This page has been translated from English

Демоните и Нефилим

Глава 4 - демоните

Сега, когато имаме покрити падналите ангели, ние сме за покриване на демоните. Някои хора мислят, че демоните са паднали ангели, но Библията нееднократно демонстрира, че има ясни различия между тях.

Паднали ангели се наричат ​​"синовете на Бог, богове, правомощията, началства, власти, господства, домакин на небето". Ангели в цяло са многократно доказано, че причиняват сънища и видения, с които те си взаимодействат с хора и дава съобщение от Бог. Те също се появяват в телесен начин, както и мъжете, и си взаимодействат с хора по този начин, се разглежда като тяло. От падналите ангели, то е ясно, че има определен начин, човек трябва да ги смъмри, а именно молейки Бог да направи така, и не толкова лично.

"Така и тези мръсни] мечтатели оскверняват плътта, презират господство, и хулят славните. Но архангел Михаил, когато се твърди с дявола се препираше за Моисеевото тяло, не дръзна да произнесе против него обвинение парапет, но рече: Господ да те смъмри. "Юда 1:8-9

"Но най-вече тях, които ходят по плът в похотта на нечистота и презират правителство. Самонадеяно [те], selfwilled, те не се страхуват да хулят славните. Като има предвид, че ангели, които са по-големи на власт и мощ, не носят парапет обвинението срещу тях пред Господа. "2 Пет 2:10-11

И сам Исус ни дава пример за съпротива на Сатана, падналият ангел, с помощта на писанието в Мат 4 и Лука 4.

От друга страна, Демоните са често се нарича "нечестивите, нечисти, зли духове" и обикновено се споменават във връзка с някой, който е демонизиран, а демонът говори чрез този човек. Демоните не се появи в себе си телесна форма, а взаимодействие с тях, винаги свързано с тялото на човек или животно, те работят през. Исус ясно, че вярващите са дадена власт от Исус гласове демони в Неговото име.

Matt 10:1 "И когато той извика към [го] дванадесетте Си ученици, той им даде мощност [срещу] нечистите духове, да ги изгонват и да изцеляват всякаква болест и всякаква болест." (Мат 10:01)

Luke 10:17,20 "Тогава седемдесетте се върнаха с радост, казвайки:" Господи, дори и демоните се покоряват на нас в Твоето име ... обаче не се радва на това, че духовете са обект на вас, но се радвам, че имената ви са записани в небето. " Лука 10:17,20

"И това тя направи много дни. Но Павел, опечален, се обърна и каза на духа, аз ти заповядвам в името на Исус Христос, за да излезе от нея. И той излезе в същия час. "Деяния 16:18

Налице са съществени практически различия в начина, по който ни се казва за духовно битка срещу демони, срещу падналите ангели, като християни. Ние сме дали различни инструкции за всеки. Налице е практическо значение, участващи в разбирането, че демоните и падналите ангели не са едни и същи, и ние имаме различни инструкции за това как можем да практикуваме духовно воюване срещу всяка от тях. Между това и на различни термини, използвани за да се отнасят до всяка, както и различните описания на това как всеки от тях си взаимодействат с или атака хора, става ясно, че демоните не са едни и същи същества като паднали ангели.

Ние знаем, са направени на всички ангели от първия ден на сътворението и са наречени на небесното войнство, и до края на 6-ия ден Библията казва, че като свърши Бог създаде небето и земята и всичките им войнства. Демоните, обаче, никога не се наричат ​​на небесното войнство, термин, който винаги се отнася за ангелите, така че не може да се предположи, демоните са създадени заедно с ангелите.

За да се разбере, където излязоха бесовете, ние трябва да разберем няколко неща, първо за Исус Христос, и за човешката репродукция.

Исус Христос е Единородният Син на Бога, и Библията учи, той е едновременно напълно човек и напълно Бог. Исус Христос е бил заченат от Святия Дух, който е Бог и Отец на Исус е Бог Отец и Исус Христос, а син на Бога, е Самият Бог. Но Исус Христос е син на Мария, човешки жена, и Исус Христос също е човешко човек.

Исус Христос наполовина човек физически и полу-Бог физически? Бог Отец е дух, и Светия Дух е дух.

"Бог е дух: и ония, които Му се покланят трябва да се покланяме на [него] в дух и истина." Йоан 4:24

Luke 24:39 "Погледнете ръцете Ми и нозете Ми, че съм Аз: Искам да се справят, и вижте, защото дух няма плът и кости, както виждате, ми трябва." Лука 24:39

Тъй като Бог Отец е дух, Той няма да има тяло от плът и кости, от което Исус може да бъде полу-Бог физически в тялото му. В действителност Исус Христос е "образ на невидимия Бог" (Кол 1:15). И така може да се твърди, Исус Христос е единственият човек на Бог с физическото тяло.

Но е ясно, че Исус вземаше толкова, колкото някой в ​​плът и кръв:

Heb 2:14 "И тъй, понеже децата са участници от плът и кръв, той също така себе си, подобно на тях, взе участие на същото, че чрез смъртта да го унищожи, че силата на смърт, това е, дяволът" Евр. 2:14

Това означава, че Иисус е имал орган, който е напълно човешки, плът и кръв толкова, колкото всеки нормален човешки човек. И Библията казва, че Исус Христос дойде в плът (2 Йоан 1:7) и е бил човек (1 Тим 2:5) .

Е Исус Христос духовно човек, или е бил Той духовно Бог? Изглежда, че духовно Исус Христос е Бог . Не можеше Исус да се считат за половин Бог духовно и половина-духовно човек, тъй като това щеше да го направи, да бъде по-малко, отколкото изцяло Бог духовно . Исус Христос е Бог, и идва от по-горе, съществуващ вечно, създаване на всички неща (Йоан 8:23, 8:58, Йоан 1). И Библията учи, че в Него обитава всичката пълнота на Божеството, но телесни :

Col 2:9 "Защото в Него обитава всичката пълнота на Божеството телесно." Col 02:09

В действителност, вярвайки, че Исус Христос е едновременно напълно Бог и напълно човек, наричан още "ипостасното съюз", е основна християнска доктрина, основни за християнската вяра. Но е важно да се разбере, че Исус Христос е напълно човешкото тяло, като всеки друг човешки. Но Исус също е бил напълно Бог, така че тя може да се разбира, че това е в духовния смисъл на думата, и че духовно Исус е бил напълно Бог. Исус не е бил точно като всеки друг човек, когато се стигна до Неговият дух, или half-man/half-God духовно, а по-скоро Неговият дух беше, че на Бога.

Това показва, че духът на Иисус е единствено от Бог Отец, по отношение на репродукция и зачеването на девица от Светия Дух. Това е интересно, както Библията казва, че Исус Христос е Единородният Син на Бога, и е "роди" от Бог.

"Всеки, който вярва, че Исус е Христос е роден от Бога, и всеки, който го обича, че роди, обича онзи, който е роден от Него." 1 Йоан 5:01

Но една и съща дума за "роден" се използва много пъти, свързани с мъжете и децата си.

Мат 01:02 "Авраам роди Исаака; и Исаак роди на Якова, и Яков роди Юда и братята му"

В действителност Стария завет е пълен с примери, в които бащите родят децата си, но няма случаи на майки, които зачеването на децата им. Ето защо Библията, взети в буквален стойност на лицето, учи, че децата са се роди само от бащите им. В случая с Исус, духовно Той е бил напълно Бог, и е роден от Бог Отец чрез Светия Дух. Той не полу-човешки дух, и така изглежда, духът му не е 50/50 смес от Бога Отца и човешкия дух на майка му Мария. Напротив, Исус като син на Бог е Бог, и от един и същи дух, както Бог Отец.

Какво казва Библията всъщност учи за духовната страна на човешкото възпроизводство?

Нека да се върнем към началото, когато Бог направил Адам,

(Gen 2:7) "И Господ Бог създаде човека [на] пръст от земята и вдъхна в лицето му дихание на живот и стана човекът жива душа." (Бит. 2:7)

След като тялото на Адам е получил "дъхът на живота", а след това той стана жива душа. Така че очевидно орган, че след това е "дъхът на живота", допълни тя води до нова жива душа. Дума тук за "душа" е изяснено в Новия Завет,

1 Коринтяни 15:45 "И така е писано: Първият човек Адам е ​​направена жива душа, а последният Адам стана ускорява дух."

Дума тук за "душа" е "психика" и означава "живот" и "душа". Той се използва също и в: Мат 10:28 "И не боиш от тях, които убиват тялото, но не са в състояние да убие душата: а по-скоро го страха, който е в състояние да унищожи душата и тялото в ада" Но има А различна дума, която се използва в 1 Кор 15 за "дух", и че е "пнеума".

Това е "дишат на живот" в Gen 02:07, което е "дух", който дава живот.

"Духът на Бог ме е, и дишането на Всемогъщия Бог ми е дал живот." Йов 33:4

"Всички, а дъхът ми е в мен, и дух (Руах) на Бог [е] в ноздрите ми" Йов 27:3

"И рече Господ: Моят дух (Руах) не винаги се стремим с човека, за които той също [е] плът, затова дните му ще бъдат сто и двадесет години" Ген 06:03

Духа на живота в човека е дадена от Бог на Адам в Gen 02:07 и е духът на човека. Без Бога, стреми се с духа на човека, той вече не е живот, но човекът умира. Но докато, както Бог се стреми с духа на човек, човек живее. Точката е, че човек, жив е вързан да го духа, "дъхът на живота", давайки живот, тъй като Бог вдъхна в Адам. Йов казва дишането на Всемогъщия го е дал живот, но все още единственото време, когато Бог се записват и могат да вдъхна живот в някой е, когато Бог е създал Адам. Библията отчита само Бог, като направи това един път, с Адам. И все пак на работа показва, той също има дъх на Всемогъщия. Като такъв той би имало смисъл, че по някакъв начин ", дъхът на живота" се наследява и се предавали чрез възпроизвеждане, и е преминала от Адам, чрез децата си, по целия път към работа. Как може "дъх на живот" или дух преминава през възпроизвеждане? В Библията се казва, че това, което причинява живот, давайки живот на тялото е в кръвта,

"За живота на плътта е в кръвта: и Аз ви дадох за вас, върху олтара, да направи умилостивение за душите си: за него е] кръвта [че] прави умилостивение за душата " Лев 17:11

И ние знаем, че това, което причинява живот е "дъхът на живота" или "дух". И така, "дух" или "дъх на живот" трябва да бъде в кръвта. Като такъв има връзка с това, че Библията прави между "дъхът на живота" или "дух" и на кръвта на физическото тяло. Разбираемо е, че едно дете се формира от телесната принос от двамата родители в процеса на възпроизвеждане. Може би "дъхът на живота" е обвързан с приноса на баща си в размножаването.

Бог уточнява, че хората се размножават чрез умножение, казвайки: "Плодете се и се размножавайте" (Битие 1:28).

Какво е умножение? Бог действително се демонстрира умножение за нас, как Бог е създал Ева от малко парче ребро, взето от Адам. (Самото ребро съдържа кръв в костния мозък, и живота на тялото е в кръвта.)

"И Господ Бог на човека дълбок сън да падне върху Адам, и той заспа; и взе едно от ребрата му, и на мястото му с плът, И от реброто, които Господ Бог взе от човека, той един жена, и я приведе при човека. "Ген 2:21-22

Бог не се записват и могат да вдъхна дух, дъх на живота, в Ева с цел за нея, за да се превърне в жива душа. Нито е Бог записват и могат да повтарят този процес с Каин, Авел, Сет, или някое от децата им. Бог вдъхна духа на живот в Адам, който стана жива душа, и Бог се записват и могат да са направили това само един път, с Адам. Тогава Адам е дух и душа и е бил жив. Очевидно Ева и Адам деца са живи и живи души, въпреки че не се прави запис на Бог вдъхна диханието на живота в тях. Но Job посочва, че дишането на Всемогъщия го е дал живот. Всичко това показва, че Бог е поставил дъхът на живота, дух, в Адам, и някак си този дух се умножава за всички други хора от Адам. Дали от реброто на Адам в случай на Ева, или чрез възпроизвеждане с децата си, което Библията нарича "умножение", то изглежда, че всички хора са били предавани през дъх на живот от Адам.

Така че има смисъл, че когато Бог е създал Ева, Той не само умножава тялото си, от тялото на Адам, но също така, че Бог умножена си дух от духа на Адам. Като семе, което расте. И тогава тя се превръща в индивидуален жива душа, както и, тъй като тя е тялото и духа (дъхът на живота), който се намира в кръвта. И всичко това беше през процеса на "мултиплициране".

Като такива, Ева се умножава от Адам, по дух и тяло, и след това си стана жива душа. Бог направи това с Ева Себе Си, но от този момент на едно и също нещо ще се появят с Адам и Ева се умножи да имат деца, чрез естествен процес, Бог постави на място. Това означава, че по време на възпроизвеждане, новия дух, дъх на живота, че всяко дете има, се умножава и, отгледани от малко семена на духа или "дъх на живот" на предварителното поколение.

Това не отрича, че всеки човек, че Бог образува в утробата (44:2,24), но въпросът е, че на строителни материали, семена, които вече са на място, за Бога, за да се изгради от не, само по отношение на умножението на нов орган, но да се умножи, както и нов дух. Всички деца се умножават от това, което вече съществува в бащата или майката.

, Че тялото и душата (ума, емоциите, ще) на майката са наследени черти на едно дете е очевидно, децата приличат на майките си, психологическите черти като майките си, интелигентността на майка им и т.н. И така, ние знаем, че както върху тялото, и душата на майката да допринесе за тялото и душата (съзнанието / ще / емоции) на детето. И майката, и баща на душата и тялото допринасят в умножи процес, за да формират едно дете, и това е очевидна, тъй като детето прилича на двамата родители. Всеки допринася равен брой хромозоми, да се комбинират в зачеването, за физическото тяло, и един и същи вид на нещо, което ще направи смисъл на душата (ума / ще / емоции), както добре.

Но това съотношение 50/50 случая с духа на детето, дъхът на живота, която всъщност дава на детето живот и кара детето да се превърне в жива душа? Ако всичко в репродуктивния процес е на съотношение 50/50 между майката и бащата, тогава защо Библията универсално каже, че баща роди децата? Много хора предполагат, че духът на едно дете е депозиран от Бог по време на зачеването, подобно на Бог достига от небето, добавяне на индивидуалните нов дух в детето. Но Бог казва, че ние се възпроизвеждат чрез "мултиплициране" не, добавяне. Ако духът на едно дете е добавен от Бога, или е 50/50 от майката и бащата, заедно с тялото на детето или душа е 50/50 от майката и бащата, а след това би било противно на интуицията, че Библията винаги говори за мъже, зачеването на деца. В действителност, тъй като единствено тялото на майката расте тялото на детето по време на бременност, тя ще има повече смисъл за нея да се каже, да се родят децата, всички неща са равни. Но тя винаги е бащата, който ражда дете, и Бог Отец, който роди Исус Христос. В духа на детето, дъхът на живота, е това, което прави детето да е жив и жива душа, то това е от съществено значение за детето, да бъдеш жив. Ако бащата сам по себе си да допринесе духа, който дава живот на детето, това може да обясни защо едно дете се роди само от баща си. И тази основна съставка на живото дете, ще се балансира с по-голям принос на майката по време на бременност. Само майката може да мине през бременността, може би по същия начин, само баща може да даде дух, дъх на живота, и това е какво означава, че баща поражда на детето.

Има повече в Библията, което изглежда да се провери тази идея "Защото мъжът не е от жената, а жената е на човек; Защото точно както жената е от мъжа, по този начин и човек е чрез жената, но всички заедно от Бога "1 Коринтяни 11:8,12.

Библията казва, че децата идват чрез Ева, както в "преминаване през". Думата тук "диаметър" означава "предложение". Отличието е ясно, че докато Ева дойде "на" Адам, че нейните синове "премина през" нея. И така, докато синовете и дъщерите си идват "от" бащите им, всички деца са дошли "чрез" майка им, а не "от" нея. Тя не могат да бъдат физически раждане, който се говори от тук, като очевидно идват бебетата на майките си. Тя не може да бъде размножаването на орган, който е посочен тук, както знаем, тялото на детето се умножава от двете еднакво родители. Напротив, това заяви разлика трябва да се съдържа позоваване на духовен умножение. Прилагането на този на Ева, това означава, че децата си чрез нея, но единствено "от" Адам. Тя трябва да бъде дух, който е посочен тук, дъхът на живота, основна съставка, когато е добавен към тялото прави едно дете да се превърне в нов жива душа.

Това е показателно, че духът на детето (мъж или жена) идва само от баща на дете, и се умножава само от него. Но от друга страна на тялото и душата на дете ясно да има черти и на двете на родителите на детето. Ако зачеването означава да се дава живот, а духът е дъхът на живота, тогава има смисъл, че духът ще дойде само от баща на детето, защото Библията казва, че бащите сам родят деца. И в по-голямата схема на нещата, ако баща единствено е източник на умножение за духа на детето, това ще балансира по-голям принос на майката в "умножение" на тялото на детето по време на бременност.

Налице е още в Библията, за да потвърдите тази идея. В съответствие с това, Библията потвърждава, че тя е само от Адам (Ева), който премина греховните / умират духовно състояние на цялото човечество.

"Затова, точно както чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха смъртта, и така до смърт, разпространението на всички хора, защото всички съгрешиха и за преди закона грехът беше в света, но грях не се вменява, когато няма закона. Въпреки смъртта царува от Адам до Мойсей, дори над тези, които не бяха съгрешили в подобие на престъплението на Адам, който е вид на Онзи, Който има да дойде . Но дарбата не е като за престъплението. Защото, ако чрез прегрешението на единия умря много, много повече Божията благодат и дарбата чрез благодатта на един човек, Исус Христос, изобилстват мнозина . Подаръкът не е като това, което идва чрез които съгрешиха, от една страна решението, възникнали от една трансгресия резултат в осъждане, но от друга страна безплатен подарък се е появила от много прегрешения, в резултат на обосновка. Защото, ако чрез прегрешението на единия смъртта царува чрез една, много повече тези, които получават изобилието на благодатта и на дарбата на правдата, ще царуват в живот чрез Едно, Исус Христос . Тогава чрез една трансгресия доведе осъждане на всички мъже, така и чрез един акт на правдата има резултат обосновка на живот на всички хора. Защото, както чрез непослушанието на един човек много са грешни, така и чрез послушанието на много от тях ще бъдат направени праведни. Законът дойде, така, че за престъплението ще се увеличи, но където грях увеличи, благодат изобилие, така че, както грехът царува в смъртта, дори и така благодат ще царува чрез праведност до вечен живот чрез Исус Христос, нашия Господ "Rom 5. :12-21 NASB

"Защото, тъй като от човека дойде смъртта, така чрез човека дойде възкресението на мъртвите. Защото, както в Адама всички умират, така и в Христа всички ще оживеят . И така е писано: Първият човек Адам стана жива душа, а последният Адам стана ускорява дух "1 Коринтяни 15:21-22, 45.

Изглежда духовна промяна, която се случи, когато Адам яде от дървото, когато очите му бяха отворени, и духът му се превръща в мъртва / грешен състояние, приет от него самия, за цялото човечество. Библията става ясно, че тази духовна държава дойде само от Адам, а не от Ева. Това ще направи най-много смисъл, ако всички от децата му се умножиха единствено от собствения си дух. Изглежда, след като го яде от дървото, духът му опит тези качества на мъртвите / греховно състояние, както и всички спиртни напитки, умножена от първоначалната си, ще наследи това качество, както и. Тези пасажи успоредно Адам и Исус много тясно. Вярно е, че чрез Исус Христос, самостоятелно, всички християни стават духовно роден отново към живота. Това съвпада с най-голяма степен с концепцията, че чрез Адам, самостоятелно, всички хора са родени духовно до смърт. По същия начин, че само в Адама всички умират духовно, всички са направени жив духовно от Исус Христос само, чрез ново раждане от Светия Дух.

И така, има няколко убедителни точки, които Библията изглежда да се направи за това как хората се размножават чрез умножение, които се присъединяват към това, което е известно на Исус Христос. Ако човешките умножение е създадена от Бог, така че духът на майката не се умножава с детето в някаква част, то това би позволило за Исус Христос, за да са напълно Бог духовно, духът му се е родил единствено от Бог Отец. Някои учения изглежда да се твърди, че как Исус е бил напълно Бог и напълно човек е мистерия. Но тук ще позволи това учение за Исус Христос, да са били напълно Бог духовно без нищо, като се случи в репродукция, че са нарушили начина, по който Бог създаде човешки умножение да работят, в началото. Това учение се прави изцяло Бог духовната същност на Исус Христос, за да бъде напълно в съответствие с процеса на възпроизводство чрез умножение, които Бог създаде първоначално.

Ако всички хора получават своя дух, като се умножава единствено от духа на баща си, тогава Исус Христос е напълно Бог ще работи без непоследователност. Но ако духът на майката също се размножиха в комбинация, за да расте духа на детето, тогава това би могло да се твърди, че са били в противоречие с Исус е изцяло Бог духовно. Той не е полу-човек, духовно, но и напълно Бог духовно. Исус със сигурност не е полу-човек духовно и половин Бог духовно, с принос от майка му Мария, засягащи неговата духовна Бог-Нес, а по-скоро Исус Христос е изцяло Бог. Това линии с духа на детето идва единствено от духа на баща.

В същото време Исус беше напълно човек в тялото му, получавайки от майка си ... и парадоксално от Себе Си ... Той е образ на невидимия Бог.

"Който е образ на невидимия Бог, първороден на всяка твар" (Кол 1:15).

50/50 приноса на тялото на Исус от Бога Отца и от Мария, може да се разбира само, че Исус Христос е вечен, и винаги е ... така че му по бащина план телесни дойде от Себе Си. Това не е смисъла на, че Исус е собственият му баща, тъй като това би противоречало, че Бог е баща му, и аз не съм посочва в противен случай, нито размива линии на лица на Божеството или Троица. Но това, което аз да кажа, е намерен в Исус говори истината,

"Преди да се е родил Авраам, АЗ СЪМ", че Исус Христос вечно винаги беше, е и ще бъде Бог, и тук, преди да направи самото време, един парадокс, който е решен само от Исус Христос вечно съществуващи. Col 1:15 също така означава, че всички са направени в образа на Бога, което означава всички ние бяхме в образа на Исус Христос, от началото. Той винаги е бил.

Тялото на детето идва от, се умножава, както на майката, и бащата, както се вижда в Адам и Ева. А тялото се отглежда само от майката по време на бременност. Но в същото време духа, дъхът на живота, на детето се умножава единствено от духа на бащата на детето. Това изглежда да е дефиницията на "зачеването". И духът на детето наследява качествата на духа на бащата, като пример за грешен духовно естество и смърт, преминаване от Адам до всички, от децата му.

И така изглежда, че Библията учи, че в умножение тялото на детето ще бъде половината от майката, и половината от бащата, но, че духът на детето ще дойде единствено от бащата на детето, което дава дъх на живот, който кара детето да се превърне в жива душа.

Разбирането на това да се случи, има сметка в Библията, което стърчи, по отношение на които излязоха бесовете. Той се придържа, защото разбирането за човешките умножение; тази сметка изисква някакви странни последствия.

Ако се върнем към първата вълна от падащи ангели, "синове на Бога", пратеник тип ангели, които приличаха на мъже:

"И стана така, когато хората започнаха да се размножават по лицето на земята, и дъщери са родени при тях, че Божии синове, като видяха, дъщери на мъжете, че те са справедливи и те си взеха жени от всички, , които избираха. И рече Господ: Духът ми не винаги се стремим с човек, че той също [е] плът, затова дните му ще бъдат сто и двадесет години. В ония дни се намираха исполините на земята, а и след това, когато Божиите синове влизаха при човешките дъщери, и те им раждаха [деца] за тях, същото [става] силни мъже, което [са] на стари , мъже известност. "Ген 6:1-4

Тук "синове на Бога" са деца с човешки жени. Въз основа на това, което имаме обхванати, това има някои интересни последствия. Тези "синове на Бога" са от типа пратеник на ангели, които универсално са описани, за да изглеждат като човешки мъже. Очевидно, те са били в състояние да се възпроизвеждат, като телесна форма на човешкото мъже. Друго нещо, което ние знаем за ангелите е, че те са безсмъртни духове. Техните деца са описани, да са силни мъже, и гиганти (на иврит Нефилим). Те са описани като мъже, и така те погледна човека, но са били гиганти. Какво ще се случи, ако човек търси мъжки ангел имали деца с човешко жена? Ако това е случая, тогава резултатът, както е описано тук бяха гигант мъже.

Разбирането на това какво имаме покрити за умножение, би имало смисъл, че духът в тези потомство щеше да дойде единствено от техните бащи, тези греховни ангели. Но ангелите са безсмъртни духове. Използването на Адам като пример от присъщите духовни качества, които преминават единствено от бащата на детето, тя ще направи смисъл, че поколението на тези ангели ще имат безсмъртните духове, и ангел вид духове, които идват единствено от техните бащи, които са били ангели.

От друга страна, телата им са били комбинация от техните човешки майките, и бащите на човека търси ангел. Очевидно тези пратеник ангели, които приличаха на човешки мъже дух органи, но при вземането на физическа форма, телата им са ДНК и хромозомите, които са почти идентични с този на хората. Според науката генетика, ДНК и хромозомите, наполовина през вноски от 2 родители, трябва да съвпадат в тясно сътрудничество, за да могат да се комбинират заедно. Така че каквато и да е ДНК и хромозомите тези паднали ангели допринесе, би трябвало да са е почти идентична с тази на човешки човек, който прави много смисъл, тъй като човешката ДНК е план, който се използва да се направи форма на тялото, за да бъде човека, отвътре и отвън. ДНК и хромозомни функция информация като план за тялото. Незначителни различия могат да правят огромни промени, които правят 2 същества, неспособни да имат потомство. Например, ДНК на шимпанзето се очаква да бъде около 95%, подобен на този на човек, и шимпанзетата имат 24 хромозома двойки, докато хората имат 23. Разликите са само въпрос на 1 хромозома в брой и 5% от ДНК. Въпреки това органите на хората и шимпанзетата са все още много различни и те не са способни на Вътрешно смесване. И така, познаване на науката показва, че броят на хромозомите чифта от тези човешки изглеждащ мъж ангели е вероятно и 23, и че тяхната ДНК е вероятно 99,9% или повече подобни на хората, живеещи по това време. В действителност, в Битие в историята на Авраам, Библията нарича пратеник ангели, които приличаха на мъже, и яде като мъже "мъже" в един стих, и едни и същи "ангели" в друг стих. Изглежда, докато пратеник ангели са във физическа форма на тялото, те понякога могат да бъдат като "мъже" в телата си, дори до ДНК и хромозомни ниво. (Бит. 18:22, 19:01)

Човешкото тяло е смъртен, и умира, а на човешкия дух спи в смъртта. Дали тези потомство телесно безсмъртие? Бог като че ли да се говори директно към тези ангели и човешките им съпруги, и им казва,

"Моят дух не винаги се стремим с човека, за това, че той също [е] плът, затова дните му ще бъдат сто и двадесет години" И така, Библията показва, че тези гигантски поколението не са получили физически безсмъртие в телата им , но. по-скоро, че телата им ще бъде смъртен. Не само това, но че тези деца ще живеят само на възраст от 120. Това е драстичен спад в продължителността на живота, тъй като много хора се записват и могат да живеят около 850 години средно. Стих на произнасяне на Божието съкратен живот и обхваща е поставен в между стих описва тези ангели, съпруги, и стих, който казва на своите гигантски деца. Като такъв той изглежда ясно, че Бог говори главно за тези родители, за децата си. Но също така тя е вторичен пророчески смисъл.

Гигант (Нефилим) деца, изглежда са наследили няколко аномалии от своите ангел бащи, нови и особени физически черти. Първата черта е съкратен продължителност на живота на само 120 години, а вторият е гигантизъм в телата им. Гигантизъм е причинена от тумор на хипофизата в мозъка при хора днес, по същество тя е причинена от рак. Изглежда очевидно, че физическото генетично наследство от човешки вид ангел бащите е погрешна и несъвършени. Но телесни те са човешки, тъй като те са наречени "мъже" .

Разбира се, произнасяне на Божието обикновено се приема, да са подали молби за всички на човечеството като едно пророчество, и след това време е записано, че човешкия живот обхваща съкратен до 120 години. Но това, което изглежда да се е случило тук, свързването на точките е, че тези потомство били първите, които само да живее 120 години, и след това този разпространи и в останалата част от човечеството.

Как е възможно това да бъде така? Изглежда, че тези гиганти (Нефилим) по същество са имали човешки тела, въпреки че генетиката им са се влошили с несъвършенства, да причини рак и съкратен на живота. Въпреки това, те се наричат ​​"мъже" и е човешки тела. Исус Христос е може би само Подобен пример имаме в Библията на някой, който е човек на майка, и нечовекоподобни баща. Тъй като Исус Христос е само библейски пример имаме за нещо подобно, той е библейският пример, ние трябва да използваме. Исус Христос е изцяло Бог духовно, но тялото му беше напълно човешки. И това също изглежда същия резултат е случаят с тези гиганти (Нефилим), че те бяха паднали ангели в духа, но те са напълно човешки тела, въпреки че те съдържат генетичен влошаване. Техните бащи са ангел духове, и ангел органи, и техните майки са човешките духове и човешки тела. Но те като че ли да има дух на своите бащи, но смъртни тела като техните майки. И това изглежда е същия модел като с Исус, които са имали същия дух като Неговите Бог Отец, но човешкото тяло като майка Му Мария, и е бил "човек" .

В духовете на бащите си (макар и не телата им), че ще стои причина, че тези гиганти (Нефилим) безсмъртните духове. Ако техните физически смъртни тела са загинали, след 120 години, очевидно е, че техните духове би все още е безсмъртен и продължил да живее, без тяло. И в Библията е демоните, които са зли духове, които изглежда да се търсят органи, за да обитават. И така, най-вероятно произхода на демоните в Библията е, че те са безсмъртните духове от тези мъртви гиганти (Нефилим). Това са демона духове, които сега скитат около, развързана от мъртвите им тела.

Ако тези гигантски (Нефилим) потомство човешки тела, тогава очевидно е, че те също могат да се размножават с човешките жени. В действителност, те биха били по-близо физически мач с правата на жените, отколкото за собствените си бащи. И нищо в тези стихове не показва, че тези гиганти (Нефилим) са стерилни. Rather they are called “mighty men of old, men of renown” and so they apparently were famous men, who may have had no problem getting wives. Without a voiced exception, “ men ”are generally able to reproduce.

If these giants (Nephilim) took wives and had children, the same pattern of spiritual inheritance should have also occurred. They would have had children with human bodies, but like their fathers, the spirits of the children would have also been like the fallen angels, and immortal. And so their children would have become demons as well, upon the death of their mortal bodies. There is every reason to think thought that these children could have been either male or female. This would mean that demons today could have at one time had male or female bodies.

This would also mean that a human man could have begat children with the daughter of a giant (Nephilim). If this were to have happened, the children of such a union would have had human spirits from their father, and also had human bodies. However, their bodies would have inherited the traits of genetic deterioration from their mother, leading to a shortened lifespan, cancer, and gigantism. And in this way, with continued intermixing, all of humanity could have come to have a shortened lifespan, and to be at risk for gigantism, and cancer which is the cause of gigantism. Gigantism seems to be a more recessive rare trait, whereas shortened lifespan seems to have been very dominant. This means human spirited people eventually could have had a maternal ancestor who was the daughter of a Nephilim, but themselves not be giants, even if they did have a shortened lifespan.


If this theory is correct on how spiritual heritage and physical heritage works, then seeing that we all live only 120 years today at most, and that people still have gigantism today, and many other sorts of cancers, it can pretty much be concluded that this intermixing is precisely what happened. And so such was the world before the flood.

It should also be noted that this all started taking place “when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them” which would have been even as early as the daughters of Adam. “There were giants in the earth in those days; and also after that” means that there were giants (Nephilim) being born from as early as the time of Adam, all the way up into the days of Noah. This intermixing had a very long time to have a cumulative effect and to become widespread, as this is a span of at least 1650 years (Hebrew) to 2200 years (LXX) before God sent the worldwide Flood.

Why did God send the Flood? The Bible specifies in the very next verse that:

And GOD saw that the wickedness of man [was] great in the earth, and [that] every imagination of the thoughts of his heart [was] only evil continually. And it repented the LORD that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. And the LORD said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth; both man, and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air; for it repenteth me that I have made them. Gen 6:5-7

These giants (Nephilim) were called “men” in Gen 6:4. God was so grieved by the wickedness of men, which can refer to giants (Nephilim) as well, that God decided to destroy mankind. We know today that demons are evil spirits, and they oppress people with many negative things. They apparently were wicked back then also, back when they had their own mortal bodies, as were all men. It was because of the wickedness of all men, giant (Nephilim) or not (though they were included in this accounting), that God chose to destroy the world. It should be noted that the wickedness of all men was the reason for the Flood, and the stated reason was not the intermixing itself.

If intermixing happened as described above, it may have to do with why God spared Noah. This ties back to the prophecy of Eze 31, which describes a giant tree so tall, and with so many high branches, and boughs, that it outgrew everything else. These giants (Nephilim) are called “men” by the Bible, and so their children were all “men” also. Their bodies would have been human, and so God considered them human. But if you were to take a snapshot picture of the spirits of all the people who looked human living on the earth at that time, and look at it, what would you see? It could be that the vast majority of the population had immortal spirits originally begat of these angels who fathered the giants (Nephilim), while only a small minority of people had the mortal human spirits which were begat originally by Adam. Those with immortal spirits would not sleep in death, but would become what we know today as demons. Looking at the symbolism of Eze 31, it seems possible that humanity was spiritually being out-bred and becoming like an endangered species, though not out-bred physically. Physically there were many who had human bodies, everyone had a human body, but spiritually only a few had human spirits begotten originally from Adam.

“But Noah found favor in the eyes of the LORD. These [are] the generations of Noah: Noah was a just man [and] perfect in his generations , [and] Noah walked with God.” Gen 6:8-9

Noah had a perfect lineage tracing back to Adam, as is recorded in Genesis. Part of why Noah found favor in the eyes of the Lord was because he was a just man. But the other reason that Noah found favor with God was because his spirit was human, and traced back to Adam. One has to wonder just how much pure humanity was left in the world by the time of Noah. God did say that “all flesh” had corrupted His way, and there was violence cause of them.

“And God looked upon the earth, and, behold, it was corrupt; for all flesh had corrupted his way upon the earth. And God said unto Noah, The end of all flesh is come before me; for the earth is filled with violence through them; and, behold, I will destroy them with the earth… And, behold, I, even I, do bring a flood of waters upon the earth, to destroy all flesh, wherein [is] the breath of life, from under heaven; [and] every thing that [is] in the earth shall die.” Gen 6:12-13,17

And so God sent a worldwide Flood, which destroyed all people except for Noah and his family.

“Which sometime were disobedient, when once the longsuffering of God waited in the days of Noah, while the ark was a preparing, wherein few, that is, eight souls were saved by water” 1 Pet 3:20

We can know that Noah was “perfect in his generations” and therefore had a human spirit, seeing his lineage that traced back to Adam. Therefore, his three sons also had human spirits, and so all of humanity that was to follow after the flood would have human spirits also. But apparently while Noah was perfect in his generations, either his wife or daughter-in-laws were not perfect in their generations. The eight souls on the Ark were all human, including Noah's wife and daughters-in-law. Yet the fact that humanity dropped to having 120 year life-spans several generations after the flood, and gigantism showed up in their descendents, shows that not everyone on the Ark was “perfect in their generations”. Only Noah was specified to be.

Many people have thought that the change of shortened life-spans after the flood was due to atmospheric changes. But in fact one Christian creation scientist, Dr. Carl Wieland, has theorized that the loss of longevity could have been caused by genetics.

…“All positions which attempt to explain the 'lifespan drop' in environmental terms have another bit of data to explain, and that is the temporary persistence of longevity after the Flood. Noah was 600 at the time of the Flood, but lived another 350 years afterwards, in the post-flood atmosphere! Even in pre-Flood terms, Noah was already of moderately advanced age. One would presume that, if the post-Flood atmosphere/environment has such devastating effects on us now, then because Noah would have been instantly exposed to these same effects, it should have cut his life short much more rapidly. Actually, only Methuselah and Jared lived longer than Noah”…
“Even though the post-Flood decline is obvious, we see that eight generations after the Flood, people are still living more than twice as long as is common today. It would seem much easier to explain the situation if the change occurred within the makeup of humans, rather than external to them. If our longevity is genetically pre-programmed, then that can explain why Noah still lived for a considerable time after the Flood, regardless of any change in radiation or atmospheric pressure. In other words, he was fulfilling his genetic potential as far as lifespan was concerned (in the absence of accidental death or disease).”…
“I suggest that our ancestors simply possessed genes for greater longevity which caused this 'genetic limit' to human ages to be set at a higher level in the past”…
“If this suggestion has merit as the major (if not the sole) cause of greater pre-Flood ages, then the obvious question is how some of these longevity genes were lost. The human population went through a severe genetic bottleneck at the time of the Flood—only eight individuals. The phenomenon of 'genetic drift' is well-known to be able to account for 'random' selectively neutral changes in gene frequencies (including the loss or 'extinction' of genes from a population) which may be quite rapid. Also, loss of genes is far more likely in a small population.”…
“This brief essay is meant solely as a stimulus to further thought, not as a precise model of events. However, it would seem that an explanation along these lines would be feasible, especially if several genes contributed to such longevity. For this scenario to work Noah's sons and their wives would have to have significant heterozygosity at the relevant gene loci. That this could well have been so is suggested by the age of Shem at death -600, considerably less than that of his father. 'Short-lived' alleles of the relevant genes may always have been present, which would mean that in the pre-Flood world, there would have always been some individuals (homozygous for such alleles) living drastically less than the ages recorded for the patriarchs.”…

Dr. Carl Wieland,

creation.com/decreased-lifespans-have-we-been-looking-in-the-right-place

The idea is that before the flood there were people with genes for longevity, and those with genes for a shorter lifespan. The small population size which survived the flood could have resulted in the gene for longevity being lost, and the gene for a shorter lifespan coming to exclusively dominate the gene pool. If in fact the giants (Nephilim) and their descendents had genes for 120-year life-spans, and these genes were carried on the ark by one of the human women, this would line up perfectly. Noah “was perfect in his generations” and had a human spirit, as would all his descendents, and he had genes for longevity. But it is possible one of the women on the ark had genes for a shortened lifespan, because she, though human, was descended from a son of Adam and a daughter of the giants (Nephilim). And through such a bottleneck effect as proposed above, the shorter-lifespan genes came to dominate the population universally. This is in contrast to the rarer and more recessive genes that cause gigantism, which seem to have cropped up in only a minority of the population after the flood.

It is very important to note that because Noah had a human spirit, so did all of his sons Shem, Ham, and Japheth, and of their descendents. All the people after the flood were therefore human, having human spirits that would sleep in death, and human bodies, even if those bodies had genes that were corrupted by the messenger angel insurgence before the flood. All of the people living after the flood were human, even though eventually all people came to live no more than 120 years, and even though a minority of people after the flood developed gigantism.

However, if this entire theory about how spiritual/physical reproduction and lineage works through multiplication is incorrect, then what does the Bible teach?
Then the Bible simply describes these giants (Nephilim) as being “men”, and there is no Biblical argument to be made (that I have found) which explains what the demons are and where they came from. As such, in the absence of any such Biblical argument, the only thing to assume about the giants (Nephilim) is that they were “men” in every way. And then one would have to conclude that spiritually they were no different than any other human people, despite their angel fathers. One can only make the argument that the giants (Nephilim) became demons with Biblical backing and from Biblical argument if one accepts that the spirit of the child is multiplied from the parents, and at that, begat solely from the child's father.
But if one accepts that the spirit of the child is begat solely by the father of the child, then this also means that if the giants (Nephilim) had daughters (which the bodies of “men” can produce daughters) which a human man could have had a human-spirited child with. Even though such a daughter of a human father and Nephilim-daughter mother would have genetic corruption producing shortened lifespan and/or gigantism, that child would be human spiritually. And if such a female child was on the Ark, this could have led to shortened life-spans and gigantism in humanity after the flood.

One cannot pick and choose which parts of the ramifications of this theory to accept, without ignoring the simple logical implications of the theory. If the Bible teaches that we can know the giants (Nephilim) became demons, based on the spirit of the child coming from the father of the child, then by the same teaching it must be accepted that a human man could have human-spirited human children with a daughter of such giants (Nephilim).

Assuming this theory about multiplication and begetting is wrong then all I could say the Bible, God-breathed Holy Scripture, teaches is:

1. The giants (Nephilim) are called “men” and must be assumed to be have been human in every way, including their spirits, and as such (had they known Christ) would have been redeemable, and could have theoretically been saved by faith in Jesus Christ like any other human.

2. The Bible does not specify where the demons came from, these evil spirits who have no physical body and are not seen in a physical form, but seem to want to get in the bodies of people and animals. It is therefore a great mystery as to when God created the demons and where they came from.

Other teachings are out there which conclude that the demons came from the giants (Nephilim) but these teachings are based upon extra-biblical texts, and not the Bible. But the above 2 points are the only things that can be found in the Bible, or argued from the Bible, unless this theory about the spirit of the child being multiplied and begat by the spirit of the father, etc. is accepted as correct.

Some teachings out there include ideas that the giants after the flood were also Nephilim, and must have been caused by a second incursion of fallen angels interbreeding with human women, which I believe is incorrect. No such event is recorded in the Bible after the flood. God saw fit to record the first incursion of the “sons of God” in the Bible, so we would know what had happened, and so there is every reason to think that God would have told us about a second incursion also. The idea that God has hidden this knowledge makes God seem inconsistent, as He was forthright about telling us about the first incursion. There is no Biblical reason to think there was a second incursion of interbreeding of fallen angels with human women. The gigantism after the flood and the shortened life-spans both can be traced back to the first incursion which God is forthright about in His Word. It is also obvious that neither shortened life-span nor gigantism should be taken as proof positive that anyone living after the flood was a “Nephilim”, up to and including today. Humans have had gigantism since the flood, as is recorded in the Bible, and humans have had life-spans shortened to 120 years since the flood, as it recorded in the Bible.

Additionally Ezekiel 31, speaking of these Gen 6 events, and the imprisonment of these fallen angels who begat the giants (Nephilim) in the Abyss, says that:
To the end that none of all the trees by the waters exalt themselves for their height, neither shoot up their top among the thick boughs, neither their trees stand up in their height, all that drink water for they are all delivered unto death, to the nether parts of the earth, in the midst of the children of men, with them that go down to the pit. Thus saith the Lord GOD; In the day when he went down to the grave I caused a mourning: I covered the deep for him, and I restrained the floods thereof, and the great waters were stayed: and I caused Lebanon to mourn for him, and all the trees of the field fainted for him.””

Symbolically this passage, which we already covered in detail, tells that God sent these fallen angels of Gen 6 down to the prison of the Abyss at the time of the Flood. The stated purpose of imprisoning these sinful angels in the Abyss was “to the end that none of all” the trees (angels) would repeat these actions. The other “trees” who were angels mourned, and even fainted when God imprisoned these “sons of God” of Gen 6 in the Abyss. God specifies in this symbolic passage that He did this to the end that none of all the other angels would repeat the actions of Genesis 6. This was God's stated purpose for their imprisonment. As such what the Bible actually teaches is that no other fallen angels would repeat these actions, and this can be known as God's purpose will stand.

“I make known the end from the beginning, from ancient times, what is still to come. I say: My purpose will stand , and I will do all that I please.” Isa 46:10

“So shall My word be that goes forth from My mouth; It shall not return to Me void, But it shall accomplish what I please, And it shall prosper in the thing for which I sent it.” Isa 55:11

There may also be a second to the statement in Eze 31, which is in: “The LORD [is] good, a strong hold in the day of trouble; and he knoweth them that trust in him. But with an overrunning flood he will make an utter end of the place thereof, and darkness shall pursue his enemies. What do ye imagine against the LORD? He will make an utter end: affliction shall not rise up the second time.” Nah 1:7-9

The Bible seems to teach that God imprisoned the angels who begat children with women in Genesis for the specific purpose and reason that no other angels would repeat their actions. And so in the absence of any mention of these interbreeding events repeating after the Flood, and in the presence of God stating His purpose was for these events to not be repeated by any other angels, it seems clear that all the giants after the Flood were just giant humans. And there are still people afflicted with gigantism today, who are also human.

The lack of a second incursion of interbreeding after the flood, coupled with the fact that all flesh was destroyed in the worldwide Flood (save those on the Ark), indicates that if there was any relationship between the gigantism before the flood and gigantism after the flood, it must have come through those on the Ark. However, the 8 souls on the Ark were all human. Outlined here is a Biblical explanation of what happened, and how both shortened life-spans and gigantism still occurred after the flood, relating it to the Nephilim, while all the people on the Ark were still fully human. Barring this explanation, it would have to be concluded from the Bible that the gigantism of those before the flood and those after the flood is entirely coincidental.

We are now going to resume covering demons from the perspective that they have their origin in the giants (Nephilim) who existed only before the flood, who all died in the Flood (as “all flesh” was destroyed save the 8 human souls on the Ark), and that demons are the disembodied evil spirits of these giants (Nephilim). However, if you would like more information further confirming that the giants after the Flood were all humans having gigantism as people do today, and were not demon-Nephilim, please see the Appendix: No Nephilim Post-Flood .

After the flood of Noah demons were around, and seem to have been involved with people in many ways. One way they seem to have been involved with people was in idolatry.

“What am I saying then? That an idol is anything, or what is offered to idols is anything? Rather, that the things which the Gentiles sacrifice they sacrifice to demons and not to God, and I do not want you to have fellowship with demons. You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons; you cannot partake of the Lord's table and of the table of demons.” 1 Cor 10:19-21

Even as early as the time of Jacob in Genesis (1900s BC) it is recorded that Laban had idols (Gen 31). It seems that these idols were inspired by demons, and the worship of them must have involved interaction with demons. Many nations had idols and practiced idolatry, and demons seem to have been involved in all this, across the worldwide scope of many cultures. In the time of Moses (1400s BC) God forbade the making of idols in the Ten Commandments:

“Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness [of any thing] that [is] in heaven above, or that [is] in the earth beneath, or that [is] in the water under the earth: Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them: for I the LORD thy God [am] a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth [generation] of them that hate me; And shewing mercy unto thousands of them that love me, and keep my commandments.” Ex 20:4-6

God also forbade the Israelites to be involved with various types of magic, familiar spirits, and necromancy.

“A man also or woman that hath a familiar spirit, or that is a wizard, shall surely be put to death: they shall stone them with stones: their blood [shall be] upon them.” Lev 20:27

According to the Strong's Concordance, the word here for “familiar spirit” means “ghost, spirit of a dead one, necromancy, one who evokes a dead one, one with a familiar spirit”. If one considers that demons are actually the spirits of the dead giants (Nephilim), then it makes a lot of sense that it is demons who are being referenced to here as the “ghost, spirit of a dead one”. And it is forbidden for God's people to “evoke the spirit of a dead one”, or to have anything to do with a demon, let alone to become familiar, gain familiarity, with one. The term here for “wizard” is “one who has a familiar spirit” and “necromancer”, again this is having a relationship with a demon.

“When thou art come into the land which the LORD thy God giveth thee, thou shalt not learn to do after the abominations of those nations. There shall not be found among you [any one] that maketh his son or his daughter to pass through the fire, [or] that useth divination, [or] an observer of times, or an enchanter, or a witch, Or a charmer, or a consulter with familiar spirits, or a wizard, or a necromancer . For all that do these things [are] an abomination unto the LORD: and because of these abominations the LORD thy God doth drive them out from before thee.” Deut 18:9-12

Some of these same terms are used again in Deut 18, forbidding the people to practice, or to consult with anyone who practiced, having a relationship with a demon. God calls this an abomination, and makes clear that those nations around at the time all did practice these things. As such we can know historically that demons were interacting with people all throughout the world in this time period, as familiar spirits in various magical practices.

In the time of Jesus many in Israel and the surrounding nations, had come to be demonized and a major part of Jesus' ministry was in casting demons out of those who were demonized, and thereby healing them.

“Jesus was driving out a demon that was mute. When the demon left, the man who had been mute spoke, and the crowd was amazed. But some of them said, “By Beelzebub, the prince of demons, he is driving out demons.” Others tested him by asking for a sign from heaven. Jesus knew their thoughts and said to them: “Any kingdom divided against itself will be ruined, and a house divided against itself will fall. If Satan is divided against himself, how can his kingdom stand? I say this because you claim that I drive out demons by Beelzebub. Now if I drive out demons by Beelzebub, by whom do your followers drive them out? So then, they will be your judges. But if I drive out demons by the finger of God, then the kingdom of God has come to you.” Luke 11:14-20

It stands to reason that demons had also been inflicting people in times prior to then, as there already were Jewish people who were driving out demons at the time, prior to Jesus doing so. Jesus also makes clear that Satan had power over the demons, and Jesus equates the “prince of demons” or “Beelzebub” to either be Satan, or be working for Satan. And so it becomes clear that the demons were working for Satan.

Further confirmation that demons were the disembodied spirits of the dead giants (Nephilim) is seen in that they seemed to be familiar with God having sent someone to the Abyss in punishment, in specific their angel fathers.

Luke 8:28-31 “When he saw Jesus, he cried out and fell at his feet, shouting at the top of his voice, “What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God? I beg you, don't torture me!” (For Jesus had commanded the evil spirit to come out of the man. For oftentimes it had caught him: and he was kept bound with chains and in fetters; and he brake the bands, and was driven of the devil into the wilderness.) Jesus asked him, “What is your name?” “Legion,” he replied, because many demons had gone into him. And they begged him repeatedly not to order them to go into the Abyss.”

The term here for Abyss is the same word that is used in Revelation, the same place where the locusts are released from. And as we have covered, this is synonymous with the lowest part of the Earth mentioned in Ezekiel 31, and Tartaros the prison of the angels who sinned before the Flood. And so the demons are aware that their angel fathers or paternal ancestors are imprisoned in the Abyss, and fear being imprisoned there themselves.

It is also interesting to note that the demons knew that Jesus was the son of God. In many places the attitude of the demons towards Jesus seems to be one of fear, and they beg and entreat him to not torment them, asking if he is going to destroy them.

“Ah! What do you want with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are–the Holy One of God!” Luke 4:34

“And cried with a loud voice, and said, What have I to do with thee, Jesus, [thou] Son of the most high God? I entreat thee by God, that thou torment me not.” Mark 5:7

That they seemed to be seriously afraid is confirmed in:

“You believe that there is one God. You do well. Even the demons believe—and tremble in fear.” James 2:19

As part of his ministry, Jesus gave authority to His disciples to cast out demons.

“And when he had called unto [him] his twelve disciples, he gave them power [against] unclean spirits, to cast them out, and to heal all manner of sickness and all manner of disease.” Mat 10:1

And they went out, and preached that men should repent. And they cast out many demons, and anointed with oil many that were sick, and healed [them]. Mark 6:12-13

“And the seventy returned again with joy, saying, Lord, even the demons are subject unto us through thy name. And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy: and nothing shall by any means hurt you. Notwithstanding in this rejoice not, that the spirits are subject unto you; but rather rejoice, because your names are written in heaven.” Luke 10:17-20

Jesus made clear that in the future His followers also would continue to cast out demons.

“And these signs shall follow them that believe; In my name shall they cast out devils; they shall speak with new tongues” Mark 16:17

And believers did just that, such as Paul who is recorded to have cast out a demon in Jesus' name in Acts.

“Now it happened, as we went to prayer, that a certain slave girl possessed with a spirit of fortune-telling met us, who brought her masters much profit by fortune-telling. This girl followed Paul and us, and cried out, saying, “These men are the servants of the Most High God, who proclaim to us the way of salvation.” And this she did for many days. But Paul, greatly annoyed, turned and said to the spirit, “I command you in the name of Jesus Christ to come out of her. ” And he came out that very hour.” Acts 16:16-18

Christians have been casting demons out in the name of Jesus Christ ever since that time, and still do today. Demons have been located here on earth since their beginning, and through the book of Revelation into the future there seems to be no change in this. They are on earth and demonize people. In the book of Revelation there is a place where demons seem to be mentioned in specific as playing an important role, working for Satan.

“And I saw three unclean spirits like frogs coming out of the mouth of the dragon, out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. For they are spirits of demons, performing signs, which go out to the kings of the earth and of the whole world, to gather them to the battle of that great day of God Almighty. (Behold, I am coming as a thief. Blessed is he who watches, and keeps his garments, lest he walk naked and they see his shame.) And they gathered them together to the place called in Hebrew, Armageddon.” Rev 16:13-14

These demons perform signs and gather the kings of the earth to the battle of Armageddon. However, they do this before Jesus Christ has actually returned. And so they are leading the kings to gather to battle Jesus before Jesus has returned. They seem to know Jesus is returning, but it is very questionable that the kings of the earth are aware of who it is they are gathering to fight against. It seems likely they would not realize it is Jesus who they are preparing to battle, but under a great deception, they would believe they are gathering to fight someone else.

The other interesting thing here is that the demons, who do not have bodies or look like anything, are said to look like frogs. The word here for “like” means “resembling” or “comparable to”. If these demons were to possess some actual frogs, then they would look like frogs. However, would the kings of the earth follow demon-possessed frogs to a battle, even if these frogs seemed to be performing signs? It seems doubtful. I have some further ideas on this, which you can read about in the Appendix , which ties this to the theory-of-evolution-based growing belief in “alien” life in outerspace.

After the millennial reign of Jesus Christ on earth, Satan is let out of the Abyss for a short time, and then thrown into the lake of fire, defeated forever. After this comes the Judgment.

“Then I saw a great white throne and Him who sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away. And there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, standing before God, and books were opened. And another book was opened, which is the Book of Life. And the dead were judged according to their works, by the things which were written in the books. The sea gave up the dead who were in it, and Death and Hades delivered up the dead who were in them. And they were judged, each one according to his works. Then Death and Hades were cast into the lake of fire. This is the second death. And anyone not found written in the Book of Life was cast into the lake of fire.” Rev 20:11-15

It seems that at the Judgment is when this prophecy will be fulfilled:

I have sworn by Myself; The word has gone out of My mouth in righteousness, And shall not return, That to Me every knee shall bow, Every tongue shall take an oath. Isa 45:23

For it is written: “As I live, says the LORD, Every knee shall bow to Me, And every tongue shall confess to God.” Rom 14:11

At the judgment both great and small, all the dead, are going to be judged. Demons seem to be referenced to as spirits of the dead in the Old Testament. And every knee will bow and every tongue will confess to God. As the demons were at one time called “men” and had knees and tongues, it stands to reason that they will also be at the Judgment to bow and confess and be judged. And if their names are not found in the Book of Life, they will be thrown into the lake of fire, which is the second death.