.

As the 42 months and 1260 days run co-currently, the only other “times, time, and half a time” period found specified in Revelation is the 3.5 days the 2 witnesses lie dead. If the prophesying of the 2 witnesses for 1260 days is tied to the 70 th week at all, then the days they lie dead must also factor into the 70 th week. Besides these points, the scene portrayed in Rev 10 clearly references back to the scene in Dan 12 of the angel, standing by the water and the land, who swears by Him in heaven, that it will be for “times, time, and half a time”.

“Then I Daniel looked, and, behold, there stood other two, the one on this side of the bank of the river, and the other on that side of the bank of the river. And [one] said to the man clothed in linen, which [was] upon the waters of the river, How long [shall it be to] the end of these wonders? And I heard the man clothed in linen, which [was] upon the waters of the river, when he held up his right hand and his left hand unto heaven, and sware by him that liveth for ever that [it shall be] for a time, times, and an half; and when he shall have accomplished to scatter the power of the holy people, all these [things] shall be finished .” Dan 12:5-7

“And the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven, And sware by him that liveth for ever and ever, who created heaven, and the things that therein are, and the earth, and the things that therein are, and the sea, and the things which are therein, that there should be delay no longer: But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he hath declared to his servants the prophets .” Rev 10:5-7

And this Rev 10 reference back to Dan 12 is soon followed, also in the 6 th Trumpet section, by the co-current 42 month/1260 day period, and the 3.5 day period. The angel swore by God that it would be for “times, time, and half a time”. This 3.5 number is half of a week, and half of the 70 th week here. The first half of the 70 th week is 3.5 years, and the second half is 3.5 days.

Jesus also specified in Matt 24 and Mark 13 that “those days would be shortened”, and if this is not the shortening of those days, then what is? Surely, to be shortened, something must have first have been longer. It is well understood that each week in Daniel 9 is “supposed” to represent 7 years, and this is what is anticipated. But if the second half of the “week” is shortened to 3.5 days, this would better prophetically explain why these 7 year periods were called “weeks” in the first place. If God knew in the end He would shorten the 3.5 years of the 70 th 7-year period to only 3.5 days, it explains why He called these “weeks” in the first place.

Den sidste vederstyggelighed, der gør ødelæggelse er omtalt i Dan 9, som synes at starte efter midten af 70 th ugen. Dette er den 3 tredje opfyldelse af Ødelæggelsens Vederstyggelighed. Det er efter midten af ​​denne uge, at Ødelæggelsens Vederstyggelighed starter, og ifølge Johannes 'Åbenbaring, ville midt i ugen synes at falde sammen med de 2 vidner bliver dræbt. Lad os gå gennem Dan 9:25-27 fuldt ud igen.

"Kend derfor og forstå, [at] fra at gå ud af befalingen om at genoprette og opbygge Jerusalem til evig Messias prinsen [skal] syv uger, og tresindstyve og to uger: gaden skal bygges igen, og væggen Selv i urolige gange. [Fra kommandoen til at genopbygge til Jesu tid] Og efter tresindstyve og to uger skal Messias skæres væk, men ikke for sig selv: [Jesus Kristus som korsfæstet, og derefter springe tusinder af år]
og folk i prinsen, der skal komme [Udyret og hans hære] skal ødelægge byen og helligdommen, og den ende [skal være] med en flodbølge [Rev 14:20 vinpersen af Guds vrede, blod til heste tøjle 200 miles], og til enden af krigen desolations bestemmes.
Dan 9:25-27 (Og han [the Beast] bekræfter pagten med mange i en uge: og i midten af ugen [død af 2 vidner] han skal få offer og afgrødeoffer [af de 2 vidner] om at ophøre, og for bredte af vederstyggeligheder [af dyret i templet], skal han gøre [det] øde, lige indtil fuldendelsen, og det, der skal hældes [i Åbenbaringen skåle med Guds vrede udøst] på øde.) "Dan 9 :25-27

And so the prophecy of Daniel 9 is fulfilled a second time in full. The last abomination of desolation seems to be fulfilled in Rev 13, in the Beast being in the temple, himself worshipped as “god”, and also the Beast's image being worshipped.

5 And he was given a mouth speaking great things and blasphemies, and he was given authority to continue [ c ] for forty-two months . 6 Then he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme   His name , His tabernacle , and those who dwell in heaven. 7 And they worshipped the dragon which gave power unto the beast: and they worshipped the beast , saying, Who [is] like unto the beast? who is able to make war with him?… And all that dwell upon the earth shall worship him , whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world… And I beheld another beast coming up out of the earth; and he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon. And he exerciseth all the power of the first beast before him, and causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed. And deceiveth them that dwell on the earth by [the means of] those miracles which he had power to do in the sight of the beast; saying to them that dwell on the earth, that they should make an image to the beast, which had the wound by a sword, and did live. And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak, and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed.” Rev 13:4-8,12-15

The temple as the location isn't mentioned above, but this becomes clear looking at 2nd Thessalonians.

“Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition; Who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worshiped; so that he as God sitteth in the temple of God , showing himself that he is God.” 2Th 2:3-4

The Beast will be in the temple, and he himself will be the abomination that causes desolation (though the Beast's image, if in the temple, may also be part of the abomination). Apparently after the 2 witnesses are killed in the middle of the week, the Beast, who himself is the abomination of desolation, enters into the temple and is worshipped, for the 3.5 days that are the second half of the 70 th week of Daniel. After the end of the 3.5 days, and the abomination of desolation event, the end of the 70 th week, Daniel 9 indicates there will be “pouring” out (matching the bowls of wrath in Revelation) and desolation.

And so the “times, time, and half a time” period of Daniel 12 is fulfilled twice in Revelation. First by the Beast in Dan 7, Rev 13 and Rev 11, during the 42 months (which is also the 1260 days of the 2 witnesses). This is the first half of the 70 th week of Daniel 9. The second half of the 70 th week of Daniel 9 is literally 3.5 days in which the two witnesses in Rev 11 lay dead. These are the second and third fulfillments of the “times, time, and half a time” periods, the first is 3.5 years and the second is 3.5 days. And the third fulfillment of the abomination of desolation in Dan 9 (also in Matt 24 and Mark 13) corresponds to the Beast himself being worshipped in the temple as “god”, as is described in Rev 13 and 2 Thes 2.

And so this seems to cover all 3 of the instances of the “times, time, and half a time” periods, as well as the one 1150/2300 day time period, and all the times the abomination of desolation is mentioned in the Bible (as far as I know).


This leaves the 1290 day and 1335 day periods. To determine where these days fit into a timeline, Dan 12 indicates that the “abomination of desolation” is an event marker.

“And from the time [that] the daily [sacrifice] shall be taken away, and the abomination that maketh desolate set up , [there shall be] a thousand two hundred and ninety days. Blessed [is] he that waiteth, and cometh to the thousand three hundred and five and thirty days.” - Dan 12:11-12

If the 3.5 days the two witnesses lie dead is the second half of the 70 th week of Daniel, then the 70 th week ends when those 3.5 days are completed. Daniel 9 indicates it is in the second half of the 70 th week when the abomination of desolation occurs – the Beast entering the temple to be worshipped as the 2 witnesses lie dead for 3.5 literal days. And Daniel 9 indicates that soon after this there will be “pouring”, of the bowls of wrath, and Jesus Christ will soon return. So it seems unlikely that the 1290 days could be just starting in the middle of the 70 th week, which only has 3.5 days to it, but rather the 1290 days must start prior.

As someone will be blessed to make it to the 1335 th day, it makes sense that this day is placed after Jesus Christ has returned, and not while the reign of the Beast or wrath of God is still ongoing. The abomination of desolation, the Beast being worshipped in the temple, takes place after the middle of the 70 th week, after the Beast has been in authority for 42 months already. Shortly after the Beast enters the temple, the abomination during the 3.5 days, then the 70 th week is over. Thus the 1290 days MUST refer to the time period prior to when the Beast enters the temple to be worshipped, as there are only 3.5 days to the second half of the 70 th week of Daniel: and then the bowls of wrath are poured and Jesus returns. As such it makes sense that in Dan 12:11-12, the “daily sacrifice” marks the beginning of the 1290 days, and the “abomination set up” (Beast in the temple) marks the end of the 1290 days. This would mean that, after the Beast/abomination is worshipped in the temple, there is after that, at most, a 45 day window before Jesus will have returned, and people will be blessed to have made it to the 1335 th day. As the Beast is in power for 1260 days prior to entering the temple as the abomination himself, this means that the 1290 days goes back to 30 days prior to when the Beast comes into authority. And so 30 days before the Beast enters into his 42 months of authority, the “daily sacrifices” stop.

It should also be noted that the sacrifices mentioned in Dan 9:27 which stop during the specified middle of the week must refer to “sacrifices and oblations” which are being offered by the two witnesses, which cease when they die in the middle of the week, and this is not the same as the “daily sacrifice” in Dan 12:11-12. The “daily sacrifice” in Daniel 12 must refer to a daily sacrifice (likely of the Jews) which stops 30 days before the Beast's covenant is made with many. Then the Beast is in authority for 42 months, the first half of the 70 th week. When the “sacrifices and oblations” of Dan 9 stop in the middle of the week, it must refer to the activities of the 2 witnesses, who the Beast kills precisely in the middle of the week.

As Revelation 12 describes the first half of the 70 th week as 3.5 years, and the second half as 3.5 days, and the Beast and two witnesses being active at the same time, then the sacrifices and oblations which stop in the middle of the week must relate to the 2 witnesses, whose death marks the middle of the 70 th week. The same sacrifices stopping cannot mark the beginning of the first half of the 70 th week, and also the beginning of the middle of the 70 th week. So two separate sacrifices must be being mentioned: Dan 12 mentions the end of the “daily sacrifice” 30 days prior to the rise of the Beast into power (his 42 months), and Dan 9 mentions the end of the “sacrifices and oblations” as the two witnesses are killed (end of their 1260 days and also ~the Beast's 42 months), which marks the middle of the 70 th week.

(This can be seen on the timeline here: http://stopalienabduction.com/RevelationTimelineMed.jpg )

This is entirely allowable if the stop of the “daily sacrifices” marks the beginning of the 1290 days, and the “abomination of desolation” marks the end of the 1290 days.

“And from the time [that] the daily [sacrifice] shall be taken away, and the abomination that maketh desolate set up, [there shall be] a thousand two hundred and ninety days.” Dan 12:11

Put in order of the Hebrew this reads more closely, “Now after the time sacrifice taken away daily, and give the abomination that makes desolation, days 1290” . I don't see anything there that forbids the sacrifice being the starting point and the abomination being the ending point of the 1290 days (and compare 2 Chron 25:27 translation “from-time, after-time” וּמֵעֵת ). Also looking at the Greek, it reads in order, “and from the time the regular sacrifice is abolished, and the giving abomination making desolation, days 1290” . I don't see anything in the Greek that forbids this interpretation either.

But it is the placement of the time of the abomination of desolation, the Beast entering the temple, which occurs only 3.5 days before the 70 th week ends, which necessitates that the 1290 days must be coming to a close at this point, and not just beginning, necessitating the 1290 days must begin with the sacrifices stopping and end with the abomination of desolation.


Parallel in the Gospels and Daniel of the Abomination of Desolation

Especially pertaining to the 70 AD fulfillment of the abomination of desolation, and the future fulfillment of the same, next we are going to see how all this lines up with the prophecies of Jesus pertaining to the abomination of desolation in the Gospels.

In Matt 24, Mark 13, and in Luke 21, Jesus mentions the abomination of desolation.

Jesus first says in these 3 passages that not one stone would left upon another of the Temple. Then the disciples ask Jesus these particular questions:
“Teacher, when therefore will these things happen and what will be the sign when these things are about to take place?” (Luke 21)
“Tell us, when will these things be, and what will be the sign when all these things are going to be fulfilled?” (Mark 13)
“”Tell us, when will these things happen, and what will be the sign of Your coming, and of the end of the age?” (Matt 24)

In Matt 24 and Mark 13, Jesus specifically references to “the abomination of desolation spoken of by Daniel” . In Luke 21 Jesus does not mention Daniel, but says, “But when you see Jerusalem surrounded by armies, then know that nigh is its desolation .” This word “desolation” is “eremosis” (2050) which is used only 3x in the New Testament, and the other 2x are in Matt 24 and Mark 13 in the phrase “the abomination of desolation spoken of by Daniel”.

In each Gospel the disciples are recorded to have asked Jesus different questions. As such, in each Gospel the disciples receive slightly different answers, which match the particular questions they asked. To rephrase,
Luke 21: When will the temple be destroyed, and what will be the sign this is about to happen?
Mark 13: When will the temple be destroyed, and what will be the sign when ALL these things will be Finished?
Matt 24: When will the temple be destroyed, and what will be the sign of your coming, and of the end of the age?

The reason that the answers are different is because the only question in common between these passages is “when will the temple be destroyed?” But the differences in the rest of the questions cause the difference in Jesus' answers to the questions.

The part of Daniel that was fulfilled in 70 AD was the Daniel 9 “abominations” and “desolations” in the first fulfillment. The Jews had already seen “the abomination of desolation” fulfilled once in the past, with Antiochus IV in 168 BC, so they understood the term. And they understood that Jesus was saying similar “abomination of desolation” events would happen again. Jesus was referring to Dan 11:31 in the context of referencing to the term “abomination of desolation” which the Jews understood from the time of the Maccabees. However, Jesus was not saying that Daniel 11 was going to be fulfilled again, as Dan 11 was already fulfilled once with Antiochus IV, and Octavius, etc. up through the death of Herod. Rather, Jesus was referring to the first fulfillment of Dan 9 “abominations”, and Himself prophesying to the people (as He was also a prophet) that “abominations” in Daniel 9 would again be an “abomination of desolation” event as had happened with Antiochus IV.

“Know therefore and understand, [that] from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince [shall be] seven weeks, and threescore and two weeks: the street shall be built again, and the wall, even in troublous times.
And after threescore and two weeks shall Messiah be cut off, but not for himself: and the people of the prince that shall come [Satan, “prince of this world”] shall destroy the city and the sanctuary; and the end thereof [shall be] with a flood , and unto the end of the war desolations   are determined.
(And he [Jesus Messiah] shall confirm the covenant with many for one week [Passover week]: and in the midst of the week [Jesus crucified] he shall cause the sacrifice and the oblation to cease [no more other sacrifices needed, the veil was torn], and on the wings of   abominations [eagle standard of Roman Legion] shall be one [Titus] who makes desolate , even until the consummation, which is determined, is poured [like water] out on the desolate.)” Dan 9

Jesus was prophesying that the Daniel 9 “abominations” and “desolations” would be fulfilled with another instance of the abomination of desolation as had been seen with Antiochus – but not just once, rather, twice. And Dan 9 was not fulfilled the first time standing alone, but it was also connected to Dan 12:1-7, which gave the timeframe of “times, time, and half a time”, corresponding with the period of Roman assault against the Jews and Jerusalem. And also tied with Michael standing up in the heavenly battle which is recorded in Revelation 12, that occurred after the ascension of Jesus Christ and before 70 AD. And so Jesus was prophesying on 2 future fulfillments of Daniel 9 and 12.

In Luke 21 Daniel is not mentioned, nor is the “abomination of desolation” referenced as specifically. The question the disciples asked was ”when will these things happen [the temple be destroyed] and what will be the sign this is about to happen?”. These 2 questions combined ask for an answer predominately focused in the near future. These questions do not mention “all things being finished” nor “sign of your coming” nor “end of the age”. Jesus replies that when Jerusalem is surrounded by armies, nigh is its “desolation”, and it is time to flee. And this is matching with the Christian church fleeing Jerusalem to Pella around 66-67 AD, after seeing the Roman Legion of Cestius. Also Jesus mentions that “nigh is its desolation” hinting in reference to the eagle Aquila standard which was carried by the first Roman Legion of Cestius, and later the same thing was worshipped in the temple by the Roman Legion of Titus, and was the abomination of desolation.

Luke 21:8-24 refers to events that were fulfilled once in the past leading up to the destruction of the temple and Jerusalem in 70 AD. But Luke 21:25-28 refers to a time in the future in which the temple will be destroyed again. And also parts of Luke 21:8-24 will also repeat again in a second fulfillment in the future, but having less of an accurate tone than for their first fulfillment for the events leading up to 70 AD. (See details on past fulfillment emphasis here: http://www.catholicapologetics.info/apologetics/judaism/prophetic.htm )

In comparison, in Mark 13 the questions ask for a more extensive answer, asking more broadly for what the sign will be when “ALL these things will be Finished”. As such the answer is more balanced between the near 70AD fulfillment and the far future Revelation fulfillment: a mixture of both. Again, this is because the temple would both be destroyed in 70 AD, and will be destroyed again in the future.

In reference to Daniel, Jesus says, “But when ye shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, standing where it ought not, (let him that readeth understand,) then let them that be in Judaea flee to the mountains”.

Jesus uses a vague term “standing where it ought not”. This vague location could refer to either the Roman Legion of Cestius at Jerusalem, if coupled with the understanding in Luke that when Jerusalem was surrounded by armies, “nigh is its desolation”. OR this vague location could refer to the Beast in the temple in Revelation, if coupled with the understanding from 2 Thes 2 and Matt 24, of the abomination being in the temple or “holy place”.

Mark 13:6-18 is more predominantly focused on the first fulfillment of Daniel 9 and 12 with the events leading up to 70 AD. But Mark 13:13-18 equally seems to apply to both the past and future in focus. And Mark 13 from verse 19 on after, has a focus on the future fulfillment of Daniel 9 and 12, and the future destruction of the temple in the end times. Because Daniel 9 and 12 together told of the destruction of the temple twice in the future (at the time when Jesus was prophesying) Jesus answered with taking both fulfillments into account. In this He answered the broader question of “sign of all these things being finished” which was asked in Mark 13, but not in Luke 21. And so Jesus answered with the emphasis more balanced between the 70 AD and Revelation fulfillment, rather than the emphasis being more on the immediate 70 AD fulfillment as is in Luke 21.

In Matt 24, not 2 but 3 questions were asked, which truly required more focus on the far-future fulfillment in order to answer them, “”Tell us, when will these things happen [temple be destroyed], and what will be the sign of Your coming, and of the end of the age?”

As such Matthew 24 is focused much more on the end times second fulfillment of Daniel 9 and 12, and far less on the 70 AD fulfillment. Comparing Luke 21 as a heavy focus on the first fulfillment, with Matt 24 as a heavy focus on the second fulfillment, can show the differences more clearly. But summarily, Matt 24 is just as focused into the second future fulfillment, as Luke 21 was not but rather focused into the first 70 AD fulfillment.

Matt 24 also answers the unique question (not asked in Mark or Luke) of when the end of the age (of the Gentiles) will be, answered in Matt 24:14, then leading into events of the 70 th week in Matt 24:15. Of the 3 passages Matt 24 most closely parallels the procession of events in the book of Revelation, placing much more importance on signs of the end of the age of the Gentiles, and the 70 th week age of the Jews, and signs of Jesus' return, and also on the events preceding the final destruction of the temple. Similar to 67 AD, Jesus indicates that there will be some chance to flee Jerusalem, but in this case it is once people see the abomination enter the temple, which precedes the destruction of Jerusalem. In this case, it is the Beast entering the temple during the second half of the 70 th week, the 3.5 days while the 2 witnesses lie dead, which indicates it is the last-chance time to flee Jerusalem, before desolation comes.

“Know therefore and understand, [that] from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince [shall be] seven weeks, and threescore and two weeks: the street shall be built again, and the wall, even in troublous times. [from the command to rebuild to time of Jesus] And after threescore and two weeks shall Messiah be cut off, but not for himself: [Jesus Christ crucified, then skip thousands of years] and the people of the prince that shall come [the Beast and his armies] shall destroy the city and the sanctuary; and the end thereof [shall be] with a flood [Rev 14:20 winepress of wrath of God, blood to horses bridle 200 miles], and unto the end of the war desolations are determined. (And he [the Beast] shall confirm the covenant with many for one week: and in the middle of the week [death of 2 witnesses] he shall cause the sacrifice and the oblation [of the 2 witnesses] to cease, and for the overspreading of abominations [of the Beast in the temple], he shall make [it] desolate , even until the consummation, and that determined shall be poured [in Revelation bowls of wrath of God poured out] upon the desolate.)” Dan 9

Again, Daniel 9 is connected to Daniel 12 in their second fulfillment.

The first thing that happens in Daniel 12 is that Michael stands up. Rev 12:7 is the only time Michael is mentioned by name in Revelation, but this event was already fulfilled in the first fulfillment, historically between 33-70AD in the heavenly angelic war. But this is not the only time in Revelation in which Michael will play an important role, even though he is not mentioned by name. Michael is the archangel, and the only angel who is ever called “the archangel” in the Bible. And we are told specifically that the archangel, Michael, will sound the last trumpet, if we cross-reference 1 Thessalonians with 1 Corinthians.

“For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord, will not precede those who have fallen asleep. For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air , and so we shall always be with the Lord.” 1 Thes 4:15-17

“Behold, I tell you a mystery; we will not all sleep, but we will all be changed, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet ; for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we will be changed .” 1 Cor 15:51-52

From these two verses it can be gathered that Michael the archangel will be the angel who blows the last trumpet, which seems specified to precede the dead rising (first) and then the living being caught up in the air and changed. The last trumpet is blown in Rev 11:15,

“And the seventh angel sounded ; and there were great voices in heaven, saying, The kingdoms of this world are become [the kingdoms] of our Lord, and of his Christ; and he shall reign for ever and ever.” Rev 11:15

This seventh angel who blows the seventh trumpet is Michael the archangel, and this is the second fulfillment of Michael standing up for God's people. This all also matches what Jesus said, “And he shall send his angels with a great sound of a trumpet , and they shall gather together his elect   from the four winds, from one end of heaven to the other.” Matt 24:31

This is in a time of great trouble, as Revelation is full of great trouble, which parallels Dan 12, “And there shall be a time of trouble, Such as never was since there was a nation, Even to that time.” Dan 12:1

Following Michael sounding the 7 th trumpet, Dan 12:1-2 also states: “And at that time your people shall be delivered, Every one who is found written in the book. And many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, Some to everlasting life” . This corresponds very well to 1 Thes 4 and 1 Cor 15, and Matt 24, which put together say the dead will be raised and the living caught up after the last trumpet sounds.

Skipping to after the millennial reign, then Dan 12 also details,
2 And many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, Some to everlasting life, Some to shame and everlasting contempt. 3 Those who are wise shall shine Like the brightness of the firmament, And those who turn many to righteousness Like the stars forever and ever.” And this parallels with the Judgment and the Second Resurrection detailed in Rev 20.

Altogether, all of Dan 12 corresponds to the second fulfillment of Daniel 9. The rest of Dan 12 gives the “times, time, and half a time” and the 1290 and 1335 days periods, and specifies the prophecies are for the last days. While Daniel 12:7 also gave the 3.5 year timeframe for the attacks on the Jews and Jerusalem of the first fulfillment in 70 AD, it also applies to the 42 months of the Beast's reign and the 3.5 days of the second half of the 70 th week of Daniel 9. But the 1290 and 1335 days that are mentioned are solely applicable to the second fulfillment of Daniel 9, and the time of the 70 th week in the time of the end.

“Although I heard, I did not understand. Then I said, “My lord, what shall be the end of these things?9 And he said, “Go your way, Daniel, for the words are closed up and sealed till the time of the end. 10 Many shall be purified, made white, and refined, but the wicked shall do wickedly; and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. 11And from the time that the daily sacrifice is taken away, and the abomination of desolation is set up, there shall be one thousand two hundred and ninety days. 12 Blessed is he who waits, and comes to the one thousand three hundred and thirty-five days. 13 “But you, go your way till the end; for you shall rest, and will arise to your inheritance at the end of the days.” Dan 12

And so in 3 of the Gospels, using the past fulfillment of Dan 11:31 of the abomination of desolation with Antiochus IV as a reference the people understood, Jesus prophesies of the first fulfillment of Daniel 9 and 12 in the time leading up to 70 AD, and also of the second fulfillment of Daniel 9 and 12 to occur in the end times and Revelation. Jesus focuses his prophesying on the first fulfillment of Daniel 9 and 12 the most in Luke 21, halfway in Mark 13, and the least in Matt 24. And Jesus focuses his prophesying on the second fulfillment of Daniel 9 and 12 the least in Luke 21, halfway in Mark 13, and the most in Matt 24.

This resolves the discrepancy of how it is that in the 70 AD fulfillment, Matt 24 does not, and Mark 13 only vaguely, line up with the events that took place, but the Luke 21 passage does match the events. The sign for people to flee Jerusalem in the 70 AD fulfillment was not them seeing the abomination in the temple as in Matt 24, because Matt 24 in this caution refers to the second fulfillment, in Revelation. But the Luke 21 warning of approaching armies did refer to the first fulfillment, and this warning is what the early Christians in Jerusalem did follow. Matt 24 is, and Mark 13 leans more, for the second fulfillment of Daniel 9 and 12, in which the abomination in the temple will be the sign to flee. But Luke 21 is more about the first fulfillment, in which armies was the sign to flee, and this also explains why Luke 21 only hints at the abomination, instead of referring to it more clearly, as the abomination came long after it would have done any good as a sign to flee in 70 AD.

I have placed these parallel passages in a chart, with the first fulfillment of Daniel 9 and 12 around the 70 AD time period in blue, the second fulfillment of Daniel 9 and 12 in the Revelation time period in red, and verses that seem to equally apply to both fulfillments in purple. Because the prophesies are to be fulfilled twice, with similar events involved leading up to both fulfillments of Daniel 9 and 12, the passages look practically identical. Really, the way to note the difference in tone is to understand that it is the QUESTIONS that were asked which define which fulfillment the passage has its emphasis on and the differences of the details in the passages, however slight. The QUESTIONS Jesus was answering define the time period the passage focuses on, not so much the details, because the details repeat both times.

Revelation Dan 9 and 12 Halfway Mixed Dan 9 and 12 70 AD Daniel 9 and 12

Matt 24
2 And Jesus said unto them, See ye not all these things? verily I say unto you, There shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down. 3 And as he sat upon the mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying,  
Tell us, when shall these things be [temple destroyed]? and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the age?

4 And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you. 5 For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many. 6 And ye shall hear of wars and rumours of wars: see that ye be not troubled: for all these things must come to pass, but the end is not yet. 7 For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places. 8 All these are the beginning of sorrows. 9 Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you: and ye shall be hated of all nations for my name's sake. 10 And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. 11 And many false prophets shall rise, and shall deceive many. 12 And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. 13 But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. 14 And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations; and then shall the end come.

15 When ye therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, (whoso readeth, let him understand:) 16 Then let them which be in Judaea flee into the mountains: 17 Let him which is on the housetop not come down to take any thing out of his house: 18 Neither let him which is in the field return back to take his clothes. 19 And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days! 20 But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the sabbath day: 21 For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. 22 And except those days should be shortened, there should no flesh be saved: but for the elect's sake those days shall be shortened. 23 Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there; believe it not. 24 For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect. 25 Behold, I have told you before. 26 Wherefore if they shall say unto you, Behold, he is in the desert; go not forth: behold, he is in the secret chambers; believe it not. 27 For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west; so shall also the coming of the Son of man be. 28 For wheresoever the carcase is, there will the eagles be gathered together. 29 Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken: 30 And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great glory. 31 And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. 32 Now learn a parable of the fig tree; When his branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is nigh: 33 So likewise ye, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the doors. 34 Verily I say unto you, This generation shall not pass, till all these things be fulfilled. 35 Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. 36 But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only.

Mark 13
2 And Jesus answering said unto him, Seest thou these great buildings? there shall not be left one stone upon another, that shall not be thrown down. 3 And as he sat upon the mount of Olives over against the temple, Peter and James and John and Andrew asked him privately ,
4 Tell us, when shall these things be [temple destroyed]? and what shall be the sign when all these things shall be fulfilled?

5 And Jesus answering them began to say, Take heed lest any man deceive you: 6 For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many. 7 And when ye shall hear of wars and rumours of wars, be ye not troubled: for such things must needs be; but the end shall not be yet. 8 For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be earthquakes in divers places, and there shall be famines and troubles: these are the beginnings of sorrows. 9 But take heed to yourselves: for they shall deliver you up to councils; and in the synagogues ye shall be beaten: and ye shall be brought before rulers and kings for my sake, for a testimony against them. 10 And the gospel must first be published among all nations. 11 But when they shall lead you, and deliver you up, take no thought beforehand what ye shall speak, neither do ye premeditate: but whatsoever shall be given you in that hour, that speak ye: for it is not ye that speak, but the Holy Ghost. 12 Now the brother shall betray the brother to death, and the father the son; and children shall rise up against their parents, and shall cause them to be put to death.

13 And ye shall be hated of all men for my name's sake: but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. 14 But when ye shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, standing where it ought not, (let him that readeth understand,) then let them that be in Judaea flee to the mountains: 15 And let him that is on the housetop not go down into the house, neither enter therein, to take any thing out of his house: 16 And let him that is in the field not turn back again for to take up his garment. 17 But woe to them that are with child, and to them that give suck in those days! 18 And pray ye that your flight be not in the winter.

19 For in those days shall be affliction, such as was not from the beginning of the creation which God created unto this time, neither shall be. 20 And except that the Lord had shortened those days, no flesh should be saved: but for the elect's sake, whom he hath chosen, he hath shortened the days. 21 And then if any man shall say to you, Lo, here is Christ; or, lo, he is there; believe him not: 22 For false Christs and false prophets shall rise, and shall shew signs and wonders, to seduce, if it were possible, even the elect. 23 But take ye heed: behold, I have foretold you all things. 24 But in those days, after that tribulation, the sun shall be darkened, and the moon shall not give her light, 25 And the stars of heaven shall fall, and the powers that are in heaven shall be shaken. 26 And then shall they see the Son of man coming in the clouds with great power and glory. 27 And then shall he send his angels, and shall gather together his elect from the four winds, from the uttermost part of the earth to the uttermost part of heaven. 28 Now learn a parable of the fig tree; When her branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is near: 29 So ye in like manner, when ye shall see these things come to pass, know that it is nigh, even at the doors. 30 Verily I say unto you, that this generation shall not pass, till all these things be done. 31 Heaven and earth shall pass away: but my words shall not pass away. 32 But of that day and that hour knoweth no man, no, not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father. 33 Take ye heed, watch and pray: for ye know not when the time is.

Luke 21
6 As for these things which ye behold, the days will come, in the which there shall not be left one stone upon another, that shall not be thrown down.
7 And they asked him, saying, Master, but when shall these things be [temple destroyed]? and what sign will there be when these things shall come to pass?


8 And he said, Take heed that ye be not deceived: for many shall come in my name, saying, I am Christ; and the time draweth near: go ye not therefore after them. 9 But when ye shall hear of wars and commotions, be not terrified: for these things must first come to pass; but the end is not by and by. 10 Then said he unto them, Nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: 11 And great earthquakes shall be in divers places, and famines, and pestilences; and fearful sights and great signs shall there be from heaven. 12 But before all these, they shall lay their hands on you, and persecute you, delivering you up to the synagogues, and into prisons, being brought before kings and rulers for my name's sake. 13 And it shall turn to you for a testimony. 14 Settle it therefore in your hearts, not to meditate before what ye shall answer: 15 For I will give you a mouth and wisdom, which all your adversaries shall not be able to gainsay nor resist. 16 And ye shall be betrayed both by parents, and brethren, and kinsfolks, and friends; and some of you shall they cause to be put to death. 17 And ye shall be hated of all men for my name's sake. 18 But there shall not an hair of your head perish. 19 In your patience possess ye your souls. 20 And when ye shall see Jerusalem compassed with armies, then know that the desolation thereof is nigh. 21 Then let them which are in Judaea flee to the mountains; and let them which are in the midst of it depart out; and let not them that are in the countries enter thereinto. 22 For these be the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled. 23 But woe unto them that are with child, and to them that give suck, in those days! for there shall be great distress in the land, and wrath upon this people. 24 And they shall fall by the edge of the sword, and shall be led away captive into all nations: and Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles, until the times of the Gentiles be fulfilled.

25 And there shall be signs in the sun, and in the moon, and in the stars; and upon the earth distress of nations, with perplexity; the sea and the waves roaring; 26 Men's hearts failing them for fear, and for looking after those things which are coming on the earth: for the powers of heaven shall be shaken. 27 And then shall they see the Son of man coming in a cloud with power and great glory. 28 And when these things begin to come to pass, then look up, and lift up your heads; for your redemption draweth nigh. 29 And he spake to them a parable; Behold the fig tree, and all the trees; 30 When they now shoot forth, ye see and know of your own selves that summer is now nigh at hand. 31 So likewise ye, when ye see these things come to pass, know ye that the kingdom of God is nigh at hand. 32 Verily I say unto you, This generation shall not pass away, till all be fulfilled. 33 Heaven and earth shall pass away: but my words shall not pass away. 34 And take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting, and drunkenness, and cares of this life, and so that day come upon you unawares. 35 For as a snare shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth. 36 Watch ye therefore, and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of man.