This page has been translated from English

Rozluštění Daniel a paralelní v evangeliích ohavnosti Desolation

Rozluštění Daniel a paralelní v evangeliích ohavnosti Desolation

Tato studie vazby k odhalení studie zde: http://www.stopalienabduction.com/BookofRevelation.doc
a na časové ose zde: http://stopalienabduction.com/RevelationTimelineMed.jpg

Rozluštění Daniel

Studium Daniel, zdá se, že Bible učí "ohavnosti zpuštění" je proroctví, které musí být splněny 3 krát. Také se zdá, že Bible učí, že "časy, čas a půl času" (nebo 3,5 let 2260 dnů, 42 měsíců) musí být splněny 3 krát nebo 3 způsoby. Dále, tam je jedno období 1150 nebo 2300 dnů musí být splněny současně. A tam je také období 1290 a 1335 den musí být splněny současně.

Poprvé ohavnost zpustošení byla splněna byl s Antiochus IV v roce 168 před naším letopočtem.
Podruhé to bylo s Římany kolem 70 AD.
Již potřetí se s bestií v budoucnu Zjevení.

1150 a 2300 den byla splněna v době Maccabees v roce 165 př.nl a 162 př.nl, respektive ve vztahu k Antiochus IV.

Poprvé se "časy, čas a půl času" byla splněna bylo během 3,5 leté obklíčení a zničení Jeruzaléma, cca 70 AD. V dalších dvou fulfillments z "časů, času a půl času", jsou zaznamenány v knize Zjevení. Jsou to:
1. orgán dané zvíře za 42 měsíců, což je také stejná 1260 den dva svědky, kázat. Tato 3,5 let se zdá být také první polovině 70. týdne Daniel.
2. V druhé polovině tohoto týdne se zdá být 3,5 doslovné dny, ve kterých dva svědky, jsou mrtví v ulicích. (Jedná se o "těch dnech bude zkrácena" v 24 Matt a Mark 13).

1290 a 1335 den také musí být splněny v budoucnu knihy Zjevení.První naplnění

První doba plnění je v minulosti, Dan 11 (který zahrnuje celkem z asi 435 př.nl-4 př. nl). Poprvé ohavnost zpustošení byla splněna byla kolem 168 BC.

"A ruce se postaví na jeho straně, a budou znečišťovat svatyně síly, a odvézt denně [oběti], a oni místo, ohavnost hubící." Dan 11:31

To se týká Antiochus IV, s prasetem obětovány na oltář. Zbytek Dan 11 Po tomto Zdá se, že byly splněny mezi Markem Antoniem, Octavius, a Herodes Veliký.
Viz Brian Huie studium zde: http://www.herealittletherealittle.net/index.cfm?page_name=Daniel11 (To je důležité čtení, jako zcela nebo téměř úplné naplnění Daniel 11 v minulosti ukazují, že by se málo žádný to má zásadní význam pro naplnění na konci časů.)

A stejné události, ohavnost umístěné Antiochus IV, který splnil Dan 11:31, byl také naplnění Daniel 8. http://www.enduringword.com/commentaries/2708.htm

Potvrzení, že Dan a Dan 11:31 8 arů jak se odkazovat na Antiochus lze nalézt v tom, že Dan 11:04 čte,
"A když vznikl, se jeho království rozdělit a rozdělena na čtyři větry nebes, ale mezi jeho potomky, ani podle svých panství, s nímž vládl, jeho království bude vykořeněné, a to i pro ostatní vedle nich. "
A Dan 8:08 říká: "Proto kozel voskované velmi vysoké:. A když byl silný, byl rozbit velký roh, a na to přišlo až čtyři pozoruhodné ke čtyřem větrům nebe"

A tak tyto pasáže říkají o stejné události, 4 je 4 generálové (Cassander, Lysimachus, Seleuchus, a Ptolemy), který zdědil říše Alexandra Velikého po jeho smrti. A nějakou dobu po tomto přišel Antiochus IV.

"A z jedné z nich vyšel malý roh, který zrostl velmi ku poledni, a na východ a směrem k příjemným [země]. A zpjal, [i] k nebeskému, a svrhl na zemi [některé] z hostitele a hvězd na zem a pošlapal je. Ano, on zvětšený [se] i na prince z hostitele a jím denně [oběť] bylo odebráno, a místo jeho svatyně byl svržen.
A host dostal [mu] proti denně [oběti] z důvodu přestupku, a to svrhnout pravdu na zemi, a to je vykonáváno, a prosperoval. Tedy slyšel jsem jednoho svatého mluvícího, a další svatý řekl, že některé [svatý], který mluvil, jak dlouho [se] vidění [o] denně [oběti], a přestoupení zoufalství, aby i svatyně, a host bude pošlapána? A on mi řekl: Až do dvou tisíc a tři sta večer, ráno, pak musí být očištěna svatyně ...
A ve druhém pak království jejich, když zločince přijít k plné výši, bude král nestydatý a pochopení temné věty, vstát. A jeho síla bude mocná, ale ne jeho silou, a on se zničí úžasně, a prosperovat, a praxí, a zničit mocný a svatý lid. I přes jeho politika ho bude vést plavidlo, aby byli úspěšní v ruce, a on se zvětší [se] v jeho srdci, a míru se zničit mnoho: on se také postaví proti knížeti knížat, ale on se rozdělí bez straně a vizi večer a ráno bylo řečeno, [je] platí:.. Proč jsi zavřel do vize, na to [se] mnoho dní "Dan 8:9-14, 24-26

Tento "2300 večer, ráno" není plnění 3,5 roku, protože by se biblicky 2260 den. Je to období buď 2300 den (1150 a 1150 večer ráno, oddělený), nebo 1150 dnů (2300 / večer + ráno).

Ohavnost byla založena v roce 168 před naším letopočtem.

"Antiochus IV armáda znesvětil chrám a zastavil každodenní oběti. Na 15. Kislev, v prosinci 168 př. nl, Syřané postaven pohanský oltář na oltář pro zápalné oběti v chrámě a umístil obraz Dia Olympius na tom. O deset dní později, 25. Kislev, bylo maso z vepřů nabízených na oltář ke Zeusi. "
http://www.rondaniel.com/library/27-Daniel/Daniel0801.html (základní čtení)

"Teď do patnáctého dne v měsíci Casleu, ve sto čtyřicet a pátého roku, založili ohavnosti zpustošení na oltáři, a stavěli idol oltáře po městech Judských na každé straně ...   Nyní pět a dvacátý den v měsíci, které se obětují na oltář idol, který byl na oltáři boha. "Macc 1:54,59

Dan v 8 jsou uvedeny 2300 den nebo 1150 dnů. Brzy poté, co byla zřízena ohavnost, Maccabees "násilné povstání proti Antiochus začala. To je uvedeno jako výchozí nedlouho poté, co ohavnost byl umístěn, a je podrobně popsán v kapitole stručně Maccabees 2.In, to revolta je to, co přímo vedl k rededication chrámu a oltář Maccabees na 25. Kislev 165 př. nl, 3 roky po ohavnost byla na oltáři, na 25. Kislev 168 BC. Tento příběh je popsán v Maccabees 4. http://www.jacsweb.org/spirituality-chanukah.html

1150 dnů by se vešla i období, od kdy byl umístěn ohavnost, kdy do chrámu a svatyně očištěna. Židovský kalendář je nepravidelný matoucí kus práce, http://www.jewfaq.org/calendar.htm . Ale s přihlédnutím let tvoří skok, který se přidává další měsíc, kolem 1150 dnů v těchto 3 let se zdá fungovat docela dobře. A tak to bylo naplnění až do 1150 dnů byla svatyně očištěna.

To je zajímavé všimnout si toho možná interpretace 2300 den také vypadá, že má významný naplnění. Někdy v roce 164 př.nl Antiochus IV umřel, a jiní vládci převzali, jako Lysias. A to bylo vlastně asi 2300 dnů, nebo o něco více než 6 let po ohavnost byla umístěna Antiochus, ve kterém bitvě Bét-Zachariáš konal. Tato bitva proti Lysias byl pozoruhodný, protože "Než odešel, on souhlasil, že kompromis umožní Židům, aby následovali jejich zvyky a uctívat, jak se jim zlíbilo." http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Beth_Zechariah

A tak této mírové dohody byl vyroben v roce 162 př. nl, o něco více než 6 let po ohavnosti zpustošení byla zřízena Antiochus IV, který Maccabees také zaznamenává:

"Nyní tedy, buďme přátelé s těmito muži, a uzavřít mír s nimi a se všemi jejich národa;   A s nimi smlouvu, že budou žít po jejich zákony, stejně jako před:   protože jsou tedy nelíbilo, a dělali všechny ty věci, protože rušil jejich zákony.   A tak se král i knížata byli spokojeni: Proto poslal k nim, aby se mír, a oni přijali jejich.   Také král i knížata se přísahou k nim: načež vyšli z silnou pozici "1 Macc 6:58-61.

A tak to, co Antiochus IV začalo konečně hotova asi 2300 dní později, když Lysias uzavřel mír, aby Židé řídit jejich zákony a uctívají jako dříve. Vzpoura Maccabees "je také to, co je uvedeno v Dan 11,

"A jako se bezbožně proti smlouvě chovati budou, že poškozené úlisnostmi, ale lidé, kteří znají ke svému Bohu musí být silná, a to [využije]. A oni pochopili, že mezi lid, vyučující mnohé: ale padnou od meče a ohně, zajetí a loupeže za [mnoho] dnů. A [některé] z nich o porozumění pádu, vyzkoušet si je, a očistit, a aby [je] bílou [i] do doby ukončení:. Protože [to] ještě na určený čas "Dan 11:33-35

Tento verš o tom, že se snažil a očistil se vztahuje na období od kupředu Maccabees do doby Ježíše, v němž Židé zůstali pod cizí vládou, nebo trápí s vojenským útlakem pro většinu z té doby. (Dále jen "určený čas" zde může také se odkazovat 70. týden).

Zbytek Daniel 11 odkazuje na Heroda Velikého, a také Marcus Antonius a Octavius, jak pozoruhodné postavy v tomto období, což vedlo až do doby Ježíše. (Viz odkaz níže), Daniel 11 končí Dan 11:45, což odpovídá známé historie Herodes,

"A když se závod stany paláce svého mezi moře a slavné svaté hoře, ale když přijde k jeho konci, a nikdo mu pomůže." Dan 11:45

Heroda, "ale jeho nemoc zhoršila v březnu, 4 př.nl, on odešel do jeho Zimní palác v Jerichu, méně než 10 kilometrů severozápadně od Mrtvého moře, asi 45 kilometrů na východ od Středozemního moře, a méně než 20 kilometrů severovýchodně od Jeruzalém. "
- Brian Huie, http://www.herealittletherealittle.net/index.cfm?page_name=Daniel11

A tak první naplnění ohavnosti zpustošení bylo v roce 168 př. nl, a plnění 1150 a 2300 den byl v roce 165 př. nl a 162 př. nl, resp.

Druhá Naplnění

Další událost, která nastala, je splnění 69 týdnů Daniela, s příchodem Mesiáše, Ježíše Krista.

"Poznej tedy a rozuměj, že od vyjití přikázání o navrácení a vybudování Jeruzaléma až do Mesiáše Prince bude sedm týdnů a šedesát dva týdny: ulice jsou postaveny znovu, a zdi, a to iv troublous časů. A po šedesáti a dva týdny zabit bude Mesiáš off [ukřižování], ale ne pro sebe ... "Dan 9:25-26

Poslední událost v Dan 11 byl Herodes umírá, který byl o něco dříve, než byl Ježíš ukřižován. A tak v chronologickém pořadí, Daniel 12 zvedne krátce poté, co skončil Dan 11, a také krátce poté, co Dan 9:26 skončí.

"V té době Michael se postaví, velký princ, který stojí hlídat synů svého lidu" - Dan 12:01

První věc, co se děje, je Michael se postaví. To stejné události je podrobně mnohem více Rev 12:1-12. Popisuje válka v nebi mezi anděly, které se konaly poté, co Ježíš Kristus vystoupil, po vzkříšení (30. nl). Když Michael "postavil", znamená to, že šel do nebe jako vůdce armády Božích andělů, bojovat proti Satanovi, a postavit pro Boží lid.

"1 Nyní veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama, a na hlavě věnec z dvanácti hvězdiček 2 pak být s dítětem, vykřikla bolestí práce a dát. . narození 3 A další znamení na nebi: hle, veliký, ohnivě rudý drak má sedm hlav a deset rohů a sedm čelenky na hlavách 4 Jeho ocas vytáhl třetinu hvězd z nebe a hodil je na zem.. A drak se postavil před ženu, která byla připravena rodit, aby pohltil její dítě, jakmile se narodí. 5 porodila chlapce, který měl vládnout všem národům s železným prutem. A její dítě bylo přeneseno k Bohu a jeho trůnu.   6 A žena utekla na poušť, kde má připravené místo od Boha, že by se měly promítnout ji tam 1260 dnů.

(7 a vypukla válka v nebi: Michael a jeho andělé bojovali s drakem, a drak a jeho andělé bojovali, 8 ale nezvítězil, ani to místo po nich [ ] v nebi už 9 A tak. velký drak, had, že staré, zvaný ďábel a satan, který klame celý svět, byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním 10 Tedy slyšel jsem mocný hlas v nebi. "Teď spasení, a moc a království našeho Boha, a moc Krista jeho přišli pro žalobce našich bratří, který žaloval na ně před obličejem Boha našeho dnem i nocí, byl svržen. 11 Ale oni zvítězili nad mu krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví, a nemilovali svůj život až do smrti. 12 Proto Raduj se, nebes, a ty, kdo bydlí v nich Běda obyvatelům země a moře ! nebo ďábel sestoupil k vám, plný zlosti, protože ví, že má krátkou dobu ...) "- Rev 12

Můžeme poznat Tato pasáž je historické, jako chlapec, který se narodil, kdo bude vládnout všemi národy železným prutem je Ježíš Kristus (Zj 19:15), a jemu se dohnal k Bohu a jeho trůnu příchodem Ježíše Kristus, které nastaly po vzkříšení. Rev 12:1-6 je shrnutí a Rev 12:7-17 dává podrobněji na události uvedené verše mezi 5 a 6, tak závorky nahoře.

Další v pořadí, ještě v závorce událostí od verše 5 a 6, Rev 12:13-16 se konal. V tom Satan útoky "žena". A v této pasáži je první plnění 3,5 leté období. Ve Zj 12, "časy, čas a půl času" ve verši 14 je stejné období jako "1260 dnů", souhrnně uvedené ve verši 6 předchozí.

, that he might cause her to be carried away by the flood. 16 But the earth helped the woman, and the earth opened its mouth and swallowed up the flood which the dragon had spewed out of his mouth .)” -Rev 12 "(... 13 Když drak viděl, že byly odlity na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila chlapce. 14, ale žena byla dána dvě křídla orlice veliké, aby letěla do divočiny na její místo, kde je živili do času a časů a poloviny času, z přítomnosti hada. 15 tak had chrlil vodu z úst jako povodeň po ženě, že by mohl způsobit, aby byla provedena mimo povodní. 16 Ale země pomohla ženě, země otevřela svůj chřtán a pohltila tu řeku, kterou drak vychrlil ze své tlamy.) "12-REV

Tato "žena" se odkazuje na mesiášské Židy, původní křesťanské církve, kteří byli v Jeruzalémě, který uprchl, a to uniknout obležení 70 AD. Mnohé historické informace podrobnostmi najdete v článku zde: http://www.preteristarchive.com/StudyArchive/p/pella-flight.html (základní čtení)

Křesťané začali opouštět Jeruzalém již v 66-67 nl. V roce 66 nl Obecně Cestius Gallus přinesl římské legie do Jeruzaléma, aby se pokusili potlačit židovské povstání, které začalo. Jeho legie s sebou standardní nebo Aquila římských legií, což je malý orel socha obvykle nesen vysoko na tyči. Je zaznamenáno, že Cestius opustil jeho útok na Jeruzalém, i když to byl úspěch, a odešel. ( http://www.josephus.org/warChronology2.htm ) při ústupu z jeho legie byla jejich orel Aquila zajat židovským silám v Izraeli, který byl ostudou pro legii.

To bylo v této době, s příchodem římských legií s orlem Aquila, že křesťané z Jeruzaléma. Pohled na armádu, jehož standard byl orel, křesťanská církev v Jeruzalémě, věděl, že je čas na útěk, a šel do Pella, kde byli v bezpečí při případné obléhání Jeruzaléma, k nimž došlo za pár let později v roce 70AD.

Ježíš dal varování o tom v Lukášově evangeliu 21:20-22,
"Když pak uvidíte, že Jeruzalém obklíčen vojsky, pak vězte, že   jeho opuštěnost je blízko. Pak ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor, a ti, kdo jsou v prostřed něho odejít ven, a ať se jim, že jsou v zemích vstoupit thereinto. Pro tyto budou dny pomsty, že všechny věci, které jsou napsány mohou být splněny. "

Různé obecné, Vespasian, byl poslán zpět s více legiemi v roce 67 nl a byl spojený jeho syn Titus, který začal dobývání území a nakonec zničil Jeruzalém v roce 70 našeho letopočtu. Tato doba odpovídá obecně s 3,5 let 1260 dnů. Protože křesťané kdysi uprchli z Jeruzaléma, do značné míry Pella, "žena" je v bezpečí v divočině od draka. Drak, Satan, byla k útoku na křesťanský kostel v Jeruzalémě, ale s odchodem Cestius, měli čas odejít, než Jeruzalém dostal se pod útok znovu.

Tyto události Zjevení 12 jsou stejné události, které jsou uvedeny v Daniel 9. Podívejme se na to znovu v plném rozsahu, jak to můžete přečíst v 1. naplnění. Poznámka: podobné termíny v obou průchodech Rev 12 a Dan 9 z "povodňové" a také "křídla ohavnost" a "orel":

, even until the consummation, which is determined, is poured [like water/flood] out on the desolate.)” -Dan 9 "Poznej tedy a rozuměj, [že] od vyjití z přikázání o navrácení a vybudování Jeruzaléma až do Mesiáše Prince [se] Sedm týdnů a šedesát dva týdny: ulice se znovu postavena, a na stěnu , a to iv ti časové A po šedesáti a dva týdny zabit bude Mesiáš off, ale ne pro sebe, a lid vévody, který přijde [Satan, "vládce tohoto světa"] se zničí město i svatyni. a na konci jeho [jsou] s povodní, a až do konce války troskách jsou určeny (a on [Ježíš Mesiáš] potvrdí smlouvu s mnohými po dobu jednoho týdne [velikonoční týden]:. a ve středu týden [Ježíš ukřižován] On způsobí oběti a dary zastavit [žádná další potřebné oběti, se roztrhla opona], a na křídlech ohyzdné [Eagle standardní římské legie] je jeden [Titus], který je pustý , dokonce až je konzumace, který je určen, nalil [jako voda / povodeň] se na pusté.) ", Dan 9

Druhý plnění ohavnost zpustošení byla splněna v roce 70 nl, poté Římané dobyli město, s Římany přináší ve své prapory a standardy do židovského chrámu a obětoval jim, jako záznamy Josephus.

"A nyní Římany, na letu pobuřující do města a na hořící Svaté chýše sám, a ze všech budov, leží kolem ní přinesli své prapory do chrámu a nastavit je na proti jeho východní brány , a tam se nabízejí oběti k nim, a tam to dělají Titus Imperator, s největší ovace radosti ".
- Josephus Wars 06:06:01 (viz také http://www.livius.org/ja-jn/jewish_wars/jwar04.html )

Římské prapor zde odkazuje na římskou standardní nebo Aquila v orla. A tak orel Aquila římské standard byl i náznak, že by se křesťané měli opustit, a také sloužil jako ohavnost zpuštění, idol orel, který byl uctíván v chrámu a obětoval se.

Vraťme se zpět k Daniel 12:2, tentokrát potíže a obléhání 70AD je uvedeno,

"A bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa, e Ven do té doby. A v té době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán v knize. 2 a mnoho z těch, kteří spí v prachu země, procitnou, jedni k životu věčnému, některé k hanbě a věčné hrůze. 3 Ti , kteří jsou moudří zářit jako jas oblohy, a ti, kteří se obracejí mnohé k spravedlnosti, jako hvězdy na věky věků. "Dan 12,2-3

3,5 leté obležení a zkázu v roce 70 nl v Jeruzalémě byla hrozná doba pro Izrael, jako například nebyl do té doby, až do té doby. Křesťané opustil město a utekli - to byl Daniel je "lidi, kteří by se dodat", jejichž jména jsou zapsána v knize života - křesťansko-židovských konvertitů byli ti, kteří věděli, uprchnout Jeruzaléma, protože Ježíš je varoval, aby se . A oni se prchnout, jak je zaznamenáno v Rev 12 a historicky.

Pak pravdivé tvrzení je o budoucnosti, že někteří půjdou do věčného života a některé opovržení. Když už mluvíme o těchto křesťanských konvertitů v budoucnu, budou zářit jako hvězdy, vede mnohé k spravedlnosti. Jinými slovy, je velký výběr, který stál před Židy poté, co Ministerstvo Ježíše zvýrazní a 2 možné výsledky tohoto výběru. Tentokrát po Ježíšově v rané církvi bylo, když se evangelium káže, aby mnoho Židů, včetně informací o vzkříšení. Ježíš předpověděl, že zničení chrámu téměř 40 let před možná trochu pomáhala Židům, aby se stal křesťanem v této době.

Další verše Daniel 12 číst,
"4" Ale vy, Danieli, zavři slova a těsnění knihu až do doby konce;. Mnoha běží sem a tam, a poznatků, se zvýší "5 Potom jsem se, Daniel, vypadal, a tam stáli dva další , jeden na tomto břehu řeky a druhý na tom břehu řeky. 6 A řekl muž oděný rouchem lněným, který byl nad vodami řeky, "Jak dlouho se k plnění těchto zázraků je?" 7 Pak jsem slyšel muže rouchem lněným, který byl nad vodami řeky, když zvedl pravou ruku a levou ruku k nebi a přísahal, že ten, kdo nežije věčně, že to bude na nějaký čas, časy a půl času; a když je moc Ducha lidé byli úplně rozbité, jsou všechny tyto věci. "Dan 12:4-7

Daniel zeptá, když na konci těchto divů se, a odpověď je 3,5 roku. První plnění "časy, čas a půl času" nebo 3,5 let Dan 12, se odkazuje na římskou obléhání a zničení Jeruzaléma v roce 70 nl, a je to potvrzeno jak 1260 dny žena je v bezpečí v Rev 12. Ale protože anděl zde zmiňuje o "době konce", znamená to, že tam bude (minimálně), druhá plnění "časů, času a půl času".

Po událostech kolem 70 AD, ve kterém Satan nedokázal zničit křesťanského kostela, který byl v Jeruzalémě, další události chronologicky, je na konci Rev 12.
"17 a drak byl rozzuřený se ženou, a on šel do války, aby se zbytek jejího potomstva, kteří zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova."

Na konci Rev 12, Satan jde dělat válku proti křesťanům, a tato válka trvá doba od 70AD až do současnosti, je téměř 2000 let historie na které se vztahuje Rev 12:17. Tato kapitola je o historii a proroctví o tom, co se děje s anděly, v zákulisí do jisté míry, a jako takový je docela vhodně vede do událostí Rev 13, který je také o anděl, Beast, který přichází z vězení of the Abyss / bezedné jámě / Tartaros. To je další velká změna, velká událost, pokud jde o padlé anděly.

A tak 70 nl byl podruhé ohavnost zpuštění byl splněn, s Římany obětovat k Eagle Aquila v chrámu, a poprvé 3,5 leté období byl splněn, s obléhání Jeruzaléma.

Třetí Naplnění

Je tam jeden splnění ohavnost zpuštění, a dva "časy, čas a půl času" období, odešel třeba splnit v budoucnosti. První budoucnost "časy, čas a půl času" období od Daniel 12, je 3,5 roku, ve kterém se zvíře daného orgánu v Dan 7.

"Pak jsem chtěl znát pravdu o čtvrté zvíře, který byl odlišný od všech ostatních, mimořádně hrozné, se zuby ze železa a jeho nehty z bronzu, který hltal, rozbil na kusy, a pošlapané, ostatek pak nohama; 20 a deset rohů, které byly na jeho hlavě, a druhý roh   který přišel, před kterým spadli tři, a sice, že roh, který měl oči a ústa, která mluvila pompézní slova, jejichž vzhled byl větší než jeho kolegové 21 "Sledoval jsem,. a ten roh dělal válku proti svatým a převažující proti nim, 22 až k Starému dnů přišel, a rozsudek byl vyroben ve prospěch svatých Nejvyššího, a čas přišel, za svaté, že vlastní království.
23 "Tak on řekl:" Čtvrté zvíře bude čtvrté království na zemi, které se liší od všech ostatních království, a pozře celou zemi, Trample ji a potře ji 24 Deset rohů je deset králů, kteří. vzniká z tohoto království. A poslední povstane po nich. Ten se liší od té první z nich, a sesadí tři krále 25 mluviti bude pompézní slova proti Nejvyššímu, Shall pronásledují [ d ] svatí Nejvyššího a budou v úmyslu změnit doby a zákon. Pak svatí budou vydáni do jeho rukoudo času a časů a poloviny času. 26 "Soud ale musí sedět, a oni se panství jeho odejmou, konzumovat a zničit navždy. 27 Potom Království, vladařská moc vladařská moc a velikost všech království pod celým nebem budou dány lidu svatých Nejvyššího. Jeho království bude království věčné a všechny vladařské moci budu uctívat a poslouchat ho. "Dan 7

To odpovídá Rev 13 velmi dobře,

"Pak jsem 1 [ ] stál na písku v moři. A viděl jsem šelmu stoupá z moře, měla sedm hlav a deset rohů, [ b ] a na těch rozích deset královských korun a na hlavách rouhavé jméno. 2 Nyní šelma, kterou jsem viděl, byla jako levhart, jeho nohy jako nohy   medvěda a její tlama jako tlama lví. Drak jí dal svou sílu, svůj trůn i velikou moc. 3. A viděl jsem jeden z jeho hlavy, jako by to bylo smrtelně zraněn a jeho smrtelná rána se uzdravila. A celá země šla v úžasu za tou šelmou 4 tak uctívali drak, který dal pravomoc zvíře,. A klaněli se šelmě, řkouce: "Kdo je jako zvíře? , Který je schopen dělat válku s ním? "
5 A on dostal ústa mluvící veliké věci a rouhání, a získal právo pokračovat [ C ] na čtyřicet dva měsíce. 6 Pak otevřela ústa a rouhání proti Bohu, aby se rouhali Jeho jméno, jeho stánek, a ti kdo přebývají v nebi. 7 mu byl udělen k němu, aby vedla válku proti svatým a překonat je. A autorita byla mu nad každým kmenem, [ d ] jazyka a národa. 8 Všichni, kdo bydlí na zemi, se mu budou klanět, jejichž jména nejsou napsána v knize života Beránka, toho zabitého od počátku světa. 9 Pokud někdo má uši, slyš 10 Ten, který vede do zajetí, půjde do zajetí. ten, kdo zabije mečem, musí být zabit mečem. Zde je vytrvalost a věrnost svatých. "Rev 13

This first future “times, time and half a time” fulfillment from scripture is the same as the first “half a week” of the 70 th week of Daniel 9 (which will be fulfilled a second time in the future, besides how it was fulfilled around 70 AD, see prior Dan 9 explanation). Daniel 7 and Revelation 13 are both referring to the same time period of the first half of the 70 th week of Daniel 9.

“And he shall confirm the covenant with many for one week: and in the middle of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease, and for the overspreading of abominations he shall make [it] desolate , even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate.” Dan 9:27

To stejné období "časů, času a půl času" je uvedeno v Rev 11 jako "42 měsíců" of the Beast autority, a týká hodně na to, co se děje s Židy v Jeruzalémě.

"Ale vynechat soudu, který je mimo chrám, a neměří, protože to bylo dáno pohanům. A bude šlapat svatého města nohama na čtyřicet dva měsíce. 3. A dám moc mé dva svědky, a budou prorokovat 1260 dnů, oblečeni v pytli. "4. Jedná se o dvě olivy a dva svícny stojící před Bohem [ b ] země. 5 a pokud někdo chce ublížit, oheň výnosů z jejich úst a požírá své nepřátele. - Rev 11 A pokud někdo chce ublížit, musí být zabit tímto způsobem 6 Ty mají moc uzavřít nebesa, aby nebylo deště padá v době jejich proroctví. A mají moc nad vodami, aby se z něj stane krve, a stávka země se všemi ranami, tak často, jak sami chtějí 7 Po dokončení jejich svědectví, bestie, která vystoupí z propasti bude proti nim válku, překonávat je a zabít je. 8 a jejich mrtvá těla bude spočívat v ulice veliké město, které duchovně se nazývá Sodoma a Egypt, kde také naše [ C ] pán byl ukřižován. 9 pak ti od národů, kmenů, jazyků, národů a uvidí jejich mrtvá těla tří a půl dne, a nedovolí [ d ] jejich mrtvá těla, aby se do hrobů. 10 A ti, kteří přebývají na zemi, se budou radovat nad nimi, veselit a posílat dary na sebe, protože tito dva proroci trápí ty, kteří přebývají na zemi. 11 Nyní po třech a půl dnech duch života od Boha vstoupil nich, a oni stáli na nohou, a velký strach padl na ty, kdo je viděl. "- Rev 11

The Beast je odkazoval se na jak mít moc pro 42 měsíců v Zj 13, což odpovídá 42 měsíců svatém městě je stání ve vzorku 11 Rev. To se zdá být stejné časové období, ve kterém 2 svědků proroctví po 1260 dnech. To znamená, 2 svědky prorokují, zatímco zvíře je u moci a šlapání do svatého města pod nohama, všichni za stejné období 42 month/1260 denní dobu.

Bylo by zcela nadbytečné pro Rev 11 až 42 měsíců uvést ve verších 2 a 1260 den ve verši 3, pokud ve skutečnosti se oba jsou odkazy na stejné časové období zaměřil na 2 svědků.

Verše 4-6 2 stanoví, že svědci budou v konfliktu. "Stoupá", ve verši 7 je sloveso v příčestí formě a pravděpodobně znamená, že více jako adjektivum, je třeba vykládat "vzestupně z jámy" nebo "vystoupil z jámy", chtěl určit, které zvíře se mluví , a to načasování jeho výstupu. (Zejména v 5. trubky určuje načasování jeho výstupu, může Rev 11 není určující bestie vystoupá v této době v 6. Trubka - když už vystoupil minulý čas v tomto bodě.) Jako takový 42 měsíců zvíře a 1260 dnů od dvou svědků paralelní Zdá se, že místo použití obou čísel ve verších 2-3, takže toto použití nelze redundantní.

And so Daniel 7, Revelation 11 and 13, and the second fulfillment (first future fulfillment) of Daniel 12 “times, time, and half a time”, all refer to the first half of the 70 th week of Daniel 9. And this is the same time in which both the Beast is in authority and the 2 witnesses are prophesying as the outer court is trampled underfoot by the gentiles, and so also the Beast.

The third “times, time, and half a time” fulfillment (second future fulfillment) is with the second half of the 70 th week of Daniel. The second half of the 70 th week of Daniel is the 3.5 actual days in which the 2 witnesses lie dead in the streets, while the first half of the week is definitely the 3.5 years/ 1260 days that they prophesy.

As the 42 months and 1260 days run co-currently, the only other “times, time, and half a time” period found specified in Revelation is the 3.5 days the 2 witnesses lie dead. If the prophesying of the 2 witnesses for 1260 days is tied to the 70 th week at all, then the days they lie dead must also factor into the 70 th week. Besides these points, the scene portrayed in Rev 10 clearly references back to the scene in Dan 12 of the angel, standing by the water and the land, who swears by Him in heaven, that it will be for “times, time, and half a time”.

“Then I Daniel looked, and, behold, there stood other two, the one on this side of the bank of the river, and the other on that side of the bank of the river. And [one] said to the man clothed in linen, which [was] upon the waters of the river, How long [shall it be to] the end of these wonders? And I heard the man clothed in linen, which [was] upon the waters of the river, when he held up his right hand and his left hand unto heaven, and sware by him that liveth for ever that [it shall be] for a time, times, and an half; and when he shall have accomplished to scatter the power of the holy people, all these [things] shall be finished .” Dan 12:5-7

“And the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven, And sware by him that liveth for ever and ever, who created heaven, and the things that therein are, and the earth, and the things that therein are, and the sea, and the things which are therein, that there should be delay no longer: But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he hath declared to his servants the prophets .” Rev 10:5-7

And this Rev 10 reference back to Dan 12 is soon followed, also in the 6 th Trumpet section, by the co-current 42 month/1260 day period, and the 3.5 day period. The angel swore by God that it would be for “times, time, and half a time”. This 3.5 number is half of a week, and half of the 70 th week here. The first half of the 70 th week is 3.5 years, and the second half is 3.5 days.

Jesus also specified in Matt 24 and Mark 13 that “those days would be shortened”, and if this is not the shortening of those days, then what is? Surely, to be shortened, something must have first have been longer. It is well understood that each week in Daniel 9 is “supposed” to represent 7 years, and this is what is anticipated. But if the second half of the “week” is shortened to 3.5 days, this would better prophetically explain why these 7 year periods were called “weeks” in the first place. If God knew in the end He would shorten the 3.5 years of the 70 th 7-year period to only 3.5 days, it explains why He called these “weeks” in the first place.

The last abomination that makes desolation is mentioned in Dan 9, which seems to start after the middle of the 70 th week. This is the 3 rd fulfillment of the abomination of desolation. It is after the middle of this week that the abomination of desolation starts, and according to Revelation, the middle of the week would seem to coincide with the 2 witnesses being killed. Let's go through Dan 9:25-27 in full, again.

“Know therefore and understand, [that] from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince [shall be] seven weeks, and threescore and two weeks: the street shall be built again, and the wall, even in troublous times. [from the command to rebuild to time of Jesus] And after threescore and two weeks shall Messiah be cut off, but not for himself: [Jesus Christ crucified, then skip thousands of years]
and the people of the prince that shall come [the Beast and his armies] shall destroy the city and the sanctuary; and the end thereof [shall be] with a flood [Rev 14:20 winepress of wrath of God, blood to horses bridle 200 miles], and unto the end of the war desolations are determined.
(And he [the Beast] shall confirm the covenant with many for one week: and in the middle of the week [death of 2 witnesses] he shall cause the sacrifice and the oblation [of the 2 witnesses] to cease, and for the overspreading of abominations [of the Beast in the temple], he shall make [it] desolate , even until the consummation, and that determined shall be poured [in Revelation bowls of wrath of God poured out] upon the desolate.)” Dan 9:25-27

And so the prophecy of Daniel 9 is fulfilled a second time in full. The last abomination of desolation seems to be fulfilled in Rev 13, in the Beast being in the temple, himself worshipped as “god”, and also the Beast's image being worshipped.

5 And he was given a mouth speaking great things and blasphemies, and he was given authority to continue [ c ] for forty-two months . 6 Then he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme   His name , His tabernacle , and those who dwell in heaven. 7 And they worshipped the dragon which gave power unto the beast: and they worshipped the beast , saying, Who [is] like unto the beast? who is able to make war with him?… And all that dwell upon the earth shall worship him , whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world… And I beheld another beast coming up out of the earth; and he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon. And he exerciseth all the power of the first beast before him, and causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed. And deceiveth them that dwell on the earth by [the means of] those miracles which he had power to do in the sight of the beast; saying to them that dwell on the earth, that they should make an image to the beast, which had the wound by a sword, and did live. And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak, and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed.” Rev 13:4-8,12-15

The temple as the location isn't mentioned above, but this becomes clear looking at 2nd Thessalonians.

“Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition; Who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worshiped; so that he as God sitteth in the temple of God , showing himself that he is God.” 2Th 2:3-4

The Beast will be in the temple, and he himself will be the abomination that causes desolation (though the Beast's image, if in the temple, may also be part of the abomination). Apparently after the 2 witnesses are killed in the middle of the week, the Beast, who himself is the abomination of desolation, enters into the temple and is worshipped, for the 3.5 days that are the second half of the 70 th week of Daniel. After the end of the 3.5 days, and the abomination of desolation event, the end of the 70 th week, Daniel 9 indicates there will be “pouring” out (matching the bowls of wrath in Revelation) and desolation.

And so the “times, time, and half a time” period of Daniel 12 is fulfilled twice in Revelation. First by the Beast in Dan 7, Rev 13 and Rev 11, during the 42 months (which is also the 1260 days of the 2 witnesses). This is the first half of the 70 th week of Daniel 9. The second half of the 70 th week of Daniel 9 is literally 3.5 days in which the two witnesses in Rev 11 lay dead. These are the second and third fulfillments of the “times, time, and half a time” periods, the first is 3.5 years and the second is 3.5 days. And the third fulfillment of the abomination of desolation in Dan 9 (also in Matt 24 and Mark 13) corresponds to the Beast himself being worshipped in the temple as “god”, as is described in Rev 13 and 2 Thes 2.

And so this seems to cover all 3 of the instances of the “times, time, and half a time” periods, as well as the one 1150/2300 day time period, and all the times the abomination of desolation is mentioned in the Bible (as far as I know).


This leaves the 1290 day and 1335 day periods. To determine where these days fit into a timeline, Dan 12 indicates that the “abomination of desolation” is an event marker.

“And from the time [that] the daily [sacrifice] shall be taken away, and the abomination that maketh desolate set up , [there shall be] a thousand two hundred and ninety days. Blessed [is] he that waiteth, and cometh to the thousand three hundred and five and thirty days.” - Dan 12:11-12

If the 3.5 days the two witnesses lie dead is the second half of the 70 th week of Daniel, then the 70 th week ends when those 3.5 days are completed. Daniel 9 indicates it is in the second half of the 70 th week when the abomination of desolation occurs – the Beast entering the temple to be worshipped as the 2 witnesses lie dead for 3.5 literal days. And Daniel 9 indicates that soon after this there will be “pouring”, of the bowls of wrath, and Jesus Christ will soon return. So it seems unlikely that the 1290 days could be just starting in the middle of the 70 th week, which only has 3.5 days to it, but rather the 1290 days must start prior.

As someone will be blessed to make it to the 1335 th day, it makes sense that this day is placed after Jesus Christ has returned, and not while the reign of the Beast or wrath of God is still ongoing. The abomination of desolation, the Beast being worshipped in the temple, takes place after the middle of the 70 th week, after the Beast has been in authority for 42 months already. Shortly after the Beast enters the temple, the abomination during the 3.5 days, then the 70 th week is over. Thus the 1290 days MUST refer to the time period prior to when the Beast enters the temple to be worshipped, as there are only 3.5 days to the second half of the 70 th week of Daniel: and then the bowls of wrath are poured and Jesus returns. As such it makes sense that in Dan 12:11-12, the “daily sacrifice” marks the beginning of the 1290 days, and the “abomination set up” (Beast in the temple) marks the end of the 1290 days. This would mean that, after the Beast/abomination is worshipped in the temple, there is after that, at most, a 45 day window before Jesus will have returned, and people will be blessed to have made it to the 1335 th day. As the Beast is in power for 1260 days prior to entering the temple as the abomination himself, this means that the 1290 days goes back to 30 days prior to when the Beast comes into authority. And so 30 days before the Beast enters into his 42 months of authority, the “daily sacrifices” stop.

It should also be noted that the sacrifices mentioned in Dan 9:27 which stop during the specified middle of the week must refer to “sacrifices and oblations” which are being offered by the two witnesses, which cease when they die in the middle of the week, and this is not the same as the “daily sacrifice” in Dan 12:11-12. The “daily sacrifice” in Daniel 12 must refer to a daily sacrifice (likely of the Jews) which stops 30 days before the Beast's covenant is made with many. Then the Beast is in authority for 42 months, the first half of the 70 th week. When the “sacrifices and oblations” of Dan 9 stop in the middle of the week, it must refer to the activities of the 2 witnesses, who the Beast kills precisely in the middle of the week.

As Revelation 12 describes the first half of the 70 th week as 3.5 years, and the second half as 3.5 days, and the Beast and two witnesses being active at the same time, then the sacrifices and oblations which stop in the middle of the week must relate to the 2 witnesses, whose death marks the middle of the 70 th week. The same sacrifices stopping cannot mark the beginning of the first half of the 70 th week, and also the beginning of the middle of the 70 th week. So two separate sacrifices must be being mentioned: Dan 12 mentions the end of the “daily sacrifice” 30 days prior to the rise of the Beast into power (his 42 months), and Dan 9 mentions the end of the “sacrifices and oblations” as the two witnesses are killed (end of their 1260 days and also ~the Beast's 42 months), which marks the middle of the 70 th week.

(This can be seen on the timeline here: http://stopalienabduction.com/RevelationTimelineMed.jpg )

This is entirely allowable if the stop of the “daily sacrifices” marks the beginning of the 1290 days, and the “abomination of desolation” marks the end of the 1290 days.

“And from the time [that] the daily [sacrifice] shall be taken away, and the abomination that maketh desolate set up, [there shall be] a thousand two hundred and ninety days.” Dan 12:11

Put in order of the Hebrew this reads more closely, “Now after the time sacrifice taken away daily, and give the abomination that makes desolation, days 1290” . I don't see anything there that forbids the sacrifice being the starting point and the abomination being the ending point of the 1290 days (and compare 2 Chron 25:27 translation “from-time, after-time” וּמֵעֵת ). Also looking at the Greek, it reads in order, “and from the time the regular sacrifice is abolished, and the giving abomination making desolation, days 1290” . I don't see anything in the Greek that forbids this interpretation either.

But it is the placement of the time of the abomination of desolation, the Beast entering the temple, which occurs only 3.5 days before the 70 th week ends, which necessitates that the 1290 days must be coming to a close at this point, and not just beginning, necessitating the 1290 days must begin with the sacrifices stopping and end with the abomination of desolation.


Parallel in the Gospels and Daniel of the Abomination of Desolation

Especially pertaining to the 70 AD fulfillment of the abomination of desolation, and the future fulfillment of the same, next we are going to see how all this lines up with the prophecies of Jesus pertaining to the abomination of desolation in the Gospels.

In Matt 24, Mark 13, and in Luke 21, Jesus mentions the abomination of desolation.

Jesus first says in these 3 passages that not one stone would left upon another of the Temple. Then the disciples ask Jesus these particular questions:
“Teacher, when therefore will these things happen and what will be the sign when these things are about to take place?” (Luke 21)
“Tell us, when will these things be, and what will be the sign when all these things are going to be fulfilled?” (Mark 13)
“”Tell us, when will these things happen, and what will be the sign of Your coming, and of the end of the age?” (Matt 24)

In Matt 24 and Mark 13, Jesus specifically references to “the abomination of desolation spoken of by Daniel” . In Luke 21 Jesus does not mention Daniel, but says, “But when you see Jerusalem surrounded by armies, then know that nigh is its desolation .” This word “desolation” is “eremosis” (2050) which is used only 3x in the New Testament, and the other 2x are in Matt 24 and Mark 13 in the phrase “the abomination of desolation spoken of by Daniel”.

In each Gospel the disciples are recorded to have asked Jesus different questions. As such, in each Gospel the disciples receive slightly different answers, which match the particular questions they asked. To rephrase,
Luke 21: When will the temple be destroyed, and what will be the sign this is about to happen?
Mark 13: When will the temple be destroyed, and what will be the sign when ALL these things will be Finished?
Matt 24: When will the temple be destroyed, and what will be the sign of your coming, and of the end of the age?

The reason that the answers are different is because the only question in common between these passages is “when will the temple be destroyed?” But the differences in the rest of the questions cause the difference in Jesus' answers to the questions.

The part of Daniel that was fulfilled in 70 AD was the Daniel 9 “abominations” and “desolations” in the first fulfillment. The Jews had already seen “the abomination of desolation” fulfilled once in the past, with Antiochus IV in 168 BC, so they understood the term. And they understood that Jesus was saying similar “abomination of desolation” events would happen again. Jesus was referring to Dan 11:31 in the context of referencing to the term “abomination of desolation” which the Jews understood from the time of the Maccabees. However, Jesus was not saying that Daniel 11 was going to be fulfilled again, as Dan 11 was already fulfilled once with Antiochus IV, and Octavius, etc. up through the death of Herod. Rather, Jesus was referring to the first fulfillment of Dan 9 “abominations”, and Himself prophesying to the people (as He was also a prophet) that “abominations” in Daniel 9 would again be an “abomination of desolation” event as had happened with Antiochus IV.

“Know therefore and understand, [that] from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince [shall be] seven weeks, and threescore and two weeks: the street shall be built again, and the wall, even in troublous times.
And after threescore and two weeks shall Messiah be cut off, but not for himself: and the people of the prince that shall come [Satan, “prince of this world”] shall destroy the city and the sanctuary; and the end thereof [shall be] with a flood , and unto the end of the war desolations   are determined.
(And he [Jesus Messiah] shall confirm the covenant with many for one week [Passover week]: and in the midst of the week [Jesus crucified] he shall cause the sacrifice and the oblation to cease [no more other sacrifices needed, the veil was torn], and on the wings of   abominations [eagle standard of Roman Legion] shall be one [Titus] who makes desolate , even until the consummation, which is determined, is poured [like water] out on the desolate.)” Dan 9

Jesus was prophesying that the Daniel 9 “abominations” and “desolations” would be fulfilled with another instance of the abomination of desolation as had been seen with Antiochus – but not just once, rather, twice. And Dan 9 was not fulfilled the first time standing alone, but it was also connected to Dan 12:1-7, which gave the timeframe of “times, time, and half a time”, corresponding with the period of Roman assault against the Jews and Jerusalem. And also tied with Michael standing up in the heavenly battle which is recorded in Revelation 12, that occurred after the ascension of Jesus Christ and before 70 AD. And so Jesus was prophesying on 2 future fulfillments of Daniel 9 and 12.

In Luke 21 Daniel is not mentioned, nor is the “abomination of desolation” referenced as specifically. The question the disciples asked was ”when will these things happen [the temple be destroyed] and what will be the sign this is about to happen?”. These 2 questions combined ask for an answer predominately focused in the near future. These questions do not mention “all things being finished” nor “sign of your coming” nor “end of the age”. Jesus replies that when Jerusalem is surrounded by armies, nigh is its “desolation”, and it is time to flee. And this is matching with the Christian church fleeing Jerusalem to Pella around 66-67 AD, after seeing the Roman Legion of Cestius. Also Jesus mentions that “nigh is its desolation” hinting in reference to the eagle Aquila standard which was carried by the first Roman Legion of Cestius, and later the same thing was worshipped in the temple by the Roman Legion of Titus, and was the abomination of desolation.

Luke 21:8-24 refers to events that were fulfilled once in the past leading up to the destruction of the temple and Jerusalem in 70 AD. But Luke 21:25-28 refers to a time in the future in which the temple will be destroyed again. And also parts of Luke 21:8-24 will also repeat again in a second fulfillment in the future, but having less of an accurate tone than for their first fulfillment for the events leading up to 70 AD. (See details on past fulfillment emphasis here: http://www.catholicapologetics.info/apologetics/judaism/prophetic.htm )

In comparison, in Mark 13 the questions ask for a more extensive answer, asking more broadly for what the sign will be when “ALL these things will be Finished”. As such the answer is more balanced between the near 70AD fulfillment and the far future Revelation fulfillment: a mixture of both. Again, this is because the temple would both be destroyed in 70 AD, and will be destroyed again in the future.

In reference to Daniel, Jesus says, “But when ye shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, standing where it ought not, (let him that readeth understand,) then let them that be in Judaea flee to the mountains”.

Jesus uses a vague term “standing where it ought not”. This vague location could refer to either the Roman Legion of Cestius at Jerusalem, if coupled with the understanding in Luke that when Jerusalem was surrounded by armies, “nigh is its desolation”. OR this vague location could refer to the Beast in the temple in Revelation, if coupled with the understanding from 2 Thes 2 and Matt 24, of the abomination being in the temple or “holy place”.

Mark 13:6-18 is more predominantly focused on the first fulfillment of Daniel 9 and 12 with the events leading up to 70 AD. But Mark 13:13-18 equally seems to apply to both the past and future in focus. And Mark 13 from verse 19 on after, has a focus on the future fulfillment of Daniel 9 and 12, and the future destruction of the temple in the end times. Because Daniel 9 and 12 together told of the destruction of the temple twice in the future (at the time when Jesus was prophesying) Jesus answered with taking both fulfillments into account. In this He answered the broader question of “sign of all these things being finished” which was asked in Mark 13, but not in Luke 21. And so Jesus answered with the emphasis more balanced between the 70 AD and Revelation fulfillment, rather than the emphasis being more on the immediate 70 AD fulfillment as is in Luke 21.

In Matt 24, not 2 but 3 questions were asked, which truly required more focus on the far-future fulfillment in order to answer them, “”Tell us, when will these things happen [temple be destroyed], and what will be the sign of Your coming, and of the end of the age?”

As such Matthew 24 is focused much more on the end times second fulfillment of Daniel 9 and 12, and far less on the 70 AD fulfillment. Comparing Luke 21 as a heavy focus on the first fulfillment, with Matt 24 as a heavy focus on the second fulfillment, can show the differences more clearly. But summarily, Matt 24 is just as focused into the second future fulfillment, as Luke 21 was not but rather focused into the first 70 AD fulfillment.

Matt 24 also answers the unique question (not asked in Mark or Luke) of when the end of the age (of the Gentiles) will be, answered in Matt 24:14, then leading into events of the 70 th week in Matt 24:15. Of the 3 passages Matt 24 most closely parallels the procession of events in the book of Revelation, placing much more importance on signs of the end of the age of the Gentiles, and the 70 th week age of the Jews, and signs of Jesus' return, and also on the events preceding the final destruction of the temple. Similar to 67 AD, Jesus indicates that there will be some chance to flee Jerusalem, but in this case it is once people see the abomination enter the temple, which precedes the destruction of Jerusalem. In this case, it is the Beast entering the temple during the second half of the 70 th week, the 3.5 days while the 2 witnesses lie dead, which indicates it is the last-chance time to flee Jerusalem, before desolation comes.

“Know therefore and understand, [that] from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince [shall be] seven weeks, and threescore and two weeks: the street shall be built again, and the wall, even in troublous times. [from the command to rebuild to time of Jesus] And after threescore and two weeks shall Messiah be cut off, but not for himself: [Jesus Christ crucified, then skip thousands of years] and the people of the prince that shall come [the Beast and his armies] shall destroy the city and the sanctuary; and the end thereof [shall be] with a flood [Rev 14:20 winepress of wrath of God, blood to horses bridle 200 miles], and unto the end of the war desolations are determined. (And he [the Beast] shall confirm the covenant with many for one week: and in the middle of the week [death of 2 witnesses] he shall cause the sacrifice and the oblation [of the 2 witnesses] to cease, and for the overspreading of abominations [of the Beast in the temple], he shall make [it] desolate , even until the consummation, and that determined shall be poured [in Revelation bowls of wrath of God poured out] upon the desolate.)” Dan 9

Again, Daniel 9 is connected to Daniel 12 in their second fulfillment.

The first thing that happens in Daniel 12 is that Michael stands up. Rev 12:7 is the only time Michael is mentioned by name in Revelation, but this event was already fulfilled in the first fulfillment, historically between 33-70AD in the heavenly angelic war. But this is not the only time in Revelation in which Michael will play an important role, even though he is not mentioned by name. Michael is the archangel, and the only angel who is ever called “the archangel” in the Bible. And we are told specifically that the archangel, Michael, will sound the last trumpet, if we cross-reference 1 Thessalonians with 1 Corinthians.

“For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord, will not precede those who have fallen asleep. For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air , and so we shall always be with the Lord.” 1 Thes 4:15-17

“Behold, I tell you a mystery; we will not all sleep, but we will all be changed, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet ; for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we will be changed .” 1 Cor 15:51-52

From these two verses it can be gathered that Michael the archangel will be the angel who blows the last trumpet, which seems specified to precede the dead rising (first) and then the living being caught up in the air and changed. The last trumpet is blown in Rev 11:15,

“And the seventh angel sounded ; and there were great voices in heaven, saying, The kingdoms of this world are become [the kingdoms] of our Lord, and of his Christ; and he shall reign for ever and ever.” Rev 11:15

This seventh angel who blows the seventh trumpet is Michael the archangel, and this is the second fulfillment of Michael standing up for God's people. This all also matches what Jesus said, “And he shall send his angels with a great sound of a trumpet , and they shall gather together his elect   from the four winds, from one end of heaven to the other.” Matt 24:31

This is in a time of great trouble, as Revelation is full of great trouble, which parallels Dan 12, “And there shall be a time of trouble, Such as never was since there was a nation, Even to that time.” Dan 12:1

Following Michael sounding the 7 th trumpet, Dan 12:1-2 also states: “And at that time your people shall be delivered, Every one who is found written in the book. And many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, Some to everlasting life” . This corresponds very well to 1 Thes 4 and 1 Cor 15, and Matt 24, which put together say the dead will be raised and the living caught up after the last trumpet sounds.

Skipping to after the millennial reign, then Dan 12 also details,
2 And many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, Some to everlasting life, Some to shame and everlasting contempt. 3 Those who are wise shall shine Like the brightness of the firmament, And those who turn many to righteousness Like the stars forever and ever.” And this parallels with the Judgment and the Second Resurrection detailed in Rev 20.

Altogether, all of Dan 12 corresponds to the second fulfillment of Daniel 9. The rest of Dan 12 gives the “times, time, and half a time” and the 1290 and 1335 days periods, and specifies the prophecies are for the last days. While Daniel 12:7 also gave the 3.5 year timeframe for the attacks on the Jews and Jerusalem of the first fulfillment in 70 AD, it also applies to the 42 months of the Beast's reign and the 3.5 days of the second half of the 70 th week of Daniel 9. But the 1290 and 1335 days that are mentioned are solely applicable to the second fulfillment of Daniel 9, and the time of the 70 th week in the time of the end.

“Although I heard, I did not understand. Then I said, “My lord, what shall be the end of these things?9 And he said, “Go your way, Daniel, for the words are closed up and sealed till the time of the end. 10 Many shall be purified, made white, and refined, but the wicked shall do wickedly; and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. 11And from the time that the daily sacrifice is taken away, and the abomination of desolation is set up, there shall be one thousand two hundred and ninety days. 12 Blessed is he who waits, and comes to the one thousand three hundred and thirty-five days. 13 “But you, go your way till the end; for you shall rest, and will arise to your inheritance at the end of the days.” Dan 12

And so in 3 of the Gospels, using the past fulfillment of Dan 11:31 of the abomination of desolation with Antiochus IV as a reference the people understood, Jesus prophesies of the first fulfillment of Daniel 9 and 12 in the time leading up to 70 AD, and also of the second fulfillment of Daniel 9 and 12 to occur in the end times and Revelation. Jesus focuses his prophesying on the first fulfillment of Daniel 9 and 12 the most in Luke 21, halfway in Mark 13, and the least in Matt 24. And Jesus focuses his prophesying on the second fulfillment of Daniel 9 and 12 the least in Luke 21, halfway in Mark 13, and the most in Matt 24.

This resolves the discrepancy of how it is that in the 70 AD fulfillment, Matt 24 does not, and Mark 13 only vaguely, line up with the events that took place, but the Luke 21 passage does match the events. The sign for people to flee Jerusalem in the 70 AD fulfillment was not them seeing the abomination in the temple as in Matt 24, because Matt 24 in this caution refers to the second fulfillment, in Revelation. But the Luke 21 warning of approaching armies did refer to the first fulfillment, and this warning is what the early Christians in Jerusalem did follow. Matt 24 is, and Mark 13 leans more, for the second fulfillment of Daniel 9 and 12, in which the abomination in the temple will be the sign to flee. But Luke 21 is more about the first fulfillment, in which armies was the sign to flee, and this also explains why Luke 21 only hints at the abomination, instead of referring to it more clearly, as the abomination came long after it would have done any good as a sign to flee in 70 AD.

I have placed these parallel passages in a chart, with the first fulfillment of Daniel 9 and 12 around the 70 AD time period in blue, the second fulfillment of Daniel 9 and 12 in the Revelation time period in red, and verses that seem to equally apply to both fulfillments in purple. Because the prophesies are to be fulfilled twice, with similar events involved leading up to both fulfillments of Daniel 9 and 12, the passages look practically identical. Really, the way to note the difference in tone is to understand that it is the QUESTIONS that were asked which define which fulfillment the passage has its emphasis on and the differences of the details in the passages, however slight. The QUESTIONS Jesus was answering define the time period the passage focuses on, not so much the details, because the details repeat both times.

Revelation Dan 9 and 12 Halfway Mixed Dan 9 and 12 70 AD Daniel 9 and 12

Matt 24
2 And Jesus said unto them, See ye not all these things? verily I say unto you, There shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down. 3 And as he sat upon the mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying,  
Tell us, when shall these things be [temple destroyed]? and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the age?

4 And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you. 5 For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many. 6 And ye shall hear of wars and rumours of wars: see that ye be not troubled: for all these things must come to pass, but the end is not yet. 7 For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places. 8 All these are the beginning of sorrows. 9 Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you: and ye shall be hated of all nations for my name's sake. 10 And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. 11 And many false prophets shall rise, and shall deceive many. 12 And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. 13 But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. 14 And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations; and then shall the end come.

15 When ye therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, (whoso readeth, let him understand:) 16 Then let them which be in Judaea flee into the mountains: 17 Let him which is on the housetop not come down to take any thing out of his house: 18 Neither let him which is in the field return back to take his clothes. 19 And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days! 20 But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the sabbath day: 21 For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. 22 And except those days should be shortened, there should no flesh be saved: but for the elect's sake those days shall be shortened. 23 Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there; believe it not. 24 For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect. 25 Behold, I have told you before. 26 Wherefore if they shall say unto you, Behold, he is in the desert; go not forth: behold, he is in the secret chambers; believe it not. 27 For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west; so shall also the coming of the Son of man be. 28 For wheresoever the carcase is, there will the eagles be gathered together. 29 Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken: 30 And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great glory. 31 And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. 32 Now learn a parable of the fig tree; When his branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is nigh: 33 So likewise ye, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the doors. 34 Verily I say unto you, This generation shall not pass, till all these things be fulfilled. 35 Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. 36 But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only.

Mark 13
2 And Jesus answering said unto him, Seest thou these great buildings? there shall not be left one stone upon another, that shall not be thrown down. 3 And as he sat upon the mount of Olives over against the temple, Peter and James and John and Andrew asked him privately ,
4 Tell us, when shall these things be [temple destroyed]? and what shall be the sign when all these things shall be fulfilled?

5 And Jesus answering them began to say, Take heed lest any man deceive you: 6 For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many. 7 And when ye shall hear of wars and rumours of wars, be ye not troubled: for such things must needs be; but the end shall not be yet. 8 For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be earthquakes in divers places, and there shall be famines and troubles: these are the beginnings of sorrows. 9 But take heed to yourselves: for they shall deliver you up to councils; and in the synagogues ye shall be beaten: and ye shall be brought before rulers and kings for my sake, for a testimony against them. 10 And the gospel must first be published among all nations. 11 But when they shall lead you, and deliver you up, take no thought beforehand what ye shall speak, neither do ye premeditate: but whatsoever shall be given you in that hour, that speak ye: for it is not ye that speak, but the Holy Ghost. 12 Now the brother shall betray the brother to death, and the father the son; and children shall rise up against their parents, and shall cause them to be put to death.

13 And ye shall be hated of all men for my name's sake: but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. 14 But when ye shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, standing where it ought not, (let him that readeth understand,) then let them that be in Judaea flee to the mountains: 15 And let him that is on the housetop not go down into the house, neither enter therein, to take any thing out of his house: 16 And let him that is in the field not turn back again for to take up his garment. 17 But woe to them that are with child, and to them that give suck in those days! 18 And pray ye that your flight be not in the winter.

19 For in those days shall be affliction, such as was not from the beginning of the creation which God created unto this time, neither shall be. 20 And except that the Lord had shortened those days, no flesh should be saved: but for the elect's sake, whom he hath chosen, he hath shortened the days. 21 And then if any man shall say to you, Lo, here is Christ; or, lo, he is there; believe him not: 22 For false Christs and false prophets shall rise, and shall shew signs and wonders, to seduce, if it were possible, even the elect. 23 But take ye heed: behold, I have foretold you all things. 24 But in those days, after that tribulation, the sun shall be darkened, and the moon shall not give her light, 25 And the stars of heaven shall fall, and the powers that are in heaven shall be shaken. 26 And then shall they see the Son of man coming in the clouds with great power and glory. 27 And then shall he send his angels, and shall gather together his elect from the four winds, from the uttermost part of the earth to the uttermost part of heaven. 28 Now learn a parable of the fig tree; When her branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is near: 29 So ye in like manner, when ye shall see these things come to pass, know that it is nigh, even at the doors. 30 Verily I say unto you, that this generation shall not pass, till all these things be done. 31 Heaven and earth shall pass away: but my words shall not pass away. 32 But of that day and that hour knoweth no man, no, not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father. 33 Take ye heed, watch and pray: for ye know not when the time is.

Luke 21
6 As for these things which ye behold, the days will come, in the which there shall not be left one stone upon another, that shall not be thrown down.
7 And they asked him, saying, Master, but when shall these things be [temple destroyed]? and what sign will there be when these things shall come to pass?


8 And he said, Take heed that ye be not deceived: for many shall come in my name, saying, I am Christ; and the time draweth near: go ye not therefore after them. 9 But when ye shall hear of wars and commotions, be not terrified: for these things must first come to pass; but the end is not by and by. 10 Then said he unto them, Nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: 11 And great earthquakes shall be in divers places, and famines, and pestilences; and fearful sights and great signs shall there be from heaven. 12 But before all these, they shall lay their hands on you, and persecute you, delivering you up to the synagogues, and into prisons, being brought before kings and rulers for my name's sake. 13 And it shall turn to you for a testimony. 14 Settle it therefore in your hearts, not to meditate before what ye shall answer: 15 For I will give you a mouth and wisdom, which all your adversaries shall not be able to gainsay nor resist. 16 And ye shall be betrayed both by parents, and brethren, and kinsfolks, and friends; and some of you shall they cause to be put to death. 17 And ye shall be hated of all men for my name's sake. 18 But there shall not an hair of your head perish. 19 In your patience possess ye your souls. 20 And when ye shall see Jerusalem compassed with armies, then know that the desolation thereof is nigh. 21 Then let them which are in Judaea flee to the mountains; and let them which are in the midst of it depart out; and let not them that are in the countries enter thereinto. 22 For these be the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled. 23 But woe unto them that are with child, and to them that give suck, in those days! for there shall be great distress in the land, and wrath upon this people. 24 And they shall fall by the edge of the sword, and shall be led away captive into all nations: and Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles, until the times of the Gentiles be fulfilled.

25 And there shall be signs in the sun, and in the moon, and in the stars; and upon the earth distress of nations, with perplexity; the sea and the waves roaring; 26 Men's hearts failing them for fear, and for looking after those things which are coming on the earth: for the powers of heaven shall be shaken. 27 And then shall they see the Son of man coming in a cloud with power and great glory. 28 And when these things begin to come to pass, then look up, and lift up your heads; for your redemption draweth nigh. 29 And he spake to them a parable; Behold the fig tree, and all the trees; 30 When they now shoot forth, ye see and know of your own selves that summer is now nigh at hand. 31 So likewise ye, when ye see these things come to pass, know ye that the kingdom of God is nigh at hand. 32 Verily I say unto you, This generation shall not pass away, till all be fulfilled. 33 Heaven and earth shall pass away: but my words shall not pass away. 34 And take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting, and drunkenness, and cares of this life, and so that day come upon you unawares. 35 For as a snare shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth. 36 Watch ye therefore, and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of man.