This page has been translated from English

Læs First - Bibelens profetier Metode

Grundlæggende Overbevisninger og metode Bag Paradox Bibel Prophecy Teorier

Accepteret på Tro: Jesus Kristus er sandheden.

Afsnit 1: Bibelen er sandhed og Hellig

Fakta: Bibelen taler om Jesu Kristus, at han er Sandheden. Bibelen refererer til Jesus Kristus som Ordet, Ordet blive kød, skrifterne bliver kød (Joh 1:14). Jesus viser skrifterne er sande, og accepterede dem som sådan.

Accepterede Generelt Lokaler: Bibelen er alle sande, Bibelen er derfor ikke selvmodsigende, og det er bedst forstås af at have det fortolke sig selv.

Accepterede Specifikke Forudsætning: Bibelen er en hellig bog, skrifterne er hellige. Gud er hellig, at Helligånden er Helligånden, Jesus er Helligånden, Bibelen er hellige. "Hellig" betyder "apartness, hellighed hellighed, adskilthed, set-apartness". I denne, er Bibelen ikke som andre bøger. Udover at være sandt, er Bibelen også hellige, og er indsat, og forskellig fra andre bøger.

Bibelen er hellige - nogle aspekter af Premise:

Guds vilje er designet Bibelen til at læse, som det gør, inspirerende de mænd, der skrev det til at skrive præcis, hvad de skrev.

2 Tim 3:14-17 "Men fortsæt du i de ting, du har lært og er blevet overbevist om, vel vidende om hvem du har lært [dem]; Og det fra en barnsben kender du De hellige Skrifter, som er i stand til at give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Alle Skriften [er] givet ved inspiration fra Gud (indblæst af Gud), og [er] indbringende for doktrin, til irettesættelse, til korrektion, for instruktion i retfærdighed: at det menneske, Gud kan være perfekt, grundigt indrettet til alle gode gerninger . "

Bibelen gør særligt opmærksom på, at Guds vilje er designet profeti til at læse præcis, som det gør, ned til hvert ord, at inspirerende mænd taler bestemte ord, som derefter blev skrevet ned.

2Pe 1:20-21 kende denne første, at ingen profeti i Skriften er af nogen privat fortolkning. For profetien kom ikke i gamle tid ved menneskets vilje: men hellige Guds Mænd talte [som de var] bevæget af Helligånden.

Bibelen er hellige - Konklusion: På trods af at det er arbejdet igennem mænd, i de oprindelige skrifter nedskrevet, kan Bibelen generelt accepteret at være den samme, som hvis Jesus havde dikteret det gennem andre, hvert ord bevidst valgt, med hele Bibelen at være bevidst designet til at være som det er, ned til hvert ord, af samme forfatter / producer / creator: Gud.

Advarsel: Rev 22:18-19 giver plads til, og historiske beviser for svag% variansen mellem manuskripter, tyder på, at kopiering fejl er mulige og som faktisk har fundet sted. Den oprindelige var perfekt, men eksemplarer kan have mindre varians fra den oprindelige. Årsagen er efterladt åbne med hensyn til de fejl - det kunne være gennem utilsigtet fejl, eller forsætlig fejl.

Begrænsninger, Counter til Advarsel: Matt 5:18, 24:35, Mark 13:31 ordene fra lov og Jesus vil "på ingen måde forgå", "på ingen måde gå fortabt". Som sådan, trods svag% variansen i kopier bevist et faktum, som beviser, kan den oprindelige stadig være kendt, udledes / stammer, indefra, og ved hjælp af bevis for, at hele gruppen af ​​kopier, der har svag% af variansen.

Relevante postulat: Guds skift fra hebraisk til græsk sprog under den igangværende tidspunktet for hedningerne, beviser for citater i NT, der bedre afspejler LXX end hebræisk, af tidlige kristne tilsyneladende brug af LXX, bevarelse af LXX af kristne efter Jesus, den at være en primær og den første oversættelse fra det hebræiske, indikerer, at LXX skal vægtes med lige så stor betydning som nogen nu-eksisterende hebraiske kopier af den hebraiske original, herunder i forbindelse med udlede / følger originalen fra hele den gruppe af kopier have let% varians. Med andre ord er det LXX endnu et vidne om Masotoric, som der bør være rimelig harmoni.

Bibelen er hellige - Konklusion: Bibelen er overnaturligt interaktiv og bevidst blev designet til at være interaktiv, med vilje designet mand, i en bevidst designet univers, i en kraftfuld overnaturlig måde, selv betød for vores begrænset brug på den måde.

HBR 4:12 For Guds ord [er] hurtig, og kraftfuld, og skarpere end noget tveægget sværd, piercing selv til grænsen fra hinanden af sjæl og ånd, og i led og marv, og [er] en discerner af de tanker og hensigter i hjertet.

Ef 6:11-12,17 Tag Guds fulde rustning, så I kan være i stand til at stå mod Djævelens snigløb. For vi kæmper ikke mod kød og blod, men mod fyrstendømmer, mod magter, mod herskerne af verdensherskerne i dette mørke, mod åndelig ondskab i høje [steder] ... Og tage frelsens hjelm og Åndens sværd, som er Guds ord.

Bibelen er hellige - Sub-Konklusion: Gud har tilsigtet formål, til Bibelen, som er overnaturligt interaktive.

Isa 55:11 Så skal mit Ord være, at drager om og ud af min mund: det skal ikke vende tilbage til mig ugyldig, men det skal udrette det, som jeg vil, og det skal have fremgang [i ting] hvortil jeg sendte det.

Bibelen er hellige - Sub-Konklusion: Guds vilje er valgt bestemte ord er sande, og Gud ønsker at vi skal holde os til hans vilje er valgt bestemte ord.

Gen 3:1 Men Slangen var mere subtil end alle markens dyr, som Gud HERREN havde gjort. Og han sagde til kvinden, Ja, Gud har sagt: I må ikke spise af noget træ i haven?

Prov. 30:5-6 Ethvert ord fra Gud [er] ren: han [er] et skjold for dem, at sætte deres lid til ham. Tilføj du ikke til hans ord, at han ikke skal irettesætte dig, og du står som løgner.

Bibelen er hellige - underafdeling af aspekter af den forudsætning - Gud som Designer af Bibelen

Bibelen, en bog er designet af Gud, vil ikke være som en bog designet af mennesket.

Isa 55:8-9 For mine tanker [er] ikke er dine tanker, hverken [er] dine veje mine veje, siger Herren. For [som] himlen er højere end jorden, så er mine veje højt over jeres veje og mine tanker end dine tanker.

Bibelen lærer, at Gud er alvidende, almægtig, allestedsnærværende, uendeligt intelligent, og evige, der har skabt selve tiden, han eksisterer uden for tid. Gud kan se alle af tid på samme tid, hele menneskehedens historie på samme tid, med alt hvad der sker i det, overalt - i en visuel analogi - som en tidslinje, et levende åndedræt virkelig tidslinje af alle menneskelige historie og alting og alle i det, lagde ud foran ham, at se alt, hvad der sker i det, i alle detaljer, forstå det hele, alle på én gang. Jesus Kristus er selv den "markør" begyndelsen og slutningen, skaberen også, og søn af Gud, bygge bro mellem en evig Gud og os lineær kreationer er bundet i den oprettede dimension af tid. Mens vi kreationer, med en lineær begyndelse i tiden, den evige Gud, som gjorde os til at begynde i tide, vil bringe os ind i livet i et evigt rige, så fra da af vil vi dele eller deltage i evigheden sammen med Ham, den evige Gud, der gjort os, og gjort selve tiden.

Gen 1:1 i begyndelsen skabte Gud himlen og jorden.

Exd 3:14 Og Gud sagde til Moses: JEG ER, AT JEG ER: og han sagde: Således skal du sige til børnene ofIsrael, AM Jeg har sendt mig til jer.

Isa 40:28 Har du ikke kendte? har du ikke hørt, [at] den evige Gud, Herren, Skaberen af jordens ender, fainteth ikke, hverken er træt? [Der er] ingen søgning af hans forståelse.

Mic 05:02 Men du, Bethlehem Ephratah, [men] du være lidt blandt de tusinder ofJudah, [men] ud af dig skal han kom hen til mig [der er] at være hersker inIsrael, hvis udspring [er] fra af gamle,. fra evig

Prov. 8:22-23 (Helligånd, Spirit of Wisdom, Jesu Kristi Ånd) Herren havde mig i begyndelsen af sin vej, før hans værker gamle. Jeg blev sat op fra evig, fra begyndelsen, eller nogensinde jorden var.

Dan 04:03 Hvor stor [er] Hans tegn! og hvordan mægtige [er] hans undere! hans rige [er] et evigt rige, og hans herredømme [er] fra generation til generation.

John 1:10 Han var i verden, og verden blev til ved ham, og verden kendte ham ikke.

Rom 16:25-27 Nu til ham, der er af magt til stablish jer med mit evangelium og forkyndelse af Jesus Kristus ifølge åbenbaringen af det mysterium, som blev holdt hemmelig siden verdens begyndelse, men nu er åbenbaret , og ved skrifterne af profeterne, ifølge befaling af den evige Gud, gjort kendt for alle folkeslag til lydighed af tro: At Gud kun klog, [være] herlighed gennem Jesus Kristus for evigt. Amen.

1 Tim 6:14-16 at du holder [denne] Budet uplettet, unrebukeable, indtil den vises på vor Herre Jesus Kristus: som i hans tid han skal forkynde, [der er] den salige og eneste hersker, kongernes konge , og herrernes Herre, der kun har udødelighed, som bor i lyset, som intet menneske kan henvende jer, hvem intet Menneske har set, og heller ikke kan se: hvem [være] ære og magt evigt. Amen.

2 Pet 1:11 Thi så en indgang, skal lade sig tjene dig rigeligt ind i det evige rige vor Herre og Frelser Jesus Kristus.

Mark 12:26-27 Og hvad de døde, at de stiger: har I ikke læst i Mose Bog, hvordan i bushen Gud talte til ham og sagde, jeg [er] Gud Abraham, og Gud Isaks og Jakobs Gud? Han er ikke Gud for døde, men Gud det levende: I derfor gøre meget vild.

Lukas 20:38 For han er ikke en Gud for døde, men af de levende: for alle levende til ham.

John 3:13 Og ingen mand har steg op til himlen, men han, der kom ned fra himlen, [selv] Menneskesønnen, som er i himlen.

John 6:38 Thi jeg kom ned fra himlen, ikke for at gøre min egen vilje, men hans vilje, som har sendt mig.

John 8:42, 57-58 Jesus sagde til dem: Hvis Gud var jeres Fader, ville I elske mig, for jeg gik ud og kom fra Gud; hverken kom jeg af mig selv, men han sendte mig ... Da sagde jøderne til ham: , Du er endnu ikke 50 år gammel, og har du set Abraham? Jesus sagde til dem: Sandelig, sandelig siger jeg jer: Før Abraham blev, er jeg.

John 16:27-28 For Faderen selv elsker jer, fordi I har elsket mig og troet, at jeg kom ud fra Gud. Jeg udgik fra Faderen, og jeg er kommet til verden: igen, jeg forlader verden og går til Faderen.

Kor 4:17-18 for vores lys lidelse, som blot er et øjeblik, for os virker en langt mere over [og] evig vægt af herlighed; Selv om vi ikke se på de ting, der er set, men på de ting, som er ikke set: for de ting, der er set [er] timelige, men de ting, som ikke er set [er] evige.

Bibelen lærer os, at Gud har designet verden til at være på en sådan måde, at vi ville lære af ham, og lære sandheden om ham, gennem hvad der er "Self-bevisførelse".

Eksempel 1: Skabelsen er Bevis Vi er skabt

Rom 1:19-20 Fordi det, der kan vide om Gud er manifesteret i dem, for Gud har shewed [det] til dem. For den usynlige ting af ham fra verdens skabelse er tydeligt ses, at blive forstået af de ting, der er lavet, [selv] hans evige kraft og Guddommen, så at de er uden undskyldning:

Eksempel 2: Gud har skabt os i sit billede - vi har tanker og følelser, evnen til at ræsonnere med logik, for at se, at der er forskel mellem sandhed og løgn. Han fik os til at blive som ham i disse henseender, og Bibelen underviser også Gud har tanker, følelser og årsager. Også Gud er en person, som vi hver især er, og har en unik personlighed eller stil, som vi hver især gør. Således kan vi bedre forstå, hvad Gud er ligesom ved hvad selv-evidentially findes i vores egen makeup.

Eksempel 3: Gud har skabt os i sit billede - vi ligner Gud - Gud er usynlig og Spirit - men Jesus gjorde verden - hvad enten mand eller kvinde, vi ser som Jesus Kristus - det hjælper os med at forstå den sandhed, at Jesus Kristus er Gud, Sønnen.

Bibelen lærer os, at Gud har designet verden til at være på en sådan måde, at vi ville lære af ham ved, hvad der er både "Self-bevisførelse" og også igennem "symbolisme og symbolsk Replacements".

Eksempel 1: Guds vilje er designet relationer mellem menneskeheden for at hjælpe os til bedre at forstå forhold til Ham. Ved design, i familier, Gud har skabt os at have en far, for at hjælpe os med at forstå forholdet til ham som vor Fader, og os som børn. (Nogle mennesker argumenterer kristne opfundet Gud som en fader-figur, fordi vi er bekendt med denne idé - nej, faktisk i sandhed er dette den anden vej rundt - det gjorde vi ikke opfinde Gud som en far, fordi det er det, vi forstod, snarere Gud med vilje opfundet fædre til at hjælpe os med at forstå om ham.)

Eksempel 2: Ved design, gjorde Gud mand og kvinde til at hjælpe os med at forstå vi kan være elsket af Gud med den samme kærlighed som han elsker Jesus, men samtidig at være anderledes end Jesus, og betød at følge ham. Gud gav os også mødre, til at hjælpe os med at forstå, at der er en meget blød kærlig pleje intime side af ham, en eller anden måde kommer sekund, men også co-lig, jo mere lydighed og retfærdighed frygt ham til side til ham.

Eksempel 3: Ved design, gjorde Gud ægteskab, for at hjælpe os til at forstå sammenhængen med Ham i Jesus Kristus som vores Husband.

Eksempel 4: Ved design og er fremstillet Gud søskende til at hjælpe os med at forholde sig til Jesus Kristus som vores ældre, førstefødte, bror.

Bibelen lærer os, at Gud har designet verden til at være på en sådan måde, at vi ville lære at behage ham, lære at følge hans veje, adlyder ham og vise lydighed mod Ham, i praksis ved, hvad der er både "Self-bevisførelse" og også gennem "symbolisme og Symbolic Replacements". I sidste ende, der gøres i Guds billede, billedet af Jesus Kristus, til hinanden, vi er "Symbolsk Udskiftninger" for Jesus, og denne standard af foranstaltning er dokumenteret i Guds love. Vi er ikke dukker, og på ingen måde betragtes af Gud som dukker, men i en visuel analogi, er Jesus Kristus den oprindelige filmede Skaberen, og vi er skabt af ham og fik til at ligne Ham, meget som et menneske kan gøre dukker , ligesom Barbie dukker, udseende, som menneske.

Eksempel 1: Vi skal ikke lave afguder, af mennesker, eller noget Gud har gjort, som gjort i billedet af Jesus, vi er som "symbolsk erstatning" af vores Skaber, og hvis vi gør idoler, billeder af Hans skabelse, så symbolsk, at vi er "symbolsk erstatte" os selv ind i rollen som Gud Skaberen - vi gør idoler symboliserer vi at sætte os selv ind i Guds unikke rolle, symboliserer, at vi er "lege gud" det væsentlige. (Det kan diskuteres, og sandsynligt, at mange dukker, som Barbie dukker, er idoler.)

Ex 20:4-6 Du må ikke lave dig noget udskåret billede eller noget afbillede [i form af noget], at [er] i himlen, eller at [er] nede på jorden, eller at [er] i vandet under jorden: Du må ikke tilbede dem eller dyrke dem, for jeg, Herren din Gud [er] en nidkær Gud, der besøger Brøde af fædrene, når børnene indtil tredje og fjerde [generation] af dem, at hader mig, og skulle træde frem barmhjertighed tusindvis af dem, der elsker mig og holder mine befalinger.

Eksempel 2: Vi er ikke at dræbe hinanden, som vi alle er skabt i billedet af Jesus Kristus - og vi er som "symbolsk udskiftning" af hinanden og af ham i dette.

Gen 09:06 nogen udøser Menneskers Blod, ved Mennesker skal hans Blod udøses, thi i sit Billede gjorde Gud Menneskene.

Exd 20:13 Du må ikke slå ihjel.

Eksempel 3: Vi skal elske vores næste som os selv - som om vores nabo var en "symbolsk erstatning", som repræsenterer os selv.

Mark 12:30-31 Og du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind og af hele din styrke: dette [er] det første bud. Og den anden [er] ligesom, [nemlig] dette: Du skal elske din næste som dig selv. Der er ingen andre bud er større end disse.

Lev 9:17-18 Du må ikke hade din broder i dit hjerte: du skal i nogen kloge irettesætte din Næste, og ikke lider synd på ham. Du må ikke hævne eller bære nag til børn af dit folk, men du skal elske din næste som dig selv: Jeg [er] HERREN.

Eksempel 4: For kristne, skal vi elske hinanden, som Jesus elskede os. Hvad folk gør til sine Brødre, vi gør til ham, som hans krop, og som som "symbolsk erstatning" for ham.

John 15:9-14 Som Faderen har elsket mig, har jeg elsket jer: fortsætte I i min kærlighed. Hvis I holder mine bud, skal I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed. Disse ting har jeg talt til jer, at min glæde kan være i jer, og [at] jeres glæde blive fuldkommen. Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner. I er mine venner, hvis I overhovedet gør jeg befaler jer.

1 Joh 4:8-22 elskede, lad os elske hinanden: for kærligheden er af Gud, og hver den, som elsker, er født af Gud og kender Gud. Han, som elsker ikke kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. I dette blev manifesteret Guds kærlighed til os, fordi at Gud sendte sin enbårne søn til verden, at vi skulle leve ved ham. Heri er kærlighed, ikke at vi have elsket Gud, men at han har elsket os og sendt sin søn [skal] et sonoffer for vore synder. Mine kære, når Gud således elskede os, burde vi også at elske hinanden. Intet menneske har set Gud til enhver tid. Hvis vi elsker hinanden, Gud bor i os, og hans kærlighed er fuldendt i os. Hermed ved vi, at vi bor i ham, og han i os, fordi han har givet os af sin Ånd. Og vi har set og ikke vidne, at Faderen har sendt Sønnen [skal] Frelser af verden. Den, som bekender, at Jesus er Guds Søn, Gud bor i ham, og han i Gud. Og vi har kendt og troet den kærlighed, som Gud har til os. Gud er kærlighed, og han, som bor i kærlighed bor i Gud, og Gud i ham. Heri er vores kærlighed fuldkommet, at vi kan have frimodighed på Dommens Dag: fordi som han er, så er vi i denne world.There er ingen frygt i kærligheden, men den fuldendte kærlighed fordriver frygten: fordi frygten har pine. Den, der frygter, er ikke fuldendt i kærligheden. Vi elsker ham, fordi han elskede os først. Hvis en mand siger, jeg elsker Gud, og hader sin Broder, han er en løgner: for han, som ikke elsker sin Broder, som han har set, hvorledes kan han elske Gud, som han ikke har set? Og dette bud har vi fra ham, at den, som elsker Gud, også elske sin broder.

Matt 25:34-40 Da skal kongen sige til dem ved sin højre side: Kom, I min faders velsignede, arve riget forberedt til dig fra verdens grundvold: For jeg var hungred, og I gav mig kød : Jeg var tørstig, og I gav mig at drikke, jeg var fremmed, og I tog imod mig i: nøgen, og I klædte mig: jeg var syg, og I besøgte mig: Jeg var i fængsel, og I kom til mig. Da skal de retfærdige svare ham og sige: Herre, hvornår så vi dig hungred, og fodret [dig]? eller tørstig og gav [dig] drikke? Når så vi dig fremmed og tog [dig] i? eller nøgen og klædte [dig]? Eller når så vi dig syg eller i Fængsel og kom til dig? Og kongen vil svare og sige til dem: Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I har gjort [det] mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort [det] til mig.

Bibelen er hellige:

Udover at være sandt, er Bibelen også hellige, og er indsat, og forskellig fra andre bøger. Bibelen kan generelt accepteret at være den samme, som hvis Jesus havde dikteret det gennem andre, hvert ord bevidst valgt, med hele Bibelen, der med vilje er designet til at være som det er, ned til hvert ord, af samme forfatter / producer / skaberen: Gud.

Derfor: Hvis hvert ord med vilje var udvalgt af Gud, er det logisk følger, at også: hver frase, hver sætning, hvert afsnit, hver aktuelle afsnit, og rækkefølgen af ​​alle disse, var også bevidst valgt af Gud til at være som det er. Desuden kan alle de bøger, anses for at have den samme designer / producer / forfatter, uanset deres rækkefølge i tid eller forfattere.

Bibelen, en bog er designet af Gud, vil ikke være som en bog designet af mennesket. Bibelen lærer, at Gud er alvidende, almægtig, allestedsnærværende, uendeligt intelligent, og evige, der har skabt selve tiden, han eksisterer uden for tid. Gud kan se alle af tid på samme tid, alle menneskets historie på samme tid med alt, hvad der sker i det, overalt - i en visuel analogi - som en tidslinje, et levende åndedræt virkelig tidslinje for al menneskelig historie og alting og alle i det, lagde ud foran ham, at se alt, hvad der sker i det, i alle detaljer, forstå det hele, alle på én gang.

Derfor: Hvis Gud er alvidende, almægtig, allestedsnærværende, uendeligt intelligent, og evig ser alle på én gang, og gjorde Bibelen til at være præcis som den er, så er det logisk følger, at: Gud gjorde det så, at Bibelen vi har i dag lyder som den gør, foreknowing den tid vi lever i, og hvordan det ville være som. Gud også har vedkendt sig sine børn, der ville leve i disse tider, og hvad de ville være, og hvordan de ville tænke. Er uendeligt intelligent, foreknowing alt, var Gud valgte hvert ord (osv.) af Bibelen for at være som den er, fra da den blev skrevet, vælger med forhåndskendskab til, hvordan det ville lyde i dag, foreknowing os nu.

Guds vilje er designet Bibelen til at læse, som det gør, inspirerende de mænd, der skrev det til at skrive præcis, hvad de skrev. Bibelen gør særligt opmærksom på, at Guds vilje er designet profeti til at læse præcis, som det gør, ned til hvert ord, at inspirerende mænd taler bestemte ord, som derefter blev skrevet ned.

Derfor: En Gud med uendelig intelligens, og uden begrænsende faktorer, hvis han ville, kunne have kontrolleret og bevidst designet Bibelen på en sådan måde at sikre et bestemt budskab om profeti, om den stadig til at komme fremover, fik igennem til os (foreknowing hvad vi ville være) i disse tider, og gøre det på en sådan måde, vi kunne acceptere det med rimelig vished, kirken bliver som den er nu.

Bibelen er overnaturligt interaktiv og bevidst blev designet til at være interaktiv, med vilje designet mand, i en bevidst designet univers, i en kraftfuld overnaturlig måde, selv betød for vores begrænset brug på den måde. Gud har tilsigtet formål, til Bibelen, som er overnaturligt interaktive.

Derfor: Gud kunne have sørget for, at ved logik og ræsonnement enhver kunne se, er sund, at personer med profetisk gave i denne tid kunne høre fra Gud om det snart vil komme fremover, og forstå Åbenbaringsbogen, udelukkende gennem interaktion med Bibelen, og med Gud under hensyntagen til den viden og de ressourcer, Gud forud kendte ville være til stede i denne tid.

Gud er en person, som vi hver især er, og har en unik personlighed eller stil, som vi hver især gør. Jesus Kristus er selv den "markør" begyndelsen og slutningen, skaberen også, og søn af Gud, bygge bro mellem en evig Gud og os lineær kreationer er bundet i den oprettede dimension af tid. Bibelen refererer til Jesus Kristus som Ordet, Ordet blive kød, skrifterne bliver kødet.

Derfor: Som Jesus er en person, med en unik stil eller personlighed, og han er Gud, og Han er Ordet gjort kødet, er det logisk følger, at Jesus er Bibelen på en måde - og på den måde at være bedst beskrives som Jesus bliver designeren / forfatter / producent af hele Bibelen. Hvis hele Bibelen har én mand bag det, som er Gud, Jesus Kristus, så er det logisk følger da, at (samme som ethvert menneske som en forfatter) hele Bibelen ville afspejle den unikke personlighed, den skrivestil, om Jesus Kristus.

Bibelen lærer os, at Gud har designet verden til at være på en sådan måde, at vi ville lære af ham, og lære sandheden om ham, gennem hvad der er "Self-bevisførelse", og også gennem "symbolisme og symbolsk Replacements", og at vi ville Lær at behage ham, lære at følge hans veje, adlyder ham og vise lydighed mod Ham, i praksis ved, hvad der er både "Self-bevisførelse" og også igennem "symbolisme og symbolsk Replacements".

Derfor: Hvis Jesus Kristus med vilje designet hele verden til at være på en sådan måde, at vi ville lære af ham gennem hvad der er "Self-bevisførelse" og "symbolisme og symbolsk Replacements", kan dette betragtes som Jesu 'måde at lære os ting. Hvis dette er Jesu Kristi måde at gøre ting, så som Jesus Kristus også designet hele Bibelen som den er, så er det logisk følger, at Bibelen også ville have til formål at lære os ved hjælp af metoden, hvad der er "Self-bevisførelse" og bruger " symbolik og Symbolsk Replacements ".

Guds vilje er valgt bestemte ord er sande, og Gud ønsker at vi skal holde os til hans vilje er valgt bestemte ord.

Derfor: Vi må hverken tilføje eller take away. Vi må hverken tilføje mere mening end ordene ærligt udtryk, og heller ikke ignorere hvilket betyder, at er der, at ordene ærligt er reflekterende. "Har Gud sige?" Er det ældste trick i fristelse, der fører til synd i Bibelen. Vi er nødt til at stole på, at vores uendeligt-intelligent, almægtig, alvidende, foreknowing, evig, kærlig Gud og Frelser, sagde præcis, hvad han mente, og betød præcis, hvad han sagde med et formål - for denne generation i disse tider, selv et formål Han havde for dig eller mig i særdeleshed, som var foreknown til ham fra før han skabte verden - at han havde i tankerne tusinder af år siden, da han valgte bare, hvordan man inspirerer Moses, eller Ezekiel, etc. til at skrive - foreknowing Hvad ville resultere i dine eller mine hænder i dag - og med uendelig intelligens valgte at interagere nøjagtigt som det var nødvendigt dengang, at resultat for os at have sandheden om Bibelen i vores hænder i dag.

Bibelen er sandhed og Hellig.

Afsnit 2: Den hellige Bibel på Prophecy og visdom

Hypotese: "Visdom" er nødvendig for at forstå profeti.

Bibelen forbinder begreberne profeti, gåder, og visdom. Gud sagde, at hvad han talte til profeterne var gåder, og det samme ord bruges til at beskrive en fælles gåde.

Num 12:6-8 Og han sagde: Hør nu mine ord: Hvis der være en profet blandt jer, [I] HERREN vil give mig til kende for ham i et syn, [og] vil tale til ham i en drøm. Min Tjener Moses [er] ikke så, hvem [er] trofast i alle mit hus. Med ham taler jeg ansigt til ansigt, klart og ikke i gåder, han ser den form for HERREN. Hvorfor var du ikke bange for at tale mod min tjener Moses?

Jdg 14:12-14 Og Samson sagde til dem, vil jeg nu skyde en gåde til jer: hvis I hvert fald kan erklære den mig inden for syv dage efter festen, og find [det] ud, så vil jeg give jer tredive plader og tredive ændring af beklædningsgenstande: Men hvis I ikke kan erklære [den] mig, da skal I give mig tredive plader og tredive forandring af beklædningsgenstande. Og de sagde til ham, udrakte din gåde, at vi kan høre det. Og han sagde til dem: "Ud af de Æderen kom frem kød, og ud af den stærke kom frem sødme." Og de kunne ikke på tre dage udlægge gåden.

Et sted Gud giver en profeti bestemt til at være en gåde, Eze 17, samme ord som ovenfor. Hvad er det meget vigtigt at bemærke, om denne passage er, at den angivne "gåden" profeti er lige så vag, uklar og gåde-klingende, fuld af symbolik, som resten af ​​profetien i Bibelen. At næsten alle profetier er en gåde-tone til det, fuld af vage symbolik, er svært at benægte. Selv passager, der indeholder fortolkninger lader stadig meget, der kun svagt forklaret.

Eze 17:1-5 Og HERRENs Ord kom til mig og sagde, Menneskesøn, udrakte en gåde, og taler et Lignelse til Israels Hus, Og sige: Så siger den Herre HERREN, "en stor ørn med store vinger, kom longwinged, fuld af fjer, som havde dykkere farver, jer Libanon, og tog den højeste gren af cedertræ, han beskæres i toppen af hans unge kviste, og bar den ind i et land af handel, og han sætter den i en by af købmænd. Han tog også af frø af landet, og plantede det i et frugtbart område; han satte [det] af vældige vande, [og] indstille den [som] et piletræ ... ".

Den kloge var dem, der blev anset for at være i stand til at forklare gåder, som Salomon berømt for sin visdom blev testet med gåder af dronningen af ​​Saba.

2ch 9:1-2,6 Og da Dronningen af Saba hørte Rygtet om Salomo, kom hun til at bevise Solomon med gåder i Jerusalem, med en meget stor virksomhed, og kameler, der bare krydderier, og guld i overflod, og dyrebare sten, og da hun var kommet til Salomo, hun samtalede med ham om alt, hvad der var i hendes hjerte. Og Salomo fortalte hende alle hendes spørgsmål: og der var intet skjult for Salomo, som han fortalte hende ikke ... (hun sagde) Howbeit jeg ikke troede deres ord, indtil jeg kom, og mine øjne havde set [it]: og se, halvdelen af storheden i din visdom var ikke fortalt mig: [for] du exceedest den berømmelse, som jeg har hørt.

Det er klart, at Bibelen viser, at for at forstå gåder en person har behov for at have "visdom", og det er "kloge", som forstår fortolkningen eller løsningen på gåder. Som Gud erklærer, at profeti er gåder, giver det mening at forstå profetierne du har brug for "visdom".

Prov. 1:5-6 En klog [mand] vil høre, og det vil øge læring og en mand med forståelse skal nå jer kloge Raad: At forstå et ordsprog, og den fortolkning, ordene fra den kloge, og deres gåder.

ECC 08:01 Hvem [er], som den kloge [mand]? og hvem kender fortolkningen (opløsning) af en ting? en mands visdom lader sin ansigt til at skinne, og dristighed af hans ansigt, skal ændres.

Bibelen nævner, at Gud ikke har hemmeligheder og skjuler tingene, og disse hemmeligheder til tider kan søges ud, eller han vælger at afsløre dem, pr Hans timing og til hvem Han vil.

in a pavilion from the strife of tongues. Psa 31:19-20 [Oh] hvor stor [er] dog din godhed, som du har lagt op til dem, der frygter dig, [som] du har gjort for dem, der stoler på dig, før menneskenes sønner Du skal skjule dem! i hemmeligheden om din tilstedeværelse fra stolthed mand: du skal holde dem hemmeligt i en pavillon fra striden i tunger.

Pro 25: 2 [Det er] Guds herlighed at skjule en ting:, men den ære konger [er] for at søge ud af en sag.

Luk 10:21 I den samme Time Jesus glædede sig i ånden, og sagde, jeg takker dig, o Fader, Herre himmel og jord, at du har skjult dette for vise og forstandige og Hast åbenbaret dem til babes: alligevel, Faderen, så det virkede godt for dine øjne.

Col 1:25 hvoraf jeg lavet en minister, i henhold til uddeling af Gud, som er givet til mig for dig, for at opfylde Guds ord; [selv] det mysterium, som har været skjult fra aldre og fra generationer, men nu er åbenbaret for hans hellige:

Ef 3:09 Og for at gøre alle [mænd] se, hvad der [er] fællesskabet af den mystik, som fra verdens begyndelse har været skjult i Gud, som skabte alle ting ved Jesus Kristus:

Deu 29:29 The secret [things belong] unto the LORD our God : but those [things which are] revealed [belong] unto us and to our children for ever, that [we] may do all the words of this law.

Psa 25:14 The secret of the LORD [is] with them that fear him; and he will shew them his covenant.

Jdg 13:18 And the angel of the LORD said unto him, Why askest thou thus after my name, seeing it [is] secret ?

Rom 16:25-27 Now to him that is of power to stablish you according to my gospel, and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began, But now is made manifest, and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the everlasting God, made known to all nations for the obedience of faith: To God only wise, [be] glory through Jesus Christ for ever. Amen.

The Bible also ties together “secrets” with “wisdom” and prophecy (and faith).

Job 15:8 Hast thou heard the secret (5475) of God? and dost thou restrain wisdom to thyself?

1 Cor 13:2 And though I have [the gift of] prophecy , and understand all   mysteries (secrets) , and all knowledge; and though I have all faith , so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing.

Amos 3:7 Surely the Lord GOD will do nothing, but he revealeth His secret (5475) unto his servants the prophets .

Tying this all together, the Bible indicates that the prophecies we have which God gave through the prophets, as we have them in the Bible, are riddles, or like riddles, and that these are also called secrets. In order to understand prophecies, riddles or secrets, a person needs something called “wisdom”. And the gift of prophecy relates to understanding these secrets, or riddles. Besides mentioning “wisdom” as important, the Bible also indicates that the “secret of the Lord” is with the “righteous” who “fear Him”.

Psa 25:14 The secret (5475) of the LORD [is] with them that fear him; and he will shew them his covenant.

Pro 3:32 For the froward [is] abomination to the LORD: but His secret (5475) [is] with the righteous.

This correlation between wisdom, prophecy, riddles, interpretation of riddles, secrets and prophets is seen in the Old and New Testaments, and it serves as a foundation to understand that for certain prophecies, the prophecy itself in the Bible specifies we will need whatever it is that is called “wisdom” in order to understand the riddle of the prophecy. These verses serve as evidence of validity of the hypothesis.

Rev 13:18 Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast: for it is the number of a man; and his number [is] Six hundred threescore [and] six.

Rev 17:9 And here [is] the mind which hath wisdom. The seven heads are seven mountains, on which the woman sitteth…

Dan 12:10 Many shall be purified, and made white, and tried; but the wicked shall do wickedly: and none of the wicked shall understand; but the wise shall understand.

Validation of the Hypothesis: “Wisdom” is needed to understand (esp. certain) prophesies.

Section 3: The Holy Bible on Wisdom

What is “wisdom” per the Bible, and how does one get “wisdom” per the Bible?

The Holy Bible teaches we can ask in faith, nothing wavering, and God will give us wisdom. Therefore faith, trusting God, is a key ingredient of receiving wisdom, and it is God who gives wisdom.

James 1:5-7 If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all [men] liberally, and upbraideth not; and it shall be given him. But let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea driven with the wind and tossed. For let not that man think that he shall receive any thing of the Lord.

The Holy Bible teaches repeatedly that fear of the Lord is the “beginning of wisdom”. As this is the “beginning” of wisdom, this may relate to how we start to receive it from God. Also “knowledge of the Holy” and “departing from evil” seem to be related to this.

Prov 1:7 The fear of the LORD [is] the beginning of knowledge: [but] fools despise wisdom and instruction.

Pro 9:10 The fear of the LORD [is] the beginning of wisdom: and the knowledge of the holy [is] understanding.

Job 28:28 And unto man He said, Behold, the fear of the Lord, that [is]wisdom; and to depart from evil [is] understanding.

Psalm 111:10 The fear of the LORD [is] the beginning of wisdom: a good understanding have all they that do [his commandments]: his praise endureth for ever.

The Holy Bible gives much information on wisdom and how to get it, so including key passages, I am going to underline what seem to be key points:

Pro 1:2-7 To know wisdom and instruction; to perceive the words of understanding; To receive the instruction of wisdom, justice, and judgment, and equity; To give subtilty to the simple, to the young man knowledge and discretion. A wise [man] will hear , and will increase learning; and a man of understanding shall attain unto wise counsels: To understand a proverb, and the interpretation; the words of the wise, and their dark sayings. The fear of the LORD [is] the beginning of knowledge : [but] fools despise wisdom and instruction.

Prov 2:1-6 My son, if thou wilt receive my words , and hide my commandments with thee; So that thou incline thine ear unto wisdom, [and] apply thine heart to understanding; Yea, if thou criest after knowledge, [and] liftest up thy voice for understanding; If thou seekest her as silver, and searchest for her as [for] hid treasures ; Then shalt thou understand the fear of the LORD, and find the knowledge of God. For the LORD giveth wisdom: out of his mouth [cometh] knowledge and understanding.

Prov 4:1-7 Hear, ye children, the instruction of a father, and attend to know understanding. For I give you good doctrine, forsake ye not my law . For I was my father's son, tender and only [beloved] in the sight of my mother. He taught me also, and said unto me, Let thine heart retain my words : keep my commandments, and live. Get wisdom, get understanding: forget [it] not; neither decline from the words of my mouth . Forsake her not, and she shall preserve thee: love her, and she shall keep thee. Wisdom [is] the principal thing; [therefore] get wisdom: and with all thy getting get understanding.

Prov 8:5-14 O ye simple, understand wisdom: and, ye fools, be ye of an understanding heart. Hear ; for I will speak of excellent things; and the opening of my lips [shall be] right things. For my mouth shall speak truth; and wickedness [is] an abomination to my lips. All the words of my mouth [are] in righteousness; [there is] nothing froward or perverse in them. They [are] all plain to him that understandeth, and right to them that find knowledge. Receive my instruction, and not silver; and knowledge rather than choice gold. For wisdom [is] better than rubies; and all the things that may be desired are not to be compared to it. I wisdom dwell with prudence, and find out knowledge of witty inventions. The fear of the LORD [is] to hate evil: pride, and arrogancy, and the evil way, and the froward mouth , do I hate. Counsel [is] mine, and sound wisdom: I [am] understanding; I have strength.

2 Tim 3:14-17 But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned [them]; And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All scripture [is] given by inspiration of God, and [is] profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness: That the man of God may be perfect, throughly furnished unto all good works.

Pro 14:6,8 A scorner seeketh wisdom, and [findeth it] not: but knowledge [is] easy unto him that understandeth. The wisdom of the prudent [is] to understand His way : but the folly of fools [is] deceit.

Job 26:3 How hast thou counselled [him that hath] no wisdom ? and [how] hast thou plentifully declared the thing as it is ?

Pro 17:24 Wisdom [is] before him that hath understanding ; but the eyes of a fool [are] in the ends of the earth.

Psa 19:7 The law of the LORD [is] perfect, converting the soul: the testimony of the LORD [is] sure, making wise the simple.

Pro 22:17 Bow down thine ear, and hear the words of the wise, and apply thine heart unto my knowledge.

Prov 30:2-6 Surely I [am] more brutish than [any] man, and have not the understanding of a man. I neither learned wisdom , nor have the knowledge of the holy . Who hath ascended up into heaven, or descended? who hath gathered the wind in his fists? who hath bound the waters in a garment? who hath established all the ends of the earth? what [is] his name , and what [is] his son's name, if thou canst tell ? Every word of God [is] pure : he [is] a shield unto them that put their trust in him. Add thou not unto his words , lest he reprove thee, and thou be found a liar.

Let's look at just the highlighted points on what “wisdom” is and how to get it:

perceive the words , hear , The fear of the LORD [is] the beginning of knowledge , receive my words , incline thine ear , searchest for her as [for] hid treasures , find the knowledge of God. For the LORD giveth wisdom: out of his mouth [cometh] knowledge and understanding, I give you good doctrine, forsake ye not my law , retain my words , forget [it] not; neither decline from the words of my mouth , Wisdom [is] the principal thing, for I will speak of excellent things; and the opening of my lips [shall be] right things. For my mouth shall speak truth; and wickedness [is] an abomination to my lips. All the words of my mouth [are] in righteousness; [there is] nothing froward or perverse in them. They [are] all plain to him that understandeth, and right to them that find knowledge, The fear of the LORD [is] to hate evil: pride, and arrogancy, and the evil way, and the froward mouth , do I hate. Counsel [is] mine, and sound wisdom: I [am] understanding; I have strength, And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus, knowledge [is] easy unto him that understandeth, understand His way , wisdom , declared the thing as it is , Wisdom [is] before him that hath understanding , The law of the LORD [is] perfect, converting the soul: the testimony of the LORD [is] sure, making wise the simple, Bow down thine ear, and hear the words , wisdom , knowledge of the holy , his name , Every word of God [is] pure : he [is] a shield unto them that put their trust in him. Add thou not unto his words , lest he reprove thee, and thou be found a liar.

The general impression is that to get “wisdom” we must neither add to nor take away from God's words, in fear of God, and that adding or taking away is evil, proud, and arrogant. If we add to them then we will be found to be liars. The Holy scriptures are God's words, which are all perfect, and right, and truth, and able to make us wise through faith in Jesus Christ. He gives good doctrine, counsel, and wisdom. Also, a search as for hidden treasures is recommended to get wisdom, yet at the same time, God's words are described to be plain, that getting knowledge is easy, and that God has declared the thing as it is. Repeatedly the instruction is to hear the words, bow the ear to them, to perceive them. Knowledge of the Holy, and understanding His way are mentioned as part of this. The main point seems to be that God gives wisdom with His perfect words, as found in the Holy Bible.

This is contrasted in Jer 8, showing that those who reject His Word do not have wisdom. This may also be echoed in Psalms, that going against the Lord, or His Word, there is no wisdom.

Jer 8:8-9 How do ye say, We [are] wise, and the law of the LORD [is] with us? Lo, certainly in vain made he [it]; the pen of the scribes [is] in vain. The wise [men] are ashamed, they are dismayed and taken: lo, they have rejected the word of the LORD; and what wisdom [is] in them?

Pro 21:30 [There is] no wisdom nor understanding nor counsel against the LORD.

Hypothesis: Whatever “wisdom” is, it is to be found in the Holy Bible, that one must search for it like hidden treasure, in faith. But that it is plain and easy, hearing God's perfect words, not adding to them or rejecting them, but hearing and perceiving them exactly as they are. He gives good doctrine, all His words are truth. And understanding of His way and knowledge of the Holy is also involved.

Biblical Principles of Getting Wisdom in This Age (Case Example of Hypothesis)

For us Christians, the Holy Bible teaches that in this age (of the Church/Gentiles) to become wise (per God, biblical wisdom), we must become fools (per the world, worldly wisdom). Alternately, worldly wisdom is foolishness.

1 Cor 3:18-23 Let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise. For the wisdom of this world is foolishness with God. For it is written, He taketh the wise in their own craftiness. And again, The Lord knoweth the thoughts of the wise, that they are vain. Therefore let no man glory in men. For all things are yours; Whether Paul, or Apollos, or Cephas, or the world, or life, or death, or things present, or things to come; all are yours; And ye are Christ's; and Christ [is] God's.

Young Earth Creationism seems to be a perfect example. The world considers it utter foolishness for people to open up a Bible and read what it plainly says and believe it – that God created the Universe in 6 days, about 6000 years ago. Yet, there is more scientific evidence for this, a young earth, the Flood, than for evolution. There is all sorts of scientific research by Christians who are scientists (see creation.com) which answer every science question anyone seems to have thought of, even on cosmology, with scientific and reasonable answers that show science allows for Young Earth Creationism to be true, even how it is that 6 days and 6000 years could pass here, while we seem to see longer time periods in space. And as a whole it actually makes more sense with the real scientific process, and the evidence that is observed (like the fossil record), than do the secular alternatives.

Evolutionists reject God's Word, and what is “Self-Evidential” about Creation, that we were created, that the Earth shows evidence of a Flood, etc. and as a result people have become vain in imaginations, believing things they or others have made up, not truth given in the Bible, and while evolutionists profess to be wise, in truth they are fools.

Rom 1:18-22 For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who hold the truth in unrighteousness; Because that which may be known of God is manifest in them; for God hath shewed [it] unto them. For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made , [even] his eternal power and Godhead; so that they are without excuse: Because that, when they knew God, they glorified [him] not as God, neither were thankful; but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Professing themselves to be wise, they became fools.

In fact, a child can sit and read the creation account in Genesis as plain and easy to understand, and in this have more wisdom than the most educated evolutionist. The Bible teaches that age and greatness do not mean that one has wisdom. Jesus praised God for hiding things from the wise (worldly wisdom) and revealing the truth to those who were just “babes”. This is indicative that receiving Biblical wisdom may relate to being childlike.

Job 32:9 Great men are not [always] wise: neither do the aged understand judgment.

Luke 10:21 In that hour Jesus rejoiced in spirit, and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, that thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes : even so, Father; for so it seemed good in thy sight.

Matt 18:3-4 And said, Verily I say unto you, Except ye be converted, and become as little children , ye shall not enter into the kingdom of heaven. Whosoever therefore shall humble himself as this little child , the same is greatest in the kingdom of heaven.

Luke 18:16-17 But Jesus called them [unto him], and said, Suffer little children to come unto me, and forbid them not: for of such is the kingdomof God. Verily I say unto you, Whosoever shall not receive the kingdomof God as a little child shall in no wise enter therein.

Being childlike may seem foolish to the world, and an adult reading and believing the Bible surely does seem foolish to the world. Yet a child who believes what he reads about creation is wiser in true wisdom, than an adult evolutionist thought wise in worldly wisdom. And also, an adult Christian who believes what he reads is wiser in true wisdom, than one who does not. Wisdom does seem to be in plain sight in this regard. It may seem foolish of God to have hid the truth giving wisdom in plain sight, but the foolishness of God is in fact wiser than man, who in all worldly wisdom cannot figure out what is already openly told and in plain sight.

1 Cor 1… For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to nothing the understanding of the prudent. Where [is] the wise? where [is] the scribe? where [is] the disputer of this world? hath not God made foolish the wisdom of this world? Because the foolishness of God is wiser than men; and the weakness of God is stronger than men. But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise; and God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty; And base things of the world, and things which are despised, hath God chosen, [yea], and things which are not, to bring to nought things that are: That no flesh should glory in his presence. But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, and righteousness, and sanctification, and redemption: That, according as it is written, He that glorieth, let him glory in the Lord.

The Bible also makes clear that it is the Holy Spirit in us that teaches us and reveals things to us, and gives us wisdom, and these things are contrary to worldly wisdom which regards them as foolishness. The Holy Spirit teaches us by comparing spiritual things with spiritual – we have the mind of Christ, and so can understand His thoughts. This may be relevant in the Holy Spirit interacting with the Holy Bible, comparing Spiritual with Spiritual, to give true wisdom, especially seeing the Holy Bible as being designed by Jesus Christ, and Him being the Word made flesh.

1 Cor 2:6-16 Howbeit we speak wisdom among them that are perfect: yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world, that come to nought: But we speak the wisdom of God in a mystery, [even] the hidden [wisdom], which God ordained before the world unto our glory: Which none of the princes of this world knew: for had they known [it], they would not have crucified the Lord of glory. But as it is written, Eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love him. But God hath revealed [them] unto us by his Spirit: for the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him? even so the things of God knoweth no man, but the Spirit of God . Now we have received, not the spirit of the world, but the spirit which is of God; that we might know the things that are freely given to us of God. Which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth; comparing spiritual things with spiritual. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God: for they are foolishness unto him: neither can he know [them], because they are spiritually discerned. But he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judged of no man . For who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ.

Conclusion – Validity of Hypothesis: Whatever “wisdom” is, it is to be found in the Holy Bible, that one must search for it like hidden treasure, in faith. But that it is plain and easy, hearing God's perfect words, not adding to them or rejecting them, but hearing and perceiving them exactly as they are. He gives good doctrine, all His words are truth. And understanding of His way, and knowledge of the Holy, is also involved.

So where do we go from here in the search for getting “wisdom”? We are told to search for it as for hidden treasure, it is to be found in God's Word, in His words, but is it everywhere or is it in a particular location? Usually hidden treasure has a specific location, and there is a map or instructions on where to go to find it. Just as a hunch, the phrase “The fear of the Lord is the beginning of wisdom” or other mention of “beginning” in relation to wisdom, is used very often (Ps 111:10, Prov 1:7,4:7,8:22,9:10). In 4 instances, this is the same word as in Gen 1:1 “In the beginning”, and so this might be a hint to head to Genesis. It also is interesting that a couple other verses use the same words for “beginning”:

Isa 46:10 Declaring the end from the beginning , and from ancient times [the things] that are not [yet] done, saying, My counsel shall stand, and I will do all my pleasure:

God says He declares the end from the beginning – the beginning of the Bible is Genesis and the end is Revelation – so perhaps the “wisdom” needed to understand Revelation might be found in Genesis.

Ecc 10:13 The beginning of the words of his mouth [is] foolishness: and the end of his talk [is] mischievous madness.

We've already established that to the world, Genesis seems to be foolishness, and also to the world, “mischievous madness” might be a fitting description of how they see Revelation. So this verse may be some written confirmation in the Holy Bible of God foreknowing the order the books would be in one day, also again hinting there may be some tie between Genesis and Revelation.

Section 4: God's Writing Style – “His Way”

I would like you to see this. Please go get and open up a hardcopy Bible to Genesis 1, to use to follow along with, as I believe it works better to process this information with it all laid out visually.

In Genesis the Lord seems to first lay out information in chronological order. So the baseline or precedent is for God to write in chronological order. That is, until we get to Gen 2, which seems to recount events that were already described in Gen 1.

Some people have a hard time reconciling Gen 1 and Gen 2, which seem to give account of the creation of mankind twice. Adam and Eve were the first man and woman, and so Gen 1 and Gen 2 must be speaking of the same event, the creation of mankind. Logically, for the Bible to not contradict itself, the creation account of mankind in Gen 2 must reconcile with the one in Gen 1.

But they are easily reconciled. Look at the section of Gen 1:1 through 2:4. This is all one section, which gives account of the creation week, and ends in 2:4 by summarizing the prior, saying:

These [are] the generations of the heavens and of the earth when they were created, in the day that the LORD God made the earth and the heavens.

Gen 2:5 begins the next section, verse 5 including that “there was no man to cultivate the ground” . This is a marker, showing that verse 5 has gone backwards in time, to before man was made. Gen 2:5 through Gen 2:25, the end of the chapter, give account of the creation of mankind. So we can know that Gen 2:5-25 is a more detailed account of the events that already were mentioned on day 6 in Genesis chapter 1. Genesis 1:26 is before God has made mankind, 1:27 is the verse where God makes mankind, and this is followed by God blessing them, in which God is speaking to both of them, together.

Gen 1:26 And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.

Gen 1:27 So God created man in his [own] image, in the image of God created he him; male and female created he them.

Gen 1:28 And God blessed them, and God said unto them , Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it: and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth….

Gen 1:29 And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which [is] upon the face of all the earth, and every tree, in the which [is] the fruit of a tree yielding seed; to you it shall be for meat.

Gen 1:30 And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to every thing that creepeth upon the earth, wherein [there is] life, [I have given] every green herb for meat: and it was so.

Gen 1:31 And God saw every thing that he had made, and, behold, [it was] very good. And the evening and the morning were the sixth day.

At the end of Gen 2:25 Adam and Eve have just been brought together, but God has not said anything to both of them together. Gen 2:5-25 begins before the creation of Adam, and ends with Adam and Eve just having been brought together, with no mention of God talking to both of them, and Gen 1:28 includes God speaking to both of them together. So it seems to make the most sense, in fitting the sections together, that Gen 2:5-25 is in fact a more detailed account of what is briefly summarized in Gen 1:27. It is therefore “Self-Evidential” that Gen 1:1-2:4 is a summary, and Gen 2:5-2:25 is a more detailed account of a small piece of that summary. As we have already covered, God's teaching style He used in how He made the world is “Self-Evidential”.

Now, Jesus COULD have just put all this in chronological order, and perhaps made it easier to understand. As it stands, at first glance it looks like there could be some contradiction – and it takes a little bit of faith, trusting Jesus to not contradict Himself, and thinking about it, comparing sections, to arrive at the conclusion that there is no contradiction.

Still Jesus COULD have just put all this in chronological order. Why didn't He? What did He do? (Cryptographically oriented minds want to know…)

First Jesus gave a summary in chronological order of the creation week. Then He went back and gave more detail on something we would find of particular interest – the creation of mankind.

It seems “Self-Evidential” that Jesus wanted us to learn something from how He chose to lay out this information, and that is that doing it this way is just “His Way”, or “His Writing Style”. Why assume that an all-knowing infinitely intelligent all-powerful eternal God would allow for His Word to end up with chronological breaks that make understanding more difficult just by happenstance, when the attributes of God are logically more compatible with such chronological breaks and resulting contextual understanding difficulties to be intentional and for a purpose? (Isa 29:16 “Surely your turning of things upside down shall be esteemed as the potter's clay: for shall the work say of him that made it, He made me not? or shall the thing framed say of him that framed it, He had no understanding?” )

In other words, right from the beginning of the Bible, it seems Jesus is teaching us about His Writing Style, How He likes to do things, “His Way” – Jesus is not just teaching us about our creation as is the content of the topic of this section, but He is also teaching us how to read the Bible with understanding, knowing His Way of laying out the information, as a rule or guideline.

This is an especially important rule for us to know when it comes to passages of the Bible which are obscure and confusing as to the events described…. such as… Prophecy! This is essentially the first “Self-Evidential” example of “His Way” that He lays out information, that might be very useful in trying to solve a riddle.

His Way #1: Jesus likes to give chronological summaries, and then go back and fill in important details. Even 20 verses of details might be expanded out from just 1 verse of summary. The markers between such sections may require a little logic, and have to be deduced from context.

Now, does this match the Biblically derived hypothesis about “wisdom”?

Hypothesis: Whatever “wisdom” is, it is to be found in the Holy Bible, that one must search for it like hidden treasure, in faith. But that it is plain and easy, hearing God's perfect words, not adding to them or rejecting them, but hearing and perceiving them exactly as they are. He gives good doctrine, all His words are truth. And understanding of His way, and knowledge of the Holy, is also involved.

Hypothesis-Match: This is from the Holy Bible, taking into account the Holy Bible is meant to be interactive, trusting in God's words as being perfect as they are, every single one, including how they comprise whole sections. It requires searching for something hidden, yet everything is plain and out in the open. And a good doctrine (teaching, insight) of His Way is the result.

Let's go to the next example. Gen 3 – 5 keeps a fairly steady chronological order. The end of Gen 4 brings us up to just past the beginning of Gen 5, with the birth of Seth, and so the overlap is minimal. But there is something to note comparing Genesis 3 and 4, which is that something is obviously missing from the story. From context it is pretty obvious that Cain's wife, first mentioned in Gen 4:17, must have been his sister, and a daughter of Adam, yet nowhere prior in Gen 4 is it mentioned that Adam and Eve had any daughters. From Gen 4:17 onward, several women are mentioned, presumably they could be daughters of Cain. But it really sticks out that the first time any daughters are mentioned as being born to anyone, including Adam, is not until after Adam is over 130 years old and has fathered Seth. After fathering Seth, in Gen 5:4, it is finally mentioned that Adam had daughters. So from context, using a little logic, there is a very big pointed obvious omission in Gen 4, where Adam having daughters should be mentioned, but it is not. Obviously in Gen 5:4 God mentions that Adam had daughters, so it is not like the reason for not mentioning them was because God just was not going to mention them. But in context, in the chronology the daughters should have been mentioned sooner. In a way, this is an empty blank ____ to be filled.

But still, Gen 3-5 does continue in close chronological order, until we get to Gen 6.

“And it came to pass, when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them That the sons of God saw the daughters of men(adam) that they [were] fair; and they took them wives of all which they chose. And the LORD said, My spirit shall not always strive with man, for that he also [is] flesh: yet his days shall be an hundred and twenty years. There were giants in the earth in those days; and also after that , when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare [children] to them, the same [became] mighty men which [were] of old, men of renown.”

This verse specifies that these events occurred at a particular time – when men began to multiply and had daughters. From context, it is very obvious that men began to multiply and have daughters prior to when Adam was 130 years old, and this started with Adam having daughters as that had to be where Cain's wife came from (6:2 daughters of men(adam)). This is the information that goes in the blank___ of what was so obviously missing prior to the first mention of Cain's wife in Gen 4:17. So when did the sons of God start taking wives? Before Gen 4:17, before Adam was 130 years old, as that is when he had Seth, and it is specified that Cain already had a wife and 4 generations of descendents by then. When were there giants on the earth? In “those days” of prior to when Adam was 130, and also after that. This being established, then the chronology continues on with Gen 6:5 and so on into the Flood account.

So, Jesus COULD have just put Gen 6:1-4 sometime prior to Gen 4:17, where it would have fit into chronological order – but instead left a glaringly obvious logical contextual blank___ where Gen 6:1-4 should have fit chronologically.

Why did He do it this way? What we can learn from this is that all of Gen 5, the generations of Adam through Noah's sons, a summary of a genealogy spanning 1500 years, is then followed by a brief detail of an occurrence (parallel of a second genealogy) which overlays the same time period of 1500 years. We have a notable _____, followed by 1500 years, followed by a brief summary of something that was also occurring over the expanse of those 1500 years, which fits into that contextual blank___. It makes sense that the cause of the flood was largely due to the Nephilim. So it seems like Gen 6:1-4 was cut from prior to Gen 4:17, and moved to after the end of Gen 5, so as to highlight how these events related to the flood – to emphasize a cause and effect or spiritual significance, over more obvious contextual details (missing daughters) that could be more easily logically deduced.

What can we learn from this? I'm going to divide this one up into two:

His Way #2: Jesus will put things in non-chronological order, to show the importance of a cause/effect relationship or spiritual significance to something that follows, however if He does so there is an earlier marker of omission that can be derived from context, a beginning, which is later filled in, an ending.

His Way #3: Events of good and evil running parallel over time may be overlaid, with one detailed and the other only receiving a summary, and this may be derived from contextual markers.

Continuing on, the next serious chronological break is Gen 11:1-9. This is the same pattern as the chronological break between Gen 1 and Gen 2, but a little different. Gen 11:1-9 obviously refers back to Nimrod'skingdomofBabelin Gen 10:10, and so this is the starting point. However, in the example of Gen 1 and Gen 2, there were 20 verses detailing 1 verse. But in this case, Gen 11:1-9 starts with Gen 10:10, and the obvious context clue of “the beginning of his kingdom wasBabel”. The ending point is also to be derived from a context clue, found in Gen 10:25 “Peleg for in his days the earth was divided”. There seems to be good reason for this, because Gen 11:10 onwards is a years-detailed genealogy of Shem's line, giving us details on the days of Peleg. From that, we can know the Earth was divided about 1757-1996 years after the creation. (Incidentally, as per Deut 32:8 LXX, that would also mean this is when the “Divine Council” was first formed; after Babel.)

What can we learn from this? This is a combination of earlier examples. In this case of Gen 10 and 11, more detailed information is given on an earlier chronological summary (His Way #1), but it is written in such a way that it overlays a longer period of time (His Way #3) and markers are given for the beginning and end (His Way #2).

And so we can understand from this that His Ways may be combined. This fourth example seems to affirm His Ways shown earlier, but without providing a new pattern. However, it does give the knowledge that parts of His Ways can be mixed together into new combinations.

After this example, Genesis seems to continue in chronological order, without any significant exceptions, and so this seems to be the end of the series of “Self-Evidential” teaching about how Jesus lays out information.

Let's Review,

What Jesus teaches in a “Self-Evidential” manner in Genesis:

The baseline or precedent is for Jesus to write in chronological order. But there are 3 exceptions:

His Way #1: Jesus likes to give chronological summaries, and then go back and fill in important details. Even 20 verses of details might be expanded out from just 1 verse of summary. The markers between such sections may require a little logic, and have to be deduced from context.

His Way #2: Jesus will put things in non-chronological order, to show the importance of a cause/effect relationship or spiritual significance to something that follows, however if He does so there is an earlier marker of omission that can be derived from context, a beginning, which is later filled in, an ending.

His Way #3: Events of good and evil running parallel over time may be overlaid, with one detailed and the other only receiving a summary, and this may be derived from contextual markers.

The elements of these 3 exceptions can be mixed together to make new combinations, such as: More detailed information is given on an earlier chronological summary (His Way #1), but it is written in such a way that it overlays a longer period of time (His Way #3), and markers are given for the beginning and end (His Way #2).

Is this “wisdom”? It matches the hypothesis about “wisdom”:

Hypothesis: Whatever “wisdom” is, it is to be found in the Holy Bible, that one must search for it like hidden treasure, in faith. But that it is plain and easy, hearing God's perfect words, not adding to them or rejecting them, but hearing and perceiving them exactly as they are. He gives good doctrine, all His words are truth. And understanding of His way, and knowledge of the Holy, is also involved.

Hypothesis-Match: This is from the Holy Bible, taking into account the Holy Bible is meant to be interactive, trusting in God's words as being perfect as they are, every single one, including how they comprise whole sections. It requires searching for something hidden, yet everything is plain and out in the open. And a good doctrine (teaching, insight) of His Way is the result.

Is there any further validation that this is “wisdom”, or any evidence to confirm it?

We covered 3 topics in His breaks from chronology:

  1. Adam and Eve's creation and God's instructions to them
  2. The timing of sons of God and the Nephilim
  3. The timing of Babel, and incidentally when the “Divine Council” was formed

Example 2: While some people are aware of the Gen 6 paradigm today, most of them do not understand “and also after that” correctly, and false beliefs have resulted. By using this methodology, it becomes clear when the interbreeding started, and shows that “and also after that” refers from the time of Adam through Noah, and not to after the flood. Several people have pointed out that “and also after that” simply makes no sense to be referring to after the Flood, using logic, grammar, reasoning, precedents, etc. to make this point. But using the methodology of perceiving His Ways, the same conclusion is arrived at, but the information seems to be laid out plainly and openly. God's words are assumed to be intentional, and contextual difficulties are also there for an intentional purpose, to teach of His way of laying out information. To many people, the correct information is hidden and they do not understand it – yet using His Ways the correct information is revealed. Summarily, it is as if a “secret” has been revealed, a “mystery” is understood. The Holy Bible ties together the ideas of “secrets” and “wisdom” and “prophecy”.

Job 15:8 Hast thou heard the secret (5475) of God? and dost thou restrain wisdom to thyself?

1 Cor 13:2 And though I have [the gift of] prophecy , and understand all   mysteries (secrets) , and all knowledge; and though I have all faith , so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing.

Amos 3:7 Surely the Lord GOD will do nothing, but he revealeth His secret (5475) unto his servants the prophets .

That using the His Way methodology seems to give understanding about “secrets” or “mysteries”. It quickly lays out conclusions in plain sight, that otherwise would require more difficult efforts to arrive at. This is self-evidential evidence that the His Way methodology does successfully reveal “mysteries” or “secrets”, which is what the Bible teaches that comes with having “wisdom”.

As such, there is Evidence that the His Way methodology involves the presence of some “wisdom”, even indicating this is the same “wisdom” needed to understand certain prophecies. It seems there is some Biblical and Bible-based evidence that we have gained “wisdom” by understanding “His Ways”. Eureka!

((Notes: I do believe there are additional “secrets” that are pointed to and revealed in Example 1, as to more detail about the Fall of mankind, which I have written on, but it is a very complicated subject, requiring many other proofs spanning the entire Bible to confirm, so it won't easily work as Evidence here. The key issue is resolving the contradiction of God directly telling Eve that she could east from “every tree” in Gen 1:29, which when taking into account singular/plurals of “you” in Gen 2-3, can be resolved, and gives new insight on how the serpent “deceived/beguiled” Eve, not just lied to her. That study is online in Chapters 8-12 here: http://walkintruth.net/

As for Example 3, there is at least the point as to the timing of the institution of the Divine Council, it seems Deut 32:8 clearly is referring to the days of Peleg, post-Babel, as to when the earth was divided and the Divine Council was formed. But that also is neither here nor there, not able to serve as Evidence of a “secret” revealed – though there is probably still more to this passage.

Deut 32:8 When the most High divided to the nations their inheritance, when he separated the sons of Adam, he set the bounds of the people according to the number of the sons of God.

Gen 10:25 And unto Eber were born two sons: the name of one [was] Peleg; for in his days was the earth divided ; and his brother's name [was] Joktan.

Gen 11:9 Therefore is the name of it called Babel; because the LORD did there confound the language of all the earth: and from thence did the LORD scatter them abroad upon the face of all the earth. ))

What we have done here is to trust the Bible, down to every word, to such a great extent, believing every word to be purposed intentionally by God, making note that He did everything for a good reason, that we have noted a second dimension or layer of information in Genesis. The first layer of information is the topical content. The second layer of information is this His Way methodology. This His Way methodology is backed up by Biblical Evidence and Self-Evidential Evidence to contain Biblical “wisdom”, in that it reveals Self-Evident “secrets” about the topical content of the first layer.

It seems we are on the right track, and have gained some “wisdom”, enough to have Evidence of a “secret” revealed, better understanding a “mystery”. And it is easy to understand that the His Way methodology could serve as a useful guideline for understanding prophecies, which might also contain chronology breaks, which could be all the more confusing in a passage full of symbolism (and as many people have noted prophecies do seem to include chronology breaks).

As we seem to be heading in the right direction, finding a second layer of information, let's see if there is a 3 rd layer of information in Genesis. As we are looking for “wisdom” enough to understand prophesies, and as there are some prophecies in Genesis, let's look there next, to see if Jesus may have put a 3 rd layer of teaching in Genesis, to teach us more about prophecy in particular.

Section 6: Understanding Symbolism and Functions of Prophecy

This first prophecy given in the Bible in Genesis is Gen 3:15:

And I will put enmity between you and the woman,

And between your seed and her seed;

He shall bruise your head, And you shall bruise His heel.

Of course, we know off the top of our heads that “He” here is Jesus Christ, as this is well known to be the first prophecy of the Messiah. But starting from scratch, as if we did not know this, let's look through the rest of the Bible to figure this prophecy out. There are words here that seem symbolic and vague. Who is the “woman”? Who is “He”? What does this mean by “seed”? What does “bruise” mean? Etc.

#4 Look at the rest of the Bible to figure out symbolism.

First, this prophecy was spoken by God about the specific woman Eve. It seems likely that Eve hated the serpent, and the serpent hated her, which would be the most immediate meaning. Then, in the next chapter we read of how she had 2 sons, Cain and Abel, and Cain killed Abel so there was obviously enmity between them. What does the Bible say about them?

Gen 4:1 And Adam knew Eve his wife; and she conceived, and bare Cain , and said, I have gotten a man from the LORD.

Gen 4:8 And Cain talked with Abel his brother: and it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel his brother, and slew him .

Gen 4:25 And Adam knew his wife again; and she bare a son, and called his name Seth: For God, [said she], hath appointed me another seed instead of Abel, whom Cain slew.

1 Jn 3:12 Not as Cain, [who] was of that wicked one , and slew his brother. And wherefore slew he him? Because his own works were evil, and his brother's righteous.

Luke 11:50-51 That the blood of all the prophets , which was shed from the foundation of the world, may be required of this generation; From the blood of Abel unto the blood of Zacharias, which perished between the altar and the temple: verily I say unto you, It shall be required of this generation.

The Bible defines Cain to have been “of that wicked one”, but to have been fathered by Adam. As such we can understand that Cain was “of that wicked one” in a spiritual sense. Abel was a righteous prophet, and said to be the “seed” of Eve – but of course both Cain and Abel were the “seed” of Eve in a physical sense. And so Abel was the “seed of the woman” in a spiritual sense, by process of elimination. And there was both enmity between Cain and Abel in a spiritual sense, as Cain was evil and Abel was righteous – and enmity between Cain and Abel in a physical sense as Cain physically killed Abel.

“And I will put enmity between you and the woman” had an immediate literal meaning, and a spiritual meaning. “And between your seed and her seed” after some years, soon also had a literal meaning, and a spiritual meaning. However, “He shall bruise your head, And you shall bruise His heel” was not fulfilled literally or spiritually at this time by anyone.

The question might arise as to whether Cain and Abel did in fact fulfill this prophecy. The Bible verifies that Cain was “of that wicked one”. That is what the Bible says. This cannot mean in a physical sense as Adam was Cain's father physically, so Cain therefore was spiritually the “seed” of the “serpent”. But Abel was a “righteous prophet” and so was spiritually of the “seed” of the “woman”, as well as literally being the “seed” of the “woman” Eve.

Does the description of what happened between Cain and Able match the symbolism of:

“And I will put enmity between you(literal serpent) and the woman(literal Eve), And between your seed(Cain spiritually) and her seed(Abel spiritually and literally)”?

Yes, the symbolism described in the prophecy matches the events that happened. It is Self-Evidential that this prophecy matches the events that happened. Taking it at face value, the Bible confirms that a spiritual fulfillment of this took place by stating Cain was “of that wicked one”, and that both spiritually, as Abel was righteous and Cain evil, that there was enmity between them, and also literally there was enmity between Cain and Abel as Cain slew Abel. We also can see that Eve and the serpent immediately had enmity between them, but the prophecy of enmity between the “seed”, between Cain and Abel, took years before it was fulfilled, in the future.

Does what happened match the symbolism of the prophecy? Ja. So was this a fulfillment of the prophecy? Ja. That is Self-Evidential. But, it is also clear that “He shall bruise your head, And you shall bruise His heel” did not take place at this time. This means that while part of the prophecy was fulfilled, part of it was not fulfilled at all. From this information we can learn:

#5 Prophecies may have both a literal and/or spiritual fulfillment

#6 Prophecies may be fulfilled in stages, some parts immediately, some in the near future, while the rest waits to be fulfilled in the far future.

Let's jump to the fulfillment of “He shall bruise your head, And you shall bruise His heel” .

According to Revelation, the serpent must be Satan:

Rev 12:9 And the great dragon was cast out, that old serpent , called the Devil, and Satan , which deceiveth the whole world: he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him.

The woman's seed must be Christ,

Rev 12:5 And she brought forth a man child , who was to rule all nations with a rod of iron: and her child was caught up unto God, and [to] his throne.

And the rest of her seed are God's people:

Rev 12:17 And the dragon was wroth with the woman, and went to make war with the remnant of her seed , which keep the commandments of God, and have the testimony of Jesus Christ.

From this we know that “He shall bruise your head, and you shall bruise His heel” actually means “Jesus shall 'bruise' Satan's 'head', and Satan shall 'bruise' Jesus' 'heel'”. But the terms “bruise”, “head”, and “heel” are still not defined. When is this prophecy fulfilled?

Jesus died on the cross, but then rose to life again, and through this gained victory over Satan, or in other words, Jesus bruised Satan's head, but Satan only bruised Jesus' heel. Is this the fulfillment of the prophecy?

Hbr 2:14-15 Forasmuch then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same ; that through death he might destroy him that had the power of death, that is, the devil ; And deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage.

1Jo 3:8 He that committeth sin is of the devil; for the devil sinneth from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil.

Col2:15 [And] having spoiled principalities and powers, he made a shew of them openly, triumphing over them in it.

Also, arguably Revelation 12 tells that after the birth of Jesus, and Him being caught up to God's throne, that there was a war in heaven, and Satan was cast down to earth. I would place this to also be a result of Jesus' resurrection and ascension, and just after that time. But whatever the timing, it is an example of, Jesus shall bruise Satan's head, but Satan shall only bruise Jesus' heel.

Rev 12:5-9 And she brought forth a man child, who was to rule all nations with a rod of iron: and her child was caught up unto God, and [to] his throne. And the woman fled into the wilderness, where she hath a place prepared of God, that they should feed her there a thousand two hundred [and] threescore days. And there was war in heaven: Michael and his angels fought against the dragon; and the dragon fought and his angels, And prevailed not; neither was their place found any more in heaven. And the great dragon was cast out, that old serpent, called the Devil, and Satan, which deceiveth the whole world: he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. And I heard a loud voice saying in heaven, Now is come salvation, and strength, and the kingdom of our God, and the power of his Christ: for the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night.

Right now in the Church age, we are the body of Christ. Satan attacks us, and will all the more, but the injuries are minor in comparison to when Christ will return, and throw Satan down into the Abyss for 1000 years. This is another example of, Jesus shall bruise Satan's head, but Satan shall only bruise Jesus' heel. Is this the fulfillment of the prophecy?

Rev 20:2-3 And he laid hold on the dragon, that old serpent, which is the Devil, and Satan, and bound him a thousand years, And cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more, till the thousand years should be fulfilled: and after that he must be loosed a little season.

At the end of the millennial reign Satan will be loosed and deceive the nations, who are under Christ's rule in His kingdom, and they will turn against Christ, and be killed. So this is a loss of some of the Lord's subjects in His kingdom. But then, Satan will be cast into the lake of fire. This is another example of, Jesus shall bruise Satan's head, but Satan shall only bruise Jesus' heel, and the final one.

And when the thousand years are expired, Satan shall be loosed out of his prison, And shall go out to deceive the nations which are in the four quarters of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle: the number of whom [is] as the sand of the sea. And they went up on the breadth of the earth, and compassed the camp of the saints about, and the beloved city: and fire came down from God out of heaven, and devoured them. And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet [are], and shall be tormented day and night for ever and ever.

The question is, which event is describable as 'Jesus shall bruise Satan's head, but Satan shall only bruise Jesus' heel'? They all are. Which is THE fulfillment of this prophecy? Is the REAL fulfillment when Jesus sends Satan to the lake of fire forever? No, that cannot be the case because it is True and Self-Evidential that all of these events match the symbolism of the prophecy.

“He shall bruise your head, And you shall bruise His heel” matches:

1. Jesus resurrects and triumphs over Satan, (after) Satan kills Jesus

2. Jesus begins to Reign with His people and sends Satan to the Abyss for 1000 years, (after) Satan kills Jesus' people (who then are resurrected)

3. Jesus sends Satan to the lake of fire forever, (after) Satan gets killed some of Jesus' subjects

Which event matches the words of the prophecy? They all do. All of these events match the symbolism of the prophecy, the words of the prophecy, as it is written, word by word, with the obvious meaning of the words. It is Self-Evidential that all three of these instances of direct conflict between Jesus and Satan match this prophecy. Are these real conflicts between Satan and Jesus? Ja. Do they match the symbolism of the prophecy? Ja. Equally? Ja. So are they all real equal fulfillments of the prophecy? Ja!

So which one is “the” fulfillment? They ALL are fulfillments. They are ALL REAL fulfillments of the prophecy as it was given, word by word, with the clear intended meaning of the prophecy.

The final fulfillment of the prophecy is the final fulfillment, but it is not the only one that matches the words of the prophecy – they all match the symbolism equally well – nor is the final victory more “real” somehow than the other very real victories of Jesus Christ over Satan. As such,

#7 Prophecies can be cyclic, and are equally valid and real fulfillments in every fulfillment.

Going back, we can see that the “seed” of the “serpent” and “woman” have been in conflict throughout history, and this has been fulfilled continuously in various spiritual and literal ways.

1. The serpent and Cain, vs. Eve and Abel (“which keep the commandments of God” Rev 12:17)

2. The sinning angels and Nephilim, vs. “the woman” and Noah's line (“which keep the commandments of God” Rev 12:17)

(Incidentally, there is a theory, not well-developed yet, that in a pre-incarnate appearance of Jesus, it was Jesus personally who imprisoned the sons of God into the Abyss at the time of the Flood. There are a few (howbeit obscure) verses that may point to this.)

3. The Divine Council and nations and Rephaim, vs. “Israel” and her people (“which keep the commandments of God” Rev 12:17)

4. Satan, the (fallen) Divine Council, demons, non-Christians, vs. Jesus and His Church (“which keep the commandments of God…have the testimony of Jesus Christ” Rev 12:17)

5. Satan vs. Jesus

The words of Rev 12:17 “which keep the commandments of God” in fact match and define the “seed” of the “woman” as confirmation of all of the pre-Christian historical meanings of fulfillment of the “seed” of “the woman”, from Abel to Israel. And also as such the words of the prophecy “seed”, “woman”, also “bruise” have had various meanings.

“seed of the serpent” = snake, fallen angels, Nephilim, evil people, Satan

“seed of the woman” = Abel, Noah's line, Israelites, Christians

“bruise” = kill, hurt Body of, deceive and get killed subject of, OR break power of, cast to earth, cast into prison of Abyss, cast into lake of fire

And also the words “head” and “heel” have also had various particular meanings in their technical fulfillments, but the point of these terms is that the same symbolic comparative difference, what the words show, in importance between an injury to the head vs. an injury to the heel has remained the same.

#8 In cyclic prophecies, the same words can have different meanings in different fulfillments, but the relative symbolism of comparisons or actions represented between words is the same.

This prophecy, given after sin began, will end when sin is finished, and has been fulfilled in some way continuously, and will be, for almost all of linear time. It is sort of like a fractal, stretching over the world, and all time, of categorized groups, repeating the pattern of Good vs. Evil. This prophecy started being fulfilled shortly after it was given, maybe with enmity between Eve and the Serpent, but definitely fulfillment was shown about the future with the enmity between Can and Abel – and since the first part of this prophecy was fulfilled the first time, this prophecy has continued to be fulfilled in various ways, and will continue to be fulfilled in various ways, until it has all been fulfilled, and can be fulfilled no longer. As such,

#9 Once a cyclic prophecy has begun and started to be fulfilled in part, it can continue to be fulfilled in various ways, until it is all fulfilled and can be fulfilled no more – like a fractal.

It is as is spoken of in Ecclesiastes 1:9-11, “The thing that hath been, it [is that] which shall be; and that which is done [is] that which shall be done: and [there is] no new [thing] under the sun. Is there [any] thing whereof it may be said, See, this [is] new? it hath been already of old time, which was before us. [There is] no remembrance of former [things]; neither shall there be [any] remembrance of [things] that are to come with [those] that shall come after.”

Let's review. These 6 traits of Prophecy in the Bible are Self-Evidential, derived from how the Bible confirms in truth that Gen 3:15 has been fulfilled, and will be fulfilled:

#4 Look at the rest of the Bible to figure out symbolism.

#5 Prophecies may have both a literal and/or spiritual fulfillment

#6 Prophecies may be fulfilled in stages, some parts immediately, some in the near future, while the rest waits to be fulfilled in the far future.

#7 Prophecies can be cyclic, and are equally valid and real fulfillments in every fulfillment.

#8 In cyclic prophecies, the same words can have different meanings in different fulfillments, but the relative symbolism of comparisons or actions represented between words is the same.

#9 Once a cyclic prophecy has begun and started to be fulfilled in part, it can continue to be fulfilled in various ways, until it is all fulfilled and can be fulfilled no more – like a fractal.

It seems that understanding Gen 3:15 as a prophecy, in full, we have gained enough “wisdom” to at least understand this one “teaching example” prophecy, and learned some of His Ways regarding symbolism and prophetic patterns. In the last section, it was the first 3 examples of Chronology breaks that seemed significant. So having covered the first prophecy in the Bible, let's look at the next 2 also, to see if any other insights as to His Ways are to be found in them.

The next example in the Bible of prophecy is Genesis 6:3.

Gen 6:3 And the LORD said, My spirit shall not always strive with man, for that he also [is] flesh: yet his days shall be an hundred and twenty years.

Most people consider this to be a prophecy, and it is, but it is of a different sort. God spoke this proclamation right after the sons of God took wives, and right before they had their kids the Nephilim. As such the most straightforward meaning of this verse, is that God was speaking to the sons of God and their wives – warning them that their kids would only live 120 years.

Yet somehow, all of mankind also eventually ended up only living 120 years. This can be understood as that the Nephilim had human bodies (but immortal evil spirits), had kids themselves, and so spread dominant genes for a shortened-lifespan on to the rest of humanity. (There is no problem with this if the “spirit”-type of the child is passed solely through the paternal line – see http://paradoxbrown.com/demonsnephilim.htm/ …Jesus is an example of this, Rom 5 indicates this, and the study on Gen 2-3 at walkintruth.net referenced above makes detailed biblical argument that this is the case for mankind, and has been from the beginning.)

So the key prophetic word here is “man”, which in the first instance “man” referred to their kids the Nephilim (who are called “men” the next couple verses) on account of their human bodies – and in the second instance the word “man” referred to all of mankind, eventually. From this we can see that a prophecy can have a literal fulfillment both in the near future, and also in the far future, regarding 2 different things that are described by the same word, but this word having 2 different meanings, referring to 2 different things. From this we can derive:

#10 Prophecy can have a literal fulfillment both in the near future, and also in the far future, regarding 2 different things that are described by the same word, but this word having 2 different meanings, referring to 2 different things.

The next prophecy in Genesis, with symbolism involved, is of Abraham and his seed.

Gen 22:17-18 That in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heaven, and as the sand which [is] upon the sea shore; and thy seed shall possess the gate of his enemies; And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed; because thou hast obeyed my voice.

The first meaning here was of Abraham's literal physical descendents, who down the line of Abraham's “seed” Isaac, became the nation ofIsrael. They were multiplied as the stars of heaven, possessed the gate of their enemies, and the Old Testament does describe in ways that at times other nations were blessed byIsrael. So at first there was a literal physical fulfillment of this prophecy. But the Bible makes clear that ultimately Jesus Christ was also the “seed” of Abraham, his descendent that was spoken of. He shall possess the gates of His enemies, and has, and by Jesus Christ, the “seed” of Abraham, the church has been multiplied, and all nations are being blessed. And so the second fulfillment is a spiritual one, of Jesus Christ and the Church.

2Cr 11:22 Are they Hebrews? so [am] I. Are they Israelites? so [am] I. Are they the seed of Abraham ? so [am] I.

Rom 9:6-8 Not as though the word of God hath taken none effect. For they [are] not all Israel, which are of Israel: Neither, because they are the seed of Abraham , [are they] all children: but, In Isaac shall thy seed be called. That is, They which are the children of the flesh, these [are] not the children of God: but the children of the promise are counted for the seed .

Gal 3:16 Now to Abraham and his seed were the promises made. He saith not, And to seeds, as of many; but as of one, And to thy seed, which is Christ .

It seems like there are some new things to be learned from this prophecy as well. Here we see that the exact same prophecy can have both a literal physical meaning (Isaac to Israel to Jesus) that is more important at one time, which later switches to reveal it has a second spiritual meaning (Jesus to the Church) that is more important at a later time, showing that the importance of a literal or spiritual fulfillment can change from primary to secondary over time. Also, we can see that an earlier prophecy was given more specifics, narrowing it down, merging 2 prophecies together, as now not only would the coming Messiah be the “seed of the woman” but He also would have to be “the seed of Abraham”.

#11 The exact same prophecy can have both a literal physical meaning that is more important at one time, which later switches to reveal it has a second spiritual meaning that is more important at a later time, showing that the importance of a literal or spiritual fulfillment can change from primary to secondary over time.

#12 Later prophecies can merge with earlier ones, narrowing them down to be more specific.

And that is the end of covering the first 3 prophecies in Genesis of symbolism significance. It does seem that there was a 3 rd layer of information to be gleaned from Genesis. This information seems to have given “wisdom” that could be useful in understanding other prophecies in the Bible, deciphering them as the riddles they are. We now seem to have solid Bible-based knowledge as to His Ways regarding prophecy, how it can function, and how the symbolism of prophecy works, and as to the chronology and organization of prophecy. This could be the “wisdom” that was mentioned as needed to understand Rev 13:18, 17:9 and certain prophecies of Daniel. So let's take a look at these 12 points together:

These 12 points are what the Holy Bible teaches in a “Self-Evidential” manner in Genesis. These are (1) precedented biblical patterns of how God uses chronology, and uses breaks in chronology, to organize information in the Bible, and (2) precedented biblical patterns and characteristics of prophecies in the Bible, their symbology and functions in relation to the written words, and the characteristics of their fulfillments.

On Chronology:

The baseline or precedent is for Jesus to write in chronological order. But there are 3 exceptions:

#1: Jesus likes to give chronological summaries, and then go back and fill in important details. Even 20 verses of details might be expanded out from just 1 verse of summary. The markers between such sections may require a little logic, and have to be deduced from context.
- (Precedent – Gen 1:27 & 2:5-25)

#2: Jesus will put things in non-chronological order, to show the importance of a cause/effect relationship or spiritual significance to something that follows, however if He does so there is an earlier marker of omission that can be derived from context, a beginning, which is later filled in, an ending.
- (Precedent – prior to Gen 4:17 & Gen 6:1-4)

#3: Events of good and evil running parallel over time may be overlaid, with one detailed and the other only receiving a summary, and this may be derived from contextual markers.
- (Precedent – prior to Gen 4:17 & Gen 6:1-4)

The elements of these 3 exceptions can be mixed together to make new combinations, such as: More detailed information is given on an earlier chronological summary (#1), but it is written in such a way that it overlays a longer period of time (#3), and markers are given for the beginning and end (#2).
- (Precedent – Gen 10:10,25 & Gen 11:1-9)

On Symbolism and Functions:

#4 Look at the rest of the Bible to figure out symbolism.

#5 Prophecies may have both a literal and/or spiritual fulfillment

#6 Prophecies may be fulfilled in stages, some parts immediately, some in the near future, while the rest waits to be fulfilled in the far future.

#7 Prophecies can be cyclic, and are equally valid and real fulfillments in every fulfillment.

#8 In cyclic prophecies, the same words can have different meanings in different fulfillments, but the relative symbolism of comparisons or actions represented between words is the same.

#9 Once a cyclic prophecy has begun and started to be fulfilled in part, it can continue to be fulfilled in various ways, until it is all fulfilled and can be fulfilled no more – like a fractal.
- (#4-9 Precedent – Gen 3:15)

#10 Prophecy can have a literal fulfillment both in the near future, and also in the far future, regarding 2 different things that are described by the same word, but this word having 2 different meanings, referring to 2 different things.
- (Precedent – Gen 6:3)

#11 The exact same prophecy can have both a literal physical meaning that is more important at one time, which later switches to reveal it has a second spiritual meaning that is more important at a later time, showing that the importance of a literal or spiritual fulfillment can change from primary to secondary over time.

#12 Later prophecies can merge with earlier ones, narrowing them down to be more specific.
- (#11-12 Precedent Gen 22:17-18)

My theories on Bible Prophecy incorporate, follow, and are based on this Biblical understanding. I am postulating with my theories that:

(1) Understanding prophecy essentially requires 4-dimensional thinking and attempt at understanding a more eternal perspective. God is eternal, outside of time, seeing all of time at once, and is infinitely intelligent, and speaks only true words, including describing only true symbolism. To visualize, it seems like He sees a timeline, a living timeline of all human history and events, which are seen and happen all at the same time. The Bible speaks the truth in Ecc 1:9, “The thing that hath been, it [is that] which shall be; and that which is done [is] that which shall be done: and [there is] no new [thing] under the sun.” The same events do repeat in different ways. All prophecies should be considered as potentially cyclic, and in the case of cyclic prophecies, the words God has chosen in prophecies, and their symbolism, can be understood to be like a description of a repeated pattern of events that God is able to see on the timeline of all time, an accurate description of the same events being repeated in different ways.

(2) Known history itself is a fact, and serves as self-evidential confirmation of a fulfillment of a prophecy. Much of the intelligent intentional design of reality and humanity shows that God tends to teach with a “Self-Evidential” teaching style. This establishes the biblical precedent that cyclic prophecies, as a description of repetitious events occurring over the course of time, can be confirmed self-evidentially to be intentionally taught by God as such, by examining the historical record of self-evidential repetitious events, confirming them. For example, if God sees Jerusalem will be destroyed 2 times, in a way that is the same repeated pattern both times, then the words chosen of a prophecy of this event will match both of these 2 events, in truth, with the symbolic meaning of the words. God has chosen every word carefully, so that these prophecies match in truth – but to see how the words match all fulfillments with more precise clarity, it is necessary to follow biblical understanding and rules of interpretation of prophecy, which are self-evidenced by the Bible, such these 12 points, knowing His writing style. Doing so, cyclic prophecies can be understood to be words that in truth match both of the 2 instances of this example, without contradiction. If it is true thatJerusalemis destroyed 2 times in ways that both fit the words of the prophecy of this, then it is true, and self-evidential, confirmation of fulfillment of the prophecy. In doing such, it is clear that prophecy is not a case of either/or but a case of both/and..and…and.

(3) That summarily, many of the prophecies of the Bible, and the book of Revelation, are essentially complex cryptographic puzzles with 4-dimensional themes, interwoven across the Bible, requiring biblically self-evident deciphering rules to be used in order to solve the puzzle, and this has biblical basis in that the Bible refers to them as “riddles” and “mysteries/secrets”.

As such my methodology is to use the 12 points above as deciphering rules, keeping in mind prophecies can be cyclic, then comparing historical events to the words of prophecy, in order to eliminate which portions of prophecies have already had a fulfillment, to arrive at which portions yet need to be fulfilled, and further align and decipher them using these 12 points.