This page has been translated from English

Bibelen, fysik og evner Fallen Angels (hele bogen)

Forord:

Denne bog har titlen "The Bible, fysik og evner Fallen Angels". Før vi går i gang, vil jeg gerne påpege, at denne bog er, hvad jeg kalder "faldne engle" og ikke på hvad jeg vil kalde "dæmoner". Jeg skelner mellem de to, som jeg tror, ​​der er et hierarki af onde ånder, og nogle er mere magtfulde end andre. Vi ser dette i Skriften:

of this world, against spiritual wickedness in high [places].” Ef 6:12 "For vi ikke kæmper mod kød og blod, men mod fyrstendømmer, mod magter, mod herskerne af verdensherskerne i dette mørke, mod åndelig ondskab i høje [steder]."

, nor things present, nor things to come, Nor height, nor depth, nor any other creature, shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Rom 8:38-39 For jeg er overbevist om, at hverken død eller liv eller engle eller fyrstendømmer eller magter eller noget nuværende eller noget kommende, Nor højde, ej heller dybde, eller nogen anden skabning skal være i stand at adskille os fra Guds kærlighed, som er i Kristus Jesus, vor Herre.

Onde åndevæsener jævnligt delt op i typer i Bibelen. Nogle typer af onde ånder er mere magtfulde end andre. Jeg er definitionen af ​​"dæmoner", som de mindre magtfulde onde ånder, der kræver at få indflydelse eller kontrol over en person eller et dyr for at få nogen form for fysisk tilstedeværelse. De onde ånder, som Jesus og disciplene kastet ud af folk i Ny Testamente er de eneste spiritus benævnt "dæmoner" bibelsk.

Hvad med de dæmoniske hierarki af onde ånder?

Jeg tror, ​​at dæmoner kan påvirke drømme, og det er denne slags drøm, som nogle gange kan forårsage en til at tro, at de har oplevet en "alien bortførelse", selv om der ikke er nogen fysiske beviser tilbage fra den erfaring, som det er tilfældet i andre "fremmede bortførelse "konti. Disse drømme vil jeg tilskrive som værende forårsaget af onde ånder af den dæmon-niveau, eller nogle gange faldne engle så godt.

Demons også forårsage vågne undertrykkelse. Nogle kontaktpersoner og bortførte mens vågen praksis kanalisering af, hvad de kalder "udlændinge". Dette kunne også tilskrives dæmoner. Endelig, dæmoner, når de har en fysisk indflydelse eller kontrol over en persons krop, kan forårsage krampeanfald, sygdomme, lidelser og galskab, som det ses i Bibelen. Nogle ting relateret til "fremmede bortførelse"-fænomenet kan skyldes dæmoner på denne måde.

Men ud over disse få ting, er der mange andre dele af de "fremmede bortførelse" oplevelse, som simpelthen ikke matche den kropslighed niveau eller beføjelser dæmoner. De vil kræve en højere kropslighed og magt, som faldne engle har.

Dan 10:13 Men prinsen af kongeriget Persien klaret mig en og tyve dage: men se, Michael, en af de ypperste fyrster, kom for at hjælpe mig, og jeg var der med kongerne af Persien.

Og jeg definerer "faldne engle" som de mere magtfulde onde ånder, som kan have en fysisk tilstedeværelse, der ikke er afhængig af bebo en person eller dyrets krop. Disse er mere sammenlignelige med evner til at hellige engle, eller Satan, har tilsvarende evner, og af samme eller en lignende klasse eller som ham.

Faldne engle er af klassen der er nævnt i Daniel som "prins af thekingdomofPersia". Vi læser, at Gabriel ikke kunne overvinde "Prince of Persia" af sig selv, men havde behov for Michael bistand. Så i Daniel det gøres klart, at nogle ånder er mere magtfulde end andre.

Sondringen have fundet sted, denne bog er først og fremmest på faldne engle og ikke på dæmoner.

Men jeg vil lave en note. Jeg spurgte engang Joe Jordan, formanden for CE4Research Group (som uden tvivl har arbejdet med mere fremmede bortførelses sager end nogen anden kristen organisation, som jeg kan tænke på, omkring 500 tilfælde) hvad bortførte typisk rapporteres til deres forskning gruppe. Han svarede, at det store flertal, endda over 90% af bortførte, som regel startede ud beretter om deres erfaringer med, "Jeg har haft disse drømme ..." Og så den forskning viser, at der er grund til at tro, at langt størstedelen af ​​"fremmede bortførelse" erfaringer har en mere drømmeagtigt, og mindre fysisk-real-tilsyneladende, kvalitet til dem. Selvfølgelig forlader denne mindre end omkring 10%, af "fremmede bortførelse" oplevelser, hvor de bortførte har rapporteret en fysisk-real-tilsyneladende kvalitet til oplevelsen. Enhver grundig forklaring af mekanikken i "fremmede bortførelse" skal naturligvis dække begge typer af "fremmede bortførelse" oplevelser. Hvad følger forsøg på at være en sådan forklaring, der dækker alle de mange aspekter af, hvad der er blevet rapporteret. Der måske kan være mere i fokus i denne undersøgelse af forklaring på mere fysisk-real-tilsyneladende oplevelser, som er nødvendige for en grundig forklaring. Men du må gøre opmærksom på, at den opmærksomhed, som erfaringer med denne fysisk-real-tilsyneladende kvalitet på ingen måde udelukker, at denne type erfaring er rapporteret af forskningen for at være den mindre almindelige form for erfaring.

De evner af de faldne engle, som beskrevet i Bibelen
Kapitel 1 - Visioner og drømme

For bedre at forstå, hvad disse faldne engle kan gøre, vil vi tage et kig på de evner demonstreret af engle i Bibelen. Så vil vi sammenligne evner faldne engle, som beskrevet i Bibelen til moderne fremmede bortførelse konti.

Det ville give mening, at de evner af faldne engle ville være det samme som evner hellige engle, som Gud oprindeligt lavet dem alle til at være hellige engle, som var i stand til at udføre visse opgaver for Gud. Disse opgaver omfatter at give beskeder, gennem drømme og visioner, eller levere et budskab, samtidig med at fremstå som en mand. Selvom de normalt forbliver usynlige, engle beskytte mennesker mod skader (PSA 91:11-12). De fungerer som hæren af ​​Gud (Åb 19:19): De destroyedSodom (Gen 19), bragt ned muren ofJericho (Josh 5-6), og slå folk (1 Ch 21). Gud skabte englene til at være i stand til at gøre ting som disse.

Engle kan gøre mirakuløse overnaturlige ting, og desværre faldne engle kan stadig gøre mange af de samme ting, som de var skabt med disse evner. Men de bruger dem til ondskab og bedrag. Som sådan vil vi se på eksempler findes i Bibelen både hellige engle og faldne engle, for at fastslå, hvad Bibelen siger, er de evner af engle i al almindelighed. I dette kan vi have en bedre idé om, hvad faldne engle kan gøre i almindelighed. Og også et grundlag for bedre forståelse af de aktiviteter, faldne engle er engageret i dag, og som synes at omfatte "alien bortførelse" oplevelser.


Visioner forårsaget af Angels

Engle kan forårsage, hvad Bibelen omtaler som "Visions".

Dan 10: 1-12 I det tredje år af Perserkongen Kyros en ting blev åbenbaret for Daniel, hvis navn blev kaldt Beltsazzar, og de ​​ting var sande, men det aftalte tidspunkt var lang, og han forstod ting, og havde forståelse af visionen. I disse dage har jeg Daniel var sorg tre hele uger. Jeg spiste noget behageligt brød, hverken kom kød eller vin i min mund, heller ikke jeg salvede mig selv overhovedet, indtil tre hele uger var opfyldt. Og i de fire og tyvende dag i den første måned, som jeg var ved siden af den store flod, som er Hiddekel; Så jeg løftede mine Øjne og skuede, og se en mand klædt i linned, hvis lænd var bundet om med fine guld af Uphaz: Hans krop var også ligesom beryl, og hans ansigt som forekomsten af lynnedslag, og hans øjne som lamper af ild, og hans arme og hans fødder som i farve til poleret messing, og stemmen af hans ord . ligesom stemme en lang Og jeg Daniel alene, så visionen: for de mænd, der var med mig så ikke den vision, men en stor skælven faldt på dem, så de flygtede for at skjule sig derfor var jeg alene tilbage, og. så dette store vision, og der var ingen styrke i mig: for min comeliness blev vendt i mig ind i korruption, og jeg havde ingen kræfter.
Alligevel hørte jeg stemmen af hans ord: og da jeg hørte røsten af hans ord, så var jeg i en dyb søvn på mit ansigt, og mit ansigt mod jorden. Og rørte se, en Haand mig, hvilket satte mig på mine knæ og på mine hænder. Og han sagde til mig, o Daniel, en mand meget elsket, forstå de ord, jeg taler til dig, og stå oprejst: thi Dig jeg nu sendt. Og da han havde talt dette ord til mig, stod jeg skælvende. Så sagde han til mig, frygt ikke, Daniel, thi fra den første dag, du ifald sæt dit hjerte til at forstå, og at revse dig selv før din Gud, blev dine Ord hørt, og jeg er kommet for dine ord.

Hvad kan vi observere fra denne passage? Daniel opkald, hvad han oplevede en "stor vision" (Daniel 10:8), som var forårsaget af en engel. Mens der har denne vision:

 1. Det var virkelig for de kropslige sanser: Daniel var i hans krop, så han med sine øjne, hørte han med sine ører, følte han en hånd af en engel røre ved hans krop, følte at være på hans hænder og knæ og senere stod op, og han følte kropslige bævende
 2. Visionen Daniel så, var overlejret på toppen af ​​den virkelighed, alle andre kunne se, men andre kunne ikke se den vision. (Dan10: 7)
 3. Hvad Daniel så, var usædvanlig, og endda umulige-at virke, såsom et ansigt med "udseende af lyn". Også stemme ental bliver han så lød som en mangfoldighed af stemmer.
 4. Daniel var vågen, og ikke drømmer, eller i en trance.

Daniels krop var stadig omgivet af objektive virkelighed, floden, landskabet, og mændene flygter fra noget, de ikke kunne se, men følte sig følelsesmæssigt. Mændene kunne se floden og landskabet. Imidlertid var Daniel sind også se en vision fra en engel oven over til denne objektive virkelighed, og den vision, at han kommunikerede med filt helt rigtige til hans kropslige sanser. Han så det, han hørte det, og følte det, men ingen omkring ham kunne endda se det, selvom de følte frygt.

Bibelen bekræfter, at Visions forårsaget af engle har erfaring med sanserne, set med øjnene, høre med ørerne, følte tactilely i kroppen, idet det tydeligt i Eze 40 og 44.

I visionerne   af Gud førte han mig ind i Israels Land og satte mig på et meget højt bjerg, hvorved [var] som rammen for en by på den sydlige. Og han bragte mig derhen, og, [der var] se, en mand, hvis udseende [var] ligesom udseendet af messing, med en linje af hør i hånden, og en måling af tagrør, og han stod i porten. [Engel] og manden sagde til mig: Menneskesøn, se med dine øjne, og høre med dine ører, og sæt dit hjerte på alt, hvad jeg skal vise dig, for at den hensigt, at jeg kunne forkynde [dem] til dig [kunst] du bragte hid:. erklære alt, hvad du ser, at Israels hus Eze 40:2-4

Så bragte han mig vejen for den nordlige port, før huset: og jeg så, og se, HERRENs Herlighed fyldte HERRENs Hus, og jeg faldt på mit ansigt. Og HERREN sagde til mig: Menneskesøn, vel at mærke, og se med dine øjne, og høre med egne ører alt det, jeg siger dig om alle de ordinancer HERRENs Hus, og alle de love heraf samt markere godt ind i af huset, med hver gå frem i helligdommen. Eze 44:3-4

Før jeg går videre, tror jeg, det er vigtigt at være i stand til at konceptualisere, hvad en vision er. Hvad ville en oplevelse som denne kaldes i nutidens verden? Hvis en mand i dag hævdede at have set en engel, som han så med sine øjne, høre med sine ører, rørte, og som ingen andre med ham, kunne se ... Der er mange i dag, der ville sige, at han må have haft en "hallucination" . Ikke kun det, men også en "visuel, lyd og taktile hallucinationer". Og der er mange mennesker i dag, der ville sige sådan en mand bør se en psykolog eller psykiater for at få hjælp. Dette ville kun være mere sandsynligt, hvis manden begyndte at hævde at han var en profet, og nedskrive sine erfaringer, fordi han troede, disse "hallucinationer" var vigtige nok, at Gud ønskede dem optaget som skal deles med eftertiden. Så han kunne virkelig mærkes som "vanvittigt" og låst inde. Men det ville alle være tilfældet, fordi meget af verden i dag afviser, at Gud findes, at engle findes, og afviser, at engle har overnaturlige evner og kan interagere med menneskeheden.

En hallucination er defineret som:
"En sensorisk oplevelse af noget, der ikke eksisterer uden for sindet, forårsaget af forskellige fysiske og psykiske lidelser, eller ved reaktion med visse giftige stoffer, og som regel manifesterer sig som visuelle eller auditive billeder."
-Dictionary.com

"En sansning, der ikke skyldes en ydre stimulus, og at forekommer i vågen tilstand. Det kan forekomme i nogen af sanserne og er klassificeret i overensstemmelse hermed som auditive, gustatoriske, olfaktoriske, taktile eller visuelle. Det er et symptom på psykotisk adfærd, som ofte bemærket i løbet af skizofreni, samt af andre psykiske eller organiske lidelser og betingelser. "
-Mosby 's Medical Dictionary

Nedarv i definitionen af ​​en "hallucination" er den tabte konklusion, at det er "ikke et resultat af eksterne stimulus" (som en engel), er det "ikke eksisterer uden for sindet" objektivt (som engle eller den åndelige side til selve virkeligheden ), og det er "forårsaget af forskellige fysiske og psykiske lidelser" og er et "symptom på psykotisk adfærd".

Forskellen mellem en vision og en hallucination er, at en vision er et resultat af eksterne stimulus, nemlig engle, som er en ekstern stimulus, der findes uden for sindet, og en vision ikke er forårsaget af en fysisk eller psykisk lidelse, er heller ikke det et symptom på psykotisk adfærd.

Men som en hallucination, er en vision en sanseoplevelse, som Daniel er beskrevet at have haft. Selvfølgelig er der skelnes mellem en "hallucination" og en "Vision" udelukkende et spørgsmål om, hvis man kan bevise, om de sensoriske oplevelse var forårsaget af en engel eller ikke er forårsaget af én. Det er svært at bevise, at en "hallucination" ikke var forårsaget af eksterne stimulus ved at eksterne stimuli kunne være en engel, som opholder sig usynlige og ikke erklære deres tilstedeværelse. I virkeligheden kunne man lige så godt antage, at alle "hallucinationer" faktisk er forårsaget af engle (hellig eller faldet) og er derfor visioner, som man kunne antage, at alle visioner ikke er forårsaget af eksterne stimuli (men snarere fra nogle fysiske eller sindslidelse) og er derfor "hallucinationer". Hvad der er hvad, den afgørende faktor er alt sammen et spørgsmål om personlig åndelig tro, bias, og meget subjektive personlige fortolkning af oplevelsen.

Men for kristne er Bibelen fuld af mange eksempler på Visions forårsaget af engle. Og visioner i Bibelen har en hel del variation til dem, for eksempel visse ske, mens vågen, og nogle tilfældigvis samtidig i en trance tilstand. Et eksempel på en vision havde under en trance er i ApG 10:9-17.

På den Morgen, da de gik på deres rejse, og trak mig næsten til byen Peter gik op på taget, for at bede ved den sjette time: Og han blev meget sulten, og ville have spist: men mens de gjort klar, faldt han ind i en trance, og himlen åbnede, og en vis fartøj dale ned over ham, da det havde været et stort ark strikke på de fire hjørner, og lad ned til jorden: Hvori var alle slags fourfooted jordens dyr, og vilde Dyr og krybende ting, og høns af luft Og der kom en røst til ham, Rise, Peter;. dræbe og spise. Men Peter sagde: Ingenlunde, Herre, for jeg har aldrig spist noget som helst vanhelligt eller urent. Og den stemme talte til ham igen for anden gang, Hvad Gud har renset, at opkaldet ikke du fælles. Dette blev gjort tre gange: og skibet blev modtaget op igen til himlen. Nu mens Peter tvivlede på sig selv, hvad denne vision, som han havde set bør betyde, se, da de mænd, som blev sendt fra Cornelius havde lavet forespørgsel til Simons hus, og stod foran porten.

Bemærkninger til denne passage:

 1. Peter havde denne "vision" i en "trance", mens vågen, og ikke i søvn. Den "trance" er ikke beskrevet som "drømme". Det forekommer sandsynligt, at de forbereder frokost, der var med Peter så Peter i denne trance tilstand. Dog er denne trance tilstand ikke beskrevet som "drømme". Peter var vågen, og sover ikke, men i en trance tilstand.
 2. Peter observeret at være i hans krop - det er underforstået af ham at være i stand til at vælge at "stige, dræbe og spise". Peter også er at se med øjnene, og høre med sine ører.
 3. Peter, som Daniel, ser usædvanlige eller umulige-tilsyneladende ting.

I løbet af denne trance Peter oplevelser, hvad Bibelen kalder en "vision" ("horama" Strongs 3705). Tidligere i ApG 10:3, Cornelius også modtager en "horama" vision, der er specificeret til at være forårsaget af en engel. Senere, i ApG 12, er Peter usikker på, om han ikke er at have et andet syn, når en engel er til stede: "Peter fulgte ham (en engel) ud af fængslet, men han havde ingen idé om, at hvad englen gjorde var virkelig sker, han troede, han var vidne til en vision "ApG 10:09 NIV

Disse Visions (som kommunikerer et budskab) er bibelsk tilknyttet som værende forårsaget af engle, som hellige engle er Guds sendebud, det græske ord aggelos betyder "sendebud". Mange gange engle giver budskaber fra Gud ved at fremkalde drømme eller visioner.

Ordet ovenfor i ApG 10 for 'trance' er "ekstasis" (1611 i Strongs). Den anden definition er "en kasteteknik af sindet ud af sin normale tilstand, fremmedgørelse i sindet, enten som gør en galning, eller at en mand, der af nogle pludselige følelse er transporteret, da det var ude af sig selv, så at i denne fordybede tilstand, selv om han er vågen, er hans sind aftappes fra alle omkringliggende objekter og helt fast på ting guddommelige, at han ser intet andet end de former og billeder der ligger på, og mener, at han opfatter med sine legemlige øjne og ører realiteter vist ham af Gud . "

Så selv Strongs Concordance definerer dette trance som en oplevelse i sindet, som opfattes med "legemlige øjne og ører", eller med andre ord er virkelig for de kropslige sanser. I Peters tilfælde, beskriver han, at han opfattede høre med sine ører, set med hans øjne, og taler med munden. Dette indikerer, at han opfattede sig selv som værende i hans krop, opleve noget, som syntes virkelig at alle de kropslige sanser. Men er det underforstået, at dem omkring Peter opfattet ham som at være i en trance tilstand. Peter måske ikke har vidst, at han havde været i trance, men kan have syntes bare han havde været vågen, hvis der ikke havde været andre mennesker rundt, som så ham i en trance.

Et andet eksempel på en vision, som også blev sandsynligvis fremmet af en hellig engel budbringer (Se Rev 1, 1:1) sket med Paul og mændene med ham i Apostlenes Gerninger 9 (relateret igen i ApG 22).

ApG 9:3-8
Og da han rejste, kom han nearDamascus: og pludselig lyste rundt om ham et lys fra himlen: Og han faldt til jorden og hørte en stemme sige til ham: Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Og han sagde: Hvem er du, Herre? Og Herren sagde: Jeg er Jesus, som du forfølger: det er svært for dig at stampe mod brodden. Og han rystende og forundret sagde: Herre, hvad vil du have jeg skal gøre? Og Herren sagde til ham: Rejs dig, og gå ind i byen, og det skal blive fortalt dig, hvad du skal gøre. Og de mænd, der rejste med ham, stod målløse, høre en stemme, men ser ingen mand. Og Saulus rejste sig fra Jorden, og da hans øjne blev åbnet, så han ingen mand: men de førte ham ved hånden og førte ham ind i Damaskus.

ApG 22:6-11
Og det skete, at da jeg lavede min rejse, og var kommet mig næsten til Damaskus ved middagstid, der pludselig skinnede fra himlen et stort lys rundt om mig. Og jeg faldt til jorden og hørte en stemme sige til mig: Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Og jeg svarede: Hvem er du, Herre? Og han sagde til mig, jeg er Jesus af Nazareth, som du forfølger. Og de, der var med mig, så ja lyset, og var bange, men de forstod ikke stemme for ham, som talte til mig. Og jeg sagde: Hvad skal jeg gøre, Herre? Og Herren sagde til mig: Stå op og gå intoDamascus, og der det skal blive fortalt dig i alle ting, der er udpeget for dig at gøre. Og når jeg ikke kunne se for herligheden af dette lys, at blive ført ved hånden af dem, der var med mig, jeg kom ind i Damaskus.

Observationer af disse passager:

 1. Paul og mændene så lyset, men ingen så, hvem den stemme, der talte tilhørte.
 2. Paulus oplevede herlighed lyset, og det var så intenst, at han blev blændet af det, men mænd med ham, ikke engang se det på samme intense måde, han gjorde.
 3. Paul hørt og forstået den stemme, der talte
 4. Mændene hørte den stemme, der talte, men forstod det ikke

I dette tilfælde var visionen at vågne. Det mest interessante er, at visionen blev oplevet på én måde af Paulus, og i en anden, mere begrænset måde, som mænd med ham. Dette indebærer, at det er muligt for en gruppe af mennesker til at opleve den samme vision. Men denne sag viser også, at én person kan se A, men en anden person kan se B, selv mens de begge har en fælles vision. Så det synes en engel kunne forårsage flere folk til at have en vision på samme tid, men hver person kan se noget anderledes, stadig oplever det med deres kropslige sanser, men forskelligt for hver person.

Dreams Forårsaget af Angels

Udover Visioner, lærer Bibelen, at engle kan også forårsage drømme, såsom at se en engel i en drøm, som det er i tilfælde af Josef, Marias Mand, surrogat far til Jesus Kristus:

Mat 1:20 Men idet han tænkte på disse ting, dukkede se, Herrens Engel til ham i en drøm og sagde: Josef, Davids Søn, frygt ikke for at tage Maria til dig din hustru: for det, som er undfanget i hende, er af den Helligånd.
Mat 2:13 Og da de var gået, se, Herrens Engel synes for for Josef i en drøm og sagde: Stå op og tag barnet og hans mor, og flygte til Ægypten og bliv der, indtil jeg bringer dig ord: for Herodes vil søge efter barnet for at ødelægge ham.

Bibelen giver også et eksempel på, at nogle oplevelser kan være en blanding mellem en drøm og en vision, men ske, når man sover i ens seng. "I en drøm, en vision om natten, hvor dyb søvn falleth på mænd, i slumberings på sengen "Job 33:15

De evner af de faldne engle, som beskrevet i Bibelen
Kapitel 2 - fysiske manifestationer, og fysiske samspil Under Visioner


Fysiske samspil med engle

Udover Drømme og visioner, lærer Bibelen, at engle kan også interagere med mennesker fysisk, på måder, der efterlader fysiske virkninger bagefter.   

ApG 12:5-12, 18-19
Peter blev derfor holdt i fængsel: men bønnen blev foretaget uden ophør af kirken til Gud for ham. Og da Herodes ville have bragt ham ud, var den samme nat Peter sov mellem to soldater, bundet med to kæder:. Og ihændehavere før døren holdes fængslet og kom se, Herrens Engel ham, og et let lyste i fængslet: og han slog Peter i siden, og rejste ham op og sagde: Stå op hurtigt. Og hans kæder faldt fra hans hænder. Og englen sagde til ham: Dig selv Omgjord, og binder på dine sandaler. Og det gjorde han. Og han siger til ham: Kast din beklædningsgenstand omkring dig, og følg mig. Og han gik ud og fulgte ham, og de ​​vidste ikke, at det var sandt, hvilket skete ved englen;. Men tænkte så han en vision, når de var forbi første og anden afdeling, de kom til Jernporten som fører jer den by, som åbnede for dem af sig selv: og de ​​gik ud, og videre gennem en gade, og straks englen forlod ham. Og da Peter var kommet til sig selv, sagde han,
Nu ved jeg med vished, at Herren har sendt sin engel, og han har leveret mig ud af hånden på Herodes, og fra alle forventninger om folk af jøderne. Og da han havde overvejet de ting, han kom til huset af Maria, mor til Johannes, hvis efternavn var Mark, hvor mange var samlet bad. .... Nu så snart det blev dag, var der ingen små røre blandt soldaterne, hvad der var blevet af Peter. Og da Herodes havde søgt efter ham og fandt ham ikke, han undersøgte ihændehavere, og befalede, at de skal lide døden. Og han drog ned fra Judæa toCaesarea, og der bolig.

I dette tilfælde en engel bliver sendt til fri Peter fra Herodes 'fængsel. Ved første Peter tror, ​​han er inde i en vision, men snart indser disse begivenheder har virkelig fundet sted. Peter havde visioner før, og hans forvirring viser det punkt, at   visioner er virkelig for det kropslige sanser - så virkelige som objektive virkelighed - hvilket er grunden til Peter var ikke sikker på, hvad der skete var en vision eller ej.
Men de begivenheder, der var fysisk virkelige og fandt sted i den objektive virkelighed.

Englen materialiseret i en fysisk måde og forårsagede varige fysiske ændringer i objektive virkelighed. Andre mennesker, såsom vagter, Herodes, og Peter venner, var alle berørt af disse varige fysiske ændringer objektive virkelighed, i den engel redde Peter fra fængslet.

Ikke kun det, men englen var i stand til at trodse fysik i objektive virkelighed, eller synes at have overnaturlige evner, ved at gøre ting som forårsager en let til at skinne, at kæder falder af, formentlig åbningen hvad der var en låst port, og flytte en meget tung dør med tilsyneladende overnaturlige styrke, såvel som dukker op og forsvinder tilsyneladende ud af ingenting.

Et andet eksempel på engle optræder fysisk og forlader fysiske effekter er Gen 19:

Gen 19:1-7, 10-13, 24-28
Og der kom to engle til Sodoma på endnu, og Lot sad i porten til Sodoma: og Lot se dem stod op for at møde dem, og han bøjede sig med ansigtet mod jorden, og han sagde: Se nu, mine herrer, vending i, beder jeg dig, til din tjeners hus, og bie hele natten, og vask dine fødder, og I skal rejse tidligt op, og gå på dine veje. Og de sagde: Nej, men vi vil overnatte på gaden hele natten. Og han trykkede på dem meget, og de ​​vendte sig i ham, og trådte ind i hans hus, og han gjorde dem til et festmåltid, og gjorde bage usyret brød, og de ​​spiste. Men før de selv fastsætter, at mændene i byen, selv mændene i Sodoma, omringet huset rundt, både gamle og unge, alle de mennesker fra hvert kvartal: Og de kaldte Lot og sagde til ham: Hvor er de mænd der kom til dig i nat? bringe dem ud til os, at vi kan kende dem. Og Lot gik ud i døren til dem, og lukkede døren efter sig, og sagde: Jeg beder jer, brødre, gør ikke så ondt .... Men de mænd, rakte hånden ud og trak Lot ind i huset til dem, og lukket for døren. Og de slog mændene, der var på døren til huset med Blindhed, både store og små, så de forgæves søgte at finde døren. Og mændene sagde til Lot, Du har her nogen ud over? svigersøn, og dine Sønner og Døtre, og hvad du har i byen, bringe dem ud af dette sted: For vi skal ødelægge dette sted, fordi råb af dem er blevet så stort, før Herrens Ansigt, og HERREN har sendt os for at ødelægge det ... Herren regne over Sodoma og over Gomorra Svovl og ild fra Herren fra Himmelen, og han ødelagde disse byer, og hele sletten, alle indbyggerne i byerne, og det, der voksede på jorden. Men hans kone så sig tilbage fra bag ham, og hun blev til en saltstøtte. Og Abraham GAT tidligt op om morgenen til det sted, hvor han stod foran HERREN: Og han så towardSodom andGomorrah, og mod hele landet på sletten, og skuede, og se, røgen af landet gik op som røgen af en ovn.

Nogle observationer:   Alle mændene i byen kunne se englene, ikke blot Lot. Englene forårsagede alle de mænd, der var chikanerende Lot til at blive blind. Englene sandsynligvis slået Lots hustru til en saltstøtte. Englene også ødelagt byen Sodoma og Gomorra, og Abraham var i stand til at observere røgen fra byens ødelæggelse langvejs fra. I dag er nogle mennesker (se arkdiscovery.com) siger, at de har fundet den ødelagte by, og ingen tvivl nogle beviser for denne engleblid begivenhed er stadig den dag i dag, et eller andet sted.

I tilfælde af Sodoma og Gomorra englene blev set af mænd og interagerede med dem. Disse engle syntes ser så menneskelige mænd. Dog kan engle også interagere med objektiv virkelighed uden at blive set, og de resterende usynlige, er som det ses i Job.

Job 1:12-19 Og HERREN sagde til Satan: Se, alt det han har er i din magt, og først når han sætter ikke bærer din hånd. Så Satan gik ud fra tilstedeværelsen af Herren. Og der var en dag, hvor hans Sønner og Døtre spiste og drak i deres ældste Broders Hus: Og der kom en budbringer jer Job og sagde, Okserne gik for Ploven, og Æsler fodre ved siden af dem: Og Sabeans faldt på dem, og tog dem væk, ja, de har dræbt de tjenere med Sværdet, og jeg kun undslap alene for at fortælle dig. Mens han endnu talte, kom der også en anden, og sagde, Ilden Guds er faldet fra himlen, og han har brændt op fårene, og tjenerne, og fortærede dem, og jeg kun undslap alene for at fortælle dig. Mens han endnu talte, kom der også en anden, og sagde, Kaldæerne lavet tre bands, og faldt på kameler, og har gennemført dem væk, ja, og dræbt de tjenere med Sværdet, og jeg kun undslap alene for at fortælle dig. Mens han endnu talte, kom der også en anden, og sagde, Thy Sønner og Døtre spiste og drak i deres ældste Broders Hus: Og se, der kom en stor vind fra ørkenen, og slog de ​​fire hjørner af hus, og den faldt på de unge mænd, og de ​​er døde, og jeg kun undslap alene for at fortælle dig.

I dette tilfælde Gud effektivt fjernet en "sikring af beskyttelse" omkring Job og lod alt, men Jobs liv til at blive puttet "ind i Satans hænder" (Job 1:12). Satan så inspireret folk til at dræbe Jobs tjenere, forårsagede en brand fra himlen for at komme ned og dræbe hans får og tjenere, og forårsagede en stor vind til at nedrive et hus på toppen af ​​Jobs børn og dræbte dem alle. Skønt Satan var usynlig i alle disse begivenheder, ikke desto mindre begivenheder Satan forårsagede fandt sted i objektive virkelighed, og der var flere vidner til de fysiske virkninger af, hvad der var sket.

En anden varig effekt engle kan årsagen er fysisk sygdom eller tilskadekomst, er set i ApG og i Job:

ApG 12:21-23 Og på en bestemt dag Herodes, klædt i kongelige tøj, sad på sin trone, og gjorde en Tale til dem. Og folket gav et råb og sagde, Det er stemmen af en gud, og ikke af en mand. Og straks Herrens Engel slog ham, fordi han ikke gav Gud Æren; og han blev spist af orme, og døde.

I dette tilfælde i ApG englen var usynlige, i hvert fald hans offentlige optræden til publikum er ikke optaget, og englen forårsagede en fysisk lidelse, der førte til død til kroppen af ​​en person.

Job 2:6-7 Og HERREN sagde til Satan: Se, han er i din hånd, men redde hans liv. Så gik Satan frem fra tilstedeværelsen af Herren, og slog Job med ømme bylder fra den eneste af hans fod til sin krone.

I Job, blev englen Satan usynlige, men i objektive virkelighed han lod reel og synlig skade / sygdom til Job krop, og Job var syg i nogen tid, indtil Gud i orden.

I tilfælde af faldne engle, som de faldne keruber Satan, vi også vide, at de kan vises at ligne hellige engle (der ser ud som mænd).

Og ingen undre, for Satan selv er omdannet til en lysets engel 2 Kor 11:13.

Hellige engle er af messenger-typen af ​​engel, der ser ud som mænd, men nogle gange glødende med lys. Satan, som er en keruber (med 4 ansigter, 3 af dyr, og 4 vinger) kan forvandle sig selv til at fremstå som ligne en Hellig messenger-typen engel, som en mand og glødende med lys. Og selvfølgelig faldet messenger-typen engle, som allerede ser ud som mænd, kan gøre det hele lettere.

Bemærkninger om fysiske interaktioner med engle:
1. Der kan være flere vidner af engle, der tilsyneladende ser ud som mænd
2. Der kan være flere vidner til varige fysiske virkninger forårsaget af investorer, herunder sygdomme, skader og død
3. Der kan være overnaturlige begivenheder, der synes at trodse fysik, i objektive virkelighed
4. Generelt virkeligheden følger normale fysiske love, bortset fra handlinger af englene
5. Fysiske virkninger kan også være forårsaget af engle, som, skønt til stede, forbliver usynlig
6. Faldne engle kan vises lignede hellige engle, der ligner mænd, til tider glødende

Indtil videre har vi dækket, at Bibelen lærer os, at engle kan interagere med mennesker ved de metoder for visioner, drømme, og kan interagere med mennesker fysisk enten selv om den figurerer som mænd, eller mens de resterende usynlig. Bibelen underviser også, at der kan være begrænsede fysiske samspil i løbet af en vision, der synes at kombinere eller fusionere med Vision oplevelse i sig selv. Disse begrænsede fysiske interaktioner kan efterlade fysiske effekter der bliver tilovers efter Vision er overstået.


Visioner Forårsaget af Angels kan omfatte begrænsede fysiske interaktioner, som kan efterlade fysiske eftervirkninger

Lad os se på et eksempel fra bogen 'Åbenbaring. Hele Åbenbaringens bog indeholder en meget lang og detaljeret Vision givet til John af en hellig engel, selv om nogle af den terminologi, virker lidt anderledes ved første øjekast,
Rev 17:03 Og han førte mig i Ånden ud i ørkenen: og jeg så en kvinde sidde på et skarlagen farvet Dyr, fulde af navne på blasfemi, havde syv hoveder og ti horn.
Rev 21:10 Og han førte mig i Ånden til et stort og højt bjerg, og viste mig den store Stad, det hellige Jerusalem, stige ned fra himlen fra Gud,

I disse eksempler Johannes siger, at "han førte mig i Ånden". Den "han", som der refereres her, er en Herrens engel, en budbringer af Jesus Kristus, og dette er etableret i Rev 22:8-9,

"Og jeg Johannes så disse ting, og hørte [dem]. Og da jeg havde hørt og set, faldt jeg ned for at tilbede, før fødderne af den engel, som shewed mig disse ting. Da siger han til mig, Se [du gøre det] ikke: for jeg er din medtjener og dine Brødres profeterne, og af dem, som holder ord i denne bog:. Tilbede Gud "

Fra disse passager, ved vi, at alle de ting Johannes oplevede i Vision var forårsaget af en hellig engel. En engel kan "bære en person væk i ånden", men dette udtryk er synonymt med en person at have en vision er forårsaget af en engel. Vi kan vide, at udtrykket er synonymt fordi John også gør det klart, at alt dette var en vision:
Og således så jeg hestene i synet, og dem, som sad på dem, der har brystpanser af ild, og af hyacint, svovl og: og lederne af de heste, [var] som lederne af løver, og ud af munden, der er udstedt ild og røg og svovl. Rev 9:17

Alt i alt var hele billedsprog John registreret i Johannes 'Åbenbaring forårsaget af en Herrens engel viser John disse ting i en vision. Desuden er de samme sætninger, der anvendes i Eze 11:24, "Bagefter ånden tog mig op og bragte mig i et syn af Guds Ånd i Kaldæa, til dem af fangenskab. Så den vision, som jeg havde set gik op fra mig. "
Og så hvis man er "i ånden", derefter Bibelen viser, at den ene er at have en vision.

Hvad John oplevede, var virkelig for alle de kropslige sanser, selv inklusive smag, og interne følelse i maven, som John opfattede han oplevede alt det kropslige. John spiste en rulle, som var en del af den vision, smagte det, og det var "bitter på hans mave".
Og jeg tog den lille bog ud af englens hånd og åd det op, og det var i min Mund sød som honning: og så snart jeg havde spist det, min mave var bitter Rev 10:10.

I denne Vision forårsaget af en hellig engel, var John skrive ned, hvad han så og hørte hele hans hele oplevelsen på et stykke papir.
Sige: Jeg er Alfa og Omega, den første og den sidste: og hvad du ser, skrive i en bog, og sende [det] jer de syv kirker, der er i Asien; jer Efesos, og jer Smyrna, og jer Pergamos, og jer Thyatira, og jer Sardes, og jer Philadelphia, og jer Laodikea ... Skriv de ting, som du har set, og de ​​ting, som er, og de ​​ting, der skal herefter;
Rev 1:11,19

Rev 10:4 Og da de syv Tordener havde sagt deres stemmer, jeg var ved at skrive: og jeg hørte en Røst fra Himmelen, som sagde til mig, Seal op på disse ting, som de syv Tordener udtalt, og skrive dem ikke Rev 10:04.

Johannes gjorde ikke skrive ned Vision oplevelse efter den var slut, men mens den var i gang. Hvad er forbløffende er, at dette papir blev hos ham efter den oplevelse var afsluttet. Uanset om John fik papir at skrive på og skriften instrumentet under Vision, eller hvis John udført disse ting ind i oplevelsen og ud af oplevelsen senere, er ukendt. Men i begge tilfælde tog John papiret ud af Vision med ham, som han havde skrevet på i løbet af Vision, og så en højere grad af varige fysiske effekter er vist her end i de fleste Visions.

Dette eksempel konstaterer, at Bibelen lærer en engel kan forårsage en person til at have en vision, som efterlader mindre fysiske virkninger eller spor, ligesom rulle John indspillede vision om, eller endda kropslige effekter, endog interne kropslige effekter som hans mave at blive bitter. Bibelen underviser også, at engle kan have fysiske samspil med mennesker, der kan omfatte tvinger mennesker personskade eller sygdom. Som Visioner kan omfatte begrænsede fysiske samspil med engle, der forlader fysiske eftervirkninger, det giver mening at Visioner muligvis kunne omfatte fysiske eftervirkninger af skader eller sygdom så godt.

De evner af de faldne engle, som beskrevet i Bibelen
Kapitel 3 - Visioner: Tid Perception Manipulation, Extreme Realness og bred vifte af mulige indhold


Visioner Forårsaget af Angels
Kan manipulere en persons opfattelse af tid

En vision kan også indeholde elementer af en falden engel manipulere en persons opfattelse af tid. En anden engleagtige støder på i en passage med lignende terminologi til "bar mig væk" bruger udtrykket "tog ham op". Disse kan være synonyme udtryk. Denne erfaring er forårsaget af en engel (Satan) var sandsynligvis også en Vision oplevelse.
Og Djævelen tog ham op, til et højt bjerg, og viste ham alle Verdens Riger i et øjeblik af tid Lukas 04:05
(Sammenlign Og han førte mig i ånden, at et stort og højt bjerg, og viste mig den store Stad, det hellige Jerusalem, stige ned fra himlen fra Gud Rev 21:10)

Det græske ord her for 'øjeblik' er "stigme" (4743), som bogstaveligt betyder en "punkt" af tid. Dette ord bruges kun én gang i Det Nye Testamente, men bruges i den græske Gamle Testamente, Septuaginta, i Esajas 29:5. Det ord, der er oversat som "stigme" er "petha` "(6621) på hebraisk. Ifølge Thayer er leksikon, betyder "petha" "åbningen af ​​øjnene", hvorfor det betyder "et øjeblik af tid". Den tid, der refereres til her, er den mængde tid, det tager at åbne dine øjne. Det er ikke mere end den tid det ville tage at blinke. Det tager et menneske ca 300 til 400 millisekunder at blinke, det er 3/10ths til 4/10ths på 1 sekund.

Hvordan kunne Jesus se "alle verdens riger" i den tid, det tager at blinke? Eller endda i et helt sekund? Det ser ud til, at der skal vises alle verdens riger skal tage mindst et par timer, hvis ikke dage, hvis en grundig rundvisning blev gjort. Men selv snapshot billeder hurtigt efter hinanden ville tage et par minutter, og dette uden tid til virkelig at tænke over, hvad man var vidne til. Og så den nødvendige mængde af tid til at blive vist alle verdens riger er stadig utroligt mere end 3/10ths af et sekund, eller endda et helt sekund.

Denne passage betyder, at en sekund gik i gang, men Jesus oplevet subjektivt en meget længere periode end ét sekund i løbet af et sekund. Og så det er muligt, at der kan være tidsopfattelse manipulation i en Vision forårsagede (især) ved en falden engel. Der er et andet eksempel i Bibelen for noget lignende på en større skala, under Josvas lang dag.

Da talte Josua til HERREN i dag, da Herren gav op Amoriterne før Israels børn, og han sagde i synet af Israel, Sun, står du stadig ved Gibeon, og du, Moon, i dalen af Ajalon. Og solen stod stille, og månen opholdt sig, indtil folket havde hævnet sig på deres fjender. Er det ikke skrevet i bogen af Jasher? Så solen stod stadig midt i himlen, og ilede ikke at gå ned over en hel dag. Og der var ikke nogen dag sådan, før det eller efter det, at HERREN lyttede røst af en mand: thi HERREN kæmpede for Israel Josh 10:12-14.

Denne passage kan fortolkes som at betyde, at Gud kan stoppe udviklingen af ​​tid frem, at uret er sat på pause, men folk stadig kan gøre ting, mens fremadskridende tid er sat på pause. Gud syntes at være i stand til at gøre dette til hele verden, en stor skala, da solen stod stille på himlen. Da solen stod stille på himlen, hvis tiden var ved at blive manipuleret her (ikke jordens rotation), så dette var et tilfælde af fremadskridende tid at blive sat på pause, og ikke et tilfælde af tidsrejser. Men samtidig fremadskridende tid blev sat på pause, i det øjeblik tiden i realiteten stadig syntes til stede, og på en måde, som stadig tillod folk at interagere og gøre ting.

Englene kaldes "sønner af Gud" eller "guder" til tider, og i denne det synes de kan være i stand til at forårsage nogen til at opfatte noget lignende på et meget begrænset omfang. Effekten er, at en længere periode at være oplevet i løbet af en meget kortere periode. Men det eneste bibelske eksempel på en engel gøre dette synes at være den faldne engel Satan at gøre dette til Jesus alene, under hvad der var meget sandsynligt, en vision, at Satan var årsag Jesus at have. Som en vision, var det en åndelig oplevelse, der kun påvirket den person, der er Vision, og ikke alle andre i den fysiske virkelighed. Den eneste bibelske eksempel på en falden engel at kunne tilføje tidspunkt som dette, er i løbet af en vision de faldne engel forårsager nogen til at have. Men der er ingen angivelse eller bibelske eksempel på, at engle kan gøre dette på en større skala, som Gud selv kan gøre.

Det giver mening, da Gud skabte tid (Mos 1:1), og er uden for det evigt. Kun Han er "alfa og omega begyndelsen og enden" (Åb 21:06, 22:13) og kun Gud kender enden fra begyndelsen (viser, at engle ikke kan rejse i tiden):
Husk det tidligere ting af gamle: thi jeg [er] Gud, og [Der er] ingen anden; [Jeg er] Gud, og [Der er] ingen som mig, som erklærer, at enden fra begyndelsen, og fra gammel tid [den ting], at der ikke er [endnu] gjort og sagde, skal Mit råd stå, og jeg vil gøre al min glæde: Isa 46:9-10

Engle og Faldne engle er stadig kun skabte væsener, der oplever lineær tid, som vi gør, fanget i strømmen af ​​tiden bevæger sig fremad.

Men prinsen af kongeriget Persien klaret mig en og tyve dage: men se, Michael, en af de ypperste fyrster, kom for at hjælpe mig, og jeg var der med kongerne af Persien Dan 10:13.

Derfor fryder, [I] Himlene, og I, som bo i dem. Ve de inhabiters af jorden og i havet! for Djævelen er kommet ned til jer, der har stor Vrede, fordi   han ved, at han har, men en kort tid. Rev 12:12

Og så mens en falden engel kan være i stand til at forårsage en person til at opfatte ekstra tid i et syn, mens den lineære tid synes at være sat på pause, er der ingen tegn på, at faldne engle kan gøre dette på en større skala, som Gud kan. Han er Gud, som skabte tid, og engle er blot skabte væsener, der findes fanget i strømmen af ​​tid. Og da dette kunne være forvirrende, håber jeg, at det er blevet gjort klart, at dette ikke har noget at gøre med science fiction begrebet tidsrejse, som faktisk Bibelen indikerer, at faldne engle ikke kan gøre, og det er ikke muligt.

Men Bibelen synes at indikere, at en længere tid kan kondenseres til en kortere tid, ligesom tiden selv har et andet aspekt eller dimension til det.

Men, elskede, ikke være uvidende om dette ene, at en dag [er] for Herren som tusind år, og tusind år som én dag. Herren ikke sidder løst om hans løfte, da nogle mænd tæller slaphed, men er Langmodighed for os-menighed, ikke villige til at nogen skal fortabes, men at alle skal nå til omvendelse 2 Pet 3:8-9.

Et tusinde af vore år kan virke kort tid til Gud, som er evig. En tusind år for os, virker ikke som lang tid for ham, men snarere et tusinde af vores år synes at ham som en dag ville for os. Men også, bare en af ​​vore dage, som opfattes af Ham, synes for os at strække den og kan lide det tog tusind år, fra vores perspektiv. Dette kan være som i en eneste af vore dage, Herren er så travlt og med så meget at gøre, at det ville tage os en tusind år at få så meget gjort. Det kan tage os en tusind år at få så meget gjort som han gør på en dag. Dette kan henvise til, hvad det er som, at han hører alle vores bønner, og forbøn for os alle,
"Hvem [er] han, som dømmer? [Det er] Kristus, der døde, ja snarere, det er steget igen, som er selv ved Guds højre hånd, som også træder frem for os. "Rom 8:34

Overalt i verden, forbøn Jesus Kristus til, og hører bønner af millioner af mennesker, en multi-tasking af en uforståelig slags. En løsning i at forstå dette kan være, at en længere periode kan kondenseres ned i en kortere periode. Tiden i sig selv er en ting, der blev skabt af Gud, og kan have været udformet på en sådan måde, at give mulighed for dette. Men igen, dette er endnu et bibelsk eksempel på, at en længere periode kan synes at være kondenseret i en kortere periode. Tidsopfattelse manipulation forårsaget af den faldne engel Satan fulgt i denne retning i den Vision han syntes at forårsage Jesus at have i Lukas 4:5. Og så den eneste form for tid, manipulation, at der er nogen bibelsk præcedens for, er: tidsopfattelse manipulation for at tilføje tid til en pause øjeblik. Faldne engle synes at være i stand til at gøre dette i begrænset omfang, og ved at det eneste eksempel på dette i Bibelen, ser det ud til de kun kan gøre dette i et syn, de forårsage en person til at opleve.


En Vision forårsaget af en engel kan synes så virkelige som at være umulig at skelne fra virkeligheden

Peter kunne ikke sige, om noget var ægte eller en vision, og så i ApG forvekslede virkelighed for en vision, fordi visioner kan synes så uden nærmere angivelse virkelige.
Peter fulgte ham (en engel) ud af fængslet, men han havde ingen idé om, at hvad englen gjorde virkelig foregik, han troede, han var at se en vision "ApG 10:09

Der er et andet vidne til dette ved Paul. Jeg tror på dette eksempel Bibelen taler om vanskeligheden ved den forvirring i at fortælle dem fra hinanden, med vejledning om, hvordan vi skal håndtere denne vanskelighed.
Det er ikke hensigtsmæssigt for mig uden tvivl til herlighed. Jeg vil komme til visioner og åbenbaringer fra Herren. Jeg kendte en mand i Kristus over fjorten år siden, (uanset om i kroppen, kan jeg ikke fortælle, eller om ud af kroppen, kan jeg ikke sige: Gud kender;) sådan en fanget op til den tredje himmel. Og jeg vidste, at sådan en mand, (uanset om i kroppen, eller ud af kroppen, kan jeg ikke sige: Gud kender;) Hvordan, at han blev fanget op i paradis, og hørte uudsigelige ord, som det ikke er lovligt for en mand at fremsige. 2 Kor 12:1-4

Ordet her for "fanget" er "harpazo", og det samme ord bruges i ApG 8:39 når "Herrens Ånd fanget væk Philip, at hofmanden så ham ikke mere." Og så at være "fanget" sker for at være et begreb, der kan henvise til Helligånden flytte en person til et nyt sted, kropsligt. Det anvendes i reference til Jesus 'Ascension (Åb 12:05), og at troende blive fanget op i luften for at være sammen med Herren (1 Thess 4:17). Og så dette ord synes at referere mere til folk, der transporteres af Gud kropsligt.

Men på den anden side, Paulus også gør det meget klart, at han ikke kan fortælle, hvis manden var fanget 'i hans krop "til den tredje himmel, eller fanget op" ud af hans krop' til den tredje himmel. For at forstå hvad Paulus betyder her ved "ud af kroppen", er vi nødt til at se på tidligere i samme bog, i 2 Kor 5:4-9, hvor Paulus siger: "Vi er overbeviste om, [siger jeg], og villig snarere at være fraværende fra kroppen, og at være til stede sammen med Herren. "I dette tilfælde Paulus referencer til en, hvis krop er død, og så deres ånd er med Herren. Paul definerer begrebet "ud af kroppen" til at betyde man er "i ånden".

Og så i 2 Kor 12 Paul referencer til 2 Kor 5, siger, at han vidste ikke, om manden var "ude af hans krop", som er en anden måde at sige "i ånden". At sætte dette sammen, hvad Paulus siger, er, at han ikke vide, om manden var fanget op til den tredje himlen i hans krop, eller i hans ånd.

Ordet "harpazo" og udtrykket "fanget" er snarere synonymt med "rive med" eller "taget op", og disse er vilkår, der begge anvendes i visioner forårsaget af engle. Og ja, i ​​denne passage Paul er henvisninger til "syner og åbenbaringer fra Herren".

I 2 Kor 5 Paul siger, at han ikke vide, om denne mand blev fanget kropslige til den tredje himmel, eller hvis mand var fanget i den ånd, at den tredje Himmel i en Vision forårsaget af en hellig engel. Mange mennesker tror, ​​Paulus henviste til sig selv i denne passage, selvom dette også kan have været en historie, han hørte i detaljer, hvem opleve det. Under alle omstændigheder kunne Paulus ikke finde ud af, om den erfaring skete kropslig, eller var en vision i ånden. Grunden til, at Paulus ikke kunne regne ud, hvilket var tilfældet skyldes, at en Vision oplevelse synes så virkelige, at det kan skelnes fra virkeligheden.

2 Kor 12 er at fortælle os, at det kan være umuligt at sige med den kropslige sanser, hvis noget var en fysisk kropslig oplevelse, eller hvis det bare syntes at være, og var en vision i ånden. Men så meget som Paulus indrømmer, han ikke vide, om denne mand var fanget op til den tredje himlen i hans krop eller i hans ånd, Paul også gør det meget klart, at Gud kender. Dette betyder, at kun Gud har svarene, for eksempel i Hans Ord, og gennem Hans Hellige Ånd. Vi kan ikke sige med vores kropslige sanser alene, om en oplevelse var i kroppen, eller en Vision, men Gud kan fortælle. Mens folk nogle gange ikke kan finde ud af, om en oplevelse var ægte eller en vision, kan Gud afsløre sandheden om en oplevelse til dem, der beder ham.


Hvis en person er "bortført i ånden" og samtidig have en vision er forårsaget af en engel, betyder det, at en persons ånd forlader deres krop?

Nej Bibelen angiver, at en person, der er at have en vision, taget i den ånd, faktisk aldrig forlader deres krop. (Dan 7:1,15) And so we can see that while Daniel had Visions, in his spirit, that this was all in the midst of his own body (no matter where he seemed to be, or what he saw) and that the Visions he experienced were of his head, which is part of his body. Daniel havde "visioner om sit hoved på hans seng", og i midten af visionen "blev bedrøvet i min ånd midt i [min] krop, og visionerne af mit hoved plagede mig." (Dan 7:1,15 ) Og så vi kan se, at mens Daniel havde visioner, i hans ånd, at dette var alle i midt i sin egen krop (uanset hvor han syntes at være, eller hvad han så), og at de visioner, han oplevede var af hans hoved, som er en del af hans krop. Ikke kun det, men alle disse visioner Daniel havde fandt sted, mens han aldrig forlod hans seng. Bemærk, at en del af denne vision inkluderet Daniel se de "gamle af dage", sandsynligvis på sin trone, hvilket ville være i den tredje Himmel.
. Selv om en person kan synes at være et andet sted, de rent faktisk kun "transporteres i ånden" i "midt i deres krop." Visionerne er af hovedet, i deres ånd, som er i deres krop. Så Bibelen viser deres ånd aldrig forlader deres krop, men de har den Vision erfaring i deres ånd, og deres ånd er stadig inde i deres krop.


Visioner Forårsaget af Angels kan indeholde næsten alt

Visioner kan omfatte indstillinger eller landskaber af stort set ethvert sted, der om noget, og kan omfatte nogen eller noget som et tegn på Vision, og kan omfatte opfattelsen af ​​rejser.

Daniel havde en vision, der fandt sted, hvor han stod ved floden Kaldæa. Peter havde en vision, mens på taget, hvor han var, af Taget, stige, selv om han var i trance. Så Visioner kan være steder, der er en persons normale omgivelser. John havde en vision, hvor han så himlen, ligesom Esajas (Es 6) og Daniel (Dan 7), og så en vision kunne være i Himlen.

Ezekiel så en vision om Jerusalem, i templet, som var et virkeligt sted. Ezekiel havde også en vision om en dal fuld af knogler, og da knoglerne kom til live i en hær, var dette ikke noget, der finder sted i en aktuel dal eller andet sted (Eze 37). Og så Visioner kan være af virkelige steder eller opfundet steder. Selv om dalen var en rigtig dal eller andet sted, var det, Ezekiel så rent faktisk ikke finder sted i denne dal. Skønt, var, hvad Ezekiel så i Jerusalem, der finder sted der. Så Visioner kan være af ting, der sker et eller andet sted, eller af ting, der faktisk ikke sker et eller andet sted (men er symbolske, og af sandhed, der undervises der kun i tilfælde af visioner fra hellige engle).

Ezekiel har oplevet opfattelsen af ​​rejser i en vision (Eze 8, Eze 40), og Daniel syntes at være i nærheden af ​​en stor sø i hans vision (Dan 7) og så visioner kan synes at inkludere rejse eller være i en anden placering. Men Daniel gør det klart, at han ikke gik nogen steder i løbet af hans visioner, men var i sin seng, mens han havde dem.

Ezekiel så folk i Vision af dalen af ​​knogler. Johannes så folk i hans vision om Åbenbaringen, samt underligt udseende græshoppe væsner, engle, en drage, et mærkeligt dyr med syv hoveder og kropsdele fra forskellige dyr. Personerne i en vision kunne være i form af mennesker, virkelige eller ej, engle, dyr, der findes, og mærkelige skabninger, som ikke eksisterer. Men ligesom en kunstner kan tegne en tegneserie på omkring noget, eller ethvert sted, så kan en engel forårsage en vision om at indeholde stort set alle landskab eller tegn.

Hvad er i et syn set kan variere vildt og være af næsten alt. Under en Vision en person kan se engle, mennesker, enheder, levende væsener, landskaber med mærkelige steder, eller kender dem, samt at opfatte de oplever rejse til forskellige steder. Men alt dette er blot en del af Vision forårsaget af englen, og Bibelen lærer, som Daniel, at folk faktisk ikke gå nogen steder, uanset hvad de opfatter i løbet af en Vision.

De evner af de faldne engle, som beskrevet i Bibelen
Kapitel 4 - Resumé af Visioner, og False Visions Forårsaget af Fallen Angels


Bibelen summarisk lærer flere ting om visioner forårsaget af engle:

1. En vision kan virke helt rigtige til en enkelt kropslig følelse (som syn) eller til alle de kropslige sanser, og en persons selvopfattelse er normalt, at de er i deres krop.

2. En vision kan berøre én person eller flere personer, selvom de kan opfatte det anderledes

3. En vision kan forekomme i en vågen tilstand, eller i en trance tilstand

4. En vision kan være årsager af et synligt engel eller en usynlig engel

5. En vision kan involvere nogle fysiske virkninger, der er tilbage bagefter, såsom genstande, der er tilbage med en person, og kropslige virkninger, selv interne dem.

6. En vision kan medføre manipulation af en persons opfattelse af tid, som en time i et minut.

7. En vision kan indeholde næsten enhver landskab, eller nogen form for tegn og kan synes at involvere rejse, selvom personen faktisk ikke gå nogen steder

8. En vision kan synes så virkelige at de kropslige sanser, at det ikke kan skelnes fra virkeligheden, selv i tilfælde af mennesker, der har erfaring med visioner, men Gud kender og kan afsløre sandheden


Dette niveau af magt i hænderne på faldne engle er overvældende at konceptualisere. Jeg takker Gud for, at de er begrænset i, hvad de kan gøre, og hvem de kan gøre det til, ved Guds love for åndelig autoritet grunde. En falden engel kan kun angribe nogen, hvis de har åndelig autoritet grunde og rettigheder til at gøre det. Gud placerer en "sikring af beskyttelse" omkring mennesker, der begrænser hvem de faldne engle kan chikanere og skade, og begrænse omfanget af chikane og omfanget af den skade, de kan gøre for en person. (Se Job 1 og 2, også Det Nye Testamente er fuld af dette koncept. Dette indebærer også begrebet åndelig krigsførelse, se Ressourcer ved udgangen for yderligere information.) Det er også en lettelse at vide, at for hver falden engel, der er 2 hellige engle arbejder for Gud og Jesus, og så de faldne engle er undertal 2-1. Derudover Jesus Kristus forsikrer troende i ham: Se, jeg giver jer mulighed for at træde på slanger og skorpioner og over al den kraft af fjenden:. Og intet skal på nogen måde skade dig Lukas 10:19


Falsk Drømme og Falsk visioner forårsaget af Fallen Angels

Vi har dækket Visioner, der var havde af folk, der var profeter, eller dem med den gave af Den Hellige Ånd profeti, som Daniel, Johannes, Ezekiel, Peter og Paul. Selv i tilfælde af Josef at have en drøm om en engel, som fortæller ham at flygte til Egypten, også dette var en profetisk advarsel givet af en hellig engel. Når hellige engle få folk til at have en drøm eller en vision, som de leverer et budskab, men ofte er disse beskeder er klassificeret af Bibelen som "profeti", og dem, der har dem som "profeter".

I Bibelen er profeti stærkt associeret med en person, der har drømme eller visioner. Og som vi har etableret, kan drømme og visioner være forårsaget af hellige engle, som er Guds sendebud.

Acts 2:17 "Og det skal ske i de sidste dage, siger Gud, vil jeg udgyde af min Ånd over alt kød: og jeres sønner og jeres døtre skal profetere, og jeres unge skal se syner, jeres gamle skal have drømme "ApG 2:17

.” Num 12:6 "Og han sagde: Hør nu mine ord:. Er der en profet blandt jer, [I] HERREN vil give mig til kende for ham i et syn, [og] vil tale til ham i en drøm" Num 00:06

Og så en person, der har en drøm eller en vision forårsaget af en hellig engel er klassificeret af Bibelen som en profet. Og mens en engel leverer en besked til profeten, profeten til gengæld leverer den besked videre til andre mennesker. Den Strongs definition af profet er en "talsmand, højttaler", og at profetere er at "a) være under indflydelse af en guddommelig ånd" eller at være "b) en falsk profet".

Bibelen nævner også falske profeter. Sande profeter er sande visioner, der er forårsaget af hellige engle sendt af Gud. Men Bibelen lærer os, at falske profeter har falske Visioner og Vain Visions.

"Har I ikke set en forfængelig vision, og har I ikke sagt en liggende divination, mens I siger, at Herren siger [it], omend jeg ikke har talt? Derfor, så siger den Herre HERREN: Fordi I har talt forfængelighed, og set løgne, derfor se, jeg [er] imod dig, lyder det fra den Herre HERREN. Og min hånd skal være over profeterne, der ser forfængelighed, og det guddommelige løgne: De skal ikke være i den samling af mit folk, ej heller skal de blive skrevet i skrivningen af Israels hus, ej heller skal de træder ind i land Israel, og I skal vide, at jeg [er] Gud Herren "Eze 13:7-9.

Jer 14:14 Herren sagde til mig, Profeterne profeterer Løgn i mit Navn: Jeg sendte dem ikke, ej heller har jeg befalet dem, hverken talte til dem: de profeterer eder en falsk vision og divination, og en ting af intet, og bedrag af deres hjerte. Jer 14:14

Falske profeter har falske Visioner, og disse er forårsaget af faldne engle, som lyve og bedrage.

Og han siger, `derfor høre et ord af Herren, jeg har set Herren sidde på sin trone, og alle værten af himlene [englene] stå ved ham, på hans højre og hans venstre, og Herren siger , Hvem fortærer lokke Akab, og han lader gå op og falder i Ramot-Gilead? og denne ene siger dermed, og at man siger således. `Og en ånd kom ud, og stod for Herren, og han siger, jeg - jeg lokker ham, og Herren sagde til ham: Af hvad? og han siger, jeg går ud, og har været en ånd af falskhed i munden på alle hans profeter, og han siger, Du Dost lokke, og også du er i stand til, gå ud og gøre så 1 Kin 22:19-22.

I denne passage englene var omkring Guds trone, og en engel indrømmer at have været kommunikere bedrag eller lyver over for de falske profeter. Gud permissively tillader denne bedrageriske engel til at fortsætte med at gøre, hvad den faldende engel selv er i stand til at gøre, og vælger at gøre. Og så Bibelen lærer, at faldne engle kommunikere løgne og bedrag for falske profeter. Og det er ved den metode, af falske drømme og Falsk visioner, som falske profeter er rapporteret at have.

Ud over falske meddelelser, som faldne engle kan kommunikere i False visioner eller drømme, kan de også bruge Falsk Visioner og drømme simpelthen at chikanere og skræmme folk, at et frygteligt omfang. Mens job var under en række angreb forårsaget af Satan, en falden engel, Job records:

Job 7:13-15 Når jeg siger, skal Min seng trøste mig, min sofa skal lette min klage; Så kan du skræmmer mig med drømme og skræmmer mig op ved Syner, så jeg ville vælge kvæler og død snarere end mine knogler Job 7:13-15.

Og så Bibelen lærer, at faldne engle kan til offer folk med deres evne til at forårsage drømme og visioner, bruge disse til at skræmme og skræmme, selv til det punkt af svær traumatisering fra dem. Job her oplevelser svær depression, længes efter at dø i stedet beskæftige sig med disse skræmmende drømme og visioner. Det ser ud til forskellige andre psykiske symptomer udover svær depression kunne være resultatet af disse erfaringer så godt, som Job konto her viser, de kan være meget traumatisk, og forskellige mennesker håndterer traumer på forskellige måder.

Sammen med dette, kan faldne engle også forårsage falske drømme og False visioner til at kommunikere et liggende eller vildledende besked, urigtige oplysninger til en person med den hensigt, at personen kan blive en falsk profet, der deler den falske meddelelse, som sandhed.

Dette er en del af grunden til, at Bibelen advarer om, at folk skal teste ånderne, ikke bare tro på dem, da disse faldne engle er i krig mod hele menneskeheden, for at bedrage os:
"Mine kære, tro ikke enhver ånd, men prøv, om ånderne er af Gud: thi mange falske profeter er gået ud i verden." (1 Joh 4:1), og som Jesus sagde: "Mange falske profeter vil opstå, og vil vildlede mange. "(Matt 24:11)

Men selv midt i denne krig tilhængere af Jesus Kristus kan have Guds tryghed,
Men i alle disse ting er vi mere end erobrere gennem ham, som elskede os. For jeg er overbevist om, at hverken død eller liv eller engle eller fyrstendømmer eller magter [faldne engle], eller noget nuværende eller noget kommende eller højde eller dybde, eller nogen anden skabning skal være i stand til at adskille os fra kærligheden af Gud som er i Kristus Jesus, vor Herre. Rom 8:37-39

Kapitel 5 - Alien Abduction Oplevelser
Falsk Visioner og skrækindjagende Dreams

Næste vi vil sammenligne moderne fremmede bortførelse regnskab til bibelsk baserede evner faldne engle. Bibelen lærer os, at faldne engle kan give falske drømme og False Visions.

I Falske Visioner årsagerne, ved at faldne engle:

1. En vision kan virke helt rigtige til en enkelt kropslig følelse (som syn) eller til alle de kropslige sanser, og en persons selvopfattelse er normalt, at de er i deres krop.
2. En vision kan berøre én person eller flere personer, selvom de kan opfatte det anderledes
3. En vision kan forekomme i en vågen tilstand, eller i en trance tilstand
4. En vision kan være årsager af et synligt engel eller en usynlig engel
5. En vision kan involvere nogle fysiske virkninger, der er tilbage bagefter, såsom genstande, der er tilbage med en person, og kropslige virkninger, selv interne dem.
6. En vision kan medføre manipulation af en persons opfattelse af tid, som en time i et minut.
7. En vision kan indeholde næsten enhver landskab, eller nogen form for tegn og kan synes at involvere rejse, selvom personen faktisk ikke gå nogen steder
8. En vision kan synes så virkelige at de kropslige sanser, at det ikke kan skelnes fra virkeligheden, selv i tilfælde af mennesker, der har erfaring med visioner, men Gud kender og kan afsløre sandheden

Hvad har erfaring med "fremmede bortførelse" konti?

Bortførte rapport i deres erfaringer, at i nogle tilfælde oplevelsen føles helt virkeligt for den kropslige sanser, syn, hørelse, berøring, smag, lugt og tidsopfattelse. Bortførte kan være stejlt på, at nogle af disse oplevelser ikke var drømme, men forekom i en vågen tilstand. Her er nogle almindelige begivenheder i bortførelses konti:

Seeing udlændinge af en bred vifte af typer

Gå gennem vægge (selv eller se udlændinge at gøre det)

Defying Gravity (flyvende eller flydende selv, eller ser udlændinge / rumfartøjer gøre det)

Rejs til det ydre rum, andre planeter og andre galakser, med ingen farve eller rumfartøjer, og rejse til outerspace i rumfartøjer

Umuligt scenarier, som at trække vejret under vandet eller i tyktflydende væske, uden at drukne

Ikke vejrtrækning for en halv time eller mere i luften, uden at blive kvalt eller dø

Elektromagnetiske forstyrrelser, elektronisk fejl

Alicein wonderland slags landskaber

Aliens 'organer formskiftende i nye former

Skader, der kun vare indtil udgangen af ​​den erfaring

Skader der bliver tilovers efter oplevelsen, sommetider meste helet og efterlader ar

Strange eller sjældne sygdomme

Medicinsk-lignende undersøgelser og procedurer, herunder nåle og øvelser

Tidsopfattelse forstyrrelser og manipulation, spildtid, tid gevinst

Seksuelle overgreb, overfald og voldtægt

Aborter og falske graviditeter med overnaturlige aspekter

Fysisk smerte og tortur

Delvis eller fuldstændig lammelse i løbet af erfaring

Som du kan se, er disse erfaringer er ofte meget forvirrende, smertefuld, og krænker.

Lad os nu se på nogle enkelte fremmede bortførelses konti.

Sagen om "Robert" opsummerede fra CE4 Research Group sag filer:
På en mandag, havde Joe og Robert en samtale. Robert sagde, at han havde haft bortførelse erfaringer med farverige lys væsener i et år. Hver være var en anden farve, og så meget som lyset-folk i filmen Cocoon. Han beskrev, at det føltes virkelig til sin kropslige sanser, og han virkede i sin krop, men han behøvede ikke at trække vejret i løbet af sine oplevelser.
Senere samme uge, på torsdag, var Robert i en bil med sin kæreste. Robert foroverbøjet, som om han besvimede bevidstløs, mens i bilen, og hans kæreste var med ham. Robert oplevet en lang periode af bevidst tid under, hvad han senere fortalte som værende som en vision med væsener. Han følte, at han syntes at være gået et andet sted. Men for at Robert kæreste, var han i en trance tilstand, der kun varede et minut eller deromkring. Men han oplevede flere timer 'værd af erfaringer under det øjeblik var han besvimede. Som hans kæreste var der med ham, hun så han ikke gå nogen steder, var hans krop ikke forlade. Bare i denne uge, da først at tale med Joe, havde de erfaringer vendt meget dårlige, og det lys-væsener var ved at blive meget ubehagelig for ham, og Robert ønskede erfaringer til at stoppe. Robert kunne en eller anden måde føle, at en oplevelse var ved at ske, før det skete, fældningen de enheder angreb på ham. At fortælle sin kæreste i forvejen, Robert havde et andet opleve den samme aften.
-Joe Jordan, CE4Research, Unholy Nadver: de uønskede stykke af UFO Puzzle www.ce4research.com

Robert sagde, at han havde haft bortførelse erfaringer med farverige lysvæsener meget ligesom lys-folk i filmen Cocoon. Han beskrev, at det føltes virkelig til sin kropslige sanser, og at han syntes at være i sin krop, men han behøvede ikke at trække vejret i løbet af sine oplevelser.

Robert havde 2 oplevelser, mens synes at passere ud i en trance, der syntes at vare timer for ham, men hans kæreste sagde, at han kun var i denne tilstand i et par minutter.

(Robert Fortsat)
Bagefter, Robert kaldet Joe, fortalte ham, hvad der havde været sker med ham den dag. Mens på telefonen, kunne Robert føle et angreb, der kommer på. Dette var den tredje oplevelse denne dag, og han var igen i en trance tilstand, i et par minutter. Hans kæreste, til stede, så det og talte med Joe i telefon, mens denne var i gang. Da Robert erfaring sluttede han kom tilbage på telefonen og relateret til Joe, at de væsener, der var angriber Robert fortalte Robert, at de "hadede Joe", fordi han forstod, hvad der skete med Robert.

Den næste morgen Joe og en kristen medarbejder gik til Robert hus og mødtes med ham og hans kæreste. Mens der, Robert følte et andet angreb, der kommer på, men før han blev tvunget ind i en trance igen, de irettesatte de enheder i navnet og autoritet Jesu Kristi, og Robert sagde, at han kunne mærke de enheder forsvinder, stoppe angrebet.
-Joe Jordan, CE4Research, Unholy Nadver: de uønskede stykke af UFO Puzzle www.ce4research.com

Som jeg nævnte tidligere, tid manipulation synes at forekomme i Bibelen under Falsk Visioner forårsaget af faldne engle. I dette tilfælde kunne den erfaring, have været en Falsk Vision, og matcher den bibelske beskrivelse meget godt. Robert oplevede tid manipulation, og de oplevelser var virkelige for hans kropslige sanser, og på samme tidspunkt i hans oplevelser han ikke trække vejret for uoverkommeligt lange perioder (det vil sige hans subjektive tid).

Sagen om Robert var af en Falsk Visionen, der blev virkelig for den kropslige sanser, er det fuldt belagt objektive virkelighed, der skete i en vågen trancetilstand, til én person. Men der var et vidne med Robert, der så ham gå ind i en trancetilstand, og forblev hos ham hele vejen igennem. Dette viser, som er indspillet i Daniel, at han ikke gå nogen steder, men snarere havde disse falske Visions i hans ånd, i hans krop, mens de resterende hvor han var.

Denne næste case fra en "alien bortførelses" er fra "Taget: Inside the Alien-Human Abduction Agenda" af den nu afdøde Dr. Karla Turner PhD.
"Lisa havde nogle bevidste erindringer om møder med den typiske Grays, samt manglende tid episoder, multiple-vidne ufo-observationer, uforklarlig krop mærker, telepatisk kommunikation fra usynlige kilder, og mange drømme-erindringer af tvetydige virkelighed - undtagen i de tilfælde, hvor andre beviser pegede på en aktuel begivenhed. Mens detaljerne i Lisas livslange engagement er helt sikkert meget typisk, at udlændingen indtrængen er klart mere intense og hyppige end i mange sådanne tilfælde ...

I 1980, dog gjorde Lisa se ​​noget meget forskelligt fra skyggerne, i en skræmmende begivenhed. "Et væsen viste sig for mig," fortalte hun, "da jeg var et par uger gravid. Vi var lige kommet i seng og Neal allerede syntes 'ud af det,' og at være dukket op på enden af sengen, hugsiddende, at fortælle mig mentalt det barn, jeg bar var speciel, og det ville være en dreng. Jeg næsten havde en besvimelse stave. Jeg kastede dækker over mit hoved, da der var springende hen imod mig, tror jeg, og sagde: "I Jesu navn, er det take away!" Det forsvandt, og jeg faldt hurtigt i søvn. Det var omkring tre meter høj, mørk i huden, læderagtige søger. Jeg kan ikke huske noget andet. "
-Karla Turner ph.d. taget: Inside the Alien-Human Abduction dagsorden, Pg. 36-37

Jeg vil også sige dette tilfælde var en falsk vision, delvist oven på objektive virkelighed, i en vågen tilstand, og sker for én person. Når irettesatte i Jesu navn den falske Vision endte, og hvad hun så forsvandt.

Transskriberet fra De fordømtes Net Internet radio show, det næste tilfælde beskriver flere vidner set en UFO over et befolket område.

Byron : That beings me to the question of when did you first see a UFO? Og hvordan gik det påvirke dig?
Kathy : The first UFO I saw I was probably in my very early 20s, there were three other people with me and we all saw it, only one of them remembers seeing it, and none of us remember what we did the rest of the day…
Byron : How could you forget such a strange instance, and its also puzzling to me how you could not remember what you did for the rest of the day, after an event like that, could that indicate this expression called “missing time”, may have taken place right at that time?
Kathy : That's what I'm taking for granted now… I mean we had a long drive home, a couple of hours from where we were at the time, and none of us remember, we don't even remember that weekend, I mean the next few days we all went, “What did we do Saturday? I don't remember.” You know, but it gets fuzzier and fuzzier as the years go on…
Byron : What did it look like?
Kathy : It was huge, we were on a street with houses on both sides that backed up to a beach, and we were walking to our vehicles, and it came over us, and the reason I think we looked up is because it got dark, it was like the sun went away, and you could see the bottom of a … the starship enterprise, it was like mechanical looking stuff on the bottom, but you couldn't see the beginning or the end of it, you could see it went past the houses on that side of the street, it went past the houses on [the other] that side of the street, as far as you could see in both directions, up and down, its like we were seeing just a teeny piece of the bottom of a huge spaceship… And there was virtually no sound either, that's something one of the other people who was with me said about it, because I remember us saying that “It's not making any sound at all” while we were looking up.”

-Byron LeBeau, Richard Stout and Greg Messina, www.thecursednet.com , www.blogtalkradio.com/cursednet
med gæst Kathy Land (1/5/09)

Happening in a populated area, in which a huge sun-blocking UFO would be arguably noticed by the residents, local police, and local news, this event seems more likely to be a False Vision than any sort of Physical Manifestation. This was a False Vision shared by a group of people, who were all under a deceptive attack with False Visions at the same time. Denne vågne Falsk Vision syntes at kun delvist overlay objektive virkelighed, idet ufo blev set, men ikke høres, til at foretage nogen lyd overhovedet, mens svævende over kvarteret. Men der var flere ofre, hvor vi oplevede synet, og manglende tid blev bemærket af alle involverede. Manglende tid kan beskrives som en form for tidsopfattelse manipulation. Alt dette passer, hvad Bibelen lærer er muligt med Falsk Visioner forårsaget af faldne engle.

Once an abductee, Kathy is now a former abductee, and a Christian, whose experiences have been terminated from happening in her life, by the name and authority of Jesus Christ.

The next case is of Maureen:
“Arriving at the nominated spot, all 3 people then sat in Maureen's car. Hun så den samme "mand" var dukket op lige uden for køretøjet. Neither of the other 2, Judith Magee or Paul Norman, could see anything unusual present. Maureen siger, at "manden" var vinker hende til at slutte sig til ham uden for køretøjet. Hun nægtede at komme ud af bilen.

Pludselig, efter de andre til stede, Maureen "besvimede". Hun begyndte en verbal beskrivelse til dem, mens hun var i denne tilsyneladende tilstand af bevidstløshed. She related she was in a round room somewhere, which was lit, but there was no visible source of illumination. This scene was indistinguishable from the consensus reality that we call “real life”.

Den "mand" bare dukkede op i det rum, hvor der også var en svamp formet objekt stiger op fra gulvet. Dette var stammede, med en bred hvælvet top. Der syntes at være en indre halvkugle, slingrende rundt, og det var dækket med, hvad der så ud til at være hieroglyffer på det. Den "mand" fortalte hende om at beskrive, hvad hun kunne se, og det gjorde hun, at blive hørt af de 2 i bilen. She could see no doors, or windows in this room, and so began to be scared. She started to cry, then woke, still in the car, with tears in her eyes, saying she could not remember anything that had just occurred. De 2 i bilen fyldte hende ind på hvad der var hændt. "
-Keith Basterfield, “Maureen Puddy: An Australian Abductee Physically Present During An Abduction”, 1992, As presented at the 1992 Abduction Study Conference at MIT

To forskellige aspekter af Falske Visioner er tydeligt repræsenteret her. Den første, som af Kathy, var en delvis oven på objektive virkelighed i en vågen tilstand. However, unlike Kathy's case in which all the people saw the UFO, in this case only Maureen saw the entity outside the car, while two people with her did not see it. Maureen alene var at have en Falsk Vision, mens dem med at hun ikke var. I would like to point out the same pattern occurs with “ghost encounters” in which someone with supposedly “special sight or powers” can see the ghosts but others with them cannot.

Den anden falske Vision ses her var en fuld overliggende af objektive virkelighed, i en trance tilstand. This is very similar to the case of Robert. The experiences were real to the bodily senses for Maureen, and she seemed to be somewhere else. Men i dette tilfælde Maureen talte til folk med hende, mens i den trancetilstand, og i hendes tilfælde tidens gang virkede normal. Selv om hun opfattede sig selv i hendes krop i en anden placering på en måde, der følte sig virkelig for alle hendes kropslige sanser, hun aldrig forlod bilen og de to mennesker med hende. Maureen talte også højt til folk med hende i løbet af denne Falsk Vision oplevelse.

Den næste sag kan være af et ekstremt tilfælde af tidsopfattelse manipulation, eller der kan være en anden forklaring på oplevelsen. Men vi kommer til at dække dette tilfælde under forudsætning af tidsopfattelse manipulation er faktuel som berettes med fastholdelse af bortførelses. Og tidsopfattelse manipulation, som vi har dækket opstår i False Visions. "The Mars Records" og "The Mars Records 2" detalje nok det mest ekstreme tilfælde af tidsopfattelse manipulation jeg har læst om i en falsk Vision, som siges at have varet en subjektiv periode på 20 år. Den helhed af bøgerne af Stephanie Relfe, handler om de erfaringer, som hendes mand Michael, med mange detaljer.

To summarize, Michael was a childhood abductee, who in the 70s enlisted in the US military. I 1976 Michael havde en meget usædvanlig oplevelse. Han huskede mobilisere i en særlig militær program. Han oplevede rejse gennem en "portal" til Mars.

Han oplevede hvad der syntes at være 20 års tid, som han tilbragte på Mars, og bagefter han opfattede hans krop blev gjort yngre, og han opfattede han rejste tilbage gennem "portal" til 1976. Så var han tilbage på Jorden, og den gang var omkring en uge efter, at han husker det overlades til Mars. During those perceived 20 years he remembers being stationed on the planet Mars on a US military base, working in a Top Secret military operation. Han husker at have en kone på Mars, som døde på Mars. Der var mange udlændinge i hele hans oplevelser, Grays og reptiler, samt en Mars-population af millioner af mennesker mennesker.

I flere episoder i de bøger, omfatter de faldne engle i den falske vision et stykke teknologi, en "portal", som er portrætteret som en tidsrejse maskine. Som det ses i andre tilfælde kan tid synes at være vundet subjektivt under bortførelser, i tidsopfattelse manipulation. Men i tilfælde af Robert nævnt tidligere, mens han oplevede timer i løbet af et minut, var hans krop faktisk ikke gå nogen steder. This is known as a witness remained with his body for those objective minutes during his subjectively hours-long experiences. Som sådan faktiske fysiske rejse i tiden ikke har fundet sted i nogen af ​​disse tilfælde, men snarere den falske Vision aktiveret subjektive tidsopfattelse manipulation.

Jeg vil beskrive denne 20-årige erfaring med Michael som en Falsk Vision, af ekstrem subjektiv varighed i tidsopfattelse manipulation. Andre oplevelser i bogen synes at involvere fysisk manifestation sammen med den falske Visions.

Det er vigtigt at bemærke, at nogle gange faldne engle giver anledning til bortførte at se "mennesker" i løbet af en Falsk Vision, men disse er ikke rigtige mennesker, men i stedet er en del af visionen er forårsaget af den faldne engel (undtagelser være tilfælde, hvor en gruppe mennesker angrebet sammen af ​​faldne engle).

I mange tilfælde, hvor faldne engle give falske Visioner af mennesker, er de mennesker militært personel, og avanceret teknologi ser ud til at være til stede, er den slags bortførelser kaldes "Mil-abs" for "militære bortførelser". Except in rare cases of actual government investigation of abductions and interviews with abductees, these Mi-labs are caused by fallen angels, and are just a subset variety of more typical “alien abduction” experiences. Hele erfaring, som andre Falsk visioner, er en vision, herunder de militære personale og avanceret teknologi personen ser.

Husk, at disse oplevelser er virkelige til kropslige sanser, og opfattelsen af ​​tid passage synes normalt, at de bortførelses under oplevelsen. Faldne engle sommetider gøre display-teknologi i False visioner, teknologi, som (bedragerisk) synes at virke tidsrejser, som tilføjer et nyt lag til forvirring for bortførelses. Faldne engle har ekspansiv overnaturlige evner, som de oprindeligt blev skabt med af Gud, og det ses teknologi er blot en del af de falske vision, som er et bedrag.

Ca. 2 år efter denne 20-subjektive-årig Falsk vision om Mars, i slutningen af ​​1970'erne, blev Michael en kristen. In the book he gives God and the Lord Jesus Christ credit for his deliverance from the enemy.

"Denne bog er dedikeret til Gud og Herren Jesus Kristus, for uden dem denne bog ville aldrig have været skrevet ... Jeg vil gerne takke Herren Jesus Kristus, min frelser, for hans barmhjertighed og velsignelser og til at fjerne mig fra fjendens hænder . Det er kun ved hans kærlighed og nåde, at jeg er på vej til overvindelse af virkningerne af tankekontrol og manipulation ...

"Jeg ved også, at fjenden ikke kan gøre noget for mig, hvis Gud tillader det, og at Gud har givet mig våben til at kæmpe tilbage (se afsnittet om udfrielse). Jeg vil bruge disse våben uden tøven ...

"Jeg tror, ​​at kun Gud har svaret for, hvad der sker med verden på denne tid, og at åndelig krigsførelse er en vital del af hans ministerium for disse sidste tider. Det er klart, at åndelig krigsførelse og udfrielse er det eneste, der ikke har været anvendt mod disse projekter, og at Guds våben er overlegne til våben for fjenden. "
-The Mars Records, www.metatech.org Dedikation, tak PGS. 262

According to their website, Michael and Stephanie Relfe, both abductees, have been completely free from abductions for over 7 years now. De siger, det er fra ved hjælp af åndelig krigsførelse og udfrielse metoder, og gennem navn og myndighed i den Herre Jesus Kristus.

In reference to being set free from abductions, Michael writes in The Mars Records 2, pg. 205: "Du kan gøre præcis samme ting som jeg har, hvis du har et personligt forhold til Herren Jesus Kristus, og hvis du har tro og følg krigsførelse bønner i dette dokument. Prayer does not rely on metaphysical abilities or training. Jeg selv gøre noget. Gud udfører mirakler. "

Indtil videre har vi dækket en bred vifte af Falsk visioner, men det næste tilfælde af Howard, fra CE4 Research Group, er en af ​​skræmmende drømme.

"... Jeg var ikke en kristen på dette tidspunkt heller. The next experiences I had with the Greys was several years after that when they decided to 'contact' me personally. Jeg kan huske at have en underlig drøm om dem, det var ikke noget slemt, men bare mærkeligt, underligt nok for mig at huske det. Jeg kan huske, griner om det til nogen, jeg kendte. The very next night was absolutely terrifying and it left me in no doubt that I was under attack. In my dream I was running away from a UFO and it kept swooping down and buzzing me with its energy. Dens energi var en af ubeskrivelig terror og ondsindethed.
Anyway the next day I was quite alarmed because I knew these weren't just dreams and that I was dealing with something quite evil and dangerous.
Ting blev værre og værre, fordi de holdt på mig hver nat. Det fik til det punkt, hvor jeg blev for bange for at falde i søvn, fordi jeg vidste, at de ventede på mig. Har du nogensinde set filmen Nightmare on Elm Street? Nå jeg levede det. I do remember in my dreams that I used violence on them, but this did not harm them not even in the slightest. For at være ærlig med dig, jeg tror, ​​de helt nød det, det var som et spil for dem. Jeg var ved at blive meget desperat, jeg kunne ikke arbejde eller tænke, fordi jeg var for bange til at sove, så jeg var træt hele tiden ".
-CE4 Research Group, vidnesbyrd Howard, www.alienresistance.org/ce4testimonies.htm

This case described UFOs and “gray aliens” appearing in nightmares, which were so terrible they were causing him to be afraid to go to sleep. This is like the terrifying dreams and visions Job describes in the Bible, which he experienced while under attacks from Satan.

Howard later describes turning to the Bible for answers, and soon being set free from having these dreams which were destroying his life. Han tilskriver Jesus Kristus og Gud med at have befriet ham fra disse drømme.

Chapter 6 – Alien Abduction Experiences
Physical Manifestations

I am only going to be including one case example of the Physical Manifestation of a fallen angel, known as the Malmstrom UFO Incident. I think many Physical manifestations do take place today, in minor ways. Many of these could arguably be found on TV shows such as “Ghost Hunters” and similar paranormal shows, which record “voices of ghosts”, and things like that. Also, there are supposedly many real photos or videos of orbs, ghosts, and even UFOs and aliens on the internet. This seems to be physical manifestation, perhaps directly onto film. And this is besides the injuries which abductees get during False Vision experiences. These all seem to be minor physical manifestations which go along with False Vision experiences. But I am only going to be including one case of physical manifestation, which seems to be a major incident, and shows more of the extreme line that fallen angels seem to be crossing today.

There are many declassified military reports, documenting military encounters with UFOs. I hope these have a level of credibility that is acceptable. I only am personally aware of one such documented military reporting that fits the supernatural requirements to clearly show it was a Physical Manifestation of fallen angels. This is due to a supernaturally caused electronic malfunction that is otherwise unexplainable.

March 16, 1967
“Early in the morning on the sixteenth, at Malmstrom AFB in Montana, one of the most extraordinary events in the history of military-UFO encounters took place. Under a clear and dark Montana sky, an airman with the Oscar Flight Launch Control Center (LCC) saw a starlike object zigzagging high above him. Soon, a larger and closer light also appeared and acted in similar fashion. He called his NCO, and the two men watched inawe as the lights streaked through the sky, maneuvering in impossible ways. The NCO phoned his commander, Robert Salas, who was below ground in the launch control center. Salas was dubious. “Great,” he said. “You just keep watching them and let me know if they get any closer.”

A few minutes later, the NCO called Salas again. As Salas later wrote, this time he was clearly frightened and shouted that a red, glowing UFO was hovering outside the front gate. “What do you want us to do?” asked the NCO. Salas told him to make sure the site was secure while he phoned the command post. “Sir,” replied the NCO, “I have to go now, one of the guys just got injured.” Before Salas could ask about the injury, the NCO was off the line. The man, who was not seriously injured, was evacuated by helicopter to the base. Meanwhile, Salas woke his commander, Lt. Fred Meiwald. As he briefed Meiwald, an alarm rang through the small capsule, and both men saw a “No-Go” light turn on for one of the missiles. Within seconds, several more missiles went down in succession.

Twenty miles away, at the Echo-Flight launch facilities, the same scenario was taking place. First Lt. Walter Figel, the deputy crew commander of the Missile Combat Crew, was at his station when one of the Minuteman missiles went into “No-Go” status. He immediately called the missile site to determine the cause of the problem. Was it because of the scheduled missile maintenance, he asked the security guard? No, came the response, as the maintenance had not yet taken place. However, continued the guard, a UFO had been hovering over the site. Like Salas, Figel doubted the story. Before he had any time to reflect on this, however, ten more ICBMs in rapid succession reported a “No-Go” condition. Within seconds, the entire flight was down.

Strike teams were dispatched to two of the E-flight launch facilities, where maintenance crews were already at work. Figel had not told the strike teams about the UFO report. Upon their arrival, however, the teams reported back to him that all of the maintenance and security personnel had been watching UFOs hover over each of the sites.

The missiles were down for the greater part of a day. The air force investigation included full-scale tests on-site, as well as laboratory tests at the Boeing Company's Seattle plant. No cause for the shutdown could be found. The Boeing engineering chief said, “there was no technical explanation that could explain the event.”

-Richard M. Dolan, UFOs and theNationalSecurityState, Pgs. 322-323

In the Malmstrom UFO incident, UFOs are associated with the supernatural electronic malfunction of at least 15 nuclear ICBMs. Scientists and engineers examined what had happened, and concluded “there was no technical explanation that could explain the event”. As such I would say these UFOs were caused by a fallen angel causing a large group to have a False Vision of the form of a UFO. But at the same time, fallen angels also physically manifested, so as to cause supernatural electronic malfunctions to several nuclear missiles in the immediate vicinity. This technological malfunction is a more major documented event of physical manifestation of fallen angels, which left behind documented military records as evidence that this event occurred, as well as some military personnel who claim to have witnessed this event.

Chapter 7 - Alien Abduction Experiences
False Visions Combined with Partial Physical Manifestation

The next cases of Fallen Angelic Attacks are of False Visions which are combined with Partial Physical Manifestation.

The Valdes Case

“On April 25, 1977, Valdés, along with five members of an army patrol, saw two bright objects descending from the sky. Valdés set out alone to investigate and, according to the men, simply vanished. Fifteen minutes later, they said, he reappeared, tried to speak and passed out. The date on his watch had been advanced five days, and he had about a week's growth of beard.”
-Cate Setterfield, Armed Forces Reveal UFO Presence in Chile, TheValparaiso Times 2/11/07

“The corporal moved toward the object. He disappeared for some 15 minutes. When he reappeared, he was shaking and his voice seemed different. The light had been illuminating the whole area…He then became unconscious and was attended by his fellow men till he awoke some two hours later. The UFO also disappeared about this time. While the unconscious Corporal Valdes was assisted by his patrol, his men made another strange observation. They saw that Valdes had a beard growth equivalent to several days without shaving. He had been well shaven before the incident. As Valdes awoke he exclaimed, “I don't remember anything from the moment I left you.” He then ordered, ”Get ready to leave because it's 4:30 in the morning. It was actually about 7 AM. His calendar watch had stopped at 4:30 but the date was five days advanced – to the 30th instead of the 25th.”
-Aerial Phenomena Research Organization (APRO), 1977

Much like the Biblical account of Jesus tempted by Satan seen in Luke 4, in which Jesus experienced a far longer period of time in less than a second, the Valdes case shows time perception manipulation. In principle, this is the same thing.

In the Valdes case, the time manipulation seems very physical instead of perceptual, because his watch was moved ahead by 5 days, and he had 5 days growth of a beard, after only 15 minutes of time passing in objective reality. It also seems very physical because he disappeared for 15 minutes and his men could not see him. As such, this seems to be a case of a False Vision couple with powerful Physical Manifestation seen in the effects on Valdes' body.

One way to look at this is that, like the boils of Job described in Biblical Physical Manifestations onto the body, a fallen angel was able to supernaturally cause rapid hair growth, and also alter Valdes' watch. The men might have been blocked with a group False Vision, from being able to see Valdes, even if he was nearby within normal sight distance. This is similar to the case of Peter escaping from prison in that no one could see him. There is nothing in this case that necessitates that Valdez went anywhere, merely that those with him could no longer see him. And there is nothing here that proves his body experienced 5 days worth of time in 15 minutes, but the simplest explanation would be that fallen angels affected his body supernaturally to grow hair very quickly, and altered his watch.

And so there is nothing in this case which “must” indicate the science fiction concept of “time travel”. Nothing in this case shows that Valdes traveled backwards in time, or that he traveled forward in time more than anyone else did (that being 15 minutes). Valdes' experiences during the abduction are unknown, but even if he had reported he subjectively experienced 5 days worth of time in 15 minutes, this would have been time perception manipulation in a False Vision. This is a separate matter from the hair growth, and his watch changing, and other people not being able to see him. The simplest explanation is that this entire event was staged with the goal in mind of deception, it being caused by fallen angels whose goal is to deceive.

In a cases like this one, and as in the case of Michael Relfe, it becomes apparent that fallen angels want people to believe that they can time travel – which in itself is a good reason to not believe such – but there are alternate explanations for everything which occurred in this case which match Biblical teaching on what fallen angels are known to be able to do. However, there is nothing in the Bible which teaches that angels can time travel, and in opposition, the Bible does teach that God has absolute authority over time, and appoints things to happen at certain times, which fallen angels cannot interfere with, or alter. Jesus Christ is “the alpha and omega, the beginning and the end”.

The next case of Anita is a good overview of physical injuries that many abductees have after fallen angelic attacks:

“Anita has been consciously aware of UFO activity since childhood, and her brothers and sisters have also had recurrent UFO events throughout their lives. So, perhaps, may have some of Anita's children and grandchildren…

So are the various marks and injuries she has discovered on her body . “Lots of mornings,” Anita said, “I have gotten up feeling like someone beat me up in my sleep .” This is another common abductee report, waking up with sore, damaged-feeling muscles and joints. “ I have waked up with bruises on my arms, shoulders, and legs ,” she continued, “with no idea where they came from. I have found scratches that I could not remember having gotten the day before .”

The evidence for vigorous physical activity during the night, although unremembered, comes from more than just Anita's sore or scarred body, however. In one incident, she woke up in the morning and felt an unfamiliar pain in her right hand. “I sat up in bed,” she explained, “and found that sometime during the night my ring had been squashed on my finger .” She managed with effort to remove the ring, but neither her husband nor a jeweler could completely restore its original shape .

On another occasion, Anita got out of bed one morning and found the crucifix from her necklace lying on the floor . “ It had been on my neck the night before,” she said, “and the chain was still on [me]. But the only way to remove the crucifix is to remove the necklace and take it off the chain.”
She has also awakened several mornings to discover that something had happened to her clothing, a report frequently echoed by other abductees. In one instance, she woke up with her nightie on backward , although she was certain she had not taken it off, turned it around, and put it back on. And on a different occasion she found that the nightie was not only backward but had also been turned inside-out . In the night during one of these events, she had an altered-state experience in which she recalled a group of Tan aliens observing her as she was “free-falling,” an event which did not feel unduly upsetting for some reason…. Anita had quite a severe reaction to another similar event, however, venting much more emotion than the situation seemed to call for. It was in the winter, during the Christmas holidays one night, and she had worn socks to bed for extra warmth. When she woke up the next day and found that one of her socks was missing ,…Anita was also physically upset that morning, suffering from a violent headache and nausea which caused her to vomit, yet there was no illness to account for the symptoms. Still, she might not have been overly concerned about the vanished sock and her physical problems, if her young granddaughter hadn't made a disturbing comment…The seven-year-old child told her grandmother that some “mean men” had come in and taken her away during the night . When Anita asked her to describe the “mean men,” the little girl called them “the mushroom men .”

“What are the mushroom men?” Anita asked, and her granddaughter then found the book MISSING TIME by Budd Hopkins and pointed to the drawing on the cover.…The girl said the creatures were about a foot tall, gray-skinned and had four fingers rather than five-a detail not apparent in the cover picture. There were quite a few of these entities present, she said. Anita remembered nothing strange that night herself, but the physical symptoms, the missing sock, and her granddaughter's story were indicative enough of an intrusive incident to be of great concern.”

-Karla Turner PhD, Taken: Inside the Alien-Human Abduction Agenda, Pgs. 46, 50-51

As for Physical Manifestation, there were physical aftereffects that remained and were seen by others, such as her bent ring. The case of Anita is a good overview of physical injuries that many abductees have after this type of fallen angelic attack.

In this case there was another person involved, her 7 year old granddaughter that saw part of the experience, and this part was a case of a False Vision seen by multiple people. As in the Valdes case, part of the False Vision on the child was her grandmother seemed to be missing, in that she was unseen and not visible for a period of time. And the child in the False Vision also saw her grandmother be taken, deceiving her into thinking her grandmother has went somewhere. But the simplest explanation is that Anita did not go anywhere, but that her and her granddaughter both experienced False Visions that night. And this along with various degrees of Physical manifestation throughout Anita's experiences, including objects moved, and injuries, and physical illness.

It is important to note that innocent children can be attacked by fallen angels, as in this case, and this is a type of generational curse. While on that topic, another case from Karla Turner's book Taken is of a child (though this case does not involve Physical manifestation):

“When I was seven or eight years old,” Beth related, “my father gave us permission, my sister and me, to go outside and play with the other children, who were playing hide-and-seek. It was close to six in the evening. I remember that I went to hide between some bushes, and then I heard a sound, somebody else. And as I turned, I saw what I thought at that moment was one of the other kids.

“The next thing I know,” she continued, “it was dark, and I was very surprised. When I got home, my father was very mad at me and my mother was very upset. My father told me that they had been calling me and looking for me for hours. But I couldn't understand it,” she said. “The place where I was hiding was less than a hundred feet from the front of the house. I was hiding there, and it was daylight, and then the next thing I know it was dark-and I was scared.
“Recently I had another memory about that,” she added. “That kid I thought was there, he was an alien, one of the Grays. He took me to a ship, but I don't remember what happened after that.”

-Karla Turner ph.d. taget: Inside the Alien-Human Abduction dagsorden, Pg. 56

I think the most efficient way to explain this case is that first the child Beth had a False Vision of an “alien” approaching her, which overlaid onto objective reality. Then Beth was effectively hidden from her parents by fallen angels by a False Vision her parents were caused to have, which kept them from seeing their daughter as they looked for her. While this was going on, the child Beth experienced a False Vision of being with Grays on a ship. A combination of various aspects of False Visions would suffice to explain this experience.

This case is somewhat reminiscent of the abduction case of Travis Walton, who was missing for 5 days, and remembered only 2 hours. I do feel that the explanation for the case of Beth is also an adequate explanation for the Walton case. He was present, but all those involved in searching for him were prevented from seeing him. The main difference is that he was made unconscious for the majority of the 5 days, except for the 2 hours in which he experienced a False Vision.

Chapter 8 – Modern Physics and the Abilities of Fallen Angels
False Visions, Dreams, and Physical Manifestation

And so after looking at several “alien abduction” cases it seems that the abilities of Fallen angels to cause False Visions (and all that entails) and terrifying dreams, as well as elements of Physical manifestation, are sufficient to explain what abductees experience.

Next we are going to move on to looking at the Physics and Science of this being the case, and how science does not conflict with the existence of fallen angels, or them having these abilities. Some people think that the most straightforward explanation for these alien abductions is flesh-and-blood extraterrestrials with advanced technology, even perhaps having time-travel capabilities, and perhaps with military involvement. And to some people, the explanation of fallen angels with vast supernatural powers who can cause powerful deceptions seems too spiritual of an answer. But the understanding of Modern science and it's theories actually allows both for the existence of such creatures as fallen angels, and for them to have inherit supernatural powers such as these. The explanation of fallen angels is not any less science-friendly than biological extraterrestrials with advanced technology, and actually in some ways the explanation of fallen angels is more science-friendly, contradicting modern known science far less than the biological ET with advanced technology explanation.

Some people think the miraculous is impossible, and use science as a justification for this claim. The miraculous could be miracles from God, or worked through Holy angels. Or the miraculous can come in the form of false signs, miracles and wonders from fallen angels, such as what they do in causing False Visions, dreams, and physical manifestations.

The goal of the following is to show the miraculous abilities of God, Holy and fallen angels are allowed by science, using modern physics terminology and theories. This is towards being about to explain how they might do such things, from a modern physics perspective.

The main point of doing this is to show that modern science does not preclude the existence of the miraculous. I believe modern science actually completely allows for either God or angels of either kind to work miracles without violating the laws of science, and for the existence of angels and their Biblically described abilities. The science involved is all just theoretical, mainly secular theories, and I do not claim any of it is correct, though much of it is accepted as such by some people.

How the Miraculous Does Not Conflict with Modern Science Theories

All of the categories of angelic Visions would be called supernatural events. There are some words in the Bible to describe the “supernatural” activities of God, Holy angels, and fallen angels.

Greek – signs “semeion” (4592), wonders “teras” (5059), and miracles “dynamis” (1411). These same 3 words are all used in the context of:

1. God – the power of God in signs, wonders, and miracles that God, Jesus Christ, and the Holy Spirit through the gift of miracles, as seen throughout the Bible

2. Holy Angels – Holy angels. (Acts 2:22, 5:12, 2 Peter 2:11, Heb 2:4)

3. Fallen angels, of the dragon and beast, and the “3 evil spirits like frogs”. (Matt 24:24, 2 Thess 2:9, Rev 13:2, 14, 16:14)

From the Bible it is clear that God in His three persons, Holy angels, and also Fallen angels, are all capable of performing signs, wonders, and miracles. How, in physics terminology, might God work signs, wonders, and miracles?

Gen 1:1 In the beginning God created the heavens and the earth.

Eph 3:18 May be able to comprehend with all saints what [is] the breadth , and length , and depth , and height

Rev 1:8 I am Alpha and Omega, the beginning and the ending , saith the Lord , which is, and which was, and which is to come, the Almighty.

According to modern science, we live in an observably 4 dimensional universe. The universe is made of space(3) + and time(1) dimensions, which equal the Spacetime we can see. God made all the 3 dimensions of space that we see (length, width, and height), when God “created the heavens and the earth”. (Eph 3:18 also references to the “depth” which compares more the size or extent or full scope of something.) God made the dimension of time “in the beginning”, which marked the creation of time itself, the dimension of time as we know it. God is eternal, and having made time itself, God is outside of time, and was here before time was created. God has complete authority and control over the dimension of time. God also made the three dimensions of space that we can see, and is also outside of them. So, God made it all, and is outside of the entire universe, having created it.

Above I use the term “dimension” as it is referred to in science. To quote Wikipedia,
“In physical terms, dimension refers to the constituent structure of all space (cf. volume) and its position in time (perceived as a scalar dimension along the t-axis), as well as the spatial constitution of objects within —structures that have correlations with both particle and field conceptions, interact according to relative properties of mass, and which are fundamentally mathematical in description. These or other axes may be referenced to uniquely identify a point or structure in its attitude and relationship to other objects and events. Physical theories that incorporate time, such as general relativity, are said to work in 4-dimensional “space-time”, (defined as a Minkowski space). Modern theories tend to be “higher-dimensional” including quantum field and string theories. The state-space of quantum mechanics is an infinite-dimensional function space.” – Dimension, Wikipedia

This use of the term “dimension” should not be confused with the science fiction concept of a “parallel universe”. Again to quote Wikipedia on the term “Dimension”,
“Science fiction texts often mention the concept of dimension, when really referring to parallel universes, alternate universes, or other planes of existence. This usage is derived from the idea that to travel to parallel/alternate universes/planes of existence one must travel in a direction/dimension besides the standard ones. In effect, the other universes/planes are just a small distance away from our own, but the distance is in a fourth (or higher) spatial (or non-spatial) dimension, not the standard ones.”

The “parallel universe” concept in science fiction actually is very different from the use of the term “dimension” in science, as you can see above. In theory, a “parallel universe” would also have 3 spatial dimensions (length, width, height) and a time dimension. That means a “parallel universe” in theory actually has 4 dimensions of its own. Additionally the assumption is that there is a 5 th dimension to our universe which would be used to allow travel to the parallel world, which has its own 4 dimensions.
It would not be accurate to say a “parallel universe” uses the same 4 dimensions that our universe has, because by definition a “universe” is everything that is. So a “parallel universe” would have to have its own construct of dimensions which define its reality and cosmological structure, and not just borrow use of the dimensions inherit in our own universe. This is of course all fictional theories that come from science fiction, which has nothing to do with actual science. And I want to clarify this, as any statement that science has straight theories on “other dimensions” does NOT have anything to do with the science fiction concept of “parallel universes”. If science were to find some evidence of observation of a “5 th dimension” inherent in our universe, this has nothing to do with a “parallel universe”. The term “dimension” is a science term first, and has been misleadingly borrowed by science fiction in such a way that its meaning is construed.

The Bible teaches that “in the beginning” God made the “heavens and the earth” , and that at the end of the 6 th day God “ saw every thing that He had made, and, behold, [it was] very good…Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them.” Gen 1:31,2:1.

This means that in making the heavens and the earth, and the host of them, God made everything that He made. There isn't anything else besides what God made, and there is no mention made of any other universe besides the entirety of the universe we know which God made. So there actually are no “parallel universes” and the concept itself contradicts the Bible, as this universe is all God is said to have made, and is well-defined by the Bible. God made the heavens and the earth, and these terms are well-defined, and there is nothing more that God made besides the heavens and the Earth, and the host of them.

We know what the Earth is, but beyond this there are multiple heaven(s) that God made, and the Bible defines each of them for us.

The first heaven is the sky or atmosphere, and is where the rain comes from and where the birds fly. (Gen 1:7-8, Jer 4:25, Rev 19:17, Deut 11:17, 28:12, Jud 5:4, Acts 14:17)

The second heaven is outer-space, where the sun and moon, and all the stars, planets, and galaxies are located. (Jer 8:2, Isa 13:10)

The third heaven is where God dwells, where God's throne is, and this is where the angels are who are in heaven. (1 Kin 8:30, Psa 2:4, 11:4, Isa 66:1, 2 Ch 18:18, Matt 5:16) The third heaven is also called the “highest heaven” or the “heaven of heavens”. It is called the “heaven of heavens” because it is the heaven of the first and second heavens. (1 Kin 8:27, Deut 10:14)

And so the Earth, the atmosphere (first heaven), outer-space (second heaven), and where God's throne and the angels in heaven dwell (third heaven) is all the areas that exist in all of God's creation. None of these are a “parallel universe”, and so the Bible does not describe any “parallel universes” to exist. Rather, the Bible's thorough defining of the entirety of creation actually precludes the existence of anything along the lines of the concept of a “parallel universe”.

All that being said, using the term “dimensions” in a science context, (spatial length, width, height, and time) are there more dimensions that God made, besides the 4 we can perceive, and see with the naked eye? It seems possible that there are more dimensions than we can perceive, because the Bible teaches there is an invisible spiritual realm.

The Earth has 4 dimensions that we can see, but also the Bible teaches that there is an invisible spiritual realm all around us on Earth, and in this spiritual realm, spirits have a presence, like Holy angels, fallen angels, and demons. We know that demons, when they are cast out, travel through desert places, yet we cannot see them. (Matt 12:43, Luke 11:24) We know that an army can exist on this Earth invisibly, right in front of us, while remaining unseen. This happened in the case of Elisha and his friend, And Elisha prayed, and said, LORD, I pray thee, open his eyes, that he may see. And the LORD opened the eyes of the young man; and he saw: and, behold, the mountain [was] full of horses and chariots of fire round about Elisha.” (2 Kin 6:17) When God opened his eyes to the spiritual realm, he saw an army all around them fighting for them. This is the spiritual realm that exists all around us, but is invisible.

The same sort of army, God's army which is the “host of heaven” or the angels of God, is mentioned in Josh 5-6 in the battle of Jericho. “And he said, Nay; but [as] captain of the host of the LORD am I now come. And Joshua fell on his face to the earth, and did worship, and said unto him, What saith my lord unto his servant?” (Josh 5:14) The “host” of the Lord is His army, which are the angels. While the walls of Jericho seemed to fall miraculously, the Bible does indicate that the army of God's angels was present. It is entirely likely that God's angels had a hand in the actual mechanics of the wall of Jericho coming down. And so we know there is an invisible spiritual realm here on Earth.
In the first heaven, the atmosphere, the Bible also indicates that besides the physical part of the atmosphere, of air and clouds, that the invisible spiritual realm is there also. Angels fly in the atmosphere, which is the first heaven, so the invisible spiritual realm must be there too. (Eze 8:3, John 1:32, Rev 8:13) And Satan is called the “prince of the power of the air” by the Bible, and “air” refers to the atmosphere (Eph 2:2).

The third heaven seems to be entirely made of an invisible spiritual realm, as when we look into the farthest reaches of space, we cannot see God's throne or the angels. As obvious as that is, it shows us that precisely wherever God's throne and the angels of heaven are, they are in an invisible spiritual realm. And this makes sense that the third heaven is a spiritual realm, as the third heaven is where God is, and God is spirit.

In between is the second heaven, which is defined by the Bible as outer-space. The Bible clearly indicates that the second heaven also contains the invisible spiritual realm, and that angels pass through it as they descend to Earth, and ascend back to the third heaven.

“And he dreamed, and behold a ladder set up on the earth, and the top of it reached to heaven: and behold the angels of God ascending and descending on it. And, behold, the LORD stood above it, and said, I [am] the LORD God of Abraham thy father, and the God of Isaac: the land whereon thou liest, to thee will I give it, and to thy seed…”
Gen 28:12-13 makes clear that the second heaven, which is outer-space, must also contain the invisible spiritual realm, as we do not see the angels as they ascend and descend through the second heaven. The ladder which Jacob saw indicates God has given the angels a method by which to ascend and descend. That Jacob could see Lord above the ladder indicates that the distance was not very far that the angels had to travel. So the Bible seems to teach that the angels do not actually have to transverse the vast distances of outer-space in order to reach the earth, as is seen in the physical dimensions. Rather, in the invisible spiritual realm, the distance is short enough between heaven and earth, no longer than a ladder you can see the top of. A sort of permanent ladder has been created by God for angels to travel through the 2 nd heaven, going between the 1 st and 3 rd heavens. And so angels can be dispatched to Earth quickly, as the invisible spiritual realm is not limited by the way time is bounded in physics by the physical dimensions. How this actually works is somewhat vague, but we can get the general idea from what the Bible does say. In any case, the invisible spiritual realm also seems to exist throughout the second heaven, which is outer-space.

And so the Earth and all 3 of the heavens have an invisible spiritual realm that seems to pervade through all of them. Here on Earth the spiritual realm is all around us, but invisible. The Bible teaches that God created an invisible side to the universe, “For by him all things were created: things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities; all things were created by him and for him.” (Col 1:16)

And it should be noted that the terms here for “rulers, authorities” all refer to fallen angels. This can be seen by comparing this with Eph 6:12, “For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high [places].” And so these powers and authorities are the invisible fallen angels.

While they can physically manifest, it seems that fallen angels also have something akin to bodies made of spirit. We are 4 dimensional in our physicality, being made for 4 dimensions. Angels are spirits, and Jesus said after His Resurrection in Luke 24: “Behold my hands and my feet, that it is I myself: handle me, and see; for a spirit hath not flesh and bones, as ye see me have.” Luke 24:39

This could be taken, that truly angels are not physical life of the 3 physical dimensions we live in, as we are. Rather, angels are spirits of the spiritual realm, and their “bodies” exist in the spiritual realm. It would make sense that their bodies are composed of the substance of this invisible spiritual realm they live in, as human bodies are composed of the stuff of the 3 physical dimensions we live in.

1 Cor 15:40, 44 [There are] also celestial bodies, and bodies terrestrial: but the glory of the celestial [is] one, and the [glory] of the terrestrial [is] another… It is sown a natural body; it is raised a spiritual body. There is a natural body, and there is a spiritual body.

The Bible acknowledges that there can be bodies made of spirit, or spiritual bodies. As our human terrestrial bodies are composed of 4-dimensional physical matter, it would make sense that living spirit or heavenly bodies would be composed of the equivalent of the “matter” of the invisible spiritual realm. Angels have such spiritual bodies, and were created with such. It would make sense that there is at least a 5 th dimension, if not more, and that the angels' bodies are composed of the analogy to our “4d matter” which is in that spiritual realm. The spiritual realm might be composed of several dimensions, in the scientific sense of the term, such as a spiritual realm width, length, and height. But even if the spiritual realm is just 1 extra dimension, in the scientific sense of the term, the invisible spiritual realm would still be a 5 th dimension, 1 more dimension that the 4 dimensional physical world which we routinely perceive.

All of this leads to the point that this invisible spiritual realm may be composed of more dimensions, as per the scientific use of the term. The additional dimension(s) of the invisible spiritual realm, would be an extra dimension that is at least one more than the 4 dimensions that we perceive. Thus it would be fair to call angels “extra-dimensional”, meaning of more dimensions than us, esp. if the invisible spiritual realm correlates to extra dimensions, per the science use of the term.

However, God is not simply extra-dimensional. God is eternal, and therefore is what I call “outer-dimensional”. God is outside of dimensionality, being eternal and the Creator of everything that is, including all theoretical dimensions of the heavens and earth, and everything living in them. So to coin a term, God is “outer-dimensional”. This is an important distinction between the God the Creator, and His creation. The Bible says that all three of the heavens and the earth cannot contain God, which makes sense as He made them all; however they do manage to contain everything He created. “But will God indeed dwell on the earth? behold, the heaven and heaven of heavens cannot contain thee; how much less this house that I have builded?” 1 Kin 8:27

Now, the Earth is made by God, and it has visible dimensions that science has studied many things in, and the same for the first and second heaven. We also know there is an invisible spiritual realm throughout God's creation. Science has said much on the visible physical realm. But the fact that the spiritual realm is invisible does not mean that science will never have anything to say about it, or that no rules or bounds may operate upon the angels who live there. In fact, it seems that there are rules and bounds, like laws of physics, which are inherit in the spiritual realm as well. Even the battle in Rev 12 between the Holy angels and the fallen angels indicates that there are opposing forces best described as some spiritual realm physics being present. This is implied even in that the Holy angels prevailed, and pushed the fallen angels out of heaven, casting them down to earth. You can't have one angel pushing another without some concept of physics being implied, even in the spiritual realm. As such, there is some chance that the invisible spiritual realm does have physics rules under which it operates, and if so, that where the invisible spiritual realm touches the visible physical realm that we know, science might be able to glean some insight, or give some insight. This possibility is especially interesting in light of more and more of modern physics studying things which are invisible, and theories on what invisible dimensions may exist behind the scenes in the universe.

So if we were to guess that the invisible spiritual realm, and the creatures who are there, do have something to do with an extra dimension or dimensions (in the scientific use of the term), and spirits are therefore extra-dimensional beings, what would modern physics have to say about this?

Modern physics actually does include the topic of extra dimensions, and talk from scientists about extra dimensions has to do with something called “string theory” or “superstring theory”.

Some branches in modern physics are well established through experiments, such as gravity, relativity, quantum mechanics, much of particle physics, electromagnetism, and the weak and strong nuclear forces. String theory is not established, but rather is an attempt to bring all these branches of the tree of physics together, to connect them, to draw and see the trunk that all the branches stem from. String theory is highly theoretical, unproven, likely improvable and unverifiable, highly mathematical, and requires 10-11 dimensions to theoretically be able to describe the trunk of the tree of modern physics.

Here is quote from Lisa Randall PhD, a leading theoretical physicist and expert on particle physics, string theory, and cosmology:

“How many dimensions of space are there? Do we really know? By now, I hope you would agree that it would be overreaching to claim that we know for certain that extra dimensions do not exist. We see three dimensions of space, but there could be more that we haven't yet detected. You know now that extra dimensions can be hidden either because they are curled up and small, or because spacetime is warped and gravity so concentrated in a small region that even an infinite dimension is invisible. Either way, whether dimensions are compact or localized, spacetime would appear to be four-dimensional everywhere, no matter where you are.”
-Lisa Randall PhD, Warped Passages: Unraveling the Mysteries of the Universe's Hidden Dimensions, pg. 437

Lisa Randall is saying, according to modern physics, that there may be very large, even infinitely large, invisible dimensions that do exist, although we can only perceive the 4 dimensions of space-time. A 5 th large dimension such as this could be the invisible spiritual realm taught in the Bible, which contains angels in their spirit bodies of that dimension.

And here is a quote from Stephen Hawking Phd, one of the most famous scientists and theoretical astrophysicists of our time, commenting his thoughts on Randall's work:

“If fact, in order to explain the rate in which stars orbit the center of our galaxy, it seems there must be more mass than is accounted for by matter we observe. This missing mass might arise from some exotic species of particles in our world such as WIMPs (weakly interacting massive particles) or axions (very light elementary particles). But missing mass could also be evidence of the existence of a shadow world with matter in it … Instead of the extra dimensions ending on a shadow brane, another possibility is that they are infinite but highly curved, like a saddle . Lisa Randall and Raman Sundrum showed that this kind of curvature would act rather like a second brane: the gravitational influence of an object on the brane would be confined to a small neighborhood of the brane and not spread out to infinity in the extra dimensions. As in the shadow brane model, the gravitational field would have the right long-distance falloff to explain the planetary orbits and lab measurements of the gravitational force, but gravity would vary more rapidly at short distances. There is however an important difference between this Randall-Sundrum model and the shadow brane model. Bodies that move under the influence of gravity will produce gravitational waves, ripples of curvature that travel through spacetime at the speed of light. Like the electromagnetic waves of light , gravitational waves should carry energy, a prediction that has been confirmed by observations of the binary pulsar PSR1913+16. If we indeed live on a brane in a spacetime with extra dimensions , gravitational waves generated by the motion of bodies on the brane would travel off into the other dimensions. If there were a second shadow brane, gravitational waves would be reflected back and trapped between the two branes. On the other hand, if there was only a single brane and the extra dimensions went on forever, as in the Randall-Sundrum model, gravitational waves could escape altogether and carry away energy from our brane world. This would seem to breach one of the fundamental principles of physics: The Law of Conservation of Energy. The total amount of energy remains the same. However, it appears to be a violation only because our view of what is happening is restricted to the brane. An angel who could see the extra dimensions would know that the energy was the same, just more spread out.”
-Stephen Hawking PhD, The Universe in a Nutshell, pgs. 184-192

While giving credence to Randall's statement, basically Hawking says that very large extra-dimensions are possible, and would not violate the known laws of physics. In fact, their existence might help explain some rather large befuddling questions in science that are still unanswered, such as missing mass. As such, science allows for the existence of an invisible spiritual realm, potentially one in which angels are, and the spirit bodies of angels could be composed of the stuff of this extra dimension, this invisible realm.

The branch of physics called quantum mechanics deals with particles which are subatomic (that is smaller than an atom). Quantum mechanics has been well-established through scientific experimentation. Unlike string theory, quantum mechanics is a field of practical experimentation. It is in quantum physics that we find the Heisenberg Uncertainty Principle:

In quantum physics, the Heisenberg uncertainty principle states that certain pairs of physical properties, like position and momentum, cannot both be known to arbitrary precision. That is, the more precisely one property is known, the less precisely the other can be known. It is impossible to measure simultaneously both position and velocity of a microscopic particle with any degree of accuracy or certainty. This is not a statement about the limitations of a researcher's ability to measure particular quantities of a system, but rather about the nature of the system itself and hence it expresses a property of the universe.
-Wikipedia, Uncertainty Principle

This basically means that on a subatomic level, that of electrons, quarks, photons, etc., there seems to be a fundamental principal of randomness. Particles go where they seem to want to go. Particles almost seem to choose what they are doing. However, these choices do form an overall pattern, of statistically calculable probabilities.

One of the most well-known and respectable scientists in recent history, instrumental in the development of quantum mechanics, was Richard Feynman PhD. He worked on the Manhattan project developing the atomic bomb, was a recipient of the Nobel Prize in Physics, and is also known for demonstrating the O-ring defects resulting in the space shuttle Challenger tragedy.

To quote Richard Feynman PhD on the Uncertainty Principle in quantum mechanics:

One might still like to ask: “How does it work? What is the machinery behind the law?” No one has found any machinery behind the law. No one can “explain” any more than we have just “explained.” No one will give you any deeper representation of the situation. We have no ideas about a more basic mechanism from which these results can be deduced.
We would like to emphasize a very important difference between classical and quantum mechanics. We have been talking about the probability that an electron will arrive in a given circumstance. We have implied that in our experimental arrangement (or even in the best possible one) it would be impossible to predict exactly what would happen. We can only predict the odds! This would mean, if it were true, that physics has given up on the problem of trying to predict exactly what will happen in a definite circumstance.
Ja! physics has given up. We do not know how to predict what would happen in a given circumstance, and we believe now that it is impossible—that the only thing that can be predicted is the probability of different events. It must be recognized that this is a retrenchment in our earlier ideal of understanding nature. It may be a backward step but no one has found a way to avoid it.
No one has figured a way out of this puzzle. So at the present time we must limit ourselves to computing probabilities. We say “at the present time,” but
we suspect very strongly that it is something that will be with us forever—that it is impossible to beat that puzzle—that this is the way nature really is.
-Richard P. Feynman, PhD, The Feynman Lectures on Physics, Vol. 3, pgs.1-10,1-11

So why is it that at the scale of the tiniest parts of the universe, that there is all this randomness? Why has science given up on precise predictability, and accepted that uncertainty and chance rule the microscopic domain of the most basic and fundamental building blocks of the universe? Why can only probabilities be known?

With the advent of quantum mechanics, we have come to recognize that events cannot be predicted with complete accuracy but that there is always a degree of uncertainty. If one likes, one could ascribe this randomness to the intervention of God , but it would be a very strange kind of intervention: there is no evidence that it is directed toward any purpose. Indeed, if it were, it would by definition not be random. In modern times, we have effectively removed the third possibility above by redefining the goal of science: our aim is to formulate a set of laws that enables us to predict events only up to the limit set by the uncertainty principle.
-Stephen Hawking PhD, The Illustrated Brief History of Time, Pg 224

There is always an element of uncertainty or chance, and this affects the behavior of matter on a small scale in a fundamental way. Einstein was almost singlehandedly responsible for general relativity, and he played an important part in the development of quantum mechanics. His feelings about the matter are summed up in the phrase “ God does not play dice.” But all the evidence indicates that God is an inveterate gambler and that He throws the dice on every possible occasion.
-Stephen Hawking PhD, Black Holes and Baby Universes, pg. 70

Regarding quantum physics, Einstein said that “God does not play dice”, and Stephen Hawking says, “God throws the dice on every possible occasion”.

But what does the Bible say on the topic of dice and God?

Prov 16:33 We may throw the dice, but the LORD determines how they fall.

Assuming that whether it is us or the universe that throws the dice, it makes no difference, then what the Bible indicates is that God set up the universe to “play dice” on a quantum level, but at the same time, God is the one that determines how those “quantum dice” fall. By “quantum dice” I am referring to all of the subatomic particles/energies and their activities on the microscopic scale of the quantum level.

However, if the uncertainty principle of quantum physics is correct, then the Bible assures us that God still sets the rules and outcomes for the seeming “randomness” of the “quantum dice”. God is in control of the randomness and the probabilities that we see.

Some Christians who are Scientists speak on this very issue:

John Byl has a PhD in Astronomy, is the author of the book “God and Cosmos: A Christian View of Time, Space, and the Universe”, and is Professor of Mathematics and Head of the Department of Mathematical Sciences at Trinity Western University.

WG Pollard and, more recently, Nancey Murphy advocate that the apparently random events at the quantum level are all specific, intentional acts of God. God's action at this level is limited in that
(1) He respects the integrity of the entities with which He co-operates (eg, He doesn't change the electron's mass arbitrarily) and
(2) He restricts His action to produce a world that, for all we can tell, is orderly and law-like.
God is the hidden variable. Murphy asserts that this position is not only theologically preferable to indeterminism, but has the further advantage of consistency with the principle of sufficient reason. Of course, if God is directly responsible for quantum events this entails that these are therefore predictable by God. Hence we are left with a deterministic universe, at least at the quantum level.”

“God's sovereignty rules out the possibility of agents acting independently of Him. In particular, quantum mechanics does not imply ontological indeterminism , given that determinist interpretations of quantum mechanics are possible, that non-physical secondary causes cannot be ruled out and that God is the primary cause for all events.”
-John Byl PhD, “Indeterminacy, Divine action and Human Freedom”

William Pollard PhD, is a Nuclear Physicist and Episcopal Priest, with a PhD in Physics and Honorary doctorates in science, divinity, law, and humane letters. He is the author of “Chance and Providence: God's Action in a World Governed by Scientific Law”. The entire book is on God operating, instead of “chance”, in quantum mechanics.

“In the next chapter I will begin the presentation for your consideration of a quite different approach to this problem which seems to me to offer an entirely adequate solution for it. Under it, as we shall attempt to show, there can emerge again in all of its ancient power the fullness of the Biblical response to the living God who is ever active in the whole of His creation sustaining, providing, judging, and redeeming all things, both in heaven and in earth, in accordance with the mysterious and hidden purposes of His might will. At the same time, however, this is accomplished in such a way that the essential integrity and unity of science, both as it is now and as in principle it may become, is fully preserved.”
“To Einstein's famous question expressing his abhorrence of quantum mechanics, “Does God throw dice?” the Judeo-Christian answer is not, as so many have wrongly supposed, a denial, but a very positive affirmative. For only in a world in which the laws of nature govern events in accordance with the casting of dice can a Biblical view of a world whose history is responsive to God's will prevail.”

-William Pollard PhD, “Chance and Providence: God's Action in a World Governed by Scientific Law”, pg. 35, pg. 97

Nancey Murphy PhD, Theologian, is Professor of Christian Philosophy at the Fuller Theological Seminary. She also serves as an editorial advisor for Theology and Science, Theology Today, and Christianity Today. She is the author of “Divine Action In The Natural Order”.

“The second strategy for giving an account of the locus of divine action explores quantum physics and seeks to give an account of God's action throughout the natural and human world by means of action at the quantum level (either alone or in conjunction with top-down action). My proposal is motivated theologically. If God is immanent in and acting in all creatures, then necessarily God is acting at the quantum level. Emphasis on this fact has the advantage of sidestepping the problem of interventionism: the laws of quantum mechanics are only statistical and therefore not subject to violation. If, as most interpreters conclude, events at this level are genuinely indeterminate, then there need be no competition between divine action and physical causation. It is possible from a theistic perspective to interpret current physics as saying that the natural world is intrinsically incomplete and open to divine action at its most basic level .”
-Nancey Murphy PhD, Dive Action In The Natural Order, pg. 131

In other words, God is in control and constantly interacting with the world at a quantum level. Where scientists see randomness and probabilities, they are seeing God determine how the dice fall, all the time, in quantum mechanics. The Bible may also present an argument of God controlling the “quantum dice” in Col 1:16-17, referring to Jesus Christ,

“For by him were all things created, that are in heaven, and that are in earth, visible and invisible, whether [they be] thrones, or dominions, or principalities, or powers: all things were created by him, and for him: And he is before all things, and by him all things consist.

The word here for “consist” is “synistemi” (4921) and it means, “to consist of or be composed of, to cohere, put together, hold together or band together”.

According to subatomic physics, it is the quantum force particles of bosons, and gluons that hold together atoms, and particles like photons and electrons that hold together different atoms. As such, this verse in the Bible could be referring to, that it is by God's control over the “quantum dice” that makes these particles we are composed of to hold together. As such, by His actions all things hold together or “by Him all things consist”.

Assuming it is true that God does allow randomness at a quantum level of physics, but also constantly controls the outcome of that randomness, besides “upholding all things”, like the universe, “by the word of His power” (Heb 1:3), is there another possible reason for God creating the universe to be this way? Could it relate to miracles, signs and wonders? This could very well be the case.

Not only does quantum physics allow for existing particles that we can observe in experiment to act in random ways, but it also allows for particles and antiparticles (antimatter) to pop in and out of existence, seemingly randomly. These particles usually only exist for a very short time, and are called “virtual particles”.

“Down at the very tiniest length scale and trillions of times smaller than atoms, is what is known as the Planck scale where the concept of length loses its meaning and quantum uncertainty rules. At this level all known laws of physics break down and even space and time become nebulous concepts. Any and all conceivable distortions of spacetime will be popping in and out of existence in a random and chaotic dance which is going on all the time everywhere in the universe. Terms such as “quantum fluctuations” and the “quantum foam” which are used to describe this chaotic activity certainly do not do it justice.”
-Jim Al-Khalili PhD, Black Holes, Wormholes, and Time Machines, pg. 207
PhD in Theoretical Nuclear Physics, theoretical physicist at the University of Surrey

The existence of these seemingly random particles does not violate the laws of physics, especially the Law of Conservation of Energy:

“Where did all these particles come from? The answer is that relativity and quantum mechanics allow matter to be created out of energy in the form of particle/antiparticle pairs. And where did the energy come from to create this matter? The answer is that it was borrowed from the gravitational energy of the universe. The universe has an enormous debt of negative gravitational energy, which exactly balances the positive energy of the matter.”
-Stephen Hawking, PhD, Black Holes and Baby Universes, Pg. 97

Virtual particles have been shown, through experiments, to exist, as seen in the Lamb shift and the Casimir Effect.

“These particles are called virtual because, unlike “real” particles, they cannot be observed directly with a particle detector. Their indirect effects can nonetheless be measured, and their existence has been confirmed by a small shift (the “Lamb shift”) they produce in the spectrum of light from excited hydrogen atoms.”
-Stephen Hawking PhD, Black Holes and Baby Universes, Pg 107

Regarding the Casimir Effect,

“As we saw in Chapter 7, even what we think of as “empty” space is filled with pairs of virtual particles and antiparticles that appear together, move apart, and come back together and annihilate each other. Now, suppose one has two metal plates a short distance apart. The plates will act like mirrors for the virtual photons or particles of light. In fact they will form a cavity between them, a bit like an organ pipe that will resonate only at certain notes. This means that virtual photons can occur in the space between the plates only if their wavelengths (the distance between the crest of one wave and the next) fit a whole number of times into the gap between the plates. If the width of a cavity is a whole number of wavelengths plus a fraction of a wavelength, then after some reflections backward and forward between the plates, the crests of one wave with coincide with the troughs of another and the waves will cancel out.
Because the virtual photons between the plates can have only the resonant wavelengths, there will be slightly fewer of them than in the region outside the plates where virtual photons can have any wavelength. Thus there will be slightly fewer virtual photons hitting the inside surfaces of the plates than the outside surfaces. One would therefore expect a force on the plates, pushing them toward each other . This force has actually been detected and has the predicted value. Thus we have experimental evidence that virtual particles exist and have real effects.”
-Stephen Hawking PhD, The Illustrated Brief History of Time, pgs. 204-206

Virtual particles can include all types of particles, including photons, electrons, gluons, bosons, and quarks. According to physicists, under certain conditions in the universe, virtual particles can exist for longer periods of time and therefore become “real” particles. This particular example relates to conditions of space near a black hole, but in principle this shows that science does generally allow for the possibility of virtual particles popping into existence and becoming real particles.

“We can understand this in the following way: what we think of as “empty” space cannot be completely empty because that would mean that all the fields, such as the gravitational and electromagnetic fields, would have to be exactly zero. However, the value of a field and its rate of change with time are like the position and velocity of a particle: the uncertainty principle implies that the more accurately one knows one of these quantities, the less accurately one can know the other. So in empty space the field cannot be fixed at exactly zero, because then it would have both a precise value (zero) and a precise rate of change (also zero). There must be a certain minimum amount of uncertainty, or quantum fluctuations, in the value of the field. One can think of these fluctuations as pairs of particle of light or gravity that appear together at some time, move apart, and then come together again and annihilate each other. These particles are virtual particles like carry the gravitational force of the sun: unlike real particles, they cannot be observed directly with a particle detector. However, their indirect effects, such as small changes in the electron orbits in atoms, can be measured and agree with the theoretical predictions to a remarkable degree of accuracy. The uncertainty principle also predicts that there will be similar virtual pairs of matter particles, such as electrons or quarks . In this case, however, one member of the pair will be a particle, and the other an antiparticle (the antiparticles of light and gravity are the same as the particles).
Because energy cannot be created out of nothing, one of the partners in a particle/antiparticle pair will have positive energy, and the other partner negative energy. The one with negative energy is condemned to be a short-lived virtual particle because real particles always have positive energy in normal situations. It must therefore seek out its partner and annihilate with it. However, a real particle close to a massive body has less energy than if it were far away, because it would take energy to lift it far away against the gravitational attraction of the body. Normally, the energy of the particle is still positive, but the gravitational field inside a black hole is so strong that even a real particle can have negative energy there. It is therefore possible, if a black hole is present, for the virtual particle with negative energy to fall into the black hole and become a real particle or antiparticle . In this case it no longer has to annihilate with its partner. Its forsaken partner may fall into the black hole as well. Or, having positive energy, it might also escape from the vicinity of the black hole as   a real particle or antiparticle . To an observer at a distance, it will appear to have been emitted from the black hole.”
-Stephen Hawking PhD, The Illustrated Brief History of Time, Pgs. 134-137

According to science it is possible that physical quantum particles can randomly pop into existence seemingly out of nowhere. If God is controlling the “quantum dice”, then this means God could cause these subatomic quantum particles to come into existence out of nowhere. This does not contradict the laws of physics in any way. Rather the laws of physics and modern science make clear that subatomic quantum particles popping into existence from out of nowhere is the normal state of the universe, which science has confirmed. And it is entirely possible for this randomness to be controlled by God controlling the “quantum dice”; and the quantum randomness seen has no explanation. Metaphorically speaking, this is a huge hole in the wall of science, which allows for the hand of God to come through into the physical universe, without in any way contradicting science or the known laws of physics. This shows that science actually allows for miracles and the miraculous done by God, without it in any way conflicting with Science or Modern Physics.

Modern Physics teaches that elementary particles, of all kinds, can and do randomly pop in and out of existence. This includes photons, which are particles of light. This also includes gravitons, which are theoretical and theoretically instrumental in gravity, as well as gluons, bosons and other force carrying particles.

Some force carrying particles are what hold quarks together to form neutrons and protons, and other force particles hold together atoms. All of these particles can pop into existence out of nowhere, seemingly randomly, the universe allows for this, and the universe was created by God intentionally to be the way it is.

What are quarks and electrons? They are the particles that are the building blocks of atoms.

Different types of atoms make up all of the elements of matter, as seen in the periodic table of the elements.

Atoms are the building blocks of all the matter we see, and our bodies are made of atoms.

So assuming God, who is omnipotent, one way or another controlled the randomness of the quantum world… then this means that God could choose to have a large number of quarks, gluons, electrons, etc. pop into existence very quickly, and assemble into atoms. God could also do this in such a way that many atoms were formed, and would assemble into much larger objects, even objects large enough that we could see them.

This might include things like oil and grain popping into existence out of nowhere:

1 Kings 17:8-16
And the word of the LORD came unto him, saying, Arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Zidon, and dwell there: behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. So he arose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there gathering of sticks: and he called to her, and said, Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel, that I may drink. And as she was going to fetch it, he called to her, and said, Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. And she said, As the LORD thy God liveth, I have not a cake, but an handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse : and, behold, I am gathering two sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat it, and die. And Elijah said unto her, Fear not; go and do as thou hast said: but make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for thy son. For thus saith the LORD God of Israel, The barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the LORD sendeth rain upon the earth. And she went and did according to the saying of Elijah: and she, and he, and her house, did eat many days. And the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the LORD, which he spake by Elijah .

God provided for 3 years oil and grain, though the land was in a drought with famine. This oil and grain appeared seemingly out of thin air. But another way to put it might be that it appeared out of “seemingly random quantum foam”. And there are many miracles, signs, and wonders in the Bible, done by God, which are similar to this, such as Jesus Christ feeding the multitudes of thousands from a couple fish and a few loaves of bread.

Also, there are miraculous healings mentioned many times in the Bible. According to science, our bodies are made up of molecules of atoms, which are made from quarks and electrons and such. Consider the cases of sight being restored to the blind, the healing of the disfigured hand, the healing of lepers, and the healing of all manner of sicknesses; miracles done by Jesus Christ. Control over the “quantum dice” would be one way to explain how sick flesh was instantaneously changed into healthy flesh.

And so this is one way to describe, in modern physics concepts, how God does miracles, signs, and wonders. Though God does do them, whether control of the “quantum dice” of quantum physics is truly and specifically how, or not.

But the Bible also says that Holy angels, and Fallen angels, also work miracles, signs and wonders. (Acts 2:22, 5:12, 2 Peter 2:11, Heb 2:4, Matt 24:24, 2 Thes 2:9, Rev 13:2, 14, 16:14) So it could be an accurate description to say that how fallen angels also do miracles, signs, and wonders is because they too somehow have control over the “quantum dice”, though definitely on a more limited scale than God does.

The Bible teaches that God is everywhere in the universe, and there is nowhere that He is not. Whereas fallen angels have a set, limited, location for their spirit body, and are only in one place at a time, much like mankind. Under this line of reasoning, God has power, and “quantum power” over everywhere in the universe, but fallen angels only have power or “quantum power” in their immediate location. Also, God has power over the fallen angels' spirit bodies themselves, as their bodies are part of the creation, whereas fallen angels have no such power over God.

It does make some analogous sense that all angels would have powers like God, but limited, for the Bible several times in the Old Testament calls angels the “sons of God”. (Gen 6, Job 1:6, Job 2:1, Psalm 29:1, 89:6)

It may be that the extra-dimensionality of angels is what would make possible them having limited control over the “quantum dice” in their immediate location.

“Today, however, physicists are following a different trail-the one leading to superstring theory. Unlike previous proposals, it has survived every blistering mathematical challenge ever hurled at it. Not surprisingly, the theory is a radical-some might say crazy-departure from the past, being based on tiny strings vibrating in 10-dimensional space-time… In superstring theory, the subatomic particles we see in nature are nothing more than different resonances of the vibrating superstrings, in the same way that different musical notes emanate from the different modes of vibration of a violin string.”
-Michio Kaku PhD, “Into the Eleventh Dimension”, author of Hyperspace: A Scientific Odyssey through the 10th Dimension, Oxford University Press.

According to String Theory, particles in the 4-dimenional space-time we observe, are the result of vibrations of 1 dimensional strings that exist in an additional 6-7 dimensions, in the scientific sense of the word which (comes to10-11 dimensions total).

As such, speaking generally according to science in principle, it is possible that the extra-dimensionality of angels would allow for their altering of particles in our 4 dimensional world, on the subatomic quantum level. As such, their extra-dimensionality, in the spiritual realm, may be tied directly to their ability to work “miracles, signs, and wonders”, possibly through being able to determine how the “quantum dice” fall (on a limited scale in their immediate locality).

To illustrate, imagine that sitting on a table, is a cup. This cup has 3 spatial dimensions, and as the second pass, it moves through the 4 th dimension of time. Now, in the exact same location as the cup, would be 6-7 invisible dimensions that you can't see. And that is because these invisible 6-7 dimensions intersect the 4 dimensions we know at every point. These 6-7 dimensions are most definitely not somewhere else, but are in the same place we are, but invisible. Now, if these 6-7 extra dimensions correspond to the invisible spiritual realm that the Bible teaches, then an angel who has a spirit body would have an invisible spirit body comprised of the stuff of these 6-7 extra dimensions. And such an invisible angel could choose to effect the 6-7 extra dimensions where the cup is located so as to knock the cup over.

In other words, fallen angels have spirit bodies in the invisible spiritual realm. If the spiritual realm is composed of these extra 6-7 dimensions, then the spirit bodies of the fallen angels are composed of the spiritual realm, these extra 6-7 dimensions. Just as the invisible spiritual realm is all around us, so also could be these 6-7 extra dimensions. According to String Theory (just a theory) what we observe as an effect in our 3 spatial dimensions is caused by what happens in the 6-7 invisible extra dimensions. This means that an extra-dimensional angel could use their extra-dimensional spirit body in the 6-7 extra dimensions, to have the effect of changing things in the physical 3 dimensions we perceive. And in this, fallen angels would also have limited control over how the “quantum dice” fall, but only in a very limited location where they are present. As the invisible realm is all around us (or these extra dimensions would be also) a fallen angel can only effect changes in the immediate locality around them, in the location of their spirit body.

And so this shows how Modern Physics also allows for angels or fallen angels to work miracles (in a limited locality) along the same lines as how Modern Physics allows for God to work miracles. And so angels can also work miracles and do the miraculous, without violating and laws of Modern Physics or science. Rather, Modern Physics and Science totally allows for the existence of angels, their spirit bodies, the invisible spiritual realm, and the miraculous powers of angels as described in the Bible.

When it comes to Holy angels or fallen angels, the Bible describes that they can cause dreams and Visions, as well as causing the physically miraculous or miracles.

In the case of fallen angels, they cause False Visions, which can seem entirely physically real to a victim, and also dreams. Beyond this fallen angels can cause physical injury, and other sorts of physical manifestations, like objects moving, or recording film being altered, etc. These physical manifestations would be considered as false signs, false miracles, and false wonders, Biblically speaking.

I think that fallen angels being able to control (in their immediate locality) how the “quantum dice” fall, would work as a way to explain Physical manfestations very easily, both with visible angels materializing, or seeing the physical effects of invisible angels, including the physical aspects of Visions.

Excepting time perception manipulation, I also think this “quantum dice” idea explains all varieties and aspects of Visions quite well, and also dreams. This is because the human brain also can experience the effects of a fallen angel being able to control the “quantum dice” (in a limited localized way).

“The human brain, however, is also subject to the uncertainty principle. Thus, there is an element of the randomness associated with quantum mechanics in human behavior. But the energies involved in the brain are low, so quantum mechanical uncertainty is only a small effect.”

-Stephen Hawking PhD, Black Holes and Baby Universes, Pg. 133

Although the effect of quantum mechanical uncertainty in the brain is normally small, if fallen angels can determine how the “quantum dice” fall, then a fallen angel could make the effect quite large and noticeable.

Regarding False Visions, all of our physical senses are dependant on how our brain interprets them. By fallen angels generating electrical impulses in the brain, and such things like that, fallen angels would be able to make us “see” things that are not actually in front of our eyes, and “hear” things that are not there to make any sound, “feel” things that are not touching our bodies, “smell” things not before our noses, and “taste” things that are not on our tongues. These things would seem completely real to all of the bodily senses. And the electrical impulses that are truly transmitting information about reality around us could also be blocked out by fallen angels, under this same ability. Or actual reality could be partially blocked. And either way, false electrical signals in the brain generated by fallen angels, through manipulation of the “quantum dice”, could cause a person to experience a False Vision that seemed entirely physically real, but was not.

A person could be caused to perceive something completely illusionary, by a fallen angel manipulating that person's brain, which is a person's gateway to physical perception. As such, an illusion could seem completely physically real to all of the bodily senses, so much so as to be completely indistinguishable from reality to the person. This manipulation of the senses through manipulation of the brain is very likely what happens in False Vision (or in Holy angelic true Visions). Fallen angels could cause this to happen to more than one person at a time, strengthening the deception. And also under the same limited control over the “quantum dice”, fallen angels could cause physical manifestations, even running concurrently with a Vision which seems real. This sort of deception can be very powerful. Dreams could be explained much in the same way, but the same sort of thing occurring while the person is asleep and dreaming.

Besides all of this, there is one more thing which is miraculous that fallen angels do, which modern science allows for in a specific way. That is time perception manipulation.

Chapter 9: Modern Physics and the Abilities of Fallen Angels
Time Perception Manipulation

Luke 4:5 “And the devil, taking him up into an high mountain, shewed unto him all the kingdoms of the world in a moment of time.”

This case of Satan likely causing Jesus Christ to have a Vision, as mentioned in the Bible, was likely at least hours in less than 1 second.

Let's look at some of the examples of time perception manipulation mentioned earlier:

The case of Robert was about 2 hours in about 1 minute.
The Valdes case was about 5 days in 15 minutes.
The case of Michael was about 20 years in about 7 days.

In a seconds-to-second ratio, this equates to:

Robert: 7200 seconds in 60 seconds,
or a ratio of 120 seconds in 1 second

Valdes: 432,000 seconds in 900 seconds,
ratio of 480 seconds in 1 second

Michael: 630,720,000 seconds in 604,800 seconds,
ratio 1043 seconds in 1 second

What we are going to cover next is the time perception manipulation abilities of fallen angels, as seen in fallen angelic. I will first be covering the ways time perception manipulation can Not be explained under Modern Science, before I get into the way it can be explained, and Modern Physics allows for this.

First off, it is necessary to keep in mind that the memories of these experiences are of real interaction between the abductee, and the vision caused by the fallen angel, in which the abductee can make choices while the experience is ongoing.

I would first like to make the point that remembered False Vision experiences are not memories that are ready-made and downloaded like a file into the abductee's brain. Rather, because the abductee actively participates in decision making during the Vision, the experience is stored as the events take place, over time. In short, what abductees usually experience is very different than what some people refer to as “false memories”. This can be sufficiently supported in that there are cases in which an abductee has experienced a couple hours worth of abduction, called out to Jesus for help, the experience has abruptly stopped, and the abductee has found that only minutes had passed since the experience had begun, not hours. As Satan does not work against Satan, a fallen angel would not download a ready-made memory story that included the abduction experience stopping in the name and authority of Jesus Christ.

So this shows that abductees are able to make decisions during the False Vision experience. It is a real experience, that takes place over the gradual progression of the experience, and it progresses with time passing. It is reported that the flow of time seems normal to abductees during these experiences, along with the experience feeling real to all the bodily senses.

As the brain of the victim of a False Vision is an integral part of how fallen angels carry out these Visions, and the memories of these attacks are stored in the brain, then the time perception manipulation aspect of these attacks must be explainable in a way that is consistent and not conflicting with the physical human brain and how it functions. And so any explanation of time perception manipulation must be limited and confined to explanations that do not conflict with the science of the human brain.

In examining this further, I am going to keep relevant and prevalent in this explanation that it has been shown in False Visions that time perception manipulation is present while the abductee's body does not go anywhere. This is important. I would assert that any solution that would work to explain time perception manipulation in this scenario would also work in all other scenarios, though the opposite would not be true. The simplest answer can be found in explaining the most restrictive scenario in difficulty of a science-friendly explanation.

If we were to assume that time perception manipulation involves a compacting or compressing of extensive experiences into a short period of time, then this would require the human brain to handle in one second, somewhere from a hundred to a thousand times more information than the brain usually processes in one second. The brain processes information by the firing of neurons.

The only information I could find on neurons firing more rapidly than normal were studies on psychoactive drugs, heroin especially. As people attacked by fallen angels that experience time perception manipulation do not report experiencing a severe heroin-like sensation, this serves as experimental evidence that overly-rapid neuronic firing in the normal passage of time will not work to explain this time perception manipulation.

And as such, time perception manipulation does not involve a compacting or compressing of extensive experiences into a short period of time. The only other option is that these experiences actually do take as much time as subjectively perceived by the person having a fallen angelic Vision, though objective time passage for the rest of the world is much shorter.

A major example for this may be seen in the theory of general relativity. According to relativity, no matter what speed a person moves, time is perceived to pass at the same rate. However, less time will comparatively pass for an accelerated person than for a (relatively) stationary person. Yet either person will feel time passing at the same rate. It could be argued from a theological standpoint that God designed the human brain to need a consistent flow of actual time in order to function correctly, and designed a universe in which time passage would remain consistent, no matter to what speed a human might accelerate.

Because the person's brain is involved in the process of a Vision, yet their body does not go anywhere, many theoretical physics concepts dealing with time would not work to explain how the brain can experience more time while the body experiences less time.

Could general relativity, and time dilation explain how this works? Relativistic Time Dilation would not work, because it would require the body to feel acceleration (or its gravitational equivalent) in comparison to the brain, at over 99% the speed of light. This speed would be necessary to produce a 100 or 1000 seconds to 1 second ratio. This is not what is reported by witnesses of the person under attack's body, that see it does not go anywhere, nor the Biblical account that during Visions people do not go anywhere. So this cannot be the case, aside from the fact that such a thing would likely kill the person.

Could time travel gained by travel to the future, and then the past, explain this extra perceived time?

There is a type of theoretical wormhole, called a CTC, which was once theorized to be able to be used in this way, if many detailed criteria were met. But according to the current consensus of scientists, a CTC would not work for time travel to the future or past. This manner specifically would involve moving a brain to another location in 4d space-time, spending a real amount of time in that other location moving into the future, and then the brain traveling back in time to the same moment it left. Even if this could work without killing the person, a CTC wormhole still would not work for returning the brain to the past, as a CTC will not work for time travel to the past or future. A CTC wormhole will not work for time travel to the future and past for a brain, or a person, or even for a bowling ball, as they cannot be used for time travel in general.

Kip Thorne and Stephen Hawking had an ongoing debate for about 20 years over the subject of time travel into the past, using a CTC wormhole for time travel. The debate, based on their books, seems to have become settled, with Thorne (pro-possibility of time travel) coming to agree with Hawking (anti-possibility of time travel). Here are some highlights:

“Perhaps fortunately for our survival (and that of our mothers), it seems that the laws of physics do not allow such time travel. There seems to be a Chronology Protection Agency that makes the world safe for historians by preventing travel into the past. What seems to happen is that the effects of the uncertainty principle would cause there to be a large amount of radiation if one traveled into the past. This radiation would either warp space-time so much that it would not be possible to go back in time, or it would cause space-time to come to an end in a singularity like the big bang and the big crunch. Either way, our past would be safe from evil-minded persons. The Chronology Protection Hypothesis is supported by some recent calculations that I and other people have done. But the best evidence we have that time travel is not possible, and never will be, is that we have not been invaded by hordes of tourists from the future.”
-Stephen Hawking PhD, Black Holes and Baby Universes Pg. 154 (1994)

“Translating back the viewpoint of an observer at rest in the wormhole (the observer that Kim and I had relied on), Hawking's conjecture meant that the quantum gravity cutoff occurs 10^-95 second before the wormhole becomes a time machine, not 10^-43 second – and by then, according to our calculations, the vacuum fluctuational beam is strong enough, but just barely so, that it might indeed destroy the wormhole.”
-Kip S. Thorne PhD, Black Holes and Time Warps pg. 520 (1994)

“Hawking suspects that the growing beams of vacuum fluctuations is nature's way of enforcing chronology protection: Whenever one tries to make a time machine, and no matter what kind of device one uses in one's attempt (a wormhole, a spinning cylinder, a “cosmic string”, or whatever), just before one's device becomes a time machine, a beam of vacuum fluctuations will circulate through the device and destroy it. Hawking seems ready to bet heavily on this outcome. I am not willing to take the other side in such a bet. I do enjoy taking bets with Hawking, but only bets that I have a reasonable chance of winning. My strong gut feeling is that I would lose this one. My own calculations with Kim, and unpublished calculations that Eanna Flanagan (a student of mine) has done more recently, suggest to me that Hawking is likely to be right. Every time machine is likely to self-destruct (by means of circulating vacuum fluctuations) at the moment one tries to activate it.”
-Kip S. Thorne PhD, Black Holes and Time Warps pg. 521 (1994)

That was all from 1994, but a more recent quote from 2001 shows the issue has generally been settled:

“… Since the sum-over-histories calculations in these backgrounds are mathematically equivalent, one can conclude that the probability of these backgrounds goes to zero as they approach the warping needed for time loops. In other words, the probability of having sufficient warping for a time machine is zero. This supports what I have called the Chronology Protection Conjecture: that the laws of physics conspire to prevent time travel by macroscopic objects .
Although time loops are allowed by the sum over histories, the probabilities are extremely small. Based on the duality arguments I mentioned earlier, I estimate the probability that Kip Thorne could go back and kill his grandfather as less than one in ten with a trillion trillion trillion trillion trillion zeroes after it… As gambling men, Kip and I would bet on odds like that. The trouble is, we can't bet each other because we are now both on the same side .”

-Stephen Hawking PhD, The Universe in a Nutshell, pgs. 152-153 (2001)

One problem with time travel to the past between 2 locations in 4d space-time, is that, put simply, electromagnetic vacuum fluctuations would build up traveling in a loop from the present to the past (and future), an infinite loop, and this would destroy any pathway from the present to the past (or future). Stephen Hawking and Kip Thorne have said, CTC wormholes won't work for time travel.

As such, this is also not a possibility for time perception manipulation during a fallen angel attack, and it can summarily be concluded that peoples' brains do not go anywhere, or time travel. Time gained by traveling to the future, and then the past, is not allowed by physics in any way that would fit this time perception manipulation scenario seen in a fallen angelic Vision.

Biblically, this can be understood in that God created the universe so as to not allow time travel into the past. God controls both sides of the wormhole, and it is God who would make it so electromagnetic vacuum fluctuations in a loop from the wormhole mouths would destroy the wormhole before it could allow for any possible time travel.

God created time, as did Jesus Christ, as all things were created through Him.

Jesus Christ says in Rev 22:13, “I am the Alpha and the Omega, the First and the Last, the Beginning and the End.”

As such God has complete authority over time, and simply does not allow time travel to the past, or the future and then the past again.

None of these theories mentioned will work as an explanation for time perception manipulation caused by fallen angels during False Visions. So then what is going on?

The key verse is Luke 4:5, “And the devil, taking him up into an high mountain, shewed unto him all the kingdoms of the world in a moment of time .”

This verse does not describe time travel to the past. In contrast, this verse describes a long period of time passing during a second, or less than a second. Or another way to say this is that some extra time was perceptually gained by the person, more than the objective passage of time that God controls.This verse describes a long period of time passing during a second, or less than a second. Or another way to say this is that some extra time was perceptually gained by the person, more than the objective passage of time that God controls. So how would a fallen angel do this? How might this work?

The answer is that there is simply more to the dimension of time than we normally think of there being. I believe the Bible sets precedence for this concept, and this is how I would interpret Joshua's Long Day.

Josh 10:12-14
Da talte Josua til HERREN i dag, da Herren gav op Amoriterne før Israels børn, og han sagde i synet af Israel, Sun, står du stadig ved Gibeon, og du, Moon, i dalen af Ajalon. Og solen stod stille, og månen opholdt sig, indtil folket havde hævnet sig på deres fjender. Er det ikke skrevet i bogen af Jasher? Så solen stod stadig midt i himlen, og ilede ikke at gå ned over en hel dag. And there was no day like that before it or after it, that the LORD hearkened unto the voice of a man: for the LORD fought for Israel.

I have read several theories to explain how this worked, but here is mine:

When God made the dimension of time, He made it to have both its flow in length, as we normally perceive, and draw as a line, but also to have a width to it, at right angles to its length. This width is normally small and tight like a string. But the width of time is like a stretchy material, like a rubber band, and so if God wants to, God can stretch out the width of time. The width of time is not affected by the 3 dimensions of space, or things like gravity or speed. The length of time is what is referred to in “space-time”, but the width of time exists unaffected by the things that would normally affect the length of time. In other words, the width of time works like a 2 nd dimension to time.

In Joshua's Long Day, it was the width of time that God stretched out, around the surface of the earth, and for the people on the earth. As such the people on earth experienced long time passage in the width of time, during what was a brief moment in the length of time.

I believe that according to physics this is possible. Although the concept of time having a 2 nd dimension of “width” seems to be in its infancy, there is some information to be found on it. The concept which parallels the “width” of time in modern theoretical physics is the concept of “imaginary time”:

“…One of these is that it is easier to do the sum if one deals with histories in what is called imaginary time rather than in ordinary, real time. Imaginary time is a difficult concept to grasp, and it is probably the one that has caused the greatest problems for the readers of my book. I have also been criticized fiercely by philosophers for using imaginary time. How can imaginary time have anything to do with the real universe?
I think these philosophers have not learned the lessons of history. It was once considered obvious that the earth was flat and that the sun went around the earth, yet since the time of Copernicus and Galileo, we have had to adjust to the idea that the earth is round and that it goes around the sun. Similarly, it was long obvious that time went for the same rate for every observer, but since Einstein, we have had to accept that time goes for at different rates for different observers. It also seemed obvious that the universe had a unique history, yet since the discovery of quantum mechanics, we have had to consider the universe as having every possible history. I want to suggest that the idea of imaginary time is something that we will also have to come to accept. It is an intellectual leap of the same order as believing that the world is round. I think that imaginary time will come to seem as natural as a round earth does now. There are not many Flat Earthers left in the educated world.”

-Stephen Hawking, Black Holes and Baby Universe, Pg. 81-82

Imaginary time is already a commonplace of science fiction. Men it is more than science fiction or a mathematical trick. It is something that shapes the universe we live in.
-Stephen Hawking, Black Holes and Baby Universes, Pg. 83

Though it is a newer concept, it seems that imaginary time shapes the universe we live in. According to physics, what is it like?

You can think of ordinary, real time as a horizontal line, going from left to right. Early times are on the left, and late times are on the right. But you can also consider another direction of time, up and down the page. This is the so-called imaginary direction of time, at right angles to real time.
What is the point of introducing the concept of imaginary time? Why doesn't one just stick to the ordinary, real time that we understand? The reason is that, as noted earlier, matter and energy tend to make space-time curve in on itself. In the real time direction, this inevitably leads to singularities, places where space-time comes to an end. At the singularities, the equations of physics cannot be defined; thus one cannot predict what will happen. But the imaginary time direction is at right angles to real time. This means that it behaves in a similar way to the three directions that correspond to moving in space. The curvature of space-time caused by the matter in the universe can then lead to the three space directions and the imaginary time direction meeting up around the back. They would form a closed surface, like the surface of the earth. The space directions and imaginary time would form a space-time that was closed in on itself, without boundaries or edges. It wouldn't have any point that could be called a beginning or end, any more than the surface of the earth has a beginning or end.

-Stephen Hawking PhD, Black Holes and Baby Universes, Pg 82

“When one tried to unify gravity with quantum mechanics, one had to introduce the idea of “imaginary” time. Imaginary time is indistinguishable from directions in space. If one can go north, one can turn around and head south; equally, if one can go forward in imaginary time, one out to be able to turn round and go backward. This means that there can be no important difference between the forward and backward directions of imaginary time. On the other hand, when one looks at “real” time, there's a very big difference between the forward and backward directions, as we all know.”
-Stephen Hawking PhD, The Illustrated Brief History of Time, Pg 182

Imaginary time does not follow the forward direction of time, but instead forms a closed loop, in which there is no distinguishable forward or backward direction. This concept seems to parallel a stretchy width to time very well. A person experiencing imaginary time could gain time, going around a closed loop on the width of time, and ending up where they started. This would allow time to be gained, and experienced, by the person, without that person moving forward on the length of time, save a moment.

Could the science theory of Imaginary Time, or concept of a Width to Time, explain time perception manipulation in False Visions caused by fallen angels? … Yes.

As I have mentioned before, the Bible calls the angels the “sons of God” in several places, and this may relate to that angels can do many of the same things that God can do, but on a more limited and local basis.

For instance, God can perform miracles, signs and wonders, and Joshua's Long Day was one of these miraculous events. If this analogy holds true in this case, as it has in other cases, then it would make sense that fallen angels may also be able to stretch out the width of time on a limited local basis. The length of time God keeps all authority over, and fallen angels cannot travel it nor stretch it out. But during a Vision the additional time perceived would be from fallen angels stretching out the width of time (not the length of time). Time is received like a substance coming from the width of time, while there is scarcely anything gained in the ever-proceeding length of time.

In fallen angelic Vision experiences, this could be visualized as a fallen angel stretching out the width of time around the brain of the person under attack. The person's brain does Not leave their body, nor move forwards and backwards along the length of time. But the person does experience a gain of time from the period in which the width of time is stretched out around their brain. This allows for a gain of perceived passage of time in a Vision, and would allow for a couple minutes to or even a couple hours to be perceived to pass in a moment, or second.

This scenario would allow the brain to function at its normal speed, with decision making processes working as they normally do in the brain-mind-soul-spirit connection. This would also allow for memories to be stored in the brain according to the normal way the brain functions.

And so this is how I would explain fallen angels accomplish time perception manipulation during Visions. Modern Physics seems to somewhat allow for this, especially angels might be able to do this under the explanation of if they were extra-dimensional in 6-7 extra dimensions, they might be able to access a second dimension of time as well. In any case, this explanation of stretching the width of time around the brain of the person would work to explain time perception manipulation in Visions.

Chapter 10 – Conclusions About Alien Abduction Experiences

I find a good analogy to conceptualize an extra dimension or dimensions is the green code in the Matrix movie. Like the agents in the Matrix movie, fallen angels can alter the “code” (“quantum dice”) to change what is there and alter the green code inside a person's mind, to change what the person perceives, through their brain.

As such I often try to represent the aspects of Fallen angelic False Visions using Matrix imagery. I use a red sphere of code to represent the invisible extra-dimensional or spiritual realm fallen angel (hallway is green, sphere is red).

As an example, this is a close up of a fallen-angel-caused vision of an “alien abduction”. Remember that the entire vision, all 3 aliens, and the setting, are all caused by 1 fallen angel. In this example, the red ball below contains a person standing in a room with 3 aliens, near a table, in a defensive posture against the aliens. That is how the person having this Vision experiences themself to be, and it seems real to them, though a Vision.

What this represents is that because of a fallen angel, the neurons in the person's brain are firing in such as way that their perceptions have been altered. As the person perceives their surroundings through their brain, which is the hub and gateway to all the physical senses, the true green reality has been blocked out either fully or partially, and the person perceives what is going on in the red sphere, which is the fallen angel attacking. Their brain being able to send signals of sensing the green reality around them has been blocked, and instead the deceptive red signals of the fallen angel is what is getting through to their brain. In the most extreme case, this can mean the person may perceive being touched, when they are not, smell things, see things, etc. which seem entirely physically real, but are not. These physical sensations can be of things which are external to the body, like the skin being cut, or internal to the body, such as John's stomach ache in Revelation, or any other sort of internal pain.

Because of the brain-sensory-hacking abilities of fallen angels seen in False Visions, which can seem completely physically real, it can be difficult to be able to tell with certainty that an actual pure physical manifestation of a fallen angel has occurred. Perhaps one example is that of fallen angels manifesting as UFOs (or whatever) in which pictures or video-recording have been taken.

It has to be kept in mind that when fallen angels do physically manifest, it may only be on a very limited and partial basis. One example is the audio-recordings made of ghosts, which if not hoaxes, only show a physical manifestation of the air vibrating so as to produce a recordable sound, or a physical manifestation to alter the recording device directly. That is all that could be proven to have occurred, at most. In fact in many cases, it is possible that a physical manifestation was limited to only a direct altering of the film or recording device, whether pictures of ghosts or UFOs, video film, or audio recordings, while people sometimes experience a False Vision in conjunction with this.

It is analogously similar to the scene in the movie The Matrix where Neo lays down on a table, and his brain is connected to a piece of hardware. He awakes to find himself standing in a white room, with Morpheus, and some chairs. He touches them and asks “Is this real?” and Morpheus comments to him on how what seems to be real is determined by electrical signals in the brain.

All of Neo's senses were working, it seemed real to him, yet it was not, and he wasn't really where he perceived himself to be: he was still on the table, where his brain and senses had been hacked into, blocking out reality, and replacing it with something that felt just as real, but was not. But, he really did have the experience.

This represents what the person perceives during the False Vision:

In this example, the person does not perceive the green reality, but only the red deception of the fallen angel. They may have a dream of being in this room with 3 aliens, or the Vision could seem to completely physically-real-seeming to the abductee, clear and focused as if they were fully awake. To an observer, the abductee might seem to be awake as normal, or in a trance/sleeping state, and the observer who is not under attack does not experience what the abductee is experiencing. It is possible for and observer to also get attacked, and perceive themself to be in the room with the abductee, but then the observer would be represented with the same representation as the abductee above. It is also possible that the abductee could be allowed to perceive the green reality to some extent or another, making the mental attack only partial, and not full, such as a sensation of their actual body (in green reality) getting tapped by an observer. Or as in some cases, the abductee might see a gray, which seems physically real, overlaid on top of the green reality of their actual home, bedroom, car, etc. This would perhaps be better represented by a partially transparent red circle, in which some green is seen through the red.

Also lumped into the aspects of False Visions are events involving time perception manipulation. As in the case of Robert, the explanation is that in the localized area of his brain, something like a second dimension of time, ever present but at right-angles to the normal flow of time, was utilized by the fallen angel, so that he experienced hours in minutes. Again, we know this is possible for fallen angels to utilize time this way to a limited localized extent, on a person, as the Bible records in Luke 4:5 in Satan showing Jesus all the kingdoms of the world in the time it takes to blink. (And that God did this to a worldwide extent as in Joshua 10 as the sun stood still in the sky all day, though it should be noted nothing in the Bible indicates that fallen angels can do this in a worldwide way, nor beyond the localized effect on a person during a False Vision.)

As to Physical Manifestation, the major example I have used here is of the Malmstrom incident, in which UFOs were seen, and physical documented malfunctions, without any other explanation to be had, coincided with the UFOs.

In the case of abductees, partial physical manifestations are documented with bruises and other injuries, etc., however typically the simpler explanation for much of the experience is that the rest of the experience was a False Vision. Most of the experience was a False Vision, which also had minor elements of physical manifestation. For instance, an abductee flown around Mars and back in a UFO, who returns with a bruise, should be assumed to have had a False Vision of going to Mars. This is because a bruise that is ascertained to have been received during the experience is only able to serve as evidence of a partial limited physical manifestation of a fallen angel, only enough to produce a bruise. Along the same lines, cuts or scars, whether external or internal (such as to the sexual organs) would need to be ascertained to have been received during the experience, and could only serve as evidence of a partial limited physical manifestation of a fallen angel, only enough to produce those cuts or scars. A bruise as the only evidence simply cannot prove someone physically went to Mars.

When it come to physical manifestation, it is clear from the Bible that fallen angels can cause illness, as is seen in the case of Job being given boils by Satan, and Herod (accepting worship as a “god”) being smitten with worms by an angel of God, which killed him. In this case of illness, once a fallen angel has caused an illness, it can remain for some time. One such illness that seems to be reported often among female abductees is that of “false pregnancy”, which is a verifiable medical condition. This medical condition also happens to many women who have never reported having any “alien abduction” experiences. The symptoms include extended abdomen, sensations of a baby moving inside, menstrual changes and lack of menses, verifiable hormonal changes, weight gain, tender breasts, morning sickness, cervical changes, and false labor. Research has shown 18% of cases of false pregnancy were at one time diagnosed as a pregnancy by a doctor. This is likely as doctors use hormone blood tests. In the normal population this is estimated to occur 1-6 times per every 22,000 births. False pregnancy happens to many women who are not abductees. As such it is possible either that a fallen angel could supernaturally trigger this illness in a woman's body by a partial physical manifestation targeted to cause this illness, or could simply be playing upon an illness of false pregnancy that would have occurred in that women anyway, due to some natural or unrelated reason for this medical problem. To date there is no verifiable proof of any real “alien” conception taking place, or resulting babies, to be found in abduction research. ( From Wikipedia, False Pregnancy ).

Here is a False Vision combined with some degree of Physical Manifestation:

And what the person perceives during the combination False Vision / physical attack:

The representations above are meant to convey that both a False Vision and a Physical Manifestation attack are taking place at the same time, to some extent or another. The brain is sensory-hacked so that the abductee may perceive themself to be in a new location, and whatever they experience can seem physically real. At the same time, the abductee may incur physical injuries from a level of Physical attack, in partial physical manifestation. While the abductee perceives themself to be aboard a spaceship, and bruised by an alien, the fallen angel manifests physically enough to cause a bruise on the body of the abductee in the corresponding area. In fact, the abductee is in green reality, still located in the same hallway, though having a False Vision of being somewhere else.

An especially deceptive aspect of a False Visions combined with a degree of Physical Manifestation, is when the attack begins with a real-feeling False Vision of the abductee's actual location. For instance, the abductee may actually be in their bedroom, and the Vision begins with the fallen angel having them perceive their bedroom, in a way that seems completely physically real. The real-seeming Vision then includes the abductee being moved from their bedroom to a spaceship, and the travel out of the house to the spaceship, even being floated through a wall or out a window, while the experience continues to be so physically-real-seeming that it is indistinguishable from reality to the abductee. The effect is seamless and flawless, and can convince the abductee that the travel and the location they went to were physically real locations that exist in objective reality. However, without actual objective proof of this, nothing can be confirmed. The simplest explanation is that the abductee had a False Vision which felt completely real, as their brain, through which they perceive their senses, was under attack and being manipulated in it's signals by a fallen angel.

Abductees have reported being taken to underground military bases, a hollow earth, other planets, going there on spaceships with advanced propulsion and anti-gravity systems, underground secret railway systems, and going through portals, wormholes, teleportation, etc. sometimes with corresponding technology seen. Yet, there is no objective evidence that the abductee actually went anywhere by these methods the abductee saw. Even in cases in which the abductee was observed to be missing, it is not ruled out that the witness was also being affected by a fallen angel with a False Vision, so designed that they would not be able to see the abductee, even if the abductee was right in front of them. This is the interpretation I have of the several cases of abduction accounts I referenced prior; the abductee did not go anywhere but was prevented from being seen.

Also, even if there were in fact secret military underground bases in existence, and there was verifiable proof that this was a true fact in actual reality, this does not mean that any abductees have actually been to these places. There is a verifiable planet Mars, but that this place exists does not mean that any abductee has actually been taken to the planet Mars. The government may have top-secret advanced military aircraft, but that does not mean that an abductee has actually ridden on any such aircraft. Without verifiable proof, an equally valid explanation is that the abductee experienced a real-seeming False Vision which was deceptive, and intelligently designed to be deceptive by a fallen angel.

When the abductee sees supernatural occurrences during their experience, things that seems to defy the laws of physics, like passing through a wall, or severe injuries that would kill a person but have healed the next morning, technology that not only is unknown but in fact science has so-far concluded does something which is impossible (like a device that makes a wormhole), these are all indicators of a real-seeming False Vision experience.

Also, if the abductee sees other abductees, or military personnel, or humans that are real people who are living today, these could still just be part of a real-seeming False Vision, and is not conclusive proof that the abductee went anywhere, or saw actual other people. A particular John Doe might be a real person, but that an abductee saw John Doe during their abduction experience does not mean that John Doe was involved with the abductee's experience in any way. Some abductees report seeing “Jesus” during their experience, or seeing a dead spouse, yet in neither case was the actual person involved. Just as easily as a fallen angel can cause a False Vision of several aliens, so also can a fallen angel cause a False Vision of human beings, even ones who really exist. There are some documented cases of one abductee seeing another abductee in an experience, and meeting that very person later in their life. In this case it is entirely possible that the fallen angels simply knew that both people were abductees, as the abductions were being caused by these fallen angels, and incorporated this fact into a False Vision, given to one or both abductees. That the people met later in life (like a UFO Conference) could be a coincidence that was merely hoped for by the fallen angel, or it even could be that the abductee was influenced towards the decision to go to this event by the fallen angel.

Once the enormity of the abilities of deception that a fallen angel has at their disposal by use of these methods, sinks in, it becomes very clear just how little of the information gleaned from abductee reports can be assumed to serve as verifiable proof of what is taking place in objective reality. In abductee cases, usually the only thing that can really be accepted as true is that the person really had an “alien abduction experience”. However, very little information can be gathered from the content of that experience. The abductee really did experience an event, but like one can't trust what a channeled demon says to a contactee to be true, one cannot trust what a fallen angel causes an abductee to experience in a False Vision to be true either. It is true that the abductee experienced something, and something truly traumatic, and can need all the understanding of someone who experienced a real trauma, because they have. (And the Bible always records Visions as actual events that happened to the person who experienced the Vision, even though it is specified that the experience was a Vision. The Bible also confirms these events can be truly traumatic, besides in Job 7, also see Dan 8:27 and 7:28.) Yet at the same time the information that can be gathered from the content of a False Vision experience cannot be trusted, as all of it is a purposely designed deception caused by a fallen angel, working in the dark army of Satan who is the father of lies.

In conclusion, Science and Modern Physics seems to allow for the miraculous and miracles, whether caused by God, Holy angels or fallen angels. For Christians, the Bible does establish the kinds of things that fallen angels can do. Taking the Bible as the authoritative Word of God, on faith, there really is no need to question that fallen angels have these abilities. The Bible says fallen angels have these abilities, both of whatever degree of physical effects, and causing False Visions and dreams. Bible-believing Christians should be able to accept that, whether modern science has caught up to the Truth of the Word of God, or not. But the hope with this piece is that you can understand that Science and the Bible do not conflict, as science actually allows for the miraculous to occur, as is recorded in the Bible and seen in miracles God still works today. And as also is seen in the false signs and wonders that happen today, caused by fallen angels. Theories in Science are always changing, in a progressive accumulation of knowledge: they are not truth. Where the Bible and science seem to contradict, I believe the Bible should always be deferred to as Correct and Truth, no matter what science teaches or scientists say.

I've touched on topics involved with big bang theory, quantum mechanics, black holes, worm holes, extra dimensions, and string theory. But I agree with what Russell Grigg, from CMI-Australia has to say on this:

“It has truly been said that Christians married in their thinking to today's science (eg big bang, ten dimensions, etc.) will be widowed tomorrow.”
-Russell M. Grigg M.Sc. (Hons.), Creationist Chemist and Missionary www.creation.com CMI–Australia

That being said, I'm not entirely convinced about any of these theoretical science theories, and my intent here has not been to convince anyone of them. But rather, the aim of this was to use Modern Physics theories to show that science does not contradict or in any way disallow what that Bible teaches is true. The main point of doing this is to show that science does not preclude the existence of miracles of God and of holy angels, and also the false miraculous done by fallen angels. But rather I believe modern science actually completely allows for miracles, and for fallen angels, and their Biblically described abilities.

It is clear that the Bible says fallen angels can do things as are described in “alien abduction” accounts. There is nothing in modern science that contradicts or disproves what the Bible teaches about fallen angels and their abilities. Rather than prove this seemingly supernatural activity is impossible, science actually completely allows for all of this to be possible…
Modern physics shows that God created the universe to leave room for the miraculous to occur, without violating the laws of physics that He set up and maintains. Regarding “alien abduction” experiences, the explanation of fallen angels causing False Visions actually makes far more sense and violates known science and modern science theories far less than the biological extraterrestrial with advanced technology explanation.

In any case, God is infinitely dimensional, without any question, having created all dimensions and everything in them, and as we know, God, in His three persons, can do anything and is All-powerful.

A fallen angel is more powerful than a human. But Jesus Christ is the Son of God, fully God and fully man, and also infinitely dimensional. So Jesus Christ is more powerful than any fallen angel, and even more powerful than all fallen angels combined. This is just another way of looking at what we already know, that Jesus Christ is seated at the right hand of God, with all power, above every other power, principality, authority, above every angel, Holy or fallen.

Angels can only be in one place at once, as we see in Daniel 10. And angels were created by God, as Genesis says,
“God created the heavens and the earth and all the host of them”.

But Jesus Christ is the fullness of the Godhead in human form, and Jesus Christ said “before Abraham was, I AM” , and John tells us “All things were made by him; and without him was not any thing made that was made” , showing Jesus Christ's infinite dimensionality as the Son of God.

And the Bible tells us in Acts 4:10-12,
Be it known unto you all, and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, [even] by him doth this man stand here before you whole. This is the stone which was set at nought of you builders, which is become the head of the corner. Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved.

And we see this in abductions stopping in the name of Jesus Christ. Jesus Christ can and does help those who call out to Him for His help, and who have faith in Him and believe upon the power of His Name.

So Jesus Christ is more powerful than fallen angels, in whatever form they take, one example being aliens, no matter how powerful they seem, Jesus Christ is more powerful.

And we also see this in that many other supernatural harassment and attacks stop in the name and authority of Jesus Christ. So Jesus Christ is more powerful than fallen angels, in whatever form they take, no matter how powerful they seem, Jesus Christ is more powerful. The Bible confirms this in every way, including symbolically.

Insectoid Aliens are said to look like locusts, but the Bible tells us that the locusts will not harm those with the seal of God on their foreheads.

Rev 9:3-11 And there came out of the smoke locusts upon the earth: and unto them was given power, as the scorpions of the earth have power. And it was commanded them that they should not hurt the grass of the earth, neither any green thing, neither any tree; but only those men which have not the seal of God in their foreheads . And to them it was given that they should not kill them, but that they should be tormented five months: and their torment [was] as the torment of a scorpion , when he striketh a man. And in those days shall men seek death, and shall not find it; and shall desire to die, and death shall flee from them. And the shapes of the locusts [were] like unto horses prepared unto battle; and on their heads [were] as it were crowns like gold, and their faces [were] as the faces of men. And they had hair as the hair of women, and their teeth were as [the teeth] of lions. And they had breastplates, as it were breastplates of iron; and the sound of their wings [was] as the sound of chariots of many horses running to battle. And they had tails like unto scorpions , and there were stings in their tails: and their power [was] to hurt men five months. And they had a king over them, [which is] the angel of the bottomless pit, whose name in the Hebrew tongue [is] Abaddon, but in the Greek tongue hath [his] name Apollyon.

Theses locusts are like scorpions, But Jesus tells us:

Luke 10:9 Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions , and over all the power of the enemy: and nothing shall by any means hurt you.

Reptilian Aliens also look like serpents, but Jesus gives power to us to tread upon scorpions and serpents!

Also, Gray Aliens look like frogs. Both frogs and “gray aliens” are said to have large eyes, a slit mouth, and no nose, 3-4 long webbed fingers, no external genitalia, and to be hairless, be able to absorb through their skin, and have external reproduction means.

Rev 16:13-14 And I saw three unclean spirits like frogs [come] out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. For they are the spirits of devils, working miracles, [which] go forth unto the kings of the earth and of the whole world, to gather them to the battle of that great day of God Almighty.

But Jesus tells us:

Rev 19:10-16,19-21
And I saw heaven opened, and behold a white horse; and he that sat upon him [was] called Faithful and True , and in righteousness he doth judge and make war. His eyes [were] as a flame of fire, and on his head [were] many crowns; and he had a name written, that no man knew, but he himself. And he [was] clothed with a vesture dipped in blood: and his name is called The Word of God . And the armies [which were] in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean.
And out of his mouth goeth a sharp sword, that with it he should smite the nations: and he shall rule them with a rod of iron: and he treadeth the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God. And he hath on [his] vesture and on his thigh a name written, KING OF KINGS, AND LORD OF LORDS .
And I saw the beast, and the kings of the earth, and their armies, gathered together to make war against him that sat on the horse, and against his army.
And the beast was taken, and with him the false prophet that wrought miracles before him, with which he deceived them that had received the mark of the beast, and them that worshipped his image. These both were cast alive into a lake of fire burning with brimstone. And the remnant were slain with the sword of him that sat upon the horse, which [sword] proceeded out of his mouth: and all the fowls were filled with their flesh.”

Jesus Christ the Lord will destroy the enemy, Jesus Christ will win the battle. In all the forms of that the enemy takes, aliens or whatever else, the Bible tells us that all power over the enemy, to defeat the enemy, is in the hands of the Lord Jesus Christ. The victory belongs to the Lord Jesus Christ.