This page has been translated from English

Má věda Povolit pro Supernatural a zázraky?

Příloha A - Je věda Povolit pro Supernatural a zázraky?

Někteří lidé si myslí, že zázračné je nemožné, a použít vědu k ospravedlnění tohoto tvrzení. Zázračné mohl být zázraky od Boha, a propracoval svatými anděly. Nebo zázračné může přijít v podobě falešných známek, divy a zázraky z padlých andělů.

Cílem následujících, je ukázat zázračné schopnosti boha, jsou svaté i padlí andělé povoleno vědou, s použitím moderní fyziky terminologie a teorie. To je na cestě chystá vysvětlit, jak by mohli dělat takové věci, z hlediska moderní fyziky.
Hlavním bodem, jak to udělat, je ukázat, že moderní věda nevylučuje existenci zázračného. Věřím, že moderní věda vlastně úplně umožňuje buď Bohem nebo anděly jeden druh činit zázraky, aniž by porušil zákony vědy a existenci andělů a jejich biblicky popsané schopnosti. Zúčastněné věda je všechno jen teoretické, a to především světské teorie a nemám nárok na to je správné, i když hodně z toho je přijímána jako taková některými lidmi.

Jak Zázračné není v rozporu s moderní vědou teorie

Všechny kategorie andělských Visions by být nazýván nadpřirozených událostí. Tam jsou některá slova v Bibli popisovat "nadpřirozené" Činnost Boží, andělů a padlí andělé.

Řek - znamení "semeion" (4592), klade otázku, "Tears" (5059), a zázraky "dynamis" (1411). Tytéž 3 slova jsou použity v souvislosti s:

1. Bůh - Boží moc na znamení, divy a zázraky, že Bůh, Ježíš Kristus a Duch svatý skrze dar zázraků, jak je vidět v celé Bibli

2. Svatých andělů - svatými anděly. (Skutky 2:22, 5:12, 2 Peter 2:11, Židům 2:4)

3. Padlí andělé, je drak obrovský, zvíře, a "3 zlé duchy jako žáby". (Matt 24:24, 2 Sol 2:9, Rev 13:2, 14, 16:14)

Z Bible je zřejmé, že Bůh ve své tři osoby, svatých andělů, ale i padlých andělů, jsou schopny plnit znamení, divy a zázraky. Jak, ve fyzice terminologii, může Bůh pracovat znamení, divy a zázraky?

Gen 1:1 Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi.

Ef 3:18 Může být schopni pochopit u Všech svatých, co [je] šířky a délky a hloubky a výšky

Zj 01:08 Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec, praví Pán, který je a který byl a který přichází, Všemohoucí.

Podle moderní vědy, žijeme v viditelně 4 rozměrný vesmír. Vesmír je vyrobena z prostoru (3) + a čas (1) rozměry, které se rovnají Spacetime vidíme. Bůh stvořil všechny 3 dimenze prostoru, který vidíme (délka, šířka a výška), když Bůh "stvořil nebe a zemi." (Ef 3:18 také odkazy na "hloubku", který porovnává větší velikost nebo rozsah nebo plném rozsahu tak něco.) Bůh stvořil dimenze času "na počátku", který označil vytvoření samotného času, dimenze času jak jej známe. Bůh je věčný, a které se čas sám, Bůh je mimo čas, a byl tu před časem byla vytvořena. Bůh má kompletní autoritu a kontrolu nad dimenzi času. Bůh také tři rozměry prostoru, který můžeme vidět, a je i mimo ně. Takže, Bůh stvořil vše, a je mimo celý vesmír, který vytvořil to.

Nad jsem používat termín "rozměr", jak je uvedený ve vědě. Chcete-li citovat Wikipedii,
"Ve fyzickém vyjádření, dimenze se týká struktury všech složek prostoru (srov. objem) a jeho postavení v čase (vnímán jako skalární rozměr podél osy t), i prostorové objekty v rámci ústavy, struktury, které korelace s oběma částice a pole koncepcí, komunikovat podle relativní vlastností hmoty a které jsou zásadně v matematický popis. Tyto a jiné osy může být vztažena k jednoznačné identifikaci místa nebo ve svůj postoj a vztah k jiným objektům a události. Fyzikální teorie, které zahrnují doby, jako jsou obecné relativity, se říká, že pracovat v 4-rozměrný "space-time" (definován jako prostor Minkowski). Moderní teorie mají tendenci být "vyšší-dimenzionální" včetně oblasti kvantové teorie a řetězec. Stavového prostoru kvantové mechaniky je nekonečný-rozměrný prostor funkcí. "- Dimension, Wikipedia

Toto použití termínu "rozměr" by neměla být zaměňována s sci-fi "paralelní vesmír". Opět citovat Wikipedii na termínu "rozměr",
"Texty sci-fi často zmiňují pojem rozměru, ale ve skutečnosti odkazuje na paralelní vesmíry, alternativní vesmíry, nebo jiných úrovní existence. Toto použití vychází z myšlenky, že cestovat do paralelních / alternativní vesmíry / letadla existence jeden musí cestovat ve směru / rozměr Kromě standardních. Ve skutečnosti, jiných vesmírech / letadla jsou jen malé vzdálenosti od naší vlastní, ale vzdálenost je ve čtvrtém (nebo vyšší) prostorový (non-prostorové) rozměr, ne ty standardní. "

"Paralelní vesmír" pojetí ve sci-fi ve skutečnosti je velmi odlišný od používání pojmu "rozměr" ve vědě, jak můžete vidět výše. Teoreticky by "paralelní vesmír", také má 3 prostorové rozměry (délka, šířka, výška) a časové dimenzi. To znamená, že "paralelní vesmír", v teorii vlastně má 4 rozměry vlastní. Dále je předpoklad, že je 5. dimenzi našeho vesmíru, který by byl používán dovolit cestovat do paralelního světa, který má své vlastní 4 rozměry.
Nebylo by přesnější říci "paralelní vesmír", používá stejný 4 rozměry, že náš vesmír je, protože podle definice "vesmír" je vše, co je. Takže "paralelní vesmír", by měl mít svůj vlastní výtvor rozměrů, které definují jeho realitu a kosmologické struktury, a to nejen půjčit použití rozměry zdědí v naší vesmíru. To je samozřejmě všech smyšlených teorií, které pocházejí ze sci-fi, která nemá nic společného se skutečnou vědou. A já chci objasnit to, jak jakékoli prohlášení, že věda má přímý teorie o "jiných dimenzí" nemá nic společného s pojmem sci-fi "paralelní světy". Pokud se věda měla najít nějaké důkazy o pozorování "5. dimenzi" tkvící v našem vesmíru, to nemá nic společného s "paralelní vesmír". Termín "rozměr" je věda termín jako první, a byl si půjčoval zavádějícím sci-fi tak, že jeho význam je vykládán.

, and that at the end of the 6 th day God “ saw every thing that He had made, and, behold, [it was] very good…Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them.” Gen 1:31,2:1. Bible učí, že "na počátku" Bůh stvořil "nebe a zemi", a že na konci 6. den Bůh "viděl vše, což učinil, a aj, [bylo] velmi dobré ... Tak nebesa a země byly dokončeny, a všecko vojsko jejich. "Gen 1:31,2:1.

To znamená, že při nebe a zemi, a host z nich, Bůh učinil vše, co udělal. Tam není nic jiného než to, co Bůh stvořil, a není tam žádná zmínka z jiného vesmíru, kromě celistvost vesmíru, víme, které Bůh stvořil. Takže tam vlastně nejsou "paralelní světy", a samotný koncept odporuje Bibli, protože vesmír je vše, je Bůh řekl, aby dělali, a je dobře definován Bible. Bůh stvořil nebesa a zemi, a tyto termíny jsou přesně definovány, a není nic víc, že ​​Bůh stvořil kromě nebe a zemi, a vojsko jejich.

Víme, co je Země, ale za to je více nebe (y), které Bůh stvořil, a Bible definuje každý z nich pro nás.

První nebe je nebe a atmosféry, a je-li déšť přichází a kam létají. (Gn 1:7-8, Jer 04:25, Zj 19:17, Dt 11:17, 28:12, Jud 5:04, Skutky 14:17)

Druhé nebe je vnější prostor, kde se nachází slunce a měsíc a všechny hvězdy, planety a galaxie. (Jer 8:2, Isa 13:10)

Třetí nebe je místo, kde přebývá Bůh, kde Boží trůn, a to je místo, kde jsou andělé, kteří jsou v nebi. (1 Kin 8:30, PSA 2:4, 11:4, 66:1 Isa, 2 Ch 18:18, Matt 5:16) Třetí nebe je také nazýván "výsostech" nebo "nebesa nebes" . Nazývá se "nebesa nebes", protože to je nebe první a druhé nebe. (1 Kin 8:27, Dt 10:14)

A tak se Země, atmosféry (první nebe), vnější prostor (druhá nebe), a tam, kde Boží trůn a andělé v nebi přebývá (třetího nebe), jsou všechny oblasti, které existují ve všech Božího stvoření. Žádný z nich jsou "paralelní vesmír", a tak Bible nepopisuje žádné "paralelní světy", existovat. Naopak, Bible je důkladné definování celé stvoření vlastně vylučuje existenci něčeho v duchu koncepce "paralelní vesmír".

Vše, co bylo řečeno, používat termín "rozměry" v kontextu vědy, (prostorová délka, šířka, výška a čas) jsou tam další dimenze, které Bůh stvořil, kromě 4 můžeme vnímat a vidět pouhým okem? Zdá se pravděpodobné, že existuje více rozměrů, než jsme schopni vnímat, protože Bible učí, že je neviditelný duchovní oblasti.

Země má 4 rozměry, které můžeme vidět, ale i Bible učí, že je neviditelný duchovní říši všude kolem nás na Zemi, a v této duchovní oblasti, duchové mají přítomnosti, jako je svatými anděly, padlí andělé a démoni. Víme, že démoni, když jsou vyhnáni, cestování přes poušť místy, ale my je nevidíme. (Matt 12:43, Lukáš 11:24) Víme, že armáda může existovat na této Zemi neviditelně, přímo před námi, zatímco zůstane neviditelný. To se stalo v případě Elizea a jeho přítel, a modlil se Elizeus a řekl:, Pane, prosím tě, otevřít oči, aby viděl. A Hospodin otevřel oči mladého muže, a on viděl, a aj, hora [bylo] plná koňů, a vozové ohniví okolo Elizea "(2 Kin 6:17) Když Bůh otevřel oči. duchovní sféry, viděl armádu všude kolem nich bojují za ně. Jedná se o duchovní oblast, která existuje všude kolem nás, ale je neviditelný.

Stejný druh armády, Boží armáda, která je "nebeský" či anděly Boží, je uvedeno v Josh 5-6 v bitvě u Jericha "A on odpověděl: Nikoli,. Ale [jak] hejtmana vojska Hospodina jsem teď přišel. I padl Jozue tváří k zemi, a to uctívání, a řekl mu, co praví Hospodin: můj služebníku svému? "(Josh 5:14)" host "Pána je jeho armáda, která jsou andělé. Zatímco zdi Jericha Zdálo se, že pád zázračně, že Bible uvádí, že armáda andělů Bůh byl přítomen. Je zcela pravděpodobné, že Boží andělé měl ruku v aktuálním mechaniky zdi Jericha sestupujících. A tak víme, že je neviditelný duchovní říši zde na Zemi.
V první nebe, atmosféra, Bible také ukazuje, že kromě fyzické část atmosféry, vzduchu a mraky, že neviditelné duchovní říše je tam také. Andělé létat v atmosféře, což je první nebi, tak i neviditelné duchovní říše, musí tam být také. (Eze 8:03, John 1:32, Zj 8:13) A Satan se nazývá "kníže mocností v povětří", v Bibli, a "vzduch" se odkazuje na atmosféru (Ef 2:2).

Třetí nebe se zdá být zcela vyrobeny z neviditelné duchovní říše, jako když se podíváme do nejvzdálenějších koutů vesmíru, nemůžeme vidět Boží trůn či anděly. Jak je patrno, jak to je, to nám ukazuje, že právě tam, kde Boží trůn a andělé v nebi jsou, jsou v neviditelné duchovní říše. A to dává smysl, že do třetího nebe je duchovní oblasti, jako třetí nebe je místo, kde je Bůh, a Bůh je Duch.

Mezi tím je druhé nebe, který je definován v Bibli jako vnější prostor. Bible jasně ukazuje, že druhé nebe obsahuje i neviditelné duchovní říše, a že andělé projít jako oni sestoupí na Zemi, a vystoupat zpět do třetího nebe.

"I viděl ve snách, a aj, žebřík stál na zemi, a na vrchol dosahuje k nebesům, a aj, andělé Boží vstupovali a sestupují na to. A aj, Hospodin stál nad ním, a řekl: Já [jsem] Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův: země kterémž ty liest, tobě dám a semeni tvému ​​... "
Gen 28:12-13 jasně vyplývá, že druhé nebe, což je vnější prostor, musí také obsahovat neviditelné duchovní říše, protože nevidíme, jak andělé Lezou a sestupují do druhé nebe. Žebřík, který Jákob viděl znamená Bůh dal andělé způsob, jakým stoupat a klesat. To Jacob viděl Pána nad žebříčku ukazuje, že vzdálenost není příliš daleko, že andělé k cestování. Takže Bible učí, že vypadá, že andělé nejsou ve skutečnosti mají příčné ohromné ​​vzdálenosti vnějšího prostoru s cílem dosáhnout na zemi, jak je vidět na fyzické rozměry. Naopak, v neviditelné duchovní oblasti, vzdálenost je dost krátké mezi nebem a zemí, ne déle než po žebříku si můžete prohlédnout na vrchol. Seřadit trvalého žebříčku byl Bůh stvořil pro anděly cestovat přes 2 nd nebe, bude mezi 1. a 3. nebe. A tak andělé mohou být odeslána na Zemi rychle, jako neviditelné duchovní říše není omezen tím, jak čas je ohraničen ve fyzice na fyzické rozměry. Jak to vlastně funguje, je poněkud vágní, ale můžeme si obecnou představu z toho, co Bible říká. V každém případě, neviditelné duchovní oblasti také vypadá, že existují v celé druhé nebe, což je vnější prostor.

A tak se Země a všechny 3 nebes mít neviditelné duchovní říše, která se zdá prostupovat všemi z nich. Zde na Zemi duchovní sféry je všude kolem nás, ale neviditelné. Bible učí, že Bůh stvořil neviditelný straně vesmíru, "pro jím bylo stvořeno všechno: co je na nebi i na zemi, viditelné i neviditelné, ať trůny nebo síly, vlády nebo orgány, všechno je stvořeno skrze něho a pro ho. "(Kol 1:16)

A je třeba poznamenat, že podmínky zde pro "orgány vládce", všichni se odkazují na padlé anděly. Toto může být viděno v porovnání s tímto Ef 6:12 "Neboť není bojování naše proti tělu a krvi, ale proti knížectví, proti mocnostem, proti světa pánům temností věku tohoto, proti duchovním zla ve vysokém [místa]." A tak se tyto síly a orgány jsou neviditelné padlých andělů.

Zatímco oni mohou fyzicky projevit, zdá se, že padlí andělé mají také něco jako orgány z ducha. Jsme 4 rozměrné v naší tělesnosti odkazy pro 4 rozměry. Andělé jsou duchové, a Ježíš řekl po svém vzkříšení na Lk 24: "Hle, mé ruce a nohy, že jsem to já: Handle Me, a podívejte se: duch nemá, maso a kosti, jak jste mě mají." Luke 24:39

To by mohlo být, že andělé jsou opravdu není fyzický život ze 3 fyzických rozměrů, ve kterém žijeme, jako my. Poněkud, andělé jsou duchové duchovní oblasti, a jejich "těla", existují v duchovní oblasti. To by dávalo smysl, že jejich těla jsou složena z podstaty této neviditelné duchovní říše, ve kterém žijí, protože lidské tělo se skládá z věcí ze 3 fyzických rozměrů, ve kterém žijeme

1 Korintským 15:40, 44 [jsou] i nebeských těles, a subjekty, pozemní, ale sláva nebeských [je] jedna a [slávy] zemského [je] další ... To je zaseto tělu; to je zvýšeno duchovní tělo. K dispozici je tělu vlastní, a tam je duchovní tělo.

Bible uznává, že tam může být z těla ducha, nebo duchovního těla. Jako naše lidská těla pozemské jsou složeny z 4-rozměrný fyzické hmoty, by mělo smysl, že život ducha a nebeská tělesa se skládá z ekvivalent k "věci" na neviditelné duchovní říše. Andělé jsou jako duchovního těla, a byly vytvořeny s nimi. To by dávalo smysl, že je přinejmenším 5. dimenzi, ne-li víc, a že jsou orgány andělé "složené z analogie k naší" věci 4D ", který je v té duchovní oblasti. Duchovní sféry může být složen z několika dimenzí, ve vědeckém smyslu slova, jako duchovní sféry šířku, délku a výšku. Ale i když duchovní říše je jen 1 další rozměr, ve vědeckém slova smyslu, že neviditelné duchovní říše ještě 5. dimenzi, 1 větší rozměr, že 4 rozměrné fyzického světa, který se běžně vnímáme.

To vše vede k názoru, že tato neviditelná duchovní sféry mohou být složeny z více rozměrů, jak na vědecké využití termínu. Další rozměr (y) neviditelné duchovní říše, by další rozměr, který je nejméně jeden více než 4 rozměry, které vnímáme. Tak to by bylo správné zavolat anděly "extra-dimenzionální", což znamená větší rozměry než my, ESP. Pokud neviditelné duchovní říše koreluje s extra dimenzí, na vědu použití termínu.

Bůh však není jen extra-rozměrné. Bůh je věčný, a proto je to, co já nazývám "vnější-dimenzionální". Bůh je mimo rozměrnost, být věčný a tvůrce všeho, co je včetně všech teoretických rozměry nebe a země, a všechno, co v nich žijících. Takže mince termín, Bůh je "vnější-dimenzionální". To je důležitý rozdíl mezi Boha Stvořitele a Jeho stvoření. Bible říká, že všechny tři nebe a země nemůže obsahovat Bůh, který dává smysl, protože on je všechny;. Nicméně oni se podaří, aby obsahoval vše, co stvořil "Ale může Bůh opravdu sídlit na zemi? Aj, nebesa, nebesa nebes tě nemohou pojmout, natož tento dům, který jsem vystavěl "1 Kin 8:27?

Nyní je na Zemi se od Boha, a to má viditelný rozměr, že věda studuje mnoho věcí, a stejný pro první a druhé nebe. Také vím, že je neviditelný duchovní sféry po celé Boží stvoření. Věda říká hodně na viditelné fyzické říši. Ale skutečnost, že duchovní říše je neviditelný, neznamená, že věda nikdy nebude mít co říct, nebo, že žádná pravidla ani hranice mohou pracovat na anděly, kteří tam žijí. Ve skutečnosti se zdá, že existují pravidla a hranice, jako jsou fyzikální zákony, které se dědí v duchovní oblasti také. Dokonce i bitva v Rev 12 mezi svatými anděly a padlí andělé vyplývá, že existují protichůdné síly, nejlépe popsat jako nějaký duchovní oblasti fyziky, která je přítomna. To je znamenal, že i svatých andělů zvítězila, a tlačil padlí andělé z nebe, casting je na zem. Nemůžete mít jeden anděl tlačení jiných, aniž by nějaký koncept fyziky je implicitní, a to i v duchovní oblasti. Jako takový, tam je nějaká šance, že neviditelné duchovní říše má fyzikální pravidla, podle nichž působí, a pokud ano, že tam, kde neviditelné duchovní oblasti se dotýká viditelné fyzické oblasti, které známe, může věda schopna sbírat nějaké pochopení, nebo dávat nějaké nahlédnutí. Tato možnost je obzvláště zajímavé ve světle stále více a více moderní fyziky studuje věci, které jsou neviditelné, a teorie o tom, co neviditelné dimenze mohou existovat v zákulisí ve vesmíru.

Takže pokud bychom se domnívat, že neviditelné duchovní říše, a mezi živočichy, kteří tam mají něco do činění s další rozměr nebo rozměry (v odborné použití termínu) a lihovin jsou proto mimořádně rozměrný beings, co by moderní fyzika říci o tom?

Moderní fyzika se vlastně patří téma extra dimenzí a mluví vědci o další dimenze má co do činění s tzv. "teorie strun" nebo "superstring teorie".

Některé pobočky v moderní fyzice jsou dobře zavedené přes experimenty, jako je gravitace, teorie relativity, kvantová mechanika, hodně částicové fyziky, elektromagnetismu a slabé a silné jaderné síly. Teorie strun není stanovena, ale je snaha, aby všechny tyto větve stromu fyziky spolu, spojit je, kreslit a podívejte se na trup, že všechny pocházejí z větví. Teorie strun je velmi teoretická, nedoložené, pravděpodobně zdokonalitelný a neověřitelné, vysoce matematické a vyžaduje 10-11 rozměry teoreticky schopni popsat kmen stromu moderní fyziky.

Zde je citace z Lisa Randall PhD, přední teoretický fyzik a odborník na fyziku částic, teorie strun, a kosmologie:

"Kolik dimenzí vesmíru existuje? Vlastně víme? Tou dobou už, doufám, že budete souhlasit, že by bylo přehnané tvrdit, že víme jistě, že extra dimenze neexistují. Vidíme tři rozměry prostoru, ale mohlo být více, že jsme dosud zjištěna. Víte, že další rozměry mohou být skryty buď proto, že jsou natočeny a malé, nebo proto, že časoprostor je zdeformovaný a gravitace tak koncentrované na malé, že i nekonečné dimenze je neviditelná. Ať tak či onak, ať už jsou kompaktní rozměry nebo lokální, by se spacetime jeví jako čtyřrozměrný všude, bez ohledu na to, kde jste. "
Lisa Randall, PhD, Warped pasáže: rozluštění tajemství vesmíru Skryté rozměry, pg. 437

Lisa Randall říká: Podle moderní fyziky, že může být velmi velký, dokonce nekonečně velké, neviditelné dimenze, které existují, ale můžeme vnímat pouze 4 dimenze časoprostoru. 5. velký rozměr, jako by to mohlo být neviditelné duchovní říše učí Bible, který obsahuje andělé v jejich duchu orgány tohoto rozměru.

A tady je citát z Stephen Hawking Ph.D., jeden z nejznámějších vědců a teoretických astrofyziků naší doby, komentuje jeho myšlenky na práci Randall je:

"Je-li tomu, aby vysvětlil míru, v níž hvězdy obíhají kolem středu naší galaxie se zdá, že musí být více hmoty, než připadá na věci, které pozorujeme. Tato chybějící hmota může vzniknout z nějaké exotické druhy částic v našem světě jako WIMP (slabě interagující masivní částečky) nebo nervové výběžky (velmi lehké elementární částice). Chybějící množství, ale může být také důkazem o existenci světa stínů s hmotou v něm ... Místo toho, extra dimenzí končící stín brane, další možností je, že jsou nekonečné, ale velmi zakřivený, stejně jako sedlo. Lisa Randall a Ramanova Sundrum ukázala, že tento druh zakřivení by se jednat spíše jako druhý brane: gravitační vliv objektu na brane by se měla omezovat na malý sousedství brane a nešíří se do nekonečna extra dimenzí. Stejně jako v stínu brane modelu by se gravitační pole mají právo na dlouhé vzdálenosti falloff vysvětlit dráhy planet a laboratorní měření gravitační síla, ale gravitace by se lišila rychleji na krátké vzdálenosti. Je zde však důležitý rozdíl mezi touto Randall-Sundrum model a stín brane model. Orgány, které se pohybují pod vlivem gravitace bude produkovat gravitační vlny, vlny zakřivení časoprostoru, které putují rychlostí světla. Stejně jako elektromagnetické vlny světla, by gravitační vlny nesou energii, předpověď, že byla potvrzena pozorováními na binární pulsar PSR1913 +16. Budeme-li opravdu žít na brane v spacetime s extra rozměry, gravitační vlny generované pohybu těles na brane by cestoval se do jiných dimenzí. Pokud by se druhý stín brane, že gravitační vlny odrazí zpět a uvězněn mezi dvěma bran. Na druhou stranu, pokud tam byl jen jeden brane a extra dimenze byl věčný, stejně jako v Randall Sundrum-model, mohl gravitační vlny uniknout úplně a odvézt energie z našeho světa brane. To by mohlo k porušení jednoho ze základních principů fyziky: zákon zachování energie. Celkové množství energie zůstává stejné. Nicméně se zdá být porušení jen proto, že náš pohled na to, co se děje omezena na brane. Anděl, který mohl vidět další dimenze by vědět, že energie byla stejná, jen více rozptýlené. "
Stephen Hawking, PhD, Vesmír v kostce, str.. 184 až 192

Přičemž se důvěryhodnosti prohlášení Randall je v podstatě Hawking tvrdí, že velmi velké extra-rozměry jsou možné, a že neporušuje známé fyzikální zákony. Ve skutečnosti by jejich existence pomoci vysvětlit některé poměrně velké befuddling otázek v oblasti vědy, které jsou ještě nezodpovězené, jako jsou chybějící hmotu. Jako takový, věda umožňuje existenci neviditelné duchovní oblasti, případně ve kterém andělé a duch těla andělů se skládá z těchto věcí další rozměr, to neviditelné oblasti.

Odvětví fyziky zvané kvantové mechaniky se zabývá částicemi, které jsou subatomární (která je menší než atom). Kvantová mechanika byla dobře zavedenou přes vědecké experimenty. Na rozdíl od teorie strun, kvantová mechanika je oblast praktických experimentů. To je v kvantové fyziky, které najdeme Heisenbergův princip neurčitosti:

V kvantové fyzice, Heisenberg princip neurčitosti státy, že některé páry fyzikální vlastnosti, jako je poloha a hybnost nemohou být oba znám s libovolnou přesností. To znamená, že je známo, přesněji jednu vlastnost, tím méně přesně je další známý. Není možné současně měřit jak pozici a rychlost mikroskopické částice s přesností a jistotou. Nejedná se o prohlášení o omezení výzkumníka, schopnost měřit konkrétní množství systému, ale o povaze samotného systému, a proto vyjadřuje vlastnost vesmíru.
-Wikipedia, princip neurčitosti

To v podstatě znamená, že na subatomární úrovni, že z elektronů, kvarků, fotonů, atd., zdá se, že základní princip nahodilosti. Částice, jít tam, kam se zdá, že by chtěl jít. Částice téměř Zdá se, že vybrat to, co dělají. Nicméně, tyto volby se tvoří celkový model, statisticky kalkulovatelné pravděpodobností.

Jeden z nejvíce známých a respektovaných vědců v nedávné historii, pomocný ve vývoji kvantové mechaniky, byl Richard Feynman PhD. On pracoval na projektu Manhattan vývoji atomové bomby, byl příjemce Nobelovy ceny za fyziku, a je také známý pro prokázání O-kroužek závady vzniklé v raketoplánu Challenger tragédie.

Abych citoval Richard Feynman PhD na princip neurčitosti v kvantové mechanice:

Dalo by se ještě chtěl zeptat: "Jak to funguje? Co je to za stroj zákon? "Nikdo nalezeny žádné zařízení za zákon. Nikdo nemůže "vysvětlit", nic víc, než jsme právě "vysvětlil." Nikdo vám žádný hlubší vyjádření situace. Nemáme žádné představy o více základní mechanismus, ze kterého mohou být tyto výsledky odvodit.
Chtěli bychom zdůraznit velmi důležitý rozdíl mezi klasickou a kvantovou mechanikou. Hovořili jsme o pravděpodobnost, že elektron dorazí za daných okolností. Máme vyplývá, že v našem experimentální uspořádání (nebo dokonce v nejlepší možný), to by bylo nemožné přesně předpovědět, co se stane. Můžeme jen odhadnout šance! To by znamenalo, kdyby byla pravda, že fyzika se vzdal na problém, že se snaží přesně předpovědět, co se stane v určitém okolností. Ano! Fyzika se vzdal. Nevíme, jak předpovědět, co se stane za daných okolností, a věříme, že nyní není možné, že jediná věc, kterou lze předvídat, je pravděpodobnost, že různé akce. Je třeba uznat, že toto je snižování výdajů v našem předchozím ideální chápání přírody. Může to být krok zpět, ale nikdo nenašel způsob, jak se tomu vyhnout.
Nikdo nemá přišel na způsob, jak z tohoto puzzle. Takže v současné době musíme omezit jen na počítači pravděpodobnosti. Říkáme "v současné době," ale máme podezření, velmi silně, že to je něco, co bude s námi navždy, že je nemožné porazit, že puzzle, že toto je způsob, jakým příroda opravdu je.
Richard Feynman, P., PhD, Feynman přednášky o fyzice, sv. 3, pgs.1-10 ,1-11

Tak proč je to, že na stupnici od nejmenších částí vesmíru, že je to všechno náhody? Proč se věda vzdal přesně předvídat, a potvrzuji, že nejistota a možnost vládnout mikroskopické oblasti nejzákladnější a základní stavební kameny vesmíru? Proč může být známý pravděpodobnosti?

S příchodem kvantové mechaniky, jsme přišli na to, že události nelze předvídat s úplnou přesností, ale že tam je vždy určitá míra nejistoty. Pokud je nemá rád, je možné si připisují této náhodnosti zásahu Boha, ale bylo by velmi zvláštní druh podpory: není tam žádný důkaz, že to směřuje k nějakému účelu. Ve skutečnosti, kdyby to bylo, to by samozřejmě neměl být náhodný. V moderní době, jsme účinně odstranit třetí možnost nad tím, že obnovuje cíl vědy: Naším cílem je formulovat soubor zákonů, které nám umožňují předvídat události, jen do limitu stanoveného princip neurčitosti.
Stephen Hawking, PhD, The Illustrated Stručná historie času, Pg 224

Tam je vždy prvek nejistoty, nebo náhodou, a to ovlivňuje chování hmoty v malém měřítku zásadním způsobem. Einstein byl téměř bez pomoci zodpovědný za obecné teorie relativity, a hrál důležitou roli v rozvoji kvantové mechaniky. Jeho pocity věci jsou shrnuty ve výrazu "Bůh nehraje v kostky." Ale všechny důkazy ukazují, že Bůh je notorický gambler a že si hodí kostkou, při každé možné příležitosti.
Stephen Hawking, PhD, černé díry a vesmíry dítěte, pg. 70

Pokud jde o kvantové fyzice, Einstein řekl, že "Bůh nehraje v kostky", a Stephen Hawking říká: "Bůh hází kostkou při každé možné příležitosti".

Ale to, co říká Bible na téma kostky a Bůh?

Př 16:33 můžeme hodit kostkou, ale Hospodin určuje, jak dopadnou.

Za předpokladu, že ať jsme to my, nebo svět, který hází kostkou, nezáleží na tom, co potom Bible ukazuje, že Bůh je nastavit vesmíru "hrát kostky" na kvantové úrovni, ale zároveň je Bůh ten, který určuje, jak tyto "quantum dice" pád. Pod pojmem "kvantové kostky" mám na mysli všechny subatomárních částic / energie a jejich činnosti na mikroskopickém měřítku kvantové úrovni.

Pokud je však princip neurčitosti kvantové fyziky, je správné, pak Bible nás ujišťuje, že Bůh stále stanoví pravidla a výsledky pro zdánlivé "náhody", o "kvantové kostky". God is in control of the randomness and the probabilities that we see.

Some Christians who are Scientists speak on this very issue:

John Byl has a PhD in Astronomy, is the author of the book “God and Cosmos: A Christian View of Time, Space, and the Universe”, and is Professor of Mathematics and Head of the Department of Mathematical Sciences at Trinity Western University.

WG Pollard and, more recently, Nancey Murphy advocate that the apparently random events at the quantum level are all specific, intentional acts of God. God's action at this level is limited in that
(1) He respects the integrity of the entities with which He co-operates (eg, He doesn't change the electron's mass arbitrarily) and
(2) He restricts His action to produce a world that, for all we can tell, is orderly and law-like.
God is the hidden variable. Murphy asserts that this position is not only theologically preferable to indeterminism, but has the further advantage of consistency with the principle of sufficient reason. Of course, if God is directly responsible for quantum events this entails that these are therefore predictable by God. Hence we are left with a deterministic universe, at least at the quantum level.”

“God's sovereignty rules out the possibility of agents acting independently of Him. In particular, quantum mechanics does not imply ontological indeterminism , given that determinist interpretations of quantum mechanics are possible, that non-physical secondary causes cannot be ruled out and that God is the primary cause for all events.”
-John Byl PhD, “Indeterminacy, Divine action and Human Freedom”

William Pollard PhD, is a Nuclear Physicist and Episcopal Priest, with a PhD in Physics and Honorary doctorates in science, divinity, law, and humane letters. He is the author of “Chance and Providence: God's Action in a World Governed by Scientific Law”. The entire book is on God operating, instead of “chance”, in quantum mechanics.

“In the next chapter I will begin the presentation for your consideration of a quite different approach to this problem which seems to me to offer an entirely adequate solution for it. Under it, as we shall attempt to show, there can emerge again in all of its ancient power the fullness of the Biblical response to the living God who is ever active in the whole of His creation sustaining, providing, judging, and redeeming all things, both in heaven and in earth, in accordance with the mysterious and hidden purposes of His might will. At the same time, however, this is accomplished in such a way that the essential integrity and unity of science, both as it is now and as in principle it may become, is fully preserved.”
“To Einstein's famous question expressing his abhorrence of quantum mechanics, “Does God throw dice?” the Judeo-Christian answer is not, as so many have wrongly supposed, a denial, but a very positive affirmative. For only in a world in which the laws of nature govern events in accordance with the casting of dice can a Biblical view of a world whose history is responsive to God's will prevail.”

-William Pollard PhD, “Chance and Providence: God's Action in a World Governed by Scientific Law”, pg. 35, pg. 97

Nancey Murphy PhD, Theologian, is Professor of Christian Philosophy at the Fuller Theological Seminary. She also serves as an editorial advisor for Theology and Science, Theology Today, and Christianity Today. She is the author of “Divine Action In The Natural Order”.

“The second strategy for giving an account of the locus of divine action explores quantum physics and seeks to give an account of God's action throughout the natural and human world by means of action at the quantum level (either alone or in conjunction with top-down action). My proposal is motivated theologically. If God is immanent in and acting in all creatures, then necessarily God is acting at the quantum level. Emphasis on this fact has the advantage of sidestepping the problem of interventionism: the laws of quantum mechanics are only statistical and therefore not subject to violation. If, as most interpreters conclude, events at this level are genuinely indeterminate, then there need be no competition between divine action and physical causation. It is possible from a theistic perspective to interpret current physics as saying that the natural world is intrinsically incomplete and open to divine action at its most basic level .”
-Nancey Murphy PhD, Dive Action In The Natural Order, pg. 131

In other words, God is in control and constantly interacting with the world at a quantum level. Where scientists see randomness and probabilities, they are seeing God determine how the dice fall, all the time, in quantum mechanics. The Bible may also present an argument of God controlling the “quantum dice” in Col 1:16-17, referring to Jesus Christ,

“For by him were all things created, that are in heaven, and that are in earth, visible and invisible, whether [they be] thrones, or dominions, or principalities, or powers: all things were created by him, and for him: And he is before all things, and by him all things consist.

The word here for “consist” is “synistemi” (4921) and it means, “to consist of or be composed of, to cohere, put together, hold together or band together”.

According to subatomic physics, it is the quantum force particles of bosons, and gluons that hold together atoms, and particles like photons and electrons that hold together different atoms. As such, this verse in the Bible could be referring to, that it is by God's control over the “quantum dice” that makes these particles we are composed of to hold together. As such, by His actions all things hold together or “by Him all things consist”.

Assuming it is true that God does allow randomness at a quantum level of physics, but also constantly controls the outcome of that randomness, besides “upholding all things”, like the universe, “by the word of His power” (Heb 1:3), is there another possible reason for God creating the universe to be this way? Could it relate to miracles, signs and wonders? This could very well be the case.

Not only does quantum physics allow for existing particles that we can observe in experiment to act in random ways, but it also allows for particles and antiparticles (antimatter) to pop in and out of existence, seemingly randomly. These particles usually only exist for a very short time, and are called “virtual particles”.

“Down at the very tiniest length scale and trillions of times smaller than atoms, is what is known as the Planck scale where the concept of length loses its meaning and quantum uncertainty rules. At this level all known laws of physics break down and even space and time become nebulous concepts. Any and all conceivable distortions of spacetime will be popping in and out of existence in a random and chaotic dance which is going on all the time everywhere in the universe. Terms such as “quantum fluctuations” and the “quantum foam” which are used to describe this chaotic activity certainly do not do it justice.”
-Jim Al-Khalili PhD, Black Holes, Wormholes, and Time Machines, pg. 207
PhD in Theoretical Nuclear Physics, theoretical physicist at the University of Surrey

The existence of these seemingly random particles does not violate the laws of physics, especially the Law of Conservation of Energy:

“Where did all these particles come from? The answer is that relativity and quantum mechanics allow matter to be created out of energy in the form of particle/antiparticle pairs. And where did the energy come from to create this matter? The answer is that it was borrowed from the gravitational energy of the universe. The universe has an enormous debt of negative gravitational energy, which exactly balances the positive energy of the matter.”
-Stephen Hawking, PhD, Black Holes and Baby Universes, Pg. 97

Virtual particles have been shown, through experiments, to exist, as seen in the Lamb shift and the Casimir Effect.

“These particles are called virtual because, unlike “real” particles, they cannot be observed directly with a particle detector. Their indirect effects can nonetheless be measured, and their existence has been confirmed by a small shift (the “Lamb shift”) they produce in the spectrum of light from excited hydrogen atoms.”
-Stephen Hawking PhD, Black Holes and Baby Universes, Pg 107

Regarding the Casimir Effect,

“As we saw in Chapter 7, even what we think of as “empty” space is filled with pairs of virtual particles and antiparticles that appear together, move apart, and come back together and annihilate each other. Now, suppose one has two metal plates a short distance apart. The plates will act like mirrors for the virtual photons or particles of light. In fact they will form a cavity between them, a bit like an organ pipe that will resonate only at certain notes. This means that virtual photons can occur in the space between the plates only if their wavelengths (the distance between the crest of one wave and the next) fit a whole number of times into the gap between the plates. If the width of a cavity is a whole number of wavelengths plus a fraction of a wavelength, then after some reflections backward and forward between the plates, the crests of one wave with coincide with the troughs of another and the waves will cancel out.
Because the virtual photons between the plates can have only the resonant wavelengths, there will be slightly fewer of them than in the region outside the plates where virtual photons can have any wavelength. Thus there will be slightly fewer virtual photons hitting the inside surfaces of the plates than the outside surfaces. One would therefore expect a force on the plates, pushing them toward each other . This force has actually been detected and has the predicted value. Thus we have experimental evidence that virtual particles exist and have real effects.”
-Stephen Hawking PhD, The Illustrated Brief History of Time, pgs. 204-206

Virtual particles can include all types of particles, including photons, electrons, gluons, bosons, and quarks. According to physicists, under certain conditions in the universe, virtual particles can exist for longer periods of time and therefore become “real” particles. This particular example relates to conditions of space near a black hole, but in principle this shows that science does generally allow for the possibility of virtual particles popping into existence and becoming real particles.

“We can understand this in the following way: what we think of as “empty” space cannot be completely empty because that would mean that all the fields, such as the gravitational and electromagnetic fields, would have to be exactly zero. However, the value of a field and its rate of change with time are like the position and velocity of a particle: the uncertainty principle implies that the more accurately one knows one of these quantities, the less accurately one can know the other. So in empty space the field cannot be fixed at exactly zero, because then it would have both a precise value (zero) and a precise rate of change (also zero). There must be a certain minimum amount of uncertainty, or quantum fluctuations, in the value of the field. One can think of these fluctuations as pairs of particle of light or gravity that appear together at some time, move apart, and then come together again and annihilate each other. These particles are virtual particles like carry the gravitational force of the sun: unlike real particles, they cannot be observed directly with a particle detector. However, their indirect effects, such as small changes in the electron orbits in atoms, can be measured and agree with the theoretical predictions to a remarkable degree of accuracy. The uncertainty principle also predicts that there will be similar virtual pairs of matter particles, such as electrons or quarks . In this case, however, one member of the pair will be a particle, and the other an antiparticle (the antiparticles of light and gravity are the same as the particles).
Because energy cannot be created out of nothing, one of the partners in a particle/antiparticle pair will have positive energy, and the other partner negative energy. The one with negative energy is condemned to be a short-lived virtual particle because real particles always have positive energy in normal situations. It must therefore seek out its partner and annihilate with it. However, a real particle close to a massive body has less energy than if it were far away, because it would take energy to lift it far away against the gravitational attraction of the body. Normally, the energy of the particle is still positive, but the gravitational field inside a black hole is so strong that even a real particle can have negative energy there. It is therefore possible, if a black hole is present, for the virtual particle with negative energy to fall into the black hole and become a real particle or antiparticle . In this case it no longer has to annihilate with its partner. Its forsaken partner may fall into the black hole as well. Or, having positive energy, it might also escape from the vicinity of the black hole as   a real particle or antiparticle . To an observer at a distance, it will appear to have been emitted from the black hole.”
-Stephen Hawking PhD, The Illustrated Brief History of Time, Pgs. 134-137

According to science it is possible that physical quantum particles can randomly pop into existence seemingly out of nowhere. If God is controlling the “quantum dice”, then this means God could cause these subatomic quantum particles to come into existence out of nowhere. This does not contradict the laws of physics in any way. Rather the laws of physics and modern science make clear that subatomic quantum particles popping into existence from out of nowhere is the normal state of the universe, which science has confirmed. And it is entirely possible for this randomness to be controlled by God controlling the “quantum dice”; and the quantum randomness seen has no explanation. Metaphorically speaking, this is a huge hole in the wall of science, which allows for the hand of God to come through into the physical universe, without in any way contradicting science or the known laws of physics. This shows that science actually allows for miracles and the miraculous done by God, without it in any way conflicting with Science or Modern Physics.

Modern Physics teaches that elementary particles, of all kinds, can and do randomly pop in and out of existence. This includes photons, which are particles of light. This also includes gravitons, which are theoretical and theoretically instrumental in gravity, as well as gluons, bosons and other force carrying particles.

Some force carrying particles are what hold quarks together to form neutrons and protons, and other force particles hold together atoms. All of these particles can pop into existence out of nowhere, seemingly randomly, the universe allows for this, and the universe was created by God intentionally to be the way it is.

What are quarks and electrons? They are the particles that are the building blocks of atoms.

Different types of atoms make up all of the elements of matter, as seen in the periodic table of the elements.

Atoms are the building blocks of all the matter we see, and our bodies are made of atoms.

So assuming God, who is omnipotent, one way or another controlled the randomness of the quantum world… then this means that God could choose to have a large number of quarks, gluons, electrons, etc. pop into existence very quickly, and assemble into atoms. God could also do this in such a way that many atoms were formed, and would assemble into much larger objects, even objects large enough that we could see them.

This might include things like oil and grain popping into existence out of nowhere:

1 Kings 17:8-16
And the word of the LORD came unto him, saying, Arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Zidon, and dwell there: behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. So he arose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there gathering of sticks: and he called to her, and said, Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel, that I may drink. And as she was going to fetch it, he called to her, and said, Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. And she said, As the LORD thy God liveth, I have not a cake, but an handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse : and, behold, I am gathering two sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat it, and die. And Elijah said unto her, Fear not; go and do as thou hast said: but make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for thy son. For thus saith the LORD God of Israel, The barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the LORD sendeth rain upon the earth. And she went and did according to the saying of Elijah: and she, and he, and her house, did eat many days. And the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the LORD, which he spake by Elijah .

God provided for 3 years oil and grain, though the land was in a drought with famine. This oil and grain appeared seemingly out of thin air. But another way to put it might be that it appeared out of “seemingly random quantum foam”. And there are many miracles, signs, and wonders in the Bible, done by God, which are similar to this, such as Jesus Christ feeding the multitudes of thousands from a couple fish and a few loaves of bread.

Also, there are miraculous healings mentioned many times in the Bible. According to science, our bodies are made up of molecules of atoms, which are made from quarks and electrons and such. Consider the cases of sight being restored to the blind, the healing of the disfigured hand, the healing of lepers, and the healing of all manner of sicknesses; miracles done by Jesus Christ. Control over the “quantum dice” would be one way to explain how sick flesh was instantaneously changed into healthy flesh.

And so this is one way to describe, in modern physics concepts, how God does miracles, signs, and wonders. Though God does do them, whether control of the “quantum dice” of quantum physics is truly and specifically how, or not.

But the Bible also says that Holy angels, and Fallen angels, also work miracles, signs and wonders. (Acts 2:22, 5:12, 2 Peter 2:11, Heb 2:4, Matt 24:24, 2 Thes 2:9, Rev 13:2, 14, 16:14) So it could be an accurate description to say that how fallen angels also do miracles, signs, and wonders is because they too somehow have control over the “quantum dice”, though definitely on a more limited scale than God does.

The Bible teaches that God is everywhere in the universe, and there is nowhere that He is not. Whereas fallen angels have a set, limited, location for their spirit body, and are only in one place at a time, much like mankind. Under this line of reasoning, God has power, and “quantum power” over everywhere in the universe, but fallen angels only have power or “quantum power” in their immediate location. Also, God has power over the fallen angels' spirit bodies themselves, as their bodies are part of the creation, whereas fallen angels have no such power over God.

It does make some analogous sense that all angels would have powers like God, but limited, for the Bible several times in the Old Testament calls angels the “sons of God”. (Gen 6, Job 1:6, Job 2:1, Psalm 29:1, 89:6)

It may be that the extra-dimensionality of angels is what would make possible them having limited control over the “quantum dice” in their immediate location.

“Today, however, physicists are following a different trail-the one leading to superstring theory. Unlike previous proposals, it has survived every blistering mathematical challenge ever hurled at it. Not surprisingly, the theory is a radical-some might say crazy-departure from the past, being based on tiny strings vibrating in 10-dimensional space-time… In superstring theory, the subatomic particles we see in nature are nothing more than different resonances of the vibrating superstrings, in the same way that different musical notes emanate from the different modes of vibration of a violin string.”
-Michio Kaku PhD, “Into the Eleventh Dimension”, author of Hyperspace: A Scientific Odyssey through the 10th Dimension, Oxford University Press.

According to String Theory, particles in the 4-dimenional space-time we observe, are the result of vibrations of 1 dimensional strings that exist in an additional 6-7 dimensions, in the scientific sense of the word which (comes to10-11 dimensions total).

As such, speaking generally according to science in principle, it is possible that the extra-dimensionality of angels would allow for their altering of particles in our 4 dimensional world, on the subatomic quantum level. As such, their extra-dimensionality, in the spiritual realm, may be tied directly to their ability to work “miracles, signs, and wonders”, possibly through being able to determine how the “quantum dice” fall (on a limited scale in their immediate locality).

To illustrate, imagine that sitting on a table, is a cup. This cup has 3 spatial dimensions, and as the second pass, it moves through the 4 th dimension of time. Now, in the exact same location as the cup, would be 6-7 invisible dimensions that you can't see. And that is because these invisible 6-7 dimensions intersect the 4 dimensions we know at every point. These 6-7 dimensions are most definitely not somewhere else, but are in the same place we are, but invisible. Now, if these 6-7 extra dimensions correspond to the invisible spiritual realm that the Bible teaches, then an angel who has a spirit body would have an invisible spirit body comprised of the stuff of these 6-7 extra dimensions. And such an invisible angel could choose to effect the 6-7 extra dimensions where the cup is located so as to knock the cup over.

In other words, fallen angels have spirit bodies in the invisible spiritual realm. If the spiritual realm is composed of these extra 6-7 dimensions, then the spirit bodies of the fallen angels are composed of the spiritual realm, these extra 6-7 dimensions. Just as the invisible spiritual realm is all around us, so also could be these 6-7 extra dimensions. According to String Theory (just a theory) what we observe as an effect in our 3 spatial dimensions is caused by what happens in the 6-7 invisible extra dimensions. This means that an extra-dimensional angel could use their extra-dimensional spirit body in the 6-7 extra dimensions, to have the effect of changing things in the physical 3 dimensions we perceive. And in this, fallen angels would also have limited control over how the “quantum dice” fall, but only in a very limited location where they are present. As the invisible realm is all around us (or these extra dimensions would be also) a fallen angel can only effect changes in the immediate locality around them, in the location of their spirit body.

And so this shows how Modern Physics also allows for angels or fallen angels to work miracles (in a limited locality) along the same lines as how Modern Physics allows for God to work miracles. And so angels can also work miracles and do the miraculous, without violating and laws of Modern Physics or science. Rather, Modern Physics and Science totally allows for the existence of angels, their spirit bodies, the invisible spiritual realm, and the miraculous powers of angels as described in the Bible.

When it comes to Holy angels or fallen angels, the Bible describes that they can cause dreams and Visions, as well as causing the physically miraculous or miracles.

In the case of fallen angels, they cause False Visions, which can seem entirely physically real to a victim, and also dreams. Beyond this fallen angels can cause physical injury, and other sorts of physical manifestations, like objects moving, or recording film being altered, etc. These physical manifestations would be considered as false signs, false miracles, and false wonders, Biblically speaking.

I think that fallen angels being able to control (in their immediate locality) how the “quantum dice” fall, would work as a way to explain Physical manfestations very easily, both with visible angels materializing, or seeing the physical effects of invisible angels, including the physical aspects of Visions.

Excepting time perception manipulation, I also think this “quantum dice” idea explains all varieties and aspects of Visions quite well, and also dreams. This is because the human brain also can experience the effects of a fallen angel being able to control the “quantum dice” (in a limited localized way).

“The human brain, however, is also subject to the uncertainty principle. Thus, there is an element of the randomness associated with quantum mechanics in human behavior. But the energies involved in the brain are low, so quantum mechanical uncertainty is only a small effect.”

-Stephen Hawking PhD, Black Holes and Baby Universes, Pg. 133

Although the effect of quantum mechanical uncertainty in the brain is normally small, if fallen angels can determine how the “quantum dice” fall, then a fallen angel could make the effect quite large and noticeable.

Regarding False Visions, all of our physical senses are dependant on how our brain interprets them. By fallen angels generating electrical impulses in the brain, and such things like that, fallen angels would be able to make us “see” things that are not actually in front of our eyes, and “hear” things that are not there to make any sound, “feel” things that are not touching our bodies, “smell” things not before our noses, and “taste” things that are not on our tongues. These things would seem completely real to all of the bodily senses. And the electrical impulses that are truly transmitting information about reality around us could also be blocked out by fallen angels, under this same ability. Or actual reality could be partially blocked. And either way, false electrical signals in the brain generated by fallen angels, through manipulation of the “quantum dice”, could cause a person to experience a False Vision that seemed entirely physically real, but was not.

A person could be caused to perceive something completely illusionary, by a fallen angel manipulating that person's brain, which is a person's gateway to physical perception. As such, an illusion could seem completely physically real to all of the bodily senses, so much so as to be completely indistinguishable from reality to the person. This manipulation of the senses through manipulation of the brain is very likely what happens in False Vision (or in Holy angelic true Visions). Fallen angels could cause this to happen to more than one person at a time, strengthening the deception. And also under the same limited control over the “quantum dice”, fallen angels could cause physical manifestations, even running concurrently with a Vision which seems real. This sort of deception can be very powerful. Dreams could be explained much in the same way, but the same sort of thing occurring while the person is asleep and dreaming.

Besides all of this, there is one more thing which is miraculous that fallen angels do, which modern science allows for in a specific way. That is time perception manipulation.

Lukáš 04:05 "A ​​ďábel, přičemž ho na vysokou horu, ukázal jemu všechna království světa v okamžik."

Tento případ může působit Satan Ježíše Krista, mít vizi, jak je uvedeno v Bibli, byl pravděpodobně nejméně hodin v méně než 1 sekundu.

Co budeme k pokrytí Další je schopnost vnímání času manipulace padlých andělů, jak je vidět v padlých andělů. Já se nejprve upraví způsoby vnímání času manipulace nemohou být vysvětleny v moderní vědě, než jsem se do způsobu, jakým lze vysvětlit, a moderní fyziky umožňují.

Jako mozek oběti False Vision je nedílnou součástí toho, jak padlých andělů provádět tyto vize a vzpomínky na tyto útoky jsou uloženy v mozku, pak čas vnímání manipulace aspekty těchto útoků je třeba vysvětlit tak, který je v souladu a není v rozporu s fyzickým lidský mozek a jak funguje. And so any explanation of time perception manipulation must be limited and confined to explanations that do not conflict with the science of the human brain.

Pokud bychom měli předpokládat, že vnímání času manipulace zahrnuje komprese nebo kompresi rozsáhlých zkušeností v krátké době, pak by to vyžadovalo lidský mozek zvládnout za jednu vteřinu, někde od sto až tisíckrát více informací než mozek obvykle procesy v jedné vteřině. Mozek zpracovává informace palba neuronů.

Jediné informace, které se mi podařilo najít na neurony střílet mnohem rychleji, než je obvyklé byl studie o psychoaktivní drogy, heroin především. Jak lidé zaútočil padlí andělé, které zažijí vnímání času manipulace nehlásí zažívá těžké heroin, jako je pocit, to slouží jako experimentální důkaz toho, že příliš rychlá, neuronic palbu v normální plynutí času nebude fungovat vysvětlit vnímání času manipulace.

A jako takový, vnímání času manipulace neznamená komprese nebo lisování rozsáhlé zkušenosti v krátkém časovém období. Jedinou další možností je, že tyto zážitky skutečně trvat tak dlouho, jak subjektivně vnímá osoba padlá andělská Vision, ačkoli objektivní čas průchodu pro zbytek světa je mnohem kratší.

Hlavním příkladem tohoto může být viděn v teorii obecné relativity. Podle teorie relativity, bez ohledu na to, jak rychle se člověk pohybuje, je čas vnímán projít stejnou rychlostí. Nicméně, méně času poměrně povolení k urychlenému osobu než pro (relativně) stojícího člověka. Yet either person will feel time passing at the same rate. Dalo by se namítnout z teologického hlediska, že Bůh navrhl lidský mozek potřebují konzistentní tok čistého času, aby se správně fungovat, a navrhl vesmír, ve kterém okamžiku průchodu by zůstat konzistentní bez ohledu na to, co rychlost člověk by mohl urychlit.

Protože mozek člověka se podílí na procesu vidění, ale jejich tělo není nikam, mnoho teoretické fyziky pojmy týkající se doby nefunguje vysvětlit, jak mozek může zažít víc času, zatímco tělo zažívá méně času.

Mohl obecné teorie relativity a dilatace času vysvětlit, jak to funguje? Relativistic dilatace času by nefungoval, protože to by vyžadovalo, aby tělo cítit zrychlení (nebo jeho gravitační ekvivalent) ve srovnání s mozkem, na více než 99% rychlosti světla. Tato rychlost by bylo potřebné k výrobě 100 nebo 1000 sekund na 1 sekundu poměru. To není to, co se hlásí svědky osoby, pod tělem útoku je, že vidět to nejde nikde, ani biblickou úvahu, že při Visions lidé nechodí nikam. Takže to nemůže být, kromě skutečnosti, že něco takového by se pravděpodobně zabil člověka.

Mohl by cestování v čase získané cestu do budoucnosti, a pak minulosti, vysvětlit navíc vnímá čas?

K dispozici je druh teoretické červí díry, tzv. CTC, která byla kdysi domníval, aby mohl být použit v této cestě, je-li mnoho podrobných kritérií byly splněny. Ale podle současného konsenzu vědců, by CTC není pro cestování v čase do budoucnosti nebo minulosti. Tímto způsobem by se konkrétně zahrnovat přesun na jiné místo mozku v 4D prostoru, času, výdajů v reálném čase na jiném místě se stěhují do budoucnosti, a pak mozek cestování zpět v čase do stejného okamžiku, kdy odešel. Dokonce i když by to mohlo fungovat, aniž by zabil člověka, CTC wormhole ještě nebude pracovat pro vrácení mozek do minulosti, jako CTC nebude pracovat pro cestování časem do minulosti nebo budoucnosti. CTC wormhole nebude pracovat pro cestování v čase do budoucnosti a minulosti mozku, nebo osoba, nebo dokonce pro bowlingové koule, protože je nelze použít pro cestování v čase obecně.

Kip Thorne a Stephen Hawking byl pokračující debata přes 20 let na téma cestování v čase do minulosti, za použití wormhole CTC pro cestování v čase. Debata na základě své knihy, zdá se, že se usadil, se Thorne (pro-možnost cestování v čase), přichází se dohodnout s Hawking (anti-možnost cestování v čase). Zde jsou některé zdůrazňuje:

"Možná naštěstí pro naše přežití (a našich matek), zdá se, že fyzikální zákony nedovolují, jako cestování v čase. Zdá se, že Agentura ochrany chronologie, která dělá svět bezpečným pro historiky tím, že brání cestovat do minulosti. Zdá se, že to, co se stalo, je, že účinky princip neurčitosti by způsobilo, že se velké množství záření, pokud cestoval do minulosti. Toto záření by se buď deformují časoprostor natolik, že by nebylo možné se vrátit v čase, nebo že by to způsobilo prostor, čas skončit v singularitě, jako je Velký třesk a velké křupnutí. Ať tak či onak, naše minulost je v bezpečí před zlem smýšlejících osob. Ochrana Chronologie hypotézu podporují některé nové výpočty, které já a ostatní lidé dělali. Ale to nejlepší důkaz jsme, že cestování časem není možné, a nikdy nebude, je to, že jsme nebyli napadena hordami turistů z budoucnosti. "
Stephen Hawking, PhD, černé díry a vesmíry dítěte Pg. 154 (1994)

"Převod zpět hlediska pozorovatele v klidu wormhole (The Observer, že Kim a já jsem se spoléhal na), Hawking dohad znamená, že dojde k přerušení dodávek kvantové gravitace 10 ^ -95 sekundy dříve, než se červí díra stává stroj času, a to 10 ^ -43 sekund - a pak, podle našich propočtů, vakuové fluctuational paprsek je dostatečně silný, ale jen stěží tak, že by to mohlo opravdu zničit červí díru ".
-Kip S. Thorne PhD, Black Holes and Time Warps pg. 520 (1994)

"Hawking podezření, že rostoucí paprsky fluktuace vakua je přirozený způsob, jak prosadit chronologie ochrany: Když se člověk snaží, aby se stroj času, a bez ohledu na to, jaký druh zařízení, jeden používá v jednom pokus (a červí díry, rotující válec," kosmickou řetězec ", nebo cokoliv), těsně před něčí zařízení se stroj času, paprsek fluktuace vakua bude cirkulovat zařízení a zničit ho. Hawking je připravena vsadit především na tento výsledek. Nejsem ochoten se na druhou stranu v takové sázky. Já si s sázky Hawking, ale pouze sázky, že jsem rozumná šance na výhru. My silná intuice je, že bych přijít tohle. Můj vlastní výpočty s Kim, a nepublikované výpočty, které Eanna Flanagan (a moje studentka), udělal v poslední době naznačují, se mi, že Hawking je pravděpodobné, že má pravdu. Pokaždé, když stroj je pravděpodobné, že sebezničení (pomocí cirkulující fluktuace vakua), v současné době se člověk snaží aktivovat. "
-Kip S. Thorne PhD, Black Holes and Time Warps pg. 521 (1994)

To bylo vše, od roku 1994, ale novější citace z roku 2001 ukazuje, že tento problém zpravidla vyřešit:

"... Vzhledem k tomu součtu přes historie, výpočty v těchto pozadí je matematicky ekvivalentní, lze dojít k závěru, že pravděpodobnost tohoto prostředí klesne na nulu, jak oni se blíží k deformaci potřebné pro časové smyčky. Jinými slovy, pravděpodobnost, s dostatečným deformování pro Time Machine je nula. To podporuje to, co jsem nazval Chronologie Ochrana dohad: že zákony fyziky spikli, aby se zabránilo cestování v čase od makroskopické objekty.
I když čas smyčky jsou povoleny součet přes historie, pravděpodobnost je velmi malá. Na základě duality argumenty, které jsem zmínil výše, jsem se odhadnout pravděpodobnost, že Kip Thorne se mohli vrátit a zabít jeho dědečka za méně než jeden z deseti s biliony bilionů bilionů bilionů bilionů nuly po tom ... jako hazard muže, Kip a já bych vsadil na kurzů tak. Problém je, že nemůžeme sázet sebe, protože my jsme teď oba na stejné straně. "
Stephen Hawking, PhD, Vesmír v kostce, str.. 152-153 (2001)

One problem with time travel to the past between 2 locations in 4d space-time, is that, put simply, electromagnetic vacuum fluctuations would build up traveling in a loop from the present to the past, an infinite loop, and this would destroy any pathway from the present to the past. Stephen Hawking a Kip Thorne řekl, CTC wormholes nebude pracovat pro cestování v čase.

As such, this is also not a possibility for time perception manipulation during a fallen angel attack, and it can summarily be concluded that peoples' brains do not go anywhere, or time travel. Čas získal tím, že cestuje do budoucnosti, a pak minulost, která není povolena fyziky způsobem, který by se vešel tentokrát vnímání manipulace scénář vidět padlých andělů Vision.

Biblicky, toto může být chápáno v tom, že Bůh stvořil vesmír tak, aby nedovolil cestovat v čase do minulosti. God controls both sides of the wormhole, and it is God who would make it so electromagnetic vacuum fluctuations in a loop from the wormhole mouths would destroy the wormhole before it could allow for any possible time travel.

Bůh stvořil čas, stejně jako Ježíš Kristus, protože všechno je stvořeno skrze něho.

Jesus Christ says in Rev 22:13, “I am the Alpha and the Omega, the First and the Last, the Beginning and the End.”

Jako takový Bůh má kompletní orgán v průběhu doby, a prostě neumožňuje cestování časem do minulosti nebo budoucnosti a minulosti znovu.

Žádný z těchto uvedených teorií bude pracovat jako vysvětlení pro manipulaci vnímání času způsobené padlých andělů v False Visions. Tak co se děje?

Klíčový verš je Luke 4:5, "A ďábel, přičemž ho na vysokou horu, ukázal jemu všechna království světa v okamžik."

Tento verš nepopisuje cestování časem do minulosti. V kontrastu, tento verš popisuje dlouhou dobu průchodu během vteřiny, nebo méně než sekundu. Nebo jiný způsob, jak říct, je to, že nějaký čas navíc bylo Perceptuálně získal osobou, víc než cíl času, že Bůh controls.This verš popisuje dlouhou dobu průchodu během vteřiny, nebo méně než sekundu. Nebo jiný způsob, jak říct, je to, že nějaký čas navíc bylo Perceptuálně získal osobou, víc než cíl času, že Bůh řídí. Tak, jak by se padlý anděl udělat? Jak to může fungovat?

Odpověď je, že tam je prostě víc na dimenzi času, než jsme normálně myslet tam být. Věřím, že Bible sady priority pro toto pojetí, a to je to, jak budu interpretovat Joshua to dlouhý den.

Josh 10:12-14
Pak mluvil Jozue k Hospodinu v den, kdy Hospodin vydal do Amorejského před syny Izraele, a on řekl, v očích Izraele, ne, jsi pořád stojí na Gabaon, a ty, Moon, v údolí Ajalon. A stálo slunce a měsíc zůstal, dokud se lidé pomstil se na jejich nepřátele. Zdali není toho napsáno v knize Upřímého? Tedy stálo slunce u prostřed nebe, a spěšně se jít na celý den. A nebylo dne, jako to před tím ani po tom, že Hospodin vyslyšel hlas člověka, neboť Hospodin bojoval za Izraele.

Přečetl jsem několik teorií vysvětlit, jak to funguje, ale tady je moje:

Když Bůh stvořil dimenze času, on dělal to, že oba jeho toku v délce, protože se běžně vnímáme, a kreslit čáru, ale také mají šířku na to, v pravém úhlu k jeho délce. Tato šířka je normálně malé a těsné, jako řetězec. Ale šířka Čas je jako elastického materiálu, jako gumy, a tak pokud chce Bůh, Bůh může protáhnout na šířku času. Šířka času nemá vliv 3 rozměry prostoru, nebo věci, jako je gravitace nebo rychlost. Doba je to, co je uvedeno v "časoprostoru", ale šířka čas existuje ovlivněna věci, které by za normálních okolností vliv na dlouhou dobu. Jinými slovy, šířka době pracuje jako 2 nd rozměr času.

V dlouhých den Joshua, to bylo šířku času, že Bůh natáhl, po povrchu Země, a pro lidi na Zemi. Jako takový lidi na Zemi zažil dlouhou dobu průchodu do šířky doby, co bylo během krátké chvíle na dlouhou dobu.

Věřím, že v souladu s fyzikou je to možné. Ačkoli pojetí času, které mají 2 nd rozměr "width" se zdá být v plenkách, zde je pár informací lze nalézt na to. Koncept, který se vyrovná "váhy" času v moderní teoretické fyzice je pojem "imaginární čas":

"... Jedním z nich je, že je jednodušší udělat součet pokud se zabývá historií v tzv. imaginárním čase, nikoli v běžném reálném čase. Imaginární čas je těžké pochopit, jak pracuje, a to je pravděpodobně ten, který způsobil největší potíže čtenářům mé knihy. Také jsem byla kritizována zlostně filozofy pro použití imaginární čas. Jak imaginární čas něco dělat s reálným vesmírem?
Myslím, že tito filozofové dosud poučili z historie. It was once considered obvious that the earth was flat and that the sun went around the earth, yet since the time of Copernicus and Galileo, we have had to adjust to the idea that the earth is round and that it goes around the sun. Podobně, to bylo dlouho zřejmé, že doba šla za stejnou sazbu pro všechny pozorovatele, ale protože Einstein, museli jsme uznat, že čas běží po dobu různé sazby pro různé pozorovatele. Také se jeví jako zřejmé, že vesmír měl jedinečnou historii, ale od objevu kvantové mechaniky, jsme museli vzít v úvahu vesmír jako mají všechny možné historie. Chci navrhnout, že myšlenka na imaginární čas je něco, co bude mít přistoupit k přijetí. Je to intelektuální skok stejném pořadí jako věřit, že svět je kulatý. Myslím, že imaginární čas se jeví jako stejně přirozené jako kulaté Zemi nyní. Není mnoho Byt Earthers vlevo v vzdělaného světa. "
-Stephen Hawking, Černé díry a vesmír dítě, Pg. 81 až 82  

Imaginární čas je již samozřejmostí sci-fi. Ale   to je více než sci-fi nebo matematický trik. To je něco, co formuje vesmír, ve kterém žijeme
-Stephen Hawking, Černé díry a vesmíry dítěte, Pg. 83

Ačkoli se jedná o novější pojetí se zdá, že imaginární čas tvary vesmír, ve kterém žijeme Podle fyziky, co to je?

"Představte si, že běžné, v reálném čase jako vodorovnou čáru, bude zleva doprava. Brzy časy jsou na levé straně, a pozdní časy jsou v pořádku. Ale můžete také zvážit další směr času, nahoru a dolů na stránku. Jedná se o tzv. imaginární směr času, u pravých úhlů v reálném čase.
Jaký má smysl zavést pojem imaginárního času? Proč se jeden jen držet běžné, v reálném čase, abychom pochopili? Důvodem je, že, jak bylo uvedeno výše, hmota a energie vede k tomu prostor křivkou do sebe. V reálném čase směru, nevyhnutelně vede k singularity, místa, kde je prostor, čas je do konce. Na zvláštnosti, může rovnice fyziky není definován, takže nikdo nemůže předpovědět, co se stalo, ale imaginární čas je směr v pravém úhlu na reálném čase, to znamená, že se chová podobně jako tři směry, které odpovídají pohybu.. ve vesmíru. The curvature of space-time caused by the matter in the universe can then lead to the three space directions and the imaginary time direction meeting up around the back. Měly by tvořit uzavřený povrch, podobně jako povrch Země. Prostoru směry a imaginární čas by tvořit časoprostoru, který byl uzavřen do sebe, bez hranic a okrajů. Bylo by to nemělo žádný bod, který bychom mohli nazvat začátek nebo na konec, nic víc, než na povrchu Země má začátek nebo konec. "
Stephen Hawking, PhD, černé díry a vesmíry dítěte, Pg 82

"Při pokusu o sjednocení gravitace s kvantovou mechanikou, jeden měl představit myšlenku o" fiktivní "čas. Imaginary time is indistinguishable from directions in space. Pokud se člověk může jít na sever, je možné otočit a na jih, stejně tak, jestliže jeden může jít kupředu ve fiktivním čase, jeden ven, aby mohli otočit a jet zpět To znamená, že tam může být žádný významný rozdíl mezi přední a. zpět směry imaginární čas. Na druhou stranu, když se podíváme na "reálném" čase, je tu velký rozdíl mezi směry dopředu a dozadu, jak všichni víme. "
Stephen Hawking, PhD, The Illustrated Stručná historie času, Pg 182

Imaginární čas nesleduje dopředu času, ale tvoří uzavřenou smyčku, ve které není rozeznatelné vpřed nebo vzad. Toto pojetí se zdá paralelní natahovací šířku času velmi dobře. Člověk zažívá imaginární čas, by mohl získat čas, jít po uzavřené smyčky na šířku času a končí tam, kde začali. To by umožnilo získat čas, a zkušený, osobou, aniž by tato osoba pohybuje vpřed na dobu, uložte na chvíli.

Could the science theory of Imaginary Time, or concept of a Width to Time, explain time perception manipulation in False Visions caused by fallen angels? ... Ano.

Jak jsem zmínil dříve, Bible nazývá anděly "synové Boží", na několika místech, a to může týkat, že andělé mohou dělat mnoho ze stejných věcí, které Bůh může udělat, ale na menší a místní úrovni.

Například Bůh může dělat zázraky, znamení a zázraky, a Joshua Dlouhý den byl jeden z těchto zázračných událostí. Pokud je tato analogie platí v tomto případě, jako v jiných případech, pak by to smysl, že padlí andělé se také mohou natáhnout šířku času na omezené místní úrovni. Doba, Bůh drží veškerou moc nad a padlí andělé nemohou cestovat ani natáhnout to. Ale během dalších Vision všiml si čas bude z padlých andělů natahovat šířku dobu (dobu).

V padlých andělů Vision zkušenosti, mohlo by to být zobrazil jako padlý anděl natahovat šířku doby kolem mozku osoby pod útokem. Osoba mozku nezanechává své tělo, ani pohybovat dopředu a dozadu po dlouhou dobu. Ale člověk nemá zkušenosti zisk času z období, ve kterém je šířka času natažené kolem mozku. To umožňuje získat vnímaných plynutí času ve vidění a umožní za pár minut nebo i několik hodin, být vnímán projít ve chvíli, nebo druhý.

Tento scénář by umožnil funkci mozku v jeho normální rychlosti, s rozhodovací procesy pracovat jako obvykle v mozku-mysli-duše-duch připojení. To by také umožnilo vzpomínky mají být uloženy v mozku v závislosti na normálním způsobem mozkové funkce.

A tak to je to, jak bych vysvětlil padlých andělů dosáhnout vnímání času při manipulaci Visions. Moderní fyzika se zdá poněkud dát tomuto, může to zejména andělé mohli udělat v rámci vysvětlení by to byly extra rozměrné v 6-7 extra dimenzí, oni by mohli mít přístup k druhé dimenzi času také. V každém případě by to vysvětlení roztahování na šířku doby kolem mozku osoby práce se vysvětlit vnímání času manipulace ve vizích.

I find a good analogy to conceptualize an extra dimension or dimensions is the green code in the Matrix movie. Like the agents in the Matrix movie, fallen angels can alter the “code” (“quantum dice”) to change what is there and alter the green code inside a person's mind, to change what the person perceives, through their brain.

As such I often try to represent the aspects of Fallen angelic False Visions using Matrix imagery. I use a red sphere of code to represent the invisible extra-dimensional or spiritual realm fallen angel.

As an example, this is a close up of a fallen-angel-caused vision of an “alien abduction”. Remember that the entire vision, all 3 aliens, and the setting, are all caused by 1 fallen angel. In this example, the red ball below contains a person standing in a room with 3 aliens, near a table, in a defensive posture against the aliens. That is how the person having this Vision experiences themself to be, and it seems real to them, though a Vision.

What this represents is that because of a fallen angel, the neurons in the person's brain are firing in such as way that their perceptions have been altered. As the person perceives their surroundings through their brain, which is the hub and gateway to all the physical senses, the true green reality has been blocked out either fully or partially, and the person perceives what is going on in the red sphere, which is the fallen angel attacking. Their brain being able to send signals of sensing the green reality around them has been blocked, and instead the deceptive red signals of the fallen angel is what is getting through to their brain. In the most extreme case, this can mean the person may perceived being touched, when they are not, smell things, see things, etc. which seem entirely physically real, but are not. These physically sensations can be of things which are external to the body, or internal to the body (such as John's stomach ache in Revelation).

Because of brain-sensory-hacking abilities of fallen angels seen in False Visions, which can seem completely physical, it can be difficult to be able to tell with certainty that an actual purely physical manifestation of a fallen angel has occurred. Perhaps one example is that of fallen angels manifesting as UFOs (or whatever) in which pictures or video-recording have been taken. But keep in mind, when fallen angels do physically manifest, it may only be on a very limited and partial basis. One example is the audio-recordings made of ghosts, which if not hoaxes, only show a physical manifestation of the air vibrating so as to produce a recordable sound. That is all that could be proven to have occurred, at most, when nothing was taken along the lines of a picture. Even at that, it is possible that a physical manifestation in some cases was limited to only a direct altering of the film or recording device, whether pictures of ghosts or UFOs, video film, or audio recordings.

In conclusion, Science and Modern Physics seems to allow for the miraculous and miracles, whether caused by God, Holy angels or fallen angels.

For Christians, the Bible does establish the kinds of things that fallen angels can do. Taking the Bible as the authoritative Word of God, on faith, there really is no need to question that fallen angels have these abilities. The Bible says fallen angels have these abilities, both of whatever degree of physical effects, and causing False Visions and dreams. Bible-believing Christians should be able to accept that, whether modern science has caught up to the Truth of the Word of God, or not. But the hope with this piece is that you can understand that Science and the Bible do not conflict, as science actually allows for the miraculous to occur, as is recorded in the Bible and seen in miracles God still works today. And as also seen in the false signs and wonders that happen today, caused by fallen angels. Theories in Science are always changing, in a progressive accumulation of knowledge: they are not truth. Where the Bible and science seem to contradict, I believe the Bible should always be deferred to as Correct and Truth, no matter what science teaches or scientists say.

I've touched on topics involved with big bang theory, quantum mechanics, black holes, worm holes, extra dimensions, and string theory.

But I agree with what Russell Grigg, from CMI-Australia has to say on this:

“It has truly been said that Christians married in their thinking to today's science (eg big bang, ten dimensions, etc.) will be widowed tomorrow.”
-Russell M. Grigg M.Sc. (Hons.), Creationist Chemist and Missionary
www.creation.com
CMI–Australia

That being said, I'm not entirely convinced about any of these theoretical science theories, and my intent here has not been to convince anyone of them. But rather, the aim of this was to use Modern Physics theories to show that science does not contradict or in any way disallow what that Bible teaches is true. The main point of doing this is to show that science does not preclude the existence of miracles of God and of holy angels, and also the false miraculous done by fallen angels. But rather I believe modern science actually completely allows for miracles, and for fallen angels, and their Biblically described abilities.

Rather than prove this seemingly supernatural activity is impossible, science actually completely allows for all of this to be possible… Modern physics shows that God created the universe to leave room for the miraculous to occur, without violating the laws of physics that He set up and maintains.

In any case, God is infinitely dimensional, without any question, having created all dimensions and everything in them, and as we know, God, in His three persons, can do anything and is All-powerful.

A fallen angel is more powerful than a human. But Jesus Christ is the Son of God, fully God and fully man, and also infinitely dimensional. So Jesus Christ is more powerful than any fallen angel, and even more powerful than all fallen angels combined. This is just another way of looking at what we already know, that Jesus Christ is seated at the right hand of God, with all power, above every other power, principality, authority, above every angel, Holy or fallen.

Angels can only be in one place at once, as we see in Daniel 10. And angels were created by God, as Genesis says,
“God created the heavens and the earth and all the host of them”.

But Jesus Christ is the fullness of the Godhead in human form, and Jesus Christ said “before Abraham was, I AM” , and John tells us “All things were made by him; and without him was not any thing made that was made” , showing Jesus Christ's infinite dimensionality as the Son of God.

And the Bible tells us in Acts 4:10-12 ,
Be it known unto you all, and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, [even] by him doth this man stand here before you whole. This is the stone which was set at nought of you builders, which is become the head of the corner. Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved.

And we see this in that supernatural harassment and attacks stop in the name and authority of Jesus Christ. Jesus Christ can and does help those who call out to Him for His help, who have faith in Him and believe upon the power of His Name. So Jesus Christ is more powerful than fallen angels, in whatever form they take, no matter how powerful they seem, Jesus Christ is more powerful.