This page has been translated from English

И описание на Даниел и Паралелно в Евангелията на мерзостта на запустението

И описание на Даниел и Паралелно в Евангелията на мерзостта на запустението

Това проучване връзки с Откровение проучване тук: http://www.stopalienabduction.com/BookofRevelation.doc
и времевата линия тук: http://stopalienabduction.com/RevelationTimelineMed.jpg

И описание на Даниел

Проучване Даниел, изглежда, че Библията учи "мерзостта на запустението" е пророчество, че трябва да бъдат изпълнени 3 пъти. Също така, изглежда, Библията учи, че "време, време, и половин време" (или 3,5 години, 2260 дни, 42 месеца), е да бъдат изпълнени 3 пъти в 3 начина. Освен това има един период на 1150 или 2300 дни, за да бъдат изпълнени едно и също време. А има и период на 1290 и 1335 дни, за да бъдат изпълнени едно и също време.

Първият път, мерзостта на запустението бе изпълнено с Антиох IV в 168 г. пр. Хр.
Вторият път беше с римляните около 70 г. сл. Хр.
Трети път ще бъде с Звярът в бъдещето на Откровение.

1150 и 2300 дни е бил изпълнен във времето на Макавеите през 165 г. пр.н.е. и 162 г. пр. Хр., Съответно, във връзка с Антиох IV.

Първият път "времена, час и половина време" бе изпълнено е, по време на 3,5 години обсадата и разрушаването на Йерусалим, около 70 г. сл. Хр. Следващите две изпълнения на "времена, час и половина време" са записани в Откровение. Те са:
1. орган, на Звяра за 42 месеца, което също е един и същ 1260 дни двама свидетели проповядват. Този 3,5-годишен период като че ли също да бъде първата половина на 70-та седмица на Данаил.
2. През втората половина на тази седмица изглежда да бъде 3,5 буквално дни, в които двама свидетели са мъртви по улиците. (Това се отнася до "тези дни ще бъде съкратен" в Матей 24 и Марк 13.)

1290 и 1335 дни също трябва да бъдат изпълнени в бъдеще време на книгата Откровение.Първото изпълнение

Първият период от време за изпълнение е в миналото, на Дан 11 (общо покрива от около 435 г. пр. Хр-4 г. пр. Хр). Първият път, мерзостта на запустението е изпълнено, е около 168 г. пр. Хр.

"И ръцете ще застане на негова страна и те замърсяват светилището на силата, и като отнемат дневната жертва, и те постави мерзостта, която докарва запустение." Дан 11:31

Това се отнася до Антиох IV, с прасе, жертва на олтара. Останалата част на Дан 11 след това изглежда, че са били изпълнени между Марк Антоний, Octavius, и от Ирод Велики.
Вижте проучване Брайън Huie тук: http://www.herealittletherealittle.net/index.cfm?page_name=Daniel11 (Това е от съществено значение за четене, както пълно или почти пълно изпълнение на Даниел 11 в миналото би означавало, че почти никой от е от първостепенно значение на изпълнението в края пъти.)

И едно и също събитие, на мерзостта, поставени от Антиох IV, които са изпълнили Дан 11:31, и изпълнението на Данаил 8 . http://www.enduringword.com/commentaries/2708.htm

Потвърждение, че Дан 11:31 и Дан 8 са и двете се отнасят до Антиох, могат да бъдат намерени в 11:04, че Дан гласи,
"И, когато той е възникнал, царството му ще бъдат разбити и раздели към четирите небесни ветрища, но не и сред неговите потомци, нито според му владение, с което той постанови, защото царството му се изкорени, дори и за други освен тях. "
И Дан 8:08 гласи: "По тази причина той коза кола маска много голям, и когато той е силен, големият му рог се счупи, и за него излязоха четири бележити тези към четирите небесни ветрища"

И така, тези пасажи са разказване на едни и същи събития, 4-4-генерали (Касандър, Лизимах, Seleuchus, и Птолемей), който наследи империята на Александър Велики след смъртта му. И известно време след това дойде Антиох IV.

"И на един от тях излезе един малък рог, което говориха твърде много към юг, и към изток и към приятната [земя]. И Той се възвеличи, [дори] за домакин на небето, и го хвърли [някои] от множеството и от звездите на земята и ги стъпка. Да, той възвеличи [себе си], дори до началника на множеството, и от него дневната жертва беше отнета, и мястото на светилището Му беше съборен.
И войска е [го] срещу дневната жертва по причина на прегрешението, и го хвърли истината на земята и я практикували, и успяваше. Тогава чух един светец говори и друг светец рече, че някои [светец], който говореше, Колко дълго [трябва да] визия [относно] дневната [жертва], и за престъплението, която докарва запустение, за светилището и множеството ще бъдат потъпквани? И рече ми: две хиляди и триста вечери и сутрини, тогава светилището ще се очисти ...
И в последния време на тяхното царство, когато престъпниците са слезли в пълна степен, цар с жестоко лице и разбиране на тъмно изречения, да се изправи. И силата му ще бъде силен, но не и от собствената си сила, и той ще погубва чудесно, ще успява и практика, и ще поквари силните и светите люде. И чрез политиката си той предизвика съдове, за да успява в ръката му и той увеличавате себе си в сърцето му, и мир ще погуби мнозина той ще въстане и против Началника на началниците, но той трябва да бъде разбита, без да ръка и визията на вечер и сутрин, което беше казано [е вярно:, затова си мълчи визията, за това [се] в продължение на много дни "Дан 8:9-14 , 24-26

Тази "2300 вечери и сутрини" не е изпълнението на 3,5 години, тъй като това би Библията е 2260 дни. Това е период на всяка от 2300 дни (1150 вечери плюс 1150 сутрин, разделени), или на 1150 дни (2300 / вечери + сутрин).

Мерзост е създадена през 168 г. пр. Хр.

"Армията на Антиох IV осквернения храм и спря ежедневните жертви . На 15 Кислев, през декември сто шейсет и осем BCE, сирийците са построили езически олтар на олтара за всеизгарянето в храма и се поставя изображение на Зевс Olympius при него . Десет дни по-късно, на 25 Кислев, свинско месо е била предложена на олтара на Зевс. "
http://www.rondaniel.com/library/27-Daniel/Daniel0801.html (от съществено значение четене)

"Сега на петнадесетия ден от месеца Casleu, в сто четиридесет и петата година, те мерзостта на запустението върху олтара, та съгради жертвеници идол във всички градове на Иуда от всяка страна ...   Сега двадесет и петте дни на месеца те са жертва върху олтара на идола, който е върху олтара на Бог ". Macc 1:54,59

В Дан 8, 2300 дни или 1150 дни са споменати. Скоро след това е мерзост, насилие бунт на Макавеите срещу Антиох започна. Това се споменава като се започне не след дълго мерзост е поставен, и е описано подробно в Maccabees глава кратко 2.In, този бунт е това, което пряко доведе до повторното освещаване на храма и олтара от Макавеите на 25-та на Кислев 165 г. пр. Хр, 3 години след мерзост е на олтара, на 25-та на Кислев 168 г. пр. Хр. Тази история е описано подробно в Maccabees 4. http://www.jacsweb.org/spirituality-chanukah.html

1150 дни ще се вмести период от време, когато е поставен мерзост, когато се очисти храма и светилище. Еврейският календар е нередовен объркващо парче на работа, http://www.jewfaq.org/calendar.htm . Но като в години на скок, в която се добавя допълнителен месец, 1150 дни, които преминават през тези 3 години изглежда работи доста добре. И така, това е изпълнението на 1150 дни, докато се очисти светилището.

Интересно е да се отбележи, че възможно тълкуване на 2300 дни, също изглежда да има значителен изпълнение. Някъде през 164 пр. Хр. Антиох IV умира, и други владетели, като Лисия. И това всъщност е около 2300 дни, или малко над 6 години след мерзост е поставен от Антиох, в който битката на Вет-Захария се състоя. Тази битка срещу Лисия е забележително, защото, "Преди да си тръгне, той се съгласи на компромис, който позволява на евреите да следват техните обичаи и да се покланят като те доволен . "http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Beth_Zechariah

И така, това мирно споразумение е направено в 162 г. пр. Хр, малко над 6 години, след мерзостта на запустението е била създадена от Антиох IV, които Макавеите също записа:

"Сега, прочее, нека бъдем приятели с тези мъже, и да сключи мир с тях, и с цялата им нация;   И завет с тях, че те се живее, след като техните закони, тъй като те преди:   за следователно те ​​са недоволни, и са направили всички тези неща, защото ние премахва техните закони.   Така царят и първенците бяха съдържание: защо той изпрати при тях, за да сключат мир, и те приеха от него.   Също така на царя и на първенците клетва рече им: при което те излязоха на силна фиксация "1 Macc 6:58-61 .

И така, какво е започнал Антиох IV, е най-накрая напълно завършени около 2300 дни по-късно, тъй като Лисия мир, за да позволи на евреите да следват своите закони и поклонение, както са го правили преди. Въстание на Макавеите "е и това, което се споменава в Дан 11,

"И като вършат нечестие срещу завета, той корумпиран от ласкателства, но хора, които познават своя Бог, трябва да бъдат здрави, и да направи [подвизи] . И ония, които разбират, сред хората се обучава много: все пак те ще паднат от нож, и от пламък, от плен, и от користите, [много] дни. И някои от тях от разумните ще паднат, за да ги изпробвате, и да се очистят и да ги бели, [дори] за времето на края: защото [е] още за определеното време " Дан 11:33-35

Този стих за да бъде съден и очисти се отнася до периода от продължаване на Макавеите да от времето на Иисус, по който евреите са останали под чужда власт, или размирни с военното потисничество за повечето от това време. ("Определеното време" тук също може да отнесе 70-та седмица.)

Останалата част на Даниел 11 се отнася до Ирод Велики, и Марк Антоний и Octavius, като забележителни личности през този период от време, което води до времето на Исус. (Вижте линка по-долу) Даниел 11, завършва с Дан 11:45, което съответства на познатата история на Ирод,

"И той ще насадят шатрите на двореца си между моретата и славния свят хълм, но той ще дойде към края си, и никой няма да му помогне." Дан 11:45

На Ирод, "Но тъй като болестта му се влоши през март, 4 г. пр.н.е., той се оттегля в Зимния дворец му в Ерихон, по-малко от 10 мили северозападно от Мъртво море, на около 45 мили източно от Средиземно море, и по-малко от 20 мили североизточно от Ерусалим. "
- Брайън Huie, http://www.herealittletherealittle.net/index.cfm?page_name=Daniel11

И така, първото изпълнение на мерзостта на запустението в 168 г. пр. Хр., И изпълнението на 1150 и 2300 дни е през 165 г. пр.н.е. и 162 г. пр. Хр.

Второто изпълнение

Следващото събитие, които са се появили, е изпълнението на 69-те седмици на Даниел, с идването на Месията, Исус Христос.

"Знай, прочее, и да разберат, че от излизането на заповедта да се възстанови и да изградим Ерусалим до княза Месия ще бъдат седем седмици, и шестдесет и две седмици: на улицата трябва да бъде построен отново, и на стената, макар в размирни пъти. И след шестдесет и две седмици Месия ще бъде отрязана, [разпнат], но не за себе си ... "Дан 9:25-26

Последното събитие в Дан 11 Ирод умира, който е малко преди Исус е бил разпнат. И така, в хронологичен ред, Данаил 12 взима малко след Дан 11 престанаха, а също и малко след Дан 9:26 листа.

"По това време Майкъл остава в сила, великият княз, който стои гледате над синовете на твоя народ" - Дан 12:01

Първото нещо, което се случва, е Майкъл се изправя. Това едно и също събитие е описано подробно много повече в Rev 12:1-12. Тя описва войната в небето сред ангелите, които настъпиха след Исус Христос възнесе, след възкресението (30-те години "АД). Когато Михаил "се изправи", това означава, че е отишъл до небето като лидер на Божията армия на ангели, борейки се срещу Сатана, и за Божия народ.

"1 И голямо знамение се появява в небето: жена, облечена със слънцето, с луната под краката си, а на главата си венец от дванадесет звезди 2 Тогава да бъдеш с детето, тя извика в труда и в болка, за да се даде. раждане 3 И друго знамение се яви на небето: ето, голямо огнено червен змей със седем глави и десет рога и седем корони на главите му 4 И опашката му, привлече една трета от звездите на небето и ги хвърли на земята.. И змеят застана пред жената, която е готова да роди, за да изяде детето си веднага след като тя е родена. 5 тя роди мъжко дете, което да управлява всичките народи с желязна тояга. И нейното чадо бе занесен до Бога и Неговия престол.   6 Тогава жената побягна в пустинята, където тя е място приготвено от Бога, че те трябва да я хранят там хиляда двеста и шестдесет ден.

(7 и войната избухва в небето: Михаил и неговите ангели да воюват против змея; и дракона и неговите ангели да воюват, 8, но те ​​не надвиха, нито е място за тях [ а ] в небето вече 9 Така . биде големият змей, че змията на стари, която се нарича дявол и сатана, който мами целия свят; той е свален на земята, и ангелите му заедно с него бяха хвърлени 10 Тогава чух силен глас да казва в небето. "Сега, спасение, и силата, и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос, идват, за да се свали клеветникът на нашите братя, който ги клевети пред нашия Бог ден и нощ, е съборил 11 И те преодоляха него чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелство, и те не обичат живота си до смърт. 12 Затова радвайте се, небеса, и вие, които живеете в тях! Горко на жителите на земята и морето защото дяволът е дошъл до вас много разярен, защото той знае, че е за кратко време ...) "- Rev 12

Ние можем да знаем, този пасаж е исторически, като мъжко дете, който е роден, който ще управлява всички народи с желязна тояга е Исус Христос (Откр. 19:15), и той е занесен до Бога и Неговия престол е възнесението на Исус Христос, настъпили след възкресението. Rev 12:1-6 е обобщение и Rev 12:7-17 дава повече подробности за събитията, които се съдържат между стихове 5 и 6, като по този начин скобите по-горе.

Следваща по ред, все още в скоби на събитията между стихове 5 и 6, Rev 12:13-16 се състоя. В него Сатана атакува "жена". И в този пасаж е първото изпълнение на 3,5-годишен период от време. В Rev 12 пъти, време, и половин време "в стих 14 е същия период, като" 1260 дни ", споменати по-безцеремонно в стих 6 преди.

, that he might cause her to be carried away by the flood. 16 But the earth helped the woman, and the earth opened its mouth and swallowed up the flood which the dragon had spewed out of his mouth .)” -Rev 12 "(... 13 Сега, когато видя змеят, че той е бил свален на земята, той почна да преследва жената, която роди мъжко дете. 14 Но жената две крила на голям орел, че тя може да лети в пустинята си място, където я хранят за време и времена и половина време, от присъствието на змията. 15 Така че змията spewed вода от устата му като потоп след жената, че той може да причини тя да се извършва далеч от потопа. 16 Но земята помогна на жената, защото земята отвори устата си и погълна реката, която змеят spewed от устата му.) "-REV 12

Тази "жена" се позовава на месиански евреи, първоначалната християнска църква, които бяха в Ерусалим, които са избягали и не избяга от обсадата на 70 г. сл. Хр. Голяма историческа информация, подробно това се намира в статията тук : http://www.preteristarchive.com/StudyArchive/p/pella-flight.html (есенциални четене )

Християните започнаха да напускат Ерусалим като още през 66-67 АД. През 66 АД цяло Cestius Gallus донесе римски легион в Ерусалим, за да се опита да покори еврейски бунт, която беше започнала. Неговият легион носят със себе си стандарт или Aquila на римските легиони, която е малка статуя на орел, които обикновено се извършват на клечка. То е записано, че Cestius спря атаката си върху Ерусалим, въпреки че е успех, и се оставя. ( http://www.josephus.org/warChronology2.htm ) По време на отстъплението от неговите легион орел Aquila е бил заловен от еврейските сили в Израел, което е позор за легиона.

Беше около това време, с появата на римски легион с техните орел Aquila, че християните са напуснали Ерусалим. Виждайки армия, чийто стандарт е бил орел, християнски храм в Ерусалим знаеше, че е време да избяга, и отиде в Пела, където те са безопасни, по време на евентуална обсадата на Ерусалим, които се появяват няколко години по-късно през 70 г. (заедно с храма).

Исус даде предупреждение за това в Лука 21:20-22
"И когато видите Ерусалим, че е заобиколен от войски, това да знаете, че   е наближило запустяването му. Тогава нека ония, които са в Юдея, да бягат в планините, както и да споделите с тях, които са в средата на него, се отклоняват, и нека не им, които са в страните, влизат в него. За тези дни на въздаяние, че всички неща, които са написани, могат да бъдат изпълнени . "

Един различен принцип, Веспасиан, е изпратен обратно с повече легиони в 67 г. сл. Хр. И се присъедини и синът му Тит, който започва завладяването на площ и в крайна сметка се унищожават Ерусалим в 70 г. сл. Хр. Този период от време, обикновено се вписва с 3,5 години или 1260 дни. Тъй като християните по-рано избягали от Ерусалим, до голяма степен до Пела, "жена" е съхраняват безопасно в пустинята от дракон. Дракон, Сатана, е да атакуват християнската църква в Ерусалим, но с напускането на Cestius, те са имали време да си тръгне, преди Ерусалим бяха подложени на атака отново.

Тези събития на Откровение 12, са едни и същи събития, които са посочени в Данаил 9. Нека разгледаме отново изцяло в това как тя може да прочетете в 1-во изпълнение. Обърнете внимание на подобен начин в двете пасажи от Rev 12 и Дан 9 на "наводнение" и "крилата на мерзост" и "орел":

, even until the consummation, which is determined, is poured [like water/flood] out on the desolate.)” -Dan 9 "Знай, прочее, и да разберат, [че] от излизането на заповедта да се възстанови и да изградим Ерусалим до Месия принц [се] седем седмици, шестдесет и две седмици: на улицата трябва да бъде построен отново, и стената , макар в размирни времена И след шестдесет и две седмици Месия ще бъде отрязана, но не за себе си: и хората на княза, че ще дойде [Сатана, князът на този свят "], ще погубят града и светилището; и краят му [се] с наводнение, и до края на войната опустошенията се определят (И той [Исус Месия] ще потвърди завет с мнозина за една седмица [Пасха седмица]: и в средата на седмица [Исус разпнат] той трябва да накара жертвата и приносът да престане [не повече други необходими жертви, завесата беше разкъсана], и по крилата на мерзостите [орел стандарт на римски легион] се [Тит който докарва запустение , дори до съвършенство, който се определя, се изливат като вода / наводнение] запустителя.) "на Дан 9

Второто изпълнение на мерзостта на запустението е изпълнено в 70 "АД, след като римляните завладели града, с римляните, което в своите знамена или стандарти в еврейския храм, и да жертват и тях, като записи на Йосиф Флавий.

"И сега римляните, при полет на бунтарски в града, и при изгарянето на самата свещена къща, и на всички сгради, разположени около него, донесе своите знамена в храма и да ги настроите срещу своите източната порта , и там те принасят жертви за тях, и не те правят Тит Imperator, с най-голям акламации от радост ".
- Йосиф Флавий Wars 06:06:01 (също виж http://www.livius.org/ja-jn/jewish_wars/jwar04.html )

Римският знаме тук се отнася до римския стандарт или Aquila на орел. И така орел Aquila римски стандарт е знак, че християните трябва да бягат, а също така служи като мерзост на запустението, идол на орел, който е почитан в храма и пожертвуваха.

Да се ​​върнем на Даниил 12:2, по това време на беда и обсадата на 70AD е споменато,

"И ще има време на страдание, като никога не е бил, тъй като имаше една нация, д VEN това време. И в онова време твоите люде ще бъдат доставени, всеки един, който се намери записан в книгата. 2 И много от тези, които спят в пръстта на земята ще се събудят, някои за вечен живот, едни за срам и вечно презрение. 3 Тези разумните ще сияят със светлостта на простора, и тези, които обръщат мнозина в правда като звездите до вечни векове. "Дан 12:2-3

3,5 години обсада и разрушение в 70 г. сл. Хр на Ерусалим е ужасно време за Израел, като не са били преди това, до този момент. Християните напуска града и избягал - тези са на Даниел "хора, които ще бъдат доставени", които бяха писмено в книгата на живота - на християнски, еврейски преобразува са, които знаеха да бягат Ерусалим, както Исус е предупреден от тях да направят . И те се избяга, както е записано в Rev 12 и исторически.

Тогава истински се съставя акт за бъдещето, че някои от тях ще отидат за вечен живот, и някои да презрение. Говорейки за тези християнски преобразува в бъдеще, те ще светят като звезди, да доведе мнозина в правда. С други думи, голям избор, пред които са изправени евреите след служението на Исус е осветен, и 2 възможни изхода от този избор. Този път след министерството на ранната църква на Исус, когато се проповядва Евангелието на много евреи, включително информация за възкресението. Исус като прогнозира разрушаването на Храма, почти 40 години преди може да са помогнали на някои евреи да стане християнин в този момент.

Следващите стихове в Данаил 12 четем,
"4" Но вие, Даниел, затвори думите и запечатай книгата до времето на края; много започва да тече и насам-натам, и знанието за нея ще се увеличи "5 Тогава аз, Даниил, погледнах и там стояха двама други по този речния бряг и на този брега. 6 И рече на облечения в ленено мъж, който бе над водата на реката, "Колко дълго изпълнение на тия чудеса?" 7 Тогава чух мъжът облечен в бельо, който бе над водата на реката, когато той вдигна дясната си ръка и лявата си ръка към небето и се закле в Този, който живее завинаги, че то ще бъде за известно време, времена и половина време ; , когато силата на светите люде е била напълно разбита, всички тези неща ще бъде завършен. "Дан 12:4-7

Даниел моли, когато на края на тия чудеса ще бъде, а отговорът е 3,5 години. Първото изпълнение на "време, време, и половин време" или 3,5 години в Дан 12, се отнася до римската обсада и разрушаването на Ерусалим през 70 г. сл. Хр, и това се потвърждава, тъй като 1260 дни жената се съхраняват безопасно в Rev 12. Но тъй като ангел тук се споменава "времето на края", това показва, че няма да има (поне) за втори изпълнението на "време, време, и половин време".

След събитията около 70 "АД, в която Сатана не успя да унищожи християнската църква, която беше в Ерусалим, в хронологичен ред на следващото събитие е в края на 12 Rev.
"17 И змеят беше разярен с жената, и той отиде да воюва с останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и имат свидетелството на Исус Христос."

В края на 12 Rev Сатана отива да воюва срещу християните, и тази война обхваща период от време, от 70AD до наши дни, почти 2000-годишна история е покрита в Rev 12:17. Тази глава е подробно описание на историята и пророчеството на това какво се случва с ангелите, зад кулисите до известна степен, и като такова то доста подходящо води към събитията от 13 Rev, която също е за един ангел, звярът, който идва из тъмницата на Abyss / бездънна яма / Tartaros. Това е следващата голяма промяна, голямо събитие, когато става въпрос за падналите ангели.

И така 70 г. сл. Хр втори път, мерзостта на запустението, е било изпълнено, с жертват римляните орел Aquila в храма, и за първи път за период от 3,5 години е било изпълнено, с обсадата на Йерусалим.

Третият изпълнение

Има едно изпълнение на мерзостта на запустението, и две "времена, време, и половин време" периоди наляво, за да бъдат изпълнени в бъдеще. Първият бъдеще "време, време, и половин време" период от Данаил 12, е 3,5 години, в които се дава Звяра орган в Дан 7.

"След това бих искал да се знае истината за четвъртия звяр, който е различен от всички останали, изключително страшен със своите зъби на желязо и ноктите си от бронз, който погълна, счупи на парчета, и стъпкан останалото с нозете си; 20 и десетте рога, които бяха на главата му, и за другия рог   , който излезе, пред който паднаха три, а именно, че рог, който имаше очи и уста, която говори помпозни думи, чийто външен вид е по-голяма от другарите си 21 "Гледах, и същия рог като война срещу светиите, и преобладаващи срещу тях, 22 докато Старият по дни дойде и решението е в полза на светиите на Всевишния, и настана времето, за светиите, които да владеят царството.
23 "Така каза той:" Четвъртият звяр ще бъде четвърто царство на света, което ще бъде различен от всички други царства и ще погълне целия свят, да го стъпчат и да го счупи на парчета 24 десетте рога са десет царе, които . ще се издигнат от това царство. И друг ще се повиши след тях; Той се различава от първите, които ще покори трима царе 25 Той ще говори помпозни думи против Всевишния, гонят [ г] светиите на Всевишния, и възнамеряват да се промени пъти и закона. Тогава светиите ще бъдат предадени в ръката му за известно време и времена и половина време. 26 'Но съдът се седи, И те ще му отнемат владичеството, за да консумират и да го унищожи завинаги. 27 Тогава царството и владичеството, И величието на царствата под цялото небе, се дава на хора, на светиите на Всевишния. Неговото царство е вечно царство, и всичките владичества ще служат и се покоряват. "Дан 7

Това съвпада с Rev 13 много добре,

"1 Тогава [ а ] застана на морския пясък. И видях звяр, който се издига от морето, който имаше седем глави и десет рога , [б] и на роговете му десет корони, и на главите му богохулни име 2 Сега звярът, който видях беше като на леопард , му крака като краката на   мечка, и устата му като уста на лъв. Змеят му даде силата си, престола си и голяма власт. 3 И видях една от главите му, ако е бил смъртоносно ранен, но смъртоносната му рана оздравя . И целият свят се чудеше след звяра 4 Така че те се поклониха на змея, който дал власт на звяра; и те се поклониха на звяра, казвайки: "Кой е като звяр? Кой е в състояние да воюва с него? "
5 И той е дал уста, които говореха горделиво и богохулно, и той е дал власт да продължи [ C ] в продължение на четиридесет и два месеца. 6 Тогава той отвори устата си да изрече хули против Бога, да хули Неговото име, скинията Му, и тези, които живеят на небесата. 7 Беше които са му предоставени, за да воюва против светиите и да ги преодолее. И орган му бе даден над всяко племе, [ г ] език и нация. 8 Всички, които живеят на земята ще му се поклонят, чиито имена не са били написани в Книгата на живота на Агнеца, заклан от създанието на света. 9 Ако някой има ухо, нека слуша 10, който води в плен, ще отиде в плен; който убива с нож, той трябва да бъде убит с меч. Тук е нужно търпението и вярата на светиите. "Rev 13

Тази първа бъдеще "времена, час и половина време" изпълнение от писанието е същата като първата половина на седмица "на 70-та седмица на Даниел 9 (които ще бъдат изпълнени за втори път в бъдеще, освен как е било изпълнени около 70 г. сл. Хр, вижте предварително Дан 9 обяснение). Даниел 7 и Откровение 13 са и двете се отнасят до един и същ период от време на първата половина на 70-та седмица на Даниел 9.

Dan 9:27 "И той ще потвърди завет с мнозина за една седмица, и в средата на седмицата той ще доведе до жертвата и приносът да престане, и за overspreading на мерзости, той трябва да го пуста, дори до съвършенство, и са установили, че се излее върху запустителя. "Дан 09:27

Този същия период от "време, време, и половин време" също е посочено в Rev 11 "42 месеца" на орган на Звяра, и се отнася много какво се случва с евреите в Ерусалим.

"Но остави на съда, който е извън храма, и не го мярка, тъй като е бил даден на езичниците. И те ще стъпят светия град краката в продължение на четиридесет и два месеца. 3 И аз ще дам на моите двама свидетели, и те ще пророкуват хиляда двеста и шестдесет дни, облечени във вретища. "4 Това са двете маслинени дървета и двата светилника, които стоят пред Бога [ б] на земята 5 И ако някой иска да им навреди, огън постъпленията от устата им и поглъща неприятелите им . - Rev 11 И ако някой иска да им навреди, той трябва да бъде убит по този начин 6 Те имат власт да заключат небето, така че не вали дъжд в дните на тяхното пророчество, и те имат власт над водите да ги превръщат в кръв, и да поразя земята с всяка язва, колкото често желаят 7 Когато завършат свидетелствуването си, звярът, който се изкачва от бездната ще воюва против тях, да ги преодолее, и ще ги убие. 8 И труповете им ще лежат в улица на големия град, който духовно се нарича Содом и Египет, където също ни [ в] Господ биде разпнат 9 Тогава тези от народи, племена, езици, и народи ще гледат труповете им три и половина дни , и не се допуска [ г си мъртви тела да бъдат пуснати в гробовете. 10 И тези, които живеят на земята, ще се радвам над тях, да се веселят, и изпрати подаръци един на друг, защото тези два пророка измъчван тези, които живеят на земята. 11 Сега, след три и половина дни дъхът на живота от Бога ги въвели, и те се изправиха на нозете си, и голям страх обзе онези, които ги видя "- Rev 11

Звярът е посочена като орган за 42 месеца в Rev 13, което съответства на 42 месеца, в светия град е протектора под краката в Rev 11. Това изглежда да е същия период от време, в който 2 свидетели ще пророчеството за 1260 дни. Това показва, 2 свидетели пророкуват, докато Звяра е на власт и тъпчат светия град краката, всички по време на същия 42 month/1260 период през деня.

Тя ще бъде напълно излишни за Rev 11 говорим за 42 месеца в стих 2 и 1260 дни в стих 3, ако в действителност и двете са препратки към същия период от време, фокусирани върху 2 свидетели.

Стихове 4-6 уточни, че на 2 свидетели ще бъдат в конфликт. "Изкачва" в стих 7 е глагол в причастие форма и е много вероятно означава повече като прилагателно, да се чете "възходящ от яма" или "се възнесе от яма", означаваше да се уточни, които Звярът е да се говори за , не е времето на изкачването му. (Especially as the 5 th Trumpet specifies the timing of his ascent, Rev 11 cannot be specifying the Beast ascends at this time during the 6 th Trumpet – as he already ascended past tense at this point.) As such the 42 months of the Beast and 1260 days of the two witnesses running parallel seems to be the point of the use of both numbers in verses 2-3, making this use to not be redundant.

And so Daniel 7, Revelation 11 and 13, and the second fulfillment (first future fulfillment) of Daniel 12 “times, time, and half a time”, all refer to the first half of the 70 th week of Daniel 9. And this is the same time in which both the Beast is in authority and the 2 witnesses are prophesying as the outer court is trampled underfoot by the gentiles, and so also the Beast.

The third “times, time, and half a time” fulfillment (second future fulfillment) is with the second half of the 70 th week of Daniel. The second half of the 70 th week of Daniel is the 3.5 actual days in which the 2 witnesses lie dead in the streets, while the first half of the week is definitely the 3.5 years/ 1260 days that they prophesy.

As the 42 months and 1260 days run co-currently, the only other “times, time, and half a time” period found specified in Revelation is the 3.5 days the 2 witnesses lie dead. If the prophesying of the 2 witnesses for 1260 days is tied to the 70 th week at all, then the days they lie dead must also factor into the 70 th week. Besides these points, the scene portrayed in Rev 10 clearly references back to the scene in Dan 12 of the angel, standing by the water and the land, who swears by Him in heaven, that it will be for “times, time, and half a time”.

“Then I Daniel looked, and, behold, there stood other two, the one on this side of the bank of the river, and the other on that side of the bank of the river. And [one] said to the man clothed in linen, which [was] upon the waters of the river, How long [shall it be to] the end of these wonders? And I heard the man clothed in linen, which [was] upon the waters of the river, when he held up his right hand and his left hand unto heaven, and sware by him that liveth for ever that [it shall be] for a time, times, and an half; and when he shall have accomplished to scatter the power of the holy people, all these [things] shall be finished .” Dan 12:5-7

“And the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven, And sware by him that liveth for ever and ever, who created heaven, and the things that therein are, and the earth, and the things that therein are, and the sea, and the things which are therein, that there should be delay no longer: But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he hath declared to his servants the prophets .” Rev 10:5-7

And this Rev 10 reference back to Dan 12 is soon followed, also in the 6 th Trumpet section, by the co-current 42 month/1260 day period, and the 3.5 day period. The angel swore by God that it would be for “times, time, and half a time”. This 3.5 number is half of a week, and half of the 70 th week here. The first half of the 70 th week is 3.5 years, and the second half is 3.5 days.

Jesus also specified in Matt 24 and Mark 13 that “those days would be shortened”, and if this is not the shortening of those days, then what is? Surely, to be shortened, something must have first have been longer. It is well understood that each week in Daniel 9 is “supposed” to represent 7 years, and this is what is anticipated. But if the second half of the “week” is shortened to 3.5 days, this would better prophetically explain why these 7 year periods were called “weeks” in the first place. If God knew in the end He would shorten the 3.5 years of the 70 th 7-year period to only 3.5 days, it explains why He called these “weeks” in the first place.

The last abomination that makes desolation is mentioned in Dan 9, which seems to start after the middle of the 70 th week. This is the 3 rd fulfillment of the abomination of desolation. It is after the middle of this week that the abomination of desolation starts, and according to Revelation, the middle of the week would seem to coincide with the 2 witnesses being killed. Let's go through Dan 9:25-27 in full, again.

“Know therefore and understand, [that] from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince [shall be] seven weeks, and threescore and two weeks: the street shall be built again, and the wall, even in troublous times. [from the command to rebuild to time of Jesus] And after threescore and two weeks shall Messiah be cut off, but not for himself: [Jesus Christ crucified, then skip thousands of years]
and the people of the prince that shall come [the Beast and his armies] shall destroy the city and the sanctuary; and the end thereof [shall be] with a flood [Rev 14:20 winepress of wrath of God, blood to horses bridle 200 miles], and unto the end of the war desolations are determined.
(And he [the Beast] shall confirm the covenant with many for one week: and in the middle of the week [death of 2 witnesses] he shall cause the sacrifice and the oblation [of the 2 witnesses] to cease, and for the overspreading of abominations [of the Beast in the temple], he shall make [it] desolate , even until the consummation, and that determined shall be poured [in Revelation bowls of wrath of God poured out] upon the desolate.)” Dan 9:25-27

And so the prophecy of Daniel 9 is fulfilled a second time in full. The last abomination of desolation seems to be fulfilled in Rev 13, in the Beast being in the temple, himself worshipped as “god”, and also the Beast's image being worshipped.

5 And he was given a mouth speaking great things and blasphemies, and he was given authority to continue [ c ] for forty-two months . 6 Then he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme   His name , His tabernacle , and those who dwell in heaven. 7 And they worshipped the dragon which gave power unto the beast: and they worshipped the beast , saying, Who [is] like unto the beast? who is able to make war with him?… And all that dwell upon the earth shall worship him , whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world… And I beheld another beast coming up out of the earth; and he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon. And he exerciseth all the power of the first beast before him, and causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed. And deceiveth them that dwell on the earth by [the means of] those miracles which he had power to do in the sight of the beast; saying to them that dwell on the earth, that they should make an image to the beast, which had the wound by a sword, and did live. And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak, and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed.” Rev 13:4-8,12-15

The temple as the location isn't mentioned above, but this becomes clear looking at 2nd Thessalonians.

“Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition; Who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worshiped; so that he as God sitteth in the temple of God , showing himself that he is God.” 2Th 2:3-4

The Beast will be in the temple, and he himself will be the abomination that causes desolation (though the Beast's image, if in the temple, may also be part of the abomination). Apparently after the 2 witnesses are killed in the middle of the week, the Beast, who himself is the abomination of desolation, enters into the temple and is worshipped, for the 3.5 days that are the second half of the 70 th week of Daniel. After the end of the 3.5 days, and the abomination of desolation event, the end of the 70 th week, Daniel 9 indicates there will be “pouring” out (matching the bowls of wrath in Revelation) and desolation.

And so the “times, time, and half a time” period of Daniel 12 is fulfilled twice in Revelation. First by the Beast in Dan 7, Rev 13 and Rev 11, during the 42 months (which is also the 1260 days of the 2 witnesses). This is the first half of the 70 th week of Daniel 9. The second half of the 70 th week of Daniel 9 is literally 3.5 days in which the two witnesses in Rev 11 lay dead. These are the second and third fulfillments of the “times, time, and half a time” periods, the first is 3.5 years and the second is 3.5 days. And the third fulfillment of the abomination of desolation in Dan 9 (also in Matt 24 and Mark 13) corresponds to the Beast himself being worshipped in the temple as “god”, as is described in Rev 13 and 2 Thes 2.

And so this seems to cover all 3 of the instances of the “times, time, and half a time” periods, as well as the one 1150/2300 day time period, and all the times the abomination of desolation is mentioned in the Bible (as far as I know).


This leaves the 1290 day and 1335 day periods. To determine where these days fit into a timeline, Dan 12 indicates that the “abomination of desolation” is an event marker.

“And from the time [that] the daily [sacrifice] shall be taken away, and the abomination that maketh desolate set up , [there shall be] a thousand two hundred and ninety days. Blessed [is] he that waiteth, and cometh to the thousand three hundred and five and thirty days.” - Dan 12:11-12

If the 3.5 days the two witnesses lie dead is the second half of the 70 th week of Daniel, then the 70 th week ends when those 3.5 days are completed. Daniel 9 indicates it is in the second half of the 70 th week when the abomination of desolation occurs – the Beast entering the temple to be worshipped as the 2 witnesses lie dead for 3.5 literal days. And Daniel 9 indicates that soon after this there will be “pouring”, of the bowls of wrath, and Jesus Christ will soon return. So it seems unlikely that the 1290 days could be just starting in the middle of the 70 th week, which only has 3.5 days to it, but rather the 1290 days must start prior.

As someone will be blessed to make it to the 1335 th day, it makes sense that this day is placed after Jesus Christ has returned, and not while the reign of the Beast or wrath of God is still ongoing. The abomination of desolation, the Beast being worshipped in the temple, takes place after the middle of the 70 th week, after the Beast has been in authority for 42 months already. Shortly after the Beast enters the temple, the abomination during the 3.5 days, then the 70 th week is over. Thus the 1290 days MUST refer to the time period prior to when the Beast enters the temple to be worshipped, as there are only 3.5 days to the second half of the 70 th week of Daniel: and then the bowls of wrath are poured and Jesus returns. As such it makes sense that in Dan 12:11-12, the “daily sacrifice” marks the beginning of the 1290 days, and the “abomination set up” (Beast in the temple) marks the end of the 1290 days. This would mean that, after the Beast/abomination is worshipped in the temple, there is after that, at most, a 45 day window before Jesus will have returned, and people will be blessed to have made it to the 1335 th day. As the Beast is in power for 1260 days prior to entering the temple as the abomination himself, this means that the 1290 days goes back to 30 days prior to when the Beast comes into authority. And so 30 days before the Beast enters into his 42 months of authority, the “daily sacrifices” stop.

It should also be noted that the sacrifices mentioned in Dan 9:27 which stop during the specified middle of the week must refer to “sacrifices and oblations” which are being offered by the two witnesses, which cease when they die in the middle of the week, and this is not the same as the “daily sacrifice” in Dan 12:11-12. The “daily sacrifice” in Daniel 12 must refer to a daily sacrifice (likely of the Jews) which stops 30 days before the Beast's covenant is made with many. Then the Beast is in authority for 42 months, the first half of the 70 th week. When the “sacrifices and oblations” of Dan 9 stop in the middle of the week, it must refer to the activities of the 2 witnesses, who the Beast kills precisely in the middle of the week.

As Revelation 12 describes the first half of the 70 th week as 3.5 years, and the second half as 3.5 days, and the Beast and two witnesses being active at the same time, then the sacrifices and oblations which stop in the middle of the week must relate to the 2 witnesses, whose death marks the middle of the 70 th week. The same sacrifices stopping cannot mark the beginning of the first half of the 70 th week, and also the beginning of the middle of the 70 th week. So two separate sacrifices must be being mentioned: Dan 12 mentions the end of the “daily sacrifice” 30 days prior to the rise of the Beast into power (his 42 months), and Dan 9 mentions the end of the “sacrifices and oblations” as the two witnesses are killed (end of their 1260 days and also ~the Beast's 42 months), which marks the middle of the 70 th week.

(This can be seen on the timeline here: http://stopalienabduction.com/RevelationTimelineMed.jpg )

This is entirely allowable if the stop of the “daily sacrifices” marks the beginning of the 1290 days, and the “abomination of desolation” marks the end of the 1290 days.

“And from the time [that] the daily [sacrifice] shall be taken away, and the abomination that maketh desolate set up, [there shall be] a thousand two hundred and ninety days.” Dan 12:11

Put in order of the Hebrew this reads more closely, “Now after the time sacrifice taken away daily, and give the abomination that makes desolation, days 1290” . I don't see anything there that forbids the sacrifice being the starting point and the abomination being the ending point of the 1290 days (and compare 2 Chron 25:27 translation “from-time, after-time” וּמֵעֵת ). Also looking at the Greek, it reads in order, “and from the time the regular sacrifice is abolished, and the giving abomination making desolation, days 1290” . I don't see anything in the Greek that forbids this interpretation either.

But it is the placement of the time of the abomination of desolation, the Beast entering the temple, which occurs only 3.5 days before the 70 th week ends, which necessitates that the 1290 days must be coming to a close at this point, and not just beginning, necessitating the 1290 days must begin with the sacrifices stopping and end with the abomination of desolation.


Parallel in the Gospels and Daniel of the Abomination of Desolation

Especially pertaining to the 70 AD fulfillment of the abomination of desolation, and the future fulfillment of the same, next we are going to see how all this lines up with the prophecies of Jesus pertaining to the abomination of desolation in the Gospels.

In Matt 24, Mark 13, and in Luke 21, Jesus mentions the abomination of desolation.

Jesus first says in these 3 passages that not one stone would left upon another of the Temple. Then the disciples ask Jesus these particular questions:
“Teacher, when therefore will these things happen and what will be the sign when these things are about to take place?” (Luke 21)
“Tell us, when will these things be, and what will be the sign when all these things are going to be fulfilled?” (Mark 13)
“”Tell us, when will these things happen, and what will be the sign of Your coming, and of the end of the age?” (Matt 24)

In Matt 24 and Mark 13, Jesus specifically references to “the abomination of desolation spoken of by Daniel” . In Luke 21 Jesus does not mention Daniel, but says, “But when you see Jerusalem surrounded by armies, then know that nigh is its desolation .” This word “desolation” is “eremosis” (2050) which is used only 3x in the New Testament, and the other 2x are in Matt 24 and Mark 13 in the phrase “the abomination of desolation spoken of by Daniel”.

In each Gospel the disciples are recorded to have asked Jesus different questions. As such, in each Gospel the disciples receive slightly different answers, which match the particular questions they asked. To rephrase,
Luke 21: When will the temple be destroyed, and what will be the sign this is about to happen?
Mark 13: When will the temple be destroyed, and what will be the sign when ALL these things will be Finished?
Matt 24: When will the temple be destroyed, and what will be the sign of your coming, and of the end of the age?

The reason that the answers are different is because the only question in common between these passages is “when will the temple be destroyed?” But the differences in the rest of the questions cause the difference in Jesus' answers to the questions.

The part of Daniel that was fulfilled in 70 AD was the Daniel 9 “abominations” and “desolations” in the first fulfillment. The Jews had already seen “the abomination of desolation” fulfilled once in the past, with Antiochus IV in 168 BC, so they understood the term. And they understood that Jesus was saying similar “abomination of desolation” events would happen again. Jesus was referring to Dan 11:31 in the context of referencing to the term “abomination of desolation” which the Jews understood from the time of the Maccabees. However, Jesus was not saying that Daniel 11 was going to be fulfilled again, as Dan 11 was already fulfilled once with Antiochus IV, and Octavius, etc. up through the death of Herod. Rather, Jesus was referring to the first fulfillment of Dan 9 “abominations”, and Himself prophesying to the people (as He was also a prophet) that “abominations” in Daniel 9 would again be an “abomination of desolation” event as had happened with Antiochus IV.

“Know therefore and understand, [that] from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince [shall be] seven weeks, and threescore and two weeks: the street shall be built again, and the wall, even in troublous times.
And after threescore and two weeks shall Messiah be cut off, but not for himself: and the people of the prince that shall come [Satan, “prince of this world”] shall destroy the city and the sanctuary; and the end thereof [shall be] with a flood , and unto the end of the war desolations   are determined.
(And he [Jesus Messiah] shall confirm the covenant with many for one week [Passover week]: and in the midst of the week [Jesus crucified] he shall cause the sacrifice and the oblation to cease [no more other sacrifices needed, the veil was torn], and on the wings of   abominations [eagle standard of Roman Legion] shall be one [Titus] who makes desolate , even until the consummation, which is determined, is poured [like water] out on the desolate.)” Dan 9

Jesus was prophesying that the Daniel 9 “abominations” and “desolations” would be fulfilled with another instance of the abomination of desolation as had been seen with Antiochus – but not just once, rather, twice. And Dan 9 was not fulfilled the first time standing alone, but it was also connected to Dan 12:1-7, which gave the timeframe of “times, time, and half a time”, corresponding with the period of Roman assault against the Jews and Jerusalem. And also tied with Michael standing up in the heavenly battle which is recorded in Revelation 12, that occurred after the ascension of Jesus Christ and before 70 AD. And so Jesus was prophesying on 2 future fulfillments of Daniel 9 and 12.

In Luke 21 Daniel is not mentioned, nor is the “abomination of desolation” referenced as specifically. The question the disciples asked was ”when will these things happen [the temple be destroyed] and what will be the sign this is about to happen?”. These 2 questions combined ask for an answer predominately focused in the near future. These questions do not mention “all things being finished” nor “sign of your coming” nor “end of the age”. Jesus replies that when Jerusalem is surrounded by armies, nigh is its “desolation”, and it is time to flee. And this is matching with the Christian church fleeing Jerusalem to Pella around 66-67 AD, after seeing the Roman Legion of Cestius. Also Jesus mentions that “nigh is its desolation” hinting in reference to the eagle Aquila standard which was carried by the first Roman Legion of Cestius, and later the same thing was worshipped in the temple by the Roman Legion of Titus, and was the abomination of desolation.

Luke 21:8-24 refers to events that were fulfilled once in the past leading up to the destruction of the temple and Jerusalem in 70 AD. But Luke 21:25-28 refers to a time in the future in which the temple will be destroyed again. And also parts of Luke 21:8-24 will also repeat again in a second fulfillment in the future, but having less of an accurate tone than for their first fulfillment for the events leading up to 70 AD. (See details on past fulfillment emphasis here: http://www.catholicapologetics.info/apologetics/judaism/prophetic.htm )

In comparison, in Mark 13 the questions ask for a more extensive answer, asking more broadly for what the sign will be when “ALL these things will be Finished”. As such the answer is more balanced between the near 70AD fulfillment and the far future Revelation fulfillment: a mixture of both. Again, this is because the temple would both be destroyed in 70 AD, and will be destroyed again in the future.

In reference to Daniel, Jesus says, “But when ye shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, standing where it ought not, (let him that readeth understand,) then let them that be in Judaea flee to the mountains”.

Jesus uses a vague term “standing where it ought not”. This vague location could refer to either the Roman Legion of Cestius at Jerusalem, if coupled with the understanding in Luke that when Jerusalem was surrounded by armies, “nigh is its desolation”. OR this vague location could refer to the Beast in the temple in Revelation, if coupled with the understanding from 2 Thes 2 and Matt 24, of the abomination being in the temple or “holy place”.

Mark 13:6-18 is more predominantly focused on the first fulfillment of Daniel 9 and 12 with the events leading up to 70 AD. But Mark 13:13-18 equally seems to apply to both the past and future in focus. And Mark 13 from verse 19 on after, has a focus on the future fulfillment of Daniel 9 and 12, and the future destruction of the temple in the end times. Because Daniel 9 and 12 together told of the destruction of the temple twice in the future (at the time when Jesus was prophesying) Jesus answered with taking both fulfillments into account. In this He answered the broader question of “sign of all these things being finished” which was asked in Mark 13, but not in Luke 21. And so Jesus answered with the emphasis more balanced between the 70 AD and Revelation fulfillment, rather than the emphasis being more on the immediate 70 AD fulfillment as is in Luke 21.

In Matt 24, not 2 but 3 questions were asked, which truly required more focus on the far-future fulfillment in order to answer them, “”Tell us, when will these things happen [temple be destroyed], and what will be the sign of Your coming, and of the end of the age?”

As such Matthew 24 is focused much more on the end times second fulfillment of Daniel 9 and 12, and far less on the 70 AD fulfillment. Comparing Luke 21 as a heavy focus on the first fulfillment, with Matt 24 as a heavy focus on the second fulfillment, can show the differences more clearly. But summarily, Matt 24 is just as focused into the second future fulfillment, as Luke 21 was not but rather focused into the first 70 AD fulfillment.

Matt 24 also answers the unique question (not asked in Mark or Luke) of when the end of the age (of the Gentiles) will be, answered in Matt 24:14, then leading into events of the 70 th week in Matt 24:15. Of the 3 passages Matt 24 most closely parallels the procession of events in the book of Revelation, placing much more importance on signs of the end of the age of the Gentiles, and the 70 th week age of the Jews, and signs of Jesus' return, and also on the events preceding the final destruction of the temple. Similar to 67 AD, Jesus indicates that there will be some chance to flee Jerusalem, but in this case it is once people see the abomination enter the temple, which precedes the destruction of Jerusalem. In this case, it is the Beast entering the temple during the second half of the 70 th week, the 3.5 days while the 2 witnesses lie dead, which indicates it is the last-chance time to flee Jerusalem, before desolation comes.

“Know therefore and understand, [that] from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince [shall be] seven weeks, and threescore and two weeks: the street shall be built again, and the wall, even in troublous times. [from the command to rebuild to time of Jesus] And after threescore and two weeks shall Messiah be cut off, but not for himself: [Jesus Christ crucified, then skip thousands of years] and the people of the prince that shall come [the Beast and his armies] shall destroy the city and the sanctuary; and the end thereof [shall be] with a flood [Rev 14:20 winepress of wrath of God, blood to horses bridle 200 miles], and unto the end of the war desolations are determined. (And he [the Beast] shall confirm the covenant with many for one week: and in the middle of the week [death of 2 witnesses] he shall cause the sacrifice and the oblation [of the 2 witnesses] to cease, and for the overspreading of abominations [of the Beast in the temple], he shall make [it] desolate , even until the consummation, and that determined shall be poured [in Revelation bowls of wrath of God poured out] upon the desolate.)” Dan 9

Again, Daniel 9 is connected to Daniel 12 in their second fulfillment.

The first thing that happens in Daniel 12 is that Michael stands up. Rev 12:7 is the only time Michael is mentioned by name in Revelation, but this event was already fulfilled in the first fulfillment, historically between 33-70AD in the heavenly angelic war. But this is not the only time in Revelation in which Michael will play an important role, even though he is not mentioned by name. Michael is the archangel, and the only angel who is ever called “the archangel” in the Bible. And we are told specifically that the archangel, Michael, will sound the last trumpet, if we cross-reference 1 Thessalonians with 1 Corinthians.

“For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord, will not precede those who have fallen asleep. For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air , and so we shall always be with the Lord.” 1 Thes 4:15-17

“Behold, I tell you a mystery; we will not all sleep, but we will all be changed, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet ; for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we will be changed .” 1 Cor 15:51-52

From these two verses it can be gathered that Michael the archangel will be the angel who blows the last trumpet, which seems specified to precede the dead rising (first) and then the living being caught up in the air and changed. The last trumpet is blown in Rev 11:15,

“And the seventh angel sounded ; and there were great voices in heaven, saying, The kingdoms of this world are become [the kingdoms] of our Lord, and of his Christ; and he shall reign for ever and ever.” Rev 11:15

This seventh angel who blows the seventh trumpet is Michael the archangel, and this is the second fulfillment of Michael standing up for God's people. This all also matches what Jesus said, “And he shall send his angels with a great sound of a trumpet , and they shall gather together his elect   from the four winds, from one end of heaven to the other.” Matt 24:31

This is in a time of great trouble, as Revelation is full of great trouble, which parallels Dan 12, “And there shall be a time of trouble, Such as never was since there was a nation, Even to that time.” Dan 12:1

Following Michael sounding the 7 th trumpet, Dan 12:1-2 also states: “And at that time your people shall be delivered, Every one who is found written in the book. And many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, Some to everlasting life” . This corresponds very well to 1 Thes 4 and 1 Cor 15, and Matt 24, which put together say the dead will be raised and the living caught up after the last trumpet sounds.

Skipping to after the millennial reign, then Dan 12 also details,
2 And many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, Some to everlasting life, Some to shame and everlasting contempt. 3 Those who are wise shall shine Like the brightness of the firmament, And those who turn many to righteousness Like the stars forever and ever.” And this parallels with the Judgment and the Second Resurrection detailed in Rev 20.

Altogether, all of Dan 12 corresponds to the second fulfillment of Daniel 9. The rest of Dan 12 gives the “times, time, and half a time” and the 1290 and 1335 days periods, and specifies the prophecies are for the last days. While Daniel 12:7 also gave the 3.5 year timeframe for the attacks on the Jews and Jerusalem of the first fulfillment in 70 AD, it also applies to the 42 months of the Beast's reign and the 3.5 days of the second half of the 70 th week of Daniel 9. But the 1290 and 1335 days that are mentioned are solely applicable to the second fulfillment of Daniel 9, and the time of the 70 th week in the time of the end.

“Although I heard, I did not understand. Then I said, “My lord, what shall be the end of these things?9 And he said, “Go your way, Daniel, for the words are closed up and sealed till the time of the end. 10 Many shall be purified, made white, and refined, but the wicked shall do wickedly; and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. 11And from the time that the daily sacrifice is taken away, and the abomination of desolation is set up, there shall be one thousand two hundred and ninety days. 12 Blessed is he who waits, and comes to the one thousand three hundred and thirty-five days. 13 “But you, go your way till the end; for you shall rest, and will arise to your inheritance at the end of the days.” Dan 12

And so in 3 of the Gospels, using the past fulfillment of Dan 11:31 of the abomination of desolation with Antiochus IV as a reference the people understood, Jesus prophesies of the first fulfillment of Daniel 9 and 12 in the time leading up to 70 AD, and also of the second fulfillment of Daniel 9 and 12 to occur in the end times and Revelation. Jesus focuses his prophesying on the first fulfillment of Daniel 9 and 12 the most in Luke 21, halfway in Mark 13, and the least in Matt 24. And Jesus focuses his prophesying on the second fulfillment of Daniel 9 and 12 the least in Luke 21, halfway in Mark 13, and the most in Matt 24.

This resolves the discrepancy of how it is that in the 70 AD fulfillment, Matt 24 does not, and Mark 13 only vaguely, line up with the events that took place, but the Luke 21 passage does match the events. The sign for people to flee Jerusalem in the 70 AD fulfillment was not them seeing the abomination in the temple as in Matt 24, because Matt 24 in this caution refers to the second fulfillment, in Revelation. But the Luke 21 warning of approaching armies did refer to the first fulfillment, and this warning is what the early Christians in Jerusalem did follow. Matt 24 is, and Mark 13 leans more, for the second fulfillment of Daniel 9 and 12, in which the abomination in the temple will be the sign to flee. But Luke 21 is more about the first fulfillment, in which armies was the sign to flee, and this also explains why Luke 21 only hints at the abomination, instead of referring to it more clearly, as the abomination came long after it would have done any good as a sign to flee in 70 AD.

I have placed these parallel passages in a chart, with the first fulfillment of Daniel 9 and 12 around the 70 AD time period in blue, the second fulfillment of Daniel 9 and 12 in the Revelation time period in red, and verses that seem to equally apply to both fulfillments in purple. Because the prophesies are to be fulfilled twice, with similar events involved leading up to both fulfillments of Daniel 9 and 12, the passages look practically identical. Really, the way to note the difference in tone is to understand that it is the QUESTIONS that were asked which define which fulfillment the passage has its emphasis on and the differences of the details in the passages, however slight. The QUESTIONS Jesus was answering define the time period the passage focuses on, not so much the details, because the details repeat both times.

Revelation Dan 9 and 12 Halfway Mixed Dan 9 and 12 70 AD Daniel 9 and 12

Matt 24
2 And Jesus said unto them, See ye not all these things? verily I say unto you, There shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down. 3 And as he sat upon the mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying,  
Tell us, when shall these things be [temple destroyed]? and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the age?

4 And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you. 5 For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many. 6 And ye shall hear of wars and rumours of wars: see that ye be not troubled: for all these things must come to pass, but the end is not yet. 7 For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places. 8 All these are the beginning of sorrows. 9 Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you: and ye shall be hated of all nations for my name's sake. 10 And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. 11 And many false prophets shall rise, and shall deceive many. 12 And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. 13 But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. 14 And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations; and then shall the end come.

15 When ye therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, (whoso readeth, let him understand:) 16 Then let them which be in Judaea flee into the mountains: 17 Let him which is on the housetop not come down to take any thing out of his house: 18 Neither let him which is in the field return back to take his clothes. 19 And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days! 20 But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the sabbath day: 21 For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. 22 And except those days should be shortened, there should no flesh be saved: but for the elect's sake those days shall be shortened. 23 Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there; believe it not. 24 For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect. 25 Behold, I have told you before. 26 Wherefore if they shall say unto you, Behold, he is in the desert; go not forth: behold, he is in the secret chambers; believe it not. 27 For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west; so shall also the coming of the Son of man be. 28 For wheresoever the carcase is, there will the eagles be gathered together. 29 Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken: 30 And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great glory. 31 And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. 32 Now learn a parable of the fig tree; When his branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is nigh: 33 So likewise ye, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the doors. 34 Verily I say unto you, This generation shall not pass, till all these things be fulfilled. 35 Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. 36 But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only.

Mark 13
2 And Jesus answering said unto him, Seest thou these great buildings? there shall not be left one stone upon another, that shall not be thrown down. 3 And as he sat upon the mount of Olives over against the temple, Peter and James and John and Andrew asked him privately ,
4 Tell us, when shall these things be [temple destroyed]? and what shall be the sign when all these things shall be fulfilled?

5 And Jesus answering them began to say, Take heed lest any man deceive you: 6 For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many. 7 And when ye shall hear of wars and rumours of wars, be ye not troubled: for such things must needs be; but the end shall not be yet. 8 For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be earthquakes in divers places, and there shall be famines and troubles: these are the beginnings of sorrows. 9 But take heed to yourselves: for they shall deliver you up to councils; and in the synagogues ye shall be beaten: and ye shall be brought before rulers and kings for my sake, for a testimony against them. 10 And the gospel must first be published among all nations. 11 But when they shall lead you, and deliver you up, take no thought beforehand what ye shall speak, neither do ye premeditate: but whatsoever shall be given you in that hour, that speak ye: for it is not ye that speak, but the Holy Ghost. 12 Now the brother shall betray the brother to death, and the father the son; and children shall rise up against their parents, and shall cause them to be put to death.

13 And ye shall be hated of all men for my name's sake: but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. 14 But when ye shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, standing where it ought not, (let him that readeth understand,) then let them that be in Judaea flee to the mountains: 15 And let him that is on the housetop not go down into the house, neither enter therein, to take any thing out of his house: 16 And let him that is in the field not turn back again for to take up his garment. 17 But woe to them that are with child, and to them that give suck in those days! 18 And pray ye that your flight be not in the winter.

19 For in those days shall be affliction, such as was not from the beginning of the creation which God created unto this time, neither shall be. 20 And except that the Lord had shortened those days, no flesh should be saved: but for the elect's sake, whom he hath chosen, he hath shortened the days. 21 And then if any man shall say to you, Lo, here is Christ; or, lo, he is there; believe him not: 22 For false Christs and false prophets shall rise, and shall shew signs and wonders, to seduce, if it were possible, even the elect. 23 But take ye heed: behold, I have foretold you all things. 24 But in those days, after that tribulation, the sun shall be darkened, and the moon shall not give her light, 25 And the stars of heaven shall fall, and the powers that are in heaven shall be shaken. 26 And then shall they see the Son of man coming in the clouds with great power and glory. 27 And then shall he send his angels, and shall gather together his elect from the four winds, from the uttermost part of the earth to the uttermost part of heaven. 28 Now learn a parable of the fig tree; When her branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is near: 29 So ye in like manner, when ye shall see these things come to pass, know that it is nigh, even at the doors. 30 Verily I say unto you, that this generation shall not pass, till all these things be done. 31 Heaven and earth shall pass away: but my words shall not pass away. 32 But of that day and that hour knoweth no man, no, not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father. 33 Take ye heed, watch and pray: for ye know not when the time is.

Luke 21
6 As for these things which ye behold, the days will come, in the which there shall not be left one stone upon another, that shall not be thrown down.
7 And they asked him, saying, Master, but when shall these things be [temple destroyed]? and what sign will there be when these things shall come to pass?


8 And he said, Take heed that ye be not deceived: for many shall come in my name, saying, I am Christ; and the time draweth near: go ye not therefore after them. 9 But when ye shall hear of wars and commotions, be not terrified: for these things must first come to pass; but the end is not by and by. 10 Then said he unto them, Nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: 11 And great earthquakes shall be in divers places, and famines, and pestilences; and fearful sights and great signs shall there be from heaven. 12 But before all these, they shall lay their hands on you, and persecute you, delivering you up to the synagogues, and into prisons, being brought before kings and rulers for my name's sake. 13 And it shall turn to you for a testimony. 14 Settle it therefore in your hearts, not to meditate before what ye shall answer: 15 For I will give you a mouth and wisdom, which all your adversaries shall not be able to gainsay nor resist. 16 And ye shall be betrayed both by parents, and brethren, and kinsfolks, and friends; and some of you shall they cause to be put to death. 17 And ye shall be hated of all men for my name's sake. 18 But there shall not an hair of your head perish. 19 In your patience possess ye your souls. 20 And when ye shall see Jerusalem compassed with armies, then know that the desolation thereof is nigh. 21 Then let them which are in Judaea flee to the mountains; and let them which are in the midst of it depart out; and let not them that are in the countries enter thereinto. 22 For these be the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled. 23 But woe unto them that are with child, and to them that give suck, in those days! for there shall be great distress in the land, and wrath upon this people. 24 And they shall fall by the edge of the sword, and shall be led away captive into all nations: and Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles, until the times of the Gentiles be fulfilled.

25 And there shall be signs in the sun, and in the moon, and in the stars; and upon the earth distress of nations, with perplexity; the sea and the waves roaring; 26 Men's hearts failing them for fear, and for looking after those things which are coming on the earth: for the powers of heaven shall be shaken. 27 And then shall they see the Son of man coming in a cloud with power and great glory. 28 And when these things begin to come to pass, then look up, and lift up your heads; for your redemption draweth nigh. 29 And he spake to them a parable; Behold the fig tree, and all the trees; 30 When they now shoot forth, ye see and know of your own selves that summer is now nigh at hand. 31 So likewise ye, when ye see these things come to pass, know ye that the kingdom of God is nigh at hand. 32 Verily I say unto you, This generation shall not pass away, till all be fulfilled. 33 Heaven and earth shall pass away: but my words shall not pass away. 34 And take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting, and drunkenness, and cares of this life, and so that day come upon you unawares. 35 For as a snare shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth. 36 Watch ye therefore, and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of man.