This page has been translated from English

Демоните и техните способности, както е описано в Библията

Глава 6 - демони и техните способности, както е описано в Библията

Тъй като ние имаме покрити, Библията учи, че днес християни са в битка срещу демони, втората вълна на падналите ангели, а техният водач, паднал ангел Сатана. Ние ще погледнете на демони в Библията, и умения, демонстрирани от демони, да разберат по-добре какви дейности демони са ангажирани днес.

Имаме обхванати, че най-вероятно демоните са безплътен духовете на мъртвите великани (Нефилим), които са живели преди потопа, и по бащина потомци. В демоните на Библията са посочени като духовете на мъртвите. В Стария Завет Бог забранява на хората да практикуват комуникация с духовете на мъртвите, или да бъдат запознати с тези демони, както и такива, свързани с магически практики. Демоните също се кредитират, като тясно свързани с практиката на идолопоклонство, което също е забранено.

Обикновено, когато хората си мислят на демони, те мислят за концепцията на "демон притежание". Терминът "собственост" идва от KJV превод на думата "daimonizomai". Тази дума е глагол, който означава "да бъде под властта на демон" (Lexicon Thayer). Тази дума не означава непременно "да има демон вътре в тялото си". Най-буквално този глагол, означава "да demoned" или "да се demoning". Вероятно най-добрият превод на английски език ще бъде "да бъде демонизиран". Концепцията на лицето, е "притежавал" не идва от гръцката дума "daimonizomai", която би по-добре да се преведе като "демонизиран" . , Концепцията за "притежание" по-скоро идва от контекста на историите, които са регистрирани за демоните.

Исус многократно е заявявал пред демони, за да "излезе" на хора, както и записите на Библията, че Исус "изгони" демони, и тези термини са точни.

Когато се свечери, доведоха при Него мнозина, които са били обладани от демони. И Той изгони духовете с една дума, и изцели всички, които бяха болни. Мат 08:16

И Исус го смъмра, казвайки, Мълчи, и излез от него. И когато нечистият дух му беше разтърсен и извика с висок глас, той излезе от него. Мат 1:25-26

Когато Исус, като видя, че хората, дотичали заедно, смъмра нечистия дух, казвайки: "глух и ням дух, аз ти заповядвам, излез от него и да го въведете не повече ! "(Марк 9:25)

Има няколко истории за демонизирани хора, които изглежда да бъдат напълно контролирани от демони, която е традиционната представа за "притежание". Но от друга страна, има истории, в които демонизиран човек изглежда да функционира в някои нормални степен, поне част от времето. Като такъв той изглежда, че има различни нива на демонизацията, че са възможни. Има истории, в които много хора бяха излекувани от демони гласове, но не е уточнено колко всеки един от тези хора са били контролирани от демони. Като цяло Библията изглежда да запишете някои от най-лошите случаи на демонизацията в най-подробно.

Тогава дойдоха от другата страна на морето, на страната на Герасинската. И когато Той излезе от лодката, начаса Го срещна от гробищата човек с нечист дух, който си жилище сред гробниците и никой не можеше да го върже, не дори и с вериги, защото той често е бил обвързана с окови и вериги. И веригите бил изтеглен освен от него, и оковите, разбити на парчета, нито може някой да го укроти . И винаги, ден и нощ, той е бил в планините и в гробниците, плаче и се реже с камъни. Когато видял Исус отдалеч, затече се и Му се поклониха. И той извика с висок глас и каза: "Какво да правя с вас, Исусе, Сине на Всевишния Бог? Аз ви призовавам в Бога, че не ме мъчи. "Защото Той му каза:" Хайде, на човек, нечист дух! "Тогава Той го попитал:" Как ти е името? "А той отговори, казвайки:" Моите име е легион, защото сме мнозина "Също така той го молеха усърдно, че Той не ще ги изпрати на страната.. Сега голямо стадо свине се хранят там, близо до планината . Така че всички демони го молеха, казвайки: "Изпратете ни на свинете, че ние може да ги въведете." И веднага Исус им даде разрешение . Тогава нечистите духове излезе и влезе свине (имаше около две хиляди) и стадото се спусна надолу по стръмнината в морето и се удавил в морето . Така че тези, които са хранени на свинския побягнаха и известиха това в града и в страната. И те излязоха да видят какво се е случило. Тогава дойдоха при Исуса, и видях, които са били обладани от демони и имаше легион, седи и облечен и в правото си ум. И те се страхуват. Марк 5:1-15

И когато Той излезе на земята, там го срещнах един човек от града, който имаше бесове за дълго време . И той носеше никакви дрехи, нито пък той живее в една къща, но в гробищата . Когато видял Исус, той извика, падна пред Него, и със силен глас, каза: "Какво да правя с вас, Исусе, Сине на Всевишния Бог ? Аз ви моля, не ме мъчи! "За Той беше заповядал на нечистия дух да излезе на мъжа. Защото често го хванаха и той е бил държан под стража, обвързани с вериги и окови; и той се пречупил на облигации и е бил управляван от демона в пустинята. Исус го попита, казвайки: "Как ти е името?" И каза той, "Legion", защото много бесове бяха го вписва. И те го помоли, че няма да им заповяда да отидат в бездната. Сега стадо свине се хранят там на планината. Така че те го помоли, че Той ще им позволи да влизат в тях. И Той ги разрешава. Тогава демоните излезе на човек и влезе в свине, и стадото се спусна надолу по стръмнината в езерото и се удавил . Когато тези, които ги хранят, видях какво се е случило, те побягнаха и известиха това в града и в страната . Тогава те излязоха, за да видите какво се е случило, и дойдоха при Исуса, намериха човека, от когото бяха излезли бесовете, седнал при нозете на Исус, облечен и смислен. И те се страхуват. Те също така кой цялото множество на околните района на Герасинската Го помоли да си отиде от тях, защото те са били иззети с голям страх. Той се качи в лодката и се върна. Сега човекът, от когото бяха излезли бесовете Го молеха, че той може да бъде с Него . Но Исус го изпрати, като каза: И той отиде и обявена по целия град, какви велики неща, които Исус е направил за него Лука 8 "Назад към собствения си дом, и да каже какви велики неща, които Бог е направил за вас . ": 27-39

В историята, превърнала се в основа на сценария, демонизиран човек изглежда да бъде под пълен контрол на много демони в него. Демоните са описани са причинили симптоми на лудост, необичайни или свръхестествена сила, самонараняване или самонараняване, самоизолация, невъзможност да бъде постигнато чрез други хора, които са се опитвали да му помогнат, и привидно обща загуба на способни "в дясната си ум". Демоните, причинени му да не носят никакви дрехи, също го направите някои неща, което би било сметнато срамно или унизително, и необичайни. Демоните причинени от него да живеят сред гробници, нещо, което счита за ненормално, но също нечисти. Демоните са знаели, кой е Исус е, че Той е Син на Бога, и като че ли страх от Него.

Броят на демони, които са били в една този човек са определени да са били в състояние да запълни стадо от около 2000 прасета. Когато демоните, вписани прасетата, те са причинили на свине за всички умират сами удавяне. Ако демоните са безплътен дух на мъртъв Нефилим, тогава е възможно или е вероятно, че някои от тях е починал от удавяне в потопа. Ако не друго, те са били свидетели на Потопа. Имайки това предвид, изглежда, че може да е имало повече от повърхностно ниво смисъла да ги причинява всички тези прасета, да се удавя ... като може би те са прави изявление, в някои горчиви препратка към миналото си.

В друга история, демон многократно опитвал да удави едно момче, и го хвърлят в огъня, с цел да го убие. Demons много пъти изглежда да има самоубийство се наведе.

Тогава един от тълпата отговори и каза: "Учителю, аз ви донесе на сина ми, който е ням дух. И където и да го конфискува, го хвърля надолу, той пяна от устата, gnashes зъбите си, и става твърд. Така че аз говорих за твоите ученици, че те трябва да го изгоним, но те ​​не биха могли. "Той му отговори и каза:" О, роде невярващ, докога ще бъда с вас ? Докога ще ви търпя? Доведи го за Мен. "
Тогава те го доведоха при Него. И когато Го видях, веднага духът го сгърчи, и той падна на земята и се валяше, пяна от устата. Той помолил баща си, "Колко дълго това се случва с него?" И той каза: "От детството. И често той му е хвърлен в огъня, така и във водата, за да го унищожи. Но ако можеш да направиш нищо, смили над нас и да ни помогне. "Исус му каза:" Ако мога да повярвам, че всичко е възможно за онзи, който вярва. "Веднага бащата на детето извика и каза със сълзи, "Господи, аз вярвам, помогни на моето неверие" Когато Исус видя, че хората дотичали заедно, той смъмра нечистия дух, казвайки, "глух и ням дух, аз ти заповядвам, излез от него и да го въведете не повече "Тогава извика духа, като го сгърчи силно, излезе от него. И той стана като мъртво, така че много е казал: "Той е мъртъв." Но Исус го хвана за ръката и го издигна, и то стана. И когато Той е дошъл в къщата, учениците Му Го попитаха насаме: "Защо да не го изгоним?" И Той им каза: "Този вид може да излезе с нищо друго освен с молитва и пост." Марк 9:17 - 29

В този случай един демон причинява припадъци, конвулсии, пяна от устата, скърцане със зъби, твърдост, и хвърляне на момчето във водата, или, в огън, за да се опита да го убие. Духът също момчето да бъде глух и ням. В този случай демон е от вид, че излиза само с молитва и пост. И в двата от тези случаи на тежки демонизацията, Исус заповяда на демоните да излязат и да те послуша.

В друг случай на демонизацията, в Стария Завет, става ясно, че демоните могат да влязат и да оставят хората многократно. Това има ефекта на лице, което временно действащи демонизиран, а в други моменти действа нормално.

Но Духът на Господа е оттеглил от Саула, и зъл дух от Господа го смущаваше . И слугите на Саул му рече: Ето сега, зъл дух от Бог те смущава. Нека заповяда господарят ни на слугите ти, които са пред тебе, да потърсят човек, който е изкусен играч на арфа: и тя се сбъдне, когато злият дух от Бога е на тебе, че той ще играе с ръката си, и ти ще бъдеш добре. И Саул каза на слугите си: Намерете ми човек, който може да играе добре, и доведете го при мене. Тогава отговори един от слугите, и каза: Ето, аз съм виждал син на витлеемеца Есей, че е хитър в игра и могъща доблестен мъж, и човек на войната, и разумно по въпроси, и миловиден човек, и Господ е с него. Затова Саул прати човеци: Джеси, и рече: Изпратете ме Дейвид твоят син, който е с овците. И тъй Есей взе магаре, натоварено с хляб и бутилка вино, и едно яре, и ги изпрати от Дейвид сина си Саула . И Давид дойде при Саула, та застана пред него, и той го обикна много; и той му стана оръженосец. И Саул прати да Джеси, казвайки: Нека Дейвид, моля ти се, да застане пред мен, защото придоби моето благоволение . А когато злият дух от Бога нападна Саула, Давид вземаше арфата, и свиреше с ръката си: тогава Саул се освежаваше, и е добре, и злият дух се е отклонила от него 1 Сам 16:14 . -23

В този случай на Саул, Бог позволи на злия дух, за да вървим напред и неприятности Саул. Понякога демонът ще беда Саул, и друг път, че ще се отклони от него. Това показва, че демоните могат да дойдат и да оставят многократно, в някои ситуации. Саул е все още в състояние да говори, и функция, въпреки че той е демонизиран. Макар и демонизиран, Саул беше в състояние да говори със слугите си, изпраща посланици да Давид, и не е бил ням, глух, или напълно да се преодолеят, за да точка демона говори чрез него, като в някои случаи на демонизацията в Новия Завет.

И така, това показва, че човек може да има проблем с демонизацията, че е на по-лека степен, в която демон не разполага с пълен контрол, или демон е само настоящето и активна част от времето. Когато демон не присъства демонизиран лице може да действа нормално, или дори да имат частичен контрол, а демон присъства и активно. Този вид на случая е това, което е по-често цитирани днес като част от концепцията на "демонични потисничество". Макар и само духовно сериозно, колкото това е по-лека степен на демоничен контрол, отколкото в концепцията на "демонично обсебване".

Има много случаи, споменати в Библията, в която детайли не се доставят до нивото на демонизацията човек изпитва.

И славата му се разнесе по цяла Сирия; и те доведоха при Него всички болни хора, които са били взети с различни болести и мъки, и тези, които бяха демонизирани, и тези, които са lunatick, и тези, които имаха парализа, и Той ги изцели Мат. 04:24

Когато се свечери, доведоха при Него много, които бяха демонизирани: и Той изгони духовете с [си] дума, и изцели всичките болни Мат 08:16

И дори, когато залезе слънцето, доведоха при Него всички болни, и ония, които бяха демонизирани. И целият град се бе събрал пред вратата. И той изцели мнозина, които са били болни на различни заболявания, и изгони много бесове, и не оставиха демоните да говорят, защото те го познаваха Марк 1:32-34.

Възможно е да се разбере от тези стихове, че много хора са демонизирани, и тя е обща. Тя също може да бъде събрана от Марк 1 и че в много случаи демоните са в достатъчно контрол, да бъде в състояние да говори чрез демонизиран човек. Също така беше очевидно, че хората от това село имаше една идея, на който в селото е демонизиран, като донесоха тези конкретни хора на Исус за изцеление. Също като в случай на легион демони, изглежда, че много от демоните, също се посочват Исус като Син на Бога публично, което е защо Исус не позволява на демони, за да говорят. Това е вероятно, защото е по-вредно, отколкото полезно, а дори и объркващо послание на Евангелието, за известно демонизиран човек да се обявява Исус Христос е Син на Бога. Би могло да хвърлят съмнения в умовете на хората за Исус от коя страна е на, че демоните са го познавали.

Също така, демоните също изглежда да бъде в състояние да идентифицират християни, които са били служители на Бог, и тези хора, които не са били.
"Това се случи, че като отиваме до мястото на молитвата, роб-момиче, с дух на гадаене ни посрещна, който го майстори голяма печалба от предсказания. Това момиче след Павел и останалата част от нас, крещейки: "Тези мъже са служители на Всевишния Бог, които ви казвам начина, по който да бъдат спасени." Тя продължаваше нагоре в продължение на много дни. Накрая Пол стана толкова притеснен, че той се обърна и каза на духа, "В името на Исус Христос, аз ти заповядвам да излезе от нея!" В този момент духът я остави. Когато собствениците на робиня, като осъзнах, че изчезна надеждата им за печелене на пари, хванаха Павла и Сила и ги повлече в пазара, за да се изправи пред властите . "Деяния 16:16-19

В този случай демона не е причинил глухота или немота, или самонараняване момиче, което беше демонизиран, а по-скоро работи магически практики чрез нея се разказва съдбата. (Имайте предвид, че т тук не е нищо друго, което удостоверява, че този демон може да предскаже бъдещето, или че предсказания на това момиче е по-различно в неяснота и точност, отколкото богатство, днес преброители.) Както и в други случаи, в които демоните са знаели , който е бил Исус, в този случай демон е знаел истината, че християните са работили за Бог, за да накара хората да спасение. Но в този случай, момичето е единственият, който е определен да говори, не демона. Демон изглежда да съобщават тази информация на момичето и е влияят я рекламира информация. Нищо не показва, че момичето е страдал до степента на дела на тези, които са били силно демонизиран. Тя не изглежда да са под пълен контрол на демона, но е повлиян от демона, така че това изглежда по-случай на "демонични потисничество". При този тип на "демонични потисничество", тя изглежда да има симбиоза с демона по избор, за да получават информация от демон. Това е ясен случай на Стария Завет се отнася в магически практики:

"Също мъж или жена, която запитва зли духове, или че е врач, непременно ще бъде умъртвен: те трябва да ги убият с камъни: кръвта им [се] върху тях." Лев 20:27

"Когато влезеш в земята, която Господ твоят Бог ти дава, ти не ще се научи да прави след мерзостите на тамошните народи. Не се намери между тебе [някой], който сина си или дъщеря си, за да мине през огън, [или], че гадаене изказа, [или] наблюдател пъти, или чародей или вещица, или чаровник , или consulter на зли духове, или магьосник, или магьосник. За всички, които вършат тези неща са мерзост Господу, и поради тия мерзости Господ, твоят Бог ги изгонва от пред тебе "Второзаконие 18:9-12

Според Стронг Съгласуване, думата за "зли духове" означава "призрак, дух на мъртъв, некромантия, който се свързва с мъртвите, със зли духове". Ако някой счита, че демоните са всъщност духове на мъртви гиганти (Нефилим), след което го прави много смисъл, че е демони, които се отнасят до тук като "призрак, дух на мъртвец". И това е забранено за Божия народ да "напомнят за духа на мъртъв", или да има нещо общо с демон, камо ли да се запознаят, фамилиарност печалба, с една. Срокът за "магьосник" е "онзи, който е на зли духове" и "Necromancer". Терминът "Necromancer" се използва също и всички от тях са синоними, което всички се отнасят с отношенията с демон. Това е какво прави предсказания момиче в Деяния, тя имаше връзка с познатия дух на демон, и че този демон даде информация, че си изглежда да има магически познания.

Важно е да се отбележи, как християните се справи с положението. В Стария Завет Бог каза, че всички израилтяни, които имаха зли духове, за връзка с демон, който изглеждаше магически, да бъде убит с камъни. Но в Новия Завет, Павел просто хвърли демона на момиче, което ги дразни от тях след около. Това щеше да я освободи, за да обмисли какво означава това, че "Тези мъже са слуги на Всевишния Бог, които ви казвам начина, по който да бъде спасен" без каквато и демоничното влияние върху ума си. И тя също е трябвало да разгледа, че Павел, който е вярвал, че Евангелието, че той проповядваше, мощност с него; власт, че е по-силна от демонична сила, тя е запознат с достатъчно сила демона да я остави. Този роб момиче изглежда да са придобили в тази връзка с демон, за да получат свръхестествена сила на информацията, която тя разкрива за нея, така че тя може да предсказвам бъдещето на хората. Но тя дойде лице в лице с по-голяма свръхестествена сила, силата на Бог, намерени в тези, които са ги приели Евангелието, което е по-мощен, отколкото демон, тя знаеше. Надяваме се това помогна да преосмислим това, което тя прави, че е чула Пол проповядване на Евангелието, и се обръщат към Бога като най-голямата сила, въпреки че Библията не се уточнява. Но леене демона от нея определено я върна способността да обмисля нещата, без демон, влияещ нейни решения. Докато тя казваше: "Тези мъже са слуги на Всевишния Бог, които ви казвам начин да бъде спасен", самата тя не изглежда, наистина го вярвам, но казвам това под влиянието на демона. Демонът знаех, че това е вярно, и са повлияли на нея да се каже това, но тя беше в много добра позиция да избират себе си вярвам, след като демон вече не представя своето влияние.

Има и друг случай, в който демонизиран човек, който изглеждаше да бъде на ниво "притежание", е демон, който знаеше, кой е Исус Христос, и кой е Павел е бил. Демон изглежда да се знае кой е християнин и всъщност е орган, който да го хвърли на човека, и който не е бил християнин и не са орган, че Исус Христос дава на всички вярващи в Него.

Тогава някои от скитник евреи, заклинатели, върху тях да се поставя над тях, които имаха зли духове името на Господа Исуса, казвайки: Заклевам ви от Исуса, когото Павел проповядва. И там бяха седемте синове на [една] Sceva, евреин, [и] началниците на свещениците, които са направили това. А злият дух в отговор и каза, Исус Знам, и Павел, които познавам, но, вие кои сте човек, в когото беше злия дух, скочи върху тях, и ги преодоля, превъзмогна над тях, така че те избягаха от? тази къща, голи и ранени. Деяния 19:13-16

В този случай демона е наясно кой е бил християнин с власт да го изгоним, и кой не. В този случай демона изглеждаше да причини демонизиран човек да има такава голяма сила, че той преодоля 7 мъже и те избягаха от къщата, голи и ранени. Както и в случая на легион, в която демонизира мъж счупи той е обвързан с вериги, в този случай също демонизиран човек е голяма сила. Но в този случай, демонизиран човек като че ли има само един демон, а не хиляди от тях. Това показва, че демоните може да се направи в засягат демонизиран човек не е в зависимост от техния брой, а по-скоро, че демоните са, по своята същност им позволява да имат определени способности и начините, по които те могат да засегнат човек,.

Друго нещо, което демони изглежда да причинят симптоми на параноя.
Исус каза: "Не Моисей ви даде закона, и [още] никой от вас не пази закона? ? Защо искате да ме убие "," народ отговори и рече: Ти си демон: Кой иска да те убие? "Йоан 7:20-21

В този случай Исус каза открито, че хората са се опитвали да го убият, и хората около него са отговорили, че той "демон". Ако човек обиколи днес, че хората са се опитвали да го убият, са да го получите, нормална реакция би било хората да казват, че бил "параноик" или "луди". Това, което малко хора ще си помислят да му кажа, е "демон". Но в дните на Исус, то изглежда, че параноята е синоним на демон. Други от мним параноичен за някои хора, Исус също е очевидно функционира нормално и по други начини. Това показва, че хората, тогава разбира, че човек, който е бил демонизиран, не е задължително трябва да бъдат изцяло под контрола на демон, но само донякъде може да се под влиянието на един. Ето как, въпреки че Исус изглеждаше като цяло глоба, един параноичен привидно коментар ги накара да се каже, че е демон. Хората тогава са знаели, че демонизиране не винаги е било дело на един демон, като пълен разцвет контрол над едно лице. Така че Библията учи, има различни нива на демонизацията възможно, а също и че параноя може да бъде причинено от демони.

Това е по същия начин като демони, причинявайки лудост, и Исус е обвинен също, че е луд и като демон. "Много от тях казваха:" Той е демон и е лудост. Защо да го слушат? "(Йоан 10:20), тъй като някои хора, че Исус е бил луд, помислил, че е демон. Това е като човек, демонизирани от "Legion", чието поведение, докато демонизиран е луд. Но отново има различна степен на нива тук. Исус е очевидно функционира като нормален здравомислещ човек, все още, защото на някои неща, каза той или не той е смятан за луд и следователно демон. Но в случай на легион, мъжът очевидно бе напълно напълно луд в максимална степен. Библията учи, че демон може да предизвика малко лудост или много лудост, и то може да варира с нивото на демонизиране.

В двата случая, начинът за решаване на проблема е да се хвърли демон, като човек с "легион" демони, които значително са се променили след гласове Исус демоните от него.
"Тогава те излязоха, за да видите какво е направено, и дойдоха при Исуса, и намери човек, от когото бяха излезли бесовете, седнал при нозете на Исус, облечен и смислен: и те се страхуват. Тогава тези, които бяха видели какво се е случило, казал на другите, как демонизиран човек е бил излекуван. "След демоните са напуснали човек, той бил излекуван отново да бъде в" правото си ум ". И също да бъде намерено решение в случаите на физически влияе на демон, "Исус е управлявал демон, който е ням. Когато демон наляво, човек, който е бил ням говореше, и на тълпата е бил изумен. "(Лука 11:14-15)

Библията описва много вариации, които са възможни с демонизацията:
1. Човек може да бъде под пълен контрол на демон ("притежание"), или само се влияе от демон ("потисничество")
2. Демон може да дойде или да напуснат демонизиран човек по желание (като Саул).
3. Тези, повлияни от демон ("потиснати") може да намери това, за да бъде по-принудително и измъчва (като Саул, или в случай на легион) или това може да бъде по-доброволно симбиоза (като роби момиче в Деяния, или в други случаи на зли духове, некромантия, магия, каквато и да е връзка с тези "мъртви" духове).
4. Демон може да предизвика демонизиран човек физически опит: безмълвие, глухота, припадъци, различни заболявания, и да причинят голяма сила.
5. Демон може да предизвика демонизиран човек психически опит: лудост, от правото си ум, параноя, самостоятелно вредят поведение, суицидно поведение, самостоятелно унизително поведение, и самоизолация.
6. Демон може по някакъв начин да кажа, ако Светият Дух е, знаейки, че тези, които са вярващите с власт, да ги изгонват, и да знаем кой е Исус Христос. Демон може да споделя тази информация с демонизиран човек.
7. Демон може също да обменят и други данни с демонизиран човек, някой, които избират да имат магическа връзка с демона, за да предсказвам бъдещето и подобни.


Как демонизацията?

Едно човешко същество се състои от няколко части: тяло, дух, който дава живот на тялото си, и своята душа, която се смята, че трябва да се направят на сърцето, волята и ума. Исус говори за някои от тези части в Марк 12:30

, and with all thy strength : this [is] the first commandment. И да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце и с цялата си душа и с всичкия си ум, и с всичката си сила: това е първата заповед.

Това са части на лицето, които могат активно да обичаме Бога, с която човек има избор да обичаме Бога, или не. Душата е обикновено се смята, че трябва да се състои на "ум, воля и чувства", които съответстват в този стих "ум, сила и сърце", съответно.

Когато хората си мислят на "демон притежание", те често се предположи, че това е тялото на човек, който влиза демона, и се хвърля от. Все пак, това наистина не направи много смисъл. Демон е безсмъртна безплътен дух. Ако един демон може директно да въведете тялото, тогава защо не те влизат мъртви тела и да ги върне към живот, притежаващи тях? Като много зло, тъй като те, изглежда, че причина, че демоните не притежават мъртви тела е така, защото те не могат. И в това е очевидно, че това не е тялото на един човек, който е обладан от демона на първо място, като демон не може да влезе, освен ако лицето е жив.

Както ние обхванати в предишната глава, Бог е направил тялото на Адам, а след това вдъхна духа (дъха на живота) в Адам, и само веднъж Адам тяло и дух, той се превърне в "жива душа". (Бит. 2:7) вече е дух, и един демон е дух. В духовния свят той изглежда като демон дух не можеше вече да влезе дух на човека, отколкото един твърд предмет може да влезе друг твърд предмет. Както две топки на маса за билярд, изглежда, 2 духове ще се сблъскат и да скача на разстояние помежду си, всяка от които има определена здравина и отделността. И така, ако духове остава отделно определени в духовната сфера, то демон не може да влезе дух на едно лице. И дух, демон не навлизат в тялото директно, като демони не може да влезе в мъртви тела. Ето защо една възможност остава, което е, че демонът трябва действително да влиза в и излиза на "жива душа" на дадено лице. Много повече от просто тяло, Бог смята хората да бъде главно живи души, тъй като "човекът стана жива душа". И така, тя е жива душа на човек, че демонът идва в или излиза от, който е ума на човек (или сила) и емоции (или сърцето).

И не бойте се от ония, които убиват тялото, но не са в състояние да убие душата. Но по-скоро бойте се от оногова, която е в състояние да унищожи душата и тялото в ада Мат 10:28

Според Библията, човек не е преди всичко орган, който се случва да има жива душа, а по-скоро един човек е преди всичко жива душа, което се случва да имат тяло. Разбирайки, че Бог смята човек, който да бъде главно жива душа, тя има смисъл, и няма никакво противоречие, когато Библията говори за демоните, които са в един човек или на човек. Това е защото Библията човек (мъж или жена) е преди всичко "жива душа", и тази "жива душа" е човек, кой е демон е в или извън.

Демон влезе в ума, сърцето или волята на човек (жива душа) и чрез ума, мисли, сърцето, емоциите и волята на един човек, демон е в състояние да действа симптомите на демонизиране. Когато става въпрос за комуникация със зли духове, демонът взаимодейства директно с ума и мислите на човек, от вътрешността на ума. Когато става въпрос за лудост, демон причинява лудост в ума на човек. Това е по-лесно да се разбере от това, което демона в причиняват физически заболявания. Когато става въпрос за повече телесни симптоми, някак демон използва волята на едно лице, от вътрешната страна на волята, за да повлияе на тялото. Някак си като над волята на един човек, демон може да предизвика свръхестествени заболявания като глухота, немота, гърчове, или голяма сила. Глухота, немота и гърчове, не изглежда да бъде толкова свръхестествен, като голяма сила. Това е по-лесно да се разбере, демон може да бъде в състояние да причини някой да не говори, или да има изземване просто с манипулиране на отвесни сила на волята на лицето. Тя е по-трудно да се разбере как демон може да предизвика голяма сила чрез манипулиране на отвесни воля лице. Въпреки това, човешкото тяло е способен на подвизи на голяма сила, ако човек има адреналин. A demon causing great strength may stem from the demon manipulating a person's willpower, thoughts, and emotions, to affect the person's body to have a large adrenaline rush, allowing great strength for a time.

Here is an excerpt from “How Can Adrenaline Help You Lift a 3,500 Pound Car?” by Josh Clark of HowStuffWorks.com
In 1982, in Lawrenceville, Ga., Angela Cavallo lifted a 1964 Chevrolet Impala from her son, Tony, after it fell off the jacks that had held it up while he worked underneath the car. Mrs. Cavallo lifted the car high enough and long enough for two neighbors to replace the jacks and pull Tony from beneath the car.
Marie “Bootsy” Payton was cutting her lawn in High Island, Texas, when her riding mower got away from her. Payton's young granddaughter, Evie, tried to stop the mower, but was knocked underneath the still-running machine. Payton reached the mower and easily tossed it off her granddaughter, limiting Evie's injuries to four severed toes. Curious, Payton later tried to lift the mower again and found she couldn't move it.
What accounts for feats of superhuman strength like these? Are they glimpses into the lives of superheroes' alter egos? Or are all of us imbued with amazing strength?
Although well-documented when they do occur, feats of hysterical strength — unnatural and amazing strength tapped during high-stress situations — are not recognized by medical science. This is largely due to the problem of gathering evidence: Instances like these come about without warning, and to reproduce these situations in a clinical setting would be unethical and dangerous. But we are aware of the effects of adrenaline, a hormone shown to increase strength to amazing degrees for short periods of time.”

Through manipulating the mind, emotions, and will of a person so that they have a large adrenaline rush, a demon might be able to cause the demonized person to break chains, or be able to fight against 7 men and prevail.

It also might be difficult to understand how a demon could cause deafness, using the mind, will, or emotions of a person. But something which fits this description still exists, and might be what is referred to today as “psychogenic deafness”.
“ Hearing loss or impairment caused by a mental or emotional disorder or trauma and having no evidence of an organic cause.” – American Heritage Medical Dictionary
Altogether it is conceivable that demons work through the mind, will, and emotions of a demonized person to be able to produce bodily ailments, as well as the mental or psychological ailments like insanity, paranoia, and associated insane behavior.

Then there is a demonized person who has the sort of relationship that may fit the description of having a familiar spirit, wizardry, fortune-telling, necromancy and other magical practices. How does a demon cause a demonized person to seem to have magical, or psychic, powers?

“When an evil spirit comes out of a man, it goes through arid places seeking rest and does not find it. Then it says, 'I will return to the house I left.' When it arrives, it finds the house swept clean and put in order. Then it goes and takes seven other spirits more wicked than itself, and they go in and live there. And the final condition of that man is worse than the first.”
Luke 11:24-26

Also Jesus says in, “When an evil spirit comes out of a man, it goes through arid places seeking rest and does not find it. Then it says, 'I will return to the house I left.' When it arrives, it finds the house unoccupied, swept clean and put in order. Then it goes and takes with it seven other spirits more wicked than itself, and they go in and live there. And the final condition of that man is worse than the first. That is how it will be with this wicked generation.” Matt 12:43-45

One thing we can learn from these verses is that demons can communicate with each other while outside of a person. This is seen in that 1 demon can communicate with 7 more demons while outside of any person, and convince them to come back with him to the person it left.
We also have covered that a demon can choose to leave and return to a demonized person when it wants to. If a person seems to be revealing psychic knowledge that they could not have known about another person, in fortune telling, this may be part of how it works. The demon may leave the demonized person and talk to other demons, or even go into the person asking for a psychic reading, in order to gather information. Then the demon goes back into the demonized psychic, and relays the information. Presto, it's “magic”. But actually, it's just demons, and this sort of magic is simply demons doing things demons can do.

Along these lines, it is important to note that demons are immortal spirits, who have been around since the flood. It is therefore easy for a demon to potentially talk to other demons who might have known or demonized relatives of a person, even dead relatives. It's also possible that the same demon who is demonizing a person might have also demonized their grandparent, etc. In this way demons can know private or personal information about people who are dead. And a demon can relay that information to a demonized person who “talks to the dead”, that in turn may amaze an audience by relaying information that only a dead relative would know. But in fact, not only the dead relative, but also a demon who knew the dead relative, could know this information. In fact a demonized psychic of this sort is not speaking to the ghost of a dead relative for information, but rather is speaking to a demon who has gathered information about the dead relative.

Besides impersonating dead relatives, demons also will claim to be famous people from history, gods, aliens, etc. It may be this is how idol worship came about: demons claimed to be gods, and influenced people to depict how they claimed to look in the form of an idol.

“What am I saying then? That an idol is anything, or what is offered to idols is anything? Rather, that the things which the Gentiles sacrifice they sacrifice to demons and not to God, and I do not want you to have fellowship with demons. You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons; you cannot partake of the Lord's table and of the table of demons.” 1 Cor 10:19-21

In any case, the Bible specifies that people actually worshipped demons when they worshipped idols. But it may be that demons communicated to demonized people with familiar spirits, claimed to be gods, and influenced people to start making idols and worshipping them. It would make some sense that demons, lacking and missing a body, might have seen this as a way to have a bodily representation, by the contrived body of an idol.


Can demons do all the things that fallen angels can do?

Fallen angels have something along the lines of a spirit body, but demons are bodiless spirits. Demons used to have mortal physical bodies, and those mortal bodies died before the Flood.
This seems to be a key difference between what fallen angels can do and what demons can do. The spirit bodies and potential physical presence of fallen angels seems to allow for them to do many things which are described in the Bible, like causing false dreams and Visions, and even appearing physically as men. But the Bible never describes demons being able to do these things, but rather only describes demons working through people or animals. The Bible does not describe demons causing dreams or Visions. Though it seems as dreams are a matter of the mind, that demons may be able to cause dreams. But demons cannot physically manifest, and only work through a living soul. (A demon could not move a chair, bend a spoon, cause a mass sighting of a UFO, or multiple people to see a ghost, sit on someone putting pressure on their chest, leave Bigfoot tracks on the ground, etc.) A demon can only have a physical presence by getting in a living soul and then gaining control over an animal or person. Then a demon could move a chair, bend a spoon, etc., by causing a demonized person or animal's body to manually physically do such things. A demon can affect a person's body only from the inside out, working through their mind, will, and emotions (living soul). So the answer is No, a demon cannot do all the things that a fallen angel can do. They cannot manifest physically in a bodily form, and they cannot cause Visions, though they may be able to cause dreams in a demonized person.

How does a person become demonized?

It is difficult to say with certainty, as some cases are more voluntary than others. But in cases in which the demonization seems more involuntary, the Bible does seem to describe what happens.

Luke 11:20-26, “But if I drive out demons by the finger of God, then the kingdom of God has come to you. “When a strong man, fully armed, guards his own house, his possessions are safe. But when someone stronger attacks and overpowers him, he takes away the armor in which the man trusted and divides up the spoils. He who is not with me is against me, and he who does not gather with me, scatters. When an evil spirit comes out of a man, it goes through arid places seeking rest and does not find it. Then it says, 'I will return to my house I left.' When it arrives, it finds the house swept clean and put in order. Then it goes and takes seven other spirits more wicked than itself, and they go in and live there. And the final condition of that man is worse than the first.”

One interesting thing to note in this passage is that the demon considers the house to be his, in saying “my house”. There are a couple different ways to interpret this passage, but let's define the strong man as a person who is guarded against demonization. And let's say the demon is the attacker, and once a demon has prevailed, he considers the house to be his. The person has armor that they depend on to keep them safe, and have to keep a guard up. But if a demon is stronger than their armor, the demon might come in and overpower the person, and they become demonized. Then the demon will try to take away the armor of the demonized man, and divide up the possessions of the demonized man. Also, the demon may divide up the task of demonizing the man, by going and getting 7 more demons to join him in inhabiting that man.

So how does the demon overpower the man who is guarded with armor, and get into his house? The Bible does give some indication of how demonization begins.
“ Be ye angry, and sin not: let not the sun go down upon your wrath: neither give place to the devil. Eph 4:26-27

The word here for “give” means to “give or grant” as a voluntary gift. The word for “place” here means a room (like in a house) or a habited space. The word here for “neither” has the distinct implication of “those which are of the same kind or which are part of one whole”.
What this means is that if you are angry and sin because of it, or let a new day begin while still angry, then in this you are also choosing to give space, a room, to the devil, or his demons. People may not realize it when they do this, but these actions are all parts of one whole. And in this people give a room to the devil, and a room could be in a person's house, and it could be a demon that works for Satan who goes into that room, and stays there. This is a description of how demonization can begin. And this describes that in being angry and sinning, staying angry, a person actually in this is choosing to open up the door of their house, forsake their guard and armor, and give a demon room for entry. And once a demon gets inside, overpowering the person who has let their guard down, then that demon will try to take away all their armor, take their possessions, and will come to consider the house to be their own, as Jesus described.

Anger is just one example used here of how this happens, but is it the only thing that could allow a demon entry? Anger (or wrath) is mentioned as a “work of the flesh”, and it seems likely that any work of the flesh, in which sin takes place, or is held on to over time, may also give room to a demon.

Now the works of the flesh are manifest, which are [these]; Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like: of the which I tell you before, as I have also told [you] in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Gal 5:19-21

Mortify therefore your members which are upon the earth; fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry: Col 3:5

And Eph 4 from above continues, Eph 4:28-32
Let him that stole steal no more: but rather let him labour, working with [his] hands the thing which is good, that he may have to give to him that needeth. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. And grieve not the holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Let all bitterness, and wrath, and anger, and clamour, and evil speaking, be put away from you, with all malice: And be ye kind one to another, tenderhearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you.

So it seems like there are many sinful things, works of the flesh, which are listed along with anger, and these also may give demons room. This may be another meaning of the verse, “For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption; but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting.” Gal 6:8
If a person is sinning, whether by committing a sin in anger, or adultery or idolatry etc, or holding onto sinful things inside like anger, bitterness, hatred, etc. this is what opens a door up for demons to gain entry, get a room, and oppress someone. This seems to be true whether the person is not a Christian, or is a Christian.

It is important to note that Eph 4 “ neither give place to the devil ” was not directed at the unsaved, but directed at Christians. Though if this is how demons gain entry, the process would seem to be the same for everyone, Christian or not. When Jesus spoke of a strong man guarding his house with armor, this also seems to be directed at everyone, including Christians. The armor here may refer to choosing to not sin, though everyone does at times to some extent.
However, Jesus also said, “ He who is not with me is against me, and he who does not gather with me, scatters” . The best protection and armor against demons getting into your house, is to be with Jesus Christ and to accept Him as your Lord and Savior. Next, have on the full armor of God (Eph 6), and be guarding your house against invasion, and be walking in the Spirit and sowing to the Spirit, not the flesh.

But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control; against such things there is no law. Gal 5:22-23

Put on the whole armour of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore take unto you the whole armour of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness; And your feet shod with the preparation of the gospel of peace; Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God: Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints; And for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly, to make known the mystery of the gospel
Eph 6:11-19

A Christian can be oppressed by demons, though the demonization reaching the level of possession seems unlikely because a Christian has the armor of God to at least some extent. And a Christian also has the authority to cast a demon out, should any break through their guard. Another guard against demonization in a Christian is to pray daily, confessing their sins, and asking for forgiveness of sins and cleansing from all unrighteousness.

This then is the message which we have heard of him, and declare unto you, that God is light, and in him is no darkness at all. If we say that we have fellowship with him, and walk in darkness, we lie, and do not the truth: But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his Son cleanseth us from all sin. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us [our] sins, and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. 1 Jn 1:5-10

Additionally, the Holy Spirit is inside the heart of a born-again Christian (Gal 4:6), and there is a circumcision of the person's heart by the Holy Spirit (Rom 2:29). God writes his laws upon the Christian's heart, and their mind. (Heb 10:16-17). In this, the heart, and the mind to some extent, of a born-again Christian are different and changed from those of an unsaved person. And the peace of God, a fruit of the Holy Spirit, guards the heart and mind of a Christian.
And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Phl 4:7
In all this, it seems all the more difficult for a Christian to reach a “possession” level of demonization, even though Eph 4 indicates that “oppression” is possible.

A Christian under demonic oppression has all the authority they need, in the power of Jesus Christ, and the power of God through the Holy Spirit of Jesus, to command a demon to get out and stay out, and refuse to let the demon influence them any longer. But the Christian person must choose this by his or her own free will. God does not violate our free will, and the Christian must choose of their free will to kick the demon out of their self, and to repent of whatever sinful work of the flesh opened the door to let the demon get in their house in the first place.

It is arguable that most of the demons in a person do automatically flee a person when or after they become a Christian, without being cast out, as part of the process of repentance and healing. “Submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you.” James 4:7

Yet I think stragglers are possible. There may be generational curses, the result of sins of ancestors going back to the immediate 3rd or 4th generations (Ex 20:5). These curses can be broken by Jesus Christ, and demons associated with them may flee or be cast out. There also may be demons that specialize in harassing or tempting a person in areas of sin they have strong problems with, like certain addictions. In this a demon may have taken over a room in the house, fortifying it, and the battle to regain the space could be more difficult. This concept of a fortified area is seen the Biblical term “strong hold”. But there is hope,

For though we walk in flesh, we do not war after the flesh: For the weapons of our warfare [are] not carnal, but mighty through God to the pulling down of strong holds ; Casting down imaginations, and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. 2 Cor 10:3-5

The weapons of our warfare are mighty to pull down strongholds, and our most prominent weapon is the Word of God, which is the sword of the Spirit, the Scriptures, the Bible. This is very fitting with the second meaning of a “strong hold” , which is, “of the arguments and reasonings by which a disputant endeavours to fortify his opinion and defend it against his opponent”. Often the battle with demonic oppression is in the mind, and the best weapon to use against excuses and false reasoning which hold onto sin, is with the Word of God. And also we have the authority Jesus Christ gave believers in Him to cast out demons. Слава на Исус!

So this cleaning house can be a gradual process for the new Christian, but also as the Christian repents of more sin, and asks for forgiveness, and draws near to God, demons may flee, without having to be cast out.


Does this mean that any sinful thought, feeling, or action a person has is caused by a demon?

No, the sinful nature and the flesh, and a person's own heart and mind, are all potential sources of sinful thoughts, feelings, desires, and actions. These are plenty enough to put a person into internal conflict, without any demonization being involved.

I say then, Walk in the Spirit, and ye shall not fulfil the lust of the flesh. For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh: and these are contrary the one to the other: so that ye cannot do the things that ye would. Gal 5:16-17

For we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. For what I am doing, I do not understand. For what I will to do, that I do not practice; but what I hate, that I do. If, then, I do what I will not to do, I agree with the law that it is good. But now, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. For I know that in me (that is, in my flesh) nothing good dwells; for to will is present with me, but how to perform what is good I do not find. For the good that I will to do, I do not do; but the evil I will not to do, that I practice. Now if I do what I will not to do, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. I find then a law, that evil is present with me, the one who wills to do good. For I delight in the law of God according to the inward man. But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. O wretched man that I am! Who will deliver me from this body of death? I thank God—through Jesus Christ our Lord!
So then, with the mind I myself serve the law of God, but with the flesh the law of sin. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. For what the law could not do in that it was weak through the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh, on account of sin: He condemned sin in the flesh, that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh but according to the Spirit.
For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God; for it is not subject to the law of God, nor indeed can be. So then, those who are in the flesh cannot please God. But you are not in the flesh but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. Now if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not His. And if Christ is in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. But if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Затова, братя, ние сме длъжници, а не към плътта, за да живеят по плът . For if you live according to the flesh you will die; but if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. Rom 7:14-25, 8:1-14

Demonization is more likely to be present where there seems to be symptoms of demonization, for instance: a loss of a person being in their “right mind”, symptoms of insanity (to a lesser or greater degree), habitual or repetitive sin like sinful addictions, or self-perception of a loss of self-control.

And temptations also can come from the flesh and sinful nature, even in Christians, without a demon being the cause.
Ye know how through infirmity of the flesh I preached the gospel unto you at the first. And my temptation which was in my flesh ye despised not, nor rejected; but received me as an angel of God, [even] as Christ Jesus. Gal 4:13-14

From whence come wars and fightings among you? come they not hence, even of your lusts that war in your members ? Ye lust, and have not: ye kill, and desire to have, and cannot obtain: ye fight and war, yet ye have not, because ye ask not. Ye ask, and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lusts. Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Do ye think that the scripture saith in vain, The spirit that dwelleth in us lusteth to envy? But he giveth more grace. Wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners; and purify your hearts, ye double minded. Be afflicted, and mourn, and weep: let your laughter be turned to mourning, and your joy to heaviness. Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up. James 4:1-10

If indeed you have heard Him and have been taught by Him, as the truth is in Jesus: that you put off, concerning your former conduct, the old man which grows corrupt according to the deceitful lusts, and be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man which was created according to God, in true righteousness and holiness. Eph 4:21-24

Do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize? Run in such a way that you may obtain it. And everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now they do it to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown. Therefore I run thus: not with uncertainty. Thus I fight: not as one who beats the air. But I discipline my body and bring it into subjection, lest, when I have preached to others, I myself should become disqualified… No temptation has overtaken you except such as is common to man; but God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of escape, that you may be able to bear it. 1 Cor 9:24-27, 10:13

Jesus Christ gives Christians the ability to learn to walk in and according to the Spirit, in a process of sanctification, and through His power to overcome our flesh, sinful nature, and temptations, having been given a new nature in Him.

Ultimately, we Christians and our bodies belong to God. A demon cannot “own” or “possess” us, as truly we are owned or possessed by God, purchased by the blood of Jesus Christ. The Bible says in 1 Cor 6:19-20, ” What? know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost [which is] in you, which ye have of God, and ye are not your own? For ye are bought with a price: therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are God's.” Christians are owned by God, and demons will be evicted by the true owner, Jesus Christ.

The people to be truly concerned about when it comes to demonization are those who are not Christians, who do not have the armor of God, nor the Holy Spirit, and do not have the authority to cast out demons in Jesus Christ's name. People today may fair no better than the demonized people in the New Testament, who Jesus helped and healed by casting demons out of them. If sin leads to oppression, once they have reached an “oppressed” level of demonization, they are more at risk for reaching the “possessed” level. Jesus and His disciples cast out demons many times in the New Testament. Jesus and His disciples were the Deliverance ministers and exorcists at that time, helping people who were demonized by casting out the demons. Jesus said those who believed in Him would also cast out demons.

“He said to them, “Go into all the world and preach the good news to every creature. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. And these signs will accompany those who believe: In my name they will drive out demons; they will speak in new tongues; they will pick up snakes with their hands; and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all; they will place their hands on sick people, and they will get well.” Mark 16:16-18

There is no doubt that driving out demons is just as valid a Christian ministry today as it ever was. It is a needed ministry, needed by the hurting people who are demonized today. Jesus wants the church today, the body of Christ, to practice deliverance ministry, as He did, and help these people.