This page has been translated from English

Проучване на Abyss в Стария и Новия Завет

Проучване на Abyss в Стария и Новия Завет

Първи път си спомням, виждат Abyss, споменато в Библията, е в Лука 8:31, където демоните в един мъж помолил Исус да не ги изпраща на Abyss.

"И те го помоли неколкократно, за да не ги за да отидат в бездната . "

Това наистина раздразни любопитството ми и така съм направил някои проучване на това място, тъй като след това. Само от Лука няколко неща, които може да се знае за Бездната. Един от тях е, че демоните се страхуват, че те могат да бъдат изпратени там, и така също, че това е място, духове теоретично би могла да бъдат изпратени. Демоните изглежда да разгледа, да бъдат изпратени там в реално време буквално възможност, така че Abyss изглежда да бъде истински буквално място, които са съществували преди 2000 години, и за поне известно време преди, и така като цяло би могло да се предполага, че все още съществуват сега.

В Новия завет тази дума в гръцкия е "abyssos" (Strong 12) и се използва 8 пъти в Новия Завет. Повечето от тези времена са в книгата Откровение:

Звучеше Rev 09:01 И петият ангел, видях една звезда падат от небето долу на земята, и да му се даде ключа от Abyss (12) яма (пет хиляди четиристотин двайсет и един). "

Rev 09:02 И той отвори Abyss (12) яма (5 421); и дим се издигна от ямата (5 421), като дим от голяма пещ; и слънцето и въздуха потъмняха по причина на дима на яма (пет хиляди четиристотин двадесет и едно). "

Rev 09:11 И те са сред тях цар ангела на бездната (12), чието име в езика иврит е Авадон (3), но, в гръцки език, защото името му Apollyon . "

Rev 11:07 И когато свършат свидетелствуването си, звярът, който възлиза на Abyss (12), да воюва срещу тях, и ще ги победи и ще ги убие. "

Rev 17:08 "Звярът, който си видял, беше, и не е, и ще възлезе на Abyss (12), и отиде в погибел, и които живеят на земята ще се ужасят, чиито имена не са написани в книгата на живота от създанието на света, когато видят, че звярът, който беше и не е, и все още е ".

Rev 20:1-3 "И аз видях един ангел слезе от небето, който имаше ключа от бездната (12) и една голяма верига в ръката си. Той улови змея, оная старовременна змия, която е дявол и сатана, и го върза за хиляда години, и го хвърлиха в Abyss (12), и го затвори и запечата над него, че той трябва да мами народите не повече, трябва да бъдат изпълнени до хиляда години, и след това той трябва да бъде пуснат за малко време " .

Rom 10:07 "Или: Кой ще слезе в бездната? (12) (това е, да доведе до Христос от мъртвите.) "

От тези пасажи е много повече, че можем да научим за Бездната. Думата "phrear" за "яма" (Стронг 5 421), е използвано описателно като синоним с Бездната на няколко места. Думата "phrear" се използва седем пъти в Новия завет, и се превежда като "яма" или "добре" на онези времена. Както и в "магаре падна в яма" или "и е много дълбока". От това ние можем да се съберат, че Бездната е като една добре или яма, намиращ се надолу в земята.

От тези стихове в Откровение, ние също може да научите:

1. The Abyss може да се използва като затвор за падналите ангели, тъй като той някой ден ще се използва като затвор за паднал ангел Сатана, който ще бъде обвързана във вериги за 1000 година.
2. The Abyss има ключ, който се използва два пъти в Откровение, за да се отвори или затвори Abyss, отново съотнасяне към Бездната е като затвор, който може да бъде заключен затвори.
3. Налице е ангела на бездната, чието име е Авадон.
4. Бездната се намира на земята, и отново, Abyss изглежда да бъде разположен надолу, под повърхността на земята, във вътрешността на земята, като "звяра" се казва, да "се издигне" на Abyss.

И така Бездната е мястото, паднал ангел, от където могат да бъдат лишени от свобода във вериги, вътре в земята. Има няколко други стихове в Новия Завет, което изглежда да се съдържа позоваване на място, отговаряща на това функционално описание.

"И ангелите, които не упазиха своето достойнство, но напуснаха собственото си жилище, той има запазени във вечни връзки под мрак решението на великия ден . Дори като Содом и Гомор, и градовете около тях по същия начин, се предадоха на блудство, и след чужда плът, са изложени за пример, страдащи от отмъщението на вечния огън. "Юда 1:6-7

"Защото, ако Бог не пощади и ангели, когато съгрешиха, но гласове [ги] надолу Tartaros и доставени [ги] във вериги на мрака, да бъдат вардени за съд, И ако не пощади стария свят, но опази с Ной осмо [ лице , проповедника на правдата, която в потоп върху света на нечестивите, И като се обърна на градовете Содом и Гомор в пепел, осъдиха ги на разорение, което ги ensample на тия, че след като трябва да вършат нечестие. "2 Pet 2:4-6

Юда и Петър правят препратка към мястото, където са затворени паднали ангели. Петър използва глагола "tartaroo" (Стронг 5,020), която означава "да се хвърли надолу, за да Tartaros". Петър използва глагол за "да се хвърлят надолу, за да Tartaros", заявявайки, че Бог хвърли падналите ангели там, а всъщност не се посочва, че тези паднали ангели са в "Tartaros", съответства на гръцката митология. Но Wikipedia казва Tartaros в гръцката митология, "Това е дълбоко, мрачно място, една яма, или бездна, използвани като тъмница ... В гръцката митология, Tartarus е божество и място в подземния свят ... Много, но не всички на титаните, били хвърлени в Tartarus. Кронос бил затворен в Тартарес. Други богове може да бъде осъден да Tartarus, както и ... Кронос, владетел на титаните, е било хвърлено в клопките на Tartarus от децата му. "[1]

Tartaros съвпада с описанието на Abyss, на яма, и затвор или тъмница, където може да бъде наказан със затвор "богове" (както понякога Библията нарича ангели с по-ниски ж "богове"). [2] Както е такова действие, описан от "ангели, когато съгрешиха, но ги хвърли в Tartaros" от 2 Петър е синоним на "го хвърли [Сатана] в Бездната" на Rev 20, както и условията, Abyss и Tartaros са синоними.

Според Юда, падналите ангели, които бяха хвърлени в ада, са тези, които са съгрешили, като не държите първия си имоти, което също е преведено като "не поддържа собствен домейн". 2 Пет 2:5-6 хвърля светлина върху времето, когато това се случи, тъй като изглежда има хронологичен ред се използва. Първо бяха грях ангели, които не са в собствен домейн, втора потопа, и трета от унищожаване ofSodom. Джуд прави сравнение между ангелите, които съгреши, като не поддържа собствен домейн и сексуален грях ofSodomandGomorrah. И така, ангели, които са съгрешили "не поддържа собствен домейн, изоставени правилното им пребиваване" е в сравнение с хората, ofSodom "се предадоха на блудство и след чужда плът". Като цяло това показва, когато тези ангели съгреши вероятно точно преди Потопа, и греха, от сексуално естество, след чужда плът. И това е точно това, което откриваме, ако се вгледаме в Gen 6:1-4, разбирането, че "синове на Бога" са ангели.

"И стана така, когато хората започнаха да се размножават по лицето на земята, и дъщери са родени при тях, че Божии синове, като видяха, дъщери на мъжете, че те са справедливи и те си взеха жени от всички, , които избираха. И рече Господ: Духът ми не винаги се стремим с човек, че той също [е] плът, затова дните му ще бъдат сто и двадесет години. В ония дни се намираха исполините на земята, а също и след това, когато Божиите синове влизаха при човешките дъщери, и те им раждаха [деца] тях да, същото [става] силни мъже, които бяха] стари , мъже известност. "Ген 6:1-4

И така тези паднали ангели, споменати в Битие 6, който е съгрешил преди потопа, от напускане на жилището на небето, да слиза на земята, и като човешки жени и раждането на деца с тях, които са били затворени от Бога за този грях в Abyss (или Tartaros).

Връщайки се към бездната, и думата "abyssos", тъй като тя се използва в Римляни 10:

"Но правдата, която е от вяра говори по този мъдър, не казват в сърцето си: Кой ще възлезе на небето? (Е, да свали Христа от посочените по-горе) или: Кой ще слезе в бездната? (Тоест, да доведе до Христос от мъртвите.) "- Rom 10:6-7

Знаейки, че падналите ангели на Битие 6 са затворени в бездната, този пасаж прави много повече смисъл, когато се указва с 1   Петър 3.

"Защото и Христос си е един път пострада за греховете, праведния за неправедните, че той може да ни приведе при Бога, бидейки умъртвен по плът, но оживотворен чрез Духа: От кои отиде и проповядвано на духовете в тъмницата , които едно време бяха непокорни, когато Божието дълготърпение ги чакаше в Ноевите дни, докато се правеше ковчега подготовка, в който малцина, тоест, осем души, се избавиха чрез вода "1 Петрово 3:18-20 .

Петър ни казва, че в някакъв момент Исус отиде да проповядва на тези затвора падналите ангели в бездната, тези "духовете в тъмницата", а римляните 10 препратки към това, контрастиращи присъствие в небето горе с Исус Исус посещение в ада долу. Римляните също е показва, че ангели, затворени в бездната, се счита за "мъртъв", докато е в затвора, въпреки че като паднали ангели, те са безсмъртни, като думата тук се превежда като "мъртъв", прилагателното "nekros" може да означава "духовно мъртви" , или също така означава, че единият е "лишен от сила или власт, неактивни, неработещ". Това е в съответствие с Сатана неактивни, докато затворени в бездната за 1000 година, като Откровение 20 описва. Трябва също да се отбележи, че гръцката дума "phylake" (Стронг 5438) се използва в двете Pet 1 3 и оборотомера 20 като "затвор", в препратка към Бездната.

Що се отнася до времето, когато Исус посети Abyss и говори за падналите ангели, задържани там, тя изглежда да са били, след възкресението на Исус "и преди възнесението Си на небето. Същото събитие изглежда да бъде упоменато в Ефесяни 4:8-10, което също показва местоположението на Abyss да бъде вътре в земята.
"Затова той казва, когато той възлезе на високо, той плени плен и даде дарове на човеците. (Сега, че той се възнесе, какво е, но че той също се спусна за първи път в по-ниските части на земята? Този, Който е слязъл е същото, че и възлезе по-горе от всичките небеса, че той може да изпълни всичко). "

Просто гледам в Новия Завет препратки към Бездната, е възможно да се съберат много информация за Бездната. Но Стария Завет и препратки към Бездната в иврит. За да видите Стария завет препратки към бездната на иврит е необходимо да се знае коя дума или думи на иврит се отнасят до него.

В Откровение 20 е пророкувал, че Сатана ще бъде хвърлен в бездната.
"И той улови змей, оная старовременна змия, която е дявол и сатана, и го върза за хиляда години, И го хвърли в бездната".

Това пророчество е паралелно на Сатаната в Исая 14:
Isa 14:15,19 [3] "Обаче ти ще се снишиш до преизподнята, до дълбочината на ямата ... Но ти си отхвърлен от гроба си като презряно клонче, и като] в дрехи на онези, които убитите, прободени с меч, че отиват камъните на рова, като потъпкан под нозе труп "Иса 14:15,19 [3].

Думата тук за "яма" е "bowr" (Стронг 953) и това означава "яма, добре, казанче". Заради контекста на пророчеството на Исая 14, лишаване от свобода на Сатана в Бездната, ние можем да знаем, че понякога тази дума "bowr" на иврит се използва за обозначаване на Бездната. Въпреки че много пъти тази дума се използва също и да се позова на добре, яма, или тъмница в най-общ смисъл, той също така изглежда, да се позове на Abyss в няколко други стихове. Най-забележителният пример за това е в Езекиил 31. В следващите стихове думата "Бездната" се заменят с думата "bowr".

Eze 31:3-16 "Ето, асирийски [е] кедър в Ливан с хубави клонове, с дебела сянка, и с висок ръст; и върхът му бе всред гъсти клончета. Водите го хранеха, бездната го отрастваше с реките си, около растенията си, и изпрати малката си реки: всички дървета на полето. Затова ръстът му се издигна над всичките дървета на полето, и сравняваха с клоновете му се умножиха, и на клончетата му се разпростряха поради изобилните води, когато той изстреля напред. Всички небесни птици правеха гнезда в клончетата му, и по клоновете си всички зверове на полето раждат своите малки, и под сянката му се заселиха всички велики нации . Така бе красив по големината си и по дължината на клоновете си, защото корените му бяха при много води . Кедрите в Божията градина не можеха да го скрият: елхите не са като сравняваха с клоновете му, и явор дърветата не са като клоновете си, нито някое дърво в градината на Бог е като при него по красотата му. Направих го красив с многото му клонове, така че всичките дървета на Eden, които [са] в Божията градина, му завиждаха . Затова, така казва Господ Иеова: Понеже си се надигнал височина, и понеже си дигнал върха си между гъстите клончета, и сърцето му се надигна поради височината му, аз затова ще го предам в ръката на силния народите, той непременно ще се разправи с него: Аз изпъдих го поради нечестието му. Чужденци, страшните между народите, И го отреже, и го оставиха по планините и по всичките долини неговите клонове са паднали, и клоните му са разбити от всички реки на земята, и всички хора на на земята са се понижили от сянката му и го оставиха. При неговата гибел всички небесни птици остават и всички зверове на полето ще бъде на клоновете си: До края, че никой от всички дървета от водите въздигат себе си за тяхната височина, нито изстреля нагоре върха им сред гъстите клончета, нито дървета стоят в тяхната височина, че да пиеш вода: защото те всички са предадени на смърт, в най-дълбоките части на земята, в средата на децата на хората, с ония, които слизат в ада . Така казва Господ Иеова: В деня, когато той слезе в гроба, аз причинени траур: покрих бездната за него, и направих да престанат реките от него, и на големите води се спряха и аз, причинени на Ливан да жалее за него , и всичките дървета на полето повяхнаха за него. Направих народите да потреперят при шума на падането му, когато го свалих в преизподнята с ония, които слизат в бездната, и всичките дървета на Eden, избор и най-добрите на Ливан, всички, които пият вода, ще се утешат в най-дълбоките части на земята. "

Този пасаж в Езекиил, със символични изображения, говори за "асирийски", който беше голям гигантско дърво, кедър, че имаше много клони и листа, и на други дървета от голяма височина. Това дърво асирийски се казва, че са били завиждат от други дървета, които са били в Едемската градина на Бога, и това поставя история, да са възникнали преди Потопа, преди Eden е бил разрушен. Също така е изрично упоменато са големи води и наводнения на дълбоките да бъдат задържани ("изворите на бездната са спрени" Бит. 8:02). Общата картина тук е, че това дърво е бил разрушен в придошлите води, и не само това, но че той е бил принуден да слезе в ада, в най-дълбоките места на Земята, по време на това наводнение, и след това дълбоко покрити, и бездната под дълбоко. (Дълбоко се отнася до дълбоки океаните или води). Споменаването на Eden и голямо наводнение, както и всеки, да бъдат "предадени на смърт ... в средата на децата на мъжете" изглежда да сочи към големия потоп от времето на Ной. В древни времена много култури се поклониха дървета като богове, или дърво е, че съдържа бог. [4] Библията понякога се отнася за ангелите като "богове", и като такъв тук в Езекиил тя може да бъде, че дървото на асирийската и други дървета, споменати символично представлява ангели. Изглежда, че дървото асирийски и всичките му разклонения може да се отнася до синовете на Бог на Битие 6. , Че дърветата са известни с голямата им височина хлабаво се отнася за падналите ангели, като баща високи гиганти като Genesis 6 записа. Този пасаж на Езекил 31 може да бъде основният място в Библията, че записи на лишаването от свобода на падналите ангели на Битие 6 в Abyss, вътре в най-дълбоките места на земята, по време на потопа на Ной.

Потопът от времето на Ной е записано в Библията, да са по целия свят събитие, в което "фонтани на дълбоките пукна" (Бит. 7:11), които бяха подпочвени води под земята. Планините са покрити, и на земята премина през катастрофални промени. Смята се, че такива неща като подземни хранилища за нефт и въглища, са се образували от огромни количества мъртва растителност и животински свят, които са умрели тогава. То е било отбелязано, че има много странни неща в областта на геологията, както и водни фосили на върха на високите планини, които са обяснени по-добре от разрушително насилие световен потоп, смесване и превръщането на земята и морето хаотично. Голяма част от растителността, която е на повърхността отиде подземни и става масло, и неща, които са в океана са по планинските върхове. Не е трудно да си представим, че Бог може да има затворени паднали ангели вътре в дълбока пропаст вътрешността на земята по време на Потопа, ако един сметки за това колко насилие и променящи света потопа наистина е. [5]

Друг стих, който използва думата "bowr", изглежда намеква, в структурата на затвора на Abyss.

Лам 3:53-55 "Те са отрязани живота ми в тъмницата (Abyss" bowr "), и хвърлиха камък върху мене. Води стигнаха над главата ми, тогава казах, аз съм отрязана. Призова Твоето име, Господи, от ниската тъмница ("bowr" Abyss). "

Картината тук е някой хвърля в дълбока яма, добре или казанче, и ги покриват с камък, като така да го подпечата. Тогава дъждовна вода не влиза във водоема, но поток на върха на камъка. Общата идея е дълбока дупка, обхванати от рок, вода и отгоре на това. Причината думи за "яма, добре, казанче", така често означава също и "затвор или тъмница", защото казанчета често са били използвани за лишаване от свобода на хората в онези времена, например Еремия бе затворен в тъмница, както е в Еремия 37. [6] Сравнително, Abyss изглежда е дълбока яма, във вътрешността на земята, покрита от земята или рок, и началото на тази, дълбоки води (или океаните).

Езекиил споменава Abyss няколко други пъти с помощта на иврит думата "bowr".

Ез 26:19-20 "Защото така казва Господ Иеова; Когато те направя пуст град, като градове, които не са обитавани, когато докарам върху тебе бездната, и ще те покрият големи води; ще те смъкнат с тях, които се спускат в бездната, с хора от старо време, и те туря в ниските части на земята, в пуста на старите места, с тях, които слизат към бездната, за да не бъдеш обитаем, и аз се определят слава в земята на живите ".

Тук Abyss и "хора от старо време" се споменават и Abyss отново е описан в ниските части на земята. Има някакъв намек, че "места, пуста на стария" може да бъде разположен във вътрешността на земята в разруха. Отново, това е напълно възможно, че по време на световен Потоп, че останките на разрушените предварително наводнения градовете става, заровени дълбоко надолу в земята.

Ез 32:18, 23-25, 29-30 "Син човешки, заридай за множеството на Египет, и яви свалянето им, [дори], и дъщерите на знаменитите народи, до най-дълбоките части на земята, с тях, които слизат в бездната ..., чиито гробове са поставени в страни на Abyss, и дружината му около гроба му: всички убити, паднали от нож, които причиняваха ужас в земята на живите. Там е Елам и цялото му множество около гроба му, всички убити, паднали от меч, които слязоха необрязани в най-дълбоките места на земята, които причиняваха ужас в земята на живите, все още са те понесоха срама си както с ония, които слизат в ада Те я поставиха легло в средата на убитите с цялото му множество; гробовете му са около него: всички са необрязани, убити от нож: въпреки че бяха причинявали ужас в земята на живите, но понесоха срама си с ония, които слизат в ада: той е поставен в средата на ги, че бъде убит ... [е] Едом, царете му, и всичките му първенци, които с си, са положени ги, че са убити от нож: те ще лежат с необрязаните и с тях, които слизат в ада . Има [] северни князе, всички от тях, и всички сидонците, които слязоха с убитите и с ужас си те се срамуват от силата им, и лежат необрязани с ги, че убитите от меч, и носят срама си с тях, които слизат в ада. "

В този пасаж е ясно, че Бездната може да има гробове в своите страни, подобно на гробище може да има гробове. Може да има гробове в бездната, но този пасаж показва, че Abyss не е "гроба", дори ако Abyss може да има гробове около него. Също така, този пасаж показва, че там е срам, свързани с тези, които са в бездната, и че те носят срама си и отново потвърждава, че Abyss се намира в по-ниските части на Земята.

Друг пасаж е в Исая,
"И ще дойде да премине в този ден, [че] Господ ще накаже домакин на високото, [които са] на високо и на земята земните царе. И те се събраха, [както] се събират затворниците в Бездната, (и ще бъдат затворени в тъмницата, и след много дни ще бъдат посетени.) Тогава луната ще се смути и слънцето ще се засрами, когато Господ на Силите ще царува на Сионския хълм, и в Ерусалим, и преди древните му славно. "Исая 24:21-23

Исая пророкува в този endtimes пророчество, почти като допирателна, че тези в бездната, в затвора, ще бъде посетен след много дни. Това изглежда да се позове, когато Исус слязъл в ада, за да се говори за падналите ангели, задържани там, тъй като ние вече са обхванати.

Други пасажи изглежда намек за историята на падналите ангели, затворени в бездната другото, или по-поетично, за да илюстрира точка.

Псалм 143:3-7 "За враг е преследван душата ми, той е поразен живота ми на земята, той е направил ми да живее в тъмнина, като тези, които са отдавна умрели. Затова ми е дух съкрушен вътре в мен, сърцето ми в мен е пусто. Спомням си древните дни, аз медитират върху всички произведения на ти, аз муза на работата на ръцете Си . Простреш ръцете ми за тебе: Душата ми [жадни] след тебе, като безводна земя. (Села). Чуй ме бързо, Господи: духът ми отпада: скриете не лицето ти от мен, за да не бъда като ония, които слизат към ада ".

Това показва, че Бог е скрил лицето Си от тези, които слязоха в ада. Е свободно подразбиращи се, че тези в Бездната отдавна са "мъртви" и са в тъмнина, и "дни на стария" са специално споменати. Този пасаж е повече от намек за историята на лишените от свобода паднали ангели, отколкото нищо окончателно.

Притчи 1:11-12 "Ако рекат: Ела с нас, Нека поставим засада за кръвопролитие, нека ни причакаме за невинни, без да причини: Нека ни ги погълнем живи, като гроба, както и цели, като тези, които слизат към ада "

Това предполага, че тези, които слязоха в ада слезе цяло. Думата тук за "цели" означава пълна или цели, и това може да съдържа позоваване на Бездната провеждане на цялата група на падналите ангели, които са съгрешили преди Потопа.

cannot hope for thy truth.” Исая 38:18 "Защото преизподнята не може да те хвалят, смъртта може да не ти празнуват: Ония, които слизат в Abyss не могат да се надяват на Твоята вярност."

Този стих показва с тези 3 отделни термини, че гроба (ада), смърт, и Abyss не се отнасят до едни и същи неща, въпреки че те понякога са свързани заедно.

Псалм 88:4-8, 9-12 "Аз съм брои заедно с ония, които слизат в Бездната: Аз съм като човек, [който има] няма сила: Free сред мъртвите, като убитите, които лежат в гроба, когото ти си спомниш, не повече: и те са откъснати от ръката ти. Ти си ми, в най-ниската Abyss, в тъмнината, в бездната. Твоя гняв лежи усилено върху мен, а ти си наскърбен [ме] с всички Твои вълни. (Села). Ти си поставя далеч мой познат далеч от Мене; си ме създал отвратителни рече им: [Аз съм] млъкни, и не мога да дойда нататък ... Mine жалее око по причина на скръбта: Господа, аз трябва нарича дневно върху тебе, аз протегнах ръце към Тебе. Даваш ли чудеса покажа на мъртвите? мъртвите възникват [и] хвала тебе? (Села). Милосърдието Си да бъде обявена в гроба ? [Или] Твоята вярност до унищожаване? Твоите чудеса да бъдат известни в тъмното ? и правдата Ти в земята на забравата? "

Този пасаж показва, Abyss да се разбира като тъмно място в "бездната", която се отнася до дълбоко дълбините на океаните. Цитираните се смири с вълни и да бъде спрян и не може да излезе. Това е последният голям пасаж, който изглежда да се позове на Abyss с иврит думата "bowr". Но това, което също е интересно тук в Псалм 88 е паралел на "гроба" с едно място, наречено "унищожаване", "милосърдието Си да бъде обявена в гроба? [Или] Твоята вярност до унищожаване? "Този паралел е много като" гроба "и" Бездната "бяха споменати в Исая 38:18. Това е да се отбележи, защото думата тук за мястото, "унищожаване" е "abaddown", или Авадон. Това е думата на иврит, че най-голяма степен съвпада с името на "ангел на бездната", Авадон, който се споменава в книгата Откровение.

Rev 09:11 "А те цар над тях, който е на ангел на бездната, чието име в езика иврит е] Авадон, но в гръцкия език, има си име Apollyon. "

Думата Авадон на гръцки е "пъкъл" (Стронг 3) и това означава, "разруха, унищожение, място за унищожаване". Използва само тук и в Новия Завет, но тя идва от иврит "abaddown" (Strong 11), което означава "място за унищожаване, разрушаване, разруха, Авадон".

Освен в Псалм 88, тази дума "abaddown" се използват и 5 пъти в Стария Завет. Поради паралелите, наблюдавани в Исая 38 и Псалм 88 между "гроба" и "Бездната", и "гроб" и мястото, "Destruction", както и заради начина, по който Abyss / "bowr" и Destruction / "пъкъл" могат да бъдат синоними, въз основа на това как тези думи са използвани в Псалм 88 и поради свързани на думата "abbadown / преизподня" Бездната, както се вижда в Rev 9, стои причина, че "abaddown" може да бъде друг синоним на думата на иврит, че позоваванията на Abyss. Така че нека да погледнем към другите 5 случаи, се използва "abaddown".

"Мъртвите треперят Под водите, и тези, които ги обитаващи. Преизподнята [е] гола пред Него, и унищожаване (abaddown) няма покрив. "Йов 26:5-6

В тази първа инстанция гроба (ада) и унищожаване (преизподня) изглежда да бъде паралелно като две различни места, от които Бог може да види без препятствия, въпреки че мъжете не могат. Също се споменава, са "мъртви", които "треперят, тези по водите", която може да се отнася до тези в Abyss, което се казва, да бъдат обхванати от дълбоки води. Въз основа на контекстуален улики, тя не изглежда възможно, че на мястото "Destruction" или "Abaddown" е друг синоним за Abyss.

Йов 31:9-12 "Ако сърцето ми е подлъгва от жена, или, ако имам криеше към вратата на съседа си, тогава нека моята жена меле за другиго, И нека други да се навеждат над нея. За това би било беззаконие; Да, това би било беззаконие заслужават преценка, за това ще бъде огън, който консумира Авадон / унищожаване, и би изкоренил всичките ми доход ".

В този пасаж Йов споменава блудство като престъпление, което заслужава преценка, решение, която се консумира на място, наречено Destruction / Авадон и прави една губят всички, те са имали. Това най-общо продължава с темата на падналите ангели на Битие 6, сексуална неморалност, заслужаващи съдебно решение, решение, което унищожаването на Потопа, и да ги губи всичко, което имали, затворени в бездната. Има паралел, който може да посочи за работа се позовава на Abyss с термина Авадон / унищожаване.

(Що се отнася до споменатите огън, тя може да бъде, че огънят, който консумира до унищожаване / Авадон означава пожар, който консумира надолу в бездната. Второзаконие 32:21-22 пророчески споменава Бог прави това, тъй като земята някой ден ще бъде разрушен от пожар . "Те са ме развълнува до ревнуване с [това, което е не Бог, а са ме провокира гняв със суетите си: и аз ще ги премести до ревнуване с [тези, които са не един народ, аз ще ги разгневят с безумен нация Защото огън се накладе в гнева Си, и ще гори до най-ниската ада, и пояде земята с нея увеличение, и изгори основите на планините. ")

Йов 28:20-24 "От къде, тогава, мъдрост дойде? И къде е мястото на разума? Тя е скрита от очите на всичките живи и скрити от птици на въздуха. Авадон и смъртта казват: "Чухме слух с ушите си." Бог разбира пътя към него, и Той знае своето място. Той поглежда към краищата на земята и вижда всичко под небето. "

Този пасаж отново се набляга на точка, че Бог може да види всяко място под небето, а "мястото на разума" е била скрита от мнението на мъжете и птици. Тук Авадон и смъртта са персонифицирани да се каже, и да имат уши, и казват, че са чули слух на мястото, където мъдрост и разбиране идват от. Като Job вече е установено, че Авадон (унищожаване) е скрита покрита място, точка, тук може да бъде, че дори и тези, паднали ангели, само чувал слухове на мястото на разума, откъде идва от мъдрост. Като цяло това е поетично, с тема на прикриване или укриване, и изглежда говорим за място, наречено Авадон / Унищожаване, но това място е персонифицирано. Смисълът тук може да бъде, че Death (понякога се свързва със Сатаната, Евр. 2:14) и унищожаване (персонифицирани други паднали ангели?) Не разбиране или мъдрост, като само чувал слухове за него.

Една и съща тема на Бог е в състояние да се види дори в ада и мястото, Авадон / Destruction също се намира в Притчи 15:11,
"Гробът / преизподнята и унищожаване / Авадон са открити пред Господа: Колко повече сърцата на децата на мъжете?"

Abaddown се използва за последен път в Притчи 27:20 "преизподнята и Авадон никога не са доволни, и никога не удовлетворени са очите на човека." Преизподнята и Авадон са персонифицирани в този пасаж, тъй като никога не е бил наситен или доволни . Гробът, преизподнята, никога не е доволен, защото хората са винаги умират. If Destruction/Abaddon is the same place as the Abyss, a prison for fallen angels rarely opened or shut in the Bible, then it may be that the personification here refers to the fallen angels of Genesis 6 imprisoned in the Abyss, who were not satisfied with what they had and wanted more, or to the “angel of the Abyss” named Abaddon. Between this and the personification of Destruction/Abaddon in Job, it seems that Bible in the Old Testament does somewhat point to Abaddon both being a place and also an individual (as Abaddon is mentioned as an individual in Rev 9).

Let's look at Psalm 88 again, “I am counted with them that go down into the Abyss … Thou hast laid me in the lowest Abyss, in darkness, in the deeps . Thy wrath lieth hard upon me, and thou hast afflicted [me] with all thy waves. (Села). Thou hast put away mine acquaintance far from me; thou hast made me an abomination unto them: [I am] shut up, and I cannot come forth…Wilt thou shew wonders to the dead? shall the dead arise [and] praise thee? (Села). Shall thy lovingkindness be declared in the grave? [or] thy faithfulness in destruction ? (Abaddown?) Shall thy wonders be known in the dark ? and thy righteousness in the land of forgetfulness ?”

Here the Abyss and Destruction/Abaddon as places are compared most closely as synonyms. If this is the case, then it is implied that the place Abaddon is dark, same as is said of the Abyss, and it is a land of forgetfulness or a land of what is forgotten, which matches in Eze 26 the “places desolate of old” said of the Abyss; both descriptions matching those of the Abyss.

So far we have seen that the Greek word Abyss “abyssos” is referenced to as Tartaros with the verb “tartaroo”, the word “phrear” for “pit” is used as a synonym, and also the general descriptive term “phylake” or “prison” was used to refer to the Abyss in the Greek. Comparing Rev 20 and Isa 14, we can see the Hebrew word “bowr” is sometimes used to reference to the Abyss, which means a “pit, well, or cistern”. Likely also “abaddown”, a place of destruction, references to the Abyss, sometimes with personification.

Are there any other Old Testament words that refer to the Abyss? We have seen that words that are used to refer to a “pit, well, cistern, prison” in general can also at times be used to refer to the Abyss, and as such there may be more words that refer to the Abyss. It seems that a noun which refers to a “place of destruction” sometimes seems to be personified to point to “the angel of the Abyss” named Abaddon, and so as such there may be more passages referencing “destruction” that are referring to Abaddon. Sometimes synonymous words used are general descriptive words, and not proper nouns that always mean the same thing.

Another such synonymous word may be in Isa 24:17-23, in which the Hebrew word “pachath” or “pit” (Strong's 6354) is used, which means, “a pit, often used as a figure of destruction”. As we already have covered, the Hebrew word “bowr” for “pit” is used in this passage, seeming to reference to the Abyss, and this may indicate “pachath” for “pit” could be another word that is a synonym for the Abyss.

“Fear, and the pit (“pachath” Abyss?) , and the snare, [are] upon thee, O inhabitant of the earth . And it shall come to pass, [that] he who fleeth from the noise of the fear shall fall into the pit; and he that cometh up out of the midst of the pit (“pachath” Abyss?) shall be taken in the snare : for the windows from on high are open, and the foundations of the earth do shake. The earth is utterly broken down, the earth is clean dissolved, the earth is moved exceedingly. The earth shall reel to and fro like a drunkard, and shall be removed like a cottage; and the transgression thereof shall be heavy upon it; and it shall fall, and not rise again. And it shall come to pass in that day, [that] the LORD shall punish the host of the high ones [that are] on high, and the kings of the earth upon the earth. And they shall be gathered together, [as] prisoners are gathered in the Abyss (bowr) , (and shall be shut up in the prison, and after many days shall they be visited.) Then the moon shall be confounded, and the sun ashamed, when the LORD of hosts shall reign in mount Zion, and in Jerusalem, and before his ancients gloriously.” - Isa 24:17-23

Two different words for “pit” are used here. “Bowr” seems to clearly reference to the Abyss due to a prophetic fulfillment of Jesus visiting the fallen angels imprisoned there. As such it seems reasonable that the other word for pit in this passage “pachath” may also refer to the Abyss and could have some prophetic meaning. This end times passage could refer to those in the Abyss or pit coming out of it, and “he that cometh out of the midst of the pit (Abyss)” being caught in a snare. And so, a reason why “pachath” may be a synonym for the Abyss in this passage is that it seems Paul may be quoting from Isa 24:18 in 2 Thessalonians 2:7.

“And it shall come to pass, [that] he who fleeth from the noise of the fear shall fall into the pit; and he that cometh up out of the midst of the pit shall be taken in the snare: for the windows from on high are open, and the foundations of the earth do shake.” -Isa 24:18

In Hebrew the words here are “alah tavek pachath” (Strong's 5927, 8432, 6354). These words meanings are: alah “go ascend, climb”; tavek “midst, middle, among, from among”; pachath “a pit, often used as a figure of destruction”. And from this arrives the phrase “he that cometh up out of the midst of the pit”. This may be a very close match to 2 Thes 2:6-7:

“And you now know the thing that is holding back, that he may be revealed at the proper time. For the mystery of lawlessness is already at work; only the thing which now restrains will continue to do so until out of the midst he comes .” -literal translation by Bryan Huie [7]

“And in the present you know he's restrained, into being revealed in his appointed time. For the mystery now is working lawlessness alone, a restraining at this very moment, until out of the midst he arises .” –literal translation by Paradox Brown [8]

The Greek here for “out of the midst he comes” is “ek mesos ginomai” (Strong's 1537, 3319, 1096). These words meanings are: ek “from out of, out from, forth from”; mesos “middle, the midst, in the midst of, amongst”; ginomai “to come into existence, to arise, appear in history, come upon the stage”. And from this arrives the phrase, “out of the midst he comes” which is a very close match to “he that cometh out of the midst” .

It is also interesting that the “pit” or “Abyss” is a prison, a place which restrains those in it, and Paul repeatedly references to him being restrained. The word for restrained Paul uses twice in these verses is “katecho” (Strong's 2722) which means, “to hold back, detain, retain, restrain, hinder, hold fast, keep secure, possess”. This is contrasted with Paul saying he will be “revealed”, the word “apokalypto” (Strong's 601) which means, “to uncover, lay open what has been veiled or covered up, to disclose, make bare”.

This word meaning “uncover” is interesting, as in the Old Testament the Abyss is mentioned as being covered: “I covered the deep for him… when I cast him down to hell with them that descend into the Abyss… in the nether parts of the earth” (Eze 31) and “great waters shall cover thee; When I shall bring thee down with them that descend into the Abyss” (Eze 26). The method of covering seems to be described in Lam 3, “cast a stone upon me, waters flowed over my head” , of rock and earth, and on top of this deep oceans, covering the Abyss. Also interesting is the Old Testament emphasizing that while we cannot see the Abyss/Destruction, that to God “Abaddon has no covering” (Job 26) and (that even), “Sheol and Abaddon are before the LORD: how much more then the hearts of the children of men?” (Prov 15).

If there is another reason to think that “pachath” or pit is used in Isa 24 as a synonym for the Abyss, it would be related to an event described in Revelation 9.

“And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth: and to him was given the key of the Abyss. And he opened the Abyss; and there arose a smoke out of the pit, as the smoke of a great furnace; and the sun and the air were darkened by reason of the smoke of the pit. And there came out of the smoke locusts upon the earth… And they had a king among them, [which is] the angel of the Abyss, whose name in the Hebrew tongue [is] Abaddon, but in the Greek tongue hath [his] name Apollyon.” - Rev 9:1-3a,11

Here smoke “arose” from the Abyss “out of” it, and locusts “came out” of the smoke, and “among them” is a king, the angel of the Abyss who is named Abaddon. And so, in the midst of smoke and locusts, Abaddon arose and came out of the Abyss among the locusts. The word for “arose” here is “anabaino” (Strong's 305) which means, “to ascend, go up, rise”. The word for “out of” here is “ek” (Strong's 1537) which means “from out of, out from, forth from”. And the words here for “came out” are “exerchomai ek” (Strong's 1831, 1537) and “exerchomai” means, “to go or come forth of”. The word here for “among” is “epi” (Strong's 1909), and can mean “among, by, before, in the presence of, near” and in several places in the New Testament is translated as “among” (KJV – Mat 13:7, Acts 1:21, 4:17, 2 Thes 1:10, Rev 7:15).

This passage describes that the angel Abaddon comes up out of the Abyss, among the locusts, in the middle or midst of smoke and locusts, as the Abyss is opened and becomes uncovered, and those in it are no longer restrained but revealed. Altogether there does seem to be some parallel between “he who cometh up out of the midst of the pit” of Isa 24 and “out of the midst he comes” of 2 Thes 2 and “arose a smoke out of the Abyss… came out of the smoke locusts… a king among them, the angel of the Abyss… Abaddon”of Rev 9.

Also interesting in Revelation, and potentially related, is the repeated use of the phrase “the beast who ascends out of the Abyss” as the angel Abaddon and locusts ascend out of the Abyss, and the phrase “beast from the sea” as the Abyss is said to be covered by deep oceans. And also, in an explanation of a mystery, “the beast that thou sawest, was, and is not, and shall ascend out of the Abyss” , all of which may also reference back to Isa 24, 2 Thes 2, and Rev 9.

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Tartarus
[2] http://www.thedivinecouncil.com/
[3] For a more complete study on Satan with a timeline, see here: http://www.paradoxbrown.com/Chapter_1.htm
[4] The Tree of Life: An Archeological Study by EO James, pgs. 4, 34, 42…
[5] To learn more on the Flood and how science supports the cataclysmic historic reality of this event, see http://www.Creation.com or also http://www.DrDino.com .
[6] http://www.bible-history.com/biblestudy/cisterns.html
[7] http://www.herealittletherealittle.net/index.cfm?page_name=Abaddon
[8] http://www.stopalienabduction.com/BookofRevelation.doc