This page has been translated from English

Библията на съвременни хибриди - Нефилим

Библията на съвременни хибриди (Нефилим)

(Тъй като "модерен Нефилим" иска и писанията аргумент е, характерни за тези, които приемат "синове на Бога", да бъдат ангели в Gen 6, тази поредица от статии на тази поема тази позиция за по-голяма или спори, това, което останалата част от писанието ще показват, ако това предположение е вярно.)


Тази серия по-долу е на разположение на http://www.nephilimhybrids.com, заедно с много повече информация   по темата на съвременни Нефилим / хибриди.

Пряката връзка е http://stopalienabduction.com/nephilimhybrids/wordpress/?p=1

Концепцията на бащина Духовно Lineage

Библията съдържа в себе си това, което съм се обадите на концепцията на "бащина Духовно Lineage". Библията ни учи:

В духа на едно дете се умножава от дух (живот) на бащата на детето.

А детето дух, който е обвързан с дара на самия живот, не е създаден напълно наново от Бога и, депозиран от Бог при зачеването, а по-скоро се отглежда от духа на бащата на детето. Също като тялото на детето се отглежда от яйцеклетката и сперматозоидите, които съчетават по концепция, духът на детето се отглежда от духа на баща. Неговият принос като дарителя на духа (живот) на детето служи като основен принос, като растежа на тялото на детето при майката от бременност служи като основен принос. Само майката може да расте детето в тялото си чрез тялото си, и само баща допринася за отглеждане на духа на дете, което е необходимо за детето, да има живот, от своя дух. Душа (ум / ще / емоции) и тялото на детето са с еднакъв принос от майката и бащата. Детето ще бъде като майка си и баща си в чертите на тялото и душата си. (Въпреки, че приносът на на бащата на сперматозоидите технически е единствено това, което определя пола на детето.) Но духът на дете един размер-пасва на цялата материя, като на духа, която дава живот на всеки човек, от двата пола, е точно същото.

2. Духът на детето е от същия тип като баща на детето.

Тъй като майката допринася нищо на духа, че детето се отглежда от,, и е жив от, това означава, че бащата само определя вида на духа на дете. Има няколко вида спиртни напитки, които съществуват, или че Бог е създал човека, ангел, и след това е Самият Бог, който е дух. Ако едно дете има човешки вид на духа, или един вид ангел на духа, или духът на Бог, се определя единствено от бащата на детето. На жената дух не е умножена и отглеждат в духа на детето (като живот), нито участват в процеса, много в на един и същ начин, че си яйце не се определи пола на детето, но само на приноса на бащата определя пола .

3. Поколенията проклятия, преминали на дете са посочени за да дойде само от бащина предци на дете, и не на майката или майката предци, но идват от бащина предци по майчина линия. Но благословиите идват както от майката и бащата на детето. Това е в съответствие с модела на първите две точки по-горе, но показва, че Бог посещения беззакония Той пази запис, и беззаконията, които са посетили или дава благословии не се определят от тялото или потекло дух умножението.

Сега трябва да покажем по-горе точки в Библията:

Първо Бог направи Адам,
.” (Gen 2:7) "И Господ Бог създаде човека [на] пръст от земята и вдъхна в лицето му дихание на живот и стана човекът жива душа." (Бит. 2:7)
Дума тук за "душа" е изяснено в Новия Завет,

1 Коринтяни 15:45 "И така е писано: Първият човек Адам е ​​направена жива душа, а последният Адам стана ускорява дух."

Дума тук за "душа" е "психика" и означава "живот" и "душа". Той се използва също и в: Мат 10:28 "И не боиш от тях, които убиват тялото, но не са в състояние да убие душата: а по-скоро бойте се от оногова, която е в състояние да унищожи душата и тялото в ада. "
Налице е различна дума за "дух", използван в 1 Кор 15, което е "пнеума".

Това е "дишат на живот" в Gen 02:07 позоваванията на "дух", който дава живот.
"Духът на Бог ме е, и дишането на Всемогъщия Бог ми е дал живот." (Йов 33:4)
"Всички, а дъхът ми е в мен, и на духа (Руах) на Бога е в ноздрите ми" (Йов 27:3 )
"И Господ каза: Моят дух (Руах) не винаги се стремим с човека, за които той също [е] плът:. Затова дните му ще бъдат сто и двадесет години" (Битие 6:03)

Духа на живота в човека е дадена от Бог на Адам в Gen 02:07 и е духът на човека. Без Бога, стреми се с духа на човека, тя вече не е живот, но човекът умира. Но докато, както Бог се стреми с духа на човек, човек живее. Въпросът е, че човек, жив е вързан да го духа, на живот, давайки живот, тъй като Бог вдъхна в Адам.

Духът на живот, давайки живот на тялото е в кръвта,

"За живота на плътта е в кръвта: и Аз ви дадох за вас, върху олтара, да направи умилостивение за душите си: за него е] кръвта [че] прави умилостивение за душата " Лев 17:11
Като такъв дух на човека, и живот, е свързана с кръвта от тялото на мъжа.

Бог уточнява, че хората се размножават чрез умножение, казвайки:
"Плодете се и се размножавайте" (Битие 1:28).

Какво е умножение? Бог демонстрира умножение за нас, как Бог е създал Ева от малко парче ребро, взето от Адам. (Самото ребро съдържа кръв в костния мозък, и живота на тялото е в кръвта.)

"И Господ Бог на човека дълбок сън да падне върху Адам, и той заспа; и взе едно от ребрата му, и на мястото му с плът, И от реброто, които Господ Бог взе от човека, той един жена, и я приведе при човека. "(Бит. 2:21-22)

Бог не се записват и могат да бъдат вдъхнал дух диша на живот, в навечерието, за да може тя да стане жива душа. Нито е Бог записват и могат да повтарят този процес с Каин, Авел, Сет, или някое от децата им. Бог вдъхна духа на живот в Адам, който стана жива душа, и Бог се записват и могат да са направили това само един път, с Адам.

Тогава Адам е дух и душа и е бил жив.

Когато Бог е създал Ева, Той умножава тялото си, от тялото на Адам, и Бог умножена си душа от душата на Адам, и Бог, умножен нейният дух от духа на Адам.
И тъй като тя имаше тяло (с живота в кръвта) и дух (да диша на живот), тя също стана жива душа, чрез процеса на размножаване.

Като такива, Ева се умножава от Адам, в тялото, душата и духа. Бог направи това с Ева Себе Си, но от този момент на едно и също нещо ще се появят с Адам и Ева се умножи да имат деца, чрез естествен процес, Бог постави на място.

Това не отрича, че всеки човек, че Бог образува в утробата (44:2,24), но въпросът е, че на строителни материали, семена, които вече са на място, за Бога, за да се изгради от не, само по отношение на умножението на нов орган, но нова душа и дух, както добре. Всички те се умножават от това, което вече съществува в баща си и майка си.

, Че тялото и душата (ума, емоциите, ще) на майката са наследени черти на едно дете е очевидно, децата приличат на майките си, психологическите черти като майките си, интелигентността на майка им и т.н. И така, ние знаем, че както върху тялото, и душата на майката да допринесе за тялото и душата (съзнанието / ще / емоции) на детето. И майката, и баща на душата и тялото са част от умножаващите се процес, за да формират едно дете. Всеки допринася равен брой хромозоми, да се комбинират в зачеването, за физическото тяло, и същото ще направи смисъл на душата (ума / ще / емоции), както добре.

Но сперматозоидите на бащата сам определя дали детето ще бъде мъжко или женско, и те са два вида на хората. "И Бог създаде човека в неговата собствена] образ, по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде." (Бит. 1:27)

Подобен паралел се вижда в духовния произход. Това е типът на духа на бащата, която единствено реши вида на духа на детето, и който единствено допринася "дишат на живот" на детето при зачеването. Това е като автоматична, на естествен процес (духовно), както и от ръцете на бащата на детето, както е бременността в една жена, и тялото си, нараства тялото на детето. Без баща, тялото на майката расте тялото на детето, а и мъжът е просто като по същество допринася за живота на детето, като единствено допринася духа, с който се умножава детето, и в това има диша на живот.

Това е така, защо Библията, отново и отново се отнася до бащата самостоятелно, като зачеването на дете. Майките не се казва, да родят деца. Животът на тялото е в кръвта, което е построено в тялото на майката по време на бременност. Детето не ще живее без кръв, построен с тялото на майката, нито без духа, който дава живот, изграден с духа на баща. Като такива вноски са еднакво важни и от съществено значение в производството на дете. И това е Бог, който работи по чудо на формирането на детето, във всеки случай. Но докато детето идва само от майката и бащата, в крайна сметка на детето дух, като живот, идва от духа на баща си, се умножава в духа на детето, така че трябваше живот. Това е балансирано от само тялото на майката, изграждането на тялото на детето по време на бременност. Животът следователно в крайна сметка е наследил от баща, от духа. И това е, защо Библията многократно казва, че бащите родят децата си в многобройни място, ето един:

Мат 01:02 "Авраам роди Исаака; и Исаак роди на Якова, и Яков роди Юда и братята му"

Преместване на два случая примери, се използва една и съща дума за "роди" в 1 Йоан 5:01
"Всеки, който вярва, че Исус е Христос е роден от Бога, и всеки, който го обича, че роди, обича онзи, който е роден от Него . "

Исус Христос е роден от Бога Отца. Исус Христос е Единородният Син на Бог, но Той е Бог. В това можем ясно да видим, че видът на духа на баща единствено определя вида на духа на детето. Трите типа на духове, които съществуват са Бог, ангел, и човешки. Исус Христос е Бог типа на духа, е Бог, защото баща му е Бог. Исус Христос не би могъл да духа, който беше само половин Бог дух, и полу-човешки дух, а по-скоро: "Защото в Него обитава всичката пълнота на Божеството телесно" (Col 2:9) Исус Христос дойде в е човек от плът (2 Йоан 1:7) и (1 Тим 2:05), но също така и Исус Христос е Бог, и идва от по-горе, съществуващ вечно, създаване на всички неща (Йоан 8:23, 8:58, Йоан 1 ). Освен това, ние можем да видим, че Библията казва, че Исус е бил човек, защото на Неговото тяло, въпреки че духът на Исус е Бог, тъй като Исус е Бог. Видът на духа на детето се определя от вида на духа на баща сам.

Можем също така да се види, че при хора, човек с човешкия дух ражда дете, което също има човешкия дух, тъй като това е вярно в цялата Библия. Това се наблюдава и в случай на Адам и Ева, в която тя също имаше човешкия дух, самата тя се умножава от Адам.
Но тъй като за децата си, Библията казва, че децата идват чрез Ева, както в "преминаване през". Думата тук "диаметър" означава "предложение".
1 Коринтяни 11:8,12 "Защото мъжът не е от жената, а жената е на човек, точно както жената е от мъжа, по този начин и мъжът е чрез жената, но всички заедно от Бога. "

Отличието е ясно, че докато Ева излезе на Адам, и докато дъщерите на бащите им, че всички мъже (и жени), тъй като са дошли "чрез" майка им, а не "от" я. Но всички жени (и мъже) са дошли от "бащите им. Прилагането на този на Ева, това означава, че децата си чрез нея, но от Адам.

Следващият случай да разгледаме е, че на Адам. Бог каза на Адам, "От всяко дърво в градината свободно да ядеш, но от дървото на познанието за добро и зло, да не ядеш, защото в деня, когато ядеш от него непременно ще умреш." (Бит. 2:16-17)
Ние можем да знаем, че това не се отнася до физическа смърт, но и духовна смърт, защото Адам не е умрял на деня, в който той яде от дървото. Това също е ясно, в сравнение с генерал 3:22-24:

"И Господ Бог каза:" Ето, човекът стана като един от нас, да познава доброто и злото. И сега, да не би той протегна ръка и да вземе и от дървото на живота, да яде и да живее вечно "- затова Господ Бог го е изпратил от Едемската градина да обработва земята, от която е взета той. Така Той изпъди Адама; и Той постави херувимите на изток от Едемската градина, и пламенния меч, който се въртеше, за да пазят пътя към дървото на живота ".

Дървото на живота ще доведе до духовно безсмъртие, но дървото на познанието за добро и зло ще доведе до духовна смърт или умира. Безсмъртието на духовния изглежда да доведе до безсмъртие на тялото, и на духовния смъртта изглежда да доведе до смърт на тялото. От това могат да бъдат събрани, че Адам е бил с нито сигурна смърт, нито безсмъртен живот, но в неутрално състояние и да избера да отида така или иначе, или да изберете един от двата дърво.
Когато той е избрал дървото, водещи до смърт на духа, той е, тази смърт преминават върху неговите деца, като всички те са умножени от неговия дух. Неговият дух умират не е причинил му да не разполагаме с дух, а просто да имат "инертен обвивката" на едно, за него да има мъртъв дух, вместо на една жива, но той все още имаше една. И някак си просто като дух (дори мъртви или умиращи) все още е достатъчно, за да вдъхнем живот на смъртно тяло, и жива душа. (И това е Светият Дух, което прави на мъртъв дух, ние трябва да се роди отново, към вечния живот.)

Ние знаем, че състоянието на духа на Адам, на мъртви или умиращи, е преминал всички останалата част от човечеството на децата му, тъй като това е ясно в Новия Завет:

"Затова, точно както чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха смъртта, и така до смърт, разпространението на всички хора, защото всички съгрешиха и за преди закона грехът беше в света, но грях не се вменява, когато няма закона. Въпреки смъртта царува от Адам до Мойсей, дори над тези, които не бяха съгрешили в подобие на престъплението на Адам, който е вид на Онзи, Който има да дойде. Но дарбата не е като за престъплението. Защото, ако чрез прегрешението на единия умря много, много повече Божията благодат и дарбата чрез благодатта на един човек, Исус Христос, изобилстват мнозина . Подаръкът не е като това, което идва чрез които съгрешиха, от една страна решението, възникнали от една трансгресия резултат в осъждане, но от друга страна безплатен подарък се е появила от много прегрешения, в резултат на обосновка. Защото, ако чрез прегрешението на единия смъртта царува чрез една, много повече тези, които получават изобилието на благодатта и на дарбата на правдата, ще царуват в живот чрез Едно, Исус Христос . Тогава чрез една трансгресия доведе осъждане на всички мъже, така и чрез един акт на правдата има резултат обосновка на живот на всички хора. Защото, както чрез непослушанието на един човек много са грешни, така и чрез послушанието на много от тях ще бъдат направени праведни. Законът дойде, така, че за престъплението ще се увеличи, но където грях увеличи, благодат изобилие, така че, както грехът царува в смъртта, дори и така благодат ще царува чрез праведност до вечен живот чрез Исус Христос, нашия Господ "Rom 5. :12-21 NASB

"Защото, тъй като от човека дойде смъртта, така чрез човека дойде възкресението на мъртвите. Защото, както в Адама всички умират, така и в Христа всички ще оживеят . И така, това е писано: Първият човек Адам стана жива душа, а последният Адам стана ускорява дух "
1 Коринтяни 15:21-22, 45

В тези пасажи става ясно, че смъртта мина на всички хора от Адам сам. Това се обяснява, че Адам е един оригинален дух / душа, от която всички останали се умножиха. Всички деца на Адам наследи умиращ / мъртъв дух, тъй като е само на духа на баща, който се умножава за децата, давайки им живот. Библията е специфична, че е само от прегрешения "от една" и че "смъртта царува чрез един".
Тъй като такова Ева не е включена в умножаването на духа, но само Адам, и това включва атрибут на "грешна природа" или умрели състояние на духа (както и вида на духа).

И така, както на Адам зачеването на цялото човечество, и в Бога зачеването само Исус Христос, ние може да видите, че на тип на духа на едно дете, и атрибутите на духа на едно дете, идват само от бащата на това дете, и не от майката на детето.

Ако духът на Ева е участвал 50/50 в умножаването на духа на едно дете, след това 1 Коринтяни 15 и Rom 5 не може да се каже това, което те казват, без противоречие, като и двете точка единствено на Адам. Ако духът на Мария е 50/50, участващи в умножаването на духа на Исус Христос, тогава той ще духовно да бъде по-малко от изцяло Бог, духовно казано.

Първите две точки, които се покриват, върху третата точка, която е разказана в:

Ex 20:5-6

"Ти няма да се преклони надолу себе си към тях, нито да им служиш; защото Аз съм Господ, твоят Бог съм ревнив Бог, Който въздавам беззаконието на бащите върху чадата до третото и четвъртото поколение от тях, които ме мразят; И показвам милост хиляда поколения на ония, които ме обичат и пазят Моите заповеди. "

Дума тук за "бащите" се отнася само по бащина предци, и не на майката. Като такъв човек може да се предположи, че тези беззакония са предадени на концепцията на бащина Духовно Lineage, но това не е така. Бог казва, че ще посети беззаконията на бащина предци върху децата. Стих не показва, че това ще се случи по естествен път, като част от един естествен процес, като се умножи деца. Това не може да бъде така, защото всяко дете има "бащи" или бащина предци и майка си и баща страна.
Бащина предшествениците на майката на детето също са посочени тук и нищо в тези стихове не се ограничава "бащите" само по бащина страна на детето. Като такава, тази "посещение на беззакония" не може да се основава на умножаването на духа на баща на детето, и е несвързан въпрос, дори и ако то носи известно сходство.
Самия Бог-скоро тук се отнася до рекордните, че Той изглежда да се пазят, не само по бащина по бащина линия, но също и на майката и по бащина линия, което означава, мъжки предци на дете от двете страни на семейството на детето.

Освен това, няма ограничения за пол са пуснати на Бог показва милост до хиляда поколения на онези, които Го обичат и пазят Неговите заповеди. Това означава, че могат да предадат на поколенията благословение на Божията милост, чрез майката или на бащата на детето, чрез техните предци, без ограничение всеки пол. Отново, това се потвърждава, че концепцията за "поколенията проклятия" не се основава на умножаването на дух от баща на детето. Въпреки това, някои сходство в начина, по който се намери работа на духовните Божиите правила, по това, че беззаконията на бащите са посетени, както и майките не са. Но това прави малка разлика, като беззакония са посетени от двете мъжки и женски деца и майката може да има същото беззаконие посети върху нея, че нейният баща му, както може да децата си.
Второ свидетелство за активно водене рекорд на Бога като това е установено в Псалм 109:14
"Нека бъде запомнен с Господа беззаконието на бащите си, и нека не греха на майка си, да се не изличи."

Друга причина, това е известно, че са свързани с умножение, е, защото там е трудно жични нищо за конкретни беззакония,, като човек може да се покаете за конкретен грях по всяко време, или отхвърляне на беззаконието, че се посещава върху тях, без дух ( или тялото или душата), те са родени с промяна в някои основни трудно жични начин (Eze 18).

В обобщение, двама свидетели, са да бъдат открити в Писанието, в случаи на Исус Христос и Адам, който заедно показват: духа на едно дете се умножава от духа на бащата на детето, дава живот, и че духът на детето е от от същия тип като баща на детето.

Освен това атрибутите на живота на духа на баща преминават върху детето, като Исус Христос е вечен и безсмъртен, а грешна природа и смъртта на Адам. Въпреки това, грешна природа и мъртви състояние на духа на Адам е общ въпрос, и специфичните беззакония на баща, които се посещават децата не се основават на духа, се умножава от бащата на детето.Част 2

Има и трети пример в Писанието, което показва тази гледна точка за по бащина Духовно Lineage, който се намира в Gen 6.

Такъв е случаят на "синовете на Бог" и техните деца Нефилим-гиганти.

"И стана така, когато хората започнаха да се размножават по лицето на земята, и дъщери са родени при тях, че Божии синове, като видяха, дъщери на мъжете, че те са справедливи и те си взеха жени от всички, , които избираха. И рече Господ: Духът ми не винаги се стремим с човек, че той също [е] плът, затова дните му ще бъдат сто и двадесет години. В ония дни се намираха исполините на земята, а и след това, когато Божиите синове влизаха при човешките дъщери, и те им раждаха [деца] за тях, същото [става] силни мъже, което [са] на стари , мъже известност. "Ген 6:1-4

Терминът "синове на Бога" се отнася за ангелите (Gen 6:2,4 Йов 1:6, 2:1, 38:7), и Нефилим-гиганти са деца на "синове на Бога" и човешките жени. В Юда 1 и 2 Pet 2 тези "синове на Бога" са описани като ангели, които съгрешиха, като оставят своя собствен домейн, в сравнение с тези, който се "предаде на блудство, след чужда плът", и които сега са в затвора в Tartaros . Техните действия ги накара да станат падналите ангели.

are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire.” Jude 1:6-7 "И ангелите, които не упазиха своето достойнство, но напуснаха собственото си жилище, той има запазени във вечни връзки под мрак решението на великия ден. Дори като Содом и Гомор, и градовете около тях по същия начин, да се дава в прелюбодейство, и след чужда плът, са изложени за пример, страдащи от отмъщението на вечния огън. "Юда 1:6-7

"Защото, ако Бог не пощади ангели, когато съгрешиха, но гласове [ги] надолу към ада (Tartaros), и доставени [ги] в вериги на мрака, да бъдат запазени при преценка; И ако не пощади стария свят, но спасява Ной на осми [човек], проповедника на правдата, извежда в потоп върху нечестивия свят; И като се обърна на градовете Содом и Гомор в пепел осъдиха ги на разорение, което [ги] ensample на тия, че след като трябва да живеят нечестивите "2 Пет 2:4-6

Хронологията в 2 Pet 2:4-6 места по време на греха им да бъде незабавно преди потопа, така че можем да знаем, че тези са едни и същи падналите ангели, които са посочени в Gen 6:1-4. И ние знаем, че тези паднали ангели, по-специално, които са извършили този грях сега вързан и хвърлен в затвора в Tartaros като присъда за престъплението си. (Въпреки, че другите не са в затвора, които не са извършили това специфично престъпление, вижте Rev 12, Лука 4, Ефесяни 6:12.)

Ние можем да се съберат, че няколко неща, би било вярно за поколението на този съюз, въз основа на концепцията на бащина Духовно Lineage.

Тъй като ангелите са безсмъртни духове, техните деца Нефилим-гиганти ще имат безсмъртните духове. Това е същото като Бог Отец и Исус, с изключение на това, че Бог е вечен, и ангелите и тяхното потомство има начало точка, се създават.

Тъй като ангелите, които баща тези Нефилим-гиганти са греховни, поколението също ще бъде на грешника.

Както Исус Христос е Бог по дух, но човек в тялото, ние можем да се съберат, че Нефилим-гиганти бяха паднали ангел по дух, но мъжете в тялото. Исус Христос е единственият библейски пример за работа от какво ще се случи в ситуация като тази. Той е духа на Бог, но човешкото тяло и Библията го нарича "човек", така че Той е човек, и е тялото на един човек. Като такива тези Нефилим трябва да има смъртен човешки тела, но безсмъртен греховни духове. Тези Нефилим-гиганти са мъже, като човешкото тяло, но духът на един паднал ангел, точно толкова, колкото Исус Христос е бил човек, след като човешкото тяло и дух на Бог. Библията нарича Исус човек, в истината (1 Тим 2:05). С една и съща сума на истината, тези Нефилим-гиганти също са мъже.

Нефилим-гиганти всички загинали в наводнения, по отношение на телата им. Но въз основа на техните бащина Духовно Lineage, ние трябва да очакваме за техните духове не са умрели, а по-скоро да бъде безсмъртен. Като такива те трябва да бъдат споменати по-късно в Библията, ако концепцията на бащина Духовно Lineage е вярно.
Има само 3 неща, които знаем за тях. Те трябва да могат да бъдат идентифицирани като безсмъртни злите духове, които не са орган на собствените си. Това точно съвпада с библейския описание и сметките на демони в Библията. И така концепцията на бащина Духовно Lineage ни води до точката, че демоните в Библията са безплътен злите духове на мъртвите Нефилим-гиганти.

Демоните са духовете на един паднал ангел (макар и не духа и тялото на ангел) и са безсмъртни. Те не могат да получат вечен живот като подарък, защото те вече са безсмъртни. Многократно в Новия завет Исус обобщава, че демоните работят за Сатана, и казва, че християните ще изгоним демоните в Неговото име. Сатана се нарича княза на демоните, и е очевидно, че демоните са противници на християните, и да работят за Сатана. Точно като паднали ангели, демони, изглеждат неспособни на получаване на спасение, защото точно както падналите ангели са безсмъртни и няма начин за тях да бъде "прероден". Демони, да бъде безсмъртен, не може да бъде "прероден". Хората имат дух, в инертен мъртъв държава, която макар и от съществено значение да има смъртен живот, не прави нищо към вечен живот.
Инертен мъртва човешкия дух трябва да се роди отново, регенерирана, от Светия Дух:
"Исус отговори и му рече: Истина, истина, аз казват за тебе, Освен човек да бъде роден отново, той не може да види Божието царство ... Исус отговори: Истина, истина, аз казват за тебе, Освен човек да бъде роден на вода и [на] Дух, той не може да влезе в Божието царство. "Йоан 3:3,5

Нефилим-гиганти са наречени "мъже" от Библията (Битие 6:5), но те не може да се роди отново от Духа, защото те вече са живи безсмъртните духове, което ние знаем като демони. Те не могат да се роди отново като хората с човешки вид духове, и следователно не може да влезе в Божието царство. В този Библията като цяло изглежда да ги класифицира в същата категория, като падналите ангели, по много начини, макар и по-мощен, защото им липсва дух тела, които са създадени паднали ангели да има, демоните все още са категоризирани като паднали ангели, когато става въпрос за въпроса за спасението и които те работят.

Именно поради тази причина, че е много важно да се установи, че в действителност това са не "съвременните хибриди Нефилим", живеещи днес ESP. , които търсят правата и живеят сред нас, което е, какво се опитва да направи този сайт. Това една и съща информация, че Библията ни учи на концепцията на бащина Духовно Lineage, когато се прилага към историята на Нефилим в "Битие", показва, че нямаше никакви Нефилим след потопа на Ной, и че няма доказателства за всеки жив Нефилим днес , нито ще има. Моля, продължете към следващата статия в тази серия.

Вижте оригиналния адрес: http://stopalienabduction.com/nephilimhybrids/wordpress/?page_id=2Нефилим

Според разбирането на концепцията на бащина Духовно Lineage, които имаме покрити, има няколко неща, които можем да познаем правото на разстояние бухалката за Нефилим.

Човешкото тяло, но духът на Бог, Исус е Бог, но е човек, и призова за такива от Библията, като човешкото тяло. В последователност, същото е вярно на Нефилим. Исус Христос е единственият библейски пример, чрез които да разберат какво са тези Нефилим, и на този пример: те са имали паднал ангел-дух, но човешкото тяло, и се наричат ​​мъже от Библията.

"И стана така, когато хората започнаха да се размножават по лицето на земята, и дъщери са родени при тях, че Божии синове, като видяха, дъщери на мъжете, че те са справедливи и те си взеха жени от всички, , които избираха. И рече Господ: Духът ми не винаги се стремим с човек, че той също [е] плът, затова дните му ще бъдат сто и двадесет години. В ония дни се намираха исполините на земята, а и след това, когато Божиите синове влизаха при човешките дъщери, и те им раждаха [деца] за тях, същото [става] силни мъже, което [са] на стари , мъже известност. "Ген 6:1-4

С цел Библията да се говори истината се обадите Нефилим "мъже", тогава те трябва да са "мъже" по някакъв начин, без изключение. Това е същото, както Исус се нарича "мъж" и е човек без изключение. И в двата случая това не е въпрос на дух, но въпрос на чисто човешкото тяло. Нефилим човешки тела с всички, че предполага, човешките хромозоми, ДНК и т.н. Да се ​​каже по друг начин, един ще трябва да се отрича, че Исус е бил човешки, и имах човешко тяло, и не се поддават на вътрешната последователност на Библията.

Науката също се удостоверява, че хромозомите и ДНК на човешката майка огромно количество ограничения върху ДНК и хромозомите, падналите ангели ще трябва да използва за импрегниране на жена. А именно, че ДНК и хромозомите на човешките жена може само чифт успешно с ДНК и хромозомите, че те са проектирани да сдвоите с, че на човек от мъжки пол. ДНК и хромозомите, тези паднали ангели да се използва, за да се импрегнира тези жени трябва да са били толкова съвпадение, че на един мъж, както са неразличими от тези на мъж.

Макар че е трудно да се намери научен коментар на паднал ангел / кръстосване на човека в Битие 6, една и съща точка за генетика са направени за теоретичната "извънземни":

"Ако чуждоземни и човешката ДНК е толкова различен, хибридизация би било невъзможно. Това не е вярно само на ниво на последователност, но хромозомите са двойка, както добре. "
Д-р Робърт Картър, генетик, Анализ на генетиката на предполагаемата Starchild

Същото наука и прилага принципа на генетика в случай на падналите ангели и човешки жени. С цел за хибридизация да бъде възможно, падналите ангели трябваше да сдвоите хромозомите и ДНК секвенции, така че да съответства, че на човек човек, в противен случай не потомство ще доведе, на всички. In order for these women to become pregnant, and be mothers to the Nephilim, the fallen angels had to take into consideration the egg of the woman and tailor the process to suit her chromosomal and DNA sequence requirements for what God designed to work in the science of biology and genetics.

The simplest explanation as to what fallen angels used in impregnating these women is that God created angels all male, and having some sort of residual sperm that came about while in human form on Earth, but sperm which God never intended them to use.
As such, it seems the DNA and chromosomes that the fallen angels bodies could produce was a human match, but flawed, containing genetic deterioration (in comparison to the God-designed perfect DNA of Adam), leading to malformation. It seems very likely that God built into the angels these genetic deteriorations, in how He designed their spirit-bodies to work should they take human form on Earth, but in any case they apparently could do no better than something which was flawed, however it worked. Yet it was correct enough to pass for human male DNA and chromosomes, when it came to combining with the DNA and chromosomes in the egg of a human woman.

But in this, we do know that the Nephilim looked human, and their DNA and chromosomes were human, even if they had miniscule flaws or deterioration in the sequences in comparison to the more ideal DNA of the humans living at the time. This is no different than humans today, who have DNA and chromosomes deteriorated since the time of Adam, or even the time of Noah. The DNA or chromosomes of a human do not have to be as perfect as Adam's, the original, in order for a person to be considered to have a human body. Otherwise, none of us would qualify as being human, as all of us have some genetic flaws which have accumulated over time, which is just part of being in the fallen creation which has been subjected to corruption and decay.(Rom 8:20-22)
The Nephilim had bodies which were human enough for them to be called men (Gen 6:5) by God in the Bible, on the basis of their bodies being human, despite that they seemed to have a level of genetic decay more than the humans around them, in comparison.

In Gen 6:3 when God says “with man, for he also is flesh” this is also translated as “man is indeed flesh”. And so the same concept is referred to, that part of what makes a man to be considered a man is his flesh, his human body, and man “is indeed flesh”. Having a human body is enough for the Bible to say that someone is a man, and this is the same for both Jesus Christ, and also for the Nephilim.

From an understanding of Paternal Spiritual Lineage, we can understand that God was likely speaking in Gen 6:3 to the angels (sons of God) who took human wives. The chronology of these verses makes much more sense when one understands that after these angels took wives, God spoke up to say something to these falling angels.
What did God say?

“And the LORD said, My spirit shall not always strive with man, for that he is indeed flesh: yet his days shall be an hundred and twenty years.” Gen 6:3

God made it clear that “man” is “indeed flesh” and that “man” would live only 120 years.

Who was God saying this to? The angels likely thought it possible that if they had children with the wives they had taken, that these children would live forever, as they did. As such it would make sense that in response God told them that this would not be the case, but rather that “man” would only live 120 years. The “man” referenced to here was first and foremost the Nephilim. The placement of Gen 6:3 after the angels took wives, and before the mention of their offspring, gives a clear context that God was speaking to the angels (and perhaps also their human wives) about their offspring to follow, the Nephilim. The placement indicates that God likely pronounced this once the Nephilim were conceived, but before they were born. This would have been at the time when God starting forming these Nephilim in the wombs of these women who were their mothers. (Is 44:2,24)

In those days it is recorded that the line of Adam, until the flood, on average lived 857 years. This is far longer than the 120 years that God said the Nephilim would live, speaking to their parents. The explanation for why these Nephilim would have far shorter-than-normal lifespans was that “man is indeed flesh”. This shortened lifespan was all very abnormal at the time.

The word here for “man” in Gen 6:3 is “adam”, which both referred to the “Nephilim” in that they had human bodies, just as human as any other “adam”. This also seems to have been a prophetic warning that all “adam” would only live 120 years in the future. This seems to be a case of a prophetic warning having a dual meaning, both that the Nephilim would only live 120 years, due to their flesh, and that all mankind would come to be like this also.
This prophetic warning of shortened lifespans to 120 years has come to pass. But as the Bible indicates God spoke this prophecy to the parents of the Nephilim, by the placement of this verse, it makes sense that their actions in interbreeding were going to be the cause of this change. The Bible seems to indicate that this change in lifespans would be coming through the Nephilim that followed in Gen 6:4, and then on to the rest of mankind.

What does the word Nephilim mean? To quote Dr. Michael S. Heiser,

“In the form we find it in the Hebrew Bible, if the word nephilim   came from Hebrew naphal , it would not be spelled as we find it. The form nephilim   cannot mean “fallen ones” (the spelling would then be nephulim ). Likewise nephilim does not mean “those who fall” or “those who fall away” (that would be nophelim ). The only way in Hebrew to get nephilim   from naphal   by the rules of Hebrew morphology (word formation) would be to presume a noun spelled naphil   and then pluralize it. I say “presume” since this noun does not exist in biblical Hebrew — unless one counts Genesis 6:4 and Numbers 13:33, the two occurrences of nephilim — but that would then be assuming what one is trying to prove! However, in Aramaic the noun naphil(a) does exist. It means “giant,” making it easy to see why the Septuagint (the ancient Greek translation of the Hebrew Bible) translated nephilim as gigantes (“giant”). Here is a screen shot (not good quality) of Aramaic naphil(a) from Morris Jastrow's Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature   (1903; page 923, or page 243 of 1061 of the online PDF of volume 2).”

Dr. Michael S. Heiser, PhD, http://sitchiniswrong.com/

The word Nephilim means giants, and so by definition the Nephilim were all giants.

Having human bodies, that were purely human, human chromosomes, human DNA, the Nephilim must have had human gigantism, caused by the same mechanisms as people who have gigantism today. This is the simplest answer for how the human bodies of the Nephilim were giant. The same processes that are required to take place in a human body today in order for gigantism to result, must have been the same processes that took place in the human bodies of the Nephilim in order for their gigantism to result.

As per modern medical understanding, pituitary gigantism today is caused by a tumor (cancerous growth in) the pituitary gland in the brain, which causes an overproduction of Human Growth Hormone. (1) While some cases of pituitary tumors like this occur randomly, others are genetically linked and pass down through families. (2)

One such case of this is FIPA, Familial Pituitary Isolated Adenomas, which causes both Growth hormone secreting pituitary tumors in childhood (resulting in gigantism) and in adulthood (resulting in acromegaly). FIPA is a hereditary genetic condition which is autosomal dominant with incomplete penetrance. That means it is not sex linked, and either gender can get it, and it is a dominant trait (overtaking recessive traits) but that it only does this some of the time, so people can carry the disorder without having it, and the result varies for those who have it (acromegaly up to full gigantism). (3)

Hereditary gigantism today, like in the example of FIPA, is likely the closest example we have to what the Nephilim had, because what they had caused gigantism, could be carried by someone who did not express the disorder, and because it is hereditary.

People with gigantism today typically have a greatly decreased lifespan. Many giants throughout recent history only lived to their 20s. This closely parallels with the Nephilim-giants that God indicated would only live to be 120 years, when 857 years was the average recorded lifespan. As such there is some parallel in both the gigantism of the Nephilim-giants and the decrease in their lifespan (compared to normal), although these two issues are not shown to be strictly genetically linked, more like two separate genetic problems. If so then it makes sense that as humanity today only lives about 120 years at most, because the genetic problem of the Nephilim's shortened lifespan spread throughout humanity's genetics, effecting lifespans of humans from that point forward, separate from the genetic problem of pituitary gigantism, only affecting some.

How would this work? According to an understanding of Paternal Spiritual Lineage, the spirit of the child comes solely from the father of the child. The Bible seems to specify that the first generation of Nephilim were all male (Gen 6:4), but at the same time specifying the nephilim were “men” (Gen 6:5) therefore having human bodies, therefore being capable to reproduce as the bodies of human men do. Understanding that the Nephilim-giants had purely human bodies, and are called men by the Bible, it makes sense that they were virile and also capable of having children. There is nothing that suggests the Nephilim-giants were sterile. As such, if a Nephilim-giant were to marry a human woman, the children would all also have demon-spirits, but human bodies. While the Nephilim-giants are all described by the Bible as male, their children with human women could have been male or female. As the Bible calls the Nephilim-giants “men” on the basis of their human bodies, there is every reason to think that their bodies were capable of the same things as that of any human male body, which includes the production of X-sperm, leading to female offspring.

The Bible does indicate in the OT that people sinned by making offerings to demons, and to other gods (Deut 32:16-17), and that people worshipped demons when they worshipped idols (1 Cor 10:19-20) and that one of these whom people made offerings to was known as “the queen of heaven”(Jer 44:25). As all of the angels in the Bible are referred to as male, including the fallen ones, there is some reason to think “the queen of heaven” was a female demon. If there are female demons (as is claimed about succubus) then this would imply there must have at one time been female demon-spirited Nephilim.

A daughter of a Nephilim-giant would herself have a demon-spirit (and at death become a demon) but if she had children, her children would have the same type of spirit as their father, not her. If their father was human, the children would be human. At the same time, the children could genetically inherit the traits of her body, including gigantism and a shortened lifespan. If she married a human man, with a human spirit, the children could inherit the genetic traits of gigantism or a shortened lifespan, while they would still have human-spirits.

After the flood people had about 400 year lifespans, which gradually decreased to 120 years over 11 generations. This indicates that it was not any external changes in the earth after the flood which caused decreased lifespans, but rather decreased lifespans must have been caused by internal genetic changes. (4) However, the Bible makes clear that these genetic changes were related to the Nephilim-giants by the placement of Gen 6:3, which is the verse that specifically talks about the issue of decreased lifespans, right after the fallen angels took wives, and right before the Nephilim-giants are first mentioned. So we know these Nephilim events are connected to the shortened lifespans of all humanity today, as the Bible indicates such.

The concept of Paternal Spiritual Lineage logically shows that a Nephilim-giant could have a human-spirit human-body granddaughter. And understanding of the hereditary genetic disorder of gigantism (such as FIPA) shows that such a granddaughter could be a carrier of the genes that cause gigantism, but not herself be a giant effected with the disorder. As such this human-granddaughter of a Nephilim, who herself had a Nephilim-daughter for her mother and a human father, could herself carry the genes for gigantism without being a giant herself. She also could be effected by genes causing a shortened lifespan, and pass these on to her human children, along with genes that cause gigantism.

As the first mention of a shortened lifespan is related to the Nephilim-giants, the fact that we all have shortened lifespans today indicates that this very scenario took place. The first mention of gigantism in the Bible is with the Nephilim-giants, and the fact that gigantism exists today also indicates this scenario took place. Gen 6:3 was spoken to the parents of the Nephilim, as the Bible indicates, about the Nephilim, as the Bible indicates by the placement of the verse. An understanding of paternal spiritual lineage and the human bodies of the Nephilim, is shown by the Bible in the case of both Adam and Jesus Christ. Therefore, the evidence for the scenario of a human grand-daughter of a Nephilim is the shortened lifespans and gigantism the Bible teaches occurred after the flood.

Continue on to the next part in this Series!
see original at: http://stopalienabduction.com/nephilimhybrids/wordpress/?page_id=15

The Nephilim (continued?)

“But Noah found favor in the eyes of the LORD. These [are] the generations of Noah: Noah was a just man [and] perfect in his generations, [and] Noah walked with God.” Gen 6:8-9

The Bible specifies that Noah was “perfect in his generations”. This can refer to being spotless or unblemished in his lineage. Why does God specify this? It would make sense that God said this to make clear that Noah was completely uncorrupted in his lineage, both paternal and maternal, having no ancestors that were related to the Nephilim-giants in any way. Noah was the paternal ancestor of every human who would come after the flood, his sons and all their children, who all humanity would be replenished from.

However, it is not specified that Noah's wife, sons, nor daughter-in-law were “perfect in their generations”. It is therefore possible that Noah's wife (and therefore Noah's sons) or daughters-in-law (and therefore his grandchildren), were bodily related to the Nephilim. According to the concept of Paternal Spiritual Lineage, it did not matter if Noah's wife was in fact even a Nephilim-giant, because Noah's sons and all their children would have human-spirits, because Noah had a perfect human lineage and a human-spirit.

But it seems far more likely that Noah's wife or daughters-in-law were humans, but unfortunately one or all were descended from a human-granddaughter of a Nephilim-giant. This would mean that while the women on the ark were human, not even giants, they could still carry the genes for hereditary gigantism, as well as genes causing a shortened lifespan. It could be argued that besides the stated exception of Noah, that his wife and sons' flesh had also been somewhat corrupted, as all flesh had been corrupted,
“And God looked upon the earth, and, behold, it was corrupt; for all flesh had corrupted its way upon the earth.” (Gen 6:12)

The fact that giants existed after the flood, and that lifespans continued to decrease after the flood, shows that a woman (very likely herself human) related to a Nephilim-giant must have been on the Ark, and passed these genetic traits on to all humanity which followed after the flood. (Noah lived 950 years, but Shem only 600, this could be indicative that the woman with shortened-lifespan genes was in fact Noah's wife.)

That we all only live at most 120 years today, combined with the concept of Paternal Spiritual Lineage, shows that all humanity had a human-granddaughter-of-a-Nephilim ancestor in their past. Yet, we are no less human for it, because the Nephilim-giants had human bodies, and we all are descended from Noah who had a human-spirit.

The giants that came after the flood, which are seen many time in the Bible, were human. They had human-spirits, and were no more related to the Nephilim than anyone else was after the flood. Everyone after the flood coming to live only 120 years shows this. The human-giants after the flood unfortunately just also expressed the rarer genetic problem of having gigantism, while the rest of humanity expressed the genetic shortened lifespan.

The main difference between the Nephilim-giants before the flood and the human-giants after the flood is that the human-giants after the flood seem to have been in poorer health.

Some secular scientists and also Christian creationists both seem to agree that the largest dinosaurs if they lived today would not be able to breathe or stand up fully, and therefore that the world seems to have been very different a long time ago (how long ago being the difference) and that the earth had higher atmospheric oxygen levels in the past, which allowed for these dinosaurs to be able to breathe and function with some normalcy. These same conditions Christians attribute to the pre-flood world that allowed for the dinosaurs to breathe, and for huge winged ones to fly, also produced things such as gigantic animals and insects, as is found in the fossil record. (5,6,7) As such we know that the world before the flood was conducive to gigantic animals and their health. There is every reason to conclude the earth before the flood was more conducive to the health of Nephilim-giants and human-giants as well.

This may be how the Bible says of the Nephilim-giants, “the same became mighty men of old, men of renown”. These bodies with pituitary gigantism were able to function much better in the pre-flood world, and so were able to be “mighty men”. At the same time, they also had decreased lifespans. As such the gigantism and the shortened lifespan genes seem to not be directly tied together, but separate. All of humanity having shorter lifespans after the flood, while not being giants, shows that the two genetic issues were not exclusively tied together. The gigantism genes and the short-lifespan genes, while both coming from the Nephilim-giants, were not exclusively related. While the giants did live shorter lives than was usual in that time pre-flood, it is also clear that at first their gigantism was not a total hindrance to them, being called “mighty men”. However, after the flood and the change of atmospheric conditions, the gigantism seemed to produce even worse health problems for those with gigantism. And ultimately we can see that the shortened-lifespan genetics were not tied to gigantism genetics, as all of humanity has a shortened lifespan, but few have gigantism.

The human-giants after the flood did not have any atmospheric advantage, and there are indications they were in poor health, like those with gigantism today. For instance, one very plausible theory is that Goliath died by the stone hitting his head because of poor health and medical conditions which directly related to him having pituitary gigantism.

“And David put his hand into his bag and took from it a stone and slung it, and struck the Philistine on his forehead. And the stone sank into his forehead , so that he fell on his face to the ground. Thus David prevailed over the Philistine with a sling and a stone, and he struck the Philistine and killed him ; but there was no sword in David's hand.”
1 Sam 17:49-50

“Undoubtedly Goliath's great size was due to acromegaly secondary to a pituitary macroadenoma. This pituitary adenoma was apparently large enough to induce visual field deficits by its pressure on the optic chiasm, which made Goliath unable to follow the young David as he circled him. The stone entered Goliath's cranial vault through a markedly thinned frontal bone, which resulted from enlargement of the frontal paranasal sinus, a frequent feature of acromegaly. The stone lodged in Goliath's enlarged pituitary and caused a pituitary hemorrhage, resulting in transtentorial herniation and death.”
– Dr. Stanley Sprecher, MD http://radiology.rsna.org/content/176/1/288.2.full.pdf

The poor health of these giants could also be argued in that whole villages of giants were killed off by the Israelites without any noted difficulty. (Deut 3:1-11, Josh 11:21)

God had the Israelites kill off these giant tribes entirely (men, women, and children), and this was likely for one very understandable reason.

Using FIPA as a model, each successive generation has a younger onset for the illness. This means that what might start as acromegaly, with adult onset, in a few generations would be more likely to result in gigantism that begins in childhood. That is for those who do express the genes and have gigantism. At the same time, most people in the family are carriers who do not get the disorder, and some do not even carry it. In modern cases, an entire family or village of giants doesn't happen. But there is a reason why.

It is very likely that the only way that you would get this genetic disorder to be so strongly reinforced as to have an entire tribes of giants, where every man, woman, and child has the genetic disorder, is by inbreeding. The scientific understanding of hereditary gigantism supports this assertion. (3,8) And we know that these people did practice inbreeding. God confirms these nations practiced inbreeding in Leviticus 18, and this is what it would take to get entire villages of giants, in which every man woman and child was a giant. For instance, FIPA is a dominant trait with only incomplete penetration, meaning it acts recessive in many ways, and so it would be almost impossible to get a whole village of giant people, except if the trait was reinforced through inbreeding, like the close inbreeding Lev 18 mentions, making the trait to show very dominantly.

These tribes of human-giants had been inbred enough so as to doom their own genetics and those of their children. Their children would have gigantism, and they also would spread gigantism to anyone who married someone from the tribe. This is also demonstrated in the case of the sons of the giant of Gath, these 4 brothers were also giants like their father. (1 Ch 20, 2 Sam 21)

“And yet again there was war at Gath, where was a man of [great] stature, whose fingers and toes [were] four and twenty, six [on each hand], and six [on each foot]: and he also was the son of the giant. But when he defied Israel, Jonathan the son of Shimea David's brother slew him. These were born unto the giant in Gath; and they fell by the hand of David, and by the hand of his servants.” 1 Ch 20:6-8

This instance of the giant of Gath and his 4 giant sons shows a couple of things to be true. The first is that gigantism passes hereditarily among humans, and is not always caused by fallen angels. The second is that if one wished to debate this point, then logic would dictate that one would have to concede that either:
A. The Bible is not accurate when it uses the terms “father” and “son”, which could have terrible ramifications if this same assertion was applied to Jesus Christ.
B. Or if asserting that the giant of Gath was a “Nephilim” and he himself had sons, one would have to concede that the Nephilim before the flood were not sterile, and therefore could have had sons or daughters before the flood.
And so this gigantism was a human hereditary disorder that passed from one human to his four human sons. This is not how hereditary gigantism typically shows in families, and is highly unusual, which all suggests close inbreeding, as may the polydactylism.

Like a quarantine, to save much more of humanity from the genetic disorder of gigantism, God had these tribes of giant people to be killed. This was a mercy on any children they may have had, and future generations, as gigantism is a very painful, deforming and disabling genetic disorder. This also was protective against spreading this genetic disorder to all those peoples around them, including the Israelites. (Jdg 3:5-7)

That the giants after the flood were human-giants and not Nephilim-giants is confirmed in the Bible in Numbers13-14. This is the only time after the flood in which the word “Nephilim” is used, and the Bible makes clear that the statement made was a slander, a lie, and that those who told this lie were punished with death, as a result of the harm they caused with this lie.

“And they brought up a slander of the land which they had searched unto the children of Israel, saying, The land, through which we have gone to search it, [is] a land that eateth up the inhabitants thereof; and all the people that we saw in it [are] men of a great stature. And there we saw the giants, the sons of Anak, [which come] of the giants: and we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight.” Num 13:32-33

“And the men, which Moses sent to search the land, who returned, and made all the congregation to murmur against him, by bringing up a slander upon the land, Even those men that did bring up the evil slander upon the land, died by plague before the LORD.” Num 14:36-37

The book “Alien Intrusion: UFOs and the Evolution Connection” by Gary Bates is where I first saw this pointed out, and he puts it this way:

“…The descendents of Anak (the Anakim/Anakites) were obviously a group of large people. However, in verse 28 the spies also reported that many of the other people in the land were “strong.” There are several other passages that refer to the Anakim as a powerful group of people (Deut. 9:2 for example), but verse 33 in Numbers 13 is the only passage that suggests any Anakite relationship to the Nephilim. Once again, it should be remembered that these Anakim were descendents of post-Flood people. They could not be descended from the pre-Flood Nephilim. Chapter 10 of Genesis records the “Table of Nations”; that is, the descendents of Noah's sons, and there is no mention of Anak or the Nephilim, post-Flood.

“It should be noted that the spies brought back a bad, or “evil” (Hebrew dibbah, “to slander, whisper, or defame”) report. That report included a parenthetic insertion that the large people known as the sons of Anak were descended from the Nephilim. The NIV simply puts it as: We saw the Nephilim there (the descendents of Anak come from the Nephilim)… (Num. 13.33).

“At first reading, this may seem like a factual account, but it is part of the quoted false report of the spies. Of the 12 spies, only Joshua and Caleb, trusting God, were keen to enter and take possession of the land; the other 10 did not want to. Because of the false report, the whole nation was too terrified to enter the Promised Land, and they turned against Moses for bringing them there. God responded:
The Lord said to Moses, 'How long will these people treat me with contempt?… I will strike them down with a plague and destroy them' (Num. 14:11).”

“How can we be sure that it was a false report? To start with, God intended to strike down all of the people with a plague for their unbelief, but Moses interceded on their behalf. However, there were some that were not going to escape God's justice. Защо? Because they brought back an untruthful report. Numbers 14:36-37 says:
“'Now the men whom Moses sent to spy out the land, who returned and made all the congregation complain against him by bringing a bad report of the land, those very men who brought the evil report about the land, died by the plague before the Lord' (New King James Version).'”

“Some Christians have actually added to the false account of the Nephilim in the Promised Land. They say that during the time that the children of Israel wandered in the desert (38 years), fallen angels were once again cohabiting with women to produce more Nephilim as part of a satanic strategy to prevent the Hebrews entering the land. This is unlikely because, although they encountered the Anakim, they defeated them, as well as many others inhabiting tribes. When they eventually entered the land of Canaan, there was no mention of the Nephilim or encounters with them. Surely, among the descriptions of all the battles that ensued, encounters with Nephilim would have been mentioned if they occurred. And it should be remembered, according to the fallen angel view, the original angels who stepped out of line in this manner were now in chains in Tartarus…”
Gary Bates, Alien Intrusion: UFOs and the Evolution Connection, pg. 363-364

To make perfectly clear, a slander is a lie. The word used here for slander is “dibbah” and means “slander, calumny” according to the Gesenius's Lexicon. It is translated as “slander” 4 times, “infamy” 2 times and “evil report” 3 times in the KJV. The word “slander” means a “malicious false or defamatory statement”, “calumny” means “a false and malicious statement designed to injure the reputation”. A slander is a lie.

Numbers makes clear that these men brought a slander against the land in particular by: “saying… there we saw the giants (Nephilim), the sons of Anak, of the giants (Nephilim)”. This is the slanderous, lying statement in question. It is pointed out in particular in Num 13:32 that this statement was slander, a lie, and not true, before the Bible recounts the false statement. Then afterwards, in Num 14, it is made clear that the men who lied in this particular statement died by plague before God. As such, God punished these men for their lie about there being Nephilim in the land, by them dying before Him by a plague. The reason this punishment was so severe was because as a result of this lie, the people of Israel refused to take the land in battle, refusing to obey God. And they then were punished by having to wander in the desert for 40 years.

Other than this singular instance of a slander, a lie, being told, no mention is made of Nephilim after the flood, and besides Gen 6 and Num 13 the word Nephilim is not used anywhere else in the Bible. The interbreeding of the “sons of God” and women is not recorded to have occurred again after the flood. As the Bible had no problem mentioning this interbreeding the first time, God surely would have mentioned if the same events happened again, in His consistency. Also the “sons of God” who begat the Nephilim-giants were imprisoned in Tartaros (the Abyss) until the judgment for their crime.

In Jude 1 and 2 Pet 2 these “sons of God” are described as angels who sinned by leaving their own domain, are compared to those who “gave themselves over to fornication, going after strange flesh”, and who are now imprisoned in Tartaros. Their actions defined them as and made them become fallen angels.

“And the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, he hath reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day. Even as Sodom and Gomorrha, and the cities about them in like manner, giving themselves over to fornication, and going after strange flesh, are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire.” Jude 1:6-7

“For if God spared not the angels that sinned , but cast [them] down to hell (Tartaros), and delivered [them] into chains of darkness, to be reserved unto judgment; And spared not the old world, but saved Noah the eighth [person], a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly; And turning the cities of Sodom and Gomorrha into ashes condemned [them] with an overthrow, making [them] an ensample unto those that after should live ungodly” 2 Pet 2:4-6

The chronology in 2 Pet 2:4-6 places the time of their sin to be immediately before the flood, so we can know these are one and the same fallen angels who are referred to in Gen 6:1-4. And we know that these fallen angels in particular who committed this sin are now bound and imprisoned in Tartaros as the sentence for their crime. (Though others are not imprisoned, who did not commit this particular crime, see Rev 12, Luke 4, Eph 6:12.)

As such it makes the most sense that no other fallen angels would attempt to repeat this crime, and face the same punishment. As God is consistent, it makes sense they would face the same punishment. So it seems safe to say no other fallen angel would commit this crime, because of the consequences, and this is consistent with God not describing any repeat of this crime after the flood.

The Bible makes clear that the human-giants after the flood were not Nephilim, by saying those that called them so were slanderers in Num 13-14. Both the presence of human-giants after the flood and the shortened lifespans after the flood can be tied to the Nephilim that lived before the flood, through a woman on the Ark, without any resumed fallen-angelic interbreeding after the flood. The evidence for this theory is seen in that all of humanity soon had lifespan shortened to 120 years, and Gen 6:3 shows the prophecy of a shortened lifespan as being related to the fallen angels taking wives, and their offspring.
There is nothing in the Bible that indicates that there will ever be any more Nephilim born. The scriptures sometimes used to argue this fallacy are Matt 24 and Dan 2, but this can only be accomplished by ignoring the obvious meanings of the verses, ignoring their context, and twisting their meaning, and the meanings of the words in these verses.

With a straightforward interpretation, taking into account context of the passage, meanings of the words, etc, neither of these passages hint at there being any more Nephilim in the future of the world, according to Bible prophecy. You can examine these passages of prophecy, and the conclusion that they do not include any prophecy of a resurgence of Nephilim, at the links on the menu.


Footnotes:
(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Gigantism

(2) http://en.wikipedia.org/wiki/Acromegaly

(3) http://www.fipapatients.org/disorders/fipa/ includes family tree chart
(4) http://creation.com/decreased-lifespans-have-we-been-looking-in-the-right-place
(5) http://geology.com/usgs/amber/
(6) http://www.truthingenesis.com/The_Garden_of_Eden.html

(7) http://levenspiel.com/octave/OL_images/DinosaurW.pdf

(8) http://www.medscape.com/viewarticle/565829_3 may require free user account

Addendum:
While side issues, I want to address a couple things:

1. In Gen 6:4 “and also after that” or “afterward” has a couple of possible explanations that the text will allow for, and neither one references to after the flood. The first is that the taking of wives and interbreeding began “when men began to multiply on the face of the earth and daughters were born unto them” which was about 1000 years before Noah was even born. In context, “afterward” refers to the time when the marrying and interbreeding started, some 1000 years before Noah was born, and into the time of Noah